O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:"

Transkrypt

1 O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Grupa ANWIL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: ton PCW ton granulatów z PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od ponad 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Jakością i wdrażany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz dziesięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby.

2 Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2012 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANA a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. RemWil jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 roku Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. W roku 2012 firma otworzyła również oddział na Litwie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWIL S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami w segmencie nawozów hobbystycznych. CHEMEKO Sp. z o.o. Koncentrując się na działalności w obszarze ochrony środowiska, Spółka przygotowuje i realizuje usługi związane z wykonywaniem przepisów ochrony środowiska naturalnego, wykonywaniem badań oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy i określaniem jakości poszczególnych elementów środowiska, obsługą geodezyjną oraz wynikające z prowadzenia przez firmę Sekretariatu Programu Odpowiedzialność i Troska. W firmie funkcjonuje również niewielkie biuro projektowe. 3 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki, itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki wachlarz badań specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO-DRÓG Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Prowadzi roboty budowlane, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych.

3 nowoczesne i bezpieczne technologie

4 jedyny producent PCW w Polsce

5 Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU (PCW) SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast z Neratovic pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiana infrastruktura komunalna. Silny związek przetwórstwa PCW z budownictwem powoduje, że kondycja tego sektora ma duży wpływ na światowy rynek polichlorku winylu. W związku z trwającym spowolnieniem, głównie w europejskiej gospodarce, w roku 2012 nastąpiło dalsze zmniejszenie popytu na PCW. Według szacunków, całkowita sprzedaż PCW na rynku europejskim w 2012 roku była o kilka procent niższa niż rok wcześniej. W całym 2012 roku dla producentów polichlorku występowały niekorzystne relacje cen etylenu i PCW. Najwyższe w historii notowania polichlorku winylu nie były pochodną dobrego popytu, ale rekordowych notowań etylenu. Nastąpiło dalsze obniżenie wysokości marż na sprzedaży PCW w porównaniu do 2011 roku. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Sprzedaż eksportowa polichlorku winylu Grupy ANWIL realizowana jest głównie na rynku Unii Europejskiej. W czerwcu 2012 roku w Jachrance odbyła się XVII Konferencja PCW, Chloroalkalia i Tworzywa Sztuczne, która była okazją do bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.

6 POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW w ANWIL S.A. (w tonach) Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2012 roku pomimo kryzysu ekonomicznego, gospodarki Europy Centralnej odnotowały nieznaczny wzrost. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę wpłynęły na zwiększenie produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Silny rynek krajowy oraz wysoki kurs walut sprzyjały polskim przetwórcom tworzyw sztucznych, choć ograniczenia popytu w Europie Zachodniej miały wpływ na wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami w obszarze granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWIL S.A. uwzględniają zmieniające się wymagania rozwijającego się krajowego przemysłu tworzyw oraz specyfikę nowych rynków. Grupa ANWIL jest jedynym producentem płyt z PCW na rynku polskim. Uniwersalne właściwości polichlorku winylu pozwalają na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w reklamie, przemyśle i budownictwie. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem płyt do potrzeb rynku, czego efektem było wprowadzenie do oferty płyt spienionych umożliwiających zadruk cyfrowy. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych, dotyczących m.in.wyrobów na bazie PCW i w związku z tym, gwarantuje swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach. ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Spółka uczestniczy ponadto, w charakterze Członka Wspierającego, w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

7 KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANA a.s. (w tonach) Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). W 2012 roku w wyniku kryzysu gospodarczego obserwowane było osłabienie popytu na poliamidy wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien tekstylnych, przemysłowych i dywanowych. W wyniku osłabionej sytuacji makroekonomicznej i popytu oraz powstających nowych mocy produkcyjnych w Chinach, eksport z Europy do Azji był mniejszy i w związku z tym wystąpił nadmiar kaprolaktamu oraz poliamidów na europejskim rynku. W 2012 roku rosnące ceny benzenu przyczyniły się do ograniczenia marż uzyskiwanych przez producentów kaprolaktamu. Przewiduje się, że wzrost popytu na kaprolaktam będzie generowany głównie w Azji, a rosnące zużycie poliamidów będzie napędzane przez stale rosnący popyt na tworzywa konstrukcyjne. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL S z siarką Siarczan amonu Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich, jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL i siarczan amonu. W 2012 roku w zakładach Grupy ANWIL wyprodukowano łącznie około tysięcy ton nawozów azotowych, czyli o ok. 4% więcej niż w roku Nawozy azotowe z ANWIL S.A. sprzedawane są głównie na polskim rynku. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej. Siarczan amonu, produkowany w SPOLANA a.s., sprzedawany był głównie na rynku czeskim i polskim oraz na innych rynkach unijnych. Sytuacja na rynku nawozowym w 2012 roku była kontynuacją dobrej koniunktury w roku poprzednim, szczególnie na rynku krajowym. Miał miejsce dalszy wzrost siły zakupowej rolników. Praktycznie przez cały

8 rok utrzymywały się wysokie ceny zbóż, podtrzymywane przez niekorzystne warunki atmosferyczne w niektórych krajach europejskich (w tym w Polsce na początku 2012 roku) i w USA. Notowania cenowe nawozów były nadal na wysokim poziomie, choć niższym niż w roku Negatywny wpływ na koszty produkcji nawozów w 2012 roku miała wprowadzona z początkiem kwietnia nowa taryfa gazowa, która dla ANWIL (oraz dla innych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce) przyniosła podwyżkę ceny gazu o kilkanaście procent. Nawozy produkowane w ANWIL S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż na terenie całej Polski. Przedstawiciele Regionalni ANWIL S.A. prowadzą działania wspomagające sprzedaż na rynku krajowym, w tym działania promocyjne takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWIL S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami saletrą amonową i CANWILEM. Nasza firma jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe (organizacji zrzeszających producentów nawozów). Zgodnie z wymaganiami Fertilizers Europe, kolejny już rok prowadzony był program Product Stewardship ( Opieka nad Produktem ), zgodnie z którym producent nawozów winien troszczyć się o kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na każdym etapie swojej działalności, począwszy od produkcji, aż do sprzedaży nawozów. Nawozy azotowe z ANWIL S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól wypadowa (techniczna) Chlor Podchloryn sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Wodorotlenek sodu (NaOH) jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zarówno jako nośnik sodu, jak i surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo papierniczym, w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przerobie ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym jako środek myjąco - dezynfekujący. Sprzedawany jest pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 50% i 30% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana).

9 W roku 2012 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWIL S.A. i SPOLANA a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży. Rok 2012 charakteryzował się stosunkowo dobrą sytuacją na rynku NaOH, która wynikała z ograniczonej produkcji PCW i innych produktów bazujących na chlorze, a nie z powodu rosnącego popytu. Spowolnienie gospodarcze, którego już rok wcześniej doświadczył rynek PCW, zaczęło dotykać również branże zużywające NaOH, przede wszystkim aluminiowej oraz celulozowo-papierniczej. Najważniejszymi rynkami sprzedaży ługu sodowego są rynki polski i czeski. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich (głównie Finlandia i Szwecja), natomiast z Neratovic na rynek niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne (głównie Niemcy, Dania, kraje bałtyckie, Ukraina), nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo-podażowej, kierowane są na rynki zamorskie Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWIL S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. POZOSTAŁE CHEMIKALIA WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANA a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co szczególnie widoczne było w drugiej połowie roku. Duży popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA miał wpływ na wzrost notowań tego surowca. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Kwas azotowy techniczny Wodę amoniakalną Kwas solny

10 gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych

11 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWIL S.A. oraz w SPOLANA a.s.. Wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne media energetyczne takie, jak: energię cieplną w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energię elektryczną. Ponadto, w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWIL S.A., jak i w SPOLANA a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych obszarów przedsiębiorstwa. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. Realizując program modernizacji instalacji wodno-ściekowych, w celu dostosowania ich do pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych, rozpoczęto budowę instalacji suszenia osadów pościekowych. Ciepło do suszarni będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA, w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2013 roku. W 2012 roku ANWIL S.A. kontynuował optymalizację pracy instalacji dostarczających media energetyczne: zmodernizowano układ filtracji wody rzecznej, a także przeprowadzono szereg działań unowocześniających proces produkcji wody zdemineralizowanej. W roku 2012 PKN ORLEN S.A. podpisał kontrakt na budowę w sąsiedztwie ANWIL S.A., nowego bloku gazowo-parowego w technologii CCGT. Nowy blok, jako główny dostawca pary oraz energii elektrycznej do ANWIL, zagwarantuje uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie, umożliwi on zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWIL urządzeń, które nie będą w stanie, bez poważnych nakładów inwestycyjnych, zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Wytworzona energia elektryczna będzie również wykorzystywana przez PKN ORLEN S.A., a nadwyżka, szacowana na ponad połowę wytwarzanej we Włocławku energii, będzie trafiała na rynek. W SPOLANA a.s. przygotowany został program modernizacji instalacji elektrociepłowni, umożliwiający wzrost produkcji energii elektrycznej.

12 Inwestycje i rozwój W ramach Planu Zamierzeń Inwestycyjnych ANWIL na rok 2012 realizowanych było kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, z których kluczowe to: Zmiana technologii skraplanie chloru Projekt kategorii obligatoryjnej, mający na celu dostosowanie układu chłodniczego do wymogów prawa Unii Europejskiej poprzez zastąpienie freonu R-22 innym czynnikiem ekologicznym oraz podniesienie bezpieczeństwa procesowego produkcji chloru, poprzez wyeliminowanie ze strumienia otrzymywanego chloru substancji wybuchowej - trójchlorku azotu NCl 3. Budowa suszarni osadów Budowa suszarni osadów jest projektem obligatoryjnym, realizowanym dla wypełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia roku. Przedsięwzięcie rozwiązuje problem gospodarki osadowej związanej z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków ANWIL S.A. Ciepło do suszarni odpadów będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Modernizacja węzła Benfielda linia A (1 Realizacja tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego poprzez obniżenie energochłonności instalacji produkcyjnej amoniaku, zalecanej przez Program Best Available Techniques in the European Fertilizer Industry, co zmniejszy również emisję CO 2 i NO X. Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego na linii A (1 Najważniejszym efektem, który zostanie osiągnięty po finalizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia gazu ziemnego na wyprodukowanie pary o ciśnieniu 11,7MPa, która służy do napędzania turbozespołu, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie energochłonności. Przebudowa układu przepływowego wirnika sprężarki gazów nitrozowych C-2102 (1 Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie przepływu gazów nitrozowych przez sprężarkę w stosunku do punktu projektowego z jednoczesnym zwiększeniem sprawności maszyny o min. 3% oraz dostosowaniem rotora do nowych parametrów procesowych. Odbiór ciepła z polimeryzatora R/701/n Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji PCW o kwh w skali roku. Istotą projektu jest zastosowanie nowych, dodatkowych wymienników ciepła z jednoczesną zmianą używanej wody chłodniczej. W 2012 roku realizowane były projekty inwestycyjne na łączną kwotę 113, 5 mln zł. 1) Projekt realizowany w ramach programu: Zwiększenie Energooszczędności i Wzrost Produkcji w Kompleksie Nawozowym współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13 inwestycje i rozwój

14 dla obecnych i przyszłych pokoleń

15 Odpowiedzialność społeczna W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych, w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych. ANWIL S.A. buduje swoje relacje ze społecznością regionu wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i szeroko rozumianej kultury. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn Anwil Włocławek, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe, promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (udział w programie: Odpowiedzialność i Troska, akcje w ramach realizacji programu: Drzwi otwarte, Drzewko za butelkę, Ekologiczna Akademia Umiejętności, współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz odpowiedzialności Spółki wobec społeczności, w której funkcjonuje. Ważnym narzędziem w relacji ANWIL S.A. ze społecznością lokalną jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego oraz osobom fizycznym. Jako odpowiedzialny pracodawca, duży nacisk Spółka kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W dowód uznania dla wysiłków ANWIL i jego zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: tytuł Sponsora roku 2000, 2004, 2008, 2010 i 2011 i 2012 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu; tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWIL S.A. za najlepszą firmę w regionie Kujawsko Pomorskim, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR) 2009, organizowanym przez Braun & Partners Polska za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny otrzymując Certyfikat CSR24/7 Rating.

16 Ochrona środowiska naturalnego Będąc w pełni świadomym swego oddziaływania na stan środowiska naturalnego ANWIL S.A. podejmuje wszelkie starania, tak, aby swoją aktywność gospodarczą realizować w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności i prowadzić biznes oparty na: Etyce, Ekonomii i Ekologii. Ten trzeci czynnik, od szeregu lat stymuluje firmę do realizacji działań w obszarze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym. WIELKOŚĆ ZMIAN ODDZIAŁYWANIA ANWIL S.A. NA ŚRO DO WISKO W 2012 ROKU Pobór wód. Wielkość poboru wód w latach Pobór wody Jednostka 2008 r r r r r. Powierzchniowej tys. m³ 9 038, , , , ,9 Podziemnej 320,7 276,3 276,4 258,0 236,6 W 2012 roku odnotowano w stosunku do ro ku 2011, zwiększenie o ok. 14,2% wielkości po bo ru wód po wierz chniowych, przy zmniejszonej o ok. 8,3% ilości pobranych wód pod ziem nych. Odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków w latach Rodzaj oddziaływania Ścieki odprowadzane do odbiornika Jednostka 2008 r r r r r. tys. m³ 4 363, , , , ,3

17 rozwój świadomości ekologicznej

18 dbamy o wspólne dobro

19 Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach Mg/rok CO PYŁY 718 GAZY¹ CO tys. ¹ bez CO 2, tys tys tys. W roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano: 11% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o 126%, co było spowodowane zwiększeniem ilości gazów zrzutowych, uwalnianych do atmosfery podczas zatrzymań i rozruchów instalacji do produkcji amoniaku. GOSPODARKA ODPADAMI Ilość odpadów składowanych w latach tys OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 roku 27% Ścieki odprowadzane do odbiornika 20% Pobór wód 49% Emisja zanieczyszczeń do powietrza 3% Składowanie odpadów 1% Opłata recyklingowa Rodzaj oddziaływania Jedn r r r r r /2 Mg 89,46 4,98 5,28 0,00 0,00 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne , , , , ,41 Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku, w znikomym stopniu uległa zmniej sze niu w stosunku do 2011 roku (zmiana o 2,9%). Niewielkie różnice spowodowane były mniejszą ilością odpadów: posolankowych (o około 60 Mg, tj. 2,8% mniej w stosunku do roku 2011) oraz osadów z węzła biologicznego oczyszczania ścieków (o około 45 Mg, tj. 3,3%). ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OCH RONY ŚRODOWISKA W roku 2012 organ kontrolny - Kujawsko - Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska podczas przeprowadzonych kontroli nie stwier dził naruszeń przez ANWIL S.A. wymagań ko rzys ta nia ze środowiska, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU Budowa w Zakładzie Saletry wiaty z podłożem zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnym przedostawaniem się nawozu do gruntu podczas opadów atmosferycznych. Budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej. Inwestycja oddana do eksploatacji w kwietniu 2013 roku.

20 Pracownicy Celem polityki kadrowej ANWIL S.A. jest zapewnienie racjonalnego zatrudnienia, zarówno pod względem poziomu, jak i struktury oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki możliwa jest dzięki podejmowaniu szeregu działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań i dostosowywaniu już istniejących, do zmieniającego się otoczenia. W 2012 roku realizowane były zadania, ukierunkowane na maksymalne wspieranie biznesu, kształtowanie wizerunku solidnego pracodawcy oraz profesjonalną obsługę klienta. Do najważniejszych należały: kontynuacja wdrażania rozwiązań, wynikających z restrukturyzacji służb wsparcia, bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej; rozwój motywacyjnych systemów premiowania, działania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie podejmowane starania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie, aż do odejścia pracownika z firmy, ukierunkowane są na zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w spółce najlepszych. Stan zatrudnienia na roku ukształtował się na poziomie osób. SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Istotnym elementem prowadzonej w ANWIL S.A. polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. W 2012 roku przeprowadzono wiele szkoleń zawodowych, specjalistycznych i doskonalących ich umiejętności ogólne. Pracownicy uczestniczyli w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach. Kilku kluczowych menedżerów skierowano na studia MBA oraz kierunkowe studia podyplomowe. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW W Grupie ANWIL zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest traktowane na równi z wynikami ekonomicznymi. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest stosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT) oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze spółki PROF MED, prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWIL S.A. W styczniu 2012 roku zainicjowana została II edycja Programu: Bezpieczny ANWIL. Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w Spółce. W ramach realizacji Programu przeprowadzane są szkolenia oraz akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników w zakresie bhp i ppoż.

Grupa Kapitałowa ANWIL

Grupa Kapitałowa ANWIL Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6 Zarząd 8. 9 O Nas 10 12 14. 20 Energetyka 22 24 26. 30 Pracownicy. 38 Bilans 39 39 40 CZĘŚĆ FINANSOWA

Spis treści. 6 Zarząd 8. 9 O Nas 10 12 14. 20 Energetyka 22 24 26. 30 Pracownicy. 38 Bilans 39 39 40 CZĘŚĆ FINANSOWA Raport Roczny2012 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny 9 O Nas 10 12 14 Kalendarium Wydarzeń

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza.

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Kalendarium Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Marzec Powołanie uchwałą Rady Nadzorczej Prezesa Zarządu Pana Macieja Trojnarskiego. Kwiecień Zajęcie

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC Starszy Inżynier Procesu Majdański Piotr Konferencja: 1 czerwca 2015 rok-nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych. Nie przeocz swoich obowiązków. Maj 2014 Agenda

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Warunki makroekonomiczne w 2007 r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ANWIL

Grupa Kapitałowa ANWIL Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona najbardziej znaczących firm chemicznych

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA A P T C Z N Y Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Warunki makroekonomiczne w r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy

Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Niezależność energetyczna JSW KOKS S.A. w oparciu o posiadany gaz koksowniczy Mateusz Klejnowski www.jsw.pl JSW KOKS S.A. podstawowe informacje JSW KOKS S.A. powstała na początku 2014 roku poprzez połączenie

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A.

Finansowanie projektów biogazowych przez. Bank Ochrony Środowiska S.A. Warszawa, 24-25 marca 2011 Iwetta Markiewicz Bank Ochrony Środowiska S.A. Finansowanie projektów biogazowych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Energia z odpadów Produkcja biogazu model szwedzki DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. Część Finansowa KPMG Audyt Sp. z o.o. Biuro w Poznaniu ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań Poland Telefon +48 61 845 46 00 Fax +48 61 845 46 01 E-mail poznan@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl Dnia 15 marca 2013

Bardziej szczegółowo

D.B.B. GREEN ENERGY S.A.

D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. GREEN ENERGY S.A. D.B.B. Green Energy S.A. to spółka zajmująca się innowacyjnymi projektami ekologicznymi. D.B.B. Green Energy S.A. jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY

FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 19 marca 2014 r. FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego. Czy szczelinowanie zanieczyszcza wody gruntowe? Warstwy wodonośne chronione są w ten sposób,

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /448 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 01.12.2016/448 2016 1.1. Polski rynek tworzyw sztucznych w liczbach Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce (dostawcy surowców i producenci) notuje roczne obroty

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 11. Dni Oszczędzania Energii 2016 Bogusław Rybacki DZIAŁAMY LOKALNIE DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - PEWNOŚĆ DOSTAW

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI

WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI WYKORZYSTANIE I OCHRONA ZASOBÓW POWIERZCHNI ZIEMI Powierzchnia geodezyjna województwa kujawsko-pomorskiego według stanu w dniu 1 I 2011 r. wyniosła 1797,1 tys. ha, co stanowiło 5,7 % ogólnej powierzchni

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji

Powering Creation. Grupa Azoty. Segment OXO innowacyjne produkty nowej generacji Grupa Azoty Grupa Azoty to największa polska grupa chemiczna powstała w wyniku konsolidacji najważniejszych krajowych zakładów tej branży. Jej trzecim co do wielkości segmentem produktowym jest segment

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania

Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Wpływ polityki spójności na realizację celów środowiskowych Strategii Europa 2020 na przykładzie Poznania Tomasz Herodowicz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Struktura

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia I stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015

Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki. Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Budujemy w najbardziej strategicznych sektorach gospodarki Jarosław Kowszewicz Kraków, I 2015 Nasza szara codzienność Wykorzystanie zielonego bezemisyjnego źródła energii w roli elementu szkieletu proekologicznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Częstochowa. miasto energetycznie świadome

Częstochowa. miasto energetycznie świadome Częstochowa miasto energetycznie świadome URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl BOŻENA HERBUŚ INŻYNIER

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013 Wykorzystanie węgla kamiennego Warszawa, 18 grudnia 2013 2 Zasoby kopalin energetycznych na świecie (stan na koniec 2012 r.) Ameryka Płn. 245/34/382 b. ZSRR 190/16/1895 Europa 90/3/150 Bliski Wschód 1/109/2842

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat

Podarujmy naszym dzieciom. czysty świat Podarujmy naszym dzieciom czysty świat MINIMALIZACJA ODPADÓW EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW ZRÓWNOWAŻONA GOSPO- DARKA ZASOBAMI LEŚNYMI OGRANICZANIE EMISJI DWUTLENKU WĘGLA TROSKA O DOBRO SPOŁECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA CELE ENERGETYCZNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Anna Grapatyn-Korzeniowska Gdańsk, 16 marca 2010

Bardziej szczegółowo