Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ekspert radzi. mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8. Ekspert radzi."

Transkrypt

1 Ekspert radzi mechanizm w enova, umożliwiający wskazanie domyślnej drukarki dla danego stanowiska i wydruku. Strona 1 z 8

2 Spis treści 1. Zarys rozwiązania Case study Wymagania Projekt Przygotowanie konfiguracji Szablon projektu Rozszerzenie funkcjonalności Dodatki: pełen kod źródłowy...6 Strona 2 z 8

3 1. Zarys rozwiązania 1.2 Case study Coraz częstszą praktyką stosowaną w przedsiębiorstwach jest automatyzacja pewnych wzorcowych, powtarzalnych procesów w firmie. Przyjmijmy zatem następujący scenariusz do zaimplementowania w enova. Operator modułu handel, po zakończeniu wystawiana faktury gotówkowej na jednej drukarce drukuje FV, a na innej KP. Następnie na magazynach w rozbiciu na miejsce przebywania towarów drukowały by się wydania zewnętrzne. Dodatkowo można by sterować w ramach wydruku różnymi sterownikami (tzn. wielokrotność zainstalowanej danej drukarki z różnymi preferencjami np.1 sterownik drukuje z podajnika nr 1 gdzie jest włożony papier z nadrukami w kolorze) a sterownik nr 2 drukuje z zasobnika nr2 w którym załadowany jest zwykły papier. Plan zatem, który chcemy osiągnąć: umożliwienie dla danego stanowiska i wydruku - wskazanie domyślnej drukarki. 1.3 Wymagania W celu implementacji poniższego rozwiązania konieczne jest spełnienie następujących składowych: Podstawowa wiedza z zakresu programowania obiektowego (C#,.NET) Skonfigurowane środowisko programistyczne (API) framework.net, aktualne biblioteki logiki enova (Soneta.Business, Soneta.Printer etc.), Microsoft Visual Studio 2005 wzwyż. Środowisko testowe enova, kilka osobnych stanowisk, różne sterowniki drukarek. 2. Projekt 2.2 Przygotowanie konfiguracji W naszym przykładzie stworzymy tylko prosty zarys rozwiązania, które następnie będzie można do woli modyfikować i rozbudowywać o nowe funkcjonalności. Podstawą będzie trywialna podmiana domyślnej drukarki na czas wydruku na jednym stanowisku. Jako, że chcemy by w dalszej przyszłości zmiany były zależne od operatora oraz wzorca wydruku, przygotujmy wstępnie taką konfigurację, która umożliwi nam osiągnięcie takiej funkcjonalności bez zbędnych zabiegów środowiskowych czy rekompilacji dodatku. Strona 3 z 8

4 W tym celu nasz worker wzbogacimy o parsowanie własnego XML wrzuconego do tej samej lokalizacji co pliki konfiguracyjne enova (%APPDATA%\Soneta) gdzie będzie definiowany sterownik drukarki. Przykładowa struktura pliku XML (Ustawienia drukarki.xml) wykorzystana w poniższym przykładzie. Bez problemu dzięki temu można rozbudować funkcjonalność np. odnośnie skojarzenia wzorca aspx (wystarczy dodanie zupełnie nowej gałęzi do Items np. < report>handel \ Sprzedaż.aspx</ report>) z drukarką i kontekstem w którym operator aktualnie znajduje się w programie oraz odpowiednią przeciążyć metodę parsującą. Za obsługę natomiast od strony stanowiska odpowiada już sam XML konfiguracyjny. 2.3 Szablon projektu Pełen kod projektu wraz z komentarzami zamieszczono na końcu artykułu. Projekt rozpoczynamy od załadowania wymaganych bibliotek enova (klauzula using). Następnie definiujemy własny namespace i budujemy w niej główną klasę naszego projektu. Przykładowy worker został jak widać zarejestrowany dla kontekstu obiektu Zadania CRM oraz przypisany na sztywno tylko do jednego wzorca aspx. W rozbudowanej formie Strona 4 z 8

5 będziemy mogli jednak zarejestrować go globalnie (niezależnie od kontekstu, niezależnie czy wywołanie z poziomu listy czy też formatki danego obiektu) poprzez rejestrację w atrybucie assembly dla typu Soneta.Business.App.Login, natomiast same dane odnośnie wydruków pobierać z XML. Cała idea naszego dodatku będzie opierać się zatem na załadowaniu XML a konfiguracyjnego i następnie odpowiednim sparsowaniu go pod kątem potrzebnych nam danych (dane sterownika drukarki, wzorca wydruku, kontekstu etc.). Przed przestawieniem sterownika drukarki dla danego wydruku pobierzemy dodatkowo dane o aktualnej domyślnej drukarce w systemie (celem przywrócenia jej ustawienia po zakończeniu generowania wydruku). Po wybraniu już docelowego dla nas sterownika, generujemy wydruk z danego wzorca aspx wykorzystując obiekt Soneta.Printer.AspGenerator. Przykład wywołania workera z przestawieniem domyślnej drukarki na PDFCreator dla danego wydruku. 2.4 Rozszerzenie funkcjonalności. Jak już wspomniano na wstępie, wykorzystanie idei XML z konfiguracją pozwala nam nie tylko na bezinwazyjne rozszerzanie funkcjonalności naszego serwisu ale dodatkowo na łatwą personalną konfigurację zdefiniowaną np. pod kątem specyficznego stanowiska lub operatora. W celu rozbudowy dodatku wystarczy w zasadzie dodanie nowych gałęzi odwołujących się do dodatkowych danych tj. np. wzorzec wydruku który chcemy przypisać do danej drukarki lub format wydruku. Inną możliwością jest zdefiniowanie własnej klasy parametrów i przekazywanie z niej listy wszystkich wydruków w danym kontekście. Do tego celu będzie można wykorzystać nowo dodaną klasę (od wersji 8.0) opartą na interfejsie IWizardGetReportPagesService. Została ona przygotowana specjalnie na potrzeby użycia w kreatorach a dokładnie w obiektach WizardStepDefinition (typ kroku zakładka wydruku). Strona 5 z 8

6 2.5 Dodatki: pełen kod źródłowy using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using Soneta.Business; using Soneta.Types; using Soneta.Printer; using Soneta.Tools; using Soneta.Forms; using System.Management; using System.Drawing.Printing; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; using System.Xml; using System.IO; using Soneta.Business.Db.Wizard; using Soneta.Business.App; using Soneta.Business.Forms.Reports; // Rejestracja workera [assembly: Worker(typeof(ASPgenerator.Print),typeof(Soneta.Zadania.Zadanie))] namespace ASPgenerator public class Print // Przypnij na Toolbar w enova [Action( "Drukuj Raport", Description = "", CommandShortcut = Soneta.Commands.CommandShortcut.F5, Priority = 1000, Icon = ActionIcon.Wizard, Target = ActionTarget.Menu ActionTarget.ToolbarWithText)] public void printer_run(context cx) string RaportName = "CRM/26etykieta.aspx"; string PrinterName = DefaultPrinterName(); string drukarka_kodow = DefinedPrinter(); SetAsDefaultPrinter(drukarka_kodow); Strona 6 z 8

7 // Generuj wydruk ze wzorca aspx try Soneta.Zadania.Zadanie zadanie = (Soneta.Zadania.Zadanie)cx[typeof(Soneta.Zadania.Zadanie)]; cx.set(zadanie); Soneta.Printer.AspGenerator generator = new Soneta.Printer.AspGenerator(); generator.name = "Zadanie CRM"; generator.templatefilename = RaportName; generator.prompt = true; generator.destination = Soneta.Printer.AspGenerator.Destinations.Printer; generator.print(soneta.forms.formstools.mainform, cx, false, new Soneta.Zadania.Zadanie[] zadanie ); catch (System.IO.FileNotFoundException) throw new Exception("Nie znaleziono wzorca wydruku"); catch throw new Exception("Problem z drukowaniem raportu"); finally // Poczekaj na zakończenie wydruku System.Threading.Thread.Sleep(1000); // Przywróć domyślną drukarkę SetAsDefaultPrinter(PrinterName); // Rejestracja workera /// <summary> /// Zwróć nazwę domyślnaje drukarki w systemie /// </summary> public static string DefaultPrinterName() string functionreturnvalue = null; System.Drawing.Printing.PrinterSettings ops = new System.Drawing.Printing.PrinterSettings(); try functionreturnvalue = ops.printername; catch (System.Exception ex) functionreturnvalue = ""; finally ops = null; return functionreturnvalue; static int SetAsDefaultPrinter(string printerdevice) int ret = 0; string path = "win32_printer.deviceid='" + printerdevice + "'"; using (ManagementObject printer = new ManagementObject(path)) ManagementBaseObject outparams = printer.invokemethod("setdefaultprinter", null, null); ret = (int)(uint)outparams.properties["returnvalue"].value; Strona 7 z 8

8 /// <summary> /// Metoda parsująca XML konfiguracyjny /// </summary> private stringdefinedprinter() string modeldrukarki = ""; string EnviromentPath = System.Environment.GetEnvironmentVariable("APPDATA"); string strfilename = EnviromentPath + "\\Soneta\\Ustawienia drukarki.xml"; XmlDocument xmldoc = new XmlDocument(); FileStream xmlstream = null; if (File.Exists(strFilename)) xmlstream = new FileStream(strFilename, FileMode.Open, FileAccess.Read); xmldoc.load(xmlstream); XmlNodeList fnames = xmldoc.getelementsbytagname("model"); modeldrukarki = fnames[0].innertext; return modeldrukarki; /// <summary> /// Metoda przestawiająca domyślną drukarkę na pobraną z konfiguracji /// wykorzystaując delegatę systemową InvokeMethod() oraz WMI /// </summary> static int SetAsDefaultPrinter(string printerdevice) int ret = 0; string path = "win32_printer.deviceid='" + printerdevice + "'"; using (ManagementObject printer = new ManagementObject(path)) ManagementBaseObject outparams = printer.invokemethod("setdefaultprinter", null, null); ret = (int)(uint)outparams.properties["returnvalue"].value; return ret; public static class myprinters [DllImport("winspool.drv", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)] public static extern bool SetDefaultPrinter(string Name); Strona 8 z 8

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0)

enova Workflow podręcznik Użytkownika (9.0) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia: tel. (0-12) 261-36-45 e-mail: workflow@enova.pl enova

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI

Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. SPIS TREŚCI Niniejszy dokument zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu, instalacji oraz użytkowaniu modułu do analiz płac. Data ostatniej modyfikacji: 07.07.2009r. Autor oraz kierownik projektu: Piotr Maj SPIS

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona Programowanie.NET Janusz Gołdasz Iwona Gołdasz.NET + Python = IronPython Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona na platformie.net? Z jakich mechanizmów (narzędziach) dostępnych w świecie.net może

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych

Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Tomasz Konieczny nr albumu: 375291 Systemy syntezy mowy z tekstu na urządzeniach mobilnych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu

Tym razem nie skorzystamy z mechanizmu. Podglądanie pulpitu Atak Sławomir Orłowski stopień trudności Używając mechanizmu haków w systemie Windows, możemy swobodnie przechwytywać poufne dane wprowadzane z klawiatury (hakin9 1/2008). Pora teraz podpatrzeć, co użytkownik

Bardziej szczegółowo

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska

Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska ASP.NET Starter Kit Stefan Turalski Bezpieczne aplikacje internetowe na platformie ASP.NET 2.0 Wraz ze stworzeniem najnowszej wersji środowiska.net, firma Microsoft oddała w ręce programistów znacznie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID

Politechnika Opolska. PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne REALIZACJA PARSERA WYRAŻEŃ MATEMATYCZNYCH NA PLATFORMIE ANDROID Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej PRACA DYPLOMOWA Studia pierwszego stopnia stacjonarne Informatyka

Bardziej szczegółowo

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0

Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Co nowego SAP Business One Wersja dokumentu: 1.1 2012-10-04 MATERIAŁ OGÓLNIE DOSTĘPNY Co nowego w oprogramowaniu SAP Business One 9.0 Wszystkie kraje Konwencje pisowni Styl czcionki Przykład Słowa lub

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Projekt Sauron. Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany

Projekt Sauron. Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany Adam Banyś Mateusz Dykacz Konrad Gądek Wojciech Wyczesany Projekt Sauron Projekt realizowany w ramach przedmiotu Przetwarzanie Danych W Środowiskach Mobilnych na katedrze Informatyki Wydziału Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo