MODUŁ FI Financial Accounting

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ FI Financial Accounting"

Transkrypt

1 MODUŁ FI Financial Accounting Sercem systemu jest część skupiająca grupy procesów zarządzających zasobami finansowymi. - Dzieje się tak dlatego ponieważ większość danych wprowadzanych do systemu ma wpływ na procesy związane z finansami. W tle systemu dane są przejmowane przez moduł controlingu. - Umożliwiając tym samym wszechstronną analizę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa za pośrednictwem raportów i instrumentów controllingowych. Do poprawnego działania modułów HR, MM czy SD konieczne jest skonfigurowanie przynajmniej podstawowej funkcjonalności modułów finansowych. - Jeśli na pierwszym etapie wdrożenia, na przykład tylko modułów logistycznych, struktury finansowe są tworzone bez konsultacji z osobami z działu finansowo księgowego na etapie wdrażania finansów może dojść do sytuacji w której będzie do wykonania dodatkowa praca przebudowy już istniejących i funkcjonujących struktur. Powoduje to dodatkową pracochłonność a co za tym idzie zwiększenie nakładów na wdrożenie. Implementując system począwszy od funkcjonalności finansowych naturalnym staje się rozwijanie struktur systemowych wg wcześniej przyjętych założeń przy wdrożeniu finansów. - Do szczególnych przypadków konieczności stosowania tej zasady należą sytuacje kiedy firma wdraża dwa niezależne moduły systemu SAP na przykład HR i MM czy HR i FI. W celu uruchomienia takich niezależnych modułów konieczne jest utworzenie spójnych struktur organizacyjnych modułów FI i CO. 1

2 MODUŁ FINANSOWY SAP * FI Rachunkowość finansowa (Financial Accounting) * BL Księgowość bankowa (Bank Ledger) * CO Controlling (Controlling) * IM Zarządzanie inwestycjami (Investment Management) * PS System projektowy (Project System) * RE - FX Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (Real Estate - Flexible) * FM Rachunkowość budżetowa (Funds Management) FI Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa zapewnia użytkownikom możliwość obsługi zdarzeń księgowych koniecznych do sporządzania okresowych, zewnętrznych sprawozdań finansowych jak np. bilans czy rachunek zysków i strat. Podstawowy podział funkcjonalności w ramach modułu FI to: * FI - GL Księga główna * FI AR, FI AP Rozrachunki z dostawcami oraz Rozrachunki z odbiorcami * FI - AA Księgowość majątku trwałego * FI - BL Księga bankowa Jest to moduł którego konfiguracja powinna zapewnić dostarczenie informacji do raportowania przygotowanego na potrzeby zewnętrznych podmiotów, takich jak GUS, banki, akcjonariusze. I. FAKTUROWANIE KLIENTÓW Fakturowanie klientów składa się z następujących czynności: * I.1 Utrzymanie baz danych podstawowych o klientach i produktach * I.2 Generowanie danych rozliczeniowych klienta * I.3 Przesłanie danych rozliczeniowych do klienta 2

3 * I.4 Wysłanie zapisów dotyczących należności * I.5 Rozwiązywanie zapytań rozliczeniowych od klientów Jest to moduł którego konfiguracja powinna zapewnić dostarczenie informacji do raportowania przygotowanego na potrzeby zewnętrznych podmiotów, takich jak GUS, banki, akcjonariusze. 1.1 Opis procesu: Generowanie dokumentów związanych z rozliczeniami z klientami (odbiorcami). Dokumenty te to: faktury, rachunki, rozliczenia, potwierdzenia sald. Zabezpieczenie bieżącej kontroli nad tym procesem przekłada się bezpośrednio utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Fakturowanie i kontrola należności mogą być powierzone różnym działom. Przykładowe warianty to: powierzenie realizacji działań w całości działowi dystrybucji bądź księgowości lub podzielenie na dwie grupy czynności, to jest wystawienie dokumentów sprzedaży przydzielone działowi dystrybucji oraz kontrola należności księgowości. Tak też jest to zorganizowane w systemie SAP. Funkcje związane z tym procesem są przydzielone do modułu SD oraz FI. 1.2 Graficzna prezentacja procesu: 3

4 1.3 Funkcjonalność systemu: 1.4 Dane wejściowe: 1.5 Opis czynności: Proces ten dotyczy generowania dokumentów związanych ze zrealizowaną sprzedażą. Fakturę można wystawić w module SD (później przenieść do ksiąg rachunkowych) lub też jeśli faktura została wystawiona poza systemem, zarejestrować ją w module FI i jednocześnie zaksięgować. 1.6 Wystawienie faktury w module SD: Aby możliwe było wystawienie faktury, wcześniej w systemie musi zostać zarejestrowane zlecenie. Transakcja: VF01 Zadanie 1. Korzystając z transakcji VF01 proszę wystawić fakturę w module SD. Proszę wprowadzić zamówienie sprzedaży (transakcja: VA01) na: Order Type: OR Customer (Klient ) Sold-To Party: T-S50A## (## - modulo 30) Purchase order number (Nr zamówienia zakupu): Requested delivery date (oczekiwana data dostawy): 10 dni 4

5 Material Quantity (Materiał, Ilość) T-AS1## (## - modulo 30) - 1 szt. Zapisz zamówienie i zanotuj jego nr Proszę sprawdzić czy sprzedany towar T-AS1## (## - modulo 30) jest na magazynie? (transakcja: MMBE) Jeśli materiału nie ma na magazynie proszę go przyjąć (transakcja MB1C) Move Type: 501 Plant: 1000 Storage location: 0001 Proszę zapisać nr dokumentu:. Proszę sprawdzić czy zwiększyła się ilość na magazynie? Proszę wysłać towar do klienta (transakcja: VL01N) Wpisz dane: Field Data Shipping point Z0## (## - modulo 30) Selection date Order From item To item Data dostępności materiału Numer twojego Sales order Puste Puste Naciśnij enter. Wybierz zakładkę Picking i wpisz następujące dane: Field Data SLoc 0001 Naciśnij Enter. Wybierz Subsequent functions Transfer order i potem Yes by potwierdzić informację. Proszę zapisać nr dokumentu przewozowego:. 5

6 Na następnym ekranie wpisz następujące dane: Field Data Warehouse number 010 Plant 1000 Delivery Process flow Domyślnie przez system Background Adopt picking quantity 2 Naciśnij Enter. Proszę zapisać nr transfer order:. Proszę potwierdzić wysyłkę towaru (transakcja VL02N) Post Goods Issue Proszę wystawić fakturę sprzedaży na sprzedany towar (transakcja VF01) Proszę wpisać nr faktury: Zadanie 2. Sprawdź listę wystawionych faktur korzystając z transakcji VF05N. Znajdź swoją fakturę. 6

7 Zadanie 3. Proszę utworzyć zlecenie sprzedaży na motor HD-1300, wykonać kalkulacje MRP, wykonać zlecenie produkcyjne, wykonać raportowanie produkcji następnie raportowanie kosztów zlecenia. Następnie proszę wysłać towar do klienta i wystawić fakturę. 3.1 Stwórz zlecenie sprzedaży (VA01) Na ekranie inicjacyjnym wpisz dane: Field Data Order type OR Sales organization 1000 Distribution channel 12 Division 00 Naciśnij enter. Następnie wpisz dane: Field Europe Sold-to party 1900 PO number Req.deliv.date Material K-BE-(dowolne 6 cyfr) Zaproponowana przez system HD-1300 Order quantity 1 Naciśnij enter. Wybierz dane konfigurujące produkt. Field Country Data HDI Motor 1300 Color 02 Rear wheel 2 Seat 02 Exhaust 78 7

8 Anti-theft device 02 Accessories W zakładce Shipping sprawdź i zanotuj datę dostępności materiału i shipping point. Zapisz zamówienie i zanotuj numer SO Sprawdź zapotrzebowanie wykorzystując transakcję MD04. Wpisz dane: Field Data Material HD-1300 Plant 1000 Naciśnij enter. 3.3 Wykonaj kalkulację MRP (MD50). Wpisz dane: Field Sales order Sales ord. item Data Twój numer SO Numer linii z produktem (item) Create purchase req. 2 Delivery schedules 3 Planning mode 1 Scheduling 1 Also plan unchanged components Zaznacz Display material list Zaznacz Naciśnij Enter. By pominąć ostrzeżenia naciśnij Enter. Wybierz Materials. Zaznacz pierwszą linię na liście i wybierz Selected results. Możesz zobaczyć, że zlecenie sprzedaży wygenerowało odpowiedni planned order. 3.4 Zamiana Planned Order na Production Order (MD04). Wpisz dane: 8

9 Field Material Data HD-1300 Plant 1000 Naciśnij enter. Wybieramy podgląd szczegółów naszego planned order. Następnie wybieramy -> Prod. order (Convert planned order into production order). Sprawdzamy jakie materiały będą potrzebne do produkcji I jakie operacje będziemy na nich wykonywać. Zwalniamy zlecenie produkcyjne. Sprawdzamy plany produkcyjne korzystając z Goto Graphic Gantt chart. Zapisz zlecenie produkcyjne i zanotuj nume PO. Klikamy w flagę (zwolnienie) 3.5 Raportowanie z produkcji (CO11N). Wpisz dane: Field Order Oper./activity Confirmation type Naciskamy enter. Data Twój numer production order 100 (final operation) Final confirmation (value help) Zapisujemy. Jeżeli wystąpiły problemy, to sprawdź i popraw błędy wykorzystując transakcję COGI. 3.6 Wykonaj rozliczenie kosztów zlecenia (KO88). Jeżeli pojawi się ekran Set Controlling Area wpisz1000 i naciśnij enter. Wybierz Extras Set controlling area. Wpisz dane: Field Europe Controlling area 1000 Naciśnij enter. Wpisz dane: Field Order Settlement period Fiscal year Data Numer twojego production order Miesiąc w którym chcesz rozliczyć zlecenie Bieżący rok 9

10 Test run Odznacz Wybierz wykonaj. Jeżeli konto jest rozliczane automatycznie, to będziesz mógł wykonać tylko test run. 3.7 Sprawdź koszty zlecenia (CO03). Wpisz dane: Field Order Display overview Naciśnij enter. Wybierz Goto Costs Analysis. Przeanalizuj bieżącą sytuację kosztową. Data Numer twojego production order Zaznacz 3.8 Stworzenie wysyłki (VL01N). Wpisz dane: Field Data Shipping point 1000 Selection date Order From item To item Naciśnij enter. Data dostępności materiału Numer twojego Sales order Puste Puste Wybierz zakładkę Picking i wpisz następujące dane: Field Data SLoc 0001 Naciśnij Enter. Ponieważ ten produkt ma mieć numer seryjny, więc zaznacz linię i potem naciśnij Extras - Serial numbers. W wyskakującym oknie wybierz Create SerialNo automatically. System sam nada numer seryjny. Naciśnij enter. Wybierz Subsequent functions Transfer order i potem Yes by potwierdzić informację. Na następnym ekranie wpisz następujące dane: Field Data Warehouse number

11 Plant 1000 Delivery Process flow Domyślnie przez system Background Naciśnij Enter. Adopt picking quantity Potwierdzenie wysyłki (VL02N) Post Goods Issue Proszę wpisać nr dokumentu: Stworzenie faktury (VF01). Wpisz dane: Field Document number Naciśnij enter. Zapisz. Data Domyślnie pojawiający się numer dokumentu Proszę zapisać nr faktury: Sprawdzenie kosztów i przychodów dla zlecenia sprzedaży (KKBC_KUN) Wpisz dane: Field Data Sales order Numer twojego zlecenia. 1.7 ZAREJESTROWANIE FAKTURY W MODULE FI W sytuacji gdy faktura sprzedaży zastała wystawiona poza systemem, należy ją wprowadzić do niego samodzielnie za pomocą transakcji FB70 lub F-22. Efektem użycia obu transakcji jest zaewidencjonowanie dokumentu sprzedaży. TRANSAKCJA FB70 Wprowadzając fakturę transakcją FB70 widzimy cały dokument i możemy go wprowadzić w jednym oknie. Zadanie 4. 11

12 Proszę ręcznie wprowadzić fakturę transakcją FB70: Customer (Klient ): T-S50A## (## - modulo 30) 1. Data wystawienia faktury: data bieżąca 2. Kwota: 1000 EUR 3. Nr konta przychodów: Zapisujemy. 1.8 TRANSAKCJA F-22 W transakcji F-22 kolejne dane są wprowadzane w kilku oknach, które otwierają się poprawnym uzupełnieniu danych w oknach wcześniejszych Zadanie 5. Proszę ręcznie wprowadzić fakturę transakcją F-22: Customer (Klient ): T-S50A## (## - modulo 30) 3. Data wystawienia faktury: data bieżąca 1. Kwota: 1000 EUR 4. 12

13 13

14 Zapisujemy. II. KSIĘGOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW 2.1 Opis procesu: Rejestracja i kontrola kosztów jest ściśle związana z zarządczą analizą rentowności prowadzonej działalności. Analizując koszty sprzedaży oraz koszty produktu ocenia się zysk z działalności operacyjnej. W przypadku zastosowania obu modułów logistycznych, zarówno MM jak i SD działanie tego procesu wykonywane jest z poziomu modułu SD, w którym powstaje tak zwana dostawa, która w tle tworzy dokument magazynowy i księguje wydanie towaru z magazynu. Księgowanie zapasów może także kojarzyć się z księgowaniami związanymi z magazynem, zatem do księgowania zapasów można zaliczyć następujące księgowania: * Dokument przyjęcia magazynowego PZ * Faktury od strony logistycznej * Wydania magazynowe w koszty zużycia 14

15 2.2 Graficzna prezentacja procesu. 2.3 Funkcjonalność systemu. 2.4 Dane wejściowe: 2.5 Opis czynności: Wprowadzanie w system faktur zakupu może być przeprowadzone za pomocą transakcji MIRO (jednoetapowe księgowanie dokumentów) lub MIR7 (wieloetapowe księgowanie dokumentów) 15

16 Zadanie 6 Zamów u Vendora 1000 towar: P-200 w ilości 5 szt. po cenie 450 eur sztuka. Data dostawy data dzisiejsza, Storage locations: 0001 Plant: 1000 Proszę wpisać nr zamówienia: Następnie wprowadź zamówiony towar na magazyn. Proszę wpisać nr dokumenty magazynowego: 16

17 Wprowadź dokument zakupu w system dla wprowadzonego zamówienia (transakcja: MIRO): Wybierz: 1. Company Code: 1000 : Następnie wpisz: 2. Datę księgowania: data bieżąca 3. Nr zamówienia: nr ostatniego zamówienia: 17

18 Następnie wybierz: 4. Typ dokumentu: Faktura dostawcy: Dalej wybierz: 5. Sposób księgowania faktury. 18

19 Następnie zapisujemy dokument: 6: Zapisujemy nr dokumentu 7: 19

20 Proszę wpisać nr dokumentu: III. ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI 3.1 Zarządzanie należnościami składa się z następujących czynności: * III.1 Określenie polityki dotyczącej należności. * III.2 Odbiór płatności od klientów (przelew). * III.3 Przyjęcie wpłat gotówkowych. * III.4 Przygotowanie raportów dotyczących należności. * II.5 Zaksięgowanie należności. 3.2 Dane wejściowe: 20

21 3.3 Opis czynności: Podczas sporządzania raportów zawsze wykonywane są te same czynności, a mianowicie określenie kryteriów wyszukiwania danych. Np. transakcja: S_ALR_ pokazuje obroty odbiorców. Aby uruchomić tą transakcję należy wprowadzić informację, na podstawie których system wygeneruje raport. Zadanie 7. Proszę wyświetlić obroty klienta: T-S50A## (## - modulo 30) przy użyciu transakcji: S_ALR_ Proszę wpisać wielkość obrotów dla klienta T-S50A## (## - modulo 30): Zadanie 8. Proszę sprawdzić jakie otwarte dokumenty bilingowe ma klient: T-S50A## (## - modulo 30)? (transakcja: FBL5N) Zadanie 9. Proszę sprawdzić pozostałe transakcje dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). 3.4 Zaksięgowanie należności: DANE WEJŚCIOWE: 21

22 3.4.2 OPIS CZYNNOŚCI: Zaksięgowanie faktury realizuje się za pomocą transakcji VF02 lub VFX3. Zadanie 10. Proszę porównać transakcjevf02 oraz VFX3. IV. ZARZĄDZANIE INKASEM I JEGO PRZETWARZANIE 4.1 Zarządzanie inkasem i jego przetwarzanie składa się z następujących czynności: * IV.1 Określenie polityki w stosunku do klientów zalegających. * IV.2 Analiza sald kont zalegających. * IV.3 Korespondencja i negocjacja z klientami zalegającymi. 4.2 Opis procesu: W obrębie tego procesu są opisane czynności mające na celu zidentyfikowanie klientów nie wywiązujących się ze swoich zobowiązań finansowych, a także określenie polityki rozliczenia takich należności. W systemie możemy realizować następujące działania: - ustalenie listy kontrahentów z zaległościami - naliczanie odsetek oraz wysyłanie monitów 22

23 4.3 Graficzna prezentacja: 4.4 Funkcjonalność systemu. 4.5 Dane wejściowe. 4.6 Opis czynności: Najpierw należy sprawdzić stany rozliczeń oraz terminy płatności i jego przekroczenia. Transakcja FD10N wyświetla salda odbiorców natomiast FBL5N wyświetla pozycje nierozliczone. Otrzymujemy zestawienie niezapłaconych faktur z podanymi dniami przekroczenia terminu płatności. 23

24 Zadanie 11. Proszę wygenerować raport nierozliczonych należności dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). Transakcja: FBL5N Wpisujemy nazwę klienta 1. Dodajemy do Layout 2. pozycje: Payment Metod Terms of Payment Następnie zapisujemy 3: 24

25 Zapisujemy swój nowy Layout: 4,5: Wybór własnego Layout-u 6: 25

26 4.6 Korespondencja i negocjacja z zalegającymi klientami Dane wejściowe Opis czynności: Transakcja F150 uruchamia procedurę przygotowania monitu dla kontrahenta zalegającego z płatnościami. Zadanie 12. Proszę przygotować monit dla klienta: T-S50A## (## - modulo 30). Transakcja: F150 Podajemy: 1. Datę przygotowania monitu (data bieżąca) 2. Identyfikator monitu (np. własne inicjały) 26

27 Następnie w zakładce Parameter definiujemy: 3. Datę monitu (data bieżąca) 4. Data do której ma być uwzględniony monit (data bieżąca) 5. Company Code: Customer: T-S50A## T-S50A## (## - modulo 30) 27

28 W zakładce Free selection wybieramy: 7 następnie 8, 9 i 10: 28

29 Następnie zapisujemy zakładkę pole odbiorcy 11 (T-S50A## (## - modulo 30) i przechodzimy do zakładki Status: 29

30 Zapisujemy. Procedurę wydruku monitu rozpoczynamy wybierając -13: Wybieramy: 14. datę rozpoczęcia monitu 15. opcję natychmiastowego rozpoczęcia 30

31 Wybieramy zakładkę Status 16: Następnie możemy sprawdzić stan przygotowania monitu 17: 31

32 Jeśli kontrahent w danych podstawowych nie ma zdefiniowane procedury obsługi monitorowania, to w tym miejscu będzie podana o tym informacja. Trzeba wtedy uzupełnić tą procedurę: transakcja FD02: Wpisujemy: Nazwę kontrahenta 18. (T-S50A## (## - modulo 30). Company code 19. (1000): Następnie wybieramy zakładkę: 20 Company Code Data: 32

33 Dalej wybieramy zakładkę: 21 Correspondence i w Procedura monitowania wybieramy opcję: 0001: Zapisujemy. Zadanie 13. Proszę powtórzyć cały proces z zadania 12. dla kolejnego kontrahenta T-S50A## (## - modulo 30). V. PRZETWARZANIE ZOBOWIĄZAŃ 5.1 Proces przetwarzania zobowiązań składa się z następujących czynności: * V.1 Weryfikacji zobowiązań z danymi o zamówieniach u dostawców * V.2 Utrzymanie i zarządzanie e-handlem (zakupu) * V.3 Kontrola faktur i danych kluczowych o zobowiązaniach * V.4 Zatwierdzanie płatności * V.5 Przygotowanie czynnych i biernych rozliczeń * V.6 Naliczanie podatków 33

34 * V.7 Korekty * V.8 Dokonywanie płatności * V.9 Odpowiadanie na zapytania związane ze zobowiązaniami * V.10 Uzgodnienie zapisów księgowych 5.2 Opis procesu: Zarządzanie zobowiązaniami obejmuje wiele działań. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa wykonawcami tego procesu powinni być pracownicy Działów Księgowości i Zaopatrzenia. 5.3 Graficzna prezentacja: 5.4 Funkcjonalność systemu: 34

35 5.5 Dane wejściowe: 5.6 Opis czynności: Przy pomocy transakcji FBL1N sprawdzamy stan rozliczeń z dostawcami. Zadanie 14. Przy pomocy transakcji FBL1N proszę sprawdzić stan rozliczeń wybranych dostawców zarejestrowanych w systemie. Company code:

36 Dane wyjściowe. Zadanie 15. Proszę przeanalizować zastosowanie transakcji umieszczonych w tabelce poniżej. 5.7 Zatwierdzanie płatności Dane wejściowe Opis czynności: System SAP weryfikuje dokumenty, które powinny być zapłacone po terminie płatności. Niemniej mogą się zdarzyć sytuacje (np. brak środków na koncie bankowym), gdy mimo że termin płatności minął, użytkownik wybiera do zapłaty tylko najpilniejsze zobowiązania. Aby sporządzić taki wykaz pilnych płatności, należy z listy wybrać te faktury, które jeszcze nie mają być zapłacone, i zablokować je. 36

37 Zadanie 16. Dla Vendora 10## (## - modulo 30) proszę przy pomocy transakcji FBL1N odnaleźć nr faktury którą chcemy zablokować do płatności. Następnie przy pomocy transakcji FB02 proszę zablokować tą fakturę do płatności. Transakcja FBL1N. Kopiujemy nr faktury 1.: Transakcja FB02. Wpisujemy nr Faktury. Company Code: 1000 Następnie wybieramy konkretną dostawę (dwukrotnie klikając) 2: 37

38 Następnie ustawiamy blokadę płatności 3 (wartość: B): Zapisujemy. 5.8 Przygotowanie czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 38

39 5.8.1 Dane wejściowe Opis czynności: Tworzenie obiektu rozliczenia międzyokresowego odbywa się za pomocą transakcji: ACACTREE01. Zadanie 17. Proszę utworzyć obiekt rozliczenia międzyokresowego przy pomocy transakcji: ACACTREE01 W polu 1. wpisujemy Company Code: 1000, w 2. Typ obiektu: Z_INSURANC, następnie opisujemy obiekt rozliczeniowy 3. i podajemy daty obowiązywania danego obiektu 4. Po wprowadzeniu danych zatwierdzamy enterem. Następnie dodajemy nowy wiersz 5. W zakładce: Danych pozycji (Item Data) wpisujemy: 6. Typ obiektu rozliczeniowego: INSURA 39

40 7. Kwotę do rozliczenia miedzyokresowego: Walutę: EUR 5.9 Dokonywanie płatności Dane wejściowe Opis czynności: Płatności w systemie przygotowujemy przy pomocy transakcji: F110 Zadanie 18. Przy pomocy transakcji F110 proszę przejrzeć przygotowane płatności dla danych: Run date: Identification: KN01 40

41 VI. Organizational Structures and Master Data in Accounting VI.1 Controlling area for company code 1000 Zadanie 19. Proszę sprawdzić którą Controlling area jest przypisana do Company Code 1000 w Księdze Głównej [General Ledger (G/L)]? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company code Wybieram: Display następnie przechodzimy do zakładki: Information tab. Proszę wpisać nr oraz Controlling Area:. VI.2 General Ledger Account Master Data Zadanie 20. Proszę wyświetlić grupę kont zdefiniowaną jako typ: INT? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Information system General Ledger reports Master Data Chart of Accounts SAP minimal wariant Zadanie 21. Proszę wybrać i wyświetlić szczegóły konta: Do jakiej grupy należy konto w hierarchii Księgi Głównej? 41

42 Zadanie 22. Sprawdź jak waluta jest przypisana dla konta w Księdze Głównej dla Company Code: 1000 raz Company Code: 2000? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company code Waluta: Waluta:. Zadanie 23. Sprawdź konto dla Company Code: Czy jest to konto typu: reconciliation account? Accounting Financial Accounting General Ledger Master records G/L Accounts Individual Processing In Company code Sprawdź to sam dla kont o nr: oraz 2000? 42

43 Zadanie 24. W Company Code: 1000 sprawozdania finansowe będą wykonywane dla grupy kont typu: INT. Proszę przypisać konto do grupy kont: INT. Proszę sprawdzić w jakim miejscu to konto znajduje się w finansowej hierarchii kont? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company Code Wybieramy: Edit financial statement version Sprawdzamy hierachię: Liabilities Payables Accounts Payable Due within one year Zadanie 25. W Company Code: 1000 proszę utworzyć grupę kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego). Grupa powinna mieć strukturę podobną do istniejącej już grupy G/L o numerze: Następnie proszę sprawdzić czy przypisaną walutą do grupy jest EUR? Choose Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing In Company Code Następnie proszę wybrać: Create with template 43

44 Proszę wykasować nr konta: z: alternative account number SAVE Zadanie 26. Dla nowo utworzonej grupy kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) proszę przypisać typ finansowy rachunku: INT. Dla grupy o numerze: proszę również przypisać INT dla sprawozdań finansowych. Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual processing In Company Code Wybieramy: Change Następnie: Edit financial statement version 44

45 VI.3 Accounting Transactions in the General Ledger Zadanie 27. Dla nowo utworzonej grupy kont G/L o numerze: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) zwiększ kapitał do EUR, kwotę pobierz z konta będącego kontem rezerw. Transakcję przeprowadź w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Choose Accounting Financial accounting General ledger Document Entry Enter G/L Account Dokument Company Code: 1000 Jeżeli nie wyświetli się zapytanie o Compnay Code możemy sprawdzić jaki Company Code jest domyślnie wybrane przez: Edit Change company code Następnie wypełniamy: Zatwierdzam Enter Następnie wybieramy: Tree-on Następnie otwieramy: Screen variants for items Wybieramy wariant: With business area I wypełniamy: 45

46 SAVE Proszę wpisać nr wygenerowanego dokumentu: Zadanie 28. Proszę wyświetlić wygenerowany dokument. Proszę sprawdzić jakimi kluczami są oznaczone poszczególne dokumenty? Accounting Financial Accounting General ledger Document Display Zadanie 29. Aby upewnić się że transakcja została wykonana prawidłowo proszę sprawdzić saldo rachunku: w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Accounting Financial accounting General ledger Account Display balances 46

47 Execute Dlaczego widzimy tylko jedną pozycję na EUR? Co należy zrobić żeby zobaczyć wszystkie operacje które zostały zaksięgowane na koncie: 78200? Wyświetl szczegółowe dane konkretnego dokumentu. Należy zaznaczyć dokument i wybrać: Callup Document Overview Zadanie 30. Wykonaj tą samą transakcję (zwiększania kapitału na koncie) jak w poprzednim zadaniu używając ogólnych transakcji księgowych przy typie dokumentu: SA. Użyj kompleksowej transakcji do przepływu EUR z konta: na konto: 700## (## - nr podany przez prowadzącego) w Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego). Accounting Financial accounting General ledger Documnet Entry General posting. Enter 47

48 Enter SAVE Proszę wpisać nr wygenerowanego dokumentu:. Zadanie 31. Proszę uruchomić bilans dla bieżącego okresu księgowania dla Company Code: Proszę znaleźć rachunek: Jak wygląda bilans dla Twojego Business Area: BA## (## - nr podany przez prowadzącego)? Accounting Financial accounting General ledger Information system General ledger reports Account Balances General G/L account balances SAP minimal variant Execute 48

49 Zadanie 32. Proszę uruchomić bilans finansowy dla Company Code 1000 używając wersji sprawozdania finansowego INT. Sprawdź czy widnieją wpisy dla nowo utworzonego konta: 700## (## - nr podany przez prowadzącego)? Accounting Financial accounting General Leder Information system General ledger reports Balance Sheet/Profit+Loss Statement Cash Flow General Actual/Actual Comparisons Balance Sheet/Profit+Loss Statement. Zaznacz: Classical list na List output. Execute Zadanie 33. Proszę wyświetlić raport kosztowy dla konta: Accounting Financial Accounting General Ledger Master Records G/L Accounts Individual Processing Centrally Wybieramy: Display Następnie: Edit Cost Element 49

50 Zadania dodatkowe: Zadanie 34. Proszę wyświetlić dwa konta księgi głównej (general ledger account) i sprawdzić czym one się różnią? Accounting - Financial Accounting - General Ledger - Master Records G/L Account - Individual Processing - In Chart of Accounts Zadanie 35. Utwórz nowe konto księgi głównej o numerze: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego). Konto to będzie używane do trzymania środków pieniężnych dla wypłat pracowniczych. Konto należy przypisać do grupy kont: typu INT. Accounting - Financial Accounting - General Ledger - Master Records G/L Account - Individual Processing - In Chart of Accounts (FSP0) Account number: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego) Chart of Accounts: INT G/L Account Group: Cash Liquid Funds Accounts Zaznaczamy: balance sheet account Short text: Payroll Cash Group Account Number: Zapisujemy. Zadanie 36. Przypisz nowo powstałe konto o numerze: 1137## (## - nr podany przez prowadzącego) do użytku w Company Code Ustaw rok fiskalny zgodnie z kluczem: sort key 002 Konto przypisz do grupy: G005 Accounting - Financial Accounting - General Ledger Processing - In Company Code - Master Records - Individual Wpisujemy: ## (## - nr podany przez prowadzącego Następnie wybieramy 3: 50

51 Dalej zaznaczamy: 4. Line item display oraz wybieramy: Następnie w zakładce: Create/bank/interest wybieramy: 6. G005 oraz zaznaczamy 7. 51

52 Zapisujemy. Zadanie 37. Utwórz nowe konto o numerze: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego w księdze głównej do recyklingu kosztów w planie kont INT. Ponieważ jest to konto kosztów należy je podłączyć z typem wyciągu P&L. Do celów organizacyjnych konto zostanie przypisane do grupy kont: SAKO. Accounting - Financial Accounting - General Ledger Master Records - Individual Processing - In Chart of Accounts Wpisujemy: G/L Account: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego Chart of Accts: INT Wybieramy: Create Account Group: SAKO P&L statement account type: X INT Functional Area: 0400 Group Account Number: Zapisujemy. Zadanie 38. Dodaj nowo utworzone konto recyklingu kosztów o numerze: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego) w Company Code: Parametry: Sort key: 002, status group: G033, account to commitment item:

53 Accounting - Financial Accounting - General Ledger Processing - In Company Code - Master Records - Individual Wpisujemy: G/L Account: 4043## (## - nr podany przez prowadzącego) Company Code: 1000 Wybieramy: Create Tax Category: Zaznaczamy: Posting without tax allowed Zaznaczamy: Line Item Display Sort Key: 002 W zakładce: Create/bank/interest wybieramy: Field Status Group: G033 Commitment item: 1423 Zapisujemy. VI.4 Accounting Transactions in Vendor Zadanie 39. Proszę wyświetlić wszystkich dostawców dla Company Code Accounting Financial accounting Accounts Payable Information system Reports for Accounts Payable Accounting Master data Vendor List Company Code: 1000 Execute Zadanie 40. Proszę wyświetlić wszystkich dostawców przypisanych dla grupy kont: KRED dla Company Code Accounting Financial accounting Accounts Payable Information system Reports for Accounts Payable Accounting Master data Vendor List Company Code:

54 Wybieramy: Dynamic selections Zaznaczamy: Account group i wybieramy: Copy selected Wpisujemy: Account group: KRED Execute Wyświetla nam się lista dostawców podpiętych po grupę kont: KRED Zadanie 41. W Company Code 1000 utwórz Vendor master rekord: LANDLORD## (## - proszę wpisać swojego Usera). : LANDLORD## proszę przypisać do grupy kont: VEND. Kontem referencyjnym grupy VEND będzie konto: AGENCY00. Choose Accounting Financial accounting Accounts Payable Master records Create W zakładce address wpisujemy: W zakładce Control zaakceptuj wszystkie wartości domyślnie. 54

55 W zakładce Payment transactions pozostaw wszystkie pola puste. W zakładce Accounting information Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. W zakładce Payment transactions Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. W zakładce Correspondence Accounting dane zostały skopiowane od dostawcy referencyjnego nie zmieniamy ich. SAVE. Zadanie 42. Dla Vendora: LANDLORD## (## - proszę wpisać swojego Usera) zdefiniuj warunki płatności na płatność czekiem. Choose Accounting Financial accounting Accounts Payable Master records Change Wybierz: payment terms: 0001 or ZB00 Wybierz: Payment methods: C i S. SAVE VI.5 Accounting Transactions Within a Period in Accounts Payable Zadanie 43. Vendor: Agency## (## - nr podany przez prowadzącego) wystawił Ci właśnie fakturę za swoje usługi w wysokości: 4400 EUR. Faktura zawiera podatek: 10% (kod podatku w systemie 1I). Faktura posiada datę wczorajszą i zostałą wczoraj wysłana do działu księgowości. Faktura posiada nr:1## (## - nr podany przez prowadzącego). Proszę 55

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce Symulacja procesów logistycznych w firmie produkcyjnej z wykorzystaniem klasycznego systemu klasy ERP część II PROWADZĄCY: Marcin

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Finanse - Księgowość

Aktyn - W Finanse - Księgowość Aktyn - W Finanse - Księgowość wersja 2.1 Podręcznik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail: info@aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar

Zaawansowane techniki księgowe. w programie Madar Zaawansowane techniki księgowe w programie Madar www.madar.com.pl Zabrze 2012 2 Spis treści 1 Informacja zarządcza 6 1.1 Raportowanie.................................... 7 1.2 Tablica danych - dashboard............................

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Hansa Financials Księga Zakupów

Hansa Financials Księga Zakupów Hansa Financials Księga Zakupów Rozdział 2: Księga Zakupów - Ustawienia Rozdział 2: Moduł Księga Zakupów Ustawienia Moduł ten służy do rejestrowania rozrachunków z Dostawcami. Ustawienia Księgi Zakupów.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

System finansowo-księgowy

System finansowo-księgowy System finansowo-księgowy FkNex Podręcznik użytkownika Nex Spółka z o. o. ul. Andrzeja Struga 8, 80-116 Gdańsk tel./fax: (058) 305-15-70, e-mail: biuro@nex.gda.pl Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 1.10 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo