RE TI UMOWA: ZADANIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:"

Transkrypt

1 UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. św. Wawrzyńca Kraków Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o Kraków, ul. Kazimierza Czapińskiego 3 Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o Poznań, ul. Kościuszki 68 STACJA OBSŁUGI TRAMWAJÓW NOWA HUTA W KRAKOWIE PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TOM 1 - TECZKA NR 6 OŚWIETLENIE ZAKŁADU I LINIE KABLOWE MPK DZIAŁKI: Obręb: 44 - Nowa Huta Działka 172/1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant W zakresie projektowania elektro energetycznego Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Surówka 316/94/UW W zakresie projektowania elektro energetycznego Kraków, EGZ. NR.

2 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oświadczam, że niniejsza dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. Podpis projektanta.. Upr. W zakresie projektowania elektro-energetycznego Podpis sprawdzającego.. mgr inż. Krzysztof Surówka Upr. 316/94/UW W zakresie projektowania elektro-energetycznego Strona 2

3 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 1 Nr Teczki OPIS OGÓLNE 1 Projekt zagospodarowania terenu TORY TRAMWAJOWE 2 Torowiska tramwajowe DROGI 3 Drogi TELETECHNIKA 4 Teletechnika sieci zewnętrzne TRAKCJA TRAMWAJOWA 5 Sieć trakcyjna tramwajowa OŚWIETLENIE 6 Oświetlenie zakładu i linie kablowe MPK SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 7 Linie kablowe ZIKiT i TAURON Dystrybucja S.A. SIECI ZEWNĘTRZNE 8 Sieci zewnętrzne przyłącze ciepłownicze 9 Sieci zewnętrzne kanalizacja sanitarna 10 Sieci zewnętrzne sieć wodociągowa 11 Sieci Zewnętrzne kanalizacja deszczowa STACJA TRANSFORMATOROWA 12.A Stacja transformatorowa wolnostojąca 12/0,4kV 12.B Stacja transformatorowa wolnostojąca układ pomiarowy 12.C Stacja transformatorowa wolnostojąca adaptacja ORGANIZACJA RUCHU 13 Organizacja ruchu tymczasowego i docelowego ŁADOWANIE AKUMULATORÓW 14 Ładowanie akumulatorów ZIELEŃ 15 Inwentaryzacja zieleni WYKAZ DOKUMENTACJI TOM 2 Nr Teczki OPIS ARCHITEKTURA 1.1 Architektura. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 1.2 Architektura. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 1.3 Architektura. Etap 1.2. Budowa hali OC. KONSTRUKCJA 2.1 Konstrukcja. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. Strona 3

4 2.2 Konstrukcja. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 2.3 Konstrukcja. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE 3.1 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 3.2 Instalacje sanitarne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 3.3 Instalacje sanitarne i sprężonego powietrza. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 4.1 Instalacja CO. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 4.2 Instalacja CO. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 4.3 Instalacja CO. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJA WENTYLACJI 5.1 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 5.2 Instalacja wentylacji. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 5.3 Instalacja wentylacji. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 6.1 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 6.2 Instalacje elektryczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 6.3 Instalacje elektryczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. INSTALACJE TELETECHNICZNE 7.1 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./1 Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z fundamentami magazynu i hali OC położonymi w obrębie kubatury budynku. 7.2 Instalacje teletechniczne. Etap 1.1./3 Budowa części magazynowej, przylegającej do budynku socjalno-biurowego. 7.3 Instalacje teletechniczne. Etap 1.2. Budowa hali OC. TECHNOLOGIA 8 Technologia myjni i dystrybucji piasku. Etap 1.2. Budowa hali OC INSTALACJE SANITARNE WĘZEŁ CIEPLNY 9 Instalacje sanitarne węzeł cieplny. Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego na potrzeby budowy budynku administracyjno-socjalnego w ramach Etapu 1.1./1. Strona 4

5 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWA BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ INFRASTRUKTURĄ Spis treści STRONA TYTUŁOWA 1 OŚWIADCZENIE... 2 WYKAZ DOKUMENTACJI TOM WYKAZ DOKUMENTACJI TOM SPIS TREŚCI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 5 SPIS RYSUNKÓW... 6 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 7 BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ... 7 TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot inwestycji Cel i zakres opracowania Dane wyjściowe opracowania Przedmiot i zakres pracowania Stan istniejący Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK Rozwiązania projektowe założenia ogólne Projektowane oświetlenie zewnętrzne Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Ochrona przeciwporażeniowa Etapowanie inwestycji Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C Strona 5

6 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej Zasilanie budynku konduktorowni Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, Uwagi końcowe SPIS RYSUNKÓW NR OPIS SKALA RYS. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU OE 1.1/1-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 1.1/2i3-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 2i3 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap :200 OE 2.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 2. 1:200 OE 3.-1 Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 3. 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1:200 OE Oświetlenie zew. terenu, linie kablowe MPK etap 1.1. podetap 1 1:200 OE 5 Oświetlenie zew. terenu. Schemat ideowy układ docelowy - OE 6 Szafa sterownicza oświetlenia schemat ideowy - Strona 6

7 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU HALI OBSŁUGI CODZIENNEJ TRAMWAJÓW I AUTOBUSÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 Przedmiot inwestycji. Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie Projektu budowlano - wykonawczego dla zadania Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. Lokalizację inwestycji pokazano na rysunku nr 1. Rys. nr 1 - Lokalizacja inwestycji 2 Cel i zakres opracowania Celem modernizacji jest: przebudowa oświetlenia zakładu 3 Dane wyjściowe opracowania Dane wyjściowe stanowią niżej wymienione dokumenty: Umowa nr RE TI Koncepcja Wariant 1-2A Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych Inwentaryzacja w terenie wykonana przez projektanta Strona 7

8 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. PKN-CEN/TR Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetlenia. PN-EN :2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 4 Przedmiot i zakres pracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci oświetlenia zew. terenu zakładu oraz przebudowa kolizyjnych wewnętrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia będących w eksploatacji MPK Kraków. W zakresie przebudowy sieci oświetlenia zewnętrznego na terenie zakładu projekt przewiduje demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z kablową linią zasilającą w obszarze projektowanej przebudowy torowiska i układu drogowego na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta w Krakowie. Projekt nowej instalacji oświetleniowej obejmuje montaż: opraw oświetleniowych: o oprawa drogowa typu Philips ARC80 150W, montaż h=12m o IP65, II klasa ochronności, klosz szklany, korpus AL., odbłyśnik AL instalacji zasilającej: o tabliczki izolacyjne typu IZK. o przewód zasilający YDY 2x2,5 linii kablowej zasilającej: o kabel ziemny YAKXS 4x35/1kV o kabel ziemny YAKXS 4x50/1kV montaż nowej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH Zakres przebudowy kolizyjnych odcinków wewnętrznej sieci energetycznej niskiego napięcia będącej w eksploatacji MPK obejmuje: budowę linii zasilającej nn. dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego i hali O.C. przebudowę kolizyjnych odcinków linii kablowej n.n. w związku z etapowaniem robót budowlanych przebudowę istn. złącz kablowych ZK instalacji wewnętrznej MPK 5 Stan istniejący Strona 8

9 5.1 Oświetlenie zewnętrzne na terenie zakładu tramwajowego Nowa Huta W obszarze przebudowy Zajezdni tramwajowej NH istnieje czynna sieć oświetleniowa zabudowana na indywidualnych latarniach oraz na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego terenu zabudowana na indywidualnych latarniach oświetleniowych jest w dobrym stanie technicznym, natomiast sieć oświetleniowa zabudowana na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Istniejąca sieć oświetlenia zewnętrznego zabudowana na indywidualnych latarniach przewidziana jest do przebudowy z wykorzystaniem materiałów (latarni) pochodzących z demontażu. 5.2 Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia na terenie zakładu w eksploatacji MPK W obszarze przebudowy zlokalizowane są istniejące wewnętrzne sieci energetyczne będące w zarządzie i eksploatacji zakładu tramwajowego MPK Kraków. Istniejące odcinki linii energetycznych kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz z budową nowych obiektów. W związku z projektowanym wyburzeniem istn. obiektów na terenie zakładu przebudowie ulegają kolizyjne złącza kablowe ZK zasilające w/w obiekty. 6 Rozwiązania projektowe założenia ogólne 6.1 Projektowane oświetlenie zewnętrzne Projektowane oświetlenie na terenie zajezdni tramwajowej Nowa Huta należy zasilić z istniejących obwodów oświetleniowych, a docelowo z projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej UO-NH. Projektowaną przebudowę oświetlenia zewnętrznego terenu należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 4x50mm2/1kV oraz YAKXS 4x35mm2/1kV. Projektowane linie kablowe oświetlenia należy układać w gruncie na głębokości 0,7m na podsypce i nadsypce z piasku grubości 10cm. Pod torowiskiem oraz drogami projektowane kable układać w przepustach ochronnych SRSφ110mm na głębokości min. 1,0m (pod warstwami konstrukcyjnymi dróg i torowiska). We wnękach słupowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronności np. typu IZK, TB. Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać przewodem typu YDY 2x2,5/750V. Projektowane oprawy oświetleniowe typu ARC 150W IP65 w II klasie ochronności należy zamontować na wysięgnikach typu St i WRN. Projektowane oświetlenie na słupach indywidualnych wykonać na słupach stalowych ocynkowanych 6-kątnych (niskich) typu S-50 lub 8-kątnych (wysokich) typu S-110 posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Słupy trakcyjno-oświetleniowe należy wyposażyć we wnękę dla zabudowy tabliczki oświetleniowej oraz końcówkę do montażu wysięgników oświetleniowych. W fundamentach słupów wykonać przepusty rurowe 2xφ70mm dla wprowadzenia linii kablowej oświetlenia do wnętrza słupa. Drzwi do wnęki tabliczki bezpiecznikowej należy zlicować z powierzchnią słupa konstrukcja drzwiczek nie może umożliwiać wnikania wody padowej do wnętrza słupa. Projektowane oświetlenie zewnętrzne terenu należy wykonać dla 2 strefy wiatrowej. Strona 9

10 6.2 Parametry projektowanego oświetlenia zewnętrznego Zgodnie z obowiązującymi normami na terenie zajezdni tramwajowej dla projektowanych obszarów dobrano następujące parametry oświetleniowe: a) drogi wewnętrzne i torowiska - grupa sytuacji oświetleniowej D2, klasa oświetleniowa CE4 o minimalne średnie natężenia oświetlenia = 10 lx o równomierność ogólna natężenia oświetlenia = 0,4 b) place manewrowe i parkingi - grupa sytuacji oświetleniowej D4, klasa oświetleniowa S4 o średnie natężenie oświetlenia = 5 lx o minimalne natężenie oświetlenia = 1 lx 6.3 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych niskiego napięcia MPK Kolizyjne odcinki sieci elektroenergetycznych należy przebudować zgodnie z warunkami operatorów sieci oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W ramach przebudowy sieci elektroenergetycznych kolidujące odcinki linii kablowych nn należy unieczynnić. Proj. odcinki linii kablowych należy układać poza terenem kolidującym zgodnie z trasa wskazaną w dokumentacji projektowej. Proj. linie kablowe niskiego napięcia należy układać w rowie kablowym na głębokości min. 0,7m na 10 cm podsypce z piasku. Na kable ułożone wzdłuż trasy w odstępach nie większych niż 10m na prostych odcinkach oraz przy mufach kablowych, skrzyżowaniach, wejściach do rur i przepustów należy nanieść oznaczniki winidurowe. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające: - symbol i numer ewidencyjny kabla, - znak użytkownika kabla, - rok ułożenia. Przed zasypaniem rowu kablowego należy nanieść na planie dokładne domiary do stałych urządzeń podziemnych i naziemnych oraz wrysować nowe ewentualnie napotkane urządzenia nie oznaczone na planie proj. trasy kabli. Po tych czynnościach kable należy przysypać 10 cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, a następnie przykryć folią kablową koloru niebieskiego, a następnie zasypać rów. Odległość folii od kabla powinna wynosić 25 cm. Szerokość folii powinna być taka, aby wystawała 15cm z każdej strony kabla. Pod jezdniami i torami tramwajowymi kable należy układać w przepustach z rur polietylenowych typu SRS110. Na skrzyżowaniach z projektowanymi i istniejącymi sieciami innych użytkowników kable układać w przepustach z polietylenu typu DVR, DVK, SRS lub APS. 7 Ochrona przeciwporażeniowa Instalację oświetlenia zewnętrznego terenu 230/400V wykonać w układzie TN-C. Dla urządzeń i instalacji oświetleniowej prowadzonej na wspólnych konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej tramwajowej jako system ochrony przeciwporażeniowej zastosować samoczynne wyłączenie zasilania oraz II klasę ochronności dla wszystkich elementów. 8 Etapowanie inwestycji Strona 10

