BLOK WARSZTATÓW DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BLOK WARSZTATÓW DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 BLOK WARSZTATÓW DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI Nazwa szkolenia Dla kogo? Korzyści ze szkolenia kształtowane kompetencje i umiejętności Jak porozumieć się w rodzinie i miejscu pracy? Bariery komunikacyjne, Cel: poprawa komunikacji w życiu codziennym z osobami dorosłymi i dziećmi 1. poznanie sposobów dobrej komunikacji komunikacja a 2. poznanie barier komunikacyjnych 3. dostosowanie sposobów komunikacji do typów temperamenty ludzi, temperamentu i preferowanych kanałów komunikacja a kanały komunikacyjnych komunikacyjne 4. ćwiczenia praktyczne na poprawę komunikacji 4 godz. Jak być skutecznym szefem? Komunikacja menedżerska na co dzień (przydatne również poza pracą) Jak uczyć się i działać skutecznie? Style uczenia się i sposobów myślenia podejścia do życia 3-4 godz. Jak skutecznie zarządzać zespołem, dobierać ludzi do współpracy? Style kierowania i typy ról grupowych. Efektywność zespołu. Zarządzanie zespołem 4-5 godz. Dla szefów Dla szefów i pracowników Dla mądrych i odważnych szefów Cel: poprawa komunikacji pomiędzy menedżerami oraz między menedżerami a pracownikami 1. diagnoza swojego własnego stylu komunikacji oraz stylów komunikacji pracowników 2.omówienie jak komunikować się z poszczególnymi typami osób rozmowy o celach, problemach, rozmowy dyscyplinujące, monitorujące i podsumowujące. Cechy dobrej rozmowy menedżerskiej 3. ćwiczenia praktyczne warsztaty, rozwiązywanie problemów Cel: rozpoznanie sposobów uczenia się pracowników, w celu poprawy ich przyswajania wiedzy i lepszej komunikacji w pracy 1. diagnoza sposobów najbardziej efektywnego uczenia się indywidualnego 2. jak poprawić umiejętności uczenia się i rozwiązywania problemów Cel: poprawa pracy zespołu, rozpoznanie ról grupowych, poprawa efektywności zespołu, ćwiczenie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem 1. rozpoznanie swojego własnego stylu kierowania jego skutków i wpływu na organizację 2. rozpoznanie typów ról grupowych i ich funkcji w miejscu pracy 3. pomiar efektywności zespołu działania zmierzające do poprawy efektywności zespołu Między uległością a Cel: asertywna komunikacja, przeprowadzanie 1

2 agresją jak dogadać się nie raniąc innych i siebie? Asertywność 3-6 godz. Jak nie zwariować we współczesnym świecie i znaleźć równowagę w życiu? Work-life balance (WLB) 5-6 godz. Transakcje w komunikacji gry między ludźmi (nie tylko dorosłymi) 2 godz. Uścisk może zdziałać cuda 1 godz. Jak słuchać, by wysłuchać - Aktywne słuchanie 2 godz. Jak negocjować w życiu? Negocjacje 4-5 godz. Sposoby manipulacji i prania mózgu 3-4 godz. - nie po to, żeby manipulować, trudnych rozmów 1. poznanie zasad asertywnych komunikatów: krytyka, wyrażanie opinii i informacji zwrotnej, odmawianie, zmiękczenia podtrzymujące relację 2. rozpoznanie komunikatów asertywnych i nieasertywnych 3. kiedy asertywność nie jest najlepszym rozwiązaniem 4. ćwiczenie komunikatów asertywnych nacisk na obszary deficytowe na podstawie testu mapy asertywności Cel: poznanie czynników zaburzających WLB, precyzowanie działań zmierzających do równowagi 1. diagnoza zaburzeń WLB 2. zasady zachowania WLB 3. priorytety w życiu zawodowym i osobistym Cel: rozpoznanie gier w kontaktach między ludźmi, ćwiczenie umiejętności komunikacji opartej na zasadzie dorosły-dorosły, tworzenie zdrowych relacji, demaskowanie gier 1. rozpoznanie schematów komunikacji między ludźmi i stosowanych gier 2. ćwiczenie umiejętności prostowania trudnych relacji i schematów komunikacyjnych Cel: umiejętność rozpoznawania komunikatów niewerbalnych w postaci uścisków (przyjacielskie i nieprzyjacielskie;) wspierające itd.) 1. Umiejętność rozpoznawania rodzajów uścisków i powiązanych z nimi komunikatów 2. rozpoznawanie relacji międzyludzkich, pogłębianie inteligencji emocjonalnej 3. dobra zabawa Cel: poprawa umiejętności aktywnego słuchania w życiu codziennym 1. rozpoznanie zasad aktywnego słuchania 2. ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania Cel: poprawa umiejętności negocjacji w sytuacjach zawodowych i osobistych 1. rozpoznanie sposobów i technik negocjacyjnych 2. ćwiczenie negocjacji w praktyce Cel: rozpoznawanie technik manipulacji i prania mózgu 1. rozpoznanie sposobów i technik manipulacyjnych 2

3 Jak pogłębiać inteligencję emocjonalną u siebie i innych? Kurs dla odważnych! Inteligencja emocjonalna 4-5 godz. Jak przeżyć w sytuacjach stresowych? Stres w organizacji i życiu codziennym 2-3 godz. Jak siebie widzę i co z tego wynika dla innych? Autopercepcja 2 godz. Jak dojść tam gdzie chcemy? Cele zarządzanie sobą i innymi przez cele 3-5 godz. Mam dość pracy, mam dość życia! I co z tym zrobić? Wypalenie (nie tylko zawodowe) 8-10 godz. Empowerment wykorzystanie talentów i zarządzanie talentami 4-8 godz. ale po to, aby wiedzieć kiedy, inni chcą manipulować nami, szczególnie dla szefów Dla szefów i dla nauczycieli 2. ćwiczenie rozpoznawania manipulacji i prania mózgu w praktyce i umiejętności odpowiada na nie. Cel: pogłębianie inteligencji emocjonalnej, niezbędnej w życiu codziennym, rozpoznawanie emocji swoich i innych osób 1. pomiar inteligencji emocjonalnej 2. ćwiczenia praktyczne na zwiększenie inteligencji emocjonalnej Cel: poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem w życiu codziennym zawodowym i osobistym 1. czynniki stresogenne w organizacji 2. czynniki stresogenne personalne 3. objawy stresu 4. sposoby rozładowania stresu Cel: umiejętność pogłębiania relacji z ludźmi, poprzez umiejętność właściwego postrzegania siebie, swojego potencjału i obszarów do rozwoju 1. diagnoza sposobu postrzegania siebie, komunikacji z innymi, wpływu na otoczenie 2. określenie obszarów do doskonalenia 3. ćwiczenia praktyczne Cel: umiejętność określania priorytetów zawodowych, prywatnych, sposobów ich osiągania i dążenia do nich 1. cele a wartości 2. cele ważne i nieważne, pilne i niepilne 3. hierarchia celów, zarządzanie celami Cel: umiejętność rozpoznawania wypalenia, diagnoza sposobów przeciwdziałania wypaleniu i ograniczenia występowania Wskaźniki wypalenia Reakcje na wypalenie Zmiana sytuacji wypalenia Cele i działania zmierzające do równowagi Wykłady i warsztaty Cel: umiejętność właściwego wykorzystania talentów i potencjału ludzkiego w organizacji, w celu skutecznego osiągania celów zespołu 1. talent i kompetencje 2. zarządzanie talentem i kompetencjami 3. ćwiczenie umiejętności pobudzania 3

4 Mogę wszystko jeśli chcę! Pobudzanie kreatywności u siebie i innych Tutoring w pracy z uczniami Coaching w pracy z uczniami Jak wdrożyć system tutoringu zarządzanie zmianą Dla szefów i dla nauczycieli Dla nauczycieli Dla nauczycieli Dla szefów i nauczycieli kreatywności własnej i zespołu Cel: umiejętność pobudzania kreatywności własnej i organizacji, w celu skutecznego osiągania celów zespołu 1. Umiejętność rozpoznawania czynników motywujących do działania i refleksji 2. Sposoby pracy nad przekonaniami, które utrudniają dostęp do własnych możliwości 3. Strategie kreatywności 4. Uruchamianie zasobów sprzyjających kreatywności Cel: umiejętność prowadzenia pracy z uczniem opartą o zasady tutoringu 1. Specyfikacja pracy tutorskiej 2. Tutoring w edukacji 3. Postawa tutora, narzędzia tutora 4. Narzędzia mentorskie, które mogą zostać wykorzystane w procesie tutoringu Cel: umiejętność prowadzenia pracy z uczniem opartą o zasady coachingu 1. Specyfikacja pracy coacha 2. coaching w edukacji 3. Postawa coacha, narzędzia coacha 4. cel, proces i efekty coachingu 5. jak przygotować i prowadzić sesję coachingową Cel: omówienie i rozwiązanie problemów, niepewności, oporu wobec zmian i nowości, zarządzanie zmianą 1. spodziewane rezultaty systemu rozwijania talentów 2. zasoby i ograniczenia 3. podejście do zmiany 4. strategia i plan działania 4

5 NOWOCZESNE PRZEDSZKOLA I SZKOŁY - BUDOWANIE JAKOŚCI PLACÓWKI WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE - PRZEWODNIK ŚWIADOMEGO NAUCZYCIELA Nazwa szkolenia Dla kogo? Korzyści ze szkolenia kształtowane kompetencje i umiejętności Wychowanie XXI nastawione na cele czy na osobę? 2,5 h Słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy jak uczyć osoby o odmiennych preferencjach sensorycznych Grupa zróżnicowana wiekowo w przedszkolu szansą? Nauczanie jęz. obcego w przedszkolu sposoby dla nauczycieli, którzy nie wiedzą jak zacząć plus warsztat Oswajanie sytuacji konfliktowych w rodzinie i grupie rówieśniczej Wielokulturowość pomysł na przedszkole/ szkołę otwarte na świat i warsztat Dyrektorzy, odbywający staże, rodzice Dyrektorzy małych placówek Dyrektorzy małych placówek, Dyrektorzy, odbywający staże Dyrektorzy,. Cel: świadomość współczesnych praktyk wychowawczych i dokonanie zmian w postaci polepszenia swojej pracy w grupie, klasie i relacji rodzinnych. Przewartościowanie swojego podejścia do pracy wychowawczej w klasie, znacząca poprawa współpracy z grupą. Wykład Cel: rozpoznawanie preferencji sensorycznych swoich uczniów w celu usprawnienia pracy na zajęciach i lekcjach. Poprawienie wyników pracy klasy/ grupy i poszczególnych uczniów. Cel: otwarcie się na nowe rozwiązania organizacyjne w pracy. Rzeczywiste sposoby indywidualizacji pracy. Spotkania w grupach problemowych i indywidualne Cel: pozyskanie instrumentarium nauczania j. angielskiego przez nauczycieli nie anglistów, prowadzenie zabaw z jęz. angielskim, otwarcie się na używanie języka obcego. Szkolenie i warsztat Cel: trening rozpoznawania i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Tworzenie kultury rozwiązywania sporów w organizacji. POLECAMY! Warsztat praktyczny Cel: praktyczna wiedza jak uczyć wielokulturowości i kształtować w dzieciach postawy otwartości na świat. Szkolenie i warsztaty praktyczne konstruowania lekcji z kompetencji międzykulturowych Szkolenie i warsztat praktyczny Ja - nauczyciel, Młodzi Cel: praktyczne motywowanie i podanie 5

6 budowanie własnej pasji i drogi rozwoju 1,5 h Jak uczyć tolerancji w świetle idei gender i innych Tworzenie programów autorskich i 4h warsztat Praca metodą projektów w praktyce i warsztat Gotowość szkolna czy gotowość szkoły? Sześciolatek w szkole. Uczeń jako jednostka twórcza aktywna rola dziecka w procesie dochodzenia do wiedzy. Podstawa programowa inaczej, czyli kreatywna organizacja czasu pracy w nauczaniu zintegrowanym 2x 3 h odbywający staże Nauczyciele, pedagodzy. Psychologowie szkolni Dyrektorzy, Nauczyciele odbywający staże Dyrektorzy i instrumentarium do samorozwoju siebie w zawodzie. Wykład POLECAMY! Cel: oswojenie trudnych tematów i pomoc w prowadzeniu lekcji w tym zakresie. Trudne tematy w grupie i klasie. Jak się zmierzyć z Gender? POLECAMY! Cel: wiedza jak samodzielnie tworzyć programy autorskie dla grup i placówek. Szkolenie i warsztaty. Cel: praktyczne nauczanie pracy metodami innowacyjnymi i atrakcyjnymi dla dzieci. Szkolenie i warsztaty praktyczne z wizytą studyjną. Cel: poznanie możliwości poznawczych i emocjonalnych sześciolatka, metody pracy z sześciolatkiem, psychologia emocji sześciolatka, jak sześciolatek odniesie sukces w szkole. Wykład i panel dyskusyjny Cel: Naucz mnie jak mam się uczyć, a będę efektywnie uczył się sam. Praca z dzieckiem, prowadząca do sukcesów szkolnych i twórczości Wykład i warsztat Cel: inspirowanie i pokazanie nauczycielowi metod pracy na lekcji, pozwalających na twórczą i kreatywną realizację zajęć obowiązkowych z zaznaczeniem rzeczywistej integracji treści. Sposoby innowacyjnej organizacji pracy na lekcji i dyskusja POLECAMY! 6

7 BLOK DLA WŁAŚCICIELI/ ORGANÓW PROWADZĄCYCH PLACÓWEK Pomysł na przedszkole consulting dla młodych przedsiębiorców Młodzi przedsiębiorcy, studenci, Cel: utworzenie placówki o wysokim poziomie merytorycznym Tworzymy żłobek Cel: utworzenie prywatnego żłobka o wysokiej jakości opieki Home staging w przedszkolu i szkole liczba godzin do uzgodnienia Cel: projektowanie pięknej przestrzeni przedszkola, tworzenie dekoracji sezonowych i okazjonalnych, estetyka placówki EDUKACJA KULTURALNA I SZTUKA - WARSZTATY TWÓRCZE Dzieła kultury polskiej i światowej jako inspiracja zajęć dydaktycznych w szkole i przedszkolu (literatura, malarstwo, muzyka ) od 3 do 8 h Jak skonstruować niezapomniane przedstawienie teatralne dzieci rodzicom - rodzice dzieciom. 4-5h Nauczyciele sztuki i nauczania zintegrowanego Cel: sposoby na sukces w przybliżeniu dzieciom kultury wyższej i wypracowaniu w uczniu wrażliwości na świat sztuki. Tworzenie innowacyjnych lekcji sztuki w praktyce. Cel: inspiracja nauczycieli do tworzenia wyjątkowych przedstawień i eventów szkolnych. Pokaz dobrych praktyk i tworzenie własnych scenariuszy. Pokazy filmowe dobrych praktyk, dyskusja i warsztaty Świadomość ciała w rozwoju dziecka wg Labana ruch i gest jako podstawowy element dziecięcej ekspresji w przedstawieniu teatralnym. Moja śpiewająca klasa - nauczanie muzyki inaczej na podstawie metody Cel: wspomaganie rozwój ucznia poprzez wzrost świadomości własnego ciała - motoryki wielkiej, poprzez działania wspierające otwieranie się uczniów nieśmiałych i z obniżoną samooceną lub słabszą wyobraźnią. Sposoby nawiązywania kontaktu z uczniami o różnych potrzebach wychowawczych poprzez sztukę i ekspresję ruchową w świecie teatru. Cel: jak uczyć dzieci rytmów i nut inaczej? Metoda Zoltana Kodaly w praktyce nauczania zintegrowanego. Praca z fonogestyką, 7

8 Zoltana Kodaly cykl 3x Metoda Carla Orffa - oczyszczająca siła improwizacji. Lekcje ciszy M.Montessori O Origami dla początkujących sztuka składania papieru nauczanie śpiewania z nut metodą alternatywną, prostą dla każdego dziecka. POLECAMY! Cel: praca metodą Orffa prowadząca do skupienia ucznia na jednej rzeczy dłużej niż kwadrans. Pobudzanie ciała, wyobraźni, umysłu dziecka. Sposób na twórczą pracę w przedszkolu i szkole. Cel: budowanie poczucia własnej wartości, dyscypliny wewnętrznej i w grupie dzieci. Praca nad osiąganiem harmonii Dziecko staje się panem swoich ruchów. Prowadzi to do wewnętrznej satysfakcji z własnych zdolności i możliwości koncentracji. Dziecko staje się bardziej zdyscyplinowane i potrafi zauważać potrzebę ciszy w takich miejscach jak kościół, kino, teatr itd., Cel: usprawnienie motoryki małej i wyobraźni dziecka, w tym wyobraźni przestrzennej, nauka dokładności wykonania prac, czytania instrukcji, skupienia uwagi. NOWOŚĆ! coaching indywidualny i biznesowy dla nauczycieli i dyrektorów pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów, stawianiu celów, realizacji wyzwań tematy określane przez nauczyciela, dyrektora wg potrzeb 8

9 CENNIK Czas szkolenia 1h Liczba osób (płatność indywidualna) 10 do PLN od osoby 10 do PLN od osoby 10 do PLN od osoby 4-5 h 10 do PLN od osoby 6-8 h 10 do PLN od osoby Konsultacje indywidualne - coaching 1 osoba, pierwsze spotkanie gratis. Dla rady pedagogicznej do 15 osób Cena 290 PLN - Przy zamówieniu więcej niż 3 szkoleń 490 PLN przez jedną placówkę 5% zniżki na każde szkolenie 690 PLN - przy zamówieniu cyklu powyżej PLN szkoleń 10% zniżki na każde szkolenie 1199 PLN Do ustalenia w zależności od liczby godzin Dla szkoleń organizowanych poza Warszawą dolicza się koszty dojazdu prowadzących. Istnieje możliwość zorganizowania kilku szkoleń w jeden dzień w weekend. W przypadku szkoleń i konferencji organizowanych w Naszych placówkach dla nauczycieli dochodzą koszty zakwaterowania uczestników. Istnieje możliwość organizacji weekendowych i tygodniowych wypoczynkowoszkoleniowych turnusów na Podlasiu, nad morzem, w górach w zaprzyjaźnionych pensjonatach. Organizujemy opiekę dla dzieci nauczycieli. Zapraszamy do współpracy. Dr Marta Gębska mgr Kinga Gołdanowska Zespół OUR PRESCHOOL 9

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich

Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Oferta szkoleń dla nauczycieli i zespołów nauczycielskich Szkolenia mają charakter warsztatowy i przewidziane są na 4-5 godzin dydaktycznych. Można je realizować w miejscu pracy jako tzw. szkolenie rady

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo