Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA"

Transkrypt

1 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja alarmów Ćwiczenia do wykonania na zajęciach (pamiętaj o zapisie projektu po każdym kroku!!!): I. Skonfiguruj grupy alarmowe 1. W programie WindowMaker, z menu wybierz opcję Special a następnie Alarm Groups i naciskając przycisk Add zdefiniuj trzy nowe grupy alarmowe: ZbiornikReaktor umieszczona bezpośrednio w grupie $System ZbiornikGotowyWyrob umieszczona bezpośrednio w grupie $System Zawory umieszczona bezpośrednio w grupie ZbiornikReaktor 2. Przyciskiem Close zamknij Alarm Groups II. Zdefiniuj alarmy dla wybranych zmiennych 1. Wejdź do Tagname Dictionary i utwórz nową zmienną o nazwie TankLevel typu Memory Integer 2. Z menu Special wybierz opcję Scripts a następnie Application Scripts. Wpisz skrypt przedstawiony poniżej 1

2 3. W symbolu zbiornika-reaktora podmień wcześniej wpisaną wartość sumy w polu Value na zmienną TankLevel 4. Przejdź do edycji zmiennej TankLevel w Tagname Dictionary 5. Zaznacz opcję Details & Alarms, aby pojawiły się opcje związane z konfiguracją alarmów dla tej zmiennej 6. Za pomocą przycisku Group przypisz tę zmienną do grupy alarmowej ZbiornikReaktor i skonfiguruj ustawienia zmiennej tak jak pokazano poniżej i przyciskiem Save zapisz wprowadzone zmiany 7. Wybierz zmienną T000_IVA_FlowPV, następnie T000_IVB_FlowPV i PoziomGotowegoWyrobu. Poprzypisuj ustawienia zgodnie z rysunkami poniżej 2

3 III. Zdefiniuj nowe okno 1. Z menu wybierz File, a następnie New Window 2. Zdafiniuj nowe okno o nazwie Alarmy z ustawieniami pokazanymi poniżej 3

4 IV. Skonfiguruj obiekt od wyświetlania alarmów 1. Wybierz z paska Wizards ikonę 2. Wybierz kontrolkę AlarmViewerCtrl służącą do prezentowania alarmów bieżących. Naciśnij OK i osadź kontrolkę na oknie Alarmy i powiększ ją. Później kliknij na nią dwukrotnie 3. Przejdź do zakładki Query i w polu AlarmQuery wpisz \\NKOMP\InTouch!$System, gdzie NKOMP jest nazwą komputera przy którym pracujesz. Znajdziesz ją klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój Komputer\Właściwości\Nazwa komputera 4. Zaznacz opcję Auto Scroll to New Alarms, aby kursor został umieszczony w miejscu, w którym pojawi się nowy alarm na kontrolce 5. Przejdź do zakładki General i naciśnij przycisk Column Details 6. Pojawi się okno Column Details, w którym możemy zmienić nazwy (Name), szerokość (Width) oraz kolejność ułożenia kolumn. Zaznacz kolumnę Time, naciśnij przycisk Edit i w polu New Name wpisz nową nazwę Czas. Podobnie zmień nazwy z angielskich na polskie wszystkich zaznaczonych kolumn na Stan, Klasa, Typ, Priorytet, Zmienna, Grupa, Stacja Intouch, Wartość. 7. Szerokość kolumn pozostaw bez zmian 4

5 8. W zakładce General naciśnij przycisk Font 9. Zmień czcionkę na ustawienia pokazane poniżej 10. Przejdź do zakładki Color i zmień progi dla Alarm Priority na wartości pokazane poniżej 11. Naciśnij przycisk Zastosuj, a potem OK aby opuścić okno Właściwości 5

6 V. Osadź na oknie Alarmy nowe obiekty graficzne 1. Narysuj na oknie Alarmy przyciski za pomocą ikony Button oraz wpisz teksty za pomocą ikony Text tak jak to pokazano poniżej VI. Zdefiniuj nowe zmienne 1. Wejdź do Tagname Dictionary 2. Zdefiniuj nowe zmienne o ustawieniach pokazanych poniżej 6

7 UWAGA! W zamiast NKOMP podaj nazwę komputera, na którym pracujesz! 3. Zmienne od i do będą wykorzystywane do przechowywania maksymalnego i minimalnego priorytetu alarmów jakie będą wyświetlane na kontrolce. Z kolei zmienna AlarmyTyp będzie informować o wybranym typie alarmów, a zmienna AlarmyGrupa informację na temat wybranej listy zmiennych 4. Kliknij dwukrotnie na symbol # po prawej stronie od napisu od: W oknie połączeń animacyjnych wybierz z grupy Touch Links opcję Analog 7

8 5. Kliknij dwukrotnie w polu Tagname i wybierz zmienną od. W polu Min Value wpisz 1, a w polu Max Value: wpisz 999. Przyciskiem OK opuść okno konfiguracji 6. Kliknij dwukrotnie w polu Tagname i wybierz zmienną do. W polu Min Value wpisz 1, a w polu Max Value: wpisz 999. Przyciskiem OK opuść okno konfiguracji VII. Zdefiniuj skrypty dla przycisków 1. Kliknij dwukrotnie na przycisk Alarmy bieżące 2. W oknie połączeń animacyjnych wybierz z grupy Touch Pushbuttons opcję Action 3. W oknie skryptów zdefiniuj poniższy skrypt. Pamiętaj o podaniu swojej nazwy komputera zamiast NKOM 4. Powyższy skrypt zawiera metodę ApplyQuery() dostępną w kontrolce Wonderware Alarm Viewer Control. Metody tej nie musisz wpisywać, ale możesz ją wskazać z listy wybierając w oknie skryptów opcję Insert, a następnie ActiveX 8

9 5. W taki sam sposób zdefiniuj skrypy dla przycisków: Alarmy historyczne AlarmyTyp="Historical"; AlarmyGrupa="\\NKOM\InTouch!$System"; #AlarmViewerCtrl1.ApplyQuery(AlarmyGrupa,od,do,"All",AlarmyTyp); Alarmy ze wszystkich grup AlarmyGrupa="\\NKOM\InTouch!$System"; #AlarmViewerCtrl1.ApplyQuery(AlarmyGrupa,od,do,"All",AlarmyTyp); Alarmy z grupy ZbiornikReaktor AlarmyGrupa="\\NKOM\InTouch!ZbiornikReaktor"; #AlarmViewerCtrl1.ApplyQuery(AlarmyGrupa,od,do,"All",AlarmyTyp); Alarmy z grupy zawory AlarmyGrupa="\\NKOM\InTouch!Zawory"; #AlarmViewerCtrl1.ApplyQuery(AlarmyGrupa,od,do,"All",AlarmyTyp); Alarmy z grupy ZbiornikGotowyWyrob AlarmyGrupa="\\NKOM\InTouch!ZbiornikGotowyWyrob"; #AlarmViewerCtrl1.ApplyQuery(AlarmyGrupa,od,do,"All",AlarmyTyp); 6. W taki sam sposób zdefiniuj skrypty dla przycisków pod napisem Potwierdzenie alarmów, a więc dla przycisków Alarmy ze wszystkich grup Ack $System Alarmy z grupy ZbiornikReaktor Ack ZbiornikReaktor Alarmy z grupy zawory Ack Zawory Alarmy z grupy ZbiornikGotowyWyrob Ack ZbiornikGotowyWyrob 7. Pod napisem Potwierdzenie alarmów kliknij dwukrotnie na przycisk Alarmy ze wszystkich grup i wybierz z grupy Miscellaneous opcję Disable 9

10 8. W polu Expression wpisz warunek AlarmyTyp== Summary AND AlarmyGrupa== \\NKOM\InTouch!$System, gdzie NKOM to nazwa komputera. W opcji Disabled State zaznacz Off. Warunet ten spowoduje, że przycisk będzie aktywny, gdy będą wyświetlane alarmy bieżące z grupy alarmowej $System 9. Podobnie dla przycisku Alarmy z grupy ZbiornikReaktor, znajdującego się pod napisem Potwierdzenie alarmów zdefiniuj połączenie animacyjne Disable z tą różnicą, że druga część warunku będzie wyglądać tak: AlarmyGrupa== \\NKOM\InTouch!$ZbiornikReaktor. Analogicznie wprowadź zmiany do pozostałych przycisków pod napisem Potwierdzenie alarmów 10. Zapisz skonfigurowane okno 11. Przy wyświetlonym oknie Alarmy, kliknij prawym przyciskiem myszy na oknie Alarmy, poza znajdującymi się na nim obiektami graficznymi, w celu wyświetlenia menu, z którego należy wybrać opcję Window Scripts, czyli definicja skryptów okiennych 12. Zdefiniuj poniższy skrypt okienny dla okna Alarmy z wykonaniem się skryptu w momencie otwierania okna Alarmy, a więc parametr Condition Type powinien zostać ustawiony na On Show. Wykonanie tego skryptu w chwili wyświetlenia okna Alarmy 10

11 skonfiguruje kontrolkę AlarmViewerCtrl do prezentowania wszystkich alarmów bieżących. Naciśnij OK i opuść okno skryptów 13. Wyświetl okno Menu i kliknij dwukrotnie na przycisk z napisem Alarmy i w oknie połączeń animacyjnych wybierz z grupy Touch Pushbuttons opcję Show Window i zaznacz tylko okno Alarmy 14. Zapisz konfigurację okien i uruchom Runtime 15. Przetestuj działanie obiektów na oknie Alarmy 11

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 12 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Generowanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 - Tworzenie okien w InTouch u

Ćwiczenie 2 - Tworzenie okien w InTouch u Ćwiczenie 2 - Tworzenie okien w InTouch u Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami tworzenia okien i obiektów na oknach, stworzenie okien w aplikacji szkoleniowej. Poglądowy rysunek wszystkich okien

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control

Movicon. Movicon. Pierwsze kroki z Movicon 11. Monitoring vision and control Movicon Movicon Monitoring vision and control Monitoring vision and control Pierwsze kroki z Movicon 11 Sterowanie, nadzór i kontrola w oparciu o XML Pierwsze kroki z Movicon 11 Zawartość 1. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 2 PROFICY MACHINE EDITION Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Zapoznanie się ze środowiskiem GE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10

Pierwsze kroki. CIMPLICITY HMI Plant Edition. Wersja 6.10 Pierwsze kroki CIMPLICITY HMI Plant Edition Wersja 6.10 Luty 2004 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana w żadnej formie w sposób elektroniczny czy mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki Kraków 2004

Pierwsze Kroki Kraków 2004 Pierwsze Kroki Kraków 2004 Informacje podane w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia przez Wonderware Corporation. Oprogramowanie opisane w podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Warszawa 06.08.2010 Strona 1 z 47 Spis treści Nowy Projekt... 3 Deklaracja zmiennych... 6 Tworzenie Ekranów... 8 Bar Graph... 8 Obiekt do zadawania wartości liczbowej....

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki

Spis treści 1. Wstęp i informacje ogóln 2. Laboratorium - Historian 3. Laboratorium - Pulse 4. Laboratorium Workflow Załączniki Spis treści 1. Wstęp i informacje ogólne... 2 2. Laboratorium - Historian... 3 2.1. Dodawanie tagów z kolektora Historian OPC Collector... 3 2.2. Dodawanie tagów i konfiguracja kolektora Historian Calculation

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie SCADA

Oprogramowanie SCADA Oprogramowanie SCADA w praktyce automatyka część 1 W praktyce inżyniera-automatyka kontakt z narzędziami SCADA/HMI jest bardzo częsty. Chociaż na rynku dostępny jest szereg różnego rodzaju oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Connected Components: Podstawy programowania Micro800

Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Connected Components: Podstawy programowania Micro800 Spis treści SPIS TREŚCI 3 ZANIM ZACZNIESZ 4 O ĆWICZENIU (75 MINUT) 4 MATERIAŁY DO WYKONANIA ĆWICZENIA 4 KONWENCJA OZNACZEŃ 6 ĆWICZENIE 1: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000

Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX9000 Instrukcja uruchomienia sterownika CX9000 firmy Beckhoff 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem CX9000 2. Tworzenie prostego programu w języku ST wprowadzenie 3. Zdalny pulpit systemu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe.

W menu Plik znajdują się polecenia do zarządzania projektami, rysunkami, drukowaniem jak I również ustawienia standardowe. Menu Programu Polecenia SEE Electrical są podzielone na Kategorie. Każda Kategoria zawiera Panele. Panel zawiera pojedyncze polecenia lub całe grupy poleceń związanych z danym narzędziem. Menu Plik W menu

Bardziej szczegółowo

PANEL OPERATORSKI TYPU MT

PANEL OPERATORSKI TYPU MT PANEL OPERATORSKI TYPU MT PIERWSZE KROKI SPIS TREŚCI 1. Odczyt i zapis wartości z/do rejestrów z urządzeń produkcji Lumel 3 1.1 Typy zmiennych w programie Panel Master 3 1.2 Odczyt i zapis wartości z/do

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium ASP.NET. Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005 oraz dostęp do serwera Microsoft SQL Server 2005. Treść ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika

inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika inet.admin wersja 1.0 Podstawowy Podręcznik Użytkownika SYSTHERM INFO Sp. z o.o., ul. Janickiego [WIEPOFAMA], 60-542 Poznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail: geo-info@systherm-info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej Multiterminal BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 3 1) Logowanie... 3 2) Dyspozycje...

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Windows XP cz1.

Ćwiczenia z Windows XP cz1. Ćwiczenia z Windows XP cz1. 1. Logowanie W celu zalogowania się do systemu jako nazwę użytkownika należy podać student, a pole hasło pozostawić puste i nacisnąć klawisz Enter. 2. Wylogowanie się. Po zakończonej

Bardziej szczegółowo

Asix.Evo - Pierwsze kroki

Asix.Evo - Pierwsze kroki Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Asix.Evo - Pierwsze kroki Dok. Nr PLP7E002 Wersja: 2013-09-19 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja

Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Podstawy programowania w LabView (5) Pierwsza aplikacja Do tej pory poznaliśmy środowisko programistyczne, podstawowe elementy języka programowania graficznego, obsługę plików tekstowych oraz zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

IntegraXor HMI/SCADA. Wersja 5.0. Poradnik dla początkujących

IntegraXor HMI/SCADA. Wersja 5.0. Poradnik dla początkujących IntegraXor HMI/SCADA Wersja 5.0 Poradnik dla początkujących Numer dokumentu: IGX-TUB-3B2G Data dokumentu: 21 Lipca 2009 Aktualizacje: 07 Lipca 2014 Przekład: 07 Września 2015 Autor wersji ENG: Wong Foot

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie drukarki Oprogramowanie drukarki Informacje o oprogramowaniu drukarki Oprogramowanie firmy Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3. Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi

Bardziej szczegółowo

B&R Automation Studio

B&R Automation Studio B&R Automation Studio Quick Start Document version: 1.0 PL 1 Spis treści: 1. Instalacja...4 1.1. Wymagania sprzętowe... 4 PVI RUNTIME... 4 PVI RUNTIME AND SERVER... 4 B&R AUTOMATION STUDIO... 5 1.2. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw

LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw LABORATORIUM NR 1 Wniosek zapotrzebowania - tworzenie prostego obiegu spraw Abstrakt Celem ćwiczenia jest stworzenie prostego obiegu dokumentów, który pozwoli obsłużyć proces składania i akceptowania zamówień

Bardziej szczegółowo