List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas Kalendarium Wydarzeń Energetyka 22 Rozwój 24 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26"

Transkrypt

1 2010 Raport Roczny

2

3 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas Kalendarium Wydarzeń 2010 Nasze Produkty: Tworzywa, Nawozy Azotowe, Chemikalia 20 Energetyka 22 Rozwój Odpowiedzialność Społeczna Ochrona Środowiska 30 Pracownicy CZĘŚĆ FINANSOWA Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL 38 Bilans Przypisy do Bilansu Rachunek Zysków i Strat Przypisy do Rachunku Zysków i Strat Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych

4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, Rada Nadzorcza zgodnie ze swoimi kompetencjami sprawuje pieczę nad działalnością Spółki oraz nadzoruje działania jej Zarządu. Szczególnym zainteresowaniem Rady objęta jest realizacja przez ANWIL S.A. strategii, której podstawowym celem jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Należy podkreślić, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz niestabilnych warunków makroekonomicznych rok 2010 okazał się dobrym okresem dla Spółki, co potwierdzają osiągnięte wyniki finansowe. Obecnie ANWIL S.A. jest jedną z najbardziej wartościowych firm sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej w Polsce, a przeprowadzone w Spółce w ostatnich miesiącach inwestycje ugruntowały jej silną pozycję nie tylko na polskim, ale i na europejskim rynku. W 2010 roku, Spółka kontynuowała rozpoczęty w poprzednich latach program inwestycyjny oraz współuczestniczyła w realizacji projektu budowy przez PKN ORLEN Wytwórni Kwasu Tereftalowego - jednej z największych inwestycji w europejskim przemyśle chemicznym ostatnich lat. Zakończono budowę m. in. oczyszczalni ścieków, tlenowni oraz szeregu projektów infrastrukturalnych związanych z dostarczaniem mediów. Nowe instalacje będą pracowały na potrzeby ANWILU oraz kompleksu przemysłowego zlokalizowanego na terenie administrowanym przez ANWIL, a zastosowane nowoczesne rozwiązania przyczynią się do poprawy efektywności. Także w pobliżu ANWILU planowana jest kolejna ważna inwestycja PKN ORLEN - budowa elektrowni gazowej, pracującej na potrzeby krajowej sieci energetycznej. Prace przygotowawcze są zaawansowane, a uruchomienie planowane jest w 2015 roku. Skupienie wokół ANWILU wciąż rozszerzającej się strefy przemysłowej daje możliwość stabilnego rozwoju zarówno samej Spółce, jak i podmiotom z jej Grupy Kapitałowej. W 2010 roku kontynuowane były także programy optymalizacyjne, stanowiące odpowiedź na wyzwania, jakie stawia przed Spółką współczesna gospodarka i zmieniające się otoczenie biznesowe. Programy te dotyczyły w głównej mierze procesów zarządzania zasobami Spółki, a ich rezultatem będzie bardziej efektywne wykorzystanie tych zasobów. W 2010 roku kontynuowano proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej, w ramach którego dokonano zbycia udziałów w spółkach SK Eurochem i ARBUD oraz APEX-ELZAR. Dodatkowo, mając na uwadze zasady zrównoważonego rozwoju, Spółka realizowała również projekty, których celem było obniżenie energochłonności pracujących instalacji, szczególnie nawozowych. W imieniu Rady Nadzorczej wyrażam przekonanie, że dobre wyniki osiągnięte w roku 2010 tworzą solidne podstawy do dalszego rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy. Marek Serafin Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWIL S.A.

5

6 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, Miniony rok, którego rezultaty prezentujemy Państwu w Raporcie Rocznym 2010, Grupa ANWIL zakończyła zyskiem netto wynoszącym ponad 46 mln zł. Osiągnięty wynik jest potwierdzeniem mocnej pozycji rynkowej i stabilnej sytuacji finansowej Spółki. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że przyszło nam w ubiegłym roku zmagać się nie tylko ze skutkami kryzysu gospodarczego, który w znacznym stopniu dotknął sektor chemiczny, ale również z istotnymi problemami w obszarze własnej działalności produkcyjnej. Nasze wyniki pokazują, że w maksymalnym stopniu wykorzystaliśmy poprawę na rynku, jaka nastąpiła w drugiej połowie roku Efekty finansowe byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie awaria na instalacji elektrolizy chloru. Należy podkreślić, że - wobec zaistniałej sytuacji - podjęliśmy wielokierunkowe, wzmożone działania, dzięki którym udało się nam zminimalizować wpływ skutków tej awarii zarówno na nasze rezultaty, jak i na współpracę z naszymi partnerami handlowymi. Ubiegły rok był okresem kontynuacji prac nad zwiększaniem wartości naszej firmy w zakresie organizacji i zarządzania Spółką oraz poziomu zaawansowania technologicznego. Podjęte zostały intensywne działania mające na celu dokonanie restrukturyzacji służb wsparcia, dzięki czemu standardy Spółki zostały lepiej dostosowane do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego. Zadaniem nowych zespołów, utworzonych z wysoko wyspecjalizowanych pracowników, jest poprawa efektywności realizowanych procesów z wykorzystaniem najlepszych praktyk. Należy zauważyć, że w efekcie działań zrealizowanych w ramach programu inwestycyjnego w 2010 roku, nie tylko podniesie się poziom techniczny instalacji, ale także nastąpi zminimalizowanie wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko naturalne. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, mając jednocześnie pełną świadomość, iż nadal przyjdzie nam funkcjonować w wymagających warunkach gospodarki stabilizującej się po kryzysie. Jednak długofalowy wzrost wartości Spółek Grupy ANWIL z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju jest i pozostanie naszym priorytetem, któremu podporządkujemy wszystkie nasze wysiłki. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować naszym Akcjonariuszom za wsparcie, jakiego udzielili nam w trakcie realizacji naszych przedsięwzięć. Naszym klientom i partnerom biznesowym przekazuję szczególne podziękowania za zaufanie, jakim nas obdarzyli, wyrażając jednocześnie nadzieję na równie owocną współpracę w kolejnych latach. Wszystkim pracownikom ANWILU S.A. dziękuję za zaangażowanie, które umożliwiło osiągnięcie tegorocznych wyników. Z wyrazami szacunku Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu ANWIL S.A.

7

8 biznes i troska o środowisko

9 Zarząd Stan na r. (od prawej) Remigiusz Paszkiewicz Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Tomasz Zieliński Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Krzysztof Kamiński Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

10 Rada Nadzorcza Stan na r. Przewodniczący Marek Serafin przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Wiceprzewodniczący Robert Jasiński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Sekretarz Jacek Kowalewski przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Członkowie Jacek Czapliński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Magdalena Drabińska przedstawiciel Skarbu Państwa Struktura Akcjonariatu Stan na r. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku 90,35% kapitału zakładowego Akcjonariat rozproszony 5,50% kapitału zakładowego ENERGA Spółka Akcyjna w Gdańsku 4,15% kapitału zakładowego Schemat Organizacyjny Dyrektor Finansowy Dyrektor Techniczny WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD GENERALNY DYREKTOR Dyrektor ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Dyrektor Kompleksu Tworzyw Sztucznych Dyrektor Kompleksu Nawozowego

11 Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2010 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona najbardziej znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANY a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. REMWIL jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. PrzedsiębiorstwoProdukcyjno-Handlowo- -Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWILU S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami oferując oprócz własnych nawozów również nawozy produkowane przez ANWIL S.A. CHEMEKO Sp. z o.o. Spółka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. Wykonuje usługi w zakresie badania, monitorowania, definiowania i wdrażania zmian w zakresie ochrony środowiska. Spółka zajmuje się także opracowywaniem projektów technicznych. 4 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki zakres usług specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO DRÓG Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Spółka zajmuje się robotami budowlanymi, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych. W roku 2010 zmianie uległ skład GK ANWIL. ANWIL S.A. zbył posiadane pakiety udziałów w spółce stowarzyszonej: PPHU Arbud Sp. z o.o. oraz w spółce SK EUROCHEM Sp. z o.o. W grudniu 2010 roku została podpisana warunkowa umowa sprzedaży udziałów APEX - ELAZR Sp. z o.o. Umowa ta stała się wiążąca roku.

12 nowoczesna i bezpieczna technologia

13 O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Polsce kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, kaprolaktam, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej ORLEN, największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: ton PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz system zarządzania środowiskowego, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz Dziewięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby.

14 Kalendarium wydarzeń 2010 STYCZEŃ Rejestracja nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zmiana firmy Spółki z Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna na ANWIL Spółka Akcyjna. MAJ Otrzymanie przez ANWIL S.A. honorowego tytułu Sponsora Głównego sezonu 2009/2010 w dziedzinie kultury. Zdobycie przez drużynę koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek tytułu Wicemistrza Polski. Jest to już ósmy wicemistrzowski tytuł w historii klubu. CZERWIEC XV konferencja POLANVIL w Rynie: produkcja, dystrybucja i przetwórstwo PCW Otrzymanie przez ANWIL S.A. kolejnego, Dziewiątego Diamentu do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Awaria instalacji elektrolizy w Zakładzie Chloru i Ługu Sodowego - ogłoszenie Siły Wyższej. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWILU S.A. zakończenie roku obrotowego 2009 Powołanie przez Radę Nadzorczą - Zarządu Spółki na kolejną VII kadencję w następującym składzie: Remigiusz Paszkiewicz Członek Zarządu p.o. Prezesa Zarządu, Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Krzysztof Kamiński Członek Zarządu. SIERPIEŃ Coroczne spotkanie przedstawicieli Kompleksu Nawozowego z partnerami handlowymi w Jastrzębiej Górze. WRZESIEŃ Powołanie przez Radę Nadzorczą z dniem 1 października 2010 roku. Remigiusza Paszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu i Tomasza Zielińskiego na Członka Zarządu. PAŹDZIERNIK Ogłoszenie projektu zmian organizacyjnych w zakresie funkcji wsparcia w ANWILU S.A. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ANWILEM S.A. a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. Przedmiotem porozumienia są m.in. wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości. LISTOPAD Przyjęcie przez Zarząd Spółki nowego Modelu struktury organizacyjnej ANWILU S.A.. Uhonorowanie ANWILU S.A. po raz trzeci przez magazyn Polish Market oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN tytułem Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie, za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce.

15 czas efektywnych działań i dynamicznego rozwoju

16 istotny udział w rynku PCW

17 Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast polichlorek z Neratovic sprzedawany jest pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją produkowanych na obydwu instalacjach poszczególnych gatunków polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. W 2010 roku koniunktura gospodarcza zarówno w Polsce i Czechach, jak i w innych krajach europejskich (szczególnie w Niemczech i na Ukrainie), mimo poprawy, wciąż daleka była od wyników sprzed kryzysu finansowego, co przekładało się na wielkość zapotrzebowania na PCW. Początek roku był bardzo trudny, również z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W kolejnych miesiącach niekorzystne trendy z poprzednich dwóch lat powoli zaczęły się odwracać. Mniej więcej od połowy roku mieliśmy do czynienia z poprawiającą się koniunkturą w Europie i ze zdecydowanie większym popytem w Polsce. Niestety w wyniku awarii na instalacji elektrolizy w ANWILU S.A., pozytywne sygnały z rynku nie mogły zostać w pełni wykorzystane. W celu zminimalizowania ograniczeń w produkcji PCW, chlorku winylu i ługu sodowego, maksymalizowano produkcję w SPOLANIE a.s., oraz bazowano na zewnętrznych źródłach zaopatrzenia w surowce i półprodukty. Sytuacja w zakresie popytu na PCW na rynku europejskim w ciągu kolejnych miesięcy uległa dalszej poprawie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w informacjach dotyczących wielkości sprzedaży oraz zapasów w Europie. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Najważniejszymi rynkami eksportowymi Grupy ANWIL są Niemcy, Ukraina, Włochy i Turcja. W czerwcu 2010 roku po raz piętnasty odbyła się konferencja POLANVIL promująca produkty Grupy ANWIL Polanvil i Neralit oraz przetworzone PCW. Liczny udział polskich i zagranicznych przetwórców oraz dystrybutorów PCW jest potwierdzeniem mocnej pozycji Grupy ANWIL zarówno na rynku polskim, czeskim, jak i na rynkach zagranicznych. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.

18 POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2010 roku obserwowano większy wzrost gospodarczy w Europie Centralnej w porównaniu do Europy Zachodniej. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę miały przełożenie na wzrost produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami zbytu granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów granulatów dla aplikacji. W celu poszukiwania nowych obszarów zastosowań granulatów, służby marketingowe sukcesywnie odwiedzają targi i wystawy związane z przemysłem budowlanym i wyposażeniem wnętrz. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWILU S.A. ukierunkowane są na wzrastające wymagania coraz lepiej rozwiniętego przemysłu tworzyw. Grupa ANWIL jest obecnie jedynym producentem płyt z PCW na polskim i czeskim rynku. Uniwersalne własności polichlorku winylu pozwoliły na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w takich obszarach, jak: reklama, przemysł i budownictwo. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem właściwości płyt do potrzeb rynku. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych dotyczących m.in. wyrobów na bazie PCW i gwarantuje w związku z tym swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach, zaś sam ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Dzięki konsolidacji obszaru tworzywowego w ANWILU S.A., w 2010 roku w konferencji POLANVIL w Rynie wzięli udział również klienci reprezentujący przetwórstwo, co niewątpliwie przyczyniło się do uatrakcyjnienia formuły tej imprezy. ANWIL S.A. uczestniczy ponadto w charakterze Członka Wspierającego w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.

19 KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANIE a.s. (w tonach) Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo daje się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). Od 2009 roku poprawia się koniunktura na rynku kaprolaktamu i poliamidów. W 2010 roku silny popyt i rekordowo wysokie ceny w Azji skutkowały zwiększonym eksportem z Europy do tego regionu, a tym samym ograniczały podaż w naszym regionie. Silny popyt na rynku poliamidu 6, napędzany głównie przez sektor tekstylny, utrzymywał ceny na wysokim poziomie. Obserwuje się również stopniową odbudowę branży motoryzacyjnej. Główne kierunki eksportu kaprolaktamu w 2010 roku ze SPOLANY a.s. to: Polska, Chiny, Szwajcaria, Włochy, Belgia i Niemcy. Główny cel, jaki Grupa ANWIL stawia sobie na najbliższe lata to maksymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i utrzymanie wysokiego poziomu eksportu. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL S z siarką Siarczan amonu Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL z magnezem oraz CANWIL S z siarką, a także siarczan amonu. W 2010 roku w ANWILU S.A. zostało wyprodukowanych łącznie około 907 tysięcy ton nawozów azotowych. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. sprzedawane są głównie na rynku krajowym. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej (Niemcy, Skandynawia, Wielka Brytania, Irlandia). Siarczan amonu produkowany w SPOLANIE a.s. sprzedawany był głównie w Czechach, Polsce, Austrii i na Węgrzech. W 2010 roku, szczególnie w jego pierwszej połowie, sytuacja na rynku nawozowym była dość trudna. Wysokie ceny gazu dla polskich producentów determinowały stosunkowo wysoki import nawozów azotowych z krajów ościennych. Niekorzystne warunki pogodowe oraz niskie ceny zbóż spowodowały ograniczenie popytu na nawozy. Od połowy roku sytuacja uległa znacznej poprawie. Dodatkowo pod koniec 2010 roku

20 rolnicy zaczęli otrzymywać dopłaty z funduszy unijnych, co przyczyniło się do wzrostu zapotrzebowania na nawozy. Sukcesywnie następowała poprawa koniunktury na rynku nawozowym. W wyniku mniejszej podaży i wzrostu cen na rynkach światowych nastąpiło również odbudowanie rynków eksportowych. Nawozy produkowane w ANWILU S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż nawozów na terenie całego kraju. Działania wspomagające sprzedaż nawozów na rynku krajowym prowadzą Przedstawiciele Regionalni ANWILU S.A. W ramach realizacji powierzonych zadań prowadzone są działania promocyjne nawozów takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWILU S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami saletrą amonową i CANWILEM. ANWIL S.A. będąc członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe przystąpił do programu Opieka nad Produktem. W 2008 roku uzyskał certyfikat tego Programu. Produkowane nawozy spełniają wymagania prawne, a Programem objęte są wszystkie działania związane z wytwarzaniem nawozów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskania surowców po zastosowanie nawozów. Nawozy azotowe z ANWILU S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól techniczna Chlor Podchloryn sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWILU S.A. i SPOLANY a.s Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez Grupę ANWIL pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 30% i 50% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). ANWIL S.A jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej, która produkuje chlor i NaOH metodą membranową. Atutem tej metody jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu oraz fakt, iż jest bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Wodorotlenek sodu w SPOLANIE a.s. produkowany jest na instalacji elektrolizy metodą rtęciową. W roku 2010 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWILU S.A. i SPOLANY a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne i sprzedaży oraz lokalizację produkcji. Powiązania produktowe ANWILU S.A. i SPOLANY a.s. w 2010 roku przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych skutków awarii instalacji elektrolizy we Włocławku.

21 Na początku 2010 roku w Europie nie nastąpiły istotne zmiany pod względem podaży i popytu wodorotlenku sodu. Na rynku utrzymywała się nadwyżka towaru. Zapotrzebowanie wzrastało sukcesywnie w związku z zwiekszajacym się zapotrzebowaniem między innymi przemysłu aluminiowego, fosforanów, ale przede wszystkim przemysłu celulozowo-papierniczego. W połowie czerwca nastąpiło awaryjne wyłączenie elektrolizy we Włocławku, a w konsekwencji ogłoszenie Siły Wyższej, co skutkowało brakiem produkcji chloroalkaliów. Naszym stałym klientom zaproponowaliśmy pośrednictwo w dostarczaniu ługu ze SPOLANY a.s. W III kwartale sytuacja rynkowa uległa dalszej poprawie. Czasowe wyłączenia instalacji NaOH w Europie (problemy produkcyjne, strajki) spowodowały ograniczenie podaży wodorotlenku, a co za tym idzie znaczny wzrost notowań cenowych w IV kwartale. W naszej strategii stawiamy przede wszystkim na sprzedaż ługu sodowego na rynkach lokalnych, tj. polskim i czeskim. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich, natomiast z Neratovic na rynki niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne, nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo podażowej, kierowane są na rynki zamorskie Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWILU S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. Pozostałe chemikalia WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANY a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co było szczególnie widoczne w drugiej połowie 2010 roku. Znaczny popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA oraz wyższe koszty ponoszone przez wschodnich producentów wpływały na wzrost notowań, umożliwiając sprzedaż po atrakcyjnych cenach. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Kwas azotowy techniczny Wodę amoniakalną Kwas solny

22 gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych

23 Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWILU S.A. oraz w SPOLANIE a.s.. Instalacje te wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania media energetyczne takie, jak: energia cieplna w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energia elektryczna. Ponadto w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWILU S.A., jak i w SPOLANIE a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. W 2010 roku ANWIL S.A. zakończył realizację szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z dostawą mediów energetycznych do nowobudowanej przez PKN ORLEN S.A. Wytwórni Kwasu Tereftalowego. W ramach tego zadania zmodernizowane zostało ujęcie wody wiślanej i instalacje dekarbonizacji i demineralizacji wody, wybudowano nową oczyszczalnię ścieków, rozdzielnię elektryczną oraz estakadę wraz z kompletem rurociągów przesyłowych. W roku 2010 rozpoczęto proces przygotowania inwestycji związanej z budową nowego bloku gazowo-parowo w technologii CCGT. Celem tego zamierzenia inwestycyjnego jest zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWILU S.A. urządzeń, które nie będą w stanie bez poważnych nakładów inwestycyjnych - zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Nowy blok zagwarantuje ponadto uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. W SPOLANIE a.s. przygotowano w ciągu ostatniego roku program modernizacji instalacji zmierzający do rewitalizacji elektrociepłowni, umożliwiający przy tym wzrost produkcji energii elektrycznej we własnym źródle. Program ten przygotowano jako element strategii rozwoju produkcji w instalacjach podstawowych. Przygotowano także program modernizacji instalacji wodnościekowych w celu dostosowanie icdo pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych.

24 Rozwój W roku 2010 były kontynuowane trzy istotne zadania inwestycyjne rozpoczęte w latach poprzednich, to jest: Budowa nowej instalacji tlenowni Doprowadzenie mediów do wytwórni PTA Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym Budowa nowej instalacji tlenowni została zakończona, przeprowadzono rozruch mechaniczny i technologiczny i w listopadzie rozpoczęto produkcję tlenu i azotu z podaniem tych gazów do sieci zakładowej. Na przełomie roku prowadzono stabilizację parametrów produkcji ciekłego argonu i przygotowania do testu gwarancyjnego, który przewidziany jest na początku roku Również realizacja zadania: Doprowadzenia mediów do wytwórni PTA została zakończona pomyślnie i wszystkie media zgodnie z potrzebami rozruchu wytwórni PTA zostały do niej dostarczone w uzgodnionych terminach. Poszczególne zadania z projektu: Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowane były z różnym stopniem natężenia. Część z nich uległa opóźnieniu z uwagi na konieczność stosowania procedur przetargów publicznych, natomiast pozostała część jest realizowana zgodnie z harmonogramem, w tym budowa kotła pary 1.6 MPa na instalacji amoniaku została zakończona. Poza głównymi zadaniami zrealizowano szereg mniejszych z zakresu odtworzenia majątku, drobnych modernizacji i zakupu dóbr gotowych. Łączne wydatki CAPEX w roku 2010 wyniosły około 129 mln ZŁ.

Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. Część Finansowa KPMG Audyt Sp. z o.o. Biuro w Poznaniu ul. Roosevelta 18 60-829 Poznań Poland Telefon +48 61 845 46 00 Fax +48 61 845 46 01 E-mail poznan@kpmg.pl Internet www.kpmg.pl Dnia 15 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL SA Warunki makroekonomiczne w 2007 r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA A P T C Z N Y Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Warunki makroekonomiczne w r. stworzyły dobry klimat do gospodarowania dla firm z branży chemicznej nie tylko w Polsce, lecz również w całej Europie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ANWIL

Grupa Kapitałowa ANWIL Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za 01.01.2016 31.12.2016 21 marca 2017 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

Raport kwartalny MARSOFT S.A. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Raport kwartalny. obejmujący okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Szanowni Państwo. W imieniu. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2013 roku. Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014

Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 Your Image S.A raport za IV kwartał 2014 1 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.3 Dane ewidencyjne str.4 Struktura akcjonariatu str.5 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2015 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2015 Kraków, 18 marca 2016 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r.

Raport Roczny Jednostkowy VERBICOM S.A. za okres od r. do r. Poznań, 10 maja 2012 r. Raport Roczny Jednostkowy za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. VERBICOM S.A. Poznań, 10 maja 2012 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011. obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2010/2011 obejmujący okres od 01-07-2010 do 31-12-2010 25-02-2011 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. w tys. PLN

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do

Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017. obejmujący okres od do Raport roczny Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2016/2017 obejmujący okres od 01-07-2016 do 30-06-2017 11-09-2017 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I.

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 6 Zarząd 8. 9 O Nas 10 12 14. 20 Energetyka 22 24 26. 30 Pracownicy. 38 Bilans 39 39 40 CZĘŚĆ FINANSOWA

Spis treści. 6 Zarząd 8. 9 O Nas 10 12 14. 20 Energetyka 22 24 26. 30 Pracownicy. 38 Bilans 39 39 40 CZĘŚĆ FINANSOWA Raport Roczny2012 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny 9 O Nas 10 12 14 Kalendarium Wydarzeń

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Podsumowanie wyników za I półrocze 2009 r. Warszawa, dnia 31 sierpnia 2009 r. TC Dębica S.A. (1) Wyniki finansowe za I półrocze 2009 r. Rysunki wykorzystane w prezentacji:

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 38/2017 (5175) poz. 6854 6854 Poz. 6854. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie. [BMSiG-3404/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie Informacje ogólne Sprawozdanie finansowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane dane finansowe za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2008 r. 27 listopada 2008 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niebadane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r.

Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r. Załącznik Nr 4 do Protokołu Nr 85/V/10 z dnia 12-13.04.2010 r. Uchwała Nr 484/V/10 Zarządu Z.Ch. Police S.A. z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie: pokrycia straty Z.Ch. Police S.A. za 2009 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Ekokogeneracja S.A. Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU: 1. List Prezesa Zarządu Podmiotu Dominującego do Akcjonariuszy...3 2. Dane organizacyjne

Bardziej szczegółowo