Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy produkt mieszkaniowy. Warszawa, 01.06.2015"

Transkrypt

1 Nowy produkt mieszkaniowy Warszawa,

2 KOGO UBEZPIECZAMY 2 Preferowany profil Klienta, dla którego Proama ma najatrakcyjniejsze ceny to: rodziny z dziećmi, bez szkód mieszkaniowych, pary bezdzietne, bez szkód mieszkaniowych. Klienci, dla których ceny ubezpieczeń mogą być mniej atrakcyjne to: osoby z kilkoma odnotowanymi szkodami, osoby mieszkające w drewnianych domach.

3 CO UBEZPIECZAMY 3 DOM MIESZKANIE DOM LUB MIESZKANIE W BUDOWIE

4 CO UBEZPIECZAMY 4 DOM Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Obiekty przydomowe - czyli łącznie: Garaż Budynki niemieszkalne Obiekty małej architektury Ogrodzenia UBEZPIECZENIA DODATKOWE MIESZKANIE Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Garaż UBEZPIECZENIA DODATKOWE DOM LUB MIESZKANIE W BUDOWIE

5 W BUDOWIE DOM LUB MIESZKANIE JAK UBEZPIECZAMY Wybór na początku kwotacji 5 PAKIETY ELASTYCZNE PROAMA DOM PROAMA DOM ALL RISK 125 PLN PAKIETY EKSPRESOWE 150 PLN 200 PLN PROAMA DOM 10% ZNIŻKA W OC KOMUNIKACYJNYM MIESZKANIE BUDYNKI W BUDOWIE DOM

6 PAKIETY ELASTYCZNE 6

7 ZAKRES OCHRONY Pakiety elastyczne Budynki w budowie 7 Lokal/ Dom/ Piwnica Obiekty przydomowe/garaż Elementy stałe/ Ruchomości domowe Lokal/ Dom w budowie/ Materiały budowlane FLExA * Implozja Dym i sadza Huragan Grad Lawina Zalanie Śnieg i lód Zapadanie się ziemi Osuwanie się ziemi Trzęsienie ziemi Uderzenie pojazdu Huk ponaddźwiękowy Upadek drzew i masztów Przepięcie Dewastacja** Kradzież z włamaniem *** Rabunek *** * pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego ** ryzyko, które może być wyłączone z zakresu ochrony *** ryzyka, które mogą być wyłączone łącznie z zakresu ochrony ruchomości domowych lub piwnicy Istnieje możliwość włączenia ryzyka stłuczenia przedmiotów szklanych

8 RÓŻNICE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 8 Przedmiot ubezpieczenia PROAMA DOM Lokal, dom Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali PROAMA DOM ALL RISK Lokal, dom mieszkalny Obiekty przydomowe dla domów i garaż dla lokali Stałe elementy Jedna wspólna SU z murami (brak podlimitu) Przy rezygnacji z murów SU deklarowana przez Ubezpieczającego (max zł) Ruchomości domowe Piwnica SU zarówno dla ryzyk nazwanych i kradzieży z włamaniem oraz rabunku deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Wyceny : rzeczywista/ odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla ryzyk nazwanych zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego SU zarówno dla zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem, rabunku oraz deklarowana osobno przez Ubezpieczającego (max zł) Sposób wyceny : odtworzeniowa(nowa) Dla lokali SU dla zd. los zł, SU dla kradzieży deklarowana przez Ubezpieczającego OC w życiu prywatnym Odp. cywilna deliktowa za szkody wyrządzone os. trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości i wykonywaniem czynności życia codziennego oraz szkody zalaniowe na zasadzie ryzyka (max zł) Stłuczenie przed. szklanych Zakwaterowanie zastępcze Możliwość rozszerzenia ochrony Wybór SU- 1000/1500/2500 zł 30 dni max zł W zakresie W ramach SU danej kategorii mienia 90 dni max zł Pomoc finansowa Pomoc finansowa w 24 h do zł na zakup artykułów pierwszej potrzeby KONCEPCJA PRODUKTU OPARTA JEST NA MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEJ KALKULACJI I WYBORU 2 WARIANTÓW PRODUKTU (PROAMA DOM I PROAMA DOM ALL RISK)

9 RÓŻNICE LIMITÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI Proama Dom vs. Proama Dom All Risk 9 RYZYKO/KATEGORIA MIENIA Proama Dom Proama Dom All Risk Przepięcie 100% SU 100% SU Dewastacja 100% SU 100% SU Graffiti zł zł Kradzież z włamaniem lub rabunek z garażu lub obiektów przydomowych Kradzież zwykła elementów zewnętrznych lub części ogrodzenia Działanie zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich zł zł zł zł Sprzęt elektroniczny 70% SU 100% SU Biżuteria 20% SU (max zł) 40% SU (max zł) Gotówka 5% SU (max. 500 zł) 10% SU (max zł) Ruchomości użyczone, wypożyczone 20% SU 100% SU Sprzęt sportowy 100% SU 100% SU Niezgłoszone ruchomości o jednostkowej wartości pow PLN zł per ruchomość 100% SU ruchomości

10 ZAKWATE- ROWANIE SZKODA KOSZTY DODATKOWE PROAMA DOM VS. PROAMA DOM ALL RISK 10 Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia w granicach SU Koszty uprzątnięcia miejsca ubezpieczenia po szkodzie do 10% wysokości odszkodowania Koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Koszty poszukiwania przyczyn szkody do PLN w Proama Dom i do zł w Proama Dom All Risk Pomoc finansowa do zł w 24 h na zakup artykułów pierwszej potrzeby w razie szkody Zakwaterowanie zastępcze przysługuje na czas przywrócenia nieruchomości do stanu umożliwiającego zamieszkanie, gdy czas ten przekracza 2 dni Limit w Proama Dom maksymalnie przez 30 dni (do zł) Limit w Proama Dom All Risk maksymalnie przez 90 dni (do zł)

11 Suma ubezpieczenia PROAMA DOM Sposób ustalania sum ubezpieczenia 11 Dom mieszkalny (nie starsze niż 50 lat) Dom mieszkalny (starsze niż 50 lat) Wartość odtworzeniowa (nowa) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Garaż/obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe (wg. wyboru Klienta) Wartość rzeczywista Elementy stałe (nie starsze niż 15 lat) Elementy stałe (starsze niż 15 lat) Wartość mienia na dzień zawarcia umowy powiększona o przewidywane koszty robót budowlanych zaplanowanych w okresie ubezpieczenia Lokal mieszkalny/ dom mieszkalny w budowie Lokal mieszkalny Wartość rynkowa SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie

12 PROAMA DOM ALL RISK Sposób ustalania sum ubezpieczenia 12 Dom mieszkalny Dom mieszkalny Wartość odtworzeniowa (nowa) (nie starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (nie starsze niż 25 lat) Ruchomości domowe Suma ubezpieczenia (starsze niż 50 lat) Garaż/ Obiekty przydomowe/piwnica (starsze niż 25 lat) Wartość rzeczywista Elementy stałe Lokal mieszkalny SU redukcyjna z możliwością doubezpieczenia po szkodzie Wartość rynkowa

13 PAKIETY EKSPRESOWE 13

14 PAKIETY EKSPRESOWE Stały zakres ochrony mienia i cena we wszystkich pakietach 125, 150, 200 zł 14 Ruchomości domowe (m.in.: sprzęt AGD i RTV, meble, biżuteria) Elementy stałe OC w życiu prywatnym (pokrywa m.in.: szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości, przez posiadane dzieci i zwierzęta, szkody na skutek amatorskiego uprawiania sportów np. jazdy na rowerze czy nartach) Ubezpieczenie piwnicy Zakwaterowanie zastępcze w razie szkody Pomoc finansowa w 24h Ryzyko przepięcia Ochrona przed ryzykami nazwanymi (m.in.: pożar, zalanie, huragan, uderzenie pioruna) PAKIETY RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ SUMAMI UBEZPIECZEŃ.

15 BUDYNKI W BUDOWIE 15

16 BUDYNKI W BUDOWIE 16 Lokal mieszkalny w budowie, dom mieszkalny w budowie oraz materiały budowlane są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie poniższych ryzyk nazwanych, t.j.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, implozja, huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew i masztów.

17 KORZYŚCI 17

18 KORZYŚCI DLA KLIENTA 18 W standardzie Proama Dom: OC w życiu prywatnym, Przepięcie Dewastacja W zakresie ubezpieczenia Proama Dom All Risk z ochroną dla: indywidualnych źródeł ciepła kradzieży zwykłej ryzyka katastrofy budowlanej działania zwierząt nienależących do Ubezpieczonego lub osób bliskich stłuczenia przedmiotów szklanych W razie szkody Proama zapewnia: 30/90-dniowe zakwaterowanie zastępcze pomoc finansową w 24 h (do zł) pokrycie kosztów akcji ratowniczej pokrycie kosztów poszukiwania przyczyny szkody Wypłata odszkodowania równa pełnej wartości utraconych ruchomości, bez względu na ich wiek i stopień zużycia Szeroki zakres OC w życiu prywatnym. W tym: szkody zalaniowe niezależnie od winy Ubezpieczonego szkody spowodowane przez zwierzęta szkody spowodowane wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także narciarstwo) Unikalne ubezpieczenia dodatkowe Wsparcie Dziecka oraz Assistance Rowerowe

19 KORZYŚCI DLA KLIENTA 10% zniżki na OC/AC 19 10% zniżka w OC komunikacyjnym przyznawana jest jeśli składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 150 zł. 10% zniżka w AC przyznawana jest jeśli łączna składka roczna za ubezpieczenie mieszkaniowe wyniesie przynajmniej 250 zł. Zniżka może zostać naliczona dla kilku pojazdów.

20 KORZYŚCI DLA AGENTA 20 Możliwość jednoczesnej kalkulacji i wyboru 2- óch wariantów produktu (Proama Dom i Proama Dom All Risk) Pełna elastyczność kształtowania oferty intuicyjny system ProAgent Prosty system prowizyjny wyższa prowizja dla polis 3-letnich System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko brak zasady proporcji Wybór typu pakietu na początku kalkulacji Pakiety ekspresowe ze znaną z góry ceną brak pytań kwotacyjnych:

21 UBEZPIECZENIA DODATKOWE 21 OC w życiu prywatnym NNW Domowe Wsparcie Dziecka Pomoc Prawna Assistance Rowerowe Na Wypadek Powodzi Assistance Domowe

22 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 22

23 OC W ŻYCIU PRYWATNYM Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa 23 Ubezpieczenie chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, na terytorium Polski, przez: Ubezpieczonego, członków najbliższej rodziny Ubezpieczonego, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osoby zatrudnione, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej przez Ubezpieczonego, opiekunki do dziecka lub pomocy domowej podczas wykonywania zleconych obowiązków. W związku z: użytkowaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność za szkody zalaniowe niezależnie od winy, z wykonywaniem czynności życia codziennego, w tym szkody wyrządzone przez posiadane zwierzęta, powstałe wskutek używania roweru lub amatorskiego uprawiania sportów (także snowboard i narciarstwo). OC najemcy odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi najmowanego lub użyczanego mienia dodawana przy wyborze umowy najmu jako tytułu prawnego

24 WSPARCIE DZIECKA 24

25 WSPARCIE DZIECKA 25 Wsparcie Dziecka to innowacyjny produkt, który ma za zadanie zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utracą jednego lub dwoje rodziców. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe na całym świecie. Atuty ubezpieczenia Wsparcie finansowe jest wypłacane osieroconym dzieciom w postaci renty przez okres 10 lat od uzyskania do niej prawa: zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci jednego z rodziców, zł miesięcznie do podziału na wszystkie uprawnione dzieci, w przypadku śmierci obojga rodziców. Składka nie jest uzależniona od liczby ubezpieczonych rodziców. Kto może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową? Ubezpieczony oraz jego małżonek lub partner. Komu zostanie wypłacone świadczenie? Świadczenie otrzymują wszystkie dzieci Ubezpieczonego.

26 ASSISTANCE ROWEROWE 26

27 ASSISTANCE ROWEROWE 27 Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Składa się z: pomocy technicznej w przypadku awarii (transport roweru do 50 km) i uszkodzenia roweru (m. in. transport do 50 km i naprawa roweru), pomocy medycznej przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, (m. in. rehabilitacja, wizyta lekarza, transport medyczny, dentysta) w dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. Ubezpieczenie mieszkaniowe Proama pozwala stworzyć pełen pakiet dla rowerzystów (ubezpieczenie roweru jako ruchomości domowej od ognia i innych zdarzeń ub., kradzieży z włamaniem + OC w życiu prywatnym + NNW + assistance rowerowe) Dane policyjne pokazują, że liczba wypadków komunikacyjnych z udziałem rowerzystów rośnie na rok, a w 2014 roku wyniosła W blisko 40% przypadków rowerzyści byli sprawcami tych wypadków.

28 ASSISTANCE DOMOWE 28

29 ASSISTANCE DOMOWE 29 Assistance Domowe jest kompleksowym programem usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości. Assistance Domowe składa się z: home assistance, pomocy organizacyjnej w razie szkody, pomocy medycznej, serwisu informatycznego, usług concierge, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię.

30 NNW 30

31 NNW 31 NNW obejmuje ochroną życie i zdrowie wskazanego w umowie Ubezpieczonego. Może też obejmować życie i zdrowie wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamieszkujących razem z nim w ubezpieczonym domu lub lokalu. Ochroną objęte są wypadki zaistniałe w Polsce oraz na terenie pozostałych państw europejskich. W przypadku utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonych Proama zapewnia: finansowe wsparcie dla poszkodowanego lub jego rodziny, wysoką sumę ubezpieczenia zł na każdą osobę.

32 POMOC PRAWNA 32

33 POMOC PRAWNA 33 Ubezpieczenie Pomocy Prawnej stanowi dodatkowe zabezpieczenie, mające na celu ochronę Ubezpieczonego przed ponoszeniem przez niego wysokich kosztów postępowań sądowych oraz zapewnienie mu dostępu do usług specjalistów. W ramach ubezpieczenia Proama zapewnia w sprawach związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz sprawach z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, spadkowego bądź karnego: pokrycie kosztów pomocy prawnej, aż do zł, w tym kosztów: procesu sądowego, wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, postępowania egzekucyjnego, związanych z postępowaniem sądu polubownego, notarialnych, poręczenia majątkowego. usługę Telefonicznej Asysty Prawnej.

34 NA WYPADEK POWODZI 34

35 NA WYPADEK POWODZI 35 W ramach ubezpieczenia Na Wypadek Powodzi Proama umożliwia objęcie dodatkową ochroną ubezpieczone mienie na wypadek szkód wyrządzonych przez powódź. Kto może zostać ubezpieczony? Ubezpieczony, wskazany w umowie, posiadający mienie chronione w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaki jest zakres ochrony? Ochroną objęte jest mienie wskazane w ramach ubezpieczenia mieszkaniowego. Jaka jest suma ubezpieczenia? 100% sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną w ubezpieczeniu mieszkaniowym.

36 CO ZMIENILIŚMY (1/3) 36 Uproszczenie produktu rezygnacja z podlimitu dla elementów stałych przy ubezpieczeniu domu lub lokalu, stworzenie 1 wariantu OC w życiu prywatnym, stworzenie obiektów przydomowych (połączenie garażu, budynku niemieszkalnego, obiektów małej architektury, ogrodzenia), przeniesienie ubezpieczenie piwnicy dla lokali do produktu podstawowego, przeniesienie ubezpieczenia stłuczenia prz. szklanych do produktu podstawowego, usunięcie pakietów 1-3, usunięcie walidacji utrudniających elastyczność kształtowania oferty. Skrócenie czasu kwotacji usunięcie pytania o PESEL, imię i nazwisko na 1 kroku kwotacji, zamiana 4 pytań o liczbę mieszkańców na 1 łączne, przeniesienie wyboru typu pakietu na początek kwotacji, usunięcie pytania o konstrukcję dla lokali, usunięcie pytania chcę ubezpieczyć wyłącznie wyposażenie, uproszczenie słowników dla pytania o tytuł prawny i rok budowy, radio butony dla pytania o liczbę szkód i mieszkańców. Wprowadzenie Proama Dom All Risk Możliwość jednoczesnej kalkulacji i wyboru 2 wariantów produktu (ryzyka nazwane i All Risk). Proama Dom All Risk z ochroną dla indywidualnych źródeł ciepła, kradzieżą zwykłą, ryzykiem katastrofy budowlanej, działaniem zwierząt nie należących do Ubezpieczonego lub osób bliskich oraz stłuczeniem przedmiotów szklanych w zakresie.

37 CO ZMIENILIŚMY (2/3) 37 Pomoc finansowa w produkcie podstawowym pomoc finansowa do zł (zwiększenie limitu i przeniesienie usługi z assistance domowego do produktu podstawowego), wydłużenie zakwaterowania zastępczego z 5 do 30 dni w Proama Dom i 90 dni w Proama Dom All Risk. Ubezpieczony Wprowadzenie możliwości dodania kolejnego ubezpieczonego dla polis mieszkaniowych (PESEL kolejnego ubezpieczonego brany pod uwagę przy naliczaniu zniżki w komunikacji). Prowizja dla polis 3-letnich płatność prowizji dla polis trzyletnich od inkasa, wyższa prowizja za sprzedaż polis trzyletnich. Przepięcie rezygnacja z limitu odpowiedzialności dla przepięcia, ryzyko przepięcia w zakresie, szeroka definicja (przepięcie atmosferyczne i elektryczne). Szkody zalaniowe Wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka dla szkód zalaniowych. Unikalne ubezpieczenia dodatkowe Wdrożenie unikalnych produktów dodatkowych: Wsparcie Dziecka, Assistance Rowerowe.

38 CO ZMIENILIŚMY (3/3) 38 Wartość odtworzeniowa dla domów Wydłużenie z 25 do 50 lat wartości odtworzeniowej (nowej) dla domów. Kradzież z włamaniem z garażu i budynku niemieszkalnego wprowadzenie ryzyka kradzieży z włamaniem z garażu i obiektów przydomowych, limit odpowiedzialności w Proama Dom zł i w Proama Dom All Risk zł. Graffiti wprowadzenie w ramach definicji dewastacji graffiti, limit odpowiedzialności w Proama Dom zł i w Proama Dom All Risk zł. Sprzęt sportowy Rezygnacja z limitu odpowiedzialności dla sprzętu sportowego. Polityka UW poszerzenie przedziału sugerowanej wartości nieruchomości dla domów wybudowanych przed rokiem 1990, usunięcie drażniących reguł UW. Siłowniki i napędy bram rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o siłowniki i napędy bram, w Proama Dom All Risk również ryzyko kradzieży zwykłej dla tej kategorii mienia.

39 DZIĘKUJEMY! Dodatkowe informacje zamieszczone w załącznikach

40 Nowy produkt mieszkaniowy - ZAŁĄCZNIKI Warszawa,

41 ZAŁĄCZNIKI Indeks 41 DEFINICJE - slajd 42 FRANSZYZY - slajd 46 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA - slajd 48 OC W ŻYCIU PRYWATNYM - slajd 51 WSPARCIE DZIECKA - slajd 54 ASSISTANCE ROWEROWE - slajd 61 ASSISTANCE DOMOWE - slajd 64 NNW - slajd 67 POMOC PRAWNA - slajd 73 NA WYPADEK POWODZI - slajd 79 Pozycje w indeksie są odpowiednio podlinkowane

42 DEFINICJE 42

43 Lokal mieszkalny Samodzielna, wydzielona część budynku wielorodzinnego, wraz z jej elementami zewnętrznymi i elementami stałymi, przeznaczona wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lub w której maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Dom mieszkalny Budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub samodzielny budynek, wraz z jego elementami stałymi i elementami zewnętrznymi, łącznie z wbudowanym garażem, przeznaczony wyłącznie do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lub w którym maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej jest przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej przez Ubezpieczonego lub jego osoby bliskie pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Ruchomości domowe Rzeczy ruchome, takie jak: meble, sprzęt AGD, odzież i inne przedmioty wspólnego i osobistego użytku, rowery, narzędzia, sprzęt turystyczny, sprzęt fotograficzny, komputerowy, palmtopy, konsole do gier, tablety, odtwarzacze multimedialne, materiały opałowe, rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe; użyczone lub wypożyczone np. przez zakład pracy, wypożyczalnie. Elementy stałe TAKŻE INDYWIDUALNE ŹRÓDŁA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W PROAMA DOM ALL RISK Zamontowane lub wbudowane na stałe (w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi) elementy wyposażenia domu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego, piwnicy np. meble wbudowane, sprzęt AGD wbudowany, armatura sanitarna, przegrody i ścianki działowe, drzwi wraz z futrynami i zamkami, podłogi i podwieszane sufity wraz z zamontowanymi w nich elementami, jak również instalacje i urządzenia techniczne.

44 Garaż Budynek przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych, przy czym za garaż uważa się również samodzielną, wyodrębnioną przegrodami budowlanymi część budynku wielorodzinnego przeznaczoną do parkowania pojazdów mechanicznych (miejsce parkingowe). Obiekty przydomowe Budynek niemieszkalny, obiekty małej architektury, ogrodzenie oraz garaż znajdujące się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny. Budynek niemieszkalny WYBIERAMY JEDNĄ SU DLA WSZYSTKICH OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PODWÓRKO. UBEZPIECZENIE NA PIERWSZE RYZYKO Budynek wykorzystywany do celów innych niż mieszkaniowe, ale nie służący do prowadzenia działalności gospodarczej, położony na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, taki jak: szopa, drewutnia, stodoła, obora, kurnik, chlew, stajnia. Obiekty małej architektury Niewielkie obiekty trwale związane z gruntem znajdujące się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, takie jak: wiaty, przydomowe oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, studnie (w tym studnie głębinowe), nawierzchnie placów i podjazdów, posągi, grille murowane, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki, lampy ogrodowe, wodotryski (oczka wodne, fontanny), huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie. Ogrodzenie Budowla trwale związana z gruntem, znajdująca się na terenie nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, wraz z bramami, furtkami, skrzynkami na listy, urządzeniami domofonu lub wideofonu oraz siłowniki i napędy bram.

45 Lokal mieszkalny w budowie Lokal mieszkalny w trakcie prac budowlanych (wznoszenie, rozbudowa, nadbudowa) od dnia osiągnięcia przez budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal, stanu surowego zamkniętego (tj. wyodrębnienie budowanych lokali stropami, ścianami, oknami i drzwiami zewnętrznymi) do dnia, w którym najwcześniej można przystąpić do użytkowania tego lokalu mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Dom mieszkalny w budowie Dom mieszkalny w trakcie prac budowlanych od dnia podjęcia pierwszych prac na terenie budowy do dnia, w którym najwcześniej można przystąpić do użytkowania tego domu mieszkalnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Ubezpieczenie musi być zawarte co najmniej w zakresie lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budowie lub domu mieszkalnego w budowie lub ruchomości domowych. (Na polisie musi się znajdować co najmniej jeden z tych przedmiotów ubezpieczenia). Powrót do indeksu

46 FRANSZYZY 46

47 CO TO SĄ FRANSZYZY? Franszyzy są instrumentem mającym na celu: ograniczenie częstych, małych szkód, skłonienie Ubezpieczonego do dbałości o mienie. Poprzez spełnienie swojego zadania franszyzy pozwalają na częściowe obniżenie ceny ubezpieczenia, a co za tym idzie poprawę konkurencyjności oferty. W ubezpieczeniach mieszkaniowych stosujemy dwa rodzaje franszyzy: franszyzę integralną, franszyzę redukcyjną (udział w szkodzie). franszyza integralna kwota do której Klient ponosi całkowite skutki wypadku, a powyżej której pełną odpowiedzialność za szkodę ponosi Proama: 50 zł Franszyza integralna Szkodę pokrywa Klient Odszkodowanie Szkodę pokrywa Proama CZY WARTO PODWYŻSZAĆ FRANSZYZĘ REDUKCYJNĄ BY OBNIŻYĆ CENĘ POLISY? Podwyższenie franszyzy wiąże się z optymalizacją kosztów polisy. Warto je rozważyć jeżeli Klient nie jest w stanie ponieść jej pełnego kosztu. Klienci, którzy decydują się na udział w szkodzie mogą liczyć na zniżki składki, jednak w przypadku szkody będą musieli częściowo sfinansować naprawę uszkodzeń z własnej kieszeni. Franszyza redukcyjna odnosi się odrębnie do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Powrót do indeksu franszyza redukcyjna kwota potrącana z odszkodowania niezależnie od jego wysokości 0 zł, 500 zł, zł lub zł do wyboru przez Klienta Odszkodowanie Franszyza redukcyjna Udział własny Szkodę pokrywa Klient Część szkody pokrywana przez Proama Część szkody pokrywana przez Klienta

48 48 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA

49 WYCENA UBEZPIECZONEGO MIENIA Wartość odtworzeniowa (nowa) Kwota pozwalająca w przypadku szkody na odbudowę, odkupienie, remont lub naprawę utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego mienia z pominięciem faktycznego stopnia zużycia tego mienia, powiększona o koszty zwykłego montażu i transportu. Wartość rzeczywista Wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o faktyczne zużycie mienia ustalone na dzień poprzedzający powstanie szkody. Wartość rynkowa Wartość odpowiadająca cenie zakupu lub aktualnej cenie rynkowej ubezpieczonego mienia lub mienia o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko System ten polega na zgłoszeniu do ubezpieczenia takiej wartości mienia, która stanowi równowartość maksymalnej straty, jakiej można doznać w następstwie jednego zdarzenia ubezpieczeniowego. Ważne: przy wyliczeniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością ubezpieczonego mienia w chwili szkody.

50 ZABEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU LUB DEWASTACJI Dostęp utrudniony dla osób trzecich (wejście wymaga siły fizycznej lub narzędzi). Ściany, sufity, podłogi i dachy nie mogą mieć niezabezpieczonych otworów. Wyłamanie drzwi nie jest możliwe bez udziału narzędzi, a otwarcie bez użycia podrobionych kluczy. Klucze do zamków i kłódek w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, jego osób bliskich opiekunki do dziecka lub pomocy domowej albo osób upoważnionych przez Ubezpieczonego. Wszystkie drzwi zewnętrzne (z wyłączeniem balkonowych i tarasowych) powinny być zamknięte na przynajmniej dwa zamki wielozastawkowe, jeden zamek wielopunktowego ryglowania, jeden zamek elektroniczny (mechanicznoelektroniczny) lub jeden zamek z certyfikatem. Drzwi balkonowe i tarasowe oraz okna powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak umocowane, osadzone i prawidłowo zamknięte, że otwarcie ich przy użyciu siły fizycznej lub narzędzi przez osoby trzecie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów. Jeżeli garaż znajduje się w obrębie budynku, z którego istnieje przejście do części mieszkalnej, powinien on posiadać drzwi zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową albo za pomocą elektronicznego systemu zamykania bramy. W przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem z piwnicy, garażu lub budynku niemieszkalnego drzwi zewnętrzne powinny być zamknięte na przynajmniej jeden zamek wielozastawkowy, jeden zamek wielopunktowego ryglowania lub jedną kłódkę wielozastawkową. Powrót do indeksu

51 51 OC W ŻYCIU PRYWATNYM

52 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 52 Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe niezależnie od winy Ubezpieczonego w następstwie zalania domu lub lokalu wskutek: wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej lub grzewczej na skutek awarii instalacji lub nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów, pęknięcia, oderwania się lub odłączenia się przewodu doprowadzającego albo odprowadzającego wodę do albo z armatury sanitarnej oraz urządzeń domowych, samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), awarii sprzętów AGD, nieumyślnego uszkodzenia lub rozbicia akwarium.

53 OC W ŻYCIU PRYWATNYM 53 SUMA GWARANCYJNA Klient elastycznie wybiera sumę gwarancyjną (maksymalna wartość zł) FRANSZYZY Integralna: 50 zł ZWROT KOSZTÓW DODATKOWYCH W GRANICACH SUMY GWARANCYJNEJ Koszty działań podjętych w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców (wyjaśnienie okoliczności powstania szkody), Koszty udziału Ubezpieczonego w procesie cywilnym jako strony pozwanej. Powrót do indeksu

54 54 WSPARCIE DZIECKA

55 CZYM JEST UBEZPIECZENIE WSPARCIE DZIECKA? Wsparcie Dziecka jest innowacyjnym produktem w ramach ubezpieczeń mieszkaniowych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku utraci jednego lub dwoje rodziców. Odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty. Nieszczęśliwy wypadek: rozumiemy, jako każde nagłe zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczonego wywołane przyczyną zewnętrzną Zakres terytorialny: cały świat

56 CO JEST OBJĘTE OCHRONĄ? Wsparcie Dziecka obejmuje swoim zakresem śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku. KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ? Ubezpieczony, na którego jest wystawiona polisa mieszkaniowa. Może również obejmować życie jego współmałżonka lub partnera. Przykłady: śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, w którym Ubezpieczony był kierującym, pasażerem czy też przechodniem, śmierć wskutek utonięcia na wakacjach, śmierć podczas rekreacyjnego uprawiania sportu (np. jazda na nartach), śmierć w wyniku pożaru, bądź zawalenia się domu, w którym przebywał Ubezpieczony, śmierć wskutek użądlenia przez owady lub w wyniku zjedzenia trującego grzyba. Ubezpieczony Współmałżonek / Partner Uprawnieni - dzieci

57 KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA RENTY MIESIĘCZNEJ? W ubezpieczeniu Wsparcie Dziecka uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest dziecko lub dzieci ubezpieczonego, który utraci życie w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W przypadku gdy ubezpieczony posiadał więcej niż jedno dziecko (kilku uprawnionych) należne świadczenie miesięczne jest dzielone w równych częściach, pomiędzy wszystkie dzieci. Partner osoba, z którą Ubezpieczony pozostaje w nieformalnym związku i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, przy czym obie te osoby są stanu wolnego Dziecko dziecko własne Ubezpieczonego lub jego małżonka albo partnera lub przez któregokolwiek z nich przysposobione

58 JAK USTALA SIĘ NALEŻNE ŚWIADCZENIE? Wysokość maksymalnego miesięcznego świadczenia wynosi: w przypadku śmierci jednego ubezpieczonego zł miesięcznie, w przypadku śmierci obojga ubezpieczonych zł miesięcznie, górną granicę stanowi 120 świadczeń miesięcznych (rent) wypłacanych z tytułu śmierci danego ubezpieczonego. JAKIE SĄ ZASADY WYPŁATY RENTY? maksymalne świadczenie miesięczne jest dzielone proporcjonalnie pomiędzy wszystkie uprawnione dzieci i wypłacane w formie renty, renta z tytułu śmierci jednego rodzica jest ustalana w wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci i wypłacana co miesiąc przez 10 lat, renta z tytułu śmierci jednego rodzica zostaje podwyższona, w przypadku śmierci drugiego z Ubezpieczonych, do wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci, śmierć drugiego z rodziców nie wydłuża 10 letniego okresu wypłaty renty dla dzieci, które nabyły prawa do świadczeń po śmierci pierwszego z nich, w przypadku jednoczesnej śmierci obojga Ubezpieczonych renta jest ustalana w wysokości zł podzielonych na wszystkie uprawnione dzieci i wypłacana co miesiąc przez 10 lat.

59 ŚMIERĆ TYLKO JEDNEGO RODZICA Śmierć Ubezpieczonego Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Uzyskanie uprawnień do renty przez 2 dzieci Koniec wypłaty świadczeń zł / 2 dzieci = 500 zł/dziecko JEDNOCZESNA ŚMIERĆ DWOJGA RODZICÓW Śmierć Ubezpieczonych Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na Renta na 1 dziecko: 1 dziecko: 1 333,33 zł 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Uzyskanie uprawnień do renty przez 3 dzieci Koniec wypłaty świadczeń zł / 3 dzieci = 1 333,33 zł/dziecko

60 ŚMIERĆ DWOJGA RODZICÓW W RÓŻNYCH MOMENTACH Wysokość renty nie ulega zmianie po utracie prawa do świadczeń przez część uprawnionych Śmierć pierwszego Ubezpieczonego Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 500 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na Renta na 1 dziecko: 1 dziecko: 1 333,33 zł 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Renta na 1 dziecko: 1 333,33 zł Śmierć drugiego rodzica Uzyskanie uprawnień do renty przez 2 dzieci Narodziny nowego dziecka Uzyskanie uprawnień do renty przez 3 dzieci Koniec wypłaty świadczeń dla Koniec wypłaty świadczeń dla trzeciego dziecka pierwszych dwóch dzieci zł / 2 dzieci = 500 zł/dziecko zł / 3 dzieci = 1 333,33 zł/dziecko Biegi okresu wypłaty rent za śmierć pierwszego i drugiego ubezpieczonego są niezależne Powrót do indeksu

61 61 ASSISTANCE ROWEROWE

62 CZYM JEST ASSISTANCE ROWEROWE? Assistance Rowerowe jest unikalnym programem usług pomocowych dla rowerzystów. Ubezpieczenie obejmuje ochroną wszystkie osoby, które wspólne z Ubezpieczonym tworzą gospodarstwo domowe i zamieszkują ubezpieczaną nieruchomość. Assistance Rowerowe składa się z: pomocy technicznej w przypadku awarii i uszkodzenia roweru, pomocy medycznej w przypadku nieszczęśliwego wypadku rowerowego, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. AWARIA ROWERU Nagłe i nieprzewidziane nieprawidłowe działanie elementu mechanicznego roweru powodujące brak możliwości użytkowania, przy czym za awarię roweru uznaje się również awarię ogumienia. USZKODZENIE ROWERU W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są tylko górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe (szczegóły na kolejnym slajdzie). Mechaniczne uszkodzenie roweru powstałe w wyniku zderzenia z innymi pojazdami lub osobami, powodujące brak możliwości jego użytkowania.

63 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE ROWEROWEGO ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria roweru Uszkodzenie roweru Nieszczęśliwy wypadek rowerowy Ubezpieczonego Na życzenie Ubezpieczonego Transport roweru Transport roweru Zwrot kosztów naprawy roweru Zwrot kosztów roweru zastępczego Rehabilitacja Wizyta pielęgniarki Wizyta lekarza Dentysta Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego Transport medyczny Psycholog Infolinia medyczna Infolinia rowerowa 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia 2 usługi / 50 km od miejsca zdarzenia Wartość rzeczywista roweru, nie więcej niż zł 7 dni, nie więcej niż 500 zł zł zł Bez limitu Powrót do indeksu

64 64 ASSISTANCE DOMOWE

65 CZYM JEST ASSISTANCE DOMOWE? Assistance Domowe jest kompleksowym programem usług pomocowych, związanych z użytkowaniem ubezpieczonej nieruchomości. Assistance Domowe składa się z: home assistance, pomocy organizacyjnej w razie szkody, pomocy medycznej, serwisu informatycznego, usług concierge, dostępu do usług informacyjnych poprzez infolinię. W ubezpieczeniu assistance nie ma określonej jako takiej sumy ubezpieczenia. Najczęściej podane są górne granice odpowiedzialności za poszczególne zdarzenia losowe (szczegóły na kolejnym slajdzie). Sprzęt AGD Kuchenka gazowa, kuchenka elektryczna, płyty elektryczne i indukcyjne, piekarniki, okap, pralka, zamrażarka, zmywarka, mikrofalówka, odkurzacz, żelazko, ekspres do kawy, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat. Sprzęt RTV Telewizor, odtwarzacz i nagrywarka DVD, Blu-ray, HI-FI, kino domowe, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat. Sprzęt PC Komputer stacjonarny, monitor, laptop, które są w chwili ich awarii nie starsze niż 6 lat.

66 USŁUGI W RAMACH ASSISTANCE DOMOWEGO ZDARZENIE Usługa assistance Limit odpowiedzialności Awaria sprzętu AGD/RTV/PC Uszkodzenie lub zatrzaśniecie drzwi, kradzież kluczy Szkoda w ubezpieczeniu mieszkaniowym (zalanie, pożar, huragan, przepięcie, dewastacja, kradzież z włamaniem, itp.) Nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego na terenie RP Hospitalizacja Ubezpieczonego Problemy ze sprzętem komputerowym Utrata dostępu do danych na twardym dysku sprzętu PC Na życzenie Ubezpieczonego Interwencja specjalisty Interwencja ślusarza Interwencja specjalisty (hydraulik, elektryk, szklarz, stolarz, itp.) Opiekun Klienta w razie szkody Dozór miejsca ubezpieczenia Transport do lokalu zastępczego Przechowanie ocalałego mienia Transport ocalałego mienia Wizyta lekarza Wizyta pielęgniarki Dostawa leków Pomoc rehabilitanta Opieka nad dziećmi lub os. niepełnosprawnymi Opieka nad zwierzętami Telefoniczna konsultacja informatyczna Odzyskiwanie danych Infolinia medyczna, remontowa, informacyjna Concierge Powrót do indeksu 600 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 300 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 700 zł 3 doby / zł 300 zł zł 500 zł 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 1 usługa 500 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi 200 zł per zdarzenia, maksymalnie 2 usługi zł 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 3 dni/ 150 zł per dzień, maksymalnie 2 usługi 2 usługi 400 zł Bez limitu Bez limitu

67 NNW 67

68 CZYM SĄ UBEZPIECZENIA NNW? NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Chroni Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczeniem może zostać objęty Ubezpieczony wskazany w umowie ubezpieczenia mieszkaniowego oraz osoby zamieszkujące z Ubezpieczonym i pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

69 W JAKICH KRAJACH DZIAŁA NNW? W przypadku NNW ochroną są objęte zdarzenia, które wystąpią na terenie: Polski, pozostałych państw europejskich. Lista Państw europejskich znajduje się w OWU w części Definicje

70 CO JEST OBJĘTE OCHRONĄ? NNW w Proama obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci: 1 trwałego uszczerbku na zdrowiu 2 śmierci W ramach NNW Proama pokrywa również koszty związane z nabyciem przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych oraz koszty operacji plastycznej. Warunkiem jest fakt poniesienia tych kosztów w następstwie nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną.

71 KTO MOŻE ZOSTAĆ OBJĘTY OCHRONĄ? NNW obejmuje ochroną życie i zdrowie wskazanego w umowie Ubezpieczonego. Może też obejmować życie i zdrowie wskazanych imiennie w umowie ubezpieczenia osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym i zamieszkujących razem z nim w ubezpieczonym domu lub lokalu. Liczba osób objętych ochroną jest ustalana na podstawie deklaracji Klienta, nie może być jednak wyższa niż liczba osób wskazanych na pierwszym kroku aplikacji.

72 JAK USTALA SIĘ SUMĘ UBEZPIECZENIA? Suma ubezpieczenia wynosi zł i jest oddzielna dla każdego z ubezpieczonych. Suma ubezpieczenia jest redukcyjna, co oznacza, że jest pomniejszana o wypłacone odszkodowania. JAK USTALA SIĘ ODSZKODOWANIE? W przypadku: trwałego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie jest ustalane w oparciu o określone w OWU tabele uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczony otrzymuje 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku, śmierci ubezpieczonego odszkodowanie jest wypłacane w wysokości sumy ubezpieczenia, nabycia protez lub środków pomocniczych Ubezpieczonemu zostaną zwrócone poniesione z tego tytułu koszty do wysokości 15% sumy ubezpieczenia, operacji plastycznej Ubezpieczonemu zostaną zwrócone poniesione z tego tytułu koszty do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Powrót do indeksu

73 POMOC PRAWNA 73

74 CZYM JEST POMOC PRAWNA? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej Proama (PP) to: uzupełnienie ubezpieczenia mieszkaniowego, ochrona Klienta, ochrona przed wysokimi kosztami postępowań sądowych, usługi specjalistów. Pomoc prawna daje Klientowi wiedzę na temat co mogę?" oraz "co mi się należy? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej w Proama obejmuje refundację celowych i zasadnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w celu obrony jego interesów prawnych związanych z: dochodzeniem przez niego lub przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku czynu niedozwolonego, umowami cywilnoprawnymi lub posiadaniem mienia ubezpieczonego na podstawie ubezpieczenia mieszkaniowego oraz nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom mieszkalny, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym, prawem spadkowym i prawem karnym.

75 JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA? Ubezpieczenie Pomocy Prawnej polega na: 1 zorganizowaniu lub pokryciu kosztów pomocy prawnej, w tym: kosztów procesu sądowego, kosztów wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego, kosztów postępowania egzekucyjnego, kosztów związanych z postępowaniem sądu polubownego, kosztów notarialnych, poręczenia majątkowego. 2 świadczeniu usług Telefonicznej Asysty Prawnej.

76 KIEDY DZIAŁA OCHRONA? 1 Przy dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych Sąsiad prowadzący remont w swoim mieszkaniu spowodował uszkodzenie ściany w mieszkaniu Ubezpieczonego. Sąsiad nie przyznaje się do winy i nie chce wypłacić odszkodowania. W tej sytuacji Ubezpieczony może zwrócić się do prawnika w sprawie sprawdzenia możliwości prawnych wyegzekwowania odszkodowania. W przypadku kwestii prawnych związanych z umowami cywilnoprawnymi lub posiadaniem ubezpieczonego mienia oraz 2 nieruchomości, na której znajduje się dom Ubezpieczony bezskutecznie domaga się zwrotu kaucji wynikającego z umowy najmu. Właściciel sąsiedniej posesji wnosi przeciwko Ubezpieczonemu do sądu sprawę dotyczącą rzekomego zniszczenia murowanego ogrodzenia, które zostało rzekomo zniszczone przez wodę wydostającą się z oczka wodnego znajdującego się na posesji Ubezpieczonego. Klient jest przekonany, że szkoda powstała nie z jego winy i nie wie jak dochodzić sowich praw. 3 W przypadku kwestii prawnych związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, prawem rodzinnym, prawem spadkowym i prawem karnym Ubezpieczony został w jego ocenie niesłusznie zwolniony z pracy i nie wie, jakie kroki podjąć w celu dochodzenia swoich praw. Ubezpieczony chce odwołać się od decyzji ZUS np. w sprawie ustalenia świadczenia emerytalnego.

77 W JAKICH KRAJACH DZIAŁA PP? Ochroną są objęte zdarzenia zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli: postępowania sądowe, administracyjne, przesądowe i inne również toczą się na terytorium RP. JAKA JEST SUMA UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIU POMOCY PRAWNEJ? Suma ubezpieczenia wynosi zł i jest redukcyjna, co oznacza, że zostaje pomniejszona o wypłacone odszkodowania.

78 POZA OMÓWIONY ZAKRESEM OCHRONY PRAWNEJ, KLIENCI OTRZYMUJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z Telefonicznej Asysty Prawnej UNIKALNĄ CECHĄ USŁUGI JEST MOŻLIWOŚĆ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z PRAWNIKIEM PRZEZ TELEFON, MAIL LUB FAX. USŁUGA DOSTĘPNA JEST 7 DNI W TYGODNIU W GODZINACH INFORMACJA PRAWNA W TYM O OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDURACH, INSTYTUCJACH PRZESYŁANIE AKTÓW PRAWNYCH, WZORÓW PISM OPINIE PRAWNE ORAZ WERYFIKACJA DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW WSKAZANIE ADWOKATA LUB RADCY PRAWNEGO Powrót do indeksu

Nowy produkt mieszkaniowy. Wrocław, 25.09.2015

Nowy produkt mieszkaniowy. Wrocław, 25.09.2015 Nowy produkt mieszkaniowy Wrocław, 25.09.2015 CO UBEZPIECZAMY 2 DOM Ruchomości domowe Elementy stałe (możliwość ubezpieczenia przy rezygnacji z murów ) Obiekty przydomowe - czyli łącznie: Garaż Budynki

Bardziej szczegółowo

KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC?

KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE AC? Autocasco CZYM JEST AUTOCASCO? Ubezpieczenie autocasco (AC) ma na celu przede wszystkim zrekompensowanie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jak i jego wyposażenia, gdy

Bardziej szczegółowo

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL

ZALETY DOM MAX. Centrum Szkoleń CAPITOL ZALETY DOM MAX 1 Zawartość pakietu 7 najbardziej pożądanych ubezpieczeń : Mienie od wszystkich ryzyk!!!!!!!!! Assistance wraz z naprawą sprzętu RTV, AGD i concierge!!!!!!!! Elektronika poza miejscem ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 PRZEDMIOT ZAKRES Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych - ASK- runda 1 ogrodzenie ogrodzenie wraz ze stałymi elementami (w tym siłowniki), możliwość rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty

GoBiznes nowy produkt dla MSP. Warsztaty nowy produkt dla MSP Warsztaty dla kogo? Dla Przedsiębiorców, których wartość majątku w jednej lokalizacji nie przekracza 10 mln zł, a we wszystkich lokalizacjach 20 mln zł. Dla Przedsiębiorców, których

Bardziej szczegółowo

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław

PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT. Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław PAKIET CONCORDIA AGRO EKSPERT Lidia Kisiel 605-693-566 Odział Wrocław AGENDA AGRO EKSPERT [GE B2 - GE S2 GE] 1. Informacje ogólne 2. Jakie ryzyka mogą być ubezpieczone? 3. Analiza poszczególnych ryzyk

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. Ubezpieczenia pozakomunikacyjne

ERGO 7. Ubezpieczenia pozakomunikacyjne ERGO 7. Ubezpieczenia pozakomunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 24 czerwca 2016 1 z 41 2 z 41 Co, kogo i od czego chronimy? Zdjęcie zawsze po lewej stronie slajdu wyrównane do prowadnic Mienie (mieszkanie,

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A

REGIONALNE BIURO OBSŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ PROGRES S.C. A.PIEŃKOWSKA-PŁOTCZYK, M. KLIMASZEWSKI 11114715/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 4377/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Pakiet Bezpieczny Rolnik Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Pakiet Bezpieczny Rolnik Ubezpieczenia obowiązkowe Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego Obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego

Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego Ubezpieczenia majątkowe dla klienta indywidualnego Katowice, 10 wrzesień 2015 Rodzaje ubezpieczeń majątkowych PZU Dom Plus: - mieszkania, domy, domy w budowie, nagrobek cmentarny (również jako samodzielne

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A

ASEKUR PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11192641/A Załącznik nr do Pełnomocnictwa Nr 774/04 określający maksymalne sumy uprawniające Agenta do Działu II "Pozostałe osobowe oraz majątkowe" według Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3. Postanowienia ogólne... 3 2. Zawarcie i rozwiązanie umowy w zakresie poszczególnych ubezpieczeń... 3 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona. Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych

Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona. Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych Concordia Agro Dobrze ułożona ochrona Marcin Pabiś Sergiusz Lenhardt Biuro Ubezpieczeń Majątkowych Co rolnik chce ubezpieczyć? BUDYNEK GOSPODARCZY SZERSZY ZAKRES UBEZPIECZENIA BUDYNKU MIENIE W GOSPODARSTWIE

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Pieczątka Przedstawiciela Compensy .................. dn,.......... 2015 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM

KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM KARTA PRODUKTU DO UBEZPIECZENIA PZU DOM Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym i ma za zadanie przedstawić kluczowe informacje o produkcie oraz pomóc Klientowi w zrozumieniu

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów zawieranych z Česká pojišťovna Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (działającą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ MIESZKANIOWYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA

COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA COMPENSA RODZINA (19034) KLAUZULA NR 11 PAKIET DLA LEKARZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043)

Celny pomysł na biznes. Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) Celny pomysł na biznes Compensa Firma (19043) Komunikacja MSP (22043) W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów Co nowego w DMS? Od 09.07.2013 wprowadzamy zmiany dotyczące: dowiedz się więcej 2 Czy wiesz,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI I OCHRONA SPRZĘTU

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI I OCHRONA SPRZĘTU PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI I OCHRONA SPRZĘTU Produkt KOMPLEKSOWA OCHRONA PG przedłużona gwarancja - jest to produkt ubezpieczeniowy, którego celem jest pokrycie kosztów naprawy usterek lub awarii sprzętu (awaria

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Aby przystąpić do programu niezbędne jest wykupienie jednego z poniższych ubezpieczeń:

Aby przystąpić do programu niezbędne jest wykupienie jednego z poniższych ubezpieczeń: Gothaer TU S.A. przedstawia ofertę Grupowego Ubezpieczenia dla Policjantów i pracowników cywilnych Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, firma Gothaer

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo