Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia."

Transkrypt

1 Czytnik kodów błędów FORD INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja została sporządzona przez firmę Draper Tools i jest integralną częścią produktu. Instrukcja zawiera informacje dotyczące zastosowania urządzenia oraz wszystkie wskazówki potrzebne do efektywnego oraz bezpiecznego jego wykorzystania. Zalecanym jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed każdym zastosowaniem urządzenia, dokonywania wszelkiego rodzaju regulacji lub konserwacji. GWARANCJA Firma DRAPER TOOLS gwarantuje, iż przed wypuszczeniem urządzenia zostało ono dokładnie przetestowane i sprawdzone oraz, że nie posiada ono żadnych wad materiałowych oraz produkcyjnych. W związku z powyższym firma Draper udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji licząc od daty nabycia produktu. W przypadku, gdy urządzenie wykazuje jakieś usterki, wówczas należy w całości zwrócić je do najbliższego autoryzowanego dystrybutora firmy Draper. Jeśli po przeprowadzeniu inspekcji reklamowanego urządzenia okaże się, iż usterka była wywołana wadą materiałową lub produkcyjną wówczas zostanie usunięta w ramach rękojmii. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, oraz żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym zastosowaniem lun niewłaściwym przechowywaniem, jak również po jakichkolwiek naprawach we własnym zakresie. Gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu urządzenia z widnieją na nim datą nabycia. SPECYFIKACJA Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Nr katalogowy Nr części...fcr-ford3 PIN...FCR-FORD-5PIN Pojazdy...Ford ( silniki benzynowe )... Ford ( silniki benzynowe) Odpowiedni dla : NR 68082: FIESTA, ESCORT,ORION,SIERRA, SAPHPHIRE, GRANADA,SCORPIO Z katalizatorem/ Bez katalizatora 1984/ HCS CFI, 1.1/1.3/1.4/1.6/1.8 CVH EFI.1.6/1.6 Turbo CVH EFI ( z wyłączeniem 1.6 CVH EFI & Turbo KE Jetronic ) 2.0 DOHC&OHC EFI z katalizatorem, 2.4 V6/ 2.9 V6 & 24V z katalizatorem. TRANSIT 2.0 OHC CFI 1986>, 2.0 OHC 1992>, 2.9 V6 1992> ESCORT, ORION, MONDEA. 1.6/1.8/2.0 silniki Zeta < 1995 NR ( Wtrysk paliwa EEC IV E.C.U) COSWORTH 2.0 ( WEBER/MARELLI ) X ESCORT, ORION 1.6 CVH ( KE Jetronic) SIERRA, SAPPHIRE 2.0 OHC bez katalizatora, 2.8 V V6 bez katalizatora GRANADA, SCORPIO 2.0 OHC & 2.4 V6 bez katalizatora 2.8 V6 1986, 2.9 V6 EFI Bez katalizatora TRANSIT 2.0 OHC CFI/EFI, 2.9 V6 EFI bez katalizatora. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przed zastosowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcji obsługi. Nie dostosowanie się do poniższych wskazówek może doprowadzić do zranienia osoby lub uszkodzenia pojazdu. 1. Unikaj nieprzyjaznego środowiska urządzeniu. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, upewnij się, że miejsce pracy z urządzeniem jest dobrze oświetlone. Czytnik, gdy nie jest używany należy przechowywać w opakowaniu. 2. Niektóre testy muszą być przeprowadzane na pracującym silniku. W związku z powyższym w celu uniknięcia zranienia należy dostosować się do poniższych wskazówek. a) Właściwy ubiór nie należy zakładać luźnego ubrania, łańcuszków( obrączek, zegarków), które mogłoby zetknąć się z wirującymi częściami silnika. Nie zaleca się obuwia ze śliską podeszwą. Długie włosy należy odpowiednio związać. Długie rękawy koszuli podwiń powyżej łokcia. 3. Utrzymuj urządzenie przez cały okres przeprowadzania testu w jednakowej pozycji. 4. Nigdy nie pozostawiaj włączonego czytnika w trybie test bez nadzoru lub podczas przeprowadzania procedury testu. Zawsze wyłączaj tester oraz zapłon silnika pojazdu do pozycji off. 5. Zawsze przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik. 6. Przed rozpoczęciem każdego testu upewnij się, że czytnik jest bezpieczny. 7. Sprawdź wszystkie przewody, czy są w bezpiecznej odległości od gorących oraz wirujących części silnika. 8. Uruchamianie silnika pojazdu powinno odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach nie ograniczonych i dobrze wentylowanych. Wdychanie gazów spalinowych może być niebezpieczne dla zdrowia. 9. Jeśli przeprowadzenie testu wymaga podniesienie pojazdu, upewnić się, że samochód jest prawidłowo wsparty i ustawiony, oraz że koła są zablokowane. 10. Przed rozruchem pojazdu należy upewnić się, że jest neutralny i zaciągnięty hamulec ręczny, w przypadku automatycznej skrzyni biegów, upewnij się, że jest ustawiona na pozycji parkowanie. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp: Elektroniczny moduł sterujący ( ECU) typu Ford EEC IV montowany jest w większości pojazdów marki Ford Uwaga: Ford IV od 1988 roku wyposażony jest w podtrzymywaną pamięć tzw. pamięć dynamiczną (KAM )

2 Złącze samodiagnostyki w pojazdach marki Ford zlokalizowane jest w komorze silnika blisko przegrody/akumulatora. W zależności od modelu pojazdu złącze samo diagnostyki będzie 3 stykowe lub 5 stykowe. Zrozumienie kodów usterek Dwucyfrowy kod błędu zaprezentuje się w dwóch jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje dziesiątki, druga jedności. Trzycyfrowy kod błędu zaprezentuje się w trzech jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje setki, droga dziesiątki i tak dalej. Złącze samodiagnostyki 3 stykowe i 5 stykowe jest umiejscowione w komorze silnika blisko przegrody akumulatora ( w celu dokładnej jego lokalizacji należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu) A- Czerwony B- Żółty C Niebieski Z włącznikiem czytnika w pozycji 0 podłączyć przewód do złącza 3/5 stykowego. Włączyć zapłon do pozycji ON, ale nie zapalać silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji - i czekać około 10 sekund do rozpoczęcia transmisji kodów. Każdy kod usterki transmitowany jest dwa razy. Po transmisji początkowych kodów, kody usterek z pamięci dynamicznej wyświetlą się. Uwaga: Kody miękkie to kody wytwarzane przez usterki, które wystąpiły podczas ostatnich 10 lub 40 jazd ( zależnie od pojazdu), lecz nie występują podczas sprawdzania. Kody twarde to kody wytwarzane przez usterki istniejące podczas sprawdzania. Przez jazdę rozumie się okres od uruchomienia silnika, gdy temperatura płynu chłodzenia była niższa od 49oC, do chwili, gdy temperatura płynu chłodzącego przekroczy 65 stopni C. Po wyświetleniu kodów z pamięci KAM, zostanie uruchomiony tryb sprawdzający niedokładne podłączenia Elektronicznego Modułu Sterującego. W tym trybie poruszając złączami i przewodami, w przypadku wykrycia słabych lub niedobrych podłączeń dioda LED zaświeci. Zaloguje on również usterki do pamięci KAM. Uwaga: Jeśli podczas przeprowadzania tego testu czytnik kodów usterek jest przełączony do pozycji OFF ( wyłączony), kody z pamięci KAM będą skasowane. Po zakończeniu testu, przełączyć zapłon silnika pojazdu do pozycji OFF, wyłączyć czytnik. Odczyt kodów usterek: INSTRUKCJA OBSŁUGI Istnieją trzy sposoby przeprowadzania testu rozpoznania usterek. 1. Zapłon włączony, silnik nie pracuje 2. Zapłon włączony, silnik pracuje 3. Tryb obsługowy W zależności od modelu Elektronicznego Modułu Sterującego, złącze samodiagnostyki będzie 3 lub 5 stykowe, tak samo kod błyskowy usterki będzie 2 lub 3 cyfrowy. DWUCYFROWE KODY USTERKI Zapłon włączony, silnik nie pracuje Uwaga: Przed przystąpieniem do tego testu, odłączyć przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego od uziemienia (w celu dokładnej lokalizacji podłączenia należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu). Nie wykonanie powyższego może spowodować wprowadzenie do pamięci błędnych kodów usterek 53 i 54. Podłączyć przewód czytnika do złącza samodiagnostyki pojazdu. Zapłon włączony, silnik pracuje. Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Włączyć przełącznik czytnika do pozycji -. Zapalić silnik, po 10 sekundach test rozpocznie się. Transmisja kodów wskaże na rozpoczęcie testu silnika. Prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie do 2500 obrotów na minutę, potem powróci do obrotów jałowych. Kod 1 będzie transmitowany jako wskazówka dla użytkownika do wciśnięcia pedału gazu do oporu i następnie zwolnienia, jeśli pomierzone wartości nie pokryją się z wartościami ustawionymi, kod usterki będzie wprowadzony do pamięci. Kod usterki może być również wprowadzony w przypadku, gdy nie ma sygnału lub, gdy operacja nie została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku braku usterek, będzie transmitowany kod 11 za kodem 6 ( w zależności od pojazdu,, jeśli test został zapoczątkowany kodem 5, kod 7 będzie transmitowany zamiast kod 6.). Po teście silnika następuje tryb obsługowy ( w zależności od modelu ) W tym czasie ( Średnio od 2 10 min ) ustawienia zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego będą rozregulowane. Dla pojazdów z rozdzielaczem można przeprowadzić regulację. Dla późniejszych modeli, w których nie ma możliwości przeprowadzenia regulacji, wartości mogą być porównane z danymi z książki serwisowej pojazdu.

3 Po zakończeniu testu, będzie transmitowany kod 7, ustawienie zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego zostaną ponownie w całości kontrolowane przez Elektroniczny Moduł Sterujący. W celu kontynuacji transmisji kodów usterek, rozgrzać silnik oraz upewnić się, że klimatyzacja jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off, z włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć do złącza samodiagnostyki. Zapalić silnik i przełączyć włącznik czytnika do pozycji -. Czytnik będzie kontynuował transmisję kodów. Jeśli żaden kod nie zostanie zachowany, kod 11 będzie powtarzał się. KASOWANIE KODÓW USTEREK Zgodnie z kolejnością testu dla procedury, zapłon on włączony, silnik off wyłączony do momentu transmisji kodu nr 1. Kiedy to nastąpi, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji z pamięci KAM zostaną skasowane wszystkie wprowadzone kody usterek. Po zakończeniu wszystkich testów, wyłączyć zapłon silnika do pozycji off oraz czytnik i następnie rozłączyć. Upewnij się, że przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego zostały dobrze podłączone. 3 CYFROWE KODY USTEREK Zapłon włączony on, silnik nie pracuje. Podłączyć czytnik kodów usterek do złącza samodiagnostyki, przy zapłonie w pozycji off oraz włącznik czytnika w pozycji o. Włącz zapłon silnika do pozycji on, ale nie zapalaj silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji -, po krótkim czasie czytnik rozpocznie transmisję kodów usterek. W tym czasie niektóre urządzenia mogą działać automatycznie ( jest to normalne) Pierwsza seria kodów transmitowanych, to usterki istniejące. Proces ten będzie powtórzony. Cyfra 1 będzie transmitowana w celu oddzielenia następnej partii kodów. Te kody pochodzą z pamięci KAM i nie występują podczas przeprowadzania testu. Kody z pamięci KAM są również powtarzane. Wszystkie usterki istniejące powinny być usunięte przed przeprowadzeniem procedury testu zapłon włączony on, silnik pracuje, z wyłączeniem kodów usterek pamięci KAM. Wyjątek stanowią usterki związane z cewką zapłonową, które muszą być usunięte przed przystąpieniem do następnego testu. TEST ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO Ten test sprawdza wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz urządzenia uruchamiające, za wyjątkiem przekaźnika pompy paliwa. Test rozpocząć po zakończeniu testu zapłon włączony on silnik nie pracuje,, wcisnąć do oporu i następnie zwolnić pedał gazu., będzie to sygnał dla jednostki sterującej do zasilenia zaworów elektromagnetycznych / urządzeń uruchamiających, w tym czasie zasilanie dostarczane do różnych punktów może być odpowiednio pomierzone. Po zakończeniu pomiaru, wcisnąć ponownie pedał gazu, który będzie sygnałem do odwołania tej operacji. TEST PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ELEKTRONICZNEGO MODUŁU STERUJĄCEGO Z zapłonem w pozycji off wyłączonym oraz włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Przełączyć zapłon do pozycji on nie zapalać silnika. Przełączyć czytnik do pozycji -, następnie z powrotem do pozycji o i zakończyć na pozycji -. Następnie poruszać przewodami. W przypadku wykrycia nieprawidłowych podłączeń dioda LED zaświeci się i pozostanie włączona, do momentu prawidłowego podłączenia. Usterka będzie również zalogowana w pamięci KAM, do późniejszego wyszukania. Po zakończeniu testu, wyłączyć czytnik oraz zapłon silnika do pozycji off. ZAPŁON WŁĄCZONY SILNIK PRACUJE Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Upewnij się, że klimatyzacja w pojeździe jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłącz czytnik i przełączyć jego włącznik do pozycji -. Zapalić silnik i obserwować diodę LED., Gdy rozpocznie się transmisja kodów usterek, pierwszym kod wskaże rodzaj silnika, na przykład silnik 4 cylindrowy 2 cyfry, 6 cylindrowy silnik 3 cyfry. Po transmisji powyższego, należy przeprowadzić następujące czynności jeśli mają zastosowanie. Wspomaganie układu kierowniczego; Obrócić kierownicą pół obrotu i z powrotem do środka. Włącznik pedału hamulca. Wcisnąć maksymalnie pedał hamulca. Przepustnica. Wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm ( obrotów na minutę, średnio na 40 sekund ) i następnie powróci do prędkości jałowej. Wszelkie odnalezione usterki kodów podczas tych operacji będą teraz transmitowane. Po transmisji usterek kodów, pojawi się pojedynczy kod wskazując na rozpoczęcie następujących czynności Wcisnąć maksymalnie pedał gazu i następnie zwolnić go. Jeśli żadne usterki nie zostaną odnalezione, będzie transmitowany kod 111 i będzie powtarzany. Po zakończeniu tej części testu, można kontynuować przeprowadzanie testów tj test wybalansowania cylindrów, trybu obsługowego lub zakończyć operację przez wyłączenie zapłonu do pozycji off, włączenie przełącznika czytnika do pozycji o oraz rozłączeniu. TEST WYBALANSOWANIA CYLINDRÓW Po włączeniu zapłonu do pozycji on oraz zapaleniu silnika (dla pojazdów z sekwencyjnym wtryskiem paliwa), wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm (obroty na minutę), i następnie powróci do prędkości jałowej. W tym czasie Elektroniczny Moduł Sterujący przekształci się na tryb obsługowy i przeprowadzi test balansowania cylindrów.

4 Jeśli wszystkie cylindry są wybalansowane, wówczas będzie transmitowany kod nr 9. Jeśli przy którymś cylindrze wystąpi usterka wówczas będzie transmitowany kod od 1 do 8 wskazując dokładnie nr uszkodzonego cylindra. TRYB OBSŁUGOWY Gdy Elektroniczny Moduł Sterujący ( ECU ) wprowadzi tryb obsługowy, rozreguluje się prędkość biegu jałowego na około 2-10 minut, wartości z ECU mogą być porównane z wartościami z książki serwisowej pojazdu. Po zakończeniu trybu obsługowego prędkość biegu jałowego powróci do normalnego działania. KASOWANIE KODÓW USTEREK Przy włączonym zapłonie do pozycji on, silnik nie pracuje, kiedy transmitowane są usterki kodów, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji zostaną skasowane kody usterek przechowywane w pamięci KAM. TABELA KODÓW USTEREK Kody dwucyfrowe ( część A ) 1 Kod polecenie. Test nieprawidłowego podłączenia/ wciśnięcie pedału gazu i zwolnienie 2 Kod rozdzielający 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie żadnych kodów, wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12 Przepływomierz powietrza lub jego obwód 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód ( CTS ) 14. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód ( ATS ) 15. Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód ( TPS ) 16. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód 17. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 18. Niskie napięcie akumulatora 19. Pamięć dynamiczna lub jej obwód KAM, zakończyć i ponowić proces 21 Zapłon, nieregularny sygnał 22 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód (AFS ), napięcie za wysokie 23. Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za wysokie 24. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za wysokie 26. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za wysokie

5 27. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za duża. 28. Sonda lambda 1 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V), bogata mieszanka lub uszkodzona sonda 29. Sonda lambda 2 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V ) bogata mieszanka lub uszkodzona sonda. 31. Elektroniczne urządzenie sterujące lub uszkodzenie obwodu pamięci stałej/ pamięci o dostępie swobodnym 32 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód, napięcie za niskie 33 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za niskie 34 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 35 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za niskie 36 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za niskie 37 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za mała 38 Sonda lambda 1 ( cylindry 1 i 4 ) ( tylko 2.0 DOHC 16 V ), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 39. Sonda lambda 2 ( cylinder 2 i 3 ) ( tylko 2.0 DOHC 16V), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 41 Czujnik przepływomierza powietrza pierwszy lub jego obwód, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 42 Czujnik przepływomierza powietrza drugi/czujnik ciśnienia bezwzględnego, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 43 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr) lub jego obwód 44 Nie wykonana lub zbyt późno wykonana czynność przestawienia przepustnicy 45 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 46 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta maksymalna prędkość obrotowa. 47 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta minimalna prędkość obrotowa 48 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 49 Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 51 Włączona klimatyzacja (A/C ), wyłączyć klimatyzację i powtórzyć procedurę samodiagnostki 52 Automatyczna skrzynia biegów :dźwignia ustawiona w położeniu D przestawić do położenia N lub P i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 53 Zwarty do masy pierwszy przewód regulacyjny liczby oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 54 Zwarty do masy drugi przewód regulacyjny liczy oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 55 Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 56 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 57 Przepustnica przestawiona podczas procedury samodiagnostyki ( przed kodem 10 ) powtórzyć procedurę samodiagnostyki 58 Fazowanie wzrostu sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ), modyfikacja sygnału zapłonu 59 Potencjometr CO, lub jego obwód, poza obszarem sprawdzania 61 Spadek mocy cylinder 1

6 62 Spadek mocy cylinder 2 63 Spadek mocy cylinder 3 64 Spadek mocy cylinder 4 65 Spadek mocy cylinder 5 tylko DOHC: Wyłącznik hamulca włączone/wyłączone 66 Spadek mocy cylinder 6 tylko DOHC: Wyłącznik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy lub jego obwód 67 Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód 68 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód 69 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód Zawór regulujący ciśnienia doładowania ( tylko 1.6 CVH Turbo ) lub jego obwód 73 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 74 Zawór elektromagnetyczny zmiany ¾ 75 Zawór elektromagnetyczny blokady sprzęgła przetwornika momentu 76 Wskaźnik hamulec włączony 77 Wskaźnik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy ) 78 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki, Sprawdzić, czy wyłącznik jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 81 Elektroniczny regulator podciśnienia ( EVS) 82 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód ( EPT ) napięcie poniżej minimum 83 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt wysokie napięcie 84 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt niskie napiecie 91 Sonda lambda lub jej obwód ( silnik V DOHC ) Kody dwucyfrowe ( część B ) 1 Kod polecenie ( test dynamiczny ) 2 Kod rozdzielający 3 Kod identyfikujący moduł dla silników 6 cylindrowych 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie ma żadnych kodów. Wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12. Zawór regulacyjny 13. Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, styki biegu jałowego 14. Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 15 Pamięć dynamiczna KAM/ pamięć stała lub ich obwód 16 Za mała prędkość silnika podczas procedury sprawdzania 17 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi )

7 18 Działanie modułu zapłonowego lub jego obwód 19 Napięcie zasilające moduł zapłonowy 20 Tryb identyfikacji 4. Cylindra ( 1.8 Cfi ) 21 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 22 Czujnik ciśnienia bezwzględnego lub jego obwód 23 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód 24 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 26 Silnik krokowy biegu jałowego lub jego obwód 27 Opóźnienie regulacji prędkości pojazdu 28 Przyspieszenie regulacji prędkości pojazdu 29 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 31 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, napięcie za niskie 32 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; parametry poza dopuszczalnym obszarem 33 Brak recyrkulacji gazów wydechowych 34 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, parametry poza dopuszczalnym obszarem 35 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; napięcie za wysokie 36 Brak wzrostu prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 37 Spadek prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 38 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego (1.8 Cfi) 39. Sprzęgło blokady przetwornika momentu 41. Podgrzewana sonda lambda 1. ( 1,2,3 cylinder) lub jej obwód; uboga mieszanka 42. Podgrzewana sonda lambda 1 ( 1,2,3 cylinder)lub jego obwód; bogata mieszanka 43. Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 44 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) TPS 45 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwod;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi) 46 Thermactor, brak powietrza w teście samodiagnostyki 47 Działanie wyłącznika regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 48 Zacięty wyłącznik regulatora prędkości pojazdu lub obwód 49 Sygnał regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 51 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za wysokie napięcie 52 Ciśnieniowy czujnik układu wspomagania kierownicy lub jego obwód, nie aktywowany podczas procedury samodiagnostyki 53. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za wysokie napięcie 54. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, napięcie za wysokie 55. Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka.

8 56 Obwód czujnika VAF, napięcie powyżej maksimum 57 Korektor oktanowy- złącze wiązki kabli obsługowych 58 Opóźnienie wtrysku przez regulację obsługową 59 Regulacja biegu jałowego- złącze wiązki kabli obsługowych 61 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za niskie napięcie 62 Automatyczna skrzynia biegów, zamknięty zawór zmiany biegów 4/3 63 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za niskie napięcie 64 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, za niskie napięcie 65 Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka 66 Czujnik VAF, niskie napięcie wejścia 67 Włączona klimatyzacja lub dźwignia automatycznej skrzyni biegów w położeniu D 68 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 71 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 72 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 73 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 74 Rozwarty obwód wyłącznika światła hamulca 75 Zwarty obwód wyłącznika światła hamulca Zbyt późna odpowiedź na kod polecenia przestawienia przepustnicy 81 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód ( Transit V 6 ) 82 Zawór wlotowy powietrza dodatkowego lub obwód ( spalanie wtórne ) 83 Wyłącznik wentylatora o dużej wydajności 84 Układ elektronicznego regulatora podciśnienia lub jego obwód 85 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 87 Elektryczna pompa paliwa 88 Elektryczny wentylator, jeśli jest 89 Sprzęgło blokady przetwornika momentu 91 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; uboga mieszanka 92 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; bogata mieszanka 93 Silnik krokowy prędkości biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 95/96/98 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, czujnik temperatury powietrza doładowanego lub jego obwód, czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika lub jego obwód, czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, 99 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód DWUCYFROWE KODY USTEREK ( Część C ) 1 Osiągnięte maksymalne opóźnienie zapłonu 2 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika 3 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ACT

9 4 Czujnik spalania stukowego 5 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 12 Czujnik przepływomierza powietrza 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 14 Czujnik przepływomierza powietrza 15 Czujnik położenia przepustnicy 22 Czujnik przepływomierza powietrza Usterka modułu 32 Usterka modułu Dwucyfrowe kody usterek ( część D ) 1 Prędkość silnika /czujnik TDC ( górnego martwego położenia tłoka ) 12 Czujnik fazy 13 Sygnał Pip 21 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( zwarcie ) 22 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( obwód otwarty ) 23 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( zwarcie ) 31 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujniki tlenowe 32 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( zwarcie ) 33 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujnik położenia przepustnicy 43 Usterka modułu 44 Usterka modułu TRZY CYFROWE KODY ( część A ) 1 Kod oddzielający/ kod polecenie, na krótko maksymalnie wcisnąć pedał gazu 2 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca 3 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca TRZY CYFROWY KODY ( część B ) 1 8 Numer cylindra z niskim zasilaniem, test wybalansowania cylindra 9 Zakończenie testu równowagi cylindra 111 Wszystkie systemy sprawne 112/11 3/ /11 7/118/ Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, nie została osiągnięta temperatura normalnej pracy Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód 126 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze, napięcie powyżej specyfikacji 128 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze/ usterka przewodu podciśnieniowego

10 129 Przepływomierz masowy lub jego obwód. Brak zmiany sygnału przepływomierza masowego Powtórzyć procedurę samodiagnostyki, po wciśnięciu przepustnicy. 136/13 7/ 139/ /15 8/159/ Czujnik sondy lambda lub jej obwód, mieszanka za uboga, lub za bogata Czujnik sondy lambda, mieszanka za uboga lub za bogata Przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód 167 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód; Brak zmiany sygnału czujnika położenia przepustnicy (potencjometru) Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 171 Sonda lambda lub jej obwód ( prawa ) 172 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka 173 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka 174 Sonda lambda lub jej obwód 175 Sonda lambda ( lewa ) 176 Sonda lambda, z uboga mieszanka 177. Sonda lambda, za bogata mieszanka 178. Sonda lambda lub jej obwód 179 Układ paliwa lub jego obwód, za uboga mieszanka 181 Układ paliwa lub jego obwód, za bogata mieszanka 182 Za uboga mieszanka, biegu jałowego 183 Za bogata mieszanka biegu jałowego 184/18 5 Przepływomierz masowy lub jego obwód 186 Wtryskiwacz lub jego obwód, czas otwarcia ( za duża szerokość impulsu ) 188 Sonda lambda lub jej obwód, za niskie napięcie 189 Sonda lambda lub jej obwód, za wysokie napięcie 191 Za uboga mieszanka biegu jałowego 192 Za bogata mieszanka biegu jałowego 193 Obwód czujnika przewodów elastycznych paliwa 194 Sonda lambda lub jej obwód 195 Sonda lambda lub jej obwód 211 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 212 Obwód prędkościomierza 213 Układ modyfikacji sygnału zapłonu lub jego obwód 214 Czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód 215 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód (1) 216 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód ( 2)

11 217 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód ( 3 ) 218/22 0/222/ Obwód prędkościomierza 219 Standardowe ustawienie zapłonu 221 Błąd ustawienia zapłonu 225 Czujnik spalania stukowego 226 Moduł elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód 227 Czujnik położenia wału korbowego lub obwód/czujnik prędkości silnika lub jego obwód (EEC V ) 228 Uzwojenie 1 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 229 Uzwojenie 2 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 231 Uzwojenie 3 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 232 Pierwotne uzwojenie cewki zapłonowej 233 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 234 do 237 Cewka zapłonowa lub jej obwód 238 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 239 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód, sygnał inicjujący obecny podczas pracy rozrusznika 241 Elektroniczne urządzenie sterujące, nieprawidłowe dane samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 243 Uszkodzenie cewki 244 Brak identyfikacji cylindra Układ impulsowy powietrza lub jego obwód 326 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 327 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 328 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 332 Układ cyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 334 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 335 Elektroniczny przetwornik podciśnienia lub jego obwód/układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo jego obwód 336 Za wysokie ciśnienie w układzie wydechowym 337 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego, elektroniczny regulator podciśnienia lub ich obwody 338 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 339 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 341 Korektor oktanowy lub jego obwód 411 Samodiagnostyka Za niska prędkość silnika podczas sprawdzania. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w układzie wlotowym, po czym powtórzyć procedurę samodiagnostyki 412 Samodiagnostyka. Za wysoka prędkość silnika podczas sprawdzania Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód

12 452 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 453 Nieszczelność w dole serwa 454 Nieszczelność w górze serwa 455 Niewystarczający wzrost obrotów silnika na minutę 456 Niewystarczający spadek obrotów silnika na minutę 457/45 8/459 Błąd kontroli prędkości 511 Uszkodzenie pamięci stałej lub jej obwodu 512 Uszkodzenie pamięci dynamicznej (KAM) lub jej obwodu 513 Napięcie odniesienia urządzenia sterującego 519/52 1 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyjki. Sprawdzić czy wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 522 Przełącznik D/N lub jego obwód 525 Pojazd na włączonym biegu lub włączona klimatyzacja 528 Błąd wyłącznika sprzęgła lub jego obwodu 536 Wyłącznik stanu hamulca ( włączony/wyłączony ), wyłącznik nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 538 Błąd obsługi podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 539 Klimatyzacja włączona podczas procedury samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 542/54 3 Pompa paliwa lub jej obwód 551 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 552 Obwód układu impulsowego powietrza 554 Usterka obwodu kontroli regulatora ciśnienia paliwa 556 Pompa paliwa lub jej obwód 557 Pompa paliwa lub jej obwód: mała prędkość 558 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 563 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 564 Przekaźnik/obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 565 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 566 Automatyczna skrzynia biegów- zawór biegów ¾ 573 Przekaźnik/ obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 574 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 575 Pompa paliwa lub jej obwód, wyłącznik bezwładnościowy lub jej obwód 576 Wyłącznik funkcji kickdown pełnego wciśnięcia przepustnicy 577 Wyłącznik funkcji kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy )nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 583 Zasilanie pompy paliwa 612 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów4/3

13 613 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 4/3 614 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 615 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 621 Uszkodzenie elektrozaworu 1, zmiany biegów lub jego obwodu 622 Uszkodzenie elektrozaworu 2, zmiany biegów lub jego obwodu Elektrozawór kontroli ciśnienia lub jego obwód 628 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów) lub jego obwód 629 Elektrozawór sprzęgła blokady przetwornika momentu 634 Przełącznik D/N lub jego obwód 635/63 6/637 Wyłącznik termiczny automatycznej skrzyni biegów, lub jej obwód 639 Czujnik prędkości turbiny albo jego obwód 645 Uszkodzenie 1 biegu 646 Uszkodzenie 2 biegu 647 Uszkodzenie 3 biegu 648 Uszkodzenie 4 biegu 649 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 651 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 652 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów ) lub jego obwód 653 Wyłącznik sterujący automatyczną skrzynia biegów nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 998 Naprawić usterki wyświetlone po kodzie 998, Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czujnik temperatury powietrza, przepływomierz powietrza lub czujnik położenia przepustnicy. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki

SKANER SUPER VAG K+CAN

SKANER SUPER VAG K+CAN SKANER SUPER VAG K+CAN INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Bezpieczeństwo Pracy: Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. (c)www.viaken.pl Strona 1 5. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD.

Tylko najnowocześniesze narzędzia diagnostyczne i czytniki kodów błędów mogą odczytać informację z EOBD. 43913 - Elektroniczny czytnik kodów błędów z wtyczką EOBD 2 Wstęp Co to jest EOBD? EOBD jest to skrót od European On-board Diagnostics czyli europejskiego systemu diagnostyki pojazdowej. Czytnik ten jest

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Fabia Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Instrukcja obsługi SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Instrukcja obsługi Wstęp Dziękujemy za okazane zaufanie przy wyborze samochodu marki ŠKODA. Kupując nowy samochód marki ŠKODA, nabyli Państwo samochód z najnowocześniejszą techniką

Bardziej szczegółowo

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE

INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja montażu INDEKS 1.0 ZALECENIA OGÓLNE... str. 4 2.0 PODŁĄCZANIE PRZEWODÓW STERUJĄCYCH ODCIĘCIEM PALIWA DO WTRYSKIWACZY....str.5 3.0 INSTALACJA GAZOWA LPG EASY FAST SMART DLA SILNIKÓW TRZY- I CZTEROCYLINDROWYCH

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI INSTRUKCJA MONTAŻU I REGULACJI CAR-GAZ 30.08.2012 SPIS TREŚCI: Str. 1. Wiadomości ogólne 3 2. Zalecenia dotyczące montażu 4 2.1 Schemat podłączenia 5 2.2 Montaż systemu SOLARIS DYNAMIC 6 - odłączenie akumulatora

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Na wyrób został wydany certyfikat. nr..., z okresem ważności od ZETOR Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji innych ciągników, prosimy

Bardziej szczegółowo

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL

ContiSys Check. Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL ContiSys Check Instrukcja obsługi 12/2012 (4.0) - PL Spis treści Wprowadzenie Informacje ogólne... 3 Zawartość zestawu... 6 Ekran wyświetlacza... 7 Klawiatury... 7 Połączenie... 8 Środki bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje.

Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Instrukcja obsługi Państwa samochód żyje w Internecie! Prosimy sprawdzić najnowsze dostępne informacje. Na stronie Internetowej SERVICE BOX PEUGEOT umożliwia bezpłatne i łatwe przeglądanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny.

Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Niniejsza instrukcja obsługi umożliwi zaznajomienie się z obsługą i konserwacją nowego ciągnika modelu typoszeregu PROXIMA na 2012 rok. Pomimo tego, że wielu z Was posiada już bogate doświadczenia z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Skrzynie biegów hybrydowego zespołu napędowego firmy Eaton TRDR1000

Skrzynie biegów hybrydowego zespołu napędowego firmy Eaton TRDR1000 Instrukcje dla kierowców Skrzynie biegów hybrydowego zespołu napędowego firmy Eaton TRDR1000 Styczeń 2010 EH-8E306A-U EH-8E306A-UP EH-8E306A-UPG EH-8E306A-CD EH-6E606B-CD EH-8E306A-T EH-8E406A-P EH-8E406A-UP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika

Instrukcja podłączenia i programowania sterownika Instrukcja podłączenia i programowania sterownika ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 2.5 2011-02-16 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

SPAWARKA INWERTOROWA TIG

SPAWARKA INWERTOROWA TIG Instrukcja obsługi SPAWARKA INWERTOROWA TIG DIGITIG 225P AC/DC 2012.12 Uwaga! Przeczytaj uważnie Instrukcję obsługi przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem. Zachowaj Instrukcję i przechowuj w celu łatwego

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004

Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda. DeltaScan. Wersja 5.0. DeltaTech Electronics 2004 Program diagnostyczny dla VW, Audi, Seat, Skoda DeltaScan Wersja 5.0 DeltaTech Electronics 2004 Instrukcja obsługi programu DeltaScan 5.0 1 Spis treści Co nowego w wersji 5.0?... 3 Oznaczenia przyjęte

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką!

Autocom Diagnostic Partner AB Podręcznik ADP186. TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! TWÓJ GOTOWY DO UŻYTKU PODRĘCZNIK ADP 186. Zajrzyj do niego! Miej go pod ręką! 1 Spis treści 1. Spis treści 2. Opis 3. Instalacja programu ADP 186 4. Wsparcie 5. Podstawowe wyposażenia 6. Kontrolki i przyciski

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA

PRZEDMOWA PYUNGTAEK, KOREA PRZEDMOWA Niniejszy podręcznik został przygotowany w celu zapoznania Państwa z ważnymi aspektami użytkowania i obsługi samochodu RODIUS/STANIC, a także w celu dostarczenia ważnych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W POJAZDACH

DIAGNOSTYKA W POJAZDACH DIAGNOSTYKA W POJAZDACH Foto: Mercedes - Benz Przygotował: mgr inż. Tomasz Widerski 1 Plan prezentacji: Multimetr i oscyloskop Diagnostyka sieci teleinformatycznych System OBD/EOBD Foto: Porsche 2 Multimetr

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo