Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis treści 1. Dane ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Opis stanu istniejącego Opis przyjętych rozwiązań Obliczenia Dobór urządzeń Kocioł gazowy Zawór bezpieczeństwa kotła gazowego Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u Zawór trójdrogowy mieszający Sprawdzenie pompy obiegowej instalacji c.o Sprawdzenie pompy ładującej zasobnik c.w.u Wytyczne instalacyjne Instalacja kotłowa Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja zimnej wody użytkowej Instalacja ciepłej wody użytkowej Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Instalacja gazowa Wentylacja grawitacyjna Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania Instalacja kanalizacji sanitarnej Uzupełnienie zładu instalacji c.o Instalacje elektryczne Wytyczne montażowe Montaż rurociągów Izolacje termiczne Montaż urządzeń Nastawy urządzeń Zalecenia do dalszej modernizacji kotłowni Uwagi końcowe Opinia kominiarska Mapa poglądowo - lokalizacyjna...13 Zestawienie rysunków skala 1. Schemat technologiczny kotłowni gazowej 2. Rzut pomieszczenia kotłowni 1 : 50 1

2 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotycząca wymiany kotła gazowego w istniejącej kotłowni gazowej w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Stary Rynek 6 w Środzie Wielkopolskiej Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Wizja lokalna, Katalogi urządzeń, Obowiązujące przepisy i normy, 1.3. Zakres opracowania Zakresem opracowania jest projekt wymiany istniejącego kotła gazowego marki TORUS TKS o mocy 165 kw na stojący kocioł gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 165kW - urządzenia gazowe z grupy "C". W zakres opracowania wchodzi opis techniczny projektowanych rozwiązań wraz z obliczeniami oraz rysunki. 2. Opis stanu istniejącego Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jest podpiwniczony (wysokość całkowita budynku ok. 14,5m). Kotłownia zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Obecnie woda grzewcza na cele ogrzewania oraz przygotowania c.w.u. przygotowywana jest przez kocioł gazowy marki TORUS o mocy 165kW. Kocioł zasila dwa obiegi centralne ogrzewanie oraz zasobnikowy podgrzewacz wody o pojemności 300l. Każdy z obiegów zasilany jest osobną pompą obiegową typu UPS marki Grundfoss. Obieg grzewczy centralnego ogrzewania wyposażony jest w trójdrogowy zawór mieszający oraz w układ upustowy. Kocioł posiada zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego wzbiorczego. Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej również zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa i przeponowym naczyniem wzbiorczym. Kotłownia posiada aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej złożony z detektora metanu umieszczonego nad kotłem oraz elektromagnetycznego zaworu odcinającego umieszczonego przy gazomierzu G25. System posiada sygnalizację świetlną. Odprowadzenie spalin odbywa się jednościennym wkładem kominowym umieszczonym w przewodzie kominowym. Nawiew do kotłowni odbywa się poprzez kanał typu Z sprowadzony nad posadzkę pomieszczenia. Wentylacja kotłowni wywiewna odbywa się poprzez kratkę wentylacyjną umieszczoną na przewodzie kominowym pod stropem pomieszczenia. Z uwagi pojawiające się problemy z automatyką kotła oraz na wiek kotła (ponad 20 lat) i malejącą sprawność urządzenia decyzją Inwestora kocioł należy wymienić. 3. Opis przyjętych rozwiązań Dokumentacja obejmuje wymianę istniejącego kotła gazowego marki TORUS o mocy znamionowej 165kW na kocioł stojący kondensacyjny o takiej samej mocy kw. Kocioł należy ustawić w miejscu istniejącego kotła na istniejącym fundamencie w kotłowni. Wszelkie podejścia instalacji do kotła zaadoptować zgodnie ze schematem technologicznym przy wykorzystaniu istniejących instalacji. Odprowadzenie spalin wykonać wprowadzając nowy wkład kwasoodporny w przewód kominowy. Ze względu na wiek zabezpieczeń projekt obejmuje wymianę zabezpieczeń: zaworu 2

3 bezpieczeństwa przy kotle, zaworu bezpieczeństwa przy podgrzewaczu ciepłej wody, naczynia przeponowego wzbiorczego na instalacji c.o. oraz naczynia wzbiorczego na instalacji wody użytkowej i zabezpieczenie stanu wody. Dodatkowo należy wymienić filtry na instalacji c.o. oraz wodzie użytkowej. 4. Obliczenia Dane i założenia: Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą:- 18 C Obliczeniowa temperatura zasilania instalacji c.o.: 80 C Temperatura powrotu instalacji c.o.:60 C Obliczeniowa temperatura c.w.u.: 55 C Obliczeniowa temperatura z.w.u.: 5 C Powierzchnia budynku: 1644,5 m 2 Zapotrzebowanie mocy na cele centralnego ogrzewania: 165kW Maksymalne zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u: 35 kw Średnie zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.: 12 kw Ciepło właściwe wody: 4,19 kj/kg*k Wysokość statyczna instalacji: 14m Wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. (przyjęto): 35,0 kpa Opory przepływu wody grzewczej przez kocioł: 6,0 kpa Opory przepływu wody grzewczej przez zasobnik: 8,0 kpa Pole powierzchni kotłowni: ok. 22 m 2 Średnia wysokość kotłowni: 2,85 m Przepływ obliczeniowy instalacji centralnego ogrzewania Przepływ obliczeniowy na potrzeby podgrzania ciepłej wody użytkowej Obliczenie przepływów ciepłej wody użytkowej Sprawdzenie obciążenia cieplnego kotłowni Kubatura kotłowni: 62,7 m 3 Obciążenie cieplne kotłowni: 2,63 kw/m 3 < 4,65 kw/m 3 3

4 5. Dobór urządzeń 5.1. Kocioł gazowy Na podstawie wymaganej mocy cieplnej i przepływów dobrano kocioł gazowy kondensacyjny stojący o mocy nominalnej równej 165 kw. Dane do doboru kotła: Wymiary kotła: [długość x wysokość x szerokość] 1008 x 1455 x 692 mm Maksymalne ciśnienie robocze: 6,0 bar Maksymalna temperatura robocza (bezpieczeństwa): 110 C Maksymalna temperatura na zasilaniu: 90 C Masa kotła: 240 kg Pojemność wodna kotła: 34l Parametry instalacji c.o.: 80/60 C Dobrano do kotła automatykę obsługującą: obieg grzewczy ładujący podgrzewacz ciepłej wody użytkowej starowany temperaturą wody w zasobniku, obieg grzewczy centralnego ogrzewania regulowany temperaturą zewnętrzną wraz z zaworem trójdrogowym mieszającym (z siłownikiem). Dodatkowo kocioł należy wyposażyć w włącznik podciśnieniowy do przewodu nawiewnego Zawór bezpieczeństwa kotła gazowego Dobór zaworu bezpieczeństwa wg PN 99/B WUDT UC KW/04 Przepustowość pękniętego wymiennika (para): N Moc kotła gazowego, N=165 kw, r ciepło parowania przy ciśnieniu r = 2100kJ/kgK Przepustowość zaworu (para): gdzie: - współczynnik wypływu zaworu dla pary, K 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika, K 1 =0,52 K 2 współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień, - warunek spełniony Dobrano jeden zawór bezpieczeństwa (np. typu SYR 1915), DN 1 o średnicy gniazda d o =20mm - Nastawa zaworu 3,0 bar Zawór bezpieczeństwa instalacji c.w.u. Dobór zaworu bezpieczeństwa wg wytycznych SYR (HUSTY). Dobrano jeden zawór bezpieczeństwa (np. typu SYR 2115), DN 1 o średnicy gniazda d o =20mm - Nastawa zaworu 6,0 bar. 4

5 5.4. Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o. Dobór wg PN 99/B = V ρ υ V U V N = V U pmax + 0, 1 p p max Dane: V z =1,8m 3 przyjęta pojemność zładu instalacji ν = 0,0224 ρ=999,7 kg/m 3 p o =1,6 bara (p st =1,4bara) p max =2,4 bara (p max =3,0 bar zawór bezpieczeństwa) V U = 40 dm3 V N = 228 dm 3 Dobrano naczynie o pojemności całkowitej 300 dm 3 (pmax=6bar). Naczynie należy podłączyć rurą wzbiorczą DN25 (zawór kołpakowy DN25, manometr 0-10bar). Podwyższyć wartość ciśnienia wstępnego w naczyniu wzbiorczym do 1,6 bara Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. Dobrano naczynie o pojemności całkowitej 25 dm 3 i pojemności użytkowej 19 dm 3 (pmax=10bar). Naczynie należy armaturą przepływową DN Zawór trójdrogowy mieszający p p k v k z = = = 20kPa = p V k p z przepływ obliczeniowy 7,25 = 16,1m 0,20 3 / h Dobrano obrotowy zawór trójdrogowy o średnicy nominalnej DN32/ kv=16m 3 /h. Projektuje się siłownik sterowany sygnałem analogowym 0 10V o napięciu zasilającym 24V Sprawdzenie pompy obiegowej instalacji c.o. p = = 80kPa V = 7,25m 3 / h Pompa typu UPS zapewnia wystarczającą wydajność i wysokość podnoszenia. Punkt pracy pompy: H = 90kPa V = 8,0m 3 / h Inwestor przewiduje wymianę pompy w kolejnym etapie modernizacji kotłowni. Zalecana wymiana pompy na pompę elektroniczną kl. Energetycznej A typu

6 5.8. Sprawdzenie pompy ładującej zasobnik c.w.u. p = = 29kPa V = 2,5m 3 / h Pompa typu UPS zapewnia wystarczającą wydajność i wysokość podnoszenia. Punkt pracy pompy: H = 39kPa V = 2,86m 3 / h Inwestor przewiduje wymianę pompy w kolejnym etapie modernizacji kotłowni. Zalecana wymiana pompy na pompę elektroniczną kl. Energetycznej A typu Wytyczne instalacyjne 6.1. Instalacja kotłowa Dokumentacja przewiduje modernizację instalacji kotłowej na potrzeby wymiany kotła gazowego podłączenie nowego kotła rurami stalowymi DN65, na podejściach do kotła należy zamontować armaturę zgodnie ze schematem technologicznym. Włączenie w istniejącą instalację wykonać poprzez trójniki spawalnicze Instalacja centralnego ogrzewania Dokumentacja nie przewiduje zmian na instalacji centralnego ogrzewania stan istniejący bez zmian Instalacja zimnej wody użytkowej Dokumentacja przewiduje modernizację instalacji przy podejściu do istniejącego podgrzewacza c.w.u.. Na instalacji należy zamontować armaturę zgodnie ze schematem technologicznym w celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia. Wymieniane odcinki instalacji wykonać z rur tworzywowych (min. PN10) Instalacja ciepłej wody użytkowej Dokumentacja nie przewiduje zmian na instalacji ciepłej wody użytkowej stan istniejący bez zmian Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej Dokumentacja nie przewiduje zmian na instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej stan istniejący bez zmian Instalacja gazowa Dokumentacja przewiduje zmiany w trasie istniejącej instalacji w kotłowni. Zmiany na instalacji gazowej wymuszone są poprzez likwidację drogi gazowej do istniejącego kotła oraz inne usytuowanie podejścia gazowego w nowym kotle. Należy wykonać wspawanie w istniejącą instalację podejścia do nowego kotła gazowego średnicą DN25 rura bez szwu. Na podejściu należy zamontować armaturę zgodnie ze schematem technologicznym. Usytuowanie gazomierza oraz instalacja po za kotłownią nie stanowią przedmiotu opracowania. Prace wykonywać z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prac gazoniebezpiecznych. Przed przekazaniem do użytkowania instalacji gazowej należy przeprowadzić główną 6

7 próbę szczelności. Próbę wykonać przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników. Próbę szczelności wykonać przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,1 MPa. Manometr użyty do przeprowadzenia próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy dokładności 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosić 0-0,16 MPa. Wynik głównej próby szczelności uznaje się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czynnika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia. Z przeprowadzenia próby szczelności sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez właściciela budynku oraz wykonawcę instalacji gazowej. Po dokonaniu montażu gazomierzy należy: - odpowietrzyć i napełnić instalację gazem, - sprawdzić szczelność połączeń gwintowanych z instalacją gazową przyrządem o czułości co najmniej 0,25 % metanu lub przy zastosowaniu środka spieniającego. Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie (pomalować w kolorze żółtym) Wentylacja grawitacyjna Kotłownia posiada wentylację grawitacyjną nawiewno - wywiewną. Do kotłowni doprowadzony jest nawiew typu "Z" sprowadzony nad posadzkę. Wywiew realizowany jest poprzez kratkę wentylacyjną zamontowaną pod stropem pomieszczenia. Wentylacja grawitacyjna nie stanowi przedmiotu opracowania Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania Należy wykonać montaż nowego wkładu kominowego w istniejący przewód kominowy po uprzednim zdemontowaniu istniejącego wkładu kominowego. W przypadku braku możliwości zdemontowania istniejącego wkładu projektowany wkład kominowy o średnicy 150 mm należy wprowadzić w istniejący wkład kominowy o średnicy 200mm. Projektuje się wkład kominowy jednościenny kwasoodporny o średnicy DN 150 o połączeniach kielichowych uszczelnianych uszczelkami przystosowany do pracy w nadciśnieniu z kotłami kondensującymi. U podstawy przewodu kominowego zamontować kolano rewizyjne z odprowadzeniem kondensatu Doprowadzenie powietrza do komory spalania będzie się odbywać bezpośrednio z zewnątrz przewodem nawiewnym DN150. Powietrze do spalania nie będzie pobierane z pomieszczenia. Czerpnię zamontować nad istniejącą czerpnią powietrzną w oknie. Dodatkowo w kotle zamontować czujnik podciśnienia powietrza nawiewanego Instalacja kanalizacji sanitarnej Z uwagi na wymianę kotła na kocioł kondensacyjny należy wykonać odprowadzenie kondensatu z kotła oraz przewodu kominowego do istniejącej studni schładzającej. Na podejściach odpływowych należy zamontować syfony kanalizacyjne Uzupełnienie zładu instalacji c.o. Projektuje się nowy układ uzupełnienia zładu dla celów dalszej modernizacji kotłowni. Układ należy wykonać w oparciu o schemat technologiczny. Uruchomienie kotłowni odbywać się będzie na istniejącym układzie uzupełnienia zładu firmy BUDERUS. 7

8 6.11. Instalacje elektryczne Urządzenia elektryczne podłączyć do istniejącej tablicy rozdzielczej umieszczonej przy wejściu do kotłowni. Instalację prowadzić w profilach PCV po wierzchu ścian. Dane elektryczne urządzeń: Pompa obiegowa UPS : 3x400V; 720W Pompa obiegowa UPS 32-80: 1x230V; 220W Pompa cyrkulacyjna UPS 15-14: 1x230V; 50W Kocioł gazowy kondensacyjny 170kW: 1x230V; 200W Siłownik zaworu mieszającego: 24V; 2,5VA Zabezpieczenie stanu wody: 1x230V; Automatykę kotła podłączyć zgodnie ze schematem oraz zgodnie z wytycznymi producenta kotła/automatyki. 7. Wytyczne montażowe 7.1. Montaż rurociągów Przewody rurowe wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie (PN 80/H 74219). Odcinki poziome prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworów spustowych. Najwyższe punkty należy wyposażyć w odpowietrzniki, a najniższe w zawory spustowe. Próba szczelności: - badanie szczelności przeprowadzić przed wykonaniem izolacji cieplnej, - badanie szczelności przeprowadzić wodą, - podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła, - przed przystąpieniem do badania szczelności instalację skutecznie wypłukać wodą, - przed napełnieniem wodą nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych, - po napełnieniu instalacji wodą zimną i po odpowietrzenie należy przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji, w celu sprawdzenia czy nie występują przecieki wody, - po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie do wartości ciśnienia próbnego tj. ciśnienie robocze + 2 bary, lecz nie mniej niż 4 bary, - instalację można uznać za szczelną, jeżeli po czasie co najmniej 30 minut nie występują przecieki oraz manometr nie wykaże spadku ciśnienia, - do badania szczelności należy użyć manometru tarczowego (średnica tarczy minimum 150mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego. Po wykonaniu próby szczelności rurociągi należy dwukrotnie przepłukać. Po wypłukaniu należy sprawdzić czystość filtrów. Rurociągi należy pomalować farbą poliwinylową do gruntowania odporną na wysokie temperatury, szarą/srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową odporną na wysokie temperatury. 8

9 7.2. Izolacje termiczne Rurociągi należy zaizolować termicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U wraz z późniejszymi zmianami). Projektuje się izolacje z pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV. Kierunki przepływu wody w rurociągach oznaczyć czarnymi strzałkami o długości od 50 do 300 mm w zależności od średnicy rurociągu. Izolację termiczną przewodów Inwestor przewiduje w następnym etapie modernizacji kotłowni Montaż urządzeń montaż urządzeń i armatury dokonać w oparciu o schemat technologiczny, pomiędzy podporami/zawiesiami stosować podkładki tłumiące, dla termometrów montowanych na przewodach o średnicy do DN65 włącznie należy odcinkowo przewód pogrubić do wymiaru następnej nominalnej średnicy, przed montażem zaworów regulacyjnych przewody należy skutecznie przepłukać, Wszystkie urządzenia i armaturę montować zgodnie z ich DTR, Prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRITI INSTAL: 7.4. Nastawy urządzeń Temperatura magazynowania c.w.u C, Zawór bezpieczeństwa c.w.u 6 bar, Zawór bezpieczeństwa c.o. 3,0 bar, Pompa c.o. 3 bieg Pompa c.w.u. 2 bieg Krzywa grzania 1,6 8. Zalecenia do dalszej modernizacji kotłowni Wymiana zasobnikowego podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, Wymiana pomp obiegowych na elektroniczne, Wymiana armatury kotłowej, Montaż otulin termoizolacyjnych na rurociągach i armaturze, Wymiana układu uzupełniania zładu, 9

10 9. Uwagi końcowe Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. Ponadto wszystkie prace muszą być prowadzone i zakończone przy zachowaniu należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie urządzenia, armatura i przewody rurowe zainstalowane w kotłowni muszą zostać poddane próbie ciśnieniowej wg Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL Dokumentacja nie obejmuje zabezpieczeń przeciw pożarowych i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących warunków przeciwpożarowych. Wszystkie materiały zastosowane do montażu instalacji muszą posiadać niezbędne atesty, dopuszczające je do stosowania na terenie Polski. Należy wykonać kontrolę systemu detekcji gazu w kotłowni - uruchomienie kotłowni przy niesprawnym systemie jest niedopuszczalne. Urządzenia i armaturę podłączyć zgodnie z DTR tych urządzeń dostarczonymi przez producentów. 10

11 Wymiana kotła gazowego 10.Opinia kominiarska 11

12 12

13 11. Mapa poglądowo - lokalizacyjna 13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50

CZĘŚĆ RYSUNKOWA: S-01 - Schemat technologiczny kotłowni S-02 Kotłownia gazowa rzut i przekroje 1:25 S-03 Elewacja wschodnia 1:50 Spis zawartości opracowania: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2 STAN ISTNIEJĄCY.... 2 3 OPIS LOKALIZACJI KOTŁOWNI.... 2 5 KOTŁOWNIA GAZOWA... 2 8.1 ZAKRES OPRACOWANIA KOTŁOWNI.... 2 8.1 ZAŁOŻENIA I OPIS WYBRANEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1

Projekt kotłowni olejowej Śniadowo. Ck1 Ck1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Cel opracowania...3 1.2. Podstawa opracowania...3 2 Dane ogólne...3 2.1. Podstawy obliczeń...3 2.2. Dane hydrauliczne obiegów:...3 3.

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076

NIP 646-221-82-45; REGON 240420408 KONTO: PKO BP S.A. 50102055581111160256700076 44-194 KNURÓW UL. B. CHROBREGO 11/6 TEL /FAX 32 230 59 37 biuro@constructor.net.pl www.constructor.net.pl P R A C O W N I A P R O J E K T O W A PROJEKTY KONSTRUKCYJNO- WYKONAWCZE PROJEKTY ARCHITEKTONICZO-

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania 1. strona tytułowa... 1 2. zawartość opracowania... 2 3. opis techniczny... 3-13 1. podstawa opracowania... 3 2. zakres opracowania... 3 3. opis technologii kotłowni... 3 4. obliczenia...

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz budowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku szkolnym i sali gimnastycznej. 1.OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1623) oświadczamy, że niniejsza dokumentacja sporządzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 1 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....4 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA. 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW. Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni ZAWARTOŚĆ PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1 Opis techniczny WYKAZ RYSUNKÓW Rys. 1 Rzut kotłowni 1:100 Rys. 2 Przekrój A-A Rys. 3 Schemat kotłowni OPIS TECHNICZNY do PROJEKTU KOTŁOWNI GAZOWEJ dla budynku Urzędu

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA I WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kotłowni wodnej niskoparametrowej zasilanej gazem ziemnym GZ-50 o mocy nominalnej 47,7 kw i wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA

PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA PROJEKT WYKONAWCZY KOTŁOWANIA GAZOWA TYTUŁ: FAZA OPRACOWANIA: CENTRUM IDEI KU DEMOKRACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. RYCERSKA 3 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ

MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT BUDYNEK STACJI DOŚWIADCZALNEJ KATEDRY ICHTIOLOGII I RYBACTWA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT ADRES KRAKÓW UL. SPICZAKOWA

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2

BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA. LOKALIZACJA INWESTYCJI: 62-064 Plewiska, ul. Kolejowa 2 wp.pl TOM IV BRANŻA: SANITARNA KOTŁOWNIA GAZOWA TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNO- KONFERENCYJNEGO NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO ROŚLINNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500

Rysunki: Rys. nr 1 Plan sytuacyjny 1:500 SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJĄCEGO....3 II.OPIS TECHNICZNY...8 1. Dane ogólne.... 8 1.1. Podstawa opracowania.... 8 1.2. Zakres opracowania i stan

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

OPIS TECHNICZNY. 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. SPIS TREŚCI. SPIS TREŚCI... 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3. WYMAGANIA BUDOWLANE KOTŁOWNI... 2 3.1. Wymagana kubatura kotłowni...2 3.2. Wymagana powierzchnia

Bardziej szczegółowo

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY KRYS STUDIO PROJEKTÓW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek 96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1 tel.(046) 833 90 43 NIP 836-104-81-04 PROJEKT BUDOWLANY Branża: Miejscowość: Obiekt: Sanitarna Łowicz Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ. BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO 2 W ZGIERZU TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZYCHODNI REJONOWEJ NR 1 ul. FIJAŁKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

2. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego technologii kotłowni wodnej w budynku warsztatowym nr 1 przy Zespole Szkół Nr 6 na dz. 138 przy ulicy Szkolnej 2 w Lubyczy Królewskiej. 1. CEL OPRACOWANIA. Celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

PROJEKT BUDOWLANY. Budynek biurowy. ul. Przemysłowa 4 Zamość. Starostwo Powiatowe w Zamościu ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość Laszczyński Marek Upr. Bud. ANB 53//3/83 Stabrów 0, 22-424 Sitno Zamość, tel. 6-26-46 Tel. kom. 0-603-878-58 e-mail: marek.laszczynski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Budynek biurowy TEMAT Projekt technologii

Bardziej szczegółowo

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów

3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Przemysławowi Bednarkowi...20 4. Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Spis treści OŚWIADCZENIE...4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA...5 II. KOTŁOWNIA...5 1. Opis kotłowni...5 1.1. Dane kotłowni...5 1.2. Opis projektowanych rozwiązań...5 1.3. Wytyczne montażowe...6 1.4. Próby ciśnieniowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8

PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KOTŁOWNI GAZOWO-OLEJOWEJ NR 2 W OBIEKCIE ZLU GRYF W POŁCZYNIE ZDROJU PRZY UL. SOLANKOWEJ 8 OBIEKT : Budynek ZLU Gryf ul. Solankowa 8, 78-320 Połczyn Zdrój INWETOR : Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1

PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 KOTŁOWNIA GAZOWA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAMIENNY BUDYNKU MIESZKALNEGO ŁÓDŹ, UL.KILIŃSKIEGO 15 DZIAŁKA NR 208 OBRĘB S-1 RYDZYŃSKI / WASIAK / STAŃCZAK / LEBELT PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, uzgodnienia z Inwestorem, normy i wytyczne projektowania, ocena stanu technicznego urządzeń.

Bardziej szczegółowo