Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia."

Transkrypt

1 Czytnik kodów błędów FORD INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja została sporządzona przez firmę Draper Tools i jest integralną częścią produktu. Instrukcja zawiera informacje dotyczące zastosowania urządzenia oraz wszystkie wskazówki potrzebne do efektywnego oraz bezpiecznego jego wykorzystania. Zalecanym jest zapoznanie się z instrukcją obsługi przed każdym zastosowaniem urządzenia, dokonywania wszelkiego rodzaju regulacji lub konserwacji. GWARANCJA Firma DRAPER TOOLS gwarantuje, iż przed wypuszczeniem urządzenia zostało ono dokładnie przetestowane i sprawdzone oraz, że nie posiada ono żadnych wad materiałowych oraz produkcyjnych. W związku z powyższym firma Draper udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji licząc od daty nabycia produktu. W przypadku, gdy urządzenie wykazuje jakieś usterki, wówczas należy w całości zwrócić je do najbliższego autoryzowanego dystrybutora firmy Draper. Jeśli po przeprowadzeniu inspekcji reklamowanego urządzenia okaże się, iż usterka była wywołana wadą materiałową lub produkcyjną wówczas zostanie usunięta w ramach rękojmii. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, oraz żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprawidłowym zastosowaniem lun niewłaściwym przechowywaniem, jak również po jakichkolwiek naprawach we własnym zakresie. Gwarancja ważna jest tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu zakupu urządzenia z widnieją na nim datą nabycia. SPECYFIKACJA Firma Draper Tools w związku z kontynuacją polityki dotyczącej ulepszania produktów zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Nr katalogowy Nr części...fcr-ford3 PIN...FCR-FORD-5PIN Pojazdy...Ford ( silniki benzynowe )... Ford ( silniki benzynowe) Odpowiedni dla : NR 68082: FIESTA, ESCORT,ORION,SIERRA, SAPHPHIRE, GRANADA,SCORPIO Z katalizatorem/ Bez katalizatora 1984/ HCS CFI, 1.1/1.3/1.4/1.6/1.8 CVH EFI.1.6/1.6 Turbo CVH EFI ( z wyłączeniem 1.6 CVH EFI & Turbo KE Jetronic ) 2.0 DOHC&OHC EFI z katalizatorem, 2.4 V6/ 2.9 V6 & 24V z katalizatorem. TRANSIT 2.0 OHC CFI 1986>, 2.0 OHC 1992>, 2.9 V6 1992> ESCORT, ORION, MONDEA. 1.6/1.8/2.0 silniki Zeta < 1995 NR ( Wtrysk paliwa EEC IV E.C.U) COSWORTH 2.0 ( WEBER/MARELLI ) X ESCORT, ORION 1.6 CVH ( KE Jetronic) SIERRA, SAPPHIRE 2.0 OHC bez katalizatora, 2.8 V V6 bez katalizatora GRANADA, SCORPIO 2.0 OHC & 2.4 V6 bez katalizatora 2.8 V6 1986, 2.9 V6 EFI Bez katalizatora TRANSIT 2.0 OHC CFI/EFI, 2.9 V6 EFI bez katalizatora. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Przed zastosowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcji obsługi. Nie dostosowanie się do poniższych wskazówek może doprowadzić do zranienia osoby lub uszkodzenia pojazdu. 1. Unikaj nieprzyjaznego środowiska urządzeniu. Nie wystawiaj urządzenia na deszcz, upewnij się, że miejsce pracy z urządzeniem jest dobrze oświetlone. Czytnik, gdy nie jest używany należy przechowywać w opakowaniu. 2. Niektóre testy muszą być przeprowadzane na pracującym silniku. W związku z powyższym w celu uniknięcia zranienia należy dostosować się do poniższych wskazówek. a) Właściwy ubiór nie należy zakładać luźnego ubrania, łańcuszków( obrączek, zegarków), które mogłoby zetknąć się z wirującymi częściami silnika. Nie zaleca się obuwia ze śliską podeszwą. Długie włosy należy odpowiednio związać. Długie rękawy koszuli podwiń powyżej łokcia. 3. Utrzymuj urządzenie przez cały okres przeprowadzania testu w jednakowej pozycji. 4. Nigdy nie pozostawiaj włączonego czytnika w trybie test bez nadzoru lub podczas przeprowadzania procedury testu. Zawsze wyłączaj tester oraz zapłon silnika pojazdu do pozycji off. 5. Zawsze przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik. 6. Przed rozpoczęciem każdego testu upewnij się, że czytnik jest bezpieczny. 7. Sprawdź wszystkie przewody, czy są w bezpiecznej odległości od gorących oraz wirujących części silnika. 8. Uruchamianie silnika pojazdu powinno odbywać się tylko i wyłącznie w miejscach nie ograniczonych i dobrze wentylowanych. Wdychanie gazów spalinowych może być niebezpieczne dla zdrowia. 9. Jeśli przeprowadzenie testu wymaga podniesienie pojazdu, upewnić się, że samochód jest prawidłowo wsparty i ustawiony, oraz że koła są zablokowane. 10. Przed rozruchem pojazdu należy upewnić się, że jest neutralny i zaciągnięty hamulec ręczny, w przypadku automatycznej skrzyni biegów, upewnij się, że jest ustawiona na pozycji parkowanie. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Wstęp: Elektroniczny moduł sterujący ( ECU) typu Ford EEC IV montowany jest w większości pojazdów marki Ford Uwaga: Ford IV od 1988 roku wyposażony jest w podtrzymywaną pamięć tzw. pamięć dynamiczną (KAM )

2 Złącze samodiagnostyki w pojazdach marki Ford zlokalizowane jest w komorze silnika blisko przegrody/akumulatora. W zależności od modelu pojazdu złącze samo diagnostyki będzie 3 stykowe lub 5 stykowe. Zrozumienie kodów usterek Dwucyfrowy kod błędu zaprezentuje się w dwóch jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje dziesiątki, druga jedności. Trzycyfrowy kod błędu zaprezentuje się w trzech jednosekundowych seriach błyskowych w krótkich odstępach. Pierwsza seria wskazuje setki, droga dziesiątki i tak dalej. Złącze samodiagnostyki 3 stykowe i 5 stykowe jest umiejscowione w komorze silnika blisko przegrody akumulatora ( w celu dokładnej jego lokalizacji należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu) A- Czerwony B- Żółty C Niebieski Z włącznikiem czytnika w pozycji 0 podłączyć przewód do złącza 3/5 stykowego. Włączyć zapłon do pozycji ON, ale nie zapalać silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji - i czekać około 10 sekund do rozpoczęcia transmisji kodów. Każdy kod usterki transmitowany jest dwa razy. Po transmisji początkowych kodów, kody usterek z pamięci dynamicznej wyświetlą się. Uwaga: Kody miękkie to kody wytwarzane przez usterki, które wystąpiły podczas ostatnich 10 lub 40 jazd ( zależnie od pojazdu), lecz nie występują podczas sprawdzania. Kody twarde to kody wytwarzane przez usterki istniejące podczas sprawdzania. Przez jazdę rozumie się okres od uruchomienia silnika, gdy temperatura płynu chłodzenia była niższa od 49oC, do chwili, gdy temperatura płynu chłodzącego przekroczy 65 stopni C. Po wyświetleniu kodów z pamięci KAM, zostanie uruchomiony tryb sprawdzający niedokładne podłączenia Elektronicznego Modułu Sterującego. W tym trybie poruszając złączami i przewodami, w przypadku wykrycia słabych lub niedobrych podłączeń dioda LED zaświeci. Zaloguje on również usterki do pamięci KAM. Uwaga: Jeśli podczas przeprowadzania tego testu czytnik kodów usterek jest przełączony do pozycji OFF ( wyłączony), kody z pamięci KAM będą skasowane. Po zakończeniu testu, przełączyć zapłon silnika pojazdu do pozycji OFF, wyłączyć czytnik. Odczyt kodów usterek: INSTRUKCJA OBSŁUGI Istnieją trzy sposoby przeprowadzania testu rozpoznania usterek. 1. Zapłon włączony, silnik nie pracuje 2. Zapłon włączony, silnik pracuje 3. Tryb obsługowy W zależności od modelu Elektronicznego Modułu Sterującego, złącze samodiagnostyki będzie 3 lub 5 stykowe, tak samo kod błyskowy usterki będzie 2 lub 3 cyfrowy. DWUCYFROWE KODY USTERKI Zapłon włączony, silnik nie pracuje Uwaga: Przed przystąpieniem do tego testu, odłączyć przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego od uziemienia (w celu dokładnej lokalizacji podłączenia należy odwołać się do książki serwisowej pojazdu). Nie wykonanie powyższego może spowodować wprowadzenie do pamięci błędnych kodów usterek 53 i 54. Podłączyć przewód czytnika do złącza samodiagnostyki pojazdu. Zapłon włączony, silnik pracuje. Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Włączyć przełącznik czytnika do pozycji -. Zapalić silnik, po 10 sekundach test rozpocznie się. Transmisja kodów wskaże na rozpoczęcie testu silnika. Prędkość obrotowa silnika na krótko wzrośnie do 2500 obrotów na minutę, potem powróci do obrotów jałowych. Kod 1 będzie transmitowany jako wskazówka dla użytkownika do wciśnięcia pedału gazu do oporu i następnie zwolnienia, jeśli pomierzone wartości nie pokryją się z wartościami ustawionymi, kod usterki będzie wprowadzony do pamięci. Kod usterki może być również wprowadzony w przypadku, gdy nie ma sygnału lub, gdy operacja nie została przeprowadzona pomyślnie. W przypadku braku usterek, będzie transmitowany kod 11 za kodem 6 ( w zależności od pojazdu,, jeśli test został zapoczątkowany kodem 5, kod 7 będzie transmitowany zamiast kod 6.). Po teście silnika następuje tryb obsługowy ( w zależności od modelu ) W tym czasie ( Średnio od 2 10 min ) ustawienia zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego będą rozregulowane. Dla pojazdów z rozdzielaczem można przeprowadzić regulację. Dla późniejszych modeli, w których nie ma możliwości przeprowadzenia regulacji, wartości mogą być porównane z danymi z książki serwisowej pojazdu.

3 Po zakończeniu testu, będzie transmitowany kod 7, ustawienie zapłonu oraz prędkość obrotowa biegu jałowego zostaną ponownie w całości kontrolowane przez Elektroniczny Moduł Sterujący. W celu kontynuacji transmisji kodów usterek, rozgrzać silnik oraz upewnić się, że klimatyzacja jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off, z włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć do złącza samodiagnostyki. Zapalić silnik i przełączyć włącznik czytnika do pozycji -. Czytnik będzie kontynuował transmisję kodów. Jeśli żaden kod nie zostanie zachowany, kod 11 będzie powtarzał się. KASOWANIE KODÓW USTEREK Zgodnie z kolejnością testu dla procedury, zapłon on włączony, silnik off wyłączony do momentu transmisji kodu nr 1. Kiedy to nastąpi, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji z pamięci KAM zostaną skasowane wszystkie wprowadzone kody usterek. Po zakończeniu wszystkich testów, wyłączyć zapłon silnika do pozycji off oraz czytnik i następnie rozłączyć. Upewnij się, że przewody korektora oktanowego i regulacji obrotów biegu jałowego zostały dobrze podłączone. 3 CYFROWE KODY USTEREK Zapłon włączony on, silnik nie pracuje. Podłączyć czytnik kodów usterek do złącza samodiagnostyki, przy zapłonie w pozycji off oraz włącznik czytnika w pozycji o. Włącz zapłon silnika do pozycji on, ale nie zapalaj silnika. Przełączyć włącznik czytnika do pozycji -, po krótkim czasie czytnik rozpocznie transmisję kodów usterek. W tym czasie niektóre urządzenia mogą działać automatycznie ( jest to normalne) Pierwsza seria kodów transmitowanych, to usterki istniejące. Proces ten będzie powtórzony. Cyfra 1 będzie transmitowana w celu oddzielenia następnej partii kodów. Te kody pochodzą z pamięci KAM i nie występują podczas przeprowadzania testu. Kody z pamięci KAM są również powtarzane. Wszystkie usterki istniejące powinny być usunięte przed przeprowadzeniem procedury testu zapłon włączony on, silnik pracuje, z wyłączeniem kodów usterek pamięci KAM. Wyjątek stanowią usterki związane z cewką zapłonową, które muszą być usunięte przed przystąpieniem do następnego testu. TEST ZAWORU ELEKTROMAGNETYCZNEGO Ten test sprawdza wszystkie zawory elektromagnetyczne oraz urządzenia uruchamiające, za wyjątkiem przekaźnika pompy paliwa. Test rozpocząć po zakończeniu testu zapłon włączony on silnik nie pracuje,, wcisnąć do oporu i następnie zwolnić pedał gazu., będzie to sygnał dla jednostki sterującej do zasilenia zaworów elektromagnetycznych / urządzeń uruchamiających, w tym czasie zasilanie dostarczane do różnych punktów może być odpowiednio pomierzone. Po zakończeniu pomiaru, wcisnąć ponownie pedał gazu, który będzie sygnałem do odwołania tej operacji. TEST PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW ELEKTRONICZNEGO MODUŁU STERUJĄCEGO Z zapłonem w pozycji off wyłączonym oraz włącznikiem czytnika w pozycji o podłączyć czytnik do złącza samodiagnostyki. Przełączyć zapłon do pozycji on nie zapalać silnika. Przełączyć czytnik do pozycji -, następnie z powrotem do pozycji o i zakończyć na pozycji -. Następnie poruszać przewodami. W przypadku wykrycia nieprawidłowych podłączeń dioda LED zaświeci się i pozostanie włączona, do momentu prawidłowego podłączenia. Usterka będzie również zalogowana w pamięci KAM, do późniejszego wyszukania. Po zakończeniu testu, wyłączyć czytnik oraz zapłon silnika do pozycji off. ZAPŁON WŁĄCZONY SILNIK PRACUJE Zapalić silnik do osiągnięcia jego normalnej temperatury pracy. Upewnij się, że klimatyzacja w pojeździe jest wyłączona. Wyłączyć zapłon do pozycji off. Podłącz czytnik i przełączyć jego włącznik do pozycji -. Zapalić silnik i obserwować diodę LED., Gdy rozpocznie się transmisja kodów usterek, pierwszym kod wskaże rodzaj silnika, na przykład silnik 4 cylindrowy 2 cyfry, 6 cylindrowy silnik 3 cyfry. Po transmisji powyższego, należy przeprowadzić następujące czynności jeśli mają zastosowanie. Wspomaganie układu kierowniczego; Obrócić kierownicą pół obrotu i z powrotem do środka. Włącznik pedału hamulca. Wcisnąć maksymalnie pedał hamulca. Przepustnica. Wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm ( obrotów na minutę, średnio na 40 sekund ) i następnie powróci do prędkości jałowej. Wszelkie odnalezione usterki kodów podczas tych operacji będą teraz transmitowane. Po transmisji usterek kodów, pojawi się pojedynczy kod wskazując na rozpoczęcie następujących czynności Wcisnąć maksymalnie pedał gazu i następnie zwolnić go. Jeśli żadne usterki nie zostaną odnalezione, będzie transmitowany kod 111 i będzie powtarzany. Po zakończeniu tej części testu, można kontynuować przeprowadzanie testów tj test wybalansowania cylindrów, trybu obsługowego lub zakończyć operację przez wyłączenie zapłonu do pozycji off, włączenie przełącznika czytnika do pozycji o oraz rozłączeniu. TEST WYBALANSOWANIA CYLINDRÓW Po włączeniu zapłonu do pozycji on oraz zapaleniu silnika (dla pojazdów z sekwencyjnym wtryskiem paliwa), wcisnąć na krótko pedał gazu, prędkość jałowa silnika wzrośnie ponad 3000 rpm (obroty na minutę), i następnie powróci do prędkości jałowej. W tym czasie Elektroniczny Moduł Sterujący przekształci się na tryb obsługowy i przeprowadzi test balansowania cylindrów.

4 Jeśli wszystkie cylindry są wybalansowane, wówczas będzie transmitowany kod nr 9. Jeśli przy którymś cylindrze wystąpi usterka wówczas będzie transmitowany kod od 1 do 8 wskazując dokładnie nr uszkodzonego cylindra. TRYB OBSŁUGOWY Gdy Elektroniczny Moduł Sterujący ( ECU ) wprowadzi tryb obsługowy, rozreguluje się prędkość biegu jałowego na około 2-10 minut, wartości z ECU mogą być porównane z wartościami z książki serwisowej pojazdu. Po zakończeniu trybu obsługowego prędkość biegu jałowego powróci do normalnego działania. KASOWANIE KODÓW USTEREK Przy włączonym zapłonie do pozycji on, silnik nie pracuje, kiedy transmitowane są usterki kodów, przełączyć włącznik czytnika do pozycji o. Po tej operacji zostaną skasowane kody usterek przechowywane w pamięci KAM. TABELA KODÓW USTEREK Kody dwucyfrowe ( część A ) 1 Kod polecenie. Test nieprawidłowego podłączenia/ wciśnięcie pedału gazu i zwolnienie 2 Kod rozdzielający 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie żadnych kodów, wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12 Przepływomierz powietrza lub jego obwód 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód ( CTS ) 14. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód ( ATS ) 15. Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód ( TPS ) 16. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód 17. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 18. Niskie napięcie akumulatora 19. Pamięć dynamiczna lub jej obwód KAM, zakończyć i ponowić proces 21 Zapłon, nieregularny sygnał 22 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód (AFS ), napięcie za wysokie 23. Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za wysokie 24. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za wysokie 26. Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za wysokie

5 27. Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za duża. 28. Sonda lambda 1 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V), bogata mieszanka lub uszkodzona sonda 29. Sonda lambda 2 lub jej obwód ( tylko 2.0 DOHC 16 V ) bogata mieszanka lub uszkodzona sonda. 31. Elektroniczne urządzenie sterujące lub uszkodzenie obwodu pamięci stałej/ pamięci o dostępie swobodnym 32 Przepływomierz powietrza pierwszy lub jego obwód, napięcie za niskie 33 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, napięcie za niskie 34 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 35 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, napięcie za niskie 36 Przepływomierz powietrza drugi lub jego obwód, napięcie za niskie 37 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, wartość za mała 38 Sonda lambda 1 ( cylindry 1 i 4 ) ( tylko 2.0 DOHC 16 V ), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 39. Sonda lambda 2 ( cylinder 2 i 3 ) ( tylko 2.0 DOHC 16V), uboga mieszanka lub uszkodzona sonda 41 Czujnik przepływomierza powietrza pierwszy lub jego obwód, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 42 Czujnik przepływomierza powietrza drugi/czujnik ciśnienia bezwzględnego, brak zmian podczas przeprowadzania procedury samodiagnostyki 43 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr) lub jego obwód 44 Nie wykonana lub zbyt późno wykonana czynność przestawienia przepustnicy 45 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 46 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta maksymalna prędkość obrotowa. 47 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, nie osiągnięta minimalna prędkość obrotowa 48 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 49 Zawór układu recyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 51 Włączona klimatyzacja (A/C ), wyłączyć klimatyzację i powtórzyć procedurę samodiagnostki 52 Automatyczna skrzynia biegów :dźwignia ustawiona w położeniu D przestawić do położenia N lub P i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 53 Zwarty do masy pierwszy przewód regulacyjny liczby oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 54 Zwarty do masy drugi przewód regulacyjny liczy oktanowej. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 55 Zwarty do masy przewód regulacyjny prędkości biegu jałowego. Odłączyć przewód obsługowy i powtórzyć procedurę samodiagnostyki 56 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 57 Przepustnica przestawiona podczas procedury samodiagnostyki ( przed kodem 10 ) powtórzyć procedurę samodiagnostyki 58 Fazowanie wzrostu sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ), modyfikacja sygnału zapłonu 59 Potencjometr CO, lub jego obwód, poza obszarem sprawdzania 61 Spadek mocy cylinder 1

6 62 Spadek mocy cylinder 2 63 Spadek mocy cylinder 3 64 Spadek mocy cylinder 4 65 Spadek mocy cylinder 5 tylko DOHC: Wyłącznik hamulca włączone/wyłączone 66 Spadek mocy cylinder 6 tylko DOHC: Wyłącznik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy lub jego obwód 67 Czujnik temperatury paliwa lub jego obwód 68 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód 69 Zawór elektromagnetyczny turbodoładowania lub jego obwód Zawór regulujący ciśnienia doładowania ( tylko 1.6 CVH Turbo ) lub jego obwód 73 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 74 Zawór elektromagnetyczny zmiany ¾ 75 Zawór elektromagnetyczny blokady sprzęgła przetwornika momentu 76 Wskaźnik hamulec włączony 77 Wskaźnik kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy ) 78 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki, Sprawdzić, czy wyłącznik jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 81 Elektroniczny regulator podciśnienia ( EVS) 82 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód ( EPT ) napięcie poniżej minimum 83 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt wysokie napięcie 84 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, zbyt niskie napiecie 91 Sonda lambda lub jej obwód ( silnik V DOHC ) Kody dwucyfrowe ( część B ) 1 Kod polecenie ( test dynamiczny ) 2 Kod rozdzielający 3 Kod identyfikujący moduł dla silników 6 cylindrowych 5 Początek testu silnik pracuje 6 Początek trybu obsługowego 7 Koniec trybu obsługowego 11 W pamięci nie ma żadnych kodów. Wykonać zwykłe czynności sprawdzające 12. Zawór regulacyjny 13. Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód, styki biegu jałowego 14. Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 15 Pamięć dynamiczna KAM/ pamięć stała lub ich obwód 16 Za mała prędkość silnika podczas procedury sprawdzania 17 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi )

7 18 Działanie modułu zapłonowego lub jego obwód 19 Napięcie zasilające moduł zapłonowy 20 Tryb identyfikacji 4. Cylindra ( 1.8 Cfi ) 21 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 22 Czujnik ciśnienia bezwzględnego lub jego obwód 23 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód 24 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód 25 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód 26 Silnik krokowy biegu jałowego lub jego obwód 27 Opóźnienie regulacji prędkości pojazdu 28 Przyspieszenie regulacji prędkości pojazdu 29 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 31 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, napięcie za niskie 32 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; parametry poza dopuszczalnym obszarem 33 Brak recyrkulacji gazów wydechowych 34 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód, parametry poza dopuszczalnym obszarem 35 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub jego obwód; napięcie za wysokie 36 Brak wzrostu prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 37 Spadek prędkości silnika podczas procedury sprawdzania 38 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód;styki biegu jałowego (1.8 Cfi) 39. Sprzęgło blokady przetwornika momentu 41. Podgrzewana sonda lambda 1. ( 1,2,3 cylinder) lub jej obwód; uboga mieszanka 42. Podgrzewana sonda lambda 1 ( 1,2,3 cylinder)lub jego obwód; bogata mieszanka 43. Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 44 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) TPS 45 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwod;styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi) 46 Thermactor, brak powietrza w teście samodiagnostyki 47 Działanie wyłącznika regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 48 Zacięty wyłącznik regulatora prędkości pojazdu lub obwód 49 Sygnał regulatora prędkości pojazdu lub jego obwód 51 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za wysokie napięcie 52 Ciśnieniowy czujnik układu wspomagania kierownicy lub jego obwód, nie aktywowany podczas procedury samodiagnostyki 53. Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za wysokie napięcie 54. Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, napięcie za wysokie 55. Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka.

8 56 Obwód czujnika VAF, napięcie powyżej maksimum 57 Korektor oktanowy- złącze wiązki kabli obsługowych 58 Opóźnienie wtrysku przez regulację obsługową 59 Regulacja biegu jałowego- złącze wiązki kabli obsługowych 61 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, za niskie napięcie 62 Automatyczna skrzynia biegów, zamknięty zawór zmiany biegów 4/3 63 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód; za niskie napięcie 64 Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, za niskie napięcie 65 Zbyt niskie zasilanie w obwodzie kluczyka 66 Czujnik VAF, niskie napięcie wejścia 67 Włączona klimatyzacja lub dźwignia automatycznej skrzyni biegów w położeniu D 68 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 71 Silnik krokowy prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 72 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 73 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ); brak reakcji podczas sprawdzania 74 Rozwarty obwód wyłącznika światła hamulca 75 Zwarty obwód wyłącznika światła hamulca Zbyt późna odpowiedź na kod polecenia przestawienia przepustnicy 81 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód ( Transit V 6 ) 82 Zawór wlotowy powietrza dodatkowego lub obwód ( spalanie wtórne ) 83 Wyłącznik wentylatora o dużej wydajności 84 Układ elektronicznego regulatora podciśnienia lub jego obwód 85 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 87 Elektryczna pompa paliwa 88 Elektryczny wentylator, jeśli jest 89 Sprzęgło blokady przetwornika momentu 91 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; uboga mieszanka 92 Podgrzewana sonda lambda 2 ( 4,5,6 cylinder ) lub jego obwód; bogata mieszanka 93 Silnik krokowy prędkości biegu jałowego lub jego obwód; styki biegu jałowego ( 1.8 Cfi ) 95/96/98 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód, czujnik temperatury powietrza doładowanego lub jego obwód, czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika lub jego obwód, czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód, 99 Czujnik położenia przepustnicy ( potencjometr ) lub jego obwód DWUCYFROWE KODY USTEREK ( Część C ) 1 Osiągnięte maksymalne opóźnienie zapłonu 2 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej silnika 3 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ACT

9 4 Czujnik spalania stukowego 5 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze lub jego obwód 12 Czujnik przepływomierza powietrza 13 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 14 Czujnik przepływomierza powietrza 15 Czujnik położenia przepustnicy 22 Czujnik przepływomierza powietrza Usterka modułu 32 Usterka modułu Dwucyfrowe kody usterek ( część D ) 1 Prędkość silnika /czujnik TDC ( górnego martwego położenia tłoka ) 12 Czujnik fazy 13 Sygnał Pip 21 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( zwarcie ) 22 Czujnik temperatury powietrza dolotowego ( obwód otwarty ) 23 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( zwarcie ) 31 Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujniki tlenowe 32 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( zwarcie ) 33 Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP ( obwód otwarty ) 4x4 tylko czujnik położenia przepustnicy 43 Usterka modułu 44 Usterka modułu TRZY CYFROWE KODY ( część A ) 1 Kod oddzielający/ kod polecenie, na krótko maksymalnie wcisnąć pedał gazu 2 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca 3 Kod polecenie, wcisnąć maksymalnie pedał hamulca TRZY CYFROWY KODY ( część B ) 1 8 Numer cylindra z niskim zasilaniem, test wybalansowania cylindra 9 Zakończenie testu równowagi cylindra 111 Wszystkie systemy sprawne 112/11 3/ /11 7/118/ Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód, nie została osiągnięta temperatura normalnej pracy Czujnik położenia przepustnicy lub jego obwód 126 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze, napięcie powyżej specyfikacji 128 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze/ usterka przewodu podciśnieniowego

10 129 Przepływomierz masowy lub jego obwód. Brak zmiany sygnału przepływomierza masowego Powtórzyć procedurę samodiagnostyki, po wciśnięciu przepustnicy. 136/13 7/ 139/ /15 8/159/ Czujnik sondy lambda lub jej obwód, mieszanka za uboga, lub za bogata Czujnik sondy lambda, mieszanka za uboga lub za bogata Przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód 167 Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód; Brak zmiany sygnału czujnika położenia przepustnicy (potencjometru) Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 171 Sonda lambda lub jej obwód ( prawa ) 172 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka 173 Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka 174 Sonda lambda lub jej obwód 175 Sonda lambda ( lewa ) 176 Sonda lambda, z uboga mieszanka 177. Sonda lambda, za bogata mieszanka 178. Sonda lambda lub jej obwód 179 Układ paliwa lub jego obwód, za uboga mieszanka 181 Układ paliwa lub jego obwód, za bogata mieszanka 182 Za uboga mieszanka, biegu jałowego 183 Za bogata mieszanka biegu jałowego 184/18 5 Przepływomierz masowy lub jego obwód 186 Wtryskiwacz lub jego obwód, czas otwarcia ( za duża szerokość impulsu ) 188 Sonda lambda lub jej obwód, za niskie napięcie 189 Sonda lambda lub jej obwód, za wysokie napięcie 191 Za uboga mieszanka biegu jałowego 192 Za bogata mieszanka biegu jałowego 193 Obwód czujnika przewodów elastycznych paliwa 194 Sonda lambda lub jej obwód 195 Sonda lambda lub jej obwód 211 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód 212 Obwód prędkościomierza 213 Układ modyfikacji sygnału zapłonu lub jego obwód 214 Czujnik identyfikujący cylindry lub jego obwód 215 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód (1) 216 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód ( 2)

11 217 Cewka zapłonowa elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód ( 3 ) 218/22 0/222/ Obwód prędkościomierza 219 Standardowe ustawienie zapłonu 221 Błąd ustawienia zapłonu 225 Czujnik spalania stukowego 226 Moduł elektronicznego bezrozdzialaczowego układu zapłonu lub obwód 227 Czujnik położenia wału korbowego lub obwód/czujnik prędkości silnika lub jego obwód (EEC V ) 228 Uzwojenie 1 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 229 Uzwojenie 2 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 231 Uzwojenie 3 cewki zapłonowej elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 232 Pierwotne uzwojenie cewki zapłonowej 233 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 234 do 237 Cewka zapłonowa lub jej obwód 238 Moduł elektronicznego bezrozdzielaczowego układu zapłonu lub obwód 239 Błędny przebieg sygnału zapłonu ( sygnału inicjującego ) lub obwód, sygnał inicjujący obecny podczas pracy rozrusznika 241 Elektroniczne urządzenie sterujące, nieprawidłowe dane samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 243 Uszkodzenie cewki 244 Brak identyfikacji cylindra Układ impulsowy powietrza lub jego obwód 326 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 327 Elektroniczny przetwornik ciśnienia lub elektroniczny układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo ich obwody 328 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 332 Układ cyrkulacji gazów wydechowych lub jego obwód 334 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 335 Elektroniczny przetwornik podciśnienia lub jego obwód/układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo jego obwód 336 Za wysokie ciśnienie w układzie wydechowym 337 Elektroniczny przetwornik ciśnienia, układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego, elektroniczny regulator podciśnienia lub ich obwody 338 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 339 Czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód 341 Korektor oktanowy lub jego obwód 411 Samodiagnostyka Za niska prędkość silnika podczas sprawdzania. Sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w układzie wlotowym, po czym powtórzyć procedurę samodiagnostyki 412 Samodiagnostyka. Za wysoka prędkość silnika podczas sprawdzania Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód

12 452 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód 453 Nieszczelność w dole serwa 454 Nieszczelność w górze serwa 455 Niewystarczający wzrost obrotów silnika na minutę 456 Niewystarczający spadek obrotów silnika na minutę 457/45 8/459 Błąd kontroli prędkości 511 Uszkodzenie pamięci stałej lub jej obwodu 512 Uszkodzenie pamięci dynamicznej (KAM) lub jej obwodu 513 Napięcie odniesienia urządzenia sterującego 519/52 1 Wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy, wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy nie był uaktywniony podczas procedury samodiagnostyjki. Sprawdzić czy wyłącznik ciśnieniowy układu wspomagania kierownicy jest zamontowany, jeśli tak, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 522 Przełącznik D/N lub jego obwód 525 Pojazd na włączonym biegu lub włączona klimatyzacja 528 Błąd wyłącznika sprzęgła lub jego obwodu 536 Wyłącznik stanu hamulca ( włączony/wyłączony ), wyłącznik nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 538 Błąd obsługi podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 539 Klimatyzacja włączona podczas procedury samodiagnostyki, powtórzyć procedurę samodiagnostyki 542/54 3 Pompa paliwa lub jej obwód 551 Zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód 552 Obwód układu impulsowego powietrza 554 Usterka obwodu kontroli regulatora ciśnienia paliwa 556 Pompa paliwa lub jej obwód 557 Pompa paliwa lub jej obwód: mała prędkość 558 Elektroniczny regulator podciśnienia lub jego obwód 563 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 564 Przekaźnik/obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 565 Zawór elektromagnetyczny filtra z węglem aktywnym lub jego obwód 566 Automatyczna skrzynia biegów- zawór biegów ¾ 573 Przekaźnik/ obwód elektronicznie napędzanego wentylatora 574 Elektronicznie napędzany wentylator wysokoobrotowy lub jego obwód 575 Pompa paliwa lub jej obwód, wyłącznik bezwładnościowy lub jej obwód 576 Wyłącznik funkcji kickdown pełnego wciśnięcia przepustnicy 577 Wyłącznik funkcji kickdown ( pełnego wciśnięcia przepustnicy )nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki. 583 Zasilanie pompy paliwa 612 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów4/3

13 613 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 4/3 614 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 615 Automatyczna skrzynia biegów uszkodzenie przełącznika biegów 3/2 621 Uszkodzenie elektrozaworu 1, zmiany biegów lub jego obwodu 622 Uszkodzenie elektrozaworu 2, zmiany biegów lub jego obwodu Elektrozawór kontroli ciśnienia lub jego obwód 628 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów) lub jego obwód 629 Elektrozawór sprzęgła blokady przetwornika momentu 634 Przełącznik D/N lub jego obwód 635/63 6/637 Wyłącznik termiczny automatycznej skrzyni biegów, lub jej obwód 639 Czujnik prędkości turbiny albo jego obwód 645 Uszkodzenie 1 biegu 646 Uszkodzenie 2 biegu 647 Uszkodzenie 3 biegu 648 Uszkodzenie 4 biegu 649 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 651 Element automatycznej skrzyni biegów lub jego obwód 652 Elektrozawór blokady ( automatyczna skrzynia biegów ) lub jego obwód 653 Wyłącznik sterujący automatyczną skrzynia biegów nie został uaktywniony podczas procedury samodiagnostyki. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki 998 Naprawić usterki wyświetlone po kodzie 998, Czujnik temperatury płynu chłodzącego, czujnik temperatury powietrza, przepływomierz powietrza lub czujnik położenia przepustnicy. Powtórzyć procedurę samodiagnostyki

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl

Opisy kodów błędów. www.obd.net.pl Opisy kodów błędów. P0010 Przestawiacz zmieniający kąt ustawienia wałka rozrządu A, wadliwe działanie układu dolotowego/lewego/przedniego (blok cylindrów nr 1) zmiany faz rozrządu P0011 Kąt ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ

Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów MERCEDES-BENZ Instrukcja obsługi testera diagnostycznego do samochodów marki MERCEDES-BENZ Wydanie IV - rozszerzone Diagnostik testery diagnostyczne, magnetyzery. www.diagnostik.pl Diagnostik testery diagnostyczne,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa

HDI_SID807 Informacje o obwodzie paliwa 1 of 2 2014-09-07 15:54 Użytkownik : Pojazd : 308 /308 VIN: VF34C9HR8AS340320 Data wydruku : 7 wrzesień 2014 15:54:42 Początek sesji samochodu : 07/09/2014-15:50 Wersja przyrządu : 07.49 HDI_SID807 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals

Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4. EOBD - łącze diagnostyczne. AuDaCon Technical Manuals Strona 1 z 6 Instrukcja naprawy SKODA; FABIA (6Y2); 1.4 Kod błędu silnika EOBD - łącze diagnostyczne Format danych według DIN ISO 9141-2 lub SAE J 1850 Łącze diagnostyczne znajduje się wewnątrz pojazdu

Bardziej szczegółowo

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec

Reduktor dwustopniowy firmy Koltec Reduktor dwustopniowy firmy Koltec 1 króciec wlotowy LPG, 2 zawór regulacji ciśnienia w komorze I stopnia, 3 komora I stopnia, 4 komora II stopnia, 5 króciec wylotowy LPG, 6 zawór regulacji ciśnienia II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu

Spis treści. 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11. 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu 3 1. Badanie układu samodiagnostyki w silniku benzynowym typu 11 Motronic... 1.1. Struktura systemu sterowania silnikiem benzynowym typu Motronic.. 11 1.2. Algorytm pracy sterownika w silniku benzynowym

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 1. Prąd stały 1.1. Obwód elektryczny prądu stałego 1.1.1. Podstawowe wielkości i jednostki elektryczne 1.1.2. Natężenie prądu

Bardziej szczegółowo

Opis pojazdu oraz komputera DTA

Opis pojazdu oraz komputera DTA Opis pojazdu oraz komputera DTA Identyfikacja pojazdu Pojazd budowany przez studentów Politechniki Opolskiej o nazwie własnej SaSPO (rys. 1), wyposażony jest w sześciu cylindrowy silnik benzynowy 2900

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

Samodiagnoza climatronica B5

Samodiagnoza climatronica B5 Samodiagnoza climatronica B5 Zapłon wyłączony. Nacisnąć rónocześnie guziki [zamknięty obieg powietrza] oraz [ECON] i przytrzymać minimum 3 sekundy. Trzymając przyciśnięte włączyć zapłon. Diagnoza zostanie

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPOSÓB POMIARU EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH ORAZ ZADYMIENIA SPALIN PODCZAS PRZEPROWADZANIA BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU I. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów z silnikiem

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Czytnik kodów błędów VAUXHALL /OPEL 68083 INSTRUKCJA Ważne: W celu efektywnego i bezpiecznego wykorzystania urządzenia należy dokładnie zapoznać się instrukcją obsługi. Ogólna informacja Ta instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA CYFROWA AR020002 INFORMACJE OGÓLNE 1. Lampa stroboskopowa jest przeznaczona do sprawdzania momentu zapłonu. Poprawny moment zapłonu ma decydujący wpływ na osiągi

Bardziej szczegółowo

4. Opis Parametrów: DTC_CNT - Liczba zapamiętanych błędów Fuelsys1 - Status systemu paliwa 1 Fuelsys2 - Status systemu paliwa 2 Load_PTC(%) - Obciążenie silnika RPM (/min) - Obroty silnika ETC (oc) - Temperatura

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE.

Skrzynia biegów AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE. Skrzynia biegów BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 567 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez producenta w niniejszej dokumentacji zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna

KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH. Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna KP310 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART-BRELOCZKÓW ZBLIŻENIOWYCH Instrukcja instalacji i obsługi oraz specyfikacja techniczna Uwagi wstępne Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015

Instrukcja podłączenia i eksploatacji. Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A. 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Instrukcja podłączenia i eksploatacji Emulator Ciśnienia Paliwa FPE-A 04-141.00.00.1 z dn. 09.02.2015 Spis treści: 1. Dane techniczne:... 2 2. Przeznaczenie:... 2 3. Zasada działania:... 2 4. Schemat podłączenia

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy

Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy Redukcja substancji szkodliwych i OBD Nasza wiedza w Twojej pracy SERVICE TIPS & INFOS POSTER INSIDE OBD = On Board Diagnostics System European On Board Diagnostics (EOBD), czyli europejski system autodiagnostyki

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze

LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy. Instrukcja obsługi. usprawnienia Laboratorium Badawcze LEDWOLT Inteligentnt woltomierz motocyklowy Instrukcja obsługi usprawnienia Laboratorium Badawcze Zastosowanie LEDWOLT jest precyzyjnym, inteligentnym woltomierzem motocyklowym. Zastępuje tradycyjną kontrolkę

Bardziej szczegółowo

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU

WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU WARIATORY WYPRZEDZENIA ZAPŁONU W porównaniu do benzyny spalanie paliwa gazowego takiego jak LPG i CNG trwa dłużej. Aby spalana mieszanka paliwowo-powietrzna osiągnęła maksymalne ciśnienie w odpowiednim

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników

1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia zacisków norma DIN72552

Oznaczenia zacisków norma DIN72552 Oznaczenia zacisków norma DIN72552 Układ zapłonowy 1 Niskie napięcie (cewka zapłonowa, rozdzielacz zapłonu) 1a 1b Rozdzielacz zapłonu z dwoma obwodami prądowymi do przerywacza zapłonu I do przerywacza

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory

Opis æwiczeñ. Podzespo³y wykonawcze zawory Opis æwiczeñ Podzespo³y wykonawcze zawory POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 7 8 9 0 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu

Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu Wiadomości ogólne dotyczące pojazdu WIADOMOŚCI OGÓLNE Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI BG0A - BG0B - BG0D - BG0G - KG0A - KG0B - KG0D - KG04 77 11 297 507 LISTOPAD 2000 EDITION POLONAISE "Metody napraw zalecane przez

Bardziej szczegółowo

Narzędzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne Narzędzia diagnostyczne PRÓBNIK CIŚNIENIA WTRYSKU HS-A0020 TU-114 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe Ciśnienie max. 10bar Przeznaczenie serwis motoryzacyjny, badanie ciśnienia wtrysku

Bardziej szczegółowo

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne

ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: Podłączenie modułu zasady ogólne ucsmini regulator serwisowy do Daystate MK4, Air Wolf, MK3 Cechy charakterystyczne: - pobór prądu < 1mA - wymiary 19x35 mm - zasilanie prądem stałym o napięciu od 5.5V do 16V - 5 programów z ustawieniami

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

CLT1 sprzęt testowy do sprężarek zewnętrznie sterowanych

CLT1 sprzęt testowy do sprężarek zewnętrznie sterowanych CLT1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Instrukcja obsługi 3 Zestaw CLT1 4 Ogólne informacje i dane techniczne 5 Opis 6 Podłączenie 7 Przygotowanie i uruchomienie 8 Przygotowanie przed rozpoczęciem testowania

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU EMULATORA FAP/DPF http://www.emulatory.com.pl email: biuro@fap-dpf.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU EMULATORA FAP/DPF http://www.emulatory.com.pl email: biuro@fap-dpf.pl INSTRUKCJA MONTAŻU EMULATORA FAP/DPF http://www.emulatory.com.pl email: biuro@fap-dpf.pl 1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU Emulator FAP/DPF to urządzenie opracowane w celu skutecznego emulowania obecności sprawnego

Bardziej szczegółowo

GEKOBOX. Instrukcja montażu

GEKOBOX. Instrukcja montażu GEKOBOX Instrukcja montażu 1. GEKOBOX Podstawowe informacje GEKOBOX to programowalny, zewnętrzny, komputer sterujący przeznaczony do okresowego zwiększania mocy i momentu obrotowego silnika. GEKOBOX jest

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu

Identyfikacja samochodu Producent Opel/Vauxhall Model Astra-G Classic II Rok produkcji 2003-10 Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 18/06/2015 Producent Opel/Vauxhall

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC

Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Sterowanie i kontrola dla wentylatora DV-RK1 z silnikiem trójfazowym o mocy do 5 kw z wielopłaszczyznową przepustnicą JZI z siłownikiem 24 V AC/DC Przeznaczenie modułu sterująco-kontrolnego EKS-Light:

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

5 Dalsze systemy i diagnozy

5 Dalsze systemy i diagnozy 53 Spalanie przerywane (rozpoznawanie przez niespokojną pracę) Szarpanie lub spadek mocy to wyczuwalne skutki zakłóceń w pracy silnika Zakłócenia te są wywołane przez błędy w układzie zapłonowym i w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650

Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 Obsługa pilota uniwersalnego RCU650 RCU650 jest pilotem uniwersalnym 5 w 1 przeznaczonym do obsługi do telewizorów, amplitunerów, wzmacniaczy, odtwarzaczy BD i DVD, odtwarzaczy CD, nagrywarek, różnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE

PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA UKŁADÓW LPG ZAINSTALOWANYCH W POJEŹDZIE PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA PROCEDURA BADAŃ NIESZCZELNOŚCI DLA Opracował: Tomasz Grygoruk 18-01-2006r.. Imię i Nazwisko data podpis Zatwierdził: Marek Flekiewicz 18-01-2006r. Imię i Nazwisko data

Bardziej szczegółowo

BA_1111_5257731_KFZ-Diagnosegeraet_OBD2_P_81% 05.07.2011 16:59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodzie OBD2

BA_1111_5257731_KFZ-Diagnosegeraet_OBD2_P_81% 05.07.2011 16:59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodzie OBD2 BA_1111_5257731_KFZ-Diagnosegeraet_OBD2_P_81% 05.07.2011 16:59 Uhr Seite 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do diagnozowania usterek w samochodzie OBD2 Art.-Nr. 52 57 731 BA_1111_5257731_KFZ-Diagnosegeraet_OBD2_P_81%

Bardziej szczegółowo

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel.

DŁUGODYSTANSOWY. Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. DŁUGODYSTANSOWY Ekonomiczne rozwiązanie dla pokonujących długie trasy. Sterownik LPG/CNG do silników Diesel. Dodatkowe oszczędności Sterownik STAG Diesel jest alternatywną metodą zasilania do silników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny

Uproszczona instrukcja DAF FA LF55. Widok ogólny Uproszczona instrukcja obsługi DAF FA LF55 Widok ogólny 1 Widok ogólny Widok ogólny Światła a przednie mijania drogowe Dostęp p do elementów w kontroli Przednia atrapa Otwarcie przedniej atrapy następuje

Bardziej szczegółowo

Zawartość. na podstawie: Układy wtryskowe benzyny t.5, Wydawnictwo Auto, Warszawa 1997 - 1 -

Zawartość. na podstawie: Układy wtryskowe benzyny t.5, Wydawnictwo Auto, Warszawa 1997 - 1 - Zawartość Opis ogólny układu Bosch Mono-Jetronic... 2 Opis ogólny układu Bosch Mono-Motronic... 2 Elementy składowe układu Bosch Mono-Jetronic... 4 Elementy składowe układu Bosch Mono-Jetronic... 5 Obwód

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH TEMATYKA SZKOLEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia odbywają się na warsztacie. Szkolenia podzielone jest na dwie części teoretyczną i praktyczną na warsztacie. Pierwszą częścią jest wykład teoretyczny trwający ok.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O.

INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM MOBILUS MOTOR SP. Z O.O. INSTRUKCJA WCZYTYWANIA KODU PILOTA DO PAMIĘCI SIŁOWNIKA SERII COSMO Z WBUDOWANYM ODBIORNIKIEM RADIOWYM 1 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Siłownik obrotowy serii COSMO służy do automatycznej obsługi zasłon

Bardziej szczegółowo

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem

Regulator Napięcia Tolerancja Regulacji Napięcia +/-1.0% Pojedyncze Łożysko Uszczelnione. Niezakłócane Wentylatorem GENERATOR JCB SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEKTRYCZNE CZĘSTOTLIWOŚĆ [Hz] NAPIĘCIE [V] MOC ZNAMIONOWA [kva/kw] MOC MAKSYMALNA[kVA/kW] STAND BY 50 Hz 3 fazy 400/230v 107.7kVA PRIME / 86.2kW 118.5kVA / 94.8kW

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART

CENNIK USŁUG AUTO-SERWISU ZIBBART USŁUGI MECHANICZNE jm cena minimalna od wymiana oleju z filtrem - 20,00 zł wymiana filtra powietrza - 20,00 zł wymiana filtra paliwa - 30,00 zł wymiana filtra kabinowego - 30,00 zł wymiana płynu hamulcowego

Bardziej szczegółowo

MX 1 instrukcja montaŝu

MX 1 instrukcja montaŝu AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MX 1 instrukcja montaŝu Spis treści: - instrukcja podłączenia: strony 2-4 - schemat podłączenia: strona 5-6 - sprawdzenie funkcji włącznika: strona 7 Informacje i serwis:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn

SYSTEMY SYSTEM KONTR OLI TRAKCJI OLI ukła uk dy dy be zpiec zeńs zpiec zeńs a tw czyn czyn SYSTEMY KONTROLI TRAKCJI układy bezpieczeństwa czynnego Gdańsk 2009 Układy hamulcowe w samochodach osobowych 1. Roboczy (zasadniczy) układ hamulcowy cztery koła, dwuobwodowy (pięć typów: II, X, HI, LL,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO. Fig 1.

BEZPIECZEŃSTWO. Fig 1. BEZPIECZEŃSTWO 1. Sprawdź motocykl przed jazdą by uniknąć wypadków i uszkodzenia pojazdu 2. Musisz posiadać stosowne uprawnienia do prowadzenia wydane przez władze 3. By uniknąć zranienia zwracaj uwagę

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej. Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej Program praktyk w zakresie DIAGNOSTYKA UKŁADÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WPROWADZENIE Na etapie kształcenia w systemie szkolnym w zakresie

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. 1. Przedmiot Umowy Załącznik nr 1 do Specyfikacji 1. Przedmiot Umowy Przedmiotem umowy są usługi serwisowe przy trzech biogazowych agregatach prądotwórczych produkcji DEUTZ AG (obecnie MWM) o mocy znamionowi 933 kw zainstalowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu

Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Instrukcja podłączenia autoalarmu Vulcan V1n w samochodzie Honda Civic 96-00 (bez seryjnego modułu zdalnego sterowania zamkiem) Schemat alarmu Podłączenie zasilania Masa ( ) Przewód CZARNY centralki alarmu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17

www.viaken.pl INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 INTERFEJS FIAT ECU SCAN USB INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/17 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO)

Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Uniwersalny Komputer Pokładowy (UKP-3 oraz UKP-PRO) Skrócona instrukcja montażu (dla elektryków samochodowych / monterów) Data ostatniej aktualizacji: 205-09- www.reveltronics.com Przed pierwszym montażem

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe

Identyfikacja samochodu. Układ zapłonowy. Ustawienie zapłonu i test spalin. Świece zapłonowe Uwagi Zalecana wartość Zmierzona wartość Identyfikacja samochodu Liczba cylindrów Typ 4/OHC Pojemność skokowa (podatek) ccm 1389 Stopień sprężania :1 9,4 Przystosowany do benzyny bezołowiowej Tak Minimalna

Bardziej szczegółowo

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa

Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja hydromasażu Joy

Instrukcja hydromasażu Joy Instrukcja hydromasażu Joy Joy Air 1 2 3 Podstawowe elementy systemu: Dmuchawa z podgrzewaczem SIREM 800 / 1000 W System Chromoterapii RGB Power LED - 15 W Maksymalny pobór mocy: 1015 W 1. Włączanie, wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A

DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC VDC 20A DWUKIERUNKOWY REGULATOR SILNIKA DC 12-24 VDC 20A Regulator przeznaczony do silników prądu stałego DC o napięciu 12-24V i prądzie max 20A. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, zmianę kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU

PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU 1 PRZEZNACZENIE PRZEWODÓW I MONTAś SYSTEMU Podłączenie systemu do samochodu wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być przeprowadzone przez specjalistę. Przy instalacji naleŝy przestrzegać poniŝszych

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD

Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Panel sterujący 0518-2-151704 ET 2 PSD dla pieców z wytwornicą pary 1105-...- 0104 SKLE Steamy AD Producent: Saunatec Ltd, Hanko Importer: Novitek, Bydgoszcz Dane techniczne: - Timer z 6-cio godzinnym

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

1.3. Rejestracja usterek w pamięci sterownika. 1 Diagnostyka

1.3. Rejestracja usterek w pamięci sterownika. 1 Diagnostyka 1 Diagnostyka włączeniu silnika i będzie ona miała status usterki statycznej. Usterki sporadyczne (rys. 1.8) są takimi usterkami zapisanymi w pamięci, które pojawiły się przejściowo i w danej chwili nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

CARS GUIDE. New functionality Regeneration of the Diesel particulate filter is added for

CARS GUIDE. New functionality Regeneration of the Diesel particulate filter is added for CARS New models Ford B-Max (2013 ->), Kia Venga (2010 ->) and Opel Ampera (2012- >) are new car models added in 2013 release 3. Light commercial vehicles added to the CARS database are Nissan NV200 (2011->)

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do montażu STAG Diesel

Wytyczne do montażu STAG Diesel Model pojazdu: Fiat Ducato Rocznik: 2011 Pojemność / Moc: 2999ccm / 116kW Kod silnika: F1CE0481D Typ wtrysku ON: Common Rail 1. Montaż dysz wtryskiwaczy gazowych. Wytyczne do montażu STAG Diesel Rodzaj

Bardziej szczegółowo