ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 6 czerwca 2007 r. Nazwa i adres organizacji macierzystej POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Gen. Wł. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka AB 581 Nazwa, adres, laboratorium ODDZIAŁ LABORATORYJNY ul. Gen. Wł. Sikorskiego Ostrów Mazowiecka Dziedzina badań: Właściwości fizyko-chemiczne Mikrobiologia Chemia Organoleptyka (sensoryka) Pobieranie próbek do badań Środowisko pracy Diagnostyka medyczna Nazwy akredytowanych działów technicznych laboratorium Imię nazwiska i funkcja osoby / osób autoryzujących raporty z badań Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych inż. Krystyna Budkowska Kierownik Oddziału Laboratoryjnego inż. Marianna Kozikowska Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiskowych mgr Bożena Sadowska Starszy Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiskowych mgr inż. Elżbieta Budzisz Kierownik Sekcji Analizy Instrumentalnej mgr inż. Ewa Bożykowska Młodszy Asystent Sekcji Analizy Instrumentalnej mgr Izabela Małachowska - Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiskowych Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiska Pracy inż. Krystyna Budkowska Kierownik Oddziału Laboratoryjnego mgr Jadwiga Nowacka p.o. Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy mgr Danuta Galasiewicz Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy mgr inż. Elżbieta Budzisz Kierownik Sekcji Analizy Instrumentalnej mgr inż. Ewa Bożykowska Młodszy Asystent Sekcji Analizy Instrumentalnej inż. Krystyna Marczyk Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy mgr inż. Lidia Zielepuza Młodszy Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej mgr Marianna Truchel p.o. Kierownik Sekcji Mikrobiologii Lekarskiej mgr Lidia Stachacz - Młodszy Asystent Sekcji Mikrobiologii Lekarskiej mgr Agnieszka Baluk - Młodszy Asystent Sekcji Mikrobiologii Lekarskiej Sekcja Podłoży inż. Henryka Prusak p.o. Kierownik Sekcji Podłoży mgr Marzena Świderek Młodszy Asystent Sekcji Podłoży mgr inż. Iwona Samsel Młodszy Asystent Sekcji Podłoży Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 1/10

2 Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiskowych inż. Krystyna Budkowska inż. Marianna Kozikowska mgr Bożena Sadowska mgr inż. Elżbieta Budzisz mgr inż. Ewa Bożykowska mgr. Izabela Małachowska Woda Zawartość chloru wolnego i ogólnego zakres: 0,03 mg/l 1,0 mg/l Zawartość fluorków Metoda potencjometryczna z użyciem elektrody jonoselektywnej zakres: 0,10 mg/l 5,0 mg/l Przewodność metoda elektrometryczna Zakres:10 µs/cm 1 ms/cm ph metoda elektrometryczna zakres: 3-10 ph Zawartość chlorków metoda miareczkowa zakres: 5 mg/l 400 mg/l Twardość metoda miareczkowa zakres: 5 mg/l CaCO mg/l CaCO 3 Zawartość azotynów zakres: 0,026 mg/l 2 mg/l Zawartość azotanów zakres: 0,44 mg/l 250 mg/l Zawartość żelaza zakres: 0,05 mg/l 10 mg/l Zawartość manganu zakres: 0,04 mg/l 1 mg/l Barwa metoda porównawcza przy użyciu skali wzorców zakres: 5 mg/l 100 mg/l Mętność metoda nefelometryczna zakres: 0,20 NTU 100 NTU Utlenialność z KMnO 4 metoda miareczkowa zakres: 0,5 mg/l 20 mg/l Zawartość jonu amonowego zakres: 0,14 mg/l 10 mg/l PN-ISO :1997 PN-78/C PN-EN 27888:1999 PN-90/C PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PN- EN 26777:1999 PN-82/C PN-ISO 6332:2001 PN-92/C PN- EN ISO 7887:2002 Rozdział 4 PN- EN ISO 7027:2003 Punkt 6 PN- EN ISO 8467:2001 PN-C :1994 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 2/10

3 Woda Powietrze atmosferyczne Zawartość ołowiu z elektrotermiczną atomizacją zakres: od 0,005 mg / l 0,04 mg / l Zawartość ołowiu zakres: od 0,02 mg / l 2,0 mg / l Zawartość kadmu z elektrotermiczną atomizacją zakres: od 0,0003 mg / l 0,003 mg / l Zawartość kadmu zakres: od 0,002 mg / l 0,2 mg / l Zawartość manganu zakres: od 0,006 mg / l 3,0 mg / l Liczba bakterii w temp. 37 C metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Liczba mikroorganizmów w temp. 22 C Metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Liczba bakterii grupy coli, coli typu kałowego (termotolerancyjne) metoda filtrów membranowych Liczba bakterii Escherichia coli metoda filtrów membranowych Liczba gronkowców koagulazododatnich metoda filtrów membranowych Liczba enterokoków metoda filtrów membranowych Liczba mikroorganizmów w temp. 36 C metoda posiewu wgłębnego na agarze odżywczym Zawartość formaldehydu Metoda spektrofotometryczna Zakres: 2,6 µg/m 3 64,8 µg/m 3 PN- EN ISO 15586: 2005 PN-ISO 8288: 2002 PN- EN ISO 5961: 2001 Rozdział 3 PN-ISO 8288: 2002 PB-AI-03 wyd. 1 z dnia PN- EN ISO 6222:2004 z wyłączeniem punktu 8.2 PN- EN ISO 6222:2004 PB-HK-05 wyd. 2 z dnia PB-HK-05 wyd. 2 z dnia PB-HK-01 wyd. 1 z dnia PN- EN ISO :2004 PN- EN ISO 6222:2004 PN-92/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 3/10

4 Sekcja Laboratoryjna Badań Środowiska Pracy inż. Krystyna Budkowska mgr Jadwiga Nowacka mgr Danuta Galasiewicz mgr inż. Elżbieta Budzisz mgr inż. Ewa Bożykowska inż. Krystyna Marczyk mgr inż. Lidia Zielepuza Powietrze na stanowiskach pracy Pobieranie próbek powietrza + na stanowiskach pracy Stężenie żelaza zakres: od 0,14 3,0 mg / m 3 Stężenie manganu zakres: od 0,03 0,8 mg / m 3 Stężenie miedzi zakres: od 0,03 0,3 mg / m 3 Stężenie niklu zakres: od 0,03 0,14 mg / m 3 Stężenie toluenu Stężenie acetonu zakres: od 3 60 mg / m 3 Stężenie octanu etylu Stężenie p+m - ksylenu Stężenie o - ksylenu Stężenie butan-1-olu zakres: od 3,5 70 mg / m 3 Stężenie butan-2-onu (metyloetyloketonu) PN-Z : Az1:2004 PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-Z : 2006 PB-AI-02 wyd. 2 z dn PB-AI-02 wyd. 2 z dn Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 4/10

5 Powietrze na stanowiskach pracy Stężenie etylobenzenu Stężenie n-heksanu Stężenie octanu 2-butoksyetylu Stężenie 1,2,3-trimetylobenzenu Stężenie 1,2,4-trimetylobenzenu Stężenie 1,3,5-trimetylobenzenu Stężenie chlorowodoru + Metoda turbidymetryczna Zakres: od 1,25 do 12,5 mg/m 3 Stężenie formaldehydu + Metoda kolorymetryczna Zakres: od 0,2 do 5 mg/m 3 Stężenie fenolu + Metoda kolorymetryczna Zakres: od 1 do 10 mg/m 3 Stężenie amoniaku + Metoda kolorymetryczna Zakres: od 2 do 60 mg/m 3 Stężenie tlenku węgla + Metoda z zastosowaniem analizatora elektrochemicznego z odczytem elektronicznym Zakres: od 3 do 999ppm od 3,75 do1248 mg/m 3 PB-AI-02 wyd. 2 z dn PN-93/Z PN-76/Z PB-HP-04 wyd. 1 z dn PB-HP-05 wyd. 1 z dn PB-HP-02 wyd. 2 z dn Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań: inż. Krystyna Budkowska - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego - odpowiedzialna za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem mgr Jadwiga Nowacka - p.o. Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy - odpowiedzialna za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem mgr Danuta Galasiewicz - Asystent Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy - odpowiedzialna za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 5/10

6 Powietrze na stanowiskach pracy Środowisko pracy /Hałas infradźwiękowy Środowisko pracy - Hałas słyszalny Pobieranie próbek powietrza + na stanowiskach pracy Stężenie pyłu całkowitego + metoda filtracyjno-wagowa zakres: od 0,5 mg/m 3 Stężenie pyłu respirabilnego + metoda filtracyjno-wagowa zakres: od 0,3 mg/m 3 Zawartość wolnej krystalicznej + krzemionki w pyłach metoda kolorymetryczna zakres: od 0,5 % Równoważny poziom ciśnienia + akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienie akustycznego metoda bezpośrednia zakres: RMS: 22 db-136 db PEAK: do 146 db Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do tygodniowego wymiaru czasu pracy metoda obliczeniowa - Równoważny poziom dźwięku A + - Maksymalny poziom dźwięku A - Szczytowy poziom dźwięku C zakres pomiarowy: 22dB -140dB Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8- godzinnego dnia pracy Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy metoda bezpośrednia PN-Z : Az1:2004 PN-91/Z PN-91/Z PN-91/Z PB-HP-06 Wydanie 1 z dnia r. PN-N-01307:1994 PN-ISO 9612:2004 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 6/10

7 Środowisko pracy - Drgania mechaniczne Ważone wartości skuteczne + przyspieszenia drgań oddziaływujące na organizm człowieka przez kończyny górne w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach Zakres pomiarowy: od 0,001m/s 2 do 1000 m/s 2 Ważone wartości skuteczne przyspieszenia drgań o ogólnym oddziałaniu na organizm człowieka w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach. zakres pomiarowy: od 0,001m/s 2 do 1000 m/s 2 metoda bezpośrednia PN-91/N Środowisko pracy -Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym Natężenie oświetlenia + Równomierność oświetlenia zakres pomiarowy od 5 lux do lux metoda bezpośrednia PN-83/E PN- EN :2004 Środowisko pracy Środowiska termiczne + umiarkowane - określenie wskaźników PMV, PPD zakres: PMV od 3 do + 3 PPD od 5 do 100 % metoda pośrednia Środowiska termiczne gorące + - określenie wskaźnika WBGT zakres: WBGT od 0 do 120 o C metoda pośrednia Środowiska termiczne zimne + - określenie wskaźników WCI, IREQ zakres: WCI od 0 do 2000 kcal/m 2 h IREQ od 0 do 6 clo metoda pośrednia PN-87/N PN-85/N PN-87/N PN- EN 27243:2005 PN-87/N PN-87/N Badania realizowane w siedzibie i poza siedzibą laboratorium oznaczono w kolumnie 2 znakiem + Osoby odpowiedzialne za opinie i interpretacje włączane do sprawozdań z badań: inż. Krystyna Budkowska - Kierownik Oddziału Laboratoryjnego - odpowiedzialny za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem mgr Jadwiga Nowacka - p.o. Kierownik Sekcji Laboratoryjnej Badań Środowiska Pracy - odpowiedzialny za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem inż. Krystyna Marczyk - Asystent odpowiedzialny za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem mgr inż. Lidia Zielepuza - Młodszy Asystent - odpowiedzialny za włączanie do sprawozdań z badań interpretacji formułowanych na podstawie wyników badań wykonanych metodami oznaczonymi w kolumnie 3 znakiem Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 7/10

8 Sekcja Laboratoryjna Mikrobiologii Lekarskiej mgr Marianna Truchel mgr Lidia Stachacz mgr Agnieszka Baluk Materiał biologiczny ludzki (kał, wymaz z odbytu), szczepy bakteryjne w celu ich identyfikacji Surowica krwi Obecność i identyfikacja pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella metoda posiewu z wykorzystaniem szeregów biochemicznych metoda komercyjnego testu lateksowego i surowic diagnostycznych Obecność antygenu HBs Test jakościowy metoda immunoenzymatyczna ELISA oraz test potwierdzenia Obecność przeciwciał anty-hcv Test jakościowy metoda immunoenzymatyczna ELISA PB-E-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-04 Wydanie 2 z dnia r. PB-E-06 Wydanie 4 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 8/10

9 Sekcja Podłoży inż. Henryka Prusak mgr Marzena Świderek mgr inż. Iwona Samsel Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (Sporal A) Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji suchym gorącym powietrzem (Sporal S) Ampułkowy wskaźnik biologiczny kontroli procesu sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu Obecność laseczek Bacillus stearothermophilus metoda posiewu Obecność laseczek Bacillus subtilis metoda posiewu Obecność laseczek z rodzaju Bacillus metoda posiewu PB-P-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-P-01 Wydanie 2 z dnia r. PB-P-03 Wydanie 1 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 9/10

10 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 581 Status zmian: wersja pierwotna A Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 3, 6 czerwca 2007 r. str. 10/10

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 13 grudnia 2013 r. AB 581 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 513 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 22 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 513 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1245 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 27 lutego 2014 r. Nazwa i adres AB 1245 ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze

Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze Wykaz badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Jeleniej Górze Laboratorium Badań Fizykochemicznych / Laboratorium Analiz Instrumentalnych środki spożywcze

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 458 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9, Data wydania: 8 stycznia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo