List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas Kalendarium Wydarzeń Energetyka 22 Rozwój 24 26

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26"

Transkrypt

1 2010 Raport Roczny

2

3 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas Kalendarium Wydarzeń 2010 Nasze Produkty: Tworzywa, Nawozy Azotowe, Chemikalia 20 Energetyka 22 Rozwój Odpowiedzialność Społeczna Ochrona Środowiska 30 Pracownicy CZĘŚĆ FINANSOWA Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL 38 Bilans Przypisy do Bilansu Rachunek Zysków i Strat Przypisy do Rachunku Zysków i Strat Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami sprawuje pieczę nad działalnością Spółki oraz nadzoruje działania jej Zarządu. Szczególnym zainteresowaniem Rady objęta jest realizacja przez ANWIL S.A. strategii, której podstawowym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz niestabilnych warunków makroekonomicznych rok 2010 okazał się dobrym okresem dla Spółki, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. Obecnie ANWIL S.A. jest jedną z najbardziej wartościowych firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce, a przeprowadzone w Spółce w ostatnich miesiącach inwestycje ugruntowały jej silną pozycję nie tylko na polskim, ale i na europejskim rynku. W 2010 roku, Spółka kontynuowała rozpoczęty w poprzednich latach program inwestycyjny oraz współuczestniczyła w realizacji projektu budowy przez PKN ORLEN Wytwórni Kwasu Tereftalowego - jednej z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym ostatnich lat. Zakończono budowę m. in. oczyszczalni ścieków, tlenowni oraz szeregu projektów infrastrukturalnych związanych z dostarczaniem mediów. Nowe instalacje będą pracowały na potrzeby ANWILU oraz kompleksu przemysłowego zlokalizowanego na terenie administrowanym przez ANWIL, a zastosowane nowoczesne rozwiązania przyczynią się do poprawy efektywności. Także w pobliżu ANWILU planowana jest kolejna ważna inwestycja PKN ORLEN - budowa elektrowni gazowej, pracującej na potrzeby krajowej sieci energetycznej. Prace przygotowawcze są zaawansowane, a uruchomienie planowane jest w 2015 roku. Skupienie wokół ANWILU wciąż rozszerzającej się strefy przemysłowej daje możliwość stabilnego rozwoju zarówno samej Spółce, jak i podmiotom z jej Grupy Kapitałowej. W 2010 roku kontynuowane były także programy optymalizacyjne, stanowiące odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed Spółką współczesna gospodarka i zmieniające się otoczenie biznesowe. Programy te dotyczyły w głównej mierze procesów zarządzania zasobami Spółki, a ich rezultatem będzie bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów. W 2010 roku kontynuowano proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, w ramach którego dokonano zbycia udziałów w spółkach SK Eurochem i ARBUD oraz APEX-ELZAR. Dodatkowo, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju, Spółka realizowała również projekty, których celem było obniżenie energochłonności pracujących instalacji, szczególnie nawozowych. W imieniu Rady Nadzorczej wyrażam przekonanie, że dobre wyniki osiągnięte w roku 2010 tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Marek Serafin Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWIL S.A.

5

6 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Miniony rok, którego rezultaty prezentujemy Państwu w Raporcie Rocznym 2010, Grupa ANWIL zakończyła zyskiem netto wynoszącym ponad 46 mln zł. Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że przyszło nam w ubiegłym roku zmagać się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, który w znacznym stopniu dotknął sektor chemiczny, ale również z istotnymi problemami w obszarze własnej działalności produkcyjnej. Nasze wyniki pokazują, że w maksymalnym stopniu wykorzystaliśmy poprawę na rynku, jaka nastąpiła w drugiej połowie roku Efekty finansowe byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie awaria na instalacji elektrolizy chloru. Należy podkreślić, że - wobec zaistniałej sytuacji - podjęliśmy wielokierunkowe, wzmożone działania, dzięki którym udało się nam zminimalizować wpływ skutków tej awarii zarówno na nasze rezultaty, jak i na współpracę z naszymi partnerami handlowymi. Ubiegły rok był okresem kontynuacji prac nad zwiększaniem wartości naszej firmy w zakresie organizacji i zarządzania Spółką oraz poziomu zaawansowania technologicznego. Podjęte zostały intensywne działania mające na celu dokonanie restrukturyzacji służb wsparcia, dzięki czemu standardy Spółki zostały lepiej dostosowane do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Zadaniem nowych zespołów, utworzonych z wysoko wyspecjalizowanych pracowników, jest poprawa efektywności realizowanych procesów z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Należy zauważyć, że w efekcie działań zrealizowanych w ramach programu inwestycyjnego w 2010 roku, nie tylko podniesie się poziom techniczny instalacji, ale także nastąpi zminimalizowanie wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko naturalne. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając jednocześnie pełną świadomość, iż nadal przyjdzie nam funkcjonować w wymagających warunkach gospodarki stabilizującej się po kryzysie. Jednak długofalowy wzrost wartości Spółek Grupy ANWIL z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju jest i pozostanie naszym priorytetem, któremu podporządkujemy wszystkie nasze wysiłki. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować naszym Akcjonariuszom za wsparcie, jakiego udzielili nam w trakcie realizacji naszych przedsięwzięć. Naszym klientom i partnerom biznesowym przekazuję szczególne podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzyli, wyrażając jednocześnie nadzieję na równie owocną współpracę w kolejnych latach. Wszystkim pracownikom ANWILU S.A. dziękuję za zaangażowanie, które umożliwiło osiągnięcie tegorocznych wyników. Z wyrazami szacunku Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu ANWIL S.A.

7

8 biznes i troska o środowisko

9 Zarząd Stan na r. (od prawej) Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Tomasz Zieliński Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Krzysztof Kamiński Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

10 Rada Nadzorcza Stan na r. Przewodniczący Marek Serafin przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Wiceprzewodniczący Robert Jasiński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Sekretarz Jacek Kowalewski przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Członkowie Jacek Czapliński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Magdalena Drabińska przedstawiciel Skarbu Państwa Struktura Akcjonariatu Stan na r. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku 90,35% kapitału zakładowego Akcjonariat rozproszony 5,50% kapitału zakładowego ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku 4,15% kapitału zakładowego Schemat Organizacyjny Dyrektor Finansowy Dyrektor Techniczny WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD GENERALNY DYREKTOR Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Dyrektor Kompleksu Tworzyw Sztucznych Dyrektor Kompleksu Nawozowego

11 Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona najbardziej znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANY a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. REMWIL jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo- -Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWILU S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami oferując oprócz własnych nawozów również nawozy produkowane przez ANWIL S.A. CHEMEKO Sp. z o.o. Spółka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. Wykonuje usługi w zakresie badania, monitorowania, definiowania i wdrażania zmian w zakresie ochrony środowiska. Spółka zajmuje się także opracowywaniem projektów technicznych. 4 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki zakres usług specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO DRÓG Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Spółka zajmuje się robotami budowlanymi, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych. W roku 2010 zmianie uległ skład GK ANWIL. ANWIL S.A. zbył posiadane pakiety udziałów w spółce stowarzyszonej: PPHU Arbud Sp. z o.o. oraz w spółce SK EUROCHEM Sp. z o.o. W grudniu 2010 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziałów APEX - ELAZR Sp. z o.o. Umowa ta stała się wiążąca roku.

12 nowoczesna i bezpieczna technologia

13 O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Polsce kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, kaprolaktam, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej ORLEN, największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: ton PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz system zarządzania środowiskowego, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz Dziewięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby.

14 Kalendarium wydarzeń 2010 STYCZEŃ Rejestracja nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana firmy Spółki z Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna na ANWIL Spółka Akcyjna. MAJ Otrzymanie przez ANWIL S.A. honorowego tytułu Sponsora Głównego sezonu 2009/2010 w dziedzinie kultury. Zdobycie przez drużynę koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek tytułu Wicemistrza Polski. Jest to już ósmy wicemistrzowski tytuł w historii klubu. CZERWIEC XV konferencja POLANVIL w Rynie: produkcja, dystrybucja i przetwórstwo PCW Otrzymanie przez ANWIL S.A. kolejnego, Dziewiątego Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Awaria instalacji elektrolizy w Zakładzie Chloru i Ługu Sodowego - ogłoszenie Siły Wyższej. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWILU S.A. zakończenie roku obrotowego 2009 Powołanie przez Radę Nadzorczą - Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję w następującym składzie: Remigiusz Paszkiewicz Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Krzysztof Kamiński Członek Zarządu. SIERPIEŃ Coroczne spotkanie przedstawicieli Kompleksu Nawozowego z partnerami handlowymi w Jastrzębiej Górze. WRZESIEŃ Powołanie przez Radę Nadzorczą z dniem 1 października 2010 roku. Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu i Tomasza Zielińskiego na Członka Zarządu. PAŹDZIERNIK Ogłoszenie projektu zmian organizacyjnych w zakresie funkcji wsparcia w ANWILU S.A. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ANWILEM S.A. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Przedmiotem porozumienia są m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości. LISTOPAD Przyjęcie przez Zarząd Spółki nowego Modelu struktury organizacyjnej ANWILU S.A.. Uhonorowanie ANWILU S.A. po raz trzeci przez magazyn Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN tytułem Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie, za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

15 czas efektywnych działań i dynamicznego rozwoju

16 istotny udział w rynku PCW

17 Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast polichlorek z Neratovic sprzedawany jest pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją produkowanych na obydwu instalacjach poszczególnych gatunków polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. W 2010 roku koniunktura gospodarcza zarówno w Polsce i Czechach, jak i w innych krajach europejskich (szczególnie w Niemczech i na Ukrainie), mimo poprawy, wciąż daleka była od wyników sprzed kryzysu finansowego, co przekładało się na wielkość zapotrzebowania na PCW. Początek roku był bardzo trudny, również z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W kolejnych miesiącach niekorzystne trendy z poprzednich dwóch lat powoli zaczęły się odwracać. Mniej więcej od połowy roku mieliśmy do czynienia z poprawiającą się koniunkturą w Europie i ze zdecydowanie większym popytem w Polsce. Niestety w wyniku awarii na instalacji elektrolizy w ANWILU S.A., pozytywne sygnały z rynku nie mogły zostać w pełni wykorzystane. W celu zminimalizowania ograniczeń w produkcji PCW, chlorku winylu i ługu sodowego, maksymalizowano produkcję w SPOLANIE a.s., oraz bazowano na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce i półprodukty. Sytuacja w zakresie popytu na PCW na rynku europejskim w ciągu kolejnych miesięcy uległa dalszej poprawie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacjach dotyczących wielkości sprzedaży oraz zapasów w Europie. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Najważniejszymi rynkami eksportowymi Grupy ANWIL są Niemcy, Ukraina, Włochy i Turcja. W czerwcu 2010 roku po raz piętnasty odbyła się konferencja POLANVIL promująca produkty Grupy ANWIL Polanvil i Neralit oraz przetworzone PCW. Liczny udział polskich i zagranicznych przetwórców oraz dystrybutorów PCW jest potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy ANWIL zarówno na rynku polskim, czeskim, jak i na rynkach zagranicznych. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.

18 POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2010 roku obserwowano większy wzrost gospodarczy w Europie Centralnej w porównaniu do Europy Zachodniej. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę miały przełożenie na wzrost produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami zbytu granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów granulatów dla aplikacji. W celu poszukiwania nowych obszarów zastosowań granulatów, służby marketingowe sukcesywnie odwiedzają targi i wystawy związane z przemysłem budowlanym i wyposażeniem wnętrz. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWILU S.A. ukierunkowane są na wzrastające wymagania coraz lepiej rozwiniętego przemysłu tworzyw. Grupa ANWIL jest obecnie jedynym producentem płyt z PCW na polskim i czeskim rynku. Uniwersalne własności polichlorku winylu pozwoliły na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w takich obszarach, jak: reklama, przemysł i budownictwo. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem właściwości płyt do potrzeb rynku. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PCW i gwarantuje w związku z tym swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach, zaś sam ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Dzięki konsolidacji obszaru tworzywowego w ANWILU S.A., w 2010 roku w konferencji POLANVIL w Rynie wzięli udział również klienci reprezentujący przetwórstwo, co niewątpliwie przyczyniło się do uatrakcyjnienia formuły tej imprezy. ANWIL S.A. uczestniczy ponadto w charakterze Członka Wspierającego w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

19 KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANIE a.s. (w tonach) Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo daje się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). Od 2009 roku poprawia się koniunktura na rynku kaprolaktamu i poliamidów. W 2010 roku silny popyt i rekordowo wysokie ceny w Azji skutkowały zwiększonym eksportem z Europy do tego regionu, a tym samym ograniczały podaż w naszym regionie. Silny popyt na rynku poliamidu 6, napędzany głównie przez sektor tekstylny, utrzymywał ceny na wysokim poziomie. Obserwuje się również stopniową odbudowę branży motoryzacyjnej. Główne kierunki eksportu kaprolaktamu w 2010 roku ze SPOLANY a.s. to: Polska, Chiny, Szwajcaria, Włochy, Belgia i Niemcy. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie na najbliższe lata to maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL S z siarką Siarczan amonu Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL z magnezem oraz CANWIL S z siarką, a także siarczan amonu. W 2010 roku w ANWILU S.A. zostało wyprodukowanych łącznie około 907 tysięcy ton nawozów azotowych. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. sprzedawane są głównie na rynku krajowym. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej (Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Irlandia). Siarczan amonu produkowany w SPOLANIE a.s. sprzedawany był głównie w Czechach, Polsce, Austrii i na Węgrzech. W 2010 roku, szczególnie w jego pierwszej połowie, sytuacja na rynku nawozowym była dość trudna. Wysokie ceny gazu dla polskich producentów determinowały stosunkowo wysoki import nawozów azotowych z krajów ościennych. Niekorzystne warunki pogodowe oraz niskie ceny zbóż spowodowały ograniczenie popytu na nawozy. Od połowy roku sytuacja uległa znacznej poprawie. Dodatkowo pod koniec 2010 roku

20 rolnicy zaczęli otrzymywać dopłaty z funduszy unijnych, co przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na nawozy. Sukcesywnie następowała poprawa koniunktury na rynku nawozowym. W wyniku mniejszej podaży i wzrostu cen na rynkach światowych nastąpiło również odbudowanie rynków eksportowych. Nawozy produkowane w ANWILU S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż nawozów na terenie całego kraju. Działania wspomagające sprzedaż nawozów na rynku krajowym prowadzą Przedstawiciele Regionalni ANWILU S.A. W ramach realizacji powierzonych zadań prowadzone są działania promocyjne nawozów takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWILU S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami saletrą amonową i CANWILEM. ANWIL S.A. będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe przystąpił do programu Opieka nad Produktem. W 2008 roku uzyskał certyfikat tego Programu. Produkowane nawozy spełniają wymagania prawne, a Programem objęte są wszystkie działania związane z wytwarzaniem nawozów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskania surowców po zastosowanie nawozów. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól techniczna Chlor Podchloryn sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez Grupę ANWIL pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 30% i 50% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). ANWIL S.A jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej, która produkuje chlor i NaOH metodą membranową. Atutem tej metody jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu oraz fakt, iż jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Wodorotlenek sodu w SPOLANIE a.s. produkowany jest na instalacji elektrolizy metodą rtęciową. W roku 2010 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWILU S.A. i SPOLANY a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne i sprzedaży oraz lokalizację produkcji. Powiązania produktowe ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. w 2010 roku przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych skutków awarii instalacji elektrolizy we Włocławku.

21 Na początku 2010 roku w Europie nie nastąpiły istotne zmiany pod względem podaży i popytu wodorotlenku sodu. Na rynku utrzymywała się nadwyżka towaru. Zapotrzebowanie wzrastało sukcesywnie w związku z zwiekszajacym się zapotrzebowaniem między innymi przemysłu aluminiowego, fosforanów, ale przede wszystkim przemysłu celulozowo-papierniczego. W połowie czerwca nastąpiło awaryjne wyłączenie elektrolizy we Włocławku, a w konsekwencji ogłoszenie Siły Wyższej, co skutkowało brakiem produkcji chloroalkaliów. Naszym stałym klientom zaproponowaliśmy pośrednictwo w dostarczaniu ługu ze SPOLANY a.s. W III kwartale sytuacja rynkowa uległa dalszej poprawie. Czasowe wyłączenia instalacji NaOH w Europie (problemy produkcyjne, strajki) spowodowały ograniczenie podaży wodorotlenku, a co za tym idzie znaczny wzrost notowań cenowych w IV kwartale. W naszej strategii stawiamy przede wszystkim na sprzedaż ługu sodowego na rynkach lokalnych, tj. polskim i czeskim. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich, natomiast z Neratovic na rynki niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne, nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo podażowej, kierowane są na rynki zamorskie Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWILU S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. Pozostałe chemikalia WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANY a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2010 roku. Znaczny popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA oraz wyższe koszty ponoszone przez wschodnich producentów wpływały na wzrost notowań, umożliwiając sprzedaż po atrakcyjnych cenach. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Kwas azotowy techniczny Wodę amoniakalną Kwas solny

22 gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych

23 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWILU S.A. oraz w SPOLANIE a.s.. Instalacje te wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania media energetyczne takie, jak: energia cieplna w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energia elektryczna. Ponadto w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWILU S.A., jak i w SPOLANIE a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. W 2010 roku ANWIL S.A. zakończył realizację szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z dostawą mediów energetycznych do nowobudowanej przez PKN ORLEN S.A. Wytwórni Kwasu Tereftalowego. W ramach tego zadania zmodernizowane zostało ujęcie wody wiślanej i instalacje dekarbonizacji i demineralizacji wody, wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, rozdzielnię elektryczną oraz estakadę wraz z kompletem rurociągów przesyłowych. W roku 2010 rozpoczęto proces przygotowania inwestycji związanej z budową nowego bloku gazowo-parowo w technologii CCGT. Celem tego zamierzenia inwestycyjnego jest zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWILU S.A. urządzeń, które nie będą w stanie bez poważnych nakładów inwestycyjnych - zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Nowy blok zagwarantuje ponadto uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W SPOLANIE a.s. przygotowano w ciągu ostatniego roku program modernizacji instalacji zmierzający do rewitalizacji elektrociepłowni, umożliwiający przy tym wzrost produkcji energii elektrycznej we własnym źródle. Program ten przygotowano jako element strategii rozwoju produkcji w instalacjach podstawowych. Przygotowano także program modernizacji instalacji wodnościekowych w celu dostosowanie icdo pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych.

24 Rozwój W roku 2010 były kontynuowane trzy istotne zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, to jest: Budowa nowej instalacji tlenowni Doprowadzenie mediów do wytwórni PTA Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym Budowa nowej instalacji tlenowni została zakończona, przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny i w listopadzie rozpoczęto produkcję tlenu i azotu z podaniem tych gazów do sieci zakładowej. Na przełomie roku prowadzono stabilizację parametrów produkcji ciekłego argonu i przygotowania do testu gwarancyjnego, który przewidziany jest na początku roku Również realizacja zadania: Doprowadzenia mediów do wytwórni PTA została zakończona pomyślnie i wszystkie media zgodnie z potrzebami rozruchu wytwórni PTA zostały do niej dostarczone w uzgodnionych terminach. Poszczególne zadania z projektu: Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane były z różnym stopniem natężenia. Część z nich uległa opóźnieniu z uwagi na konieczność stosowania procedur przetargów publicznych, natomiast pozostała część jest realizowana zgodnie z harmonogramem, w tym budowa kotła pary 1.6 MPa na instalacji amoniaku została zakończona. Poza głównymi zadaniami zrealizowano szereg mniejszych z zakresu odtworzenia majątku, drobnych modernizacji i zakupu dóbr gotowych. Łączne wydatki CAPEX w roku 2010 wyniosły około 129 mln ZŁ.

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7

R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 R A P O R T E K O L O G I C Z N Y 2 0 0 7 Szanowni Czytelnicy! Jednym z celów zawartych w misji ANWILU SA jest dążenie do wzrostu wartości Spółki przy zachowaniu

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Spis treści 1. Podstawowe informacje na temat Spółki... 4 1.1. Opis Spółki... 4 1.2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca 2013 31 grudnia 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI 1. SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dariusz Krawczyk Artur Osuchowski Maciej Tybura Rada Nadzorcza Dr Jan Kulczyk Piotr Augustyniak Tomasz Mikołajczak Mariusz Nowak Artur Olech Wojciech Stramski Siedziba Spółki ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Raport Roczny 2014

Spis treści. Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Raport Roczny 2014 Spis treści 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 7 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki 10 Akcjonariusze T.C. Dębica S.A. 11

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe 2010 RAPORT ROCZNY 2010 Raport Roczny Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 do 31.12.2010 do 31.12.2009 do 31.12.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl

PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY ASTRUM BUSINESS PARK - nowa siedziba PROCHEM S.A. PROCHEM S.A. 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44c tel.: (+48 22) 32 60 100, fax: (+48 22) 32 60 101 www.prochem.com.pl RAPORT 2014 ROCZNY

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2012 roku 30 czerwca 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Sierpień 2013 SPIS TREŚCI 1. Organizacja Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A.... 3 1.1 Kapitał i akcjonariat

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy Apator. w 2014 roku. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator w 2014 roku 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 2 Spis treści 1. Przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności. Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Informacje o Grupie LOTOS S.A.... 4 1.1. Organizacja i zarządzanie w Grupie LOTOS S.A.... 5 1.1.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo