POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1"

Transkrypt

1 Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

2 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, 1986). [Aho2001] A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Pearson Education

3 literatura uzupełniająca [Bentley2008] Jon Bentley, Perełki oprogramowania, wyd. trzecie, WNT, 2008 (tłum. drugiego wydania amerykańskiego, Pearson Education 2000). [Bentley2007] Jon Bentley, Więcej perełek oprogramowania. Wyznania programisty, WNT 2007 (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, Pearson Education 1988). 3

4 literatura uzupełniająca [Kernigham2002] Brian W. Kernigham, Rob Pike, Lekcja programowania, WNT 2002, (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, Pearson Education 1999). [Oram2008] Andy Oram, Greg Wilson (red.), Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania, Helion 2008, (tłum. wydania amerykańskiego, O Reilly Media Inc. 2007). 4

5 literatura uzupełniająca [Barr2005] Adam Barr, Znajdź błąd. Sztuka analizowania kodu, Helion 2005 (tłum. wydania amerykańskiego, Pearson Education 2005). 5

6 literatura uzupełniająca [Cooper2004] Keith D. Cooper, Linda Torczon, Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Goedecker2001] Stefan Goedecker, Adolfy Hoisie, Performance Optimization of Numerically Intensive Codes, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia

7 literatura uzupełniająca [Kaspersky2003], Kris Kaspersky, Code Optimization: Effective Memory Usage, A-LIST, LLC, [Muchnik1997] Steven S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco,

8 literatura uzupełniająca [Allen2002] Randy Allen, Ken Kennedy, Optimizing Compilers for Modern Architectures, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Falk2004] Heiko Falk, Peter Marwedel, Source Code Optimization Techniques for Data Flow Dominated Embedded Software, Kluwer Academic Publishers, Boston

9 literatura uzupełniająca [Wolfe1995] Michael Wolfe, High- Performance Compilers for Parallel Computing, Addison Wesley,

10 plan optymalizacja hierarchii pamięci [Muchnick1997] rozdz. 20 [Allen2002] rozdz. 9 optymalizacja dostępu do pamięci [Goedecker2001] rozdz. 6, [Kaspersky2003] rozdz. 3 10

11 plan optymalizacja operacji na pamięci [Kaspersky2003] rozdz. 2 alokacja rejestrów [Cooper2004] rozdz. 13 ograniczenie wykorzystywanej pamięci [Bentley2008] rozdz. 10 [Kernigham2002] rozdz. 7 11

12 optymalizacja hierarchii pamięci rozważamy tutaj techniki optymalizacji kodu, wykorzystujące hierarchię pamięci, w szczególności: pamięci notatnikowe danych i rozkazów przydział rejestrów do elementów tablic 12

13 optymalizacja hierarchii pamięci od lat systemy posiadały pamięć główną i rejestry pamięć jest duża i wolna, a rejestry są małe i szybkie z czasem, różnica między cyklem procesora a czasem dostępu do pamięci wzrastała (wzrost szybkości procesora 50% rocznie, pamięci 20% rocznie) 13

14 optymalizacja hierarchii pamięci aby zapobiec pogarszaniu się wydajności, wprowadzono pamięć notatnikową (cache) między pamięć główną a rejestry, redukując niedopasowanie szybkości pamięć notatnikowa powiela wybrane fragmenty pamięci głównej, zwykle na życzenie sprzętu albo oprogramowania 14

15 optymalizacja hierarchii pamięci odczyt, zapis albo pobranie instrukcji skierowane do adresu reprezentowanego w pamięci notatnikowej jest spełniany zazwyczaj przez pamięć notatnikową, a nie przez pamięć główną efektywność pamięci notatnikowej zależy od cech przestrzennej i czasowej lokalizacji w programie 15

16 optymalizacja hierarchii pamięci jeżeli program wykonuje pętlę, wtedy pierwsza iteracja umieszcza jej kod w pamięci notatnikowej, a kolejne iteracje wykonują go z pamięci notatnikowej, zamiast ładować go z pamięci głównej 16

17 optymalizacja hierarchii pamięci podobnie, jeżeli blok danych jest wykorzystywany powtarzalnie, najlepiej jak jest umieści się go w pamięci notatnikowej i tam właśnie jest dostępny wtedy dane są pobierane z pamięci głównej tylko raz 17

18 optymalizacja hierarchii pamięci z drugiej strony, jeżeli kod i dane interferują w pamięci notatnikowej, czyli zajmują tam te same miejsca, albo gdy dane interferują ze sobą, w ten sposób że ich porcje są odwzorowane na te same bloki w pamięci notatnikowej, to wtedy wydajność znacznie spada 18

19 optymalizacja hierarchii pamięci w najgorszym razie, pamięć notatnikowa nic nie przyspiesza, czyli odczyt, zapis i pobieranie instrukcji nie są szybsze niż w przypadku pamięci głównej system może mieć oddzielne pamięci notatnikowe instrukcji i danych, może też mieć wspólną pamięć notatnikową dla instrukcji i danych 19

20 optymalizacja hierarchii pamięci system ze stronicowaniem ma inny typ pamięci notatnikowej TLB (translationlookaside buffer), do przechowywania informacji o translacji adresów wirtualnych w fizyczne, i odwrotnie 20

21 wpływ pamięci notatnikowej na przykład optymalizację jak efektywność wykonania programu zmienia się z odstępami między indeksami, z jaką następuje dostęp do tablicy gdy odległości są większe niż 32, efektywność maleje 21

22 wpływ pamięci notatnikowej na optymalizację 4 wersje mnożenia macierzy w j. Fortran MM: klasyczne (potrójnie zagnieżdżona pętla do mnożenia A przez B) MMT: z transpozycją macierzy A w pamięci MMB: z podziałem pętli na bloki MMBT: z transpozycją macierzy A i podziałem pętli na bloki 22

23 mnożenie macierzy [Muchnick1997] 23

24 wpływ pamięci notatnikowej na optymalizację efektywność klasycznej wersji jest zależna od rozmiaru macierzy i jej organizacji, i różni się nawet o współczynnik 14 efektywność pozostałych wersji jest bliska maksymalnej i jest stabilna 24

25 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji cel: zwiększenie ilości trafień 2 podejścia interproceduralne 1 podejście intraproceduralne 3 podejścia i takie i takie 25

26 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji pobieranie instrukcji wsparte sprzętowo pobieranie sekwencyjne albo z wybranej ścieżki pobieranie instrukcji wsparte programowo pobieranie do pamięci notatnikowej instrukcji znajdujących się w bloku o podanym adresie: iprefetch address 26

27 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji pobieranie instrukcji wsparte programowo stosowane dla bloków kodu pobieranych pierwszy raz, albo dla bloków stosowanych powtarzalnie programowe wsparcie jedynie wtedy, gdy nie ma sprzętowego 27

28 sortowanie procedur najprostszym i najefektywniejszym zastosowaniem optymalizacji pamięci notatnikowej instrukcji jest sortowanie statycznie powiązanych procedur, zgodnie z relacjami ich wywołania i częstotliwością stosowania 28

29 sortowanie procedur celem jest: umieszczenie procedur blisko wywołań w pamięci wirtualnej, aby ograniczyć ruch stron umieszczenie często stosowanych i powiązanych procedur razem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kolizji z innymi procedurami w pamięci notatnikowej 29

30 sortowanie procedur jeżeli jest dostępny wynik profilowania (dynamicznej analizy zachowania się programu), należy go uwzględnić jeżeli nie, należy posłużyć się heurystyką, która umieszcza procedury, które się często wywołują blisko siebie (wywołania w pętli powinny być ważniejsze od wywołań spoza pętli) 30

31 sortowanie procedur aby implementować tę ideę, posłużymy się nieskierowanym statycznym grafem wywołań, gdzie każda krawędź jest etykietowana liczbą razy, z jaką dwie procedury na obu jej końcach wywołują tę drugą procedurę 31

32 sortowanie procedur następnie scalamy graf w etapy, na każdym etapie wybierając krawędź o najwyższej wadze i łącząc węzły w jeden, scalając odpowiednie krawędzie i dodając wagi scalanych krawędzi 32

33 sortowanie procedur węzły, które zostały scalone, są umieszczone po sobie w końcowym uporządkowaniu procedur, z wagami połączeń w oryginalnym grafie stosowanymi do wyznaczenia ich wzajemnego porządku 33

34 sortowanie procedur algorytm ICAN tego procesu to procedura Proc_Position( ) ICAN - Informal Compiler Algorithm Notation rodzaj notacji (pseudokodu) do opisu algorytmów ICAN wywodzi się z C, Pascala, Moduli-2 plus naturalna notacja 34

35 sortowanie procedur [Muchnick1997] 35

36 sortowanie procedur funkcja Coalesce_Nodes(T,A,weight,psweight,p1,p2) scala węzły p1 i p2 w jeden węzeł a procedura Flatten(T) trawersuje drzewo binarne reprezentowane przez sekwencję T z lewej do prawej, i tworzy sekwencję liści (Flatten(T)nie jest tu wprost pokazana) 36

37 sortowanie procedur [Muchnick1997] 37

38 graf przepływu w sortowaniu procedur [Muchnick1997] 38

39 graf przepływu wpierw scalamy P2 i P4 do postaci [P2,P4] następnie scalamy P3 i P6 do postaci [P3,P6], potem P5 i [P2,P4], aby otrzymać [P5,[P2,P4]] ostateczny wynik to: [[P1,[P3,P6],[P5,[P2,P4]]],[P7,P8]] 39

40 umieszczenie procedury na krawędzi bloku wymaga modyfikacji konsolidatora, aby umieszczał każdą procedurę na krawędzi bloku w pamięci notatnikowej instrukcji pozwoli to w kolejnych fazach kompilacji pozycjonować często wykonywane segmenty kodu, takie jak pętle, aby zajmowały jak najmniejszą liczbę bloków pamięci notatnikowej 40

41 umieszczenie procedury na krawędzi bloku oraz pozwoli umieścić je blisko albo na krawędzi bloku, ułatwiając zmniejszenie braku trafień w pamięci notatnikowej i ułatwi pobieranie całych grup instrukcji przez superskalarny CPU w celu ich jednoczesnego wykonania w jednym cyklu zegara 41

42 umieszczenie procedury na krawędzi bloku gdy większość bloków jest krótka (4 albo 8 instrukcji), ułatwia to utrzymywanie początków bloków daleko od końca bloków pamięci notatnikowej kompilator może zbierać statystyki, a wyniki profilowania mogą być wykorzystane do oceny, czy umieszczanie procedury na krawędzi jest korzystne 42

43 intraproceduralne pozycjonowanie kodu podejście od dołu do góry Pettisa i Hansena z 1990 roku cel: przesunięcie rzadko wykonywanego kodu poza główną część kodu, oraz: wyrównanie kodu (usunięcie gałęzi niewarunkowych i umieszczenie jak najwięcej gałęzi warunkowych na ścieżce opadającej) 43

44 intraproceduralne pozycjonowanie kodu co powoduje, że większy fragment instrukcji pobieranych do pamięci notatnikowej jest faktycznie wykonywany odmiennie niż w sortowaniu procedur, ten proces jest przeprowadzany podczas kompilacji każdej procedury 44

45 intraproceduralne pozycjonowanie kodu aby to zrobić, zakłada się, że na krawędziach grafu przepływu procedury podane są częstotliwości ich wykonania, uzyskane przez profilowanie albo szacowanie 45

46 intraproceduralne pozycjonowanie kodu algorytm wykonuje przeszukiwanie wstępujące grafu przepływu, budując łańcuchy bloków podstawowych, które być powinny umieszczone jako kod wyrównany, ponieważ krawędzie są wykonywane często 46

47 algorytm pozycjonowania bloków bazowych początkowo, każdy blok bazowy jest sam łańcuchem następnie, w kolejnych krokach, dwa łańcuchy, których odpowiednio ogon i głowa są połączone krawędzią o najwyższej częstotliwości wykonań, są scalone 47

48 algorytm pozycjonowania bloków bazowych jeżeli najwyższa częstotliwość występuje na krawędzi, która nie łączy ogona łańcucha z głową innego łańcucha, łańcuchy nie mogą być scalone na koniec, dokonuje się umieszczenia bloku bazowego poprzez wybór łańcucha wejściowego i przetwarzanie innych łańcuchów zgodnie z wagą połączeń 48

49 algorytm pozycjonowania Block_Position(B,E,r,freq) B zbiór węzłów (bloków bazowych) E zbiór krawędzi r węzeł wejściowy freq odwzorowanie krawędzi na częstość wykonania 49

50 algorytm pozycjonowania[muchnick1997] 50

51 algorytm pozycjonowania 51

52 przykład pozycjonowania bloków bazowych rozważmy przykład [Muchnick1997] 52

53 przykład pozycjonowania bloków bazowych krawędź o największej częstości wykonania jest od B1 do B2, stąd [B1,B2] następna krawędź o największej częstości wykonania jest od B2 do B4, stąd sekwencja jest rozszerzona do [B1,B2,B4] podobnie dodaje się entry oraz B8 w kolejnych dwóch krokach, stąd mamy: [entry,b1,b2,b4,b8] 53

54 przykład pozycjonowania bloków bazowych 54

55 przykład pozycjonowania bloków bazowych następna krawędź o największej częstości wykonania jest od B9 do exit, stąd [B9,exit] w kolejnych krokach [B9,exit] jest rozszerzona do [B6,B9,exit] dwie nowe sekwencje są utworzone [B3,B7] i [B5] 55

56 przykład pozycjonowania bloków bazowych 56

57 przykład pozycjonowania bloków bazowych następnie obliczamy funkcję edges(), podającą liczbę krawędzi do innych sekwencji: edges([entry,b1,b2,b4,b8])=2 edges([b3,b7])=1 edges([b5])=1 edges([b6,b9,exit])=0 57

58 przykład pozycjonowania bloków bazowych następnie porządkujemy sekwencje tak, że ta z entry jest pierwsza, potem są sekwencje zgodnie z porządkiem określonym funkcją edges() na koniec, poprawiamy kod dodając i usuwając gałęzie, aby graf przepływu był równoważny co do efektu z grafem oryginalnym 58

59 wynik intraproceduralnego pozycjonowania kodu [Muchnick1997] 59

60 podział procedury zwiększa efektywność algorytmów sortowania procedur i intraproceduralnego pozycjonowania kodu każda procedura jest dzielona na składnik pierwotny i wtórny pierwotny: zawiera często wykonywane bloki bazowe wtórny: rzadko wykonywane bloki bazowe 60

61 podział procedury to powoduje, że składniki pierwotne są umieszczane blisko siebie w jednej sekcji, podobnie jak wtórne podział procedury wymaga dopasowania granic między składnikami obszary oznaczone p i s oznaczają kod pierwotny i kod wtórny 61

62 podział procedury [Muchnick1997] 62

63 kombinacja procedur intra- i interproceduralnych zmiana kolejności instrukcji w pamięci i rezygnacja z umieszczania pewnych instrukcji w pamięci notatnikowej, doktorat Scotta McFarlinga, Stanford Univ analiza, czy warto wstawiać procedurę (w miejsce jej wywołania) McFarling procedure inlining 63

64 zastąpienie elementów macierzy skalarami jeżeli zastąpimy dostępy do C(i,j) przez zmienną ct, a ct jest przydzielona do rejestru, zmniejszamy liczbę dostępów do pamięci do 2(N 3 N 2) czyli blisko 2 razy skalar zamiast C(i,j) (czasowo) 64

65 mnożenie macierzy [Muchnick1997] 65

66 przykład: rekurencja HIR użycie dwóch zmiennych tymczasowych, t0 i t1 zmniejsza dostępy do pamięci o 40% HIR: High-Level Intermediate Representation 66

67 przykład: rekurencja HIR [Muchnick1997] 67

68 zastąpienie przez skalar zastępowanie zmiennych z indeksami przez skalary, co pozwala przydzielać je do rejestrów, nazywa się zastępowaniem przez skalar (scalar replacement) albo potokowym przetwarzaniem rejestrów (register pipelining) 68

69 zastąpienie przez skalar pokażmy tę metodę w przypadku zagnieżdżeń pętli, nie zawierającej warunków aby ją zastosować, potrzebujemy stałej liczby iteracji pętli pomiędzy odwołaniami do zmiennych indeksowanych 69

70 zastąpienie przez skalar możemy też ułatwić zastąpienie przez skalar poprzez zamianę pętli i fuzję pętli 70

71 zamiana pętli [Muchnick1997] 71

72 fuzja pętli [Muchnick1997] 72

73 zastąpienie przez skalar pętli z if stosujemy trzy tymczasowe zmienne: t2 zamiast a[i-2] t1 zamiast a[i-1] t0 zamiast a[i] 73

74 pętle z if [Muchnick1997] 74

75 kombinacje zastąpień skalarami wpierw zastąpienie skalarami wartości x[i] potem rozwinięcie pętli wewnętrznej (przez współczynnik 3, arbitralny) następnie zastąpienie skalarami wartości y[j] 75

76 zastąpienie skalarami x[i] [Muchnick1997] 76

77 rozwinięcie pętli wewnętrznej [Muchnick1997] 77

78 zastąpienie skalarami y[j] [Muchnick1997] 78

79 optymalizacja pamięci notatnikowej danych zajmiemy się teraz optymalizacją wykorzystania pamięci notatnikowej do kodu numerycznego (inaczej naukowego) przez kod numeryczny rozumiemy program, zwykle w Fortranie, który operuje na dużych tablicach danych, zazwyczaj na wartościach zmiennoprzecinkowych 79

80 optymalizacja pamięci notatnikowej danych wiele z tych programów stosuje wzorce wykorzystania danych o regularnej strukturze, które dają możliwość ponownego wykorzystania danych zanim zostaną usunięte z pamięci notatnikowej 80

81 optymalizacja pamięci notatnikowej danych dysponujemy globalnym układem danych, który zakłada, że mamy dostępny cały program do analizy i transformacji, stąd informacja zebrana przez wszystkie części programu może być wykorzystana przez kompilator do ułożenia wszystkich tablic tak, aby zminimalizować konflikty w pamięci notatnikowej danych 81

82 optymalizacja pamięci notatnikowej danych idea optymalizacji pamięci notatnikowej danych odnosi się do pojedynczych procedur, które eliminują opóźnienie wynikające z pobierania danych z pamięci do pamięci notatnikowej i zapamiętania w niej wyników z rejestrów 82

83 optymalizacja pamięci notatnikowej danych ten typ optymalizacji osiągnął najlepsze wyniki dla kodu numerycznego, któremu większość czasu zajmuje wykonywanie zagnieżdżonych pętli operujących na macierzach wartości numerycznych 83

84 optymalizacja pamięci notatnikowej danych optymalizacje wpierw wyjaśniają wzorce ponownego używania danych w pętlach, a następnie transformują je do postaci wykazującej lokalność odniesienia to znaczy stosują te same lokalizacje danych, albo bloki pamięci notatnikowej są tak blisko w czasie, że wykonują się bez konieczności usuwania danych z pamięci notatnikowej 84

85 optymalizacja pamięci notatnikowej danych główną techniką do określenia wzorców ponownego używania danych w pętlach jest analiza zależności, opisywana oddzielnie oraz transformacja zagnieżdżeń pętli, jako podejście do zbliżenia wykorzystania danych w czasie (transformacje te nie powinny zmieniać wyników obliczeń!) 85

86 transformacje zmieniające wynik obliczeń (0.0, 0.0, 1.0, n) 86

87 transformacje zmieniające wynik obliczeń pętle HIR sumują te same sekwencje wartości zmiennoprzecinkowych, ale dają odmienne wyniki: 0.0, 0.0, 1.0 i n HIR oznacza High-Level Intermediate Representation (sposób lub język reprezentacji) 87

88 optymalizacja pamięci notatnikowej danych istotna jest również technika wyprzedzającego pobierania danych, ukrywającego opóźnienie pobierania danych stosuje się też współdziałanie optymalizacji skalarnych i optymalizacji pamięci, optymalizację pamięci notatnikowej danych dla wskaźników, dynamiczne przydzielanie obiektów danych 88

89 optymalizacja pamięci notatnikowej danych przeprowadza się również integrację optymalizacji pamięci notatnikowej instrukcji (I-cache) i pamięci notatnikowej danych (D-cache) 89

90 wnioski w prezentacji skupiono się na optymalizacji hierarchii pamięci, w szczególności optymalizacji wykorzystania pamięci notatnikowej instrukcji i pamięci notatnikowej danych 90

91 wnioski pozostałe kwestie dotyczące optymalizacji dostępu do pamięci, operacji na pamięci, alokacji rejestrów i ograniczenia wykorzystywanej pamięci, są przedmiotem kolejnych spotkań 91

METODY OPTYMALIZACJI KODU WYNIKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄC KRYTERIUM CZASU WYKONYWANIA OBLICZEŃ, ZA POMOCĄ KOMPILATORA I TECHNIK PROGRAMISTYCZNYCH.

METODY OPTYMALIZACJI KODU WYNIKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄC KRYTERIUM CZASU WYKONYWANIA OBLICZEŃ, ZA POMOCĄ KOMPILATORA I TECHNIK PROGRAMISTYCZNYCH. POZNAŃSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO SIECIOWE METODY OPTYMALIZACJI KODU WYNIKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄC KRYTERIUM CZASU WYKONYWANIA OBLICZEŃ, ZA POMOCĄ KOMPILATORA I TECHNIK PROGRAMISTYCZNYCH. Wykorzystanie przełączników

Bardziej szczegółowo

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA

RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR RZECZYWISTE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWANIA, TWORZENIA I WDRAŻANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec

Systemy rozproszone. Nazewnictwo. Cezary Sobaniec Nazewnictwo Cezary Sobaniec 1 Wprowadzenie Nazwy identyfikują zasoby umożliwiają współdzielenie zasobów określają położenie zasobów System nazewniczy zarządza przestrzenią nazw realizuje rozbiór nazw (tłumaczenie)

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH

SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH Jędrzej Ułasiewicz - Komputery i systemy równoległe 1 SPRZĘT SYSTEMÓW ROWNOLEGŁYCH 1. Podstawy...2 1.1 Klasyfikacja systemów równoległych...3 1.1.1 Taksonomia Flynna...3 1.1.2 Maszyna SISD - Single Instruction,

Bardziej szczegółowo

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki ii Spis treści ISBN 83-87362-50-6 Pracownia Poligraficzna WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA

Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Teoretycznej Sebastian Szkoda Implementacja modelu FHP w technologii NVIDIA CUDA Opiekun: dr hab. Zbigniew Koza, prof. UWr. 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Translacja sterowana składnią w generatorze YACC Wojciech Complak Wojciech.Complak@cs.put.poznan.pl 1 Plan wykładu zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC korzystanie z atrybutów

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM.

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM. PODZIAŁ a) pamięć masowa: dyskietki, dyski twarde, dyski optyczne, taśmy magnetyczne,... b) pamięć operacyjna: - podział ze względu na działanie: pam. dynamiczna (wymagająca odświeżania), pam. statyczna.

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010

Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Modelowanie obiektowe ZPO 2009/2010 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

Java. Potrzaski IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Język maszyn. Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Jakub Jernajczyk Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu Wydział Grafiki i Sztuki Mediów Bartłomiej Skowron Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Jarosław Drapała Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone

Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię TrustZone Wydział AEI Budowa Komputerów Rok akad.: 2007/2008 Sem.: 7 Skład sekcji: Michał Pawełczyk Grupa: BDSiSK2 Temat referatu: ARM dynamiczny rozwój i rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH

TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH TECHNIKI POZYSKIWANIA WIEDZY W HURTOWNI DANYCH Małgorzata NYCZ Streszczenie: Artykuł poświęcony jest pozyskiwaniu wiedzy z hurtowni danych. Składa się z czterech części. Po krótkim wstępie zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo