RE TI UMOWA: ZADANIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:"

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TOM 1 - TECZKA NR 6 OŚWIETLENIE ZAKŁADU I LINIE KABLOWE MPK DZIAŁKI: Obręb: 44 - Nowa Huta Działka 172/1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Kraków, EGZ. NR.

2 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. Podpis projektanta.. Upr. W zakresie projektowania elektro-energetycznego Podpis sprawdzającego.. mgr inż. Krzysztof Surówka Upr. 316/94/UW W zakresie projektowania elektro-energetycznego Strona 2

3 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 1 Nr Teczki OPIS OGÓLNE 1 Projekt zagospodarowania terenu TORY TRAMWAJOWE 2 Torowiska tramwajowe DROGI 3 Drogi TELETECHNIKA 4 Teletechnika sieci zewnętrzne TRAKCJA TRAMWAJOWA 5 Sieć trakcyjna tramwajowa OŚWIETLENIE 6 Oświetlenie zakładu i linie kablowe MPK SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 7 Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A. SIECI ZEWNĘTRZNE 8 Sieci zewnętrzne przyłącze ciepłownicze 9 Sieci zewnętrzne kanalizacja sanitarna 10 Sieci zewnętrzne sieć wodociągowa 11 Sieci Zewnętrzne kanalizacja deszczowa STACJA TRANSFORMATOROWA 12.A Stacja transformatorowa wolnostojąca 12/0,4kV 12.B Stacja transformatorowa wolnostojąca układ pomiarowy 12.C Stacja transformatorowa wolnostojąca adaptacja ORGANIZACJA RUCHU 13 Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 14 Ładowanie akumulatorów ZIELEŃ 15 Inwentaryzacja zieleni WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 2 Nr Teczki OPIS ARCHITEKTURA 1.1 Architektura. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 1.2 Architektura. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 1.3 Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC. KONSTRUKCJA 2.1 Konstrukcja. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. Strona 3

4 2.2 Konstrukcja. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 2.3 Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE 3.1 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 3.2 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 3.3 Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4.1 Instalacja CO. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 4.2 Instalacja CO. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 4.3 Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA WENTYLACJI 5.1 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 5.2 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 5.3 Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 6.1 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 6.2 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 6.3 Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE TELETECHNICZNE 7.1 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 7.2 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 7.3 Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. TECHNOLOGIA 8 Technologia myjni i dystrybucji piasku. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE WĘZEŁ CIEPLNY 9 Instalacje sanitarne węzeł cieplny. Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego na potrzeby budowy budynku administracyjno-socjalnego w ramach Etapu 1.1./1. Strona 4

5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści STRONA TYTUŁOWA 1 OŚWIADCZENIE... 2 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM WYKAZ DOKUMENTACJI TOM SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 5 SPIS RYSUNKÓW... 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 7 BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ... 7 TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot inwestycji Cel i zakres opracowania Dane wyjściowe opracowania Przedmiot i zakres pracowania Stan istniejący Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK Rozwiązania projektowe założenia ogólne Projektowane oświetlenie zewnętrzne Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Ochrona przeciwporażeniowa Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C Strona 5

6 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej Zasilanie budynku konduktorowni Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, Uwagi końcowe SPIS RYSUNKÓW NR OPIS SKALA RYS. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU OE 1.1/1-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 1.1/2i3-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 2i3 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE 2.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 2. 1:200 OE 3.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 3. 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 5 Oświetlenie zew. terenu. Schemat ideowy układ docelowy - OE 6 Szafa sterownicza oświetlenia schemat ideowy - Strona 6

7 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie Projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr 1. Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 2 Cel i zakres opracowania Celem modernizacji jest: przebudowa oświetlenia zakładu 3 Dane wyjściowe opracowania Dane wyjściowe stanowią niżej wymienione dokumenty: Umowa nr RE TI Koncepcja Wariant 1-2A Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych Inwentaryzacja w terenie wykonana przez projektanta Strona 7

8 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PKN-CEN/TR Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia. PN-EN :2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 4 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci oświetlenia zew. terenu zakładu oraz przebudowa kolizyjnych wewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia będących w eksploatacji MPK Kraków. W zakresie przebudowy sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zakładu projekt przewiduje demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą w obszarze projektowanej przebudowy torowiska i układu drogowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie. Projekt nowej instalacji oświetleniowej obejmuje montaż: opraw oświetleniowych: o oprawa drogowa typu Philips ARC80 150W, montaż h=12m o IP65, II klasa ochronności, klosz szklany, korpus AL., odbłyśnik AL instalacji zasilającej: o tabliczki izolacyjne typu IZK. o przewód zasilający YDY 2x2,5 linii kablowej zasilającej: o kabel ziemny YAKXS 4x35/1kV o kabel ziemny YAKXS 4x50/1kV montaż nowej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH Zakres przebudowy kolizyjnych odcinków wewnętrznej sieci energetycznej niskiego napięcia będącej w eksploatacji MPK obejmuje: budowę linii zasilającej nn. dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego i hali O.C. przebudowę kolizyjnych odcinków linii kablowej n.n. w związku z etapowaniem robót budowlanych przebudowę istn. złącz kablowych ZK instalacji wewnętrznej MPK 5 Stan istniejący Strona 8

9 5.1 Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta W obszarze przebudowy Zajezdni tramwajowej NH istnieje czynna sieć oświetleniowa zabudowana na indywidualnych latarniach oraz na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego terenu zabudowana na indywidualnych latarniach oświetleniowych jest w dobrym stanie technicznym, natomiast sieć oświetleniowa zabudowana na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego zabudowana na indywidualnych latarniach przewidziana jest do przebudowy z wykorzystaniem materiałów (latarni) pochodzących z demontażu. 5.2 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK W obszarze przebudowy zlokalizowane są istniejące wewnętrzne sieci energetyczne będące w zarządzie i eksploatacji zakładu tramwajowego MPK Kraków. Istniejące odcinki linii energetycznych kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz z budową nowych obiektów. W związku z projektowanym wyburzeniem istn. obiektów na terenie zakładu przebudowie ulegają kolizyjne złącza kablowe ZK zasilające w/w obiekty. 6 Rozwiązania projektowe założenia ogólne 6.1 Projektowane oświetlenie zewnętrzne Projektowane oświetlenie na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych, a docelowo z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH. Projektowaną przebudowę oświetlenia zewnętrznego terenu należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 4x50mm2/1kV oraz YAKXS 4x35mm2/1kV. Projektowane linie kablowe oświetlenia należy układać w gruncie na głębokości 0,7m na podsypce i nadsypce z piasku grubości 10cm. Pod torowiskiem oraz drogami projektowane kable układać w przepustach ochronnych SRSφ110mm na głębokości min. 1,0m (pod warstwami konstrukcyjnymi dróg i torowiska). We wnękach słupowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu IZK, TB. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodem typu YDY 2x2,5/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe typu ARC 150W IP65 w II klasie ochronności należy zamontować na wysięgnikach typu St i WRN. Projektowane oświetlenie na słupach indywidualnych wykonać na słupach stalowych ocynkowanych 6-kątnych (niskich) typu S-50 lub 8-kątnych (wysokich) typu S-110 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Słupy trakcyjno-oświetleniowe należy wyposażyć we wnękę dla zabudowy tabliczki oświetleniowej oraz końcówkę do montażu wysięgników oświetleniowych. W fundamentach słupów wykonać przepusty rurowe 2xφ70mm dla wprowadzenia linii kablowej oświetlenia do wnętrza słupa. Drzwi do wnęki tabliczki bezpiecznikowej należy zlicować z powierzchnią słupa konstrukcja drzwiczek nie może umożliwiać wnikania wody padowej do wnętrza słupa. Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu należy wykonać dla 2 strefy wiatrowej. Strona 9

10 6.2 Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Zgodnie z obowiązującymi normami na terenie zajezdni tramwajowej dla projektowanych obszarów dobrano następujące parametry oświetleniowe: a) drogi wewnętrzne i torowiska - grupa sytuacji oświetleniowej D2, klasa oświetleniowa CE4 o minimalne średnie natężenia oświetlenia = 10 lx o równomierność ogólna natężenia oświetlenia = 0,4 b) place manewrowe i parkingi - grupa sytuacji oświetleniowej D4, klasa oświetleniowa S4 o średnie natężenie oświetlenia = 5 lx o minimalne natężenie oświetlenia = 1 lx 6.3 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Kolizyjne odcinki sieci elektroenergetycznych należy przebudować zgodnie z warunkami operatorów sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujące odcinki linii kablowych nn należy unieczynnić. Proj. odcinki linii kablowych należy układać poza terenem kolidującym zgodnie z trasa wskazaną w dokumentacji projektowej. Proj. linie kablowe niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym na głębokości min. 0,7m na 10 cm podsypce z piasku. Na kable ułożone wzdłuż trasy w odstępach nie większych niż 10m na prostych odcinkach oraz przy mufach kablowych, skrzyżowaniach, wejściach do rur i przepustów należy nanieść oznaczniki winidurowe. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: - symbol i numer ewidencyjny kabla, - znak użytkownika kabla, - rok ułożenia. Przed zasypaniem rowu kablowego należy nanieść na planie dokładne domiary do stałych urządzeń podziemnych i naziemnych oraz wrysować nowe ewentualnie napotkane urządzenia nie oznaczone na planie proj. trasy kabli. Po tych czynnościach kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać rów. Odległość folii od kabla powinna wynosić 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała 15cm z każdej strony kabla. Pod jezdniami i torami tramwajowymi kable należy układać w przepustach z rur polietylenowych typu SRS110. Na skrzyżowaniach z projektowanymi i istniejącymi sieciami innych użytkowników kable układać w przepustach z polietylenu typu DVR, DVK, SRS lub APS. 7 Ochrona przeciwporażeniowa Instalację oświetlenia zewnętrznego terenu 230/400V wykonać w układzie TN-C. Dla urządzeń i instalacji oświetleniowej prowadzonej na wspólnych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę ochronności dla wszystkich elementów. 8 Etapowanie inwestycji Strona 10

11 8.1 Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 4 szt. latarni oświetleniowych. Istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować: zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego poprzez wpięcie mufą kablową w miejscu latarni przeznaczonej do demontażu: na odcinku od projektowanej mufy kablowej, poprzez latarnię O-01 O-04, do projektowanej mufy kablowej w rejonie proj. latarni O-04 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, od latarni nr O-04 należy ułożyć nowy odcinek linii zasilającej typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, który należy zmufować we wskazanym miejscu z istniejącą linią zasilającą; w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym wykonać przepust ochronny SRS110/7,0m na głębokości h=1,5m dla ochrony linii kablowej pod przyszłą drogą dojazdową (realizacja w etapie 1.3. ); istniejącą linię zasilającą na odcinku przebudowy należy zdemontować; Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Zasilanie projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/071832/2013/O09R02 z dnia z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren zakładu tramwajowego (wg odrębnego opracowania). Dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wybudować proj. linię kablową zasilającą WLZ typu 4x YKY 1x630 RMC/1kV o długości ok. 250m w układzie płaskim wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową pod istniejącym torowiskiem i pod istniejącą jezdnią ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą przewiertu sterowanego 4x HDPE110. Projektowany WLZ należy wprowadzić do projektowanego budynku admin.-socjalnego pomieszczenie nr 0.23 Rozdzielnia RG i podłączyć do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku (wg odrębnego opracowania). Obliczenia elektryczne obwodu zasilającego: 1. Obliczeniowy prąd 1-fazowy I S B = = = 721, 7 3 U n , A Strona 11

12 Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabli energetycznych 4x YKY 1x630/1kV ułożonych pojedynczo w ziemi w układzie płaskim przeznaczonych do eksploatacji w obwodach 3-fazowych przy obciążeniu symetrycznym Idd = 920A. 2. Obliczenie spadku napięcia w linii zasilającej WLZ 4x YKY 1x630/1kV, L=250m, P=500kW u 1 = I U n B ( R cosϕ + X sinϕ) 1, = 721,7 0,96 + 0,08 0,25 0,28 = 4,2% u = 4,2% < u = 4,5% 1 dop = warunek spełniony Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Wzdłuż północnej i wschodniej ściany projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK, która koliduje (zbliżenie) z projektowanym budynkiem. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy na wskazanym odcinku odkopać i ułożyć w projektowanej lokalizacji wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Prace związane z przebudową w/w linii energetycznej n.n. należy wykonywać przy wyłączonym napięciu, a w czasie wykonywania robót linię kablową należy obustronnie uziemić Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Przez obszar zabudowy projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK zasilająca budynek hali tramwajowej, która koliduje z projektowanym budynkiem admin.-socjalnym. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy zdemontować na całym istniejącym odcinku (tj. od istniejącego złącza kablowego ZK zlokalizowanego przy budynku konduktorowi do budynku hali tramwajowej). Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości ok. 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza ZK i podłączyć pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej oraz wprowadzić do budynku hali tramwajowej i podłączyć do istniejącej rozdzielnicy n.n. pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej. 8.2 Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Strona 12

13 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 2 szt. latarni oświetleniowych. W tym celu istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego: na odcinku od projektowanej latarni O-04 O-06 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; istniejącą linię zasilającą oświetlenia na odcinku przebudowy należy zdemontować; Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C. - linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.- socjalnego W proj. lokalizacji części magazynowej zlokalizowany jest istn. budynek socjalny w którym zabudowane są 2szt. złącz kablowych typu ZK: - w pd. ścianie wewnątrz wnęki istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest istn. budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku wraz z linią zasilającą należy unieczynnić i zdemontować. - w Pn. ścianie istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest m.in. w/w budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku należy unieczynnić, a istniejące złącza kablowe należy przebudować. W tym celu w proj. lokalizacji należy zabudować nowe złącze ZK-3a w wersji wolnostojącej, do którego należy przepiąć istn. linię kablową zasilającą. Wzdłuż Pd. ściany projektowanego budynku części magazynowej O.C. biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK (przebudowana w etapie 1.1. podetap 1), która koliduje z projektowanym budynkiem. Kolizyjny odcinek należy zdemontować. Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym na odcinku od proj. złącza ZK-3a do miejsca mufowania z istn. linią kablową. 8.3 Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C. W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 11 szt. latarni oświetleniowych w tym 16 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejących czynnych obwodów oświetleniowych: na odcinku od projektowanej latarni O-07 O-08 oraz O-09 O-17 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; pod torowiskiem i w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektowaną linię zasilającą prowadzić w rurach ochronnych; Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Strona 13

14 Istn. linię zasilającą nn. budynek myjni wagonów tramwajowych należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Zasilanie budynku konduktorowi odbywa się z istn. rozdzielni w budynku myjni wagonów tramwajowych, która podlega likwidacji. Istn. linię zasilającą nn. należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Dla zasilania istn. złącza kablowego ZK w budynku konduktorowi należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 180m wg wskazanej trasy. Proj. linię kablową należy obustronnie zmufować z istn. linią zasilającą do istn. ZK w budynku konduktorowi i z istn. linią zasilającą do ZK przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C. W obszarze budowy proj. budynku hali o.c. znajdują się nieczynne linie kablowe nn. oznaczone na planie sytuacyjnym niecz., które należy zdemontować na całym odcinku przebudowy Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C. Na obszarze budowy torowiska tramwajowego po pn. stronie hali O.C. koliduje linia kablowa nn. MPK. Istn. linia kablowa nn. jest nieczynna i biegnie na odcinku od istn. złącza ZK (przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i 3) do okolic bramy wyjazdowej. Istniejącą linię kablową nn. MPK na wskazanym odcinku należy unieczynnić i zdemontować, a na pozostałym odcinku pozostawić jako unieczynnioną. Przed rozpoczęciem robót należy potwierdzić, że w/w linia kablowa nn. jest nieczynna. 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 7 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Likwidacji ulega szafa sterownicza i zasilająca oświetlenia zewnętrznego zlokalizowana w rejonie istniejącego budynku konduktorowni przeznaczonego do wyburzenia. Dla zasilania projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wybudować nową szafę sterowniczą UO-NH, którą należy zasilić z proj. złącza kablowego ZK-3a zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie (wg. pkt ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. oświetlenia typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z istniejącymi odcinkami oświetlenia zewnętrznego terenu. Strona 14

15 8.4.2 Zasilanie budynku konduktorowni Istn. linię kablową zasilającą złącze kablowe ZK w budynku konduktorowni należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Istn. linię kablową zasilającą szafę sterowniczą oświetlenia zew. terenu należy unieczynnić i zdemontować tj. od złącza ZK w budynku konduktorowni. We wskazanej lokalizacji zabudować proj. złącze kablowe ZK-3a w wykonaniu wolnostojącym. Proj. złącze kablowe należy zasilić z istn. linii kablowej zasilającej istn. złącze ZK w budynku konduktorowni. W tym celu należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Proj. linię kablową należy zmufować z istn. linią zasilającą w rejonie proj. latarni nr O Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Z projektowanego złącza ZK-3a wg. pkt należy wykonać WLZ typu YKY 5x16 o długości 5m dla zasilania projektowanej szafy sterowniczej oświetlenia drogowego UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Istn. budynek portiera przy bramie wjazdowej zasilany jest linią kablową z budynku konduktorowni przewidzianej do rozbiórki. Istniejącą linię kablową zasilającą budynek portiera należy unieczynnić i zdemontować. Zasilanie budynku portiera należy wykonać z proj. złącza ZK-3a zlokalizowanego przy projektowanej szafie oświetlenia zewnętrznego terenu UO-NH. W tym celu należy wybudować nową linię kablową WLZ typu YKY 5x10/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. 8.5 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 9 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Należy wykonać powiązanie istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego z projektowanymi odcinkami. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (w rejonie torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu A ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy połączyć z odcinkiem wybudowanym w etapie 1.3. i 1.2. oraz z istn. odcinkami sieci oświetlenia zewnętrznego. 8.6 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 27 szt. latarni oświetleniowych w tym 45 szt. punktów świetlnych. Strona 15

16 Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (wzdłuż torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu B i C oraz drogi wjazdowej przed terenem Zajezdni NH). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy zasilić z proj. szafy sterowniczej oświetlenia wybudowanej w etapie 1.3. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.7 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, 18 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.8 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, 14 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 9 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Ze względu na brak inwentaryzacji istn. sieci oświetlenia terenu należy przewidzieć prace dodatkowe związane z koniecznością dodatkowej przebudowy istn. sieci oświetleniowej w celu utrzymania ciągłości jej zasilania podczas przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Strona 16

17 Strona 17

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus

Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 WROCŁAW. WROCŁAW ul. Zielna Obręb Psie Pole, AM - 22, Działka nr: 38dr, 91/5dr, 39, 66 ARCHEM Pracownia Projektowa architekt Ewa Postróżna-Wajzer Wrocław- ul. Brzechwy 3a tel./fax.:71-352-86-99 tel.kom. 608-677-221 e-mail: ewa.wajzer@interia.pl INWESTOR Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 UŜytkownik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467

PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 PRO-KOM ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inŝ. Krzysztof Sawczuk 19-400 Olecko, ul. Sokola 3/27 tel.(087) 5202467 OBIEKT : Przebudowa ul. Kolejowej i Sportowej od km 0+000 do km 0+891,00 zlokalizowanych na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW

WYKAZ PROJEKTU SPIS RYSUNKÓW WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu,. Wykaz projektu, 3. Warunki przyłączenia dla zasilania oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych osiedlowych w rejonie ulic: Lwowska Słoneczna w Brzegu, wydane przez RD

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...

SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3. 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe... SPIS ZAWARTOŚCI TOM 5.1/3 I. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP...4 1.1. Przedmiot opracowania...4 1.2. Podstawa opracowania...4 1.3. Cel i zakres opracowania...4 1.4. Materiały wyjściowe...4 2. BILANS MOCY...5

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r.

PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI. Polanica Zdrój 2006r. ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH ULICY GAŁCZYŃSKIEGO W POLANICY ZDROJU TEMAT OŚWIETLENIE DRÓG OSIEDLOWYCH, PRZEBUDOWA SIECI BRANŻA ELEKTRYCZNA INWESTOR GMINA POLANICA ZDRÓJ PROJEKTANT mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 2 lok.18a tel. +48 22 478 35 10; +48 22 478 34 21 fax: +48 22 478 25 81 biuro@rs-system.pl www.rs-system.pl Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano -Wykonawczy

Projekt Budowlano -Wykonawczy Projektowanie architektoniczne i plastyczne Irena Gierczyk Ul. Roentgena 5/4 50-362 Wrocław NIP 898-002 Projekt Budowlano -Wykonawczy Temat : Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego Zadanie. Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr.

Odcinek: ul. Hubska od ul. Pięknej do ul. Kamiennej. Zasilanie placu budowy w energię elektryczną mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 56-633 Wrocław Nazwa inwestycji: Przebudowa torowiska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE INWESTOR: ADRES INWESTORA: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Bardziej szczegółowo

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NR ARCH. 1. Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. PSG Sierakowo Infrastruktura wewnętrzna INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projektowanie i nadzorowanie w drogownictwie NR ARCH. 1 NAZWA INWESTYCJI ZAKRES INWESTYCJI FAZA PROJEKTU BRANŻA LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCY Uzbrojenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej PSG Sierakowo Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k.

P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. P R O E R G Sp. z o.o. Sp. k. 41-506 CHORZÓW, ul. Wieniawskiego 18 tel. (32) 733-62-; fax. (32) 733-12-50 e-mail: biuro@proerg.com.pl www.proerg.com.pl NIP: 627-272-92-96; REGON: 242735079; KRS:396412

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat: Branża: Stadium: Obiekt: Adres obiektu: Inwestor: Wymiana

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Lp. Tytuł Strona 1. Strona tytułowa 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Spis rysunków 3 4. Opis techniczny 4 8 5. Obliczenia oświetlenia 6. Załączniki 6.1. Protokół ZUDP nr 8446

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś PROJEKT BUDOWLANY Branża: Nazwa inwest. i miejsce lokalizacji: Zakres proj. Inwestor: ELEKTRYCZNA Przebudowa dróg gminnych, zadanie 1: część ul. Dworcowej i ul.

Bardziej szczegółowo

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA

TOM II - BRANŻA ELEKTRYCZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW NA TERENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OŻARÓW PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 288 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM DZIAŁKA NR 10/5 OBRĘB 07 OŻARÓW MAZOWIECKI Inwestor:

Bardziej szczegółowo

"P-E" Relacje kabli: 1550 T2-1314 1550-1146 1 "P-D" SK-B Relacje kabli: 1550-3566 1550-3053 1550-1209 t2 1550-1073 1073-1393 1550-1421 1550-1209 t1 1550-3060 1550-3259 1550-3037/32415 1550-4201 1550-1645

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY

ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY ep PROJEKTOWANIE, REALIZACJA NADZORY mgr inż. Elżbieta Perzyńska Cz-wa al. Armii Krajowej 1/3 / biuro / Cz-wa Aleja Pokoju 12/48 / siedziba / tel. 34* 366 * 44* 94 504 * 231 * 399 P R O J E K T B U D O

Bardziej szczegółowo

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ZWYCIESTWA 2 15-703 BIAŁYSTOK ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NA ODCINKU OBWODNICA WIŚNIEWA ZA OBWODNICĘ MĘŻENINA (OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2

Projekt techniczny. przyłącza energetycznego kablowego nn. Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie. Przepompownia ścieków P2 Projekt techniczny przyłącza energetycznego kablowego nn Adres : Obiekt : Miedzna Drewniana gm. Białaczów działka nr 1404/35 woj. łódzkie Przepompownia ścieków P Inwestor : Gmina Białączów ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI :

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU RYSUNKI : -2- ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość projektu str. 2 3. Techniczne warunki zasilania str. 3 4. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej str. 4-5 5. Opis techniczny str.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35- e-mail: ahodakow- 82 tel.: (018) 442

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

10. Opis techniczny Stan istniejący Projektowane oświetlenie drogowe

10. Opis techniczny Stan istniejący Projektowane oświetlenie drogowe 10. Opis techniczny Stan istniejący Omawiany obręb miejscowości Kalina os. Słoneczne dz. 142, 185, 147, gmina Gniezno nie posiada w chwili obecnej oświetlenie drogowe. Projektowane oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PRZYŁĄCZY ELEKTROENERGETYCZNYCH I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU BRANŻA: ELEKTRYCZNA NAZWA INWESTYCJI I NR DZIAŁEK: Rewitalizacja terenów zieleni wraz z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej.

Projekt budowlany. Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej. 1 Projekt budowlany Tytuł: Budowa linii kablowej nn-0,4 kv oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w Malborku przy ul. Zakopiańskiej Nazwa obiektu: Sieć elektroenergetyczna nn-0,4 kv Adres obiektu: Malbork

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion

Projekt budowlany. Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych Aleksandrów Kujawski z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Odolion PROGRES mgr inż. Andrzej Filipczak W łaściciel PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 87-822 Włocławek e-mail : pwprogres@o2.pl ul. Krzywa Góra 8/10 tel. kom. 0-601-63-66-75 Projekt budowlany 1 Temat Obiekt Adres

Bardziej szczegółowo

Projekt B-W - Opis techniczny

Projekt B-W - Opis techniczny ka temat: inwestor: tytu³ : bran a: autor: autor bran y: sprawdzaj¹cy: data wykonania: PROJEKT BUDOWY BOISK SZKOLNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZYWDZIE, GM. ASKARZEW Urz¹d

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa Targowiska Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice

PROJEKT BUDOWLANY. MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Wojkowice maj 2009r. PROJEKT BUDOWLANY MULTISPORT KAMILA KOMORNICKA ul. Podhalańska 20/24 40-215 Katowice Nazwa Moje boisko Orlik 2012 w Pawonkowie zadania Obiekt Gimnazjum i Hala Sportowa w Pawonkowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Temat: Przebudowa kanalizacji kablowej telefonicznej wraz z studniami kolidującymi z planowaną przebudową drogi powiatowej nr 1817 O dz. nr 171, 177, 640 KM 2 Obręb Kamień

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik Data opracowania: 2011-06-06 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa zabytkowej alei w Dowspudzie. Oświetlenie zewnętrzne Adres inwestycji: Dowspuda

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1

Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Projekt budowlany branża elektryczna zagospodarowanie terenu podwórka 1 Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa stron 1 Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE I MONITORING

OŚWIETLENIE I MONITORING OŚWIETLENIE I MONITORING STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE OBIEKT: INWESTOR: BIURO PROJEKTOWE: STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ W PARKU PRZY UL. M.KONOPNICKIEJ W BĘDZINIE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

9. Opis techniczny Stan istniej Projektowane o wietlenie drogowe

9. Opis techniczny Stan istniej Projektowane o wietlenie drogowe 9. Opis techniczny Stan istniejący Omawiany obręb miejscowości Mnichowo os. RóŜane dz. 28/1, 127/9, 45 nie posiada w chwili obecnej oświetlenie drogowe. Projektowane oprawy oświetleniowe zasilane będą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...

Bardziej szczegółowo

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny.

1. Założenia Techniczne. 2. Opis Techniczny. 1. Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1. Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Uzgodnienia z inwestorem. 3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 4. Inwentaryzacja własna

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES: 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI NAZWA INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES: NAZWA INWESTYCJI: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM UL. ZAMENHOFA 2B 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA BUDOWANYM SKRZYŻOWANIU ULIC SIEWNA ZĘBCOWSKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY URZĄDZEŃ I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 20 844 LUBLIN ul: SMYCZKOWA 4 Tel: (0-81) 741-22 - 24 Zleceniodawca: Przedsięwzięcie: Zadanie: Obiekt: STAROSTWO POWIATOWE W KRASNYMSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO DO BUDYNKU PRZY UL. OPOLSKIEJ 47 ZWIĄZANEGO Z WYBURZENIEM BUDYNKÓW PRZY UL. DĄBRÓWKI 8 I OPOLSKIEJ 40 W KATOWICACH OBIEKT: BUDYNKI MIESZKALNE

Bardziej szczegółowo

- instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne PROJEKT BUDOWLANY - instalacje elektryczne Obiekt Budynki usługowo-mieszkalne Adres budowy 62-500 Konin ul. Wiosny Ludów 11 i 13 Działka nr ewid. 203/3 Jednostka ewidencyjna - Konin Obręb - Starówka Inwestor

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu WYKAZ PROJEKTU

Budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Władysława Łokietka i ul. Trzech Kotwic w Brzegu WYKAZ PROJEKTU WYKAZ PROJEKTU 1. Metryka projektu, 2. Wykaz projektu, 3. Uzgodnienie trasy budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Władysława Łokietka i Trzech Kotwic w Brzegu, wydane przez RE Brzeg, znak: RE9/3/TE/P/SO/1694/6737/06/15089

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt przebudowy odcinka sieci napowietrznej nn, budowy oświetlenia parkingu oraz linii zasilania szafy imprez plenerowych w sołectwie Pilchowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Instalacje Elektryczne Wewnętrzne PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Instalacje Elektryczne Wewnętrzne TEMAT: ADRES: MINI PRZYSTAŃ śeglarska EKOMARINA Pisz, woj. warmińsko-mazurskie działki nr: 6, 994, 1025/6 INWESTOR: Urząd Gminy w Piszu ul.

Bardziej szczegółowo

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny

Nr EKW:M.E1.0. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi MACINOWICE Pompownia ścieków Ps1 na działce Nr 179/2 Część elektryczna -opis techniczny SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Zasilanie projektowanej pompowni 2.1 Wykonanie przyłącza 2.2 Złącze kablowo-pomiarowe 2.3 Zasilanie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Zakres opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Słupca ulica Słoneczna, Powstańców Wlkp., Wojska Polskiego, 22 Lipca, Jeziorna,

Bardziej szczegółowo

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ODCINKA LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo