Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS)"

Transkrypt

1 Leszek Michalczyk Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii Wykorzystanie erotyzmu jako nośnika wartości marketingowej w świetle modelu AIDA (CS) Use of eroticism as carrier of marketing value in light of the AIDA (CS)' model W artykule omówiono najistotniejsze kwestie związane z wykorzystaniem erotyzmu w reklamie. W pierwszej części omówiono psychospołeczne relacje związane z wykorzystaniem seksualności człowieka w reklamie. W drugiej części przedstawiono przykłady najbardziej rozpowszechnionych w Polsce kampanii reklamowych wykorzystujących erotyzm. Omówiono też przykłady powiązania reklamy wykorzystującej erotyzm z konkretnymi reklamowanymi dobrami, usługami bądź osobami. Słowa kluczowe reklama, kampania reklamowa, erotyzm. This article addresses a number of essential questions regarding the use of eroticism in advertising. In the first section, we discuss psychological and social associated with the use of human sexuality in advertising. In the second section, we showcase exemplas Poland's most popular advertising campaigns fuelled by eroticism. Additionally, cases exemplifying erotic advertisements' connections with specific goods, services or individuals are presented. Keywords advertising, advertising campaigns, eroticism. W lipcu 2013 r. KRRiTV postanowiła ukarać jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych za emisję reklam z erotycznym podtekstem w czasie niedopuszczalnym dla prezentacji tego typu treści z punktu widzenia polskich unormowań prawnych. O ile kary za emisję filmów erotycznych o niewłaściwej porze są, jak się wydaje, tym elementem, do którego odnoszą się polskie przepisy definiujące dopuszczalność propagowanych treści o ściśle określonym czasie emisji, o tyle w stosunku do reklam kwestia ta wzbudza wiele kontrowersji związanych zarówno z odpowiedzią na pytanie, czym jest erotyka, jak i z kwestiami związanymi z bazowaniem na niedomówieniach i aluzjach. Są to właśnie te elementy, które stanowią typowe rozwiązanie stosowane w reklamach, których przedmiotem nie jest promowanie artykułów o treści erotycznej, ale których mechanizmem, sposobem wyrazu jest nawiązywanie do sfery intymnej w życiu człowieka. O ile podtekst erotyczny w wypadku np. reklam prezerwatyw wydaje się oczywisty, o tyle pomysł na reklamowanie np. artykułów biurowych z wykorzystaniem erotyki wydaje się wyłącznie wynikiem twórczego podejścia marketerów. Co najmniej od czasu rewolucji seksualnej lat 60. ubiegłego wieku wśród marketerów dominuje podejście sex sells, zakładające, że wprowadzenie elementów seksualnych (erotyki) do reklamy automatycznie podniesie jej skuteczność jako elementu promującego dany produkt, osobę (zwłaszcza polityka w okresie przedwyborczym 1 ) czy ideę. Kilka lat temu dużym rozgłosem w środowisku marketerów odbiła się reklama firmy Benetton, wykorzystująca wizerunki kilkudziesięciu narządów płciowych. Wtedy był to szok, dzisiaj, gdy coraz częściej wprowadza się w reklamie elementy porno chic (niekiedy w wersji bardzo ostrej, jak chociażby w postaci tzw. homoreklamy), fakt ten szokowałby coraz mniejszą liczbę osób. W artykule omówiono też kilka typów (sposobów) wykorzystania reklamy operującej treściami erotycznymi, występujących na polskim rynku reklamowym w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Ich dobór został podyktowany szukaniem aluzji jako 29

2 kwintesencji reklam wykorzystujących erotyzm połączony z dużą dozą inwencji twórczej. Co do zasady, nie są to reklamy pornograficzne, nie mieszczą się więc w tej sferze, która stanowi element informacyjny związany z polskim pornobiznesem. Ten oparty na zasadach licentia poetica wybór ukierunkowany był aspektem humorystycznym w ramach działań marketerów wykorzystujących skojarzenia erotyczne przy kreowaniu wizji prowadzonych kampanii reklamowych. Nagość jako element zainteresowania rynku marketingowego Ujęcia klasyczne marketingu każą widzieć w reklamie mechanizm prowokujący do zwrócenia uwagi na reklamowany towar, usługę, osobę bądź ideę. Reklama jest o tyle dobra (tj. skuteczna), o ile tylko jest w stanie zwrócić uwagę przedstawicieli grupy docelowej na przedmiot reklamy bądź też umiejętnie tworzyć grupę docelową i kreować wśród niej popyt na dane dobro. Dlatego też taką popularność zyskują reklamy nawiązujące do odczuć humanistycznych, nurt reklam instytucji charytatywnych czy też tzw. reklamy rodzinne (z wykorzystaniem dzieci bądź starców), ale też reklamy oparte na komizmie sytuacyjnym bądź słownym. (W Polsce do takich należały z całą pewnością reklamy, w których dziecko ciągnie za rękaw mężczyznę, ojca, informując go: tata kupa, czy reklama ukazująca nogi młodej kobiety, na której łydkach znajdują się opuszczone majtki i opisana: ściągamy ceny na maxa. O tej ostatniej piszę też w niniejszym artykule). Osobną kategorią jest wykorzystanie zasad product placement oraz brand heroes i ich odmian. Już sama etymologia słowa reklama (od łac. clamo, clamare wołać, krzyczeć) każe jej być widoczną w otaczającej rzeczywistości oraz skupiającą na sobie uwagę otoczenia. Erotyzm, seksualność człowieka jest bez wątpienia jednym z przejawów działań, które mają w sobie te dwa elementy. Nie da się ukryć, że atrakcyjność fizyczna (łączona w reklamie z erotyzmem) jest jedną z tych cech, które skupiają uwagę ogółu na poszczególnych osobach. Celem artykułu nie jest jednak dyskusja ze słusznością tej postawy akcentującej jako miernik wartości człowieka jego wygląd fizyczny. Do sposobów mających zwrócić uwagę na reklamowany towar należy więc m.in. wykorzystanie urody młodych kobiet, epatowanie seksem (Gawroński i Polak, 2009) w sposób dosłowny 2 bądź też z wykorzystaniem aluzji i niedopowiedzeń, a także gry słów. Dobrym przykładem jest tu reklama firmy turystycznej Softpol Travel. Firma ta w roku 2011 rozpoczęła promocję turystyki typu crusing na terenie Polski. Za hasło nadrzędne akcji reklamowej przyjęto: Rok 2011 rokiem rejsów, a za nadrzędny slogan skojarzeniowy: 1492 Kolumb odkrywa Amerykę Ty odkrywasz rejsy! By zdefiniować poziom przyjemności wynikających z podróżowania, firma reklamowa Inovelti wykorzystała trzy podobizny modelki w bikini wypoczywającej na plaży w połączeniu ze sloganem: Lubisz zaliczać? Zalicz 5 państw w tydzień! Wszystko za jedyne 299 euro!. (Reklama ta, mimo poprawnie dobranych skojarzeń definiujących przyjemność podróżowania z przyjemnością seksualną, ma w sobie element błędu logicznego. By być logicznie spójną, marketerzy powinni w swej pracy zaproponować pięć zdjęć modelki lub modelek, a nie wykorzystać potrójnie jednego. Zastosowany manewr sugeruje powtarzalność atrakcji i to zaledwie trzykrotną dla pięciu różnych państw). Innym przykładem opisującym powyższe zjawisko jest reklama gładzi szpachlowej firmy gipsowej Megaron, ze sloganem: Gładź gładź gładź. Reklama przedstawia w środkowej części oraz z lewej strony powierzchni reklamowej rozebraną modelkę (sugestia gładkiej skóry), z prawej natomiast reklamowany produkt. Takie rozmieszczenie obiektów: 1) nośnika reklamy (modelki) oraz 2) obiektu reklamowanego (gładzi szpachlowej) jest uzasadnione m.in. badaniami psychologicznymi dotyczącymi kolejności postrzegania przedmiotów przez człowieka. Przedmioty znajdujące się wokół człowieka postrzegane są przez niego od środka w lewo, a następnie dopiero w prawo. Wynika to głównie z przewagi liczebnej osób o dominującym lewym płacie mózgu (praworęcznych) (por. analizę wycen powierzchni reklamowej strojów sportowców w: Michalczyk, 2010, s ). Tak użyta powierzchnia reklamowa pozwala na wykorzystanie nośnika przekazu reklamowego do przywabienia osób potencjalnie zainteresowanych zakupem materiałów budowlanych (z reguły są to mężczyźni). Hasło reklamowe wykorzystało też skojarzenie słowne czynności z produktem (gładź). Obecnie najczęściej stosowanymi modelami budowania oddziaływań reklamy wykorzystującej erotyzm są modele AIDA (Attention-Interest-Desire- -Action), ale także DAGMAR czy MODE (Motivation and Opportunity as Determinants of the attitude-behavior relation). W modelu AIDA (podobne ujęcia występują też np. w modelu DAGMAR) zwraca się szczególną uwagę na konieczność zaistnienia produktu czy usługi w świadomości potencjalnego klienta na zasadzie skupiania jego uwagi na reklamowanym przedmiocie. Dopiero kolejne etapy oddziaływania reklamy mają mieć charakter informacyjny, skupiający się na cechach użytecznościowych reklamowanego przedmiotu (Heath, 2006; Maison, 2004). Dąży się więc do uzyskania efektu, w którym komunikat reklamowy będzie przede wszystkim zauważony przez potencjalnego klienta. Przeprowadzone badania psycholo- 30

3 giczne (Ossowska, 2011) potwierdziły występowanie proporcjonalnej zależności między czasem dysponowanym przez potencjalnego klienta a zakresem jego refleksyności (poziomu racjonalności) w podejmowaniu decyzji zakupowych. Szczególną rolę odgrywa więc reklama w tych grupach populacji, które realizując swe postawy konsumenckie, dysponują na ich realizację najmniejszą ilością czasu. W artykule celowo nie uwzględniono reklam branży erotycznej (np. wtykanych za wycieraczki samochodów parkujących w niektórych częściach większych polskich miast), uznając je za obsceniczne, a branżę za patologię życia społecznego. Kampanie reklamowe wykorzystujące nagość modelek lub modeli już kilkadziesiąt lat temu przestały być zarezerwowane wyłącznie dla magazynów o treści erotycznej. Od przełomu ubiegłego i obecnego wieków stały się typową formą prezentacji reklam outdoorowych. Stały się więc niejako zjawiskiem nie tylko reklamowym, ale poniekąd także społecznym. Niektóre kręgi społeczne bulwersuje wykorzystanie wizerunków nagich osób, inne zadziwia bądź śmieszy. Zawsze jednak jest to typ reklamy, wobec którego nie sposób przejść zupełnie obojętnie. Nagość spełnia więc kluczowy warunek poprawnie konstruowanej strategii marketingowej: wzbudzenie zainteresowania odbiorcy nadawanym komunikatem reklamowym. Sięgające półwiecza badania psychologiczne R.B. Zajonca (1968; 1985) sugerują zgodność postrzegania z pozytywnym odbiorem przedmiotu postrzeganego (przeczy temu jednak zjawisko tzw. nachalnej reklamy). Na tej zasadzie można by domniemywać, że wszystko, co zauważymy, jest w pierwszym ujęciu postrzegane pozytywnie. Z tym, że obiekty towarzyszące nie mogą być kontrowersyjne, a tym bardziej wzbudzać negatywnego odbioru grupy społecznej będącej adresatem przekazu, w tym wypadku reklamowego. Również ujęcie teorii marketingu wskazuje na potrzebę identyfikacji (bądź łączenia) reklamowanego przedmiotu materialnego czy niematerialnego z elementami wzbudzającymi pozytywny odbiór u potencjalnego klienta. Dlatego np. politycy są bardzo złymi nośnikami wartości marketingowej produktów. Sportowcy są w tym zakresie wysoce kontrowersyjni, czego przykładem były np. Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2002 r. powszechne, pogardliwe określanie piłkarzy reprezentujących Polskę jako ślicznoty i gorące kubki (reklama Knorr) czy pojawiające się prześmiewcze określenia reprezentantów związku PZPN na Euro 2012, sięgające do reklam sieci Biedronka ( Adamiaki ). Niemniej zarówno produkt Knorra, jak i sieć Biedronka reklamowane przez przegrywające drużyny były prawdopodobnie bardziej znane, niż gdyby reprezentacje (odpowiednio Polski i PZPN) odniosły sukcesy na tych imprezach. Z reguły bardzo dobrymi nośnikami wartości marketingowej są aktorzy, zwłaszcza dobrze znający swoje rzemiosło i kojarzeni z odgrywaniem ról pozytywnych bohaterów, ale również dzieci czy staruszkowie (zwłaszcza w reklamach organizacji charytatywnych bądź w grupie tzw. reklam rodzinnych). Są nimi też atrakcyjne kobiety (w reklamach skierowanych do mężczyzn) czy, rzadziej, przystojni mężczyźni (w reklamach, których odbiorcą docelowym są kobiety). W wypadku produktów specjalistycznych (np. budownictwo czy farmakologia) są nimi tzw. specjaliści, tj. aktorzy przebrani w odpowiedni ubiór kojarzony z osobami posługującymi się z racji wykonywanego zawodu danymi produktami czy świadczący dane usługi i wygłaszający odpowiednią, wyuczoną kwestię. Już podstawy marketingu zakładają poznanie przez osoby nabywające tę wiedzę zasad rozumowania zgodnego z modelem AIDA (CS), w jego klasycznym ujęciu. To przyciąganie uwagi potencjalnego nabywcy, wzbudzenie jego zainteresowania, wywołanie pragnienia zakupu, jak i skłonienie go do samego zakupu oraz wytworzenie u klienta przekonania, że kupując dokonał właściwej decyzji i wywołanie jego zadowolenia po to, by zachęcić go do ponownego zakupu i wzbudzić w nim postawy prosumenckie (np. w postaci marketingu szeptanego). Ten model działań marketerów opracowany (zainicjowany) w 1925 r. przez E.K. Stronga wymusza takie działania, które pozostawiłyby przekaz reklamowy jak najdłużej w świadomości odbiorcy. Najczęściej dąży się tu do tego, by odbiorcę zdziwić, zaszokować czy też go rozśmieszyć. Dopiero w następnym etapie wzbudza się zainteresowanie odbiorcy danym produktem po to, by wykazując mu korzyści płynące z posiadania danej rzeczy, skłonić go do jej zakupu 3. Przy czym, jak wynika to z eksperymentu Darrena Browna, zainteresowanie klienta nie musi być przez niego w pełni uświadamiane. Wykorzystanie w reklamie seksapilu osób atrakcyjnych fizycznie oparte jest na znanej m.in. w psychologii konstrukcji evaluative conditioning (warunkowania wartościującego). W tym rozumieniu reklamowany produkt należy zestawić z obiektem o pozytywnym znaczeniu (odbiorze) wśród populacji, do której adresowany jest przekaz reklamowy (Fazio i Olson, 2003; 2001). Jak stwierdzili m.in. Greenwald (1990) czy Krosnick i in. (1992), efekt halo definiowany jako efekt pozytywnego pierwszego postrzegania może być z osoby postrzeganej pozytywnie (chociażby ze względu na jej atrakcyjność fizyczną) przenoszony na rzeczy, usługi czy markę kojarzoną z tą osobą. Ten fakt w połączeniu z działaniem reklamy podprogowej, której z reguły efektem jest tworzenie wrażenia o racjonalności wyboru konsumenckiego (Kieżel, 2007) u osoby dokonującej zakupów, stanowią kluczowe wyznaczniki dla wykorzystania erotyzmu w reklamie. 31

4 Model AIDA w swym ujęciu klasycznym jest jednym z najstarszych wzorców działań reklamowych, mającym już 88 lat. Niemniej, nie każda reklama epatująca erotyzmem ma odniesienia do całości ujęcia modelu AIDA. Powiązanie jest tym większe, im bardziej merytoryczna, a więc łącząca się z funkcjonalnością przedmiotu reklamy jest sama reklama. Czyli oznaczałoby to też, że wykorzystanie seksapilu modeli reklamujących dany produkt bądź usługę mogłoby dotyczyć li tylko reklam agencji towarzyskich, sprzedaży ubrań (zwłaszcza bielizny) czy niektórych grup kosmetyków. Tymczasem nagość (półnagość) wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie można ją powiązać, jeśli nie z towarem, to chociażby, tworząc slogan reklamowy. Przykłady polskich kampanii reklamowych wykorzystujących erotyzm jako nośnik wartości marketingowej produktu Nie od dzisiaj uważa się, że w odbiorze przekazu medialnego jako erotyki duży udział ma nie tyle nadawca komunikatu, ile jego odbiorca. O tym, czy coś ma podtekst erotyczny, decyduje wrażenie odbiorcy i jego sposób odczytywania komunikatu, w tym wypadku reklamowego. Nie można więc przyjąć obiektywnych kryteriów na zdefiniowanie tego, co jest erotyką a co nią nie jest. Łatwiej jednak zdefiniować moment, w którym podtekst erotyczny staje się niesmaczny, a tym bardziej wulgarny 4. To postrzeganie w dużym stopniu zdefiniowane jest przez kulturę i obyczaje występujące w danych grupach społecznych. Nie można więc abstrahować od postrzegania kulturowego erotyzmu jako sfery życia człowieka. Inny charakter powinna mieć reklama wykorzystująca erotyzm jako nośnik przekazu na przykład w krajach zachodnioeuropejskich, a inny chociażby w krajach arabskich. Błędy polegające na nieuwzględnieniu aspektów kulturowych (czy np. religijnych) reprezentowanych w docelowej grupie populacji z reguły powodują fiasko akcji reklamowej. Znane błędy reklamowe polskich firm nieuwzględniających uwarunkowań kulturowych społeczeństw, do których reklama ma być adresowana, powodowały nie tylko brak odzewu na komunikat reklamowy czy jego odrzucenie i fiasko strategii marketingowej, ale nawet były uważane na powód negatywnego odbioru danej firmy w lokalnym społeczeństwie. Jedna z polskich firm próbująca wejść na rynek indyjski z cukierkami krówka (sugestia zjadania krowy), producent sprzętu AGD reklamujący w krajach muzułmańskich swe lodówki wypełnione m.in. szynką czy eksporter piłeczek do tenisa ziemnego na rynek japoński pakujący je po cztery sztuki (cyfra postrzegana w shintoizmie jako symbol śmierci) są najlepszymi przykładami braku refleksji (bądź też zwykłego nieuctwa) marketerów tych firm. Dodatkowym aspektem jest możliwość wykorzystania dwuznaczności językowych występujących w opisie relacji intymnych i odniesienie ich nie tylko do zjawisk życia społecznego, ale również np. technicznego. Do tej kategorii reklam wykorzystujących erotyzm zaliczyć można m.in. następujące: 1. Reklama podłóg barlineckich glassen (reklama bełchatowskiego salonu sieci handlowej RuckZuck) ze sloganem reklamowym: Leżę idealnie!, gdzie z lewej strony powierzchni reklamowej wykorzystano wizerunek leżącej na podłodze prawie nagiej modelki, której majtki umieszczono na obcasie butów typu szpilki. 2. Reklama wody mineralnej Lider wykorzystująca skojarzenie głębokości odwiertów z aktem penetracji seksualnej. Slogan Tak głęboko dotarł świder, by wydobyć wodę Lider! zaopatrzono w zdjęcie stojącej w lekkim rozkroku modelki, ubranej m.in. w podwiewaną od tyłu spódnicę (wykorzystanie znanego motywu z Marlin Monroe) z wyrazem zadowolenia na twarzy z jednej strony powierzchni reklamowej, a z drugiej pokazano głębokość odwiertów wód pozyskiwanych ze złoży jurajskich. 3. Reklama poznańskiej stalowni Pro-Mar S.A. (wyroby ciągnione, walcowane i kute) z hasłem: Ciągniemy dokładnie! oraz rysunkami dwóch pochylonych kobiet z otwartymi ustami, sugerujących seks oralny. Jakkolwiek reklama ta ociera się już o wulgarność, niemniej jako sposób na nie pozbawione humoru wykorzystanie skojarzeń została również uwzględniona w niniejszym artykule. Skojarzenia werbalne pozwoliły też wykorzystać efekt halo. Efekt ten został zapewniony dzięki stowarzyszeniom feministycznym, które nagłaśniając daną reklamę, powodowały powstawanie zainteresowania obejrzeniem samej reklamy, a więc także jej merytorycznego przekazu reklamowego (prezentowanego towaru, usługi, osoby). Nie jest wykluczone, że lokalne akcje marketingowe, jak np. proekologiczna reklama wodociągów jednego z nadmorskich kurortów w naszym kraju (hasło bilbordowe: Puszcza się bez przerwy, a ty ciągle ją lejesz ) 5 nie ujrzałyby światła dziennego w innych częściach naszego kraju, gdyby nie fala protestów inspirowanych przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Innym przykładem ilustrującym to zjawisko oraz wykorzystanie głośnych reakcji pewnych grup w działaniach marketingowych jest dwuznacznie zobrazowana reklama gdyńskiej firmy Multimedia Polska. Prezentowała ona modelkę leżącą na brzuchu z rozpiętymi spodniami i nieco uniesioną do góry pupą i hasłem reklamowym Od września dajemy za darmo. Spowodowała ona interwencję organiza- 32

5 cji Gerder Center. W efekcie reklama została wycofana po pozwie sądowym. Gdyby nie pozew tej organizacji, najprawdopodobniej oddźwięk tej reklamy byłby co najwyżej lokalny, trójmiejski i stanowić mógłby co najwyżej materiał analiz dla marketerów oraz być wykorzystywany w ramach programów edukacji uczelnianej młodych adeptów marketingu i reklamy. Znane badanie Smitha i Engela (zob. np. Cialdini, 2010) dobitnie wykazało, że samochód prezentowany przez atrakcyjną modelkę jest przez heteroseksualnych mężczyzn (analizowana grupa docelowa tej reklamy) postrzegany jako cenniejszy, o lepszych parametrach użytkowych. Wbrew niektórym opiniom o jakoby istotnym powiązaniu niskiego poziomu wykształcenia z zainteresowaniem osobami płci przeciwnej wśród mężczyzn, zainteresowanie tak prezentowanym zakupem wzrosło we wszystkich grupach społeczno-zawodowych mężczyzn o orientacji heteroseksualnej. Fakt poziomu ich wykształcenia nie miał tu statystycznie istotnego znaczenia. Wydaje się też oczywiste z psychologicznego punktu widzenia, że heteroseksualny mężczyzna oglądnie się za atrakcyjną, zwłaszcza skąpo ubraną kobietą tym bardziej, jeśli w pobliżu jej nie będzie innego mężczyzny definiowanego jako konkurencja. W Polsce w ostatnich czasach wykorzystuje się w kreowaniu koncepcji akcji reklamowej psychologiczną konstrukcję tzw. przeniesienia. Miało to miejsce chociażby w reklamach wyposażenia domu (np. stolarki domowej) czy w produktach spożywczych. Skojarzenie spożywanego posiłku, podobnie jak wcześniej sygnalizowanych przyjemności czerpanych z podróżowania i wypoczynku, oraz ich odniesienie do erotyzmu (seksu) wydaje się naturalną konsekwencją w wykorzystaniu modelu AIDA (CS). Reklama hamburgerów ukazująca na tle słońca hamburger, a poniżej zdjęcie skąpo ubranej atrakcyjnej kobiety w pozie wskazującej na gotowość do odbycia stosunku seksualnego jest dobrym sposobem wykorzystania nośnika informacji marketingowej, jakim jest atrakcyjna kobieta, skierowanej do grupy osób potencjalnie zainteresowanych produktem (młodzi mężczyźni). Szczególne znaczenie ma wykorzystanie erotyzmu w reklamie skierowanej do tych grup populacji, która do kwestii nabycia dóbr podchodzi w sposób bezrefleksyjny, nie przeprowadzając analiz rynkowych (cena) i użytecznościowych innych produktów tej samej kategorii. Erotyzm w reklamie nawiązuje do postaw heurystycznych. Dominujący jest jednak proces postrzegania reklamowanego produktu (usługi, osoby, marki) na zasadzie warunkowania oceniającego. Model AIDA nastawiony jest na szokowanie odbiorcy. W związku z tym należałoby oczekiwać, że im bardziej społeczeństwo jest purytańskie, tym większy efekt marketingowy może odnosić w nim eksponowanie nagości. Trudno jednak przyjąć za pewnik, że eksponowanie treści, które mogłyby być dla odbiorcy wulgarne, będzie powodować pozytywne skojarzenia z reklamowanym produktem. W Polsce sięga się do kilku sposobów wykorzystania treści erotycznych w reklamie. Są to przede wszystkim: 1. Bezpośrednie połączenie reklamowanego produktu z seksualnym aspektem życia człowieka. To ujęcie stosowane jest w wypadku reklam produktów związanych z międzyludzkimi relacjami o charakterze intymnym i dotyczy przedmiotów zwyczajowo wykorzystywanych w trakcie aktów seksualnych bądź też takich, których wykorzystanie jest efektem dbałości o stan zdrowia osób korzystających. Tak reklamowane są np. prezerwatywy. Erotyzm wkomponowany w tę grupę reklamowanych produktów ma charakter przede wszystkim informacyjny, dotyczący skuteczności ich zastosowania. Do tych elementów sięgają m.in. kampanie reklamowe prezerwatyw Durex. 2. Pośrednie połączenie reklamowanego produktu z seksualnym aspektem życia człowieka. Ten typ reklamy dotyczy przede wszystkim reklamy środków higieny intymnej. To przede wszystkim reklamy podpasek, tamponów, ale również płynów do mycia ciała itp. W tym aspekcie mieści się element demonstracyjny. Ukazuje się tu też wrażenie, jakie zastosowanie reklamowanego produktu wzbudza na osobach płci przeciwnej. 3. Wyznaczenie erotyzmowi znaczenia nośnika treści reklamowej. Ta grupa reklam wykorzystuje połączenie skojarzeń treści erotycznych z reklamowanym produktem. Bardzo często skojarzenia te są luźno dobrane. O ile odbiorca docierający do reklam produktów z pierwszej czy drugiej z powyższych kategorii może zakładać pojawienie się w nich treści erotycznych, o tyle pełny efekt modelu AIDA (CS), a więc oparty na zaskoczeniu (i szokowaniu) uzyskuje się, wprowadzając treści erotyczne jako wynikające z luźnego (niekiedy bardzo luźnego) połączenia z reklamowanym przedmiotem. Ze względu na polskie prawo medialne, ograniczające czas emisji materiałów z podtekstem erotycznym do godzin późnowieczornych, reklama wykorzystująca erotyzm trafia przede wszystkim na strony czasopism, do Internetu oraz na bilbordy. Informacja handlowa eksponowana w postaci reklamy i wykorzystująca do tego celu erotyzm w koncepcjach polskich marketerów powinna kojarzyć się m.in. z ceną, zwłaszcza wskazując na taniość sprzedawanych towarów. Poniżej przedstawiono przykładowe sposoby skojarzenia erotyzmu eksponowanego przez nagie bądź półnagie modelki (lub ich komputerowe wizerunki) z ceną oferowanych towarów, jako: Aluzja wiążąca wysokość ceny z wartością na rynku usług erotycznych. Jak np. skojarzyć 33

6 z seksem cenę monitorów 17-calowych? Otóż można, stosując manewr wkomponowujący monitory w pośladki rozebranych modelek, równocześnie je zakrywając, by uniknąć zarzutów o obsceniczność. Slogan reklamowy: Nasze siedemnastki sprzedają się tanio!. Aluzja wiążąca promocje cenowe z rozbierającą się (spadającymi częściami garderoby) modelką. Reklama mebli Torino (salon meblowy Franowo) prezentująca nogi modelki ze zwisającymi poniżej kolan majtkami i zawierająca slogan reklamowy: Ceny spadają na maxa! zyskała bardzo duży rozgłos, nieproporcjonalny do kosztów poniesionych na jej powstanie. Wpłynęła na nią skarga do Komisji Etyki Reklamy. KER uznała, że bezzasadne jest domniemanie o złamaniu norm etycznych bądź o uchybieniu godności kobiety przez twórców tej reklamy. Reklama stała się znana po oprotestowaniu w mediach publicznych. Sposób powiązania rabatu z wielkością biustu. Jedna z firm deweloperskich obniżki cen skojarzyła z powiększniem biustu kobiety, tworząc reklamowy slogan: Ona chciała mieć duże kupiła u nas mieszkanie z dużym rabatem! Kojarzenie zmiany ceny z pożądanymi u grupy docelowej zmianami w wyglądzie mogłoby być odnoszone do wielu części ciała ludzkiego i tworzone w ten sposób slogany z pewnością zyskiwałyby dzięki zastosowaniu gry słów i poczucia humoru. Powiązanie promocji ilościowej z seksem w domniemaniu sugestia przejścia z przyjemności monogamicznej na poligamiczną zaproponowana w reklamie ActivLab z końca 2008 r. Wykorzystywała ona dwa wizerunki tej samej modelki ubranej w koszulę nocną. Z kolei o granice dobrego smaku otarła się bez wątpienia operująca grą słów reklama jednej z hurtowni ze sloganem: Za darmo dajemy ci puszki i prezentująca modelkę w bikini. Reklama wykorzystująca erotyzm może też kojarzyć się z jakością, przez połączenie erotyki z usubtelnianiem atmosfery przekazu, tworzeniem skojarzeń, aluzji, podtekstów: Nowy produkt jak nowa dziewczyna. W poszukiwaniu skojarzenia pojęć: nowości, odmiany, atrakcyjności, uniwersalności reklamowanego produktu w jednej konstrukcji reklamowej zauważono możliwość odniesienia jej do odmiany w życiu seksualnym grupy docelowej przez wprowadzenie do niego nowej partnerki seksualnej. To rozwiązanie, eksponujące ubraną w koszulę nocną modelkę, wykorzystano w reklamach producenta stolarki mieszkaniowej reklamującego własne rolety okienne. Reklamy lizaków Chupa Chups, których celem było m.in. tworzenie rynku przez ekspansję w grupach nieco starszej części populacji niż dotychczas funkcjonująca (dzieci). Omawiana w tym miejscu kampania operowała m.in. dwoma reklamami. W jednej z nich lizak umieszczono między piersiami młodej modelki, w drugim odbito na tle jej lewego pośladka. Reklamy te zasługują też na uwagę ze względu na fakt, iż niemalże idealnie wykorzystują przestrzeń reklamową. Przyjmując założenie, że grupa docelowa zwraca uwagę zwłaszcza na drugorzędne cechy płciowe ciała osób płci przeciwnej (odpowiednio: pośladki, biust oraz twarz, tej ostatniej nie wykorzystano w reklamach), wykorzystano je w reklamie jako tło. Na ich tle, w centralnej części reklamy i w innej tonacji kolorystycznej, umieszczono reklamowany produkt. Tak skomponowana powierzchnia reklamowa powoduje bezpośrednie ukierunkowanie zainteresowania na reklamowany produkt. Jak dotąd, nie stosowano w Polsce reklam kojarzących akt seksualny z relacjami między przedsiębiorstwami, dotyczących np. konkurencji rynkowej. Reklamy występujące na rynkach zagranicznych są bardziej zaawansowane w tym względzie. Popularne w latach 80. ubiegłego wieku reklamy jednej z firm produkujących piłeczki tenisowe w sposób dość obcesowy definiowały relacje z konkurencją We wspomnianej reklamie używano słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne i odnoszących się do międzyludzkich relacji intymnych. Przy nich wymowa znanej w Polsce reklamy Media Markt, definiującej populację klientów niedokonujących zakupów w tej sieci tylko u konkurencji jako ludzi niespełna władz umysłowych jest niezwykle łagodna w wymowie. Reklama ta wywołała jednak poważną burzę medialną, była też rozpatrywana przez KER. Chociaż nie dopatrzono się w niej istotniejszych uchybień, firma Media Markt postanowiła nie kontynuować emisji reklamy w mediach. Podsumowanie Wykorzystanie erotyzmu w reklamie jest pochodną przeniesienia historycznych już badań Pawłowa dotyczących tworzenia zachowań warunkowania klasycznego. Erotyzm (i seksapil) z reguły kojarzony jest z seksem, a ten z wydzielaniem endorfiny w organizmie człowieka. Kojarzenie więc mniej lub bardziej zbieżne reklamowanego towaru, usługi, poglądów czy osoby z odczuciami przyjemności stanowi racjonalną konsekwencję działań marketingowych wykorzystujących występowanie lub sugerowanie wystąpienia erotyzmu. Truizmem byłoby twierdzić, że celem reklamy jest spowodowanie zwiększenia zainteresowania klientów reklamowanym towarem, by w efekcie (teraz lub w przyszłości) skłonić go do jego zakupu. To oczywiste. Niestety, nie zawsze stosuje się poprawny dobór skojarzeń i bodźców. 34

7 Goździkowa w reklamie Etopiryny czy Adamiakowa w reklamie Biedronki to typowe przykłady skojarzeń tworzących wrażenie o reklamowanej marce (Biedronka) bądź produkcie (Etopiryna) jako przejawie tandety, niskiej jakości i niemalże bezwartościowego badziewia, które do klientów dotarły tylko dzięki bardzo wysokim nakładom przeznaczonym na akcje reklamowe. Tymczasem nienachlane, stonowane, dowcipne i pozbawione wulgaryzmu wykorzystanie erotyzmu w reklamie może być bardziej efektywne przy uwzględnieniu, malejących w okresie kryzysu i spowolnienia gospodarczego, budżetów działów zajmujących się marketingiem w przedsiębiorstwach. Do tego można wykorzystać efekt marketingu szeptanego oraz efekt halo. Z drugiej jednak strony nie da się zaprzeczyć faktowi, że reklama wykorzystująca erotyzm bardzo często ma konotacje seksistowskie, tworzy stereotypy roli kobiety jako atrakcyjnego ozdobnika życia mężczyzny. Być może więc podejście stosowane w Hiszpanii, propagujące nurty identycznego traktowania mężczyzn i kobiet w reklamie (konkursy w rodzaju Twórz Równość ) warto propagować także w naszym kraju. Poza tym nie ulega wątpliwości, że to właśnie stereotypy charakteryzują, definiują daną cywilizację. W odpowiedzi na kobietę prasującą, piorącą czy sprzątającą występuje mężczyzna hydraulik czy budowlaniec. Zarówno jeden typ rozumowania, jak i drugi jest tworzeniem czy wykorzystywaniem już istniejących stereotypów. Czy jednak do wyobraźni przemawia bardziej mężczyzna pracujący na budowie, czy kobieta kładąca zaprawę murarską na kolejną warstwę cegły czy pustaków? Podejście zwalczające stereotypy w reklamie było, jest i zapewne nadal będzie działaniem absurdalnym, bo przecież jaką kobietę do zakupu podpasek czy tamponów przekona bokser wagi ciężkiej. Prezentowane w artykule przykłady, zdaniem piszącego, ilustrują poprawne wykorzystanie wrażenia wartościującego, są nierzadko przejawem dowcipu i inwencji twórczej marketerów czy copywriterów, będącym przeciwieństwem wspomnianej Goździkowej czy Adamiakowej. Niemniej wykorzystanie skojarzeń seksualnych zawsze może być uznane za pójście na łatwiznę, bo (jak twierdzili już pierwsi twórcy kina) seks i krew najlepiej się sprzedają. Autor niniejszego tekstu, jako że nie ma do tego podstaw merytorycznych, nie podejmuje się analizy psychiki tych grup marketerów, których praca sprowadza się li tylko do szukania skojarzeń erotycznych. Prace tych copywriterów są jednak rzeczywistością i materiałem odniesień, na których bazują współcześni marketerzy oraz firmy zlecające im przeprowadzanie akcji reklamowych. Przypisy 1 W Polsce znany mechanizm wykorzystany przez PSL czy wcześniej przez A. Kwaśniewskiego. 2 Zastosowanie tej kategorii reklamy jest dyskusyjne w świetle polskiego prawa, dopuszczającego emisję treści erotycznych w ściśle określonym przedziale czasowym (między godziną a 6.00), co wyklucza jej wykorzystanie na m.in. w codziennej prasie. Oczywiście treści erotyczne jako element wzbudzania podniecenia są kwestią osobniczą i niemożliwą do zobiektywizowanego zdefiniowania, niemniej ukazywanie np. genitaliów żeńskich bądź męskich z reguły definiowane jest jako treść erotyczna. 3 Przyjmując rozkład czasowy telewizyjnych spotów reklamowych, z reguły na pozyskanie uwagi potencjalnego konsumenta przeznacza się około 1/6 czasu (5 sekund w klasycznym 30-sekundowym spocie). Na ten element oraz wzbudzanie zainteresowania samym produktem poświęca się z reguły połowę czasu spotu reklamowego. Dla porównania, wykazanie korzyści z samego zakupu zajmuje około 1/3 czasu spotu. 4 Wydaje się np. niecelowe, by w polskim społeczeństwie zastosować homoerotykę, jak miało to miejsce np. w reklamie Coca-Coli (głównie wody mineralnej Malverrn) w UE (kampania reklamowa pod nazwą Not Quite Middle England ) czy jednej z reklam butów Patrick Cox prezentującej stosunek homoseksualny. W Polsce, poza wzbudzeniem niesmaku, nie odniosła też większego skutku reklama prezentująca całujących się księdza i zakonnicę czy reklama firmy Benetton wykorzystująca wizerunki kilkudziesięciu ludzkich genitaliów. 5 Notabene, reklama ta została uhonorowana kilkoma nagrodami branżowymi (m.in. na Festiwalu Plakatu Reklamowego Barbakan 2009 ) oraz m.in. w konkursach ekologicznych (w nawiązaniu do eksponowanego apelu o oszczędzanie wody). Literatura Cialdini, R.B. (2010). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP. Fazio, R.H. i Olson, M.A. (2001). Implicit Attitude Formation through Classical Conditioning. Psychological Science, 12 (5), Fazio, R.H. i Olson, M.A. (2003) Attitudes: Foundations, Functions, and Consequences. The Sage Handbook of Social Psychology, 13 (4), Gawroński, S. i Polak, R. (2009). Erotyka w przekazach reklamowych jako medialny stymulator konsumpcjonizmu. Edukacja Humanistyczna, (2), Greenwald, A.G. (1990). What Cognitive Representations Underlie Attitudes? Bulletin of the Psycholonomic Society, 28, Heath, R. (2006). Ukryta moc reklamy. Co naprawdę wpływa na wybór marki? Gdańsk: GWP. Kieżel, E. (2007). Zachowania konsumentów i ich racjonalność. Zeszyty Naukowe. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 36, Krosnick, J.A., Betz, A.L., Jussim, L.J. i Lynn, A.R. (1992). Subliminal Conditioning of Attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, (2). Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Gdańsk: GWP. Michalczyk, L. (2010). Wykorzystanie metod punktowych modeli oceny i AHP przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Marketing i Rynek, (12), Ossowska, J. (2011). Postawy człowieka a jego zachowania (cz. II). Postawy utajone. Pieniądze i Więź, 50 (1). Zajonc, R.B. (1968). Attitudinal Effects of Mere Exposure. Journal of Personality and Social Psychology, (9). Zajonc, R.B. (1985). Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co się woli. Przegląd Psychologiczny, (1). 35

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011

Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Anna Kozłowska, Reklama. Techniki perswazyjne, OW SGH, Warszawa 2011 Ze wstępu do książki Reklama to nieodłączny element naszego życia codziennego - jest obecna wszędzie (na ulicy, w pracy, w szkole, w

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska

Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Mariola Kajfasz Magdalena Krzak Magda Kaczmarczyk Anna Jabłońska Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje produkt, marka 2. Dwojakie spojrzenie na markę; 3. Postawa wobec marki; 4. Tożsamość marki 5. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres)

Brief klienta. Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź. tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl. (Nazwa firmy) (Adres) Agencja Kreatywna NADi ul. Batorego 31 lok. 5 92-308 Łódź Brief klienta tel. +48 502 285 578 nadi@nadi.pl www.nadi.pl.......................................... (Nazwa firmy).............................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia

REKLAMA. Daria Sitek kl.ia REKLAMA Daria Sitek kl.ia Reklama informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania plakatów outdoorowych

Zasady projektowania plakatów outdoorowych Zasady projektowania plakatów outdoorowych Dlaczego projektowanie plakatu jest ważne Wyzwania dla kreacji Przekazać pożądane treści za pomocą przekazu, z którym odbiorca ma kontakt przeciętnie przez ok.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Ćwiczenia z Podstaw Marketingu III rok studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Zarządzanie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik organizacji reklamy 333906 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Marketing-mix. Promocja. Co to promocja? Rola instrumentów promocji. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Marketing-mix Promocja Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) dr Grzegorz Mazurek DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016

ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 ZAKRES TREŚCI DLA PRZEDMIOTU SPRZEDAŻ W REKLAMIE KLASA 1 TIO, ROK SZKOLNY 2015/2016 Nr lekcji Temat Osiągnięcia ucznia 1 Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem i PZO. 2 Produkt w ujęciu marketingowym

Bardziej szczegółowo

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

r~ -r;.e2e~/. Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi Główny Inspektor Farmaceutyczny Zofia U/z Warszawa, dni ma 06. OJ. ZO/Z v. GIF-P-L-076/ IJll/KP/12 Pani Elżbieta Piotrowska- Rutkowska Prezes, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi ~ ~- Q,~ r~ -r;.e2e~/.

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

USP. Szukać interesującej formy, która najlepiej podkreśla treść przekazu Zamiast upychać treść w dziwacznych formatach

USP. Szukać interesującej formy, która najlepiej podkreśla treść przekazu Zamiast upychać treść w dziwacznych formatach USP Szukać interesującej formy, która najlepiej podkreśla treść przekazu Zamiast upychać treść w dziwacznych formatach FIAT wyprzedaż 2008 kształt formatu Nietypowy kształt ma rację bytu tylko wtedy jeśli

Bardziej szczegółowo

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na

Czasami reklama występuje w formie ukrytej np. firmy organizują prezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasy specjalistycznej na Iza Dzień kl. I a Reklama (z łac. reclamo, reclamare) informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Autor: Anna Kozłowska, Wstęp

REKLAMA Autor: Anna Kozłowska, Wstęp REKLAMA Autor: Anna Kozłowska, Wstęp Publikacja - poza wprowadzeniem i zakończeniem - składa się z 15 rozdziałów, poświęconych poszczególnym zagadnieniom związanym z oddziaływaniem reklamowym. Każdy z

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Stosunek Polaków do reklamy

Stosunek Polaków do reklamy 1 Stosunek Polaków do reklamy Rzeczowo o reklamie Celem reklamy jest przekazywanie informacji o produktach i rozwiązaniach ułatwiających nam życie. Dzięki reklamie można dowiedzieć się co, po co i za ile

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa!

MARKETING. Potrzeby, oczekiwania oraz preferencje klienta zawsze w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa! MARKETING - jest to system osiągania sukcesów na rynku dzięki orientacji na nabywców, ciągłemu badaniu i poznawaniu ich potrzeb, wytwarzaniu produktów najlepiej zaspokajających istniejące i pobudzone potrzeby

Bardziej szczegółowo

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak

Pułapki ilościowych badań pre-testowych. Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak Pułapki ilościowych badań pre-testowych Przygotowali: Małgorzata Kozarow Krzysztof Tomczak O czym chcemy powiedzieć? O perswazyjności, i jej ograniczeniach jako głównej miary w pre-testach O komunikacji,

Bardziej szczegółowo

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce

Internet jest najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce Reklama Reklama Każda płatna, nieosobowa forma promocji z wykorzystaniem masowych środków komunikacji, wpływająca na motywy, postawy i sposób postępowania nabywców. Funkcje reklamy: Informacyjna Zachęcająca

Bardziej szczegółowo

Model planowania marketingowego

Model planowania marketingowego Wprowadzenie Model planowania marketingowego 1. Gromadzenie informacji 6. Pomiar wyników Budowanie świadomości 7. Reklama i promocja 8. Tradycyjne środki przekazu 9. Public relations 10. Marketing interaktywny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li

Spis treści. Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13. Część H: Jak przygotować strategię reklamy? / 31. Wprowadzenie /li Spis treści Wprowadzenie /li Część I: Czym jest i jak działa reklama? / 13 Rozdział l Co jest, a co nie jest reklamą? / 15 Konkurs to nie reklama / 15 Pi-ar nie sprzedaje produktu / 16 Sponsoring, czyli

Bardziej szczegółowo

Pojęcie myśli politycznej

Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna Pojęcie myśli politycznej Myśl polityczna obejmuje całość zagadnień odnoszących się bezpośrednio do działalności politycznej stanowi zbiór wyobrażeń dotyczących organizacji państwa oraz

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych w social media. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Rola marketingu we współczesnym świecie. Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola marketingu we współczesnym świecie Czym jest marketing? dr Mikołaj Pindelski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7. maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opracowanie koncepcji kampanii społecznej realizowanej w ramach Projektu Predefiniowanego pn. Rodzina polska wolna od przemocy dla Programu Operacyjnego PL 14

Bardziej szczegółowo

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar

Metody sprzedaży. dr Beata Bajcar Metody sprzedaży dr Beata Bajcar Metody sprzedaży Wykład 1 Literatura Solomon, M.R. (2006) Zachowania i zwyczaje konsumentów, Gliwice: Wydawnictwo Helion. Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco...

Idea. konsultacji marketingowych. Podstawą podejmowania skutecznych decyzji jest wiedza dlatego proponujemy aby współpraca wyglądała następująco... Skuteczność projektów marketingowych zależy od wielu czynników. Sam pomysł nawet jeśli jest bardzo dobry może nie obronić się podczas pracy na rzecz firmy jeśli zostaną popełnione błędy podczas jego realizacji.

Bardziej szczegółowo

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI.

Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Konferencja: EUROPEJSKIE TRENDY W ZAKRESIE DEINSTYTUCJONALIZACJI I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ ZWIĄZANEJ Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI. Łódź 18-19 kwietnia 2011 Projekt ten realizowany jest

Bardziej szczegółowo

czarny humor jako budujący zainteresowanie

czarny humor jako budujący zainteresowanie humor wyzwala pozytywne uczucia - może odwracać uwagę od innego elementu komunikatu reklamowego - dystrakcja pozytywne emocje z jednego elementu komunikatu mogą być przeniesione na cały komunikat i/lub

Bardziej szczegółowo

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ?

STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? STUDIUJESZ SOCJOLGIĘ? PRZYJDŹ NA SPECJALIZACJĘ SOCJOLOGIA GOSPODARKI I INTERNETU CZEGO WAS NAUCZYMY? CZYM JEST SOCJOLOGIA GOSPODARKI Stanowi działsocjologii wykorzystujący pojęcia, teorie i metody socjologii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów.

Komunikacja. Bez zakłóceń i szumów, czyli bez problemów. Komunikacja Komunikacja to przekaz informacji od nadawcy do odbiorcy. Maksimum zgodności pomiędzy komunikatem nadawcy a interpretacją przekazu przez odbiorcę stanowi o sukcesie komunikacji. Bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI. Zapytanie ofertowe KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza 11 15-240 Białystok tel. + 48 508 111 323 Waldek.kardasz@ksens.pl www.ksens.pl Białystok, 07.04.2014 Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY KSENS Waldemar Kardasz ul. Urocza

Bardziej szczegółowo

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu

Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. Podstwawy marketingu Definicja i podstawowe pojęcia marketingu Podstwawy marketingu Założenie naczelne marketingu firma utrzymuje się z klienta Nieco historii Ujęcie klasyczne Ujęcie nowoczesne odpowiednie planowanie, koordynacja

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów

Wykład 5. Potrzeby i motywy konsumentów Metody sprzedaży Wykład 5 Potrzeby i motywy konsumentów Potrzeby i motywacja Ludzie kupują po to, by zaspokoić swoje różnorakie potrzeby MOTYW to wewnętrzna siła, która ukierunkowuje zachowanie na te czynności,

Bardziej szczegółowo

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu

Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia reklamy i marketingu Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PRiM-W-S14_pNadGen666QA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji

ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji ZŁAP KONTAKT reklama to sztuka nawiązywania relacji PIXELAGESTUDIO.COM 13 lat doświadczenia - choć jako samodzielna firma istniejemy całkiem od niedawna. Zapraszam do zapoznania się z częścią moich prac

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych.

Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Załącznik Nr 2 uzasadnienie zmian dotyczących reklamy aptek i reklamy produktów leczniczych. Uzasadnienie do art. 57 a. Prowadzenie w aptekach, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania

Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Reklamy herbaty w ujęciu neurolingwistycznego programowania Kielce, 6-7 listopada 2013 roku Ogólnopolskiej konferencji dla studentów i doktorantów Oddzieleni... Problemy w komunikacji międzyludzkiej Dominik

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH Ćwiczenia 4 Postawy konsumenckie POSTAWA Postawa to trwała ocena (pozytywna lub negatywna) ludzi, obiektów, pojęć. Krótkotrwałe stany emocjonalne - gniew, irytacja nie

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011

MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH. 15 listopada 2011 MODEL EFEKTYWNOŚCI KAMPANII OUTDOOROWYCH 15 listopada 2011 przypomnienie spontaniczne 32.8% 34.6% 32.7% 18.3% 20.0% 0.3% pretest post-test #1 post-test #2 kampania dwumiesięczna 100 showing (dobór tablic

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH A CO TO JEST TO? A TO? PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TWORZENIE PROGRAMÓW SPONSORSKICH DNI MARKETINGU SPORTOWEGO 2007 ANDRZEJ MIĘKUS CO TO JEST? Miejsca reklamowe w sezonie 2007/2008 Parkiet: Dwa koła podkoszowe o średnicy 360 cm (pole 2) 200.000 Cztery miejsca

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk

Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie marką Metkyzacja świata biznesu dr Marek Kruk Uniwersytet w Białymstoku 24 października 2013 r. Jakie to marki? 1 Istota marki Marka nazwa, pojęcie, znak, symbol,

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

Samoregulacja w reklamie

Samoregulacja w reklamie KIEDY PRAKTYKI HANDLOWE SĄ UCZCIWE? KONSUMENT WOBEC WYZWAŃ RYNKU Samoregulacja w reklamie Juliusz Braun Dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy Idea samoregulacji system dobrowolnego przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Techniki Sprzedaży

Skuteczne Techniki Sprzedaży Skuteczne Techniki Sprzedaży warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost sprzedaży w firmie, dzięki wykorzystaniu skutecznych technik sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010

ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński. Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 ALEKSY AWDIEJEW Uniwersytet Jagielloński Opublikowano w: Styl, dyskurs, media, red. Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz, Łódź 2010 Właściwa teoria reklamy taki model teoretyczny, który w praktyce mógłby

Bardziej szczegółowo

WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI:

WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI: WZROST SPRZEDAŻY DZIĘKI: Utrzymaniu lojalności Klienta i wzroście jego zadowolenia. 94% dostarczalności Twojego przekazu reklamowego. * 100% ominięciu AdBlocków i filtrów antyspamowych, a także uniknięciu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

1. Marketing i reklama

1. Marketing i reklama 1. Marketing i reklama Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna rodzaje marketingu stosowanego w Internecie, zna rodzaje reklamy internetowej, wie jak wykonać prosty element reklamy internetowej.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE

NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE NAJWIĘKSZA SIEĆ MEDIÓW MIEJSKICH W POLSCE 2 SPIS TREŚCI 3 4 5 6 10 18 19 Nasi Partnerzy Nasz zasięg Dlaczego warto reklamować się w mediach lokalnych? Reklama w TELEWIZJI Skuteczne dotarcie wysoka oglądalność

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Ankietowanym zadano następujące pytania:

Ankietowanym zadano następujące pytania: W dniach 1-2.12.2006r. Koło Naukowe Metod Ilościowych (KNMI), działające na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, przeprowadziło ankietę na temat zakupów świątecznych prezentów.

Bardziej szczegółowo

dystrybucji w turystyce

dystrybucji w turystyce 20/38 Istota i jej funkcje. Odległość pomiędzy miejscem wytwarzania a miejscem produktów: przestrzenna, czasowa, asortymentowa, ilościowa. Pojęcie Funkcje : koordynacyjne i organizacyjne. Rodzaje 1.Zdefiniuj

Bardziej szczegółowo

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie

Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Efektywnośd ekologiczna małych i mikroprzedsiębiorstw w Krakowie Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Barbara Jacennik Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo