RE TI UMOWA: ZADANIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:"

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TOM 1 - TECZKA NR 6 OŚWIETLENIE ZAKŁADU I LINIE KABLOWE MPK DZIAŁKI: Obręb: 44 - Nowa Huta Działka 172/1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Kraków, EGZ. NR.

2 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. Podpis projektanta.. Upr. W zakresie projektowania elektro-energetycznego Podpis sprawdzającego.. mgr inż. Krzysztof Surówka Upr. 316/94/UW W zakresie projektowania elektro-energetycznego Strona 2

3 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 1 Nr Teczki OPIS OGÓLNE 1 Projekt zagospodarowania terenu TORY TRAMWAJOWE 2 Torowiska tramwajowe DROGI 3 Drogi TELETECHNIKA 4 Teletechnika sieci zewnętrzne TRAKCJA TRAMWAJOWA 5 Sieć trakcyjna tramwajowa OŚWIETLENIE 6 Oświetlenie zakładu i linie kablowe MPK SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 7 Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A. SIECI ZEWNĘTRZNE 8 Sieci zewnętrzne przyłącze ciepłownicze 9 Sieci zewnętrzne kanalizacja sanitarna 10 Sieci zewnętrzne sieć wodociągowa 11 Sieci Zewnętrzne kanalizacja deszczowa STACJA TRANSFORMATOROWA 12.A Stacja transformatorowa wolnostojąca 12/0,4kV 12.B Stacja transformatorowa wolnostojąca układ pomiarowy 12.C Stacja transformatorowa wolnostojąca adaptacja ORGANIZACJA RUCHU 13 Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 14 Ładowanie akumulatorów ZIELEŃ 15 Inwentaryzacja zieleni WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 2 Nr Teczki OPIS ARCHITEKTURA 1.1 Architektura. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 1.2 Architektura. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 1.3 Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC. KONSTRUKCJA 2.1 Konstrukcja. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. Strona 3

4 2.2 Konstrukcja. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 2.3 Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE 3.1 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 3.2 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 3.3 Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4.1 Instalacja CO. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 4.2 Instalacja CO. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 4.3 Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA WENTYLACJI 5.1 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 5.2 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 5.3 Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 6.1 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 6.2 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 6.3 Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE TELETECHNICZNE 7.1 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 7.2 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 7.3 Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. TECHNOLOGIA 8 Technologia myjni i dystrybucji piasku. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE WĘZEŁ CIEPLNY 9 Instalacje sanitarne węzeł cieplny. Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego na potrzeby budowy budynku administracyjno-socjalnego w ramach Etapu 1.1./1. Strona 4

5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści STRONA TYTUŁOWA 1 OŚWIADCZENIE... 2 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM WYKAZ DOKUMENTACJI TOM SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 5 SPIS RYSUNKÓW... 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 7 BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ... 7 TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot inwestycji Cel i zakres opracowania Dane wyjściowe opracowania Przedmiot i zakres pracowania Stan istniejący Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK Rozwiązania projektowe założenia ogólne Projektowane oświetlenie zewnętrzne Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Ochrona przeciwporażeniowa Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C Strona 5

6 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej Zasilanie budynku konduktorowni Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, Uwagi końcowe SPIS RYSUNKÓW NR OPIS SKALA RYS. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU OE 1.1/1-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 1.1/2i3-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 2i3 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE 2.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 2. 1:200 OE 3.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 3. 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 5 Oświetlenie zew. terenu. Schemat ideowy układ docelowy - OE 6 Szafa sterownicza oświetlenia schemat ideowy - Strona 6

7 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie Projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr 1. Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 2 Cel i zakres opracowania Celem modernizacji jest: przebudowa oświetlenia zakładu 3 Dane wyjściowe opracowania Dane wyjściowe stanowią niżej wymienione dokumenty: Umowa nr RE TI Koncepcja Wariant 1-2A Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych Inwentaryzacja w terenie wykonana przez projektanta Strona 7

8 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PKN-CEN/TR Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia. PN-EN :2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 4 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci oświetlenia zew. terenu zakładu oraz przebudowa kolizyjnych wewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia będących w eksploatacji MPK Kraków. W zakresie przebudowy sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zakładu projekt przewiduje demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą w obszarze projektowanej przebudowy torowiska i układu drogowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie. Projekt nowej instalacji oświetleniowej obejmuje montaż: opraw oświetleniowych: o oprawa drogowa typu Philips ARC80 150W, montaż h=12m o IP65, II klasa ochronności, klosz szklany, korpus AL., odbłyśnik AL instalacji zasilającej: o tabliczki izolacyjne typu IZK. o przewód zasilający YDY 2x2,5 linii kablowej zasilającej: o kabel ziemny YAKXS 4x35/1kV o kabel ziemny YAKXS 4x50/1kV montaż nowej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH Zakres przebudowy kolizyjnych odcinków wewnętrznej sieci energetycznej niskiego napięcia będącej w eksploatacji MPK obejmuje: budowę linii zasilającej nn. dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego i hali O.C. przebudowę kolizyjnych odcinków linii kablowej n.n. w związku z etapowaniem robót budowlanych przebudowę istn. złącz kablowych ZK instalacji wewnętrznej MPK 5 Stan istniejący Strona 8

9 5.1 Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta W obszarze przebudowy Zajezdni tramwajowej NH istnieje czynna sieć oświetleniowa zabudowana na indywidualnych latarniach oraz na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego terenu zabudowana na indywidualnych latarniach oświetleniowych jest w dobrym stanie technicznym, natomiast sieć oświetleniowa zabudowana na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego zabudowana na indywidualnych latarniach przewidziana jest do przebudowy z wykorzystaniem materiałów (latarni) pochodzących z demontażu. 5.2 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK W obszarze przebudowy zlokalizowane są istniejące wewnętrzne sieci energetyczne będące w zarządzie i eksploatacji zakładu tramwajowego MPK Kraków. Istniejące odcinki linii energetycznych kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz z budową nowych obiektów. W związku z projektowanym wyburzeniem istn. obiektów na terenie zakładu przebudowie ulegają kolizyjne złącza kablowe ZK zasilające w/w obiekty. 6 Rozwiązania projektowe założenia ogólne 6.1 Projektowane oświetlenie zewnętrzne Projektowane oświetlenie na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych, a docelowo z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH. Projektowaną przebudowę oświetlenia zewnętrznego terenu należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 4x50mm2/1kV oraz YAKXS 4x35mm2/1kV. Projektowane linie kablowe oświetlenia należy układać w gruncie na głębokości 0,7m na podsypce i nadsypce z piasku grubości 10cm. Pod torowiskiem oraz drogami projektowane kable układać w przepustach ochronnych SRSφ110mm na głębokości min. 1,0m (pod warstwami konstrukcyjnymi dróg i torowiska). We wnękach słupowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu IZK, TB. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodem typu YDY 2x2,5/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe typu ARC 150W IP65 w II klasie ochronności należy zamontować na wysięgnikach typu St i WRN. Projektowane oświetlenie na słupach indywidualnych wykonać na słupach stalowych ocynkowanych 6-kątnych (niskich) typu S-50 lub 8-kątnych (wysokich) typu S-110 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Słupy trakcyjno-oświetleniowe należy wyposażyć we wnękę dla zabudowy tabliczki oświetleniowej oraz końcówkę do montażu wysięgników oświetleniowych. W fundamentach słupów wykonać przepusty rurowe 2xφ70mm dla wprowadzenia linii kablowej oświetlenia do wnętrza słupa. Drzwi do wnęki tabliczki bezpiecznikowej należy zlicować z powierzchnią słupa konstrukcja drzwiczek nie może umożliwiać wnikania wody padowej do wnętrza słupa. Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu należy wykonać dla 2 strefy wiatrowej. Strona 9

10 6.2 Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Zgodnie z obowiązującymi normami na terenie zajezdni tramwajowej dla projektowanych obszarów dobrano następujące parametry oświetleniowe: a) drogi wewnętrzne i torowiska - grupa sytuacji oświetleniowej D2, klasa oświetleniowa CE4 o minimalne średnie natężenia oświetlenia = 10 lx o równomierność ogólna natężenia oświetlenia = 0,4 b) place manewrowe i parkingi - grupa sytuacji oświetleniowej D4, klasa oświetleniowa S4 o średnie natężenie oświetlenia = 5 lx o minimalne natężenie oświetlenia = 1 lx 6.3 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Kolizyjne odcinki sieci elektroenergetycznych należy przebudować zgodnie z warunkami operatorów sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujące odcinki linii kablowych nn należy unieczynnić. Proj. odcinki linii kablowych należy układać poza terenem kolidującym zgodnie z trasa wskazaną w dokumentacji projektowej. Proj. linie kablowe niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym na głębokości min. 0,7m na 10 cm podsypce z piasku. Na kable ułożone wzdłuż trasy w odstępach nie większych niż 10m na prostych odcinkach oraz przy mufach kablowych, skrzyżowaniach, wejściach do rur i przepustów należy nanieść oznaczniki winidurowe. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: - symbol i numer ewidencyjny kabla, - znak użytkownika kabla, - rok ułożenia. Przed zasypaniem rowu kablowego należy nanieść na planie dokładne domiary do stałych urządzeń podziemnych i naziemnych oraz wrysować nowe ewentualnie napotkane urządzenia nie oznaczone na planie proj. trasy kabli. Po tych czynnościach kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać rów. Odległość folii od kabla powinna wynosić 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała 15cm z każdej strony kabla. Pod jezdniami i torami tramwajowymi kable należy układać w przepustach z rur polietylenowych typu SRS110. Na skrzyżowaniach z projektowanymi i istniejącymi sieciami innych użytkowników kable układać w przepustach z polietylenu typu DVR, DVK, SRS lub APS. 7 Ochrona przeciwporażeniowa Instalację oświetlenia zewnętrznego terenu 230/400V wykonać w układzie TN-C. Dla urządzeń i instalacji oświetleniowej prowadzonej na wspólnych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę ochronności dla wszystkich elementów. 8 Etapowanie inwestycji Strona 10

11 8.1 Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 4 szt. latarni oświetleniowych. Istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować: zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego poprzez wpięcie mufą kablową w miejscu latarni przeznaczonej do demontażu: na odcinku od projektowanej mufy kablowej, poprzez latarnię O-01 O-04, do projektowanej mufy kablowej w rejonie proj. latarni O-04 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, od latarni nr O-04 należy ułożyć nowy odcinek linii zasilającej typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, który należy zmufować we wskazanym miejscu z istniejącą linią zasilającą; w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym wykonać przepust ochronny SRS110/7,0m na głębokości h=1,5m dla ochrony linii kablowej pod przyszłą drogą dojazdową (realizacja w etapie 1.3. ); istniejącą linię zasilającą na odcinku przebudowy należy zdemontować; Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Zasilanie projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/071832/2013/O09R02 z dnia z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren zakładu tramwajowego (wg odrębnego opracowania). Dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wybudować proj. linię kablową zasilającą WLZ typu 4x YKY 1x630 RMC/1kV o długości ok. 250m w układzie płaskim wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową pod istniejącym torowiskiem i pod istniejącą jezdnią ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą przewiertu sterowanego 4x HDPE110. Projektowany WLZ należy wprowadzić do projektowanego budynku admin.-socjalnego pomieszczenie nr 0.23 Rozdzielnia RG i podłączyć do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku (wg odrębnego opracowania). Obliczenia elektryczne obwodu zasilającego: 1. Obliczeniowy prąd 1-fazowy I S B = = = 721, 7 3 U n , A Strona 11

12 Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabli energetycznych 4x YKY 1x630/1kV ułożonych pojedynczo w ziemi w układzie płaskim przeznaczonych do eksploatacji w obwodach 3-fazowych przy obciążeniu symetrycznym Idd = 920A. 2. Obliczenie spadku napięcia w linii zasilającej WLZ 4x YKY 1x630/1kV, L=250m, P=500kW u 1 = I U n B ( R cosϕ + X sinϕ) 1, = 721,7 0,96 + 0,08 0,25 0,28 = 4,2% u = 4,2% < u = 4,5% 1 dop = warunek spełniony Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Wzdłuż północnej i wschodniej ściany projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK, która koliduje (zbliżenie) z projektowanym budynkiem. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy na wskazanym odcinku odkopać i ułożyć w projektowanej lokalizacji wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Prace związane z przebudową w/w linii energetycznej n.n. należy wykonywać przy wyłączonym napięciu, a w czasie wykonywania robót linię kablową należy obustronnie uziemić Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Przez obszar zabudowy projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK zasilająca budynek hali tramwajowej, która koliduje z projektowanym budynkiem admin.-socjalnym. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy zdemontować na całym istniejącym odcinku (tj. od istniejącego złącza kablowego ZK zlokalizowanego przy budynku konduktorowi do budynku hali tramwajowej). Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości ok. 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza ZK i podłączyć pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej oraz wprowadzić do budynku hali tramwajowej i podłączyć do istniejącej rozdzielnicy n.n. pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej. 8.2 Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Strona 12

13 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 2 szt. latarni oświetleniowych. W tym celu istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego: na odcinku od projektowanej latarni O-04 O-06 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; istniejącą linię zasilającą oświetlenia na odcinku przebudowy należy zdemontować; Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C. - linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.- socjalnego W proj. lokalizacji części magazynowej zlokalizowany jest istn. budynek socjalny w którym zabudowane są 2szt. złącz kablowych typu ZK: - w pd. ścianie wewnątrz wnęki istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest istn. budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku wraz z linią zasilającą należy unieczynnić i zdemontować. - w Pn. ścianie istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest m.in. w/w budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku należy unieczynnić, a istniejące złącza kablowe należy przebudować. W tym celu w proj. lokalizacji należy zabudować nowe złącze ZK-3a w wersji wolnostojącej, do którego należy przepiąć istn. linię kablową zasilającą. Wzdłuż Pd. ściany projektowanego budynku części magazynowej O.C. biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK (przebudowana w etapie 1.1. podetap 1), która koliduje z projektowanym budynkiem. Kolizyjny odcinek należy zdemontować. Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym na odcinku od proj. złącza ZK-3a do miejsca mufowania z istn. linią kablową. 8.3 Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C. W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 11 szt. latarni oświetleniowych w tym 16 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejących czynnych obwodów oświetleniowych: na odcinku od projektowanej latarni O-07 O-08 oraz O-09 O-17 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; pod torowiskiem i w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektowaną linię zasilającą prowadzić w rurach ochronnych; Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Strona 13

14 Istn. linię zasilającą nn. budynek myjni wagonów tramwajowych należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Zasilanie budynku konduktorowi odbywa się z istn. rozdzielni w budynku myjni wagonów tramwajowych, która podlega likwidacji. Istn. linię zasilającą nn. należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Dla zasilania istn. złącza kablowego ZK w budynku konduktorowi należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 180m wg wskazanej trasy. Proj. linię kablową należy obustronnie zmufować z istn. linią zasilającą do istn. ZK w budynku konduktorowi i z istn. linią zasilającą do ZK przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C. W obszarze budowy proj. budynku hali o.c. znajdują się nieczynne linie kablowe nn. oznaczone na planie sytuacyjnym niecz., które należy zdemontować na całym odcinku przebudowy Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C. Na obszarze budowy torowiska tramwajowego po pn. stronie hali O.C. koliduje linia kablowa nn. MPK. Istn. linia kablowa nn. jest nieczynna i biegnie na odcinku od istn. złącza ZK (przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i 3) do okolic bramy wyjazdowej. Istniejącą linię kablową nn. MPK na wskazanym odcinku należy unieczynnić i zdemontować, a na pozostałym odcinku pozostawić jako unieczynnioną. Przed rozpoczęciem robót należy potwierdzić, że w/w linia kablowa nn. jest nieczynna. 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 7 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Likwidacji ulega szafa sterownicza i zasilająca oświetlenia zewnętrznego zlokalizowana w rejonie istniejącego budynku konduktorowni przeznaczonego do wyburzenia. Dla zasilania projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wybudować nową szafę sterowniczą UO-NH, którą należy zasilić z proj. złącza kablowego ZK-3a zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie (wg. pkt ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. oświetlenia typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z istniejącymi odcinkami oświetlenia zewnętrznego terenu. Strona 14

15 8.4.2 Zasilanie budynku konduktorowni Istn. linię kablową zasilającą złącze kablowe ZK w budynku konduktorowni należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Istn. linię kablową zasilającą szafę sterowniczą oświetlenia zew. terenu należy unieczynnić i zdemontować tj. od złącza ZK w budynku konduktorowni. We wskazanej lokalizacji zabudować proj. złącze kablowe ZK-3a w wykonaniu wolnostojącym. Proj. złącze kablowe należy zasilić z istn. linii kablowej zasilającej istn. złącze ZK w budynku konduktorowni. W tym celu należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Proj. linię kablową należy zmufować z istn. linią zasilającą w rejonie proj. latarni nr O Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Z projektowanego złącza ZK-3a wg. pkt należy wykonać WLZ typu YKY 5x16 o długości 5m dla zasilania projektowanej szafy sterowniczej oświetlenia drogowego UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Istn. budynek portiera przy bramie wjazdowej zasilany jest linią kablową z budynku konduktorowni przewidzianej do rozbiórki. Istniejącą linię kablową zasilającą budynek portiera należy unieczynnić i zdemontować. Zasilanie budynku portiera należy wykonać z proj. złącza ZK-3a zlokalizowanego przy projektowanej szafie oświetlenia zewnętrznego terenu UO-NH. W tym celu należy wybudować nową linię kablową WLZ typu YKY 5x10/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. 8.5 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 9 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Należy wykonać powiązanie istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego z projektowanymi odcinkami. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (w rejonie torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu A ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy połączyć z odcinkiem wybudowanym w etapie 1.3. i 1.2. oraz z istn. odcinkami sieci oświetlenia zewnętrznego. 8.6 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 27 szt. latarni oświetleniowych w tym 45 szt. punktów świetlnych. Strona 15

16 Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (wzdłuż torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu B i C oraz drogi wjazdowej przed terenem Zajezdni NH). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy zasilić z proj. szafy sterowniczej oświetlenia wybudowanej w etapie 1.3. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.7 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, 18 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.8 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, 14 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 9 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Ze względu na brak inwentaryzacji istn. sieci oświetlenia terenu należy przewidzieć prace dodatkowe związane z koniecznością dodatkowej przebudowy istn. sieci oświetleniowej w celu utrzymania ciągłości jej zasilania podczas przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Strona 16

17 Strona 17

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) , PROJEKT BUDOWLANY

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) ,   PROJEKT BUDOWLANY BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH mgr inż. TADEUSZ CIOCH, 37-700 PRZEMYŚL ul. KMITY 4/5 tel. (0-16) 675 11 94, e-mail: BPDcioch@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa opracowania Adres OŚWIETLENIE ULICZNE dz.nr 626, 632,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora - projekt branży drogowej - projekty branży sanitarnej i teletechnicznej - warunki wydane przez Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Oświadczam, że powyższy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującym przepisami i zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT WYKONAWCZY Remontu oświetlenia ciągów pieszych w rejonie ulic: Różyckiego, Paderewskiego i Karłowicza. Dz. nr 47 dr, 43 dr, 44/11 dr, 44/16 dr, 39 dr, dz. nr 82/56 dr Inwestor: MIASTO JELENIA GÓRA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OŚWIETLENIE ULICY JAGIELLOŃSKIEJ w WOJKOWIE Numery ewidencyjne działek przez które przebiega w/w inwestycja: Jednostka ewidencyjna Kowary obręb: 020602 - Wojków; dz. nr 300,

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH.

II. ZESTAWIENIE STANOWISK OŚWIETLENIOWYCH. SPIS TREŚCI UZGODNIENIA. I. OPIS TECHNICZNY. 1. Uwagi ogólne. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Stan istniejący. 5. Oświetlenie uliczne. 6. Iluminacja czołgu. 7. Ochrona przeciwporażeniowa.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR; Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek 97-213 Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY p.t. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-101-70-97 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość dokumentacji

I. Zawartość dokumentacji I. Zawartość dokumentacji CZĘŚĆ OPISOWA I. Zawartość dokumentacji... 1 II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 2 III. Opis techniczny... 3 IV. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego... 10 V.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO. mgr inŝ. Paweł Rzeczycki. ul. Mickiewicza 26, Jelenia Góra tel PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO ul. Mickiewicza 26, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 6421016 PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa przyłącza oświetlenia drogowego Adres inwestycji: Inwestor: Podgórki, gm.

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny wykonawczy

Projekt techniczny wykonawczy Projekt techniczny wykonawczy Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej w ramach projektu: Rozbudowa przygranicznej infrastruktury rekreacyjnej i okołoturystycznej poprzez budowę ścieżki

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA SPIS TREŚCI 1.1 Spis zawartości. 2.1. Opis techniczny 2.2. Obliczenia techniczne 2.3. Uwagi końcowe 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. O P I S I O B L I C Z E N I A TECH NICZNE 3. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ.

Projekt budowlano - wykonawczy obejmuje budowę oświetlenia: - parkingów, terenów zielonych i budynku Ośrodka Kultury TKACZ. 2. OPIS TECHNICZNY 2.1 Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: - zlecenie Inwestora; - warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 4112/RE06/2011 z dnia 14.04.2011 r.; - obowiązujące

Bardziej szczegółowo

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2

2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Str. 2 Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, oświadczam że projekt budowlany: Instalacji elektrycznych w hydroforowni zlokalizowanej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o..

I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o.. I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o.. 1. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje opracowanie na usunięcie kolizji istniejących linii kablowych SN 15 kv

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SUWAŁKI Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT SUWAŁKI Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA Dpg w Gołdapi. etap IIIF 1 BRANŻA ELEKTRYCZNA Dpg w Gołdapi. etap IIIF 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 1. CZĘŚĆ OPISOWA. 2. OBLICZENIA TECHNICZNE. 3. RYSUNKI : NR E1/z LINIE KABLOWE nn-0,4kv ORAZ OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

Cz. III. OŚWIETLENIE ULICY

Cz. III. OŚWIETLENIE ULICY BIURO PROJEKTÓW PROJ-SERVIS 45 519 Opole ul. Rosponda 13 P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa ulicy osiedlowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 SZLAK GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA 2.0.7.2. ZASILACZE TRAKCYJNE I KABLE POWROTNE Z PT ORŁOWO 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 Podstawa opracowania str. 7 1.2 Normy i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestycja : Oświetlenie drogowe ADRES BUDOWY: Ryki Deptak przy stawie Skalskiego INWESTOR: Gmina Ryki Ul. Karola Wojtyły 29 08 500 Ryki Projektował - Czerwiec 2012- - 2

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) , Kom NIP PROJEKT BUDOWLANY

Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) , Kom NIP PROJEKT BUDOWLANY E PROJEKTOWANIE NADZÓR I POMIARY ELEKTRYCZNE Leon Zuń 72-100 Goleniów, ul. J. Matejki 11B/3 Tel/Fax (091) 418 36 73, Kom. 0 601 75 80 77 NIP 856-127-07-41 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Adres: Branża: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne

3. Zestawienie podstawowych materiałów. Rysunki 1 Projekt zagospodarowania terenu oświetlenie zewnętrzne SPIS TREŚCI 1. Dane wyjściowe do projektowania 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1 Zasilanie 2.2 Sieć kablowa oświetlenia terenu 2.3 Ochrona

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 UŜytkownik

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ

EL-EN Projekt PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA TERENU CMENTARZA KOMUNALNEGO W GDYNI PRZY ULICY WITOMIŃSKIEJ ETAP II INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWAŁ EL-EN Projekt EL-EN Projekt Waldemar Kaleta ul. Śliwkowa 2a, 81-198 Pierwoszyno, Polska tel +48/513590452 biuro@el-en-projekt.pl nip 958-009-48-72 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi krajowej nr 75 Kraków -Muszynka gr. Państwa od km do km 77835str lewa w m. Frycowa gm.

OBIEKT : Oświetlenie uliczne drogi krajowej nr 75 Kraków -Muszynka gr. Państwa od km do km 77835str lewa w m. Frycowa gm. ETA spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz ul.śniadeckich 8 tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl K R S 0000 193545 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia TOM I P R O J E K T B U D O W

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 Użytkownik

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej od km 0+000 do km 0+891,00 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

Adres obiektu: ul. Zakole w Wałbrzychu dz. nr 80, 85cz obręb 0001 Szczawienko. ul. Sienkiewicza 31/ Wrocław. Nr upr.

Adres obiektu: ul. Zakole w Wałbrzychu dz. nr 80, 85cz obręb 0001 Szczawienko. ul. Sienkiewicza 31/ Wrocław. Nr upr. 042017 Przebudowa oświetlenia drogowego na ulzakole w Wałbrzychu strona 1 10 Strona tytułowa OPRACOWANIE PROJEKTOWE EGZEMPLARZ NR 1 Tytuł opracowania: Przebudowa oświetlenia drogowego Adres obiektu: ul

Bardziej szczegółowo

Spis Zawartości Opracowania

Spis Zawartości Opracowania Spis Zawartości Opracowania 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości opracowania 3. Opis techniczny 3.1. Podstawa opracowania 3.2. Zakres opracowania 3.3. Opis stanu istniejącego 3.4. Opis stanu projektowanego

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

ISTN.STACJATRAFO NR ,4kV. ISTN.STACJATRAFO 150,4kVNR33880

ISTN.STACJATRAFO NR ,4kV. ISTN.STACJATRAFO 150,4kVNR33880 działki nr 3/4, 3/5 i 3/26 przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie (obręb nr 16, jednostka ewidencyjna "Podgórze") PROJ.3*XRUHAKXs1*120mm 260,2285 PROJ.3*XRUHAKXs1*120mm 258,7284 działki nr 3/4, 3/5 i 3/26

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE

PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE data opracowania: kwiecień 2010 r. egzemplarz nr. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY BESKIDZKIEJ W SZCZYRKU SKALITE część elektryczna Inwestor: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Jan Warzecha 2 Zawartość opracowania: 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres projektu 1.3. Wskaźniki elektroenergetyczne 1.4. Zasilanie obiektu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe... SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...4 2. BILANS MOCY...5

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA O P I S T E C H N I C Z N Y DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOPIEWO ULICA KASZTANOWA, KLONOWA, MŁYŃSKA 1. Inwestor BRANŻA ELEKTRYCZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO Inwestorem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicy Beskidzkiej w Ustroniu na działkach 579/2, 504/31 i 504/41, obręb Hermanice INWESTOR : Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń OPRACOWAŁ : Jerzy Polok

Bardziej szczegółowo

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY

K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) , PEŁNOBRANŻOWY K2 BIURO ARCHITEKTONICZNE KAMIŃSKI, KAMIŃSKA, KURKOWSKI S.C. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Żwirowa 39 tel/fax (095) 7207878, 7207879 PROJEKT WYKONAWCZY PEŁNOBRANŻOWY ZADANIE INWESTYCYJNE OBIEKT ADRES INWESTOR

Bardziej szczegółowo

1. Założenia wstępne Wykaz materiałów

1. Założenia wstępne Wykaz materiałów 1 Spis treści: 1. Założenia wstępne ------------------------------------------- 2 1.1. Dane ogólne... 2 1.2. Normy... 2 1.3. Podstawa opracowania... 2 1.4. Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.5. Spis

Bardziej szczegółowo

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock

Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Egz. nr 1 Przyłącza elektroenergetyczne do pompowni ścieków Duchnów, Boryszew gm. Wiązowna powiat Otwock Inwestor: Gmina Wiązowna 05-462 Wiązowna, ul. Lubelska 59 Branża: Elektryczna, Stadium: Projekt

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci

3. Zestawienie powierzchni, długości i typu projektowanej sieci 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest: Remont odcinka kablowej linii oświetlenia drogowego zlokalizowanej w pasie drogi miejskiej na wiadukcie nad torami kolejowymi w miejscowości Świebodzin.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestycja: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w Śladkowie Małym na działkach nr 91, 41, 78.

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestycja: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w Śladkowie Małym na działkach nr 91, 41, 78. PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w Śladkowie Małym na działkach nr 91, 41, 78. Inwestor: Gmina Chmielnik Plac Kościuszki 7 26-020 Chmielnik

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania.

Zawartość opracowania. Zawartość opracowania. 1.0. Opis techniczny 2.0. Obliczenia 3.0. Rysunki 3.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 500 rys. A0-1 3.2. Schemat ideowy zasilania 3 x 400/ 230 V rys. E-2 3.3. Schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , mgr inż. Michał Janus

Projekt Budowlany Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 2 lok.18a tel. +48 22 478 35 10; +48 22 478 34 21 fax: +48 22 478 25 81 biuro@rs-system.pl www.rs-system.pl Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL mgr inŝ. Henryk Malotta 41-705 Ruda Śląska 5 tel./fax 24-05-810 ul. Kowalskiego 5a tel. kom. 0 505-13-13-76 e-mail: malottaelmal@poczta.onet.pl NIP 641-001-07-39 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3

1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.1.1 KOLIZJE Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI ENERGA 3 2.1.2 KOLIZJE Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI KONSUMENTOWYMI 4 2.2 PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE. ul. Książąt Pomorskich, Żukowo, dz.

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE. ul. Książąt Pomorskich, Żukowo, dz. PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo, dz. nr 1006/4 INWESTOR Gmina Żukowo ul. Gdańska 52, 83-330

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Oświadczenie bura projektów Profil-Bis 2. Warunki techniczne ENEA-Operator 3. Uzgodnienie ENEA-Operator 4. Opis techniczny 5. Rysunki: Usunięcie kolizji energetycznych - rys 1/E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10

PROJEKT BUDOWLANY. nazwa i adres obiektu budowlanego. projektant mgr inż. Wojciech Mroziewski, upr. nr WAM/0145/POOE/10 CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm

Imię i nazwisko Branża Stanowisko Specjalność Nr uprawnień Podpis. mgr inż. Ginter Adam elektryczna Projektant Instalacyjno-inżynieryjnej 1/75/Wwm INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 JEDNOSTKA PROJEKTOWA Wrocławskie Biuro Projektów DROSYSTEM Sp. z o. o. 50-319 Wrocław, ul. Prusa 9 tel. 71 321-43-75, fax. 71 707 28

Bardziej szczegółowo

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr.

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 56-633 Wrocław Nazwa inwestycji: Przebudowa torowiska

Bardziej szczegółowo