Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy"

Transkrypt

1 Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

2 Podstawowe informacje o projekcie Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie. Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Beneficjentem Projektu jest Województwo Pomorskie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Wykonawcą Projektu jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku.

3 Czas realizacji Projektu: Grupa docelowa: 1000 osób pozostających bez zatrudnienia mających miejsce zamieszkania w granicach województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trójmiasta), chcących podjąć pracę po za swoim miejscem zamieszkania, w tym co najmniej 250 osób poniżej 25 roku życia oraz co najmniej 500 osób, które zamieszkują na terenach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Realizator Projektu kim jesteśmy? Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku Powstała w 1994 roku. Nasza działalność skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu. Jesteśmy realizatorem wielu przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Eksport Swoją działalnością odgrywamy dużą rolę w promowaniu eksportu i nawiązywaniu kontaktów zagranicznych przez lokalne MŚP. Zasoby ludzkie Skutecznie dążymy do stymulowania rozwoju zasobów ludzkich poprzez organizację szkoleń i kursów dla mieszkańców regionu oraz przez powoływanie nowych instytucji szkoleniowych i promowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia.

5 Realizator Projektu kim jesteśmy? Zarządzamy Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz w ramach Działu Rozwoju Regionalnego prowadzimy działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, rolników i innych podmiotów. Zainicjowaliśmy wiele przedsięwzięć, w tym stworzenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych na Pomorzu Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym.

6 Cele Projektu 3X Wsparcie Mobilności na pomorskim rynku pracy Elastyczności zawodowej Uczestników w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia poza miejscem zamieszkania

7 Rynek Pracy - problemy Według danych GUS stopa bezrobocia w województwie pomorskim, na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 12,8%. Z czego wynika długotrwałe bezrobocie? Przyczyn długotrwałego bezrobocia jest wiele. Jedną z nich jest brak motywacji do pracy. Kolejną przyczyną jest wyuczona bezradność, czyli przekonanie o braku związku przyczynowo - skutkowego między działaniem a jego konsekwencjami. Brak chęci rozpoczęcia pracy wynika również z oferowanego wynagrodzenia, które często jest niższe od sumy świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym.

8 Rynek Pracodawców - problemy ¾ Pracodawców poszukujących Pracowników wskazuje na problemy w procesie rekrutacji, które dyskwalifikują określoną część aplikujących: - brak odpowiednich kompetencji (wykształcenie), - brak doświadczenia potwierdzającego zdobyte wykształcenie, - niskim poziom mobilności ludzi, - brak odporności na stres i niskie zdolności adaptacyjne. Skutek Trudność w pozyskaniu odpowiednich Pracowników zmusza Pracodawców do obniżenia wymagań lub nie poszerzania kadry, co niekorzystnie wpływa na rozwój przedsiębiorstwa.

9 Idea Projektu Mobilność zawodowa - umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków pracy, polegająca na zwiększaniu swoich kompetencji zawodowych i rozwoju osobistym zgodnymi z oczekiwaniami Pracodawcy. To także gotowość do zmiany pracy lub przekwalifikowania się w celu adaptacji do aktualnego rynku pracy. Elastyczność zawodowa - gotowość do poświęceń w celu znalezienia pracy lub jej zmiany na lepszą.

10 Realizacja Projektu Współpraca z Państwem: - prowadzona jest przez cały okres trwania Projektu. - aby zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie kadry pracowniczej należy wypełnić odpowiednią dokumentację zgłoszeniową tj. Formularz Zgłoszeniowy dla Pracodawców oraz dostarczyć ją do dowolnego Regionalnego Centrum Aktywizacji Zawodowej. Współpraca pomiędzy PARR S.A. a Państwem, czyli Pracodawcą obejmuje zawarcie umowy: - dot. świadczenia usług pośrednictwa pracy.

11 Możliwości W momencie, w którym zdecydujecie się Państwo zgłosić zapotrzebowanie na zatrudnienie Pracownika w ramach współpracy oferujemy: bezpłatną selekcję i rekrutację Pracowników Czas trwania: Pracowników rekrutujemy od sierpnia br. do osiągnięcia zaplanowanej liczby Uczestników, tj osób, jednak nie dłużej niż do r. Gdzie: w ośmiu Regionalnych Centrach Aktywizacji Zawodowej na terenie całego województwa pomorskiego. Efekt: stworzenie bogatej bazy przyszłych Pracowników.

12 SyS Możliwości podnoszenie kwalifikacji Pracowników Dysponujemy środkami na pokrycie kosztów związanych z szkoleniami oraz możliwością uzyskania certyfikatów, licencji i uprawnień przez Uczestników Projektu. Decyzję dotyczącą wyboru rodzaju szkolenia podejmujemy na podstawie IPDZ*, który zawiera informacje na temat umiejętności, predyspozycji oraz doświadczenia zawodowego Pracownika, a także potrzebami Państwa, jako potencjalnych Pracodawców. *IPDZ Indywidualny Plan Doporowadzenia do Zatrudnienia

13 Możliwości wsparcie Pracownika/Uczestnika Projektu w utrzymaniu zatrudnienia Każdy Uczestnik, który zdecyduje się podjąć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania ma możliwość skorzystania z instrumentów mobilnościowych, refundacji kosztów: - przejazdu do pracy, - zakwaterowania, - lub dodatku relokacyjnego. Uczestnikom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 7 lub osobą zależną udzielamy wsparcia w postaci refundacji kosztów związanych z opieką. Dzięki ww formom wsparcia Pracownik staje się mobilny i jego szanse na utrzymanie zatrudnienia znacznie wzrastają.

14 Możliwości indywidulane podejście do każdego stanowiska pracy Każdy Uczestnik Projektu pozostaje pod opieką doradcy zawodowego lub/i jeżeli istnieje taka potrzeba oferujemy również wsparcie psychologiczne, dzięki czemu Pracownik rozwija swoje możliwości adaptacyjne i łatwiej jest mu przystosować się do warunków nowego miejsca pracy. Dla potrzeb konkretnego stanowiska pracy udzielamy Pracownikom wskazówek z zakresu opieki logistycznej, m.in. zapoznania się z topografią nowej miejscowości i siecią komunikacji publicznej. Pozostajemy w kontakcie z Państwem przez początkowy okres trwania zatrudnienia Pracowników.

15 Przedmiot współpracy Obowiązujące formy zatrudnienia w Projekcie: - podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę, - podjęcie pracy na podstawie umowy zlecenie z miesięcznym wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. - podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie na ½, ¾ lub cały etat z miesięcznym wynagrodzeniem równym lub wyższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia roku wynosi 1600zł brutto.

16 Przewidywane efekty 1000 Uczestników Projektu zostało objętych wsparciem (doradztwo: zawodowe, psychologiczne; pośrednictwo pracy, wsparcie logistyczne). 600 osób w ramach uczestnictwa w Projekcie podjęło zatrudnienie poprzez zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia na okres co najmniej 1 miesiąca. 450 Uczestników w ramach trwania Projektu utrzymało zatrudnienie przez okres 3 miesięcy. 450 uczestników Projektu kontynuuje umowę o pracę/zlecenie zawartą w okresie uczestnictwa w Projekcie na okres co najmniej 3 miesięcy lub zawarło nową umowę o pracę/zlecenie na okres co najmniej 3 miesięcy bądź też podjęło działalność gospodarczą.

17 Kampania medialna Weronika Chrzanowska, lat 28 potwierdza, że ryzyko zawodowe się opłaca. Jakiś czas temu podjęła decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, przeprowadziła się na drugi koniec Polski, w poszukiwaniu lepszego jutra. Pomimo wykształcenia i wysokich kwalifikacji w Lublinie nie mogła znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Za to odnalazła je w Słupsku, gdzie sprawuje funkcje Kierownika Projektu realizowanego przez PARR S.A. - W Słupsku czuję, że żyję. Głównie dlatego, że wiem, iż moja praca ma sens. Teraz pomagam ludziom, którzy również chcieliby pracować a niekoniecznie posiadają do tego odpowiednie narzędzia opowiada. - Kampania na Facebook u Pomorzanie bądźcie mobilni

18 Kampania medialna Człowiek najlepsza inwestycja Prowadzimy szeroko rozumianą kampanię reklamową bazującą na przekazie najważniejszych założeń Projektu, którą opieramy na zasięgu efektywnym. Wszelkie podjęte przez nas działania marketingowo promocyjne dotyczą propagowania wartości jaką stanowi praca, a także poddają rozważenie publicznemu pojęcia mobilności i elastyczności zawodowej. Dotychczas współpracowaliśmy m.in. z:

19 Zasięg działania Regionalnych Centrów Aktywizacji Zawodowej Słupsk Nowy Dwór Gdański Starogard Gdański Malbork Kartuzy Chojnice Kwidzyn Wejherowo

20 Kontakt Dagmara Wilczyńska Koordynator Regionalny tel.: Biuro Regionalne: ul. Kopernika 5, I piętro Nowy Dwór Gdański

21 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku ul. Obrońców Wybrzeża Słupsk, tel. (59) ;

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska

Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska Podinspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wykorzystanie środków polityki spójności UE w działaniach antykryzysowych na przykładzie Dolnego Śląska 1

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 4 (34) 2013

URZĄD PRACY 4 (34) 2013 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 4 (34) 2013 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Lipiec Sierpień 2013 Rynek pracy Rozmowa z Pawłem Pernalem, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo