Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych TUTORING Wstęp Program jest adresowany do uczniów z klas IV VI ze Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych, uczęszczających ze wsi Szklary Górne, Obora, Szklary Dolne i Owczary. W grupie uczestniczących w zajęciach jest 7 chłopców i 5 dziewcząt. Są to uczniowie, którzy doświadczają niepowodzeń w nauce szkolnej oraz w kontaktach społecznych. Uczniowie ci boją się odrzucenia, kompromitacji w grupie, nie potrafią nawiązywać pozytywnych kontaktów. Najczęściej manifestują się różnymi formami zachowań takimi jak: kłamstwo, lenistwo, niezdyscyplinowanie, niewłaściwe popisy przed klasą. W takiej sytuacji szkoła staje się dla takich uczniów miejscem niepowodzeń. W środowisku domowym uczniowie ci najczęściej poddawani są nieskutecznym oddziaływaniom wychowawczym. Brak stabilizacji środowiska wychowawczego ma duży wpływ na dezorientację w świecie społecznych norm i wartości i powoduje nierozumienie sensu przestrzegania zasad moralnych oraz celu zdobywania i rozwijania wiedzy szkolnej. Zasady zajęć: Mów na zajęciach o tym, gdy: Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegą, rodzicem. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. Chciałbyś z kimś porozmawiać. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. Cele zajęć: wykorzystanie potencjału ucznia w radzeniu sobie w różnych sytuacjach, nauka konstruktywnego rozwiązywania problemów, kreowanie pozytywnego myślenia umożliwiającego radzenie sobie w trudnych sytuacjach, odreagowanie negatywnych emocji, akceptacja siebie, wzrost zaufania do innych, odkrywanie twórczych możliwości tkwiących w uczniu, budowanie wiary w uczniu w jego potencjał twórczy,

2 kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji, rozwijanie przekonania ucznia, że uczenie się przez całe życie jest sposobem na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością, wzmacnianie uczestnika w roli lokalnego lidera, wzmacnianie poczucia sprawstwa w odniesieniu do własnych działań, radzenie z własnymi uczuciami, uczenie poszanowania indywidualności każdego człowieka, prowokowanie do podjęcia własnej aktywności, zachęcanie do współpracy i samodzielności, indywidualizacja zajęć, pozytywna, oparta na szacunku i zaufaniu relacja z tutorem, W wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie : potrafią wyszukać cechy odróżniające siebie od pozostałych uczestników, znają swoje mocne strony, wierzą we własne możliwości i je wykorzystują, częściej podejmują aktywność zadaniową, rozumieją sens uczenia się, starają się przestrzegać norm społecznych/ moralnych, pokojowo rozwiązują konflikty, poznają różne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych, potrafią wymienić zasady uczenia się, umieją wskazać, co sprzyja efektywnemu uczeniu się, potrafią poznane zasady wprowadzić w życie, ETAPY PRACY:. Zbudowanie relacji pierwsze spotkania, kontakt i kontrakt. 2. Odkrywanie potrzeb rozwojowych, czyli określenie, co należy zmienić. 3. Opracowanie planu rozwoju, czyli w jaki sposób tę zmianę osiągnąć. 4. Realizacja planu proces uczenia się, dokonywania zmiany. 5. Indywidualna ścieżka rozwoju, czyli samodzielna praca lidera nad długofalowym planem 6. Podsumowanie współpracy. Formy pracy: grupowa, indywidualna Tematyka zajęć: Ilość zaplanowanych godzin nie jest ściśle określona. Realizacja zaplanowanej tematyki może ulegać bieżącym zmianom ze względu na trudność w przewidywaniu osiągania zamierzonych celów w toku zajęć.

3 Program realizowany jest z uczestnikami indywidualnie. trzech grup - w formie grupowej oraz l.p. TEMAT Godzin (około) TREŚCI. Zajęcia organizacyjne.. 2. Zajęcia adaptacyjno integracyjne. Zabawy integracyjne. Zapoznanie z celami zajęć. Ćwiczenia umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych. Autoprezentacja. Poznanie norm, umów przyjętych w grupie oraz poleceń wydawanych przez tutora. 3. Tworzenie kontraktu. Kształtowanie właściwej postawy ucznia do obowiązków szkolnych, prawidłowego funkcjonowania w społeczności szkolnej (dotyczy pracowników i uczniów szkoły), ścisłego przestrzegania przez ucznia przepisów prawa szkolnego. 4. Prawa i obowiązki ucznia. Przypomnienie praw i obowiązków ucznia Uzasadnianie konieczności przestrzegania przyjętych norm, zasad i praw. Wyjaśnianie potrzeby ustalania praw i obowiązków oraz przestrzegania ich. Uświadamianie sobie odpowiedzialności za swoje postępowanie w szkole. Kształtowanie umiejętności przewidywania skutków i następstw łamania ustalonych norm postępowania. 5. Strach przed szkołą. Oswajanie lęku przed szkołą, okazywanie pozytywnego obrazu szkoły. Pokonywanie obaw ( ośmieszenie, niespełnienie oczekiwań nauczycieli, rodziców ) 6. Czy chętnie chodzę do szkoły? Wzmacnianie motywacji do nauki. Dawanie możliwości bycia częściej twórczym niż odtwórczym ćwiczenia i zabawy. 7. Za i przeciw szkole. Analizowanie stosunku do nauki, budowanie pozytywnej wizji szkoły. 8. Czego się nauczyłem? Rozwijanie ciekawości poznawczej,

4 wewnętrzne poczucie kontroli. 9. Jakim jestem uczniem. Analizowanie stosunku do nauki, obrazu siebie jako ucznia. 0. Moje potrzeby rozwojowe. Opracowanie planów rozwojowych z uczniami. Sposoby osiągania zmian.. Rodzice w szkole. Analizowanie wpływu przekonań i oczekiwań rodziców na stosunek do szkoły; rozwijanie twórczego myślenia. 2. Mój etap w szkole. Analiza planów i wizji własnego rozwoju, możliwości odniesienia sukcesu. 3. Ciekawość motywacja do nauki. Kim chciałbym zostać? psychorysunek. Analizowanie marzeń i oczekiwań na przyszłość. 4. Chciałbym się uczyć. Pogłębianie refleksji na temat siebie i stosunku do nauki w oparciu o informacje zwrotne od pozostałych uczestników. 5. Moje zainteresowania, Ćwiczenie Diamentowe uszeregowanie. marzenia i plany. 6. Moje dobre strony. Ćwiczenia Mapa dłoni. 7. Nasze emocje. Zabawy dramowe. 8. Zajęcia plastyczne jako sposób na spędzanie wolnego czasu. Rozwijanie umiejętności plastycznych. Ukazanie ciekawej formy spędzania wolnego czasu. 9. Wyszukiwanie dobrych i złych cech. Wskazanie możliwości doszukiwania się pozytywnych i negatywnych cech. 20. Złość Uświadomienie różnic między złością, agresją i przemocą. Zrozumienie uczucia złości. Poznanie sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze złością. Rozpoznawanie źródła konfliktów. 2. Zabawa w plastyka. Plastyka terapią na trudne chwile. 22. Asertywność. Akceptacja i poszanowanie decyzji innych. Kontrolowanie własnych zachowań. Nauka spokojnego wyrażania krytycznych zdań wobec zachowania drugiej osoby oraz przyjmowania krytyki bez obrażania się. 23. Czego się wstydzimy? Pobudzanie do refleksji nad własnym zachowaniem. 24. Są sytuacje, kiedy czuję się ważny. Ćwiczenia umiejętności wyrażania siebie z zastosowaniem dramy. 25. Mapa życia. Miejsca pozytywne i negatywne. 26. Czy umiem się uczyć? Rozwiązywanie ankiety dotyczącej sposobów uczenia się. 27. Techniki uczenia się. Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się. 28. Ćwiczenia myślenia. Ćwiczenia umiejętności rozwiązywania nowych, nietypowych, problemowych

5 29. Odkrywanie własnych pasji. 30. Lubię w sobie, lubię w tobie. 3. Co muszę w sobie zmienić? 32. Układamy racjonalny plan dnia. 33. Jak chciałbym, aby było? 34. Rozwiązywanie trudnych sytuacji. 35. Próba tworzenia programu własnego 36. Tworzenie programu 37. Tworzenie programu 38. Tworzenie programu sytuacji. Pasja jako pomoc w odkrywaniu sensu życia. Poczucie własnej wartości. Dostrzeżenie cech, które przeszkadzają mi w życiu codziennym. Planowanie czasu na zabawę, naukę i odpoczynek. Wizja mojej przyszłości. Burza mózgów ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych. Cele programu. Zadania do realizacji. Sposób realizacji zadań. Z kim będę współpracował? Do kogo mogę zwrócić się o pomoc? 39. Mój program Napotkane trudności w realizacji zadań jak sobie pomóc? 40. Muszę czy chcę się uczyć i dlaczego? Przypomnienie znaczenia nauki w życiu człowieka. 4. Dbam o zdrowie Asertywne zachowania wobec rówieśników. odmawiam. 42. Wyrażam siebie w Moje samopoczucie. twórczości plastycznej. 43. Co słucham i co Zagrożenia i korzyści. oglądam najczęściej? 44. Savoir vivre. Z kulturą zawsze i wszędzie. 45. Sposoby spędzania wolnego czasu. Poznanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu :aktywnie, zdrowo i 46. Wrażliwość na los innych. bezpiecznie. Uwrażliwianie na los nie tylko ludzi, ale i zwierząt. 47. Tolerancja. Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi. 48 Co mi się udało? Ocena własnych planów. 4. Ewaluacja Ankieta Tutor szkolny: D. Kasperska

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH

PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH PRZEWODNIK PO WYMAGANIACH Wymaganie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1 Aby sprawnie działać i dostosowywać się do zmieniających się warunków oraz współpracowaćze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole

Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole Współpraca w budowaniu strategii pomocy dla dziecka Autor: Aleksandra Karasowska Modyfikacja: Barbara Górecka-Atkinson Uwarunkowania zaburzeń zachowania Zaburzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLAS I-III KLASA PIERWSZA CEL WYCHOWANIA: DZIECKO ODNAJDUJE SWOJE MIEJSCE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ I DZIAŁA W NIEJ EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: Ma poczucie przynależności do

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki

Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki Katarzyna Dytfeld Ewelina Smółka Metody aktywizujące jako system motywowania uczniów do nauki Najlepsza lekcja to nie ta, o której tak sądzi nauczyciel, ani ta, o której tak myślą uczniowie.. Najlepsza

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II W CZERSKU GIMNAZJUM Wytyczne do Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2014-2015 Zgodnie z wnioskami z ewaluacji wewnętrznej szkoły,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości

Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości Podręcznik Świat Dobrej Przyszłości innowacyjna metoda i narzędzia pracy wychowawczej Lublin 2014 Spis treści Podręcznik został opracowany w ramach projektu Świat dobrej przyszłości realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Psychologia potrzeb. Dr Monika Wróblewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Psychologia potrzeb Dr Monika Wróblewska Uniwersytet w Białymstoku 10 czerwca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL 1. Specyfika potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo