Oprogramowanie SCADA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie SCADA"

Transkrypt

1 Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 1 W praktyce inżyniera-automatyka kontakt z narzędziami SCADA/HMI jest bardzo częsty. Chociaż na rynku dostępny jest szereg różnego rodzaju oprogramowania tego typu, a narzędzia te mają wiele cech wspólnych, wykorzystanie wybranych pakietów do tworzenia aplikacji SCADA wiąże się z koniecznością poznania ich cech charakterystycznych. W trzyczęściowym kursie przedstawiamy oprogramowanie Adroit 6, jak też omawiamy praktyczne projekty wykonane z jego pomocą. Adroit jest zaawansowanym, 32bitowym oprogramowaniem przemysłowym typu SCADA, dostępnym również w ograniczonej funkcjonalnie wersji jako HMI. System może być wykorzystany do wizualizacji parametrów i kontroli procesu przemysłowego, przy czym jego obiektowa architektura typu serwer-klient pozwala na stosowanie go w przypadku pojedynczych stanowisk, jak i rozbudowanych instalacjach wielostanowiskowych. Na początek kilka definicji Ze względu na stosowaną w Adroit terminologię, która różni się nieco w stosunku do wykorzystywanej w podobnych programach, zaczniemy od wyjaśnienia najczęściej używanych określeń: Agent (inaczej: tag, bramka, zmienna) to podstawowy blok w Adroit, który charakteryzują pewne unikalne właściwości. Zawiera on nie tylko dane, ale również procedury, które pozwalają zarządzać tymi danymi. Najczęściej używanymi agentami są Analog oraz Digital, istnieją również inne ich typy Expression, MultiState, Recipe i Alarm. Po stworzeniu agenta staje się on domyślnie zmienną wewnętrzną, która jest niepodłączona do zewnętrznej zmiennej urządzenia. Zmienna ta nie jest zapisywana do wewnętrznej bazy. Agent Server jest obiektem zawierającym wszystkie agenty wykorzysta- 84 l u t y ne w danym projekcie. Po uruchomieniu programu wczytywane są do niego biblioteki DLL, które identyfikują każdy typ agenta. Slot to element zawierający informacje dotyczące powiązanego z nim agenta. Po utworzeniu agenta sloty tworzone są automatycznie, przy czym z każdym typem agenta powiązane są sloty różnego rodzaju. Najczęściej używane są: value, rawvalue, lo, hi i agentdescription. Sloty mogą być używane tylko z nazwą agenta, poprzez rozdzielenie jej separatorem w postaci kropki np. Nazwa_agenta.value, Nazwa_ agenta.lo. Mimika obraz graficzny przedstawiający dany obiekt w trybie edycji oraz w trybie rzeczywistym (runtime). Mimika jest tworzona na podstawie obrazka (picture), który jest widoczny tylko w trybie edycji. Behaviors (zachowania) nadaje obiektom graficznym umieszczonym w mimice właściwości w zależności od wartości slotu agenta. Umożliwia również zmianę wartości stanu agenta z poziomu mimiki. Dostępne są różne opcje zachowania w zależności od typu agenta najbardziej typowe to: Display Value - wyświetlenie wartości, Operator Action - zmiana wartości lub stanu agenta, Blinking - funkcja migania, Location - zmiana położenia, Rotation - obrót. Wizards obiekty graficzne, który znajdują się w bibliotece elementów i mogą być używane wielokrotnie.

2 Mogą one dodatkowo zawierać powiązania ze zmiennymi, które nadają im właściwości dynamiczne. Obiekt może być również związany z szablonem synoptyki template. Template (szablon) jest również mimiką, przy czym ma on dodatkowe właściwości. Każdą stworzoną mimikę można ustawić jako szablon, który może być wykorzystywany wielokrotnie bez potrzeby kopiowania i tworzenia nowego obrazu. Szablonem może być okno mimiki, wykresu, alarmu i zdarzenia. Configurator jest programem umożliwiającym tworzenie i edycję agentów. Wywołanie konfiguratora odbywa się poprzez wybranie File->Open Configurator. Jeśli zostaną wprowadzone w nim zmiany, ich zapisanie do bazy następuje dopiero po wykonaniu zapisu (File->Save). Poniżej przedstawiono widok okna konfiguratora, przy czym dostępne są następujące opcje: Find odszukuje istniejącego agenta, Add dodaje nowego agenta, Copy kopiuje istniejącego agenta, Edit edytuje podstawowe parametry, Header wyświetla stan bitów słowa statusu dla danego agenta, umożliwiając ustawienie bitów kontrolnych dla poszczególnych slotów, Groups umożliwia wybranie grupy do której ma należeć agent, Using przedstawienie informacji przez jakiego agenta lub funkcję używany jest dany agent, Scan umożliwia podłączenie danego slotu agenta do urządzenia zewnętrznego - zazwyczaj jest to slot rawvalue. Widok okna konfiguratora Rysunek 1 Możliwe jest skanowanie więcej niż jednego slotu w jednym agencie, Alarm umożliwia ustawienie progów alarmowych dla danego agenta, Log uruchamia opcję zapisu danego slotu do bazy wewnętrznej Adroit (może być zapisany więcej niż jeden slot tego samego agenta), Remove kasuje agenta z bazy danych. Funkcja może być wykonana pod warunkiem, że agent nie jest używany przez inną funkcję-agenta, Help uruchamia funkcję pomocy dla konfiguratora. Instalacja oprogramowania Zanim utworzony zostanie pierwszy projekt, zapoznajmy się z informacjami dotyczącymi instalacji oprogramowania oraz cechami jego składników. Widok okna konfiguracyjnego oprogramowania Adroit 6 Rysunek 2 Pod koniec procesu instalacji wyświetlone zostanie okno konfiguracyjne przedstawione na rys. 2, które zawiera podstawowe ustawienia projektu użytkownika (w przykładzie wprowadzone zostały ustawienia na potrzeby tego kursu). Nazwa projektu Project Name jest dowolna - w tym przypadku dla łatwiejszej identyfikacji wprowadzono nazwę KURS_APA. W polu Agent Server Name należy wprowadzić nazwę programu-serwera, który przetwarza i udostępnia dane dla innych programów (np. AS_Kurs_APA). Pole Auto-Load Filename zawiera ścieżkę do pliku konfiguracyjnego, który przechowuje dane wszystkich agentów-tagów. Plik ten jest zawsze wczytywany podczas uruchamiania aplikacji użytkownika. Aby zainstalować oprogramowanie Adroit 6 wymagany jest komputer osobisty z procesorem o minimalnej wydajności analogicznej do Intel Pentium III 800MHz. Konieczne jest posiadanie 256MB pamięci operacyjnej i 120MB przestrzeni na dysku twardym. Ponadto do instalacji wymagany jest napęd CD-ROM. Interfejs graficzny wyświetlany jest w rozdzielczości 1024x768 pikseli. Program może być uruchomiony jedynie na systemach operacyjnych wywodzących się z Windows NT, takich jak np. Windows 2000 i Windows XP. Pełna wersja oprogramowania dostąpna jest na stronie: files/adr6020_sui1230.zip Tym, co jest istotne podczas tworzenia aplikacji, jest struktura katalogów projektu. Domyślnie tworzony jest folder AdroitProject, a zalecana struktura katalogów została przedstawiona na rys. 3. Zalecana struktura katalogu Rysunek 3 projektu użytkownika W poszczególnych folderach umieszczane są odpowiednie pliki, co ułatwia zarządzanie projektem i wykorzystanie jego elementów w różnych aplikacjach. Po wprowadzeniu podstawowych danych i zakończeniu instalacji na pulpicie pojawią się nowe ikony skrótów do najczęściej używanych programów. Składniki oprogramowania Po zainstalowaniu oprogramowania Adroit, w folderze programu znajduje się dużo plików uruchamialnych oraz bibliotek typu *.dll. Ograniczymy się do opisania kilku programów, do których skróty zostały umieszczone w pasku zadań - najważniejszymi z tej grupy są Agent Server, Agent Server (timed l u t y

3 Rysunek 4 Widok okna Setup z zakładką Drivers license), Classic User Interface oraz Setup. Pozostałe pliki zostaną omówione w następnych częściach kursu. Program Agent Server (timed license) służy do zbierania, przetwarzania i zapisywania danych, w tym również z urządzeń zewnętrznych, takich jak sterowniki PLC. Udostępnia on dane dla innych składników oprogramowania Adroit 6. Program w omawianej wersji (timed license) pozwala na korzystanie z pełnych funkcji oprogramowania przez czas jednej godziny, po czym wymaga ponownego uruchomienia. Z kolei Agent Server ma funkcjonalność analogiczną do omawianego programu, przy czym wymaga on klucza licencyjnego i nie ma ograniczeń czasowych w działaniu. Kolejny element Setup - to program, który zawiera podstawowe informacje o ustawieniach projektu. Jeśli zamierzamy utworzyć nowy projekt lub zmienić ustawienia projektu istniejącego, na- Rysunek 7 86 Widok okna edycji obrazów synoptycznych l u t y Rysunek 6 Rysunek 5 Widok okna konfiguracyjnego urządzenia NX7_2 z protokołem Samsunga leży wprowadzić je w tym programie. Wszystkie zmiany uwzględniane są dopiero po ponownym uruchomieniu Agent Server. Program Classic User Interface (CUI) umożliwia tworzenie nowych obrazów synoptycznych mimik oraz pracę w tzw. trybie runtime. W trybie tym wyświetlane może być kilka okien mimik jednocześnie, przy czym mogą być to okna typu synoptyki, wykresy, zdarzenia, itp. CUI jest najczęściej używanym składnikiem oprogramowania i pozwala również na tworzenie nowych agentów-tagów, obiektów graficznych, funkcji oraz łączenie tych elementów ze sobą. Poprawna kolejność uruchomienia poszczególnych składników oprogramowania jest następująca najpierw tworzona jest nowa konfiguracja w programie Setup, następnie uruchamiany jest Agent Server, który korzysta z nowej konfigu- Rysunek 8 Widok okna konfiguracyjnego urządzenia NX7_MOD z protokołem Modbus RTU racji. Na koniec uruchamiany jest program CUI. Aby programy Agent Server i CUI wczytywane były automatycznie po uruchomieniu się komputera należy umieścić je w grupie Autostart. Wadą takiego rozwiązania jest fakt, że Agent Server zostanie uruchomiony dopiero po zalogowaniu użytkownika do systemu, a więc dane nie będą gromadzone w pamięci od momentu pełnego włączenia się systemu. Można to ominąć instalując Agent Server jako usługę serwisową działającą w tle opcja ta jest dostępna w zakładce Service programu Setup. Proces tworzenia projektu Tworzenie nowego projektu rozpoczynamy od wprowadzenia ustawień w programie Setup. Dane wprowadzane są w taki sam sposób, jak odbywało się to pod koniec instalacji pakietu Adroit. Następnie należy zdefiniować sposób podłączenia do AS (w zakładce UI Connection). Jeśli serwer znajduje się na Widok okno konfiguracji agenta typu Analog

4 innym komputerze, można połączyć się z nim wybierając opcję Enable the I connect to any one of the following Agent Servers. Możliwy jest wybór opcji automatycznego (Automatic tracking) lub ręcznego połączenia z serwerem. Pierwszy projekt będzie realizowany w konfiguracji z serwerem znajdującym się na tym samym serwerze, co interfejs użytkownika. W tym przypadku nie ma konieczności wprowadzania zmian w opisanej powyżej zakładce. W kolejnej zakładce UI Preferences zmieniane mogą być ustawienia związane z maksymalną liczbą otwartych okien. Takie ograniczenia pozwalają na uzyskanie pewności, że system nie przestanie działać z powodu braku miejsca na dane w pamięci RAM. Prawa część okna związana jest z ustawieniami ścieżki dostępu do folderu projektu, które są istotne podczas wykorzystywania zaawansowanych funkcji oprogramowania związanych z przenoszeniem projektu do innego folderu. Obrazy synoptyczne mimiki Następnym krokiem jest uruchomienie programów Agent Server (timed licensed) oraz Classic User Interface. Na rys. 7 przedstawiono widok CUI z nowym obrazkiem (picture), zostały również oznaczone najważniejsze przyciski. Nowe okno można utworzyć wybierając z menu File->New, a następ Instalacja protokołu komunikacyjnego Urządzenia z którymi ma komunikować się program, zdefiniowane są w zakładce Drivers. Przykładowy widok okna z zainstalowanym protokołem do sterowników PLC firmy Samsung Automation przedstawiony został na rys. 4. Ponieważ po instalacji dostępne są tylko dwa protokoły, następne można dodawać klikając przycisk Install. Wszystkie pliki obsługujące protokoły znajdują się w katalogu Drivers i dostarczane są razem z oprogramowaniem, natomiast najnowsze wersje protokołów dostępne są na stronie SupportDownloadDrivers.asp Po instalacji protokołu komunikacyjnego można dodać nowe urządzenie. Należy w tym celu ustawić kursor na ikonie protokołu i kliknąć Add. W następnym oknie podajemy dowolną nazwę urządzenia, a po zatwierdzeniu (rys. 4 i 5) należy wprowadzić ustawienia: adres urządzenia, port komunikacyjny, prędkość transmisji, kontrola parzystości, liczba bitów stopu oraz powtórzenia. Niektóre dodatkowe parametry pojawiają się w zależności od typu protokołu komunikacyjnego. Proponowane ustawienia dla protokołu komunikacyjnego Samsunga i Modbus RTU dla sterownika PLC NX7 zostały przedstawione na rys. 5 i 6. Możliwe jest dodanie więcej niż jednego urządzenia pod warunkiem, że dany protokół umożliwia pracę w sieci, a interfejs fizyczny jest zgodny z RS422/485 lub Ethernet. Kolejne zakładki Eventlog i Service związane są z zaawansowanymi ustawieniami i na tym etapie kursu nie będą omawiane. reklama l u t y

5 Rysunek 9 Widok okna mimiki podczas wstawiania elementu typu tekst nie wskazać jego typ np. Picture. Właściwości okna zmienia się poprzez dwukrotne kliknięcie w dowolnym jego miejscu. Po ustawieniu wielkości okna można zapisać obszar pracy przy pomocy File->Save Workspace i przystąpić do procesu tworzenia nowych agentów. Tworzenie agentów analogowych i binarnych W menu File->Open Configurator dodajemy nową zmienną typu analogowego o nazwie np. REJ1 i opisie Rejestr 1 test1. Po jej utworzeniu wybieramy opcję Edit w konfiguratorze i otwieramy okno z podstawowymi ustawieniami zakresów i progów alarmowych. Na rys. 8 przedstawiony został widok okna z wprowadzonymi parametrami. Parametry te można w dowolnej chwili zmieniać zarówno z poziomu konfiguratora, jak i z poziomu mimiki (obrazy synoptyki) w trybie Runtime (on-line). Projektant systemu decyduje, jakie sloty będą dostępne z synoptyki przykładowo wszystkie sloty (pola edycji) przedstawione na rys. 8 można umieścić na obrazie i zmieniać ich ustawienia. Zmiany takie wprowadzone zostają do pliku konfiguracji i znajdują odzwierciedlenie w innych miejscach tam gdzie został użyty dany agent. Obiekty dynamiczne Następnym krokiem jest pokazanie właściwości agenta na mimice. W trybie edycji wybieramy Text (skrót klawiaturowy: Ctrl+F7), umieszczamy 88 l u t y Rysunek 10 Widok okna mimiki podczas dodawania specjalnych własności go w dowolnym miejscu i klikamy dwukrotnie, jest utworzenie agenta typu Digital. wybierając Behaviors. Następnie na- W oknie konfiguratora wybieramy leży z dostępnych funkcji wybrać Di- grupę Digital i wpisujemy dowolną splay Value. Wybrana funkcja musi zo- nazwę agenta w polu Name (w aplistać połączona ze zmienną-agentem, kacji testowej użyto nazwy BIT_1 co odbywa się przez kliknięcie pola i opisu Bit 1 test 1 ). Agent typu Edit i wybór z listy agentów zmiennej Digital ma mniej slotów niż typu Anaoraz slotu Value. Poszczególne czyn- log i może być w dwóch stanach biności zostały pokazane na rys. 9 i 10. narnych, tj. 0 i 1. Dla tych stanów Po zatwierdzeniu zmian przyciskami użytkownik może wprowadzić opisy OK i Finish przechodzimy do trybu Runtime, wybierając opcję Window>Toggle View. Na rys. 11 przedstawiony został efekt wykonanej pracy. Po utworzeniu agenta jego wartość powinna wynosić zero. Aby móc zmieniać wartość należy dodać nowe zachowanie Operator Action. W tym Okno UI w trybie celu wykonujemy operację analoruntime podczas giczną do Display Value (rys. 12). Rysunek 11 wyświetlania wartości W ten sposób w systemie Adagenta roit została utworzona pierwsza aplikacja. Aby system uruchamiany był w trybie Runtime, po włączeniu interfejsu użytkownika należy jeszcze raz zapisać obszar pracy wybierając opcję File->Save Workspace. Po zamknięciu i ponownym uruchomieniu UI, od razu zostanie wyświetlona mimika w trybie Runtime. Widok okna podczas dodawania własności Następną Rysunek 12 operator Action czynnością

6 Rysunek 13 Widok okna UI podczas zmiany wartości agenta tekstowe, które będą również umieszczone na mimice. W tym celu w trybie edycji klikamy przycisk Button (skrót klawiaturowy Ctrl+F8). W polu Button text wprowadzamy tekst Bit 1=%s, a następnie dodajemy zachowania: Background color (BIT_1.value), Display Value (BIT_1.textvalue) oraz Operator Action (BIT_1.value). Ustawiamy również typ akcji na Digital Toggle, co pokazane zostało na rys. 14. Efekty działania po wprowadzeniu wszystkich zmian obserwować można na rys. 15. Podsumowanie W pierwszej części cyklu artykułów dotyczących Adroit przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące omawianego oprogramowania, sposób instalacji oraz zasady tworzenia aplikacji. Na zakończenie opisane zostaną ogólne cechy funkcjonalne Adroit, z których niektóre omówione zostaną szczegółowo w kolejnych częściach kursu. Program Adroit jest jednolitym narzędziem do tworzenia aplikacji wszystkie jego elementy i dodatki dostarczane są z każdym pakietem oprogramowania. Instalowana jest również biblioteka elementów dynamicznych - tzw. wizards, na którą składa się ponad 500 zdefiniowanych obiektów, które mogą zostać wykorzystane do szybkiego tworzenia aplikacji. Są to obiekty, takie jak symbole przycisków, lampek, mierników, silników, pomp, zbiorników, itd. Programista może utworzyć również swoje własne symbole, które wykorzystane zostaną w przyszłych projektach. Licencja oprogramowania pozwala na tworzenie nielimitowanej liczby bramek wewnętrznych ograniczeniami licencyjnymi objęte są Rysunek 14 Widok okna podczas wstawiania elementu typu przycisk Rysunek 15 Widok UI z działającym elementem typu przycisk jedynie bramki (agenty) wymieniane z zewnętrznym serwerem. Można przy tym wykorzystać agenta typu Marshall, który umożliwia redukcję koniecznych licencji dzięki zapisowi szesnastu zmiennych bitowych do PLC, które traktowane są jako jedna zmienna I/O. Podczas korzystania z Adroit możliwe jest programowanie on-line, dzięki czemu nie ma potrzeby zatrzymywania sterownika komunikacyjnego podczas wprowadzania nowych bramek-agentów. Można również dodawać w locie nowe wykresy, okna alarmowe oraz zmieniać i dodawać elementy w obrazach synoptycznych. Standardowo z pakietem podstawowym dostarczane jest ponad 80 sterowników komunikacyjnych do różnych urządzeń, w tym również do najbardziej popularnych sterowników PLC. W oprogramowaniu Adroit wykorzystywana jest grafika wektorowa, tj. taka, jaka stosowana jest w programach typu CAD, co znacząco zwiększa możliwości manipulacji obiektami. Oprogramowanie wspiera szablony synoptyk, dzięki czemu operacje eksportu i importu nie wymagają ponownej konfiguracji obiektów i znacząco ułatwiają pracę. Edycja w głównym szablonie umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian we wszystkich synoptykach. Program wyposażony jest również w edytor do pisania skryptów w Visual Basic i Java. Programista może operować na danych (również zewnętrznych), zarządzać operacjami na interfejsie użytkownika i wykonywać operacje matematyczne. Oprogramowanie Adroit ma funkcję redundancji Active Cluster, dzięki czemu w przypadku awarii sprzętowej lub programowej użytkownik nie straci danych, ustawień sterowania i monitorowania. Program pozwala również na wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS poprzez modem GSM. Daje to możliwość zdalnego sterowania, zmiany parametrów pracy i odczytywania alarmów. System umożliwia wymianę danych z innym oprogramowaniem, takim jak np. Microsoft Excel czy Access. Wykorzystuje się przy tym standardy: OLE, OLE DB, DDE, OPC, SQL i ActiveX. Adroit pozwala również inteligentnie zarządzać alarmami poprzez wyłączanie określonych grup alarmów, odwoływanie alarmów za pomocą zdarzeń i ich przekierowywanie na głośnik, drukarkę czy do bazy danych. W programie istnieje również funkcja zdarzenia, która jest globalną metodą dostarczającą informacji o działaniach operatora, alarmach, zdarzeniach systemowych, logowaniu do systemu, itp. Użytkownik może filtrować przychodzące zdarzenia według założonych kryteriów, jak też w łatwy sposób generować wykresy danych bieżących i historycznych bez przerywania pracy programu. A w kolejnych częściach... W następnych częściach omówione zostaną m.in. sposoby połączenia Adroit ze sterownikiem PLC. Dociekliwych czytelników zachęcamy do zapoznania się z materiałami technicznymi i szkoleniowymi w języku polskim oraz angielskim, które zostały umieszczone na stronie dystrybutora systemu Adroit firmy AT Control System (www.atcontrol.pl) w dziale Centrum Techniczne. Artykuł autorstwa specjalistów z firmy AT Control, opracowanie: Marcin Karbowniczek, Zbigniew Piątek. l u t y

Oprogramowanie SCADA

Oprogramowanie SCADA Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 3 W poprzednich częściach kursu opisano konfigurowanie agentów, sterowników komunikacyjnych i tworzenie prostych obiektów graficznych. W ostatnim z cyklu

Bardziej szczegółowo

AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl

AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Kurs podstawowy oprogramowania Adroit6 O firmie Adroit Firma Adroit Technologies

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu. SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 V4R2 Strona 2 A.1. Wymagana konfiguracja sprzętowa COPYRIGHT 1986-2015 IGE+XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu Wymagana konfiguracja sprzętowa Aby poprawnie zainstalować program, użytkownik musi posiadać prawa administratora na komputerze (local machine). Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003.

Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003. Informator Techniczny 87 14-12-2005 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja ActiveFactory 9.1 PL Polska wersja pakietu raportowego ActiveFactory 9.1 wymaga polskiego systemu operacyjnego Windows 2000

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

HELIOS pomoc społeczna

HELIOS pomoc społeczna Instrukcja przygotowania pliku wsadowego do zasilenia SEPI przy pomocy dodatkowej aplikacji HELSepi 1. Instalacja aplikacji Pobieramy plik instalacyjny HelSEPIsetup.exe ze strony internetowej www.ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP.

Ćwiczenia z S7-1200. Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP. Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z miernikiem parametrów sieci PAC 3200 za pośrednictwem protokołu Modbus/TCP FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1

Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji X-Trade DDE To MetaStock Chart 1.1 Spis treści Spis treści... 2 1. Wymagania sprzętowe... 3 2. Okno główne aplikacji... 4 3. Dodawanie waluty... 5 4. Usunięcie waluty... 6

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty

www.gim4.slupsk.pl/przedmioty Lekcja 4. Program komputerowy - instalacja i uruchomienie 1. Rodzaje programów komputerowych 2. Systemy operacyjne 3. Instalowanie programu 4. Uruchamianie programu 5. Kilka zasad pracy z programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo