II sesja nadzwyczajna VII kadencji w dniu 22 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II sesja nadzwyczajna VII kadencji w dniu 22 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Dz Podsumowanie: II sesja nadzwyczajna VII kadencji w dniu 22 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Projekty uchwał wnoszone na sesję. Druk nr 2 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 3 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 4 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 5 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 6 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 7 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 8 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 9 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 10 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 11 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 12 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 13 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 4.Oświadczenia i komunikaty. 5.Zamknięcie sesji. 1

2 Podjęte uchwały: II/2/14 II/3/14 II/4/14 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta II/5/14 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta II/6/14 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta II/7/14 II/8/14 II/9/14 II/10/14 II/11/14 II/12/14 II/13/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 2

3 Dz PROTOKÓŁ II NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY DZIELNICY XVIII Nowa Huta II nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta odbyła się 22 grudnia 2014 r. w siedzibie Dzielnicy XVIII os. Centrum B 6. W załączeniu: 1) Lista obecności radnych zał. nr 1 2) Protokoły Komisji Skrutacyjnej - zał. nr: 2, 3, 4, 5. 3) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 7 zał. nr 6. 4) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 8 zał. nr 7. 5) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 9 zał. nr 8. 6) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 10 zał. nr 9. 7) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 11 zał. nr 10. 8) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do druku nr 11 zał. nr 11. 9) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 12 zał. nr ) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do druku nr 12 zał. nr ) Poprawka radnego Edwarda Porębskiego do druku nr 13 zał. nr ) Poprawka radnej Miłosławy Ciężak do druku nr 13 zał. nr ) Oryginały uchwał - zał. nr 16. II nadzwyczajną sesję Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta otworzył o godz Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII, Pan Stanisław Moryc, który serdecznie przywitał obecnych na sali i stwierdził quorum. Przedstawiciele Chorągwi Krakowskiej Związku Harcerstwa Polskiego przynieśli na sesję Światełko Betlejemskie i złożyli radnym życzenia świąteczne. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. Przewodniczący przystąpił do zatwierdzenia porządku obrad. Projekt porządku został przesłany pocztą elektroniczną lub doręczony do skrytek wraz z zaproszeniem na sesję. Projekt porządku obrad obejmował: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Projekty uchwał wnoszone na sesję. Druk nr 2 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 3 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 4 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 5 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 3

4 Druk nr 6 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 7 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 8 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 9 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 10 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 11 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 12 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Druk nr 13 (projekt uchwały Grupy Radnych ) w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 4.Oświadczenia i komunikaty. 5.Zamknięcie sesji. Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zgłosić uwagi, zapytania i inne propozycje do projektu porządku obrad. Przewodniczący poinformował, że wpłynęły wnioski o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: Druk nr 2 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII. Głosowało: 20 radnych Za głosowało 20 radnych Druk nr 3 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Głosowało: 20 radnych Za głosowało 20 radnych 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 4

5 Druk nr 4 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 5 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 6 (projekt uchwały Przewodniczącego Rady i Zarządu) w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 7 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 5

6 Druk nr 8 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 9 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 10 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 11 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 6

7 Druk nr 12 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 13 (projekt uchwały Grupy Radnych) w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. Prowadzący stwierdził, że zgodnie z 18 ust. 6 Statutu Dzielnicy XVIII projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad II sesji. 3. Projekty uchwał wnoszone na sesję. Przystąpiono do procedowania uchwał. Druk nr 2 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Zarząd Dzielnicy XVIII Nowa Huta liczy 5 członków. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 7

8 Prowadzący stwierdził, że: została podjęta uchwała Nr II/2/14 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Druk nr 3 projekt Przewodniczącego Rady i Zarządu referent Stanisław Moryc. - w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy. Przewodniczący zgłosił kandydaturę Józefa Szuby. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. Prowadzący obrady przystąpił do powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów Zastępcy Przewodniczącego Zarządu. Przypomniał, iż osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów i zaproponował, aby komisja liczyła trzech członków. Do składu Komisji Skrutacyjnej zostali zgłoszeni: Pani Bogumiła Drabik (kandydatkę zgłosił Józef Szuba) Pani Krystyna Frankiewicz (kandydatkę zgłosił Edward Porębski) Pan Adam Krztoń (kandydata zgłosił Andrzej Kowalik) Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji. Następnie ustalono skład Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu (en block): za: 21, przeciwko: 0, wstrzymujących: 0. Przewodniczący Stanisław Moryc stwierdził, że Rada powołała Komisję Skrutacyjną, a następnie poprosił Komisję o wybór przewodniczącego Komisji. Prowadzący ogłosił 1 min przerwy na wybór Przewodniczącego. Po przerwie Komisja poinformowała, że wybrała ze swego grona Przewodniczącego Komisji, Panią Krystynę Frankiewicz. Przewodniczący stwierdził, że Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została Pani Krystyna Frankiewicz. Przewodniczący Zarządu Stanisław Moryc przedstawił Pana Józefa Szubę. Radni: Marian Baś, Kacper Rosa, Krystyna Frankiewicz zadawali pytania Pan Józef Szuba udzielał odpowiedzi. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 8

9 Pan Józef Szuba omówił 4 projekty, które chciałby zrealizować oraz poinformował o zrealizowanych zadaniach. Prowadzący ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść protokołu (zał. nr 2). Na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu wybrany został Pan Józef Szuba głosami: - za: 12, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 9. Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/3/14 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Druk nr 4 projekt Przewodniczącego Rady i Zarządu referent Stanisław Moryc. - w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru członka Zarządu Dzielnicy. Przewodniczący zgłosił kandydaturę i przedstawił Panią Małgorzatę Bąk. Radni: Edward Porębski, Katarzyna Kapelak-Legut, Miłosława Ciężak, Katarzyna Kapelak- Legut, Kacper Rosa, Edward Wurst, Kacper Rosa, Edward Porębski, Edward Wurst zadawali pytania Pani Małgorzata Bąk udzielała odpowiedzi. Przewodniczący Stanisław Moryc uzupełniał odpowiedzi. Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. Prowadzący ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść protokołu (zał. nr 3). Na członka Zarządu wybrana została Pani Małgorzata Bąk głosami: - za: 12, - przeciw: 1, - wstrzymujących się: 8. Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/4/14 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Druk nr 5 projekt Przewodniczącego Rady i Zarządu referent Stanisław Moryc. - w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, 9

10 Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru członka Zarządu Dzielnicy. Przewodniczący zgłosił kandydaturę i przedstawił Pana Andrzeja Kowalika. Radni: Edward Porębski, Kacper Rosa, Marian Baś, Kacper Rosa, Krystyna Frankiewicz zadawali pytania Pan Andrzej Kowalik udzielał odpowiedzi. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Prowadzący ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść protokołu (zał. nr 4). Na członka Zarządu wybrany został Pan Andrzej Kowalik głosami: - za: 21, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 0. Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/5/14 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Druk nr 6 projekt Przewodniczącego Rady i Zarządu referent Stanisław Moryc. - w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta, Prowadzący Stanisław Moryc poinformował o przystąpieniu do procedury wyboru członka Zarządu Dzielnicy. Przewodniczący zgłosił kandydaturę i przedstawił Pana Mariusza Wody. Na prośbę radnego Mariana Basia Pan Mariusz Woda przedstawił się. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Prowadzący ogłosił przerwę na przygotowanie kart do głosowania. Po przerwie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne. Po policzeniu głosów Przewodniczący Komisji, Pani Krystyna Frankiewicz odczytała treść protokołu (zał. nr 5). Na członka Zarządu wybrany został Pan Mariusz Woda głosami: - za: 21, - przeciw: 0, - wstrzymujących się: 0. Wszyscy obecni brali udział w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/6/14 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta 10

11 Prowadzący ogłosił 15 minut przerwy (radna Miłosława Ciężak poprosiła o spotkanie z nowym Zarządem). Po przerwie Przystąpiono do procedowania dalszych projektów uchwał. Druk nr 7 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 6. W dyskusji na temat udziału radnych opozycji w składzie Komisji Rewizyjnej oraz współpracy wszystkich radnych głos zabrali radni: Miłosława Ciężak, Katarzyna Kapelak- Legut, Stanisław Moryc, Katarzyna Kapelak-Legut, Edward Porębski, Krystyna Frankiewicz, Katarzyna Kapelak-Legut, Marian Baś, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Mariusz Woda, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Edward Wurst, Józef Szuba, Stanisław Moryc, Edward Wurst, Stanisław Moryc. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Za głosowało 9 radnych Przeciw - 12 radnych Poprawkę odrzucono. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowało: 13 radnych Za głosowało 12 radnych Wstrzymał się - 1 radny 8 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/7/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Druk nr 8 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 7. W dyskusji na temat zadań z zakresu turystyki udział wzięli radni: Miłosława Ciężak i Stanisław Moryc. 11

12 Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawką. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/8/14 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Edukacji ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Po przerwie Druk nr 9 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 8. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawką. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. 12

13 Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/9/14 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Komunalnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Druk nr 10 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 9. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawką. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/10/14 w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Kultury, Zabytków, Sportu i Rekreacji ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Druk nr 11 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 10. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radną Miłosławę Ciężak zał. nr 11. Radna podała przyczyny zgłoszenia wniosku. 13

14 Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Miłosławy Ciężak. Za głosowało 9 radnych Przeciw - 12 radnych Poprawkę odrzucono. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/11/14 w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Mieszkalnictwa, Rodziny, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Druk nr 12 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radną Miłosławę Ciężak zał. nr 13. Radna podała przyczyny zgłoszenia wniosku. W dyskusji głos zabrali radni: Stanisław Moryc, Józef Szuba, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Marian Baś, Stanisław Moryc, Edward Porębski, Stanisław Moryc, Miłosława Ciężak, Stanisław Moryc, Krystyna Frankiewicz, Stanisław Moryc. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Miłosławy Ciężak. Za głosowało 9 radnych 14

15 Przeciw - 12 radnych Poprawkę odrzucono. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 12. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z poprawką. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/12/14 w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Planowania, Ochrony Środowiska, Mienia i Rozwoju Gospodarczego ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Druk nr 13 projekt Grupy Radnych referent Stanisław Moryc. - w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radną Miłosławę Ciężak zał. nr 15. Radna podała przyczyny zgłoszenia wniosku Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnej Miłosławy Ciężak. Poprawkę przyjęto. 15

16 Prowadzący poinformował, że wpłynęła poprawka zgłoszona przez radnego Edwarda Porębskiego zał. nr 14. Przewodniczący poddał pod głosowanie poprawkę radnego Edwarda Porębskiego. Poprawkę przyjęto. Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały z w/w poprawkami. Wszyscy radni wzięli udziału w głosowaniu. Przewodniczący stwierdził, że została podjęta uchwała Nr II/13/14 w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta Przewodniczący ogłosił przerwę na posiedzenie Komisji Prawa i Porządku Publicznego ukonstytuowanie się, wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz przygotowanie stosownych projektów uchwał wraz z wnioskami o wprowadzenie. Na sesję przybył Radny Miasta Krakowa Tomasz Urynowicz. 6. Oświadczenia i komunikaty. Radna Miłosława Ciężak poinformowała o złożeniu 4 projektów uchwał dotyczących powołania dodatkowych komisji problemowych Rady Dzielnicy XVIII. Będą procedowane na sesji w dniu 30 grudnia Radni Edward Wurst oraz Marian Baś poruszyli sprawy organizacyjne. Przewodniczący Stanisław Moryc powiadomił radnych o podziękowaniu za wsparcie Nowohuckiej Akademii Seniora oraz otrzymanych życzeniach świątecznych. Złożył życzenia świąteczne, poinformował, że spotkanie świąteczne odbędzie się po Nowym Roku. 16

17 6. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta Stanisław Moryc zamknął II nadzwyczajną sesję o godz , wyczerpując cały program porządku obrad. Protokołowała : Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Małgorzata Kowalska Stanisław Moryc 17

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

L nadzwyczajna sesja VII kadencji w dniu 25 czerwca 2018 r.

L nadzwyczajna sesja VII kadencji w dniu 25 czerwca 2018 r. Dz.18.0021.50.2018 Podsumowanie: Porządek obrad: L nadzwyczajna sesja VII kadencji w dniu 25 czerwca 2018 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Projekty uchwał wnoszone na

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r.

XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. Dz.18.0021.32.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXXII sesja VII kadencji w dniu 30 stycznia 2017 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r.

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. 1 Dz-18.0021.1.2018 Podsumowanie: I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: LII sesja VII kadencji Porządek obrad: Druk nr 545 Druk nr 546 Druk nr 547 Druk nr 548 Druk nr 549 Druk nr 550

Dz Podsumowanie: LII sesja VII kadencji Porządek obrad: Druk nr 545 Druk nr 546 Druk nr 547 Druk nr 548 Druk nr 549 Druk nr 550 Dz.18.0021.52.2018 Podsumowanie: LII sesja VII kadencji w dniu 30 sierpnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z LI sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

XI sesja VII kadencji w dniu 15 czerwca 2015 r.

XI sesja VII kadencji w dniu 15 czerwca 2015 r. Dz.18.0021.11.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: XI sesja VII kadencji w dniu 15 czerwca 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z X sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

XLVII sesja VII kadencji w dniu 23 kwietnia 2018 r.

XLVII sesja VII kadencji w dniu 23 kwietnia 2018 r. Dz.18.0021.47.2018 Podsumowanie: Porządek obrad: XLVII sesja VII kadencji w dniu 23 kwietnia 2018 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku

Dz Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku Dz.18.0020.1.48.2014 Podsumowanie: XLVIII sesja VI kadencji w dniu 7 lipca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

XXXVII sesja nadzwyczajna VI kadencji w dniu 10 października 2013 r.

XXXVII sesja nadzwyczajna VI kadencji w dniu 10 października 2013 r. Dz.18.0020.1.37.2013 Podsumowanie: XXXVII sesja nadzwyczajna VI kadencji w dniu 10 października 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Projekty uchwał wnoszone przez

Bardziej szczegółowo

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r.

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Dz.18.0020.1.46.2014 Podsumowanie: XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 4. Informacja z

Bardziej szczegółowo

XXXVI sesja VII kadencji w dniu 15 maja 2017 r.

XXXVI sesja VII kadencji w dniu 15 maja 2017 r. Dz.18.0021.36.2016 Podsumowanie: XXXVI sesja VII kadencji w dniu 15 maja 2017 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r.

XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. Dz.18.0021.27.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXVII sesja VII kadencji w dniu 31 sierpnia 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

XLVIII sesja VII kadencji w dniu 21 maja 2018 r.

XLVIII sesja VII kadencji w dniu 21 maja 2018 r. Dz.18.0021.48.2018 Podsumowanie: Porządek obrad: XLVIII sesja VII kadencji w dniu 21 maja 2018 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r.

XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Dz.18.0020.1.32.2013 Podsumowanie: XXXII sesja VI kadencji w dniu 20 maja 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r.

XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Dz.18.0020.1.12.2011 Podsumowanie: XII sesja VI kadencji w dniu 21 listopada 2011 r. Projekt porządku obrad XII sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na poniedziałek 21 listopada 2011 roku, godz.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad: Podjęte uchwały:

Porządek obrad: Podjęte uchwały: Dz.18.0021.41.2017 Podsumowanie: XLI sesja VII kadencji w dniu 23 października 2017 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 4. Projekty uchwał wnoszone na sesję: Druk nr 474 (projekt uchwały Zarządu) w sprawie

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r.

XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Dz.18.0020.1.47.2014 Podsumowanie: XLVII sesja VI kadencji w dniu 16 czerwca 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 4. Fundacja

Bardziej szczegółowo

XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r.

XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r. Dz.18.0021.25.2016 Podsumowanie: Porządek obrad: XXV sesja VII kadencji w dniu 27 czerwca 2016 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r.

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Dz.18.0020.1.39.2013 Podsumowanie: XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r.

XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Dz.18.0020.1.30.2013 Podsumowanie: XXX sesja VI kadencji w dniu 18 marca 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji. 4. Projekty uchwał

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.3.2015 PROTOKÓŁ z III sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 12 stycznia 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji

PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji Dz.16.0021.1.2.2014 PROTOKÓŁ II SESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE kadencji 2014-2018 II sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 22 grudnia 2014 r. w godz. 18.15-20.50

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 19 30. Otwarcia obrad III Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania rady w powiecie..

Protokół zebrania rady w powiecie.. Protokół zebrania rady w powiecie.. Zebranie członków rady w powiecie (dalej: zebranie).. zostało zwołane przez Przewodniczącego/ą PowiatuPana/Panią. na dzień. 2017 roku w.. W zebraniu udział wzięło. członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Gminy otworzył Radny Senior Sylwester Janowski, witając serdecznie radnych, sołtysów, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku.

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Protokół z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r.

Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Protokół II Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w dniu 10 grudnia 2010r. Ad.1 Otwarcie obrad stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady B.Karczewska powitała radnych, przedstawiciela Zarządu w osobie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11. PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.10 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3 Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Otwarcia obrad I Inaguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał najstarszy wiekiem radny

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r.

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r. Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu 19.11.2018 r. Obrady sesji Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018 2023 wybranej w wyborach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 17 00. Pierwszą sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r.

Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach. w dniu 20 czerwca 2017r. Protokół Nr 1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach Stan ewidencyjny - 5 radnych Obecnych - 5 radnych w dniu 20 czerwca 2017r. Sesja odbyła sie w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury ul. 27 Stycznia 4 83-220 Skórcz W sesji udział wzięło 15. radnych oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r.

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr XL przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto. w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr XL.2017 przebiegu XL sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto w dniu 17 listopada 2017 r. Otwarcie Sesji XL sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto (pierwszej kadencji samorządu terytorialnego lata 2015-2018)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II /18. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 26 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR II /18. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 26 listopada 2018 r. PROTOKÓŁ NR II /18 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 26 listopada 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.47.2018 PROTOKÓŁ z XLVII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 20 czerwca 2018 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r.

PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. PROTOKÓŁ z I SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 02 grudnia 2010r. Porządek obrad : 1. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze radnych i wójta. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz RO.0002.1.2018.ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w hotelu Arkas w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12 1. Otwarcie sesji. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku Sesję rozpoczęto o godz.10 02 i zakończono o godz.11 53. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu 27.11.2014 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Radny Senior Pan Tadeusz Kowalczyk na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 I-szej sesji Rady Gminy Świercze odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Świercze. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej, zakończono o godz. 12 30. Obradom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz.16.00 Skład Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. - lista obecności zał. Nr 8 Sesja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. O godzinie 17:30 obrady Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Leszno rozpoczynającej VII kadencję (2014-2018) otworzył najstarszy

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010

P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 P R O T O K Ó Ł Nr I/ 2010 z obrad Sesji Rady Miejskiej w Brzesku odbytej w dniu 1 g r u d n i a 2010 roku w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, Brzesko Obradom I Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r.

II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. II część I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Zgierza odbytej w dniu 9 grudnia 2010 r. Obrady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta VI kadencji prowadził najstarszy wiekiem radny MIROSŁAW GAJDA.

Bardziej szczegółowo

Obradom sesji przewodniczył p.adam MALEC - Przewodniczący Rady.

Obradom sesji przewodniczył p.adam MALEC - Przewodniczący Rady. Protokół Nr II/10 z II zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2010r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2. Obradom sesji przewodniczył

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna)

PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) PROTOKÓŁ Nr I/2002 PROTOKÓŁ Nr I/2002 z przebiegu sesji zwyczajnej nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 18 listopada 2002r. (sesja inauguracyjna) Obecni: zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE W dniu 27 czerwca 2016 roku w Bytowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury 1A MIEJSKA 15KIM Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury ad. l Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę.

Protokół IX/2015. Przewodniczący Klubu Gospodarni dla Miasta Radny Krzysztof Jahn zawnioskował o 10 minutową przerwę. Protokół IX/2015 z posiedzenia IX sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, odbytej w dniu 08 kwietnia 2015 r. godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. Rada Gminy Niwiska Protokół nr 1 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych:

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych: Rada Gminy Szydłowo Rada Gminy Protokół nr I/2018 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r.

Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Protokół nr I/14 z I sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji 2. Wręczenie radnym zaświadczeń Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju 3. Złożenie ślubowania

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników

Bardziej szczegółowo

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie

nr 32) projekt Komisji Infrastruktury i Inwestycji. W związku z brakiem głosów w sprawie Protokół z IV sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 2 lutego 2015 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.10 21.25 Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo