Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło"

Transkrypt

1 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło 1

2 Wzorce Web Model View Controller Page Controller każda strona ma własny Front Controller jeden uniwersalny, Interpretujący komendy. Template View 2

3 Wzorce projektowe Web Na podstawie: Enterprise Solution Patterns Using Microsoft.NET Projekt MVC Page Cache Page Controller Intercepting Filter Front Controller Implementacja Implementacja Pache Cache w ASP.NET Implementacja Page Controller w ASP.NET Implementacja Intercepting Filter w ASP.NET Implementacja MVC w ASP.NET Implementacja Front Controller w ASP.NET 3

4 MVC cd Struktura Modelu MVC Kontroler Model Widok 4

5 Model pasywny MVC (wg.net) cd MVC Pasywny :Kontroler :Model :Widok obsłużzdarzenie Uzytkownik uaktualnij wyświ etlda ne podajstan 5

6 Model aktywny MVC (wg.net) sd MVC.Active Źródło zmian :Model :W idok Tylko poinformuj, że zaszła jakaś zmiana! obsłużzdarzenie() powiadom() uaktualnij() daj AktualneWartości() dane() 6

7 Model aktywny - obserwator Rozwiązanie problemu zależności Modelu od reszty modułów za pomocą ogólnego interfejsu obserwatora, który jest realizowany przez pozostałe moduły. cd MVC Obserwator Kontroler «realize» Model «interface» Obserwator + uaktualnij() : void «realize» Widok 7

8 Wady i zalety MVC Zalety Wady Wiele widoków różne strony aplikacji webowej mogą prezentować dane z tych samych obiektów modelu, Zmiany łatwiejsze zmiany zmieniającego się dużo częściej od modelu interfejsu Zależność od platformy Kod interfejsu użytkownika często ściśle zależy od specyficznych cech platformy.. Nadmierne skomplikowanie dodatkowe warstwy oraz rygor niezależności; intensywne wykorzystanie programowania zdarzeniowego, które jest trudne w debugowaniu. Koszt częstych uaktualnień/powiadomień uaktualnienie widoku zabiera formularzowi jakiś czas; gdy model często zmienia swój stan, może zablokować ekran, a przez to uniemożliwić pracę dla użytkownika. 8

9 Refaktoryzacja SP ==> MVC Prześledzimy proces refaktoryzacji z z wzorca: Single Page Controller do wzorca: MVC Single Page Aplikacja do wyświetlania albumów muzycznych. Widok Kontroler+Model Dane znajdują się w bazie (u nas plik Accessa: baza.mdb) Widok Model Kontroler Refaktoryzacja 1 Refaktoryzacja 2 1. Za pomocą menu rozwijalnego z [listą albumów] użytkownik wybiera album. 2. Użytkownik wybiera opcję Pokaż. 3. System wyświetla [tabelę z utworami] na [wybranym albumie]. 9

10 Na początek wszystko na stronie 1/2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> Import Namespace="System.Data" %> Import Namespace="System.Data.OleDb" %> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>album płytowy</title> <script language="c#" runat="server"> void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) if (!IsPostBack) String selectcmd = "select * from Plyty"; OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Projekty\\svn\\pgui\\LN_2007\\NET\\baza.mdb'"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd,myConnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "plyty"); recordingselect.datasource = ds; recordingselect.datatextfield = "tytul"; recordingselect.datavaluefield = "id"; recordingselect.databind(); Cały kod jest wewnątrz strony ASP.NET void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) String selectcmd = String.Format( "select * from Nagrania where albumid = 0 order by id", (string)recordingselect.selecteditem.value); OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Projekty\\svn\\pgui\\LN_2007\\NET\\baza.mdb'"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "nagrania"); MyDataGrid.DataSource = ds; MyDataGrid.DataBind(); Kod uruchamiany podczas ładowania strony. Wypełnia danymi listę rozwijalną z płytami. Model + Kontroler? Kod uruchamiany po wciśnięciu przycisku 'Pokaż'. (czyli jest pewien typ kontrolera) protected void recordingselect_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) </script> </head> Dalszy ciąg tego samego pliku na następnym slajdzie. 10

11 Na początek wszystko na stronie 2/2 Kod ASP, który wyświetla kontrolki na formularzu. Prezentacja? <body> <form id="form1" runat="server" method="post"> <div> Album płytowy (Atchitektura Jednolita (brak MVC))</div> <br /> Wybierz płytę:<br /> <asp:dropdownlist ID="recordingSelect" runat="server" Width="332px" OnSelectedIndexChanged="recordingSelect_SelectedIndexChanged" AutoPostBack="True"> </asp:dropdownlist> <asp:button ID="Button1" runat="server" Text="Pokaż" Width="99px" OnClick="SubmitBtn_Click" /> <br /> <br /> <asp:gridview ID="MyDataGrid" runat="server" Width="433px"> </asp:gridview> <br /> </form> </body> </html> Kod ten nie podłącza odpowiednich atrybutów kontrolek do źródeł danych. Zajmuje się tym kod 'kontrolera' odwołując się za pomocą ID 11

12 Demo w Microsoft Visual Studio Single Page 12

13 Wszystko na stronie - Podsumowanie Zalety Wady Bardzo prosta, Łatwa w implementacji, Łatwo i szybko można wykonać jakiekolwiek zmiany, Kod jest zgromadzony w jednym pliku, przez co mamy nad nim pełną kontrolę. Łatwe kopiuj+wklej Mało pracy! < pozornie, ale dobre do prototypowania Problem z rozdzieleniem zadań między programistów i projektantów HTML, Problemy z powstawaniem błędów, Problem z ponownym użyciem kodu, który zapewnia dostęp do bazy danych. (Na każdej stronie musimy umieszczać kod inicjalizujący połączenie.) 13

14 Refaktoring 1 (Model+Kontroler) Widok Code Behind w.net każda strona ASP.NET posiada dodatkowy plik z kodem zarządzającym daną stroną ASP. W ten sposób łatwo możemy oddzielić widok od kontrolera-modelu (uwaga, ale nie kontrolera aplikacji). 14

15 Diagram klas (Model+Kontroler) Widok class ModelWidok.NET _Default Default.aspx Sy s t em.web.ui.p age + Page_Load(object, System.EventArgs) : void + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void «partial» + Button1: asp:butt on + M ydatagrid: asp:gri dview + recordingselect: asp:dropdownlist W pliku: Default.aspx.cs W pliku: Default.aspx Uwaga! Ta notacja nie dotyczy słowa kluczowego partial, dla którego powinniśmy raczej podawać atrybuty w jednej klasie, lub ewentualnie lepiej za pomocą asocjacji. 15

16 Refaktoring 1 - Widok Co pozostanie w naszym widoku? Plik Default.aspx class ModelWidok.NETa _Default Sy s t em.web.ui.p age + Page_Load(object, System.EventArgs) : void + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void «partial» Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> Album płytowy (Widok-Kontroler)</div> <br /> Wybierz płytę:<br /> <asp:dropdownlist ID="recordingSelect" runat="server" AutoPostBack="True" Width="332px"> </asp:dropdownlist> <asp:button ID="Button1" runat="server" OnClick="SubmitBtn_Click" Text="Pokaż" Width="99px" /> <br /> <br /> <asp:gridview ID="MyDataGrid" runat="server" Width="433px"> </asp:gridview> </form> </body> </html> Default.aspx + Button1: asp:butt on + M ydatagrid: asp:gridview + recordingselect: asp:dropdownlist 16

17 Zawartość pliku: Default.aspx.cs (czyli Code Behind) Refaktoring 1 - Kontroler+Model using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.OleDb; public partial class _Default : System.Web.UI.Page public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) if (!IsPostBack) String selectcmd = "select * from Plyty"; OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Temp\\baza.mdb'"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "plyty"); recordingselect.datasource = ds; recordingselect.datatextfield = "tytul"; recordingselect.datavaluefield = "id"; recordingselect.databind(); Kontroler, który jest jeszcze nadal zintegrowany z modelem, czyli klasami odwołującymi się do bazy danych. public void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) String selectcmd = String.Format( "select * from Nagrania where albumid = 0 order by id", (string)recordingselect.selecteditem.value); OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\\Temp\\baza.mdb"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "nagrania"); MyDataGrid.DataSource = ds; MyDataGrid.DataBind(); 17

18 Demo w Visual Studio: Proces refaktoringu projektu Single Page. 18

19 Refaktoring 2 - Zadanie 1 Stworzyć pełny Model-Widok-Kontroler na podstawie poprzedniego wzoru. Przenieść fragment związany z pobieraniem danych z bazy do osobnej klasy. class MVC.NET Kontroler ModelWidok.NET::_Default System.Web.UI.Page + Page_ Load(obj ect, System.EventArgs) : void + Subm itbtn_ Cli ck(object, EventArgs) : void Model BramaDoBazy + Bram adobazy() + dajnagrani a(string) : DataSet + dajplyty() : DataSet Widok ModelWidok.NET::Default.aspx + Button1: asp:button + M ydatagri d: asp:gri dvi ew + recordi ngsel ect: asp:dropdownlist 19

20 Co mógłby zawierać kontroler? using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; Tu odwołujemy się do modelu z prośbą o udostępnienie informacji o stanie zbioru z płytami. public partial class _Default : System.Web.UI.Page public void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) if (!IsPostBack) recordingselect.datasource = BramaDoBazy.dajPlyty(); recordingselect.datatextfield = "tytul"; recordingselect.datavaluefield = "id"; recordingselect.databind(); Tu odwołujemy się do modelu z prośbą o udostępnienie stanu dotyczącego konkretnej płyty: (string)recordingselect.selecteditem.value public void SubmitBtn_Click(Object sender, EventArgs e) MyDataGrid.DataSource = BramaDoBazy.dajNagrania((string)recordingSelect.SelectedItem.Value); MyDataGrid.DataBind(); 20

21 Dla leniwych... (rozwiązanie) using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Data.OleDb; Tworzymy nową klasę i umieszczamy ją w folderze: App_Code public class BramaDoBazy public BramaDoBazy() public static DataSet dajplyty() String selectcmd = "select * from Plyty"; OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='c:\\Temp\\baza.mdb'"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "plyty"); return ds; public static DataSet dajnagrania(string albumid) String selectcmd = String.Format( "select * from Nagrania where albumid = 0 order by id", albumid); OleDbConnection myconnection = new OleDbConnection( "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=c:\\Temp\\baza.mdb"); OleDbDataAdapter mycommand = new OleDbDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "nagrania"); return ds; Tworzymy obiekt DataSet, który będzie przechować STAN SESJI. Synchronizujemy stan sesji ze STANEM MODELU. W naszym przypadku stan modelu jst w bazie danych. 21

22 Page Controller - wprowadzenie Odseparowaliśmy model od widoku, czyli interfejs użytkownika od logiki biznesowej. 1. Teraz pora na dodanie dynamicznej nawigacji pomiędzy stronami. Często wciśnięcie tego samego przycisku może poprowadzić użytkownika do różnych stron w następnym kroku. Kasowanie a w kliencie pocztowym nie zaprowadzi użytkownika do strony startowej, lecz najczęściej wyświetli następną wiadomość. Walidacja danych wprowadzonych w formularzu może w wyniku wyświetlić komunikat o błędzie lub przejść do następnego kroku procesu. Itp. 2. Jak zapewnić aby wszystkie strony zawierały wspólny nagłówek Rozwiązanie: można zastosować wzorzec Page Controller z uwzględnieniem dziedziczenia. 22

23 Page Controller class Page Controller Model + Logika Biznesowa: Page Controller - Obsluz zadanie HT T P (request): - Uaktualnij m odel i zdecyduj o nastepnym widoku: Widok - Wygeneruj HT M L: 23

24 Eliminacja duplikacji kodu W celu wyeliminowania powtarzających się fragmentów kodu (np. walidacji parametrów) można zastosować kontroler bazowy. class Kontroler Bazowy KontrolerBazowy - Wspolna funkcjonalnosc (m etody): KontrolerStrony_1 - Funkcje specyficzne dla strony 1: KontrolerStrony_2 - Funkcje specyficzne dla strony 2: 24

25 A automatyczne testy? Problem: Aby wykonać testy naszej aplikacji musielibyśmy uruchamiać serwer aplikacji... class KontrolerBazowyTesty (verte) ModelWidok.NET::_Default System.Web.UI.Page + Page_Load(object, System.EventArgs) : void + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void «partial» ModelWidok.NET::Default.aspx + Button1: asp:button + M ydatagrid: asp:gridview + recordingselect: asp:dropdownlist KontrolerBazowy - Wspolna funkcjonalnosc (m etody): KontrolerStrony_1 - Funkcje specyficzne dla strony 1: KontrolerStrony_2 - Funkcje specyficzne dla strony 2: 25

26 A automatyczne testy? Problem: Aby przetestować musielibyśmy uruchamiać serwer aplikacji... class KontrolerBazowyTesty ModelWidok.NET::_Default System.Web.UI.Page + Page_ Load(obj ect, System.EventArgs) : voi d + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void «partial» 1. Tutaj będzie znajdować się cały kod zależny od ASP.NET 2. Będziemy przekazywać parametry w formie niezlaeżnej od HTTP. (np. w postaci kolekcji) ModelWidok.NET::Default.aspx + Button1: asp:b utton + M ydatagri d: asp:gri dv iew + recordi ngsel ect: asp:dropdownlist KontrolerBazowy - Wspolna funkcjonalnosc (m etody): 3. Kontroler możemy wykorzystać również w innych aplikacjach! (Nawet typu Desktop.) KontrolerStrony_1 - Funkcje specyficzne dla strony 1: KontrolerStrony_2 - Funkcje specyficzne dla strony 2: 26

27 A automatyczne testy? Zależy od zapytania HTTP class KontrolerBazowyTesty ModelWidok.NET::_Default System.Web.UI.Page + Page_ Load(obj ect, System.EventArgs) : voi d + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void Teraz aby utworzyć testy automatyczne kontrolera nie musimy symulować żądań HTTP (Request) «partial» Nie zależy od zapytania HTTP ModelWidok.NET::Default.aspx + Button1: asp:b utton + M ydatagri d: asp:gri dv iew + recordi ngsel ect: asp:dropdownlist KontrolerBazowy - Wspolna funkcjonalnosc (m etody): KontrolerStrony_1 - Funkcje specyficzne dla strony 1: KontrolerStrony_2 - Funkcje specyficzne dla strony 2: 27

28 A automatyczne testy? class KontrolerBazowyTesty ModelWidok.NET::_Default System.Web.UI.Page + Page_ Load(obj ect, System.EventArgs) : voi d + Subm itbtn_click(object, EventArgs) : void CodeBehind pełni rolę pośredniego model prezentacji, wykonujący transformację elementów z postaci HTTP na postać z dziedziny aplikacji lub do postaci ogólnych kolekcji. «partial» ModelWidok.NET::Default.aspx + Button1: asp:b utton + M ydatagri d: asp:gri dv iew + recordi ngsel ect: asp:dropdownlist KontrolerBazowy - Wspolna funkcjonalnosc (m etody): Kontroler uniwersalny, niezależny od samego zapytania HTTP. KontrolerStrony_1 - Funkcje specyficzne dla strony 1: KontrolerStrony_2 - Funkcje specyficzne dla strony 2: 28

29 Zalety Page Controller - Podsumowanie Ograniczenia Prostota ponieważ każda strona jest zarządzana przez własny kontroler. Wzorzec jest zalecany dla stron ze stosunkowo prostą nawigacją. Jest wzorcem wbudowanym i zalecanym przez.net Zastosowanie kontrolera bazowego zwiększa ponowne użycie kodu. Rozszerzalność bardziej złożona logika może być delegowana do oddzielnych klas pomocniczych. Rozdzielenie zadań programisty od projektanta www. Jeden kontroler dla każdej strony sprawdza się gdy mamy w miarę statyczną strukturę stron aplikacji oraz nawigacji między nimi. Głębokie zależności dziedziczenia prowadzą do trudnych do utrzymania i rozwoju projektów. Dodatkowo często wymagają wielu operacji warunkowych. W przypadku bardzo skomplikowanego systemu rozważ zastosowanie wzorca Front Controller. W klasycznej postaci nie umożliwia wykonywania automatycznych testów. Kontroler zależy od zawartości formularza na stronie, czyli od specyficznych pól zawartych w obiekcie Request. Dopiero zastosowanie dodatkowego kontrolera dedykowanego do samego ASP.NET. 29

30 Założenia do Front Controller Problem: Jaka jest najkorzystniejsza architektura dla skomplikowanej aplikacji Web aby osiągnąć wysoki wskaźnik ponownego użycia kodu oraz elastyczności przy jak najmniejszym duplikowaniu kodu. Problem: Wspólna funkcjonalność jest dzielona przez wiele widoków. Potrzebna jest centralizacja tej logiki aby uniknąć powtarzania się kodu. Problem: Zbiór widoków wykorzystuje te same dane. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest scentralizowane pobieranie danych. Czyli unikamy powtarzania się kodu odpowiedzialnego za pobieranie danych w poszczególnych widokach. Problem: Automatyczne testowanie. Testować chcemy nie tylko model, ale także kontroler. 30

31 Front Controller - Wprowadzenie W Page Controller: mamy jednego potomka wszystkich stron, ale którego funkcjonalność z czasem rozrasta się do bardzo dużych rozmiarów, aby uniknąć warunków w klasie bazowej musimy budować skomplikowane i złożone struktury dziedziczenia, zarządza JEDNĄ stroną, czyli trudno jest nam zrealizować zarządzanie nawigacją, czyli logikę aplikacji, zarządza jedną stroną a więc trudno jest w jednym miejscu zrealizować WSPÓLNĄ część funkcjonalności aplikacji (komunikaty, bezpieczeństwo, itp.) przywiązanie strony, formularza do konkretnego URLa, również wprowadza ograniczenie do aplikacji (wyobraźmy sobie np. kreator, gdzie potrzebne byłyby operacje warunkowe w kontrolerze bazowym) 31

32 Front Controller - Wprowadzenie Rozwiązanie: Filtracja wszystkich zapytań przez JEDEN główny kontroler. Front Kontroler jest realizowany w dwóch częściach: Handler (obsługa) oraz hierarchii akcji (Concrete Command) Zadania Handlera: Pobranie parametrów bezpośrednio z zapytania HTTP. Selekcja akcji (komendy, command) do ruchomienia. Komendy są częścią kontrolera. Zaleta: Po zakończeniu operacji przez komendę wybiera ona widok do wyświetlenia. scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwo wątkowe możliwość konfiguracji 32

33 Struktura i scenariusz Front Controllera Struktura Scenariusz 33

34 Implementacja W.Net implementacja jest skomplikowana ze względu na wbudowany i ściśle zintegrowany ze środowiskiem wzorzec Page Controllera. Potrzebna jest budowa całego silnika Front Controllera. Należy stosować tylko i wyłącznie dla faktycznie rozbudowanych systemów. Zakładamy, że potrzebujemy stworzyć dwie strony z wspólnym nagłówkiem. 34

35 Kod klasy bazowej using System; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; public class BasePage : Page protected Label ; protected Label sitename; virtual protected void PageLoadEvent(object sender, System.EventArgs e) protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) if (!IsPostBack) string name = Context.User.Identity.Name; .text = DatabaseGateway.RetrieveAddress(name); sitename.text = "Micro-site"; PageLoadEvent(sender, e); #region Web Form Designer generated code override protected void OnInit(EventArgs e) // // CODEGEN: This call is required by the ASP.NET Web Form Designer. // InitializeComponent(); base.oninit(e); /// <summary> /// Required method for Designer support - do not modify /// the contents of this method with the code editor. /// </summary> private void InitializeComponent() this.load += new System.EventHandler(this.Page_Load); #endregion 35

36 Projekt obiektu Handler using System; using System.Web; public class Handler : IHttpHandler public void ProcessRequest(HttpContext context) Command command = CommandFactory.Make(context.Request.Params); command.execute(context); public bool IsReusable get return true; using System; using System.Collections.Specialized; public class CommandFactory public static Command Make(NameValueCollection parms) string sitename = parms["site"]; Command command = new UnknownCommand(); if (sitename == null sitename.equals("micro")) command = new MicroSite(); else if (sitename.equals("macro")) command = new MacroSite(); return command; using System; using System.Web; public interface Command void Execute(HttpContext context); 36

37 Konfiguracja Handlera Plik konfiguracyjny: <httphandlers> <add verb="*" path="page*.aspx" type="handler,frontcontroller" /> </httphandlers> 37

38 Komendy 38

39 RedirectingCommand using System; using System.Web; public abstract class RedirectingCommand : Command private UrlMap map = UrlMap.SoleInstance; protected abstract void OnExecute(HttpContext context); public void Execute(HttpContext context) OnExecute(context); string url = String.Format("0?1", map.map[context.request.url.absolutepath], context.request.url.query); context.server.transfer(url); 39

40 UrlMap public class UrlMap : IConfigurationSectionHandler private readonly NameValueCollection _commands = new NameValueCollection(); public const string SECTION_NAME = "controller.mapping"; public static UrlMap SoleInstance get return (UrlMap)ConfigurationSettings.GetConfig(SECTION_NAME); object IConfigurationSectionHandler.Create(object parent, object configcontext, XmlNode section) return (object)new UrlMap(parent, configcontext, section); private UrlMap() /*no-op*/ public UrlMap(object parent, object configcontext, XmlNode section) try XmlElement entrieselement = section["entries"]; foreach (XmlElement element in entrieselement) _commands.add(element.attributes["key"].value, element.attributes["url"].value); catch (Exception ex) throw new ConfigurationException("Error while parsing configuration section.", ex, section); public NameValueCollection Map get return _commands; <controller.mapping> <entries> <entry key="/patterns/frontc/3/page1.aspx" url="actualpage1.aspx" /> <entry key="/patterns/frontc/3/page2.aspx" url="actualpage2.aspx" /> </entries> </controller.mapping> 40

41 MicroSite using System; using System.Web; public class MicroSite : RedirectingCommand protected override void OnExecute(HttpContext context) string name = context.user.identity.name; context.items["address"] = WebUsersDatabase.RetrieveAddress(name); context.items["site"] = "Micro-Site"; 41

42 MacroSite using System; using System.Web; public class MacroSite : RedirectingCommand protected override void OnExecute(HttpContext context) string name = context.user.identity.name; context.items["address"] = MacroUsersDatabase.RetrieveAddress(name); context.items["site"] = "Macro-Site"; 42

43 Dostęp do danych... using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; public class WebUsersDatabase public static string RetrieveAddress(string name) string address = null; String selectcmd = String.Format("select * from webuser where (id = '0')", name); SqlConnection myconnection = new SqlConnection("server=(local);database=webusers;Trusted_Connection=yes"); Dla Micro-Site: Dla Macro-Site: SqlDataAdapter mycommand = new SqlDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "webuser"); if (ds.tables["webuser"].rows.count == 1) DataRow row = ds.tables["webuser"].rows[0]; address = row["address"].tostring(); return address; Warstwa Modelu... using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; public class MacroUsersDatabase public static string RetrieveAddress(string name) string address = null; String selectcmd = String.Format("select * from customer where (id = '0')", name); SqlConnection myconnection = new SqlConnection("server=(local);database=macrousers;Trusted_Connection=yes"); SqlDataAdapter mycommand = new SqlDataAdapter(selectCmd, myconnection); DataSet ds = new DataSet(); mycommand.fill(ds, "customer"); if (ds.tables["customer"].rows.count == 1) DataRow row = ds.tables["customer"].rows[0]; address = row[" "].tostring(); return address; 43

44 Front Controller Wady i Zalety Zalety: Wady: Większa elastyczność (np. poprzez plik konfiguracyjny) Uproszczone widoki (bez obsługi akcji) Gotowe na rozbudowę i modyfikacje Mapowanie URL (ukrycie nazw stron przed użytkownikiem) Bezpieczeństwo wątkowe Obniżona wydajność Zwiększone skomplikowanie kodu, pogorszona czytelność i odkrywalność Front Controller jest zaimplementowany w ASP.NET trudne testowanie w oddzieleniu od serwera aplikacji Brak weryfikacji nieprawidłowych URL (ponieważ znajduje się to tylko w pliku konfiguracyjnym) 44

45 Page Cache Aby przyspieszyć wyświetlanie stron, które wymagają długiego czasu do generacji możemy je na jakiś czas przechowywać w pamięci podręcznej. Brak w cache Znajdujący się w cache 45

46 Page Cache - implementacja W.NET wzorzec Page Cache jest wbudowany w serwer aplikacji. OutputCache Duration="60" VaryByParam="none" %> <html> <script language="c#" runat="server"> void Page_Load(Object sender, EventArgs e) TimeMsg.Text = DateTime.Now.ToString("G"); </script> <body> <h3>using the Output Cache</h3> <p>last generated on: <asp:label id="timemsg" runat="server"/> </body> </html> 46

47 Wzorzec Łańcuch Filtrów (Filter Chain) Struktura Typowy scenariusz 47

48 Przykładowe zastosowanie Filtry przechwytują zdarzenia Przed... i Po.. (Before... i After...) Analiza nagłówków Analiza pól Uruchomienie logiki Zwrócenie nagłówków Zwrócenie treści 48

49 Interakcja Dziękuję za uwagę. Chcemy być coraz lepsi! Jeżeli coś cię zainteresowało napisz a: Jeżeli coś cię bardzo znudziło napisz a: Jeżeli zauważyłeś błąd napisz a: 49

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Wzorce prezentacji internetowych

Wzorce prezentacji internetowych Wzorce prezentacji internetowych 1. Model kontrolera widoku (Model View Controller). 2. Kontroler strony (Page Controller). 3. Kontroler fasady (Front Controller). 4. Szablon widoku (Template View). 5.

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Wzorce Projektowe Nie ma złotego środka spełniającego wszystkie wymagania.

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło 1 Wzorce Projektowe Nie ma złotego środka spełniającego wszystkie wymagania. skala projektu liczba deweloperów stopień skomplikowania Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Wzorce logiki dziedziny

Wzorce logiki dziedziny Wzorce logiki dziedziny 1. Wzorce logiki dziedziny skrypt transakcji (Transaction Script), brama tabeli (Table Data Gateway), model dziedziny (Domain model), strategia (Strategy), moduł tabeli (Table Module),

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1

MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 MVC w praktyce tworzymy system artykułów. cz. 1 Tworząc różnego rodzaju aplikacje natrafiamy na poważny problem utrzymania dobrej organizacji kodu przejrzystej oraz łatwej w rozbudowie. Z pomocą przychodzą

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Podstawy wzorca MVC 2011-10-18 MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę.

Podstawy wzorca MVC 2011-10-18 MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę. Podstawy wzorca MVC MODEL KON- TROLER WIDOK Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę. MODEL WIDOK Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi KON- TROLER KON- TROLER MODEL WIDOK Jedyna część aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Wzorce Web Model View Controller Page Controller każda strona ma własny Front

Bardziej szczegółowo

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski

ASP.NET Wprowadzenie. provided by Przemysław Bykowski ASP.NET Wprowadzenie provided by Przemysław Bykowski Strona internetowa vs aplikacja internetowa Aplikacja internetowa Nie ustępuje możliwościami od standardowej aplikacji desktopowej Przeglądarka pośredniczy

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe ASP.NET Core. Paweł Rajba

Technologie internetowe ASP.NET Core. Paweł Rajba Technologie internetowe ASP.NET Core Paweł Rajba pawel@cs.uni.wroc.pl http://itcourses.eu/ Plan wykładu Wprowadzenie Podstawowa aplikacja Usługi i middleware Obsługa błędów Request, Response, ciastka i

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 - Web Services

Laboratorium 10 - Web Services Laboratorium 10 - Web Services W ramach laboratorium zapoznamy się z koncepcją Web Service ów (odmiana point-to-point Web Service). W kolejnych krokach utworzony zostanie projekt, w którym wykorzystana

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło ZIMA 2008/2009 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Wymagania na zaliczenie Pierwszy wykład wprowadzajacy. Podstawowe zalecenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSF 2 wprowadzenie Konfiguracja Eclipse - dodanie szablonu XHTML dla potrzeb JSF 1. Otwórz menu Window/Preferences. Następnie z drzewka wybierz Web/HTML Files/Editor/Templates.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Architektura MVC w ASP.NET. Autor wykładu: Marek Wojciechowski

Architektura MVC w ASP.NET. Autor wykładu: Marek Wojciechowski Architektura MVC w ASP.NET Autor wykładu: Marek Wojciechowski Modele programistyczne ASP.NET Web Forms Komponentowy interfejs użytkownika (kontrolki) Programowanie wizualno-zdarzeniowe Klasyczna składnia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy MVC (Model View Controller) WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Zrąb JavascriptMVC. Krzysztof Płocharz. 6 kwiecień 2009. Uniwersytet Warszawski

Zrąb JavascriptMVC. Krzysztof Płocharz. 6 kwiecień 2009. Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski 6 kwiecień 2009 Spis Treści 1 MVC Jak to wygląda w JavascriptMVC 2 Prawie jak klasy 3 Hierarchia Widoki Kontrolery Modele 4 Struktura katalogów Generatory kodu Generatory dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wykorzystanie Hibernate

Podstawowe wykorzystanie Hibernate Podstawowe wykorzystanie Hibernate Cel Wykonanie prostej aplikacji webowej przedstawiającą wykorzystanie biblioteki. Aplikacja sprawdza w zależności od wybranej metody dodaje, nową pozycje do bazy, zmienia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium

Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Zaawansowane aplikacje WWW - laboratorium Przetwarzanie XML (część 2) Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji, która umożliwi odczyt i przetwarzanie pliku z zawartością XML. Aplikacja, napisana w

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium REST Pytka Bartosz, Drożdż Mateusz, Ejkszto Mateusz, Łozowski Marcin, Tański Mariusz Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 6

Podstawy programowania III WYKŁAD 6 Podstawy programowania III WYKŁAD 6 Jan Kazimirski 1 Projekt: Katalog książek elektronicznych c.d. 2 Diagram przypadków użycia 3 Iteracja 1 Zaprojektowanie panelu głównego aplikacji Realizacja przypadków

Bardziej szczegółowo

Walidacja po stronie serwera Walidacja po stronie klienta:

Walidacja po stronie serwera Walidacja po stronie klienta: Walidacja po stronie serwera: - do prostej walidacji słuŝy obiekt ModelState, - walidacja, która wykorzystuje ten obiekt wykonuje odpowiednie testy i w przypadku błędu woła metodę AddModelError z parametrami

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów. Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa aplikacji wielowarstwowych zastosowanie szablonów Laboratorium 2 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Przykład 1 Zastosowanie szablonów Tworzenie kopii projektu typu Web Application o nazwie

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

STWORZENIE MOBILNEJ APLIKACJI,

STWORZENIE MOBILNEJ APLIKACJI, LABORATORIUM SYSTEMÓW MOBILNYCH STWORZENIE MOBILNEJ APLIKACJI, WYŚWIETLAJĄCEJ AKTUALNĄ POZYCJĘ UŻYTKOWNIKA, LISTĘ WIDOCZNYCH SATELITÓW ORAZ ICH POZYCJĘ I. Temat ćwiczenia Stworzenie mobilnej aplikacji,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP

Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Laboratorium 1 Wprowadzenie do PHP Ćwiczenie 1. Tworzenie i uruchamianie projektu PHP w Netbeans Tworzenie projektu Uruchom środowisko NetBeans. Stwórz nowy projekt typu PHP Application (File->New Project,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz

Laboratorium 1. Wzorce oprogramowania lab1, Zofia Kruczkiewicz Aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o środowisko Visual Web Java Server Faces. Zarządzanie obiektami typu SesionBeans, RequestBeen i ApplicationBeans, Laboratorium 1 Wzorce oprogramowania lab1, Okres

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/23 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 6 polimorfizm Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rysunkowy tutorial Możesz swobodnie dystrybuować ten plik jeśli pozostawisz go w nietkniętym stanie. Możesz także cytować jego fragmenty umieszczając w tekście odnośnik http://mbartyzel.blogspot.com Jak

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c.

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact

Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013. Visual Basic.NET dostęp do bazy danych. Baza Microsoft SQL Server Compact Platforma.NET laboratorium 4 Aktualizacja: 15/11/2013 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET dostęp do bazy danych Baza Microsoft SQL Server Compact

Bardziej szczegółowo

akademia androida Składowanie danych część VI

akademia androida Składowanie danych część VI akademia androida Składowanie danych część VI agenda 1. SharedPreferences. 2. Pamięć wewnętrzna i karta SD. 3. Pliki w katalogach /res/raw i /res/xml. 4. Baza danych SQLite. 5. Zadanie. 1. SharedPreferences.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Czym jest Spring Boot? Spring Boot jest szkieletem aplikacji, opiera się o Spring Framework czyli Framework szeroko

Bardziej szczegółowo

JavaServer Faces (JSF)

JavaServer Faces (JSF) JavaServer Faces (JSF) Autor wykładu: Marek Wojciechowski Plan wykładu JSF jako infrastruktura aplikacji WWW JSF.x Nowe cechy JSF.0 Java Enterprise Edition (Java EE) JavaServer Faces (JSF) Java Enterprise

Bardziej szczegółowo

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server

Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Platforma.NET laboratorium 5 Prowadzący: mgr inż. Tomasz Jaworski Strona WWW: http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Visual Basic.NET ASP.NET + Microsoft SQL Server Połączenie z bazą serwera Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Db4o obiektowa baza danych wersja.net

Db4o obiektowa baza danych wersja.net Wstęp Db4o obiektowa baza danych wersja.net Db4o (database for objects) to obiektowa baza danych na platformę Java i.net. Pełna wersja bazy db4o jest dostępna na dwóch licencjach: open source: pozwala

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ)

Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) Ćwiczenie 1. Kolejki IBM Message Queue (MQ) 1. Przygotowanie Przed rozpoczęciem pracy, należy uruchomić "Kreator przygotowania WebSphere MQ" oraz przejść przez wszystkie kroki kreatora, na końcu zaznaczając

Bardziej szczegółowo

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi.

Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi. Ekspert radzi mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zarys rozwiązania...3 1.2 Case study...3 1.3 Wymagania...3 2. Projekt...3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do framework a Symfony

Wprowadzenie do framework a Symfony Wprowadzenie do framework a Symfony mgr Tomasz Xięski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski Katowice, 2011 Bazuje na wzorcu projektowym MVC Niezależność od systemu bazodanowego Programowanie zorientowane

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 26.05.2014 WYKŁAD 13 Refleksja Data Access Object

Bardziej szczegółowo

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6

Fragmenty są wspierane od Androida 1.6 W androidzie można tworzyć dynamiczne interfejsy poprzez łączenie w moduły komponentów UI z aktywnościami. Moduły takie tworzy się za pomocą klasy Fragment, która zachowuje się jak zagnieżdżone aktywności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie 1 czerwca 2009 Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie = bjects = database for objects w pełni obiektowa

Bardziej szczegółowo

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji Baza danych i ORM Projekt zestaw usług dostępnych pod daną domeną. Aplikacja niezależnie działające programy/serwisy (w obrębie pojektu). Zwyczajowo projekt posiada dwie aplikacje: Frontend Backend Moduł

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe

Zaawansowane aplikacje internetowe Zaawansowane aplikacje internetowe AJAX 1 Celem tego laboratorium jest pokazanie moŝliwości technologii AJAX. W ramach ćwiczeń zostanie zbudowana prosta aplikacja, przechwytująca kliknięcia uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

MVVM Light Toolkit. Julita Borkowska

MVVM Light Toolkit. Julita Borkowska MVVM Light Toolkit Julita Borkowska Czym jest MVVM Light Toolkit? MVVM Light Toolkit został stworzony w 2009 roku przez Laurenta Bugnion. Jest to biblioteka dostarczająca zestaw komponentów pomocnych podczas

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie. 2. Repozytaria generyczne

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie. 2. Repozytaria generyczne Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z możliwości utworzenia struktury bazy danych z

Bardziej szczegółowo

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie ekstremalne (XP) XP zaproponowano w 1999 (K. Beck: Extreme Programming Explained ) XP dedykowane jest do projektów: O małym lub średnim

Bardziej szczegółowo

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora

JAX-RS czyli REST w Javie. Adam Kędziora JAX-RS czyli REST w Javie Adam Kędziora Webservice Usługa sieciowa (ang. web service) komponent programowy niezależny od platformy i implementacji, dostarczający określonej funkcjonalności. SOAP,UDDI,XML,WSDL

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe i refaktoryzacja

Wzorce projektowe i refaktoryzacja Wzorce projektowe i refaktoryzacja Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl 18.01.2005 Moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające stosowanie wzorców projektowych J2EE Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo frameworków WEBowych Java na przykładzie ataku CSRF

Bezpieczeństwo frameworków WEBowych Java na przykładzie ataku CSRF Bezpieczeństwo frameworków WEBowych Java na przykładzie ataku CSRF O mnie 12 lat doświadczenia w systemach WEB Java/JEE (ISC) 2 CISSP CTO w J-LABS GET / HTTP/1.1 Host: bank.pl User-Agent: Mozilla/5.0

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.6

Instrukcja laboratoryjna cz.6 Programowanie aplikacji internetowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.6 Technologia Silverlight cz.2 Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.0 I. Model danych (tworzenie bazy na podstawie modelu). Cel:

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Model First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013

Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013 Projektowanie obiektowe oprogramowania Wykład 9 Wzorce architektury aplikacji (1) Wiktor Zychla 2013 1 Automated code generation To bardziej technika wspomagająca niż wzorzec, ale wykorzystywana w praktyce

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF.

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF. RESTful WCF Services Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 lub nowszy. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Dodanie aplikacji klienta uruchamianej przez przeglądarkę kontynuacja projektu:

Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych. Dodanie aplikacji klienta uruchamianej przez przeglądarkę kontynuacja projektu: Instrukcja tworzenia aplikacji EE na bazie aplikacji prezentowanej na zajęciach lab.4 z PIO zawierającej aplikację klienta typu EE oraz internetową aplikację uruchamianą za pomocą przeglądarki. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP

app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP Baza danych i ORM Struktura Bundle app/ - folder zawiera pliki konfiguracyjne dla całej aplikacji Można wybrać sposób zapisu konfiguracji: YML, XML, PHP src/ - folder zawiera cały kod PHP aplikacji vendor/

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy AJAX WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa, godz. 12-14 Agenda

Bardziej szczegółowo

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2

Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Ewolucja projektowania aplikacji w PHP na bazie frameworka Symfony 2 Statyczne strony HTML Wczytanie statycznej strony HTML sprowadza się do odebrania żądania przez serwer, odnalezienia właściwego pliku

Bardziej szczegółowo

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz

Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej. Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Budowa prostej aplikacji wielowarstwowej Laboratorium 1 Programowanie komponentowe Zofia Kruczkiewicz Konfigurowanie edytora programu za pomocą Tools/Options/Editor Konfigurowanie edytora programu za pomocą

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1).

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 1). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services).

Bardziej szczegółowo