ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 4 października 2010 r. Nazwa i adres organizacji macierzystej WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY ul. Kujawska Bydgoszcz AB 435 Nazwa i adres laboratorium DZIAŁ LABORATORYJNY ul. Kujawska Bydgoszcz KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 1/24

2 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 4 października 2010 r. Dziedzina badań: 1. Badania akustyczne i hałasu - w tym spowodowanego przez drgania 2. Badania biologiczne i biochemiczne 3. Badania chemiczne w tym analityczne 4. Badania kliniczne medyczne i weterynaryjne 6. Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) 7. Badania mikrobiologiczne 8. Badania właściwości fizycznych 9. Badania radiochemiczne i promieniowania w tym nuklearne 10. Pobieranie próbek Nazwy akredytowanych działów technicznych laboratorium Imię, nazwisko i funkcja osoby / osób autoryzujących raporty z badań Dział Laboratoryjny Oddział Badania Środowiska Komunalnego (L.HK) mgr inż. Jerzy Bieniak Kierownik Oddziału Badania Środowiska Komunalnego mgr Aleksandra Warszawska Zastępca Kierownika Oddziału Badania Środowiska Komunalnego Oddział Badania Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (L.HŻ) mgr inż. Marek Drążyk Kierownik Oddziału Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku mgr inż. Ewa Kędzierska-Janeczek Zastępca Kierownika Oddziału Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej (L.EP) mgr Ewa Daniel Kierownik Oddziału Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej, diagnosta laboratoryjny mgr Ewa Potracka Zastępca Kierownika Oddziału Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Kierownik Pracowni Bakteriologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr inż. Wiesława Chudobińska-Kula Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Kierownik Pracowni Wirusologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr Hanna Czerwińska Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Kierownik Pracowni Pożywek, diagnosta laboratoryjny mgr inż. Anna Gerth Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Asystent Pracowni Wirusologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr inż. Marcin Ziuziakowski Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Młodszy Asystent Pracowni Bakteriologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr Marlena Krawczyńska Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Asystent Pracowni Bakteriologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr inż. Bożena Szaładzińska Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Kierownik Pracowni Parazytologicznej, diagnosta laboratoryjny mgr inż. Ewa Zarzycka Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej Asystent Pracowni Parazytologicznej, diagnosta laboratoryjny Oddział Badań Radiacyjnych mgr Danuta Grącka Kierownik Oddziału Badań Radiacyjnych mgr Ewa Kaźmierczak Zastępca Kierownika Oddziału Badań Radiacyjnych mgr Justyna Zielińska młodszy asystent mgr Teresa Byczkowska młodszy asystent Oddział Oceny Środowiska Pracy mgr Agnieszka Mikurenda Kierownik Oddziału Oceny Środowiska Pracy mgr Iwona Chomiuk Zastępca Kierownika Oddziału Oceny Środowiska Pracy KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 2/24

3 Oddział Badania Środowiska Komunalnego (L.HK) mgr inż. Jerzy Bieniak mgr Aleksandra Warszawska Woda do spożycia przez ludzi Pobieranie próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych Azot amonowy Zakres: (0,20-2,00) mg/l lub Amonowy jon Zakres: (0,26-2,58) mg/l Metoda spektrofotometryczna Azot azotanowy Zakres: (0,04-1,00) mg/l lub Azotany Zakres: (0,18-4,43) mg/l Metoda spektrofotometryczna Azot azotynowy Zakres: (0,005-0,250) mg/l Azotyny Zakres: (0,016-0,822) mg/l Metoda spektrofotometryczna Chlorki Zakres: (5-150) mg/l Metoda miareczkowa Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5-800) mg/l CaCO 3 Metoda miareczkowa Wapń Zakres: (2-200) mg/l Metoda miareczkowa Barwa Zakres: (5-50) mg/l Pt Metoda kolorymetrii wizualnej Przewodność elektryczna właściwa Zakres: ( ) μs/cm Metoda konduktometryczna ph Zakres: 4-10 Metoda potencjometryczna Żelazo Zakres: (0,020-5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Mangan Zakres: (0,030-3,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna Mętność Zakres: (0,20-40) NTU/FNU Metoda nefelometryczna PB-01/L.HK wydanie I z dnia r. PN-C/ :1994 PN-82/C-04576/08 PN-EN 26777:1999 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-EN ISO 7887:2002 rozdz. 4 PN-EN 27888:1999 PN-90/C-04540/01 PN-ISO 6332:2001 pkt PB-11/L.HK wydanie I z dnia r. PN-EN ISO 7027:2003 pkt. 6 w zakresie pomiarów promieniowania rozproszonego Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 3/24

4 Woda Stężenie anionów Zakres: Fluorki (0,10-10) mg/l Chlorki (2,5-50) mg/l Azotyny (0,05-10) mg/l Azotany (0,10-10) mg/l Fosforany (0,20-20) mg/l Siarczany (2,5-50) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie kationów Zakres: Sód (1,0-100) mg/l Potas (1,0-50) mg/l Magnez (1,25-25) mg/l Wapń (5,0-125) mg/l Metoda chromatografii jonowej Stężenie ogólnego węgla organicznego OWO za pomocą analizatora Zakres: OWO (1,00-10,0) mg/l Utlenianie próbki promieniowaniem UV i nadsiarczanem sodu, detekcja w podczerwieni WWA (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indenol(1,2,3- c,d)piren). - benzo(a)piren Zakres: (0,002-0,050) µg/l - benzo(b)fluoranten - benzo(k)fluoranten Zakres: (0,002-0,050) µg/l - benzo(ghi)perylen - indenol(1,2,3-c,d)piren Zakres: (0,005-0,050) µg/l Σ WWA (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indenol(1,2,3- c,d)piren). Zakres: (0,002-0,050) µg/l PN-EN ISO :2009 (U) PN-EN ISO 14911:2002 PN-EN 1484:1999 PN-EN ISO 17993:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 4/24

5 Powietrze atmosferyczne Pomieszczenia w budynkach Dwutlenek azotu (NO2) Zakres: (0,20-2,00) µg/ml Metoda spektrofotometryczna Dwutlenek siarki (SO2) Zakres: (0,50-12,5) µg/ml Metoda spektrofotometryczna Pobieranie próbek powietrza do badań chemicznych Pobieranie próbek pyłu zawieszonego PM 10 oraz stężenie pyłu PM 10 Zakres: od 0,01 µg/m 3 Metoda wagowa Poziom dźwięku A Zakres: (20-140) db Wydawnictwo Metodyczne PZH Nr 1 (46) zeszyt nr 17 PB-12/L.HK wydanie I z dnia r. PB-02/L.HK wydanie I z dnia r. PB-05/L.HK wydanie II z dnia r. PN-87/B Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 5/24

6 Woda Obecność i liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli termotolerancyjnych i E.coli Metoda filtracji membranowej Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 0 C i 22 0 C Metoda płytkowa Obecność i liczba przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia) Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba bakterii grupy coli i Escherichia coli Metoda NPL (test Colilert-18) Obecność i liczba enterokoków kałowych Metoda NPL (test Enterolert) Obecność i liczba gronkowców koagulazo-dodatnich Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej Obecność i liczba Legionella sp. Metoda filtracji membranowej PB-03/L.HK wydanie II z dnia r. PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN :2001 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004+Ap1:2005 +AC: instrukcja IR-08/L.HK wydanie III z dnia r. PB-04/L.HK wydanie I z dnia r. PB-06/L.HK wydanie I z dnia r. PB-09/L.HK wydanie III z dnia r. PB-10/L.HK wydanie I z dnia r. PN-EN ISO 16266:2009 PN-EN ISO :2008 (U) Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 6/24

7 Oddział Badania Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (L.HŻ) mgr inż. Marek Drążyk mgr inż. Ewa Kędzierska-Janeczek Przetwory owocowo-warzywne Pieczywo pszenne Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce Mleko Przetwory z owoców i warzyw Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne Papier i tektura do kontaktu z żywnością Chlorki Zakres: (0,06-14,0) % * Metoda miareczkowa Wilgotność Zakres: (20-60) % * Metoda wagowa Liczba kwasowa Zakres: (0,056-0,56) mgkoh/g tłuszczu * Kwasowość Zakres: - w przeliczeniu na kwas oleinowy - (0,028-0,28) % Metoda miareczkowa Kwasowość Zakres: (6,0-7,8) 0 SH * Metoda miareczkowa Kwasowość ogólna Zakres: - w przeliczeniu na kwas octowy - (0,06-12,0) % * - w przeliczeniu na kwas cytrynowy - (0,064-12,8) % * - w przeliczeniu na kwas mlekowy - (0,09-18,0) % * - w przeliczeniu na kwas jabłkowy - (0,067-13,4) % * Metoda wizualna Migracja globalna z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością: - wodne płyny modelowe - izooktanu - etanol 95% Zakres: (0,1-200) mg/kg * lub (0,1-200) mg/dm 2 * Metoda wagowa Formaldehyd Zakres: (1,0-25,0) mg/kg * Metoda spektrofotometryczna PN-90/A 75101/10 PN-A-74108:1996 pkt PN-EN ISO 660: 2009 PB-12/L.HŻ wydanie I z dnia r. PN-90/A-75101/04 pkt. 3 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2005 PN-EN :2006 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-P-50430:1998 PN-EN 1541:2003 PN-EN 645:1998 PN-EN 647:1998 * w ramach systemu RASFF dopuszcza się zwiększenie zakresu pomiarowego Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 7/24

8 Żywność i pasze Mleko i przetwory mleczne Żywność Liczba Staphylococcus aureus Metoda płytkowa Liczba E. coli Metoda płytkowa Liczba bakterii kwaszących typu mlekowego Metoda płytkowa Obecność Listeria monocytogenes Metoda PCR jakościowa Liczba bakterii z grupy coli (coliform) Metoda płytkowa Obecność termotolerancyjnych Campylobacter spp. Metoda PCR jakościowa Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa Obecność przypuszczalnie chorobotwórczych Yersinia enterocolitica Metoda jakościowa Obecność Listeria monocytogenes Metoda jakościowa Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa Liczba Staphylococcus aureus Metoda płytkowa Obecność bakterii z rodzaju Campylobacter spp. Metoda jakościowa Liczba Bacillus cereus Metoda płytkowa Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa Obecność Escherichia coli O157 Metoda jakościowa Obecność Enterobacter (Cronobacter) sakazaki Metoda jakościowa Próba szczelności Metoda jakościowa Próba termostatowa Metoda jakościowa PN-EN ISO :2001+A1:2004 PB-04/L.HŻ wydanie I z dnia r. PN-ISO 15214:2002 PB-07/L.HŻ wydanie I z dnia r. PB-01/L.HŻ wydanie I z dnia r. PB-09/L.HŻ wydanie I z dnia r. PN-ISO :2009 PN-ISO :2009 PB-08/L.HŻ wydanie I z dnia r. PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN- EN ISO :2007+ Ap1:2008 PN-EN ISO 7932:2005 PN-ISO :2005 PN-EN ISO :2000+A1:2005+ Ap1:2006+Ap 2:2007 PN-EN ISO 16654:2002 PKN-ISO/TS PN-A :1997+Az1:2002 PN-A :1990 PN-A :1994 PN-A :1990 PN-A-86732:1992 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 8/24

9 Oddział Badania Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (L.HŻ) Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej (L.EP) mgr inż. Marek Drążyk mgr inż. Ewa Kędzierska-Janeczek mgr Ewa Daniel mgr Ewa Potracka Żywność i pasze Obecność Salmonella spp. Metoda jakościowa PN-EN ISO 6579:2003+A1:2007 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 9/24

10 Oddział Badania Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku (L.HŻ) mgr inż. Marek Drążyk mgr inż. Ewa Kędzierska-Janeczek Żywność pochodzenia roślinnego Żywność Wyroby ceramiczne Żywność Żywność o niskiej zawartości tłuszczu Endosulfan izomery: α, β, siarczan endosulfanu Zakres: (0,005-0,050) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej Syntetyczne pyretroidy: fenpropatryna, permetryna, cypermetryna, fenvalerat, deltametryna, bifentryna, L-cyhalotryna Zakres: (0,005-0,100) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej Rtęć Zakres: (0,004-0,100) mg/kg * CVAAS metoda zimnych par Ołów Zakres: (0,02-2,00) mg/kg * Kadm Zakres: (0,0025-1,00) mg/kg * Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Ilość uwalnianego Pb i Cd z wyrobów ceramicznych Ołów Zakres: (0,20-10,00) mg/l * (0,10-2,00) mg/dm 2* Kadm Zakres: (0,02-0,50) mg/l * (0,01-0,10) mg/dm 2* Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Cyna Zakres: (2,5-200,0) mg/kg * Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Pestycydy fosforoorganiczne: acefat, azinofos etylowy, azinofos metylowy, bromofos, chlorpiryfos, chlorpiryfos metylowy, diazinon, dimetoat, di sulfon, etoprofos, fensulfoton, fonofos, forat, malation, mekarban, metamidofos, metidation, ometoat, paration, paration metylowy, primifos etylowy, primifos metylowy, terbufos, triazofos Zakres: (0,004-0,040) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej PB-03/L.HŻ wydanie II z dnia r. PB-05/L.HŻ wydanie II z dnia r. PB-02/L.HŻ wydanie II z dnia r. PB-06/L.HŻ wydanie II z dnia r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 (Dz. U. nr 17 z dnia r. poz. 113) PN-EN :2000 PB-10/L.HŻ wydanie II z dnia r. PN-EN Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 10/24

11 Żywność pochodzenia roślinnego Żywność o niskiej zawartości tłuszczu Żywność Mleko i mleko w proszku Papryka chili i produkty na bazie papryki Zboża i jego przetwory Pestycydy chloro organiczne: aldryna, DDT, dieldryna, endryna, HCH izomery α, β, δ heksachlorobenzen, heptachlor Zakres: (0,002-0,020) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej Pestycydy z grupy benomylu: benomyl, karbendazym, tiabendazol, tiofanat metylu Zakres: (0,02-2,0) mg/kg * Ditiokarbaminiany: maneb, mankozeb, propineb, turan, zineb suma związków w przeliczeniu na CS 2 Zakres: (0,02-2,0) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej Aflatoksyna B1, Suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2: Zakres: (0,4-12,0) µg/kg * suma aflatoksyn: Zakres: (1,0-30,0) µg/kg * Ochratoksyna A Zakres: (0,090-30,0) µg/kg * Aflatoksyna M1 Zakres: (0,005-0,100) µg/kg * Sudan I, II, III, IV Zakres:(1,0-100,0) mg/kg * Deoksyniwalenon Zakres: (50,0-2000,0) µg/kg * Wydawnictwo Metodyczne PZH 1996 Wydawnictwo Metodyczne PZH 2002 PN-EN :2002 PN-EN 14123:2008 PN-EN 14132:2004 PN-EN ISO 14501:2009 Zeszyt Metodyczny PZH:2004 z wyłączeniem: pkt ; ; 8.2.; 8.3. Wydawnictwo Metodyczne PZH 2005 r. Zearalenon Zakres: (5,0-450,0) µg/kg * Kukurydza i przetwory Fumonizyny B1,B2 Zakres: (10,0-2000,0) µg/kg * Wino, piwo i soki Ochratoksyna A Zakres: (0,1-5,0) µg/kg * * w ramach systemu RASFF dopuszcza się zwiększenie zakresu pomiarowego Wydawnictwo Metodyczne PZH 2005 r. PN-EN 14352:2005 PN-EN-14133:2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 11/24

12 Produkty dla małych dzieci Aflatoksyna M 1 Zakres:(0,005-0,1) µg/kg * Produkty dla niemowląt i małych dzieci Produkty żywnościowe (oleje, tłuszcze, mięso i przetwory, ryby i przetwory, małże, skorupiaki, produkty dla małych dzieci) Produkty o niskiej zawartości tłuszczu Papier i tektura do kontaktu z żywnością Sól Żywność w puszkach Żywność Aflatoksyna B1 Zakres: (0,020-0,400) µg/kg * Benzo[a]piren Zakres: (0,25-50,0) µg/kg * Pestycydy należące do różnych grup chemicznych: propyzamid, chlorotalonil, winklozolin, dichlorofluanid, tolilfluanid, procymidon, kaptan, folped, krez- oksym metylowy, fenheksamid, iprodion, bromopropylat, dikofol, azoksystrobina Zakres: (0,004-0,10) mg/kg * Metoda chromatografii gazowej Miedź Zakres: (1,5-60,0) mg/kg * Żelazo Zakres: (5,0-60,0) mg/kg * Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Ołów Zakres: (1,5-12,5) mg/kg * Kadm Zakres: (0,15-6,00) mg/kg * Cynk Zakres: (1,5-125) mg/kg * Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Jodan potasu Zakres: (4,0-170) mg/kg Jodek potasu Zakres: (3,0-135) mg/kg Metoda jodometryczna Cyna Zakres: (12,5-200) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Arsen Zakres: (0,01-0,50) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej z wykorzystaniem generacji wodorków * w ramach systemu RASFF dopuszcza się zwiększenie zakresu pomiarowego PN-EN ISO 14501:2009 Wydawnictwo Metodyczne PZH 2005 r. PB-11/L.HŻ wydanie II z dnia r. PN-EN /1-3/:2009 PN-P-50430:1998 PN-EN 645:1998 PN-ISO 779:1996 PN-ISO 778:1996 PN-P-50430:1998 PN-EN 645:1998 PN-EN 647:1998 PN-80-C PB-14/L.HŻ wydanie II z dnia r. Wydawnictwo Metodyczne PZH 2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 12/24

13 Oddział Mikrobiologii i Parazytologii Lekarskiej (L.EP) mgr Ewa Daniel mgr Ewa Potracka mgr inż. Wiesława Chudobińska-Kula mgr Hanna Czerwińska mgr Marlena Krawczyńska mgr inż. Bożena Szaładzińska mgr inż. Ewa Zarzycka mgr inż. Anna Gerth mgr inż. Marcin Ziuziakowski Materiał biologiczny ludzki /kał, mocz, krew, żółć, wymaz z rectum, szczepy bakteryjne/ Materiał biologiczny ludzki /kał, wymaz z rectum/ Materiał biologiczny ludzki /kał/ Materiał biologiczny ludzki / wymaz okołodbytniczy/ Materiał biologiczny ludzki (krew) Materiał biologiczny ludzki (krew) Materiał biologiczny ludzki (kał) Obecność pałeczek Salmonella i Shigella Metoda posiewu, badanie jakościowe Obecność pałeczek Salmonella Metoda posiewu i lateksowa, badanie przesiewowe, jakościowe Obecność Giardia intestinalis Metoda immunoenzymatyczna, jakościowe Obecność pasożytów przewodu pokarmowego Metoda mikroskopowa, jakościowa Obecność Enterobius vermicularis i Taenia sp Metoda mikroskopowa, jakościowa Obecność antygenu HBs Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Obecność przeciwciał anty HBs Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Obecność przeciwciał anty HCV Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Obecność przeciwciał anty HIV i antygenu p24 Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Obecność przeciwciał anty Toxoplasma gondii IgG Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Obecność przeciwciał anty Toxoplasma gondii IgM Metoda immunoenzymatyczna, jakościowa Oznaczanie rota i/lub adenowirusów- Metoda immunochromatograficzna, jakościowa PB-21/L.EP wydanie I z dnia r. PB-22 /L.EP wydanie I z dnia r. PB-34/L.EP wydanie I z dnia r. PB-32/L.EP wydanie I z dnia r. PB-33 /L.EP wydanie I z dnia r. PB-05/L.EP wydanie I z dnia r. PB-09/L.EP wydanie I z dnia r. PB-01/L.EP wydanie I z dnia r. PB-10/L.EP wydanie I z dnia r. PB-13/L.EP wydanie I z dnia r. PB-37/L.EP wydanie I z dnia r. PB-39/L.EP wydanie I z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 13/24

14 Materiał biologiczny ludzki /kał/ Materiał biologiczny ludzki /kał, wymaz z rectum/ Materiał biologiczny ludzki /kał/ Testy biologiczne Obecność enteropatogennych i enterokrwotocznych pałeczek Escherichia coli w kale. Metoda posiewu i lateksowa Obecność wybranych drobnoustrojów chorobotwórczych w kale * Metoda posiewu Obecność norowirusów w kale. Metoda immunoenzymatyczna Ocena efektywności bakteriobójczej procesów sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu przy pomocy wskaźnika biologicznego Ocena efektywności bakteriobójczej procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem przy pomocy wskaźnika biologicznego PB-15/L.EP wydanie I z dnia r. PB-24/L.EP wydanie I z dnia r. PB-19/L.EP wydanie I z dnia r. PB-30/L.EP wydanie I z dnia r. PB-42/L.EP wydanie I z dnia r. * Zakres: Salmonella spp., Shigella spp.,yersinia spp., Campylobacter spp., Listeria spp. Escherichia coli, Enterobacteriaceae ( Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter ), Pseudomonas spp., Staphylococcus, Bacillus cereus. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 14/24

15 Oddział Badań Radiacyjnych (L.HR) mgr Danuta Grącka mgr Ewa Kaźmierczak Środowisko ogólne - środowisko pracy - pole elektromagnetyczne Wyroby konsumpcyjne - w tym żywność Produkty rolne - w tym pasze dla zwierząt Natężenie pola elektrycznego Zakres częstotliwości: 30Hz - 40 GHz Natężenie pola magnetycznego Zakres częstotliwości: 0 Hz i 50Hz - 60 MHz Rozkład pola i promieniowania elektromagnetycznego Zakres częstotliwości: 0 Hz i 30Hz -40 GHz Natężenie pola elektrycznego Zakres częstotliwości: 50 Hz i 0,001 MHz - 40 GHz Natężenie pola magnetycznego Zakres częstotliwości: 0 Hz i 50 Hz - 3 MHz Gęstość mocy pola elektromagnetycznego Zakres częstotliwości: 300 MHz - 40 GHz Rozkład promieniowania Zakres: 50 Hz i 0,001 MHz - 40 GHz Aktywność izotopów cezu Metoda radiochemiczna Aktywność izotopu Cs-137 Metoda spektrometrii gamma PN-T :2002 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia roku [Dz. U. Nr 217 poz.1833] Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia roku. [Dz. U. Nr 192 poz.1883] PN-T :2002 PB-04/L.HR wydanie I z dnia r. PB-06/L.HR wydanie I z dnia r. Do wydawania opinii i interpretacji zgodnie z punktem 3.2 normy PN-T :2002, upoważniona jest mgr Danuta Grącka Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 15/24

16 Wyposażenie medyczne Kontrola jakości aparatów rentgenowskich ogólnodiagnostycznych Test wysokiego napięcia: (40 150) kv Test całkowitej filtracji Test czasu ekspozycji: 100ms - 10 s Test warstwy półchłonnej Test wydajności lampy: 0,1µGy-6Gy Test geometrii wiązki promieniowania rentgenowskiego Test oświetlenia pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego: ( ) Lx ( ) cd/m 2 Test wielkości ogniska Test kratki przeciwrozproszeniowej Test odległości ognisko-rejestrator obrazu Test systemu automatycznej kontroli ekspozycji Test ekranów wzmacniających Test ciemni: D Test warunków oceny zdjęć rentgenowskich: ( ) Lx; ( ) cd/m 2 Test jakości procesu wywoływania PB-11 /L.HR wydanie IV z dnia r. Kontrola jakości aparatów rentgenowskich Stomatologiczne: Test wysokiego napięcia: kv Test całkowitej filtracji Test czasu ekspozycji: 100ms s Test warstwy półchłonnej Test wydajności lampy: dla dawki 0,1µGy-6 Gy Test geometrii wiązki promieniowania rentgenowskiego Test wielkości ogniska: Test odległości ognisko-skóra Test ciemni: D Test warunków oceny zdjęć rentgenowski: ( ) Lx; ( ) cd/m 2 Test jakości procesu wywoływania: D PB-13/L.HR wydanie II z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 16/24

17 Wyposażenie medyczne Kontrola jakości aparatów rentgenowskich Fluoroskopia: Test wysokiego napięcia: kv Test całkowitej filtracji Test czasu ekspozycji Test warstwy półchłonnej Test wydajności lampy dla dawki: 0,1µGy - 6Gy Test wielkości ogniska Test mocy dawki: 0,1µGy/s-610 mgy/s Test rozdzielczości wysokokontrastowej toru wizyjnego: (0,5-5.0) LP/mm Test progowego kontrastu obrazu: (0,5-20) %. Test zegara (automatycznego przerywania ekspozycji) Test kinematografii: dla dawki 0,1µGy - 10Gy Test zgodności pola X z polem widzenia wzmacniacza Kontrola jakości aparatów rentgenowskich Mammografia: Test ogniska lampy rentgenowskiej Test odległości: ognisko błona Test geometrii wiązki promieniowania x Testy wysokiego napięcia: kv Test wyznaczania warstwy półchłonnej Test systemu automatycznej kontroli ekspozycji (AEC): D; dawki - 0,2µGy-100Gy; Test dawki wejściowej: 0,2µGy - 10Gy Test jakości obrazu: LP/mm; dla otworów o głębokości 0,062-1,0 mm i wielkości średnicy 0,312-7,071 mm; Test wydajności i mocy dawki dla lampy rentgenowskiej: 0,2µGy - 12Gy 0,2µGy/s - 1,3Gy/s Test oceny kompresji piersi: 0,1-30 kg Test kratki przeciwrozproszeniowej: D Test ekranu wzmacniającego: D Test ciemni: D Testy procesu wywoływania: D Test warunków oceny mammografów: Lx; cd/m 2 PB-14/L.HR wydanie II z dnia r. PB-12/L.HR wydanie II z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 17/24

18 Wyposażenie medyczne Badanie dawki wejściowej, powierzchniowej dawki wejściowej i iloczynu dawki przez powierzchnię DAP - w odniesieniu do poziomów referencyjnych dawek promieniowania dla badań rentgenodiagnostycznych i rentgenologii zabiegowej: 0.1 Gym 2-20Gym 2 ; 0,1 G Gy PB-08/L.HR wydanie II z dnia r. Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań: mgr Danuta Grącka mgr Teresa Byczkowska mgr Justyna Zielińska Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 18/24

19 Oddział Oceny Środowiska Pracy (L.HP) mgr Agnieszka Mikurenda mgr Iwona Chomiuk Środowisko pracy Środowisko pracy - hałas słyszalny Środowisko pracy Środowisko pracy Środowisko pracy hałas infradźwiękowy Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,02-100) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres: (0,02-100) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie - tlenku azotu Zakres: (0,18-5,55) mg/m 3 - ditlenku azotu Zakres: (0,06-1,71) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna Stężenie formaldehydu Zakres: (0,27-5,33) mg/m 3 Metoda spektrofotometryczna z fenylohydrazyną Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym i respirabilnym Zakres: (1,3-100) % Metoda kolorymetryczna - Równoważny poziom dźwięku/ poziom ekspozycji na hałas - Max. poziom dźwięku A - Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: RMS (22-136) db PEAK (35-139) db Metoda bezpośrednia Stężenie tlenku węgla Zakres: (3-2000) ppm Metoda pomiaru urządzeniem o krótkim czasie odczytu Natężenie oświetlenia Zakres: ( ) lx Metoda bezpośrednia Równomierność oświetlenia Zakres: Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G - Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego Zakres: RMS (22-136) db PEAK (35-139) db Metoda bezpośrednia PN-Z :2002 PN-Z :2002/Az1:2004 PN-EN 689:2002 PN-EN 482:2009 PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 PN-Z :1997 PN-76/Z-04045/02 PN-91/Z-04018/04 PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2009 z wyłączeniem metody obejmującej Strategię 3 pkt. 11 PB-01/L.HP wydanie I z dnia r. PB-02/L.HP wydanie II z dnia r. PB-03/L.HP wydanie I z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 19/24

20 Środowisko pracy hałas ultradźwiękowy Środowisko pracy - drgania mechaniczne Środowisko pracy - Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego hałasu ultradźwiękowego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10-40kHz Zakres: (10-40) khz - maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od (10-40) khz Zakres: RMS (22-136) db PEAK (35-139) db Metoda bezpośrednia - Przenoszone przez kończyny górne - O ogólnym działaniu na człowieka Zakres: (0, ) m/s 2 Stężenie liczbowe respirabilnych włókien azbestu Zakres: (0,007-4,042) włókna / cm 3 Metoda mikroskopii optycznej Stężenie: - tlenków żelaza, Zakres: (0,5-20,0) mg/m 3 - manganu i jego związków Zakres: (0,03-2,0) mg/m 3 - miedzi i jej związków Zakres: (0,02-2,0) mg/m 3 PB-04/L.HP wydanie I z dnia r. PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2008 PN-88/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Stężenie: benzenu, etylobenzenu, toluenu, ksylenu, styrenu, octanu etylu i butylu - benzen Zakres: (0,05-40) mg/m 3 - etylobenzen Zakres: (10-400) mg/m 3 - toluen Zakres: (10-400) mg/m 3 - ksylen (mieszanina izomerów) Zakres: (10-400) mg/m 3 - styren Zakres: (5-400) mg/m 3 - octan butylu Zakres: ( ) mg/m 3 - octan etylu Zakres: (20-650) mg/m 3 Metoda chromatografii gazowej GC-FID PN-81/Z PN-79/Z PN-78/Z PN-78/Z PN-86/Z PN-78/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 20/24

21 Środowisko pracy Stężenie: dymów, pyłów i związków miedzi Zakres: (0,02-2,0) mg/m 3 Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej FAAS Stężenie: - antracenu Zakres: (0, ,001) mg/m 3 - benzo(a)antracenu Zakres:(0, ,001) mg/m 3 - chryzenu Zakres:(0, ,001)mg/m 3 - benzo(b)fluorantenu Zakres:(0, ,001) mg/m 3 - benzo(k)fluorantenu Zakres: (0, ,001) mg/m 3 HPLC z detektorem fluorescencyjnym Stężenie: - benzo(a)piren Zakres: (0, ,001) mg/m 3 - dibenzo(a,h)antracenu Zakres: (0, ,001) mg/m 3 - benzo(g,h,i) perylenu Zakres: ( 0, ,001) mg/m 3 - indeno(1,2,3, -c, d) pirenu Zakres: ( 0, ,001) mg/m 3 HPLC z detektorem fluorescencyjnym Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA *** Zakres: (0,0002-0,006) mg/m 3 HPLC z detektorem fluorescencyjnym Wydatek energetyczny Zakres: (0,5-12,5 kcal/min) Metoda kalorymetrii pośredniej PN-Z :2002 PN-Z :2006 PN-Z :2006 PN-Z :2006 PB-05/L.HP wydanie I z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 21/24

22 Środowisko pracy Mikroklimat umiarkowany Warunki komfortu termicznego - wskaźnik PMV Zakres: od -3 do +3 - wskaźnik PPD Zakres: (5-100)% (metoda pośrednia) Mikroklimat gorący - wskaźnik WBGT Zakres: (18-40) C (metoda pośrednia) Mikroklimat zimny - wskaźnik WCI Zakres: ( ) kcal/m 2 h - wskaźnik IREQ Zakres: (0,05-6,00) clo (metoda pośrednia) Stężenie: Amoniak Zakres: (0,36-55,38) mg/m 3 Chlor Zakres: (0,07-5,9) mg/m 3 Chlorowodór Zakres: (0,30-115,52) mg/m 3 Cyjanowodór Zakres:(0,4-67,2) mg/m 3 Ditlenek siarki Zakres:(0,13-26,6) mg/m 3 Ditlenek węgla Zakres:( ) mg/m 3 Kwas azotowy Zakres: (0,26-104,8) mg/m 3 Ozon Zakres: (0,01-2,8) mg/m 3 Siarkowodór Zakres: (0,71-17,04) mg/m 3 Tlenek węgla Zakres: (1,16-34,8) mg/m 3 Metoda rurek wskaźnikowych Stężenie: Ditlenek węgla Zakres : (36, ) mg/m 3 Metoda pomiaru urządzeniem o krótkim czasie odczytu PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN 27243:2005 PB-09/L.HP wydanie I z dnia r. PB-07/L.HP wydanie I z dnia r. PB-08/L.HP wydanie II z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 10, 4 października 2010 r. str. 22/24

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 435 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 12 marca 2010 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 6 czerwca 2012 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 543 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 24 września 2015 r. Nazwa i adres AB 543 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 22 lipca 2011 r. Nazwa i adres AB 541 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 27 listopada 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 23 lutego 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 03 lipca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 29 lutego 2012 r. Nazwa i adres AB 602 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 600 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 27 lutego 2017 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Oddział Badania Wody i Powietrza Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7

Oddział Badania Wody i Powietrza Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody i Powietrza ul. Gen. J. Bema 7 Badane obiekty/grupa Woda Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ludzi oraz pomieszczenia techniczne w budynkach Powietrze w pomieszczeniach przeznaczonych do Oddział Badania Wody i Powietrza Sekcja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 9 kwietnia 2013 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 489 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Zakres akredytacji Nr AB 489 Wydanie nr 17, Data wydania: 13 maja 2016

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 541 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4, Data wydania: 11 stycznia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 15 marca 2016 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Zakres akredytacji Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Badane obiekty / grupy Mięso i przetwory Przetwory Przetwory owocowe i warzywne. Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 396 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 8 lipca 2014 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 6 czerwca 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 PCA Zakres akredytacji Nr AB 1138 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1138 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1152 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 30 listopada 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 12 stycznia 2016 r. AB 576 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1033 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 14 marca 2016 r. Nazwa i adres WOJSKOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 12 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 marca 2017 r. AB 1158 Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 647 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 23 marca 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1144 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 3 grudnia 2013 r. Nazwa i adres AB 1144 EKOLOGIS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 marca 2016 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 września 2007 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 888 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 27 marca 2014 r. Nazwa i adres: AB 888 ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 14 września 2016 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

1. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a. oznaczanie antygenu HB s b. oznaczanie przeciwciał anty-hb s c. oznaczanie przeciwciał anty-hcv

1. wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, a. oznaczanie antygenu HB s b. oznaczanie przeciwciał anty-hb s c. oznaczanie przeciwciał anty-hcv Oddział Laboratoryjny Oferta badań laboratoryjnych Kierownik Tadeusz Pałka tel. (48) 345-15-89 wew.45 SEKCJA LABORATORYJNA EPIDEMIOLOGII Kierownik - Grażyna Chmielińska tel. 48/ 345-15-89 wew.50 Badania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 3 marca 2016 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO-POLAŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 PCA Zakres akredytacji Nr AB 908 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1006 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 26 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.)

OFERTA BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI NA 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) OFERT BDŃ I POMIRÓW WYKONYWNCH W ODDZILE LBORTORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI N 2017r. (z dnia 04 stycznia 2017r.) Sekcja Badań Higieny Środowiska i Sekcja naliz Instrumentalnych 1 L.p. Badane obiekty/grupy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 4 grudnia 2015 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 896 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 1 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 896 Kod

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 636 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 636 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1168 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 20 grudnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1168 SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 lipca 2016 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1537 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 20 lipca 2016 r. Nazwa i adres UO TECHNOLOGIA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

Met. Spektrofotometryczna z odczynnikiem DPD wg PB/L-16 wyd. 1 z dn r. 15. Chlorki Met. miareczkowa PN-ISO 9297:1994

Met. Spektrofotometryczna z odczynnikiem DPD wg PB/L-16 wyd. 1 z dn r. 15. Chlorki Met. miareczkowa PN-ISO 9297:1994 BADANIA WYKONYWANE W SEKCJI BADAŃ WODY Badania wykonywane w próbkach wody 1. Mętność A Met. Nefelometryczna PN-EN ISO 7072: 2003 2. Barwa A Met. Spektrofotometryczna PB/L-24 wyd.1 z dnia 30.03.2007r. 3.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 325 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 24 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres: AB 325

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 12 maja 2016 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 376

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 376 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 376 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 listopada 2012 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 755 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 118 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 29 lipca 2015 r. AB 118 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1010 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 18 stycznia 2016 r. Nazwa i adres: AB 1010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 904 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 739 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 01 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB xxx AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Badania fizykochemiczne próbek wody

Badania fizykochemiczne próbek wody (A) badane cechy zamieszczone w zakresie akredytacji nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji Badania fizykochemiczne próbek wody 1 (A) Amonowe jony (NH4 + ) PNC045764:1994 Metoda spektrofotometryczna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1372 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 11 września 2015 r. AB 1372 Nazwa i adres ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika

MONITORING WODY. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika. Badana cecha, zakres oznaczania i stosowana technika MONITORING WODY Zakres badań w Oddziale Badania Wody, Gleby, Powietrza Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 marca 007 r. (Dz.U. nr 6, poz. 7)

Bardziej szczegółowo

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana

Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Metoda akredytowana/ nieakredytowana akredytowana Środki spożywcze Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Obecność Salmonella w określonej masie/objętości produktu Metoda jakościowa Obecność Listeria monocytogenes w określonej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 3 września 2015 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 520 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania 7 lipca 2015 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH

OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH OFERTA NA WYKONYWANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH Pomiary czynników szkodliwych i uciąŝliwych na stanowiskach pracy powietrze - czynniki chemiczne pyły hałas Analizy nawozów Analizy wody i ścieków Analizy produktów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 986 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 25 listopada 2016 r. Nazwa i adres: HSW -

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres ZAKŁADY METALOWE

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2015 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016

ODDZIAŁ LABORATORYJNY BADAŃ ŚRODOWISKA PRACY I BADAŃ RADIACYJNYCH. Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 DZIŁ LBORTORYJNY WSSE W ŁODZI ODDZIŁ LBORTORYJNY BDŃ ŚRODOWISK PRCY I BDŃ RDICYJNYCH Oferta badań laboratoryjnych na rok 2016 PRCOWNI BDŃ I POMIRÓW ŚRODOWISK PRCY Obiekt Hałas Drgania działające na organizm

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1075 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 6 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 1075 LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1357 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 19 lipca 2016 r. AB 1357 Nazwa i adres GALESS

Bardziej szczegółowo