Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013"

Transkrypt

1 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A.

2 Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia NNW 2. Zakres ubezpieczenia OC w życiu prywatnym 3. Assistance 4. Karta ubezpieczeniowa 5. Promocja programu 6. Ścieżka sprzedaży

3 O ubezpieczeniach Suma ubezpieczenia NNW: zł Suma ubezpieczenia OC: zł Assistance na terenie Polski Składka za pakiet: 63 zł za cały rok akademicki dla studenta 67 zł za cały rok dla pracownika

4 Ubezpieczenie NNW działa w każdej sytuacji na uczelni, po zajęciach w czasie wolnym, podczas praktyk/w pracy, w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportów, podczas prowadzenia samochodu, w wakacje, w ferie, w weekendy.

5 Ubezpieczenie... NNW działa na całym świecie 365 dni w roku, 24 h OC w życiu prywatnym i Assistance na terenie Polski

6 Przedmiot ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeo objętych ochroną ubezpieczeniową: śmierd osoby objętej ubezpieczeniem, uszkodzenie ciała osoby objętej ubezpieczeniem, rozstrój zdrowia osoby objętej ubezpieczeniem, poniesione koszty.

7 Ubezpieczenie NNW - definicje Nieszczęśliwy wypadek (NW) zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, zaistniałe w okresie ubezpieczenia, niezależne od woli Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Rozszerzenie definicji nieszczęśliwego wypadku o zawał serca i krwotok śródczaszkowy w przypadku zgonu oraz uszczerbku na zdrowiu. Rozszerzenie definicji o popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego. Rozszerzenie definicji obrażenia ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia o ustalonej przyczynie. Trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe naruszenie sprawności organizmu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (odniesienie do Tabeli Świadczeo).

8 Zakres ubezpieczenia NNW studentów

9 Zakres ubezpieczenia NNW pracowników Uniwersytetu Łódzkiego

10 Najczęściej występujące obrażenia Złamanie w obrębie kości ręki np. przy 3% uszczerbku - wypłata zł Zwichnięcie stawu kolanowego np.: przy 5% uszczerbku - wypłata zł Złamanie, wybicie zęba stałego w wyniku NNW wypłata 200 zł/ząb Złamanie kości ogonowej, np.: przy 3,5% uszczerbku - wypłata zł

11 Ubezpieczenie NNW a bójka studentów Bójka - starcie trzech lub więcej osób wzajemnie zadających sobie razy, z których każda występuje w podwójnym charakterze - jako napadnięty i napastnik.

12 Ubezpieczenie NNW-wyłączenia odpowiedzialności W stanie po użyciu: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych (o ile istnieje związek przyczynowy ze zdarzeniem) W wyniku zatrucia spowodowanego nikotyną, spożyciem alkoholu, albo użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii W wyniku udziału w bójkach (z wyjątkiem obrony koniecznej) W związku w z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa W wyniku kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silnikowym bez odpowiednich uprawnieo Aktywny udział w strajkach, rozruchach, zamieszkach, aktach protestacyjnych, blokadach dróg, sabotażu Zadośduczynienie za doznany ból, cierpienia fizyczne i moralne Odszkodowania za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy

13 Assistance 1. Pomoc medyczna (limit zł): wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego (do 500 zł) transport medyczny 2. Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna organizację rehabilitacji (do 500 zł) dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego/medycznego (do 300 zł) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza (do 300 zł) domowa opieka pielęgniarska po hospitalizacji (do zł) 3. Pomoc psychologa (do zł) 4. Informacja medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą

14 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnośd cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu lub osobie, wyrządzone osobie trzeciej czynem niedozwolonym w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Suma gwarancyjna w wysokości zł (zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 50 zł).

15 Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone w skutek: Rażącego niedbalstwa Posiadania lub użytkowania nieruchomości łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi za wyjątkiem mienia, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmy, dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp.. Posiadania lub używania ruchomości; w tym urządzeo gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego Posiadania zwierząt Amatorskiego uprawiania sportu

16 Ubezpieczenie OC studentów obejmuje także... zalanie komuś pokoju w akademiku, zarysowanie rowerem samochodu, pogryzienie przechodnia przez psa należącego do studenta.

17 Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym Podstawowe wyłączenia odpowiedzialności: W stanie po użyciu: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych (o ile istnieje związek przyczynowy ze zdarzeniem) Wyrządzone umyślnie Wyrządzone osobie bliskiej Ubezpieczonego Związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu Wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeo Wyrządzone przez posiadane zwierzęta egzotyczne Wyrządzone wskutek amatorskiego uprawiania snowboardu

18 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli akademickich UŁ Suma gwarancyjna: ,00 zł na wszystkie zdarzenia dla każdej ubezpieczonej osoby. Składka od 1 ubezpieczonej osoby- 3 zł

19 Karta ubezpieczeniowa Karta zostanie przygotowana wspólnie ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego Karta ułatwia zgłaszanie szkód Daje możliwośd doubezpieczenia się na korzystnych warunkach przed wyjazdem na narty czy na stypendium za granicę

20 Promocja programu 1. Ulotki z informacją o programie i sposobie przystąpienia do niego materiały do pobrania w dziekanatach od Plakaty ing do studentów i pracowników Informacja o programie na stronie internetowej uczelni

21 Ścieżka ubezpieczenia NNW

22 Zadania osób obsługujących ubezpieczenie NNW 1. Promocja programu poprzez rozwieszenie plakatów na terenie uczelni. 2. Rozdanie studentom zgłaszającym się do dziekanatów ulotek promujących program wraz z instrukcją jak się ubezpieczyć. 3. Dystrybucja kart ubezpieczeniowych NAU dla studentów.

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy ZESPÓŁ SZKÓŁ W WICKU Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy P O L I S A GGB 11791579 Zgłaszanie roszczeń 24 h na dobę przez cały tydzień Infolinia 801 102 102 /jeden impuls/ 22 566 55 55 /z tel. komórkowego/

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club

Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club Karta Produktu ubezpieczenia podróży zagranicznej dla posiadaczy kart Diners Club UBEZPIECZYCIEL AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Polsce w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B. UBEZPIECZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Załącznik Nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKOŁY PODSATWOWEJ NR 59 W KATOWICACH Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolna 2014/2015

Oferta szkolna 2014/2015 Oferta szkolna 2014/2015 Pakiet Aktywna Szkoła wsparcie: Szanowna/y Pani Dyrektor/Panie Dyrektorze, Rado Pedagogiczna, Rado Rodziców Jak co roku, w imieniu swoim i Towarzystw Ubezpieczeniowych pozwalamy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA KL, NNW, OC i ASSISTANCE STYPENDYSTÓW PROJEKTU SIGMA (Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń KL, NNW, OC i Assistance, stypendystów projektu SIGMA zawartej dnia 19.08.2013

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni,

Szanowni Państwo, Jednocześnie utrzymaliśmy funkcjonujące dotychczas rozwiązania, z których byliście Państwo zadowoleni, Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce nowe Ogólne Warunki Ubezpieczeń Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, uczniów, studentów i personelu Placówek Oświatowo-Wychowawczych oferowane przez Nauczycielską

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ KARTA PRODUKTU DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Inteligo Karta Produktu przygotowana przez PZU SA we współpracy z PKO Bank Polski S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI 1 2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SKI I SPORT TU EUROPA SA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ...5 01. POSTANOWIENIA OGÓLNE...5 02. DEFINICJE... 5 03. UMOWA UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ Pamiętaj! Wykup

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OWU tour 9/2011 1.0 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Podróżnych INTER Tour, zwane dalej w skrócie OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Classic wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Spis treści I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1 Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo