O firmie R A P O R T R O C Z N Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5"

Transkrypt

1 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz jednym z największych producentów nawozów azotowych (saletry amonowej i saletrzaku) w kraju. Spółka jest również producentem sody kaustycznej i ługu sodowego, granulatów, suchych mieszanek i płyt z PCW oraz innych chemikaliów. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. W 2006 roku w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. wprowadzony został system zarządzania segmentowego, tzw. segmenty biznesowe. Segment chemiczny jest tworzony przez ANWIL SA. Cele strategiczne tego segmentu nakierowane są na integrację i rozwój obszarów produkcji chemicznej. ANWIL SA swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięcza w głównej mierze jakości swoich produktów. W 1997 roku wdrożono i uzyskano certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością serii ISO 9001 i ISO Dostosowanie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie do wymagań nowej normy EN ISO 9001:2000 stanowiło kolejny krok w umacnianiu pozycji ANWILU SA na rynku branży chemicznej. Wdrożenie w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowego serii EN ISO 14001:1996 ma pozytywny wpływ na dbałość o stan środowiska. Polityka proekologiczna w ANWILU SA wpisana została na trwałe w technologie wytwarzania wszystkich produktów tak, aby nie tylko redukować niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko, ale by nie dopuszczać do ich powstawania. Spełniając te warunki Spółka realizuje międzynarodowe programy ochrony środowiska: Odpowiedzialność i Troska oraz Czystsza Produkcja. Firma jest także członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów EFMA. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Działania podejmowane przez ANWIL SA na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu 2000 w konkursie BCC; Pierwszy, Drugi, Trzeci oraz Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za osiągnięte wyniki ekonomiczne oraz zrównoważony i dynamiczny rozwój; Medale Europejskie za polichlorek winylu Polanvil, saletrzak - CANWIL oraz płyty z PCW Anwipor Light, przyznane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC; tytuł Ten, Który Zmienia Polski Przemysł przyznany przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości za nowoczesność i konkurencyjność polskiego przedsiębiorstwa oraz uzyskany w 2005 tytuł: Filar Polskiej Gospodarki przyznany w rankingu Pulsu Biznesu oraz uznanie ANWILU SA za najlepszą firmę w regionie kujawsko-pomorskim; tytuł i hasło Teraz Polska dla saletrzaku CANWILU przyznane przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. ANWIL SA przywiązuje dużą wagę do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wśród społeczności regionu. Wspieranie różnorodnych inicjatyw lokalnych jest wynikiem polityki, jaką przyjęła Spółka, a opartą na przesłaniu licence to operate, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Kreowaniu wizerunku wśród społeczności lokalnej służą przedsięwzięcia wspierające sport, szeroko rozumianą kulturę, organizacje pomocowe, służbę zdrowia i oświatę, a także propagujące świadomość ekologiczną wśród młodego pokolenia. ANWIL SA jest od 1998 roku strategicznym sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn ANWIL Włocławek. Wspiera również inne dziedziny sportu, cieszące się popularnością w regionie: żeglarstwo, sport balonowy, a także liczne imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane dla społeczności lokalnej. Zaangażowanie Spółki w przedsięwzięcia w sferze szeroko rozumianej kultury znalazło uznanie władz regionu w postaci przyznania ANWILOWI SA przez Prezydenta Miasta Włocławka tytułu: Sponsora roku 2000 i 2004 w dziedzinie kultury oraz uhonorowanie ANWILU SA Medalem Prezydenta Miasta Włocławek za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu. Wśród tego rodzaju imprez wymienić należy ogólnopolskie festiwale teatrów ulicznych, festiwale poezji śpiewanej, artystyczne imprezy charytatywne, koncerty muzyki klasycznej, a także audycje muzyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizację konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej wśród młodego pokolenia, wspieranie biblioteki publicznej, itp. Spółka od wielu lat udziela również wsparcia inicjatywom lokalnym, propagującym walory architektoniczne i przyrodnicze regionu w postaci wydawnictw albumowych, wspiera młodych artystów i sportowców regionu. 7

2 Od kilku lat ANWIL SA aktywnie uczestniczy w imprezach finałowych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku. ANWIL SA uczestniczy w propagowaniu świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia poprzez współorganizowanie konkursów chemicznych i wiedzy ekologicznej w środowisku lokalnym, organizację trzech edycji ogólnopolskiej akcji: Drzewko za butelkę. Promujemy także udział Spółki w programach proekologicznych Odpowiedzialność i Troska oraz Czystsza Produkcja. Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną wspierając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz pomagając ludziom najbardziej oczekującym pomocy. Popiera i wspiera inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, rozwoju oświaty i krzewienia tradycji narodowych, sponsorowania przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. W swojej działalności ANWIL SA od kilku lat ściśle współpracuje z Fundacją ORLEN Dar Serca. Struktura organizacyjna Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Generalny Dyrektor Dyrektor Ekonomiczno- Finansowy Dyrektor Marketingu i Handlu Dyrektor Techniczny i Rozwoju Dyrektor Kompleksu Nawozowego Dyrektor Kompleksu Polichlorku Winylu Dyrektor Kompleksu Tworzyw Sztucznych Dyrektor Kompleksu Energetycznego Przychody ze sprzedaży produktów i usług w latach [w mln zł] Zatrudnienie w latach , , Struktura sprzedaży ANWILU SA Struktura eksportu ANWILU SA 28% eksport 22% pozostałe kraje kraj 72% kraje UE 78% 8

3 Spółki Grupy Kapitałowej ANWILU SA 1. Przedsiębiorstwo Rolne AGRO - AZOTY II WŁOCŁAWEK 2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PRO-LAB 4. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO 5. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM 6. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO-DRÓG 7. APEX-ELZAR 8. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ARBUD 10. SK Eurochem 9

4 Kompleks Polichlorku Winylu polichlorek winylu Suspensyjny polichlorek winylu (sprzedawany pod nazwą handlową Polanvil) jest produktem o największym udziale w przychodach ze sprzedaży firmy. Polichlorek winylu jest towarem masowym przeznaczonym do dalszego przetwarzania. Tworzywo to jest obecnie powszechnie stosowane a wraz z rozwojem gospodarki światowej bardzo dynamicznie rozwija się przemysł związany z jego przetwórstwem. Szybki wzrost zużycia polichlorku winylu, zarówno w Polsce, jak w innych krajach Europy Centralnej jest w znacznej części skutkiem integracji europejskiej. Wyroby z PCW mają zastosowanie przy realizacji szeregu inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. W 2005 roku można było zaobserwować dalszy wzrost zużycia PCW oraz rozwój przetwórstwa zarówno w Europie, jak również na świecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na wzrost zainteresowania Polanvilem na rynkach byłego Związku Radzieckiego, tj. Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Rosji. Zużycie PCW zarówno w Polsce, jak i w całej Europie Centralnej i Wschodniej jest ciągle niższe niż w krajach Europy Zachodniej, ale wykazuje wyższą dynamikę wzrostu. Reakcją ANWILU SA na rosnący popyt na to tworzywo jest zwiększenie zdolności produkcyjnych. Modernizacja i rozbudowa wytwórni chloru w Kompleksie PCW w 2005 roku oraz inwestycja na instalacji olefin w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. pozwala na znaczne zwiększenie produkcji PCW. Priorytetowym rynkiem dla ANWILU SA jest rynek krajowy. Natomiast najważniejszym rynkiem zagranicznym jest rynek niemiecki, ale duże nadzieje wiążemy z rozwojem rynku włoskiego, tureckiego oraz ukraińskiego. W 2005 roku ANWIL SA był aktywny także na innych rynkach zagranicznych, sprzedając Polanwil łącznie do 17 krajów, głównie europejskich. W czerwcu po raz dziesiąty odbyła się konferencja promująca Polanvil. Liczny udział krajowych i zagranicznych dystrybutorów oraz przetwórców jest potwierdzeniem mocnej pozycji ANWILU SA na rynku PCW. Przedstawiciele ANWILU SA uczestniczyli w krajowych i zagranicznych targach branżowych, z których najważniejsze to targi PLASTPOL w Kielcach i PLASTUKRAINA w Kijowie. 10

5 Produkty Kompleksu Polichlorku Winylu Polichlorek winylu suspensyjny Polanvil w odmianach: S-58, S-67 S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) S-70 Ług sodowy 50% Soda kaustyczna granulowana Sól wypadowa Chlor Struktura sprzedaży PCW Produkcja PCW (w tonach) kraj (razem ze zużyciem własnym) 54% 46% eksport wodorotlenek sodu Wodorotlenek sodu jest sprzedawany przez ANWIL SA pod dwiema postaciami, przede wszystkim jako 50% roztwór wodny (zwany ługiem sodowym), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). W 2005 roku ANWIL SA zakończył inwestycję w zakresie modernizacji i rozbudowy instalacji produkującej chlor i wodorotlenek sodu poprzez zmianę technologii elektrolizy z metody przeponowej na membranową. Inwestycja ta była dofinansowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dzięki realizacji tej inwestycji ANWIL SA uzyskał kompletny, nowoczesny ciąg produkcyjny polichlorku winylu o wysokich parametrach technologicznych na każdym z etapów jego produkcji. ANWIL SA jest jedną z niewielu firm w Europie Środkowej i jedyną w Polsce, która produkuje chlor i NaOH według tej technologii. Nowa instalacja jest bardziej ekonomiczna i bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego. Dodatkowym atutem nowej metody produkcji jest wysoka jakość otrzymywanego wodorotlenku sodu. Zwiększone zdolności produkcyjne wychodzą naprzeciw zarówno większemu zapotrzebowaniu ANWILU SA na chlor, jak i coraz większemu zainteresowaniu wodorotlenkiem sodu na wszystkich rynkach europejskich. Pozwala to na bardziej elastyczne kształtowanie wielkości produkcji i strategii sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych. Kolejne (już siódme) spotkanie z głównymi odbiorcami ługu sodowego i sody kaustycznej odbyło się 20 maja 2005 roku. Celem tego spotkania była prezentacja osiągnięć i zamierzeń ANWILU SA oraz omówienie warunków współpracy. Spotkania te pozwalają nawiązywać i utrzymywać dobre relacje pomiędzy ANWILEM SA a najważniejszymi odbiorcami wodorotlenku sodu w Polsce. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Struktura sprzedaży wodorotlenku sodu Produkcja wodorotlenku sodu (w tonach) kraj (razem ze zużyciem własnym) 62% 38% eksport

6 Kompleks Nawozowy ANWIL SA jest czołowym producentem nawozów azotowych w kraju. Produkuje saletrę amonową i saletrzak - CANWIL. Zużycie nawozów mineralnych w Polsce w sezonie 2004/2005 wyniosło 98,1 kg NPK na 1 ha użytków rolnych. Wysoki poziom nawożenia w ostatnim roku był wynikiem dobrej koniunktury na rynku nawozów azotowych, której nie pogorszyła nawet niekorzystna sytuacja związana ze spadkiem cen większości płodów rolnych. Wśród pozytywnych wydarzeń należy wymienić otrzymanie przez polskich rolników dopłat bezpośrednich. Dopłaty do produkcji roślinnej były na poziomie 60% w porównaniu z pełnymi dopłatami w UE. Wysoka produkcja i sprzedaż nawozów w kraju i na rynkach zagranicznych wynikała nie tylko z korzystnej koniunktury, ale również z dopasowania polityki sprzedaży do panującego otoczenia firmy. Nie bez znaczenia były krótsze niż planowane postoje remontowe instalacji produkujących amoniak. Poprawiło to efektywność i zwiększyło wykorzystanie zdolności produkcyjnych instalacji nawozowych. Efektem tego było osiągniecie najwyższego poziomu produkcji nawozów w historii ANWILU SA tysięcy ton. Zarówno w stosunku do saletry amonowej, jak również CANWILU osiągnięto rekordowe poziomy produkcji. Warto wspomnieć o fakcie wyprodukowania w listopadzie 20 milionowej tony nawozu w historii Spółki. Wysokie obciążenia instalacji dały możliwość sprzedaży ponad 700 tysięcy ton nawozów na rynku krajowym, a w rezultacie, łącznie ze sprzedażą eksportową, około 900 tysięcy ton. Również w tym przypadku były to wielkości rekordowe. W 2005 roku największym zadaniem inwestycyjnym w Kompleksie Nawozowym było rozpoczęcie budowy magazynu saletrzaku. Stanowić on będzie nowe ogniwo technologiczne w produkcji tego nawozu, służące nie tylko procesowi kondycjonowania, a co za tym idzie uzyskania jeszcze wyższej jakości tego produktu, ale pozwoli na dostarczanie na rynek dwóch rodzajów CANWILU jednocześnie oraz zracjonalizuje wykorzystanie mocy produkcyjnych wytwórni. Magazyn saletrzaku ma być oddany do eksploatacji do końca czerwca 2006 roku, a więc przed rozpoczęciem nowego sezonu nawozowego. ANWIL SA współpracuje z Regionalnymi Przedstawicielami działającymi na terenie całego kraju w zakresie bieżącego monitoringu cen, kontroli Punktów Sprzedaży, szkoleń, jak również doradztwa rolnego oraz promocji w terenie. W ramach systemu identyfikacji zewnętrznej punktów i podpunktów sprzedaży wzbogacono sieć sprzedaży o nowe elementy. 12

7 Firma uczestniczyła w lokalnych imprezach targowych, Dniach producenta w punktach handlowych oraz w szkoleniach dla rolników. Tradycyjnie, po zakończeniu sezonu nawozowego, odbyło się spotkanie z wiodącymi partnerami krajowymi i zagranicznymi, podsumowujące miniony sezon. Jednym z głównych celów promocji i reklamy jest kreowanie ANWILU SA jako czołowego producenta polskich nawozów azotowych na rynku krajowym z jednoczesnym naciskiem na promocję marki CANWIL. Pomóc temu winno godło promocyjne Teraz Polska, otrzymane przez CANWIL w XV edycji konkursu w 2005 roku. Nawozy azotowe oferowane przez ANWIL SA posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Struktura sprzedaży nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) Produkcja nawozów azotowych (w przeliczeniu na czysty składnik) eksport 17% % kraj Produkty Kompleksu Nawozowego Saletra amonowa Saletrzak CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL-S z siarką Amoniak ciekły Kwas azotowy techniczny Woda amoniakalna 13

8 Kompleks Tworzyw Sztucznych ANWIL SA specjalizuje się w produkcji granulatów z PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty ANWILU SA. W roku 2005 sytuacja na rynku kabli oraz szeroko rozumianych profili wykorzystywanych w budownictwie pozwoliła osiągnąć satysfakcjonujący poziom sprzedaży w podstawowych grupach produktów. Pomimo rosnącego znaczenia eksportu, rynek krajowy jest rynkiem priorytetowym dla ANWILU SA. Polski przemysł kablowy osiągnął stabilny poziom produkcji, a fakt wstąpienia do Unii Europejskiej ułatwił krajowym producentom skuteczną penetrację tamtejszych rynków. Nowoczesne zakłady oraz długoletnie tradycje branży kablowej stawiają Polskę w rzędzie liczących się producentów kabli na rynku europejskim. Zwiększanie zdolności ciągów produkcyjnych oraz stała ich modernizacja gwarantują pełną dostępność w podstawowym asortymencie produkowanych granulatów i mieszanek. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, już w roku 2005 większość produkowanych granulatów kablowych oparta była na stabilizatorach nie zawierających ołowiu. Rynek płyt z PCW jest rynkiem stabilnym. PCW jest wszechstronnym i efektywnym kosztowo polimerem, szeroko używanym także w produkcji płyt. Główne branże, w których wykorzystywane są płyty z PCW to reklama i budownictwo. ANWIL SA jest jedynym na polskim rynku producentem płyt. Sprzedaż odbywa się poprzez sieci dystrybucyjne posiadające w swojej ofercie bogaty asortyment płyt z tworzyw sztucznych. Efektem współpracy z dystrybutorami oraz własnych badań było opracowanie w roku 2005 nowych asortymentów płyt z PCW tzw. płyt litych do produkcji płyt typu sandwich oraz płyt litych przeznaczonych do termoformowania. Celem zwiększenia ilości produkowanych wyrobów oraz zapewnienia pełnego zaopatrzenia naszych odbiorców w produkty, zakupiono i uruchomiono w połowie roku 2005 drugą linię do produkcji płyt z PCW. 14

9 Rosnąca atrakcyjność rynków wschodnich sprawia, iż ANWIL SA poświęca im coraz więcej uwagi. Już po raz drugi Spółka wzięła udział w targach PLASTUKRAINA w Kijowie. Na rynku krajowym oferta prezentowana była na targach PLASTPOL w Kielcach. Jesienią zorganizowano konferencję poświęconą szeroko rozumianym problemom stabilizacji i palności granulatów. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracach Stowarzyszenia Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego. Jako platforma sprzedaży granulatów wykorzystywany jest również internetowy portal branżowy Produkty Kompleksu Tworzyw Sztucznych Granulaty z PCW do kabli i przewodów elektrycznych Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Struktura sprzedaży tworzyw na bazie PCW 6% eksport Produkcja Kompleksu Tworzyw Sztucznych (w tonach) % kraj

10 Kompleks Energetyczny Wytwarza i dostarcza do kompleksów produkcyjnych Spółki wszystkie niezbędne do poprawnego ich funkcjonowania media energetyczne nośniki energii. Uzdatnia wodę, oczyszcza ścieki i prowadzi gospodarkę odpadami przemysłowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moc cieplna Elektrociepłowni gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie Kompleksu Energetycznego warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych kompleksów przedsiębiorstwa. Wszystkie procesy technologiczne Kompleksu Energetycznego są w pełni zmechanizowane i zautomatyzowane. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. W 2005 roku Kompleks Energetyczny zrealizował działania modernizacyjne na kotle K1, które w znacznym stopniu wpłynęły na wydłużenie bezawaryjnej pracy. Zastosowane rozwiązania pozwalają zaoszczędzić na ewentualnych nakładach remontowych. Zmodernizowano również system sterowania elektrociepłowni, poprawiając w znacznym stopniu jego funkcjonalność oraz wprowadzając automatyzację sterowania pompownią olejową. W ramach modernizacji gospodarki ściekowej w pierwszej połowie 2005 roku uruchomiono węzeł biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego z wykorzystaniem napowietrzania drobnopęcherzykowego. W nowej instalacji oczyszczane są ścieki przemysłowe i sanitarne generowane przez ANWIL SA, jak również ścieki pochodzące z nowej instalacji spółki SK Eurochem, produkującej tworzywa PET. W zakresie gospodarki wodnej przeprowadzono częściową modernizację sieci magistralnych wody pitnej, co pozwoliło wyeliminować wycieki i tym samym zapewnić ciągłość w dostawach wody dla poszczególnych odbiorców. W 2005 roku ponad połowa energii elektrycznej i ciepła wytworzonego przez Kompleks Energetyczny pochodziła ze spalania gazu ziemnego. Dzięki temu udało się ograniczyć wzrost kosztów wytwarzania energii w Spółce. W stosunku do roku poprzedniego zwiększeniu uległa skala handlu energią elektryczną wytwarzaną w ANWILU SA w skojarzeniu z produkcją ciepła. Zastosowanie strategii dywersyfikacji kanałów sprzedaży i wykorzystanie internetowej platformy obrotu energią elektryczną przyniosło wzrost zysku na sprzedaży tej energii. W 2005 roku ANWIL SA po raz pierwszy wystąpił w roli podmiotu zajmującego się obrotem gazem ziemnym na potrzeby spółki SK Eurochem. 16

11 Pracownicy Głównym celem polityki kadrowej ANWILU SA jest osiągnięcie optymalnego poziomu i struktury zatrudnienia oraz pełne wykorzystanie potencjału pracujących, między innymi poprzez systematyczne dążenie do ich właściwego motywowania. W zakresie zarządzania zasobami ludzkimi podejmuje się szereg działań o wymiarach przyszłościowych, które polegają na ciągłym dostosowywaniu polityki personalnej i polityki kształtowania wynagrodzeń do zmieniającego się otoczenia. Od 2005 roku kierunki tych działań są wyznaczone również przez strategię, przyjętą w PKN ORLEN S.A., zakładającą ujednolicenie polityki personalnej w Grupie Kapitałowej. Polityka personalna w ANWILU SA opiera się na kształtowaniu optymalnych poziomów i struktur zatrudnienia. Głównymi jej celami są: ciągła racjonalizacja zatrudnienia, zwiększanie udziału osób o najwyższych kwalifikacjach, posiadanie efektywnego systemu motywowania i wynagradzania, systematyczne kształtowanie kultury organizacyjnej jako obszaru identyfikacji celów własnych pracowników z celami Spółki, m.in. poprzez doskonalenie systemu informacji i komunikacji. Racjonalizacja poziomu zatrudnienia, zaowocowała stanem zatrudnienia na 31 grudnia 2005 roku w liczbie 1448, natomiast restrukturyzacja struktur zatrudnienia, łącznie z prowadzoną polityką szkoleń, znacząco wpłynęła na podwyższenie poziomu wykształcenia formalnego pracowników. Struktura zatrudnionych w ANWILU SA na dzień roku ze względu na poziom wykształcenia Struktura szkoleń w ANWILU SA w 2005 roku ze względu na średnią liczbę godzin szkolenia na jednego pracownika 23% wyższe podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych i pozaszkolnych 15% 13% szkolenia bhp średnie 55% 17% 5% podstawowe zawodowe szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe szkolenia z zakresu ISO 20% 3% 49% szkolenia specjalistyczne i obowiązkowe W ANWILU SA dużą uwagę przywiązuje się do systematycznej poprawy efektywności pracy pracowników. Jednym z narzędzi, stosowanych w tym celu jest system ocen pracowniczych, powiązany z wartością stanowiska oraz z systemem wynagradzania. Istotnym elementem polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. Realizacja przyjętego kierunku rozwoju firmy opiera się na ciągłym procesie kształcenia i podwyższania kwalifikacji pracowników. W firmie duży nacisk kładzie się na odpowiednie przygotowanie kadry pracowniczej tak, aby sprawnie realizowała powierzane obowiązki. Corocznie inwestuje się w różnego typu szkolenia zawodowe, specjalistyczne i doskonalące umiejętności ogólne, które wpływają na lepszą jakość pracy. Przeciętnie koszt poniesiony na szkolenia każdego pracownika w 2005 roku wyniósł prawie 450 złotych. Średnio, w całym 2005 roku każdy pracownik uczestniczył w 25 godzinach szkoleń. Szkolenia obejmowały obowiązkowe szkolenia na stanowisku pracy m.in. z zakresu: bhp, ratownictwa chemicznego, uprawnień do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, uprawnień z zakresu substancji kontrolowanych, uprawnień energetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji. W minionym roku przeprowadzono wiele szkoleń doskonalących, dotyczących głównie zwiększenia umiejętności menadżerskich oraz właściwego zarządzania jakością i środowiskiem. Wzorem lat ubiegłych w 2005 roku Spółka częściowo dofinansowywała kursy języków 17

12 obcych i dokształcanie pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych. Pracownicy uczestniczyli w konferencjach i seminariach, przede wszystkim z zakresu zmian w prawie celnym, ubezpieczeń społecznych, marketingu i sprzedaży, księgowości i finansów oraz szkoleniach branżowych z zakresu energetyki, produkcji PCW, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji nawozów sztucznych, które odbywały się zarówno w kraju, jak i za granicą. Przyjęta w firmie polityka zarządzania zasobami ludzkimi jest długofalowa. Jej realizacja ma prowadzić do kształtowania najważniejszego kapitału firmy, którym ma być kreatywna, otwarta na zmiany i zorientowana na współdziałanie kadra pracownicza. Bezpieczeńswo Pracy W ANWILU SA bezpieczeństwo pracy jest przedmiotem stałej troski Zarządu firmy. Systematycznie odnotowuje się wzrost bezpieczeństwa technicznego oraz poprawę warunków na stanowiskach pracy. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy są wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby bhp z kadrą kierowniczą, lekarzami prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWILU SA. W 2005 roku odnotowano jeden zbiorowy wypadek przy pracy (dwie osoby doznały lekkiego oparzenia termicznego) oraz jeden wypadek śmiertelny (zawał mięśnia sercowego). W zakresie chorób zawodowych odnotowano jedną chorobę: zatrucie przez ołów lub jego związki. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat ilość wypadków kształtowała się następująco: 2001rok - 16; 2002 rok - 11; 2003 rok - 11; 2004 rok -12; 2005 rok -14. Wyniki badań i pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy dokonywane metodą dozymetrii wskazują, że utrzymują się one na poziomie dużo niższym od najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS). Jedynie na niektórych instalacjach są przekroczenia najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu. W tych przypadkach strefy zagrożenia hałasem są oznakowane i stosowane są odpowiednio dobrane ochronniki słuchu i system obchodowy pracy. Wszyscy pracownicy ANWILU SA objęci są stałą opieką profilaktyczną i zdrowotną przez lekarzy spółki PROF-MED. Przez cztery kwartały ubiegłego roku punkt szczepień prowadził szczepienia ochronne przeciwko WZW typu B w ramach Żółtego Tygodnia. Przy współudziale Narodowego Funduszu Zdrowia, spółka PROF - MED propagowała bezpłatne badania mammograficzne, które można było wykonać od stycznia do grudnia 2005 roku w Regionalnym Centrum Onkologii, Włocławek, ul. Królewiecka 2a. We współpracy z NFZ zrealizowane zostały również trzy programy profilaktyczne: 1. Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia. Przebadano populację kobiet i mężczyzn w wieku lat pod kątem zagrożenia chorobami układu krążenia: pobrano i oznaczono we krwi poziom glukozy, cholesterolu z frakcjami, trójglicerydy oraz wykonano zapisy EKG wraz z interpretacją lekarską. 2. Edukacyjno diagnostyczny wczesnej prewencji przeciwko przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Przebadano populację kobiet i mężczyzn w wieku lat palących papierosy czynnie lub biernie poprzez wykonanie badań spirometrycznych. 3. Raka szyjki macicy. Przebadano populację kobiet w wieku lat celem wczesnego wykrycia zmian nowotworowych szyjki macicy. Jednocześnie prowadzona była akcja uświadamiająca na temat prawidłowego odżywiania i higieny pracy. 18

13 System Zarządzania Jakością (SZJ) wg EN ISO 9001:2000 System zarządzania jakością (SZJ) funkcjonujący w ANWILU SA jest zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2000, a fakt ten jest potwierdzony certyfikatem wydanym przez TÜV CERT. Dokumenty certyfikacyjne (w postaci certyfikatu głównego i tzw. podcertyfikatów) ważne do 22 stycznia 2007 roku wystawiła jednostka certyfikująca TÜV Rheinland InterCert / TÜV Rheinland Group. Jednym z najistotniejszych przedsięwzięć minionego roku w zakresie doskonalenia systemu było sfinalizowanie opracowania i wprowadzenie do stosowania mierników dla procesów przebiegających w ramach Systemu Zarządzania Jakością. Zamierzenia ANWILU SA w zakresie zarządzania jakością określa Polityka Jakości ANWILU SA, sformułowana przez Generalnego Dyrektora, której treść jest poddawana okresowemu przeglądowi i uaktualnieniom. System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) i jego dostosowanie do wymagań normy EN ISO 14001:2004 Od roku 2001 w ANWILU SA funkcjonuje i jest stale doskonalony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zgodny z normą EN ISO 14001:1996. System jest certyfikowany przez TÜV CERT (jednostka certyfikująca: TÜV Industrie Service GmbH / TÜV Rheinland Group). Certyfikat jest ważny do 31 marca 2007 roku. Główne kierunki (priorytety) SZŚ zostały określone w Polityce Środowiskowej ANWILU SA. Kluczowymi elementami systemu zarządzania środowiskowego są: ciągłe monitorowanie oddziaływania poszczególnych operacji i działań na środowisko naturalne, sterowanie operacyjne pozwalające na dotrzymanie parametrów określonych w przepisach prawa, a także realizacja programów zarządzania środowiskowego, która pozwala w wielu obszarach zminimalizować oddziaływanie na środowisko. Na przestrzeni 2005 roku i obecnie trwają prace nad dostosowaniem SZŚ do wymagań zmienionej normy EN ISO 14001:2004. W ramach tych prac wdrażany jest m.in. nowy moduł dotyczący oceny zgodności. Spodziewane jest uzyskanie pozytywnego wyniku auditu kontrolnego, zaplanowanego na marzec 2006 roku i wydanie ANWILOWI SA przez TÜV CERT zaktualizowanego certyfikatu. Nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością i Systemem Zarządzania Środowiskowego: Bezpośredni stały nadzór nad funkcjonowaniem, koniecznymi modyfikacjami i doskonaleniem SZJ i SZŚ sprawują: - w imieniu Generalnego Dyrektora Pełnomocnik ds. SZJiŚ, - w imieniu Dyrektorów Kompleksów Koordynatorzy SZJiŚ. W ramach nadzorowania systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego realizowane są audity wewnętrzne wg harmonogramu zatwierdzanego na każdy rok, Corocznie wykonywane są audity kontrolne (realizowane przez auditorów TÜV Rheinland). 19

14 Inwestycje i Rozwój W 2005 roku ANWIL SA kontynuował realizację jednego z najważniejszych zadań inwestycyjnych ostatnich lat: Zmiana technologii produkcji chloru z diafragmowej na membranową w Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego. Koszt budowy wyniósł 240 mln zł. Do dnia 31 grudnia 2005 roku zakończone zostały prace budowlano-montażowe i nastąpiło uruchomienie wytwórni. Formalne przekazanie do eksploatacji miało miejsce w styczniu 2006 roku, po pomyślnym przeprowadzeniu testu gwarancyjnego. Potwierdził on dotrzymanie wszystkich parametrów gwarantowanych przez licencjodawcę - firmę UHDE GmbH. W Kompleksie Polichlorku Winylu zrealizowano również, istotne z punktu widzenia oszczędności energii, zadanie polegające na budowie kotłów odzysku ciepła z gazów pokrakingowych w Wytwórni Chlorku Winylu. Koszt tej inwestycji wyniósł 8 mln zł. W ramach modernizacji gospodarki ściekowej zakończono budowę biologicznego węzła oczyszczania ścieków, współpracującego z mechaniczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków przemysłowych. Inwestycja została przekazana do eksploatacji w I kwartale 2005 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 11,3 mln zł. W 2005 roku rozpoczęto prace budowlano-montażowe magazynu CANWILU, które na koniec grudnia były zaawansowane w 76%. Przekazanie inwestycji do eksploatacji nastąpi w 2006 roku, a całkowity koszt zadania wyniesie 26,5 mln zł. Istotnym wydarzeniem w życiu firmy było uruchomienie w maju 2005 roku wytwórni PET (poli-tereftalanu etylenu) przez Spółkę SK Eurochem, w której ANWIL SA jest udziałowcem. Inwestycja ta, o wartości ok. 70 mln USD jest pierwszą, a w przekonaniu zarządu nie ostatnią, inwestycją podmiotów zewnętrznych na wolnych terenach ANWILU SA. Zakończenie zadania związanego ze zmianą technologii produkcji chloru zwieńczyło prowadzoną od kilku lat systematyczną modernizację i rozbudowę zdolności produkcyjnych Kompleksu Polichlorku Winylu. W chwili obecnej kompleks ten jest jednym z najnowocześniejszych, w pełni zintegrowanych pionowo i efektywnych kosztowo ciągów produkcyjnych polichlorku winylu (wytwórnie chloru, chlorku winylu i PCW). Zamknięcie tego etapu modernizacji i rozbudowy mocy produkcyjnych, który dotyczył także Kompleksu Nawozowego i Kompleksu Tworzyw Sztucznych, jak również inwestycji w ochronę środowiska i infrastrukturę, stwarza podstawy do prac nad strategią rozwoju na kolejny okres 5-10 lat. 20

15 Ochrona Środowiska Naturalnego Zrównoważony rozwój oznacza zapewnienie powodzenia w działalności biznesowej w długim okresie przy jednoczesnym angażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także pomocy klientom i dostawcom w realizacji tych samych celów. Zrównoważony rozwój ma trzy wzajemnie powiązane wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Jednym z kluczowych zagadnień w zakresie tak szeroko pojętej zgody jest kwestia sformułowania i prawnego zagwarantowania prawa do środowiska rozumianego jako prawo do życia w zdrowym środowisku. Wraz ze wzrastającą rangą ochrony środowiska w hierarchii celów społecznych, istotną rolę odgrywa rozwój instrumentarium prawnego służącego realizacji polityki jego ochrony. W grudniu 2005 roku rozpoczęto proces uruchamiania zmodernizowanej Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego. Modernizacja procesu wytwarzania chloru polegała na zastosowaniu najnowocześniejszej w skali światowej metody membranowej i przyniosła, poza wyeliminowaniem z użycia azbestu, wyraźne zmniejszenie energochłonności procesu. Instalacja wytwarzania chloru z zastosowaniem elektrolizerów membranowych jest pierwszą tego typu instalacją w Polsce i eksploatowana jest w oparciu o pozwolenie zintegrowane wydane w dniu 22 grudnia 2005 roku przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W 2005 roku w Kompleksie Polichlorku Winylu realizowano również zadanie polegające na wykorzystaniu ciepła gazów poreakcyjnych z pieców krakingowych F 401/1 i 2 poprzez budowę kotłów do produkcji pary. Technicznym efektem przedsięwzięcia będzie podniesienie efektywności energetycznej procesu produkcji chlorku winylu dzięki ograniczeniu strat energii cieplnej do otoczenia poprzez chłodnie wentylatorowe wody chłodniczej oraz produkcję pary wodnej. Planowy termin oddania instalacji do użytkowania to koniec lutego 2006 roku. W 2005 roku ANWIL SA sfinalizował również rozpoczętą w 2004 roku realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego systemu oczyszczania ścieków w sposób umożliwiający oczyszczanie w nim wszystkich strumieni ścieków, powstających na terenie strefy przemysłowej ANWI- LU SA. Zadanie polegało na budowie biologicznego węzła oczyszczania, współpracującego z mechaniczno - chemiczną Oddziaływanie ANWILU SA na środowisko na tle produkcji emisja do atmosfery [Mg] pobór wód [tys. m 3 ] ścieki do GOŚ [tys. m 3 ] produkcja [tys. Mg] składowane odpady [Mg] ścieki oczyszczone do odbiornika [tys. m 3 ]

16 oczyszczalnią ścieków przemysłowych. Inwestycja pozwoliła na uzyskanie wysokiego standardu oczyszczania ścieków, a w szczególności redukcję związków biogennych w ściekach odprowadzanych do odbiornika, co stanowi wypełnienie zaleceń Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego. Ponadto, w 2005 roku: zrealizowano zadanie polegające na całkowitym zagospodarowaniu amoniaku zawartego w gazie ekspansyjnym z instalacji syntezy amoniaku przed skierowaniem go do pieca reformingu, dzięki czemu uzyskano redukcję NOx odprowadzanych do atmosfery z Zakładu Amoniaku o 69 %, zakończono ostatni etap modernizacji kanalizacji przemysłowej metodą bezwykopową według technologii Berolina liner - z wykorzystaniem rękawa z włókna szklanego ECR-Glas nasączonego żywicami winyloestrowymi, utwardzanego za pomocą promieni ultrafioletowych. Zadanie to realizowane było na przestrzeni lat W okresie tym zmodernizowano ponad m kanalizacji z czego 423,3 m w 2005 roku. W roku 2005 odnotowano bardzo istotny, to jest ponad 50% spadek opłat z tytułu bezpośredniego i pośredniego korzystania ze środowiska. Na ten stan rzeczy wpłynęło w szczególności: oddanie do użytkowania węzła biologicznego oczyszczania ścieków; efektywność pracy nowego układu oczyszczania ścieków pozwoliła na redukcję opłat za odprowadzanie ścieków o 4,9% w stosunku do roku Całkowita redukcja opłat za odprowadzanie ścieków w roku 2005 wyniosła 84,6%, wykorzystywanie gazu ziemnego jako paliwa w Zakładowej EC; stosowanie tego paliwa pozwoliło na redukcję opłat z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza z ponad 4,2 mln zł (2004 r.) do 3,2 mln zł (2005 r.) tj. o 25% w skali roku. Gospodarka odpadami Prowadzona w ANWILU SA gospodarka odpadami oparta jest na podstawowych zasadach gospodarowania nimi i spełnia obowiązujące standardy postępowania, polegające na: zapobieganiu powstawaniu odpadów (działania w ramach Programu Czystsza Produkcja ), recyklingu materiałowym i energetycznym (ponad 34,85% odpadów niebezpiecznych poddano odzyskowi w instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych i innych procesach produkcyjnych, a 39,46% odpadów niebezpiecznych zostało zawróconych do procesów technologicznych), odzysku surowców wtórnych m.in. makulatury, złomu, tworzyw sztucznych, itp., unieszkodliwianiu, m.in. poprzez składowanie: na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne trafiło około 15,19% ogółu wytworzonych odpadów, w tym 7,36% odpadów niebezpiecznych i 7,83% odpadów innych niż niebezpieczne. 22

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. Uchwała Nr XLI/581/05XXXIX/532/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 4 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Spis treści R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 CZĘŚĆ FINANSOWA 23. Kalendarium 2. List Prezesa 3. Zarząd i Kadra Zarządzająca 4-5.

Spis treści R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 CZĘŚĆ FINANSOWA 23. Kalendarium 2. List Prezesa 3. Zarząd i Kadra Zarządzająca 4-5. Spis treści Kalendarium 2 List Prezesa 3 Zarząd i Kadra Zarządzająca 4-5 Rada Nadzorcza 6 Akcjonariusze 6 O Firmie 7-8 Spółki Grupy Kapitałowej ANWILU SA 9 Kompleks Polichlorku Winylu 10-11 Kompleks Nawozowy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3

R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 3 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem

Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Program Bezpieczny ANWIL Program Opieka nad Produktem Witold Chmielewski Specjalista ds. Technicznych Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych 27-28 listopad Warszawa 1 PKN ORLEN - wiodący koncern rafineryjno-petrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G.

HISTORIA. 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. FOSFAN 2011 HISTORIA 1872 r. FABRIK CHEMISCHER PRODUKTE UNION A.G. 1946 r. 23 LISTOPADA, PAŃSTWOWA FABRYKA SUPERFOSFATU W SZCZECINIE 1949 r. ZAKŁADY PRZEMYSŁU FOSFOROWEGO W SZCZECINIE, POMORSKIE ZAKŁADY

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków

Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków Zarządzanie energią i środowiskiem narzędzie do poprawy efektywności energetycznej budynków URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00, fax 370 71 70 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP

RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 1 RAPORT ŚRODOWISKOWY ZA 2013ROK TERESA PĄCHALSKA 22.03.2014 SAPA EXTRUSION CHRZANÓW SAPA GROUP 2 Szanowni Państwo, Przekazujemy w Państwa ręce Raport Środowiskowy przedstawiający osiągnięcia Sapa Extrusion

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ANWIL

Grupa Kapitałowa ANWIL Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2011 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy

Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Zarządzanie energią w gminie - przykład Miasta Częstochowy Archiwum Miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL:

O nas POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zarządzanie planem gospodarki odpadami Warunkiem realizacji planu gospodarki odpadami jest ustalenie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC

KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC KLASYFIKACJA MIESZANIN PVC Starszy Inżynier Procesu Majdański Piotr Konferencja: 1 czerwca 2015 rok-nowa klasyfikacja i oznakowanie dla mieszanin chemicznych. Nie przeocz swoich obowiązków. Maj 2014 Agenda

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Efektywność środowiskowa zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw na przykładzie zakładu produkcji detergentów Henkel Polska w Raciborzu Od CSR komunikacyjnego do sustainability Warszawa, 4 października

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy częścią Grupy Azoty

Jesteśmy częścią Grupy Azoty Segment OXO Jesteśmy częścią Grupy Azoty Grupa Azoty S.A. w skrócie Jedna z największych firm chemicznych w Europie Nr 1 w Polsce w nawozach, poliamidach, produktach OXO, melaminie i bieli tytanowej Nr

Bardziej szczegółowo

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza.

Kalendarium. Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Kalendarium Styczeń Rozpoczęcie pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Remigiusza Paszkiewicza. Marzec Powołanie uchwałą Rady Nadzorczej Prezesa Zarządu Pana Macieja Trojnarskiego. Kwiecień Zajęcie

Bardziej szczegółowo

NOVAGO - informacje ogólne:

NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO - informacje ogólne: NOVAGO Sp. z o. o. specjalizuje się w nowoczesnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Zaawansowane technologicznie, innowacyjne instalacje w 6 zakładach spółki, pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

25 lat działalności NFOŚiGW

25 lat działalności NFOŚiGW 25 lat działalności NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska powołany w okresie zmian ustrojowych w 1989

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl

dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl dr Tomasz M. Zieliński ABC Akademia Sp. z o.o. tomasz.zielinski@abcakademia.com.pl Green Controlling and Finance - innowacyjny program studiów podyplomowych Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego

Bardziej szczegółowo

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ

FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ MATERIAŁ PRASOWY Chojnów, 18 maja 2015 r. FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ Feerum S.A., jeden z największych w Polsce producentów

Bardziej szczegółowo

Roztwory buforowe i bufory do uwalniania

Roztwory buforowe i bufory do uwalniania Roztwory buforowe i bufory do uwalniania www.poch.com.pl WSTĘP Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60-ciu lat istnienia firmy.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice 1 Sektor gospodarczy Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice,

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Pawłowice, Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach Pawłowice, 02.09.2014 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

w drodze na NewConnect

w drodze na NewConnect w drodze na NewConnect Siedziba: Dąbrowa Górnicza Strona internetowa: www.bioerg.pl Kapitał zakładowy: 850.000 zł Łączna liczba akcji: 8.500.000 Nowa emisja: 8.500.000 akcji Cena emisyjna: 0,40 zł za akcję

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Odczynniki. www.poch.com.pl

Odczynniki. www.poch.com.pl Odczynniki www.poch.com.pl WSTĘP Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność

Smart City. Nowoczesność. Przyszłość. Innowacyjność Smart City Nowoczesność Innowacyjność Przyszłość Inteligentne miasto to takie, które inwestuje w kapitał ludzki i społeczny oraz w infrastrukturę w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013 ANWIL W LICZBACH 2008-2013 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza

Zespół C: Spalanie osadów oraz oczyszczania spalin i powietrza Projekt realizowany przy udziale instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ oraz środków finansowych NFOŚiGW Dnia 01 czerwca 2012 r. FU-WI Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu unijnego pn. Demonstracyjna

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015

KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 KRYTERIA OCENY FIRM KONKURS LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2015 Konkurs Lider Przedsiębiorczości Roku 2015 składa się z dwóch etapów: 1/ I Etap - kompletowanie dokumentacji dotyczącej działalności i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Raport Środowiskowy za 2010 rok

Raport Środowiskowy za 2010 rok Raport Środowiskowy za 2010 rok Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie realizuje swoje przedsięwzięcia zgodnie z ustanowioną Polityką Środowiskową. System Zarządzania Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi

Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Gazy rafineryjne w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku gospodarka gazami rafineryjnymi Wrzesień 2012 1 PKN ORLEN SA informacje ogólne PKN ORLEN Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid)

Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inteligentne Sieci Energetyczne. (Smart Grid) Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inteligentne Sieci Energetyczne (Smart Grid) Uruchomiony w 2012 roku nowy program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo