Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych"

Transkrypt

1 Problematyka mieszkaniowa w programach rewitalizacji miejskich obszarów centralnych dr Alina Muzioł-Węcławowicz Politechnika Warszawska Forum Rewitalizacji 1

2 PLAN PREZENTACJI projekty mieszkaniowe a kompleksowość programów rewitalizacji programy wsparcia remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych wybrane projekty mieszkaniowe w RPO wnioski 2

3 PROJEKTY MIESZKANIOWE A KOMPLEKSOWOŚĆ REWITALIZACJI brak systemowego podejścia do zagadnienia modernizacji zasobów mieszkaniowych i rozwoju funkcji mieszkaniowych nieliczne projekty indywidualne, warunkowe Niezbędne nakłady na remonty budynków wielorodzinnych w miastach obejmują: 35 40% w zasobach komunalnych, 33 52% w zasobach wspólnot mieszkaniowych, 66 89% w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, 14 39% w prywatnych zasobach czynszowych 2009 r.: 7,9 tys. mieszkań objętych remontem kapitalnym /poza bud. prywatnymi/ Luka remontowa: 8,4 mld zł rocznie dane IRM, 2006 dane GUS 3

4 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Premie termomodernizacyjne Okres Liczba złożonych wniosków Liczba przyznanych premii Kwota przyznanych premii (tys. zł) Liczba wypłaconych premii Kwota wypłaconych premii (tys. zł) I-II kw Łącznie I-II kw I-II kw. 2012: Premie remontowe przyznano 1,4 tys. premii na kwotę 70,9 mln zł wartość kredytów 426,7 mln zł wartość przedsięwzięć 502,1 mln zł Premie kompensacyjne przyznano 122 premie na kwotę 18,3 mln zł wartość przedsięwzięć 22,5 mln zł dane BGK 4

5 MIESZKANIOWYCH - WSPARCIE BUDOWNICTWA SOCJALNEGO /1/ dane BGK 5

6 MIESZKANIOWYCH - WSPARCIE BUDOWNICTWA SOCJALNEGO /2/ dane BGK 6

7 MIESZKANIOWYCH - PROGRAMY SAMORZĄDOWE dotacje budżetowe do remontów i modernizacji pożyczki z budżetu na realizację przedsięwzięć zwolnienia z podatku od nieruchomości 7

8 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE /1/ Regionalny Program Operacyjny dane MRR, maj 2012 Środki przeznaczone na mieszkalnictw o (w % budżetu RPO) Środki przeznaczone na mieszkalnictwo (w mln zł) Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów (w mln zł) Wartość zawartych umów (w % środków na mieszkalnictwo DOLNOŚLĄSKIE 2,6 141, ,6 35,0 KUJAWSKO-POM. 1,9 83,9 27 4,4 5,2 LUBELSKIE 1,9 101,4 1 0,7 0,7 LUBUSKIE 0,4 9,5 1 5,7 59,8 ŁODZKIE 0,4 18,1 1 3,7 20,5 MAŁOPOLSKIE 0,4 25,4 1 0,7 2,7 MAZOWIECKIE 2,5 201,4 0 0,0 0,0 OPOLSKIE 0,5 10,9 1 0,2 1,6 PODKARPACKIE 1,9 100, ,5 35,3 PODLASKIE 0,0 0,0 0 0,0 0,0 POMORSKIE 0,0 0,0 0 0,0 0,0 ŚLĄSKIE 0,8 61, ,7 55,0 ŚWIETOKRZYSKIE 0,3 9,5 0 0,0 0,0 WARMIŃSKO-MAZ. 2,1 97, ,1 84,0 WIELKOPOLSKIE 0,0 0,0 0 0,0 0,0 ZACHODNIOPOM. 1,4 52,6 6 3,1 5,9 RAZEM/ŚREDNIA 1,2 914, ,3 24,0 8

9 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE /2/ Wydatki na mieszkalnictwo w RPO woj. dolnośląskiego stan na koniec grudnia 2011 r. Rodzaj beneficjenta liczba podpisanych umów całkowita wartość projektów w zł wartość wydatków kwalifikowany ch w zł wartość dotacji UE w zł w % wart. całko witej przeciętna wartość dotacji UE w zł wspólnoty mieszkaniowe , , ,55 48, ,33 spółdzielnie mieszkaniowe , , ,14 46, ,57 gminy , , ,20 56, ,82 OGÓŁEM , , ,89 54, ,96 dane Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 9

10 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE ŻAGAŃ /1/ Partnerzy projektu Żagańskie TBS lider 25 wspólnot mieszkaniowych powiat Miasto Żagań Całkowita wartość projektu: 11,4 mln zł, z czego: 50% dotacja w ramach RPO 23% środki własne partnerów 27% kredyt komercyjny Zakres prac budynek WM Rynek 25-26: wymiana pokrycia dachu roboty dociepleniowe zmiana wystroju elewacji malowanie klatek schodowych wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnej Źródło: Żagańskie TBS 10

11 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE SIERADZ /1/ Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu V oś priorytetowa Infrastruktura społeczna VI oś priorytetowa Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Partnerzy Gmina Miasto Sieradz lider Powiat Ośrodek Kultury Muzeum Okręgowe Zgromadzenie Sióstr Urszulanek parafia. Efekty: 214,85 akrów odnowiony obszar 150 nowych miejsc parkingowych 3 447,8 m 2 pow. odnowionych budynków 750 m nowej sieci wodociągowej m sieci kanalizacyjnej 4 km odnowionych dróg 11

12 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE SIERADZ /2/ Efekty mieszkaniowe: całkowita renowacja komunalnych budynków mieszkalnych z 52 mieszkaniami utworzenie 12 lokali socjalnych utworzenie ośrodka pomocy matkom z dziećmi Łączna wartość zadań mieszkaniowych: 10,1 mln zł wydatki kwalifikowane 5,2 mln zł dotacja unijna - 3,7 mln zł /37,0% ogółu kosztów i 71,7% kosztów kwalifikowanych/ Źródło: ECORYS Polska 12

13 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE SZCZECIN /1/ Źródło: Szczecińskie TBS PROJEKT NR 1 PROJEKT NR 2 PROJEKT NR 3 razem Planowane koszty przedsięwzięcia , , , ,10 [w zł] Wysokość wnioskowanego dofinansowania RPO , ,34 x ,52 WZ [w zł] Środki własne Szczecińskiego TBS + partycypacja osób , , , ,58 fizycznych Środki Gminy Miasto Szczecin x x , ,00 Kredyt inwestycyjny Szczecińskiego TBS x x , ,00 Projekty STBS: renowacje części wspólnych 6 budynków istniejących (w tym likwidacja ogrzewania piecowego), utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu MOPR, lokali usługowych, infrastruktura i zagospodarowanie terenu, rozbudowa i przebudowa oficyn, budowa nowego budynku - 64 lokale mieszkalne (w tym 1 inkubator dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, 19 lokali dla osób starszych i niepełnosprawnych, 41 standardowych lokali społecznych czynszowych) 13

14 MIESZKANIOWYCH - FUNDUSZE STRUKTURALNE - SZCZECIN/2/ Projekty wspólnot mieszkaniowych przykładowe zakresy prac remont elewacji frontowej kamienicy, ocieplenie ściany tylnej, remont dachu oraz remont prześwitu bramowego remont elewacji frontowej i ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej oraz remont klatki schodowej. planowane łączne koszty przedsięwzięcia wnioskowane dofinasowanie z RPO WZ Projekty Wspólnot Mieszkaniowych środki własne kwota kredytu inwestycyjnego Bohaterów Getta Warszawskiego , , , ,81 Bohaterów Getta Warszawskiego , , , ,03 Bohaterów Getta Warszawskiego , , , ,94 Królowej Jadwigi , , , ,93 Królowej Jadwigi , , , ,47 Królowej Jadwigi , , , ,02 Królowej Jadwigi , , , ,24 Razem , , , ,44 14

15 WNIOSKI Projekty mieszkaniowe w programach rewitalizacji centrów miast ograniczona liczba projektów trudności organizacyjne trudności finansowe potrzeba stosowania szerokich montaży finansowych istotna rola instrumentów wsparcia Należy utworzyć fundusze rozwoju mieszkalnictwa zorientowane na współfinansowanie projektów mieszkaniowych w lokalnych programach rewitalizacji, udzielające pożyczek i dotacji na szczeblu krajowym i/lub na szczeblu regionalnym Dziękuję za uwagę 15

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne.

Spis Treści. I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. Spis Treści I. Budowa, przebudowa, nadbudowa - nowe lokale mieszkalne. 1. Programy Rządowe - Fundusz Dopłat 2. Inicjatywy wspólnotowe - Inicjatywa Jessica 3. Kredyt komercyjny a) BGK - Kredyt budowlany

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA. Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA Piotr Mync Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin REWITALIZACJA W SZCZECINIE - FINANSOWANIE DZIAŁAŃ W PRAKTYCE 25-LECIA PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej

Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Inicjatywa JESSICA - zwrotny mechanizm finansowania ze środków UE projektów z zakresu efektywności energetycznej Michał Kopeć Departament Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 8

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA SZCZECIN Zleceniodawca : GMINA MIASTO SZCZECIN pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawcy: zespół EKO PROJEKT

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna

Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej

Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Bank Ochrony Środowiska S.A. Katarzyna Balcerowicz Główny Ekolog Kredyty bankowe w finansowaniu inwestycji solarnych i termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej Regionalne Forum Energetyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI. Możliwości finansowania PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA PROGRAMY POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAMY OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI Możliwości finansowania Opracował: Mgr inż. Jerzy Piszczek Mgr inż. Arkadiusz Osicki Mgr inż. Piotr Kukla

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku

* Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku * Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku Załącznik nr 2 Wykaz planowanych inwestycji na obszarach objętych procesem

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Sławomir Jarosz ABS Investment S.A.

Prowadzący: Sławomir Jarosz ABS Investment S.A. Prowadzący: Sławomir Jarosz ABS Investment S.A. 1 Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. działa na rynku od 2000 roku i od tego czasu konsekwentnie buduje pozycję lidera na lokalnym rynku usług ekonomicznofinansowych,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013 pod redakcją EWY WILK 1 sierpnia 2009 r. Finansowane w ramach: Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu

Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Bank Ochrony Środowiska na rzecz ochrony klimatu Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXI/324/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Ilawa na lata 2013-2017". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXIII/329/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r.

PORADNIK FINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH I UNIJNYCH W LATACH 2009-2013. pod redakcją EWY WILK. 1 sierpnia 2009 r. 54. Uszczegółowienie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 189/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2009 r. 55. Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A.

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ OFERTA BOŚ S.A. Włodzimierz RoŜnowski Bank Ochrony Środowiska S.A. STRUKTURA NAKŁADÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 2008r. fundusze ekologiczne 16,6%

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie

Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie Broszura informacyjna dotycząca możliwości pozyskiwania środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 na realizację inwestycji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Jednym z głównych wyzwań dla

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 4 (53) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński

Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński Stargardzkie TBS realizatorem działań zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Stargard Szczeciński mgr inż. architekt Piotr Mync Stargardzkie TBS Sp. z o.o. ul. Struga 29 73-110 Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo