ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

2 OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ dla budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie K O T Ł O W N I A G A Z O WA Nazwa i adres inwestora: Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn

3 1. Wstęp. 1.1 Cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50. dla nowo projektowanego budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi. Kotłownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowaną automatyką Podstawa opracowania - projekty architektoniczne budynków, - projekty branżowe, - uzgodnienia branżowe, - aktualne normy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu ciepłownictwa, - warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 2. Dane ogólne 2.1. Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby grzewcze instalacja: centralne ogrzewanie 158 [kw] centralna woda użytkowa 20 [kw] nagrzewnice wentylacyjne 50 [kw] Razem: 228 [kw] 2.2. Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Projektuje się kotłownie gazową z priorytetem na c.w.u, o mocy 208 [kw]. Zapotrzebowanie grzewcze pokrywa kocioł niskotemperaturowy, - VIESSMANN Vitoplex 300 typ TX3 o mocy nominalnej 225 [kw]. Kotłownia będzie źródłem ciepła; centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacji oraz centralnej wody użytkowej dla nowo projektowanego budynku. Parametry czynnika grzewczego 80 / 60 C Kubatura kotłowni V k = Q/ 4,65 [kw/m 3 ]= 225 kw / 4,65 [kw/m 3 ] = 48,39 [m 3] Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 20,07m 2 *3,30m = 66,2 [m 3], przy wysokości 1

4 pomieszczenia h = 3,30 [m] ( wymagana minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni h = 2,2 m) czyli : 66,2 m 3 > 48,39 m 3 pomieszczenie spełnia wymagania Dz. U. Nr75 poz Ochrona przeciw pożarowa Kotłownia stanowi pomieszczenie o gęstości obciążenia ognia do 500 MJ/m 2, oddzielonym od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany i strop: EI 60 - drzwi: EI 30. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową i koc gaśniczy. Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej ( na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia ( bez użycia klamki ), o szerokości w świetle min. 0,9 m. Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody Warunki wykonania i eksploatacji Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny być wyposażone w zawory odwadniające. Uwaga: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 2

5 3.Obliczenia i dobór części składowych kotłowni Kocioł Vitoplex 300 typ TX3 wielkość 225 producent Viessmann Moc znamionowa 225 [kw] Wymiary: długość 1,680 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 1,555 [m] Pojemność wody 360 [L] Dopuszczalna temperatura 110 [ o C] Dopuszczalne nadciśnienie 4 [bar] Króciec spalin 200 [mm] Sprawność znormalizowana 96 % Masowe natężenie przepływu spalin 376 [kg/h] Opór przepływu po stronie grzewczej 0,5 [kpa] Projektuje się cokół betonowy pod kocioł o wymiarach: długość 1,400 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 0,060 [m] 3.2. Palniki Zastosowano modulowany palnik gazowy WG30N/1 -C Weishaupt o maksymalnej mocy 350kW. Wymiary: wysokość 0,46 m szerokość 0,42 m długość 0,48 m 3.3. Dobór średnic obiegów wodnych Średnica przyłączeniowa kotła Obliczenie przepływu masowego wody grzewczej przez kocioł: gdzie: V=Q / (ρ*cp* t) V strumień objętości czynnika [m 3 /s] 3

6 Q- moc grzewcza kotła =225 [kw] t różnica temperatury wody zasilania i powrotu = 20 [ o C] ρ gęstość wody w średniej temperaturze 978 [kg/m 3 ] (dla 70 [ o C] ) Cp ciepło właściwe wody 4,19 [kj/kg*k] Strumień objętości V=0,0027 [m 3 /s] = 9,72 [m 3 /h] Dobór średnicy: Zakładana prędkość przepływu w=1 m/s 4 V d= 3,14 w d=0,059m Przyjmujemy średnice Dn Dobór zaworu podwyższania temperatury wody powrotnej Opory obiegu kotłowego: - zawory odcinające kulowe Dn 65 p=0,02 [kpa] - filtr siatkowy DN65 p=2,5 [kpa] - zawór zwrotny Dn 65 typ 402 p=2.45 [kpa] - opór przepływu poprzez kocioł p=0,5 [kpa] - strata na wartowniku MH 80 p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza MGV80 p=2,4 [kpa] - opór rurociągów Dn 60 L=5m p=0,5 [kpa] Sumaryczny opór obiegu: p=9,47 [kpa] Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po=9,47 [kpa] Zawór dobieram na przepływ obliczeniowy powiększony o 35% na mieszanie Vz=V*1.35=9,72*1.35= 13,12[m 3 /h] 4

7 Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VL 3 Dn 50 o kvs=40 z siłownikiem AMV 423. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (13,12/40) 2 *1 =0,11 [bar] = 11 [kpa] Autorytet wynosi: A=11/9,47+11 =0,54 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) 3.5. Dobór pompy obiegu kotłowego Wydajność pompy Q V =1, [ Cp r dt ] [m3 /h] gdzie: Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] V=13,12 m 3 /h Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p=( po+ pz )* 1.2 p - sumaryczne straty ciśnienia do doboru pompy [kpa] po straty ciśnienia na kotle i obiegu od kotła do rozdzielaczy p=9,47 [kpa] pz straty na zaworze 3-drogowym pz=11 [kpa] p=20,47*1,2=24,56 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 978[kg/m 3 ] H=24564/(9,81*978)=2,56[mH 2 O] V=13,12 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V) produkcji Grundfos, specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 5

8 3.6. Dobór armatury zabezpieczającej obieg kotłowy Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła (wg PN-81/M-35630): Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: m= Q/r [kg/ s] Q- nominalna moc kotła [kw] r- ciepło parowania r=2257 [kj/kg] m- przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] m= 225/ 2125,7= 0,1058 kg/ s= 381,05 kg/ h Dla kotła o mocy 225 kw oraz dopuszczalnym nadciśnieniu 3 bar dobrano zawór za pomocą programu HUSTY wersja 4.1. Dla kotła dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Przed brakiem wody zabezpieczać będzie zabezpieczenie stanu wody składające się z części: wykonawczej (pływak szklany zawieszony na suwaku zakończony magnesem)i elektrycznej UWAGA: Urządzenie posiada blokadę w przypadku zadziałania. Urządzenie musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy przycisku pod gumową osłoną Dobór rozdzielacza Przepływ czynnika poprzez rozdzielacz: Q V=3600 [ Cp r dt ] [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] 6

9 V=9,9 [m 3 /h] Dobrano dwa rozdzielacze dwu obiegowe typ: MGV80 o średnicy przyłączeniowej DN 80, wraz z wartownikiem MH 80: produkcji Meibes, - strata na wartowniku p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza p=2,4 [kpa] Wartownik pełni trzy funkcje: Zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazów oraz filtroodmulnika Dobór pomp i armatury na poszczególnych obiegach Dobór pompy i zaworu mieszającego obiegu c.o.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 156 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=7,92 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne: Opory instalacji wewnętrznej (wyliczenia wg programu InstalSystem) pw=32 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 50 -opór filtru siatkowego DN 50 -opór zaworu zwrotnego DN 50 typ 601 -opór liniowy rury DN 50 suma: p=0,02 [kpa] p=2,5 [kpa] p=3,20 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,75 [kpa] 7

10 Dobór zaworu 3-drogowego: Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po = 37,75 [kpa] Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VRG 3 Dn 32 o kvs=16 z siłownikiem AMV(E) 15. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (7,92/16) 2 *1 =0,24 [bar] = 24,5 [kpa] Autorytet wynosi: A=24,5/37,75+24,5 =0,40 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pz+ pr)*b2=(24,5+37,75)*1,2=74,7[kpa] b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=74,7 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=70836/(9,81*971,6)=7,83 [mh 2 O] V=7,92 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 8

11 Dobór pompy obiegu c.t.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 50 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=2,53 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw = 22 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 32 -opór filtru siatkowego DN 32 -opór zaworu zwrotnego DN 32 typ 601 -opór liniowy rury DN 32 suma pr : p=0,02 [kpa] p=2,15 [kpa] p=2,83 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,03 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=31,1[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] 9

12 H=31084/(9,81*971,6)=3,26 [mh 2 O] V=2,53 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór pompy obiegu c.w.u.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 20 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=1,01 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw=14,7 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 25 -opór filtru siatkowego DN 25 -opór zaworu zwrotnego DN 25 typ 601 -opór liniowy rury DN 25 suma pr : p=0,02 [kpa] p=1,5 [kpa] p=2 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 3,55 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 10

13 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=21,9[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=21956/(9,81*971,6)=2,30 [mh 2 O] V=1,01 [m 3 /h] Dobrano pompę: 1. GRUNDFOS typ UPS B 130 (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór zabezpieczeń obiegów grzewczych Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego Pojemność instalacji: c.o ,8 dm 3 c.t dm 3 c.w.u dm 3 suma: ,8 dm 3 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego V u = 1,1*V* ρ* V V- przyrost objętości właściwej wody ( V= 0,0287 dm 3 / kg ) V u = 1,1*1,1398* 999,7* 0,0287= 35,9 [dm 3 ] Ciśnienie hydrostatyczne: p st = r* g* H= 999,7* 9,81* 6,7= 65707,3Pa= 0,66 bar g- przyśpieszenie ziemskie ( g= 9,81 m/ s 2 ) 11

14 H- wysokość instalacji w budynku [m] r- gęstość wody instalacyjnej ( r= 999,7 kg/ m³) Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: pw= p st + 0,2= 0,66+ 0,2= 0,86 bar Pojemność wymagana: Vn=Vu Pmax 1 Pmax pw = 35,9 3bar 1 3bar 0,86 = 67,36 [dm 3 ] Dobrano naczynie o pojemności 80 [dm 3 ] typu N 80 prodrukcji REFLEX Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: d=0,7 Vu d = 0,7*5,99 = 4,19[mm] Przyjęto średnicę DN Dobór stacji uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywać się będzie poprzez zmiękczacza jonowymienny AQUASET 500 z filtrem mechanicznym I produkcji EPURO. 4. Wentylacja kotłowni Według obowiązujących norm przyjmuje się otwór wentylacyjny: Wentylacja: kanał nawiewny 5 [cm 2 / 1kW] 225kW* 5 [cm 2 ]= 1125 [cm 2 ] Przyjęto kanał o wymiarach 40/30 cm (1200cm 2 ) doprowadzony na wysokość 30 cm od poziomu posadzki, przechodzący przez ścianę zewnętrzną. Kanał wywiewny: 1200 cm 2 * 0,5 = 600 [cm 2 ] Przyjęto kanał wywiewny blaszany o wym. 20/30 [mm] (600cm 2 ) wyprowadzony poprzez ścianę zewnętrzną. 12

15 5. Odprowadzenie spalin Przewód kominowy dla kotła 225[kW] A- przekrój komina A= m/ ws* ρ sm m- przepływ masowy spalin: przy pełnym obciążeniu 376 kg/ h; przyjmujemy m= 0,1 [kg/s] ws prędkość spalin 3-5 [m/s] ρ sm gęstość spalin [kg/m 3 ] Wysokość geodezyjna 116 m n.p.m ciśnienie [Pa] ρ sm = ps/rs*ts R s - Stała gazowa = 300 [J/kg*K] ps ciśnienie spalin=95750 [Pa] Ts - temperatura spalin =473 [K] ρ sm = 95750/ 473* 300= 0,67 [kg/m 3 ] Przyjmujemy prędkość spalin 4 [m/s] A= m/ ws* ρ sm A= 0,1/ 4* 0,67 A=0,037 [m 2 ] d= 0,217 [m] => d= 0,20 [m] przyjmujemy 200 [m] Projektowana prędkość spalin A 200 =0,0314 [m 2 ] w s200 = m/ A*ρ sm = 0,1/ 0,0314* 0,67= 4,8 [m/s] w s200 prędkość spalin dla komina o śrenidnicy DN 200. Ciąg kominowy: p h > p p + p+ pk p h - statyczne ciśnienie komina p p - strata na dopływie powietrza do pomieszczenia kotła p p = 3 Pa p- strata ciśnienia przy przepływie spalin przez komin pk -strata ciśnienia przy przepływie przez kocioł Ponieważ kocioł jest projektowany z palnikiem nadmuchowym warunek zmienia się następująco: 13

16 p h > p p h = h* g (ρ p - ρ sm ) h wysokość komina h=10 [m] p h = 10* 9,81 (1,24-0,67)= 55,92 [Pa] ρ p gęstość powietrza dla temperatury 12 [ o C] 2 h w 200 sm 1,5 * s ρ + λ ς [ ] p= d 2 p=16,44 p h > p 55,92 [Pa]> 16,44 [Pa] Dla kotła o mocy 225 [kw] dobrano kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowy o średnicy 200 mm. 6. Wytyczne automatyki Za automatyczne sterowanie odpowiadać będzie sterownik główny Vitotronic 333. Będzie on sterował pracą kotła (poprzez regulator Vitotronic 100 umieszczony na kotłe), systemem ładowania podgrzewacza oraz temperaturą zasilania instalacji c.o. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej załączana będzie co 15minut za pomocą regulatora czasowego. Pompa obiegu c.t.. będzie załączana z sterowników central wentylacyjnych. 7. Izolacja termiczna przewodów Rurociągi z rur stalowych czarnych oczyścić, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą podkładową i jednokrotnie farbą nawierzchniową.rurociągi prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości ścianki według tab. poniżej z płaszczem zewnętrznym z PCV ( lub PE ) zgodnie z PN B z 2000 r. 14

17 Średnica rury [mm] Grubość ociepliny [mm] W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie. 8.Doprowadzenie gazu do kotła Przewody doprowadzające gaz do kotła powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu,wg PN-EN łączonych przez spawanie. Na przewodzie doprowadzającym gaz bezpośrednio przed palnikiem należy zainstalować filtr siatkowy, oraz zawór odcinający kulowy. Kurek powinien mieć trwale zaznaczone położenie: otwarty i zamknięty. Odcinek kończący podłączenia do palnika poprzez przewód metalowy elastyczny DN 25 o długości 0,7 1,0 m. Dodatkowo przy wejściu gazu do pomieszczenia kotłowni zainstalować kurek odcinający dopływ gazu do kotła. Kurek umieścić ok.1,0 m nad terenem (w szafce przed zaworem MAG-3). Pozostałe warunki wykonania doprowadzenia gazu według P.B. Instalacji gazowej. 15

18 8.1. Średnice przewodów ( instalacja wewnętrzna gazowa kotłowni) Średnice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciążeniu prędkość przepływu gazu nie przekroczyła 4 m/s = 14400m/h. a) Godzinowe zapotrzebowanie dla kotlowni V h = Q k H i η k Q k - zapotrzebowanie na moc cieplną [ kw ] H i - wartość opalowa gazu [ 9,5 kwh/m 3 ] η k - sprawność kotła =0,96 V h = 197,6 9,5 0,96 =21,66m3 /h DN= 4 Q p Π w g Q p - obciążenie przewodu pod ciśnieniem ruchowym [ m 3 /h ] w g - średnia prędkość przepływu [ m/h ] DN= 4 21,66 Π =0,044m Dla zasilenia instalacji kotłowni dobrano rurociąg stalowy DN System bezpieczeństwa Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni zastosowano tzw. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX (W-wa, ul.malinowskiego 5, tel ). Zawór elektromagnetyczny odcinający umieszczono w skrzynce gazowej na ścianie budynku. Zawór zamykany jest impulsem elektrycznym. Otwierać zawór można tylko ręcznie, co powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru. Rurociągi należy oznaczyć w sposób widoczny. Detektor gazu DEX- 12 należy umieścić pod sufitem w kotłowni, w miejscu wg rys.1. Detektory gazu powinny być montowane nie dalej niż 8 m od potencjalnego źródła emisji gazu, w miejscach nienasłonecznionych, nie zagrożonych udarem mechanicznym, z dala od źródła ciepła. Realizowane przez system funkcje: 1.wykrycie podwyższonego stężenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnału optycznego 2.wykrycie wysokiego stężenia gazu = zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnału akustycznego 16

19 W skład tego systemy wchodzą: -Zawór MAG 3 DN 50 z kurkiem klapowym umieszczonym na zewnątrz budynku w stalowej naściennej szafce. -DEX- 12- dwuprogowy detektor gazu -Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 szt.2 MD-2.Z moduł alarmowy zasila i steruje pracą elemntów jw. oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG (230V). UWAGA: Aby zapewnić skuteczność instalacji zabezpieczającej należy raz do roku przeprowadzić przegląd techniczny wraz z kalibracją detektora. 9. Droga montażowa Z uwagi na znaczne wymiary kotła i konieczność przejścia przez otwór drzwiowy proponuje się przenosić urządzenie rozmontowane i dokonać pełnego złożenia w pomieszczeniu kotłowni. Uwaga: Wszystkie zinstalowane urządzenia, armatura i materiały powinny posiadać wymagane dopuszczenia (certyfikaty) CE i B lub aprobaty techniczne. 17

20 ZESTAWIENIE CZĘŚCI: Oznacz. Nazwa elementu Typ Ilość szt. 1. Kocioł wodny Vitoplex 300 TX Regulator Vitotronic 200 GW Regulator Vitotronic 050 HK1W 1 4. Palnik gazowy wentylatorowy modulowany WG30N/1 -C 1 5. Zawór odcinający DN Manometr 0,6 MPa 1 7. Zawór odcinający z blokadą położenia X2777 DN Zawór kulowy DN Zawór bezpieczeństwa 1915 Dn Termometr przylgowy Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa elektroniczna MAGNA F Zawór zwrotny Zawór mieszający z siłownikiem VL3 DN 50+AMV Wartownik z funkcją filtroodmulnika MH Odpowietrznik automatyczny DN Zawór spustowy DN Odpowietrznik automatyczny DN Rozdzielacz MGV Przeponowe naczynie wzbiorcze N Zmiękczacz jonowowymienny AQUASET Zwór odcinający DN Wodomierz JS Zawór kulowy odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór antyskażeniowy GA-R295 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowant DN Pompa UPS B Zwór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa MAGNA

21 39. Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowany DN Zawór mieszający z siłownikiem VRB 3 DN 20+AMV Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Programowy sterownik czasowy PCM Zawór odcinający klapowy (gazowy) MAG 3 DN Zawór odcinający gazowy DN Zawór odcinający gazowy DN Filtr siatkowy DN Moduł alarmowy MD-2.Z Sygnalizator akustyczny SL Detektor gazu DEX Czujnik temperatury zewnętrznej ATS Przeponowe naczynie wzbiorcze DT Podgrzewacz Vitocell V L Pompa cyrkulacyjna Wilo Star ZE 25/1-5 C Zawór odcinający DN Zawór zwrotny DN Zanurzeniowa czujka temperatury Zawór bezpieczeństwa 2115 DN Wodomierz skrzydełkowy DN 50 1 Uwaga: Urządzenia producentów użytych w projekcie są przykładowe i dopuszcza się zastosowanie równoważnych zamienników. 19

22 Dokumentacje Techniczne 20

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI Budowa kotłowni w budynku Klubu Sportowego RABA w Dobczycach ADRES INWESTYCJI Budynek KS Raba położony na dz. nr 875 przy ul. Podgórskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych

Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych TEMAT : Projekt instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, kotłowni lokalnej, instalacji ciepłej wody uŝytkowej oraz instalacji elektrycznych BRANśA : Sanitarna i elektryczna FAZA : Specyfikacje techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok

pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin mostępowanie zostanie przeprowadzone w tróbie przetargu nieograniczonegok pmbcycfhacga fptltkyce taorkhót wajótfbkfa NK kazwa i adres zamawiającegok wamawiająców AdresW dodzinó praców Archiwum maństwowe w iublinie ulk gezuicka NPI OMJVRM iublin TWPMJNRWPM OK Trób udzielenia

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego

PROJEKT BUDOWLANY Węzła cieplnego INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-33 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Termomodernizacja kompleksu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Jednostki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej

WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY, RAKONIEWICE S-1 WewnÊTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODY, KANALIZACJI I WENTYLACJI W DOMU POGRZEBOWYM w RAKONIEWICACH, ul.zamkowa w zakresie bran y sanitarnej DOM POGRZEBOWY,

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM

PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM SOLARTIME Sp. z o.o. Miłocin 284 36-062 Zaczernie PROJEKT WYKONAWCZY WSPOMAGANIA PODGRZEWU C.W.U SYSTEMEM SOLARNYM Adres inwestycji: Przedszkole Samorządowe 38-460 Jedlicze ul. Rejtana Nazwa i adres inwestora:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR - Kotłownia na olej opałowy na potrzeby ogrzewania budynków oczyszczalni ścieków. Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Rzeźnicza 1, 59-300Lubin SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY HVAC PROJECT Karolina Matej 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 17; tel. (0-84) 664-42-24 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STANOWIĄCYCH MIENIE SAMORZĄDÓW:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo