OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul."

Transkrypt

1

2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wewnętrznej gazu niskiego ciśnienia Budynek zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki podłączenia gazu z dnia r - Projekt budowlano konstrukcyjny - Projekt technologii kotłowni - Obowiązujące normy i przepisy 2. Dane ogólne - Nowoprojektowany budynek zaplecza jest budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. - Kotłownia gazowa o mocy Q 175 KW zlokalizowana jest w piwnicy budynku, pomieszczenie posiada wentylację nawiewno wywiewną, okna i drzwi metalowe 1,2m o odporności ogniowej EI 30 - W kotłowni ustawiony jest kocioł gazowy o wydajności Q = 175KW / kocioł atmosferyczny/ dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. - Zapotrzebowanie gazu dla kotła wynosi q = 21 m3/h - Na II kondygnacji w pomieszczeniu kuchni zainstalowana jest kuchenka gazowa cztero- palnikowa z piekarnikiem. - Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki wynosi: q = 1,0m3/h - Ogólne zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi: Q = 22 m3/h

3 3. Wewnętrzna instalacja gazu Instalacja gazowa będzie zasilana z miejskiej sieci gazowej niskiego ciśnienia poprzez przyłącze gazu do budynku. Przyłącze stanowi oddzielne opracowanie. Zgodnie z Warunkami technicznymi na przyłączu zainstalowana zostanie szafka Punkt pomiaru niskiego ciśnienia z gazomierzem miechowym typu BK G 1,6 dla potrzeb kuchni, gazomierzem miechowym typu G16N, wyposażonym w rejestrator szczytów godzinowego poboru paliwa gazowego z układem kontrolnym dla potrzeb kotła gazowego. W szafce umieszczony zostanie zawór kulowy blokowy-główny Dn50, manometr, zawór kulowy gwintowany Dn 25 i zawór z głowicą samozamykającą MAG-3 Dn50. Szafka o wymiarach 1430 x 1023 x 510 cm powinna byś trwale umocowana na ścianie budynku na wysokości ok.0,5 m od terenu. Projektuje się punkt pomiaru gazu f-my EM-GAZ akceptowany w MOZG. - Instalację gazową układać należy z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN- 80/H łączonych przy pomocy spawania. - Przewody gazowe powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez malowanie dwukrotnie farbą antykorozyjną oraz nawierzchniową w kolorze żółtym. - Instalację należy prowadzić pod sufitem i po wierzchu ścian - Przebieg instalacji przedstawiono na rzutach i izometri. - Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy stosować rury ochronne a przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową niepalną. - Przejścia przez ściany ogniowe zabezpieczyć masą uszczelniającą Hilti - Przed kuchenką gazową należy zamontować kurek gazowy. - Na podejściach gazu do kotła należy zamontować filtr do gazu i kurki odcinające. 1 Montaż instalacji winien być wykonany przez osoby przeszkolone w tym zakresie przez Okręgowy Zakład gazownictwa i przy zastosowaniu obowiązujących zasad BHP i p.poż 2 Całość wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz.ii Instalacje sanitarne i przemysłowe.

4 4. Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Jako zabezpieczenie przeciwwybuchowe kotłowni przewidziano zespół zabezpieczający wg systemu GX prod. Firmy GAZEX złożony z modułu alarmowego MD 2Z, czujnika stężenia DEX-1, sygnalizatora dźwiękowego S i optycznego oraz zaworu z głowicą samozamykającą MAG-3 Dn 50 umieszczonego w szafce na zewnątrz budynku, który uruchomi sygnał dźwiękowy S3 Strata ciśnienia na przewodzie gazowym od licznika do kotła Q = 21 m3/h, średnica 50mm długość l = 5,5m Opory miejscowe: kurek φ 50 szt1 0,25m,, φ 20 szt 1 0,15m kolano φ50 5 x 1,7 8,5 m trójnik odnoga szt 1 2,8 m zwężka φ 50 szt 0,9 m Razem długość zastępcza oporów 12,6 m Długość przewodu 5,5 m Łacznie 18,1 m Strata ciśnienia na całym odcinku: 18,1 x 1,65 = 29,86 Pa

