Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych"

Transkrypt

1 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje, które możemy na nich wykonać, zadania, które możemy im zlecić. Klasa to przepis na obiekt. Każdy obiekt klasy jest odrębną strukturą. Metoda jest funkcją wywoływaną z konkretnego obiektu. Specjalnie rodzaje metod: o konstruktory o ToString Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/34

2 class Drzwi private int licz; public Drzwi() licz = 0; public void wejdź() licz++; public void wyjdź() if (licz > 0) licz--; else Console.WriteLine("W środku nikogo nie ma!"); public override string ToString() return String.Format("Liczba osób w środku: 0.", licz);... Drzwi drzwi = new Drzwi(); drzwi.wyjdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wejdź(); drzwi.wyjdź(); Console.WriteLine(drzwi); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 2/34

3 <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow"... Title="Okno" SizeToContent="WidthAndHeight"> <Grid Name="grid"> <Button Margin="5" Padding="5" Click="OnClick"> Click me! </Button> </Grid> </Window>... public partial class MainWindow : Window private void OnClick(object sender, RoutedEventArgs e) grid.fontsize += 5; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 3/34

4 Publiczne zmienne składowe: // deklaracja: class Osoba public string imię; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.imię); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 4/34

5 Metody dostępowe: // deklaracja: class Osoba private string imię; public void setimię(string imię) this.imię = imię; public string getimię() return imię; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.setimię("jan"); Console.WriteLine(osoba.getImię()); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 5/34

6 Właściwości (properties): // deklaracja: class Osoba private string imię; public string Imię get return imię; set imię = value; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.Imię); // właściwości można inicjować w trakcie tworzenia obiektu: Osoba osoba2 = new Osoba Imię = "Piotr" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 6/34

7 Właściwości automatyczne (auto-properties): // deklaracja: class Osoba public string Imię get; set; // użycie: Osoba osoba = new Osoba(); osoba.imię = "Jan"; Console.WriteLine(osoba.Imię); // lub: Osoba osoba2 = new Osoba Imię = "Piotr" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 7/34

8 Kompozycja Kompozycja określa relację zawierania się obiektów. Niekiedy wyróżnia się dwa warianty kompozycji: o Kompozycja właściwa o Agregacja Kompozycją określa się sytuację, kiedy kompozyt (i czasem komponent) nie mogą istnieć oddzielnie a liczność komponentów nie zmienia się, związek między obiektami jest bardzo silny (np. Klient i DaneOsobowe) Agregacją określa się sytuację, kiedy kompozyt i komponent mogą istnieć bez siebie, liczność komponentów może się zmieniać dynamicznie, a związek między obiektami jest o wiele słabszy niż w kompozycji właściwej (np. Klient i Konto) Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 8/34

9 Kompozycja właściwa: class DaneOsobowe public string Imię get; set; public string Nazwisko get; set; public string Adres get; set; class Klient public long ID get; set; public DaneOsobowe DaneOsobowe get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.id = 1; klient.daneosobowe = new DaneOsobowe(); klient.daneosobowe.imię = "Jan"; klient.daneosobowe.nazwisko = "Kowalski"; klient.daneosobowe.adres = "Wiejska 45A"; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 9/34

10 Kompozycja właściwa: class DaneOsobowe public string Imię get; set; public string Nazwisko get; set; public string Adres get; set; class Klient public long ID get; set; public DaneOsobowe DaneOsobowe get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient ID = 1, DaneOsobowe = new DaneOsobowe Imię = "Jan", Nazwisko = "Kowalski", Adres = "Wiejska 45A" ; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 10/34

11 A co z kontem? class Konto private double suma; public void Wpłać(double kwota) suma += kwota; public void Wypłać(double kwota) suma -= kwota; public double Saldo() return suma; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 11/34

12 Jeden klient jedno konto: class Klient public Konto Konto get; set; // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.konto = new Konto(); klient.konto.wpłać(100.0); klient.konto.wypłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 12/34

13 Przypomnienie konstruktory: class Klient public Konto Konto get; private set; public Klient() Konto = new Konto(); // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.konto = new Konto(); klient.konto.wpłać(100.0); klient.konto.wypłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 13/34

14 A jeśli chcemy więcej kont tablica? class Klient private Konto[] konta; public Klient() konta = new Konto[10]; public Konto Konto(int nr) return konta[nr]; public void Załóż(int nr) konta[nr] = new Konto(); // i teraz: Klient klient = new Klient(); klient.załóż(0); klient.załóż(1); klient.konto(0).wpłać(100); klient.konto(1).wpłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 14/34

15 Kolekcje (lepsze rozwiązanie od tablic) lista, gdzie każdy element ma swój indeks (może być traktowana jako dynamiczna tablica): List<Element> słownik pewnej wartości klucza przyporządkowują pewną wartość (mogą być traktowane jako uogólnienie tablic): Dictionary<Klucz, Wartość> Tworząc kolekcję określamy rodzaj przechowywanego elementu. List<int> lista1 = new List<int>(); List<string> lista2 = new List<string>(); List<Konto> konta1 = new List<Konto>(); Dictionary<string, int> dic1 = new Dictionary<string, int>(); Dictionary<int, string> dic2 = new Dictionary<int, string>(); Dictionary<int, Konto> konta2 = new Dictionary<int, Konto>(); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 15/34

16 Posługiwanie się listami: List<string> lista = new List<string>(); Dodawanie elementów. lista.add("a"); // [a] lista.add("b"); // [a, b] lista.add("c"); // [a, b, c] lista.insert(1, "x"); // [a, x, b, c] Przeszukiwanie listy. Console.WriteLine(lista.Contains("b")); // True Console.WriteLine(lista.IndexOf("d")); // -1 Usuwanie elementów. lista.remove("a"); // [x, b, c] lista.removeat(0); // [b, c] Przeglądanie listy. foreach (string str in lista) Console.WriteLine(str); Dostęp do elementów. Console.WriteLine(lista.Count); // 2 Console.WriteLine(lista[1]); // "c" Opróżnianie listy. lista.clear(); // [] Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 16/34

17 Posługiwanie się słownikami: Dictionary<string, string> słownik = new Dictionary<string, string>(); Umieszczanie wartości w słowniku. słownik.add("jeden", "one"); słownik.add("dwa", "two"); słownik.add("trzy", "three"); // "jeden":"one", "dwa":"two", "trzy":"three" Usuwanie wpisów ze słownika. słownik.remove("dwa"); Sprawdzanie, czy pod kluczem jest jakaś wartość. Console.WriteLine(słownik.ContainsKey("jeden")); // True Dostęp do wpisów w słowniku. Console.WriteLine(słownik["trzy"]); // "three" Opróżnianie słownika. słownik.clear(); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 17/34

18 Klient wersja z listą: class Konto... public int Numer get; set; Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); class Klient private List<Konto> konta = new List<Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(new Konto Numer = nr ); public Konto Konto(int nr) foreach (Konto konto in konta) if (konto.numer == nr) return konto; return null; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 18/34

19 Klient wersja z listą: class Konto... public int Numer get; set; Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); class Klient private List<Konto> konta = new List<Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(new Konto Numer = nr ); public Konto Konto(int nr) return konta.find(konto => konto.numer == nr); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 19/34

20 Klient wersja ze słownikiem: class Klient private Dictionary<int, Konto> konta; public Klient() konta = new Dictionary<int, Konto>(); public void Załóż(int nr) konta.add(nr, new Konto Numer = nr ); // ale Numer z Konta możemy równie dobrze usunąć public Konto Konto(int nr) return konta[nr]; // interfejs się nie zmienił // zmieniła się implementacja Klient klient = new Klient(); klient.załóż(10); klient.załóż(20); klient.konto(10).wpłać(100); klient.konto(20).wpłać(50); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 20/34

21 Wiązanie danych (Binding) Mechanizm, który pozwala wydobyć pewne informacje z obiektu źródłowego i zapisać je w pewnym obiekcie docelowym. Obiektem docelowym przeważnie jest jakaś własność w kontrolce WPF (wiązanie danych służy głównie obsłudze interfejsu użytkownika). Obiektem źródłowym może być cokolwiek: inne kontrolki WPF, własne obiekty dowolnych klas, ich własności, kolekcje obiektów, dane XML. Klasyczne podejście polegałoby na obsłudze odpowiednich zdarzeń i ręcznym ustawianiu własności elementów (w kodzie). Wiązanie danych tworzy łącznik między interfejsem graficznym a źródłem danych, odpowiedzialny za ich pobieranie i wyświetlanie. Wiązanie danych w większości dotyczyć będzie wiązania elementów interfejsu użytkownika z przechowywanymi danymi. W momencie zmiany własności obiektu źródłowego, następuje automatyczne powiadomienie i aktualizacja obiektu docelowego. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 21/34

22 Rozwiązanie przy użyciu zdarzeń: <StackPanel Margin="5"> <Slider Margin="5" Minimum="10" Maximum="50" Value="12" TickFrequency="5" TickPlacement="BottomRight" ValueChanged="slide"/> <Label HorizontalAlignment="Center"> To jest test slidera. </Label> </StackPanel> private void slide(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) this.fontsize = e.newvalue; Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 22/34

23 Rozwiązanie przy użyciu wiązania: <StackPanel Margin="5"> <Slider Margin="5" Minimum="10" Maximum="50" Value="12" TickFrequency="5" TickPlacement="BottomRight" Name="slider"/> <Label HorizontalAlignment="Center" FontSize="Binding ElementName=slider, Path=Value"> To jest test slidera. </Label> </StackPanel> Ten sam efekt zero kodu. ElementName wskazujemy na źródło wiązania (skąd pobierzemy wartość) Path wskazuje, którą własność odczytamy z obiektu źródłowego i użyjemy jako wartość naszej własności. Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 23/34

24 Inny przykład: <StackPanel Margin="3"> <Grid> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <Grid.RowDefinitions> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Label Margin="3">Rozmiar</Label> <Label Grid.Row="1" Margin="3">Zawartość</Label> <Label Grid.Row="2" Margin="3">Kolor</Label> <Slider Grid.Column="1" Name="rozmiar" Margin="3" Minimum="12" Maximum="50" TickFrequency="2" Value="18" TickPlacement="TopLeft"/> <TextBox VerticalAlignment="Center" Margin="3" Grid.Row="1" Grid.Column="1" Name="zawartosc">Wpisz zawartość</textbox> <ComboBox VerticalAlignment="Center" Margin="3" Grid.Row="2" Grid.Column="1" Name="kolor"> <ComboBoxItem IsSelected="True">Red</ComboBoxItem> <ComboBoxItem>Green</ComboBoxItem> <ComboBoxItem>Blue</ComboBoxItem> </ComboBox> </Grid> <TextBlock Name="text" Margin="8" HorizontalAlignment="Center" Foreground="Binding ElementName=kolor, Path=SelectedValue.Content" Text="Binding ElementName=zawartosc, Path=Text, UpdateSourceTrigger=PropertyChanged" FontSize="Binding ElementName=rozmiar, Path=Value"/> </StackPanel> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 24/34

25 Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 25/34

26 Wiązanie do obiektów: <Grid> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition/> <RowDefinition/> <RowDefinition/> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <Label Margin="3">Imię</Label> <Label Margin="3" Grid.Row="1">Nazwisko</Label> <TextBox Margin="3" Grid.Column="1"/> <TextBox Margin="3" Grid.Row="1" Grid.Column="1"/> <Button Margin="3" Grid.Row="2" Grid.ColumnSpan="2" HorizontalAlignment="Right" Padding="10,3"> OK </Button> </Grid> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 26/34

27 public class Osoba public string Imie get; set; public string Nazwisko get; set; public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba Imie = "Jan", Nazwisko = "Kowalski" ;... Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 27/34

28 Rozwiązanie przy użyciu zdarzeń i właściwości: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow" Loaded="WindowLoaded"> <Grid>... <TextBox Name="imię".../> <TextBox Name="nazwisko".../> <Button Click="OnOK"...>OK</Button> </Grid> </Window> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 28/34

29 public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba Imie = "Jan", Nazwisko = "Kowalski" ; private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) imię.text = os.imie; nazwisko.text = os.nazwisko; private void OnOK(object sender, RoutedEventArgs e) os.imie = imię.text; os.nazwisko = nazwisko.text; MessageBox.Show(os.Nazwisko + " " + os.imie); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 29/34

30 Rozwiązanie przy użyciu wiązania danych: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow" Loaded="WindowLoaded"> <Grid>... <TextBox Text="Binding Path=Imie".../> <TextBox Text="Binding Path=Nazwisko".../> <Button Click="OnOK"...>OK</Button> </Grid> </Window> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 30/34

31 public partial class MainWindow : Window private Osoba os = new Osoba("Jan", "Kowalski"); private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) this.datacontext = os; private void OnOK(object sender, RoutedEventArgs e) MessageBox.Show(os.Nazwisko + " " + os.imie); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 31/34

32 Wiązanie z kolekcją obiektów: <Window x:class="wpfapplication1.mainwindow"... Loaded="WindowLoaded"> <DockPanel> <ToolBar DockPanel.Dock="Top"> <Button Click="Dodaj">Dodaj</Button> <Button Click="Usuń">Usuń</Button> </ToolBar> <Grid Margin="3"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="2*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> <ColumnDefinition Width="3*" /> </Grid.ColumnDefinitions> <ListBox Margin="3"/> <GridSplitter Grid.Column="1" Width="5" HorizontalAlignment="Center"/> <Grid Grid.Column="2"> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="auto"/> <ColumnDefinition/> </Grid.ColumnDefinitions> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto"/> </Grid.RowDefinitions> <Label Margin="3">Imię</Label> <Label Grid.Row="1" Margin="3">Nazwisko</Label> <TextBox Grid.Column="1" Margin="3/> <TextBox Grid.Column="1" Grid.Row="1" Margin="3"/> </Grid> </Grid> </DockPanel> </Window> <RowDefinition Height="auto"/> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 32/34

33 Przygotowanie okna: <ListBox Name="lista" DisplayMemberPath="Nazwisko"/> <Grid DataContext="Binding ElementName=lista, Path=SelectedItem"> <TextBox Text="Binding Path=Imie".../> <TextBox Text="Binding Path=Nazwisko".../> </Grid> Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 33/34

34 Od strony kodu: public partial class MainWindow : Window private ObservableCollection<Osoba> osoby = new ObservableCollection<Osoba>(); private void WindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e) lista.itemssource = osoby; private void Dodaj(object sender, RoutedEventArgs e) Osoba osoba = new Osoba(); osoby.add(osoba); lista.selecteditem = osoba; private void Usuń(object sender, RoutedEventArgs e) osoby.remove(lista.selecteditem as Osoba); Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 34/34

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wkład 2 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak? // wpisanie informacji Console.WriteLine("

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstaw programowania obiektowego wkład 5 klas i obiekt namespace ConsoleApplication1 // współrzędne punktu int, ; Jak, korzstając z dotchczasowej wiedz, zdefiniować w programie punkt? = 3; = 2; Może tak?

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe Marek Tabędzki Programowanie obiektowe i zdarzeniowe 1/23 Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 6 polimorfizm Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/23 Podstawy programowania obiektowego wykład 8 polimorfizm, wyjątki, kolekcje generyczne Na poprzednim wykładzie: dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej,

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 7 Marcin Młotkowski 8 kwietnia 2015 Plan wykładu Z życia programisty, część 1 1 Z życia programisty, część 1 2 3 Z życia programisty, część 2 Model View Controller MVC w

Bardziej szczegółowo

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding

Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding Programownie w technologii.net wykład 6 Element Binding i Data Binding 1/41 Element Binding Mechanizm, który pozwala wydobyć pewne informacje z obiektu źródłowego i zapisać je w pewnym obiekcie docelowym.

Bardziej szczegółowo

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości

Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Metody Metody, parametry, zwracanie wartości Metody - co to jest i po co? Metoda to wydzielona część klasy, mająca

Bardziej szczegółowo

Klasy i obiekty cz II

Klasy i obiekty cz II Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Klasy i obiekty cz II Hermetyzacja, mutatory, akcesory, ArrayList Rozwijamy aplikację Chcemy, aby obiekty klasy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r.

Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych. Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Bazy danych dla producenta mebli tapicerowanych Bartosz Janiak Marcin Sikora Wrocław 9.06.2015 r. Założenia Stworzyć system bazodanowy dla małej firmy produkującej meble tapicerowane. Projekt ma umożliwić

Bardziej szczegółowo

UML a kod. C++, Java i C#

UML a kod. C++, Java i C# UML a kod C++, Java i C# UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania! Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje Mogą sugerować podział

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w języku Java

Tworzenie aplikacji w języku Java Tworzenie aplikacji w języku Java Wykład 2 Java Collections Framework Piotr Czapiewski Wydział Informatyki ZUT 2 października 2009 Piotr Czapiewski (Wydział Informatyki ZUT) Tworzenie aplikacji w języku

Bardziej szczegółowo

Technologie i usługi internetowe cz. 2

Technologie i usługi internetowe cz. 2 Technologie i usługi internetowe cz. 2 Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 15 luty 2014 r. 1 Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (z ang. object-oriented programming), to paradygmat programowania,

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 4 - wzorce projektowe. dr inż. Robert Nowak - p. 1/18 Powtórzenie klasy autonomiczne tworzenie nowych typów: dziedziczenie i agregacja dziedziczenie: przedefiniowywanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki

Wykład 4. Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Wykład 4 Klasa List Kolejki Stosy Słowniki Klasa List Poważną niedogodnością tablic jako kolekcji danych jest fakt, że muszą one mieć stały rozmiar. Programista musi wiedzieć z góry ile miejsca powinien

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Przypomnienie o klasach i obiektach

Przypomnienie o klasach i obiektach Wykład 14 Programowanie obiektowe ciąg dalszy, str 1 Przypomnienie o klasach i obiektach -5 należydo int 314 należy do double false należy do boolean {27, 314,-15 należy do double[] wartość należy do typ

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać)

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) Języki i Paradygmaty Programowania Laboratorium 1 Obiekty i klasy C++ Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) UWAGA! Umiejętność tworzenia

Bardziej szczegółowo

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy

Systemy wirtualnej rzeczywistości. Komponenty i serwisy Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Systemy wirtualnej rzeczywistości Laboratorium Komponenty i serwisy Wstęp: W trzeciej części przedstawione zostaną podstawowe techniki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Obiektowego

Podstawy Programowania Obiektowego Podstawy Programowania Obiektowego Wprowadzenie do programowania obiektowego. Pojęcie struktury i klasy. Spotkanie 03 Dr inż. Dariusz JĘDRZEJCZYK Tematyka wykładu Idea programowania obiektowego Definicja

Bardziej szczegółowo

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main

Kompilacja javac prog.java powoduje wyprodukowanie kilku plików o rozszerzeniu.class, m.in. Main.class wykonanie: java Main Język obiektowy Wykład 13 Programowanie obiektowe z lotu ptaka, str 1 James Gosling, Mike Sheridan, Patrick Naughton Sun Microsystems 1995(20latmłodszyodC) C jest językiem proceduralnym Java jest językiem

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 3, część 3. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 3, część 3 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Konstrukcja kodu programów w Javie 2. Identyfikatory, zmienne 3. Typy danych 4. Operatory, instrukcje sterujące instrukcja warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład: klasa, obiekt, po co używać klas, właściwości, atrybuty, funkcje, zachowania, metody, przykładowe obiekty, definiowanie klasy, obiektu, dostęp do składników klasy, public,

Bardziej szczegółowo

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu.

Obiekt klasy jest definiowany poprzez jej składniki. Składnikami są różne zmienne oraz funkcje. Składniki opisują rzeczywisty stan obiektu. Zrozumienie funkcji danych statycznych jest podstawą programowania obiektowego. W niniejszym artykule opiszę zasadę tworzenia klas statycznych w C#. Oprócz tego dowiesz się czym są statyczne pola i metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1

Podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 z wykorzystaniem języka Java ME ćwiczenia 1 Budowa aplikacji MIDP utworzenie klasy dziedziczącej z klasy java.microedition.midlet.midlet Klasa musi posiadać przynajmniej trzy metody: startapp() inicjalizacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna nr.4

Instrukcja laboratoryjna nr.4 Języki programowania na platformie.net cz.2 2016/17 Instrukcja laboratoryjna nr.4 Język Visual Basic for.net Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 3.1 I. Współpraca Visual Basic z C# Cel: Wykorzystanie w kodzie

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 3 - polimorfizm. dr inż. Robert Nowak - p. 1/14 Powtórzenie Powtórzenie: klasy autonomiczne: konstruktor, konstruktor kopiujacy, operator przypisania, destruktor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.3

Instrukcja laboratoryjna cz.3 Języki programowania na platformie.net cz.2 2015/16 Instrukcja laboratoryjna cz.3 Język C++/CLI Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 2.0 I. Utworzenie projektu C++/CLI z interfejsem graficznym WPF 1 Cel:

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d.

Programowanie obiektowe, wykład nr 7. Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 7 Przegląd typów strukturalnych - klasy i obiekty - c.d. Klasa - powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 1. Wojciech Macyna. 3 marca 2016 Wykład 1 3 marca 2016 Słowa kluczowe języka Java abstract, break, case, catch, class, const, continue, default, do, else, enum, extends, final, finally, for, goto, if, implements, import, instanceof, interface,

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego.

Proxy (pełnomocnik) Cel: Zastosowanie: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Proxy (pełnomocnik) Cel: Dostarczyć zamiennik pewnego obiektu, pozwalający kontrolować dostęp do niego. Zastosowanie: Wszędzie tam, gdzie oczekujemy bardziej zaawansowanego odwołania do obiektu, niż zwykły

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18

Języki i paradygmaty programowania Wykład 2. Dariusz Wardowski. dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Dariusz Wardowski dr Dariusz Wardowski, Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ 1/18 Literatura Języki i paradygmaty programowania Wykład 2 1. C. S. Horstman, G. Cornell, core Java 2 Podstawy, Helion 2003

Bardziej szczegółowo

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy.

LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. LINQ TO SQL w dużym skrócie jest to zintegrowany język zapytao pozwalający na mapowanie relacyjnych baz danych na model obiektowy. Zanim ktokolwiek postanowi użyd tego w swoim projekcie, należy zaznaczyd

Bardziej szczegółowo

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura Programowanie komputerów Programowanie obiektowe. Typy zmiennych proste i złożone Typy zmiennych "wbudowane", tj. identyfikowane przez słowa kluczowe, są określane jako proste: int short long float double

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm

Klasy abstrakcyjne, interfejsy i polimorfizm Programowanie obiektowe 12 kwietnia 2011 Organizacyjne Klasówka będzie 20 IV 2011. Sale jeszcze są pertraktowane. Materiał do wyjątków włącznie. Można mieć swoje materiały nieelektroniczne. Wywołanie z

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego 1/41 Podstawy programowania obiektowego wykład 5 dziedziczenie i wyjątki Dziedziczenie jest sposobem na utworzenie nowej klasy na podstawie klasy już istniejącej. Dziedziczenie tworzy szczególną (bardziej

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 04 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sposobem działania popularnych. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Współbieżność w środowisku Java

Współbieżność w środowisku Java Współbieżność w środowisku Java Wątki i ich synchronizacja Zagadnienia Tworzenie wątków Stany wątków i ich zmiana Demony Synchronizacja wątków wzajemne wykluczanie oczekiwanie na zmiennych warunkowych

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 4 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2: Wstęp do języka Java 3/4/2013 S.Deniziak: Programowanie obiektowe - Java 1 Cechy języka Java Wszystko jest obiektem Nie ma zmiennych globalnych Nie ma funkcji globalnych

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname="mainregion" />

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach

Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach Materiał pomocniczy do kursu Podstawy programowania Autor: Grzegorz Góralski ggoralski.com Tablice cz. I Tablice jednowymiarowe, proste operacje na tablicach Tablice Powiedzmy, że chcemy zapamiętać w programie

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska. Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania

MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska. Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania MAS dr. Inż. Mariusz Trzaska Wykład 10 Realizacja różnych modeli dziedziczenia w obiektowych językach programowania Zagadnienia o o o o o o Omówienie różnych rodzajów dziedziczenia, klas abstrakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 1 Wprowadzenie do programowania zdarzeniowego 1/34 Wymagania wstępne: Znajomość podstaw programowania. Efekty kształcenia: Umiejętność tworzenia prostych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2

Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Programowanie telefonów z Windows Phone 7, cz. 2 Piotr M. Szczypiński Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej http://www.eletel.p.lodz.pl/pms/ piotr.szczypinski@p.lodz.pl Budynek B9, II piętro, pokój

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017 Wykład 13 14 czerwiec 2017 Java vs cpp - podobieństwa Podobny sposób definiowania klas. Występowanie typów podstawowych: boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Podobna zasada definiowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h]

Laboratorium 03: Podstawowe konstrukcje w języku Java [2h] 1. Typy. Java jest językiem programowania z silnym systemem kontroli typów. To oznacza, że każda zmienna, atrybut czy parametr ma zadeklarowany typ. Kompilator wylicza typy wszystkich wyrażeń w programie

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie 0.1 Hierarchia klas 0.1.1 Diagram 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie Po pierwsze to jest tylko przykładowe rozwiązanie. Zarówno na wtorkowych i czwartkowych ćwiczeniach odbiegaliśmy od niego, ale nie wiele. Na

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba.

Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba. Przychodnia 0. Stwórz projekt aplikacja konsolowa lub WPF (przemyśl wybór, bo zmiana może być czasochłonna). 1. Stwórz abstrakcyjną klasę Osoba. W tej klasie wykonaj następujące czynności: a) dodaj pole

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o

Wprowadzenie db4o - podstawy db4o - technikalia Przydatne wiadomości. Wprowadzenie. db4o. Norbert Potocki. 1 czerwca 2009. Norbert Potocki db4o Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie 1 czerwca 2009 Wprowadzenie - podstawy - technikalia Przydatne wiadomości Wprowadzenie = bjects = database for objects w pełni obiektowa

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C#

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C# Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 3 Język C# 1 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. Przestrzenie nazw 3. Typy, parametry, konwersje 4. Klasy 5. Instrukcje sterujące 6. Właściwości 7. Interfejsy,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 3 i 4 - przypomnienie wiadomości o OOP na przykładzie Javy mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 8 marca 2017 1 / 20 mgr inż. Krzysztof Szwarc

Bardziej szczegółowo

Czym są właściwości. Poprawne projektowanie klas

Czym są właściwości. Poprawne projektowanie klas Z akcesorów get i set korzysta każdy kto programuje w C#. Stanowią one duże udogodnienie w programowaniu obiektowym. Zapewniają wygodę, bezpieczeństwo i znacząco skracają kod. Akcesory są ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania obiektowego. Wykład 2

Wstęp do programowania obiektowego. Wykład 2 Wstęp do programowania obiektowego Wykład 2 1 CECHY I KONCEPCJA PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO 2 Cechy programowania obiektowego Dla wielu problemów podejście obiektowe jest zgodne z rzeczywistością (łatwe

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne Tematyka wykładów 1. Wprowadzenie. Klasy cz. 1 - Język C++. Programowanie obiektowe - Klasy i obiekty - Budowa i deklaracja klasy. Prawa dostępu - Pola i funkcje składowe - Konstruktor i destruktor - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów

Programowanie Komputerów Programowanie Komputerów Łukasz Kuszner pokój 209, WETI http://www.kaims.pl/ kuszner/ kuszner@eti.pg.gda.pl Wykład 30 godzin, Laboratoria 30 godzin 2012/ Strona 1 z 28 1. Tablice w C# Indeksowane od zera

Bardziej szczegółowo

Db4o obiektowa baza danych wersja.net

Db4o obiektowa baza danych wersja.net Wstęp Db4o obiektowa baza danych wersja.net Db4o (database for objects) to obiektowa baza danych na platformę Java i.net. Pełna wersja bazy db4o jest dostępna na dwóch licencjach: open source: pozwala

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wykład 4

Programowanie obiektowe. Wykład 4 Programowanie obiektowe Wykład 4 Tworzenie własnych obiektów Słowo kluczowe this W JavaScriptmożna tworzyć własne obiekty. Wykorzystuje się tu zapis utworzonej funkcji o nazwie takiej samej jak klasa,

Bardziej szczegółowo

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych

11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych 246 11.6 Klasa do obsługi liczb wymiernych Klasa do obsługi liczb wymiernych, którą teraz zaprojektujemy w celu zilustrowania korzyści wynikających z programowania obiektowego, służy do zgrabnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego

Podstawy programowania obiektowego Podstawy programowania obiektowego Technologie internetowe Wykład 5 Program wykładu Podejście obiektowe kontra strukturalne do tworzenie programu Pojęcie klasy i obiektu Składowe klasy: pola i metody Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne

Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne Podejście obiektowe. Tablice obiektów Przykład 1 metody i atrybuty statyczne oraz niestatyczne import javax.swing.*; import java.util.*; public class Napis4 { String wynik = ""; static int ile_obiektow

Bardziej szczegółowo

10. Programowanie obiektowe w PHP5

10. Programowanie obiektowe w PHP5 Ogólnie definicja klasy wygląda jak w C++. Oczywiście elementy składowe klasy są zmiennymi PHP, stąd nieśmiertelne $. Warto zauważyć, że mogą one mieć wartość HHH mgr inż. Grzegorz Kraszewski TECHNOLOGIE

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych.

Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. Temat: Dynamiczne przydzielanie i zwalnianie pamięci. Struktura listy operacje wstawiania, wyszukiwania oraz usuwania danych. 1. Rodzaje pamięci używanej w programach Pamięć komputera, dostępna dla programu,

Bardziej szczegółowo

Listy powiązane zorientowane obiektowo

Listy powiązane zorientowane obiektowo Listy powiązane zorientowane obiektowo Aby zilustrować potęgę polimorfizmu, przeanalizujmy zorientowaną obiektowo listę powiązaną. Jak zapewne wiesz, lista powiązana jest strukturą danych, zaprojektowaną

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Przechowywanie danych

Podstawy otwartych języków programowania Przechowywanie danych Podstawy otwartych języków programowania Przechowywanie danych Wiktor Wandachowicz Sposoby przechowywania danych Typy podstawowe Pojedyncze obiekty Tablice obiektów i tablice typów podstawowych jednowymiarowe

Bardziej szczegółowo

Wzorce Strukturalne. Adapter: opis. Tomasz Borzyszkowski

Wzorce Strukturalne. Adapter: opis. Tomasz Borzyszkowski Adapter: opis Wzorce Strukturalne Tomasz Borzyszkowski Alternatywna nazwa: Wrapper (opakowanie) Rola obiektu Adapter: pełni wobec Klienta rolę otoczki, która umożliwia przetłumaczenie jego żądań na protokół

Bardziej szczegółowo

Lista dwukierunkowa - przykład implementacji destruktorów

Lista dwukierunkowa - przykład implementacji destruktorów Lista dwukierunkowa - przykład implementacji destruktorów Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2006 2008 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna

Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna Programowanie w technologii.net wykład 4 Aplikacja i okna 1/30 Aplikacja Aplikacja WPF jest reprezentowana przez instancję klasy System.Windows.Application. pilnuje ona kiedy program się uruchamia i kończy

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład V. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład V - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Programowanie obiektowe Dziedziczenie (inheritance) - mechanizm

Bardziej szczegółowo

/** Program demonstrujący działanie klasy GregorianCalendar import java.util.*; public class TestKalendarza // zbuduj d i zainicjalizuj z aktualną datą GregorianCalendar d = new GregorianCalendar(); int

Bardziej szczegółowo

Kiedy potrzebne. Struktura (rekord) Struktura w języku C# Tablice struktur. struktura, kolekcja

Kiedy potrzebne. Struktura (rekord) Struktura w języku C# Tablice struktur. struktura, kolekcja 1 struktura, kolekcja Kiedy potrzebne Duża liczba danych takiego samego typu tablice a jak nieznana liczba elementów? dane zawierające wartości różnego typu (osoba: pesel, nazwisko, rok urodzenia, pracuje/niepracuje,

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo