Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pamięć wirtualna. Przygotował: Ryszard Kijaka. Wykład 4"

Transkrypt

1 Pamięć wirtualna Przygotował: Ryszard Kijaka Wykład 4

2 Wstęp główny podział to: PM- do pamięci masowych należą wszelkiego rodzaju pamięci na nośnikach magnetycznych, takie jak dyski twarde i elastyczne, streamery oraz pamięci optyczne typu CD-ROM czy też DVD-ROM. PP -pamięci półprzewodnikowych to pamięci do zapisu i odczytu dynamiczne i statyczne oraz pamięci typu ROM, a także rejestry wewnątrz mikroprocesora.

3 Hierarchia pamięci w systemie komputerowym pojemności Czas dostępu Ceny /1 bit Rejestry mikroproceso ra PP Pamięć statyczna RAM Kierunek wzrostu Kierunek zmniejszania Kierunek wzrostu Pamięć dynamiczna RAM Pamięć typu ROM Dyski twarde PM

4 Stąd: Jak widzimy, wzrost pojemności układów pamiętających oraz zmniejszanie się ceny l bitu jest (niestety) odwrotnie proporcjonalne do zmniejszania się czasu dostępu, czyli do szybkości działania tych układów. PM po przeliczeniu są tańsze lecz wolniejsze. PP są zaś dużo szybsze, szczególnie te statyczne lecz trudne do spojenia cena. Stosujemy tu kompromis PM a DRAM czy DRAM a SRAM. Pamięć ROM w pokazanej hierarchii zachowuje się nietypowo i została tu umieszczona głównie z powodu jej czasu dostępu - shadow BIOS.

5 Zasada działania pamięci wirtualnej - mechanizm pamięci wirtualnej pozwala traktować programom pamięć masową jako przedłużenie pamięci operacyjnej. -pamięć masowa ma znacznie większą pojemność, co pozwala na używanie w programie dłuższych adresów - z drugiej strony nie jest możliwe odczytywanie pojedynczych instrukcji w trakcie wykonywania programu z pamięci masowej, która jest dość wolna, a co ważniejsze, jej urządzenia są urządzeniami o dostępie blokowym

6 rozwiązanie Pewna część informacji wykonywanego programu załadowana jest do pamięci operacyjnej. Pozostała część niemieszcząca się w niej jest przechowywana w pamięci masowej. Jeżeli w trakcie realizacji programu następuje odwołanie do informacji znajdującej się na dysku, to odpowiedni mechanizm powoduje wczytanie brakującego bloku informacji do pamięci operacyjnej, przesyłając inny blok do pamięci masowej w celu zwolnienia miejsca.

7 mechanizm pamięci wirtualnej 1. Program żąda dostępu do określonej informacji, podając adres wirtualny. 2. Sprawdzana jest obecność poszukiwanej informacji w pamięci operacyjnej. Informacja o obecności konkretnych bloków w pamięci operacyjnej przechowywana jest w specjalnej tablicy. 3. W przypadku braku poszukiwanej informacji jest ona wczytywana z dysku, a odpowiednie pozycje w tablicach obsługujących pamięć wirtualną są modyfikowane. 4. Obliczany jest adres fizyczny miejsca przechowywania informacji w pamięci operacyjnej, czyli dokonywana jest translacja adresu wirtualnego na fizyczny. Translacji tej dokonuje się także przy użyciu odpowiedniej tablicy. 5. Poszukiwana informacja jest dostępna dla procesora, co zamyka cykl działania pamięci wirtualnej.

8 Tablica dyskryptorów Translacja adresu wirtualnego na fizyczny oraz sprawdzenie obecności poszukiwanej informacji są realizowane za pomocą specjalnej tablicy przechowywanej w pamięci operacyjnej, zwanej tablicą deskryptorów.

9 Pamięć RAM w Windows XP 32-bitowa architektura naszych komputerów pozwala zaadresować do 4 GB pamięci operacyjnej. Niestety w rzeczywistości mają one znacznie mniej pamięci RAM i co gorsze o wiele mniej niż potrzebują. Brakująca pamięć RAM została zatem rozszerzona o dodatkową przestrzeń na dysku twardym, którą stanowi plik stronicowania lub jak kto woli - plik wymiany. Oba te elementy - pamięć RAM i plik stronicowania (pagefile.sys) tworzą przestrzeń adresową nazywaną właśnie pamięcią wirtualną.

10 W systemie Windows XP tylko jądro systemu operuje bezpośrednio na pamięci RAM. Wszystkie inne procesy i aplikacje korzystają w mniejszym lub większym stopniu z pośrednictwa pamięci wirtualnej. W pamięci RAM przechowywane są dane pozostające aktualnie w użyciu. Jeśli w pamięci RAM nie ma już miejsca, system przerzuca do pliku stronicowania wszystko to, co w danej chwili nie jest konieczne. Tworzy w ten sposób wolne miejsce dla danych bieżących. Jeżeli jakaś aplikacja potrzebuje informacji zawartej w pliku wymiany, jest ona z powrotem przenoszona do obszaru pamięci RAM. Pamięć RAM w Windows XP

11 Wyraźnym sygnałem sugerującym, że pamięci może być za mało będzie natomiast wyraźne spowolnienie pracy systemu. Warto wtedy zajrzeć do Menadżera zadań, który dostarczy niezbędnych informacji o zasobach RAM i ich wykorzystaniu. Menadżera zadań możemy uruchomić kombinacją klawiszy Ctrl+Alt+Delete. Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy w wolne miejsce na pasku zadań i wybrać "Menadżer zadań". Pamięć RAM w Windows XP

12 Windows XP - optymalizacja pamięci wirtualnej RAM-

13 Koncepcja pamięci podręcznej (cache) Koncepcja pamięci cache jest podobna do koncepcji pamięci wirtualnej i wynika z własności pamięci SRAM i DRAM. Pamięci statyczne są szybsze od pamięci dynamicznych, natomiast pobierają więcej energii i są zdecydowanie droższe. Ponadto są układami o niższym stopniu scalenia. Z tych powodów nie jest możliwe zbudowanie całej pamięci operacyjnej z pamięci statycznych. Z drugiej strony, pamięci dynamiczne są zbyt wolne dla szybkich, współczesnych procesorów i wymagają przy dostępie stanów oczekiwania.

14 Architektura systemu z pamięcią cache We współczesnych systemach z pamięcią cache występują dwa rodzaje architektury: Look-through Look-aside.

15 Architektura Look-through mikroprocesor cache PAO zarządca magistral zarządca magistral

16 Architektura Look-through W architekturze tej pamięć cache, połączona magistralą lokalną z procesorem, oddziela go od reszty systemu. W przypadku trafienia główna magistrala systemu nie jest w ogóle używana, co powoduje dodatkowe zwiększenie szybkości działania systemu. Żądanie dostępu do pamięci jest przekazywane do pamięci głównej (PAO) tylko w wypadku chybienia. Inicjowany jest wówczas cykl magistrali głównej z koniecznymi stanami oczekiwania.

17 Architektura Look-aside mikroprocesor cache PAO zarządca magistral zarządca magistral

18 W przypadku tej architektury procesor nie jest odizolowany od reszty układów przez cache. Dostęp do pamięci powoduje rozpoczęcie normalnego cyklu magistrali. W przypadku trafienia cykl ten jest zawieszany, a operacja jest wykonywana w pamięci cache bez stanów oczekiwania. W przypadku chybienia wykonywany jest normalny cykl magistrali ze stanami oczekiwania. Przy zastosowaniu architektury Look-aside, nawet w przypadku trafienia, magistrala nie jest dostępna dla innych zarządców magistral. Nie są też możliwe równolegle operacje dla dwóch zarządców magistral. Zaletami architektury Look-aside są natomiast: prostsza konstrukcja, niższy koszt i nieco szybsza realizacja operacji w przypadku chybienia

19 Elementy systemu pamięci cache System pamięci cache składa się z trzech elementów: banku danych pamięci cache (pamięć danych), katalogu pamięci cache (często nazywanego TAG-RAM-em), sterownika pamięci cache. W banku danych pamięci cache przechowywana jest zapisywana i odczytywana informacja, natomiast katalog pamięci cache służy do szybkiego sprawdzania, czy poszukiwana informacja znajduje się w pamięci danych cache.

20 Sposoby zapewniania zgodności pamięci cache Niezgodność zawartości pamięci cache z zawartością pamięci głównej występuje w dwóch przypadkach: nastąpił zapis do pamięci cache bez zapisu do pamięci głównej lub nastąpił zapis do pamięci głównej bez zapisu do pamięci cache. Pierwsza sytuacja występuje w przypadku trafienia przy zapisie. Druga występuje na przykład w przypadku transmisji DMA do pamięci głównej.

21 strategie utrzymania zgodności: > Write-through, > buforowane Write-through, > Write-back.

22 Write-through W strategii Write-through każdy zapis do pamięci cache powoduje jednocześnie zapis do pamięci głównej. Jest to rozwiązanie bardzo proste i pewne, niestety powodujące zmniejszenie szybkości działania systemu (każdy zapis trafia do wolnej pamięci głównej).

23 buforowane Write-through Buforowane (lub inaczej opóźnione) Writethrough polega na zapisaniu informacji zarówno w przypadku trafienia, jak i chybienia do bufora sterownika cache, przy czym procesor widzi tę operację jako dostęp do pamięci bez stanów oczekiwania. W rzeczywistości operacja zapisu do pamięci głównej jest realizowana później.

24 Write-back W przypadku strategii Write-back zawartos'ci pamięci cache i pamięci głównej są uzgadniane tylko w przypadku takiej potrzeby. Występuje ona, gdy inny zarządca magistrali chce skorzystać z komórki pamięci głównej, która zawiera nieaktualną informację, lub gdy w pamięci cache wymieniana jest linia zawierająca nową informację. Budowa pamięci cache stosującej strategię Write-back jest bardziej skomplikowana, gdyż jak wynika z podanego opisu, należy śledzić operacje magistrali w pamięci głównej dotyczące innych zarządców magistrali.

25 Drugi przypadek, w którym może dojść do niezgodności pamięci głównej i pamięci cache, występuje, gdy inny (niż procesor główny) zarządca magistrali dokonuje zapisu do pamięci. Najczęściej używaną metodą utrzymania zgodności w takim przypadku jest śledzenie przez sterownik cache operacji magistrali (ang. bus snooping).

26 Przykład organizacji pamięci cache

27 cd. Procesory

PODSTAWY INFORMATYKI

PODSTAWY INFORMATYKI PODSTAWY INFORMATYKI dr inż. Krzysztof Małecki Magistrala Procesor Pamięć Układy I/O PAMIĘĆ 10011101 10000001......... ADRES 125 126 127 128 129 130 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Pamięci

Bardziej szczegółowo

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM.

Rozwój pamięci RAM dąży do jak największej prędkości transferu danych. Kolejne typy pamięci RAM to m.in.: DRAM, SRAM, SDRAM, Rambus DRAM. PODZIAŁ a) pamięć masowa: dyskietki, dyski twarde, dyski optyczne, taśmy magnetyczne,... b) pamięć operacyjna: - podział ze względu na działanie: pam. dynamiczna (wymagająca odświeżania), pam. statyczna.

Bardziej szczegółowo

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski

Architektura systemów komputerowych. dr Artur Bartoszewski Architektura systemów komputerowych dr Artur Bartoszewski Procesor część III Podział pamięci operacyjnej Pierwsze komputery IBM PC z procesorem 8086/88 (XT) narzuciły pewien podział pamięci, kontynuowany

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera

Wykład II. Pamięci operacyjne. Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Studia stacjonarne Pedagogika Budowa i zasada działania komputera Wykład II Pamięci operacyjne 1 Część 1 Pamięci RAM 2 I. Pamięć RAM Przestrzeń adresowa pamięci Pamięć podzielona jest na słowa. Podczas

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Desktop Laptop Palmtop Mikrokomputery przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student

Systemy Operacyjne. Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl. htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student Systemy Operacyjne Sem. Zimowy 2007/2008 Dr Piotr Smejda E-mail: piotr@wshe.lodz.pl htttp://piotrsmejda.wshe.lodz.pl student 1 Literatura: A. Silberschatz, P.B. Galvin, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne

Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne Procesor przetwarza informacje, wykonuje elementarne operacje zwane instrukcjami bądź (rozkazami). Ciąg takich instrukcji realizujących konkretne zadanie nazywamy programem. Jednym z elementów systemu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER OSOBISTY PC

KOMPUTER OSOBISTY PC KOMPUTER OSOBISTY PC 1. Schemat blokowy komputera 2. Elementy płyty głównej - Chipset 3. Zasilanie komputera AT, ATX, BTX 4. System operacyjny i BIOS 5. Pamięć operacyjna, moduły pamięci SDRAM, DDRRAM

Bardziej szczegółowo

Procesor budowa, schemat, tryby pracy

Procesor budowa, schemat, tryby pracy 1 Procesor budowa, schemat, tryby pracy Procesor (ang. processor), także CPU (ang. Central Processing Unit) to główny element komputera, urządzenie cyfrowe sekwencyjne, którego zadaniem jest wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia informatyki

Narzędzia informatyki Narzędzia informatyki dr inż. Anna Kobusińska Anna.Kobusinska@cs.put.poznan.pl www.cs.put.poznan.pl/akobusinska Literatura Duch W., Fascynujący świat komputerów, Nakom, Poznań 1997 Skorupski P., Podstawy

Bardziej szczegółowo

Procesor. Rys. 1 Wafel o średnicy 300 mm z umieszczonymi. na nim układami scalonymi.

Procesor. Rys. 1 Wafel o średnicy 300 mm z umieszczonymi. na nim układami scalonymi. Procesor Procesorów, jak i układów scalonych nie produkuje się pojedynczo, lecz w większych partiach. Cała taka partia jest wytwarzana na specjalnie przygotowanym krzemowym waflu na którym mieści się kilkaset

Bardziej szczegółowo

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym

Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym Podaj trzy różne przykłady definicji systemu operacyjnego (1): - dystrybutor zasobów (ang. resource allocator) -przydziela zasoby poszczególnym zamawiajajcym (programom) - program sterujący (ang. control

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

Struktury systemów operacyjnych

Struktury systemów operacyjnych Struktury systemów operacyjnych Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Wywołania systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. Projektowanie i implementacja systemu. Generowanie

Bardziej szczegółowo

BIOS Leksykon kieszonkowy

BIOS Leksykon kieszonkowy BIOS Leksykon kieszonkowy Andrzej Pyrchla HELION Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiej koi wiek postaci jest zabronione. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.

Architektura komputerów. dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow. Architektura komputerów dr inż. Sławomir Samolej D108 A, tel: 865 1486, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl 1 Podział komputerów Honeywell-Bull DPS 7 mainframe Komputery główne

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

1. Według klasycznej definicji, system operacyjny można określić jako

1. Według klasycznej definicji, system operacyjny można określić jako Pytania testowe (bez wariantów odpowiedzi;-) na egzamin z Systemów Operacyjnych rok 2008, podane strony to strony z Silberschatza (nigdy nie pamiętam jak się pisze nazwisko tego gościa), autorzy odp dostali

Bardziej szczegółowo

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas.

Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. Pamięć masowa, (ang.) mass storage memory jest to pamięć trwała, umożliwiająca przechowywanie dużych ilości danych przez długi czas. W odróżnieniu od pamięci operacyjnej, nie pozwala na adresowanie pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia

Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Wirtualizacja wspomagana sprzętowo - zalety, wady i zagrożenia Julia Romanowska, Andrzej Pragacz, Marcin Pawłowski 27 listopada 2008 1 Spis treści 1 Wirtualizacja bez wsparcia sprzętowego 4 1.1 System

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa

Dyski twarde od A do Z Z muzeum Budowa Dyski twarde od A do Z Z muzeum Historia pamięci masowych sięga połowy dziewiętnastego wieku już wtedy używano kart perforowanych do wprowadzania danych do mechanicznych maszyn liczących. Pierwsze elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo