ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 602 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 19 maja 2011 r. AB 602 Nazwa i adres POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W CHEŁMIE ODDZIAŁ LABORATORYJNY ul. Szpitalna Chełm Kod Identyfikacji dziedziny/obiektu badań Dziedzina/obiekt badań: A/9;C/9; G/9; K/3; K/9; K/22; N/9;P/9; Q/9; Badania hałasu próbki środowiskowe Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, powietrza Badania dotyczące inżynierii środowiska- drgania Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych, wody, żywności Badania właściwości fizycznych wody Pobieranie próbek powietrza Badania sensoryczne wody KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 1/9

2 mgr Urszula Żbikowska - Asystent mgr inż. Agnieszka Mielniczuk - Asystent Pracownia Badań Mikrobiologicznych Żywności i Przedmiotów Użytku Żywność Obecność Salmonella spp. Liczba Staphyloccocus aureus Metoda płytkowa z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa Obecność Listeria monocytogenes Ogólna liczba drobnoustrojów Metoda płytkowa w temperaturze 30 C Liczba Bacillus cereus Metoda płytkowa Liczba Listeria monocytogenes Metoda płytkowa Liczba Escherichia coli -glukuronidazo dodatnich Metoda płytkowa w temperaturze 44 C Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa PN-EN ISO 6579:2003 PN-EN ISO :2001+A1:2004 PN-ISO 4832:2007 PN-EN ISO :1999+A1:2005 PN-EN ISO 4833:2004+Ap1:2005 PN-EN ISO 7932:2005 PN-EN ISO :2000+A1:2005 +Ap1:2006+Ap2:2007 PN -ISO :2004 PN-ISO :2005 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 2/9

3 mgr Dorota Raczyńska - Starszy Asystent mgr Justyna Manowiec Młodszy Asystent Pracownia Badań Mikrobiologicznych Wody Woda Woda Liczba bakterii grupy coli, bakterii grupy coli typu kałowego (termotolerancyjne) i Escherichia coli Metoda filtrów membranowych Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. (36 ± 2) C i (22 ± 2) C Metoda posiewu wgłębnego Liczba gronkowców i gronkowców koagulazododatnich Metoda filtrów membranowych Liczba Legionella sp. Metoda filtrów membranowych PB-08 wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 6222:2004 PB-09 wydanie 1 z dnia r. PN- ISO : SOP-01/PN- ISO :2006 z dnia r. PN-EN ISO : SOP-01/PN-EN ISO :2008 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 3/9

4 mgr Elżbieta Janczarek - Starszy Asystent mgr Anna Wolanciuk - Asystent mgr Krystyna Szyjka - Asystent Woda Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych Wody Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,003-0,2) mg/l N NO2 Stężenie azotynów Zakres: (0,01-0,66) mg/l NO 2 Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,02-2) mg/l N NH4 Stężenie amonowego jonu Zakres: (0,03-2,58) mg/l NH 4 Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,04-25) mg/l N NO3 Stężenie azotanów Zakres: (0,18-110) mg/l NO 3 Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,02-20) mg/l ( ) µg/l ph Zakres: 2-10 Metoda elektrometryczna Mętność Zakres: (0,2-1000) NTU Metoda nefelometryczna Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (3-1413) μs/cm Metoda konduktometryczna Stężenie chlorków Zakres: (5-150) mg/l Metoda miareczkowa (Mohra) Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5-700) mg/l CaCO 3 Metoda miareczkowa Stężenie fluorków Zakres: (0,05-3,0) mg/l Metoda potencjometryczna Barwa Zakres: (5-70) mg/l Pt Metoda wizualna Stężenie siarczanów Zakres: (2,5-250) mg/l Metoda turbidymetryczna Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO 4) Zakres: (0,50-10) mg/l Metoda miareczkowa Smak i zapach Metoda organoleptyczna PN-EN 26777:1999 PN-ISO :2002 PN-C :1982 PN-ISO 6332:2001 pkt 7.1 PN-C :1990 PN-EN ISO 7027:2003 pkt 6 PN-EN 27888:1999 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PB-11 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 7887:2002 pkt 4 PN-C :1979 PN-EN ISO 8467:2001 PB-17 wydanie 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 4/9

5 mgr inż. Jolanta Chęć - Starszy Asystent mgr Joanna Cichocka - Asystent mgr Aneta Nowosad Asystent Pracownia Analiz Instrumentalnych Woda Stężenie manganu Zakres: (0,010-0,100) μg/ml atomowej płomieniowej Stężenie chromu Zakres: (0,010-0,100) μg/ml atomowej płomieniowej Stężenie ołowiu Zakres: (5,0-30,0) μg/l atomowej w piecu grafitowym Stężenie kadmu Zakres: (0,60-3,75) μg/l atomowej w piecu grafitowym Stężenie arsenu Zakres: (2,0-30,0) μg/l atomowej w piecu grafitowym Stężenie miedzi Zakres: (0,2-2,4) μg/ml atomowej płomieniowej Stężenie niklu Zakres: (4-30) μg/l atomowej w piecu grafitowym Stężenie rtęci Zakres: (0,2-2,0) µg/l Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej, technika zimnych par Stężenie selenu Zakres: (2,0-20,0) µg/l Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej, technika generacji wodorków PB-05 wydanie 1 z dnia r. PB-07 wydanie 1 z dnia r. PB-10 wydanie 1 z dnia r. PB-12 wydanie 1 z dnia r. PB-21 wydanie 1 z dnia r. PN-ISO 8288:2002 PB-24 wydanie 1 z dnia r. PB-25 wydanie 1 z dnia r. PB-27 wydanie 1 z dnia r. Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 5/9

6 Pracownia Sanitarnej Kontroli Środowiska Pracy mgr Marian Gleń - Asystent mgr Adam Walczak - Młodszy Asystent Środowisko pracy drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne Środowisko pracy drgania o działaniu ogólnym na organizm człowieka Skuteczne wartości ważone przyśpieszenia drgań w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach Zakres: (0, ) m/s 2 Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a hwx, a hwy, a hwz). Zakres: (0,02-200) m/s 2 Skuteczne wartości ważone przyśpieszenia drgań w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach Zakres: (0, ) m/s 2 Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyśpieszenia drgań, dominującego wśród przyśpieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1,4a wx, 1,4a wy, a wz). Zakres: (0,01-100) m/s 2 PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO :2004 PN-EN A1:2011 Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 6/9

7 Środowisko pracy hałas Środowisko pracy powietrze Równoważny poziom dźwięku A L Aeq Maksymalny poziom dźwięku A L Amax Szczytowy poziom dźwięku C L Cpeak Zakres: (22-150) db Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy Zakres: (40-120) db Pobieranie próbek pyłów Metoda dozymetrii indywidualnej Stężenie pyłu całkowitego Zakres: (0,18-37,50) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Stężenie pyłu respirabilnego Zakres (0,32-39,47) mg/m 3 Metoda filtracyjno-wagowa Pobór próbek Metoda stacjonarna Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym Zakres: (0,8-100) % Stężenie związków toksycznych miernikiem wielogazowym ibrid MX6 Zakres: CO (1,5-119,4) mg/m 3 NO (0,15-30,9) mg/m 3 NO 2 (0,22-38,5) mg/m 3 SO 2 (0,60-41,2) mg/m 3 H 2 S (0,17-35,2) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2009 PN-Z :2002+Az1:2004 PN EN 689:2002 PN EN 482:2009 PN-Z :1991 PN-Z :1991 PN-Z :1991 PB-33 wydanie nr 2 z dnia r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 7/9

8 Pracownia Diagnostyki Schorzeń Bakteryjnych i Kontroli Skuteczności Procesów Sterylizacji mgr Małgorzata Wepa - Młodszy Asystent - diagnosta laboratoryjny nr mgr Małgorzata Ogińska - Młodszy Asystent - diagnosta laboratoryjny nr mgr Maria Hołysz Asystent - diagnosta laboratoryjny nr Anna Furtak Asystent (skuteczność procesów sterylizacji) Wskaźniki biologiczne Attest 1262 Wskaźniki biologiczne Sporal S Wymazy z odbytu Wymazy z odbytu lub kału Wymazy z odbytu lub kału Skuteczność procesów sterylizacji Attest 1262 Metoda bakteriologiczna Skuteczność procesów sterylizacji Sporal S Metoda bakteriologiczna Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella w próbkach od osób zdrowych Metoda hodowli, aglutynacji; identyfikacja biochemiczna, serologiczna Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella w próbkach od ozdrowieńców, nosicieli i osób ze styczności Metoda hodowli, aglutynacji; identyfikacja biochemiczna, serologiczna Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella, Yersinia i drobnoustrojów warunkowo patogennych z rodziny Enterobacteriaceae Metoda hodowli, aglutynacji; identyfikacja biochemiczna, serologiczna Obecność enteropatogennych szczepów Escherichia coli (EPEC) Metoda hodowli, aglutynacji; identyfikacja biochemiczna, serologiczna PB-03 wydanie nr 3 z dnia r. PB-04 wydanie nr 3 z dnia r. PB-14 wydanie nr 1 z dnia r. PB-15 wydanie nr 1 z dnia r. PB-29 wydanie nr 1 z dnia r. PB-31 wydanie nr 1 z dnia r. Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 8/9

9 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 602 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 5/9 B A /9 B A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Badawczych Wydanie nr 6, 19 maja 2011 r. str. 9/9

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 5 marca 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 709 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 13 lutego 2012 r. Nazwa i adres PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 630 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 13 października 2006 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1228 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 24 lipca 2014 r. AB 1228 Nazwa i adres OPERATOR

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 936 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo