Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach marca 2015 r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 pok. 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu) Krzysztof Lewandowski Komisja Rewizyjna Protokolantka: Katarzyna Pietrzkowska W punkcie 1 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski powitał zebranych. Marek Wiśniewski w imieniu Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych złożył wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad, a dokładnie o wykreślenie punktu dotyczącego uchwały w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wywiązała się dyskusja na temat sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. Przedstawiciele Zarządu PSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński tłumaczyli zasadność przedstawionego porządku obrad oraz terminowe złożenie sprawozdania finansowego w stosownym urzędzie. Na wniosek Andrzeja Zarychty (ŁSRM Łódź) dopisano punkt do porządku obrad sprawy wniesione. W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 1/03/2015. Wniosek nr 1/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o wykreślenie z Planu (porządku) posiedzenia Rady Krajowej 23 i 24 marca 2015r. pkt. 5 porządku obrad o treści Sprawozdanie z działań Zarządu następujących po ostatnim posiedzeniu RK w grudniu 2014r. Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 (Projekt Uchwały Nr 1), po dyskusji, Wnioskodawca zmienił w taki sposób, że zawnioskował jedynie o wykreślenie zdania drugiego pkt.5 porządku obrad o treści Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014 (Projekt Uchwały Nr 1). W tak zmienionej postaci wniosek poddano głosowaniu. głosy za przyjęciem wniosku: 68 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 6 głosy wstrzymujące: 15 W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 2/03/2015. Wniosek nr 2/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o wykreślenie pkt. 7 porządku obrad o treści Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (projekt Uchwały Nr 2). głosy za przyjęciem wniosku: 72 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 17 Ostateczny porządek obrad: 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Rady Krajowej w dniach r. 2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach r. 4. Sprawozdanie Zarządu PFSRM z działań wykonywanych w czasie następującym Strona 1

2 po posiedzeniu Rady Krajowej w grudniu 2014 r. 5. Wniosek Zarządu w sprawie kadencyjności komisji. 6. Informacje na temat składania wniosków o odznaczenia Federacyjne (Amicusy, złote i srebrne Odznaki PFSRM). 7. Informacje w sprawie Uchwały Rady Krajowej dotyczącej zakresu weryfikacji operatów szacunkowych. 8. Przedstawienie kalendarza wyborczego. 9. Informacja na temat Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w 2016 r. 10. Informacja na temat rekompensaty finansowej dla członków Zarządu przyszłej kadencji z tytułu pełnienia funkcji. 11. Sprawy wniesione. Rada Krajowa PFSRM zatwierdziła jednogłośnie porządek obrad w brzmieniu jak przedstawiono powyżej. W punkcie 2 posiedzenia, powołano jednogłośnie Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Wiesław Majcher (SRM Wrocław), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Bogdan Ratasiewicz (PWSRM Białystok). W punkcie 3 posiedzenia, Rada Krajowa przyjęła jednogłośnie protokół z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2014 roku. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) skierował pytanie do Zarządu na temat akceptacji sprawozdań z obrad Rady Krajowej zamieszczanych w Rzeczoznawcy Majątkowym. Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz) jako autorka sprawozdania z ostatniego posiedzenia Rady Krajowej, które zostało zwarte w styczniowym numerze Rzeczoznawcy Majątkowego wyjaśniła jak został napisany artykuł na ten temat. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński wyjaśnili problemową kwestię. Punkt 4 posiedzenia, poświęcono sprawozdaniu Zarządu PFSRM z działań wykonywanych w czasie następującym po posiedzeniu Rady Krajowej w grudniu 2014 r. Legislacja Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski poinformował, że opracowano stanowisko PFSRM do założeń projektu ustawy o kredytach związanych z nieruchomościami oraz do projektu rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Przygotowano również opinię prawną na temat obowiązku ewidencjonowania sprzedaży (kas rejestrujących) przez rzeczoznawców majątkowych. Omówił spotkanie z Głównym Geodetą Kraju, gdzie PFSRM przedstawiła propozycje zmian w Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym. Odbyło się również spotkanie na temat biegłych sądowych w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego. Następnie głos zabrała Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), omówiła przebieg spotkania w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, które odbyło się 23 marca 2014 r. Spotkanie miało charakter informacyjny. Wyjaśniła na czym polega zintegrowany system informacji o nieruchomościach i możliwości korzystania z niego w przyszłości przez rzeczoznawców majątkowych i notariuszy. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) zgłosił prośbę o skierowanie przez Federację pisma do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie firm udostępniających numer księgi wieczystej na podstawie adresu i odcięcia się ministerstwa od tego problemu. Strona 2

3 Wyjaśnienie zarzutów Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski omówił szeroko kwestie oskarżenia PFSRM o działanie na szkodę środowiska rzeczoznawców majątkowych i zmowie ze ZBP w celu ograniczenia dostępu wycen dla rzeczoznawców majątkowych na potrzeby sektora bankowego. Do Prezydenta m.st. Warszawy wpłynęło pismo z powyższymi zarzutami oraz z wnioskiem o delegalizację PFSRM i wykreślenie tej organizacji z właściwych rejestrów. PFSRM opracowała stanowisko w tej sprawie i złożyła do Prezydenta m.st. Warszawy. Pismo to zostanie rozesłane do wszystkich stowarzyszeń. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski stwierdził, że podnoszone zarzuty są absurdalne. Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2015 r. Bank PKO B.P. wprowadził zasadę, na podstawie której to bank zleca wycenę a nie jak do tej pory kredytobiorca i w takiej sytuacji to bank decyduje o tym kto wykonuje zlecenie. Bank w związku z tym wybrał kilka firm pośredniczących i zleca wykonanie pewnego segmentu wycen tylko tym firmom. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski razem z prof. Mieczysławem Prystupą byli na spotkaniu z Dyrektorem Banku BP odpowiedzialnego za proces wyceny i weryfikację operatów szacunkowych i dowiedziano się, że wyżej opisana polityka dotyczy tylko segmentu mieszkań. W stosunku do innych nieruchomości bank w dalszym ciągu stosuje politykę otwartą, czyli traktuje wszystkich rzeczoznawców, którzy są na liście federacyjnej tak samo. Polityka innych banków w tym zakresie oparta jest od lat 90. na short listach. Federacja wielokrotnie próbowała wpłynąć na poprawę współpracy z bankami, m.in. podpisując porozumienie ze ZBP, licząc na to, że przeszkoleni rzeczoznawcy będą mieli zagwarantowany dostęp do banków komercyjnych. Jeden z powodów zerwania porozumienia ze ZBP był fakt, że banki odrzucały operaty rzeczoznawców, którzy ukończyli szkolenie bankowe. ZBP tłumaczył, że nie może bankom niczego nakazać. Federacja organizuje nadal szkolenia z zakresu bankowego jak i z innej tematyki. Jednak ukończenie szkolenia nie gwarantuje zdobycia zlecenia. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski poinformował, że jest zaskoczony rozmowami prowadzonymi na forum dyskusyjnym, zarzutami skierowanymi w stronę federacji oraz poziomem dyskusji i agresją w wypowiedziach rzeczoznawców majątkowych. Wyjaśnił, że członkowie Zarządu nie są powiązani z firmami pośredniczącymi w wycenach bankowych. Jednak problem firm pośredniczących nie jest jednoznaczny. W firmach tych pracują rzeczoznawcy majątkowi, np. z firmą Integro współpracuje ok. 300 rzeczoznawców. Dla osób, które niedawno zdobyły uprawniania praca w takich firmach to czasami jedyna możliwość wejścia na rynek. Według Prezydent PFSRM Krzysztofa Bratkowskiego jednym z głównych problemów zdobywania zleceń przez rzeczoznawców jest sposób w jaki rzeczoznawcy traktują przetargi proponując dumpingowe ceny. Oprócz tematu wycen dla banków zarzuty dotyczyły również powstania spółki Baza.pl. Spółka została powołana ze względu na prawną możliwość ubiegania się o dotacje unijne na stworzenie ogólnopolskiej bazy danych. Spółka jest zarejestrowana, ale póki co nie prowadzi żadnych działań. Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniach Rady Krajowej aktualnie Zarząd spółki jest dwuosobowy (Krzysztof Bratkowski, Robert Dobrzyński) oraz został wyznaczony prokurent firmy. Ani zarząd ani prokurent nie pobierają wynagrodzeń. Spółka aktualnie zarejestrowana jest w Poznaniu, ale docelowo będzie przeniesiona na ścianę wschodnią, gdzie jest większa szansa ubiegać się o dotacje unijne. Komisja Rewizyjna miała uwagi dotyczące założenia spółki Baza.pl. i zleciła kancelarii prawnej analizę procesu formalno-prawnego powstania spółki. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński złożył oświadczenie na temat zarzutów wobec jego osoby i stwierdził, że nie ma udziałów w firmach prowadzących działalność biznesową z zakresu zlecenia lub wykonywania wycen. Swoją działalność prowadzi jednoosobowo od 11 lat. Dodatkowo jest wiceprezesem Rady Nadzorczej w firmie OBRN (Ośrodek Badania Rynku Strona 3

4 Nieruchomości), która została założona przez 34 rzeczoznawców majątkowych i zajmuje się zbieraniem i kolportowaniem danych. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński zastanawia się czy nie wystąpić na drogę sądową o zniesławienie przez Pana Wieczorka. Oczekuje jasnego stanowiska Rady Krajowej, że nie zgadza się z wypowiedziami Bogusława Wieczorka, który atakuje federację i wszystkich jej członków. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński poruszył również temat spółki Baza.pl i przypomniał jak przebiegały dyskusje na Radzie Krajowej nad stworzeniem ogólnopolskiej bazy danych. Omówił szczegółowo wszystkie kroki dążące do powstania spółki. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Jolanta Nosek Haich (Małopolskie SRM), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Marek Wiśniewski (Śląskie SRM), Adam Futro (SRMWW Poznań), Celina Hoffman (ŚSRM Kielce), Krzysztof Lewandowski (PSRWN), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra). Jolanta Nosek Haich złożyła wniosek o udostępnienie nagrań z obrad Rady Krajowej w części dotyczącej dyskusji na temat wyceny dla banków i działalności spółki BAZA.PL. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński odnieśli się negatywnie do pomysłu udostępniania nagrań z obrad Rady Krajowej. Wniosek został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 3/03/2015. Wniosek nr 3/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie o umożliwienie nagrywania obrad Rady Krajowej w części dotyczącej dyskusji na temat wyceny dla banków i działalności Spółki BAZA.PL. głosy za przyjęciem wniosku: 0 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 79 głosy wstrzymujące: 16 Następnie Marek Wiśniewski (Śląskie SRM) przedstawił wnioski dotyczące zobowiązania Zarządu PFSRM do udzielania informacji na temat poczynionych działań Zarządu w zakresie poprawy wizerunku rzeczoznawców majątkowych i współpracy z firmą Propublic, działalności spółki "BAZA.PL", oraz firm pośredniczących na rynku wycen w obszarze sektora bankowego. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 4/03/2015. Wniosek nr 4/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie lobbingu na rzecz sfederowanych stowarzyszeń i ich członków, w szczególności odpowiedzi na prasowe doniesienia stawiające rzeczoznawców w niekorzystnym świetle, ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 14 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 54 głosy wstrzymujące: 27 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 5/03/2015. Wniosek nr 5/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do Strona 4

5 przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie działań podjętych przez Federację w obszarze działań Banków, Pośredników na rynku zleceń wycen i Rzeczoznawców, ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 12 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 57 głosy wstrzymujące: 26 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 6/03/2015. Wniosek nr 6/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od r. do r. w zakresie ustosunkowania się do informacji doniesień o charakterze być może pomówień, o osobistym zaangażowaniu członków Zarządu PFSRM w działalność Pośredników na rynku zleceń wycen, wraz z informacją o rodzaju podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań. głosy za przyjęciem wniosku: 11 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 56 głosy wstrzymujące: 29 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 7/03/2015. Wniosek nr 7/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o ustanowienie Rady Nadzorczej spółki BAZA.PL oraz sposobu wyboru jej składu, a także o powierzenie wykonywania tych czynności Komisji Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od posiedzenia Rady Krajowej. głosy za przyjęciem wniosku: 25 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 70 W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 8/03/2015. Wniosek nr 8/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych o audyt umowy z Firmą Propublic i na jej podstawie wykonywanych czynności, sporządzenie sprawozdania przez Zarząd PFSRM korzyści dla Stowarzyszeń i rzeczoznawców płynących ze współpracy z firmą oraz czynności podjętych przez Zarząd PFSRM w konsekwencji informacji uzyskanych od Firmy Propublic. Przedłożenie Radzie Krajowej bilansu korzyści i kosztów z realizacji tej umowy w terminie jednego miesiąca od daty posiedzenia Rady Krajowej. głosy za przyjęciem wniosku: 10 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 48 głosy wstrzymujące: 37 Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Bratkowski i Robert Dobrzyński odnieśli się do tematów poruszonych we wnioskach, w tym działalności spółki BAZA.PL, pozyskiwaniem i udostępnianiem danych transakcyjnych w Polsce i w Niemczech. Robert Dobrzyński złożył oświadczenie na temat oskarżeń wobec jego osoby zamieszczonych na forum dyskusyjnym. Strona 5

6 Dyskutowano na temat możliwości zmiany art. 157 u.g.n. Adam Futro (SRMWW Poznań) przedstawił działanie firmy Integro Group i polityki banków w zakresie wyceny nieruchomości. W punkcie 5 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił wniosek Zarządu w sprawie kadencyjności komisji PFSRM. Wyjaśnił konieczność zmian w tym zakresie. W punkcie 6 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił informacje na temat składania wniosków o odznaczenia Federacyjne. Podkreślił, aby do 30 kwietnia br. wpłynęły wnioski o odznaczenia, które zostaną rozdane w tym roku i aby stowarzyszenia zgłaszały propozycje zmian Regulaminu Komisji Odznaczeń. W punkcie 7 posiedzenia, Wiesław Majcher (SRM Wrocław) zaprezentował projekt Uchwały Rady Krajowej dotyczącej zakresu weryfikacji operatów szacunkowych. Wyjaśnił złożoność problemu i zasadność podjęcia takiej uchwały. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Zbigniew Januszewski (RSRM Lublin), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin). W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 1/03/2015. Uchwała nr 1/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. O przyjęciu przez Radę Krajową PFSRM Stanowiska w sprawie granic weryfikacji przydatności dowodowej operatów szacunkowych oraz wykładni pojęcia wiedzy specjalnej rzeczoznawcy majątkowego. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 80 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 głosy wstrzymujące: 15 W punkcie 8 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił kalendarz wyborczy i wyjaśnił szczegółowo wszystkie istotne daty z tym związane zgodnie ze statutem i opinią prawną. Następnie odczytał Regulamin Wyborów PFSRM i opinię radcy prawnego Śliwki w tym zakresie. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Waldemar Gryczka (SRMJGW Jelenia Góra). W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/03/2015. Uchwała nr 2/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM przyjęła następujący kalendarz wyborczy: 1) do dnia następuje przesłanie zgłoszeń kandydatów na funkcję Prezydenta, Wiceprezydenta lub członka Komisji Rewizyjnej wraz z pisemną rekomendacją macierzystego Stowarzyszenia oraz pisemną zgodą kandydata. 2) Podczas Rady Krajowej w dniach maja br. kandydaci ubiegający się o funkcję Prezydenta PFSRM przedstawią programy wyborcze, a ich wersje pisemne przekażą za pośrednictwem Zarządu PFSRM do Rady Krajowej. 3) br. wybory członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 95 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 Strona 6

7 W punkcie 9 posiedzenia, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Marek Wiśniewski przedstawił informacja na temat XXV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Zaproponował, aby konferencje zorganizowało jego stowarzyszenie w dniach marca 2016 r. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 3/03/2015. Uchwała nr 3/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM podejmuje uchwałę o powierzeniu Śląskiemu Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych organizacji XXV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w roku Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 95 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 0 W punkcie 10 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przedstawił informacje na temat rekompensaty finansowej dla członków Zarządu przyszłej kadencyjności z tytułu pełnienia funkcji. Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński wyjaśnił aktualną sytuację otrzymywanych rekompensat finansowych dla członków Zarządu. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Zbigniew Januszewski (RSRM Lublin), Marek Wiśniewski (ŚSRM Katowice). Dyskusja odbyła się bez udziału Zarządu. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 4/03/2015. Uchwała nr 4/03/2015 z dnia 23 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM na wniosek Komisji Rewizyjnej utrzymuje w mocy rekompensatę kosztów ponoszonych przez członków Zarządu w nowej kadencji w wysokości podwyższonej o 1000 zł netto dla każdego członka Zarządu. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: głosy za przyjęciem uchwały: 51 głosy przeciw przyjęciu uchwały: 30 głosy wstrzymujące: 2 Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz) zaproponowała, aby zwiększyć wysokość składek. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski zaproponował, aby podniesienie składek było związane z otrzymywaniem przez każdego członka periodyku Rzeczoznawcy Majątkowego. Punkt 11 posiedzenia poświęcono sprawom wniesionym. Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) zaproponował, aby Komisja Standardów przedstawiła aktualny stan prac nad standardami. Joanna Grzesiak wspomniała o spotkaniu dotyczącym standardu rolnego, które odbyło się na początku marca br. Przedstawiciele Zarządu PFSRM Krzysztof Gabrel i Krzysztof Bratkowski wyjaśnili zasady działania Komisji Standardów. Wiceprezydent PFSRM Krzysztof Gabrel odniósł się do wniosku Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych na temat mailingu, zawierającego monitoring mediów z dnia 31 grudnia 2014 r., 2 stycznia 2015 r. i 5 stycznia 2015 r. Strona 7

8 sporządzanego przez firmę Propublic. Wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Marek Wiśniewski (ŚSRM Katowice), Jerzy Filipiak (PSRWN Warszawa), Wiesław Majcher (SRM Wrocław), Małgorzata Kosińska (MSRM Warszawa). Dyskutowano nad formą rozsyłania monitoringu. Andrzej Zarychta zaproponował, aby monitoring mediów rozsyłany do stowarzyszeń był selekcjonowany. Marek Wiśniewski uważa, że selekcja informacji powinna być realizowana przez firmę PR. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski wyjaśnił treść umowy z firmą PR, zaproponował, aby Zarząd otrzymywał pełną wersję monitoringu mediów i rozsyłał okrojoną do stowarzyszeń. W wyniku głosowania przyjęto, że do stowarzyszeń będzie wysyłana pełna wersja monitoringu mediów: za 58, przeciw 37, wstrzymał się 0. Małgorzata Kosińska (MSRM Warszawa) zgłosiła, aby powstał monitoring zmian prawnych istotnych dla rzeczoznawcy majątkowego. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski przypomniał, że dział prawny istnieje w Rzeczoznawcy Majątkowym. Wiceprezydent PFSRM Krzysztof Gabrel wyjaśnił jak aktualnie wygląda proces legislacyjny w Polsce i jakie miejsce w tym procesie mają konsultacje społeczne oraz jakie są relacje z organami państwowymi. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski omówił aktualną współpracę PFSRM z Ministerstwem Infrastruktury i problemy z tym związane. Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego Adam Futro zaprosił wszystkich zainteresowanych na XXI Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym w Poznaniu, które odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2015 r. Przypomniał o biuletynie wydawanym przez SRMWW od 2001 r. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Jolanta Nosek Haich zaprosiła wszystkich zainteresowanych na X Jubileuszową Konferencję Wyceny Nieruchomości Zabytkowych WAZA 2015, która odbędzie się w dniach 7-9 maja 2015 r. Omówiła atrakcje związane z konferencją i proponowane tematy. Głosowano nad wnioskiem złożonym przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy. W wyniku głosowania Rada większością głosów przyjęła wniosek nr 9/03/2015. Wniosek nr 9/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Radę Programową kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy do podjęcia działań związanych z uwspółcześnieniem czasopisma, w tym stworzenia witryny internetowej dla prezentacji kwartalnika z możliwością zakupu kwartalnika oraz poszczególnych artykułów w postaci elektronicznej. głosy za przyjęciem wniosku: 77 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 0 Strona 8

9 głosy wstrzymujące: 18 Następnie głosowano nad wnioskiem Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. W wyniku głosowania Rada większością głosów odrzuciła wniosek nr 10/03/2015. Wniosek nr 10/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Radę Programową, w uzupełnieniu powyższego wniosku, o wydawanie kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy wyłącznie w formie elektronicznej. Rada Programowa zarekomenduje wydanie jeden raz w roku wyjątkowo ciekawych opracowań. głosy za przyjęciem wniosku: 11 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 82 głosy wstrzymujące: 2 Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź) złożył wniosek, aby PFSRM zajęła się tematem odmowy przyjmowania przez banki operatów szacunkowych od rzeczoznawców majątkowych dla potrzeby zabezpieczenia wierzytelności, sporządzonych na zlecenie kredytobiorcy. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Jolanta Nosek Haich (MSRM Kraków), Halina Jaskulska (PTRM Gdańsk), Waldemar Gryczka (SRMJGW Jelenia Góra), Henryk Masternak (LSRM Zielona Góra), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Joanna Grzesiak (SRM Bydgoszcz). W wyniku głosowania Rada jednogłośnie przyjęła wniosek nr 11/03/2015. Wniosek nr 11/03/2015 z dnia 24 marca 2015 r. Rada Krajowa PFSRM zobowiązuje Zarząd PFSRM do wystąpienia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie odmowy przyjmowania operatów szacunkowych od rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, sporządzonych na zlecenie kredytobiorców. głosy za przyjęciem wniosku: 94 głosy przeciw przyjęciu wniosku: 0 Wiceprezydent PFSRM Robert Dobrzyński poinformował o powstaniu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie prezesem jest prof. Dariusz Zarzecki, wiceprezesem jest prof. Elżbieta Mączyńska, sekretarzem jest dr Anna Beer Zwolińska, członkami Zarządu są dr Jan Konowalczuk i Robert Dobrzyński. Zarząd Stowarzyszenia wystąpi o przyłączenie nowopowstałej organizacji do PFSRM. Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Rady Krajowej. Strona 9

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r. Miejsce: Uczestnicy: Warszawa, ul. Edisona 2, Centrum Szkolenia i Doradztwa Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, sala 132 i 120 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, sala 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 27-28 września 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 27-28 września 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 27-28 września 2011r. Miejsce: Uczestnicy: Katowice, ul. Roździeńskiego 16, Hotel Novotel, sala konferencyjna SAWA Zarząd i członkowie Rady Krajowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Wybrana decyzją Rady Krajowej z dnia 11 kwietnia 2011 roku Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a

Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2008 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył jej Przewodniczący, Pan Sławomir

Bardziej szczegółowo

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium.

Ad. 1). Ad. 2). Z sali zgłoszono następujące kandydatury: 1. Jacek Bielenik 2. Lechosław Bołtrukanis. W/w osoby wyraziły chęć pracy w Prezydium. 1 PROTOKÓŁ z II części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 15 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. z siedzibą w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i tryb pracy Rady Nadzorczej, w tym tryb podejmowania uchwał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy w dniu 1 sierpnia 2013 roku. Protokół zawiera Dane osobowe podlegające ochronie (art. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) Protokół nr XLIV z posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a PROTOKÓŁ NR 1/2012 ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PSZCZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A.

PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. Wrocław, dnia 31 maja 2017. PROTOKÓŁ nr 1/2017 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI T-Bull S.A. odbytego w dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu W dniu 31 maja 2017 roku we Wrocławiu przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA Pawłowice, dnia 19 stycznia 2013 r. Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Klub Kolarski JAS-KÓŁKA W dniu 19 grudnia 2013 roku w Pawłowicach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Jan Kosiło Członek

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

P2/11/2016/ ZG PZL Łódź, r. Protokół nr z zebrania Zarządu Głównego PZL Łódź 25 listopada 2016 r.

P2/11/2016/ ZG PZL Łódź, r. Protokół nr z zebrania Zarządu Głównego PZL Łódź 25 listopada 2016 r. Polski Związek Logopedów ZARZĄD GŁÓWNY ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa zg.pzl@logopeda.org.pl NIP: 712-25-21-399 REGON: 431198505 Bank PKO SA O/Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922 P2/11/2016/ ZG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU CCC

REGULAMIN ZARZĄDU CCC REGULAMIN ZARZĄDU CCC SPÓŁKA AKCYJNA POLKOWICE ul. Strefowa 6 (przyjęty uchwałą Zarządu nr 01/04/2012/Z z dnia 16 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 03/04/2012 z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Logopedów Z A R Z Ą D G Ł Ó W NY ul. Raszyńska 8/10, Warszawa,

Polski Związek Logopedów Z A R Z Ą D G Ł Ó W NY ul. Raszyńska 8/10, Warszawa, P1/ 05/2012/ ZGPZL Warszawa, 11.05.2012 r. Protokół nr 1 z zebrania Zarządu Głównego PZL Warszawa 11 maja 2012 r. Przewodnicząca ZG PZL Ewa Małachowska powitała zgromadzonych oraz przedstawiła proponowany

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ

REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ REGULAMIN STUDENCKIEJ RADY KOORDYNACYJNEJ STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH STUDENCKA RADA KOORDYNACYJNA SEP ŁÓDŹ 06.12.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Studencka Rada Koordynacyjna Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r.

Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. Protokół z Posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Warcabowego z dnia 30go lipca 2016 r. W dniu 30 lipca 2016 r. odbyło się Zebranie Zarządu Polskiego Związku Warcabowego. Uczestniczyli w nim: 1. Jacek Pawlicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r.

Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia r. Protokół nr 1/2016/2017 z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 14.09. 2016r. Porządek posiedzenia: 1. Powitanie zebranych przedstawicieli wszystkich klas. 2. Wybór protokolanta. 3. Zapoznanie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1/16 z dnia 5 stycznia 2016 r. REGULAMIN FORUM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Forum, rozumie się

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2015 z dnia 007.2015 r. Protokół nr 7/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 07.2015 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie.

Na Sekretarza I części WZ z sali zgłoszono kandydaturę Pani Alicji Malinowskiej. W/w wyraziła zgodę na kandydowanie. PROTOKÓŁ z I części Walnego Zgromadzenia Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach odbytego w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie Spółdzielni przy ul. Reja 80A w Suwałkach. Członkowie uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Załącznik do Uchwały Zebrania Przedstawicieli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 60/19/2007/2011 z dn. 18.01.2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r. 1. Sprawy porządkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu Do zaproponowanych uprzednio przez Zarząd Spółki projektów uchwał przedstawionych w ogłoszeniu o zwołaniu, o treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie

REGULAMIN. III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie REGULAMIN III ZJAZDU DELEGATÓW WARMIŃSKO MAZURSKIEJ ORGANIZACJI WOJEWÓDZKIEJ LIGI OBRONY KRAJU w Olsztynie 1 1. Najwyższą władzą Warmińsko Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej jest Zjazd Delegatów W M OW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW.

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW STOWARZYSZENIA POLSKICH BARMANÓW 24.11.2014 HOTEL VICTOR by DESILVA PRUSZKÓW. 1. Rozpoczęcie Zwyczajnego Zjazdu SPB w dniu 24.11.2014r. o godzinie 12.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r.

Uchwała nr 1/2015. z dnia 15 maja 2015 r. Uchwała nr 1/2015 Zespołu ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Treść uchwał Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska Załącznik do Uchwały nr 3 WZC SAW IIA Polska z dnia 22 stycznia 2005 roku IIA Polska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

FOREVER ENTERTAINMENT

FOREVER ENTERTAINMENT 1 P R O T O K Ó Ł Do punktu 1. i 2. porządku obrad:------------------------------------------------------------- ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, otworzył wobec braku Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki.

Za zaniechanie lub zaniedbanie obowiązków Zarząd ponosi odpowiedzialność służbową wobec organów zwierzchnich Spółki. R E G U L A M I N działania Zarządu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu uchwalony przez Zarząd w dniu 4 lutego 2011 i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 11 lutego 2011 r. 1 Zarząd

Bardziej szczegółowo

"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.

IZOLACJA - JAROCIN SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12. "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki

Bardziej szczegółowo