5 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej z dnia r 2. Opis techniczny 3. Uprawnienia projektanta 4. Uprawnienia sprawdzającego 5. Zaświadczenie o przynależność do MOIIB projektanta 6.,,,, sprawdzającego 7. Rysunki: Plan sytuacyjny Rzut piwnic 8. Szczegół punktu pomiarowego

6 OPIS TECHNICZNY Przyłącza gazu niskiego ciśnienia do Budynku zaplecza socjalno technicznego Warszawa ul. Kawęczyńska Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora - Warunki techniczne podłączenia gazu do budynku j.w z dnia r - Plan sytuacyjny - Obowiązujące normy i przepisy 2. Zakres opracowania Niniejszy projekt obejmuje projekt techniczny przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku zaplecza socjalno technicznego przy ulicy Kawęczyńskiej w Warszawie od gazociągu niskiego ciśnienia przebiegającego w ulicy Kawęczyńskiej. Gazociąg w ulicy jest o średnicy 160PE. Ciśnienie wynosi od 1,6 do 2,5 Pa 3. Przyłączenie gazu od sieci zewnętrznej punktu pomiarowego - Gaz do budynku potrzebny jest do kotła centralnego ogrzewania i c.w.u oraz dla kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem. - Zapotrzebowanie gazu dla budynku wynosi : kocioł q = 21m3/h dla kuchenki q = 1,0m3/h Ogółem zapotrzebowanie gazu wynosi q = 22m3/h - Przyłącze gazu projektuje się z istniejącego gazociągu φ 150 PE w ulicy Kawęczyńskiej do punktu pomiarowego /szafki / umocowanej w sposób trwały do ściany budynku na wysokości 0,5m od terenu. - Projektuje się typowy punkt pomiaru gazu f-my EM-GAZ akceptowany przez MOZG.

7 - Zgodnie z warunkami technicznymi na przyłączu zainstalowana będzie szafka punkt pomiaru niskiego ciśnienia z gazomierzem miechowym typubk-g1,6 dla potrzeb kuchni, gazomierzem miechowym typu G 16N wyposażonym w rejestrator szczytów godzinowego poboru paliwa gazowego z układem kontrolno pomiarowym- dla potrzeb kotła gazowego - W szafce umieszczony zostanie zawór kulowy blokowy główny Dn 50, manometr, zawór gwintowany Dn 25 i zawór z głowicą samozamykającą MAG-3 Dn 50 - Wielkość szafki wynosi 1430 x 1023 x Projektuje się wykonanie przyłącza z rur polietylowych szeregu SDR 11 średnicy 63/5,8 mm w kolorze żółtym - Rury powinny posiadać certyfikat Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - Długość przyłącza L = 17,7m - Prędkość przepływu gazu w rurociągach niskiego ciśnienia nie powinna przekraczać 4,0m/s - Dla q = 22m3/h i φ50 v = 3,1m/s < 4,0m/s tym samym średnica przyłącza jest wystarczająca. - Włączenie do sieci nastąpi poprzez trójnik siodłowy przyłączeniowy - Podłączenie do istniejącej czynnej sieci gazowej może wykonać tylko dostawca gazu - Po dostawie rur na plac budowy należy sprawdzić czy nie nastąpiły uszkodzenia w czasie transportu a następnie sprawdzić zgodność ze świadectwem- atestem producenta - Wykopy należy wykonywać o zagłębieniu 1,0do 0,6m - Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych części stałych - Przed ułożeniem rurociągu dać podsypkę z piasku ok.5cm i nadsypkę ok. 10cm nad przewodem. - Obok przewodu ułożyć drut wskaźnikowy - Całość obsypać gruntem rodzimym na wysokość 30 40cm - Grunt ubić i położyć na nim taśmę ostrzegawczą żółtą szerokości 30cm z napisem uwaga przewód gazowy a następnie zasypać całość ubijając grunt warstwami. - Taśmę ostrzegawczą oraz 30cm końcówki drutu wskaźnikowego wprowadzić do szafki gazomierzowej

8 -Pionowe podejście do gazomierza zabezpieczyć rurą osłonową z duraluminium φ100mm l =1,5m - połączenie rury PE z rurami stalowymi wykonać przy pomocy kształtki adaptacyjnej PE/Stal - Próby szczelności wykonać zgodnie z Dz.Ust. 97/2001 na 0,75/1h - Po wykonaniu podłączenia należy je zinwentaryzować przez uprawnionego geodetę i przekazać do WPG i MOZG W-wa Uwaga: Całość wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz.ii oraz instrukcjami producentów rur.

9 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 1.Rura gazowa PE SDR -11 φ63/5,8mm - 19 mb 2. Kurek główny Dn 50 1 szt 3.Kształtka adaptacyjna PE/Stal 1,, 4. Trójnik siodłowy przyłączeniowy φ 65 1,, 5. Rura osłonowa z duraluminium φ 110mm 1,5 mb 6. Taśma ostrzegawcza 19,, 7. Drut miedziany 19,, 8. Osłona Arot 12mb

10

11

12

13

14

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej

PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej PROJEKT BUDOWLANY wewnętrznej instalacji gazowej Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Obiekt : Szkoła Podstawowa w m. Markuszowa Adres : Markuszowa

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C

Projekt Wykonawczy PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C ul. Kościuszki 25/ IVp, 05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (25) 758 54 75, fax. (25) 758 54 36 Projekt Wykonawczy Obiekt: PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BUDYNEK C Lokalizacja ul. Puscha

Bardziej szczegółowo

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa

Sanitarna - instalacja c.o. i gazowa (na gaz płynny propan) Fijewo 73 14-260 Lubawa Rodzaj opracowania: Projekt architektoniczno-budowlany Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy w Omulu wraz z wykonaniem instalacji c.o. i instalacji gazowej (na gaz płynny propan) Branża: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. 1. ZAKRES OPRACOWANIA Opracowanie niniejsze obejmuje projekt zewnętrznej instalacji wody wraz z studnią wierconą, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04

PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ. mgr inż. Aleksander Busza nr uprawnień WKP/0277/PWOS/04 PRACOWNIA PROJEKTÓW INSTALACJI SANITARNYCH PPIS rok założenia 1983 ul. św. Franciszka z Asyżu 19, 64-100 Leszno tel./fax. (0-65) 520-91-13 e-mail: ppis_busza@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI GAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Str. nr 1/25 EGZ. 1/2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE SANITARNE Inwestor : MIASTO ŁÓDŹ Zamawiający : Administracja Nieruchomościami Łódź Śródmieście Kamińskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Paweł Jankowski 55-002 Kamieniec Wrocławski ul. Szkolna 12, tel 0-71 318-56-27, kom 606-249-467 NIP 697-132-57-07 REGON 932935410 PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. ZAKRES OPRACOWANIA...2 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...2 3.1. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ...2 3.2. INSTALACJA WODOCIĄGOWA...3 3.3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY...4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-453.5.10 ROBOTY TECHNOLOGICZNE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Kod CPV Opis robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45231112-3 Instalacja rurociągów 45231220-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE " J U W A " Jerzy Brynkiewicz, Waldemar Filipkowski 15-084 BIAŁYSTOK ul. E.Orzeszkowej 32 tel.(085) 740 87 80, fax (085) 740 87 81 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

MARPOL PROJEKT BUDOWLANY. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku 84-300 Lębork ul. Weterynaryjna 1 dz. nr 20/1 obr. 13 Lębork.

MARPOL PROJEKT BUDOWLANY. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku 84-300 Lębork ul. Weterynaryjna 1 dz. nr 20/1 obr. 13 Lębork. MARPOL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MARPOL ul. Słoneczna 7 84-242 Luzino tel. 501026050 PROJEKT SPRZEDAś - MONTAś - DORADZTWO TECHNICZNE - NADZORY W ZAKRESIE INSTALACJI, SIECI I URZĄDZEŃ: GRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna

PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. branża sanitarna Załącznik nr 12 do SIWZ numer sprawy: KIE-WA.271.2.2015 PROJEKT TECHNOLOGI KOTŁOWNI GAZOWEJ branża sanitarna WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO WRAZ Z TECHNOLOGIĄ KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA BUDYNKU URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 Instalacje Sanitarne wewnętrzna instalacja gazowa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I SST WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 2 I. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: Obiekt: Wewnętrzna instalacja gazu ziemnego, zasilająca kuchnię i dwa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zakopanem,

Bardziej szczegółowo