MODUŁ FI Financial Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ FI Financial Accounting"

Transkrypt

1 MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ na procesy związane z finansami. W tle systemu dane są przejmowane przez moduł controlingu. - Umożliwiając tym samym wszechstronną analizę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem raportów i instrumentów controllingowych. Do poprawnego działania modułów HR, MM czy SD konieczne jest skonfigurowanie przynajmniej podstawowej funkcjonalności modułów finansowych. - Jeśli na pierwszym etapie wdrożenia, na przykład tylko modułów logistycznych, struktury finansowe są tworzone bez konsultacji z osobami z działu finansowo księgowego na etapie wdrażania finansów może dojść do sytuacji w której będzie do wykonania dodatkowa praca przebudowy już istniejących i funkcjonujących struktur. Powoduje to dodatkową pracochłonność a co za tym idzie zwiększenie nakładów na wdrożenie. Implementując system począwszy od funkcjonalności finansowych naturalnym staje się rozwijanie struktur systemowych wg wcześniej przyjętych założeń przy wdrożeniu finansów. - Do szczególnych przypadków konieczności stosowania tej zasady należą sytuacje kiedy firma wdraża dwa niezależne moduły systemu SAP na przykład HR i MM czy HR i FI. W celu uruchomienia takich niezależnych modułów konieczne jest utworzenie spójnych struktur organizacyjnych modułów FI i CO. 1

2 MODUŁ FINANSOWY SAP * FI Rachunkowość finansowa (Financial Accounting) * BL Księgowość bankowa (Bank Ledger) * CO Controlling (Controlling) * IM Zarządzanie inwestycjami (Investment Management) * PS System projektowy (Project System) * RE - FX Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (Real Estate - Flexible) * FM Rachunkowość budżetowa (Funds Management) FI Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa zapewnia użytkownikom możliwość obsługi zdarzeń księgowych koniecznych do sporządzania okresowych, zewnętrznych sprawozdań finansowych jak np. bilans czy rachunek zysków i strat. Podstawowy podział funkcjonalności w ramach modułu FI to: * FI - GL Księga główna * FI AR, FI AP Rozrachunki z dostawcami oraz Rozrachunki z odbiorcami * FI - AA Księgowość majątku trwałego * FI - BL Księga bankowa Jest to moduł którego konfiguracja powinna zapewnić dostarczenie informacji do raportowania przygotowanego na potrzeby zewnętrznych podmiotów, takich jak GUS, banki, akcjonariusze. I. FAKTUROWANIE KLIENTÓW Fakturowanie klientów składa się z następujących czynności: * I.1 Utrzymanie baz danych podstawowych o klientach i produktach * I.2 Generowanie danych rozliczeniowych klienta * I.3 Przesłanie danych rozliczeniowych do klienta 2

3 * I.4 Wysłanie zapisów dotyczących należności * I.5 Rozwiązywanie zapytań rozliczeniowych od klientów Jest to moduł którego konfiguracja powinna zapewnić dostarczenie informacji do raportowania przygotowanego na potrzeby zewnętrznych podmiotów, takich jak GUS, banki, akcjonariusze. 1.1 Opis procesu: Generowanie dokumentów związanych z rozliczeniami z klientami (odbiorcami). Dokumenty te to: faktury, rachunki, rozliczenia, potwierdzenia sald. Zabezpieczenie bieżącej kontroli nad tym procesem przekłada się bezpośrednio utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Fakturowanie i kontrola należności mogą być powierzone różnym działom. Przykładowe warianty to: powierzenie realizacji działań w całości działowi dystrybucji bądź księgowości lub podzielenie na dwie grupy czynności, to jest wystawienie dokumentów sprzedaży przydzielone działowi dystrybucji oraz kontrola należności księgowości. Tak też jest to zorganizowane w systemie SAP. Funkcje związane z tym procesem są przydzielone do modułu SD oraz FI. 1.2 Graficzna prezentacja procesu: 3

4 1.3 Funkcjonalność systemu: 1.4 Dane wejściowe: 1.5 Opis czynności: Proces ten dotyczy generowania dokumentów związanych ze zrealizowaną sprzedażą. Fakturę można wystawić w module SD (później przenieść do ksiąg rachunkowych) lub też jeśli faktura została wystawiona poza systemem, zarejestrować ją w module FI i jednocześnie zaksięgować. 1.6 Wystawienie faktury w module SD: Aby możliwe było wystawienie faktury, wcześniej w systemie musi zostać zarejestrowane zlecenie. Transakcja: VF01 Zadanie 1. Korzystając z transakcji VF01 proszę wystawić fakturę w module SD. Proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (transakcja: VA01) na: Order Type: OR Customer (Klient ) Sold-To Party: T-S50A## (## - modulo 30) Purchase order number (Nr zamówienia zakupu): Requested delivery date (oczekiwana data dostawy): 10 dni 4

