Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa, 01.06.2015"

Transkrypt

1 Nowy produkt mieszkaniowy Warszawa,

2 KOGO UBEZPIECZAMY 2 Preferowany profil Klienta, dla którego Proama ma najatrakcyjniejsze ceny to: rodziny z dziećmi, bez szkód mieszkaniowych, pary bezdzietne, bez szkód mieszkaniowych. Klienci, dla których ceny ubezpieczeń mogą być mniej atrakcyjne to: osoby z kilkoma odnotowanymi szkodami, osoby mieszkające w drewnianych domach.

3 CO UBEZPIECZAMY 3 DOM MIESZKANIE DOM LUB MIESZKANIE W BUDOWIE

4 CO UBEZPIECZAMY 4 DOM Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Obiekty przydomowe - czyli łącznie: Garaż Budynki niemieszkalne Obiekty małej architektury Ogrodzenia UBEZPIECZENIA DODATKOWE MIESZKANIE Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Garaż UBEZPIECZENIA DODATKOWE DOM LUB MIESZKANIE W BUDOWIE

5 W BUDOWIE DOM LUB MIESZKANIE JAK UBEZPIECZAMY Wybór na początku kwotacji 5 PAKIETY ELASTYCZNE PROAMA DOM PROAMA DOM ALL RISK 125 PLN PAKIETY EKSPRESOWE 150 PLN 200 PLN PROAMA DOM 10% ZNIŻKA W OC KOMUNIKACYJNYM MIESZKANIE BUDYNKI W BUDOWIE DOM

6 PAKIETY ELASTYCZNE 6

7 ZAKRES OCHRONY Pakiety elastyczne Budynki w budowie 7 Lokal/ Dom/ Piwnica Obiekty przydomowe/garaż Elementy stałe/ Ruchomości domowe Lokal/ Dom w budowie/ Materiały budowlane FLExA * Implozja Dym i sadza Huragan Grad Lawina Zalanie Śnieg i lód Zapadanie się ziemi Osuwanie się ziemi Trzęsienie ziemi Uderzenie pojazdu Huk ponaddźwiękowy Upadek drzew i masztów Przepięcie Dewastacja** Kradzież z włamaniem *** Rabunek *** * pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego ** ryzyko, które może być wyłączone z zakresu ochrony *** ryzyka, które mogą być wyłączone łącznie z zakresu ochrony ruchomości domowych lub piwnicy Istnieje możliwość włączenia ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych

8 RÓŻNICE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 8 Przedmiot ubezpieczenia PROAMA DOM Lokal, dom Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali PROAMA DOM ALL RISK Lokal, dom mieszkalny Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali Stałe elementy Jedna wspólna SU z murami (brak podlimitu) Przy rezygnacji z murów SU deklarowana przez Ubezpieczającego (max zł) Ruchomości domowe Piwnica SU zarówno dla ryzyk nazwanych i kradzieży z włamaniem oraz rabunku deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Wyceny : rzeczywista/ odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla ryzyk nazwanych zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego SU zarówno dla zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, rabunku oraz deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Sposób wyceny : odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla zd. los zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego OC w życiu prywatnym Odp. cywilna deliktowa za szkody wyrządzone os. trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości i wykonywaniem czynności życia codziennego oraz szkody zalaniowe na zasadzie ryzyka (max zł) Stłuczenie przed. szklanych Zakwaterowanie zastępcze Możliwość rozszerzenia ochrony Wybór SU- 1000/1500/2500 zł 30 dni max zł W zakresie W ramach SU danej kategorii mienia 90 dni max zł Pomoc finansowa Pomoc finansowa w 24 h do zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby KONCEPCJA PRODUKTU OPARTA JEST NA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEJ KALKULACJI I WYBORU 2 WARIANTÓW PRODUKTU (PROAMA DOM I PROAMA DOM ALL RISK)

9 RÓŻNICE LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI Proama Dom vs. Proama Dom All Risk 9 RYZYKO/KATEGORIA MIENIA Proama Dom Proama Dom All Risk Przepięcie 100% SU 100% SU Dewastacja 100% SU 100% SU Graffiti zł zł Kradzież z włamaniem lub rabunek z garażu lub obiektów przydomowych Kradzież zwykła elementów zewnętrznych lub części ogrodzenia Działanie zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich zł zł zł zł Sprzęt elektroniczny 70% SU 100% SU Biżuteria 20% SU (max zł) 40% SU (max zł) Gotówka 5% SU (max. 500 zł) 10% SU (max zł) Ruchomości użyczone, wypożyczone 20% SU 100% SU Sprzęt sportowy 100% SU 100% SU Niezgłoszone ruchomości o jednostkowej wartości pow PLN zł per ruchomość 100% SU ruchomości

10 ZAKWATE- ROWANIE SZKODA KOSZTY DODATKOWE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 10 Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia w granicach SU Koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie do 10% wysokości odszkodowania Koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Koszty poszukiwania przyczyn szkody do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Pomoc finansowa do zł w 24 h na zakup artykułów pierwszej potrzeby w razie szkody Zakwaterowanie zastępcze przysługuje na czas przywrócenia nieruchomości do stanu umożliwiającego zamieszkanie, gdy czas ten przekracza 2 dni Limit w Proama Dom maksymalnie przez 30 dni (do zł) Limit w Proama Dom All Risk maksymalnie przez 90 dni (do zł)

11 Suma ubezpieczenia PROAMA DOM Sposób ustalania sum ubezpieczenia 11 Dom mieszkalny (nie starsze niż 50 lat) Dom mieszkalny (starsze niż 50 lat) Wartość odtworzeniowa (nowa) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Wartość rzeczywista Elementy stałe (nie starsze niż 15 lat) Elementy stałe (starsze niż 15 lat) Wartość mienia na dzień zawarcia umowy powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych zaplanowanych w okresie ubezpieczenia Lokal mieszkalny/ dom mieszkalny w budowie Lokal mieszkalny Wartość rynkowa SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie

12 PROAMA DOM ALL RISK Sposób ustalania sum ubezpieczenia 12 Dom mieszkalny Dom mieszkalny Wartość odtworzeniowa (nowa) (nie starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe Suma ubezpieczenia (starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Wartość rzeczywista Elementy stałe Lokal mieszkalny SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie Wartość rynkowa

13 PAKIETY EKSPRESOWE 13

14 PAKIETY EKSPRESOWE Stały zakres ochrony mienia i cena we wszystkich pakietach 125, 150, 200 zł 14 Ruchomości domowe (m.in.: sprzęt AGD i RTV, meble, biżuteria) Elementy stałe OC w życiu prywatnym (pokrywa m.in.: szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości, przez posiadane dzieci i zwierzęta, szkody na skutek amatorskiego uprawiania sportów np. jazdy na rowerze czy nartach) Ubezpieczenie piwnicy Zakwaterowanie zastępcze w razie szkody Pomoc finansowa w 24h Ryzyko przepięcia Ochrona przed ryzykami nazwanymi (m.in.: pożar, zalanie, huragan, uderzenie pioruna) PAKIETY RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ SUMAMI UBEZPIECZEŃ.

15 BUDYNKI W BUDOWIE 15

16 BUDYNKI W BUDOWIE 16 Lokal mieszkalny w budowie, dom mieszkalny w budowie oraz materiały budowlane są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie poniższych ryzyk nazwanych, t.j.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów.

17 KORZYŚCI 17

18 KORZYŚCI DLA KLIENTA 18 W standardzie Proama Dom: OC w życiu prywatnym, Przepięcie Dewastacja W zakresie ubezpieczenia Proama Dom All Risk z ochroną dla: indywidualnych źródeł ciepła kradzieży zwykłej ryzyka katastrofy budowlanej działania zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich stłuczenia przedmiotów szklanych W razie szkody Proama zapewnia: 30/90-dniowe zakwaterowanie zastępcze pomoc finansową w 24 h (do zł) pokrycie kosztów akcji ratowniczej pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody Wypłata odszkodowania równa pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia Szeroki zakres OC w życiu prywatnym. W tym: szkody zalaniowe niezależnie od winy Ubezpieczonego szkody spowodowane przez zwierzęta szkody spowodowane wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także narciarstwo) Unikalne ubezpieczenia dodatkowe Wsparcie Dziecka oraz Assistance Rowerowe

19 KORZYŚCI DLA KLIENTA 10% zniżki na OC/AC 19 10% zniżka w OC komunikacyjnym przyznawana jest jeśli składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 150 zł. 10% zniżka w AC przyznawana jest jeśli łączna składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 250 zł. Zniżka może zostać naliczona dla kilku pojazdów.

20 KORZYŚCI DLA AGENTA 20 Możliwość jednoczesnej kalkulacji i wyboru 2- óch wariantów produktu (Proama Dom i Proama Dom All Risk) Pełna elastyczność kształtowania oferty intuicyjny system ProAgent Prosty system prowizyjny wyższa prowizja dla polis 3-letnich System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko brak zasady proporcji Wybór typu pakietu na początku kalkulacji Pakiety ekspresowe ze znaną z góry ceną brak pytań kwotacyjnych:

21 UBEZPIECZENIA DODATKOWE 21 OC w życiu prywatnym NNW Domowe Wsparcie Dziecka Pomoc Prawna Assistance Rowerowe Na Wypadek Powodzi Assistance Domowe

22 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 22

23 OC W ŻYCIU PRYWATNYM Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa 23 Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, na terytorium Polski, przez: Ubezpieczonego, członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przez Ubezpieczonego, opiekunki do dziecka lub pomocy domowej podczas wykonywania zleconych obowiązków. W związku z: użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za szkody zalaniowe niezależnie od winy, z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta, powstałe wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo). OC najemcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi najmowanego lub użyczanego mienia dodawana przy wyborze umowy najmu jako tytułu prawnego

24 WSPARCIE DZIECKA 24

25 WSPARCIE DZIECKA 25 Wsparcie Dziecka to innowacyjny produkt, który ma za zadanie zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utracą jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na całym świecie. Atuty ubezpieczenia Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom w postaci renty przez okres 10 lat od uzyskania do niej prawa: zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci jednego z rodziców, zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci obojga rodziców. Składka nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych rodziców. Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową? Ubezpieczony oraz jego małżonek lub partner. Komu zostanie wypłacone świadczenie? Świadczenie otrzymują wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

26 ASSISTANCE ROWEROWE 26

27 ASSISTANCE ROWEROWE 27 Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Składa się z: pomocy technicznej w przypadku awarii (transport roweru do 50 km) i uszkodzenia roweru (m. in. transport do 50 km i naprawa roweru), pomocy medycznej przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, (m. in. rehabilitacja, wizyta lekarza, transport medyczny, dentysta) w dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama pozwala stworzyć pełen pakiet dla rowerzystów (ubezpieczenie roweru jako ruchomości domowej od ognia i innych zdarzeń ub., kradzieży z włamaniem + OC w życiu prywatnym + NNW + assistance rowerowe) Dane policyjne pokazują, że liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów rośnie na rok, a w 2014 roku wyniosła W blisko 40% przypadków rowerzyści byli sprawcami tych wypadków.

28 ASSISTANCE DOMOWE 28

29 ASSISTANCE DOMOWE 29 Assistance Domowe jest kompleksowym programem usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości. Assistance Domowe składa się z: home assistance, pomocy organizacyjnej w razie szkody, pomocy medycznej, serwisu informatycznego, usług concierge, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię.

30 NNW 30

31 NNW 31 NNW obejmuje ochroną życie i zdrowie wskazanego w umowie Ubezpieczonego. Może też obejmować życie i zdrowie wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamieszkujących razem z nim w ubezpieczonym domu lub lokalu. Ochroną objęte są wypadki zaistniałe w Polsce oraz na terenie pozostałych państw europejskich. W przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonych Proama zapewnia: finansowe wsparcie dla poszkodowanego lub jego rodziny, wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę.

32 POMOC PRAWNA 32

33 POMOC PRAWNA 33 Ubezpieczenie Pomocy Prawnej stanowi dodatkowe zabezpieczenie, mające na celu ochronę Ubezpieczonego przed ponoszeniem przez niego wysokich kosztów postępowań sądowych oraz zapewnienie mu dostępu do usług specjalistów. W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia w sprawach związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz sprawach z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spadkowego bądź karnego: pokrycie kosztów pomocy prawnej, aż do zł, w tym kosztów: procesu sądowego, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, postępowania egzekucyjnego, związanych z postępowaniem sądu polubownego, notarialnych, poręczenia majątkowego. usługę Telefonicznej Asysty Prawnej.

34 NA WYPADEK POWODZI 34

35 NA WYPADEK POWODZI 35 W ramach ubezpieczenia Na Wypadek Powodzi Proama umożliwia objęcie dodatkową ochroną ubezpieczone mienie na wypadek szkód wyrządzonych przez powódź. Kto może zostać ubezpieczony? Ubezpieczony, wskazany w umowie, posiadający mienie chronione w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaki jest zakres ochrony? Ochroną objęte jest mienie wskazane w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaka jest suma ubezpieczenia? 100% sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną w ubezpieczeniu mieszkaniowym.

36 CO ZMIENILIŚMY (1/3) 36 Uproszczenie produktu rezygnacja z podlimitu dla elementów stałych przy ubezpieczeniu domu lub lokalu, stworzenie 1 wariantu OC w życiu prywatnym, stworzenie obiektów przydomowych (połączenie garażu, budynku niemieszkalnego, obiektów małej architektury, ogrodzenia), przeniesienie ubezpieczenie piwnicy dla lokali do produktu podstawowego, przeniesienie ubezpieczenia stłuczenia prz. szklanych do produktu podstawowego, usunięcie pakietów 1-3, usunięcie walidacji utrudniających elastyczność kształtowania oferty. Skrócenie czasu kwotacji usunięcie pytania o PESEL, imię i nazwisko na 1 kroku kwotacji, zamiana 4 pytań o liczbę mieszkańców na 1 łączne, przeniesienie wyboru typu pakietu na początek kwotacji, usunięcie pytania o konstrukcję dla lokali, usunięcie pytania chcę ubezpieczyć wyłącznie wyposażenie, uproszczenie słowników dla pytania o tytuł prawny i rok budowy, radio butony dla pytania o liczbę szkód i mieszkańców. Wprowadzenie Proama Dom All Risk Możliwość jednoczesnej kalkulacji i wyboru 2 wariantów produktu (ryzyka nazwane i All Risk). Proama Dom All Risk z ochroną dla indywidualnych źródeł ciepła, kradzieżą zwykłą, ryzykiem katastrofy budowlanej, działaniem zwierząt nie należących do Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz stłuczeniem przedmiotów szklanych w zakresie.

37 CO ZMIENILIŚMY (2/3) 37 Pomoc finansowa w produkcie podstawowym pomoc finansowa do zł (zwiększenie limitu i przeniesienie usługi z assistance domowego do produktu podstawowego), wydłużenie zakwaterowania zastępczego z 5 do 30 dni w Proama Dom i 90 dni w Proama Dom All Risk. Ubezpieczony Wprowadzenie możliwości dodania kolejnego ubezpieczonego dla polis mieszkaniowych (PESEL kolejnego ubezpieczonego brany pod uwagę przy naliczaniu zniżki w komunikacji). Prowizja dla polis 3-letnich płatność prowizji dla polis trzyletnich od inkasa, wyższa prowizja za sprzedaż polis trzyletnich. Przepięcie rezygnacja z limitu odpowiedzialności dla przepięcia, ryzyko przepięcia w zakresie, szeroka definicja (przepięcie atmosferyczne i elektryczne). Szkody zalaniowe Wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka dla szkód zalaniowych. Unikalne ubezpieczenia dodatkowe Wdrożenie unikalnych produktów dodatkowych: Wsparcie Dziecka, Assistance Rowerowe.

38 CO ZMIENILIŚMY (3/3) 38 Wartość odtworzeniowa dla domów Wydłużenie z 25 do 50 lat wartości odtworzeniowej (nowej) dla domów. Kradzież z włamaniem z garażu i budynku niemieszkalnego wprowadzenie ryzyka kradzieży z włamaniem z garażu i obiektów przydomowych, limit odpowiedzialności w Proama Dom zł i w Proama Dom All Risk zł. Graffiti wprowadzenie w ramach definicji dewastacji graffiti, limit odpowiedzialności w Proama Dom zł i w Proama Dom All Risk zł. Sprzęt sportowy Rezygnacja z limitu odpowiedzialności dla sprzętu sportowego. Polityka UW poszerzenie przedziału sugerowanej wartości nieruchomości dla domów wybudowanych przed rokiem 1990, usunięcie drażniących reguł UW. Siłowniki i napędy bram rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o siłowniki i napędy bram, w Proama Dom All Risk również ryzyko kradzieży zwykłej dla tej kategorii mienia.

39 DZIĘKUJEMY! Dodatkowe informacje zamieszczone w załącznikach

40 Nowy produkt mieszkaniowy - ZAŁĄCZNIKI Warszawa,

41 ZAŁĄCZNIKI Indeks 41 DEFINICJE - slajd 42 FRANSZYZY - slajd 46 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA - slajd 48 OC W ŻYCIU PRYWATNYM - slajd 51 WSPARCIE DZIECKA - slajd 54 ASSISTANCE ROWEROWE - slajd 61 ASSISTANCE DOMOWE - slajd 64 NNW - slajd 67 POMOC PRAWNA - slajd 73 NA WYPADEK POWODZI - slajd 79 Pozycje w indeksie są odpowiednio podlinkowane

42 DEFINICJE 42

43 Lokal mieszkalny Samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego, wraz z jej elementami zewnętrznymi i elementami stałymi, przeznaczona wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lub w której maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Dom mieszkalny Budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub samodzielny budynek, wraz z jego elementami stałymi i elementami zewnętrznymi, łącznie z wbudowanym garażem, przeznaczony wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lub w którym maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Ruchomości domowe Rzeczy ruchome, takie jak: meble, sprzęt AGD, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, narzędzia, sprzęt turystyczny, sprzęt fotograficzny, komputerowy, palmtopy, konsole do gier, tablety, odtwarzacze multimedialne, materiały opałowe, rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe; użyczone lub wypożyczone np. przez zakład pracy, wypożyczalnie. Elementy stałe TAKŻE INDYWIDUALNE ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PROAMA DOM ALL RISK Zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy wyposażenia domu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, piwnicy np. meble wbudowane, sprzęt AGD wbudowany, armatura sanitarna, przegrody i ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, jak również instalacje i urządzenia techniczne.

44 Garaż Budynek przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych, przy czym za garaż uważa się również samodzielną, wyodrębnioną przegrodami budowlanymi część budynku wielorodzinnego przeznaczoną do parkowania pojazdów mechanicznych (miejsce parkingowe). Obiekty przydomowe Budynek niemieszkalny, obiekty małej architektury, ogrodzenie oraz garaż znajdujące się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny. Budynek niemieszkalny WYBIERAMY JEDNĄ SU DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PODWÓRKO. UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO Budynek wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, ale nie służący do prowadzenia działalności gospodarczej, położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, taki jak: szopa, drewutnia, stodoła, obora, kurnik, chlew, stajnia. Obiekty małej architektury Niewielkie obiekty trwale związane z gruntem znajdujące się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, takie jak: wiaty, przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, studnie (w tym studnie głębinowe), nawierzchnie placów i podjazdów, posągi, grille murowane, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki, lampy ogrodowe, wodotryski (oczka wodne, fontanny), huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie. Ogrodzenie Budowla trwale związana z gruntem, znajdująca się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, wraz z bramami, furtkami, skrzynkami na listy, urządzeniami domofonu lub wideofonu oraz siłowniki i napędy bram.

45 Lokal mieszkalny w budowie Lokal mieszkalny w trakcie prac budowlanych (wznoszenie, rozbudowa, nadbudowa) od dnia osiągnięcia przez budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, stanu surowego zamkniętego (tj. wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i drzwiami zewnętrznymi) do dnia, w którym najwcześniej można przystąpić do użytkowania tego lokalu mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dom mieszkalny w budowie Dom mieszkalny w trakcie prac budowlanych od dnia podjęcia pierwszych prac na terenie budowy do dnia, w którym najwcześniej można przystąpić do użytkowania tego domu mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ubezpieczenie musi być zawarte co najmniej w zakresie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budowie lub domu mieszkalnego w budowie lub ruchomości domowych. (Na polisie musi się znajdować co najmniej jeden z tych przedmiotów ubezpieczenia). Powrót do indeksu

46 FRANSZYZY 46

47 CO TO SĄ FRANSZYZY? Franszyzy są instrumentem mającym na celu: ograniczenie częstych, małych szkód, skłonienie Ubezpieczonego do dbałości o mienie. Poprzez spełnienie swojego zadania franszyzy pozwalają na częściowe obniżenie ceny ubezpieczenia, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności oferty. W ubezpieczeniach mieszkaniowych stosujemy dwa rodzaje franszyzy: franszyzę integralną, franszyzę redukcyjną (udział w szkodzie). franszyza integralna kwota do której Klient ponosi całkowite skutki wypadku, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi Proama: 50 zł Franszyza integralna Szkodę pokrywa Klient Odszkodowanie Szkodę pokrywa Proama CZY WARTO PODWYŻSZAĆ FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ BY OBNIŻYĆ CENĘ POLISY? Podwyższenie franszyzy wiąże się z optymalizacją kosztów polisy. Warto je rozważyć jeżeli Klient nie jest w stanie ponieść jej pełnego kosztu. Klienci, którzy decydują się na udział w szkodzie mogą liczyć na zniżki składki, jednak w przypadku szkody będą musieli częściowo sfinansować naprawę uszkodzeń z własnej kieszeni. Franszyza redukcyjna odnosi się odrębnie do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Powrót do indeksu franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości 0 zł, 500 zł, zł lub zł do wyboru przez Klienta Odszkodowanie Franszyza redukcyjna Udział własny Szkodę pokrywa Klient Część szkody pokrywana przez Proama Część szkody pokrywana przez Klienta

48 48 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA

49 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA Wartość odtworzeniowa (nowa) Kwota pozwalająca w przypadku szkody na odbudowę, odkupienie, remont lub naprawę utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia z pominięciem faktycznego stopnia zużycia tego mienia, powiększona o koszty zwykłego montażu i transportu. Wartość rzeczywista Wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o faktyczne zużycie mienia ustalone na dzień poprzedzający powstanie szkody. Wartość rynkowa Wartość odpowiadająca cenie zakupu lub aktualnej cenie rynkowej ubezpieczonego mienia lub mienia o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko System ten polega na zgłoszeniu do ubezpieczenia takiej wartości mienia, która stanowi równowartość maksymalnej straty, jakiej można doznać w następstwie jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ważne: przy wyliczeniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością ubezpieczonego mienia w chwili szkody.

50 ZABEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU LUB DEWASTACJI Dostęp utrudniony dla osób trzecich (wejście wymaga siły fizycznej lub narzędzi). Ściany, sufity, podłogi i dachy nie mogą mieć niezabezpieczonych otworów. Wyłamanie drzwi nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych kluczy. Klucze do zamków i kłódek w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, jego osób bliskich opiekunki do dziecka lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez Ubezpieczonego. Wszystkie drzwi zewnętrzne (z wyłączeniem balkonowych i tarasowych) powinny być zamknięte na przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe, jeden zamek wielopunktowego ryglowania, jeden zamek elektroniczny (mechanicznoelektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem. Drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak umocowane, osadzone i prawidłowo zamknięte, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów. Jeżeli garaż znajduje się w obrębie budynku, z którego istnieje przejście do części mieszkalnej, powinien on posiadać drzwi zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową albo za pomocą elektronicznego systemu zamykania bramy. W przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem z piwnicy, garażu lub budynku niemieszkalnego drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na przynajmniej jeden zamek wielozastawkowy, jeden zamek wielopunktowego ryglowania lub jedną kłódkę wielozastawkową. Powrót do indeksu

51 51 OC W ŻYCIU PRYWATNYM

52 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 52 Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe niezależnie od winy Ubezpieczonego w następstwie zalania domu lub lokalu wskutek: wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej na skutek awarii instalacji lub nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów, pęknięcia, oderwania się lub odłączenia się przewodu doprowadzającego albo odprowadzającego wodę do albo z armatury sanitarnej oraz urządzeń domowych, samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), awarii sprzętów AGD, nieumyślnego uszkodzenia lub rozbicia akwarium.

53 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 53 SUMA GWARANCYJNA Klient elastycznie wybiera sumę gwarancyjną (maksymalna wartość zł) FRANSZYZY Integralna: 50 zł ZWROT KOSZTÓW DODATKOWYCH W GRANICACH SUMY GWARANCYJNEJ Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców (wyjaśnienie okoliczności powstania szkody), Koszty udziału Ubezpieczonego w procesie cywilnym jako strony pozwanej. Powrót do indeksu

54 54 WSPARCIE DZIECKA

55 CZYM JEST UBEZPIECZENIE WSPARCIE DZIECKA? Wsparcie Dziecka jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Nieszczęśliwy wypadek: rozumiemy, jako każde nagłe zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną Zakres terytorialny: cały świat

56 CO JEST OBJĘTE OCHRONĄ? Wsparcie Dziecka obejmuje swoim zakresem śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku. KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ? Ubezpieczony, na którego jest wystawiona polisa mieszkaniowa. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Przykłady: śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, w którym Ubezpieczony był kierującym, pasażerem czy też przechodniem, śmierć wskutek utonięcia na wakacjach, śmierć podczas rekreacyjnego uprawiania sportu (np. jazda na nartach), śmierć w wyniku pożaru, bądź zawalenia się domu, w którym przebywał Ubezpieczony, śmierć wskutek użądlenia przez owady lub w wyniku zjedzenia trującego grzyba. Ubezpieczony Współmałżonek / Partner Uprawnieni - dzieci

57 KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA RENTY MIESIĘCZNEJ? W ubezpieczeniu Wsparcie Dziecka uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest dziecko lub dzieci ubezpieczonego, który utraci życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku gdy ubezpieczony posiadał więcej niż jedno dziecko (kilku uprawnionych) należne świadczenie miesięczne jest dzielone w równych częściach, pomiędzy wszystkie dzieci. Partner osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, przy czym obie te osoby są stanu wolnego Dziecko dziecko własne Ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera lub przez któregokolwiek z nich przysposobione

58 JAK USTALA SIĘ NALEŻNE ŚWIADCZENIE? Wysokość maksymalnego miesięcznego świadczenia wynosi: w przypadku śmierci jednego ubezpieczonego zł miesięcznie, w przypadku śmierci obojga ubezpieczonych zł miesięcznie, górną granicę stanowi 120 świadczeń miesięcznych (rent) wypłacanych z tytułu śmierci danego ubezpieczonego. JAKIE SĄ ZASADY WYPŁATY RENTY? maksymalne świadczenie miesięczne jest dzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie uprawnione dzieci i wypłacane w formie renty, renta z tytułu śmierci jednego rodzica jest ustalana w wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci i wypłacana co miesiąc przez 10 lat, renta z tytułu śmierci jednego rodzica zostaje podwyższona, w przypadku śmierci drugiego z Ubezpieczonych, do wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci, śmierć drugiego z rodziców nie wydłuża 10 letniego okresu wypłaty renty dla dzieci, które nabyły prawa do świadczeń po śmierci pierwszego z nich, w przypadku jednoczesnej śmierci obojga Ubezpieczonych renta jest ustalana w wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci i wypłacana co miesiąc przez 10 lat.

59 ŚMIERĆ TYLKO JEDNEGO RODZICA Śmierć Ubezpieczonego Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Uzyskanie uprawnień do renty przez 2 dzieci Koniec wypłaty świadczeń zł / 2 dzieci = 500 zł/dziecko JEDNOCZESNA ŚMIERĆ DWOJGA RODZICÓW Śmierć Ubezpieczonych Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na Renta na 1 dziecko: 1 dziecko: 1 333,33 zł 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Uzyskanie uprawnień do renty przez 3 dzieci Koniec wypłaty świadczeń zł / 3 dzieci = 1 333,33 zł/dziecko

60 ŚMIERĆ DWOJGA RODZICÓW W RÓŻNYCH MOMENTACH Wysokość renty nie ulega zmianie po utracie prawa do świadczeń przez część uprawnionych Śmierć pierwszego Ubezpieczonego Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na Renta na 1 dziecko: 1 dziecko: 1 333,33 zł 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Śmierć drugiego rodzica Uzyskanie uprawnień do renty przez 2 dzieci Narodziny nowego dziecka Uzyskanie uprawnień do renty przez 3 dzieci Koniec wypłaty świadczeń dla Koniec wypłaty świadczeń dla trzeciego dziecka pierwszych dwóch dzieci zł / 2 dzieci = 500 zł/dziecko zł / 3 dzieci = 1 333,33 zł/dziecko Biegi okresu wypłaty rent za śmierć pierwszego i drugiego ubezpieczonego są niezależne Powrót do indeksu

61 61 ASSISTANCE ROWEROWE

62 CZYM JEST ASSISTANCE ROWEROWE? Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Assistance Rowerowe składa się z: pomocy technicznej w przypadku awarii i uszkodzenia roweru, pomocy medycznej w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. AWARIA ROWERU Nagłe i nieprzewidziane nieprawidłowe działanie elementu mechanicznego roweru powodujące brak możliwości użytkowania, przy czym za awarię roweru uznaje się również awarię ogumienia. USZKODZENIE ROWERU W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są tylko górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe (szczegóły na kolejnym slajdzie). Mechaniczne uszkodzenie roweru powstałe w wyniku zderzenia z innymi pojazdami lub osobami, powodujące brak możliwości jego użytkowania.

63 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE ROWEROWEGO ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria roweru Uszkodzenie roweru Nieszczęśliwy wypadek rowerowy Ubezpieczonego Na życzenie Ubezpieczonego Transport roweru Transport roweru Zwrot kosztów naprawy roweru Zwrot kosztów roweru zastępczego Rehabilitacja Wizyta pielęgniarki Wizyta lekarza Dentysta Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego Transport medyczny Psycholog Infolinia medyczna Infolinia rowerowa 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia Wartość rzeczywista roweru, nie więcej niż zł 7 dni, nie więcej niż 500 zł zł zł Bez limitu Powrót do indeksu

64 64 ASSISTANCE DOMOWE

65 CZYM JEST ASSISTANCE DOMOWE? Assistance Domowe jest kompleksowym programem usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości. Assistance Domowe składa się z: home assistance, pomocy organizacyjnej w razie szkody, pomocy medycznej, serwisu informatycznego, usług concierge, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe (szczegóły na kolejnym slajdzie). Sprzęt AGD Kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, płyty elektryczne i indukcyjne, piekarniki, okap, pralka, zamrażarka, zmywarka, mikrofalówka, odkurzacz, żelazko, ekspres do kawy, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat. Sprzęt RTV Telewizor, odtwarzacz i nagrywarka DVD, Blu-ray, HI-FI, kino domowe, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat. Sprzęt PC Komputer stacjonarny, monitor, laptop, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat.

66 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE DOMOWEGO ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria sprzętu AGD/RTV/PC Uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież kluczy Szkoda w ubezpieczeniu mieszkaniowym (zalanie, pożar, huragan, przepięcie, dewastacja, kradzież z włamaniem, itp.) Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego na terenie RP Hospitalizacja Ubezpieczonego Problemy ze sprzętem komputerowym Utrata dostępu do danych na twardym dysku sprzętu PC Na życzenie Ubezpieczonego Interwencja specjalisty Interwencja ślusarza Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, stolarz, itp.) Opiekun Klienta w razie szkody Dozór miejsca ubezpieczenia Transport do lokalu zastępczego Przechowanie ocalałego mienia Transport ocalałego mienia Wizyta lekarza Wizyta pielęgniarki Dostawa leków Pomoc rehabilitanta Opieka nad dziećmi lub os. niepełnosprawnymi Opieka nad zwierzętami Telefoniczna konsultacja informatyczna Odzyskiwanie danych Infolinia medyczna, remontowa, informacyjna Concierge Powrót do indeksu 600 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 300 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 700 zł 3 doby / zł 300 zł zł 500 zł 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 200 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi zł 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 2 usługi 400 zł Bez limitu Bez limitu

67 NNW 67

68 CZYM SĄ UBEZPIECZENIA NNW? NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Chroni Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczeniem może zostać objęty Ubezpieczony wskazany w umowie ubezpieczenia mieszkaniowego oraz osoby zamieszkujące z Ubezpieczonym i pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

69 W JAKICH KRAJACH DZIAŁA NNW? W przypadku NNW ochroną są objęte zdarzenia, które wystąpią na terenie: Polski, pozostałych państw europejskich. Lista Państw europejskich znajduje się w OWU w części Definicje

70 CO JEST OBJĘTE OCHRONĄ? NNW w Proama obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci: 1 trwałego uszczerbku na zdrowiu 2 śmierci W ramach NNW Proama pokrywa również koszty związane z nabyciem przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych oraz koszty operacji plastycznej. Warunkiem jest fakt poniesienia tych kosztów w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną.

71 KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ? NNW obejmuje ochroną życie i zdrowie wskazanego w umowie Ubezpieczonego. Może też obejmować życie i zdrowie wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamieszkujących razem z nim w ubezpieczonym domu lub lokalu. Liczba osób objętych ochroną jest ustalana na podstawie deklaracji Klienta, nie może być jednak wyższa niż liczba osób wskazanych na pierwszym kroku aplikacji.

72 JAK USTALA SIĘ SUMĘ UBEZPIECZENIA? Suma ubezpieczenia wynosi zł i jest oddzielna dla każdego z ubezpieczonych. Suma ubezpieczenia jest redukcyjna, co oznacza, że jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania. JAK USTALA SIĘ ODSZKODOWANIE? W przypadku: trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie jest ustalane w oparciu o określone w OWU tabele uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczony otrzymuje 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, śmierci ubezpieczonego odszkodowanie jest wypłacane w wysokości sumy ubezpieczenia, nabycia protez lub środków pomocniczych Ubezpieczonemu zostaną zwrócone poniesione z tego tytułu koszty do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, operacji plastycznej Ubezpieczonemu zostaną zwrócone poniesione z tego tytułu koszty do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Powrót do indeksu

73 POMOC PRAWNA 73

74 CZYM JEST POMOC PRAWNA? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej Proama (PP) to: uzupełnienie ubezpieczenia mieszkaniowego, ochrona Klienta, ochrona przed wysokimi kosztami postępowań sądowych, usługi specjalistów. Pomoc prawna daje Klientowi wiedzę na temat co mogę?" oraz "co mi się należy? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej w Proama obejmuje refundację celowych i zasadnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w celu obrony jego interesów prawnych związanych z: dochodzeniem przez niego lub przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku czynu niedozwolonego, umowami cywilnoprawnymi lub posiadaniem mienia ubezpieczonego na podstawie ubezpieczenia mieszkaniowego oraz nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym, prawem spadkowym i prawem karnym.

75 JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej polega na: 1 zorganizowaniu lub pokryciu kosztów pomocy prawnej, w tym: kosztów procesu sądowego, kosztów wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów związanych z postępowaniem sądu polubownego, kosztów notarialnych, poręczenia majątkowego. 2 świadczeniu usług Telefonicznej Asysty Prawnej.

76 KIEDY DZIAŁA OCHRONA? 1 Przy dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych Sąsiad prowadzący remont w swoim mieszkaniu spowodował uszkodzenie ściany w mieszkaniu Ubezpieczonego. Sąsiad nie przyznaje się do winy i nie chce wypłacić odszkodowania. W tej sytuacji Ubezpieczony może zwrócić się do prawnika w sprawie sprawdzenia możliwości prawnych wyegzekwowania odszkodowania. W przypadku kwestii prawnych związanych z umowami cywilnoprawnymi lub posiadaniem ubezpieczonego mienia oraz 2 nieruchomości, na której znajduje się dom Ubezpieczony bezskutecznie domaga się zwrotu kaucji wynikającego z umowy najmu. Właściciel sąsiedniej posesji wnosi przeciwko Ubezpieczonemu do sądu sprawę dotyczącą rzekomego zniszczenia murowanego ogrodzenia, które zostało rzekomo zniszczone przez wodę wydostającą się z oczka wodnego znajdującego się na posesji Ubezpieczonego. Klient jest przekonany, że szkoda powstała nie z jego winy i nie wie jak dochodzić sowich praw. 3 W przypadku kwestii prawnych związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym, prawem spadkowym i prawem karnym Ubezpieczony został w jego ocenie niesłusznie zwolniony z pracy i nie wie, jakie kroki podjąć w celu dochodzenia swoich praw. Ubezpieczony chce odwołać się od decyzji ZUS np. w sprawie ustalenia świadczenia emerytalnego.

77 W JAKICH KRAJACH DZIAŁA PP? Ochroną są objęte zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli: postępowania sądowe, administracyjne, przesądowe i inne również toczą się na terytorium RP. JAKA JEST SUMA UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIU POMOCY PRAWNEJ? Suma ubezpieczenia wynosi zł i jest redukcyjna, co oznacza, że zostaje pomniejszona o wypłacone odszkodowania.

78 POZA OMÓWIONY ZAKRESEM OCHRONY PRAWNEJ, KLIENCI OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z Telefonicznej Asysty Prawnej UNIKALNĄ CECHĄ USŁUGI JEST MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRAWNIKIEM PRZEZ TELEFON, MAIL LUB FAX. USŁUGA DOSTĘPNA JEST 7 DNI W TYGODNIU W GODZINACH INFORMACJA PRAWNA W TYM O OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDURACH, INSTYTUCJACH PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH, WZORÓW PISM OPINIE PRAWNE ORAZ WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WSKAZANIE ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO Powrót do indeksu

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3. Postanowienia ogólne... 3 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy w zakresie poszczególnych ubezpieczeń... 3 3.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM

HDI to znak towarowy należący do TUiR WARTA S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI TWÓJ DOM (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkaniowe. Moja Rezydencja. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie mieszkaniowe Moja Rezydencja Ogólne Warunki Ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA REZYDENCJA NR 1/08 Rozdział I Postanowienia ogólne mające zastosowanie do wszystkich umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu

jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody, przy uwzględnieniu faktycznego stopnia zużycia, powiększona o koszty zwykłego transportu Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów Mój Apartament nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD Polska S.A. Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 00 fax 22 543 08 99 www.generali.pl SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Banku DnB NORD

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali oraz ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych dla Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA PRYWATNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości domowych Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze

Szczególne warunki ubezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości domowych Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Szczególne warunki ubezpieczenia nieruchomości oraz ruchomości domowych Klientów Oney Polska S.A. Bezpieczny dom i wnętrze Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Miejsce ubezpieczenia....2

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań i domów MOJA REZYDENCJA nr 4/12 Witamy w AVIVie Dziękujemy za wybranie ubezpieczenia w Avivie. Obok ubezpieczeń mieszkaniowych oferujemy również ubezpieczenia komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych i innych podmiotów zarządzających budynkami wielomieszkaniowymi UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW HIPOTECZNYCH GETIN NOBLE BANKU S.A. WU-II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia WU-II, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik.

Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Ogólne warunki ubezpieczenia Domownik. Pod skrzydłami lwa. OWU obowiązują od 31 sierpnia 2011 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMOWNIK SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANKU S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/232/2012 z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA 2 SPIS TREŚCI KOCHANE 4 KĄTY 5 NIEZBĘDNIK BEZPIECZNEGO DOMU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI RODZINA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 9 DEFINICJE 11 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Ogólne warunki ubezpieczenia HDI RODZINA Tekst jednolity OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA HDI RODZINA (OWU) przyjętych Uchwałą Zarządu HDI Asekuracja TU S.A. (HDI) nr 219/2011 2 SPIS TREŚCI Kochane 4 KĄTY

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo