O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:"

Transkrypt

1 O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL: ton suspensyjnego PCW ton przetworzonego PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL SA to wiodące przedsiębiorstwo w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce. Jest jedynym w kraju producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od ponad 40 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz system zarządzania środowiskowego, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Polichlorku Winylu (ECVM). Działania podejmowane przez ANWIL SA na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Siedem Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Perła Wielka Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie oraz tytuł Teraz Polska za produkty i wiele innych. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: Jest jednym z liderów czeskiej branży chemicznej zorientowanym przede wszystkim na eksport. Jej główne produkty to suspensyjny polichlorek winylu, granulaty PCW, kaprolaktam jako wstępny surowiec do produkcji włókien poliamidowych i plastikowych elementów konstrukcyjnych oraz związki nieorganiczne takie, jak: wodorotlenek sodu, ciekły chlor, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy oraz siarczan amonu. 7

2 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działa na rynku usług remontowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki. Swoją działalnością obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne, prowadzone w ANWILU SA. Wykonuje swoje usługi również dla odbiorców zewnętrznych w zakresie badań w ochronie środowiska, analizy na stanowiskach pracy, badań tworzyw sztucznych, usług badawczo-wdrożeniowych. Dynamicznie rozwija się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonuje usługi w zakresie badania, definiowania i skutecznego wdrażania zmian w zakresie ochrony środowiska. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością To obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki itp. Specjalizuje się ona w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Prowadzi pełną obsługę remontu od diagnozowania i planowania, poprzez regenerację i wykonanie części zamiennych oraz obsługę i stałą diagnostykę po remoncie. Zakład Usługowo-Produkcyjny EKO-DRÓG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zajmuje się administracją strefy ochronnej wokół ANWILU SA, modernizacją i utrzymaniem dróg oraz systemów oświetleniowych, jak i produkcją niektórych materiałów drogowych betonowych. APEX-ELZAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi technicznej w obszarze automatyki i elektrosystemów na terenie kraju, jak i za granicą. Współpracuje ze światowymi dostawcami urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki i analityki. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z dużym powodzeniem świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Łącznie obsługuje około 25 tys. pacjentów. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. medycynę pracy, podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację, diagnostykę, radiologiczną, ultrasonograficzną i laboratoryjną. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Swoje doświadczenie i renomę zdobył głównie na lokalnym rynku budowlanym, obsługując największego inwestora w swym obszarze działania - ANWIL SA oraz inne spółki stowarzyszone. Wykonuje roboty ogólnobudowlane obiektów przemysłowych i usługowych, prace zbrojarskie i fundamentowe oraz roboty ziemne. SK Eurochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stanowi joint venture pomiędzy koreańską firmą SK Chemicals (udziałowiec większościowy), ANWIL SA, LG International i EBOR. Eksploatuje instalację do produkcji granulatu PET wykorzystywanego w przemyśle tworzyw sztucznych (przede wszystkim przy produkcji butelek). 8

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych. W ANWILU SA podejście do prowadzonego biznesu wg koncepcji odpowiedzialnej społecznie zostało zawarte w misji Spółki, w której mówi się o potrzebie działań na zasadzie zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego interesy obecnych i przyszłych pokoleń, dbanie o kulturę organizacji opartej na zaufaniu i sprawiedliwej ocenie oraz o potrzebie tworzenia dobrych relacji z otoczeniem. ANWIL SA buduje swoje relacje ze społecznością wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i kultury regionu. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe (w tym również oświatowe: seminaria, konkursy, olimpiady), promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (akcja: Drzwi otwarte, Drzewko za butelkę, promocja udziału w programie: Odpowiedzialność i Troska, konkursy i seminaria ekologiczne w placówkach oświatowych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz naszej odpowiedzialności wobec społeczności, w której funkcjonujemy. Ważnym narzędziem w działalności na rzecz społeczeństwa jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz osobom fizycznym. Duży nacisk firma kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W swojej działalności ANWIL SA kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości Spółki, zawiera on normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów jej działalności. Powołana Rada ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki to ciała wspierające ten proces oraz kontrolujące ich prawidłowe wdrażanie. W dowód uznania dla wysiłków Spółki i jej zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały nagrody i wyróżnienia: tytuł Sponsora roku 2000, 2004 i 2008 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu. Przyznany tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWILU SA za najlepszą firmę w regionie Kujawsko Pomorskim w dwóch edycjach rankingu opracowanego wspólnie przez Puls Biznesu i Coface Poland to również dowód uznania dla podejmowanych działań. ANWIL SA został wskazany i uhonorowany nie tylko przez specjalistów jako lider biznesu, ale także przez społeczność regionu jako firma obywatel. Czeska Spolana a.s. w środowisku, w którym funkcjonuje, (w Neratowicach) czyni starania, aby postrzegano ją jako wiarygodnego i otwartego partnera dla środowiska. Spółka współpracuje z regionem i troszczy się o jego rozwój. Relacje z regionem budowane są zarówno poprzez współpracę z władzami samorządowymi w realizacji drobnych projektów w zaprzyjaźnionych gminach, wsparcie dla organizacji pożytku publicznego wspomagających ludzi niepełnosprawnych, sponsoring sportu, szczególnie sportu masowego, uprawianego przez młodzież. Organizowane są Dni Otwarte oraz liczne wycieczki studentów jako dowód otwartości Spółki w stosunku do społeczności regionu. 9

4 Tworzywa sztuczne Polichlorek winylu Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy wchodzące w skład Grupy ANWIL (ANWIL SA i Spolana a.s.) są jedynymi producentami PCW. Zdolności produkcyjne PCW wynoszą obecnie 435 tys. ton. Instalacja we Włocławku posiada wydajność 300 tys. ton rocznie (PCW z Włocławka sprzedawane jest pod nazwą handlową Polanvil), a instalacja w Neratowicach posiada wydajność 135 tys. ton rocznie (PCW z Neratowic sprzedawany jest pod nazwą handlową Neralit). Sprzedaż i dystrybucja produkowanych na obu instalacjach poszczególnych gatunków polichlorku winylu jest zarządzana przez ANWIL SA. W 2008 roku można było zaobserwować mniejsze zainteresowanie polichlorkiem winylu w związku z dużo gorszą niż oczekiwano sytuacją gospodarczą - wyhamowanie koniunktur gospodarczych w wielu krajach europejskich, głównych kierunków eksportowych Polanvilu i Neralitu. W przeciwieństwie do roku 2007, od początku 2008 roku utrzymywała się słaba koniunktura praktycznie na całym rynku europejskim. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku polskim i czeskim. Mniejsze zapotrzebowanie spowodowało wzrost zapasów PCW u europejskich producentów. Wysokie zapasy przyczyniały się z kolei do relatywnie niskich cen na PCW, w porównaniu do wysokich kosztów związanych z zakupem etylenu. Niekorzystna sytuacja walutowa w Europie objawiająca się bardzo tanim dolarem dodatkowo potęgowała nierównowagę popytu i podaży polichlorku. Najważniejszym dla Grupy ANWIL rynkiem zagranicznym jest rynek niemiecki, ale duże zainteresowanie PCW było odczuwane też na rynku włoskim i ukraińskim. Poza tym Grupa ANWIL była aktywna także na innych rynkach zagranicznych sprzedając PCW do kilkunastu krajów europejskich. W czerwcu po raz trzynasty odbyła się konferencja promująca Polanvil. Liczny udział krajowych i zagranicznych dystrybutorów oraz przetwórców PCW jest potwierdzeniem mocnej pozycji ANWILU SA zarówno na rynku polskim i czeskim, jak i na rynkach zagranicznych. W Spolanie a.s. natomiast co roku we wrześniu odbywają się dni Spolany. Uczestniczą w nich klienci zagraniczni, jak i lokalni czescy odbiorcy. Na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach promowany był polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL. 10

5 Produkty z obszaru tworzyw sztucznych Polichlorek winylu suspensyjny Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Struktura sprzedaży PCW Produkcja PCW (w tonach) rok 2006 tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. kraj (razem 53% ze zużyciem własnym Polska i Czechy) 47% eksport Polichlorek winylu przetworzony Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią nasze główne atuty. Najważniejszymi rynkami zbytu są rynki polski i czeski. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat to utrzymanie udziału na swoich krajowych rynkach granulatów miękkich (kablowych) oraz rozwój mieszanek twardych. W eksporcie głównym celem jest rozwój sprzedaży na rynki państw byłego bloku wschodniego, jak: Ukraina, Białoruś, Rosja z dopasowaniem asortymentu pod specyficzne wymagania tych rynków. W roku 2008 sytuacja na rynku kabli oraz szeroko rozumianych profili wykorzystywanych w budownictwie pozwoliła osiągnąć satysfakcjonujący poziom sprzedaży w podstawowych grupach produktów. Pomimo dużego znaczenia eksportu, rynek krajowy jest traktowany priorytetowo. Nowoczesne zakłady produkcyjne i inwestycje polskich firm w infrastrukturę stawiają polski przemysł tworzyw w rzędzie liczących się na rynku europejskim. Stale modernizowane pod kątem sprzętowym i sterowania ciągi produkcyjne na naszych instalacjach pozwalają elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku i gwarantować pełną dostępność w podstawowym asortymencie produkowanych granulatów i mieszanek na bazie PCW. Mamy pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PCW i w związku z tym gwarantujemy swoim klientom, iż produkowane przez nas granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnych rozporządzeń i dyrektyw. Grupa ANWIL jest obecnie jedynym producentem płyt z PCW na polskim rynku. Uniwersalne własności polichlorku winylu pozwoliły na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w takich obszarach, jak reklama, przemysł i budownictwo. Efektem stałego udoskonalania asortymentu oraz współpracy z krajowymi sieciami dystrybucyjnymi jest rosnąca popularność płyt litych Anwidur, co zostało potwierdzone przyznaniem w roku 2008 płytom Anwidur Medalu Europejskiego. 11

6 Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach zaś sam ANWIL SA jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. ANWIL SA uczestniczy ponadto w charakterze Członka Wspierającego w pracach Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektroinstalacyjnego oraz bierze udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Polichlorku Winylu (ECVM). Produkty z obszaru tworzyw sztucznych Produkty na bazie PCW Granulaty z PCW do kabli i przewodów elektrycznych Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Struktura sprzedaży tworzyw na bazie PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW (w tonach) rok 2006 tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. 15% eksport kraj (Polska i Czechy) 85% Kaprolaktam Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru (poliamidu 6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo daje się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji: rajstop, pończoch, szczotek do zębów, sieci, poduszek powietrznych, spadochronów, wykładzin dywanowych, piłek do koszykówki, lin, plecaków. Poliamid służy również do wytwarzania wyrobów konstrukcyjnych w mieszankach z innymi tworzywami, wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Światowy rynek kaprolaktamu jest bezpośrednią pochodną sytuacji na rynkach włókien poliamidowych (PA). Na rynku czeskim Spolana a.s. jest jedynym producentem tego produktu. W roku 2008 obserwowano ekonomiczne trudności gospodarek, mające wpływ na wiele branż, m.in.: samochodową, budowlaną i tekstylną, które z kolei są głównymi odbiorcami kaprolaktamu. Ponadto kraje Azji Wschodniej ograniczyły zakupy poliamidu 6 i kaprolaktamu z Europy. W Europie Zachodniej obserwowano stosunkowo dużą nadwyżkę poliamidu 6 i kaprolaktamu, w wyniku czego producenci zmuszeni byli do ograniczenia swojej produkcji. Główne kierunki eksportu kaprolaktamu ze Spolany a.s. to: Szwajcaria, Słowacja i Niemcy. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie na najbliższe lata to maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Struktura sprzedaży kaprolaktamu Produkcja kaprolaktamu w Spolanie a.s. (w tonach) % 97% kraj (Polska i Czechy) eksport

7 Nawozy azotowe Grupa ANWIL posiada w swoim asortymencie nawozy azotowe: saletrę amonową, saletrzak i siarczan amonu. ANWIL SA należy do grupy znaczących producentów nawozów azotowych w Polsce. Produkuje saletrę amonową i saletrzak (CANWIL). Zdecydowana większość nawozów azotowych wyprodukowanych w 2008 roku została sprzedana na rynku polskim. Na rynku Unii Europejskiej sprzedawany był wyłącznie CANWIL. W ostatnich latach zużycie nawozów azotowych (N) w przeliczeniu na czysty składnik, przedstawiało się następująco: sezon 2005/ ,5 kg N/ha, sezon 2006/ ,3 kg/ha, natomiast według wstępnych danych GUS w sezonie 2007/2008 będzie to 70,7 kg/ha. Widać zatem, że rosnący trend zużycia nawozów azotowych został utrzymany w kolejnym sezonie nawozowym, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nawozy azotowe. Główne przyczyny rosnącego zużycia nawozów azotowych w Polsce to: postępująca intensyfikacja produkcji rolnej, zmiany w strukturze gospodarstw sukcesywnie przybywa gospodarstw o większym areale użytków rolnych, zmiany w strukturze upraw szczególnie widoczny wzrost areału uprawy rzepaku rośliny o dużym zapotrzebowaniu na azot, dopłaty i programy pomocowe dla rolnictwa z UE. Rosnące zapotrzebowanie rynku na nawozy azotowe stanowi wyzwanie do zwiększania wielkości produkcji. W 2008 roku ANWIL SA wyprodukował ponad 980 tysięcy ton nawozów azotowych saletry amonowej i CANWILU. ANWIL SA współpracuje z grupą przedstawicieli regionalnych, którzy na obszarze całego kraju w ramach powierzonych zadań prowadzą: działania promocyjne w postaci szkoleń, doradztwa rolniczego, udziału w targach; podejmują działania reklamacyjne oraz monitorują rynek nawozów. 13

8 W 2008 roku nawozy były prezentowane na lokalnych i ogólnopolskich targach rolnych. ANWIL SA został uhonorowany wyróżnieniem specjalnym w postaci pucharu w kategorii nawozy i środki ochrony roślin podczas XXXI edycji Międzynarodowych Targów Rolno Przemysłowych AGRO-TECH 2008 w Minikowie. ANWIL SA będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA, przystąpił do programu Opieka nad Produktem. Program ten zobowiązuje producenta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że produkowane nawozy i wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres Programu przewyższa istniejące wymagania prawne i obejmuje wszystkie działania związane z wytwarzaniem produktów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskiwania surowców, aż po końcowe zastosowanie nawozu. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom społecznym w zakresie oferowania naszym klientom produktów azotowych najwyższej jakości, bezpiecznych i efektywnych w stosowaniu, ANWIL SA przyjął zbiór zasad opartych na międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych oraz zobowiązał się do ich propagowania. ANWIL otrzymał 24 maja 2008 roku certyfikat Programu Opieka nad Produktem dla nawozów azotowych. Nawozy azotowe oferowane przez ANWIL SA posiadają również certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL posiada wyróżnienia w postaci Medalu Europejskiego oraz Godła Promocyjnego Teraz Polska uzyskanego w XV edycji konkursu. Po zakończeniu sezonu nawozowego odbyło się spotkanie z wiodącymi partnerami handlowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, podsumowujące miniony sezon sprzedaży nawozów. Spolana a.s. produkuje siarczan amonu. Nawóz ten powstaje przy produkcji kaprolaktamu. W 2008 roku Spółka zanotowała satysfakcjonującą wielkość sprzedaży siarczanu amonu na poziomie 171 tys. ton, wykorzystując w pełni dobrą koniunkturę na nawozy na czeskim i europejskim rynku. Produkty z obszaru nawozowego Saletra amonowa Saletrzak CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL-S z siarką Siarczan amonu Struktura sprzedaży nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) 2006 rok tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. kraj (Polska i Czechy) 76% 24% eksport

9 Chloroalkalia Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez Grupę ANWIL pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 30 i 50% roztwór wodny (zwany ługiem sodowym), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). Dzięki modernizacji instalacji elektrolizy zakończonej w 2005 roku, ANWIL SA jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej i jedyną w Polsce, która produkuje chlor i NaOH metodą membranową. Inwestycja ta współfinansowana była przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nowa instalacja jest bardziej ekonomiczna i bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem nowej metody produkcji jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu. Wodorotlenek sodu w Spolanie a.s. produkowany jest na instalacji elektrolizy metodą rtęciową. Łączne zdolności produkcyjne NaOH Grupy ANWIL wynoszą obecnie ok. 365 tys. ton (w przeliczeniu na czysty składnik). UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W roku 2008 kontynuowana była wspólna polityka sprzedaży i produkcji wodorotlenku z ANWILU SA i Spolany a.s. Mając do dyspozycji znacznie większą masę towaru określiliśmy strategię działania, która uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży. Koniunkturę na rynku odbiorców wodorotlenku sodu w roku 2008 ocenić można jako bardzo dobrą, co znalazło odzwierciedlenie z wysokich notowaniach cen, szczególnie ługu sodowego. Korzystna sytuacja rynkowa nie mogła być w pełni wykorzystana przez Grupę ANWIL ze względu na ograniczenia 15

10 w produkcji chloru (z powodu mniejszego zapotrzebowania do produkcji PCW). Duże ograniczenia produkcyjne i utrzymujące się wysokie notowania cenowe, powodowały konieczność koncentrowania się na ługu sodowym jako produkcie strategicznym i zabezpieczeniu głównych naszych stałych klientów krajowych, jak i eksportowych. Sprzedaż sody kaustycznej realizowana była spotowo, priorytetem było zabezpieczenie potrzeb rynku krajowego. Kolejne spotkanie z głównymi odbiorcami ługu sodowego i sody kaustycznej odbyło się w maju 2008 roku. Jak od lat, jego celem była prezentacja osiągnięć i zamierzeń ANWILU SA oraz omówienie współpracy pomiędzy Spółką i odbiorcami. Spotkania te pozwalają nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z najważniejszymi odbiorcami wodorotlenku sodu w Polsce. We wrześniu każdego roku odbywają się tzw. dni Spolany. Uczestniczą w nim zarówno klienci zagraniczni, jak i lokalni czescy odbiorcy. Produkty z obszaru chloroalkaliów Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól techniczna Chlor Podchloryn sodu Kwas solny Struktura sprzedaży wodorotlenku sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) rok 2006 tylko ANWIL SA, za rok 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. eksport kraj (Polska i Czechy razem ze zużyciem własnym) 56% 44% Chemikalia Wśród chemikaliów największy udział w przychodach ze sprzedaży ma amoniak i kwas siarkowy. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W ramach Grupy Kapitałowej, ANWIL stał się głównym dostawcą amoniaku dla Spolany, gdzie dostawy odbywają się przy użyciu cystern kolejowych. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę Spalana a.s. Mniej więcej połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Woda amoniakalna Azot ciekły Tlen ciekły Kwas azotowy techniczny. 16

11 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWILU SA oraz w Spolanie a.s. Instalacje te wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie media energetyczne niezbędne do ich poprawnego funkcjonowania takie, jak: energię cieplną w postaci pary i gorącej wody oraz energię elektryczną. Ponadto uzdatniają wodę, oczyszczają ścieki i prowadzą gospodarkę odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWILU SA, jak i w Spolanie a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. W ANWILU SA wszystkie procesy technologiczne Kompleksu Energetycznego są w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Spolana a.s. znajduje się fazie realizacji programu modernizacyjnego. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. W 2008 roku ANWIL SA podpisał szereg kontraktów uruchamiających procesy inwestycyjne związane z dostawą mediów energetycznych do nowobudowanej Wytwórni Kwasu Tereftalowego. Najważniejsze z nich to kontrakt z firmą Veolia Water Systems rozpoczynający budowę beztlenowej oczyszczalni ścieków oraz kontrakt z firmą Elektrobudowa SA na budowę zasilania elektroenergetycznego tej Wytwórni. W latach 2009 i 2010 realizowane będą prace związane z podpisanymi kontraktami. Uruchomiony ponadto zostanie proces inwestycyjny modernizacji ujęcia wody wiślanej oraz modernizacja instalacji dekarbonizacji wody. W Spolanie a.s. przygotowano w ciągu ostatniego roku program modernizacji instalacji zmierzający do rewitalizacji elektrociepłowni, umożliwiający przy tym wzrost produkcji energii elektrycznej we własnym źródle. Program ten stanowi element strategii rozwoju produkcji w instalacjach podstawowych. Celem modernizacji instalacji wodnościekowych jest ich dostosowanie do pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych. Program będzie realizowany, poczynając od roku

12 Pracownicy Celem polityki kadrowej Grupy ANWIL jest osiągnięcie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki jest możliwa dzięki podejmowaniu szeregu działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań, procedur, bądź dostosowywaniu już istniejących - do zmieniającego się otoczenia. Wszystkie działania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie aż do odejścia pracownika z firmy, mają na celu zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w firmie jak najlepszych. Struktura zatrudnionych w ANWILU SA na dzień roku ze względu na poziom wykształcenia średnie 56% 25% 15% wyższe 4% podstawowe zasadnicze zawodowe Struktura szkoleń w ANWILU SA w 2008 roku ze względu na średnią liczbę godzin szkolenia na jednego pracownika szkolenia z zakresu ISO szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe 2% 59% 28% szkolenia specjalistyczne i obowiązkowe 5% 6% szkolenia bhp podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych W ANWILU SA dla uzupełnienia kadr, w 2008 roku z zewnętrznego rynku pracy przyjęto 58 osób. W tym samym okresie ze świadczeń emerytalnych skorzystały 32 osoby. W efekcie stan zatrudnienia na roku w ANWILU SA ukształtował się na poziomie osób, a w Spolanie a.s. na poziomie 918 osób. Istotnym elementem prowadzonej w Grupie ANWIL polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. Duży nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej tak, aby sprawnie realizowała powierzane różnego rodzaju obowiązki. Corocznie inwestuje się w szkolenia zawodowe, specjalistyczne i doskonalące umiejętności ogólne pracowników. W ramach szkoleń, w ANWILU SA w 2008 roku swoje umiejętności rozwijało 938 pracowników. Całkowite koszty poniesione na szkolenia, liczone przeciętnie na zatrudnionego pracownika, wyniosły 579 złotych, a czas przeznaczony na szkolenia to przeciętnie 33 godziny. W Spolanie a.s. w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych, kursach i seminariach wzięło udział 622 pracowników. W Grupie ANWIL dużą uwagę przywiązuje się do systematycznej poprawy efektywności pracy pracowników. Jednym z narzędzi, stosowanych w tym celu od lat, jest System Ocen Pracowniczych, który jest także źródłem informacji umożliwiających: wyłonienie najlepszych pracowników do awansowania, tworzenie kadry rezerwowej/budowanie planu sukcesji, zebranie informacji o potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników. Funkcjonujący System Ocen Pracowniczych jest ciągle usprawniany, aby uregulowania w nim zawarte były zawsze aktualne, przejrzyste i dostosowane do potrzeb Spółki. W 2008 roku po raz pierwszy dokonano ocen pracowniczych według nowej, wdrożonej w 2007 roku, procedury. Nowa procedura, oprócz zmian merytorycznych zobowiązała oceniających do wykorzystania narzędzia informatycznego w celu sporządzania Arkuszy Ocen. 18

13 Bezpieczeństwo Realizacja problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Grupie ANWIL jest traktowana na równi z wynikami ekonomicznymi. Głównym celem w tym zakresie jest uzyskiwanie najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, aby działalność produkcyjna nie stwarzała zagrożeń dla pracowników, okolicznej ludności, majątku oraz środowiska naturalnego. Podstawą bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT). Obowiązujący w przedsiębiorstwie system bezpieczeństwa tworzą środki techniczne oraz procedury organizacyjne, uruchamiane w trakcie zaistniałych awarii, a doskonalone w czasie ćwiczeń. ANWIL SA starannie i terminowo realizuje wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Firma wdrożyła: Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy oraz opracowała Raport o bezpieczeństwie i uzyskała decyzję o jego zatwierdzeniu przez odpowiednie organy administracyjne. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze Spółki PROF-MED prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU SA. W ANWILU SA w 2008 roku nie odnotowano ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy. W zakresie chorób zawodowych odnotowano jedną chorobę zawodową - ubytek słuchu. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat ilość wypadków kształtowała się następująco: 2001r. - 16; 2002r. - 11; 2003r. - 11; 2004r. 12; 2005r. - 14; 2006r. 15; 2007r. 15, 2008r Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktyczną i zdrowotną przez lekarzy Spółki PROF-MED. W 2008 roku w przychodni wdrażano liczne programy profilaktyczne oraz prowadzona była akcja uświadamiająca o prawidłowym żywieniu i higienie pracy. W 2008 roku w Spolanie a.s. odnotowano 13 wypadków przy pracy w porównaniu do 15 odnotowanych w 2007 roku. Podjęte w ostatnim okresie działania zmierzające do udoskonalenia procedur dotyczących dbałości o bezpieczeństwo pracowników przyniosły efekty w postaci nie tylko zmniejszenia ilości wypadków, ale również chorób zawodowych. 19

14 System Zarządzania Jakością (SZJ) wg EN ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością (SZJ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z wymaganiami europejskiej normy EN ISO 9001:2000. Potwierdzenie zgodności poprzez certyfikat wydane zostało przez niemiecką organizację certyfikującą TÜV CERT. Aktualne dokumenty certyfikacyjne (certyfikat główny i tzw. podcertyfikaty), ważne do roku, wystawiła jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska / TÜV Rheinland Group, a ich kopie zawierające wszystkie szczegółowe dane oraz wersje obcojęzyczne są dostępne na serwerze wewnętrznym ANWILU SA. Priorytety ANWILU SA w zakresie zarządzania jakością określa Polityka jakości ANWILU SA sformułowana przez Generalnego Dyrektora, której treść jest poddawana okresowemu przeglądowi i w chwili obecnej jest aktualna. W odniesieniu do priorytetów określonych w Polityce jakości ANWILU SA na każdy kolejny rok jest opracowywany Program jakości zatwierdzany przez Generalnego Dyrektora. Na podstawie obowiązującej umowy o certyfikację, w lutym 2009 roku firma TÜV Rheinland przeprowadzi II audit nadzoru w zakresie całego systemu zarządzania jakością. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg EN ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z normą EN ISO 14001:2004 i jest certyfikowany przez niemiecką organizację certyfikującą TÜV CERT (jednostka certyfikująca: TÜV Rheinland Industrie Service / TÜV Rheinland Group). Aktualny certyfikat ważny do roku i jego wersje obcojęzyczne oraz szczegółowe dane o dokumencie są dostępne na serwerze wewnętrznym Spółki. Kluczowe kierunki działań oraz zobowiązania ANWILU SA wobec środowiska naturalnego określono w Polityce środowiskowej ANWILU SA. W odniesieniu do kluczowych kierunków określonych w Polityce środowiskowej ANWILU SA, na każdy kolejny rok jest opracowywany Program zarządzania środowiskowego zatwierdzany przez Generalnego Dyrektora. Na podstawie obowiązującej umowy o certyfikację w lutym 2009 roku firma TÜV Rheinland przeprowadzi II audit nadzoru w zakresie całego systemu zarządzania środowiskowego. Nadzór nad SZJ i SZŚ Bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem, koniecznymi modyfikacjami i doskonaleniem SZJ i SZŚ sprawuje Pełnomocnik ds. SZJiŚ podporządkowany bezpośrednio Generalnemu Dyrektorowi. Kluczowym narzędziem w nadzorowaniu systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego są audity wewnętrzne, realizowane wg harmonogramu zatwierdzanego na każdy rok oraz nadzoru (kontrolne), realizowane przez auditorów firmy TÜV Rheinland. W celu dokonania oceny funkcjonujących systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz podjęcia stosownych decyzji dotyczących doskonalenia, najwyższe kierownictwo ANWILU SA przeprowadza coroczne przeglądy tych systemów. Spolana a.s. posiada certyfikat QMS (wg ISO 9001:2000) i certyfikat EMS (wg ISO 14001:2004) wystawione przez TÜV NORD. W październiku 2008 roku audytorzy TÜV NORD przeprowadzili audit kontrolny QMS, który potwierdził ważność tego certyfikatu. Stan na r. 20

15 Inwestycje i rozwój Działalność inwestycyjna ANWILU SA w roku 2008 koncentrowała się na realizacji inwestycji rozpoczętych w roku 2007 oraz nowych zadaniach zgodnie z planem rozwoju. Do najważniejszych kontynuowanych w 2008 roku należały: zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni chlorku winylu i polichlorku winylu do 340 kt/r (inwestycja ta będzie kontynuowana w 2009 roku) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji nawozowych. Zadania te składały się z szeregu mniejszych przedsięwzięć i realizowane były etapowo przynosząc stopniowe przyrosty zdolności. W zadaniach rozpoczynanych w 2008 roku główne pozycje to: budowa nowej instalacji tlenowni oraz doprowadzenie mediów do wytwórni PTA. To ostatnie zadanie ma na celu zaopatrywanie budowanej przez PKN ORLEN S.A. (w sąsiedztwie naszej firmy) wytwórni PTA we wszystkie niezbędne media energetyczne i niektóre surowce pomocnicze. Składa się ono z kilku mniejszych zadań, takich, jak: nowa oczyszczalnia ścieków, nowa rozdzielnia elektryczna, węzeł produkcji wodoru oraz sieć rurociągów pary, wód, gazów technicznych, itp. Nowa instalacja tlenowni o większej wydajności zastąpi istniejącą instalację, która jest wyeksploatowana (pracuje od 30 lat) i ma za małą wydajność w stosunku do obecnych potrzeb ANWILU SA i innych firm zlokalizowanych na terenie Spółki. Istotnym osiągnięciem naszej firmy z zakresu ochrony środowiska było zrealizowane z sukcesem zadanie: redukcja emisji podtlenku azotu, które było pierwszą w polskim przemyśle chemicznym realizacją projektu w ramach mechanizmu joint implementation. Łączne wydatki w roku 2008 na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu inwestycji we własne aktywa produkcyjne ANWILU SA zamknęły się kwotą około 174,1 mln zł. W obszarze inwestycji kapitałowych w roku 2008 zakończono proces przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad spółką zależną Spolana a.s. w Republice Czeskiej. Odkupiony został pakiet akcji tej firmy od PKN ORLEN S.A. oraz przeprowadzono z powodzeniem proces przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. W rezultacie tych transakcji ANWIL SA jest obecnie właścicielem 100% pakietu akcji Spolany a.s. 21

16 Ochrona środowiska naturalnego Od szeregu lat ANWIL SA realizuje doktrynę, iż przyrody nie chronimy po coś czy dla czegoś, jej ochrona jest naszą moralną powinnością. Prowadząc biznes odpowiedzialny społecznie opieramy się w swoich działaniach na przesłaniu: ochrona obecnych i przyszłych pokoleń. Zasadność takiego podejścia do spraw środowiska naturalnego potwierdza opublikowany w marcu 2008 roku sondaż przeprowadzony przez Eurobarometr, w którym ponad 2/3 obywateli Europy opowiada się za podejmowaniem decyzji dotyczących środowiska naturalnego na poziomie Unii Europejskiej. Badanie potwierdza, że wśród mieszkańców UE wzrasta świadomość na temat wpływu środowiska naturalnego na jakość życia: zdaniem 80% respondentów stan środowiska wpływa na jakość życia, a ochrona przyrody zależy także od ich własnych działań. Pod względem ekologicznym, Europejczyków najbardziej niepokoi 5 problemów. Są to: zmiany klimatyczne; zanieczyszczenie wody oraz powietrza; katastrofy powodowane przez człowieka; zawartość substancji chemicznych w produktach codziennego użytku. ANWIL SA na wystawie towarzyszącej Konferencji Stron UNFCCC COP14 w Poznaniu. Prezentowany projekt: Ograniczenie emisji N 2 O w ANWILU SA. Inwestycja zrealizowana w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń Protokołu z Kioto. 22

17 Na pytanie, czy ochrona środowiska stoi na przeszkodzie w osiąganiu dobrych wyników gospodarczych i motywuje do innowacji, prawie 2/3 ankietowanych (63%) odpowiedziało pozytywnie. Równie wielu respondentów (64%) było zdania, że ochronie środowiska naturalnego należy przyznać pierwszeństwo przed konkurencyjnością gospodarczą. Spółka posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Konsekwencją korzystania ze środowiska są ponoszone przez ANWIL SA opłaty, które w roku 2008 były niższe w stosunku do roku 2007 o 27,8%, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych stawek opłat, średnio o 1,2%. W strukturze opłat nadal dominującym elementem korzystania ze środowiska pozostaje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przy czym podobnie jak w roku 2007 największy wpływ na jej wielkość miała emisja zanieczyszczeń z instalacji produkcji nawozów azotowych (ok. 56%). W roku 2008 w stosunku do roku 2007 odnotowano: 14% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych; 38% obniżenie emisji gazów. Wskaźnik sumarycznej emisji zanieczyszczeń (bez CO 2 ) do powietrza na tonę wyrobów podstawowych spadł z 3,40 kg/mg w 2007 roku do 3,28 kg/mg w roku Cechą charakterystyczną emitowanych przez ANWIL SA zanieczyszczeń jest przeważający udział substancji gazowych, w stosunku do zanieczyszczeń pyłowych. W roku 2008 uzyskano względem roku 2007 radykalne (14%) zmniejszenie wielkości emisji pyłów do powietrza, wynikające ze zwiększenia udziału gazu w paliwie wykorzystywanym w Elektrociepłowni. Znaczą (38%) redukcję emisji gazów osiągnięto natomiast dzięki inwestycjom w urządzenia redukcji tlenków azotu (NO, NO 2 ) oraz podtlenku azotu (N 2 O) na instalacji produkcji kwasu azotowego. W zakresie gospodarki odpadami faktem, zasługującym na podkreślenie jest pełne wywiązanie się ANWILU SA z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) stanowiącym, iż Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku. W październiku 2008 roku ANWIL SA przekazał do Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowaną informację o wykorzystywanych PCB, potwierdzającą, iż na terenie ANWILU SA nie występują już (tzn. nie są eksploatowane, bądź wyłączone z użytkowania) urządzenia zawierające PCB. Inwestycje proekologiczne zrealizowane w 2008 roku. Poniżej przedstawione zostały działania zrealizowane w 2008 roku, które ujęte zostały w Programach Zarządzania Środowiskowego: 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych - wdrożenie technologii katalitycznej redukcji podtlenku azotu. Zakładany efekt - zmniejszenie w latach emisji podtlenku azotu o 3,5 mln ton w przeliczeniu na dwutlenek węgla. 2. Przebudowa układu niszczenia chloru. Zakładany efekt - zmniejszenie o 400 Mg ilości chlorków odprowadzanych do środowiska w skali roku. 3. Modernizacja ciągu uzdatniania kondensatów na Demi II. Zakładany efekt - zmniejszenie w stosunku do stanu obecnego zużycia kwasu solnego i ługu sodowego o 80% oraz ilości odprowadzanych ścieków o 85%. Zadanie zakończone w I kwartale 2009 roku. 4. Budowa dźwiękochłonnej kabiny dla obsługi wytłaczarek. Zakładany efekt - obniżenie poziomu narażenia na hałas do warunków normatywnych, to jest poniżej 85 db. 23

18 5. Zakup nowej drukarki fleksograficznej z usadowieniem jej w linii z instalacją do produkcji folii trzywarstwowej. Zakładany efekt - ograniczenie powstawania odpadów o około 200 Mg/rok od momentu uruchomienia urządzenia. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2009 roku. W Spółce Spolana a.s. w 2008 roku nie przekroczono żadnych limitów wyznaczonych przez prawo, nie było też żadnych nadzwyczajnych wydarzeń sklasyfikowanych jako awarie. Przeciwko Spółce nie wytoczono także żadnych spraw sądowych. Na kolejne cztery lata firmie przedłużono prawo posługiwania się logo Odpowiedzialność i Troska Responsible Care. Tytuł dla ANWILU SA: Firma Bliska Środowisku laur ogólnopolskiego konkursu proekologicznego pod patronatem Ministra Środowiska. 24

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Budowanie wartości firmy przez CSR Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lentex

Grupa Kapitałowa Lentex Grupa Kapitałowa Lentex SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 PRZYCHODY 370,86 mln zł EBITDA 57,14 mln zł ZYSK NETTO 65,22 mln zł 20 marca 2015 roku 1 1. Informacje wstępne

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011

Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce. raport 2008-2011 Tworzenie wspólnej wartości NestlÉ w polsce raport 2008-2011 Spis treści Wstęp str. 3 Rozdział I Odpowiedzialny pracodawca str. 25 Rozdział II PRODUKTY O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZWALAJĄCE DOKONYWAĆ WŁAŚCIWYCH

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników z pewnością zgodzą się Państwo ze stwierdzeniem, że rok 2000 był najważniejszym okresem w dotychczasowej historii Polskiego Koncernu Naftowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2013 Żary, kwiecień 2014 Spis treści 1 Informacje podstawowe o spółkach objętych konsolidacją... 3 2 Informacje podstawowe o spółkach wyłączonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo