Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN"

Transkrypt

1 LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel , fax , Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN Olsztyn, ul. Żołnierska 18 Działki nr: Nr 67 w obrębie ewidencyjnym 75 Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie ul. Żołnierska Olsztyn Stadium opracowania: Branża: Tom: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Elektryczna IV B Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Specjalność Data Podpis PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Dryjski LOD/0290/POOE/05 ELEKTRYCZNA r. OPRACOWANIE mgr inż. Maciej Domowicz r. Warszawa, listopad 2010 r. 1

2 LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE...4 OPIS TECHNICZNY TEMAT OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY. PRZEBUDOWA KABLA SN UKŁADANIE KABLI W ZIEMI INFORMACJA BIOZ...6 2

3 ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Oznacz. Tytuł rysunku Skala Uwagi rysunku Esn-1 Plan zagospodarowania terenu przebudowa kabla SN 1:500. Zał.-1 Zał. 2 ZAŁĄCZNIKI, OBLICZENIA TECHNICZNE Warunki techniczne zasilania Uzgodnienie ZUDP 3

4 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE OŚWIADCZENIE Oświadczam, że : Projekt budowlano-wykonawczy : LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE PRZEBUDOWA KABLA SN sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant : mgr inż. Tomasz Dryjski nr. upr. LOD/0290/POOE/05 Dokumenty formalno-prawne (tylko PB) Str. 4a - Kopie uprawnień projektanta Str. 4b, - Zaświadczenia - wpis na listę członków ŁOIIB 4

5 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY KABLA SN DLA OBIEKTU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE. TOM IV B - BRANŻA ELEKTRYCZNA. 1 TEMAT OPRACOWANIA. Tematem opracowania jest projekt przebudowy kabla SN na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. 2 ZAKRES OPRACOWANIA. Niniejszy projekt w swoim zakresie obejmuje przekładkę istniejącego kabla SN 15 kv kolidującego z nowo budowanym lądowiskiem dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. 3 PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekty branżowe i uzgodnienia, Obowiązujące polskie normy i przepisy budowlane, w szczególności przepisy dotyczące układania kabli 15kV Wizji lokalnej. Warunków zasilania (w załączniku). 5

6 4 STAN ISTNIEJĄCY. PRZEBUDOWA KABLA SN. Na terenie Szpitala Powiatowego w Olsztynie przewiduje się budowę lądowiska dla śmigłowców służących dostarczaniu chorych na teren szpitala. W związku z powyższym wymagana jest przebudowa kabla SN 15kV relacji: Stacja Transformatorowa S2 (O-0683) Stacja Transformatorowa S3 (O-0567) na terenie szpitala. Omawiany kabel typu 3xXUHAKXS 1x120 mm2 koliduje z planowaną lokalizacją w/w lądowiska. W tym celu projektuje się odkopanie odcinka istniejącego kabla SN, rozcięcie kabla oraz ułożenie go wzdłuż nowo wytyczonej trasy. Projektowany odcinek kabla połączyć z istniejącym kablem w mufach kablowych 15 kv. Szczegóły projektowanej trasy kabla wg rys. Esn-1. Przerwy w zasilaniu stacji transformatorowych związane z przebudową kabla uzgodnić z zarządcą szpitala. 5 UKŁADANIE KABLI W ZIEMI. Roboty kablowe należy prowadzić zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa". Kable należy układać na dnie wykopu, na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Głębokość ułożenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnętrznej górnej warstwy powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej: -80cm dla kabli o napięciu 15kV, Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3% długości wykopu). Skrzyżowania kabli elektroenergetycznych z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy wykonywać w rurach osłonowych z PVC o średnicy Ø160mm. 6 INFORMACJA BIOZ. Ze względu na występujące zagrożenia w postaci porażenia prądem elektrycznym, wynikającym z występujących napięć o wartości 15kV, 0,4kV podczas pracy urządzeń 6

7 elektrycznych, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., na Wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania planu BIOZ. Plan BIOZ powinien zawierać: - zakres robót oraz kolejność wykonywanych prac określony w niniejszym opracowaniu; - informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych związanych z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. - informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia; - informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby; - określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; - wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; - wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do nadzorowania ww. robót. Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje do wykonywania takich prac. Przy pracach montażowych prowadzonych w sąsiedztwie istniejących kabli zachować szczególną ostrożność. Projekt: mgr inż. Tomasz Dryjski Opracowanie: mgr inż. Maciej Domowicz 7

8 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Olsztyn, ul. Żołnierska 18 tel.: (89) ; fax.:(89) ELPROLOT BIURO PROJEKTÓW ŁÓDŹ, ul. Elektronowa 6 lok. 308/ ŁÓDŹ tel.:(42) , fax.: (42) ; S C A L E S K A L A G R A F I C Z N A 1:500

9 Załączniki (wg spisu na str. 3) 8

10

11

12

13

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Projekt budowlany instalacji sanitarnych mgr inż. Rafał Malinowski BIURO USŁUGOWO DORADCZE ul. Młodzieżowa 2, 83-000 Pruszcz Gdański NIP: 849-150-69-24 fax. 58 727 92 96, tel. kom. 608 358 635, biuro@instalsanit.com.pl Inwestor: IMP PAN, Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze wodociągowe OBIEKT: Rozbudowa Zespołu Szkół o salę gimnastyczną

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STRONA TYTUŁOWA OBIEKT BUDOWLANY Nazwa Adres Rozbudowa odcinka ul. Wiejskiej Przebudowa kolidującego odcinka gazociągu śr/c PE de 125 m. Nowa Wieś Rzeczna ul. Wiejska, gm. Starogard

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 egz. nr 1 Projekt wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI w NYSIE ul. Kolejowa 15 TEMAT: Projekt linii kablowej oświetlenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N S T A L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E D E M I U R G s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą o d p o w i e d z i a l n o ś c i ą S p. k. Z s i e d z i b ą w P o z n a n i u p r z y u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń w w w. d

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01-934, ul. Arkuszowa 202 ZAMAWIAJĄCY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU 780.2 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Temat: Obiekt: ROZBUDOWA POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO ZGORZELEC, UL. IDZIKOWSKIEGO 2 W ZGORZELCU PRZEBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO PE ZGORZELEC ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Inwestor: LTG NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. dotyczy: ul. Marcelińska 34 / Niecała 1, 3, 3A, 5 w Poznaniu Opracował: Przemysław Wasielewski (upr. bud. nr 202/90/PW)

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul.

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5a 19-100 Mońki Temat opracowania Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo