ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

2 OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ dla budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie K O T Ł O W N I A G A Z O WA Nazwa i adres inwestora: Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska Nadarzyn

3 1. Wstęp. 1.1 Cel opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50. dla nowo projektowanego budynku Urzędu Gminy w Nadarzynie. Przewiduje się eksploatowanie kotłowni bez stałej obsługi. Kotłownia pracuje samodzielnie, sterowana zamontowaną automatyką Podstawa opracowania - projekty architektoniczne budynków, - projekty branżowe, - uzgodnienia branżowe, - aktualne normy, - katalogi i materiały techniczno-informacyjne z zakresu ciepłownictwa, - warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 2. Dane ogólne 2.1. Zapotrzebowanie energii cieplnej na potrzeby grzewcze instalacja: centralne ogrzewanie 158 [kw] centralna woda użytkowa 20 [kw] nagrzewnice wentylacyjne 50 [kw] Razem: 228 [kw] 2.2. Opis rozwiązania projektowanej kotłowni Projektuje się kotłownie gazową z priorytetem na c.w.u, o mocy 208 [kw]. Zapotrzebowanie grzewcze pokrywa kocioł niskotemperaturowy, - VIESSMANN Vitoplex 300 typ TX3 o mocy nominalnej 225 [kw]. Kotłownia będzie źródłem ciepła; centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic wentylacji oraz centralnej wody użytkowej dla nowo projektowanego budynku. Parametry czynnika grzewczego 80 / 60 C Kubatura kotłowni V k = Q/ 4,65 [kw/m 3 ]= 225 kw / 4,65 [kw/m 3 ] = 48,39 [m 3] Kubatura projektowanej kotłowni wynosi: 20,07m 2 *3,30m = 66,2 [m 3], przy wysokości 1

4 pomieszczenia h = 3,30 [m] ( wymagana minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni h = 2,2 m) czyli : 66,2 m 3 > 48,39 m 3 pomieszczenie spełnia wymagania Dz. U. Nr75 poz Ochrona przeciw pożarowa Kotłownia stanowi pomieszczenie o gęstości obciążenia ognia do 500 MJ/m 2, oddzielonym od pozostałych pomieszczeń ścianami, stropem i drzwiami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej: ściany i strop: EI 60 - drzwi: EI 30. Pomieszczenie kotłowni należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy tj. gaśnicę proszkową i koc gaśniczy. Główny awaryjny wyłącznik prądu musi być zlokalizowany na zewnątrz kotłowni przy wejściu. Drogi ewakuacyjne z kotłowni oraz usytuowanie urządzeń p.poż oznaczyć zgodnie z polskimi normami. Drzwi dla pomieszczenia kotłowni powinny otwierać się zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej ( na zewnątrz ), być łatwe do otwarcia ( bez użycia klamki ), o szerokości w świetle min. 0,9 m. Przejścia przewodów przez ściany i strop należy wykonać w rurach stalowych osłonowych stosując wypełnienie masą ognioodporną o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegrody Warunki wykonania i eksploatacji Kotłownię należy wyposażać w instrukcję obsługi, schematy instalacyjne w formie tablic oraz w instrukcję postępowania na wypadek pożaru. Urządzenia zabezpieczające pracę kotłowni muszą być sprawne i okresowo poddawane przeglądom i konserwacji. Wszystkie obiegi kotłowni powinny być wyposażone w zawory odwadniające. Uwaga: Wszystkie użyte elementy i materiały winny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia. 2

5 3.Obliczenia i dobór części składowych kotłowni Kocioł Vitoplex 300 typ TX3 wielkość 225 producent Viessmann Moc znamionowa 225 [kw] Wymiary: długość 1,680 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 1,555 [m] Pojemność wody 360 [L] Dopuszczalna temperatura 110 [ o C] Dopuszczalne nadciśnienie 4 [bar] Króciec spalin 200 [mm] Sprawność znormalizowana 96 % Masowe natężenie przepływu spalin 376 [kg/h] Opór przepływu po stronie grzewczej 0,5 [kpa] Projektuje się cokół betonowy pod kocioł o wymiarach: długość 1,400 [m] szerokość 0,950 [m] wysokość 0,060 [m] 3.2. Palniki Zastosowano modulowany palnik gazowy WG30N/1 -C Weishaupt o maksymalnej mocy 350kW. Wymiary: wysokość 0,46 m szerokość 0,42 m długość 0,48 m 3.3. Dobór średnic obiegów wodnych Średnica przyłączeniowa kotła Obliczenie przepływu masowego wody grzewczej przez kocioł: gdzie: V=Q / (ρ*cp* t) V strumień objętości czynnika [m 3 /s] 3

6 Q- moc grzewcza kotła =225 [kw] t różnica temperatury wody zasilania i powrotu = 20 [ o C] ρ gęstość wody w średniej temperaturze 978 [kg/m 3 ] (dla 70 [ o C] ) Cp ciepło właściwe wody 4,19 [kj/kg*k] Strumień objętości V=0,0027 [m 3 /s] = 9,72 [m 3 /h] Dobór średnicy: Zakładana prędkość przepływu w=1 m/s 4 V d= 3,14 w d=0,059m Przyjmujemy średnice Dn Dobór zaworu podwyższania temperatury wody powrotnej Opory obiegu kotłowego: - zawory odcinające kulowe Dn 65 p=0,02 [kpa] - filtr siatkowy DN65 p=2,5 [kpa] - zawór zwrotny Dn 65 typ 402 p=2.45 [kpa] - opór przepływu poprzez kocioł p=0,5 [kpa] - strata na wartowniku MH 80 p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza MGV80 p=2,4 [kpa] - opór rurociągów Dn 60 L=5m p=0,5 [kpa] Sumaryczny opór obiegu: p=9,47 [kpa] Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po=9,47 [kpa] Zawór dobieram na przepływ obliczeniowy powiększony o 35% na mieszanie Vz=V*1.35=9,72*1.35= 13,12[m 3 /h] 4

7 Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VL 3 Dn 50 o kvs=40 z siłownikiem AMV 423. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (13,12/40) 2 *1 =0,11 [bar] = 11 [kpa] Autorytet wynosi: A=11/9,47+11 =0,54 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) 3.5. Dobór pompy obiegu kotłowego Wydajność pompy Q V =1, [ Cp r dt ] [m3 /h] gdzie: Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] V=13,12 m 3 /h Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p=( po+ pz )* 1.2 p - sumaryczne straty ciśnienia do doboru pompy [kpa] po straty ciśnienia na kotle i obiegu od kotła do rozdzielaczy p=9,47 [kpa] pz straty na zaworze 3-drogowym pz=11 [kpa] p=20,47*1,2=24,56 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 978[kg/m 3 ] H=24564/(9,81*978)=2,56[mH 2 O] V=13,12 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V) produkcji Grundfos, specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 5

8 3.6. Dobór armatury zabezpieczającej obieg kotłowy Dobór zaworu bezpieczeństwa kotła (wg PN-81/M-35630): Wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa: m= Q/r [kg/ s] Q- nominalna moc kotła [kw] r- ciepło parowania r=2257 [kj/kg] m- przepustowość zaworu bezpieczeństwa [kg/s] m= 225/ 2125,7= 0,1058 kg/ s= 381,05 kg/ h Dla kotła o mocy 225 kw oraz dopuszczalnym nadciśnieniu 3 bar dobrano zawór za pomocą programu HUSTY wersja 4.1. Dla kotła dobrano zawór bezpieczeństwa firmy SYR typ 1915 DN Dobór urządzenia zabezpieczenia stanu wody: Przed brakiem wody zabezpieczać będzie zabezpieczenie stanu wody składające się z części: wykonawczej (pływak szklany zawieszony na suwaku zakończony magnesem)i elektrycznej UWAGA: Urządzenie posiada blokadę w przypadku zadziałania. Urządzenie musi być odblokowane przez osobę odpowiedzialną za instalację przy pomocy przycisku pod gumową osłoną Dobór rozdzielacza Przepływ czynnika poprzez rozdzielacz: Q V=3600 [ Cp r dt ] [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 225 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 70 o C r=978 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] 6

9 V=9,9 [m 3 /h] Dobrano dwa rozdzielacze dwu obiegowe typ: MGV80 o średnicy przyłączeniowej DN 80, wraz z wartownikiem MH 80: produkcji Meibes, - strata na wartowniku p=1,1 [kpa] - opór rozdzielacza p=2,4 [kpa] Wartownik pełni trzy funkcje: Zwrotnicy hydraulicznej, separatora powietrza i gazów oraz filtroodmulnika Dobór pomp i armatury na poszczególnych obiegach Dobór pompy i zaworu mieszającego obiegu c.o.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 156 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=7,92 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne: Opory instalacji wewnętrznej (wyliczenia wg programu InstalSystem) pw=32 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 50 -opór filtru siatkowego DN 50 -opór zaworu zwrotnego DN 50 typ 601 -opór liniowy rury DN 50 suma: p=0,02 [kpa] p=2,5 [kpa] p=3,20 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,75 [kpa] 7

10 Dobór zaworu 3-drogowego: Zakładany autorytet zaworu A=0,5 A= pz/ po+ pz po opory obiegu pz spadek ciśnienia na całkowicie otwartym zaworze Aby autorytet był równy 0,5 przyjmujemy pz = po = 37,75 [kpa] Z wykresu zamieszczonego w DTR zaworów, dobrano zawór VRG 3 Dn 32 o kvs=16 z siłownikiem AMV(E) 15. Strata ciśnienia dla tego zaworu wynosi : pz=(vz/kvs) 2 *1 = (7,92/16) 2 *1 =0,24 [bar] = 24,5 [kpa] Autorytet wynosi: A=24,5/37,75+24,5 =0,40 Autorytet mieści się w dopuszczalnych granicach tj. A=(0.4-0,7) Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pz+ pr)*b2=(24,5+37,75)*1,2=74,7[kpa] b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=74,7 [kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=70836/(9,81*971,6)=7,83 [mh 2 O] V=7,92 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA F (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych. 8