11 8.1 Etap 1.1. podetap Oświetlenie w rejonie projektowanego budynku admin.-socjalnego W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 4 szt. latarni oświetleniowych. Istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować: zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego poprzez wpięcie mufą kablową w miejscu latarni przeznaczonej do demontażu: na odcinku od projektowanej mufy kablowej, poprzez latarnię O-01 O-04, do projektowanej mufy kablowej w rejonie proj. latarni O-04 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, od latarni nr O-04 należy ułożyć nowy odcinek linii zasilającej typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym, który należy zmufować we wskazanym miejscu z istniejącą linią zasilającą; w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym wykonać przepust ochronny SRS110/7,0m na głębokości h=1,5m dla ochrony linii kablowej pod przyszłą drogą dojazdową (realizacja w etapie 1.3. ); istniejącą linię zasilającą na odcinku przebudowy należy zdemontować; Linia elektroenergetyczna nn. dla zasilania budynku admin.-socjalnego Zasilanie projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wykonać zgodnie z warunkami przyłączenia Tauron Dystrybucja S.A. nr WP/071832/2013/O09R02 z dnia z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren zakładu tramwajowego (wg odrębnego opracowania). Dla zasilania projektowanego budynku administracyjno-socjalnego należy wybudować proj. linię kablową zasilającą WLZ typu 4x YKY 1x630 RMC/1kV o długości ok. 250m w układzie płaskim wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową pod istniejącym torowiskiem i pod istniejącą jezdnią ułożyć w kanalizacji rurowej wykonanej metodą przewiertu sterowanego 4x HDPE110. Projektowany WLZ należy wprowadzić do projektowanego budynku admin.-socjalnego pomieszczenie nr 0.23 Rozdzielnia RG i podłączyć do projektowanej rozdzielnicy głównej budynku (wg odrębnego opracowania). Obliczenia elektryczne obwodu zasilającego: 1. Obliczeniowy prąd 1-fazowy I S B = = = 721, 7 3 U n , A Strona 11

12 Prąd dopuszczalny długotrwale dla kabli energetycznych 4x YKY 1x630/1kV ułożonych pojedynczo w ziemi w układzie płaskim przeznaczonych do eksploatacji w obwodach 3-fazowych przy obciążeniu symetrycznym Idd = 920A. 2. Obliczenie spadku napięcia w linii zasilającej WLZ 4x YKY 1x630/1kV, L=250m, P=500kW u 1 = I U n B ( R cosϕ + X sinϕ) 1, = 721,7 0,96 + 0,08 0,25 0,28 = 4,2% u = 4,2% < u = 4,5% 1 dop = warunek spełniony Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Wzdłuż północnej i wschodniej ściany projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK, która koliduje (zbliżenie) z projektowanym budynkiem. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy na wskazanym odcinku odkopać i ułożyć w projektowanej lokalizacji wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Prace związane z przebudową w/w linii energetycznej n.n. należy wykonywać przy wyłączonym napięciu, a w czasie wykonywania robót linię kablową należy obustronnie uziemić Linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.-socjalnego Przez obszar zabudowy projektowanego budynku admin.-socjalnego biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK zasilająca budynek hali tramwajowej, która koliduje z projektowanym budynkiem admin.-socjalnym. Istniejącą linię energetyczną n.n. należy zdemontować na całym istniejącym odcinku (tj. od istniejącego złącza kablowego ZK zlokalizowanego przy budynku konduktorowi do budynku hali tramwajowej). Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości ok. 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowaną linię kablową wprowadzić do istniejącego złącza ZK i podłączyć pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej oraz wprowadzić do budynku hali tramwajowej i podłączyć do istniejącej rozdzielnicy n.n. pod zaciski uwolnione przy demontażu istniejącej linii zasilającej. 8.2 Etap 1.1. podetap 2 i Oświetlenie w rejonie projektowanego magazynu Strona 12

13 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 2 szt. latarni oświetleniowych. W tym celu istniejące latarnie wraz z linią zasilającą należy zdemontować. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejącego obwodu oświetleniowego: na odcinku od projektowanej latarni O-04 O-06 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x35/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; istniejącą linię zasilającą oświetlenia na odcinku przebudowy należy zdemontować; Przebudowa sieci energetycznej MPK w rejonie proj. części magazynowej O.C. - linia elektroenergetyczna nn. wzdłuż pn. i wsch. ściany proj. budynku admin.- socjalnego W proj. lokalizacji części magazynowej zlokalizowany jest istn. budynek socjalny w którym zabudowane są 2szt. złącz kablowych typu ZK: - w pd. ścianie wewnątrz wnęki istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest istn. budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku wraz z linią zasilającą należy unieczynnić i zdemontować. - w Pn. ścianie istn. budynku socjalnego podlegającego rozbiórce zabudowane jest złącze kablowe ZK, z którego zasilany jest m.in. w/w budynek socjalny. Istniejące zasilanie budynku należy unieczynnić, a istniejące złącza kablowe należy przebudować. W tym celu w proj. lokalizacji należy zabudować nowe złącze ZK-3a w wersji wolnostojącej, do którego należy przepiąć istn. linię kablową zasilającą. Wzdłuż Pd. ściany projektowanego budynku części magazynowej O.C. biegnie istniejąca linia energetyczna kablowa n.n. MPK (przebudowana w etapie 1.1. podetap 1), która koliduje z projektowanym budynkiem. Kolizyjny odcinek należy zdemontować. Projektowaną linię kablową n.n. typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m ułożyć wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym na odcinku od proj. złącza ZK-3a do miejsca mufowania z istn. linią kablową. 8.3 Etap Oświetlenie zew. w rejonie projektowanej hali O.C. W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 11 szt. latarni oświetleniowych w tym 16 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Zasilanie projektowanych latarni oświetleniowych wykonać z istniejących czynnych obwodów oświetleniowych: na odcinku od projektowanej latarni O-07 O-08 oraz O-09 O-17 wykonać nową linią zasilającą typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym,; pod torowiskiem i w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektowaną linię zasilającą prowadzić w rurach ochronnych; Zasilanie istn. budynku myjni wagonów tramwajowych - likwidacja Strona 13

14 Istn. linię zasilającą nn. budynek myjni wagonów tramwajowych należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku Zasilanie istn. budynku konduktorowni - przebudowa Zasilanie budynku konduktorowi odbywa się z istn. rozdzielni w budynku myjni wagonów tramwajowych, która podlega likwidacji. Istn. linię zasilającą nn. należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Dla zasilania istn. złącza kablowego ZK w budynku konduktorowi należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 180m wg wskazanej trasy. Proj. linię kablową należy obustronnie zmufować z istn. linią zasilającą do istn. ZK w budynku konduktorowi i z istn. linią zasilającą do ZK przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i Istn. linie kablowe nn. w obszarze proj. hali O.C. W obszarze budowy proj. budynku hali o.c. znajdują się nieczynne linie kablowe nn. oznaczone na planie sytuacyjnym niecz., które należy zdemontować na całym odcinku przebudowy Istn. linia kablowa nn. w obrębie proj. torowiska po pn. stronie proj. hali O.C. Na obszarze budowy torowiska tramwajowego po pn. stronie hali O.C. koliduje linia kablowa nn. MPK. Istn. linia kablowa nn. jest nieczynna i biegnie na odcinku od istn. złącza ZK (przebudowanego w etapie 1.1. podetap 2 i 3) do okolic bramy wyjazdowej. Istniejącą linię kablową nn. MPK na wskazanym odcinku należy unieczynnić i zdemontować, a na pozostałym odcinku pozostawić jako unieczynnioną. Przed rozpoczęciem robót należy potwierdzić, że w/w linia kablowa nn. jest nieczynna. 8.4 Etap Oświetlenie projektowanego placu manewrowego i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 7 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Likwidacji ulega szafa sterownicza i zasilająca oświetlenia zewnętrznego zlokalizowana w rejonie istniejącego budynku konduktorowni przeznaczonego do wyburzenia. Dla zasilania projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wybudować nową szafę sterowniczą UO-NH, którą należy zasilić z proj. złącza kablowego ZK-3a zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie (wg. pkt ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. oświetlenia typu YAKXS 4x50/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z istniejącymi odcinkami oświetlenia zewnętrznego terenu. Strona 14

15 8.4.2 Zasilanie budynku konduktorowni Istn. linię kablową zasilającą złącze kablowe ZK w budynku konduktorowni należy unieczynnić i zdemontować na wskazanym odcinku. Istn. linię kablową zasilającą szafę sterowniczą oświetlenia zew. terenu należy unieczynnić i zdemontować tj. od złącza ZK w budynku konduktorowni. We wskazanej lokalizacji zabudować proj. złącze kablowe ZK-3a w wykonaniu wolnostojącym. Proj. złącze kablowe należy zasilić z istn. linii kablowej zasilającej istn. złącze ZK w budynku konduktorowni. W tym celu należy ułożyć proj. odcinek linii kablowej typu YAKY 4x240/1kV o długości 130m wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. Proj. linię kablową należy zmufować z istn. linią zasilającą w rejonie proj. latarni nr O Zasilanie oświetlenia zewnętrznego terenu szafa sterownicza UO-NH Z projektowanego złącza ZK-3a wg. pkt należy wykonać WLZ typu YKY 5x16 o długości 5m dla zasilania projektowanej szafy sterowniczej oświetlenia drogowego UO-NH Zasilanie budynku portiera przy bramie wjazdowej Istn. budynek portiera przy bramie wjazdowej zasilany jest linią kablową z budynku konduktorowni przewidzianej do rozbiórki. Istniejącą linię kablową zasilającą budynek portiera należy unieczynnić i zdemontować. Zasilanie budynku portiera należy wykonać z proj. złącza ZK-3a zlokalizowanego przy projektowanej szafie oświetlenia zewnętrznego terenu UO-NH. W tym celu należy wybudować nową linię kablową WLZ typu YKY 5x10/1kV wg trasy wskazanej na planie sytuacyjnym. 8.5 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu A i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 7 szt. latarni oświetleniowych w tym 9 szt. punktów świetlnych. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. Należy wykonać powiązanie istniejącej sieci oświetlenia zewnętrznego z projektowanymi odcinkami. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (w rejonie torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu A ). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy połączyć z odcinkiem wybudowanym w etapie 1.3. i 1.2. oraz z istn. odcinkami sieci oświetlenia zewnętrznego. 8.6 Etap Oświetlenie projektowanego parkingu B i C i drogi wewnętrznej W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 27 szt. latarni oświetleniowych w tym 45 szt. punktów świetlnych. Strona 15

16 Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjnooświetleniowych (wzdłuż torowiska) oraz na indywidualnych latarniach oświetleniowych (oświetlenie parkingu B i C oraz drogi wjazdowej przed terenem Zajezdni NH). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Projektowaną linię zasilającą należy zasilić z proj. szafy sterowniczej oświetlenia wybudowanej w etapie 1.3. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.7 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 15, 16, 17, 18 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 8.8 Etap Przebudowa oświetlenia zewnętrznego w związku z budową torów nr 11, 12, 13, 14 W ramach niniejszego etapu projekt przewiduje montaż 3 szt. latarni oświetleniowych w tym 6 szt. punktów świetlnych. Projektowane oprawy oświetleniowe należy zabudować na projektowanych słupach trakcyjno-oświetleniowych (wzdłuż torowiska). Dla zasilania sieci oświetleniowej wybudować nową linię kablową n.n. typu YAKXS 4x50/1kV. Należy wykonać powiązanie projektowanej sieci oświetlenia zewnętrznego z odcinkami istniejącymi. Istniejące latarnie w obszarze przebudowy należy zdemontować wraz z linią zasilającą. 9 Uwagi końcowe Z Inwestorem należy uzgodnić sposób i miejsce złożenia materiałów pochodzących z przebudowy. Przed przystąpieniem do wykonania powyższego zadania należy bezwzględnie powiadomić wszystkich właścicieli oraz użytkowników urządzeń podziemnych i naziemnych znajdujących się w rejonie przebudowy. Ze względu na brak inwentaryzacji istn. sieci oświetlenia terenu należy przewidzieć prace dodatkowe związane z koniecznością dodatkowej przebudowy istn. sieci oświetleniowej w celu utrzymania ciągłości jej zasilania podczas przebudowy. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w zgodzie ze sztuką budowlaną. Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ciągłą eksploatację zajezdni tramwajowej Nowa Huta. Wykonawca robót powinien być w ciągłym kontakcie z kierownikiem zajezdni tramwajowej i na bieżąco uzgadniać z nim bieżące sytuacje ruchowe na obiekcie. Prace przy czynnej sieci trakcyjnej tramwajowej może wykonywać jedynie personel posiadający odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Strona 16

17 Strona 17

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE (Kod CPV 45315300-1) Oznaczenie kodu według Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej

IN-PRO-01. Wytyczne eksploatacyjne do. projektowania sieci wodociągowej IN-PRO-01 Strona 1/19 IN-PRO-01 IN-PRO-01 Strona 2/19 Spis treści Wstęp... 3 1. Zakres stosowania i podstawowe pojęcia wykorzystane w Wytycznych... 4 2. Lokalizacja przewodów... 4 3. Zagłębienie i posadowienie

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium

Projekt wykonawczy instalacji oświetleniowej terenu wokół budynku CSW Laboratorium 02-495 Warszawa, Plac Czerwca 1976r. nr 2 lok.18a tel. +48 22 478 35 10; +48 22 478 34 21 fax: +48 22 478 25 81 biuro@rs-system.pl www.rs-system.pl Instalacje teletechniczne i elektroenergetyczne OBIEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo