Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia."

Transkrypt

1 Czytnik kodów błędów FORD INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja została sporządzona przez firmę Draper Tools i jest integralną częścią produktu. Instrukcja zawiera informacje dotyczące zastosowania urządzenia oraz wszystkie wskazówki potrzebne do efektywnego oraz bezpiecznego jego wykorzystania. Zalecanym jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed każdym zastosowaniem urządzenia, dokonywania wszelkiego rodzaju regulacji lub konserwacji. GWARANCJA Firma DRAPER TOOLS gwarantuje, iż przed wypuszczeniem urządzenia zostało ono dokładnie przetestowane i sprawdzone oraz, że nie posiada ono żadnych wad materiałowych oraz produkcyjnych. W związku z powyższym firma Draper udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji licząc od daty nabycia produktu. W przypadku, gdy urządzenie wykazuje jakieś usterki, wówczas należy w całości zwrócić je do najbliższego autoryzowanego dystrybutora firmy Draper. Jeśli po przeprowadzeniu inspekcji reklamowanego urządzenia okaże się, iż usterka była wywołana wadą materiałową lub produkcyjną wówczas zostanie usunięta w ramach rękojmii. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, oraz żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym zastosowaniem lun niewłaściwym przechowywaniem, jak również po jakichkolwiek naprawach we własnym zakresie. Gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu urządzenia z widnieją na nim datą nabycia. SPECYFIKACJA Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Nr katalogowy Nr części...fcr-ford3 PIN...FCR-FORD-5PIN Pojazdy...Ford ( silniki benzynowe )... Ford ( silniki benzynowe) Odpowiedni dla : NR 68082: FIESTA, ESCORT,ORION,SIERRA, SAPHPHIRE, GRANADA,SCORPIO Z katalizatorem/ Bez katalizatora 1984/ HCS CFI, 1.1/1.3/1.4/1.6/1.8 CVH EFI.1.6/1.6 Turbo CVH EFI ( z wyłączeniem 1.6 CVH EFI & Turbo KE Jetronic ) 2.0 DOHC&OHC EFI z katalizatorem, 2.4 V6/ 2.9 V6 & 24V z katalizatorem. TRANSIT 2.0 OHC CFI 1986>, 2.0 OHC 1992>, 2.9 V6 1992> ESCORT, ORION, MONDEA. 1.6/1.8/2.0 silniki Zeta < 1995 NR ( Wtrysk paliwa EEC IV E.C.U) COSWORTH 2.0 ( WEBER/MARELLI ) X ESCORT, ORION 1.6 CVH ( KE Jetronic) SIERRA, SAPPHIRE 2.0 OHC bez katalizatora, 2.8 V V6 bez katalizatora GRANADA, SCORPIO 2.0 OHC & 2.4 V6 bez katalizatora 2.8 V6 1986, 2.9 V6 EFI Bez katalizatora TRANSIT 2.0 OHC CFI/EFI, 2.9 V6 EFI bez katalizatora. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przed zastosowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcji obsługi. Nie dostosowanie się do poniższych wskazówek może doprowadzić do zranienia osoby lub uszkodzenia pojazdu. 1. Unikaj nieprzyjaznego środowiska urządzeniu. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, upewnij się, że miejsce pracy z urządzeniem jest dobrze oświetlone. Czytnik, gdy nie jest używany należy przechowywać w opakowaniu. 2. Niektóre testy muszą być przeprowadzane na pracującym silniku. W związku z powyższym w celu uniknięcia zranienia należy dostosować się do poniższych wskazówek. a) Właściwy ubiór nie należy zakładać luźnego ubrania, łańcuszków( obrączek, zegarków), które mogłoby zetknąć się z wirującymi częściami silnika. Nie zaleca się obuwia ze śliską podeszwą. Długie włosy należy odpowiednio związać. Długie rękawy koszuli podwiń powyżej łokcia. 3. Utrzymuj urządzenie przez cały okres przeprowadzania testu w jednakowej pozycji. 4. Nigdy nie pozostawiaj włączonego czytnika w trybie test bez nadzoru lub podczas przeprowadzania procedury testu. Zawsze wyłączaj tester oraz zapłon silnika pojazdu do pozycji off. 5. Zawsze przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik. 6. Przed rozpoczęciem każdego testu upewnij się, że czytnik jest bezpieczny. 7. Sprawdź wszystkie przewody, czy są w bezpiecznej odległości od gorących oraz wirujących części silnika. 8. Uruchamianie silnika pojazdu powinno odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach nie ograniczonych i dobrze wentylowanych. Wdychanie gazów spalinowych może być niebezpieczne dla zdrowia. 9. Jeśli przeprowadzenie testu wymaga podniesienie pojazdu, upewnić się, że samochód jest prawidłowo wsparty i ustawiony, oraz że koła są zablokowane. 10. Przed rozruchem pojazdu należy upewnić się, że jest neutralny i zaciągnięty hamulec ręczny, w przypadku automatycznej skrzyni biegów, upewnij się, że jest ustawiona na pozycji parkowanie. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp: Elektroniczny moduł sterujący ( ECU) typu Ford EEC IV montowany jest w większości pojazdów marki Ford Uwaga: Ford IV od 1988 roku wyposażony jest w podtrzymywaną pamięć tzw. pamięć dynamiczną (KAM )

2 Złącze samodiagnostyki w pojazdach marki Ford zlokalizowane jest w komorze silnika blisko przegrody/akumulatora. W zależności od modelu pojazdu złącze samo diagnostyki będzie 3 stykowe lub 5 stykowe. Zrozumienie kodów usterek Dwucyfrowy kod błędu zaprezentuje się w dwóch jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje dziesiątki, druga jedności. Trzycyfrowy kod błędu zaprezentuje się w trzech jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje setki, droga dziesiątki i tak dalej. Złącze samodiagnostyki 3 stykowe i 5 stykowe jest umiejscowione w komorze silnika blisko przegrody akumulatora ( w celu dokładnej jego lokalizacji należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu) A- Czerwony B- Żółty C Niebieski Z włącznikiem czytnika w pozycji 0 podłączyć przewód do złącza 3/5 stykowego. Włączyć zapłon do pozycji ON, ale nie zapalać silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji - i czekać około 10 sekund do rozpoczęcia transmisji kodów. Każdy kod usterki transmitowany jest dwa razy. Po transmisji początkowych kodów, kody usterek z pamięci dynamicznej wyświetlą się. Uwaga: Kody miękkie to kody wytwarzane przez usterki, które wystąpiły podczas ostatnich 10 lub 40 jazd ( zależnie od pojazdu), lecz nie występują podczas sprawdzania. Kody twarde to kody wytwarzane przez usterki istniejące podczas sprawdzania. Przez jazdę rozumie się okres od uruchomienia silnika, gdy temperatura płynu chłodzenia była niższa od 49oC, do chwili, gdy temperatura płynu chłodzącego przekroczy 65 stopni C. Po wyświetleniu kodów z pamięci KAM, zostanie uruchomiony tryb sprawdzający niedokładne podłączenia Elektronicznego Modułu Sterującego. W tym trybie poruszając złączami i przewodami, w przypadku wykrycia słabych lub niedobrych podłączeń dioda LED zaświeci. Zaloguje on również usterki do pamięci KAM. Uwaga: Jeśli podczas przeprowadzania tego testu czytnik kodów usterek jest przełączony do pozycji OFF ( wyłączony), kody z pamięci KAM będą skasowane. Po zakończeniu testu, przełączyć zapłon silnika pojazdu do pozycji OFF, wyłączyć czytnik. Odczyt kodów usterek: INSTRUKCJA OBSŁUGI Istnieją trzy sposoby przeprowadzania testu rozpoznania usterek. 1. Zapłon włączony, silnik nie pracuje 2. Zapłon włączony, silnik pracuje 3. Tryb obsługowy W zależności od modelu Elektronicznego Modułu Sterującego, złącze samodiagnostyki będzie 3 lub 5 stykowe, tak samo kod błyskowy usterki będzie 2 lub 3 cyfrowy. DWUCYFROWE KODY USTERKI Zapłon włączony, silnik nie pracuje Uwaga: Przed przystąpieniem do tego testu, odłączyć przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego od uziemienia (w celu dokładnej lokalizacji podłączenia należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu). Nie wykonanie powyższego może spowodować wprowadzenie do pamięci błędnych kodów usterek 53 i 54. Podłączyć przewód czytnika do złącza samodiagnostyki pojazdu. Zapłon włączony, silnik pracuje. Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Włączyć przełącznik czytnika do pozycji -. Zapalić silnik, po 10 sekundach test rozpocznie się. Transmisja kodów wskaże na rozpoczęcie testu silnika. Prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie do 2500 obrotów na minutę, potem powróci do obrotów jałowych. Kod 1 będzie transmitowany jako wskazówka dla użytkownika do wciśnięcia pedału gazu do oporu i następnie zwolnienia, jeśli pomierzone wartości nie pokryją się z wartościami ustawionymi, kod usterki będzie wprowadzony do pamięci. Kod usterki może być również wprowadzony w przypadku, gdy nie ma sygnału lub, gdy operacja nie została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku braku usterek, będzie transmitowany kod 11 za kodem 6 ( w zależności od pojazdu,, jeśli test został zapoczątkowany kodem 5, kod 7 będzie transmitowany zamiast kod 6.). Po teście silnika następuje tryb obsługowy ( w zależności od modelu ) W tym czasie ( Średnio od 2 10 min ) ustawienia zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego będą rozregulowane. Dla pojazdów z rozdzielaczem można przeprowadzić regulację. Dla późniejszych modeli, w których nie ma możliwości przeprowadzenia regulacji, wartości mogą być porównane z danymi z książki serwisowej pojazdu.

3 Po zakończeniu testu, będzie transmitowany kod 7, ustawienie zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego zostaną ponownie w całości kontrolowane przez Elektroniczny Moduł Sterujący. W celu kontynuacji transmisji kodów usterek, rozgrzać silnik oraz upewnić się, że klimatyzacja jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off, z włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć do złącza samodiagnostyki. Zapalić silnik i przełączyć włącznik czytnika do pozycji -. Czytnik będzie kontynuował transmisję kodów. Jeśli żaden kod nie zostanie zachowany, kod 11 będzie powtarzał się. KASOWANIE KODÓW USTEREK Zgodnie z kolejnością testu dla procedury, zapłon on włączony, silnik off wyłączony do momentu transmisji kodu nr 1. Kiedy to nastąpi, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji z pamięci KAM zostaną skasowane wszystkie wprowadzone kody usterek. Po zakończeniu wszystkich testów, wyłączyć zapłon silnika do pozycji off oraz czytnik i następnie rozłączyć. Upewnij się, że przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego zostały dobrze podłączone. 3 CYFROWE KODY USTEREK Zapłon włączony on, silnik nie pracuje. Podłączyć czytnik kodów usterek do złącza samodiagnostyki, przy zapłonie w pozycji off oraz włącznik czytnika w pozycji o. Włącz zapłon silnika do pozycji on, ale nie zapalaj silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji -, po krótkim czasie czytnik rozpocznie transmisję kodów usterek. W tym czasie niektóre urządzenia mogą działać automatycznie ( jest to normalne) Pierwsza seria kodów transmitowanych, to usterki istniejące. Proces ten będzie powtórzony. Cyfra 1 będzie transmitowana w celu oddzielenia następnej partii kodów. Te kody pochodzą z pamięci KAM i nie występują podczas przeprowadzania testu. Kody z pamięci KAM są również powtarzane. Wszystkie usterki istniejące powinny być usunięte przed przeprowadzeniem procedury testu zapłon włączony on, silnik pracuje, z wyłączeniem kodów usterek pamięci KAM. Wyjątek stanowią usterki związane z cewką zapłonową, które muszą być usunięte przed przystąpieniem do następnego testu. TEST ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO Ten test sprawdza wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz urządzenia uruchamiające, za wyjątkiem przekaźnika pompy paliwa. Test rozpocząć po zakończeniu testu zapłon włączony on silnik nie pracuje,, wcisnąć do oporu i następnie zwolnić pedał gazu., będzie to sygnał dla jednostki sterującej do zasilenia zaworów elektromagnetycznych / urządzeń uruchamiających, w tym czasie zasilanie dostarczane do różnych punktów może być odpowiednio pomierzone. Po zakończeniu pomiaru, wcisnąć ponownie pedał gazu, który będzie sygnałem do odwołania tej operacji. TEST PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ELEKTRONICZNEGO MODUŁU STERUJĄCEGO Z zapłonem w pozycji off wyłączonym oraz włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Przełączyć zapłon do pozycji on nie zapalać silnika. Przełączyć czytnik do pozycji -, następnie z powrotem do pozycji o i zakończyć na pozycji -. Następnie poruszać przewodami. W przypadku wykrycia nieprawidłowych podłączeń dioda LED zaświeci się i pozostanie włączona, do momentu prawidłowego podłączenia. Usterka będzie również zalogowana w pamięci KAM, do późniejszego wyszukania. Po zakończeniu testu, wyłączyć czytnik oraz zapłon silnika do pozycji off. ZAPŁON WŁĄCZONY SILNIK PRACUJE Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Upewnij się, że klimatyzacja w pojeździe jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłącz czytnik i przełączyć jego włącznik do pozycji -. Zapalić silnik i obserwować diodę LED., Gdy rozpocznie się transmisja kodów usterek, pierwszym kod wskaże rodzaj silnika, na przykład silnik 4 cylindrowy 2 cyfry, 6 cylindrowy silnik 3 cyfry. Po transmisji powyższego, należy przeprowadzić następujące czynności jeśli mają zastosowanie. Wspomaganie układu kierowniczego; Obrócić kierownicą pół obrotu i z powrotem do środka. Włącznik pedału hamulca. Wcisnąć maksymalnie pedał hamulca. Przepustnica. Wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm ( obrotów na minutę, średnio na 40 sekund ) i następnie powróci do prędkości jałowej. Wszelkie odnalezione usterki kodów podczas tych operacji będą teraz transmitowane. Po transmisji usterek kodów, pojawi się pojedynczy kod wskazując na rozpoczęcie następujących czynności Wcisnąć maksymalnie pedał gazu i następnie zwolnić go. Jeśli żadne usterki nie zostaną odnalezione, będzie transmitowany kod 111 i będzie powtarzany. Po zakończeniu tej części testu, można kontynuować przeprowadzanie testów tj test wybalansowania cylindrów, trybu obsługowego lub zakończyć operację przez wyłączenie zapłonu do pozycji off, włączenie przełącznika czytnika do pozycji o oraz rozłączeniu. TEST WYBALANSOWANIA CYLINDRÓW Po włączeniu zapłonu do pozycji on oraz zapaleniu silnika (dla pojazdów z sekwencyjnym wtryskiem paliwa), wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm (obroty na minutę), i następnie powróci do prędkości jałowej. W tym czasie Elektroniczny Moduł Sterujący przekształci się na tryb obsługowy i przeprowadzi test balansowania cylindrów.

4 Jeśli wszystkie cylindry są wybalansowane, wówczas będzie transmitowany kod nr 9. Jeśli przy którymś cylindrze wystąpi usterka wówczas będzie transmitowany kod od 1 do 8 wskazując dokładnie nr uszkodzonego cylindra. TRYB OBSŁUGOWY Gdy Elektroniczny Moduł Sterujący ( ECU ) wprowadzi tryb obsługowy, rozreguluje się prędkość biegu jałowego na około 2-10 minut, wartości z ECU mogą być porównane z wartościami z książki serwisowej pojazdu. Po zakończeniu trybu obsługowego prędkość biegu jałowego powróci do normalnego działania. KASOWANIE KODÓW USTEREK Przy włączonym zapłonie do pozycji on, silnik nie pracuje, kiedy transmitowane są usterki kodów, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji zostaną skasowane kody usterek przechowywane w pamięci KAM. TABELA KODÓW USTEREK Kody dwucyfrowe ( część A ) 1 Kod polecenie. Test nieprawidłowego podłączenia/ wciśnięcie pedału gazu i zwolnienie 2 Kod rozdzielający 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie żadnych kodów, wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12 Przepływomierz powietrza lub jego obwód 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód ( CTS ) 14. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód ( ATS ) 15. Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód ( TPS ) 16. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód 17. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 18. Niskie napięcie akumulatora 19. Pamięć dynamiczna lub jej obwód KAM, zakończyć i ponowić proces 21 Zapłon, nieregularny sygnał 22 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód (AFS ), napięcie za wysokie 23. Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za wysokie 24. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za wysokie 26. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za wysokie

5 27. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za duża. 28. Sonda lambda 1 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V), bogata mieszanka lub uszkodzona sonda 29. Sonda lambda 2 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V ) bogata mieszanka lub uszkodzona sonda. 31. Elektroniczne urządzenie sterujące lub uszkodzenie obwodu pamięci stałej/ pamięci o dostępie swobodnym 32 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód, napięcie za niskie 33 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za niskie 34 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 35 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za niskie 36 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za niskie 37 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za mała 38 Sonda lambda 1 ( cylindry 1 i 4 ) ( tylko 2.0 DOHC 16 V ), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 39. Sonda lambda 2 ( cylinder 2 i 3 ) ( tylko 2.0 DOHC 16V), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 41 Czujnik przepływomierza powietrza pierwszy lub jego obwód, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 42 Czujnik przepływomierza powietrza drugi/czujnik ciśnienia bezwzględnego, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 43 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr) lub jego obwód 44 Nie wykonana lub zbyt późno wykonana czynność przestawienia przepustnicy 45 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 46 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta maksymalna prędkość obrotowa. 47 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta minimalna prędkość obrotowa 48 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 49 Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 51 Włączona klimatyzacja (A/C ), wyłączyć klimatyzację i powtórzyć procedurę samodiagnostki 52 Automatyczna skrzynia biegów :dźwignia ustawiona w położeniu D przestawić do położenia N lub P i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 53 Zwarty do masy pierwszy przewód regulacyjny liczby oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 54 Zwarty do masy drugi przewód regulacyjny liczy oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 55 Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 56 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 57 Przepustnica przestawiona podczas procedury samodiagnostyki ( przed kodem 10 ) powtórzyć procedurę samodiagnostyki 58 Fazowanie wzrostu sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ), modyfikacja sygnału zapłonu 59 Potencjometr CO, lub jego obwód, poza obszarem sprawdzania 61 Spadek mocy cylinder 1

6 62 Spadek mocy cylinder 2 63 Spadek mocy cylinder 3 64 Spadek mocy cylinder 4 65 Spadek mocy cylinder 5 tylko DOHC: Wyłącznik hamulca włączone/wyłączone 66 Spadek mocy cylinder 6 tylko DOHC: Wyłącznik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy lub jego obwód 67 Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód 68 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód 69 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód Zawór regulujący ciśnienia doładowania ( tylko 1.6 CVH Turbo ) lub jego obwód 73 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 74 Zawór elektromagnetyczny zmiany ¾ 75 Zawór elektromagnetyczny blokady sprzęgła przetwornika momentu 76 Wskaźnik hamulec włączony 77 Wskaźnik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy ) 78 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki, Sprawdzić, czy wyłącznik jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 81 Elektroniczny regulator podciśnienia ( EVS) 82 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód ( EPT ) napięcie poniżej minimum 83 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt wysokie napięcie 84 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt niskie napiecie 91 Sonda lambda lub jej obwód ( silnik V DOHC ) Kody dwucyfrowe ( część B ) 1 Kod polecenie ( test dynamiczny ) 2 Kod rozdzielający 3 Kod identyfikujący moduł dla silników 6 cylindrowych 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie ma żadnych kodów. Wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12. Zawór regulacyjny 13. Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, styki biegu jałowego 14. Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 15 Pamięć dynamiczna KAM/ pamięć stała lub ich obwód 16 Za mała prędkość silnika podczas procedury sprawdzania 17 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi )

7 18 Działanie modułu zapłonowego lub jego obwód 19 Napięcie zasilające moduł zapłonowy 20 Tryb identyfikacji 4. Cylindra ( 1.8 Cfi ) 21 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 22 Czujnik ciśnienia bezwzględnego lub jego obwód 23 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód 24 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 26 Silnik krokowy biegu jałowego lub jego obwód 27 Opóźnienie regulacji prędkości pojazdu 28 Przyspieszenie regulacji prędkości pojazdu 29 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 31 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, napięcie za niskie 32 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; parametry poza dopuszczalnym obszarem 33 Brak recyrkulacji gazów wydechowych 34 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, parametry poza dopuszczalnym obszarem 35 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; napięcie za wysokie 36 Brak wzrostu prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 37 Spadek prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 38 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego (1.8 Cfi) 39. Sprzęgło blokady przetwornika momentu 41. Podgrzewana sonda lambda 1. ( 1,2,3 cylinder) lub jej obwód; uboga mieszanka 42. Podgrzewana sonda lambda 1 ( 1,2,3 cylinder)lub jego obwód; bogata mieszanka 43. Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 44 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) TPS 45 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwod;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi) 46 Thermactor, brak powietrza w teście samodiagnostyki 47 Działanie wyłącznika regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 48 Zacięty wyłącznik regulatora prędkości pojazdu lub obwód 49 Sygnał regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 51 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za wysokie napięcie 52 Ciśnieniowy czujnik układu wspomagania kierownicy lub jego obwód, nie aktywowany podczas procedury samodiagnostyki 53. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za wysokie napięcie 54. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, napięcie za wysokie 55. Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka.

8 56 Obwód czujnika VAF, napięcie powyżej maksimum 57 Korektor oktanowy- złącze wiązki kabli obsługowych 58 Opóźnienie wtrysku przez regulację obsługową 59 Regulacja biegu jałowego- złącze wiązki kabli obsługowych 61 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za niskie napięcie 62 Automatyczna skrzynia biegów, zamknięty zawór zmiany biegów 4/3 63 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za niskie napięcie 64 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, za niskie napięcie 65 Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka 66 Czujnik VAF, niskie napięcie wejścia 67 Włączona klimatyzacja lub dźwignia automatycznej skrzyni biegów w położeniu D 68 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 71 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 72 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 73 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 74 Rozwarty obwód wyłącznika światła hamulca 75 Zwarty obwód wyłącznika światła hamulca Zbyt późna odpowiedź na kod polecenia przestawienia przepustnicy 81 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód ( Transit V 6 ) 82 Zawór wlotowy powietrza dodatkowego lub obwód ( spalanie wtórne ) 83 Wyłącznik wentylatora o dużej wydajności 84 Układ elektronicznego regulatora podciśnienia lub jego obwód 85 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 87 Elektryczna pompa paliwa 88 Elektryczny wentylator, jeśli jest 89 Sprzęgło blokady przetwornika momentu 91 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; uboga mieszanka 92 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; bogata mieszanka 93 Silnik krokowy prędkości biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 95/96/98 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, czujnik temperatury powietrza doładowanego lub jego obwód, czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika lub jego obwód, czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, 99 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód DWUCYFROWE KODY USTEREK ( Część C ) 1 Osiągnięte maksymalne opóźnienie zapłonu 2 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika 3 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ACT

9 4 Czujnik spalania stukowego 5 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 12 Czujnik przepływomierza powietrza 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 14 Czujnik przepływomierza powietrza 15 Czujnik położenia przepustnicy 22 Czujnik przepływomierza powietrza Usterka modułu 32 Usterka modułu Dwucyfrowe kody usterek ( część D ) 1 Prędkość silnika /czujnik TDC ( górnego martwego położenia tłoka ) 12 Czujnik fazy 13 Sygnał Pip 21 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( zwarcie ) 22 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( obwód otwarty ) 23 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( zwarcie ) 31 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujniki tlenowe 32 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( zwarcie ) 33 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujnik położenia przepustnicy 43 Usterka modułu 44 Usterka modułu TRZY CYFROWE KODY ( część A ) 1 Kod oddzielający/ kod polecenie, na krótko maksymalnie wcisnąć pedał gazu 2 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca 3 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca TRZY CYFROWY KODY ( część B ) 1 8 Numer cylindra z niskim zasilaniem, test wybalansowania cylindra 9 Zakończenie testu równowagi cylindra 111 Wszystkie systemy sprawne 112/11 3/ /11 7/118/ Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, nie została osiągnięta temperatura normalnej pracy Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód 126 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze, napięcie powyżej specyfikacji 128 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze/ usterka przewodu podciśnieniowego

10 129 Przepływomierz masowy lub jego obwód. Brak zmiany sygnału przepływomierza masowego Powtórzyć procedurę samodiagnostyki, po wciśnięciu przepustnicy. 136/13 7/ 139/ /15 8/159/ Czujnik sondy lambda lub jej obwód, mieszanka za uboga, lub za bogata Czujnik sondy lambda, mieszanka za uboga lub za bogata Przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód 167 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód; Brak zmiany sygnału czujnika położenia przepustnicy (potencjometru) Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 171 Sonda lambda lub jej obwód ( prawa ) 172 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka 173 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka 174 Sonda lambda lub jej obwód 175 Sonda lambda ( lewa ) 176 Sonda lambda, z uboga mieszanka 177. Sonda lambda, za bogata mieszanka 178. Sonda lambda lub jej obwód 179 Układ paliwa lub jego obwód, za uboga mieszanka 181 Układ paliwa lub jego obwód, za bogata mieszanka 182 Za uboga mieszanka, biegu jałowego 183 Za bogata mieszanka biegu jałowego 184/18 5 Przepływomierz masowy lub jego obwód 186 Wtryskiwacz lub jego obwód, czas otwarcia ( za duża szerokość impulsu ) 188 Sonda lambda lub jej obwód, za niskie napięcie 189 Sonda lambda lub jej obwód, za wysokie napięcie 191 Za uboga mieszanka biegu jałowego 192 Za bogata mieszanka biegu jałowego 193 Obwód czujnika przewodów elastycznych paliwa 194 Sonda lambda lub jej obwód 195 Sonda lambda lub jej obwód 211 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 212 Obwód prędkościomierza 213 Układ modyfikacji sygnału zapłonu lub jego obwód 214 Czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód 215 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód (1) 216 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód ( 2)

11 217 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód ( 3 ) 218/22 0/222/ Obwód prędkościomierza 219 Standardowe ustawienie zapłonu 221 Błąd ustawienia zapłonu 225 Czujnik spalania stukowego 226 Moduł elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód 227 Czujnik położenia wału korbowego lub obwód/czujnik prędkości silnika lub jego obwód (EEC V ) 228 Uzwojenie 1 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 229 Uzwojenie 2 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 231 Uzwojenie 3 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 232 Pierwotne uzwojenie cewki zapłonowej 233 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 234 do 237 Cewka zapłonowa lub jej obwód 238 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 239 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód, sygnał inicjujący obecny podczas pracy rozrusznika 241 Elektroniczne urządzenie sterujące, nieprawidłowe dane samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 243 Uszkodzenie cewki 244 Brak identyfikacji cylindra Układ impulsowy powietrza lub jego obwód 326 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 327 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 328 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 332 Układ cyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 334 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 335 Elektroniczny przetwornik podciśnienia lub jego obwód/układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo jego obwód 336 Za wysokie ciśnienie w układzie wydechowym 337 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego, elektroniczny regulator podciśnienia lub ich obwody 338 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 339 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 341 Korektor oktanowy lub jego obwód 411 Samodiagnostyka Za niska prędkość silnika podczas sprawdzania. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w układzie wlotowym, po czym powtórzyć procedurę samodiagnostyki 412 Samodiagnostyka. Za wysoka prędkość silnika podczas sprawdzania Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód

12 452 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 453 Nieszczelność w dole serwa 454 Nieszczelność w górze serwa 455 Niewystarczający wzrost obrotów silnika na minutę 456 Niewystarczający spadek obrotów silnika na minutę 457/45 8/459 Błąd kontroli prędkości 511 Uszkodzenie pamięci stałej lub jej obwodu 512 Uszkodzenie pamięci dynamicznej (KAM) lub jej obwodu 513 Napięcie odniesienia urządzenia sterującego 519/52 1 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyjki. Sprawdzić czy wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 522 Przełącznik D/N lub jego obwód 525 Pojazd na włączonym biegu lub włączona klimatyzacja 528 Błąd wyłącznika sprzęgła lub jego obwodu 536 Wyłącznik stanu hamulca ( włączony/wyłączony ), wyłącznik nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 538 Błąd obsługi podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 539 Klimatyzacja włączona podczas procedury samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 542/54 3 Pompa paliwa lub jej obwód 551 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 552 Obwód układu impulsowego powietrza 554 Usterka obwodu kontroli regulatora ciśnienia paliwa 556 Pompa paliwa lub jej obwód 557 Pompa paliwa lub jej obwód: mała prędkość 558 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 563 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 564 Przekaźnik/obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 565 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 566 Automatyczna skrzynia biegów- zawór biegów ¾ 573 Przekaźnik/ obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 574 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 575 Pompa paliwa lub jej obwód, wyłącznik bezwładnościowy lub jej obwód 576 Wyłącznik funkcji kickdown pełnego wciśnięcia przepustnicy 577 Wyłącznik funkcji kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy )nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 583 Zasilanie pompy paliwa 612 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów4/3

13 613 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 4/3 614 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 615 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 621 Uszkodzenie elektrozaworu 1, zmiany biegów lub jego obwodu 622 Uszkodzenie elektrozaworu 2, zmiany biegów lub jego obwodu Elektrozawór kontroli ciśnienia lub jego obwód 628 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów) lub jego obwód 629 Elektrozawór sprzęgła blokady przetwornika momentu 634 Przełącznik D/N lub jego obwód 635/63 6/637 Wyłącznik termiczny automatycznej skrzyni biegów, lub jej obwód 639 Czujnik prędkości turbiny albo jego obwód 645 Uszkodzenie 1 biegu 646 Uszkodzenie 2 biegu 647 Uszkodzenie 3 biegu 648 Uszkodzenie 4 biegu 649 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 651 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 652 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów ) lub jego obwód 653 Wyłącznik sterujący automatyczną skrzynia biegów nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 998 Naprawić usterki wyświetlone po kodzie 998, Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czujnik temperatury powietrza, przepływomierz powietrza lub czujnik położenia przepustnicy. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki

69059 Czytnik kodów błędów Toyota/Suzuki

69059 Czytnik kodów błędów Toyota/Suzuki 69059 Czytnik kodów błędów Toyota/Suzuki INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Ta instrukcja została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL

Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Bloki wartości mierzonych sterownika -J361-, silnik AEH, AKL Blok wartości mierzonych 1 (funkcje podstawowe) 2. Temperatura płynu chłodzącego 3. Napięcie sondy lambda (0... 1 V) 4. Warunki nastaw podstawowych

Bardziej szczegółowo

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów marki MERCEDES-BENZ Wydanie IV - rozszerzone Diagnostik testery diagnostyczne, magnetyzery. www.diagnostik.pl Diagnostik testery diagnostyczne,

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

Silniki AJM ARL ATD AUY

Silniki AJM ARL ATD AUY Silniki AJM AUY Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości. Obroty silnika.

Bardziej szczegółowo

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH

Silniki ABZ/AEW/AKG/AKJ/AHC/AKH Silniki / Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 1. Obroty silnika. 660 do 740 /min 2. Obciążenie silnika. 15 28 % 9 16 % 3. Kąt

Bardziej szczegółowo

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Silnik Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań) Numer bloku Opis Wartość wymagana Odpowiada wartości 1. Obroty silnika. 30 do

Bardziej szczegółowo

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym

Silnik AZX. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- Na biegu jałowym Silnik AZX Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer kanału 1 funkcje podstawowe- 2. Temperatura płynu chłodzącego. 85 do 110 C 3. Układ regulacji lambda dla

Bardziej szczegółowo

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC

UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC UKŁAD WTRYSKU BENZYNY MULTEC W układzie wtrysku benzyny Multec paliwo dostarczane jest do silnika przez pojedynczy wtryskiwacz, który jest umieszczony nad zespołem przepustnicy na kolektorze dolotowym.

Bardziej szczegółowo

Układ przeniesienia napędu

Układ przeniesienia napędu Układ przeniesienia napędu STYCZEŃ 2005 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane na podstawie warunków technicznych obowiązujących w dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Zespól B-D Elektrotechniki

Zespól B-D Elektrotechniki Zespól B-D Elektrotechniki Laboratorium Elektroniki i Elektrotechniki Samochodowej Temat ćwiczenia: Badanie sondy lambda i przepływomierza powietrza w systemie Motronic Opracowanie: dr hab inż S DUER 39

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie komputerowego układu zapłonowego w systemie MOTRONIC Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2 3. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów)

Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan (łącznie 956 błędów) Alfabetyczny spis usterek możliwych do zdiagnozowania przez interfejs EuroScan 2009+ (łącznie 956 błędów) Kody błędów typu B (nadwozie). Łącznie 255 możliwych usterek: opis/znaczenie Błąd konfiguracji

Bardziej szczegółowo

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa 1 of 2 2014-09-07 15:54 Użytkownik : Pojazd : 308 /308 VIN: VF34C9HR8AS340320 Data wydruku : 7 wrzesień 2014 15:54:42 Początek sesji samochodu : 07/09/2014-15:50 Wersja przyrządu : 07.49 HDI_SID807 Informacje

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE:

MULTIMETR CYFROWY WAŻNE: MULTIMETR CYFROWY Nr. katalog. 60792 Nr. części DMM1A WAŻNE: PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA TEGO URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI. Multimetr cyfrowy jest idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Ujednolicone bloki wartości mierzonych - silniki benzynowe

Ujednolicone bloki wartości mierzonych - silniki benzynowe Ujednolicone bloki wartości mierzonych - silniki benzynowe Podział bloków wartości mierzonych 001-009... Ogólny schemat stanu systemu 010-019... Zapłon 020-029... Regulacja spalania stukowego 030-049...

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie czujników układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

Forterra HSX - komunikaty o błędzie

Forterra HSX - komunikaty o błędzie Forterra HSX - komunikaty o błędzie WAŻNE USTERKI UKŁADÓW SPRZĘGIEŁ JEZDNYCH I REWERSU Usterka z kategorii ważna jest sygnalizowana przez zaświecenie czerwonej lampki kontrolnej skrzyni biegów, ciągle

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L

Audi A > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A4 2001 > - automatyczna skrzynia biegów 09L Audi A4 Cabriolet 2003> - automatyczna skrzynia biegów 09L Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych:

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia najlepiej dokonywać przy pomocy izolowanego drutu, o średnicy około mm i długości kilku centymetrów.

Połączenia najlepiej dokonywać przy pomocy izolowanego drutu, o średnicy około mm i długości kilku centymetrów. SAMDZIELNE DIAGNZWANIE SILNIKA dczytywanie normalny W normalnym trybie diagnozowania silnika kody błędów zapamiętywane są w pamięci komputera (ECU). Aby odczytać zapamiętane kody błędów silnika, należy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003 Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań

Bardziej szczegółowo

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy

Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy Manufacturer Model System Ecu Ecu name Rover 25 Silnik benzynowy 11K4 1,1 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 14K4 1,4 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 16K4 1,6 Mems 3 Rover 25 Silnik benzynowy 18K4 - VVC

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia

Zespół B-D Elektrotechniki. Laboratorium Silników i układów przeniesienia Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Badanie układu wtryskowego w systemie Motronic Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER 2. Instrukcja do ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie)

str. 1 RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) RAPID NH nr 801 / 1 Bezpieczniki maj 2015 Przegląd bezpieczników (tylko samochody z kierownicą po lewej stronie) 1 Skrzynka bezpieczników A (bezpieczniki SA) o Lokalizacja str. 3 o Rozmieszczenie bezpieczników

Bardziej szczegółowo

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli

Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Dacia' Dokker' Moduł kontroli Marka Model System Nazwa sterownika Dodatkowe informacje o sterowniku Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji "Dacia' "Dokker' "Moduł kontroli nadwozia' "Jednostka połączeniowa UCH' "' "Adaptacje' "1'

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

J A Z D A. Zaciskanie ręczne

J A Z D A. Zaciskanie ręczne HAMULEC POSTOJOWY STEROWANY ELEKTRYCZNIE Hamulec postojowy sterowany elektrycznie jest wyposażony w dwa tryby działania: - Automatyczne zaciskanie/zwalnianie Automatyczne zaciskanie po zatrzymaniu silnika

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia

DOŁADOWANIE. Zawór regulacyjny ciśnienia Zawór regulacyjny ciśnienia Membrana (A) zaworu regulacyjnego ciśnienia jest sterowana przez elektrozawór (B) pilotowany przez komputer wtrysku. Elektrozawór ten wprowadza zmiany podciśnienia, w zależności

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Grupy wskazań

Grupy wskazań Page 1 of 13 Grupy wskazań 000...007 Wyświetlana grupa 000 na biegu jałowym (silnik rozgrzany, temperatura silnika nie poniżej + 80 C) Pole wskazań Wyświetlana wartość zadana Odpowiada wartości pomiarowej

Bardziej szczegółowo

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy

Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Model System Nazwa systemu Nazwa funkcji Numer funkcji Opis Funkcji Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 1 Liczba dostępnych kluczy Accent II Immobiliser Immobiliser Parametry bieżące 2

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE 1. Lampa stroboskopowa jest przeznaczona do sprawdzania momentu zapłonu. Poprawny moment zapłonu ma decydujący wpływ na osiągi

Bardziej szczegółowo

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE.

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE. Skrzynia biegów BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 567 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU

PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU PREZENTACJA : REGULACJA PRĘDKOŚCI POJAZDU 1. Układ regulacji prędkości pojazdu umożliwia kierowcy utrzymanie prędkości pojazdu równej zaprogramowanej wartości zadanej bez używania pedału przyspieszenia.

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi Q > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Odczyt bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007 > Automatyczna skrzynia biegów 0AT od modelu roku 2005 Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: liczba obrotów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.12 2013-11-08 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Czytnik kodów błędów VAUXHALL /OPEL 68083 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja

Bardziej szczegółowo

4. Opis Parametrów: DTC_CNT - Liczba zapamiętanych błędów Fuelsys1 - Status systemu paliwa 1 Fuelsys2 - Status systemu paliwa 2 Load_PTC(%) - Obciążenie silnika RPM (/min) - Obroty silnika ETC (oc) - Temperatura

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P / A P C Z M A N E T K Ą C M

I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P / A P C Z M A N E T K Ą C M 1 2 f I N S T R U K C J A U Ż Y T K O W N I K A T E M P O M A T U / O G R A N I C Z N I K A P R Ę D K O Ś C I A P 9 0 0 / A P 9 0 0 C Z M A N E T K Ą C M 3 5 231.0004570 rev.1.0 www.tempomaty.pl www.tempomaty.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D

PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE R1D, R2D, R3D, R4D PRZEKAŹNIKI ZIEMNOZWARCIOWE UWAGA!! Opisy techniczne i dane podane w tym dokumencie są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą ulec zmianie bez uprzedzenia a zatem nie będzie przyjmowana żadna

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024

CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 CYFROWY MIERNIK SAMOCHODOWY NR. KATALOGOWY 50024 INSTRUKCJA OBSŁUGI Uwaga: Przed użyciem miernika należy wpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. WSTĘP Cyfrowy miernik samochodowy idealny do pracy i do

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie)

INSTRUKCJA MONTAŻU. Emulator Ciśnienia Paliwa. (zmienne ciśnienie) INSTRUKCJA MONTAŻU Emulator Ciśnienia Paliwa (zmienne ciśnienie) ver. 1.1 2012-10-15 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca 64 tel. +48 85 7438117, fax +48 85 653 8649 www.ac.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Grupy wskazań

Grupy wskazań Page 1 of 19 Grupy wskazań 008...099 Grupa wskazań 008 wartości adaptacyjne lambda: 8 xx ms xx % xx % Tekst Odpowietrzenie zbiornika aktywne oznacza, że elektrozawór 1 zasobnika z węglem aktywnym jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off

INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik grupowy on/off KJR-90B Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. KJR-90B to ujednolicony, prosty w obsłudze i kompaktowy sterownik centralny,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10

Instrukcja Obsługi. Miernik tlenku węgla. Model CO10 Instrukcja Obsługi Miernik tlenku węgla Model CO10 Wstęp Gratulujemy zakupu miernika tlenku węgla Extech CO10. Miernik CO10 umożliwia pomiar i wyświetlenie stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 1000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010.

Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010. Elektrotechnika i elektronika pojazdów samochodowych : podręcznik dla technikum / Jerzy Ocioszyński. wyd. 11. Warszawa, 2010 Spis treści Wstęp 7 1. Wiadomości podstawowe z elektrotechniki i elektroniki

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy Instrukcja obsługi usprawnienia Laboratorium Badawcze Zastosowanie LEDWOLT jest precyzyjnym, inteligentnym woltomierzem motocyklowym. Zastępuje tradycyjną kontrolkę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM.

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 5 UKŁADY ZASILANIA I ZAPŁONOWE W SILNIKACH O ZAPŁONIE ISKROWYM. Dr inŝ. Zbigniew Kneba 1. Wstęp WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kierownik katedry: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Balcerski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW

Bardziej szczegółowo

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Odczyt bloku wartości mierzonych Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Mogą być pokazane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim

Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim 1 Zasilanie wtryskowe paliwem lekkim Układy zasilania sterowane elektronicznie zastąpiły stosowane wcześniej układy sterowane mechanicznie lub sterowane częściowo elektronicznie.

Bardziej szczegółowo

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D Mogą być wskazywane następujące bloki wartości mierzonych: Grupa wskazań 001: Pole wskazań 1: obroty silnika (0 do

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy SERVICE TIPS & INFOS POSTER INSIDE OBD = On Board Diagnostics System European On Board Diagnostics (EOBD), czyli europejski system autodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG

SYSTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG SYSTEM TEC 99 EVOLUTION LPG / CNG 30/07/2004 Tartarini Auto S.p.a Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy Tel.:+39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00 E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych

DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych DIAGNOSTYKA 1. Diagnozowanie układów Uczeń: 1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych 2) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych; elektrycznych ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q):

Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Bloki wartości mierzonych komputera sterującego -J743 (DQ250-6Q): Blok wartości mierzonych 1: 1. Przełącznik świateł hamowania (wskaźnik dla naciśniętego pedału hamulca / brak wskazania dla nienaciśniętego

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie

Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Page 1 of 39 Pokrywa głowicy cylindrów, wymontowanie i zamontowanie Spezialwerkzeugliste: EN-47632 KM-6212-A KM-812 J463810 Wym., zdemontowanie Ostrzeżenie: Szyna paliwowa common rail w silnikach wysokoprężnych

Bardziej szczegółowo

2,8 VR6 - Motronic/128 kw (AAA)

2,8 VR6 - Motronic/128 kw (AAA) Nr. /,8 VR6 - Motronic/8 kw (AAA) od pazdziernika 99 Lokalizacja przekaznikow: 9 0 4 4 6 7 8 4 5 6 Przekaznik sterujacy Motronic (09) Przekaznik pompy paliwa (67, 67) Bezpieczniki A 5 A 0 A A 0 A zielony

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G10 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI WYCIERACZKA SZYBY Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia zacisków norma DIN72552

Oznaczenia zacisków norma DIN72552 Oznaczenia zacisków norma DIN72552 Układ zapłonowy 1 Niskie napięcie (cewka zapłonowa, rozdzielacz zapłonu) 1a 1b Rozdzielacz zapłonu z dwoma obwodami prądowymi do przerywacza zapłonu I do przerywacza

Bardziej szczegółowo