O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:"

Transkrypt

1 O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. Potencjał produkcyjny Grupy ANWIL: ton suspensyjnego PCW ton przetworzonego PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL SA to wiodące przedsiębiorstwo w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce. Jest jedynym w kraju producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od ponad 40 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz system zarządzania środowiskowego, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Polichlorku Winylu (ECVM). Działania podejmowane przez ANWIL SA na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Siedem Diamentów do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Perła Wielka Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie oraz tytuł Teraz Polska za produkty i wiele innych. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: Jest jednym z liderów czeskiej branży chemicznej zorientowanym przede wszystkim na eksport. Jej główne produkty to suspensyjny polichlorek winylu, granulaty PCW, kaprolaktam jako wstępny surowiec do produkcji włókien poliamidowych i plastikowych elementów konstrukcyjnych oraz związki nieorganiczne takie, jak: wodorotlenek sodu, ciekły chlor, kwas chlorowodorowy, kwas siarkowy oraz siarczan amonu. 7

2 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Działa na rynku usług remontowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki. Swoją działalnością obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne, prowadzone w ANWILU SA. Wykonuje swoje usługi również dla odbiorców zewnętrznych w zakresie badań w ochronie środowiska, analizy na stanowiskach pracy, badań tworzyw sztucznych, usług badawczo-wdrożeniowych. Dynamicznie rozwija się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wykonuje usługi w zakresie badania, definiowania i skutecznego wdrażania zmian w zakresie ochrony środowiska. Zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością To obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki itp. Specjalizuje się ona w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Prowadzi pełną obsługę remontu od diagnozowania i planowania, poprzez regenerację i wykonanie części zamiennych oraz obsługę i stałą diagnostykę po remoncie. Zakład Usługowo-Produkcyjny EKO-DRÓG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zajmuje się administracją strefy ochronnej wokół ANWILU SA, modernizacją i utrzymaniem dróg oraz systemów oświetleniowych, jak i produkcją niektórych materiałów drogowych betonowych. APEX-ELZAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi technicznej w obszarze automatyki i elektrosystemów na terenie kraju, jak i za granicą. Współpracuje ze światowymi dostawcami urządzeń w zakresie instalacji elektrycznych, automatyki i analityki. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Z dużym powodzeniem świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Łącznie obsługuje około 25 tys. pacjentów. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. medycynę pracy, podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, stomatologię, rehabilitację, diagnostykę, radiologiczną, ultrasonograficzną i laboratoryjną. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Swoje doświadczenie i renomę zdobył głównie na lokalnym rynku budowlanym, obsługując największego inwestora w swym obszarze działania - ANWIL SA oraz inne spółki stowarzyszone. Wykonuje roboty ogólnobudowlane obiektów przemysłowych i usługowych, prace zbrojarskie i fundamentowe oraz roboty ziemne. SK Eurochem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stanowi joint venture pomiędzy koreańską firmą SK Chemicals (udziałowiec większościowy), ANWIL SA, LG International i EBOR. Eksploatuje instalację do produkcji granulatu PET wykorzystywanego w przemyśle tworzyw sztucznych (przede wszystkim przy produkcji butelek). 8

3 Społeczna odpowiedzialność biznesu W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych. W ANWILU SA podejście do prowadzonego biznesu wg koncepcji odpowiedzialnej społecznie zostało zawarte w misji Spółki, w której mówi się o potrzebie działań na zasadzie zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego interesy obecnych i przyszłych pokoleń, dbanie o kulturę organizacji opartej na zaufaniu i sprawiedliwej ocenie oraz o potrzebie tworzenia dobrych relacji z otoczeniem. ANWIL SA buduje swoje relacje ze społecznością wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i kultury regionu. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są wszystkie najważniejsze wydarzenia kulturalne. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe (w tym również oświatowe: seminaria, konkursy, olimpiady), promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (akcja: Drzwi otwarte, Drzewko za butelkę, promocja udziału w programie: Odpowiedzialność i Troska, konkursy i seminaria ekologiczne w placówkach oświatowych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz naszej odpowiedzialności wobec społeczności, w której funkcjonujemy. Ważnym narzędziem w działalności na rzecz społeczeństwa jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz osobom fizycznym. Duży nacisk firma kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W swojej działalności ANWIL SA kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyki. Oprócz określenia kluczowych wartości Spółki, zawiera on normy etyczne w odniesieniu do wszystkich obszarów jej działalności. Powołana Rada ds. Etyki i Rzecznik ds. Etyki to ciała wspierające ten proces oraz kontrolujące ich prawidłowe wdrażanie. W dowód uznania dla wysiłków Spółki i jej zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały nagrody i wyróżnienia: tytuł Sponsora roku 2000, 2004 i 2008 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu. Przyznany tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWILU SA za najlepszą firmę w regionie Kujawsko Pomorskim w dwóch edycjach rankingu opracowanego wspólnie przez Puls Biznesu i Coface Poland to również dowód uznania dla podejmowanych działań. ANWIL SA został wskazany i uhonorowany nie tylko przez specjalistów jako lider biznesu, ale także przez społeczność regionu jako firma obywatel. Czeska Spolana a.s. w środowisku, w którym funkcjonuje, (w Neratowicach) czyni starania, aby postrzegano ją jako wiarygodnego i otwartego partnera dla środowiska. Spółka współpracuje z regionem i troszczy się o jego rozwój. Relacje z regionem budowane są zarówno poprzez współpracę z władzami samorządowymi w realizacji drobnych projektów w zaprzyjaźnionych gminach, wsparcie dla organizacji pożytku publicznego wspomagających ludzi niepełnosprawnych, sponsoring sportu, szczególnie sportu masowego, uprawianego przez młodzież. Organizowane są Dni Otwarte oraz liczne wycieczki studentów jako dowód otwartości Spółki w stosunku do społeczności regionu. 9

4 Tworzywa sztuczne Polichlorek winylu Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy wchodzące w skład Grupy ANWIL (ANWIL SA i Spolana a.s.) są jedynymi producentami PCW. Zdolności produkcyjne PCW wynoszą obecnie 435 tys. ton. Instalacja we Włocławku posiada wydajność 300 tys. ton rocznie (PCW z Włocławka sprzedawane jest pod nazwą handlową Polanvil), a instalacja w Neratowicach posiada wydajność 135 tys. ton rocznie (PCW z Neratowic sprzedawany jest pod nazwą handlową Neralit). Sprzedaż i dystrybucja produkowanych na obu instalacjach poszczególnych gatunków polichlorku winylu jest zarządzana przez ANWIL SA. W 2008 roku można było zaobserwować mniejsze zainteresowanie polichlorkiem winylu w związku z dużo gorszą niż oczekiwano sytuacją gospodarczą - wyhamowanie koniunktur gospodarczych w wielu krajach europejskich, głównych kierunków eksportowych Polanvilu i Neralitu. W przeciwieństwie do roku 2007, od początku 2008 roku utrzymywała się słaba koniunktura praktycznie na całym rynku europejskim. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku polskim i czeskim. Mniejsze zapotrzebowanie spowodowało wzrost zapasów PCW u europejskich producentów. Wysokie zapasy przyczyniały się z kolei do relatywnie niskich cen na PCW, w porównaniu do wysokich kosztów związanych z zakupem etylenu. Niekorzystna sytuacja walutowa w Europie objawiająca się bardzo tanim dolarem dodatkowo potęgowała nierównowagę popytu i podaży polichlorku. Najważniejszym dla Grupy ANWIL rynkiem zagranicznym jest rynek niemiecki, ale duże zainteresowanie PCW było odczuwane też na rynku włoskim i ukraińskim. Poza tym Grupa ANWIL była aktywna także na innych rynkach zagranicznych sprzedając PCW do kilkunastu krajów europejskich. W czerwcu po raz trzynasty odbyła się konferencja promująca Polanvil. Liczny udział krajowych i zagranicznych dystrybutorów oraz przetwórców PCW jest potwierdzeniem mocnej pozycji ANWILU SA zarówno na rynku polskim i czeskim, jak i na rynkach zagranicznych. W Spolanie a.s. natomiast co roku we wrześniu odbywają się dni Spolany. Uczestniczą w nich klienci zagraniczni, jak i lokalni czescy odbiorcy. Na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach promowany był polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL. 10

5 Produkty z obszaru tworzyw sztucznych Polichlorek winylu suspensyjny Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Struktura sprzedaży PCW Produkcja PCW (w tonach) rok 2006 tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. kraj (razem 53% ze zużyciem własnym Polska i Czechy) 47% eksport Polichlorek winylu przetworzony Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią nasze główne atuty. Najważniejszymi rynkami zbytu są rynki polski i czeski. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat to utrzymanie udziału na swoich krajowych rynkach granulatów miękkich (kablowych) oraz rozwój mieszanek twardych. W eksporcie głównym celem jest rozwój sprzedaży na rynki państw byłego bloku wschodniego, jak: Ukraina, Białoruś, Rosja z dopasowaniem asortymentu pod specyficzne wymagania tych rynków. W roku 2008 sytuacja na rynku kabli oraz szeroko rozumianych profili wykorzystywanych w budownictwie pozwoliła osiągnąć satysfakcjonujący poziom sprzedaży w podstawowych grupach produktów. Pomimo dużego znaczenia eksportu, rynek krajowy jest traktowany priorytetowo. Nowoczesne zakłady produkcyjne i inwestycje polskich firm w infrastrukturę stawiają polski przemysł tworzyw w rzędzie liczących się na rynku europejskim. Stale modernizowane pod kątem sprzętowym i sterowania ciągi produkcyjne na naszych instalacjach pozwalają elastycznie reagować na zapotrzebowanie rynku i gwarantować pełną dostępność w podstawowym asortymencie produkowanych granulatów i mieszanek na bazie PCW. Mamy pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PCW i w związku z tym gwarantujemy swoim klientom, iż produkowane przez nas granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnych rozporządzeń i dyrektyw. Grupa ANWIL jest obecnie jedynym producentem płyt z PCW na polskim rynku. Uniwersalne własności polichlorku winylu pozwoliły na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w takich obszarach, jak reklama, przemysł i budownictwo. Efektem stałego udoskonalania asortymentu oraz współpracy z krajowymi sieciami dystrybucyjnymi jest rosnąca popularność płyt litych Anwidur, co zostało potwierdzone przyznaniem w roku 2008 płytom Anwidur Medalu Europejskiego. 11

6 Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach zaś sam ANWIL SA jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. ANWIL SA uczestniczy ponadto w charakterze Członka Wspierającego w pracach Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektroinstalacyjnego oraz bierze udział w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Polichlorku Winylu (ECVM). Produkty z obszaru tworzyw sztucznych Produkty na bazie PCW Granulaty z PCW do kabli i przewodów elektrycznych Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Struktura sprzedaży tworzyw na bazie PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW (w tonach) rok 2006 tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. 15% eksport kraj (Polska i Czechy) 85% Kaprolaktam Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru (poliamidu 6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo daje się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji: rajstop, pończoch, szczotek do zębów, sieci, poduszek powietrznych, spadochronów, wykładzin dywanowych, piłek do koszykówki, lin, plecaków. Poliamid służy również do wytwarzania wyrobów konstrukcyjnych w mieszankach z innymi tworzywami, wykorzystywanych w przemyśle samochodowym. Światowy rynek kaprolaktamu jest bezpośrednią pochodną sytuacji na rynkach włókien poliamidowych (PA). Na rynku czeskim Spolana a.s. jest jedynym producentem tego produktu. W roku 2008 obserwowano ekonomiczne trudności gospodarek, mające wpływ na wiele branż, m.in.: samochodową, budowlaną i tekstylną, które z kolei są głównymi odbiorcami kaprolaktamu. Ponadto kraje Azji Wschodniej ograniczyły zakupy poliamidu 6 i kaprolaktamu z Europy. W Europie Zachodniej obserwowano stosunkowo dużą nadwyżkę poliamidu 6 i kaprolaktamu, w wyniku czego producenci zmuszeni byli do ograniczenia swojej produkcji. Główne kierunki eksportu kaprolaktamu ze Spolany a.s. to: Szwajcaria, Słowacja i Niemcy. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie na najbliższe lata to maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Struktura sprzedaży kaprolaktamu Produkcja kaprolaktamu w Spolanie a.s. (w tonach) % 97% kraj (Polska i Czechy) eksport

7 Nawozy azotowe Grupa ANWIL posiada w swoim asortymencie nawozy azotowe: saletrę amonową, saletrzak i siarczan amonu. ANWIL SA należy do grupy znaczących producentów nawozów azotowych w Polsce. Produkuje saletrę amonową i saletrzak (CANWIL). Zdecydowana większość nawozów azotowych wyprodukowanych w 2008 roku została sprzedana na rynku polskim. Na rynku Unii Europejskiej sprzedawany był wyłącznie CANWIL. W ostatnich latach zużycie nawozów azotowych (N) w przeliczeniu na czysty składnik, przedstawiało się następująco: sezon 2005/ ,5 kg N/ha, sezon 2006/ ,3 kg/ha, natomiast według wstępnych danych GUS w sezonie 2007/2008 będzie to 70,7 kg/ha. Widać zatem, że rosnący trend zużycia nawozów azotowych został utrzymany w kolejnym sezonie nawozowym, co przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na nawozy azotowe. Główne przyczyny rosnącego zużycia nawozów azotowych w Polsce to: postępująca intensyfikacja produkcji rolnej, zmiany w strukturze gospodarstw sukcesywnie przybywa gospodarstw o większym areale użytków rolnych, zmiany w strukturze upraw szczególnie widoczny wzrost areału uprawy rzepaku rośliny o dużym zapotrzebowaniu na azot, dopłaty i programy pomocowe dla rolnictwa z UE. Rosnące zapotrzebowanie rynku na nawozy azotowe stanowi wyzwanie do zwiększania wielkości produkcji. W 2008 roku ANWIL SA wyprodukował ponad 980 tysięcy ton nawozów azotowych saletry amonowej i CANWILU. ANWIL SA współpracuje z grupą przedstawicieli regionalnych, którzy na obszarze całego kraju w ramach powierzonych zadań prowadzą: działania promocyjne w postaci szkoleń, doradztwa rolniczego, udziału w targach; podejmują działania reklamacyjne oraz monitorują rynek nawozów. 13

8 W 2008 roku nawozy były prezentowane na lokalnych i ogólnopolskich targach rolnych. ANWIL SA został uhonorowany wyróżnieniem specjalnym w postaci pucharu w kategorii nawozy i środki ochrony roślin podczas XXXI edycji Międzynarodowych Targów Rolno Przemysłowych AGRO-TECH 2008 w Minikowie. ANWIL SA będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA, przystąpił do programu Opieka nad Produktem. Program ten zobowiązuje producenta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie, że produkowane nawozy i wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres Programu przewyższa istniejące wymagania prawne i obejmuje wszystkie działania związane z wytwarzaniem produktów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskiwania surowców, aż po końcowe zastosowanie nawozu. Wychodząc naprzeciw ciągle rosnącym wymaganiom społecznym w zakresie oferowania naszym klientom produktów azotowych najwyższej jakości, bezpiecznych i efektywnych w stosowaniu, ANWIL SA przyjął zbiór zasad opartych na międzynarodowych przepisach i standardach jakościowych oraz zobowiązał się do ich propagowania. ANWIL otrzymał 24 maja 2008 roku certyfikat Programu Opieka nad Produktem dla nawozów azotowych. Nawozy azotowe oferowane przez ANWIL SA posiadają również certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL posiada wyróżnienia w postaci Medalu Europejskiego oraz Godła Promocyjnego Teraz Polska uzyskanego w XV edycji konkursu. Po zakończeniu sezonu nawozowego odbyło się spotkanie z wiodącymi partnerami handlowymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, podsumowujące miniony sezon sprzedaży nawozów. Spolana a.s. produkuje siarczan amonu. Nawóz ten powstaje przy produkcji kaprolaktamu. W 2008 roku Spółka zanotowała satysfakcjonującą wielkość sprzedaży siarczanu amonu na poziomie 171 tys. ton, wykorzystując w pełni dobrą koniunkturę na nawozy na czeskim i europejskim rynku. Produkty z obszaru nawozowego Saletra amonowa Saletrzak CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL-S z siarką Siarczan amonu Struktura sprzedaży nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) 2006 rok tylko ANWIL SA, lata 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. kraj (Polska i Czechy) 76% 24% eksport

9 Chloroalkalia Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez Grupę ANWIL pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 30 i 50% roztwór wodny (zwany ługiem sodowym), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). Dzięki modernizacji instalacji elektrolizy zakończonej w 2005 roku, ANWIL SA jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej i jedyną w Polsce, która produkuje chlor i NaOH metodą membranową. Inwestycja ta współfinansowana była przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nowa instalacja jest bardziej ekonomiczna i bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem nowej metody produkcji jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu. Wodorotlenek sodu w Spolanie a.s. produkowany jest na instalacji elektrolizy metodą rtęciową. Łączne zdolności produkcyjne NaOH Grupy ANWIL wynoszą obecnie ok. 365 tys. ton (w przeliczeniu na czysty składnik). UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego W roku 2008 kontynuowana była wspólna polityka sprzedaży i produkcji wodorotlenku z ANWILU SA i Spolany a.s. Mając do dyspozycji znacznie większą masę towaru określiliśmy strategię działania, która uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży. Koniunkturę na rynku odbiorców wodorotlenku sodu w roku 2008 ocenić można jako bardzo dobrą, co znalazło odzwierciedlenie z wysokich notowaniach cen, szczególnie ługu sodowego. Korzystna sytuacja rynkowa nie mogła być w pełni wykorzystana przez Grupę ANWIL ze względu na ograniczenia 15

10 w produkcji chloru (z powodu mniejszego zapotrzebowania do produkcji PCW). Duże ograniczenia produkcyjne i utrzymujące się wysokie notowania cenowe, powodowały konieczność koncentrowania się na ługu sodowym jako produkcie strategicznym i zabezpieczeniu głównych naszych stałych klientów krajowych, jak i eksportowych. Sprzedaż sody kaustycznej realizowana była spotowo, priorytetem było zabezpieczenie potrzeb rynku krajowego. Kolejne spotkanie z głównymi odbiorcami ługu sodowego i sody kaustycznej odbyło się w maju 2008 roku. Jak od lat, jego celem była prezentacja osiągnięć i zamierzeń ANWILU SA oraz omówienie współpracy pomiędzy Spółką i odbiorcami. Spotkania te pozwalają nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z najważniejszymi odbiorcami wodorotlenku sodu w Polsce. We wrześniu każdego roku odbywają się tzw. dni Spolany. Uczestniczą w nim zarówno klienci zagraniczni, jak i lokalni czescy odbiorcy. Produkty z obszaru chloroalkaliów Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól techniczna Chlor Podchloryn sodu Kwas solny Struktura sprzedaży wodorotlenku sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) rok 2006 tylko ANWIL SA, za rok 2007 i 2008 łączna produkcja ANWILU SA i Spolany a.s. eksport kraj (Polska i Czechy razem ze zużyciem własnym) 56% 44% Chemikalia Wśród chemikaliów największy udział w przychodach ze sprzedaży ma amoniak i kwas siarkowy. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W ramach Grupy Kapitałowej, ANWIL stał się głównym dostawcą amoniaku dla Spolany, gdzie dostawy odbywają się przy użyciu cystern kolejowych. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę Spalana a.s. Mniej więcej połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Woda amoniakalna Azot ciekły Tlen ciekły Kwas azotowy techniczny. 16

11 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWILU SA oraz w Spolanie a.s. Instalacje te wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie media energetyczne niezbędne do ich poprawnego funkcjonowania takie, jak: energię cieplną w postaci pary i gorącej wody oraz energię elektryczną. Ponadto uzdatniają wodę, oczyszczają ścieki i prowadzą gospodarkę odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWILU SA, jak i w Spolanie a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. W ANWILU SA wszystkie procesy technologiczne Kompleksu Energetycznego są w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Spolana a.s. znajduje się fazie realizacji programu modernizacyjnego. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. W 2008 roku ANWIL SA podpisał szereg kontraktów uruchamiających procesy inwestycyjne związane z dostawą mediów energetycznych do nowobudowanej Wytwórni Kwasu Tereftalowego. Najważniejsze z nich to kontrakt z firmą Veolia Water Systems rozpoczynający budowę beztlenowej oczyszczalni ścieków oraz kontrakt z firmą Elektrobudowa SA na budowę zasilania elektroenergetycznego tej Wytwórni. W latach 2009 i 2010 realizowane będą prace związane z podpisanymi kontraktami. Uruchomiony ponadto zostanie proces inwestycyjny modernizacji ujęcia wody wiślanej oraz modernizacja instalacji dekarbonizacji wody. W Spolanie a.s. przygotowano w ciągu ostatniego roku program modernizacji instalacji zmierzający do rewitalizacji elektrociepłowni, umożliwiający przy tym wzrost produkcji energii elektrycznej we własnym źródle. Program ten stanowi element strategii rozwoju produkcji w instalacjach podstawowych. Celem modernizacji instalacji wodnościekowych jest ich dostosowanie do pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych. Program będzie realizowany, poczynając od roku

12 Pracownicy Celem polityki kadrowej Grupy ANWIL jest osiągnięcie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki jest możliwa dzięki podejmowaniu szeregu działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań, procedur, bądź dostosowywaniu już istniejących - do zmieniającego się otoczenia. Wszystkie działania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie aż do odejścia pracownika z firmy, mają na celu zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w firmie jak najlepszych. Struktura zatrudnionych w ANWILU SA na dzień roku ze względu na poziom wykształcenia średnie 56% 25% 15% wyższe 4% podstawowe zasadnicze zawodowe Struktura szkoleń w ANWILU SA w 2008 roku ze względu na średnią liczbę godzin szkolenia na jednego pracownika szkolenia z zakresu ISO szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe 2% 59% 28% szkolenia specjalistyczne i obowiązkowe 5% 6% szkolenia bhp podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych W ANWILU SA dla uzupełnienia kadr, w 2008 roku z zewnętrznego rynku pracy przyjęto 58 osób. W tym samym okresie ze świadczeń emerytalnych skorzystały 32 osoby. W efekcie stan zatrudnienia na roku w ANWILU SA ukształtował się na poziomie osób, a w Spolanie a.s. na poziomie 918 osób. Istotnym elementem prowadzonej w Grupie ANWIL polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. Duży nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej tak, aby sprawnie realizowała powierzane różnego rodzaju obowiązki. Corocznie inwestuje się w szkolenia zawodowe, specjalistyczne i doskonalące umiejętności ogólne pracowników. W ramach szkoleń, w ANWILU SA w 2008 roku swoje umiejętności rozwijało 938 pracowników. Całkowite koszty poniesione na szkolenia, liczone przeciętnie na zatrudnionego pracownika, wyniosły 579 złotych, a czas przeznaczony na szkolenia to przeciętnie 33 godziny. W Spolanie a.s. w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych, kursach i seminariach wzięło udział 622 pracowników. W Grupie ANWIL dużą uwagę przywiązuje się do systematycznej poprawy efektywności pracy pracowników. Jednym z narzędzi, stosowanych w tym celu od lat, jest System Ocen Pracowniczych, który jest także źródłem informacji umożliwiających: wyłonienie najlepszych pracowników do awansowania, tworzenie kadry rezerwowej/budowanie planu sukcesji, zebranie informacji o potrzebach w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników. Funkcjonujący System Ocen Pracowniczych jest ciągle usprawniany, aby uregulowania w nim zawarte były zawsze aktualne, przejrzyste i dostosowane do potrzeb Spółki. W 2008 roku po raz pierwszy dokonano ocen pracowniczych według nowej, wdrożonej w 2007 roku, procedury. Nowa procedura, oprócz zmian merytorycznych zobowiązała oceniających do wykorzystania narzędzia informatycznego w celu sporządzania Arkuszy Ocen. 18

13 Bezpieczeństwo Realizacja problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Grupie ANWIL jest traktowana na równi z wynikami ekonomicznymi. Głównym celem w tym zakresie jest uzyskiwanie najlepszych efektów ekonomicznych w taki sposób, aby działalność produkcyjna nie stwarzała zagrożeń dla pracowników, okolicznej ludności, majątku oraz środowiska naturalnego. Podstawą bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest zastosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT). Obowiązujący w przedsiębiorstwie system bezpieczeństwa tworzą środki techniczne oraz procedury organizacyjne, uruchamiane w trakcie zaistniałych awarii, a doskonalone w czasie ćwiczeń. ANWIL SA starannie i terminowo realizuje wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Firma wdrożyła: Program zapobiegania awariom, Wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy oraz opracowała Raport o bezpieczeństwie i uzyskała decyzję o jego zatwierdzeniu przez odpowiednie organy administracyjne. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze Spółki PROF-MED prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU SA. W ANWILU SA w 2008 roku nie odnotowano ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadków przy pracy. W zakresie chorób zawodowych odnotowano jedną chorobę zawodową - ubytek słuchu. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat ilość wypadków kształtowała się następująco: 2001r. - 16; 2002r. - 11; 2003r. - 11; 2004r. 12; 2005r. - 14; 2006r. 15; 2007r. 15, 2008r Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktyczną i zdrowotną przez lekarzy Spółki PROF-MED. W 2008 roku w przychodni wdrażano liczne programy profilaktyczne oraz prowadzona była akcja uświadamiająca o prawidłowym żywieniu i higienie pracy. W 2008 roku w Spolanie a.s. odnotowano 13 wypadków przy pracy w porównaniu do 15 odnotowanych w 2007 roku. Podjęte w ostatnim okresie działania zmierzające do udoskonalenia procedur dotyczących dbałości o bezpieczeństwo pracowników przyniosły efekty w postaci nie tylko zmniejszenia ilości wypadków, ale również chorób zawodowych. 19

14 System Zarządzania Jakością (SZJ) wg EN ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością (SZJ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z wymaganiami europejskiej normy EN ISO 9001:2000. Potwierdzenie zgodności poprzez certyfikat wydane zostało przez niemiecką organizację certyfikującą TÜV CERT. Aktualne dokumenty certyfikacyjne (certyfikat główny i tzw. podcertyfikaty), ważne do roku, wystawiła jednostka certyfikująca TÜV Rheinland Polska / TÜV Rheinland Group, a ich kopie zawierające wszystkie szczegółowe dane oraz wersje obcojęzyczne są dostępne na serwerze wewnętrznym ANWILU SA. Priorytety ANWILU SA w zakresie zarządzania jakością określa Polityka jakości ANWILU SA sformułowana przez Generalnego Dyrektora, której treść jest poddawana okresowemu przeglądowi i w chwili obecnej jest aktualna. W odniesieniu do priorytetów określonych w Polityce jakości ANWILU SA na każdy kolejny rok jest opracowywany Program jakości zatwierdzany przez Generalnego Dyrektora. Na podstawie obowiązującej umowy o certyfikację, w lutym 2009 roku firma TÜV Rheinland przeprowadzi II audit nadzoru w zakresie całego systemu zarządzania jakością. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) wg EN ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z normą EN ISO 14001:2004 i jest certyfikowany przez niemiecką organizację certyfikującą TÜV CERT (jednostka certyfikująca: TÜV Rheinland Industrie Service / TÜV Rheinland Group). Aktualny certyfikat ważny do roku i jego wersje obcojęzyczne oraz szczegółowe dane o dokumencie są dostępne na serwerze wewnętrznym Spółki. Kluczowe kierunki działań oraz zobowiązania ANWILU SA wobec środowiska naturalnego określono w Polityce środowiskowej ANWILU SA. W odniesieniu do kluczowych kierunków określonych w Polityce środowiskowej ANWILU SA, na każdy kolejny rok jest opracowywany Program zarządzania środowiskowego zatwierdzany przez Generalnego Dyrektora. Na podstawie obowiązującej umowy o certyfikację w lutym 2009 roku firma TÜV Rheinland przeprowadzi II audit nadzoru w zakresie całego systemu zarządzania środowiskowego. Nadzór nad SZJ i SZŚ Bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem, koniecznymi modyfikacjami i doskonaleniem SZJ i SZŚ sprawuje Pełnomocnik ds. SZJiŚ podporządkowany bezpośrednio Generalnemu Dyrektorowi. Kluczowym narzędziem w nadzorowaniu systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego są audity wewnętrzne, realizowane wg harmonogramu zatwierdzanego na każdy rok oraz nadzoru (kontrolne), realizowane przez auditorów firmy TÜV Rheinland. W celu dokonania oceny funkcjonujących systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz podjęcia stosownych decyzji dotyczących doskonalenia, najwyższe kierownictwo ANWILU SA przeprowadza coroczne przeglądy tych systemów. Spolana a.s. posiada certyfikat QMS (wg ISO 9001:2000) i certyfikat EMS (wg ISO 14001:2004) wystawione przez TÜV NORD. W październiku 2008 roku audytorzy TÜV NORD przeprowadzili audit kontrolny QMS, który potwierdził ważność tego certyfikatu. Stan na r. 20

15 Inwestycje i rozwój Działalność inwestycyjna ANWILU SA w roku 2008 koncentrowała się na realizacji inwestycji rozpoczętych w roku 2007 oraz nowych zadaniach zgodnie z planem rozwoju. Do najważniejszych kontynuowanych w 2008 roku należały: zwiększenie zdolności produkcyjnej wytwórni chlorku winylu i polichlorku winylu do 340 kt/r (inwestycja ta będzie kontynuowana w 2009 roku) oraz zwiększenie zdolności produkcyjnej instalacji nawozowych. Zadania te składały się z szeregu mniejszych przedsięwzięć i realizowane były etapowo przynosząc stopniowe przyrosty zdolności. W zadaniach rozpoczynanych w 2008 roku główne pozycje to: budowa nowej instalacji tlenowni oraz doprowadzenie mediów do wytwórni PTA. To ostatnie zadanie ma na celu zaopatrywanie budowanej przez PKN ORLEN S.A. (w sąsiedztwie naszej firmy) wytwórni PTA we wszystkie niezbędne media energetyczne i niektóre surowce pomocnicze. Składa się ono z kilku mniejszych zadań, takich, jak: nowa oczyszczalnia ścieków, nowa rozdzielnia elektryczna, węzeł produkcji wodoru oraz sieć rurociągów pary, wód, gazów technicznych, itp. Nowa instalacja tlenowni o większej wydajności zastąpi istniejącą instalację, która jest wyeksploatowana (pracuje od 30 lat) i ma za małą wydajność w stosunku do obecnych potrzeb ANWILU SA i innych firm zlokalizowanych na terenie Spółki. Istotnym osiągnięciem naszej firmy z zakresu ochrony środowiska było zrealizowane z sukcesem zadanie: redukcja emisji podtlenku azotu, które było pierwszą w polskim przemyśle chemicznym realizacją projektu w ramach mechanizmu joint implementation. Łączne wydatki w roku 2008 na przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu inwestycji we własne aktywa produkcyjne ANWILU SA zamknęły się kwotą około 174,1 mln zł. W obszarze inwestycji kapitałowych w roku 2008 zakończono proces przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad spółką zależną Spolana a.s. w Republice Czeskiej. Odkupiony został pakiet akcji tej firmy od PKN ORLEN S.A. oraz przeprowadzono z powodzeniem proces przymusowego wykupu akcji od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. W rezultacie tych transakcji ANWIL SA jest obecnie właścicielem 100% pakietu akcji Spolany a.s. 21

16 Ochrona środowiska naturalnego Od szeregu lat ANWIL SA realizuje doktrynę, iż przyrody nie chronimy po coś czy dla czegoś, jej ochrona jest naszą moralną powinnością. Prowadząc biznes odpowiedzialny społecznie opieramy się w swoich działaniach na przesłaniu: ochrona obecnych i przyszłych pokoleń. Zasadność takiego podejścia do spraw środowiska naturalnego potwierdza opublikowany w marcu 2008 roku sondaż przeprowadzony przez Eurobarometr, w którym ponad 2/3 obywateli Europy opowiada się za podejmowaniem decyzji dotyczących środowiska naturalnego na poziomie Unii Europejskiej. Badanie potwierdza, że wśród mieszkańców UE wzrasta świadomość na temat wpływu środowiska naturalnego na jakość życia: zdaniem 80% respondentów stan środowiska wpływa na jakość życia, a ochrona przyrody zależy także od ich własnych działań. Pod względem ekologicznym, Europejczyków najbardziej niepokoi 5 problemów. Są to: zmiany klimatyczne; zanieczyszczenie wody oraz powietrza; katastrofy powodowane przez człowieka; zawartość substancji chemicznych w produktach codziennego użytku. ANWIL SA na wystawie towarzyszącej Konferencji Stron UNFCCC COP14 w Poznaniu. Prezentowany projekt: Ograniczenie emisji N 2 O w ANWILU SA. Inwestycja zrealizowana w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń Protokołu z Kioto. 22

17 Na pytanie, czy ochrona środowiska stoi na przeszkodzie w osiąganiu dobrych wyników gospodarczych i motywuje do innowacji, prawie 2/3 ankietowanych (63%) odpowiedziało pozytywnie. Równie wielu respondentów (64%) było zdania, że ochronie środowiska naturalnego należy przyznać pierwszeństwo przed konkurencyjnością gospodarczą. Spółka posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie korzystania ze środowiska. Konsekwencją korzystania ze środowiska są ponoszone przez ANWIL SA opłaty, które w roku 2008 były niższe w stosunku do roku 2007 o 27,8%, przy jednoczesnym wzroście jednostkowych stawek opłat, średnio o 1,2%. W strukturze opłat nadal dominującym elementem korzystania ze środowiska pozostaje wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przy czym podobnie jak w roku 2007 największy wpływ na jej wielkość miała emisja zanieczyszczeń z instalacji produkcji nawozów azotowych (ok. 56%). W roku 2008 w stosunku do roku 2007 odnotowano: 14% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych; 38% obniżenie emisji gazów. Wskaźnik sumarycznej emisji zanieczyszczeń (bez CO 2 ) do powietrza na tonę wyrobów podstawowych spadł z 3,40 kg/mg w 2007 roku do 3,28 kg/mg w roku Cechą charakterystyczną emitowanych przez ANWIL SA zanieczyszczeń jest przeważający udział substancji gazowych, w stosunku do zanieczyszczeń pyłowych. W roku 2008 uzyskano względem roku 2007 radykalne (14%) zmniejszenie wielkości emisji pyłów do powietrza, wynikające ze zwiększenia udziału gazu w paliwie wykorzystywanym w Elektrociepłowni. Znaczą (38%) redukcję emisji gazów osiągnięto natomiast dzięki inwestycjom w urządzenia redukcji tlenków azotu (NO, NO 2 ) oraz podtlenku azotu (N 2 O) na instalacji produkcji kwasu azotowego. W zakresie gospodarki odpadami faktem, zasługującym na podkreślenie jest pełne wywiązanie się ANWILU SA z obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) stanowiącym, iż Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 roku. W październiku 2008 roku ANWIL SA przekazał do Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowaną informację o wykorzystywanych PCB, potwierdzającą, iż na terenie ANWILU SA nie występują już (tzn. nie są eksploatowane, bądź wyłączone z użytkowania) urządzenia zawierające PCB. Inwestycje proekologiczne zrealizowane w 2008 roku. Poniżej przedstawione zostały działania zrealizowane w 2008 roku, które ujęte zostały w Programach Zarządzania Środowiskowego: 1. Redukcja emisji gazów cieplarnianych - wdrożenie technologii katalitycznej redukcji podtlenku azotu. Zakładany efekt - zmniejszenie w latach emisji podtlenku azotu o 3,5 mln ton w przeliczeniu na dwutlenek węgla. 2. Przebudowa układu niszczenia chloru. Zakładany efekt - zmniejszenie o 400 Mg ilości chlorków odprowadzanych do środowiska w skali roku. 3. Modernizacja ciągu uzdatniania kondensatów na Demi II. Zakładany efekt - zmniejszenie w stosunku do stanu obecnego zużycia kwasu solnego i ługu sodowego o 80% oraz ilości odprowadzanych ścieków o 85%. Zadanie zakończone w I kwartale 2009 roku. 4. Budowa dźwiękochłonnej kabiny dla obsługi wytłaczarek. Zakładany efekt - obniżenie poziomu narażenia na hałas do warunków normatywnych, to jest poniżej 85 db. 23

18 5. Zakup nowej drukarki fleksograficznej z usadowieniem jej w linii z instalacją do produkcji folii trzywarstwowej. Zakładany efekt - ograniczenie powstawania odpadów o około 200 Mg/rok od momentu uruchomienia urządzenia. Zadanie zostało zakończone w I kwartale 2009 roku. W Spółce Spolana a.s. w 2008 roku nie przekroczono żadnych limitów wyznaczonych przez prawo, nie było też żadnych nadzwyczajnych wydarzeń sklasyfikowanych jako awarie. Przeciwko Spółce nie wytoczono także żadnych spraw sądowych. Na kolejne cztery lata firmie przedłużono prawo posługiwania się logo Odpowiedzialność i Troska Responsible Care. Tytuł dla ANWILU SA: Firma Bliska Środowisku laur ogólnopolskiego konkursu proekologicznego pod patronatem Ministra Środowiska. 24

Grupa Kapitałowa ANWIL

Grupa Kapitałowa ANWIL Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza.

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Kalendarium Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Marzec Powołanie uchwałą Rady Nadzorczej Prezesa Zarządu Pana Macieja Trojnarskiego. Kwiecień Zajęcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji

SPIS TREŚCI. Polityka dotyczy następujących kwestii: Jørgen Buhl Rasmussen prezes i dyrektor generalny. 1. Systemu i dokumentacji Ochrona środowiska odgrywa istotną rolę w naszej działalności. Większość surowców i składników naszych produktów pochodzi prosto z natury. Trwały sukces naszej firmy jest więc bezpośrednio związany ze

Bardziej szczegółowo

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji "od projektu do efektu".

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od projektu do efektu. O nas Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie istnieje od roku 1992, jednak tradycje firmy na Pomorzu Środkowym sięgają 1959 roku. Od wielu lat z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata w obszarze ochrony środowiska Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG na lata 2009-2015 w obszarze środowiska Biuro Ochrony Środowiska w Departamencie Inwestycji W obszarze CSR nie startujemy od zera!!!!

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE

Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ( PGE, Spółka ) informuje, że w dniu 6

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce

Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce Przemysł cementowy w Polsce, pod względem wielkości produkcji znajduje się na siódmym miejscu wśród europejskich producentów cementu. Głęboka modernizacja techniczna, jaka miała

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU

PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE NAWOZÓW MINERALNYCH W KONTEKŚCIE OCHRONY KLIMATU WERBKOWICE, 23 czerwca 2016 r. Martin Todorow, dr inż. Krzysztof Dziuba Prezentacja została wykonana w ramach projektu nr BIOSTRATEG1/271322/3/NCBR/2015

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada

Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada Miasto Wągrowiec posiada scentralizowany, miejski system ciepłowniczy oparty na źródle gazowym. Projekt Nowa Energia Dla Wągrowca zakłada modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej w oparciu o źródła

Bardziej szczegółowo

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Polityka w zakresie ochrony środowiska (Zatwierdzona na posiedzeniu Rady Dyrektorów nr 2/2013 dnia 22 lutego 2013 r.) Wersja poprawiona nr 1 (Zatwierdzona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie

BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie BAROMETR RYNKU ENERGII RWE najbardziej przyjazne rynki energii w Europie Janusz Moroz Członek Zarządu RWE Polska 17. listopada 2011 RWE company name 17.11.2011 PAGE 1 Barometr Rynku Energii RWE narzędzie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1

POLITYKA FIRMY KEMIPOL D 0/1 KEMIPOL Sp. z o.o. jest spółką założoną w roku 1990, w oparciu o prawo polskie, której Udziałowcami są następujące osoby prawne: KEMIRA KEMI AB, Helsingborg, Szwecja (51% udziałów) Z-dy Chemiczne POLICE

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego

Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Responsible Care globalna inicjatywa przemysłu chemicznego Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego 1984r. CEFIC 1992r. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Adam Wasiak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Sękocin, 24 października 2013 Przesłanki do budowy i wdrożenia Strategii

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY ul. Rakowiecka 32, 02-532 Warszawa tel/fax:+48 (22) 542 11 84; tel: (22) 542-11-61; 542-11-79 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Warunki makroekonomiczne w 2007 r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl

Oferta szkoleń i doradztwa SPUR-EKO.pl SPUR-EKO.PL to firma rodzinna świadcząca usługi w zakresie szkoleń i doradztwa w obszarach: języka angielskiego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, funduszy

Bardziej szczegółowo

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma

Strategia. Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma Strategia Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma 2015 2018 STRATEGIA CSR GRUPY POLPHARMA W swojej działalności kierujemy się wartościami etycznymi i ustanowionymi standardami etycznego postępowania.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES:

RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: RAPORT SPOŁECZNY NAUTY TURBO ZA OKRES: styczeń-październik 2014 Cykl raportowania: dwuletni Osoba kontaktowa/kontakt w sprawie pytań dot. zawartości niniejszego raportu: Edward Grześkowiak Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto?

Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Zrównoważona gospodarka energetyczna czy warto? Warszawa, 6 marzec 2014r. BOŻENA HERBUŚ - Lider Koalicji NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI tel. +48 (34) 370 75 06 e-mail: bherbus@czestochowa.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA A P T C Z N Y Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Warunki makroekonomiczne w r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ergo energy to: www.ergoenergy.pl

ergo energy to: www.ergoenergy.pl ergo energy to: Sprzedaż energii elektrycznej na terenie całego kraju. Lider w implementacji nowatorskich rozwiązań. Realizacja projektów w ramach programów unijnych. Realizacja programów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC Starszy Inżynier Procesu Majdański Piotr Konferencja: 1 czerwca 2015 rok-nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych. Nie przeocz swoich obowiązków. Maj 2014 Agenda

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens

Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Wyniki finansowe za IV kwartał 2013 roku oraz strategia na lata 2014-2016 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens 05 03 2014, Warszawa 2 Skład akcjonariatu na dzień 05.03.2014r. 3 Sezonowość przychodów

Bardziej szczegółowo