5 Material Quantity (Materiał, Ilość) T-AS1## (## - modulo 30) - 1 szt. Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Proszę sprawdzić czy sprzedany towar T-AS1## (## - modulo 30) jest na magazynie? (transakcja: MMBE) Jeśli materiału nie ma na magazynie proszę go przyjąć (transakcja MB1C) Move Type: 501 Plant: 1000 Storage location: 0001 Proszę zapisać nr dokumentu:. Proszę sprawdzić czy zwiększyła się ilość na magazynie? Proszę wysłać towar do klienta (transakcja: VL01N) Wpisz dane: Field Data Shipping point Z0## (## - modulo 30) Selection date Order From item To item Data dostępności materiału Numer twojego Sales order Puste Puste Naciśnij enter. Wybierz zakładkę Picking i wpisz następujące dane: Field Data SLoc 0001 Naciśnij Enter. Wybierz Subsequent functions Transfer order i potem Yes by potwierdzić informację. Proszę zapisać nr dokumentu przewozowego:. 5

6 Na następnym ekranie wpisz następujące dane: Field Data Warehouse number 010 Plant 1000 Delivery Process flow Domyślnie przez system Background Adopt picking quantity 2 Naciśnij Enter. Proszę zapisać nr transfer order:. Proszę potwierdzić wysyłkę towaru (transakcja VL02N) Post Goods Issue Proszę wystawić fakturę sprzedaży na sprzedany towar (transakcja VF01) Proszę wpisać nr faktury: Zadanie 2. Sprawdź listę wystawionych faktur korzystając z transakcji VF05N. Znajdź swoją fakturę. 6

7 Zadanie 3. Proszę utworzyć zlecenie sprzedaży na motor HD-1300, wykonać kalkulacje MRP, wykonać zlecenie produkcyjne, wykonać raportowanie produkcji następnie raportowanie kosztów zlecenia. Następnie proszę wysłać towar do klienta i wystawić fakturę. 3.1 Stwórz zlecenie sprzedaży (VA01) Na ekranie inicjacyjnym wpisz dane: Field Data Order type OR Sales organization 1000 Distribution channel 12 Division 00 Naciśnij enter. Następnie wpisz dane: Field Europe Sold-to party 1900 PO number Req.deliv.date Material K-BE-(dowolne 6 cyfr) Zaproponowana przez system HD-1300 Order quantity 1 Naciśnij enter. Wybierz dane konfigurujące produkt. Field Country Data HDI Motor 1300 Color 02 Rear wheel 2 Seat 02 Exhaust 78 7

8 Anti-theft device 02 Accessories W zakładce Shipping sprawdź i zanotuj datę dostępności materiału i shipping point. Zapisz zamówienie i zanotuj numer SO Sprawdź zapotrzebowanie wykorzystując transakcję MD04. Wpisz dane: Field Data Material HD-1300 Plant 1000 Naciśnij enter. 3.3 Wykonaj kalkulację MRP (MD50). Wpisz dane: Field Sales order Sales ord. item Data Twój numer SO Numer linii z produktem (item) Create purchase req. 2 Delivery schedules 3 Planning mode 1 Scheduling 1 Also plan unchanged components Zaznacz Display material list Zaznacz Naciśnij Enter. By pominąć ostrzeżenia naciśnij Enter. Wybierz Materials. Zaznacz pierwszą linię na liście i wybierz Selected results. Możesz zobaczyć, że zlecenie sprzedaży wygenerowało odpowiedni planned order. 3.4 Zamiana Planned Order na Production Order (MD04). Wpisz dane: 8

9 Field Material Data HD-1300 Plant 1000 Naciśnij enter. Wybieramy podgląd szczegółów naszego planned order. Następnie wybieramy -> Prod. order (Convert planned order into production order). Sprawdzamy jakie materiały będą potrzebne do produkcji I jakie operacje będziemy na nich wykonywać. Zwalniamy zlecenie produkcyjne. Sprawdzamy plany produkcyjne korzystając z Goto Graphic Gantt chart. Zapisz zlecenie produkcyjne i zanotuj nume PO. Klikamy w flagę (zwolnienie) 3.5 Raportowanie z produkcji (CO11N). Wpisz dane: Field Order Oper./activity Confirmation type Naciskamy enter. Data Twój numer production order 100 (final operation) Final confirmation (value help) Zapisujemy. Jeżeli wystąpiły problemy, to sprawdź i popraw błędy wykorzystując transakcję COGI. 3.6 Wykonaj rozliczenie kosztów zlecenia (KO88). Jeżeli pojawi się ekran Set Controlling Area wpisz1000 i naciśnij enter. Wybierz Extras Set controlling area. Wpisz dane: Field Europe Controlling area 1000 Naciśnij enter. Wpisz dane: Field Order Settlement period Fiscal year Data Numer twojego production order Miesiąc w którym chcesz rozliczyć zlecenie Bieżący rok 9

10 Test run Odznacz Wybierz wykonaj. Jeżeli konto jest rozliczane automatycznie, to będziesz mógł wykonać tylko test run. 3.7 Sprawdź koszty zlecenia (CO03). Wpisz dane: Field Order Display overview Naciśnij enter. Wybierz Goto Costs Analysis. Przeanalizuj bieżącą sytuację kosztową. Data Numer twojego production order Zaznacz 3.8 Stworzenie wysyłki (VL01N). Wpisz dane: Field Data Shipping point 1000 Selection date Order From item To item Naciśnij enter. Data dostępności materiału Numer twojego Sales order Puste Puste Wybierz zakładkę Picking i wpisz następujące dane: Field Data SLoc 0001 Naciśnij Enter. Ponieważ ten produkt ma mieć numer seryjny, więc zaznacz linię i potem naciśnij Extras - Serial numbers. W wyskakującym oknie wybierz Create SerialNo automatically. System sam nada numer seryjny. Naciśnij enter. Wybierz Subsequent functions Transfer order i potem Yes by potwierdzić informację. Na następnym ekranie wpisz następujące dane: Field Data Warehouse number

11 Plant 1000 Delivery Process flow Domyślnie przez system Background Naciśnij Enter. Adopt picking quantity Potwierdzenie wysyłki (VL02N) Post Goods Issue Proszę wpisać nr dokumentu: Stworzenie faktury (VF01). Wpisz dane: Field Document number Naciśnij enter. Zapisz. Data Domyślnie pojawiający się numer dokumentu Proszę zapisać nr faktury: Sprawdzenie kosztów i przychodów dla zlecenia sprzedaży (KKBC_KUN) Wpisz dane: Field Data Sales order Numer twojego zlecenia. 1.7 ZAREJESTROWANIE FAKTURY W MODULE FI W sytuacji gdy faktura sprzedaży zastała wystawiona poza systemem, należy ją wprowadzić do niego samodzielnie za pomocą transakcji FB70 lub F-22. Efektem użycia obu transakcji jest zaewidencjonowanie dokumentu sprzedaży. TRANSAKCJA FB70 Wprowadzając fakturę transakcją FB70 widzimy cały dokument i możemy go wprowadzić w jednym oknie. Zadanie 4. 11

12 Proszę ręcznie wprowadzić fakturę transakcją FB70: Customer (Klient ): T-S50A## (## - modulo 30) 1. Data wystawienia faktury: data bieżąca 2. Kwota: 1000 EUR 3. Nr konta przychodów: Zapisujemy. 1.8 TRANSAKCJA F-22 W transakcji F-22 kolejne dane są wprowadzane w kilku oknach, które otwierają się poprawnym uzupełnieniu danych w oknach wcześniejszych Zadanie 5. Proszę ręcznie wprowadzić fakturę transakcją F-22: Customer (Klient ): T-S50A## (## - modulo 30) 3. Data wystawienia faktury: data bieżąca 1. Kwota: 1000 EUR 4. 12

13 13

14 Zapisujemy. II. KSIĘGOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW 2.1 Opis procesu: Rejestracja i kontrola kosztów jest ściśle związana z zarządczą analizą rentowności prowadzonej działalności. Analizując koszty sprzedaży oraz koszty produktu ocenia się zysk z działalności operacyjnej. W przypadku zastosowania obu modułów logistycznych, zarówno MM jak i SD działanie tego procesu wykonywane jest z poziomu modułu SD, w którym powstaje tak zwana dostawa, która w tle tworzy dokument magazynowy i księguje wydanie towaru z magazynu. Księgowanie zapasów może także kojarzyć się z księgowaniami związanymi z magazynem, zatem do księgowania zapasów można zaliczyć następujące księgowania: * Dokument przyjęcia magazynowego PZ * Faktury od strony logistycznej * Wydania magazynowe w koszty zużycia 14

15 2.2 Graficzna prezentacja procesu. 2.3 Funkcjonalność systemu. 2.4 Dane wejściowe: 2.5 Opis czynności: Wprowadzanie w system faktur zakupu może być przeprowadzone za pomocą transakcji MIRO (jednoetapowe księgowanie dokumentów) lub MIR7 (wieloetapowe księgowanie dokumentów) 15

16 Zadanie 6 Zamów u Vendora 1000 towar: P-200 w ilości 5 szt. po cenie 450 eur sztuka. Data dostawy data dzisiejsza, Storage locations: 0001 Plant: 1000 Proszę wpisać nr zamówienia: Następnie wprowadź zamówiony towar na magazyn. Proszę wpisać nr dokumenty magazynowego: 16

17 Wprowadź dokument zakupu w system dla wprowadzonego zamówienia (transakcja: MIRO): Wybierz: 1. Company Code: 1000 : Następnie wpisz: 2. Datę księgowania: data bieżąca 3. Nr zamówienia: nr ostatniego zamówienia: 17

18 Następnie wybierz: 4. Typ dokumentu: Faktura dostawcy: Dalej wybierz: 5. Sposób księgowania faktury. 18

19 Następnie zapisujemy dokument: 6: Zapisujemy nr dokumentu 7: 19

20 Proszę wpisać nr dokumentu: III. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI 3.1 Zarządzanie należnościami składa się z następujących czynności: * III.1 Określenie polityki dotyczącej należności. * III.2 Odbiór płatności od klientów (przelew). * III.3 Przyjęcie wpłat gotówkowych. * III.4 Przygotowanie raportów dotyczących należności. * II.5 Zaksięgowanie należności. 3.2 Dane wejściowe: 20

21 3.3 Opis czynności: Podczas sporządzania raportów zawsze wykonywane są te same czynności, a mianowicie określenie kryteriów wyszukiwania danych. Np. transakcja: S_ALR_ pokazuje obroty odbiorców. Aby uruchomić tą transakcję należy wprowadzić informację, na podstawie których system wygeneruje raport. Zadanie 7. Proszę wyświetlić obroty klienta: T-S50A## (## - modulo 30) przy użyciu transakcji: S_ALR_ Proszę wpisać wielkość obrotów dla klienta T-S50A## (## - modulo 30): Zadanie 8. Proszę sprawdzić jakie otwarte dokumenty bilingowe ma klient: T-S50A## (## - modulo 30)? (transakcja: FBL5N) Zadanie 9. Proszę sprawdzić pozostałe transakcje dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). 3.4 Zaksięgowanie należności: DANE WEJŚCIOWE: 21

22 3.4.2 OPIS CZYNNOŚCI: Zaksięgowanie faktury realizuje się za pomocą transakcji VF02 lub VFX3. Zadanie 10. Proszę porównać transakcjevf02 oraz VFX3. IV. ZARZĄDZANIE INKASEM I JEGO PRZETWARZANIE 4.1 Zarządzanie inkasem i jego przetwarzanie składa się z następujących czynności: * IV.1 Określenie polityki w stosunku do klientów zalegających. * IV.2 Analiza sald kont zalegających. * IV.3 Korespondencja i negocjacja z klientami zalegającymi. 4.2 Opis procesu: W obrębie tego procesu są opisane czynności mające na celu zidentyfikowanie klientów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań finansowych, a także określenie polityki rozliczenia takich należności. W systemie możemy realizować następujące działania: - ustalenie listy kontrahentów z zaległościami - naliczanie odsetek oraz wysyłanie monitów 22

23 4.3 Graficzna prezentacja: 4.4 Funkcjonalność systemu. 4.5 Dane wejściowe. 4.6 Opis czynności: Najpierw należy sprawdzić stany rozliczeń oraz terminy płatności i jego przekroczenia. Transakcja FD10N wyświetla salda odbiorców natomiast FBL5N wyświetla pozycje nierozliczone. Otrzymujemy zestawienie niezapłaconych faktur z podanymi dniami przekroczenia terminu płatności. 23

24 Zadanie 11. Proszę wygenerować raport nierozliczonych należności dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). Transakcja: FBL5N Wpisujemy nazwę klienta 1. Dodajemy do Layout 2. pozycje: Payment Metod Terms of Payment Następnie zapisujemy 3: 24

25 Zapisujemy swój nowy Layout: 4,5: Wybór własnego Layout-u 6: 25

26 4.6 Korespondencja i negocjacja z zalegającymi klientami Dane wejściowe Opis czynności: Transakcja F150 uruchamia procedurę przygotowania monitu dla kontrahenta zalegającego z płatnościami. Zadanie 12. Proszę przygotować monit dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). Transakcja: F150 Podajemy: 1. Datę przygotowania monitu (data bieżąca) 2. Identyfikator monitu (np. własne inicjały) 26

27 Następnie w zakładce Parameter definiujemy: 3. Datę monitu (data bieżąca) 4. Data do której ma być uwzględniony monit (data bieżąca) 5. Company Code: Customer: T-S50A## T-S50A## (## - modulo 30) 27

28 W zakładce Free selection wybieramy: 7 następnie 8, 9 i 10: 28

29 Następnie zapisujemy zakładkę pole odbiorcy 11 (T-S50A## (## - modulo 30) i przechodzimy do zakładki Status: 29

30 Zapisujemy. Procedurę wydruku monitu rozpoczynamy wybierając -13: Wybieramy: 14. datę rozpoczęcia monitu 15. opcję natychmiastowego rozpoczęcia 30

31 Wybieramy zakładkę Status 16: Następnie możemy sprawdzić stan przygotowania monitu 17: 31

32 Jeśli kontrahent w danych podstawowych nie ma zdefiniowane procedury obsługi monitorowania, to w tym miejscu będzie podana o tym informacja. Trzeba wtedy uzupełnić tą procedurę: transakcja FD02: Wpisujemy: Nazwę kontrahenta 18. (T-S50A## (## - modulo 30). Company code 19. (1000): Następnie wybieramy zakładkę: 20 Company Code Data: 32

33 Dalej wybieramy zakładkę: 21 Correspondence i w Procedura monitowania wybieramy opcję: 0001: Zapisujemy. Zadanie 13. Proszę powtórzyć cały proces z zadania 12. dla kolejnego kontrahenta T-S50A## (## - modulo 30). V. PRZETWARZANIE ZOBOWIĄZAŃ 5.1 Proces przetwarzania zobowiązań składa się z następujących czynności: * V.1 Weryfikacji zobowiązań z danymi o zamówieniach u dostawców * V.2 Utrzymanie i zarządzanie e-handlem (zakupu) * V.3 Kontrola faktur i danych kluczowych o zobowiązaniach * V.4 Zatwierdzanie płatności * V.5 Przygotowanie czynnych i biernych rozliczeń * V.6 Naliczanie podatków 33

34 * V.7 Korekty * V.8 Dokonywanie płatności * V.9 Odpowiadanie na zapytania związane ze zobowiązaniami * V.10 Uzgodnienie zapisów księgowych 5.2 Opis procesu: Zarządzanie zobowiązaniami obejmuje wiele działań. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wykonawcami tego procesu powinni być pracownicy Działów Księgowości i Zaopatrzenia. 5.3 Graficzna prezentacja: 5.4 Funkcjonalność systemu: 34

35 5.5 Dane wejściowe: 5.6 Opis czynności: Przy pomocy transakcji FBL1N sprawdzamy stan rozliczeń z dostawcami. Zadanie 14. Przy pomocy transakcji FBL1N proszę sprawdzić stan rozliczeń wybranych dostawców zarejestrowanych w systemie. Company code:

36 Dane wyjściowe. Zadanie 15. Proszę przeanalizować zastosowanie transakcji umieszczonych w tabelce poniżej. 5.7 Zatwierdzanie płatności Dane wejściowe Opis czynności: System SAP weryfikuje dokumenty, które powinny być zapłacone po terminie płatności. Niemniej mogą się zdarzyć sytuacje (np. brak środków na koncie bankowym), gdy mimo że termin płatności minął, użytkownik wybiera do zapłaty tylko najpilniejsze zobowiązania. Aby sporządzić taki wykaz pilnych płatności, należy z listy wybrać te faktury, które jeszcze nie mają być zapłacone, i zablokować je. 36

37 Zadanie 16. Dla Vendora 10## (## - modulo 30) proszę przy pomocy transakcji FBL1N odnaleźć nr faktury którą chcemy zablokować do płatności. Następnie przy pomocy transakcji FB02 proszę zablokować tą fakturę do płatności. Transakcja FBL1N. Kopiujemy nr faktury 1.: Transakcja FB02. Wpisujemy nr Faktury. Company Code: 1000 Następnie wybieramy konkretną dostawę (dwukrotnie klikając) 2: 37

38 Następnie ustawiamy blokadę płatności 3 (wartość: B): Zapisujemy. 5.8 Przygotowanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 38

39 5.8.1 Dane wejściowe Opis czynności: Tworzenie obiektu rozliczenia międzyokresowego odbywa się za pomocą transakcji: ACACTREE01. Zadanie 17. Proszę utworzyć obiekt rozliczenia międzyokresowego przy pomocy transakcji: ACACTREE01 W polu 1. wpisujemy Company Code: 1000, w 2. Typ obiektu: Z_INSURANC, następnie opisujemy obiekt rozliczeniowy 3. i podajemy daty obowiązywania danego obiektu 4. Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy enterem. Następnie dodajemy nowy wiersz 5. W zakładce: Danych pozycji (Item Data) wpisujemy: 6. Typ obiektu rozliczeniowego: INSURA 39

40 7. Kwotę do rozliczenia miedzyokresowego: Walutę: EUR 5.9 Dokonywanie płatności Dane wejściowe Opis czynności: Płatności w systemie przygotowujemy przy pomocy transakcji: F110 Zadanie 18. Przy pomocy transakcji F110 proszę przejrzeć przygotowane płatności dla danych: Run date: Identification: KN01 40

41 VI. Organizational Structures and Master Data in Accounting VI.1 Controlling area for company code 1000 Zadanie 19. Proszę sprawdzić którą Controlling area jest przypisana do Company Code 1000 w Księdze Głównej [General Ledger (G/L)]? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company code Wybieram: Display następnie przechodzimy do zakładki: Information tab. Proszę wpisać nr oraz Controlling Area:. VI.2 General Ledger Account Master Data Zadanie 20. Proszę wyświetlić grupę kont zdefiniowaną jako typ: INT? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Information system General Ledger reports Master Data Chart of Accounts SAP minimal wariant Zadanie 21. Proszę wybrać i wyświetlić szczegóły konta: Do jakiej grupy należy konto w hierarchii Księgi Głównej? 41

42 Zadanie 22. Sprawdź jak waluta jest przypisana dla konta w Księdze Głównej dla Company Code: 1000 raz Company Code: 2000? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company code Waluta: Waluta:. Zadanie 23. Sprawdź konto dla Company Code: Czy jest to konto typu: reconciliation account? Accounting Financial Accounting General Ledger Master records G/L Accounts Individual Processing In Company code Sprawdź to sam dla kont o nr: oraz 2000? 42

43 Zadanie 24. W Company Code: 1000 sprawozdania finansowe będą wykonywane dla grupy kont typu: INT. Proszę przypisać konto do grupy kont: INT. Proszę sprawdzić w jakim miejscu to konto znajduje się w finansowej hierarchii kont? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company Code Wybieramy: Edit financial statement version Sprawdzamy hierachię: Liabilities Payables Accounts Payable Due within one year Zadanie 25. W Company Code: 1000 proszę utworzyć grupę kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego). Grupa powinna mieć strukturę podobną do istniejącej już grupy G/L o numerze: Następnie proszę sprawdzić czy przypisaną walutą do grupy jest EUR? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company Code Następnie proszę wybrać: Create with template 43

44 Proszę wykasować nr konta: z: alternative account number SAVE Zadanie 26. Dla nowo utworzonej grupy kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) proszę przypisać typ finansowy rachunku: INT. Dla grupy o numerze: proszę również przypisać INT dla sprawozdań finansowych. Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual processing In Company Code Wybieramy: Change Następnie: Edit financial statement version 44

45 VI.3 Accounting Transactions in the General Ledger Zadanie 27. Dla nowo utworzonej grupy kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) zwiększ kapitał do EUR, kwotę pobierz z konta będącego kontem rezerw. Transakcję przeprowadź w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Choose Accounting Financial accounting General ledger Document Entry Enter G/L Account Dokument Company Code: 1000 Jeżeli nie wyświetli się zapytanie o Compnay Code możemy sprawdzić jaki Company Code jest domyślnie wybrane przez: Edit Change company code Następnie wypełniamy: Zatwierdzam Enter Następnie wybieramy: Tree-on Następnie otwieramy: Screen variants for items Wybieramy wariant: With business area I wypełniamy: 45

46 SAVE Proszę wpisać nr wygenerowanego dokumentu: Zadanie 28. Proszę wyświetlić wygenerowany dokument. Proszę sprawdzić jakimi kluczami są oznaczone poszczególne dokumenty? Accounting Financial Accounting General ledger Document Display Zadanie 29. Aby upewnić się że transakcja została wykonana prawidłowo proszę sprawdzić saldo rachunku: w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Accounting Financial accounting General ledger Account Display balances 46

47 Execute Dlaczego widzimy tylko jedną pozycję na EUR? Co należy zrobić żeby zobaczyć wszystkie operacje które zostały zaksięgowane na koncie: 78200? Wyświetl szczegółowe dane konkretnego dokumentu. Należy zaznaczyć dokument i wybrać: Callup Document Overview Zadanie 30. Wykonaj tą samą transakcję (zwiększania kapitału na koncie) jak w poprzednim zadaniu używając ogólnych transakcji księgowych przy typie dokumentu: SA. Użyj kompleksowej transakcji do przepływu EUR z konta: na konto: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Accounting Financial accounting General ledger Documnet Entry General posting. Enter 47

48 Enter SAVE Proszę wpisać nr wygenerowanego dokumentu:. Zadanie 31. Proszę uruchomić bilans dla bieżącego okresu księgowania dla Company Code: Proszę znaleźć rachunek: Jak wygląda bilans dla Twojego Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego)? Accounting Financial accounting General ledger Information system General ledger reports Account Balances General G/L account balances SAP minimal variant Execute 48

49 Zadanie 32. Proszę uruchomić bilans finansowy dla Company Code 1000 używając wersji sprawozdania finansowego INT. Sprawdź czy widnieją wpisy dla nowo utworzonego konta: 700## (## - nr podany przez prowadzącego)? Accounting Financial accounting General Leder Information system General ledger reports Balance Sheet/Profit+Loss Statement Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Balance Sheet/Profit+Loss Statement. Zaznacz: Classical list na List output. Execute Zadanie 33. Proszę wyświetlić raport kosztowy dla konta: Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing Centrally Wybieramy: Display Następnie: Edit Cost Element 49

50 Zadania dodatkowe: Zadanie 34. Proszę wyświetlić dwa konta księgi głównej (general ledger account) i sprawdzić czym one się różnią? Accounting - Financial Accounting - General Ledger - Master Records G/L Account - Individual Processing - In Chart of Accounts Zadanie 35. Utwórz nowe konto księgi głównej o numerze: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego). Konto to będzie używane do trzymania środków pieniężnych dla wypłat pracowniczych. Konto należy przypisać do grupy kont: typu INT. Accounting - Financial Accounting - General Ledger - Master Records G/L Account - Individual Processing - In Chart of Accounts (FSP0) Account number: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego) Chart of Accounts: INT G/L Account Group: Cash Liquid Funds Accounts Zaznaczamy: balance sheet account Short text: Payroll Cash Group Account Number: Zapisujemy. Zadanie 36. Przypisz nowo powstałe konto o numerze: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego) do użytku w Company Code Ustaw rok fiskalny zgodnie z kluczem: sort key 002 Konto przypisz do grupy: G005 Accounting - Financial Accounting - General Ledger Processing - In Company Code - Master Records - Individual Wpisujemy: ## (## - nr podany przez prowadzącego Następnie wybieramy 3: 50

51 Dalej zaznaczamy: 4. Line item display oraz wybieramy: Następnie w zakładce: Create/bank/interest wybieramy: 6. G005 oraz zaznaczamy 7. 51

52 Zapisujemy. Zadanie 37. Utwórz nowe konto o numerze: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego w księdze głównej do recyklingu kosztów w planie kont INT. Ponieważ jest to konto kosztów należy je podłączyć z typem wyciągu P&L. Do celów organizacyjnych konto zostanie przypisane do grupy kont: SAKO. Accounting - Financial Accounting - General Ledger Master Records - Individual Processing - In Chart of Accounts Wpisujemy: G/L Account: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego Chart of Accts: INT Wybieramy: Create Account Group: SAKO P&L statement account type: X INT Functional Area: 0400 Group Account Number: Zapisujemy. Zadanie 38. Dodaj nowo utworzone konto recyklingu kosztów o numerze: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego) w Company Code: Parametry: Sort key: 002, status group: G033, account to commitment item:

53 Accounting - Financial Accounting - General Ledger Processing - In Company Code - Master Records - Individual Wpisujemy: G/L Account: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego) Company Code: 1000 Wybieramy: Create Tax Category: Zaznaczamy: Posting without tax allowed Zaznaczamy: Line Item Display Sort Key: 002 W zakładce: Create/bank/interest wybieramy: Field Status Group: G033 Commitment item: 1423 Zapisujemy. VI.4 Accounting Transactions in Vendor Zadanie 39. Proszę wyświetlić wszystkich dostawców dla Company Code Accounting Financial accounting Accounts Payable Information system Reports for Accounts Payable Accounting Master data Vendor List Company Code: 1000 Execute Zadanie 40. Proszę wyświetlić wszystkich dostawców przypisanych dla grupy kont: KRED dla Company Code Accounting Financial accounting Accounts Payable Information system Reports for Accounts Payable Accounting Master data Vendor List Company Code:

54 Wybieramy: Dynamic selections Zaznaczamy: Account group i wybieramy: Copy selected Wpisujemy: Account group: KRED Execute Wyświetla nam się lista dostawców podpiętych po grupę kont: KRED Zadanie 41. W Company Code 1000 utwórz Vendor master rekord: LANDLORD## (## - proszę wpisać swojego Usera). : LANDLORD## proszę przypisać do grupy kont: VEND. Kontem referencyjnym grupy VEND będzie konto: AGENCY00. Choose Accounting Financial accounting Accounts Payable Master records Create W zakładce address wpisujemy: W zakładce Control zaakceptuj wszystkie wartości domyślnie. 54

55 W zakładce Payment transactions pozostaw wszystkie pola puste. W zakładce Accounting information Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. W zakładce Payment transactions Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. W zakładce Correspondence Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. SAVE. Zadanie 42. Dla Vendora: LANDLORD## (## - proszę wpisać swojego Usera) zdefiniuj warunki płatności na płatność czekiem. Choose Accounting Financial accounting Accounts Payable Master records Change Wybierz: payment terms: 0001 or ZB00 Wybierz: Payment methods: C i S. SAVE VI.5 Accounting Transactions Within a Period in Accounts Payable Zadanie 43. Vendor: Agency## (## - nr podany przez prowadzącego) wystawił Ci właśnie fakturę za swoje usługi w wysokości: 4400 EUR. Faktura zawiera podatek: 10% (kod podatku w systemie 1I). Faktura posiada datę wczorajszą i zostałą wczoraj wysłana do działu księgowości. Faktura posiada nr:1## (## - nr podany przez prowadzącego). Proszę 55

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce TEMAT: Transport i zarządzanie magazynem SAP WM PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce SAP PP PROWADZĄCY: Sebastian Sobczyk SAP SD PROWADZĄCY: Paweł Woźniak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016

Tworzenie magazynu. Laboratorium RFID. Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 Tworzenie magazynu Laboratorium RFID Paweł Woźniak, Piotr Ciskowski Wrocław, 2016 tworzenie magazynu Proszę w systemie SAP wdrożyć magazyn wysokiego składowania z dwoma sekcjami składowania Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm

CitiDirect System bankowości internetowej dla firm 1 CitiDirect System bankowości internetowej dla firm Podręcznik Użytkownika Export Departament Obsługi Klienta Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FV60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić (zarejestrować) fakturę. Wymagania wstępne Niezbędne dane do wprowadzenia. Po wejściu do transakcji sprawdź w : 1. Czy zaznaczona jest opcja Kopiow.

Bardziej szczegółowo

Advanced Tax File Edit

Advanced Tax File Edit JDExperts Sp. z o.o. Advanced Tax File Edit Dokumentacja modyfikacji Spis treści 1 Założenia modyfikacji... 2 1.1 Elementy rozwiązania... 2 1.2 Opis rozwiązania... 2 1.3 Ograniczenia rozwiązania... 2 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki. Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki. Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Studia Podyplomowe Techniki informatyczne w finansach Systemy rachunkowości prowadzący: dr inż. Grzegorz Zych grzegorz@ukw.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Shoper (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych działającym na platformie

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy

IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy IFS Applications 2003 Instrukcja V PRODUKCJA na ZAMÓWIENIE Planowanie potrzeb materiałowych, zakupy PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE FABRYKA CZĘŚCI ROWEROWYCH Produkcja na zamówienie - ogólny model procesu Planowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.3 Zmiany w wersji instrukcji 1.3: - Uszczegółowienie rozdz. 1 Wstęp - Dodanie rozdz. 4 Przelew na podstawie pro-formy - Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5 Joanna Wartini Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki CONSORG Sp. Z o.o. Witamy Niniejsza Instrukcja Użytkownika jest opracowana dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza FB60 Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę. Wymagania wstępne Nie ma Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

FOREX-INVESTMENT. Nowe oblicze inwestycji

FOREX-INVESTMENT. Nowe oblicze inwestycji FOREX-INVESTMENT Nowe oblicze inwestycji 5 ETAPÓW INWESTYCJI W PAMM 1.Rejestracja konta w Alpari Po przejściu na stronę brokera Alpari(www.alpari-forex.com) klikamy w lewym górnym rogu ekranu Register

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosków o płatność dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 w Euroregionie Pradziad - 1 - 1. Wniosek o płatność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

06.08.15 Przychodzący przelew bankowy

06.08.15 Przychodzący przelew bankowy Jak aktywowad kartę? 1. Po wejściu na epayments klikamy na ACTIVATE, które wyświetla się przy karcie, która została nam doręczona. USD $0.00 EUR 1.00 epłatności Przedpłata MasterCard USD ZAMÓW EUR AKTYWUJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.6 Spis treści Lista zmian w aktualizacjach instrukcji:... 2 1) Wstęp... 2 2) Lista Płatności oraz dostępne saldo... 3 3) Opłacenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach Po zalogowaniu do aplikacji Benefit 7 należy najpierw wejść w konto projektów, znajdujące się w menu po prawej stronie; patrz rysunek. Na koncie projektów

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Dokumenty środków trwałych

Dokumenty środków trwałych JDExperts Sp. z o.o. Dokumenty środków trwałych Dokumentacja rozwiązania Spis treści 1 Założenia rozwiązania... 2 1.1 Elementy rozwiązania... 2 1.2 Opis rozwiązania... 2 1.3 Ograniczenia rozwiązania...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ:

Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: WAŻNE INFORMACJE Przy wykonywaniu rozliczeń obowiązują pewne zasady, do których nie zastosowanie się będzie skutkowało odrzuceniem raportów ze strony NFZ: w województwach, w których obowiązuje szyfrowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni.

Prosimy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać internetowy kod dostępu co 60 dni. Zaloguj się do Internet Banku Zaloguj się przy pomocy internetowego kodu dostępu 1. Wpisz swój identyfikator klienta w pole "identyfikator użytkownika. (Identyfikator klienta jest unikalnym ośmiocyfrowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego

Bardziej szczegółowo

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności wersja 2013-10-29 10:30 Spis treści 1 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI.... 3 1.1 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI.... 3 1.2 SZCZEGÓŁY

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności

FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności FWS w Carrefour Polska - obsługa systemu na poziomie weryfikacji płatności wersja 2012-11-14 10:34 Spis treści 1 SPRAWDZANIE SZCZEGÓŁÓW PŁATNOŚCI... 3 1.1 ŁĄCZNA WARTOŚĆ PŁATNOŚCI.... 3 1.2 SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI....

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24

Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 Wersja 3.2.2c Data: 2015-07-09 Wersja: 3.2.2c Instrukcja instalacji wtyczki Przelewy24 dla Magento Moduł przeznaczony jest dla Magento w wersji minimum 1.4. Strona

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menadżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menadżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo