Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i"

Transkrypt

1 Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych i występowania aktów przemocy wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Grudzień 2010

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Cele badania... 3 Metodologia... 4 Przestrzeń badania... 4 Narzędzie badania... 4 Interpretacja wyników badania... 5 Struktura próby... 5 Całościowe wyniki badania... 7 Alkohol Papierosy Narkotyki Przemoc Podsumowanie Dorośli Dzieci Wnioski i zalecenia Spis Ilustracji Załącznik KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 2

3 Wprowadzenie W dzisiejszym świecie na najmłodszych członków społeczeństwa czeka wiele zagrożeń. Nieświadomi niebezpieczeństwa, ciekawi nowych wrażeń, zachęcani przez środowisko, dzieci mogą sięgać po alkohol, czy narkotyki, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. To, co na początku wydaje się zabawą, z czasem może przerodzić się w nałóg. Nie wszyscy mają na tyle szczęścia i sił, aby wyjść z uzależnienia. Kroniki policyjne pełne są raportów o przestępstwach dokonanych przez nieletnich będących pod wpływem środków odurzających. Częste są zatrucia, a nawet zgony po spożyciu alkoholu lub narkotyków nieznanego pochodzenia. Samo leczenie to za mało. Musimy zapobiegać. Programy profilaktyczne należy kierować do najmłodszych. Budować świadomość czyhających niebezpieczeństw już we wczesnym etapie rozwoju, aby dziecko potrafiło rozpoznać zagrożenie. Posiadając wiedzę o stosunku naszych dzieci do używek, możemy je lepiej ochronić, łatwiej do nich dotrzeć oraz szybciej rozpoznać i reagować na niepokojące symptomy w ich zachowaniu. Cele badania Celem niniejszego badania była ocena zagrożeń dla suwalskiej młodzieży. Chcieliśmy dowiedzieć się, jaka jest skala spożywania substancji psychoaktywnych tj. narkotyki, papierosy czy alkohol oraz dopalacze wśród uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czy znają konsekwencje spożywania alkoholu czy narkotyków, czy ich rówieśnicy sięgają po takie substancje, kiedy i co najczęściej wybierają. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 3

4 Pytaliśmy również o kontakt z przemocą, jak się do tego odnoszą i czy wiedzą, gdzie szukać pomocy. Wyniki badań posłużą władzom miasta do zweryfikowania problemu, poznania skali zagrożenia oraz do dostosowania strategii działań profilaktycznych. Metodologia Badanie przeprowadzone było wśród dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i młodzieży ponadgimnazjalnej przy pomocy anonimowej ankiety, którą rozdano uczniom na zajęciach. Przestrzeń badania W ankiecie udział wzięło 200 uczniów klasy VI szkoły podstawowej, 344 ze wszystkich 3 klas gimnazjum oraz 256 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z danymi GUS stanowi to kolejno 25%, 43% i 32% całej populacji. Narzędzie badania Przeprowadzona wśród młodzieży ankieta składała się z metryczki oraz 67 pytań, z przeważającą liczbą pytań zamkniętych oraz 6 pytań metryczkowych. Metoda została dostosowana do złożonego charakteru badanego problemu oraz do wieku osób badanych. W badaniu wykorzystano następujące zmienne płeć, klasa, wiek, rodzaj szkoły oraz wykształcenie ojca i matki. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 4

5 Interpretacja wyników badania Struktura próby Badanie objęło 800 uczniów suwalskich szkół. Na poniższych wykresach zaprezentowane są procentowe stosunki wewnątrz grupy. Nieznaczną większość ankietowanych stanowiły dziewczynki (52%), o 4% więcej niż chłopców (48%). Rysunek 1 Struktura próby ze względu na płeć Największą grupę ankietowanych stanowią uczniowie szkół gimnazjalnych 43%, ponieważ badanie objęło wszystkie 3 klasy. Najmniej liczną jest ostatnia klasa szkoły podstawowej, 26% ankietowanych. Pozostała część, 31%, to uczniowie szkół ponadgimnazjalnej. Rysunek 2 Struktura grupy ze względu na klasę KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 5

6 Pod względem wiekowym najbardziej liczni okazali się 16 latkowie, stanowią 30% całej zbiorowości. Nieco mniej było 12latków (23%). Najmniej liczną są skrajne grupy wiekowe 11 i 18 latkowie, po 1%. Dzieci z przedziału wiekowego lat wzięło udział w badaniu 16%. Rysunek 3 Struktura grupy ze względu na wiek Rodzice badanych dzieci mają w większości przypadków wykształcenie średnie (40% ojców, 39% matek) lub wyższe (38% ojców, 35% matek). Wykształcenie podstawowe ma tylko 7% ojców i 3% mam spośród badanych dzieci. 15% ojców i 23% matek posiada wykształcenie zawodowe. Rysunek 4 Struktura grupy ze względu na wykształcenie ojca KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 6

7 Rysunek 5 Struktura grupy ze względu na wykształcenie matki Całościowe wyniki badania Pytanie 1. Jakie są Twoje zainteresowania? Główne zainteresowania badanych dzieci stanowią muzyka (40%), sport (37%) oraz Internet (32%). Najmniej interesujące jest dla badanych motoryzacja (13%) oraz książki (18%). Wynik średni otrzymały kategorie film (29%), taniec (26%) oraz gry komputerowe (24%). W kategorii inne pojawiały się między innymi takie odpowiedzi jak jeździectwo (2%), przyroda (1%), czy plastyka (1%). Rysunek 6 Zestawienie zainteresowań wśród młodzieży KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 7

8 Na rysunku 7 widać, jak zainteresowania zmieniają się z wraz z wiekiem osób badanych. 40% uczniów szkół podstawowych, 37% interesuje się tańcem a 36% grami komputerowymi. Wśród starszych uczniów te zainteresowania słabną (dla sportu jest to kolejno 38% dla gimnazjum i 34% dla szkół ponadgimnazjalnych, taniec 25% i 21% oraz gry komputerowe 11% i 24%). Rośnie natomiast zainteresowanie Internetem (z 34% w podstawówce, przez 37% do 38% w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz filmem (25% podstawówka, 26% gimnazjum i 37% wśród uczniów starszych). Podobnie jest z czytaniem książek. Rysunek 7 Zainteresowania młodzieży w poszczególnych szkołach Pytanie 2 Jak spędzasz wolny czas? Ponad połowa dzieci (55%) najchętniej spędza czas wolny przed komputerem, 45% słucha muzyki, a 37% ogląda telewizję. Sport i spotkania z rówieśnikami wybrało 35% ankietowanych, natomiast swój wolny czas spędza z rodziną 22% badanych. W kategorii inne pojawiły się m. in. takie odpowiedzi jak rysowanie, taniec czy spacery z psem. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 8

9 Rysunek 8 Najczęstsza forma spędzania wolnego czasu wśród badanych dzieci W zestawieniu poszczególnych szkół należy zwrócić uwagę na zachodzące zjawiska. Procent dzieci spędzających czas przed komputerem maleje wraz z wiekiem, od 64% wśród uczniów szkoły podstawowej, przez 52% wśród gimnazjalistów, aż po 50% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Paradoksalnie jednak, drastycznie wzrasta odsetek starszej młodzieży, która spędza swój czas przed telewizorem. Jest to równe 50%. Tylko 29% gimnazjalistów spędza tak swój czas i 36% uczniów ostatniej klasy podstawówki. Niepokojąca jest malejąca z wiekiem tendencja do spotykania się ze znajomymi. Taką formę spędzania wolnego czasu wybiera 40% szkoły podstawowej, 34% gimnazjalistów i tylko 31% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie jest ze spotkaniami rodzinnymi. Co czwarty szóstoklasista spotyka się z rodziną (25%), ale już tylko co piąty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej(20%). Starsi uczniowie zamiast spotykać się z rodziną czy znajomymi, chętniej spędzają czas z chłopakiem/dziewczyną (10%, przy 9% gimnazjalistów i tylko 4% uczniów szkoły podstawowej). Tendencję wzrostową widać także wśród uczniów uprawiających sport. Taką formę wypoczynku wybiera tylko 31% najmłodszych, 35% gimnazjalistów i 39% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 9

10 Rysunek 9 Formy spędzania wolnego czasu wśród młodzieży poszczególnych szkół Pytanie 3 Jak określiłbyś swoje relacje z rodzicami? 49% badanych określa swoje relacje z rodzicami jako raczej dobre, 40% jako bardzo dobre. Tylko 1% uważa, że relacje w domu są bardzo złe, 2% jako raczej złe. Swoich relacji w domu nie określiło 8% badanych. Rysunek 10 Najczęstsze relacje z rodzicami wśród badanych dzieci KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 10

11 Na rysunku 11 widać interesującą skrajność. Największy odsetek uczniów szkół ponadgimnazjalnych określa swoje relacje z rodzicami jako bardzo dobre (43% udzieliło takiej odpowiedzi), mając przy tym najwyższy odsetek bardzo złych relacji (1%) i raczej złe (3% tyle samo co uczniowie szkół podstawówki). Jednocześnie 11% nie potrafiło określić swoich relacji z rodzicami. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści najczęściej określali swoje relacje jako raczej dobre (odpowiednio 55% i 51%), rzadziej bardzo dobre (33% i 40%). 3% uczniów podstawówki określiło swe relacje w domu jako raczej złe, 11% nie opisało tych relacji. Nieco niższe wyniki w tych kategoriach mają gimnazjaliści 6% trudność sprawiało opisanie swego kontaktu z rodzicami, zaś 2% jako raczej zły. Rysunek 11 Relacje z rodzicami dzieci w poszczególnych szkołach Alkohol Pytanie 4 Czy kiedykolwiek spożywałeś alkohol? Na pytanie o spożywanie alkoholu twierdząco odpowiedziało 26% ankietowanych. 74% deklaruje brak kontaktu z alkoholem. Rysunek 12 Procent spożywania alkoholu wśród badanej młodzieży KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 11

12 Najczęściej kontakt z alkoholem miała młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych(32%), nieznacznie mniej gimnazjalistów(30%) i 13% spośród uczniów szkół podstawowych. Rysunek 13 Procent spożywania alkoholu wśród młodzieży w poszczególnych szkołach Tu należy podkreślić, że kolejne pytania (do 18 włącznie) odnoszą się wyłącznie do dzieci, które spożywały alkohol, to znaczy (jest to dokładnie 209 osób spośród 800 badanych). do 26% spośród osób badanych Pytanie 5 W jakim wieku zdarzyło Ci się spożyć alkohol po raz pierwszy? Najczęściej młodzież sięga po alkohol w wieku lat. Takiej odpowiedzi udzieliło 39% ankietowanych. Mniej, 24% pierwszy raz spożywała alkohol w wieku % spośród dzieci po raz pierwszy piło w wieku 7 do 9 lat. Nieco mniejszy odsetek pierwszy kontakt zadeklarowało powyżej 15 roku życia. 6% badanych po raz pierwszy piło alkohol już w 7 roku życia. Rysunek 14 Wiek inicjacji alkoholowej wśród młodzieży KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 12

13 Uczniowie szkoły podstawowej najczęściej przechodzą inicjację alkoholową w między 7 a 12 rokiem życia. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych najczęściej pierwszy raz sięgało po alkohol w wieku lat (kolejno 45% i 42%). Co ciekawe, dwukrotnie więcej uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwszy kontakt miało dopiero powyżej 15 roku życia (30%) niż w wieku (16%). Rysunek 15 Wiek inicjacji alkoholowej z podziałem na szkoły Pytanie 6 Gdzie miało miejsce pierwsze spożycie alkoholu? Dzieci najczęściej piją alkohol po raz pierwszy ze znajomymi na podwórku (23%) i na uroczystościach rodzinnych (22%). Do inicjacji na dyskotece lub zabawie towarzyskiej przyznało się 15% i 14%. Nieznacznie mniej, bo 10% w domu pod nieobecność rodziców. Najrzadziej do inicjacji dochodzi na zabawach szkolnych i wycieczkach. W kategorii inne pojawiały się takie odpowiedzi, jak w parku, na ognisku czy z rodzeństwem. Rysunek 16 Miejsce inicjacji alkoholowej wśród młodzieży KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 13

14 Szkoła podstawowa i gimnazjum najczęściej próbowało alkohol na uroczystości rodzinnej, po 27%. Tyle samo gimnazjalistów pierwszy raz sięgało po alkohol ze znajomymi na podwórku. Najstarsi ankietowani również często po raz pierwszy piją szkół ponadgimnazjalnych na imprezie towarzyskiej, lub ze znajomymi na podwórku (po 21%). Co interesujące 15% gimnazjalistów, najwięcej spośród badanych po raz pierwszy spróbowało na wycieczce szkolnej. Do inicjacji najrzadziej dochodzi na zabawie szkolnej. Rysunek 17 Miejsce inicjacji z podziałem na szkoły Pytanie 7 Czy pamiętasz jaki rodzaj alkoholu piłeś jako pierwszy? Zdecydowanie najczęściej piwo jest tym alkoholem, po który młodzież sięga po raz pierwszy. Przyznało się do tego 45% badanych. Wódka wybierana jest przez 18% uczniów, wino i szampan 14% i 13% ankietowanych. W kategorii inny pojawiały się takie odpowiedzi jak piccolo, drink czy redd s. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 14

15 Rysunek 18 Jaki alkohol piłeś jako pierwszy Jak widać na rysunku 19 uczniowie szkoły podstawowej zdecydowanie wyróżniają się różnorodnością alkoholi wybieranych przy inicjacji. Piwo po raz pierwszy spożywało 54% gimnazjalistów i 40% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wódka pita jest rzadziej przez gimnazjalistów (13%), niż przez uczniów starszych(23%). Szampan i wino spożywane są najrzadziej, w okolicach 15%. Rysunek 19 Rodzaj pierwszego alkoholu wśród uczniów poszczególnych klas Pytanie 8 Jak często pijasz alkohol? Ponad połowa ankietowanych, 57% miała kontakt z alkoholem tylko raz, dwa razy w życiu. Co czwarta osoba pije rzadziej niż raz w miesiącu, 12% pije kilka razy w miesiącu, a tylko 3% kilka razy w tygodniu lub codziennie. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 15

16 Rysunek 20 Częstotliwość spożywania alkoholu wśród młodzieży Jak widać uczniowie poszczególnych szkół piją z jednakową częstotliwością. Znaczącą różnicę widać tylko w jednej kategorii. Kilka razy w miesiącu pije 14% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 13% gimnazjalistów i tylko 4% uczniów podstawówki. Codziennie kontakt z alkoholem ma tylko 1% i 2% młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rysunek 21 Częstotliwość spożywania alkoholu wśród młodzieży w poszczególnych szkołach Pytanie 9 Ile pieniędzy miesięcznie wydajesz na alkohol? Zdecydowana większość uczniów nie kupuje alkoholu, ale jest nim częstowana przez innych. To 60% grupy, a 1/3 wydaje na alkohol około 50 zł miesięcznie. Wydatki wyższe deklaruje 4%. Ponad 100 zł na alkohol wydaje 2% wśród osób badanych. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 16

17 Rysunek 22 Miesięczne wydatki na alkohol wśród młodzieży Najczęściej częstowani alkoholem są uczniowie gimnazjum (66%), szkoły podstawowej (64%) oraz 52% uczniów najstarszych. Wraz z wiekiem rosną również wydatki na alkohol. 50 zł miesięcznie wydaje 27% uczniów szkoły podstawowej, 32% gimnazjalistów i 36% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Podobna tendencja jest widoczna przy wydatkach między 50 i 100 zł na miesiąc. Najmłodsi nie wydają takiej kwoty, tylko 2% gimnazjalistów i 9% starszych uczniów. Ponad 100 zł wydaje tylko 3% spośród najstarszych ankietowanych. Rysunek 23 Średnie miesięczne wydatki na alkohol wśród uczniów poszczególnych szkół Pytanie 10 Jaki rodzaj alkoholu obecnie spożywasz najczęściej? KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 17

18 Tutaj widzimy, że potwierdzają się tendencje z inicjacji alkoholu. Zdecydowanie najczęściej młodzież sięga po piwo 72%, po wódkę zaledwie co czwarty ankietowany. 3% spośród ankietowany wybiera nalewkę lub szampan i tylko 2% po wino. Rysunek 24 Najczęściej spożywany alkohol wśród młodzieży Podział na szkoły pokazuje ciekawe wybory młodzieży. Nadal widać zdecydowaną dominację piwa nad innymi alkoholami. Gimnazjaliści zdecydowanie częściej sięgają po piwo (85%) niż uczniowie starsi (62%) czy uczniowie młodsi (46%). Szkoła ponadgimnazjalna częściej niż inni wybiera wódkę (32%), przy 18% ostatniej klasy podstawówki i 11% gimnazjalistów. Gimnazjaliści nadal są grupą najbardziej zróżnicowaną pod względem wyboru alkoholu. Zdecydowanie częściej niż inni sięgają po nalewki (18%). Rysunek 25 Najczęściej spożywany alkohol wśród młodzieży w poszczególnych szkołach Pytanie 11 Gdzie najczęściej spożywasz alkohol? KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 18

19 W pytaniu tym ważne jest to, że nie było ono wielokrotnego wyboru. Możliwa była tylko jedna odpowiedź. Zdecydowanie najczęściej młodzież sięga po alkohol na podwórku ze znajomymi. Robi tak 44% ankietowanych. Mniej, bo 30% pije na imprezie. Na dyskotece, w dom pod nieobecność rodziców czy uroczystości rodzinne pije mniej niż 10% ankietowanych. Najrzadziej pije się na wycieczce (1%) i zabawie szkolnej (2%). Rysunek 26 Miejsca w których młodzież najczęściej spożywa alkohol Gimnazjaliści (64%) zdecydowanie częściej niż inni uczniowie piją alkohol na podwórku ze znajomymi niż podstawówka (27%) czy szkoła ponadgimnazjalna (24%). Starsi uczniowie zdecydowanie wolą sięgnąć po alkohol na imprezie. Robi tak 53% z nich, 27% uczniów najmłodszych i 13% gimnazjalistów. Co ciekawe, nikt ze szkoły ponadgimnazjalnej nie pije alkoholu na uroczystościach rodzinnych, natomiast robi to aż 18% spośród ankietowanych uczniów szkoły podstawowej i 7% gimnazjum. Jako jedyni nie piją również na wycieczkach i imprezach szkolnych. Ponadto, do spożywania alkoholu na wycieczce przyznaje się 9% uczniów szkoły podstawowej i nikt z gimnazjum. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 19

20 Rysunek 27 Najczęstsze miejsca spożywania alkoholu wśród młodzieży z poszczególnych szkół Pytanie 12 Dlaczego sięgasz po alkohol? Najczęstszą przyczyną sięgania po alkohol jest chęć dobrej zabawy. Odpowiedziało tak 34% ankietowanych. Z kolei picie alkoholu lubi 30%. Innym ważnym powodem, według 15% pijących, jest chęć zapomnienia o kłopotach. Najrzadziej, bo tylko 2% młodzieży sięga po alkohol z ciekawości. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 20

21 Rysunek 28 Najczęstsze powody sięgania po alkohol wśród młodzieży Uczniowie szkoły podstawowej, podobnie jak gimnazjaliści najchętniej piją alkohol, bo lubią. Odpowiedziało tak po 36% osób. Wielu też chce zapomnieć o kłopotach (37%). Widać tu drastyczne różnice między pozostałymi szkołami, gdyż taką odpowiedź zaznaczyło tylko 9% gimnazjalistów i 15% uczniów starszych. Pijący znajomi są powodem sięgania po alkohol dla 18% najmłodszych uczniów. O wiele mniej, bo tylko 4% gimnazjalistów i 3% uczniów szkół ponadgimnazjalnych sięga po alkohol z tego powodu. Najstarsi uczestnicy badania piją, by się dobrze bawić (48%) i po prostu to lubią (19%). Rysunek 29 Najczęstsze powody sięgania po alkohol wśród uczniów poszczególnych szkół KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 21

22 Pytanie 13 Jaki wpływ ma na Ciebie alkohol? Badana młodzież najczęściej bawi się dobrze po alkoholu. Odpowiedziało tak 39% osób. Nieliczni tylko stają się agresywni (5%) lub czują się samotni czy załamani (5%). 11% staje się bardziej odważna, a 9% bardziej towarzyska. Spora grupa, bo aż 28% nie odczuwa żadnego wpływu alkoholu na swoje samopoczucie. Rysunek 30 Wpływ alkoholu na młodzież Wśród uczniów szkoły podstawowej alkohol najczęściej nie ma wpływu na ich samopoczucie. Taką odpowiedź zaznaczyło 30% badanych. 20% czuje się załamane lub samotne. Po 10% z nich po spożyciu traci nad sobą kontrolę, używa przemocy lub staje się bardziej towarzyskie. Uczniowie najstarsi z kolei najczęściej mają dobry humor 61%, lub nie odczuwają żadnego wpływu (15%). Nieliczni tylko używają przemocy (6%), popadają w konflikty (3%), stają się odważniejsi (6%) i bardzie towarzyscy (6%). Warto zwrócić uwagę, że powody sięgania po alkohol wśród osób najstarszych diametralnie się różnią od tych, którymi kierują się najmłodsi. Szczególnie widać to po emocjach, które w nich wzbudza alkohol (61% uczniów szkół ponadgimnazjalnych ma lepszy humor, natomiast 20% kolegów z podstawówki czuje się załamanych). Gimnazjaliści, podobnie jak młodsi koledzy zazwyczaj nie widzą żadnego wpływu alkoholu na ich nastrój (37%) KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 22

23 lub dostrzegają poprawę (30%). 17% staje się bardziej odważna, a 11% bardziej towarzyska. 20% uczniów podstawowych udzieliło innych odpowiedzi niż wymienione w ankiecie. Były to m. in.: jestem kozakiem, jestem hardkorem. Rysunek 31 Wpływ alkoholu na uczniów poszczególnych szkół Pytanie 14 Czy popadłeś przez alkohol w konflikt z innymi? Z kim najczęściej? Zdecydowana większość, 76% osób badanych nie popadła w konflikt z nikim. Zaledwie 14% kłóciło się ze znajomymi, a 8% z rodzicami. Tylko 2% przyznaje się do konfliktu z obcymi ludźmi. Rysunek 32 Czy popadłeś w konflikt po alkoholu KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 23

24 Najbardziej konfliktowi okazują się być najmłodsi uczniowie. 18% po spożyciu alkoholu ma problemy z rodziną i ze znajomymi. Sprzeczki ze znajomymi ma również 12 % uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 15% gimnazjalistów. Obcych zaczepia 6% z najstarszych uczniów, nikt z innych szkół nie zaznaczył tej odpowiedzi. Rysunek 33 Konflikty po alkoholu wśród młodzieży poszczególnych szkół Pytanie 15 Jaki masz stosunek do własnej osoby po spożyciu alkoholu? Ponad połowa, bo 59% nie widzi problemu, bo pije mało. Po 6% osób boi się, że narozrabiało oraz wstydzi się swego zachowania. Co ciekawe, taki sam odsetek jest zadowolony z dobrej zabawy i wstydzi się swego postępowania (po 18%). Rysunek 34 Stosunek do własnej osoby po spożyciu alkoholu KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 24

25 Problemu z piciem nie widzi zdecydowana większość osób, bo 64% uczniów szkoły podstawowej, 59% gimnazjalistów i 60% uczniów podstawówki. 30% uczniów podstawówki obiecuje sobie, że był to ostatni raz. 15% gimnazjalistów i 20% uczniów starszych udzieliło takiej samej odpowiedzi. 8% gimnazjalistów czuje się źle, że nie potrafił odmówić, 9% boi się, ze narozrabiało. Tak samo uważa 3% uczniów ponadgimnazjalnych. Nikt, poza 11% gimnazjalistów nie wstydzi się swego zachowania. Rysunek 35 Stosunek do własnej osoby po spożyciu alkoholu wśród uczniów poszczególnych szkół KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 25

26 Pytanie 16 Czy zdarzyło Ci się upić alkoholem? 42% osobom, które miały kontakt z alkoholem, zdarzyło się upić raz. 35% nigdy nie miało takiej sytuacji, natomiast 23% często się upija. Rysunek 36 Częstotliwość upojenia alkoholowego wśród młodzieży Najczęściej upijają się uczniowie szkoły podstawowej (46%). Tak samo odpowiedziało 31% uczniów szkoły gimnazjalnej i 18% ponadgimnazjalnych. Nigdy nie znalazło się w takiej sytuacji 42% gimnazjalistów, i po 27% uczniów pozostałych szkół. Raz tylko upiło się 55% uczniów szkół ponadpodstawowych, 37% gimnazjalistów i 27% uczniów podstawowych. Rysunek 37 Częstotliwość upojenia alkoholowego wśród uczniów poszczególnych szkół KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 26

27 Pytane 17 Czy udaje Ci się kupić alkohol? 45% nigdy nie próbowało kupować alkoholu. 36% czasami się udaje kupić, czasami nie. 12% osób przyznaje, że nie ma problemu z kupnem alkoholu, choć nie jest pełnoletnia. Rysunek 38 Częstotliwość kupowania alkoholu wśród młodzieży Tutaj uwagę przykuwa wysoki 46% odsetek uczniów szkoły podstawowej, którym czasami udaje się kupić alkohol, a czasem nie. Odpowiedzi takiej udzieliło 32% gimnazjalistów i 39% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 52% uczniów szkół ponadgimnazjalnej nigdy nie próbowało kupować alkoholu i 49% gimnazjalistów. 18% najmłodszych uczniów próbowało kupić, ale im odmawiano. Za to 9% nie miało z tym żadnego problemu, chociaż są niepełnoletni. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 27

28 Rysunek 39 Częstotliwość kupowania alkoholu wśród uczniów poszczególnych szkół Pytanie 18 W jakim miejscu najczęściej kupujesz alkohol? Najczęściej alkohol kupowany jest w sklepie monopolowym, 34% i w sklepie osiedlowym, 30%. W markecie alkohol kupuje 10%, a na dyskotece tylko 6%. Rysunek 40 Najczęstsze miejsca kupowania alkoholu Uczniowie szkoły podstawowej najczęściej zaopatruję się w alkohol w miejscach, które nie były wymieniane w ankiecie. Między innymi jest to meta nielegalne miejsce sprzedaży, lub po prostu proszą o to starszych kolegów. 30% z nich kupuje w sklepie monopolowym, a 20% w markecie. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych najczęściej kupują alkohol w sklepie osiedlowym (53%). W monopolowym czy w markecie kupuje 20% spośród KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 28

29 nich. Gimnazjaliści chętniej kupują w sklepie monopolowym, 44%, natomiast nikt z nich nie kupuje alkoholu w markecie. Rysunek 41 Najczęstsze miejsca kupowania alkoholu wśród uczniów poszczególnych szkół Pytanie 19 Czy zetknąłeś się z przemocą po spożyciu alkoholu? 36% osób badanych było świadkiem ataku ze strony osób pijanych, 20% było adresatem, a 18% zostało zaatakowanych przez pijanego. Tylko 5% użyło siły będąc pod wpływem alkoholu, a 4% będąc pod wpływem, rzucało wyzwiskami. W tym pytaniu uczniowie mogli wszystkie odpowiedzi, które ich dotyczyły. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 29

30 Rysunek 42 Formy przemocy z którymi zetknęła się młodzież Najwięcej uczniów szkoły podstawowej, 35%, było zaatakowanych przez osobę pijaną, 32% było świadkiem ataku pijanej osoby, a 23% było adresatem wyzwisk ze strony pijanych. Gimnazjaliści najczęściej nie mieli kontaktu z przemocą 35%, lub byli świadkami ataku ze strony pijanego (34%) Podobnie starsi uczniowie 30% nie miało kontaktu, a 45% było świadkiem. Tylko 2% uczniów wygrażało innym będąc pod wpływem alkoholu. Najbardziej agresywni pod wpływem alkoholu okazują się uczniowie ostatniej klasy podstawówki. KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 30

31 Rysunek 43 Formy kontaktu z przemocą, z którymi spotkali się uczniowie poszczególnych szkół Pytanie 20 Czy Twoi najbliżsi koledzy piją alkohol? Większość osób, 42% badanych przyznają, że ich znajomi nie spożywają alkoholu. 34% przyznaje, że w środowisku ich znajomych pije się alkohol. 24% ankietowanych nie wie, czy znajomi piją, czy nie. Rysunek 44 Procent uczniów, których najbliżsi koledzy piją alkohol KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 31

32 Najwięcej pijących wśród znajomych osób ankietowanych mają gimnazjaliści, bo 41%, najmniej uczniowie podstawówki 20%. Analogicznie najwięcej niepijących znajomych mają uczniowie najmłodsi, 53%, a najmniej, 36%, uczniowie z gimnazjum. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych pije 37% znajomych, abstynentami jest 43%, a 20% z nich nie wie, czy znajomi piją, czy nie. Rysunek 45 Procent uczniów w poszczególnych szkołach, których znajomi piją alkohol Papierosy Pytanie 21 Czy kiedykolwiek paliłeś papierosy? Na to pytanie odpowiadały tylko te osoby, które przyznały się wcześniej do palenia papierosów. Wśród wszystkich osób ankietowanych 19% deklaruje, że paliły papierosy. Rysunek 46 Procent uczniów, którzy kiedykolwiek zapalili papierosa KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 32

33 Najczęściej kontakt z papierosami mieli uczniowie z gimnazjum 23%. Najrzadziej podstawówka (14%). Nieco więcej 17% wśród uczniów szkół ponadpodstawowych paliło papierosy. Rysunek 47 Procent uczniów w poszczególnych szkołach, którzy kiedykolwiek zapalili papierosa Pytanie 22 Kiedy po raz pierwszy zdarzyło Ci się zapalić papierosa? Najczęściej, 33% młodzieży próbuje palić papierosy w wieku lat. Nieznacznie mniej, bo 28% inicjację przechodzi w wieku 7 9 lat oraz 27% w wieku od 13 do 15. Odpowiedzi skrajnych, 7 lub 15 lat, odpowiedzi udzieliło po 6% ankietowanych. Rysunek 48 Wiek inicjacji nikotynowej wśród uczniów KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 33

34 Uczniowie szkoły podstawowej najczęściej pierwszy kontakt z papierosem mają w wieku 34%. Nieznacznie mniej, 31% zaznaczyło wiek lat. Gimnazjaliści odwrotnie, zaczynają częściej w wieku (38%) niż w latach 7 9 (32%). Uczniowie najstarsi mieli najpóźniejszy wiek inicjacji, 44%. Zwrócić tu uwagę należy na zaniżający się wiek, w którym młodzież sięga po raz pierwszy po papierosy. Rysunek 49 Wiek inicjacji nikotynowej wśród uczniów poszczególnych szkół Pytanie 23 W jakim miejscu zapaliłeś pierwszego papierosa? Zdecydowana większość młodzieży swego pierwszego papierosa zapala na podwórku, ze znajomymi (48%). Rzadziej w domu, pod nieobecność rodziców, czy w na imprezie (10%). Najrzadziej jest to uroczystość rodzinna 2%. Rysunek 50 Miejsce inicjacji nikotynowej KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 34

35 Ponad połowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych (54%) i 50% gimnazjalistów po raz pierwszy zapaliło na podwórku, razem ze znajomymi. Taką odpowiedz zaznaczyło 34% uczniów szkoły podstawowej. Najmłodsi częściej niż uczniowie innych szkół sięgają po papierosy w domu, pod nieobecność rodziców 24% uczniów z podstawówki, 12% gimnazjalistów i 20% starszych kolegów. Podobne, wyniki wśród najmłodszych i najstarszych uczestników badania widać też przy inicjacji nikotynowej na imprezie po 14%. Gimnazjaliści mają tu wynik 7%. Uczniowie szkoły podstawowej, częściej niż inni uczniowie palili na szkolnej wycieczce (7%), imprezie szkolnej (7%), wynik taki mają też gimnazjaliści), czy na uroczystości rodzinnej 3%. Rysunek 51 miejsce inicjacji nikotynowej wśród uczniów poszczególnych szkół KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 35

36 Pytanie 24 Jak często palisz papierosy? Połowa osób, które spróbowały kiedykolwiek papierosa, zrobiła to tylko raz w życiu. 20% pali rzadziej, niż raz w miesiącu. Kilka razy w miesiącu pali 10% badanych, tyle samo osób pali codziennie. 5% deklaruje potrzebę zapalenia raz na tydzień, lub częściej. Rysunek 52 Częstotliwość palenia papierosów wśród młodzieży 59% gimnazjalistów, którzy mieli już kontakt z papierosami, paliła tylko raz w życiu. Podobnie twierdzi 43% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 40% uczniów podstawówki. Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych częściej deklarowali incydent palenia papierosa rzadziej niż raz w miesiącu. Starsi uczniowie natomiast częściej niż inni palą kilka razy w miesiącu (20%), raz na tydzień lub częściej, a nawet codziennie (po 8%). 20% wynik szkoły podstawowej to wynik odpowiedzi 2 uczniów, którzy nie potraktowali ankiety poważnie. Odpowiedzi ich jednak nie wpływają znacząco na wyniki końcowe i łatwo je wychwycić. Rysunek 53 Częstotliwość palenia papierosów wśród uczniów poszczególnych szkół KB Pretendent, ul. Kazimierza Wielkiego 65, Wrocław, Strona 36

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotynizmu oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży w

Diagnoza problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotynizmu oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży w Diagnoza problemów dotyczących zjawiska spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, nikotynizmu oraz występowania przemocy wśród dzieci i młodzieży w Radomsku Wrocław Radomsko, 2010 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe?

Czy piłeś (piłaś) już napoje alkoholowe? ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA UCZNIÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu określenia występowania wśród młodzieży zjawisk związanych z paleniem papierosów, nadużywaniem alkoholu

Bardziej szczegółowo

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym

Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określenie skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależnieniem nikotynowym i alkoholowym Celem ankiety przeprowadzonej wśród uczniów jest określe skali zagrożenia uczniów narkomanią, uzależm nikotynowym i owym Opracowała mgr Agszka Adamiec Profilaktyka uzależń ankieta dla uczniów. Ankieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW

RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/32/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 3 grudnia 13 roku RAPORT Z BADAŃ DOTYCZĄCY PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY W GMINIE SĘDZISZÓW Sędziszów, 6.11.13 r. Spis

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I PRZEMOCY W POLKOWICACH

DIAGNOZA WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I PRZEMOCY W POLKOWICACH RAPORT Z BADANIA: DIAGNOZA WYSTĘPOWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I PRZEMOCY W POLKOWICACH Wrocław, czerwiec 2014 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy raportu: Gmina Polkowice Korporacja Badawcze Pretendent

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania:

Analiza badań ankietowych w październiku 2016r. Szkoła Podstawowa Gimnazjum Najważniejsze wyniki badania: Analiza badań ankietowych W Gminie Stawiski przeprowadzono badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne 2016, w ramach udziału Gminy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Łącznie przebadanych zostało

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2014/2015 Świdnik 2015 Wydawca: Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik tel. 81 468

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Wyniki badania przeprowadzonego wśród uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania używek. Cel badania Podstawowym celem badania jest diagnoza rozpowszechnia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu

Eugeniusz Moczuk. Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Eugeniusz Moczuk Młodzież powiatu mieleckiego wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i Internetu Rodzaj szkoły w badaniach z terenu powiatu mieleckiego (bez braków odpowiedzi)

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze)

Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Diagnoza Lokalnych Problemów Społecznych (narkotyki, dopalacze) Mielec 2011 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I Używanie narkotyków

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r.

Raport z badania. Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego. 2013 r. Raport z badania Zachowania ryzykowne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ostródzkiego 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Charakterystyka badania... 4 3. Wyniki badań 3.1. Przemoc 5 3.2. Palenie

Bardziej szczegółowo

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki?

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek zażywać narkotyki? Wyniki i analiza ankiety dotyczącej zażywania narkotyków przeprowadzonej w Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach w roku szkolnym 2014/2015. Na pytanie: Czy zdarzyło Ci się zażywać narkotyki? 85%

Bardziej szczegółowo

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań

Postawy młodzieży wobec alkoholu. wyniki badań Postawy młodzieży wobec alkoholu wyniki badań Nastolatki a alkohol 1. Alkohol trafia w ręce nieletnich za sprawą dorosłych. 2. Styl życia rodziców i stosunek do alkoholu obowiązujący w domu rodzinnym mają

Bardziej szczegółowo

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia 03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia Badaniem objęto 88 ankietowanych, a pytania dotyczyły używek,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim

Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim Alkohol- wzorce konsumpcji, postawy, zachowania i stereotypy w województwie świętokrzyskim W miesiącu listopadzie i grudniu 2005 r. na zlecenie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

Czy polska młodzież pali, pije, bierze?

Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Czy polska młodzież pali, pije, bierze? Wyniki badania ankietowego zrealizowanego przez CBOS w terminie 8-24 października 2008 r. na próbie N = 1 400 na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 e-mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa.

Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. Analiza ankiety dla uczniów zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa. W I semestrze 2016/17r. przeprowadziłam wśród uczniów SOSW w Grębowie badania ankietowe dotyczące poczucia bezpieczeństwa uczniów w placówce.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2014 roku. dr Błażej Dyczewski Zielona Góra miasto woj. lubuskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 16 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2016 rok Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży

Analiza wyników ankiety. Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Analiza wyników ankiety Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży Opracowała Agnieszka Podgórska Pilawa, listopad 1 Wprowadzenie Badanie ankietowe Dopalacze i paranarkotyki wśród młodzieży przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców gminy Siechnice

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców gminy Siechnice Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców gminy Siechnice Oficyna Profilaktyczna ul. Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel: 123950665 fax: 123950664 biuro@oficyna-profilaktyczna.pl Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZAGROŻENIA. ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW

SYTUACJA ZAGROŻENIA. ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW SYTUACJA ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH oraz UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJÓW i SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Złotoryi ( 216 r. ) Opracowa badań ankietowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Młodzi i substancje psychoaktywne. z ogólnopolskiego badania ankietowego. przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

RAPORT. Młodzi i substancje psychoaktywne. z ogólnopolskiego badania ankietowego. przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dr Błażej Dyczewski SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Opis badania...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne

RAPORT. z ogólnopolskiego badania ankietowego. Młodzi i substancje psychoaktywne RAPORT z ogólnopolskiego badania ankietowego Młodzi i substancje psychoaktywne przeprowadzonego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w 2014 roku dr Błażej Dyczewski Kętrzyn woj. warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY NAMYSŁÓW RAPORT Z BADAŃ Oficyna Profilaktyczna Ul. Dworcowa 91/19 30-556 Kraków tel: 12 39 50 665 fax: 12 39 50 664 biuro@oficyna-profilaktyczna.pl www.oficyna-profilaktyczna.pl

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi

Źródło: opracowanie własne 49,1 50,5 0,4. liczba. tak nie brak odpowiedzi 242 3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi Poprzednia grupa zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE BEZPIECZNA SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE Ankieta Bezpieczna szkoła i jej otoczenie skierowana została do uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008

DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 DIAGNOZA PROFILAKTYCZNA SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE W ŚWIDNIKU ROK SZKOLNY 2007/2008 Miejskie Centrum Profilaktyki Świdnik 2008 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Kwestionariusz profilaktyczny...

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 29 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 29 rok 29 - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Grodków na 2011 rok Na podstawie art.10 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

adaptacja kl.i w szkole

adaptacja kl.i w szkole Analiza wyników ankiety w kl.ii SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE- TWOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH Rok szkolny 213/214 Ankieta była anonimowa. Bada ankietowe przeprowadzono w październiku, w którym udział wzięło

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R.

ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Zał. nr 1 do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014 ANALIZA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W 2010 R. Poniższa tabela przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej w miesiącach kwiecień maj

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej. Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko

Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej. Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko Narkotyki a młodzież Suchej Beskidzkiej Barbara Brańka Natalia Chrząścik Natalia Dulska Norbert Rzeźniczak Opiekun projektu Dariusz Ryczko Narkotyki, co to takiego? Narkotyki to substancje psychoaktywne.

Bardziej szczegółowo

GMINA WAGANIEC Diagnoza problemów społecznych

GMINA WAGANIEC Diagnoza problemów społecznych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/201/13 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 grudnia 2013 r. GMINA WAGANIEC Diagnoza problemów społecznych Badanie ankietowe - dorośli mieszkaocy gminy Opis badania W celu zebrania

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali

I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną w województwie mazowieckim reali Picie alkoholu i używanie narkotyków prpep młodpież spkolną w wojewódptwie mapowieckim Raport porównawcpy Warspawa-Sopot I. Wprowadzenie Aby zapewnić porównywalność wyników badań Picie alkoholu i używanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BLIŻYN GRUDZIEŃ 2015 Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Podział respondentów badania ze względu na płeć

Podział respondentów badania ze względu na płeć Opracowanie badań dotyczących zjawiska odurzania się dzieci i młodzieży zastępczymi środkami psychoaktywnymi W badaniach przeprowadzonych przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Źródło: opracowanie własne. gimnazja licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 42,6 46,3 25,6 16,8 13,2

Źródło: opracowanie własne. gimnazja licea ogólnokształcące technika zasadnicze szkoły zawodowe 42,6 46,3 25,6 16,8 13,2 456 5. Problematyka przemocy w szkole i doświadczenia w stosowaniu środków psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Analiza porównawcza badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ RAPORT Z BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY MILICZ Oficyna Profilaktyczna Ul. Dworcowa 91/19 30-556 Kraków tel: 12 39 50 665 fax: 12 39 50 664 biuro@oficyna-profilaktyczna.pl www.oficyna-profilaktyczna.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37A, Gdów

Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37A, Gdów Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37A, 32-420 Gdów CEL BADANIA Analiza wybranych problemów społecznych, występujących na terenie miasta. Badany obszar dotyczył kwestii takich jak: Skala problemów

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI PROFILAKTYKA PATOLOGII XXI WIEKU NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI POWIEDZ NIE

PROGRAM AUTORSKI PROFILAKTYKA PATOLOGII XXI WIEKU NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI POWIEDZ NIE PROGRAM AUTORSKI PROFILAKTYKA PATOLOGII XXI WIEKU NIKOTYNA, ALKOHOL, NARKOTYKI POWIEDZ NIE I. REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCA POWIATOWEJ BURSY SZKOLNEJ W CZŁUCHOWIE MONIKA MAŃKOWSKA INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasto Gorlice 2013 Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 446-42-60 Spis treści

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY PNIEWY 2016 Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców Suwałk URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH

Diagnoza środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców Suwałk URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Diagnoza środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców Suwałk URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH Wrocław, 2010 SPIS TREŚCI 1. Teoretyczne podstawy badania... 3 1.1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła

Opracowanie: Jacek Szamik Leszek Zezuła PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY SOSW W KRASNYMSTAWIE Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa

Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa Diagnoza lokalnych problemów społecznych mieszkańców miasta Tarnowa,,Zadanie realizowane na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa, w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gmina Tomice 2013 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis

Bardziej szczegółowo

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów

Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna. Analiza ankiet dla uczniów Szkoła Promująca Zdrowie Diagnoza wstępna Analiza ankiet dla uczniów Zdrowy styl życia- zachowania prozdrowotne Śpię co najmniej 8-9 godzin każdej nocy 4 3 2 1 1 Łatwo zasypiam i dobrze śpię w nocy 6 4

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Młodzież a substancje psychoaktywne

Młodzież a substancje psychoaktywne Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno - Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25, 33-100 Tarnów Młodzież a substancje psychoaktywne Opracowanie raportu w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZK. 2015/16

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZK. 2015/16 SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZK. 2015/16 W roku szk. 2015/ 16 prowadzone były następujące badania ewaluacyjne: 1. Diagnostyczne badanie ankietowe Czy bezpiecznie czujesz się na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE. PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Ankietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 14 uczniów klasy VI

ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE. PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Ankietę przeprowadzono w styczniu 2013r. wśród 14 uczniów klasy VI ANALIZA ANKIETY NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PSP Nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu Ankietę przeprowadzono w styczniu 213r. wśród 14 uczniów klasy VI Analiza odpowiedzi uczniów: 1 / 25 1.Czy czujesz się

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Uczniowie rev.3

ANKIETA Uczniowie rev.3 Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją kodowania odpowiedzi, załączoną na końcu niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Badanie uczniów szkół gimnazjalnych. Milanówek 2012 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 4464260 Spis treści Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych

Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Diagnoza środowiskowa lokalnych zagrożeń społecznych Badanie uczniów szkoły gimnazjalnej Dopiewie Studio Diagnozy i Profilaktyki 30011 Kraków ul. Oboźna 17/5 tel. (12) 4464260 Spis treści I. Problemy społeczne

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA Nr XXI/153/12 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2013 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2014r. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/243/2014 Rady Gminy Kowala z dnia 31 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2014r. Kowala 2014 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA Szkoła nasza włączyła się do ruchu szkół promujących zdrowie. Rozpoczynając tę pracę chcemy zapytać pracowników o sprawy dotyczące ich zdrowia, samopoczucia i stylu życia.

Bardziej szczegółowo

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)...

3. Czy osoby, które Ciebie zatrzymywały prosiły o pieniądze? TAK, prosiły o pieniądze (jakie kwoty)... MARZENA ŁUKASZUK Publiczne Gimnazjum nr 2 ul. Sucha 2 Białystok Ankieta Szkoła jest miejscem, w którym spędzasz wiele godzin. Spotykasz się z nowymi koleżankami i kolegami. Wspólnie bawicie się, rozmawiacie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2011 BS/89/2011 POSTAWY WOBEC NARKOTYKÓW

Warszawa, lipiec 2011 BS/89/2011 POSTAWY WOBEC NARKOTYKÓW Warszawa, lipiec 2011 BS/89/2011 POSTAWY WOBEC NARKOTYKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015

WSTĘP. Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015 Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015 MIEJSKO GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Radków 2009 WSTĘP Przystępując

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r.

Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 2015 r. Janusz Sierosławski UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ W 215 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW ESPAD Badanie zostało wykonane przez

Bardziej szczegółowo

Młodzież a dopalacze postawy i zachowania

Młodzież a dopalacze postawy i zachowania Kod ankietera Kod szkoły Numer ankiety Młodzież a dopalacze postawy i zachowania Anonimowa ankieta dla potrzeb statystycznych. Nikt ze szkoły ma wglądu do udzielonych odpowiedzi. 1 ANKIETA Obec wiele się

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA SEJNY

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA SEJNY DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA SEJNY Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 e-mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl Spis treści 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata dla Gminy Rzepin

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata dla Gminy Rzepin Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2017 dla Gminy Rzepin I. Wprowadzenie. Narkomania to poważny problem społeczno-cywilizacyjny, stanowiący ogromne wyzwanie dla większości społeczeństw,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/199/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Uczniowie. Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

ANKIETA - Uczniowie. Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD ZAKOPIAŃSKIEJ MŁODZIEŻY PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU

Bardziej szczegółowo

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC

ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC - 1 - ALKOHOL, NARKOTYKI I PRZEMOC Raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych w 2012 roku Badanie wykonano na zlecenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański 2012 rok - 2 - SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie uczniów Najważniejsze wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR 171/6/XIX/12 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia22 listopada 2012 roku MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2015 I. WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych

Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych Wodzisław Śląski 2011 Wykonawca: Studio Diagnozy i Profilaktyki 31-423 Kraków ul. Szklana 4 tel. (12) 446-42-60 Spis treści Rozdział I - Metryka miasta Wodzisław

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu zaplanowania

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW Ankieta Zagrożenia uzależnieniami przeprowadzona została w celu zaplanowania ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY DLA RODZICÓW Ankieta Zagrożenia uzależniami przeprowadzona została w celu zaplanowania wspólnych działao z zakresu przeciwdziałania uzależniom dzieci i młodzieży od nikotyny, alkoholu

Bardziej szczegółowo

Aneks. Kwestionariusz ankiety

Aneks. Kwestionariusz ankiety 501 Aneks. Kwestionariusz ankiety Aby skutecznie wprowadzić w życie nowe przedsięwzięcia służące zapobieganiu problemom społecznym, zwracamy się do Was o wyrażenie opinii na temat zagrożeń w miejscu zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

TABELE. Tabela 1 Które z problemów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie

TABELE. Tabela 1 Które z problemów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie 35 TABELE Tabela 1 Które z probleów społecznych uważasz za najważniejsze (zaznacz trzy): zanieczyszczenie 12 % środowiska bezrobocie 61 % kryzys rodziny 22 % wzrost przestępczości 45 % alkoholiz 52 % AIDS

Bardziej szczegółowo