O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:"

Transkrypt

1 O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Grupa ANWIL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: ton PCW ton granulatów z PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od ponad 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Jakością i wdrażany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz dziesięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby.

2 Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2012 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANA a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. RemWil jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 roku Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. W roku 2012 firma otworzyła również oddział na Litwie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWIL S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami w segmencie nawozów hobbystycznych. CHEMEKO Sp. z o.o. Koncentrując się na działalności w obszarze ochrony środowiska, Spółka przygotowuje i realizuje usługi związane z wykonywaniem przepisów ochrony środowiska naturalnego, wykonywaniem badań oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy i określaniem jakości poszczególnych elementów środowiska, obsługą geodezyjną oraz wynikające z prowadzenia przez firmę Sekretariatu Programu Odpowiedzialność i Troska. W firmie funkcjonuje również niewielkie biuro projektowe. 3 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki, itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki wachlarz badań specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO-DRÓG Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Prowadzi roboty budowlane, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych.

3 nowoczesne i bezpieczne technologie

4 jedyny producent PCW w Polsce

5 Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU (PCW) SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast z Neratovic pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiana infrastruktura komunalna. Silny związek przetwórstwa PCW z budownictwem powoduje, że kondycja tego sektora ma duży wpływ na światowy rynek polichlorku winylu. W związku z trwającym spowolnieniem, głównie w europejskiej gospodarce, w roku 2012 nastąpiło dalsze zmniejszenie popytu na PCW. Według szacunków, całkowita sprzedaż PCW na rynku europejskim w 2012 roku była o kilka procent niższa niż rok wcześniej. W całym 2012 roku dla producentów polichlorku występowały niekorzystne relacje cen etylenu i PCW. Najwyższe w historii notowania polichlorku winylu nie były pochodną dobrego popytu, ale rekordowych notowań etylenu. Nastąpiło dalsze obniżenie wysokości marż na sprzedaży PCW w porównaniu do 2011 roku. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Sprzedaż eksportowa polichlorku winylu Grupy ANWIL realizowana jest głównie na rynku Unii Europejskiej. W czerwcu 2012 roku w Jachrance odbyła się XVII Konferencja PCW, Chloroalkalia i Tworzywa Sztuczne, która była okazją do bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.

6 POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW w ANWIL S.A. (w tonach) Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2012 roku pomimo kryzysu ekonomicznego, gospodarki Europy Centralnej odnotowały nieznaczny wzrost. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę wpłynęły na zwiększenie produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Silny rynek krajowy oraz wysoki kurs walut sprzyjały polskim przetwórcom tworzyw sztucznych, choć ograniczenia popytu w Europie Zachodniej miały wpływ na wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami w obszarze granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWIL S.A. uwzględniają zmieniające się wymagania rozwijającego się krajowego przemysłu tworzyw oraz specyfikę nowych rynków. Grupa ANWIL jest jedynym producentem płyt z PCW na rynku polskim. Uniwersalne właściwości polichlorku winylu pozwalają na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w reklamie, przemyśle i budownictwie. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem płyt do potrzeb rynku, czego efektem było wprowadzenie do oferty płyt spienionych umożliwiających zadruk cyfrowy. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych, dotyczących m.in.wyrobów na bazie PCW i w związku z tym, gwarantuje swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach. ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Spółka uczestniczy ponadto, w charakterze Członka Wspierającego, w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

7 KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANA a.s. (w tonach) Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). W 2012 roku w wyniku kryzysu gospodarczego obserwowane było osłabienie popytu na poliamidy wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien tekstylnych, przemysłowych i dywanowych. W wyniku osłabionej sytuacji makroekonomicznej i popytu oraz powstających nowych mocy produkcyjnych w Chinach, eksport z Europy do Azji był mniejszy i w związku z tym wystąpił nadmiar kaprolaktamu oraz poliamidów na europejskim rynku. W 2012 roku rosnące ceny benzenu przyczyniły się do ograniczenia marż uzyskiwanych przez producentów kaprolaktamu. Przewiduje się, że wzrost popytu na kaprolaktam będzie generowany głównie w Azji, a rosnące zużycie poliamidów będzie napędzane przez stale rosnący popyt na tworzywa konstrukcyjne. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL S z siarką Siarczan amonu Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich, jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL i siarczan amonu. W 2012 roku w zakładach Grupy ANWIL wyprodukowano łącznie około tysięcy ton nawozów azotowych, czyli o ok. 4% więcej niż w roku Nawozy azotowe z ANWIL S.A. sprzedawane są głównie na polskim rynku. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej. Siarczan amonu, produkowany w SPOLANA a.s., sprzedawany był głównie na rynku czeskim i polskim oraz na innych rynkach unijnych. Sytuacja na rynku nawozowym w 2012 roku była kontynuacją dobrej koniunktury w roku poprzednim, szczególnie na rynku krajowym. Miał miejsce dalszy wzrost siły zakupowej rolników. Praktycznie przez cały

8 rok utrzymywały się wysokie ceny zbóż, podtrzymywane przez niekorzystne warunki atmosferyczne w niektórych krajach europejskich (w tym w Polsce na początku 2012 roku) i w USA. Notowania cenowe nawozów były nadal na wysokim poziomie, choć niższym niż w roku Negatywny wpływ na koszty produkcji nawozów w 2012 roku miała wprowadzona z początkiem kwietnia nowa taryfa gazowa, która dla ANWIL (oraz dla innych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce) przyniosła podwyżkę ceny gazu o kilkanaście procent. Nawozy produkowane w ANWIL S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż na terenie całej Polski. Przedstawiciele Regionalni ANWIL S.A. prowadzą działania wspomagające sprzedaż na rynku krajowym, w tym działania promocyjne takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWIL S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami saletrą amonową i CANWILEM. Nasza firma jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe (organizacji zrzeszających producentów nawozów). Zgodnie z wymaganiami Fertilizers Europe, kolejny już rok prowadzony był program Product Stewardship ( Opieka nad Produktem ), zgodnie z którym producent nawozów winien troszczyć się o kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na każdym etapie swojej działalności, począwszy od produkcji, aż do sprzedaży nawozów. Nawozy azotowe z ANWIL S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól wypadowa (techniczna) Chlor Podchloryn sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Wodorotlenek sodu (NaOH) jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zarówno jako nośnik sodu, jak i surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo papierniczym, w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przerobie ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym jako środek myjąco - dezynfekujący. Sprzedawany jest pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 50% i 30% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana).

9 W roku 2012 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWIL S.A. i SPOLANA a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży. Rok 2012 charakteryzował się stosunkowo dobrą sytuacją na rynku NaOH, która wynikała z ograniczonej produkcji PCW i innych produktów bazujących na chlorze, a nie z powodu rosnącego popytu. Spowolnienie gospodarcze, którego już rok wcześniej doświadczył rynek PCW, zaczęło dotykać również branże zużywające NaOH, przede wszystkim aluminiowej oraz celulozowo-papierniczej. Najważniejszymi rynkami sprzedaży ługu sodowego są rynki polski i czeski. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich (głównie Finlandia i Szwecja), natomiast z Neratovic na rynek niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne (głównie Niemcy, Dania, kraje bałtyckie, Ukraina), nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo-podażowej, kierowane są na rynki zamorskie Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWIL S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. POZOSTAŁE CHEMIKALIA WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANA a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co szczególnie widoczne było w drugiej połowie roku. Duży popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA miał wpływ na wzrost notowań tego surowca. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Kwas azotowy techniczny Wodę amoniakalną Kwas solny

10 gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych

11 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWIL S.A. oraz w SPOLANA a.s.. Wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne media energetyczne takie, jak: energię cieplną w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energię elektryczną. Ponadto, w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWIL S.A., jak i w SPOLANA a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych obszarów przedsiębiorstwa. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. Realizując program modernizacji instalacji wodno-ściekowych, w celu dostosowania ich do pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych, rozpoczęto budowę instalacji suszenia osadów pościekowych. Ciepło do suszarni będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA, w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2013 roku. W 2012 roku ANWIL S.A. kontynuował optymalizację pracy instalacji dostarczających media energetyczne: zmodernizowano układ filtracji wody rzecznej, a także przeprowadzono szereg działań unowocześniających proces produkcji wody zdemineralizowanej. W roku 2012 PKN ORLEN S.A. podpisał kontrakt na budowę w sąsiedztwie ANWIL S.A., nowego bloku gazowo-parowego w technologii CCGT. Nowy blok, jako główny dostawca pary oraz energii elektrycznej do ANWIL, zagwarantuje uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie, umożliwi on zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWIL urządzeń, które nie będą w stanie, bez poważnych nakładów inwestycyjnych, zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Wytworzona energia elektryczna będzie również wykorzystywana przez PKN ORLEN S.A., a nadwyżka, szacowana na ponad połowę wytwarzanej we Włocławku energii, będzie trafiała na rynek. W SPOLANA a.s. przygotowany został program modernizacji instalacji elektrociepłowni, umożliwiający wzrost produkcji energii elektrycznej.

12 Inwestycje i rozwój W ramach Planu Zamierzeń Inwestycyjnych ANWIL na rok 2012 realizowanych było kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, z których kluczowe to: Zmiana technologii skraplanie chloru Projekt kategorii obligatoryjnej, mający na celu dostosowanie układu chłodniczego do wymogów prawa Unii Europejskiej poprzez zastąpienie freonu R-22 innym czynnikiem ekologicznym oraz podniesienie bezpieczeństwa procesowego produkcji chloru, poprzez wyeliminowanie ze strumienia otrzymywanego chloru substancji wybuchowej - trójchlorku azotu NCl 3. Budowa suszarni osadów Budowa suszarni osadów jest projektem obligatoryjnym, realizowanym dla wypełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia roku. Przedsięwzięcie rozwiązuje problem gospodarki osadowej związanej z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków ANWIL S.A. Ciepło do suszarni odpadów będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Modernizacja węzła Benfielda linia A (1 Realizacja tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego poprzez obniżenie energochłonności instalacji produkcyjnej amoniaku, zalecanej przez Program Best Available Techniques in the European Fertilizer Industry, co zmniejszy również emisję CO 2 i NO X. Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego na linii A (1 Najważniejszym efektem, który zostanie osiągnięty po finalizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia gazu ziemnego na wyprodukowanie pary o ciśnieniu 11,7MPa, która służy do napędzania turbozespołu, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie energochłonności. Przebudowa układu przepływowego wirnika sprężarki gazów nitrozowych C-2102 (1 Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie przepływu gazów nitrozowych przez sprężarkę w stosunku do punktu projektowego z jednoczesnym zwiększeniem sprawności maszyny o min. 3% oraz dostosowaniem rotora do nowych parametrów procesowych. Odbiór ciepła z polimeryzatora R/701/n Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji PCW o kwh w skali roku. Istotą projektu jest zastosowanie nowych, dodatkowych wymienników ciepła z jednoczesną zmianą używanej wody chłodniczej. W 2012 roku realizowane były projekty inwestycyjne na łączną kwotę 113, 5 mln zł. 1) Projekt realizowany w ramach programu: Zwiększenie Energooszczędności i Wzrost Produkcji w Kompleksie Nawozowym współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13 inwestycje i rozwój

14 dla obecnych i przyszłych pokoleń

15 Odpowiedzialność społeczna W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych, w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych. ANWIL S.A. buduje swoje relacje ze społecznością regionu wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i szeroko rozumianej kultury. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn Anwil Włocławek, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe, promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (udział w programie: Odpowiedzialność i Troska, akcje w ramach realizacji programu: Drzwi otwarte, Drzewko za butelkę, Ekologiczna Akademia Umiejętności, współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz odpowiedzialności Spółki wobec społeczności, w której funkcjonuje. Ważnym narzędziem w relacji ANWIL S.A. ze społecznością lokalną jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego oraz osobom fizycznym. Jako odpowiedzialny pracodawca, duży nacisk Spółka kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W dowód uznania dla wysiłków ANWIL i jego zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: tytuł Sponsora roku 2000, 2004, 2008, 2010 i 2011 i 2012 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu; tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWIL S.A. za najlepszą firmę w regionie Kujawsko Pomorskim, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR) 2009, organizowanym przez Braun & Partners Polska za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny otrzymując Certyfikat CSR24/7 Rating.

16 Ochrona środowiska naturalnego Będąc w pełni świadomym swego oddziaływania na stan środowiska naturalnego ANWIL S.A. podejmuje wszelkie starania, tak, aby swoją aktywność gospodarczą realizować w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności i prowadzić biznes oparty na: Etyce, Ekonomii i Ekologii. Ten trzeci czynnik, od szeregu lat stymuluje firmę do realizacji działań w obszarze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym. WIELKOŚĆ ZMIAN ODDZIAŁYWANIA ANWIL S.A. NA ŚRO DO WISKO W 2012 ROKU Pobór wód. Wielkość poboru wód w latach Pobór wody Jednostka 2008 r r r r r. Powierzchniowej tys. m³ 9 038, , , , ,9 Podziemnej 320,7 276,3 276,4 258,0 236,6 W 2012 roku odnotowano w stosunku do ro ku 2011, zwiększenie o ok. 14,2% wielkości po bo ru wód po wierz chniowych, przy zmniejszonej o ok. 8,3% ilości pobranych wód pod ziem nych. Odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków w latach Rodzaj oddziaływania Ścieki odprowadzane do odbiornika Jednostka 2008 r r r r r. tys. m³ 4 363, , , , ,3

17 rozwój świadomości ekologicznej

18 dbamy o wspólne dobro

19 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach Mg/rok CO PYŁY 718 GAZY¹ CO tys. ¹ bez CO 2, tys tys tys. W roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano: 11% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o 126%, co było spowodowane zwiększeniem ilości gazów zrzutowych, uwalnianych do atmosfery podczas zatrzymań i rozruchów instalacji do produkcji amoniaku. GOSPODARKA ODPADAMI Ilość odpadów składowanych w latach tys OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 roku 27% Ścieki odprowadzane do odbiornika 20% Pobór wód 49% Emisja zanieczyszczeń do powietrza 3% Składowanie odpadów 1% Opłata recyklingowa Rodzaj oddziaływania Jedn r r r r r /2 Mg 89,46 4,98 5,28 0,00 0,00 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne , , , , ,41 Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku, w znikomym stopniu uległa zmniej sze niu w stosunku do 2011 roku (zmiana o 2,9%). Niewielkie różnice spowodowane były mniejszą ilością odpadów: posolankowych (o około 60 Mg, tj. 2,8% mniej w stosunku do roku 2011) oraz osadów z węzła biologicznego oczyszczania ścieków (o około 45 Mg, tj. 3,3%). ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OCH RONY ŚRODOWISKA W roku 2012 organ kontrolny - Kujawsko - Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska podczas przeprowadzonych kontroli nie stwier dził naruszeń przez ANWIL S.A. wymagań ko rzys ta nia ze środowiska, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU Budowa w Zakładzie Saletry wiaty z podłożem zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnym przedostawaniem się nawozu do gruntu podczas opadów atmosferycznych. Budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej. Inwestycja oddana do eksploatacji w kwietniu 2013 roku.

20 Pracownicy Celem polityki kadrowej ANWIL S.A. jest zapewnienie racjonalnego zatrudnienia, zarówno pod względem poziomu, jak i struktury oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki możliwa jest dzięki podejmowaniu szeregu działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań i dostosowywaniu już istniejących, do zmieniającego się otoczenia. W 2012 roku realizowane były zadania, ukierunkowane na maksymalne wspieranie biznesu, kształtowanie wizerunku solidnego pracodawcy oraz profesjonalną obsługę klienta. Do najważniejszych należały: kontynuacja wdrażania rozwiązań, wynikających z restrukturyzacji służb wsparcia, bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej; rozwój motywacyjnych systemów premiowania, działania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie podejmowane starania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie, aż do odejścia pracownika z firmy, ukierunkowane są na zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w spółce najlepszych. Stan zatrudnienia na roku ukształtował się na poziomie osób. SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Istotnym elementem prowadzonej w ANWIL S.A. polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. W 2012 roku przeprowadzono wiele szkoleń zawodowych, specjalistycznych i doskonalących ich umiejętności ogólne. Pracownicy uczestniczyli w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach. Kilku kluczowych menedżerów skierowano na studia MBA oraz kierunkowe studia podyplomowe. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW W Grupie ANWIL zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest traktowane na równi z wynikami ekonomicznymi. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest stosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT) oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze spółki PROF MED, prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWIL S.A. W styczniu 2012 roku zainicjowana została II edycja Programu: Bezpieczny ANWIL. Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w Spółce. W ramach realizacji Programu przeprowadzane są szkolenia oraz akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników w zakresie bhp i ppoż.

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca 2013 31 grudnia 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI 1. SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012

raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy 2012 raport Siła Tworzenia Raport środowiskowy Grupy Azoty 2012 1 Zajmujemy się chemią od dawna. Zrozumieliśmy więc, że zasadą życia jest harmonia. Pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. Między nauką a naturą.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI

Credo. Misja ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI Credo ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Misja Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość. NASZE WARTOŚCI ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dariusz Krawczyk Artur Osuchowski Maciej Tybura Rada Nadzorcza Dr Jan Kulczyk Piotr Augustyniak Tomasz Mikołajczak Mariusz Nowak Artur Olech Wojciech Stramski Siedziba Spółki ul.

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Rok 11 Numer 14 (172) 5 sierpnia 2013

Rok 11 Numer 14 (172) 5 sierpnia 2013 Rok 11 Numer 14 (172) 5 sierpnia 2013 Christophe Dumont, prezes Bayer Sp. z o.o. (na pierwszym planie) otwiera 30 lipca 2013r. w Warszawie interaktywną wystawę Anniversary Tour, pokazywaną w 19 państwach

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku UNIPETROL Najważniejsze nagrody i wyróżnienia przyznane spółkom Grupy ORLEN w 2009 roku PKN ORLEN Marka ORLEN uznana najcenniejszą polską marką w zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita Rankingu Najcenniejszych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw

Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Naukowy akcelerator przedsiębiorczości. Modelowe rozwiązania problemów przedsiębiorstw - studia przypadków Lider

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo