I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o.."

Transkrypt

1 I. Opis techniczny przebudowy sieci energetycznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o.. 1. Zakres opracowania. Niniejszy projekt obejmuje opracowanie na usunięcie kolizji istniejących linii kablowych SN 15 kv i nn 0,4 kv RWE STOEN Operator Sp. z o.o. na kolizji z projektowaną przebudową trasy Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powązkowskiej do mostu Grota Roweckiego. Opracowanie obejmuje przebudowę sieci energetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 2. Podstawa opracowania. Projekt opracowano w oparciu o: a) techniczne warunki usunięcia kolizji ST-CO/SA/2516/2008/kolizja z dnia r. b) decyzję ZUD protokół nr 4295/2008 z dnia r., 4294/2008 z dnia r., 4293/2008 z dnia r. c) inwentaryzację urządzeń energetycznych podziemnych wykonaną w Wydziale Dokumentacji Technicznej RWE STOEN Operator Sp. z o.o. i potwierdzoną na Rysunkach. d) obowiązujące normy i przepisy. 3. Opis projektowy. Projekt przebudowy istniejącej sieci energetycznej kolidującej z projektowaną przebudową trasy Al. Armii Krajowej wykonano w oparciu o zaktualizowane mapy geodezyjne do celów projektowych i inwentaryzacje sieci kablowej SN i nn wykonane i potwierdzone na rysunkach przez Wydział Dokumentacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Na załączonych rysunkach pokazano przebieg tras projektowanych nowych linii kablowych SN i nn oraz nowe lokalizacje dla kolidujących stacji transformatorowych. Zgodnie ze specyfikacją materiałową RWE STOEN Operator Sp. z o.o. nowe odcinki przebudowywanych linii kablowych SN będą wykonane kablem typu 3x XHAKXS 1x150(240) mm 2 /20 kv a linie kablowe nn kablami typu YAKY 4x150(240)mm 2 /1 kv. Pod drogami i na kolizjach z innymi urządzeniami podziemnymi kable należy zabezpieczać układając je w rurach ochronnych. Pod drogami przewiduje się układanie przepustów rezerwowych. W przypadku wykonywania prac przy czynnym ruchu na przebudowywanych drogach przepusty pod drogami należy wykonywać metodą przecisku. Istniejące kable krzyżujące się z modernizowanymi ulicami oraz projektowanym uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu Arot PS 160 i 110 lub odpowiednikami firmy SPYRA PRIMO. W przypadku gdy istniejące kable po zmianie ukształtowania terenu nie będą ułożone na normatywnej głębokości należy je przebudować w istniejących trasach.

2 Na odcinku przebudowywanej trasy AK na wysokości ulicy Powązkowskiej w kolizji z konstrukcją trasy są dwa kable SN i dwa kable nn. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych w trasach nie kolidujących z budową trasy wykonując mufy na istniejących kablach. Kable SN należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv przebudowanym przy budowie trasy S8 w kierunku stacji nr 8722 do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufę POLJ 24 na łączeniu kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych i mufę TRAJ 24 na łączeniu kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych z kablem trójżyłowym o izolacji papierowej według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv przebudowanym przy budowie trasy S8 w kierunku stacji nr 8722 do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufę POLJ 24 na łączeniu kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych i mufę TRAJ 24 na łączeniu kabli jednożyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych z kablem trójżyłowym o izolacji papierowej według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kable nn należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem nr 2/1 następująco: Kabel nn 1 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv przebudowanym przy budowie trasy S8 w kier. stacja nr 8722 do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x120 mm 2 /1 kv w kierunku złącza ul. Powązkowska 78. Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv i wykonać mufy SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kabel nn 1 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv przebudowanym przy budowie trasy S8 w kier. stacja nr 8722 do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv w kierunku złącza Cmentarz Kwiaty ul. Powązkowska. Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv i wykonać mufy SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Na odcinku przebudowywanej trasy AK na wysokości ulicy Gąbińskiej z uwagi na wymianę nawierzchni na głębokość powyżej 40 cm projektuje się zgodnie z wymaganiami RWE wymianę istniejących kabli SN i nn. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych po trasach istniejących. Nowe przepusty kablowe należy wykonywać po

3 zdemontowaniu przepustów istniejących i kabli. Dopuszcza się wykonanie nowych przepustów pod istniejącymi. Wyłączenia istniejących linii kablowych umożliwiające wykonanie prac należy na bieżąco koordynować ze służbami RWE. Jeśli po odkopaniu przepustów istniejących zostanie stwierdzone, że głębokość ich posadowienia będzie poniżej 1m w stosunku do rzędnej docelowej budowanej nawierzchni to po uzgodnieniu ze służbami RWE dopuszcza się jako rozwiązanie zastępcze. Rozwiązanie zastępcze polega na odkopaniu istniejących przepustów, dobudowaniu przepustów rezerwowych i zalaniu wszystkich przepustów warstwą około 10 cm betonu w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem mechanicznym przy wykonywaniu nowej nawierzchni drogi ( zagęszczanie warstw nawierzchni ). W wariancie pierwszym kable należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM Przybyszewskiego do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K666). Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku MPWiK SKARPA do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K665). mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku PSC MARYMONT do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K664). mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec. Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku st do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku st Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany odcinek kabla należy zdemontować.

4 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec. Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec. Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv w kierunku stacja METRA A20 do mufy na istniejącym kablu typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv w kierunku RPZ Słodowiec. mufy typu POLJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kable nn należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: Kabel nn 1 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x120 mm 2 /1 kv w kierunku złącza ul. Gąbińska 5 i dalej w kier. stacji nr 8409 do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x120 mm 2 /1 kv w kierunku złącza ul. Gąbinska 2 i dalej w kier. stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv i wykonać mufy SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany odcinek kabla należy zdemontować. Na odcinku przebudowywanej trasy AK na wysokości ulicy Ogólnej oraz Słowackiego w kolizji z przebudowywanymi drogami dojazdowymi do trasy są kable SN i kabel nn. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych w trasach nie kolidujących z budową dojazdów do trasy i przebudową dróg dojazdowych wykonując mufy na istniejących i głowice na projektowanych kablach. Kable SN należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem nr 2/3 następująco: 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku PSC MARYMONT do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K664). mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM Przybyszewskiego do mufy na

5 istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K666). Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku MPWiK SKARPA do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RPZ Słodowiec ( K665). mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do głowicy w istniejącej stacji nr mufę typu TRAJ 24 i głowicę POLT 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu HAKFtA 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do głowicy w istniejącej stacji nr mufę typu TRAJ 24 i głowicę POLT 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x50 mm 2 /15 kv w kierunku st do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM Cieszkowskiego. Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany Kabel nn należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: Kabel nn 1 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x95 mm 2 /1 kv w kierunku stacji nr 8359 do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x95 mm 2 /1 kv w kierunku złącza ZTM przy ul. Włościańskiej. Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv i wykonać mufy SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Na odcinku przebudowywanej trasy AK za ulicą Mickiewicza w kolizji z przebudowywaną konstrukcją trasy są trzy kable SN. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych w trasach nie kolidujących z konstrukcją trasy wykonując mufy na istniejących kablach. Kable SN należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM MARYMONT do mufy na istniejącym

6 kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM MARYMONT do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku Wodociągi Skarpa do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFtA 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku RSM Cieszkowskiego. mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Na odcinku przebudowywanej trasy AK przy węźle z Wisłostradą przy wjeździe na most Grota Roweckiego w kolizji z konstrukcją trasy jest stacja transformatorowa nr Projektuje się wybudowanie nowej stacji w innym miejscu i ułożenie nowych odcinków linii kablowych z nowej stacji do muf na istniejących kablach. Kable należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: - Kabel SN 15 kv od wykonania głowicy w projektowanej stacji transformatorowej do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji mufę typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. - Kabel SN 15 kv od wykonania głowicy w projektowanej stacji transformatorowej do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji mufę typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. - Kabel nn 1 kv od rozdzielni nn w projektowanej stacji do istniejącego złącza SPEc i dalej do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x95 mm 2 /1 kv w kierunku stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv i wykonać mufę SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany - Kabel nn 1 kv od rozdzielni nn w projektowanej stacji do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv w kierunku złącza stacja paliw. Projektuje się

