POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1"

Transkrypt

1 Zwiększanie efektywności programów optymalizacja pamięci część 1

2 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, 1986). [Aho2001] A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Pearson Education

3 literatura uzupełniająca [Bentley2008] Jon Bentley, Perełki oprogramowania, wyd. trzecie, WNT, 2008 (tłum. drugiego wydania amerykańskiego, Pearson Education 2000). [Bentley2007] Jon Bentley, Więcej perełek oprogramowania. Wyznania programisty, WNT 2007 (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, Pearson Education 1988). 3

4 literatura uzupełniająca [Kernigham2002] Brian W. Kernigham, Rob Pike, Lekcja programowania, WNT 2002, (tłum. pierwszego wydania amerykańskiego, Pearson Education 1999). [Oram2008] Andy Oram, Greg Wilson (red.), Piękny kod. Tajemnice mistrzów programowania, Helion 2008, (tłum. wydania amerykańskiego, O Reilly Media Inc. 2007). 4

5 literatura uzupełniająca [Barr2005] Adam Barr, Znajdź błąd. Sztuka analizowania kodu, Helion 2005 (tłum. wydania amerykańskiego, Pearson Education 2005). 5

6 literatura uzupełniająca [Cooper2004] Keith D. Cooper, Linda Torczon, Engineering a Compiler, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Goedecker2001] Stefan Goedecker, Adolfy Hoisie, Performance Optimization of Numerically Intensive Codes, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia

7 literatura uzupełniająca [Kaspersky2003], Kris Kaspersky, Code Optimization: Effective Memory Usage, A-LIST, LLC, [Muchnik1997] Steven S. Muchnick, Advanced Compiler Design and Implementation, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco,

8 literatura uzupełniająca [Allen2002] Randy Allen, Ken Kennedy, Optimizing Compilers for Modern Architectures, Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco, [Falk2004] Heiko Falk, Peter Marwedel, Source Code Optimization Techniques for Data Flow Dominated Embedded Software, Kluwer Academic Publishers, Boston

9 literatura uzupełniająca [Wolfe1995] Michael Wolfe, High- Performance Compilers for Parallel Computing, Addison Wesley,

10 plan optymalizacja hierarchii pamięci [Muchnick1997] rozdz. 20 [Allen2002] rozdz. 9 optymalizacja dostępu do pamięci [Goedecker2001] rozdz. 6, [Kaspersky2003] rozdz. 3 10

11 plan optymalizacja operacji na pamięci [Kaspersky2003] rozdz. 2 alokacja rejestrów [Cooper2004] rozdz. 13 ograniczenie wykorzystywanej pamięci [Bentley2008] rozdz. 10 [Kernigham2002] rozdz. 7 11

12 optymalizacja hierarchii pamięci rozważamy tutaj techniki optymalizacji kodu, wykorzystujące hierarchię pamięci, w szczególności: pamięci notatnikowe danych i rozkazów przydział rejestrów do elementów tablic 12

13 optymalizacja hierarchii pamięci od lat systemy posiadały pamięć główną i rejestry pamięć jest duża i wolna, a rejestry są małe i szybkie z czasem, różnica między cyklem procesora a czasem dostępu do pamięci wzrastała (wzrost szybkości procesora 50% rocznie, pamięci 20% rocznie) 13

14 optymalizacja hierarchii pamięci aby zapobiec pogarszaniu się wydajności, wprowadzono pamięć notatnikową (cache) między pamięć główną a rejestry, redukując niedopasowanie szybkości pamięć notatnikowa powiela wybrane fragmenty pamięci głównej, zwykle na życzenie sprzętu albo oprogramowania 14

15 optymalizacja hierarchii pamięci odczyt, zapis albo pobranie instrukcji skierowane do adresu reprezentowanego w pamięci notatnikowej jest spełniany zazwyczaj przez pamięć notatnikową, a nie przez pamięć główną efektywność pamięci notatnikowej zależy od cech przestrzennej i czasowej lokalizacji w programie 15

16 optymalizacja hierarchii pamięci jeżeli program wykonuje pętlę, wtedy pierwsza iteracja umieszcza jej kod w pamięci notatnikowej, a kolejne iteracje wykonują go z pamięci notatnikowej, zamiast ładować go z pamięci głównej 16

17 optymalizacja hierarchii pamięci podobnie, jeżeli blok danych jest wykorzystywany powtarzalnie, najlepiej jak jest umieści się go w pamięci notatnikowej i tam właśnie jest dostępny wtedy dane są pobierane z pamięci głównej tylko raz 17

18 optymalizacja hierarchii pamięci z drugiej strony, jeżeli kod i dane interferują w pamięci notatnikowej, czyli zajmują tam te same miejsca, albo gdy dane interferują ze sobą, w ten sposób że ich porcje są odwzorowane na te same bloki w pamięci notatnikowej, to wtedy wydajność znacznie spada 18

19 optymalizacja hierarchii pamięci w najgorszym razie, pamięć notatnikowa nic nie przyspiesza, czyli odczyt, zapis i pobieranie instrukcji nie są szybsze niż w przypadku pamięci głównej system może mieć oddzielne pamięci notatnikowe instrukcji i danych, może też mieć wspólną pamięć notatnikową dla instrukcji i danych 19

20 optymalizacja hierarchii pamięci system ze stronicowaniem ma inny typ pamięci notatnikowej TLB (translationlookaside buffer), do przechowywania informacji o translacji adresów wirtualnych w fizyczne, i odwrotnie 20

21 wpływ pamięci notatnikowej na przykład optymalizację jak efektywność wykonania programu zmienia się z odstępami między indeksami, z jaką następuje dostęp do tablicy gdy odległości są większe niż 32, efektywność maleje 21

22 wpływ pamięci notatnikowej na optymalizację 4 wersje mnożenia macierzy w j. Fortran MM: klasyczne (potrójnie zagnieżdżona pętla do mnożenia A przez B) MMT: z transpozycją macierzy A w pamięci MMB: z podziałem pętli na bloki MMBT: z transpozycją macierzy A i podziałem pętli na bloki 22

23 mnożenie macierzy [Muchnick1997] 23

24 wpływ pamięci notatnikowej na optymalizację efektywność klasycznej wersji jest zależna od rozmiaru macierzy i jej organizacji, i różni się nawet o współczynnik 14 efektywność pozostałych wersji jest bliska maksymalnej i jest stabilna 24

25 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji cel: zwiększenie ilości trafień 2 podejścia interproceduralne 1 podejście intraproceduralne 3 podejścia i takie i takie 25

26 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji pobieranie instrukcji wsparte sprzętowo pobieranie sekwencyjne albo z wybranej ścieżki pobieranie instrukcji wsparte programowo pobieranie do pamięci notatnikowej instrukcji znajdujących się w bloku o podanym adresie: iprefetch address 26

27 optymalizacja pamięci notatnikowej instrukcji pobieranie instrukcji wsparte programowo stosowane dla bloków kodu pobieranych pierwszy raz, albo dla bloków stosowanych powtarzalnie programowe wsparcie jedynie wtedy, gdy nie ma sprzętowego 27

28 sortowanie procedur najprostszym i najefektywniejszym zastosowaniem optymalizacji pamięci notatnikowej instrukcji jest sortowanie statycznie powiązanych procedur, zgodnie z relacjami ich wywołania i częstotliwością stosowania 28

29 sortowanie procedur celem jest: umieszczenie procedur blisko wywołań w pamięci wirtualnej, aby ograniczyć ruch stron umieszczenie często stosowanych i powiązanych procedur razem, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo kolizji z innymi procedurami w pamięci notatnikowej 29

30 sortowanie procedur jeżeli jest dostępny wynik profilowania (dynamicznej analizy zachowania się programu), należy go uwzględnić jeżeli nie, należy posłużyć się heurystyką, która umieszcza procedury, które się często wywołują blisko siebie (wywołania w pętli powinny być ważniejsze od wywołań spoza pętli) 30

31 sortowanie procedur aby implementować tę ideę, posłużymy się nieskierowanym statycznym grafem wywołań, gdzie każda krawędź jest etykietowana liczbą razy, z jaką dwie procedury na obu jej końcach wywołują tę drugą procedurę 31

32 sortowanie procedur następnie scalamy graf w etapy, na każdym etapie wybierając krawędź o najwyższej wadze i łącząc węzły w jeden, scalając odpowiednie krawędzie i dodając wagi scalanych krawędzi 32

33 sortowanie procedur węzły, które zostały scalone, są umieszczone po sobie w końcowym uporządkowaniu procedur, z wagami połączeń w oryginalnym grafie stosowanymi do wyznaczenia ich wzajemnego porządku 33

34 sortowanie procedur algorytm ICAN tego procesu to procedura Proc_Position( ) ICAN - Informal Compiler Algorithm Notation rodzaj notacji (pseudokodu) do opisu algorytmów ICAN wywodzi się z C, Pascala, Moduli-2 plus naturalna notacja 34

35 sortowanie procedur [Muchnick1997] 35

36 sortowanie procedur funkcja Coalesce_Nodes(T,A,weight,psweight,p1,p2) scala węzły p1 i p2 w jeden węzeł a procedura Flatten(T) trawersuje drzewo binarne reprezentowane przez sekwencję T z lewej do prawej, i tworzy sekwencję liści (Flatten(T)nie jest tu wprost pokazana) 36

37 sortowanie procedur [Muchnick1997] 37

38 graf przepływu w sortowaniu procedur [Muchnick1997] 38

39 graf przepływu wpierw scalamy P2 i P4 do postaci [P2,P4] następnie scalamy P3 i P6 do postaci [P3,P6], potem P5 i [P2,P4], aby otrzymać [P5,[P2,P4]] ostateczny wynik to: [[P1,[P3,P6],[P5,[P2,P4]]],[P7,P8]] 39

40 umieszczenie procedury na krawędzi bloku wymaga modyfikacji konsolidatora, aby umieszczał każdą procedurę na krawędzi bloku w pamięci notatnikowej instrukcji pozwoli to w kolejnych fazach kompilacji pozycjonować często wykonywane segmenty kodu, takie jak pętle, aby zajmowały jak najmniejszą liczbę bloków pamięci notatnikowej 40

41 umieszczenie procedury na krawędzi bloku oraz pozwoli umieścić je blisko albo na krawędzi bloku, ułatwiając zmniejszenie braku trafień w pamięci notatnikowej i ułatwi pobieranie całych grup instrukcji przez superskalarny CPU w celu ich jednoczesnego wykonania w jednym cyklu zegara 41

42 umieszczenie procedury na krawędzi bloku gdy większość bloków jest krótka (4 albo 8 instrukcji), ułatwia to utrzymywanie początków bloków daleko od końca bloków pamięci notatnikowej kompilator może zbierać statystyki, a wyniki profilowania mogą być wykorzystane do oceny, czy umieszczanie procedury na krawędzi jest korzystne 42

43 intraproceduralne pozycjonowanie kodu podejście od dołu do góry Pettisa i Hansena z 1990 roku cel: przesunięcie rzadko wykonywanego kodu poza główną część kodu, oraz: wyrównanie kodu (usunięcie gałęzi niewarunkowych i umieszczenie jak najwięcej gałęzi warunkowych na ścieżce opadającej) 43

44 intraproceduralne pozycjonowanie kodu co powoduje, że większy fragment instrukcji pobieranych do pamięci notatnikowej jest faktycznie wykonywany odmiennie niż w sortowaniu procedur, ten proces jest przeprowadzany podczas kompilacji każdej procedury 44

45 intraproceduralne pozycjonowanie kodu aby to zrobić, zakłada się, że na krawędziach grafu przepływu procedury podane są częstotliwości ich wykonania, uzyskane przez profilowanie albo szacowanie 45

46 intraproceduralne pozycjonowanie kodu algorytm wykonuje przeszukiwanie wstępujące grafu przepływu, budując łańcuchy bloków podstawowych, które być powinny umieszczone jako kod wyrównany, ponieważ krawędzie są wykonywane często 46

47 algorytm pozycjonowania bloków bazowych początkowo, każdy blok bazowy jest sam łańcuchem następnie, w kolejnych krokach, dwa łańcuchy, których odpowiednio ogon i głowa są połączone krawędzią o najwyższej częstotliwości wykonań, są scalone 47

48 algorytm pozycjonowania bloków bazowych jeżeli najwyższa częstotliwość występuje na krawędzi, która nie łączy ogona łańcucha z głową innego łańcucha, łańcuchy nie mogą być scalone na koniec, dokonuje się umieszczenia bloku bazowego poprzez wybór łańcucha wejściowego i przetwarzanie innych łańcuchów zgodnie z wagą połączeń 48

49 algorytm pozycjonowania Block_Position(B,E,r,freq) B zbiór węzłów (bloków bazowych) E zbiór krawędzi r węzeł wejściowy freq odwzorowanie krawędzi na częstość wykonania 49

50 algorytm pozycjonowania[muchnick1997] 50

51 algorytm pozycjonowania 51

52 przykład pozycjonowania bloków bazowych rozważmy przykład [Muchnick1997] 52

53 przykład pozycjonowania bloków bazowych krawędź o największej częstości wykonania jest od B1 do B2, stąd [B1,B2] następna krawędź o największej częstości wykonania jest od B2 do B4, stąd sekwencja jest rozszerzona do [B1,B2,B4] podobnie dodaje się entry oraz B8 w kolejnych dwóch krokach, stąd mamy: [entry,b1,b2,b4,b8] 53

54 przykład pozycjonowania bloków bazowych 54

55 przykład pozycjonowania bloków bazowych następna krawędź o największej częstości wykonania jest od B9 do exit, stąd [B9,exit] w kolejnych krokach [B9,exit] jest rozszerzona do [B6,B9,exit] dwie nowe sekwencje są utworzone [B3,B7] i [B5] 55

56 przykład pozycjonowania bloków bazowych 56

57 przykład pozycjonowania bloków bazowych następnie obliczamy funkcję edges(), podającą liczbę krawędzi do innych sekwencji: edges([entry,b1,b2,b4,b8])=2 edges([b3,b7])=1 edges([b5])=1 edges([b6,b9,exit])=0 57

58 przykład pozycjonowania bloków bazowych następnie porządkujemy sekwencje tak, że ta z entry jest pierwsza, potem są sekwencje zgodnie z porządkiem określonym funkcją edges() na koniec, poprawiamy kod dodając i usuwając gałęzie, aby graf przepływu był równoważny co do efektu z grafem oryginalnym 58

59 wynik intraproceduralnego pozycjonowania kodu [Muchnick1997] 59

60 podział procedury zwiększa efektywność algorytmów sortowania procedur i intraproceduralnego pozycjonowania kodu każda procedura jest dzielona na składnik pierwotny i wtórny pierwotny: zawiera często wykonywane bloki bazowe wtórny: rzadko wykonywane bloki bazowe 60

61 podział procedury to powoduje, że składniki pierwotne są umieszczane blisko siebie w jednej sekcji, podobnie jak wtórne podział procedury wymaga dopasowania granic między składnikami obszary oznaczone p i s oznaczają kod pierwotny i kod wtórny 61

62 podział procedury [Muchnick1997] 62

63 kombinacja procedur intra- i interproceduralnych zmiana kolejności instrukcji w pamięci i rezygnacja z umieszczania pewnych instrukcji w pamięci notatnikowej, doktorat Scotta McFarlinga, Stanford Univ analiza, czy warto wstawiać procedurę (w miejsce jej wywołania) McFarling procedure inlining 63

64 zastąpienie elementów macierzy skalarami jeżeli zastąpimy dostępy do C(i,j) przez zmienną ct, a ct jest przydzielona do rejestru, zmniejszamy liczbę dostępów do pamięci do 2(N 3 N 2) czyli blisko 2 razy skalar zamiast C(i,j) (czasowo) 64

65 mnożenie macierzy [Muchnick1997] 65

66 przykład: rekurencja HIR użycie dwóch zmiennych tymczasowych, t0 i t1 zmniejsza dostępy do pamięci o 40% HIR: High-Level Intermediate Representation 66

67 przykład: rekurencja HIR [Muchnick1997] 67

68 zastąpienie przez skalar zastępowanie zmiennych z indeksami przez skalary, co pozwala przydzielać je do rejestrów, nazywa się zastępowaniem przez skalar (scalar replacement) albo potokowym przetwarzaniem rejestrów (register pipelining) 68

69 zastąpienie przez skalar pokażmy tę metodę w przypadku zagnieżdżeń pętli, nie zawierającej warunków aby ją zastosować, potrzebujemy stałej liczby iteracji pętli pomiędzy odwołaniami do zmiennych indeksowanych 69

70 zastąpienie przez skalar możemy też ułatwić zastąpienie przez skalar poprzez zamianę pętli i fuzję pętli 70

71 zamiana pętli [Muchnick1997] 71

72 fuzja pętli [Muchnick1997] 72

73 zastąpienie przez skalar pętli z if stosujemy trzy tymczasowe zmienne: t2 zamiast a[i-2] t1 zamiast a[i-1] t0 zamiast a[i] 73

74 pętle z if [Muchnick1997] 74

75 kombinacje zastąpień skalarami wpierw zastąpienie skalarami wartości x[i] potem rozwinięcie pętli wewnętrznej (przez współczynnik 3, arbitralny) następnie zastąpienie skalarami wartości y[j] 75

76 zastąpienie skalarami x[i] [Muchnick1997] 76

77 rozwinięcie pętli wewnętrznej [Muchnick1997] 77

78 zastąpienie skalarami y[j] [Muchnick1997] 78

79 optymalizacja pamięci notatnikowej danych zajmiemy się teraz optymalizacją wykorzystania pamięci notatnikowej do kodu numerycznego (inaczej naukowego) przez kod numeryczny rozumiemy program, zwykle w Fortranie, który operuje na dużych tablicach danych, zazwyczaj na wartościach zmiennoprzecinkowych 79

80 optymalizacja pamięci notatnikowej danych wiele z tych programów stosuje wzorce wykorzystania danych o regularnej strukturze, które dają możliwość ponownego wykorzystania danych zanim zostaną usunięte z pamięci notatnikowej 80

81 optymalizacja pamięci notatnikowej danych dysponujemy globalnym układem danych, który zakłada, że mamy dostępny cały program do analizy i transformacji, stąd informacja zebrana przez wszystkie części programu może być wykorzystana przez kompilator do ułożenia wszystkich tablic tak, aby zminimalizować konflikty w pamięci notatnikowej danych 81

82 optymalizacja pamięci notatnikowej danych idea optymalizacji pamięci notatnikowej danych odnosi się do pojedynczych procedur, które eliminują opóźnienie wynikające z pobierania danych z pamięci do pamięci notatnikowej i zapamiętania w niej wyników z rejestrów 82

83 optymalizacja pamięci notatnikowej danych ten typ optymalizacji osiągnął najlepsze wyniki dla kodu numerycznego, któremu większość czasu zajmuje wykonywanie zagnieżdżonych pętli operujących na macierzach wartości numerycznych 83

84 optymalizacja pamięci notatnikowej danych optymalizacje wpierw wyjaśniają wzorce ponownego używania danych w pętlach, a następnie transformują je do postaci wykazującej lokalność odniesienia to znaczy stosują te same lokalizacje danych, albo bloki pamięci notatnikowej są tak blisko w czasie, że wykonują się bez konieczności usuwania danych z pamięci notatnikowej 84

85 optymalizacja pamięci notatnikowej danych główną techniką do określenia wzorców ponownego używania danych w pętlach jest analiza zależności, opisywana oddzielnie oraz transformacja zagnieżdżeń pętli, jako podejście do zbliżenia wykorzystania danych w czasie (transformacje te nie powinny zmieniać wyników obliczeń!) 85

86 transformacje zmieniające wynik obliczeń (0.0, 0.0, 1.0, n) 86

87 transformacje zmieniające wynik obliczeń pętle HIR sumują te same sekwencje wartości zmiennoprzecinkowych, ale dają odmienne wyniki: 0.0, 0.0, 1.0 i n HIR oznacza High-Level Intermediate Representation (sposób lub język reprezentacji) 87

88 optymalizacja pamięci notatnikowej danych istotna jest również technika wyprzedzającego pobierania danych, ukrywającego opóźnienie pobierania danych stosuje się też współdziałanie optymalizacji skalarnych i optymalizacji pamięci, optymalizację pamięci notatnikowej danych dla wskaźników, dynamiczne przydzielanie obiektów danych 88

89 optymalizacja pamięci notatnikowej danych przeprowadza się również integrację optymalizacji pamięci notatnikowej instrukcji (I-cache) i pamięci notatnikowej danych (D-cache) 89

90 wnioski w prezentacji skupiono się na optymalizacji hierarchii pamięci, w szczególności optymalizacji wykorzystania pamięci notatnikowej instrukcji i pamięci notatnikowej danych 90

91 wnioski pozostałe kwestie dotyczące optymalizacji dostępu do pamięci, operacji na pamięci, alokacji rejestrów i ograniczenia wykorzystywanej pamięci, są przedmiotem kolejnych spotkań 91

POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2

POZNA SUPERCOMPUTING AND NETWORKING. Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2 Zwikszanie efektywnoci programów optymalizacja pamici cz2 literatura podstawowa [Aho2002] Alfred V. Aho, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman, Kompilatory. Reguły, metody i narzdzia, WNT 2002 (tłum. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie

Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie Optymalizacja oprogramowania - wprowadzenie Poznaskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Projekt jest współfinansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią operacyjną

Zarządzanie pamięcią operacyjną SOE Systemy Operacyjne Wykład 7 Zarządzanie pamięcią operacyjną dr inż. Andrzej Wielgus Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW Hierarchia pamięci czas dostępu Rejestry Pamięć podręczna koszt

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności.

Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. Wydajność systemów a organizacja pamięci, czyli dlaczego jednak nie jest aż tak źle Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Organizacja pamięci Organizacja pamięci współczesnych systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

System pamięci. Pamięć wirtualna

System pamięci. Pamięć wirtualna System pamięci Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Model pamięci cache+ram nie jest jeszcze realistyczny W rzeczywistych systemach działa wiele programów jednocześnie Każdy może używać tej samej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek

Algorytmy i str ruktury danych. Metody algorytmiczne. Bartman Jacek Algorytmy i str ruktury danych Metody algorytmiczne Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Metody algorytmiczne - wprowadzenia Znamy strukturę algorytmów Trudność tkwi natomiast w podaniu metod służących

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych W procesie tworzenia programów równoległych istnieją dwa kroki o zasadniczym znaczeniu: wykrycie

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 12 Wspomaganie systemu operacyjnego: pamięć wirtualna Partycjonowanie Pamięć jest dzielona, aby mogło korzystać z niej wiele procesów. Dla jednego procesu przydzielana jest

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ ANALIZA EFEKTYWNOŚCI MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ 1 Mnożenie macierzy dostęp do pamięci podręcznej [język C, kolejność - j,i,k][1] A,B,C są tablicami nxn for (int j = 0 ; j

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno

Podstawy programowania 2. Temat: Drzewa binarne. Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno Instrukcja laboratoryjna 5 Podstawy programowania 2 Temat: Drzewa binarne Przygotował: mgr inż. Tomasz Michno 1 Wstęp teoretyczny Drzewa są jedną z częściej wykorzystywanych struktur danych. Reprezentują

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność obliczeń Dla wielu programów wydajność obliczeń można traktować jako wydajność pobierania z pamięci

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW

ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Automatyki i i Robotyki ZASADY PROGRAMOWANIA KOMPUTERÓW Język Język programowania: C/C++ Środowisko programistyczne: C++Builder 6 Wykład 9.. Wskaźniki i i zmienne dynamiczne.

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy)

Dynamiczny przydział pamięci w języku C. Dynamiczne struktury danych. dr inż. Jarosław Forenc. Metoda 1 (wektor N M-elementowy) Rok akademicki 2012/2013, Wykład nr 2 2/25 Plan wykładu nr 2 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia niestacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Motywacja - memory wall Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 2 Organizacja pamięci Organizacja pamięci:

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ

EFEKTYWNOŚĆ MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ EFEKTYWNOŚĆ MNOŻENIA MACIERZY W SYSTEMACH Z PAMIĘCIĄ WSPÓŁDZIELONĄ 1 Mnożenie macierzy dostęp do pamięci podręcznej [język C, kolejność - j,i,k][1] A[i][*] lokalność przestrzenna danych rózne A,B,C są

Bardziej szczegółowo

System pamięci. Pamięć wirtualna

System pamięci. Pamięć wirtualna System pamięci Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Model pamięci cache+ram nie jest jeszcze realistyczny W rzeczywistych systemach działa wiele programów jednocześnie Każdy może używać tej samej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie potokowe pipelining

Przetwarzanie potokowe pipelining Przetwarzanie potokowe pipelining (część A) Przypomnienie - implementacja jednocyklowa 4 Add Add PC Address memory ister # isters Address ister # ister # memory Wstęp W implementacjach prezentowanych tydzień

Bardziej szczegółowo

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury

Sortowanie. Bartman Jacek Algorytmy i struktury Sortowanie Bartman Jacek jbartman@univ.rzeszow.pl Algorytmy i struktury danych Sortowanie przez proste wstawianie przykład 41 56 17 39 88 24 03 72 41 56 17 39 88 24 03 72 17 41 56 39 88 24 03 72 17 39

Bardziej szczegółowo

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1

Wydajność systemów a organizacja pamięci. Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność systemów a organizacja pamięci Krzysztof Banaś, Obliczenia wysokiej wydajności. 1 Wydajność obliczeń Dla wielu programów wydajność obliczeń można traktować jako wydajność pobierania z pamięci

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią

SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Wrocław 2007 SYSTEMY OPERACYJNE WYKLAD 4 - zarządzanie pamięcią Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl www.equus.wroc.pl/studia.html 1 PLAN: 2. Pamięć rzeczywista 3. Pamięć wirtualna

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów współbieżnych

Modelowanie procesów współbieżnych Modelowanie procesów współbieżnych dr inż. Maciej Piotrowicz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ piotrowi@dmcs.p.lodz.pl http://fiona.dmcs.pl/~piotrowi -> Modelowanie... Literatura M.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Tworzenie programów równoległych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Tworzenie programów równoległych W procesie tworzenia programów równoległych istnieją dwa kroki o zasadniczym znaczeniu: wykrycie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86

Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Księgarnia PWN: Włodzimierz Stanisławski, Damian Raczyński - Programowanie systemowe mikroprocesorów rodziny x86 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Architektura procesorów rodziny x86... 17 1.1. Model procesorów

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 5 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) c.d. 2 Architektura CPU Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU) Rejestry Układ sterujący przebiegiem programu

Bardziej szczegółowo

1. Liczby i w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco

1. Liczby i w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco 1. Liczby 3456.0012 i 0.000076235 w zapisie zmiennoprzecinkowym przedstawia się następująco a) 0.34560012 10 4 i 0.76235 10 4 b) 3.4560012 10 3 i 7.6235 10 5 c) 3.4560012 10 3 i 7.6235 10 5 d) po prostu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4

Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych. Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Algorytmy i struktury danych Laboratorium Nr 4 Algorytmy sortowania zewnętrznego 1 Wstęp Bardzo często przy rozwiązywaniu praktycznych

Bardziej szczegółowo

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz]

Procesor ma architekturę rejestrową L/S. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset nand Rx, Ry, A add Rx, #1, Rz store Rx, [Rz] Procesor ma architekturę akumulatorową. Wskaż rozkazy spoza listy tego procesora. bgt Rx, Ry, offset or Rx, Ry, A add Rx load A, [Rz] push Rx sub Rx, #3, A load Rx, [A] Procesor ma architekturę rejestrową

Bardziej szczegółowo

System pamięci. Pamięć wirtualna

System pamięci. Pamięć wirtualna System pamięci Pamięć wirtualna Pamięć wirtualna Model pamięci cache+ram nie jest jeszcze realistyczny W rzeczywistych systemach działa wiele programów jednocześnie Każdy może używać tej samej przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Algorytmy dla maszyny PRAM

Algorytmy dla maszyny PRAM Instytut Informatyki 21 listopada 2015 PRAM Podstawowym modelem służącym do badań algorytmów równoległych jest maszyna typu PRAM. Jej głównymi składnikami są globalna pamięć oraz zbiór procesorów. Do rozważań

Bardziej szczegółowo

Algorytmy sortujące i wyszukujące

Algorytmy sortujące i wyszukujące Algorytmy sortujące i wyszukujące Zadaniem algorytmów sortujących jest ułożenie elementów danego zbioru w ściśle określonej kolejności. Najczęściej wykorzystywany jest porządek numeryczny lub leksykograficzny.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów

Projektowanie. Projektowanie mikroprocesorów WYKŁAD Projektowanie mikroprocesorów Projektowanie układ adów w cyfrowych - podsumowanie Algebra Boole a Bramki logiczne i przerzutniki Automat skończony System binarny i reprezentacja danych Synteza logiczna

Bardziej szczegółowo

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer

Wstęp do informatyki. Maszyna RAM. Schemat logiczny komputera. Maszyna RAM. RAM: szczegóły. Realizacja algorytmu przez komputer Realizacja algorytmu przez komputer Wstęp do informatyki Wykład UniwersytetWrocławski 0 Tydzień temu: opis algorytmu w języku zrozumiałym dla człowieka: schemat blokowy, pseudokod. Dziś: schemat logiczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania C++

Podstawy Programowania C++ Wykład 3 - podstawowe konstrukcje Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2014 Wstęp Plan wykładu Struktura programu, instrukcja przypisania, podstawowe typy danych, zapis i odczyt danych, wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Programowanie niskopoziomowe. dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Programowanie niskopoziomowe dr inż. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Literatura Randall Hyde: Asembler. Sztuka programowania, Helion, 2004. Eugeniusz Wróbel: Praktyczny kurs asemblera, Helion,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja skalarna. Piotr Bała. bala@mat.uni.torun.pl. Wykład wygłoszony w ICM w czercu 2000

Optymalizacja skalarna. Piotr Bała. bala@mat.uni.torun.pl. Wykład wygłoszony w ICM w czercu 2000 Optymalizacja skalarna - czerwiec 2000 1 Optymalizacja skalarna Piotr Bała bala@mat.uni.torun.pl Wykład wygłoszony w ICM w czercu 2000 Optymalizacja skalarna - czerwiec 2000 2 Optymalizacja skalarna Czas

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych 2

Architektura Systemów Komputerowych 2 Architektura Systemów Komputerowych 2 Pytania egzaminacyjne z części pisemnej mgr inż. Leszek Ciopiński Wykład I 1. Historia i ewolucja architektur komputerowych 1.1. Czy komputer Z3 jest zgodny z maszyną

Bardziej szczegółowo

Wykład 14. Środowisko przetwarzania

Wykład 14. Środowisko przetwarzania Wykład 14 Środowisko przetwarzania Środowisko przetwarzania Przed generacją kodu, musimy umieć powiązać statyczny kod źródłowy programu z akcjami, wykonywanymi w trakcie działania i implementującymi program;

Bardziej szczegółowo

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią

architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią architektura komputerów w. 8 Zarządzanie pamięcią Zarządzanie pamięcią Jednostka centralna dysponuje zwykle duża mocą obliczeniową. Sprawne wykorzystanie możliwości jednostki przetwarzającej wymaga obecności

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne III

Systemy operacyjne III Systemy operacyjne III WYKŁAD Jan Kazimirski Pamięć wirtualna Stronicowanie Pamięć podzielona na niewielki bloki Bloki procesu to strony a bloki fizyczne to ramki System operacyjny przechowuje dla każdego

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Schematy zarzadzania pamięcia

Schematy zarzadzania pamięcia Schematy zarzadzania pamięcia Segmentacja podział obszaru pamięci procesu na logiczne jednostki segmenty o dowolnej długości. Postać adresu logicznego: [nr segmentu, przesunięcie]. Zwykle przechowywana

Bardziej szczegółowo

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1

Wydajność obliczeń a architektura procesorów. Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność obliczeń a architektura procesorów Krzysztof Banaś Obliczenia Wysokiej Wydajności 1 Wydajność komputerów Modele wydajności-> szacowanie czasu wykonania zadania Wydajność szybkość realizacji wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0

wagi cyfry 7 5 8 2 pozycje 3 2 1 0 Wartość liczby pozycyjnej System dziesiętny W rozdziale opiszemy pozycyjne systemy liczbowe. Wiedza ta znakomicie ułatwi nam zrozumienie sposobu przechowywania liczb w pamięci komputerów. Na pierwszy ogień

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami pamięci

Zarządzanie zasobami pamięci Zarządzanie zasobami pamięci System operacyjny wykonuje programy umieszczone w pamięci operacyjnej. W pamięci operacyjnej przechowywany jest obecnie wykonywany program (proces) oraz niezbędne dane. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Od programu źródłowego do procesu

Od programu źródłowego do procesu Zarządzanie pamięcią Przed wykonaniem program musi być pobrany z dysku i załadowany do pamięci. Tam działa jako proces. Podczas wykonywania, proces pobiera rozkazy i dane z pamięci. Większość systemów

Bardziej szczegółowo

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386

UTK ARCHITEKTURA PROCESORÓW 80386/ Budowa procesora Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Budowa procesora 80386 Struktura wewnętrzna logiczna procesora 80386 Pierwszy prawdziwy procesor 32-bitowy. Zawiera wewnętrzne 32-bitowe rejestry (omówione zostaną w modułach następnych), pozwalające przetwarzać

Bardziej szczegółowo

Zrównoleglenie i przetwarzanie potokowe

Zrównoleglenie i przetwarzanie potokowe Zrównoleglenie i przetwarzanie potokowe Zrównoleglenie wysoka wydajność pozostaje osiągnięta w efekcie jednoczesnego wykonania różnych części zagadnienia. Przetwarzanie potokowe proces jest rozdzielony

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI

TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI 1 TEORETYCZNE PODSTAWY INFORMATYKI WFAiS UJ, Informatyka Stosowana I rok studiów, I stopień Wykład 3 2 Złożoność obliczeniowa algorytmów Notacja wielkie 0 Notacja Ω i Θ Algorytm Hornera Przykłady rzędów

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów

Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów Sprzęt komputera - zespół układów wykonujących programy wprowadzone do pamięci komputera (ang. hardware) Oprogramowanie komputera - zespół programów przeznaczonych do wykonania w komputerze (ang. software).

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budowa Mikrokomputera

Budowa Mikrokomputera Budowa Mikrokomputera Wykład z Podstaw Informatyki dla I roku BO Piotr Mika Podstawowe elementy komputera Procesor Pamięć Magistrala (2/16) Płyta główna (ang. mainboard, motherboard) płyta drukowana komputera,

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz 15 kwietnia 2014 Jacek Michałowski, Piotr Latanowicz () Paradygmaty programowania 15 kwietnia 2014 1 / 12 Zadanie 1 Zadanie 1 Rachunek predykatów

Bardziej szczegółowo

Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe 1/98 Sortowanie bąbelkowe (Bubble sort) prosty i nieefektywny algorytm sortowania wielokrotnie przeglądamy listę elementów, porównując dwa sąsiadujące i zamieniając je miejscami, jeśli znajdują się w złym

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania

Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Programowanie w VB Proste algorytmy sortowania Sortowanie bąbelkowe Algorytm sortowania bąbelkowego polega na porównywaniu par elementów leżących obok siebie i, jeśli jest to potrzebne, zmienianiu ich

Bardziej szczegółowo

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O

Budowa komputera. Magistrala. Procesor Pamięć Układy I/O Budowa komputera Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O 1 Procesor to CPU (Central Processing Unit) centralny układ elektroniczny realizujący przetwarzanie informacji Zmiana stanu tranzystorów wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane algorytmy i struktury danych

Zaawansowane algorytmy i struktury danych Zaawansowane algorytmy i struktury danych u dr Barbary Marszał-Paszek Opracowanie pytań teoretycznych z egzaminów. Strona 1 z 12 Pytania teoretyczne z egzaminu pisemnego z 25 czerwca 2014 (studia dzienne)

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 3 Jan Kazimirski 1 Podstawowe elementy komputera. Procesor (CPU) 2 Plan wykładu Podstawowe komponenty komputera Procesor CPU Cykl rozkazowy Typy instrukcji Stos Tryby adresowania

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych

Algorytmy i Struktury Danych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ i KOMPUTEROWEJ Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych Algorytmy i Struktury Danych www.pk.edu.pl/~zk/aisd_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Metody Programowania

Metody Programowania POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Metody Programowania www.pk.edu.pl/~zk/mp_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład 4: R e k u r s j

Bardziej szczegółowo

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu Data Mining Wykład 9 Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster Plan wykładu Wprowadzanie Definicja problemu Klasyfikacja metod grupowania Grupowanie hierarchiczne Sformułowanie problemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym

Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Cele: przydział zasobów pamięciowych wykonywanym programom, zapewnienie bezpieczeństwa wykonywanych procesów (ochrona pamięci), efektywne wykorzystanie dostępnej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Analiza Algorytmów

Projektowanie i Analiza Algorytmów POLITECHNIKA KRAKOWSKA - WIEiK KATEDRA AUTOMATYKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Projektowanie i Analiza Algorytmów www.pk.edu.pl/~zk/piaa_hp.html Wykładowca: dr inż. Zbigniew Kokosiński zk@pk.edu.pl Wykład

Bardziej szczegółowo

Obliczenia Wysokiej Wydajności

Obliczenia Wysokiej Wydajności Obliczenia wysokiej wydajności 1 Wydajność obliczeń Wydajność jest (obok poprawności, niezawodności, bezpieczeństwa, ergonomiczności i łatwości stosowania i pielęgnacji) jedną z najważniejszych charakterystyk

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH

ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH Temat : Drzewa zrównoważone, sortowanie drzewiaste Wykładowca: dr inż. Zbigniew TARAPATA e-mail: Zbigniew.Tarapata@isi.wat.edu.pl http://www.tarapata.strefa.pl/p_algorytmy_i_struktury_danych/

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

Sortowanie Shella Shell Sort

Sortowanie Shella Shell Sort Sortowanie Shella Shell Sort W latach 50-tych ubiegłego wieku informatyk Donald Shell zauważył, iż algorytm sortowania przez wstawianie pracuje bardzo efektywnie w przypadku gdy zbiór jest w dużym stopniu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 7 Jan Kazimirski 1 Pamięć podręczna 2 Pamięć komputera - charakterystyka Położenie Procesor rejestry, pamięć podręczna Pamięć wewnętrzna pamięć podręczna, główna Pamięć zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2009/2010 Wykład nr 8 (29.01.2009) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22

3 Literatura. c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) ASK SP.06 Rok akad. 2011/2012 2 / 22 ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH struktury procesorów ASK SP.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 Maszyny wirtualne 2 3 Literatura c Dr inż. Ignacy

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych

Architektura Systemów Komputerowych Architektura Systemów Komputerowych Wykład 10: Redukcja opóźnień w procesorach superpotokowych i superskalarnych Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych

Architektura Systemów Komputerowych Architektura Systemów Komputerowych Wykład 7: Potokowe jednostki wykonawcze Dr inż. Marek Mika Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego W Lesznie Plan Budowa potoku Problemy synchronizacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana

Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana Temat: Algorytm kompresji plików metodą Huffmana. Wymagania dotyczące kompresji danych Przez M oznaczmy zbiór wszystkich możliwych symboli występujących w pliku (alfabet pliku). Przykład M = 2, gdy plik

Bardziej szczegółowo

3. Podaj elementy składowe jakie powinna uwzględniać definicja informatyki.

3. Podaj elementy składowe jakie powinna uwzględniać definicja informatyki. 1. Podaj definicję informatyki. 2. W jaki sposób można definiować informatykę? 3. Podaj elementy składowe jakie powinna uwzględniać definicja informatyki. 4. Co to jest algorytm? 5. Podaj neumanowską architekturę

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią

Wykład 7. Zarządzanie pamięcią Wykład 7 Zarządzanie pamięcią -1- Świat idealny a świat rzeczywisty W idealnym świecie pamięć powinna Mieć bardzo dużą pojemność Mieć bardzo krótki czas dostępu Być nieulotna (zawartość nie jest tracona

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski

Budowa i zasada działania komputera. dr Artur Bartoszewski Budowa i zasada działania komputera 1 dr Artur Bartoszewski Jednostka arytmetyczno-logiczna 2 Pojęcie systemu mikroprocesorowego Układ cyfrowy: Układy cyfrowe służą do przetwarzania informacji. Do układu

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 005 Plik wymiany Pamięć wirtualna 2 SO i SK/WIN Plik wymiany - rodzaj pamięci wirtualnej komputerów. Plik ten służy do tymczasowego przechowywania

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kodu. Ze wszystkich metod optymalizacji kodu programowego zwrócimy uwagę na: Usunięcie (po możliwości) skoków danych.

Optymalizacja kodu. Ze wszystkich metod optymalizacji kodu programowego zwrócimy uwagę na: Usunięcie (po możliwości) skoków danych. Optymalizacja kodu Ze wszystkich metod optymalizacji kodu programowego zwrócimy uwagę na: Usunięcie (po możliwości) skoków danych Rozwijanie pętli Opcje kompilatora 1 Usunięcie skoków danych: for(i=1;

Bardziej szczegółowo

Projektowanie algorytmów równoległych. Zbigniew Koza Wrocław 2012

Projektowanie algorytmów równoległych. Zbigniew Koza Wrocław 2012 Projektowanie algorytmów równoległych Zbigniew Koza Wrocław 2012 Spis reści Zadniowo-kanałowy (task-channel) model algorytmów równoległych Projektowanie algorytmów równoległych metodą PACM Task-channel

Bardziej szczegółowo

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew

2012-01-16 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH INDEKSY - DEFINICJE. Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew 0-0-6 PLAN WYKŁADU Indeksy jednopoziomowe Indeksy wielopoziomowe Indeksy z użyciem B-drzew i B + -drzew BAZY DANYCH Wykład 9 dr inż. Agnieszka Bołtuć INDEKSY - DEFINICJE Indeksy to pomocnicze struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy informatyki

Teoretyczne podstawy informatyki Teoretyczne podstawy informatyki Wykład 3a: Złożoność obliczeniowa algorytmów http://kiwi.if.uj.edu.pl/~erichter/dydaktyka2010/tpi-2010 Prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs 1 Złożoność obliczeniowa i asymptotyczna

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych

Algorytmy i struktury danych Algorytmy i struktury danych Zaawansowane algorytmy sortowania Witold Marańda maranda@dmcs.p.lodz.pl 1 Sortowanie za pomocą malejących przyrostów metoda Shella Metoda jest rozwinięciem metody sortowania

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Kompilatory. Literatura. Translatory. Literatura Translatory. Paweł J. Matuszyk

Plan wykładu. Kompilatory. Literatura. Translatory. Literatura Translatory. Paweł J. Matuszyk Plan wykładu (1) Paweł J. Matuszyk AGH Kraków 1 2 tor leksykalny tor syntaktyczny Generator pośredniego Generator wynikowego Hopcroft J. E., Ullman J. D., Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń,

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Definicje. Algorytm to:

Definicje. Algorytm to: Algorytmy Definicje Algorytm to: skończony ciąg operacji na obiektach, ze ściśle ustalonym porządkiem wykonania, dający możliwość realizacji zadania określonej klasy pewien ciąg czynności, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE WINDOWS 1 SO i SK/WIN 006 Wydajność systemu 2 SO i SK/WIN Najprostszym sposobem na poprawienie wydajności systemu, jeżeli dysponujemy zbyt małą ilością pamięci RAM

Bardziej szczegółowo

Za pierwszy niebanalny algorytm uważa się algorytm Euklidesa wyszukiwanie NWD dwóch liczb (400 a 300 rok przed narodzeniem Chrystusa).

Za pierwszy niebanalny algorytm uważa się algorytm Euklidesa wyszukiwanie NWD dwóch liczb (400 a 300 rok przed narodzeniem Chrystusa). Algorytmy definicja, cechy, złożoność. Algorytmy napotykamy wszędzie, gdziekolwiek się zwrócimy. Rządzą one wieloma codziennymi czynnościami, jak np. wymiana przedziurawionej dętki, montowanie szafy z

Bardziej szczegółowo

Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego

Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego Porównanie wydajności CUDA i OpenCL na przykładzie równoległego algorytmu wyznaczania wartości funkcji celu dla problemu gniazdowego Mariusz Uchroński 3 grudnia 2010 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo