Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce"

Transkrypt

1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce SAP PP PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk SAP SD PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

2 Spis treści CO01 - Tworzenie zlecenia produkcyjnego... 3 MD02 - MRP... 6 MD04 Stany magazynowe i zapotrzebowania... 9 CO11N - Raportowanie produkcji MIGO Przyjęcie na magazyn Organizational Units in Sales and Distribution Cross-sales organizational units Assigning organizational units Organizational units of IDES, Inc Organizational units in the system Utwórz nowego klienta (customer) XK Tworzenie warunków cenowych Utwórz zamówienie sprzedaży Utwórz dokument wysyłkowy Sprawdź status procesu dla wygenerowanego zlecenia sprzedaż Utwórz transfer order dla dostawy wychodzącej z poprzedniego zadania Utwórz dokumenty rozliczeniowe dla wychodzącej dostawy Make-To-Order Dodatkowe dane typu Master Data Tworzenie warunków cenowych (condition master record for prices) Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Tworzenie warunków cenowych dla rabatów (condition master record for discounts) Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Pytania na temat warunków cenowych Planowanie wysyłki (Shipment Scheduling) Tworzenie zamówienia Nazwy dokumentów związanych ze sprzedażą Identyfikacja ważnych informacji z zamówienia sprzedaży, które są używane do zewnętrznych dostaw (outbound delivery) Delivering plant Zbiorowe przetwarzanie (Collective Processing) w sprzedaży i dystrybucji Pick deliveries Zapisywanie wydań zewnętrznych (goods issue) dla outbound deliveries Przetwarzanie zapłaty

3 CO01 - Tworzenie zlecenia produkcyjnego 3

4 Wypełniamy pola: Materiał, Production Plant, Planning Plant, Order Type. Potwierdzamy <Enter> 4

5 Wypełniamy pola: ilość, data rozpoczęcia produkcji oraz sposób planowania zakończenia zlecenia produkcyjnego (do przodu) oraz przed zapisujemy zlecenie. Sprawdzamy zlecenie produkcyjne (instrukcja CO03). Podajemy nr zlecenia produkcyjnego lub szukamy po materiale albo po plancie. 5

6 MD02 - MRP Rozpoczynamy MRP (transakcja: MD02): 6

7 W oknie MRP wypełniamy pola Material, MRP Area, Plant i sekcję pól MRP Control Parameters wg wzoru poniżej oraz zatwierdzamy <Enter> Klikamy 2 razy enter! i pojawia nam się potwierdzenie. Po wykonaniu obliczeń system wyświetla ich statystykę. 7

8 8

9 MD04 Stany magazynowe i zapotrzebowania Wypełniamy pola Material, MRP Area, Plant i potwierdzamy <Enter> 9

10 Na liście zleceń produkcyjnych znajdujemy aktualne zlecenie, która nas interesuje i klikamy ikonę lupa. 10

11 Następnie wyświetlamy szczegółowy raport zapotrzebowania na półprodukty i materiały, sprawdzając możliwość realizacji zlecenia produkcyjnego (ikona wskazana poniżej) 11

12 W panelu szczegółowych danych możemy zobaczyć produkowaną wielkość, braki oraz opis wyjątków. Możemy z tego miejsca przejść do podglądu i edycji danych zlecenia oraz zobaczyć w skład jakiego produktu wchodzi danych materiał, oraz jakie materiały wchodzą w jego skład. 12

13 Czerwoną ikoną są oznaczone półprodukty i materiały, których brakuje do realizacji interesującego nas zlecenia produkcyjnego. Na półprodukty należy zatwierdzić zlecenie produkcyjne, na materiały zatwierdzić zamówienie do dostawcy. Dwukrotnie klikamy na nazwie materiału. 13

14 Zostaje wyświetlany raport zamówień. Propozycję zamówienia na materiały przekształcamy w zamrowienie do dostawcy. 14

15 Automatycznie wygenerowane zamówienie wymaga uzupełnienia danych. Aby edytować zamówienie wykonujemy kroki przedstawione na rysunku: 15

16 Listę brakujących elementów w zamówieniu możemy wyświetlić klikając ikonę z czerwoną kropką. 16

17 W kolejnym krokach wskazujemy dostawcę materiału. Możemy w tym celu skorzystać z wcześniej zdefiniowanego inforekordu. 17

18 18

19 19

20 Jeżeli informacje dotyczące ceny nie są wstawiane na podstawie inforekordu, wpisujemy cenę i walutę oraz podajemy lokalizację magazynu. 20

21 21

22 Po uzupełnieniu informacji dotyczących materiału zapisujemy zamówienie. Kroki przekształcające propozycje zamówienia w zamówienie do dostawcy należy wykonać dla wszystkich materiałów. W kolejnych krokach akceptujemy propozycje zalecenia produkcyjnego dla półproduktu. 22

23 23

24 Ostatecznie zatwierdzamy zlecenie produkcyjne zieloną flagą. 24

25 CO11N - Raportowanie produkcji 25

26 Raportowanie należy wykonać dla każdej operacji zdefiniowanej w marszrucie osobno dla zlecenia produkcyjnego na półprodukt, a następnie dla zlecenia produkcyjnego na produkt. Po wypisaniu numeru zlecenia produkcyjnego (lub jego wyszukaniu) pokazuje się w polu Operation symbol pierwszej operacji z marszruty. Zatwierdzamy operację naciskając Zapisz. Procedurę powtarzamy dla każdej operacji. 26

27 27

28 MIGO Przyjęcie na magazyn Jeśli nie pamiętamy nr puchase order 1. to szukamy go w opcji: - 2.: Wpisujemy materiał 1. i potwierdzam 2.: 28

29 3. Następnie wybieramy dostawcę z listy 1, klikamy i zaznaczamy na dole: ITEM OK. i SAVE klikamy w dyskietkę: 29

30 Organizational Units in Sales and Distribution. 1. Proszę podać jednostki organizacyjne które odpowiadają w strukturze przedsiębiorstwa za sprzedaż i dystrybucji? 2. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do prezentowania sprzedaży? 3. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do sprzedaży detalicznej? 4. Której jednostki organizacyjnej można użyć w systemie do prezentowania różnych linii produktów i materiałów (na przykład pojazdów, akcesoriów lub części zapasowych)? 5. Której jednostki organizacyjnej używać w systemie do organizowania i przetwarzania przesyłek wychodzących z różnych miejsc? Cross-sales organizational units. 1. Grupa kapitałowa może być podzielona na kilka spółek lub spółek zależnych. Które jednostki organizacyjnej można używać w rachunkowości finansowej do reprezentowania osoby prawnej oraz niezależnego jednostki rozrachunkowej w systemie? 2. W firmie, można wytwarzać i przechowywać materiały w różnych miejscach. Które jednostki organizacyjnej można wykorzystać w systemie do reprezentowania zakładu produkcyjnego lub centrum dystrybucji? 3. W Plancie składowania materiałów może być podzielona według różnych miejsc lub pomieszczeń. Które jednostki organizacyjnej określają te miejsca składowania materiałów? 30

31 Assigning organizational units. 1. Czy do sales organization można przypisać więcej niż jeden distribution channel? 2. Czy można przypisać distribution Chanel do wielu sales organizations? 3. Która jednostka organizacyjna łączy procesy sprzedaży i dystrybucji z finansami i księgowością? 4. Czy do jednej sales organization można przypisać wiele company codes? 5. Czy w sales organization można sprzedawać materiały z wielu plantów? 6. Która jednostka organizacyjna zajmuje się wysyłkami? 7. Czy można przypisać jeden shipping point do wielu plantów? 8. W której jednostce organizacyjnej są zgrupowane storage locations? Organizational units of IDES, Inc. 1. Spółki zależne w IDES Holding Inc są zorganizowane według dane kraju szczegółowymi przepisami i ustawami. W Niemczech, IDES AG jest spółką zależną, w USA, IDES US INC jest spółką zależną. Która jednostka organizacyjna i o jakim numerze jest używany do reprezentowania tych podmiotów w systemie? 31

32 2. Jakie dwie jednostki organizacyjne są odpowiedzialne za sprzedaż oraz dystrybucję w Niemczech? 3. Które distribution channels są używane w sales organization 1000? 4. Które sales areas zostały utworzone dla sales organization 1000? 5. Które Planty są przypisane do company code 1000 IDES AG? 6. Który shipping point obsługuje wysyłki z Plantu 1000 Hamburg? Organizational units in the system. Sprawdź w systemie dla których sales organization istnieją są wprowadzone sales order od klientów z USA? Proszę podać 3 przykłady? Logistics Sales and Distribution Sales Order Display klikamy w Sales organization i dajemy F4 odczytujemy: Sprawdź w systemie które distribution channels istnieją dla sales organization 1000? Podaj trzy przykłady. 32

33 Sprawdź w systemie które divisions należą do sales organization 1000 i distribution channel 12? Jakie zadania są wykonywane w trakcie działań przed-sprzedażowych? Utwórz nowego klienta (customer) XK01 Tworzymy vendor master record Znasz dane zakupowe I księgowe dla nowego sprzedawcy. Z punktu widzenia centrali, utworzyć vendor master record T-L05B## na poziomie organizacyjnym przedsiębiorstwa company code 1000 i purchasing organization Przypisać go do account group ZTMM. Logistics Materials Management Purchasing Master data Vendor Central Create (Initial screen) Vendor T-L05B## Company code 1000 Purchasing 1000 organization Account group ZTMM (Address) Title Name Company Wymyśl nazwę dla 33

34 firmy Search term WSB200-## Street Lincolnstraße ## Postal code City Munich Country DE Region 09 (Bavaria) Language German Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Control Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Payment Transactions Screen) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Accounting Information: Accounting) Reconciliation account (Payment transactions: Accounting) Terms of payment 0002 Wciśnij enter lub ikonę następnego ekranu (Correspondence: Accounting) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter (Purchasing data) PO currency Terms of Payment Incoterms EUR 0002 FH Salesperson Telephone [X] Twoje nazwisko Twój telefon Automatic purchase order (Partner Function) Nie wpisujemy żadnych danych Wciśnij enter Zapisz Vendor Master Tworzenie warunków cenowych VK11 warunki cenowe Condition type PR00 Price Material with release status Sales organization

35 Distribution Channel 12 Klient T-S52A## Plant 1000 Sales org 1000 Disr. Channel 12 Material T-AS1## Material T-AS2## Werhause no 010 Utwórz zamówienie sprzedaży wg danych: VA01 Ship To party: T-S50A## - modulo 30 (od 01 do 30) Requested delivery date: + 10 dni Purchase order number: Material 1: T-AS1## - 10 szt. (proszę wpisać podany nr przez prowadzącego) Materiał 2: T-AS2## - 20 szt. (proszę wpisać podany nr przez prowadzącego) Order Type: OR Choose Logistics Sales and Distribution Sales Order Create (transakcja VA01 w materiałach szkoleniowych na następnej stronie) VA01 tworzenie zlecenia klienta (Create Order) Słowniczek: Plant nazwa fabryki wyodrębnionej w systemie Stor. Location - numer lokalizacji (wyszczególnionego miejsca magazynowania) Sales Org. - nazwa jednostki, która odpowiedzialna jest za sprzedaż materiału Distr. Channel - numer kanału dystrybucji materiału Warehouse No. - numer magazynu, na którym zdefiniowany jest materiał Storage Type - typ sposobu składowania materiału 35

36 Pole (Command field): 1 - służy do wpisywania skróconych nazw transakcji obsługującej daną funkcjonalność. Transakcja VA01 służy do tworzenia zlecenia zakupu przez klienta. W polu 2. wybieramy typ zlecenia: Standard order: or 2, nastepnie 3. zatwierdzamy klikając na zielony znaczek. 36

37 W polu 4 wpisujemy symbol klienta, np.: T-S62A01 i zatwierdzam klikając na zielony znaczek 5. W polu 6 wpisujemy pozycje materiałową zakupioną przez klienta. 37

38 Nastepnie w polu Order Quantity 7 wpisujemy liczbę sztuk zakupionego towaru a nastepnie nr pozycji zamówienia 8, operacje zatwierdzamy klawiszem enter. Zatwierdzamy zamówienie klikając w pole: Continue 9. 38

39 Nastepnie możemy wpisywać kolejne pozycję zamówienia 10. W celu sprawdzenia czy zamówienie zostało wprowadzone poprawnie z menu Edit wybiermy polecenie: Incopletation log Na dole ekranu powinien się pojawić komunikat Document is complite

40 Zamówienie zatwierdzamy klikając w pole dyskietki 13. Proszę wpisać nr zamówienia:. Wyświetl wprowadzone zamówienie sprzedaży i podaj jakie są warunki płatności va03 Logistics Sales and Distribution Sales Order Display 40

41 Z którego Plantu jest dostarczana pozycja z: item 10? Jaka jest cena dla pozycji z item 10 oraz item 20? Jaki jest termin dostawy dla pozycji z item 10? Jaki jest processing status dla zamówienia sprzedaży? Overall processing status: Utwórz dokument wysyłkowy na podstawie poprzedniego zamówienia sprzedaży. Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Single Document With Reference to Sales Order VL01N Shipping point: Z0## - modulo 30 (od 01 do 30) Order: z poprzedniego zadania Selection date: + 20 dni Przejdź do zakładki Picking i podaj jaka są ilości dla delivery quantity oraz picking quantity? Zapisz i podaj nr dokumentu:... Sprawdź status procesu dla wygenerowanego zlecenia sprzedaż Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display VL03N 41

42 status:.. Jaki jest status procesu dla outbound delivery? status:.. Przed wysłaniem materiału T-AS1## do klienta sprawdź jaka jest jego ilość na magazynie Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview T-AS1##: Utwórz transfer order dla dostawy wychodzącej z poprzedniego zadania Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Picking Create Transfer Order Single Document LT03 Zapisz order number:. Zmień ilości w kompletacji (picking) na następujące: 42

43 Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document VL02N Save Wróć i zatwierdź wysyłkę klikając w pole: Choose przycisk Post Goods Issue Sprawdź jaki jest stan magazynowy dla materiału T-AS1## po wysyłce Logistics Materials Management Inventory Management Environment Stock Stock Overview T-AS1##: Jaki jest status procesu dla dostawy wychodzącej? Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display VL03N status:.. Jakie kolejne dokumenty zostały wprowadzone do wychodzącej dostawy?. 43

44 Dlaczego status dostawy wychodzącej nie został w systemie zamknięty? Utwórz dokumenty rozliczeniowe dla wychodzącej dostawy. Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Create VF01 Proszę zapisać nr dokumentu: Sprawdź dokumenty rozliczeniowe jaki company code został wpisane w Financial Accounting Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display company code:.. Wyświetl dokumenty księgowe dla dokumentów rozliczeniowych i zapisz które dane rozliczeniowe zostały tam zamieszczone? Wyświetl obieg dokumentów dla dokumentów rozliczeniowych jaki jest status dla dostawy wychodzącej? Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display status:.. Jakie nowe dokumenty zostały wygenerowane przy zapisywaniu dokumentu rozliczeniowego? 44

45 Jaki jest status dla dokumentów księgowych? status:.. Wyświetl dokumenty rozliczeniowe i sprawdź kwoty, którą klient musi zapłacić? Czy klient otrzyma rabat za płatność gotówką?. Wprowadzenie płatności przychodzącej klient płaci kwotę końcową pomniejszoną o rabat za płatność gotówką: W Financial Accounting wprowadzamy płatność przychodzącą: Accounting Financial Accounting General Ledger Document Entry Incoming Payments 45

46 F-06 Wprowadź dane z tabelki i kliknij: Process open items. Account Type: D Następnie zapisz. Jaki jest w tej chwili status dokumentu księgowego? Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Display Wejdź: Display Document Flow Make-To-Order Otrzymujesz zapytanie od klienta: T-S50A## (## - modulo 30) następującej treści: Jestem zainteresowany zakupem 3 szt. produktu: T-AS1##. Proszę o przygotowanie oferty. Logistics Sales and Distribution Sales Inquiry Create Inquiry Type: IN Sales organization: 1000 Sold to party: T-S50A## (## - modulo 30) W zakładce: Sales podajemy termin do kiedy oferta jest ważna: Valid to Proszę wpisać zapytania:. Wyświetl w systemie listę wszystkich zapytań od klienta: T-S50A## (## - modulo 30) które muszą zostać przetworzone do końca miesiąca. 46

47 Logistics Sales and Distribution Sales Information System Inquiries Inquiries List Sold-to party: T-S50A## (## - modulo 30) Tworzenie oferty. Ponieważ obecnie jest duże zapotrzebowanie na produkt: T-AS1## - możesz zaoferować klientowi tylko 2 szt. Oferta będzie ważna do końca następnego miesiąca. Logistics Sales and Distribution Sales Quotation Create Quotation Type: QT Wybieramy: Create with Reference Wpisujemy nr zapytania ofertowego. Zmieniamy ilość na 2 szt. Zapisujemy. Proszę wpisać nr oferty:.. Stwórz zamówienie na podstawie wysłanej oferty. Klient T-S50A## (## - modulo 30) na podstawie otrzymanej oferty decyduję się na zamówienie 1 sztuki produktu T-AS1##. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Order Type: OR Wybierz: Create with Reference Wpisujemy nr oferty Zmieniamy ilość na 1 szt. Zapisujemy. Proszę wpisać nr zamówienia:.. Sprawdź jaki jest status zapytania ofertowego? Logistics Sales and Distribution Sales Inquiry Display Wchodzimy w górnej zakładce w: Environment następnie wybieramy: Display document flow 47

48 Zaznaczamy: Inquiry i wchodzimy w Status overview Otwieramy: Item 10 Sprawdź jaki jest status oferty? Logistics Sales and Distribution Sales Quotation Display Wchodzimy w górnej zakładce w: Environment następnie wybieramy: Display document flow Zaznaczamy: Quotation i wchodzimy w Status overview Otwieramy: Item 10 Dodatkowe dane typu Master Data Tworzenie warunków cenowych (condition master record for prices). Zostało ustalone z klientem T-S50A## (modulo 30), że od tego momentu będzie zamawiał materiał T-AS1## po obniżonej cenie w zależności od ilości: 1 szt.: 29 EUR za 1 szt. Od 10 szt.: 28 EUR za 1 szt. Od 100 szt.: 27 EUR za 1 szt. Warunki cenowe będą ważne od dnia dzisiejszego do końca roku. Proszę założyć rekord warunków cenowych, dla klienta (condition master record for the customer-specific price), sales organization 1000 and distribution channel 12. Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select Using Condition Type Create VK11 Condition type PR00 Key combination Customer/material with release status Wprowadź sales organization 1000, distribution channel 12, customer T-S50A##, i material T-AS1##. Wybierz Scales. Wprowadź Validity od dzisiaj do końca roku. Wprowadź dane z treści ćwiczenia powyżej. Wybierz (Zapisz) Save. 48

49 Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych Po zapisaniu warunków cenowych, proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (standard order) na podstawie zamówienia zakupu (purchase order) klienta. Customer (Klient): T-S50A## Purchase order number (Nr zamówienia zakupu): Requested delivery date (oczekiwana data dostawy): 10 dni Material Quantity (Materiał, Ilość) T-AS1##, 20 szt. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Podczas wprowadzania zamówienia, proszę sprawdzić, czy automatycznie wprowadzona cena jest prawidłowa. Aby w zamówieniu zobaczyć cenę wybierz: Item conditions. Jak cena została wskazana przez system? System powinien wskazać cenę 28 EUR Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Tworzenie warunków cenowych dla rabatów (condition master record for discounts) Ustalono z klientem T-S50A##, że od obecnego momentu zostanie mu udzielony rabat na wszystkie materiały, wysokość rabatu będzie uzależniona od wartości zamówienia. Od 100 EUR: -1% Od 500 EUR: -2% Od 1000 EUR: -3% Te warunki będą obowiązywały do końca roku. Wprowadź warunki rabatu dla sales organization 1000, distribution channel 12, division 00. Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select Using Condition Type Create VK11 Condition type K007 Wprowadź sales organization 1000, distribution channel 12, division 00, i customer T-S50A##. Wybierz Scales. Wprowadź ważność Validity od dzisiaj do końca roku. Wprowadź wartości. Zapisz. Zamówienie sprzedaży na podstawie warunków cenowych 49

50 Po zapisaniu warunków cenowych, proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (standard order) na podstawie zamówienia zakupu (purchase order) klienta. Klient, Customer: T-S50A## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Wymagana data dostawy, Requested delivery date: in 10 days Material T-AS1## Ilość Quantity 10 Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Podczas wprowadzania zamówienia, proszę sprawdzić, czy automatycznie wprowadzona cena jest prawidłowa. Aby w zamówieniu zobaczyć cenę wybierz Display item details i zakładkę Conditions Item detail. Jak cena została wskazana przez system? System powinien wskazać cenę 28 EUR System wybrał rabat K007 (-1%), dlatego, że on jest przypisany do wartości ponad 100 EUR. Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Pytania na temat warunków cenowych 1. Jakie kategorie master data mogą być używane przy definiowaniu warunków cenowych? 2. Chcemy sprzedawać materiały poprzez różne kanały dystrybucji, czy jest możliwe definiowanie w różny sposób warunków cenowych dla różnych kanałów dystrybucji? 3. Wprowadziłeś zamówienie. Cena jest w nim determinowana przez działające automatycznie kryteria cenowe. Czy można zmienić cenę ręcznie? Planowanie wysyłki (Shipment Scheduling) Tworzenie zamówienia Utwórz zamówienie sprzedaży do zamówienia zakupu klienta wg danych poniżej. Użyj Trade fair##-order. Klient, Customer: T-S50B## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Oczekiwana data dostawy, Requested delivery date: in 10 days Material ----Quantity 50

51 T-AS1## ---7 szt. T-AS2## ---8 szt. Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Zapisz zamówienie nr Nazwy dokumentów związanych ze sprzedażą. Nazwy dokumentów sprzedaży używanych przy sprzedaży z plantu. Identyfikacja ważnych informacji z zamówienia sprzedaży, które są używane do zewnętrznych dostaw (outbound delivery). Wyświetl poprzednio wprowadzone sales order. Jakie delivering plants są dla dwóch pozycji: Item 10: Item 20: 2. Które shipping points są dla dwóch pozycji? Item 10: Item 20: 3. Jakie drogi (routes) są wyznaczone dla dwóch pozycji? Item 10: Item 20: W dokumentach sprzedaży, można podglądać lub zmienić Możesz użyć przycisków strzałek w celu łatwiejszej nawigacji miedzy pozycjami. Po co jest shipping point? Po co jest route? 51

52 Delivering plant System próbuje określić delivering plant automatycznie dla pozycji dokumentów sprzedaży. System sprawdza trzy źródła, gdzie delivering plant może być określone. To są źródła: Który delivering plant jest ustanowiony dla pozycji, dla której system nie może znaleźć danych w źródłach powyżej. W którym master record jest określony delivering plant dla pozycji 10? Wprowadź standard order dla purchase order klienta poniżej: Klient Customer: T-S50A## Nr zamówienia zakupu, Purchase order number: Oczekiwana data dostawy, Requested delivery date: Dzisiaj Material --- Quantity --- Ship-to party T-AS1## T-S50A## T-AS3## T-S50B## Logistics Sales and Distribution Sales Order Create Aby zmienić ship-to partner zaznacz Goto -> Item -> Partner. Wprowadź nowy numer ship-to party number. System powinien zmienić pozostałe pola. Zapisz dokument nr Proszę wyświetlić wprowadzone zamówienie i opisać dane poniżej dla pozycji 10: Logistics Sales and Distribution Sales Order. Change Select item 10 Schedule lines for item Shipping Delivery date: Goods issue date: Loading date: Material availability date: Transportation planning date: Kiedy odpowiedzialny shipping point rozpocznie proces dostarczania, aby być na czas u klienta? Które z kroków dostaw i transportu musza być kompletne, aby mógł nastąpić załadunek we właściwym terminie. 52

53 Utwórz outbound delivery dla pierwszej pozycji zamówienia. Zaznacz odpowiedzialny shipping point. Użyj dzisiejszej daty. Ograniczyć wybór do pierwszej pozycji w dokumencie sprzedaży. Można dostarczyć zamówienie? Dlaczego? Jeśli nie można utworzyć dostawy w poprzednim kroku. Wybierz ponownie, ale użyj daty dostępność materiałów jako daty wyboru. Czy można dostarczyć pozycję zamówienia, tym razem? Dlaczego? UWAGA! Nie możesz zapisywać outbound delivery. Jeżeli outbound delivery przypadkowo zostało zapisane proszę o skasowanie: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document Outbound Delivery Delete Zbiorowe przetwarzanie (Collective Processing) w sprzedaży i dystrybucji Przetwarzanie według listy do punktu wysyłki (shipping point). Wybierz zamówienia sprzedaży, które spełniają następujące kryteria: Shipping point: Z0## Data dostawy- Delivery creation date: Od początku obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Ship-to party: T-S50A## and T-S50B## Wybierz: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Orders VL10A Który z dokumentów sprzedażowych jest częścią listy zadań (worklist)? Dlaczego ostatnio utworzone zamówienie, jest na liście dwa razy? Przez które trasy wychodzące dostawy będą wysyłane? 53

54 Wybiera tylko te linie, które pochodzą z dwóch zamówień utworzonych w poprzednim ćwiczeniu. Wyzwalanie przetwarzania wybranej listy roboczej w tle. Wybierz Background. Wybierz odpowiednie linie, a następnie wybierz Background. Wyświetl collective processing log. Zapisać numer grupy, w których log system jest zarządzany. Wybierz Log for delivery creation. Group number jest wyświetlany w logu. Wybierz Log for delivery creation. Group number: Ile outbound deliveries zostało utworzonych? Ilość outbound deliveries: Wypisz nr dokumentów outbound deliveries Naciśnij: Choose Documents. Wybierz Documents zapisz numery dokumentów. Pick deliveries Przygotowanie dostaw może być wykonane przez collective processing. Wybierz z wychodzących dostaw do przygotowania, które spełniają następujące kryteria: Shipping point: Z0## Pick.date: Początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie to today in four weeks Route: zobacz ćwiczenie na temat delivery list Wybierz: Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Picking Create Transfer Order Via Outbound Delivery Monitor VL06P Routes: R00025 and R00030 Wybierz z listy tych dostaw, te które zostały utworzone w trakcie przetwarzania. Pick outbound deliveries bez powiązań z transfer orders i zezwól systemowi zapisać podjętą ilość w outbound delivery. 54

55 Adopt picking quantity: 1 (zawiera podjętą ilość z zamówienia) Wybierz: Create TO in background. Sprawdź dostawę wychodzącą i ustal, czy picking został przeprowadzony pomyślnie. Porównaj ilości dostaw z pobranych ilości w jednym z outbound deliveries Czy istnieje różnica między ilością? Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Display Picking Sprawdź status ogólny outbound delivery. Overall picking status: Overall status of WM activities: Overall status of goods issue: Wyświetl outbound delivery i wybierz: Goto Header Processing Overall picking status: Overall status of WM activities: Overall status of goods issue: Zapisywanie wydań zewnętrznych (goods issue) dla outbound deliveries. Zaznacz outbound deliveries gotowe do zatwierdzenia, spełniających kryteria: Shipping point: Z0## Planowana data wydania - Planned goods movement date: od początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Trasy - Route: R00025 and R00030 Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Post Goods Issue Collective Processing Via Outbound Delivery Monitor Wybierz z listy tych dostawy, które zostały utworzone w trakcie przetwarzania. Zatwierdź goods issue. Wybierz odpowiednie outbound deliveries naciśnij Post goods issue. Sprawdź, które goods issue zostały zapisane prawidłowo. 55

56 Zapisz Overall status of goods issue: Wskazówka: Wyświetl outbound delivery i wybierz Goto Header Processing. Overall status of goods issue: Przetwarzanie zapłaty Zaznacz dostawy wymagane do zapłaty spełniające podane kryteria: Data - Billing date: od początek obecnego tygodnia do dzisiaj + 4 tygodnie Sales organization: 1000 Shipping point: Z0## Sold-to party: T-S50A## and T-S50B## Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Process Billing Due List Wybierz z listy te dostawy, które zostały utworzone w trakcie przetwarzania Sprawdź rezultat przetwarzania. Wybierz Simulation. Porównaj dwa dokumenty, aby zobaczyć, dlaczego elementy z tych wychodzących dostaw nie mogą być połączone w jeden dokument rozliczeniowy. Zaznacz dwa dokumenty i wybierz Split analysis. Następujące informacje powinny zostać wyświetlone:. Sold-to party and payer (odbiorca i płatnik). Reference and assignment number (Nr referencyjny). Sales tax. identification number (identyfikator podatku). Incoterms parts 1 and 2 Powót do listy rozliczeń generowanej przy użyciu collective processing. Wybierz Save. Zapisz log number dla collective processing. Group number: Zaznacz log, aby sprawdzić ile dokumentów rozliczeniowych zostało wygenerowanych. Number: Zapisanych dokumentów rozliczeniowych: Dwa dokumenty rozliczeniowe zostały wygenerowane Wybierz Documents. 56

MODUŁ FI Financial Accounting

MODUŁ FI Financial Accounting MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Materiały szkoleniowe SAP. ABC systemu SAP R/3 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Materiały szkoleniowe SAP ABC systemu SAP R/3 Wykładowca: Bartosz Szubzda Paweł Waligórski Sebastian Sobczyk Paweł Woźniak Przygotowanie komputera z włączonym oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II

LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II LABORATORIUM Z INŻYNIERII ZARZĄDZANIA- MRP II Ćwiczenie 3 Temat: Utworzenie fabryki w systemie IFS Opracowali: Sitek Paweł Jarosław Wikarek Kielce 2004 1 Wprowadzanie danych do systemu. Definiowanie kodów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 1. ehurtownia Online... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Nawigacja... 5 1.2.1 Informacje... 6 1.2.1.1 Informacje... 6 1.2.1.2

Bardziej szczegółowo

WorldShip 2015. Podręcznik użytkownika

WorldShip 2015. Podręcznik użytkownika WorldShip 2015 Podręcznik użytkownika Oprogramowanie WorldShip zapewnia łatwe zautomatyzowanie procesu wysyłki. Za jego pośrednictwem można szybko przetwarzać wszystkie przesyłki UPS, drukować etykiety

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zakupy bez wychodzenia z domu

Zakupy bez wychodzenia z domu Zakupy bez wychodzenia z domu USŁUGI INTERNETOWE SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA

INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA INS I GNUM SPRZEDAŻ HURTOWA Moduł ihurt Instrukcja obsługi modułu sprzedażowo magazynowego. do wersji 10.2, 10.3 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZDZIAŁ 1 - UWAGI WSTĘPNE... 10 ROZDZIAŁ 2 - OGÓLNE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy Moduł Handlowo-Magazynowy Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 8 Charakterystyka modułu Handlowo-Magazynowego 10 1. Przeznaczenie modułu 10 2. Budowa modułu 12 3. Obsługa okien 15 4. Ikony i skróty

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo