Departament Tematyczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Tematyczny"

Transkrypt

1 Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Departament Tematyczny Polityka Strukturalna i Polityka Spójności Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Departament Tematyczny Polityka Strukturalna i Polityka Spójności B B Rolnictwo i rozwójwsi wsi Rolnictwo i rozwój Kultura i edukacja Kultura i edukacja Działalność Departamenty Tematyczne są jednostkami badawczymi, udzielającymi specjalistycznych porad komisjom, delegacjom międzyparlamentarnym i innym organom parlamentarnym. Rolnictwo i rozwój wsi Kultura i edukacja Rybołówstwo Rozwój regionalny Transport i turystyka Dokumenty Więcej informacji na stronie Parlamentu Europejskiego: Źródło zdjęcia: istock International Inc., Photodisk, Phovoir ISBN ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA PORTÓW MORSKICH UE W GLOBALNEJ LOGISTYCE Obszary polityki Rybołówstwo Rybołówstwo regionalny RozwójRozwój regionalny Transport i turystyka Transport i turystyka ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA PORTÓW MORSKICH UE W GLOBALNEJ LOGISTYCE MORSKIEJ EKSPERTYZA PL DE EN ES FR IT NL 2009

2

3 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA PORTÓW MORSKICH UE W GLOBALNEJ LOGISTYCE MORSKIEJ MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA I STRATEGIE EKSPERTYZA

4 Niniejszy dokument został przygotowany na wniosek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego. AUTORZY Buck Consultants International * Współpraca: Catram Consultants i ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics) ODPOWIEDZIALNY ADMINISTRATOR Nils Danklefsen Departament Tematyczny: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności Parlament Europejski B-1047 Bruksela WERSJE JĘZYKOWE Oryginał: EN Tłumaczenie: DE, ES, FR, IT, NL, PL Streszczenie: BG, CS, DA, EL, ET, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK, SL, SV O WYDAWCY Aby skontaktować się z Departamentem Tematycznym lub zamówić jego comiesięczny biuletyn, należy napisać na adres: Rękopis ukończono w październiku 2009 r. Bruksela, Parlament Europejski, 2009 r. Niniejszy dokument jest dostępny w Internecie na stronie: UWAGA Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie pochodzą od autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Powielanie i tłumaczenie niniejszego dokumentu dla celów niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła oraz uprzedniego powiadomienia wydawcy i przesłania mu kopii. * Karel Vanroye i Bart van Mol

5 DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA PORTÓW MORSKICH UE W GLOBALNEJ LOGISTYCE MORSKIEJ MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA I STRATEGIE EKSPERTYZA Streszczenie Uwarunkowania rynkowe handlu morskiego znacznie się zmieniły w ciągu minionych 15 lat. Globalizacja, offshoring i niespotykany dotąd rozwój konteneryzacji doprowadziły do zmian w transporcie morskim i łańcuchach logistycznych. Na sytuację portów i branży morskiej miał również wpływ ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który trwa od 2008 r. Większość portów i armatorów odnotowała spadek wielkości przeładunków. Celem niniejszej ekspertyzy jest wyjaśnienie skutków tych zmian dla portów morskich oraz przedstawienie zaleceń dla Parlamentu Europejskiego. IP/B/TRAN/FWC/ /lot5/C1/SC4 październik 2009 r. PE PL

6

7 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej SPIS TREŚCI SKRÓTY 5 SPIS TABEL 7 SPIS RYSUNKÓW 9 STRESZCZENIE WPROWADZENIE Kontekst Cele ekspertyzy Treść ROZWÓJ BRANŻY MORSKIEJ I LOGISTYKI Wprowadzenie Tendencje w handlu i logistyce Rozwój handlu Łańcuchy dostaw i logistyka Tendencje na rynku kontenerowym Przepływ kontenerów na świecie Ruch kontenerowy w europejskich portach morskich Zmiany operacyjne Zmiany organizacyjne Rozwój terminali kontenerowych Żegluga kontenerowa bliskiego zasięgu Tendencje na rynku ładunków drobnicowych Wielkość przeładunków ładunków drobnicowych w portach UE Flota do przewozu ładunków drobnicowych Tendencje na rynku ro-ro Transport samochodów Kontenerowa żegluga liniowa z elementami przeładunku w systemie ro-ro Transport promowy obejmujący zarówno pasażerów, jak i ładunki toczne Transport ro-ro obejmujący wyłącznie ładunki Przeładunki ro-ro w portach UE Flota ro-ro Tendencje na rynku ładunków masowych suchych Wielkość przeładunków ładunków masowych suchych w portach UE Flota do przewozu ładunków masowych suchych Tendencje na rynku towarów masowych ciekłych Wolumeny ładunków masowych ciekłych w portach UE Statystyki dotyczące floty przewożącej towary masowe ciekłe ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA PORTÓW MORSKICH UE Wprowadzenie Zmiany w przeszłości: od wspólnot portowych do regionalizacji portów Wspólnoty portowe Regionalizacja portów Obecna sytuacja: terminalizacja portów Sieci terminali śródlądowych 66 3

8 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności System śródlądowych węzłów transportowych Zmieniająca się rola władz portowych Przyszłe tendencje i zmiany Sieci portów Zmiana pozycji portów Ochrona środowiska naturalnego w portach ZALECENIA Ujednolicone podejście do rozwoju zdolności przeładunkowej portów morskich Rzetelne prognozy dotyczące ruchu towarowego Zmniejszenie zatłoczenia w portach Wspólne użytkowanie kontenerów Uproszczenia administracyjne i prawne Minimalny poziom usług w terminalach śródlądowych Wpływ różnego rodzaju wymogów w zakresie przewozu i dystrybucji na wykorzystanie transportu Przyszła rola władz portowych Współpraca pomiędzy portami morskimi, portami śródlądowymi i terminalami śródlądowymi 93 BIBLIOGRAFIA 95 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK

9 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej SKRÓTY BDC CEU ośrodek dystrybucji ładunków masowych (bulk distribution centre) jednostka równoważna jednemu samochodowi (car equivalent unit) DWT jednostka nośności statku (deadweight tonnes) EDC EDI europejski ośrodek dystrybucji (European distribution centre) elektroniczna wymiana danych (electronic data interchange) b. ZSRR były Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich PKB produkt krajowy brutto LCL drobnica kontenerowa (less than containerload) LTL drobnica samochodowa (less than truckload) M&A fuzje i przejęcia (mergers and acquisitions) PPP partnerstwo publiczno-prywatne PPS standard siły nabywczej (purchasing power standard) RDC TEU 3PL 4PL ULCC VLCC regionalny ośrodek dystrybucji (regional distribution centre) jednostka równoważna jednemu kontenerowi 20-stopowemu (twenty-foot equivalent unit) operator logistyczny (third-party logistics service provider) przodujący operator logistyczny (fourth-party logistics service provider) krańcowo duży zbiornikowiec do przewozu ropy naftowej (ultra large crude carrier) bardzo duży zbiornikowiec do przewozu ropy naftowej (very large crude carrier) 5

10 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 6

11 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej SPIS TABEL TABELA 2.1. TABELA 2.2. TABELA 2.3. TABELA 2.4 Wzrost wielkości światowego handlu towarowego wg wybranych regionów i krajów (roczny wzrost procentowy, ) 18 Udział wewnątrz- i międzyregionalnego handlu towarowego, 2007 r największych portów UE pod względem wielkości przeładunków, zestawienie z 2007 r. (w mln ton) 21 Ruch kontenerowy w światowych portach i jego części składowe w wybranych latach w mln TEU 31 TABELA 2.5 Główne porty kontenerowe w Europie (zestawienie z 2007 r.) 32 TABELA największych linii żeglugi kontenerowej 35 TABELA 2.7 Prognozy dot. floty kontenerowej: dostawy statków kontenerowych 36 TABELA 2.8 Rozmiar statków kontenerowych obsługujących główne szlaki handlowe żeglugi kontenerowej (w TEU) 39 TABELA 2.9 Współpraca pomiędzy liniami żeglugowymi 40 TABELA 2.10 Prognozy dot. równowagi pomiędzy podażą a popytem w zakresie obsługi kontenerów do 2015 r. w mln TEU rocznie 43 TABELA 2.11 Światowa flota do przewozu samochodów 51 TABELA 2.12 Średnie wymiary statków w metrach 56 TABELA 3.1 Podział transportu kontenerów z wybranych portów Europy Północnej 77 TABELA 3.2 Zmieniająca się rola władz portowych 80 7

12 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 8

13 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej SPIS RYSUNKÓW RYS. 2.1 Wewnątrzregionalny przepływ handlu towarowego w 2007 r. 18 RYS. 2.2 Dane dotyczące ruchu w 1. półroczu w wybranych portach (w mln ton) 22 RYS. 2.3 Główne morskie szlaki handlowe 23 RYS. 2.4 Alternatywne szlaki handlowe wschód zachód 24 RYS. 2.5 Dystrybucja bezpośrednia 25 RYS. 2.6 Scentralizowany europejski system dystrybucji 26 RYS. 2.7 Scentralizowany system dystrybucji ładunków masowych 26 RYS. 2.8 System regionalnych ośrodków dystrybucji 26 RYS. 2.9 Integracja usług 28 RYS Wzrost międzynarodowego handlu kontenerowego, (w mln ton) 29 RYS RYS Brak równowagi w przepływie kontenerów na szlaku wschód zachód, dane za 2007 r. w mln TEU 30 Udział w rynku regionów portowych w Europie wg wielkości przeładunków kontenerów w TEU (2007 r.) 33 RYS Niebieski banan 34 RYS Zmiana rozmiaru statków kontenerowych 38 RYS Inwestycje głównych operatorów terminali 42 RYS Podział transportu wewnątrzunijnego (dane z 2006 r.) 46 RYS Szlaki żeglugi bliskiego zasięgu w Europie 46 RYS Ruch tradycyjnych ładunków drobnicowych i udział w rynku wg krajów i regionów portowych (2006 r.) 48 RYS Ruch ro-ro i udział w rynku wg regionów portowych (2006 r.) 50 RYS Ruch ładunków masowych suchych i udział w rynku wg regionów portowych (2006 r.) 52 RYS Statystyki floty do przewozu ładunków masowych suchych 53 RYS Handel towarami masowymi ciekłymi w podziale na regiony portowe (2006 r.) 55 RYS Statystyki dotyczące floty przewożącej towary masowe ciekłe 56 9

14 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności RYS. 3.1 Kompleks portowy jako część łańcucha logistycznego i łańcucha dostaw 59 RYS. 3.2 Wspólnota portowa 61 RYS. 3.3 Przepływ informacji 62 RYS. 3.4 Etap wspólnoty portowej 62 RYS. 3.5 Etap regionalizacji portów 63 RYS. 3.6 Regionalna sieć portów 66 RYS. 3.7 Obszary w głębi lądu obsługiwane przez regiony portowe 67 RYS. 3.8 Etap terminalizacji portów 68 RYS. 3.9 Łączne czasy tranzytu pomiędzy portami azjatyckimi a europejskimi miejscami przeznaczenia położonymi w głębi lądu 69 RYS Organizacja wspólnoty terminalowej 70 RYS AP Moller-Maersk: portowa i śródlądowa sieć terminali 71 RYS RYS Godziny załadunku i rozładunku zamawiane przez załadowców i odbiorców 72 Przewóz pustych kontenerów pomiędzy portem a lokalizacjami w głębi lądu 73 RYS Składy pustych kontenerów w głębi lądu 74 RYS RYS Porównanie transportu carrier haulage i transportu merchant haulage 75 Transport organizowany przez linie żeglugowe a transport organizowany przez operatorów terminali 76 RYS Europejski system śródlądowych węzłów transportowych 78 RYS Etap sieci portów 82 RYS Europejska sieć żeglugi śródlądowej 83 RYS Główne korytarze kolejowe w Europie 84 10

15 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej STRESZCZENIE Wzrost gospodarczy, offshoring i outsourcing oraz rozszerzenie Unii Europejskiej to czynniki, które doprowadziły do zmian w logistyce. Łańcuchy dostaw charakteryzują się odtąd bardziej złożoną strukturą, czego skutkiem było pojawienie się działających na dużą skalę operatorów logistycznych. Aż do połowy 2008 r. występował znaczny wzrost handlu morskiego, wraz z którym zwiększała się wielkość przeładunków w portach morskich UE. Odnotowano zwłaszcza znaczący wzrost transportu kontenerowego średnio o 10% rocznie. Wzrost ten miał istotny wpływ na rynki żeglugi i terminali. Różnice pod względem stopy wzrostu pomiędzy poszczególnymi częściami świata doprowadziły do braku równowagi w przepływie kontenerów. Istnieje konieczność przewozu coraz większej liczby pustych kontenerów, zwłaszcza w handlu pomiędzy Azją a Europą. Duży potencjał rynku kontenerowego wraz ze zmieniającymi się wymogami ze strony załadowców pociągnęły za sobą konsolidację podmiotów rynkowych. Wysoka liczba budowanych statków oraz fuzji i przejęć (M&A) doprowadziła do pojawienia się działających na skalę światową przedsiębiorstw żeglugowych, które kontrolują znaczną część światowej floty. Wzrost przepływu kontenerów pociągnął za sobą problemy takie jak niedostateczna zdolność przeładunkowa i zatłoczenie niektórych portów. Wskutek obecnego kryzysu gospodarczego problemy te (tymczasowo) ustąpiły, ale prawdopodobnie powrócą wraz z końcem kryzysu. Rynek terminali zdominowały nowe podmioty działające na skalę światową, które starają się umiejscawiać swoją działalność w portach o strategicznym położeniu. Przedsiębiorstwa żeglugowe w celu zapewnienia zdolności przeładunkowej terminali przeznaczonych wyłącznie dla nich (lub większej liczby przedsiębiorstw) w coraz większym stopniu inwestowały w rozwój infrastruktury terminalowej, np. poprzez zakładanie spółek joint venture z jej operatorami w celu użytkowania nowych terminali. W celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na transport kontenerowy buduje się większe statki. Rozmiar statków kontenerowych wyraźnie się zwiększa. Największy na świecie szlak handlowy pomiędzy Azją a Europą mają obsługiwać statki o ładowności ponad TEU. Budowę większych statków przewiduje się również w żegludze bliskiego zasięgu, która ma duże znaczenie dla przepływu wewnątrzwspólnotowego. Na innych rynkach, takich jak ładunki drobnicowe, ro-ro oraz ładunki masowe suche i płynne, także zwiększyła się liczba ładunków przywożonych do europejskich portów i z nich wywożonych. Na rynkach tych liczba statków również wzrasta, choć wolniej. Obecnie nie można jeszcze w pełni ocenić skutków bieżącego kryzysu gospodarczego. Niemniej nie ulega wątpliwości, że branża morska (i cała branża transportowa) w znacznym stopniu odczuła jego skutki. Od połowy 2008 r. na całym świecie odnotowano spadek wielkości transportu. O ile w 2008 r. w wielu portach wciąż wzrastała wielkość przeładunków, o tyle w 2009 r. odnotowano 10-procentowy spadek ruchu kontenerowego. W innych segmentach rynku (ładunki drobnicowe, ro-ro, ładunki masowe suche i płynne) również zauważa się spadek wielkości przeładunków. 11

16 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności Innym skutkiem kryzysu była nadwyżka zdolności przewozowej światowej floty. W minionym roku przełożyło się to na: wstrzymanie zamówień na nowe statki, przy czym armatorzy starają się albo unieważnić, albo odroczyć już złożone zamówienia; wzrost liczby statków wycofanych z eksploatacji. Szacuje się, że nieeksploatowane statki do przewozu kontenerów i ładunków masowych suchych stanowią obecnie ok. 10% światowej floty; wzrost liczby złomowanych statków przy jednoczesnym spadku liczby statków czarterowanych. Choć wciąż jest zbyt wcześnie na prognozowanie w krótko- i średnioterminowej perspektywie, analitycy przewidują, że trudna sytuacja branży morskiej utrzyma się przez kilka lat. Szacuje się, że wielkość transportu z 2008 r. zostanie ponownie osiągnięta dopiero w 2011 r. lub 2012 r. Niemniej powszechnie uważa się, że prognoza długofalowa do 2020 r. daje powody do optymizmu. Rozwój logistyki morskiej doprowadził do zmian w organizacji portów, w której wyróżnić można szereg etapów. O ile niegdyś porty obsługiwały wyłącznie miasto portowe i teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża, o tyle w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat rynek geograficzny portów zaczął się rozszerzać. Od lat 70. XX w., w wyniku rosnącej konteneryzacji jako głównego bodźca, większość portów przekształciła się we wspólnoty portowe. Poszczególne podmioty uczestniczące w działalności portów nawiązały ścisłą współpracę z ich władzami w postaci wspólnot portowych w celu zoptymalizowania procesów wewnętrznych w portach i zwiększenia ich wydajności. Siłą napędową reorganizacji portów były ich władze. Od lat 90. XX w. rozpoczął się nowy etap w rozwoju portów, charakteryzujący się szybkim wzrostem znaczenia współpracy pomiędzy portami. Do głównych bodźców należały rozwój żeglugi bliskiego zasięgu, budowa coraz większych statków i wzrost wielkości przeładunków, a co za tym idzie rosnące wykorzystanie zdolności przeładunkowej portów. Etap ten nosi nazwę regionalizacji portów. Wykształciły się różnego rodzaju porty: porty główne: porty, które charakteryzują się znaczną liczbą przeładunków we wszystkich segmentach rynku; porty przeładunkowe: porty, w których odnotowuje się znaczny przepływ kontenerów, ale które odgrywają dość ograniczoną rolę w zakresie dystrybucji ładunków w głąb lądu; porty drugiego szczebla: porty, które odgrywają znaczącą rolę w zakresie grupowania i dystrybucji ładunków. Mogą również pełnić istotną funkcję przeładunkową, odnotowują jednak mniej przeładunków niż porty główne i przeładunkowe; porty trzeciego szczebla: porty, które obsługują przede wszystkim teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża. Porty te często nie obsługują wszystkich segmentów rynku. 12

17 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej Etap, który trwa obecnie, nosi nazwę terminalizacji : działalność portów w coraz większym stopniu skupia się na terminalach, za których pośrednictwem obsługuje się głąb lądu. Etap ten rozwija się pod wpływem takich czynników, jak działalność międzynarodowych inwestorów i dalszy wzrost wielkości transportu oraz niedostateczna zdolność przeładunkowa niektórych portów. Porty nie są już postrzegane wyłącznie jako ośrodki przekaźnikowe, ale stają się odtąd kompleksowymi miejscami przepływu w łańcuchach logistycznych, funkcjonalnie powiązanymi z działalnością dystrybucyjną prowadzoną w głębi lądu. Terminale śródlądowe staną się głównymi ośrodkami dla portów morskich. Odgrywają rolę nie tylko miejsc grupowania ładunków, czym odciążają terminale portów morskich, lecz także ośrodków dystrybucji. Porty morskie i terminale śródlądowe stanowią część wieloszczeblowego intermodalnego systemu transportowego obsługującego europejskie łańcuchy dostaw. Wraz ze zmianą roli portów w łańcuchu logistycznym zmieniła się również rola władz portowych. O ile kiedyś władze portowe skupiały się głównie na administracji, infrastrukturze i zdolności przeładunkowej, o tyle teraz w coraz większym stopniu skupiają się na łączności pomiędzy portem a głębią lądu za pośrednictwem różnego rodzaju transportu intermodalnego. Będą one odgrywać przede wszystkim rolę organizatorów w łańcuchach logistycznych poprzez: optymalizowanie procesów i infrastruktury w portach; umożliwianie wymiany poglądów z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami w celu rozstrzygania kwestii mających wpływ na wydajność łańcuchów logistycznych; wspieranie i utrzymywanie wydajnego intermodalnego systemu transportowego; nawiązywanie strategicznych stosunków z podmiotami działającymi w głębi lądu. Choć proces terminalizacji portów jeszcze się nie ukończył, na szybko zmieniającym się rynku logistycznym wykształca się już kolejny etap, tj. narodziny autentycznych sieci portów. Wolna przestrzeń w portach staje się bardzo deficytowym towarem, a ich rozbudowa nie zawsze jest możliwa. Choć w krótkoterminowej perspektywie kryzys gospodarczy doprowadził do złagodzenia problemu niedostatecznej zdolności przeładunkowej portów morskich, w średnioi długoterminowej perspektywie problem ten prawdopodobnie powróci i będzie stanowić poważną przeszkodę. W niektórych regionach porty osiągną maksymalną zdolność przeładunkową za lat. Ograniczona zdolność przeładunkowa to przeszkoda, którą porty mogłyby przezwyciężyć poprzez tworzenie sieci z innymi portami z tego samego regionu specjalizującymi się w obsłudze danych segmentów rynku. Ponadto choć obecnie przedmiotem rywalizacji pomiędzy portami jest przede wszystkim wielkość przeładunków, w przyszłości ważniejsze od wielkości przeładunków stanie się tworzenie wartości dodanej w postaci bezpośredniego lub pośredniego tworzenia miejsc pracy i efektu aglomeracji. Cel ten można osiągnąć w drodze specjalizacji w ramach sieci. Na znaczeniu jeszcze bardziej zyskają powiązania z działalnością prowadzoną w głębi lądu. Zasadniczym elementem rozwoju portów stała się ochrona środowiska naturalnego, zważywszy, że porty wciąż należą do najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie. Przejście na zrównoważony transport i wzrost transportu intermodalnego w istotny sposób przyczyniają się do ograniczenia wielkości szkodliwych emisji w portach. Niemniej przejście na transport intermodalny jest niemożliwe bez istnienia wydajnej sieci terminali śródlądowych oraz dostatecznej i efektywnej interoperacyjności, co stanowi również 13

18 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności warunek istnienia stabilnych sieci portów. Można zatem stwierdzić, że Parlament Europejski powinien nadać priorytetowe znaczenie intermodalności i interoperacyjności. Zielona księga w sprawie portów morskich i infrastruktury morskiej stanowi pierwszy krok. Choć skutecznie podjęto już wiele inicjatyw, Parlament Europejski powinien bliżej zająć się niniejszą problematyką. W celu wspierania roli portów morskich UE na szybko zmieniającym się rynku logistycznym Parlament Europejski mógłby wystąpić z inicjatywą w zakresie: ujednoliconego podejścia do rozwoju zdolności przeładunkowej portów morskich; rzetelnych prognoz dotyczących ruchu towarowego; zmniejszenia zatłoczenia w portach; wspólnego użytkowania kontenerów; uproszczeń administracyjnych i prawnych; minimalnego zakresu usług w terminalach śródlądowych; dogłębnej analizy wpływu różnego rodzaju wymogów w zakresie przewozu i dystrybucji na transport; przyszłej roli władz portowych; współpracy pomiędzy portami morskimi, portami śródlądowymi i terminalami śródlądowymi. 14

19 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej 1. WPROWADZENIE 1.1. Kontekst Żegluga i porty mają zasadnicze znaczenie dla handlu międzynarodowego. 90% handlu zewnętrznego i ponad 40% handlu wewnętrznego UE odbywa się drogą morską. W światowym handlu morskim Europa jest niekwestionowanym liderem, zważywszy, że kontroluje 40% światowej floty. Każdego roku europejskie porty morskie obsługują ponad 3,5 mld ton ładunków i 350 mln pasażerów. W portach i usługach pokrewnych, które łącznie wytwarzają wartość dodaną w wysokości ok. 20 mld EUR, pracuje ok osób 2. Uwarunkowania rynkowe światowego handlu morskiego znacznie się zmieniły w ciągu minionych 15 lat. Na transport morski i łańcuchy logistyczne miały wpływ takie zjawiska, jak globalizacja, znoszenie barier handlowych, niespotykany dotąd rozwój konteneryzacji i wzrost handlu morskiego. Od połowy 2008 r. na wielkość przeładunków miał również wpływ ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Międzynarodowe łańcuchy dostaw stają się coraz bardziej złożone. Dążenie do świadczenia zintegrowanych usług w łańcuchu dostaw to tendencja, która wykształciła się pod wpływem oczekiwań klientów. Towarzyszy jej rozwój możliwości technicznych, w szczególności za sprawą postępu, jaki dokonuje się w informatyce. Rola i strategiczna pozycja kluczowych uczestników morskiego łańcucha logistycznego nieustannie się zmienia. Równocześnie zauważyć można tendencje do reorganizacji i koncentracji rynku ze strony zarówno przedsiębiorstw żeglugi liniowej, jak i operatorów terminali kontenerowych za sprawą umów o współpracy, fuzji i przejęć. Dla portów morskich UE jako kluczowej płaszczyzny współdziałania uczestników międzynarodowego morskiego łańcucha logistycznego tendencje te mają istotne skutki, zwłaszcza w zakresie rozwoju zdolności przeładunkowej Cele ekspertyzy W związku z powyższym celem niniejszej ekspertyzy jest: dostarczenie Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego aktualnych informacji o zmianach, jakie zaszły w ostatnich czasach w światowej logistyce morskiej i światowym handlu morskim; dokonanie szczegółowej oceny skutków zmian dla portów pod względem ich możliwości, roli i strategicznej pozycji w łańcuchu logistycznym w stosunku do jego pozostałych kluczowych uczestników; przedstawienie zaleceń dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę UE. 2 Zielona księga Komisji Europejskiej, Przyszła unijna polityka morska: europejska wizja oceanów i mórz, 7 czerwca 2006 r. 15

20 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 1.3. Treść Układ niniejszej ekspertyzy przedstawia się następująco. Rozdział 2 stanowi podsumowanie zmian, jakie zaszły w ostatnich czasach w międzynarodowej logistyce morskiej, poczynając od analizy tendencji w światowym handlu, łańcuchach dostaw i logistyce. Celem rozdziału 3 jest ocena i wyjaśnienie zmieniającej się roli portów UE i nowych wyzwań stojących przed nimi w obliczu szybko zmieniających się uwarunkowań logistycznych i rynkowych. Głównym przedmiotem rozważań w pierwszej części tego rozdziału jest rozwój organizacji portów, z uwzględnieniem zmian zachodzących w branży morskiej i działalności prowadzonej w głębi lądu. Druga część dotyczy obecnej sytuacji i nadchodzących zmian. Rozdział 4 zawiera zalecenia dla podmiotów odpowiedzialnych za politykę UE. Mowa w nim o kluczowej kwestii, jaką są środki, które UE mogłaby przedsięwziąć, aby przyczynić się do pomyślnego i zrównoważonego rozwoju portów UE w przyszłości, w tym o ich potencjalnym braku dostatecznej zdolności przeładunkowej, roli w morskim łańcuchu logistycznym i funkcji w europejskim systemie transportowym. 16

21 Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej 2. ROZWÓJ BRANŻY MORSKIEJ I LOGISTYKI 2.1. Wprowadzenie Niniejszy rozdział stanowi podsumowanie zmian, które mają wpływ na sytuację portów morskich. Rozpoczyna się od opisu zmian w handlu międzynarodowym i ich wpływu na systemy łańcucha dostaw i logistykę. Szczególną uwagę zwraca się na skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Druga część poświęcona jest rynkowi kontenerowemu, który w znacznym stopniu wpływa obecnie na sytuację portów. Kolejne części dotyczą innych segmentów rynku, takich jak rynek tradycyjnych ładunków drobnicowych, rynek ro-ro (roll on/roll off) oraz rynki ładunków masowych suchych i płynnych. Choć rynki te znajdują się niejako w cieniu rynku kontenerowego, ich udział w światowym handlu i rozwoju jest nie mniej istotny Tendencje w handlu i logistyce Rozwój handlu Pod wpływem wzrostu gospodarczego oraz nieustannego wzrostu liczby ludności i zamożności na świecie znacząco zwiększył się przepływ handlu. Jego wzrost pobudziły również takie czynniki, jak liberalizacja handlu, globalizacja, outsourcing i niższe koszty transportu w połączeniu z jego większą wydajnością. Choć handel wewnątrzregionalny nadal osiąga znaczną wielkość, zwłaszcza w UE, zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i polityczne doprowadziły do wzrostu przepływu międzykontynentalnego, a co za tym idzie do istotnych zmian w transporcie, logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Rozwój gospodarczy Pomiędzy 2000 r. a 2007 r. PKB na świecie 3 wzrastał średnio o 3% (WTO, 2007 r.). Wśród państw członkowskich Unii Europejskiej odnotowano znaczne różnice we wzroście PKB. W okresie tym największy wzrost towarzyszył na ogół krajom Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r. Przegląd stóp wzrostu w poszczególnych państwach członkowskich dostępny jest w załączniku 1. O ile w lutym 2008 r. prognozy dotyczące stopy wzrostu PKB dla UE-27 w 2008 r. mówiły o 2,4%, o tyle w rzeczywistości wyniosła ona zaledwie 0,9%. Choć dla 2009 r. powszechnie przyjęto prognozę wzrostu o 2,4%, rzeczywisty wzrost szacuje się na 4% (zob. załącznik 2). Handel towarowy W świetle powyższego nie dziwi fakt, że handel towarowy znacznie się zwiększył w ciągu minionych 10 lat. W szczególności bardzo znacząco wzrosła wielkość eksportu z krajów azjatyckich, a zwłaszcza z Chin (tabela 2.1). Jeśli chodzi o import, istotny wzrost zauważyć można w Ameryce Południowej i Środkowej oraz Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP). Inne regiony przodujące w imporcie to Afryka i Bliski Wschód. 3 PKB: produkt krajowy brutto łączna wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym kraju lub regionie w określonej jednostce czasu. To również suma wartości dodanej brutto na każdym etapie produkcji wszystkich dóbr i usług finalnych. 17

22 Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności Tabela 2.1. Wzrost wielkości światowego handlu towarowego wg wybranych regionów i krajów (roczny wzrost procentowy, ) Eksport Kraje/regiony Import ,0 6,0 2,0 Świat 5,0 6,0 2,0 3,0 5,0 1,5 Ameryka Północna 5,0 2,0 2,5 6,0 3,0 1,5 Ameryka Południowa i Środkowa 6,0 17,5 15,5 4,0 4,0 0,5 Europa 4,0 4,0 1,0 4,0 3,5 0,0 UE (27) 3,0 3,5 1,0 8,0 8,4 5,5 Wspólnota Niepodległych Państw 17,0 20,0 15,0 10,0 11,5 4,5 Azja 9,0 8,0 4,0 Źródło: WTO (2009 r.) Światowy handel towarowy wzrósł w większym stopniu niż PKB na świecie, co wyraźnie wskazuje na wpływ rosnącej globalizacji i integracji gospodarczej. W krajach rozwiniętych wzrost eksportu pobudzało zwiększone światowe zapotrzebowanie na dobra kapitałowe. Choć w 2007 r. eksport z UE wzrósł o 3,5%, w 2008 r. przestał rosnąć. Kryzys gospodarczy rozpoczął się w połowie 2008 r. Handel towarowy wzrósł zaledwie o 2% wobec 6% w 2007 r. Według WTO światowy handel towarowy zmaleje prawdopodobnie o ok. 9% w 2009 r. Przewiduje się, że eksport z krajów rozwiniętych spadnie średnio o mniej więcej 10%, a z krajów rozwijających się o mniej więcej 2 3%. Jak widać na rys. 2.1, handel wewnątrzregionalny wciąż stanowi znaczną część światowego handlu towarowego (dane z 2007 r.), co dotyczy zwłaszcza Europy. Handel wewnątrzeuropejski stanowił ponad 31% łącznej wartości światowego handlu towarowego, zaś udział handlu międzyregionalnego pomiędzy Europą a innymi częściami świata wynosił 23% (tabela 2.2). Można z tego wyciągnąć dwa wnioski: handel wewnątrzeuropejski stanowi znaczną część handlu; Europa ma znaczny udział w łącznej wartości światowego handlu towarowego. Rys Wewnątrzregionalny przepływ handlu towarowego w 2007 r. 18 Źródło: WTO (2008 r.)

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 03 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU RO-RO dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Segmenty rynku ro-ro Rynek ro-ro (roll on/roll

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE

UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDZIAŁ TRANSPORTU TOWAROWEGO DO I Z PORTÓW UE STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH

14.MODEL ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PRZEWOZÓW MULTIMODALNYCH ŁADUNKÓW ZJEDNOSTKOWANYCH SŁOWO WSTĘPNE WSTĘP 1.PROCESY ZMIAN W LOKALIZACJI CENTRÓW GOSPODARCZYCH, KIERUNKÓW WYMIANY TOWAROWEJ I PRZEWOZÓW NA ŚWIECIE 1.1.Przewidywane kierunki zmian centrów gospodarki światowej 1.2.Kierunki i tendencje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA ZINTEGROWANY SYSTEM BILETOWY W DALEKOBIEŻNYM TRANSPORCIE PASAŻERSKIM

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne

Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne Najbardziej pożądane lokalizacje logistyczne data aktualizacji: 2016.02.09 Firma Prologis Inc. opublikowała raport przedstawiający najpopularniejsze wśród najemców lokalizacje logistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: > transport drogowy kontenerowy > transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) > transport intermodalny > logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) > spedycja

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych

Strategia PKP CARGO LOGISTICS na rynkach zagranicznych GISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO LOG O LOGISTICS PKP CARGO LOGISTICS PKP CARGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym Andrzej Montwiłł Szczecin, 2010 1 Dr inż. Andrzej Montwiłł Zakład Organizacji i Zarządzania Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Azjatycka przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej

Azjatycka przestępczość zorganizowana w Unii Europejskiej DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Azjatycka przestępczość zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej: Jak można wzmocnić unijne ustawodawstwo w tym zakresie?

Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej: Jak można wzmocnić unijne ustawodawstwo w tym zakresie? DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY C: PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku

Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Tekst opublikowany w internecie pod adresem: http://www.egospodarka.pl/52652,gospodarkamorska-w-polsce-2009,1,39,1.html (2011-02-02) 07.05.2010, 12:50 Gospodarka morska w Polsce 2009 roku Morska i przybrzeżna

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych

Główne problemy. Wysokie koszty importu ropy: 1 mld dziennie w 2011 Deficyt w bilansie handlowym: ~ 2.5 % of PKB 7% wydatków gospodarstw domowych Pakiet "Czysta Energia dla u" Europejska strategia dotycząca paliw alternatywnych i towarzyszącej im infrastruktury Warszawa, 15 kwietnia 2013 Katarzyna Drabicka, Policy Officer, European Commission, DG

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2016/2017 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com

Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Copyright PKP CARGO S.A. pkpcargo.com Diagnoza strategiczna PKP CARGO W CZOŁÓWCE PRZEWOŹNIKÓW W UE Copyright PKP CARGO S.A. 2 Największy przewoźnik towarowy w Europie Środkowo Wschodniej oraz drugi w UE

Bardziej szczegółowo

UDOSKONALENIE KONCEPCJI AUTOSTRAD MORSKICH

UDOSKONALENIE KONCEPCJI AUTOSTRAD MORSKICH DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ DEPARTAMENT TEMATYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA UDOSKONALENIE KONCEPCJI AUTOSTRAD MORSKICH STRESZCZENIE Abstrakt Studium

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ

OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI EMISJI TLENKÓW SIARKI NA SZCZEBLU UE WZDŁUŻ CAŁEJ EUROPEJSKIEJ LINII BRZEGOWEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA OCENA SKUTKÓW POTENCJALNEGO ROZSZERZENIA ZAKRESU OBSZARÓW KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. *

Gospodarka morska w Polsce w 2006 r. * Materiał na konferencję prasową w dniu 25 kwietnia 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość

Maciej Matczak. Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Maciej Matczak Polskie porty morskie w 2015 roku Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Marzec 2016 Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość Port Monitor to cykliczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Badania i innowacje

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1

Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynkowa branży produkcji motoryzacyjnej w Egipcie 1 Analiza rynku produkcji motoryzacyjnej uwzględnia kategorie: producentów /producentów samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli/, nabywców

Bardziej szczegółowo

Gospodarka morska w Polsce w latach

Gospodarka morska w Polsce w latach Urząd Statystyczny w Szczecinie Centrum Statystyki Morskiej Materiały na konferencję prasową w dniu 26 września 28 r.; http://www.stat.gov.pl Gospodarka morska w Polsce w latach 1996-27 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Transport wyniki działalności w 2010 r.

Transport wyniki działalności w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS W sierpniu br. ukazała się kolejna edycja publikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY: DLACZEGO NADAWCY W UE WOLĄ CIĘŻARÓWKI OD POCIĄGÓW

TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY: DLACZEGO NADAWCY W UE WOLĄ CIĘŻARÓWKI OD POCIĄGÓW DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY: DLACZEGO NADAWCY W UE

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive

DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Logistics DB Schenker Centrum Kompetencji Automotive Arkadiusz Marczyk Head of Vertical Market - Automotive DB Schenker Key Account Management DB Schenker na globalnym rynku TSL Transport lądowy Transport

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia

Scenariusze migracji międzynarodowych na lata : wstępne założenia Scenariusze migracji międzynarodowych na lata 24-25: wstępne założenia Jakub Bijak, Anna Kicinger Seminarium Scenariusze rozwoju ludności i zasobów pracy UE w latach 24 25 CEFMR ISiD SGH 11 października

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI

SPEDYCJA. Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI SPEDYCJA Zajęcia I PODSTAWY SPEDYCJI Rozwój branży TSL w Polsce położenie Polski - łączy Europę Zachodnią i Wschodnią plany rządowe środki finansowe UE Branża TSL w kolejnych latach narastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG

Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika. DB Mobility Logistics AG Dokąd zmierzamy? Rynek kolejowy w Polsce z perspektywy przewoźnika DB Mobility Logistics AG DB Schenker Rail Polska S. A. Christian Schreyer Strategy Prezes Zarządu Transportation and Logistics (GSL) Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej Ocena korzyści uzyskiwanych przez państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1 Cel badania Głównym celem badania jest określenie korzyści, jakie kraje UE15 osiągają

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r.

Branża cukrownicza w Polsce w obliczu zmian w 2017 r. Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja surowcowa "Postęp w uprawie buraków i gospodarce surowcowej", Toruń, 25 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Sytuacja w branży UE / świat 2. Branża

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035

Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Mirosław Gronicki MAKROEKONOMICZNE SKUTKI BUDOWY I EKSPLOATACJI ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE W LATACH 2020-2035 Krynica - Warszawa - Gdynia 5 września 2013 r. Uwagi wstępne 1. W opracowaniu przeanalizowano

Bardziej szczegółowo

Prezentacja DCT Gdańsk

Prezentacja DCT Gdańsk Prezentacja DCT Gdańsk 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Specyfikacja terminalu: Powierzchnia terminalu: 49 ha Długość nabrzeża: 650m Głębokość wody przy nabrzeżu do 16,5m 6 suwnic

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie

Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Rola systemów wspólnot portowych w podnoszeniu konkurencyjności portów w Europie Dr inż. Artur Pawłowski ITS POLSKA art.pawlowski@wp.pl WSTĘP Morzem transportuje się 80% światowego handlu międzynarodowego.

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo