ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

2 OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ dla budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie K O T Ł O W N I A G A Z O WA Nazwa i adres inwestora: Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn

3 1. Wstęp. 1.1 Cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50. dla nowo projektowanego budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi. Kotłownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowaną automatyką Podstawa opracowania - projekty architektoniczne budynków, - projekty branżowe, - uzgodnienia branżowe, - aktualne normy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu ciepłownictwa, - warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 2. Dane ogólne 2.1. Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby grzewcze instalacja: centralne ogrzewanie 158 [kw] centralna woda użytkowa 20 [kw] nagrzewnice wentylacyjne 50 [kw] Razem: 228 [kw] 2.2. Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Projektuje się kotłownie gazową z priorytetem na c.w.u, o mocy 208 [kw]. Zapotrzebowanie grzewcze pokrywa kocioł niskotemperaturowy, - VIESSMANN Vitoplex 300 typ TX3 o mocy nominalnej 225 [kw]. Kotłownia będzie źródłem ciepła; centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacji oraz centralnej wody użytkowej dla nowo projektowanego budynku. Parametry czynnika grzewczego 80 / 60 C Kubatura kotłowni V k = Q/ 4,65 [kw/m 3 ]= 225 kw / 4,65 [kw/m 3 ] = 48,39 [m 3] Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 20,07m 2 *3,30m = 66,2 [m 3], przy wysokości 1

4 pomieszczenia h = 3,30 [m] ( wymagana minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni h = 2,2 m) czyli : 66,2 m 3 > 48,39 m 3 pomieszczenie spełnia wymagania Dz. U. Nr75 poz Ochrona przeciw pożarowa Kotłownia stanowi pomieszczenie o gęstości obciążenia ognia do 500 MJ/m 2, oddzielonym od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany i strop: EI 60 - drzwi: EI 30. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową i koc gaśniczy. Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej ( na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia ( bez użycia klamki ), o szerokości w świetle min. 0,9 m. Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody Warunki wykonania i eksploatacji Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny być wyposażone w zawory odwadniające. Uwaga: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 2

5 3.Obliczenia i dobór części składowych kotłowni Kocioł Vitoplex 300 typ TX3 wielkość 225 producent Viessmann Moc znamionowa 225 [kw] Wymiary: długość 1,680 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 1,555 [m] Pojemność wody 360 [L] Dopuszczalna temperatura 110 [ o C] Dopuszczalne nadciśnienie 4 [bar] Króciec spalin 200 [mm] Sprawność znormalizowana 96 % Masowe natężenie przepływu spalin 376 [kg/h] Opór przepływu po stronie grzewczej 0,5 [kpa] Projektuje się cokół betonowy pod kocioł o wymiarach: długość 1,400 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 0,060 [m] 3.2. Palniki Zastosowano modulowany palnik gazowy WG30N/1 -C Weishaupt o maksymalnej mocy 350kW. Wymiary: wysokość 0,46 m szerokość 0,42 m długość 0,48 m 3.3. Dobór średnic obiegów wodnych Średnica przyłączeniowa kotła Obliczenie przepływu masowego wody grzewczej przez kocioł: gdzie: V=Q / (ρ*cp* t) V strumień objętości czynnika [m 3 /s] 3

6 Q- moc grzewcza kotła =225 [kw] t różnica temperatury wody zasilania i powrotu = 20 [ o C] ρ gęstość wody w średniej temperaturze 978 [kg/m 3 ] (dla 70 [ o C] ) Cp ciepło właściwe wody 4,19 [kj/kg*k] Strumień objętości V=0,0027 [m 3 /s] = 9,72 [m 3 /h] Dobór średnicy: Zakładana prędkość przepływu w=1 m/s 4 V d= 3,14 w d=0,059m Przyjmujemy średnice Dn Dobór zaworu podwyższania temperatury wody powrotnej Opory obiegu kotłowego: - zawory odcinające kulowe Dn 65 p=0,02 [kpa] - filtr siatkowy DN65 p=2,5 [kpa] - zawór zwrotny Dn 65 typ 402 p=2.45 [kpa] - opór przepływu poprzez kocioł p=0,5 [kpa] - strata na wartowniku MH 80 p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza MGV80 p=2,4 [kpa] - opór rurociągów Dn 60 L=5m p=0,5 [kpa] Sumaryczny opór obiegu: p=9,47 [kpa] Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po=9,47 [kpa] Zawór dobieram na przepływ obliczeniowy powiększony o 35% na mieszanie Vz=V*1.35=9,72*1.35= 13,12[m 3 /h] 4

7 Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VL 3 Dn 50 o kvs=40 z siłownikiem AMV 423. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (13,12/40) 2 *1 =0,11 [bar] = 11 [kpa] Autorytet wynosi: A=11/9,47+11 =0,54 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) 3.5. Dobór pompy obiegu kotłowego Wydajność pompy Q V =1, [ Cp r dt ] [m3 /h] gdzie: Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] V=13,12 m 3 /h Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p=( po+ pz )* 1.2 p - sumaryczne straty ciśnienia do doboru pompy [kpa] po straty ciśnienia na kotle i obiegu od kotła do rozdzielaczy p=9,47 [kpa] pz straty na zaworze 3-drogowym pz=11 [kpa] p=20,47*1,2=24,56 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 978[kg/m 3 ] H=24564/(9,81*978)=2,56[mH 2 O] V=13,12 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V) produkcji Grundfos, specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 5

8 3.6. Dobór armatury zabezpieczającej obieg kotłowy Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła (wg PN-81/M-35630): Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: m= Q/r [kg/ s] Q- nominalna moc kotła [kw] r- ciepło parowania r=2257 [kj/kg] m- przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] m= 225/ 2125,7= 0,1058 kg/ s= 381,05 kg/ h Dla kotła o mocy 225 kw oraz dopuszczalnym nadciśnieniu 3 bar dobrano zawór za pomocą programu HUSTY wersja 4.1. Dla kotła dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Przed brakiem wody zabezpieczać będzie zabezpieczenie stanu wody składające się z części: wykonawczej (pływak szklany zawieszony na suwaku zakończony magnesem)i elektrycznej UWAGA: Urządzenie posiada blokadę w przypadku zadziałania. Urządzenie musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy przycisku pod gumową osłoną Dobór rozdzielacza Przepływ czynnika poprzez rozdzielacz: Q V=3600 [ Cp r dt ] [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] 6

9 V=9,9 [m 3 /h] Dobrano dwa rozdzielacze dwu obiegowe typ: MGV80 o średnicy przyłączeniowej DN 80, wraz z wartownikiem MH 80: produkcji Meibes, - strata na wartowniku p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza p=2,4 [kpa] Wartownik pełni trzy funkcje: Zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazów oraz filtroodmulnika Dobór pomp i armatury na poszczególnych obiegach Dobór pompy i zaworu mieszającego obiegu c.o.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 156 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=7,92 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne: Opory instalacji wewnętrznej (wyliczenia wg programu InstalSystem) pw=32 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 50 -opór filtru siatkowego DN 50 -opór zaworu zwrotnego DN 50 typ 601 -opór liniowy rury DN 50 suma: p=0,02 [kpa] p=2,5 [kpa] p=3,20 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,75 [kpa] 7

10 Dobór zaworu 3-drogowego: Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po = 37,75 [kpa] Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VRG 3 Dn 32 o kvs=16 z siłownikiem AMV(E) 15. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (7,92/16) 2 *1 =0,24 [bar] = 24,5 [kpa] Autorytet wynosi: A=24,5/37,75+24,5 =0,40 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pz+ pr)*b2=(24,5+37,75)*1,2=74,7[kpa] b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=74,7 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=70836/(9,81*971,6)=7,83 [mh 2 O] V=7,92 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 8

11 Dobór pompy obiegu c.t.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 50 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=2,53 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw = 22 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 32 -opór filtru siatkowego DN 32 -opór zaworu zwrotnego DN 32 typ 601 -opór liniowy rury DN 32 suma pr : p=0,02 [kpa] p=2,15 [kpa] p=2,83 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,03 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=31,1[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] 9

12 H=31084/(9,81*971,6)=3,26 [mh 2 O] V=2,53 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór pompy obiegu c.w.u.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 20 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=1,01 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw=14,7 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 25 -opór filtru siatkowego DN 25 -opór zaworu zwrotnego DN 25 typ 601 -opór liniowy rury DN 25 suma pr : p=0,02 [kpa] p=1,5 [kpa] p=2 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 3,55 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 10

13 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=21,9[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=21956/(9,81*971,6)=2,30 [mh 2 O] V=1,01 [m 3 /h] Dobrano pompę: 1. GRUNDFOS typ UPS B 130 (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór zabezpieczeń obiegów grzewczych Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego Pojemność instalacji: c.o ,8 dm 3 c.t dm 3 c.w.u dm 3 suma: ,8 dm 3 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego V u = 1,1*V* ρ* V V- przyrost objętości właściwej wody ( V= 0,0287 dm 3 / kg ) V u = 1,1*1,1398* 999,7* 0,0287= 35,9 [dm 3 ] Ciśnienie hydrostatyczne: p st = r* g* H= 999,7* 9,81* 6,7= 65707,3Pa= 0,66 bar g- przyśpieszenie ziemskie ( g= 9,81 m/ s 2 ) 11

14 H- wysokość instalacji w budynku [m] r- gęstość wody instalacyjnej ( r= 999,7 kg/ m³) Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: pw= p st + 0,2= 0,66+ 0,2= 0,86 bar Pojemność wymagana: Vn=Vu Pmax 1 Pmax pw = 35,9 3bar 1 3bar 0,86 = 67,36 [dm 3 ] Dobrano naczynie o pojemności 80 [dm 3 ] typu N 80 prodrukcji REFLEX Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: d=0,7 Vu d = 0,7*5,99 = 4,19[mm] Przyjęto średnicę DN Dobór stacji uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywać się będzie poprzez zmiękczacza jonowymienny AQUASET 500 z filtrem mechanicznym I produkcji EPURO. 4. Wentylacja kotłowni Według obowiązujących norm przyjmuje się otwór wentylacyjny: Wentylacja: kanał nawiewny 5 [cm 2 / 1kW] 225kW* 5 [cm 2 ]= 1125 [cm 2 ] Przyjęto kanał o wymiarach 40/30 cm (1200cm 2 ) doprowadzony na wysokość 30 cm od poziomu posadzki, przechodzący przez ścianę zewnętrzną. Kanał wywiewny: 1200 cm 2 * 0,5 = 600 [cm 2 ] Przyjęto kanał wywiewny blaszany o wym. 20/30 [mm] (600cm 2 ) wyprowadzony poprzez ścianę zewnętrzną. 12

15 5. Odprowadzenie spalin Przewód kominowy dla kotła 225[kW] A- przekrój komina A= m/ ws* ρ sm m- przepływ masowy spalin: przy pełnym obciążeniu 376 kg/ h; przyjmujemy m= 0,1 [kg/s] ws prędkość spalin 3-5 [m/s] ρ sm gęstość spalin [kg/m 3 ] Wysokość geodezyjna 116 m n.p.m ciśnienie [Pa] ρ sm = ps/rs*ts R s - Stała gazowa = 300 [J/kg*K] ps ciśnienie spalin=95750 [Pa] Ts - temperatura spalin =473 [K] ρ sm = 95750/ 473* 300= 0,67 [kg/m 3 ] Przyjmujemy prędkość spalin 4 [m/s] A= m/ ws* ρ sm A= 0,1/ 4* 0,67 A=0,037 [m 2 ] d= 0,217 [m] => d= 0,20 [m] przyjmujemy 200 [m] Projektowana prędkość spalin A 200 =0,0314 [m 2 ] w s200 = m/ A*ρ sm = 0,1/ 0,0314* 0,67= 4,8 [m/s] w s200 prędkość spalin dla komina o śrenidnicy DN 200. Ciąg kominowy: p h > p p + p+ pk p h - statyczne ciśnienie komina p p - strata na dopływie powietrza do pomieszczenia kotła p p = 3 Pa p- strata ciśnienia przy przepływie spalin przez komin pk -strata ciśnienia przy przepływie przez kocioł Ponieważ kocioł jest projektowany z palnikiem nadmuchowym warunek zmienia się następująco: 13

16 p h > p p h = h* g (ρ p - ρ sm ) h wysokość komina h=10 [m] p h = 10* 9,81 (1,24-0,67)= 55,92 [Pa] ρ p gęstość powietrza dla temperatury 12 [ o C] 2 h w 200 sm 1,5 * s ρ + λ ς [ ] p= d 2 p=16,44 p h > p 55,92 [Pa]> 16,44 [Pa] Dla kotła o mocy 225 [kw] dobrano kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowy o średnicy 200 mm. 6. Wytyczne automatyki Za automatyczne sterowanie odpowiadać będzie sterownik główny Vitotronic 333. Będzie on sterował pracą kotła (poprzez regulator Vitotronic 100 umieszczony na kotłe), systemem ładowania podgrzewacza oraz temperaturą zasilania instalacji c.o. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej załączana będzie co 15minut za pomocą regulatora czasowego. Pompa obiegu c.t.. będzie załączana z sterowników central wentylacyjnych. 7. Izolacja termiczna przewodów Rurociągi z rur stalowych czarnych oczyścić, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą podkładową i jednokrotnie farbą nawierzchniową.rurociągi prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości ścianki według tab. poniżej z płaszczem zewnętrznym z PCV ( lub PE ) zgodnie z PN B z 2000 r. 14

17 Średnica rury [mm] Grubość ociepliny [mm] W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie. 8.Doprowadzenie gazu do kotła Przewody doprowadzające gaz do kotła powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu,wg PN-EN łączonych przez spawanie. Na przewodzie doprowadzającym gaz bezpośrednio przed palnikiem należy zainstalować filtr siatkowy, oraz zawór odcinający kulowy. Kurek powinien mieć trwale zaznaczone położenie: otwarty i zamknięty. Odcinek kończący podłączenia do palnika poprzez przewód metalowy elastyczny DN 25 o długości 0,7 1,0 m. Dodatkowo przy wejściu gazu do pomieszczenia kotłowni zainstalować kurek odcinający dopływ gazu do kotła. Kurek umieścić ok.1,0 m nad terenem (w szafce przed zaworem MAG-3). Pozostałe warunki wykonania doprowadzenia gazu według P.B. Instalacji gazowej. 15

18 8.1. Średnice przewodów ( instalacja wewnętrzna gazowa kotłowni) Średnice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciążeniu prędkość przepływu gazu nie przekroczyła 4 m/s = 14400m/h. a) Godzinowe zapotrzebowanie dla kotlowni V h = Q k H i η k Q k - zapotrzebowanie na moc cieplną [ kw ] H i - wartość opalowa gazu [ 9,5 kwh/m 3 ] η k - sprawność kotła =0,96 V h = 197,6 9,5 0,96 =21,66m3 /h DN= 4 Q p Π w g Q p - obciążenie przewodu pod ciśnieniem ruchowym [ m 3 /h ] w g - średnia prędkość przepływu [ m/h ] DN= 4 21,66 Π =0,044m Dla zasilenia instalacji kotłowni dobrano rurociąg stalowy DN System bezpieczeństwa Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni zastosowano tzw. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX (W-wa, ul.malinowskiego 5, tel ). Zawór elektromagnetyczny odcinający umieszczono w skrzynce gazowej na ścianie budynku. Zawór zamykany jest impulsem elektrycznym. Otwierać zawór można tylko ręcznie, co powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru. Rurociągi należy oznaczyć w sposób widoczny. Detektor gazu DEX- 12 należy umieścić pod sufitem w kotłowni, w miejscu wg rys.1. Detektory gazu powinny być montowane nie dalej niż 8 m od potencjalnego źródła emisji gazu, w miejscach nienasłonecznionych, nie zagrożonych udarem mechanicznym, z dala od źródła ciepła. Realizowane przez system funkcje: 1.wykrycie podwyższonego stężenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnału optycznego 2.wykrycie wysokiego stężenia gazu = zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnału akustycznego 16

19 W skład tego systemy wchodzą: -Zawór MAG 3 DN 50 z kurkiem klapowym umieszczonym na zewnątrz budynku w stalowej naściennej szafce. -DEX- 12- dwuprogowy detektor gazu -Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 szt.2 MD-2.Z moduł alarmowy zasila i steruje pracą elemntów jw. oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG (230V). UWAGA: Aby zapewnić skuteczność instalacji zabezpieczającej należy raz do roku przeprowadzić przegląd techniczny wraz z kalibracją detektora. 9. Droga montażowa Z uwagi na znaczne wymiary kotła i konieczność przejścia przez otwór drzwiowy proponuje się przenosić urządzenie rozmontowane i dokonać pełnego złożenia w pomieszczeniu kotłowni. Uwaga: Wszystkie zinstalowane urządzenia, armatura i materiały powinny posiadać wymagane dopuszczenia (certyfikaty) CE i B lub aprobaty techniczne. 17

20 ZESTAWIENIE CZĘŚCI: Oznacz. Nazwa elementu Typ Ilość szt. 1. Kocioł wodny Vitoplex 300 TX Regulator Vitotronic 200 GW Regulator Vitotronic 050 HK1W 1 4. Palnik gazowy wentylatorowy modulowany WG30N/1 -C 1 5. Zawór odcinający DN Manometr 0,6 MPa 1 7. Zawór odcinający z blokadą położenia X2777 DN Zawór kulowy DN Zawór bezpieczeństwa 1915 Dn Termometr przylgowy Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa elektroniczna MAGNA F Zawór zwrotny Zawór mieszający z siłownikiem VL3 DN 50+AMV Wartownik z funkcją filtroodmulnika MH Odpowietrznik automatyczny DN Zawór spustowy DN Odpowietrznik automatyczny DN Rozdzielacz MGV Przeponowe naczynie wzbiorcze N Zmiękczacz jonowowymienny AQUASET Zwór odcinający DN Wodomierz JS Zawór kulowy odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór antyskażeniowy GA-R295 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowant DN Pompa UPS B Zwór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa MAGNA

21 39. Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowany DN Zawór mieszający z siłownikiem VRB 3 DN 20+AMV Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Programowy sterownik czasowy PCM Zawór odcinający klapowy (gazowy) MAG 3 DN Zawór odcinający gazowy DN Zawór odcinający gazowy DN Filtr siatkowy DN Moduł alarmowy MD-2.Z Sygnalizator akustyczny SL Detektor gazu DEX Czujnik temperatury zewnętrznej ATS Przeponowe naczynie wzbiorcze DT Podgrzewacz Vitocell V L Pompa cyrkulacyjna Wilo Star ZE 25/1-5 C Zawór odcinający DN Zawór zwrotny DN Zanurzeniowa czujka temperatury Zawór bezpieczeństwa 2115 DN Wodomierz skrzydełkowy DN 50 1 Uwaga: Urządzenia producentów użytych w projekcie są przykładowe i dopuszcza się zastosowanie równoważnych zamienników. 19

22 Dokumentacje Techniczne 20

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck)

KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) KOTŁOWNIA GAZOWA (Ck) LISTOPAD 2012 Ck1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Spis treści Opis techniczny...3-10 WYKAZ RYSUNKÓW Ck1. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (-) Str Ck11 Ck2. RZUT POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 1:50 Str Ck12

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU ZAŁĄCZNIK NR 9 Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka Kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców:

Dobrano drugi kocioł gazowy firmy: Hoval. Model: 300 Moc nominalna: 272,0 kw Pojemność wodna: 420,0 dm 3 Średnica króćców: 1 III. OBLICZENIA Obiekt: Budynek 4- główna kotłownia ( bud 1,2,3,4,5,6,7) ver. 1.28 1.0 Dobór urządzeń kotłowni 1.1 Zapotrzebowanie na moc cieplną wg PN-EN 12828:2006 ObciąŜenia cieplne instalacji ogrzewania

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Produkt Wielkość Ilość Jednostka Produkt Wielkość Ilość Jednostka Zestawienie materiałów - kotłownia gazowa Kocioł i automatyka 1 Kocioł wiszący, kondensacyjny jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 110 kw; sprawność znormalizowana

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy

OPIS TECHNICZNY. do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy , ul.bolesława Śmiałego 6 tel. 62 586 14 95, e-mail: intech 1@interia.pl OPIS TECHNICZNY do projektu technicznego technologii kotłowni grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Przytocznicy 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia dotyczące kotłowni

Obliczenia dotyczące kotłowni VII Obliczenia dotyczące kotłowni Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego co. Pojemność instalacji ogrzewania wodnego V =,2 * Q Całk.) = 344,344 [m 3 ] Pojemność użytkowa naczynia V u = V * ρ * ν = ν =

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ NAZWA I ADRES INWESTYCJI: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. PRAŁATA STANISŁAWA SUDOŁA W DZIKOWCU DZIKOWIEC, DZ. NR 1229, 1230. INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE II. OPIS SZCZEGÓŁOWY. 1. Instalacja gazowa 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji gazowej realizacji stanu wykończeniowego budynku administracyjno - gastronomicznego PZŁ Olsztyn zlokalizowanego przy ulicy Leśnej 3N działka nr. 1/110 w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ

PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WĘGLOWO- KOKSOWEJ NA OLEJOWĄ PROJEKT ZAMIENNY BRANśA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃ- SKA, UL. DŁUGA 144 34-530 BUKOWINA TATRZAŃ- SKA Kod CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet...

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 3 5 3.2.1. Technologia kotłowni... 3-4 3.2.2. Zabezpieczenie kotła i instalacji...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne w budynkach Instalowanie kotłów Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul. Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Źródła ciepła 4. Projektowane rozwiązania techniczne 4.1 Opis ogólny schematu technologicznego węzła cieplnego

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ OPACOWANIE ZAWIERA: OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RZUT FRAGMENTU PARTERU skala 1:100 rys. 1 - RZUT FRAGMENTU I PIĘTRA skala 1:100 rys. 2 - RZUT FRAGMENTU II PIĘTRA skala 1:100 rys. 3 - RZUT DACHU CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszów Instalacje: Instalacja solarna dla podgrzewu ciepłej wody ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ

WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ WYTYCZNE TECHNICZNE MODERNIZACJI WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETARGOWI W PUCKIEJ GOSPODARCE KOMUNALNEJ Gdynia : 23 marzec 2017 r. Opracował : mgr inż. Cezary Sobczyk ZAŁĄCZNIK TECHNICZNY DO PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi P R Z E D M I A R R O B Ó T TECHNOLOGIA KOTŁOWNI OLEJOWEJ - Budynek odpraw celnych nr 21 - Drogowe Przejście Graniczne w Gołdapi Data: 2007-12-17 Inwestor: Wojewoda Warmińsko-Mazurski 10-542 Olsztyn, ul.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW

DANE DO OBLICZEŃ. budynek mieszkalny OBLICZENIA PRZEPŁYWÓW DANE DO OBLICZEŃ Obiekt / Adres: Mysłowice, ul. Skotnica 20, budynek mieszkalny Typ węzła co Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T zo zima 135 C T po 70 C dt zozima 0 C Ciśnienie dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

Projekt punktu redukcyjno pomiarowego i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy w Nadarzynie

Projekt punktu redukcyjno pomiarowego i wewnętrznej instalacji gazu dla Urzędu Gminy w Nadarzynie SPIS TREŚCI : OPIS TECHNICZNY STR. 2-8 TABELA OBLICZENIOWA STR. 9 WARUNKI TECHNICZNE STR. 10-12 RYS. NR 1 MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA ZEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA STR. 13 RYS. NR.2 RZUT KOTŁOWNI STR.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis Techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis projektowanej instalacji. 3.1. Projektowane wyposażenie w przybory gazowe. 3.2. Zużycie gazu. 3.3. Rozprowadzenie

Bardziej szczegółowo

F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129

F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129 DIMATERM F.U.H. DIMA-TERM Bogdan Kmak 33-300 Nowy Sącz ul. Korzeniowskiego 10/129 Pracownia projektowa : Nowy Sącz ul. Głowackiego 34a pok. 9 tel./fax 018/441-67-63 kom. 606-207-353 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA GAZOWA (G)

INSTALACJA GAZOWA (G) INSTALACJA GAZOWA (G) listopad 2012 G1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY STR. G3-G7 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2. RYS. NR. 1 RZUT PARTERU STR. G8 3. RYS. NR. 2 RZUT PIĘTRA STR. G9 4. RYS.

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy

Rozdział 10 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G434 Ecostream Rozdział Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 003 do 006 str. 007 do 013 cennik 2011/1 rozdział 001 002 cennik 2011/1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str.

Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy. Logano G334 Logano G434. str do str. Logano G434 Rozdział 8 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem atmosferycznym średniej i dużej mocy Logano G334 Logano G434 str. 8 003 do 8 006 str. 8 007 do 8 013 cennik 2009/2 rozdział 8 8 001 8 002 cennik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: 1. Opis techniczny 2. Rysunki : 2.1. Technologia kotłowni instalacja gazu rys. nr 1. 2.2. Aksonometryczne rozwinięcie instalacji gazu rys. nr 2. 3. Umowa nr 11193/3087/2006 4. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Budowlany Technologia kotłowni gazowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji gazu 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu instalacji solarnej dla Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie CWU 2. Zapotrzebowanie ciepła 3. Dobór kolektorów 4. Dobór pompy obiegowej

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOTŁOWNIA OLEJOWA CPV 45331110-0 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O.

Przedmiar robót. Modernizacja kotłowni wraz z instalacja C.O. Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SZKOLNY OSRODEK WYPOCZYNKOWY ORLE GNIAZDO Inwestor: 34-443 SROMOWCE WYZNE NAD ZALEW 7 Data opracowania: 2014-07-21 strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys 1 Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Budynek mieszkalny wielorodzinny. Skoczów ul. Ks. Mocko 3/14 TREŚĆ : Projekt techniczny instalacji c.o. BRANŻA : Inst. Sanitarne. INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody

Instrukcja eksploatacji VITOCELL-V 100. Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów. Pojemnościowy podgrzewacz wody Vitocell-V 100 Typ CVA, 750 i 1000 litrów Pojemnościowy podgrzewacz wody iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych. VITOCELL-V 100 VN01 250906

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią

Przedmiar robót. Stadion Sportowy - Budynek zaplecza - Instalacja gazu wraz z kotłownią Przedmiar robót Stadion Sportowy - Budynek zaplecza Budowa: Ustroń ul. Sportowa 5 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne Lokalizacja: Ustroń ul. Sportowa 5 Inwestor: Miasto Ustroń 43-450 Ustroń ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej

OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej OPIS TECHNICZNY do kotłowi gazowej 1. Zakres opracowania Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu nowej kotłowni gazowej zasilającej w ciepło istniejący budynek. Zasilanie kotła c.o. z sieci gazowej,

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy

PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie. ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY REMONT MODERNIZACJA KOTŁOWNI C.O. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w Węgrzynowie INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Węgrzynowie ADRES : Węgrzynowo, gmina Płoniawy BRANśA : SANITARNA PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa

Przedmiar Robót. Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Przedmiar Robót Technologia Kotłowni gazowej-przebudowa Obiekt Kod CPV 45300000-0 Budowa Lesznowola, ul. Szkolna Inwestor Gmina Lesznowola ul. Gminnej Rady narodowej 60 Wykonawca DOM-BUD w Suwalkach Sporządził

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice

INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAŁ: OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym wielorodzinnym LOKALIZACJA: Gaj Wielki, ul. Nowa 4, dz. nr 77/7, gm. Kaźmierz INWESTOR: LTD Nieruchomości sp. z o.o. ADRES ZAMIESZKANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY

adres: ul. Tomaszewicza 9/129, Łódź tel. (+48) , NIP: REGON: PROJEKT WYKONAWCZY P r z e d s iębiorstwo Projektowo Wykonawcze adres: ul. Tomaszewicza 9/129, 94-048 Łódź tel. (+48) 668 046 210, 604 497 555 NIP: 726-233-24-80 REGON: 100553670 info@iglohome.pl www.iglohome.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA

TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA TEMAT : PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO NA POTRZEBY KOTŁOWNI GAZOWEJ WBUDOWANEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO przy ul.brylowskiej 4, WARSZAWA FAZA BRANŻA INWESTOR PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo