Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1."

Transkrypt

1 Doświadczenia z realizacji projektu Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w ramach Działania 1.4 PO KL 22 października 2014 r.

2 Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony w 1924 r. Bank publiczny jedyny w Polsce największy w Europie Środkowo- Wschodniej Kluczowi klienci administracja centralna administracja samorządowa Misja wspieranie programów rozwoju lokalnego i regionalnego 2

3 Obecna rola BGK w obsłudze instrumentów pozadotacyjnych Łącznie w obecnej perspektywie finansowej BGK zarządza środkami publicznymi o charakterze pozadotacyjnym w wysokości ok. 4,4 mld zł Menedżer Funduszy Powierniczych JEREMIE 6 regionów (dolnośląskie, łódzkie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i mazowieckie) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) Projekt Pilotażowy Pośrednik Finansowy (Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich) JESSICA 3 regiony (wielkopolskie, pomorskie i mazowieckie) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) dla Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Operator środków pochodzących z prywatyzacji spółek Skarbu Państwa przeznaczonych na wsparcie zakładania działalności gospodarczej (Program Pierwszy Biznes Wsparcie w starcie ) 3

4 Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej - podstawowe cele projektu Pierwszy pozadotacyjny projekt w Polsce realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Cel: zapewnienie przedsiębiorstwom ekonomii społecznej (PES) dostępu do kapitału niezbędnego do rozwijania prowadzonej przez nie działalności poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek PES zwiększenie zatrudnienia poprzez utworzenie w PES co najmniej 50 nowych miejsc pracy przetestowanie zwrotnych mechanizmów wsparcia przed ich wdrożeniem na szerszą skalę w perspektywie finansowej UE Budżet projektu: około 25 mln zł na preferencyjne pożyczki 400 tys. zł na usługi doradztwa 4

5 Struktura wdrażania Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - MIR) - Odpowiada za zarządzanie PO KL Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - MPiPS) - Odpowiada za prace Komitetu Sterującego, powołanego w celu zapewnienia prawidłowości realizacji Projektu - Udostępnia środki na utworzenie Funduszu Powierniczego oraz na pokrycie kosztów doradztwa - Nadzoruje Menadżera Funduszu Powierniczego (monitoruje postęp realizacji Projektu oraz rozlicza koszty działalności i zarządzania) Menadżer Funduszu Powierniczego (BGK) - Tworzy i zarządza Funduszem Powierniczym - Organizuje przetarg na wybór Pośredników Finansowych (PF) dla 5 makroregionów - Przekazuje PF środki na powołanie Funduszy Pożyczkowych - Zapewnia możliwość ponownego wykorzystania środków zwróconych z inwestycji - Kontroluje i monitoruje PF w zakresie obowiązków dotyczących doradztwa i udzielania pożyczek dla PES oraz monitorowania jakości portfela pożyczek - Sporządza okresowe sprawozdania dla IP Pośrednik Finansowy dla wszystkich 5 makroregionów (Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. -TISE) PES 5

6 Założenia projektu (1) Instrumenty wsparcia: preferencyjne pożyczki w maksymalnej wysokości 100 tys. zł bezpłatne doradztwo dla pożyczkobiorców w maksymalnym wymiarze 30 godzin Pożyczkobiorcy: mikro i małe PES prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę, tj.: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, z o.o. lub kluby sportowe działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają wceluosiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 6

7 Założenia projektu (2) Cel finansowania: rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie osiąganych przychodów lub zatrudnienia Warunki udzielanych pożyczek: aktualne oprocentowanie 1,13% zmożliwością obniżenia do 0,56% kwota pożyczki do 100 tys. zł brak prowizji i innych opłat z tytułu udzielenia pożyczki możliwość uzyskania 6-miesięcznej karencji wspłacie kapitału okres spłaty do 60 miesięcy udział pożyczki do 100% wartości zaplanowanego przedsięwzięcia standardowe zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco 7

8 Założenia projektu (3) Zasięg: ogólnopolski podział na 5 makroregionów, wyodrębnionych wg obszarów działania Centrów Ekonomii Społecznej Podział środków na makroregiony dokonany został na podstawie liczby spółdzielni socjalnych i organizacji pozarządowych działających w danych makroregionach Makroregion Podział środków Podział środków w mln zł Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) 24% 6,0 Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) 11% 2,8 (dodatkowe zasilenie 1,2) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) 24% 6,0 18% 4,5 Liczba pożyczek, które mają zostać udzielne w ramach poszczególnych makroregionów Makroregion V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) Łącznie 23% 5,8 (dodatkowe zasilenie 1,4) 25,1 (dodatkowe zasilenie 8 2,6)

9 Kalendarz wdrażania 2012 r. lipiec - podpisanie Umowy o dofinansowanie pomiędzy BGK a MPiPS wrzesień -ogłoszenie przez BGK przetargu nieograniczonego na wybór Pośredników Finansowych 2013 r. styczeń - podpisanie przez BGK umów operacyjnych z TISE S.A., wybranym przez BGK do pełnienia roli Pośrednika Finansowego w każdym z 5 makroregionów marzec - wypłata pierwszej pożyczki 2014 r. marzec - zmiana Umowy o dofinansowanie umożliwiająca ponowne wykorzystanie spłaconego przez pożyczkobiorców kapitału (uruchomienie II obrotu środkami) czerwiec - podpisanie z Pośrednikiem Finansowym umowy, na podstawie której udostępniono dodatkowe środki w celu zasilenia Makroregionu II październik - podjęcie przez Komitet Sterujący decyzji o dodatkowym zasileniu Makroregionu V 9

10 Wykonanie wskaźników realizacji celów Projektu 16,3 mln zł udzielonych pożyczek (docelowo 25,2 mln zł) 146 PES, które skorzystały ze wsparcia finansowego (docelowo 250) 185 umów pożyczki (docelowo 250) godziny usług doradczych (docelowo 4 000) 40 utworzonych przez PES miejsc pracy: 32 kobiety i 8 mężczyzn(docelowo 33 kobiety/17 mężczyzn) 10

11 Rezultaty wdrażania projektu pożyczki (1) Makroregion Kwota udzielonych pożyczek w mln zł Liczba pożyczek Liczba pożyczkobiorców Makroregion I (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie) 3, Makroregion II (lubelskie, podkarpackie, podlaskie) 3,0 (łącznie I i II obrót) 34 (łącznie I i II obrót) 30 (łącznie I i II obrót) Makroregion III (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie) Makroregion IV (zachodniopomorskie, pomorskie, warmińskomazurskie) Makroregion V (śląskie, świętokrzyskie, małopolskie) 2, , , Łącznie 16,3 (łącznie I i II obrót) 185 (łącznie I i II obrót) 146 (łącznie I i II obrót) 11

12 Rezultaty wdrażania projektu pożyczki (2) Przyrost wartości kapitału zaangażowanego w pożyczki 12

13 Rezultaty wdrażania projektu pożyczki (3) Liczba pożyczkobiorców reprezentujących poszczególne formy prawne: 64 organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) 62 spółdzielnie socjalne 13 spółdzielni pracy 6 spółek non-profit 1 spółdzielnia inwalidów i niewidomych 13

14 Rezultaty wdrażania projektu doradztwo Dostępna liczba godzin usług doradczych Do chwili obecnej Pośrednik Finansowy wyświadczył godziny Zakres merytoryczny rozliczonych usług doradczych 26% 25% 15% 5% Księgowość/ sprawozdawczość Rozliczanie projektów inwestycyjnych Informacja i promocja Polityka kadrowa Inne 29% 14

15 Perspektywy kontynuacja programu wsparcia PES i rozwój wypracowanego systemu pożyczkowego w nowej perspektywie UE w ramach priorytetu inwestycyjnego (PI) 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej wprzedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, który będzie realizowany w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz w ramach zapisów Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) możliwe rozszerzenie instrumentów wspierania o nowe formy finansowania takie jak poręczenia czy wejścia kapitałowe social venture capital 15

16 Kontakt Departament Programów Europejskich tel , 16

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier

Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier P aństw o w y b a n k r o z w o j u Program Pierwszy biznes omówienie Programu i roli Akademickich Biur Karier Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 3 grudnia 2014 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Utworzony

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział /pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE

Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Agnieszka Ćwikła Uniwersytet Szczeciński Wdrażanie instrumentów inżynierii finansowej w sektorze MŚP na przykładzie Inicjatywy JEREMIE Streszczenie Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo