Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach września 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 27-28 września 2011r."

Transkrypt

1 Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach września 2011r. Miejsce: Uczestnicy: Katowice, ul. Roździeńskiego 16, Hotel Novotel, sala konferencyjna SAWA Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu) Dodatkowi uczestnicy posiedzenia: Andrzej Bablok Radosław Gaca Stanisław Kolanowski Jerzy Filipiak Zdzisława Ledzion-Trojanowska Andrzej Lesiński Marian Witczak Arkadiusz Protas Protokolantka: Aneta Szczudło Przewodniczący Komisji Odznaczeń PFSRM Przewodniczący Komisji Standardów PFSRM Przewodniczący Komisji Prawnej PFSRM Przewodniczący Komisji Szkoleń PFSRM Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej PFSRM Pomocnik Zarządu PFSRM ds. Ubezpieczeń Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PFSRM Dyrektor Strategiczny PROPUBLIC Sp. zo.o. W punkcie 1 posiedzenia, Prezydent PFSRM Krzysztof Urbańczyk powitał zebranych oraz przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Rady Krajowej na dni Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach Informacja o realizacji podjętych na Radzie Krajowej uchwał i wniosków. 4. Sprawozdanie z działań Zarządu w okresie od ostatniej Rady Krajowej. 5. Sprawozdanie i wnioski Komisji Standardów. 6. Przyjęcie Regulaminu Komisji Prawnej. 7. Przyjęcie Regulaminu Organizacji Szkoleń. 8. Wybór organizatora XXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM. 9. Wybór Przewodniczącego Komisji Statutowej. 10. Informacja na temat zmian w polityce wydawniczej kwartalnika Rzeczoznawcy Majątkowy. 11. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie Komisji Odznaczeń oraz wniosków dot. złotej i srebrnej odznaki PFSRM. 12. Informacja dotycząca Zespołu ds. Badania Rynku. 13. Informacja dotycząca działań w zakresie public relations. 14. Ubezpieczenia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 15. Sprawy wniesione. Rada Krajowa jednogłośnie przyjęła porządek obrad Rady Krajowej. Przewodniczący Rady zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Waldemar Gryczka, Elżbieta Leciejewska, Józef Maśko. Skład Komisji uczestnicy Rady Krajowej zaakceptowali jednogłośnie. Prezydent Krzysztof Urbańczyk zaproponował, aby wnioski były składane na piśmie, a ostateczne decyzje były podejmowane w formie uchwał. Strona 1

2 W punkcie 2 posiedzenia, Rada Krajowa przyjęła protokół z posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach czerwca 2011 roku. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 35/2011 UCHWAŁA NR 35/2011 Rada Krajowa PFSRM na wniosek Zarządu przyjęła protokół z posiedzenia Rady Krajowej z dnia czerwca 2011 r. W punkcie 3 i 4 posiedzenia, Prezydent PFSRM omówił szczegółowo stan realizacji uchwał i wniosków z poprzedniej Rady Krajowej oraz przedstawił sprawozdanie z działań Zarządu, w tym m.in. przyznanie medalu Amicus de Rebus Peritorum Polonorum za rok 2011, prof. Sabinie Źróbek Prezydent odczytał list prof. Sabiny Źróbek z podziękowaniami dla Rady Krajowej za wyróżnienie działania w zakresie projektu zmian ustawy o samorządach terytorialnych omówił tematy w których udział wzieli przedstawiciele PFSRM (Krzysztofa Urbańczyka, Andrzeja Zarychty, Tomasza Cieślaka oraz Katarzyny Wróblewskiej) w III Ogólnopolskiej Konferencji Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która odbyła się 24 września 2011 roku w Łodzi. W trakcie konferencji nasi przedstawiciele przeprowadzili rozmowę z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem oraz z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta Pawłem Janikiem. Minister zobowiązał się nie przeszkadzać w tworzeniu samorządu rzeczoznawców majątkowych a przedstawiciel Kancelarii poparł koncepcję. działania firmy public relations na rzecz PFSRM Uczestnicy posiedzenia zabrali głos w kilku tematach: - public relations Wywiązała się dyskusja na temat kreowania wizerunku Federacji, w której wzięli udział: Andrzej Lesiński, Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Celina Hoffman (ŚSRM Kielce), Jerzy Adamiczka (SRM Wrocław), Jerzy Filipiak (PSRWN Warszawa), Krzysztof Urbańczyk. Andrzej Lesiński i Celina Hoffman pozytywnie ocenili działania firmy public relations i podziękowali Federacji za dobre decyzje w tym zakresie. - konferencja naukowa Krzysztof Urbańczyk omówił przebieg konferencji naukowej pt. Inwestycje i Nieruchomości Wyzwania XXI wieku, która odbyła się w Zakopanem w dniach września Negatywnie ocenił poziom i zakres konferencji. Radosław Gaca zaproponował, aby Federacja wyznaczyła obszary do badań naukowych w zakresie wyceny nieruchomości i statystyki. - baza danych AMRON Przedstawiono negatywne wypowiedzi Jacka Furgi, Wiceprezesa Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji na temat wykorzystywania bazy danych w wycenie. W tym temacie wypowiedzieli się: Bogusława Szczepanik (PSRM Rzeszów), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Robert Dobrzyński (SRMWW Poznań), Mieczysław Prystupa (WSRM Warszawa), Rafał Moskwa (Mazowieckie SRM), Krzysztof Bratkowski oraz Jerzy Filipiak (PSRWN Warszawa). Andrzej Zarychta zaproponował, aby współpracująca z Federacją Firma Propublic podjęła Strona 2

3 obserwację działań firm mających uproszczoną ofertę w zakresie wyceny nieruchomości oraz reagować, gdy są łamane zasady wyceny, także i w tym przypadku. Jerzy Filipiak wypowiedział się również za zwróceniem uwagi Panu Jackowi Furdze na niestosowne wypowiedzi. Robert Dobrzyński wyraził opinie, iż nie można przekreślać współpracy mimo takich sytuacji, ponieważ wciąż istnieje potrzeba współpracy z P.J.Furgą. Rafał Moskwa zaproponował, aby Federacja przeprowadziła kampanię informacyjną wśród rzeczoznawców majątkowych na temat działań firmy Amron. K.Bratkowski wyraził zdanie, iż Stowarzyszenia powinny u siebie zorganizowac taką kampanię. Jerzy Adamiczka omówił współpracę ze Związkiem Banków Polskich i z firmą Amron w zakresie bazy danych Amron dotyczącej wartościach nieruchomości. Wspomniał, iż porozumienie o współpracy było, gdzie w nim samym jest mowa o propagowaniu systemu w środowisku, jednak faktycznie porozumienie nie było realizowane. Robert Dobrzyński złożył wniosek o rozwiązanie umowy dot. współpracy, która jest martwa. Jerzy Filipiak zauważył, iż nie było umowy bezpośrednio z AMRON em, ale ZBP. Jerzy Adamiczka podsumował dyskusję i stwierdził, że dostęp do danych mogą mieć wszyscy, ale tylko rzeczoznawcy mogą te dane wykorzystywać do określania wartości nieruchomości. W sprawie wypowiedział się również Mieczysław Prystupa, który ocenił, iż należy przyjrzeć się procedurom doradczym i samym doradcom tworzącym bazę dla AMRON u. Radosław Gaca zwraca uwagę czy Federacja nie może prowadzić takich badań. - finanse PFSRM Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marian Witczak i podsumował działania Zarządu za ostatni okres. Wypowiedział się na temat szkolenia bankowego i finansów PFSRM. Pozytywnie ocenił budżet Federacji. Przedstawiona sytuacja spowodowała dyskusję na temat podziału finansów Federacji ze Stowarzyszeniami, w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Robert Dobrzyński (SRMWW Poznań), Jerzy Adamiczka (SRM Wrocław), Celina Hoffman (ŚSRM Kielce), Krzysztof Bratkowski, Marian Witczak, Krzysztof Lewandowski (PSRWN Warszawa). Andrzej Zarychta przedstawił swoje zastrzeżenia w zakresie rozliczeń finansowych dla stowarzyszeń, które były organizatorami szkoleń bankowych. Robert Dobrzyński złożył wniosek do Zarządu o przedstawienie polityki finansowej Federacji. Wniosek ten poparła Celina Hoffman. Jerzy Adamiczka złożył wniosek, aby 50% zysku Federacji było przekazywane do poszczególnych stowarzyszeń, które biorą udział w organizowaniu szkoleń bankowych. Krzysztof Lewandowski potępił takie propozycje przypominając starą sytuację Federacji przed paru lat. Dyskusja zakończyła się zobowiązaniem Zarządu PFSRM do przygotowania i przedstawienia na najbliższym posiedzeniu RK projektu polityki finansowej Federacji oraz preliminarza wpływów i wydatków na 2012 r. Punkt 5 posiedzenia poświęcono Komisji Standardów. Przewodniczący Komisji Standardów Radosław Gaca przedstawił sprawozdanie z dotychczasowych prac komisji nad standardami oraz zaproponował zmiany nazewnictwa, systematyki i zasadach stosowania standardów. Aktualne działania komisji to prace nad ostatecznymi wersjami dwóch standardów: KSWS4 (Inwestycje liniowe służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości) oraz Strona 3

4 KSWP0 (Postępowanie rzeczoznawcy majątkowego). Standard liniowy w dniu 5 lipca 2011 roku, podczas sympozjum został symbolicznie przedłożony do uzgodnienia ministrowi Piotrowi Styczniowi. Następnie ministerstwo przekazało standard do zaopiniowania do poszczególnych resortów i organizacji zawodowych. W związku z prowadzeniem nowego orzecznictwa związanego z problematyką dotyczącą tego standardu, Zarząd Federacji zwrócił się do ministra Infrastruktury o wstrzymanie prac nad projektem a Komisja Standardów ponownie pochyliła się nad standardem. Komisja Standardów założyła, że do połowy listopada 2011 zakończy prace nad standardem liniowym. Następnie Radosław Gaca omówił przebieg prac nad treścią Standardu 0. Poszczególne stowarzyszenia skierowały niezwykle rozbieżne stanowiska na temat standardu. Zakres tych uwag jest na tyle szeroki, ze nie ma możliwości wyciagnięcia jednoznacznych wniosków, pozwalających na dalszą pracę nad treścią standardu. Przygotowano narzędzia do dyskusji środowiskowej na temat tego standardu. Niestety zainteresowanie tym tematem było bardzo małe i dyskusja się nie odbyła. W dalszej części sprawozdania Radosław Gaca przedstawił harmonogram prac komisji na najbliższy czas, m.in. prace nad nowymi standardami i zeszytami metodycznymi. Następnie przedstawił propozycję zmian systemu nazewnictwa standardów: - cały zbiór to zasady wyceny - w ramach tego zbioru funkcjonowałyby standardy zawodowe - drugim poziomem byłyby reguły postępowania, normy czyli standardy wyceny - trzecim poziomem byłyby praktyczne aspekty stosowania standardów, czyli zeszyty metodyczne. Wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział: Stanisław Kolanowski (PSRWN Warszawa), Robert Dobrzyński (SRMWW Poznań), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Zbigniew Brodaczewski (WSRM Warszawa), Halina Stankowska (ZSRM Szczecin), Krzysztof Bratkowski, Jerzy Filipiak (PSRWN Warszawa), Andrzej Gierasimiuk (PWSRM Białystok), Mieczysław Prystupa (WSRM Warszawa), Celina Hoffman (ŚSRM Kielce), Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Jerzy Adamiczka (SRM Wrocław), Andrzej Lesiński, Bogusława Szczepanik (PSRM Rzeszów), Barbara Katarzyna Stasiak, Andrzej Kobes (LSRM Legnica). Tematy wiodące: stosowanie standardów, propozycja zmiany nazewnictwa systemu standardów, treść dwóch omówionych powyżej standardów oraz uzgadnianie standardów. Stanisław Kolanowski zaproponował, aby przejrzeć i zaktualizować standardy pod względem nowych zapisów prawnych oraz zmienić nazwę standard wyceny na zasadę wyceny. Robert Dobrzyński pozytywnie ocenił treść Standardu 0 i stwierdził, że nazewnictwo standardów to kwestia drugorzędna. Andrzej Zarychta omówił historię powstawania standardów. Halina Stankowska wskazała na brak polityki działania PFSRM w zakresie rozwoju zawodowego, w tym kierunków standardów. Jerzy Filipiak wskazał, że zasady postępowania etycznego to priorytet działania PFSRM i jest za powstaniem standardu etycznego. Mieczysław Prystupa, Zdzisława Ledzion-Trojanowska i Celina Hoffman zaproponowali, aby połączyć standard etyczny ze standardem 0. Andrzej Gierasimiuk pozytywnie ocenił nowy system nazewnictwa standardów oraz wniósł o uchylenie uchwały nr 13/2009, która zobowiązała wszystkich rzeczoznawców majątkowych będących członkami sfederowanych stowarzyszeń do obowiązku stosowania nieuzgodnionych z Ministrem standardów i not interpretacyjnych. Jerzy Adamiczka jest za wykreśleniem słowa powszechnie obowiązujące standardy. Celina Hoffman, Henryk Jankowski, Zdzisława Ledzion- Trojanowska, Jerzy Adamiczka są przeciwni zmianie nazewnictwa standardów. Strona 4

5 Zbigniew Brodaczewski i Bogusława Szczepanik, Andrzej Kobes, Mieczysław Prystupa uważają, że standardy powinny być uzgadniane z ministerstwem, aby były powszechnie obowiązujące w całym kraju. Krzysztof Urbańczyk zakończył dyskusję i zaproponował podjęcie uchwały w celu zobowiązania Zarządu do przygotowania Kodeksu Etyki w formie standardu a następnie przekazania go do uzgodnienia Ministerstwu Infrastruktury. Uczestnicy Rady Krajowej podjęli głosowanie nad wnioskiem Radosława Gacy dot. utrzymania dotychczasowego nazewnictwa W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 36/2011 Uchwała nr 36/2011 Rada Krajowa zobowiązuje Zarząd Federacji do podjęcia szybkich działań, które doprowadzą do opracowania standardu zawodowego, w którym zostaną ujęte zasady etyki rzeczoznawcy majątkowego. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 44/2011. Wynik głosowania: za 30, przeciw 37, wstrzymało się 0: Uchwała nr 44/2011 Rada Krajowa odrzuciła wniosek o zmianę nazwy Nota interpretacyjna na Standard wyceny. W punkcie 6 posiedzenia, Przewodniczący Komisji Prawnej Stanisław Kolanowski przedstawił projekt Regulamin działania Komisji Prawnej PFSRM oraz plan działań komisji na najbliższy czas. Wniesiono drobne uwagi do treści projektu, m.in. do pkt. 3 i 4. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 37/2011 Uchwała nr 37/2011 Rada Krajowa przyjęła Regulamin Komisji Prawnej. W punkcie 7 posiedzenia, Jerzy Filipiak, przedstawił projekt Regulaminu Organizacji Szkoleń PFSRM, omówił problemy w organizacji szkoleń i przebieg prac nad treścią regulaminu. Wniesiono drobne uwagi do treści projektu. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 38/2011 Uchwała nr 38/2011 Rada Krajowa przyjęła Regulamin Organizacji Szkoleń Punkt 8 posiedzenia, poświęcono wyborowi organizatora XXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM. Zgłosiły się dwa stowarzyszenia: PSRWN Oddział Olsztyn i Zachodniopomorskie SRM w Szczecinie. Jerzy Filipiak i Janusz Jasiński przedstawili propozycję organizacji konferencji przez PSRWN oddział w Olsztynie a Halina Stankowska przez stowarzyszenie w Szczecinie. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 40/2011. Wynik głosowania: za organizatorem ZSRM Szczecin 55, za organizatorem PSRWN O/Olsztyn Strona 5

6 25: Uchwała nr 40/2011 Rada Krajowa w głosowaniu tajnym wybrała organizatora XXI Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych organizatorem XXI KKRM jest Zachodniopomorskie SRM. Punkt 9 posiedzenia, poświęcono wyborowi Przewodniczącego Komisji Statutowej. Krzysztof Urbańczyk przedstawił jedyną zgłoszoną przez stowarzyszenie kandydaturę na przewodniczącego tej Komisji Roberta Dobrzyńskiego, rekomendowanego przez SRMWW w Poznaniu. Robert Dobrzyński zaprezentował swoją osobę na przewodniczącego, po czym opuścił salę. Podczas nieobecności Kandydata RK Rada Krajowa podjęła większością głosów uchwałę nr 43/2011. Uchwała nr 43/2011 Rada Krajowa nie wybrała rekomendowanego przez SRM Województwa Wielkopolskiego kandydata na przewodniczącego Komisji Statutowej PFSRM. Krzysztof Urbańczyk poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Komisji Statutowej. Następnie przedstawił dwie kandydatury na członków Komisji Statutowej: Stefana Przybyłka oraz Katarzynę Opęchowską. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 39/2011 Uchwała nr 39/2011 Rada Krajowa rozszerza skład Komisji Statutowej o P. Katarzynę Opęchowską (Północno- Wschodnie SRM) i P. Stefana Przybyłka (Polskie SRWN Oddział Ciechanów). W punkcie 10 posiedzenia, Pełnomocnik ds. Ubezpieczeń Andrzej Lesiński, przedstawił aktualny stan rozmów PFSRM z firmą PZU w sprawie ubezpieczenia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej dotyczyć ma Komisji Opiniujących działających przy Stowarzyszeniach i Komisji Arbitrażowej przy PFSRM. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Andrzej Bablok, Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Celina Hoffman (ŚSRM Kielce). Dyskusja nad sprawami ubezpieczeń Stowarzyszeń została przełożona do czasu przygotowania przez PZU projektu umowy. Punkt 11 posiedzenia, poświęcono Komisji Odznaczeń. Przewodniczący Komisji Odznaczeń Andrzej Bablok, przedstawił wnioski do złotej i srebrnej odznaki PFSRM a następnie przedstawił zmiany w Regulaminie Komisji Odznaczeń i wniosków do złotej i srebrnej odznaki PFSRM. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41/2011 Uchwała nr 41/2011 Rada Krajowa przyznała złote honorowe odznaki RM. Odznaki otrzymują: 1. Jerzy Dydenko- Małopolskie SRM 2. Henryk Jankowski- Pomorskie TRM 3. Krzysztof Konieczny- SRM Wrocław 4. Tadeusz Krajewski- Środkowopomorskie SRM Strona 6

7 Rada Krajowa przyznała srebrne honorowe odznaki RM. Odznaki otrzymują: 1. Zdzisław Baranowski- Koszalińskie SRM 2. Cyran Barbara- Podkarpackie SRM 3. Tadeusz Detkiewicz- Warszawskie SRM 4. Jan Drygas- SRM Bydgoszcz 5. Grażyna Florków- Środkowopomorskie SRM 6. Radosław Gaca- SRM Bydgoszcz 7. Adam Iller- Polskie SRWN 8. Marek Kaczyński- Środkowopomorskie SRM 9. Ryszard Koton- Warszawskie SRM 10. Dorota Kram- Małopolskie SRM 11. Elżbieta Majewska- SRM Bydgoszcz 12. Roman Mikołajczyk- SRM Wrocław 13. Elżbieta Misiorek- Świętokrzyskie SRM 14. Marek Nawalaniec- Małopolskie SRM 15. Maria Noworól- Małopolskie SRM 16. Jerzy Pindelski- Warszawskie SRM 17. Leszek Saleta- SRM Wrocław 18. Edward Sawiłow- SRM Wrocław 19. Anna Więckowska- Warszawskie SRM 20. Ewa Wood- SRM Bydgoszcz 21. Andrzej Ziobrowski- SRM Wrocław W odpowiedzi na wniosek PSRWN skierowany do Zarządu PFSRM, Andrzej Bablok wyjaśnił zasady przyznawania odznak zgodnie z Regulaminem Przyznawania Odznak Honorowych PFSRM. Następnie przedstawił projekt zmian Regulaminu odznaczeń. Wywiązała się dyskusja na temat Regulaminu odznaczeń, w której wzięli udział: Andrzej Kobes (LSRM Legnica), Robert Dobrzyński (SRMWW Poznań), Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Marian Witczak. Wniesiono drobne uwagi do treści projektu. W wyniku głosowania Rada większością głosów podjęła uchwałę nr 42/2011 Uchwała nr 42/2011 Rada Krajowa przyjęła zmiany Regulaminu Przyznawania Odznak Honorowych PFSRM. W punkcie 12 posiedzenia, Vice Prezydent PFSRM Barbara Katarzyna Stasiak przekazała uczestnikom posiedzenia informacje dotycząca powołania Zespołu ds. Badania Rynku. Omówiła dotychczasowe prace nad tym projektem oraz cel powstania takiego zespołu. W punkcie 13 posiedzenia, Vice Prezydent PFSRM Krzysztof Bratkowski omówił współpracę PFSRM z agencją public ralations i planowane działania w tym zakresie, m.in. powstanie folderu informacyjnego PFSRM. W punkcie 14 posiedzenia, Mieczysław Prystupa omówił planowane zmiany w polityce Strona 7

8 wydawniczej kwartalnika Rzeczoznawcy Majątkowego oraz sprawozdanie z ostatniego spotkania Rady Programowej Kwartalnika. Wywiązała się dyskusja w której wzięli udział: Andrzej Zarychta (ŁSRM Łódź), Robert Dobrzyński (SRMWW Poznań), Krzysztof Bratkowski. Sprawozdanie zostało przyjęte bez głosowania. Nie uzyskano aprobaty na propozycję zwiększenia składki na kwartalnik jak i na zwiększenie ilości publikacji. Punkt 15 posiedzenia poświęcono sprawom wniesionym: A. Wizyta Rogera Messengera-Prezydenta TEGoVy Podziękował za zaproszenie przez Federację i przedstawił sytuację gospodarczą w Europie oraz plany TEGOVy na najbliższy czas. B. Rada Krajowa w marcu 2012 roku w Łodzi Krzysztof Urbańczyk poinformował zebranych o zaproszeniu członków Rady Krajowej na posiedzenie do Łodzi z okazji XX lecia Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w dniach marca 2012 roku. C. Mistrzostwa Narciarskie w Arłamowie Bogusława Szczepanik przekazała informacje na temat Mistrzostw Narciarskich w Arłamowie w dniach stycznia 2012 roku. Krzysztof Urbańczyk podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył posiedzenie Rady Krajowej. Strona 8

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 20-21 czerwca 2011r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, sala 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 4-5 czerwca 2012 r. Miejsce: Uczestnicy: Warszawa, ul. Edisona 2, Centrum Szkolenia i Doradztwa Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 19-20 grudnia 2011r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50, sala 132 i 120 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r.

Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w dniach 23-24 marca 2015 r. Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 50 pok. 132 Uczestnicy: Zarząd i członkowie Rady Krajowej (lista obecności stanowi zał. nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia

Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Protokół Komisji Uchwał i Wniosków z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM z dnia 11-12 kwietnia 2011 r. Wybrana decyzją Rady Krajowej z dnia 11 kwietnia 2011 roku Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI STANDARDÓW POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 2012/2013-2015

SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI STANDARDÓW POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 2012/2013-2015 SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI STANDARDÓW POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES 2012/2013-2015 W kadencji 2013-2015 Komisja pracowała w następującym składzie: Kol. Radosław Gaca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów.

1. W spotkaniu uczestniczyło 27 osób: 16 członków Podkomitetu, 3 zastępców członków Podkomitetu oraz 2 obserwatorów. Kielce, dn.16.11.2007 r. PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PIERWSZEGO POSIEDZENIA PODKOMITETU MONITORUJACEGO PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (PKM PO KL WŚ) 16 listopada 2007 r. 1. W spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 162/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul.

PROTOKÓŁ OBRAD. zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations. z siedzibą w Warszawie przy ul. PROTOKÓŁ OBRAD zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Warsaw Model United Nations z siedzibą w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 6 w dniu 16 czerwca 2011 W dniu 16 czerwca 2011 roku w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI

1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI Dane na temat organizacji pozarządowej 1) pełna nazwa: INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS KOŹMIN WIELKOPOLSKI 2) forma prawna: STOWARZYSZENIE 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000126050 4) data

Bardziej szczegółowo

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r.

Protokół RN Nr 07/2015 z dnia r. Protokół RN Nr 07/2015 z dnia 007.2015 r. Protokół nr 7/2015 z posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie odbytego w dniu 07.2015 r. Obecni: Przewodniczący Rady Alicja Stadnicka Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Łódź, 10 czerwca 2017 Działając zgodnie z 22 Ust. 2, 3, 5, 6 Statutu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska.

Przeciw głosowało. 2. Cezary Chmielewski, 3. Maciej Grabowski, 4. Mirosława Rogozińska. Protokół z plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle z dnia 3 grudnia 2012 r. zwołanego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.11.2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r.

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. Dnia 29/09/2012r. o godzinie 10.15 w Belfaście przy ulicy 514 Ravenhill

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ Brzyska, dnia 01.07.2008 r. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA LIWOCZ W zebraniu, które odbyło się dnia 1 lipca 2008 roku w Brzyskach (powiat jasielski, województwo podkarpackie)

Bardziej szczegółowo

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie

Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Studencki Klub Przodowników Turystyki Górskiej Koło nr 23 przy OM PTTK w Warszawie Protokół z Walnego Zebrania Studenckiego Klubu Przodowników Turystyki Górskiej koła nr 23 przy OM PTTK w Warszawie z dn.

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WYBORCZEGO Sprawozdawczo-wyborczego Zebrania Delegatów Oddział Poznań Gniezno, 06-08.03.2014r. Punkt porządku posiedzenia Realizacja porządku posiedzenia wyborczego wyborczego posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r.

Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Protokół z I Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Region Opolski w dniu 28 stycznia 2017 r. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie, o godz. 15.00. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r.

Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu r. Protokół nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w Augustowie odbytego w dniu 23.03.2012r. Obecni: Lista obecności w załączeniu (Zał. nr 1) Proponowany porządek obrad. 1. Otwarcie obrad i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1 Data posiedzenia: 2014-09-30, godz. 18.30 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu, 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-10/10 Władysławów, dnia 02.12.2010 r. Protokół nr I/10 z I sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 02.12.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r.

Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu r. Protokół nr 6/2013 z posiedzenia Rady Nadzorczej S.M. Bocianek odbytego w dniu 06.06.2013r. Obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Nadzorczej, Członkowie Zarządu oraz Radca Prawny zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY 16 czerwca 2015r. Hotel Tajty w Wilkasach

PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY 16 czerwca 2015r. Hotel Tajty w Wilkasach PROTOKÓŁ Walnego Zebrania Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej MAZURY 16 czerwca 2015r. Hotel Tajty w Wilkasach Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:00. Z powodu braku quorum, zgodnie z informacją

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU r.

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU r. PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO W JASTROWIU 03.06.2016 r. Liczba wszystkich członków Stowarzyszenia wynosi 27 osób (załącznik nr 1). O wyznaczonej godzinie przybyło 16 członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

P2/11/2016/ ZG PZL Łódź, r. Protokół nr z zebrania Zarządu Głównego PZL Łódź 25 listopada 2016 r.

P2/11/2016/ ZG PZL Łódź, r. Protokół nr z zebrania Zarządu Głównego PZL Łódź 25 listopada 2016 r. Polski Związek Logopedów ZARZĄD GŁÓWNY ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa zg.pzl@logopeda.org.pl NIP: 712-25-21-399 REGON: 431198505 Bank PKO SA O/Poznań 58 1240 6524 1111 0010 2451 6922 P2/11/2016/ ZG

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 6 marca 2017 roku

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 6 marca 2017 roku Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku z dnia 6 marca 2017 roku Dnia 6 marca 2017 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku. W posiedzeniu WRRP

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 25 września 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 25 września 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO. Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO. Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Data posiedzenia: 2015-12-14, godz. 18.00 Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego Warszawa, ul. Księżycowa 1 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie zebrania Zarządu. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 07:46 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR II/2014. sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. 8 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR II/2014 sesji SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8 grudnia 2014 r. Protokół Nr II/2014 sesji Sejmiku Województwa z dnia 8 grudnia 2014 r. Obrady II sesji sejmiku Województwa odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Białowieży odbytego w dniu

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Białowieży odbytego w dniu PROTOKÓŁ z zebrania sołeckiego w Białowieży odbytego w dniu 2007.02.07 (D-1) I. Zebranie odbyło się w dniu 2007.02.07 o godz. 17.00. Na ogólną ilość uprawnionych 214 w zebraniu uczestniczyło wg listy obecności,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W OPOLU 1 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r Prawo Spółdzielcze ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA

Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Trzebownisko, dnia 22 listopada 2007 roku Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA W zebraniu, które odbyło się dnia 22 listopada 2007 roku w Trzebownisko;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:46:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:46:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.08.2017 godz. 15:46:13 Numer KRS: 0000138026 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu Przemyśl, 14 listopada 2013r. Protokół z zebrania założycielskiego W dniu 14 listopada 2013 r. obyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1. W zebraniu wzięły udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP

KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY KSWP OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy standard przedstawia ogólne reguły postępowania przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r.

XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Dz.18.0020.1.46.2014 Podsumowanie: XLVI sesja VI kadencji w dniu 19 maja 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji. 4. Informacja z

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności.

W zebraniu udział wzięło 11 członków - załącznik Nr 1 - lista obecności. Protokół z Walnego Zebrania członków Sarko Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 07 maja 2011r, w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, w Poznaniu przy ul. Solnej 12 W zebraniu udział wzięło

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK DZIENNY (projekt) WALNEGO ZEBRANIA (sprawozdawczo wyborczego) CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w Oddziale

PORZĄDEK DZIENNY (projekt) WALNEGO ZEBRANIA (sprawozdawczo wyborczego) CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w Oddziale Załącznik nr 1 do Uchwały nr 146/ZG/15 z dnia 17.12.2015 r. PORZĄDEK DZIENNY (projekt) WALNEGO ZEBRANIA (sprawozdawczo wyborczego) CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA w Oddziale miasto, dd.mm.rrrr 1. Otwarcie Zebrania.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r. ZARZĄD Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 tel. 95 738 68 69 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Obecni: PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji z dnia 01.04.2015 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 04:52 w dniu 22 listopada 2010 r. Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LINIA ŻYCIA W dniu 22 lutego 2007r. w Józefowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Linia Życia. Obecni byli następujący Członkowie Stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r.

PROTOKÓŁ. z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. PROTOKÓŁ z zebrania sołeckiego w Kaźmierzewie odbytego w dniu 6 luty 2007r. (D-1) I. Zebranie odbyło się w dniu 6.02.2007r. o godz. 11 00. Na ogólną ilość uprawnionych 135 w zebraniu uczestniczyło wg listy

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2017 XXIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z 11 kwietnia 2017 r. (cz. I)

Protokół nr 29/2017 XXIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z 11 kwietnia 2017 r. (cz. I) Protokół nr 29/2017 XXIX sesji Rady Osiedla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole z 11 kwietnia 2017 r. (cz. I) Miejsce obrad Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Szpaków 1. 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, powołanie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r.

Protokół. z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Głownie odbytego w dniu 11.08.2011 r.. Ad. 1. Ad. 2. Ad. 3 Ad. 4. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie spółdzielni, wg listy obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW

PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW PROTOKÓŁ IX ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KSW VEGA LOK PLESZEW Porządek obrad PLESZEW 27.02.2015 1. Otwarcie Zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3.Przyjęcie porządku i regulaminu

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/ PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka /2 lutego 2013/ Kalisz, 02 lutego 2013 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków STOWARZYSZENIA PROMOCJI SZTUKI ŁYŻKA MLEKA 02

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE z dnia 2 grudnia 2010 r.

PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE z dnia 2 grudnia 2010 r. PROTOKÓŁ OGÓLNY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PERSPEKTYWA W MRĄGOWIE z dnia 2 grudnia 2010 r. sporządzony na podstawie 84 Statutu W posiedzeniu Przewodniczących i Sekretarzy czterech części

Bardziej szczegółowo