7 ułożyć kabel typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv i wykonać mufę SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany odcinek kabla należy zdemontować. Na odcinku przebudowywanej trasy AK przy węźle z Wisłostradą w kolizji z nową konstrukcją trasy są jeszcze dwa kable SN. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych w trasach nie kolidujących z konstrukcją trasy wykonując mufy na istniejących kablach. Kable SN należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji 7688 do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany odcinek kabla należy zdemontować. Kabel SN 15 kv od wykonania mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku projektowanej stacji ( aktualnie kierunek stacja nr 8369 ) do mufy na istniejącym kablu typu HAKnFty 3x120 mm 2 /15 kv w kierunku stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu 3xXHAKXS 1x150 mm 2 /20 kv i wykonać mufy typu TRAJ 24 według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. - Kabel nn 1 kv od rozdzielni nn w projektowanej stacji do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x185 mm 2 /1 kv w kierunku złącza przyczółek mostu nad tunelem. Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv i wykonać mufę ELKA IŻ według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany Na odcinku przebudowywanej trasy AK przy przyczółku mostu Grota Roweckiego po stronie Praskiej w kolizji z nową konstrukcją trasy jest złącze kablowe i szafa oświetlenia zasilane kablami nn. Projektuje się wybudowanie nowego złącza kablowego i szafy oświetlenia w miejscu nie kolidującym z trasą i przebudowanie zasilających je kabli nn. Projektuje się ułożenie nowych odcinków linii kablowych od złącza kablowego i szafy oświetlenia w trasach nie kolidujących z konstrukcją trasy i wykonania muf na istniejących kablach. Kable nn należy przebudować zgodnie z dołączonymi rysunkami i schematem następująco: - Kabel nn 1 kv od projektowanego złącza kablowego nn do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x185 mm 2 /1 kv w kierunku projektowanej dla etapu I stacji w miejsce stacji nr Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x240 mm 2 /1 kv i wykonać mufę SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o.

8 - Kabel nn 1 kv od projektowanego złącza kablowego nn do mufy na istniejącym kablu typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv w kierunku stacji transformatorowej nr Projektuje się ułożyć kabel typu YAKY 4x150 mm 2 /1 kv i wykonać mufę SMOE według specyfikacji RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Wymieniany odcinek kabla należy zdemontować. Na rysunkach i schematach pokazane są również kable kolidujące z pracami przy przebudowie trasy AK nie będące na majątku RWE STOEN Operator. Kable te należy przebudować układając nowe odcinki w trasach nie kolidujących z pracami przy trasie AK do projektowanych muf na istniejących kablach. Roboty związane z przebudową kabli wykonać po dopuszczeniu i pod nadzorem RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi w RWE STOEN Operator Sp. z o.o. warunkami technicznymi układania kabli. 4. Układanie kabla SN 15 kv. Projektowane kable SN-15 kv należy układać w rowie na głębokości 0,8m. uprzednio oczyszczonym z gruzu i kamieni, na podsypce z 10 cm. warstwy piasku. Po ułożeniu kabli należy przysypać je 10 cm. warstwą piasku oraz przykryć folią igielitową koloru czerwonego. Przy skrzyżowaniach z innymi kablami i rurociągami oraz drogami kable układać w rurach ochronnych DVK, SRS 160 mm firmy AROT lub w odpowiednikach firmy SPYRA PRIMO. Jeśli długość przepustu przekracza 30 m dla kabli SN stosować rury o średnicy 225 mm. Na ułożonych kablach przed zasypaniem należy założyć oznaczniki kablowe w odległościach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. przy przepustach i na załamaniach tras. Oznaczniki powinny zawierać: typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla. Projektowane przepusty kablowe będą zaznaczone na rysunkach w projekcie wykonawczym. 5. Układanie kabla nn 1 kv. Projektowane kable należy układać w rowie na głębokości 0,7m. uprzednio oczyszczonym z gruzu i kamieni, na podsypce z 10 cm. warstwy piasku. Po ułożeniu kabli należy przysypać je 10 cm. warstwą piasku oraz przykryć folią igielitową koloru niebieskiego. Przy skrzyżowaniach z innymi kablami i rurociągami kable układać w rurach ochronnych RHDPEk-S i RHDPEp-M 110 mm. firmy SPYRA PRIMO lub odpowiednikami firmy AROT. Jeśli długość przepustu przekracza 30 m dla kabli nn stosować rury o średnicy 160 mm. Na ułożonych kablach przed zasypaniem należy założyć oznaczniki kablowe w odległościach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. przy przepustach i na załamaniach tras. Oznaczniki powinny zawierać: typ kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia kabla.

9 Projektowane przepusty kablowe będą zaznaczone na rysunkach w projekcie wykonawczym. 5. Pomiary. W celu przekazania wybudowanej sieci elektroenergetycznej do RWE STOEN Operator Sp. z o.o. należy wykonać pomiary i badania kabli. 7. Uwagi. a) ułożenie kabli należy zainwentaryzować w geodezji. b) przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zgodę na zajęcie terenu od zarządzającego. c) kable włączyć do czynnej sieci kablowej pod nadzorem i w porozumieniu z RWE STOEN Operator Sp. z o.o. d) po wykonaniu robót należy przekazać dokumentację powykonawczą kabla do eksploatacji i na majątek RWE STOEN Operator Sp. z o.o.. e) całość robót wykonać zgodnie z wiedzą techniczną i warunkami technicznymi układania kabli obowiązującymi w RWE STOEN Operator Sp. z o.o. f) stosować się do uwag zawartych w opiniach ZUD.

10 III. Załączniki:

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR; Gmina Miasto Tomaszów Maz. ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE Krzysztof Popiołek 97-213 Smardzewice ul.jeneralska 7 PROJEKT TECHNICZNY p.t. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Oświadczenie bura projektów Profil-Bis 2. Warunki techniczne ENEA-Operator 3. Uzgodnienie ENEA-Operator 4. Opis techniczny 5. Rysunki: Usunięcie kolizji energetycznych - rys 1/E

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel.

INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Adres: ul. Kościuszki Myszków, tel. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Przebudowa ul. 3 Maja wraz z budową wydzielonego oświetlenia ulicznego. Inwestor: GMINA MYSZKÓW Adres:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Chopina w Bydgoszczy. Branża elektryczna

Przebudowa fragmentu sieci ciepłowniczej przy ul. Chopina w Bydgoszczy. Branża elektryczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta 2. Zaświadczenie o przynależności do IIB projektanta 3. Oświadczenie projektanta 4. Warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej nr W-10 (OD/ZM/3423/2014)

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Etap II węzeł Powązkowska węzeł Modlińska Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 Użytkownik

Bardziej szczegółowo

1. Założenia wstępne Wykaz materiałów

1. Założenia wstępne Wykaz materiałów 1 Spis treści: 1. Założenia wstępne ------------------------------------------- 2 1.1. Dane ogólne... 2 1.2. Normy... 2 1.3. Podstawa opracowania... 2 1.4. Przedmiot i zakres opracowania... 2 1.5. Spis

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1 Przedmiot opracowania... 2 2 Zakres opracowania... 2 3 Podstawa opracowania... 2 4 Opis rozwiązań technicznych... 2 4.1 Kolizje... 2 4.2 Układanie kabli... 3 5 Ochrona przed porażeniem

Bardziej szczegółowo

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko

BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko BESKO - ElŜbieta Staworko, Bogdan Staworko Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-101-70-97 Projekt wykonawczy Inwestor: Temat: Część: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA E-00.00.02 PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2882D, UL. BYSTRZYCKA, W GRANICACH ADMINISTRACCYJNYCH M. WAŁBRZYCH 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY LAMBERT Przemysław Stana s. j. 34-325 Łodygowice ul. Sportowa 13 NIP 5532397578 Tel. 606 701407 Email: lambert.office@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej przy

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

ISTN.STACJATRAFO NR ,4kV. ISTN.STACJATRAFO 150,4kVNR33880

ISTN.STACJATRAFO NR ,4kV. ISTN.STACJATRAFO 150,4kVNR33880 działki nr 3/4, 3/5 i 3/26 przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie (obręb nr 16, jednostka ewidencyjna "Podgórze") PROJ.3*XRUHAKXs1*120mm 260,2285 PROJ.3*XRUHAKXs1*120mm 258,7284 działki nr 3/4, 3/5 i 3/26

Bardziej szczegółowo

Opracował inŝ. R. Rogoziński

Opracował inŝ. R. Rogoziński SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: warunki przebudowy urządzeń energetycznych nr R7-1666/OM-XXIV/2009 z dnia 13.05.2009 wydane przez PGE Dystrybucja sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Energii warunki przebudowy urządzeń energetycznych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Część formalno-prawna 6. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II OBLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH

Tom 4.2/2 PRZEBUDOWA ULIC: NIEMIERZYŃSKA, ARKOŃSKA, SPACEROWA W SZCZECINIE PROJEKT WYKONAWCZY ETAP 3 PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH PROJEKTANT: Konsorcjum firm: BIURO INŻYNIERSKIE DAMART S.C. ul. Czorsztyńska 39A/5 71-201 Szczecin Tel/fax 091 487 96 16 email: biuro@damart.home.pl BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

projekt budowlano-wykonawczy linii kablowej oświetlenia drogowego skrzyżowania dróg łącznej długość l = 0,039km. Odgałęzienie zabezpieczyć wkładką DO1 10AgL w słupie 1/3. Poszczególne obwody należy zabezpieczyć

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś

mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Andrzej Sobaś 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA ULIC: KRÓTKIEJ, BATOREGO, KONSTYTUCJI 3-GO MAJA I PARKOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ OŚWIADCZENIE:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA ULIC: KRÓTKIEJ, BATOREGO, KONSTYTUCJI 3-GO MAJA I PARKOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ OŚWIADCZENIE: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y TEMAT OBIEKT ADRES OBIEKTU INWESTOR PROJEKTANCI PROJEKT PRZEBUDOWY ulic Krótkiej, Batorego, Konstytucji 3-go Maja i Parkowej OŚWIETLENIE ULIC ULICA Krótka, Batorego, Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: Al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach Spis treści Dostosowanie trasy Armii Krajowej do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Inwestor 1.4 UŜytkownik

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. W zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych opracowanie obejmuje wykonanie

OPIS TECHNICZNY. W zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych opracowanie obejmuje wykonanie Przebudowa ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej do ul. Fryzjerskiej w ramach zadania Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Sułowskiej na odcinku od ul. Polanowickiej (AOW) do granicy miasta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Kolejarzy

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2 LINIE KABLOWE N.N. ZASILAJĄCE...2 1.3 PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU...3 1.4 OCHRONA OD PORAśEŃ...4 1.5

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Data edycji Data wprowadzenia rewizji czerwiec 2014 Lp. Wyszczególnienie Nr rys. Rewizja 1. Metryka projektu 1 2. Spis zawartości projektu 2 3. Dokumenty formalno prawne - Techniczne

Bardziej szczegółowo

1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3

1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3 1 ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA. 2 2 OPIS TECHNICZNY 3 2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.1.1 KOLIZJE Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI ENERGA 3 2.1.2 KOLIZJE Z LINIAMI ENERGETYCZNYMI KONSUMENTOWYMI 4 2.2 PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI UL. ZDROJOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI UL. ZDROJOWEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y TEMAT PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI OŚWIETLENIE ULICY OBIEKT ADRES OBIEKTU INWESTOR PROJEKTANCI ULICA ZDROJOWA w Świeradowie-Zdrój Świeradów-Zdrój ul. Zdrojowa, działki

Bardziej szczegółowo

KOLIZJE ENERGETYCZNE

KOLIZJE ENERGETYCZNE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY I STANISŁAWA SIPIŃSKICH PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY I STANISŁAWA SIPIŃSKICH SP. Z O.O. U L. R A D O S N A 1 6 6 0-5 9 3 P O Z N A Ń T E L. + 4 8 6 1 84 6 49 00 F A X +

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Kierownik biura: mgr inŝ.

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Kierownik biura: mgr inŝ. 6 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I

Przedmiar robót. Budowa ulic Botanicznej, Łąkowej i Placu Sybiraków w Braniewie- ETAP I Przedmiar robót Budowa: Sybiraków w Braniewie- BRANŻA ELEKTRYCZNA Obiekt: ulica Botaniczna, Łąkowa i Plac Sybiraków Zamawiający: Gmina Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14-500 Braniewo Jednostka opracowująca

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

S P I S T R E Ś C I POŁĄCZENIE ULICY AUTOSTRADA POZNAŃSKA Z AUTOSTRADĄ A-6 W SZCZECINIE PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH S P I S T R E Ś C I 1. Charakterystyka ogólna 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot projektu 1.3. Uzgodnienia 1.4. Inwestor 1.5. Wykonawca dokumentacji 2. Charakterystyka techniczna 2.1. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia

SPIS TREŚCI. 1.Podstawa opracowania. 2.Opis techniczny. 3.Obliczenia. 4.Zestawienie materiałów. 5.Rysunki. 6.Uzgodnienia SPIS TREŚCI 1.Podstawa opracowania 2.Opis techniczny 3.Obliczenia 4.Zestawienie materiałów 5.Rysunki 6.Uzgodnienia 1.Podstawa opracowania Projekt budowlano wykonawczy budowy oświetlenia ulicy Wilczej w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu

PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym w Żywcu LAMBERT Projekt Sp. z o.o.. 43-300 Bielsko Biała ul. Grażyńskiego 74 tel. +48 606701407 PROJEKT WYKONAWCZY Rozbudowa istniejącego parkingu dla samochodów oraz remont chodników przy Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

D INNE ROBOTY

D INNE ROBOTY 207. D - 10.00.00 INNE ROBOTY D-10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO...... 208 GRUDZIEŃ 2015 208. D 10.12.01 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1

Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach. Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem. Hutki ul. Górka dz. nr 67/1 ; 69 ; 156/1 ; 163/1 ; 230/1 NIP 637-113-13-08 TEL. DOM. 32 74344 BANK PKO BP SA O/OLKUSZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA TEMAT: Przebudowa Drogi Gminnej ulicy Górka w Hutkach ZAKRES: ADRES: Przebudowa przyłącza nn z zabezpieczeniem INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec

Projekt Budowlano-Wykonawczy branża teletechniczna Rozbudowa drogi gminnej nr 29 (115372E) we wsi Rzymiec SPIS TREŚCI Oświadczenie projektanta.......3 I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU... 4 1.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 1.3 ADRES INWESTYCJI... 4 1.4 UZASADNIENIE INWESTYCJI....

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Warunki przyłączenia oświetlenia wydane przez Rejon Dystrybucji Bielsko-Biała dnia 07.03.2011 numer WP/R1/133391/11. 2. Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.05.2011 znak UA.6730.387.2011.KNM-MG.

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość dokumentacji

I. Zawartość dokumentacji I. Zawartość dokumentacji CZĘŚĆ OPISOWA I. Zawartość dokumentacji... 1 II. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 2 III. Opis techniczny... 3 IV. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego... 10 V.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-11 Szlak GDYNIA ORŁOWO GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-11 2.0.7.1. LINIA POTRZEB NIETRAKCYJNYCH Projekt Wykonawczy Linia Potrzeb Nietrakcyjnych str. 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania str. 7 2. Normy i dokumenty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH P.P.U. INSTALATOR s.c. A.Śliwiński, J.Panasewicz 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 63 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY ZASILAJĄCYCH SCENĘ TERENÓW REKREACYJNYCH NAD ZALEWEM ARKADIA W SUWAŁKACH Adres inwestycji: Suwałki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8

Spis treści 1. Opis techniczny Zestawienie rysunków... 8 Spis treści 1. Opis techniczny.... 3 1.1. Temat i zakres opracowania.... 3 1.2. Podstawa opracowania.... 3 1.3. Założenia zasilanie obiektów.... 4 1.4. Wskaźniki techniczne.... 4 1.5. Rozliczeniowy układ

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Ciąg dalszy strony tytułowej 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. KLAUZULA i OŚWIADCZENIE.... 2 3. Zakres rzeczowy inwestycji.... 3 3.1 Sieć nn... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Branża: Elektryczna TOM: W1 Egzemplarz nr 5 Nazwa opracowania: Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa: Projekt Wykonawczy Budowa linii kablowej SN-15kV. Strzelce Krajeńskie ul., Forteczna Zachodnia,

Bardziej szczegółowo

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 2 III. ZAŁĄCZNIKI PRAWNE... 3 IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE... 6 V. OPIS OGÓLNY... 8 VI. OPIS TECHNICZNY... 9 VII. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW... 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y

Projekt wykonawczy. Projektował : Sprawdził : L u t y Projekt wykonawczy Temat: Przebudowa odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV relacji słup nr 10 poprzez stację S-456 POM słup nr 11 ul. Cmentarna w Dębicy obręb 4 na działkach 62/6, 63/2, 65/3,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. II. Opis techniczny 14-19

Spis Treści. II. Opis techniczny 14-19 Spis Treści str. 1. Mapa do celów projektowych 3 2. Wypis z rejestru gruntów 4 3. Warunki Przebudowy kolizji 5 4. Uzgodnienia 6 - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze 7 - Rejon Energetyczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO

BUDOWLANO WYKONAWCZEGO 1 M E T R Y K A P R O J E K T U BUDOWLANO WYKONAWCZEGO OBIEKT: TEMAT: Oświetlenie uliczne. Linia kablowa oświetlenia ulicznego LOKALIZACJA: INWESTOR: Opole ul. Kasprzaka Urząd Miasta Opola Pl. Wolności

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN

GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY II.A. PRZEBUDOWA KABLI SN INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: GMINA MIASTO RZESZÓW, MIEJSKI ZARZĄD DRÓG UL. TARGOWA 1 ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMA SPÓŁKA Z.O.O.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMA SPÓŁKA Z.O.O. PRACOWNIA ARCHITEKTURY FORMA SPÓŁKA Z.O.O. Architekci : Ewa Woszczyna, Marek Chmura, Paweł Korzewski, Marek Witkowski Pracownia Architektury FORMA Spółka z o.o. 42 290 Blachownia ul. Modrzewiowa 19 42-200

Bardziej szczegółowo

6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne.

6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne. 6. Wykaz właścicieli gruntów na których zaprojektowano sieci i urządzenia elektroenergetyczne. Województwo: pomorskie Imię i nazwisko właściciela L. Nazwa instytucji p. (dzierżawca) 1 Miasto Malbork 2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna branża elektryczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna branża elektryczna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna branża elektryczna - Zabezpieczenie i usuniecie kolizji istn. sieci energetycznych nn kablowych 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY oświetlenia parkingu przy ulicy Ks. Jana Kunza w Bronowie. (pgr nr 318/6, 318/7, 317/7, 317/6) Inwestor: Urząd Miejski Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - "Węzeł Działki" w Wejherowie

Budowa drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - Węzeł Działki w Wejherowie Inwestycja: Budowa drogi łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 - "Węzeł Działki" w Wejherowie Stadium: Część: Projekt wykonawczy Przebudowa sieci elektroenergetycznych Egzemplarz: z 8 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2

ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 ADNOTACJE SŁUŻBOWE 2 PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekom. Orange Polska S.A. kolidującej z budową ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej w Myszyńcu budowa telekom.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa 44-121 Gliwice ul. Gomułki 2 Tel. : Fax: (0-32) 270 88 31 (0-32) 270 88 33 (0-32) 270 88 34 E-mail : apropol @ wp.pl Bank Spółdzielczy Gliwice 22 8457 0008 2008 0011 8792 0001 NIP 631-100-90-29 REGON 271262342

Bardziej szczegółowo

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne

PKP ENERGETYKA S.A. Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce PROJEKT WYKONAWCZY. Linie kablowe zasilaczy 3kV, kable powrotne PROJEKTOWANIE POZWOLENIA - NADZORY 58-301 WAŁBRZYCH Pl. Skarżyńskiego 1 tel. 74 8490598 Strona 1 INWESTOR: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa w imieniu której działa Zakład Świętokrzyski ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków

Spis zawartości. 1. Opis techniczny. 2. Zestawienie rysunków 1 Spis zawartości 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Dane wyjściowe 1.4. Zasilanie i pomiar energii 1.5. Oświetlenie terenu 1.6. Układanie kabla 1.7. Ochrona od

Bardziej szczegółowo

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66

Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 Biuro Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu sp. z o.o. 53-661 WROCŁAW pl. Solidarności 1/3/5 tel/fax 071 355-74-31, 071 355-73-66 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ODCINKA LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora - projekt branży drogowej - projekty branży sanitarnej i teletechnicznej - warunki wydane przez Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne i załoŝenia

1. Dane ogólne i załoŝenia 3 1. Dane ogólne i załoŝenia 1.1. Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora (gmina miasto Mysłowice) 1.2. Zakres opracowania: - przebudowa linii kablowych NN - przebudowa linii kablowych oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST -09.11.2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA -roboty budowlane 45000000-7 -roboty ziemne 45111000-8 -roboty w zakresie budowy linii en. 45231400-9 OBIEKT: Przebudowa kabli nn oraz SN w ramach realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlany branża elektryczna Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) PROJEKT BUDOWLANY Projekt budowlany branża elektryczna Egz. nr 1 07-100 Węgrów, ul. Polna 1A, tel./fax: (+48 25) 792 56 98 PROJEKT BUDOWLANY Budowa wewnętrznej linii zasilającej nn 0,4kV do zasilania przepompowni ścieków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ OBIEKTÓW KOMPLEKSU EDUKACYJNO SPORTOWEGO W ZŁOCIEŃCU.

PROJEKT KONCEPCYJNY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ OBIEKTÓW KOMPLEKSU EDUKACYJNO SPORTOWEGO W ZŁOCIEŃCU. 10 luty 2015r. PROJEKT KONCEPCYJNY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 ORAZ OBIEKTÓW KOMPLEKSU EDUKACYJNO SPORTOWEGO W INWESTOR: Gmina Złocieniec ADRES INWESTYCJI: Złocieniec,

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. PROJEKT WYKONAWCZY TOM II.1.5. OBIEKT NDB ZASILENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW LOTNISKOWYCH POLCONSULT Sp. z o.o. Planowanie * Projektowanie * Realizacja Umowa Nr PL/000126652/08-1552/IPIZ1 (Nr arch. BSiPL PL-985/180/1) PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II

Przedmiar robót. Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Przedmiar robót Oświetlenie Rynku Miejskiego zasilane ze stacjitrafo ZOR SO nr 2 etap II Nazwa i kod CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45311100-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL

OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL 1 OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI MIĘDZY BLOKAMI PRZY UL. KOPERNIKA W ZŁOTOWIE W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA ICH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO WYPOCZYNKU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przekładka i zabezpieczenie kabli sieci nn i SN kolidujących z budową budynku mieszkalnego

Przedmiar robót. Przekładka i zabezpieczenie kabli sieci nn i SN kolidujących z budową budynku mieszkalnego Przedmiar robót Przekładka i zabezpieczenie kabli sieci nn i SN kolidujących z budową budynku mieszkalnego Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym w Tychach przy ul. Grota

Bardziej szczegółowo

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU

I. OPIS III. RYSUNKI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU SPIS TREŚCI I. OPIS 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU 1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA PROJEKTU 1.3. ZAKRES RZECZOWY 1.4. ADRES BUDOWY 2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji 2. Podstawa opracowania 3. Opis istniejącego zagospodarowania terenu 4. Zakres obiektu budowlanego 5. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany przebudowa linii kablowej SN 15kV i nn 0,4 kv Działka 3/26 obręb 63, Legionowie. Opracowanie zawiera:

Projekt Budowlany przebudowa linii kablowej SN 15kV i nn 0,4 kv Działka 3/26 obręb 63, Legionowie. Opracowanie zawiera: 2 Opracowanie zawiera: 1. PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1 Przedmiot inwestycji... 3 1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu... 3 1.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH ELMAL mgr inŝ. Henryk Malotta 41-705 Ruda Śląska 5 tel./fax 24-05-810 ul. Kowalskiego 5a tel. kom. 0 505-13-13-76 e-mail: malottaelmal@poczta.onet.pl NIP 641-001-07-39 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE

TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE TOM 5 PRZEDMIAR ROBÓT - WYLICZENIE ILOŚCI BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 1. OŚWIETLENIE Lp. Podstawy PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu

Bardziej szczegółowo

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN TOM NR 2 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ I. OPIS TECHNICZNY...25 1. CZĘŚĆ OGÓLNA...25 1.1 Podstawa opracowania...25 1.2 Zakres opracowania...25 1.3 Uzgodnienia...25 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna

TOM V.IV Przedmiar robót 01 - wyliczenie ilości branża elektroenergetyczna GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD UL. ZWYCIESTWA 2 15-703 BIAŁYSTOK ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ S-8 NA ODCINKU OBWODNICA WIŚNIEWA ZA OBWODNICĘ MĘŻENINA (OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII

PROJEKT BUDOWLANY TOM VIII RAJMUND LIBERSKI PROJEKTOWANIE - KONSULTING 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a tel/fax (0-68) 3271483, e-mail RALPL@poczta.onet.pl NIP: 929-009-70-23 Konto: Raiffeisen Polska SA 68 1750 1149 5555 5555

Bardziej szczegółowo

tk.inpro Tomasz Kraweć, Iława ul. Smolki 17 tel: , ; fax:

tk.inpro Tomasz Kraweć, Iława ul. Smolki 17 tel: , ; fax: i n p r o B i u r o I n w e s t y c y j n o P r o j e k t o w e tk.inpro Tomasz Kraweć, 14-202 Iława ul. Smolki 17 tel: 0 697 897 254, 089 679 05 04; fax: 089 679 05 93 EGZ. NR STADIUM DOKUMENTACJI P R

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJA ŚWIETLNA CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA OPOLE UL. KORFANTEGO Projektował: inż. Zbigniew Śleziona Opracował: inż. Tomasz Śleziona 11.2012 Instalacja sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków 1/EW Projekt zagospodarowania terenu 2/EW Schemat energetyczny nn 0,4kV

Spis rysunków 1/EW Projekt zagospodarowania terenu 2/EW Schemat energetyczny nn 0,4kV Str. 1 1. Wstęp... 3 1.1. Przedmiot opracowania... 3 1.2. Materiały wyjściowe do opracowania projektu... 3 2. Opis techniczny... 4 2.1. Sieć kablowa SN 20kV... 4 2.2. Sieć kablowa nn 0,4kV... 4 2.3. Złącza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ:

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: OPRACOWAŁ: SPRAWDZIŁ: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Przełożenie i zabezpieczenie istn. kabli energetycznych oraz przebudowa napowietrznej linii energetycznej nn kolidujących z projektowaną ulicą. ADRES: Tarnów, ul. Tęczowa, INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45231000-5; CPV 45311100-3; CPV 45231400-9; CPV 45317200-4 CPV 45317200-5 ZADANIE: OBIEKT: LOKALIZACJA: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DRÓG GMINNYCH 8KUL I 10KUL W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

BUDOWA DRÓG GMINNYCH 8KUL I 10KUL W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE Nazwa inwestycji: BUDOWA DRÓG GMINNYCH 8KUL I 10KUL W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Pełnomocnik Inwestora: BURMISTRZ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary. Poz. 5. KNR 201-0701-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa B u d o w a : BIAŁA PODLASKA O b i e k t : USUNIĘCIE KOLIZJI LINII ELEKTROENEREGETYCZNYCH A d r e s : DZ. NR EWID.2196/9 PL.RUBINA, BIAŁA PODLASKA Data : 2011-03-25 Str: 1 1. STAN : DEMONTAś LINII KABLOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE PROJEKTOWE: OBIEKT: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Gliwickiej w Legnicy. Oświetlenie uliczne w obrębie ulicy Gliwickiej.

Bardziej szczegółowo