11 Dobór pompy obiegu c.t.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 50 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=2,53 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw = 22 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 32 -opór filtru siatkowego DN 32 -opór zaworu zwrotnego DN 32 typ 601 -opór liniowy rury DN 32 suma pr : p=0,02 [kpa] p=2,15 [kpa] p=2,83 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 5,03 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=31,1[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] 9

12 H=31084/(9,81*971,6)=3,26 [mh 2 O] V=2,53 [m 3 /h] Dobrano pompę: MAGNA (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór pompy obiegu c.w.u.: Przepływ czynnika: Q V=3600 [ Cp r dt ] b1 [m3 /h] Q moc cieplna obiegu 20 [kw] Cp - ciepło właściwe wody 4,196 [J/kg*K] r - gęstość wody w temperaturze 80 o C r=971,6 [kg/m 3 ] dt różnica temperatury zasilania i powrotu 20 [ o C] b1-współczynnik bezpieczeństwa b1=1,15 V=1,01 [m 3 /h] Ciśnienie dyspozycyjne p: Opory instalacji wewnętrznej pw=14,7 [kpa] Opory na odcinku od rozdzielacza do zaworów za pompą pr: -opór zaworów odcinających DN 25 -opór filtru siatkowego DN 25 -opór zaworu zwrotnego DN 25 typ 601 -opór liniowy rury DN 25 suma pr : p=0,02 [kpa] p=1,5 [kpa] p=2 [kpa] p= 0,03[kPa] pr= 3,55 [kpa] Wymagana wysokość podnoszenia pompy: p= ( pr+ pw)*b2 10

13 b2 współczynnik uwzględniający nieprzewidziane opory b2=1,2 p=21,9[kpa] H= p/(g*ρ) g przyśpieszenie ziemskie 9.81 [m/s 2 ] ρ gęstość wody o średniej temperaturze w obiegu 971,6[kg/m 3 ] H=21956/(9,81*971,6)=2,30 [mh 2 O] V=1,01 [m 3 /h] Dobrano pompę: 1. GRUNDFOS typ UPS B 130 (230V), specyfikacja techniczna na dołączonych dokumentacjach technicznych Dobór zabezpieczeń obiegów grzewczych Dobór przeponowego naczynia wzbiorczego Pojemność instalacji: c.o ,8 dm 3 c.t dm 3 c.w.u dm 3 suma: ,8 dm 3 Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego V u = 1,1*V* ρ* V V- przyrost objętości właściwej wody ( V= 0,0287 dm 3 / kg ) V u = 1,1*1,1398* 999,7* 0,0287= 35,9 [dm 3 ] Ciśnienie hydrostatyczne: p st = r* g* H= 999,7* 9,81* 6,7= 65707,3Pa= 0,66 bar g- przyśpieszenie ziemskie ( g= 9,81 m/ s 2 ) 11

14 H- wysokość instalacji w budynku [m] r- gęstość wody instalacyjnej ( r= 999,7 kg/ m³) Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym: pw= p st + 0,2= 0,66+ 0,2= 0,86 bar Pojemność wymagana: Vn=Vu Pmax 1 Pmax pw = 35,9 3bar 1 3bar 0,86 = 67,36 [dm 3 ] Dobrano naczynie o pojemności 80 [dm 3 ] typu N 80 prodrukcji REFLEX Wewnętrzna średnica rury wzbiorczej: d=0,7 Vu d = 0,7*5,99 = 4,19[mm] Przyjęto średnicę DN Dobór stacji uzdatniania wody Uzdatnianie wody odbywać się będzie poprzez zmiękczacza jonowymienny AQUASET 500 z filtrem mechanicznym I produkcji EPURO. 4. Wentylacja kotłowni Według obowiązujących norm przyjmuje się otwór wentylacyjny: Wentylacja: kanał nawiewny 5 [cm 2 / 1kW] 225kW* 5 [cm 2 ]= 1125 [cm 2 ] Przyjęto kanał o wymiarach 40/30 cm (1200cm 2 ) doprowadzony na wysokość 30 cm od poziomu posadzki, przechodzący przez ścianę zewnętrzną. Kanał wywiewny: 1200 cm 2 * 0,5 = 600 [cm 2 ] Przyjęto kanał wywiewny blaszany o wym. 20/30 [mm] (600cm 2 ) wyprowadzony poprzez ścianę zewnętrzną. 12

15 5. Odprowadzenie spalin Przewód kominowy dla kotła 225[kW] A- przekrój komina A= m/ ws* ρ sm m- przepływ masowy spalin: przy pełnym obciążeniu 376 kg/ h; przyjmujemy m= 0,1 [kg/s] ws prędkość spalin 3-5 [m/s] ρ sm gęstość spalin [kg/m 3 ] Wysokość geodezyjna 116 m n.p.m ciśnienie [Pa] ρ sm = ps/rs*ts R s - Stała gazowa = 300 [J/kg*K] ps ciśnienie spalin=95750 [Pa] Ts - temperatura spalin =473 [K] ρ sm = 95750/ 473* 300= 0,67 [kg/m 3 ] Przyjmujemy prędkość spalin 4 [m/s] A= m/ ws* ρ sm A= 0,1/ 4* 0,67 A=0,037 [m 2 ] d= 0,217 [m] => d= 0,20 [m] przyjmujemy 200 [m] Projektowana prędkość spalin A 200 =0,0314 [m 2 ] w s200 = m/ A*ρ sm = 0,1/ 0,0314* 0,67= 4,8 [m/s] w s200 prędkość spalin dla komina o śrenidnicy DN 200. Ciąg kominowy: p h > p p + p+ pk p h - statyczne ciśnienie komina p p - strata na dopływie powietrza do pomieszczenia kotła p p = 3 Pa p- strata ciśnienia przy przepływie spalin przez komin pk -strata ciśnienia przy przepływie przez kocioł Ponieważ kocioł jest projektowany z palnikiem nadmuchowym warunek zmienia się następująco: 13

16 p h > p p h = h* g (ρ p - ρ sm ) h wysokość komina h=10 [m] p h = 10* 9,81 (1,24-0,67)= 55,92 [Pa] ρ p gęstość powietrza dla temperatury 12 [ o C] 2 h w 200 sm 1,5 * s ρ + λ ς [ ] p= d 2 p=16,44 p h > p 55,92 [Pa]> 16,44 [Pa] Dla kotła o mocy 225 [kw] dobrano kanał spalinowy z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowy o średnicy 200 mm. 6. Wytyczne automatyki Za automatyczne sterowanie odpowiadać będzie sterownik główny Vitotronic 333. Będzie on sterował pracą kotła (poprzez regulator Vitotronic 100 umieszczony na kotłe), systemem ładowania podgrzewacza oraz temperaturą zasilania instalacji c.o. Pompa cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej załączana będzie co 15minut za pomocą regulatora czasowego. Pompa obiegu c.t.. będzie załączana z sterowników central wentylacyjnych. 7. Izolacja termiczna przewodów Rurociągi z rur stalowych czarnych oczyścić, odtłuścić i pomalować dwukrotnie farbą podkładową i jednokrotnie farbą nawierzchniową.rurociągi prowadzone w pomieszczeniu kotłowni należy zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości ścianki według tab. poniżej z płaszczem zewnętrznym z PCV ( lub PE ) zgodnie z PN B z 2000 r. 14

17 Średnica rury [mm] Grubość ociepliny [mm] W celu odróżnienia rurociągów należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika stosując strzałki i barwne oznakowanie. 8.Doprowadzenie gazu do kotła Przewody doprowadzające gaz do kotła powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu,wg PN-EN łączonych przez spawanie. Na przewodzie doprowadzającym gaz bezpośrednio przed palnikiem należy zainstalować filtr siatkowy, oraz zawór odcinający kulowy. Kurek powinien mieć trwale zaznaczone położenie: otwarty i zamknięty. Odcinek kończący podłączenia do palnika poprzez przewód metalowy elastyczny DN 25 o długości 0,7 1,0 m. Dodatkowo przy wejściu gazu do pomieszczenia kotłowni zainstalować kurek odcinający dopływ gazu do kotła. Kurek umieścić ok.1,0 m nad terenem (w szafce przed zaworem MAG-3). Pozostałe warunki wykonania doprowadzenia gazu według P.B. Instalacji gazowej. 15

18 8.1. Średnice przewodów ( instalacja wewnętrzna gazowa kotłowni) Średnice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciążeniu prędkość przepływu gazu nie przekroczyła 4 m/s = 14400m/h. a) Godzinowe zapotrzebowanie dla kotlowni V h = Q k H i η k Q k - zapotrzebowanie na moc cieplną [ kw ] H i - wartość opalowa gazu [ 9,5 kwh/m 3 ] η k - sprawność kotła =0,96 V h = 197,6 9,5 0,96 =21,66m3 /h DN= 4 Q p Π w g Q p - obciążenie przewodu pod ciśnieniem ruchowym [ m 3 /h ] w g - średnia prędkość przepływu [ m/h ] DN= 4 21,66 Π =0,044m Dla zasilenia instalacji kotłowni dobrano rurociąg stalowy DN System bezpieczeństwa Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni zastosowano tzw. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej firmy GAZEX (W-wa, ul.malinowskiego 5, tel ). Zawór elektromagnetyczny odcinający umieszczono w skrzynce gazowej na ścianie budynku. Zawór zamykany jest impulsem elektrycznym. Otwierać zawór można tylko ręcznie, co powoduje wymuszenie świadomej interwencji osób nadzoru. Rurociągi należy oznaczyć w sposób widoczny. Detektor gazu DEX- 12 należy umieścić pod sufitem w kotłowni, w miejscu wg rys.1. Detektory gazu powinny być montowane nie dalej niż 8 m od potencjalnego źródła emisji gazu, w miejscach nienasłonecznionych, nie zagrożonych udarem mechanicznym, z dala od źródła ciepła. Realizowane przez system funkcje: 1.wykrycie podwyższonego stężenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnału optycznego 2.wykrycie wysokiego stężenia gazu = zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz wygenerowanie sygnału akustycznego 16

19 W skład tego systemy wchodzą: -Zawór MAG 3 DN 50 z kurkiem klapowym umieszczonym na zewnątrz budynku w stalowej naściennej szafce. -DEX- 12- dwuprogowy detektor gazu -Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-21 szt.2 MD-2.Z moduł alarmowy zasila i steruje pracą elemntów jw. oraz generuje impulsy zamykające zawór MAG (230V). UWAGA: Aby zapewnić skuteczność instalacji zabezpieczającej należy raz do roku przeprowadzić przegląd techniczny wraz z kalibracją detektora. 9. Droga montażowa Z uwagi na znaczne wymiary kotła i konieczność przejścia przez otwór drzwiowy proponuje się przenosić urządzenie rozmontowane i dokonać pełnego złożenia w pomieszczeniu kotłowni. Uwaga: Wszystkie zinstalowane urządzenia, armatura i materiały powinny posiadać wymagane dopuszczenia (certyfikaty) CE i B lub aprobaty techniczne. 17

20 ZESTAWIENIE CZĘŚCI: Oznacz. Nazwa elementu Typ Ilość szt. 1. Kocioł wodny Vitoplex 300 TX Regulator Vitotronic 200 GW Regulator Vitotronic 050 HK1W 1 4. Palnik gazowy wentylatorowy modulowany WG30N/1 -C 1 5. Zawór odcinający DN Manometr 0,6 MPa 1 7. Zawór odcinający z blokadą położenia X2777 DN Zawór kulowy DN Zawór bezpieczeństwa 1915 Dn Termometr przylgowy Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zabezpieczenie stanu wody SYR Manometr z rurką i kurkiem odcinającym 0,6 MPa Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa elektroniczna MAGNA F Zawór zwrotny Zawór mieszający z siłownikiem VL3 DN 50+AMV Wartownik z funkcją filtroodmulnika MH Odpowietrznik automatyczny DN Zawór spustowy DN Odpowietrznik automatyczny DN Rozdzielacz MGV Przeponowe naczynie wzbiorcze N Zmiękczacz jonowowymienny AQUASET Zwór odcinający DN Wodomierz JS Zawór kulowy odcinający DN Filtr siatkowy DN Zawór antyskażeniowy GA-R295 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowant DN Pompa UPS B Zwór zwrotny DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy kołnierzowy DN Pompa MAGNA

21 39. Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Zawór odcinający DN Filtr siatkowy gwintowany DN Zawór mieszający z siłownikiem VRB 3 DN 20+AMV Pompa MAGNA F Zawór zwrotny 601 DN Programowy sterownik czasowy PCM Zawór odcinający klapowy (gazowy) MAG 3 DN Zawór odcinający gazowy DN Zawór odcinający gazowy DN Filtr siatkowy DN Moduł alarmowy MD-2.Z Sygnalizator akustyczny SL Detektor gazu DEX Czujnik temperatury zewnętrznej ATS Przeponowe naczynie wzbiorcze DT Podgrzewacz Vitocell V L Pompa cyrkulacyjna Wilo Star ZE 25/1-5 C Zawór odcinający DN Zawór zwrotny DN Zanurzeniowa czujka temperatury Zawór bezpieczeństwa 2115 DN Wodomierz skrzydełkowy DN 50 1 Uwaga: Urządzenia producentów użytych w projekcie są przykładowe i dopuszcza się zastosowanie równoważnych zamienników. 19

22 Dokumentacje Techniczne 20

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA

B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA B. KOTŁOWNIA GAZOWA Z POMPĄ CIEPŁA 1. Dane ogólne Projektuje kotłownie gazową o maksymalnych parametrach czynnika grzewczego 70/55ºC. Zbilansowane zapotrzebowanie ciepła wynosi; 1. instalacja c.o grzejnikowa

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku

STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Temat nr : 789-001-001 KOBRA wer. 11 PRZEDMIAR ROBÓT. Modernizacja kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Nisku STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT OPIS ROBÓT WYMIANA PALNIKA Z ZABEZPIECZENIEM TEMPERATURY POWROTU KOTŁA W kotle należy wymienić istniejący, awaryjny palnik kotła i zainstalować nowy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ARCHITEX Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 78/116 04-175 Warszawa tel./fax 613-94-52 NIP 113-21-55-208 Regon 016003291 Warszawa, dnia 15.12.2007 r DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa i adres Inwestora: Miasto Stołeczne

Bardziej szczegółowo

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s

- centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto 50% c.o.) 220 [kw] Razem: 300,0 [kw] kg/s Obliczenia do kotłowni gazowej 1. Bilans cieplny. Na podstawie obliczeń cieplnych ustalono zapotrzebowanie na moc cieplną: - centralne ogrzewanie 80 [kw] - c.w.u. (ze względu na priorytet c.w.u. przyjęto

Bardziej szczegółowo

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2

b) wywiew Ilość powietrza: V W = 0,5 x 260 = 130m 3 /h = 0,036 m 3 /s Powierzchnia otworu wywiewnego: F W = 0,023 x 1,0-1 = 0,023 m 2 OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt wykonawczy wewnętrznej instalacji gazowej do kotłowni grzewczej c.o. i c.w.u. i wentylacji w projektowanym budynku PWSZ Centrum Dydaktyczne Badań Kół Zębatych przy ul.

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zaworów Nazwa projektu: IMGW-B Data 07-07-2026 Numer projektu: Klient: Osoba kontaktowa Siemens: Osoba kontaktowa: Telefon/Faks: Telefon/Faks: Nr Ilość Lokalizacja Nr referencyjny Zawór z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C

DANE DO OBLICZEŃ. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego. 2. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 135 C powrót T PZ 70 C DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC - 40 Obiekt / Adres: Brzeziny, ul.sienkiewicza 14 - bud.krus kod: 660411 1. Parametry temperaturowe sieci LATO zasilanie T ZL 70 C powrót T PL 35 C 2. Parametry temperaturowe

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI

IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI 1 IV. INSTALACJA GAZOWA DLA POTRZEB KOTŁOWNI I KUCHNI Autorzy opracowania Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektował mgr inŝ. Piotr Ćwiek SWK/0088/PWOS/08 12-2009 Opracował Ryszard Susło GT.V-63/138/75

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi

Radom, styczeń 2015r. Tom II instalacja gazu. Inwestor: Gmina Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9 26 800 Białobrzegi Projekt budowlany przebudowy istniejącej kotłowni gazowej w budynku Gimnazjum Publicznego na działce nr ew. 1235/17, przy ul. Reymonta 13, 26 800 Białobrzegi Tom II instalacja gazu Inwestor: Gmina Białobrzegi

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. PLAN SYTUACYJNY II. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawy projektowania 3. Opis istniejącej instalacji 4. Opis projektowanych rozwiązań kotłowni 5. Warunki wykonania

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet...

1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-7 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Kotłownia pellet... 3 5 3.2.1. Technologia kotłowni... 3-4 3.2.2. Zabezpieczenie kotła i instalacji...

Bardziej szczegółowo

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej:

1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Montaż układu solarnego 8. OBLICZENIA 8.1. Obieg na potrzeby c.w.u 1) Bilans całkowitego zapotrzebowania na CWU dla części socjalnej: Ilość osób korzystająca z sanitariatów - 25 Ilość CWU na minutę korzystania

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania... 2 1.3. Zakres opracowania... 2 2. Opis stanu istniejącego... 2 3. Opis przyjętych rozwiązań...

Bardziej szczegółowo

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50

1. Schemat technologii kotłowni 2. Rzut kotłowni skala 1: 50 1 1.0 Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Zakres opracowania 1.3. Opis szczegółowy 1.4. Pomieszczenie zbiorników oleju i kotłowni 1.4.1. Wentylacja pomieszczenia zbiorników

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. zlecenie Inwestora, wizja lokalna, obowiązujące przepisy i normy. A. KOTŁOWNIA GAZOWA I. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano - wykonawczego kotłowni lokalnej gazowej w budynku użytkowym w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 248, nr ewid. działki 3/2, arkusz 38, obręb Junikowo.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EGZ. 6 NR. PROJEKTU: 2011-7/2 OBIEKT : WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ I ŚWIETLICA DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ADRES : LUBIN, UL. KUKUCZKI 39 INWESTOR : STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska 44 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 DOKUMENTACJA TECHNICZNA MODERNIZACJI KOTŁOWNI W BUDYNKU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W OPOCZNIE przy ul. Staromiejskiej 6 INWESTOR: GMINA OPOCZNO ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno AUTOR OPRACOWANIA: Marzena

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2

Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 Książka Przedmiarów Budowy kotłowni gazowej oraz instalacji centralnej ciepłej wody Echa Leśne 2 1. Branża sanitarna 1. Prace wstępne demontażowe i budowlane 1 AW-090 Demontaż starej instalacji w obrębie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: OŚWIADCZENIE

Spis treści: OŚWIADCZENIE Spis treści: 1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia strona 2 2. Podstawa opracowania strona 2 3. Zakres opracowania strona 2 4. Stan istniejący strona 3 5. Projektowane instalacje strona 3 5.1.

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1

KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 1 PROJEKT SUWAŁKI 1 KOTŁOWNIA BUDYNEK KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH (14) PROJEKT SUWAŁKI 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Część opisowa 1. Opis techniczny II. Część graficzna T1. Technologia kotłowni.

Bardziej szczegółowo

Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

Opis projektowanych instalacji sanitarnych. - 1 - Opis projektowanych instalacji sanitarnych. 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Podstawa opracowania - podkład architektoniczno-budowlany - obowiązujące normy i przepisy 1.2. Zakres opracowania Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach

NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE: Instalacja solarna w DPS w Karsznicach Z1 załącznik nr 1 Lp. Nazwa materiału producent Parametry techniczne dla materiałów równoważnych 1 Kolektory

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2. Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Obiekt : Gmina Gostyń 63-800 Gostyń; Rynek 2 Świetlica 63-800 Gostyń ul. Górna Temat : Kotłownia grzewcza c.o. + c.w.u. o mocy 55kW na paliwo gazowe BranŜe : SANITARNA - technologia

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA CZĘŚĆ SANITARNA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII KOTŁOWNI DO STADIONU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.Sportowej 1 w m.brzeg Dz nr 8/2 AM-2 obręb III Południe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie inwestora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy.

OPIS TECHNICZNY. 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1 Uzgodnienia z Inwestorem. 1.2 Przepisy techniczno budowlane i polskie normy. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje 2 współpracujące ze sobą kotłownie gazowe,

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny. 1. DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI...2 2. TECHNOLOGIA WĘZŁA CIEPNEGO...2 2.1. Rozwiązania projektowe...2 2.2. Dobór urządzeń...4 3. ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW...5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: TERMOMODERNIZACJA I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZULBORZU WIELKIM - inst. co i kotłownia Adres inwestycji: 07-324 Szulborze Wielkie,nr geod. dz. 113/2,114/2,113/3 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU I PUNKT REDUKCYJNO-POMIAROWY CPV 45333000-0 INWESTYCJA : ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 im. Emilii Plater 05-501 PIASECZNO, UL. Al. BRZÓZ 26, INWESTOR : POWIAT

Bardziej szczegółowo

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana

Przedmia robót Budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalno technicznym i infrastrukturą techniczną Kotłownia wbudowana 1 1 KNR 21-5I 0403-0401-040 Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych,na ścianach budynku,rury o średnicy nominalnej 50 18,00 m 18,00 r-g 0,6158 11,0844 2. 1540000-033 kg 0,0160

Bardziej szczegółowo

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI

1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI 1. OPIS TECHNICZNY 2. OBLICZENIA KOTŁOWNI GAZOWEJ 3. SPECYFIKACJA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KOTŁOWNI GAZOWEJ 4. ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O.

PUPiG Arkadiusz Łojewski Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z DOBOREM KOTŁÓW C.O. Projektowany kanał wentylacyjny - nawiewny typu "Z" 50 x 40 cm 0,70 m Vitocell 300-V 200 l VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 VITOPLEX 100 MOC 151-200 kw ø 180 Istniejacy kanał wenylacyjny - wywiewny 14

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ

PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ PROJEKT KOTŁOWNI OLEJOWEJ OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES ZAM: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM5/e2 TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ P A T I O PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK 71-250 BEZRZECZE ul. RAJSKA 1 tel.0-693-226-079, fax 0-91-48-78-852. e-mail mm.adamczyk@op.pl. DATA : LISTOPAD 2011 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła)

TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa. PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) TERMO -ARTs.c. Pracownia Projektowa TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Remontu istniejącej kotłowni gazowej (wymiana kotła) ADRES: Budynek Laboratoryjny ul. Bydgoska 7 10-243 Olsztyn dz. nr 10/8 obr. 24 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska

II DOKUMENTY FORMALNE Załącznik 1 Warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej Załącznik 2 Opinia kominiarska SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawy opracowania 2. Zakres projektu 3. Cel inwestycji 4. Opis ogólny 5. Projektowane rozwiązania techniczne 5. Uwagi końcowe 6. Zestawienie urządzeń i armatury na instalacji

Bardziej szczegółowo

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock

KnJ Biuro Techniczne. Szpital Powiatowy w Owocku. Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock KnJ Biuro Techniczne Jacek Kania ul. Zgoda 7/47, 05-520 Konstancin-Jeziorna Obiekt: Szpital Powiatowy w Otwocku Adres: ul. Batorego 44 05-400 Otwock Temat: Modernizacja instalacji przygotowania ciepłej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y P R O J E K T T E C H N I C Z N Y S P I S T R E Ś C I : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Opis ogólny 2. Warunki techniczne 3. Opis techniczny wraz z doborem urządzeń 4. Wykaz urządzeń i osprzętu

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego,

OPIS TECHNICZNY. 3. Źródło zasilania Zasilanie w wodę budynku przyszkolnej sali gimnastycznej nastąpi z istniejącego przyłącza wodociągowego, OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wod-kan, wykonany przez firmę- Usługi Techniczne ETA Sp. z o.o. - Nowy Sącz, 10.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski.

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja c.o., c.w.u., kotłownia. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię

I. OPIS TECHNICZNY. 4.1. KOTŁOWNIA GAZOWA DLA C.O. i C.W. Dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody zaprojektowano kotłownię SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Opis techniczny. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis projektowanej zabudowy 4. Opis projektowanego rozwiązania 4.. Kotłownia gazowa c.o. cw. 4.2. Bilans

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr.

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A. Samodzielny Publiczny Zakład. mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej dla celów centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny str. 3-5 4. Obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów str. 6 5. Załączniki : warunki techniczne ZG Lublin oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. Przedmiar robót Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Budynek D P S nr 1. 1.1 Roboty demontażowe 1.1.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg trocinami przed zniszczeniem-analogia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO- MULTIMEDIALNĄ ORAZ SIŁOWNIĘ BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE ANDRZEJ ZARZYCKI 18-400 ŁOMŻA UL.ŁĄKOWA 2A TEL/FAX (0-86) 215-19-71 REGON-200090043 NIP 718-000-44-62 PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NA SALĘ KONFERENCYJNO-

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl

Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl MAJ PROJEcT 89-600 Chojnice ul. Wyspiańskiego 24 Pracownia projektowa Artur Jażdżewski tel. 0-605-255-194, tel./fax (058) 524-34-55 e-mail: majproject@wp.pl 80-227 Gdańsk ul. Do Studzienki 26 Temat: Branża:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów

Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu. IS - instalacyjna. Starostwo Powiatowe w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4a Mikołów Temat opracowania: Projekt kotłowni gazowej w budynku Domu Dziecka w Orzeszu Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Orzesze ul. Wawrzyńca 87 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT BUDYNEK STACJI DOŚWIADCZALNEJ KATEDRY ICHTIOLOGII I RYBACTWA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT ADRES KRAKÓW UL. SPICZAKOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI. I. Opis. IV. Załączniki. V. Rysunki OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚ CI I. Opis 1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania 2. Projekt technologii kotłowni 2.1. Opis ogólny 2.2. Kocioł 2.3. Instalacja paliwowa 2.4. Instalacja spalinowa 2.5. Obiegi

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1 INSTALACJE KLIMATYZACJI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut pomieszczeń instalacja klimatyzacji skala 1:50 2 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A

Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. IS - instalacyjna. ul. Jana Pawła II 1A Temat opracowania: Projekt wewnętrznej instalacji gazu dla kotłowni Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Zakres opracowania: Projekt budowlano - wykonawczy Branża: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGIA INSTALACJI SOLARNEJ WYCIĄG Z PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania............ 20. Instalacja solarna - Układ technologiczny instalacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6.Rysunki: - Rzut kotłowni 1:50 Rys. nr 1 Przekrój

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y - 1 - O P I S T E C H N I C Z N Y Do projektu technologicznego węzła cieplnego w projektowanym budynku mieszkalnym nr 2 na ul. Parkingowa w śyrardowie. 1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora - warunki

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Odpowietrzniki automatyczne śr. 22 mm solarny z trójnikiem szt. łączonym zapomocą złaczek zaciskowych, kurkiem odcinającym. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Obieg kolektorów solarnych 1 d.1 wycena indywidualna Zakup i montaż klektrorów solarnych próżniowych- w ilości kalk. własna 23 o pow. odniesienia 99,41 m2,

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

Elektryczne kotły c.o.

Elektryczne kotły c.o. Elektryczne kotły c.o. Kotły elektryczne doskonale nadają się do ogrzewania budynków oddalonych od sieci gazowej oraz takich, w których nie ma możliwości podłączenia gazu. Ich instalacja wiąże się z niewielkimi

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec

Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec Kolektory słoneczne i kotły na biomasę dla mieszkańców Gminy Janowiec KADM SOLITUONS Sp. z o.o. ul. Sokola 4 39-400 Tarnobrzeg Projekt będzie realizowany przez Gminę Janowiec ze środków pochodzących z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17

OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 1 OPIS TECHNICZNY instalacji gazowej budynku mieszkalnego Kolbudy, ul. Osiedle Leśników 10, działka nr 64/17 a. Podstawy do projektowania: - Zlecenie Inwestora - Dokumentacja techniczna budynku - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14

OBLICZENIA. do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 OBLICZENIA do projektu remontu kotłowni olejowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Osjakowie, ul. Wieluńska 14 Spis treści : 1. Zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Stan istniejący - lokalizacja 4. Stan projektowany - lokalizacja 5. Technologia kotłowni 6. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w Przychodni Lekarskiej w Zduńskiej Woli ul. Mickiewicza 4 Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kompletny system dla instalacji grzewczych do 2300 kw

Kompletny system dla instalacji grzewczych do 2300 kw Kompletny system dla instalacji grzewczych do 2300 kw Produkt: Kompletny system składający się z: rozdzielacza dla dwóch lub trzech obwodów grzewczych z możliwością dowolnych kombinacji, przyłącza kątowego

Bardziej szczegółowo