Podstawy wzorca MVC MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy wzorca MVC 2011-10-18 MODEL KON- TROLER WIDOK. Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi. Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę."

Transkrypt

1 Podstawy wzorca MVC MODEL KON- TROLER WIDOK Zawiera dane aplikacji oraz jej logikę. MODEL WIDOK Odpowiada za wyświetlenie danych użytkownikowi KON- TROLER KON- TROLER MODEL WIDOK Jedyna część aplikacji, która może kontaktować się ze stałymi źródłami danych. Najczęściej występuje pod postacią zestawu klas realizujących mapowanie relacyjno-obiektowe. Odpowiada za warstwę prezentacyjną Najczęściej widok generuje dane w postaci (X)HTML, JSON, Dobrze napisany widok kontaktuje się tylko z modelem, wykorzystuje tylko pętle i instrukcje warunkowe. 1

2 Stanowi serce każdej aplikacji wykorzystującej wzorzec MVC. KON- TROLER MODEL WIDOK żądanie HTTP Kontroler Model Widok Pobierz dane() Obsługuje żądania HTML Decyduje jakie akcje należy wykonać Łączy się z modelem w celu pobrania lub zmodyfikowania danych Tworzy widok i zwraca go do użytkownika Wczytaj Widok(model) Odpowiedź HTTP Pobierz dane Bootstrapper żądanie HTTP Stworz() Wykonaj() Kontroler frontowy Stworz() Kontroler strony Pobierz dane() Model Wczytaj Widok(model) Pobierz dane Widok //Require Components require_once('../application/models/front.php'); require_once('../application/models/icontroller.php'); require_once('../application/models/view.php'); //Require Controllers require_once('../application/controllers/index.php'); //Initialize the FrontController $front = FrontController::getInstance(); $front->route(); echo $front->getbody(); Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Odpowiedź Kevin McArthur Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More, Apress

3 private function construct() $request = $_SERVER['REQUEST_URI']; $splits = explode('/', trim($request,'/')); $this->_controller =!empty($splits[0])?$splits[0]:'index'; $this->_action =!empty($splits[1])?$splits[1]:'index'; if(!empty($splits[2])) $keys = $values = array(); for($idx=2, $cnt = count($splits); $idx<$cnt; $idx++) if($idx % 2 == 0) //Is even, is key $keys[] = $splits[$idx]; else //Is odd, is value; $values[] = $splits[$idx]; $this->_params = array_combine($keys, $values); Kevin McArthur Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More, Apress 2008 public function route() if(class_exists($this->getcontroller())) $rc = new ReflectionClass($this->getController()); if($rc->implementsinterface('icontroller')) if($rc->hasmethod($this->getaction())) $controller = $rc->newinstance(); $method = $rc->getmethod($this->getaction()); $method->invoke($controller); else throw new Exception("Action"); else throw new Exception("Interface"); else throw new Exception("Controller"); Kevin McArthur Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More, Apress 2008 Podstawy ASP.NET MVC Jest alternatywną (do web forms) metodą budowania aplikacji www w technologii ASP.NET Jest frameworkiem open source Możliwa jest podmiana dowolnego elementu frameworka Pozwala na korzystanie z kontroli typów 3

4 Kontroler ASP.NET MVC jest klasą, która: dziedziczy po klasie Controller zawiera metody (akcje) przetwarzające poszczególne żądania metoda akcji powinna być publiczna i najczęściej zwraca obiekt dziedziczący po klasie ActionResult Wymagania względem akcji: metoda musi być publiczna metoda nie może być statyczna metoda nie może być metodą rozszerzającą metoda nie może być kontruktorem, ani metodą typu getter czy setter metoda nie może być szablonowa metoda nie jest metodą z klasy bazowej kontrolera (Controller) metoda nie może zawierać atrybutów typu ref i out. 4

5 Typy pochodne z ActionResult: Typ ViewResult EmptyResult RedirectResult RedirectToRouteResult JsonResult JavaScriptResult ContentResult FileContentResult FilePathResult FileStreamResult Opis Reprezentuje rezultat w postaci danych XHTML Brak wyniku Reprezentuje przekierowanie do innego adresu URL Reprezentuje przekierowanie do innej trasy Reprezentuje rezultat w postaci JSON Reprezentuje rezultat w postaci skryptu JavaScript Reprezentuje rezultat w postaci tekstowej Reprezentuje rezultat w postaci pliku możliwego do ściągnięcia jak wyżej jak wyżej Metody kontrolera Typ View Redirect RedirectToAction RedirectToRoute Json JavaSriptResult Content File Opis Zwraca obiekt ViewResult Zwraca obiekt RedirectResult Zwraca obiekt RedirectResult Zwraca obiekt RedirectToRouteResult Zwraca obiekt JsonResult Zwraca obiekt JavascriptResult Zwraca obiekt ContentResult Zwraca obiekt FileContentResult, FilePathResult lub FileStreamResult zależnie od podanych parametrów ERROR public ActionResult Create(CategoryModel data) if(modelstate.isvalid) csi.savedata(data); var categories = csi.getcategories(); return View("index", categories); else return View(data); 5

6 public ActionResult Create(CategoryModel data) if(modelstate.isvalid) csi.savedata(data); return RedirectToAction("index"); else return View(data); Widoki ASPX Razem z ASP.NET MVC 3 Razor Spark NHtml. (może coś własnego) ASPX: <% %> <%= %> <%: %> 6

7 Standardowo dane do zwykłych widoków możemy przekazywać za pomocą jednej dwóch metod: słownik ViewData obiekt dynamiczny ViewBag W przypadku obu metod łatwo o pomyłkę podczas tworzenia widoków! public ActionResult Index() Model m = WczytajModel(); ViewData["Imie"] = m.imie; ViewData["Nazwisko"] = m.nazwisko; ViewData["Wiek"] = m.wiek; return View(); <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> <h2> <%= ViewData["Imie"] %> <%: ViewData["Nazwisko"] %> </h2> <p> <%= ViewData["Nazwisko"] %> </p> </asp:content> 7

8 public ActionResult Index() Model m = WczytajModel(); ViewBag.Imie = m.imie; ViewBag.Nazwisko = m.nazwisko; ViewBag.Wiek = m.wiek; return <p> </p> Domain model Data Set LinqTo SQL Entity Framework View model Proste klasy Opisują te dane, które mają się wyświetlać na stronie 8

9 public class CategoryBrowseModel public string Name set; get; public int ID set; get; public int PlantsCount set; get; Dane do widoku przekazywane są jako obiekt konkretnej klasy, a nie jako kolekcja, czy obiekt dynamiczny. Dostęp do danych w widoku możliwy jest za pomocą zmiennej Model. ASPX: <h2 style="color: <% if(viewbag.wiek <= 30)%> orange <% else%>red<% %>"> <%: ViewBag.Imie %> <%: ViewBag.Nazwisko %></h2> Razor: <h2 <= 30) 9

10 Page Language="C#" MasterPageFile="~/Views/Shared/Site.Master" Inherits="System.Web.Mvc.ViewPage< System.Collections.Generic.List<MvcApplication1.Models.OsobaViewModel>>" %> <asp:content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> <ul> <% foreach(var osoba in Model) %> <li><%: osoba.imie %> <%: osoba.nazwisko %></li> <%%> </ul> System.Collections.Generic.List<MVC3_test.Models.OsobaViewModel> osoba in </ul> ActionLink BeginForm DisplayFor DisplayTextFor EditorFor CheckBoxFor DropDownListFor HiddenFor LabelFor ListBoxFor PasswordFor RadioButtonFor TextAreaFor TextBoxFor ValidateFor ValidationMessageFor ValidationSummary 10

11 <area>/views/<controllername>/editortemplates/<templatename>.ascx <area>/views/shared/editortemplates/<templatename>.ascx Views/<ControllerName>/EditorTemplates/<TemplateName>.ascx Views/Shared/EditorTemplates/<TemplateName>.ascx 11

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki

Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Systemy internetowe ASP.NET mgr inż. Andrzej Sobecki Plan wykładu Wprowadzenie do ASP.NET Omówienie środowiska pracy Przykładowy projekt Omówienie komponentów składowych projektu ASP.NET Utworzenie i omówienie

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2012 laboratorium K. M. Ocetkiewicz Instalacja MVC 4: - http://www.asp.net/mvc - Visual Studio 2012 (także Web Express) zawiera wbudowane MVC 4 - można doinstalować MVC

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz

Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Realizacja Aplikacji Internetowych 2013 laboratorium cz. 2 K.M. Ocetkiewicz Walidacja po stronie klienta: - w MVC 3 i 4 domyślnie jest włączona także walidacja po stronie klienta - wykorzystuje ona JavaScript

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET

WYKORZYSTANIE WZORCA MVC W ASP.NET MACIEJ WĘGRZYNOWSKI Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Kierunek Informatyka, II rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia Przedmiot PROGRAMOWANIE W ŚRODOWISKU.NET WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved.

Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Tytuł oryginału: Pro ASP.NET MVC 3 Framework Tłumaczenie: Paweł Gonera ISBN: 978-83-246-4822-1 Original edition copyright 2011 by Adam Freeman and Steven Sanderson. All rights reserved. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika. Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło 1 Wzorce Web Model View Controller Page Controller każda strona ma własny Front Controller jeden uniwersalny, Interpretujący komendy. Template

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Jacek Matulewski Materiały udostępnione studentom uczestnikom kursu.net na WFAiIS UMK w roku 2013/2014 Rozdział z książki ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF JSP Cykl życia strony JSP Strony JSP są przetwarzane jako servlety, więc dziedziczą po nich wiele cech Kiedy następuje odwołanie do strony JSP, jest

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Spis treści: 2008 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Dostęp do danych za pomocą ADO.NET Użycie języka XML w połączeniu z ASP.NET, LINQ 2.3 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

TYPO3 CMS 6.2 LTS - Co nowego Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń

TYPO3 CMS 6.2 LTS - Co nowego Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń Podsumowanie nowych funkcjonalności, zmian i ulepszeń Created by: Patrick Lobacher and Michael Schams Polskie tłumaczenie: Tymoteusz Motylewski, Bartłomiej Matyla, Jakub Idziak Spis treści Wstęp Instalator

Bardziej szczegółowo