Plan rozwoju Grupy Sygnity na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan rozwoju Grupy Sygnity na lata 2010-2012"

Transkrypt

1 Plan rozwoju Grupy Sygnity na lata Warszawa, 24 Czerwca maj 2010

2 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Sygnity S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Sygnity S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Sygnity SA. 1

3 Dane rynkowe Spółka Sygnity SA Liczba akcji Kapitalizacja (kurs 14,15 zł za akcję w dniu r.) Index 169,02 mln PLN WIG Rynek Podstawowy Ticker SGN Zarząd Spółki Strona internetowa Norbert Biedrzycki Prezes Zarządu Arkadiusz Lew-Kiedrowski Wiceprezes Zarządu Andrzej Paszyński Wiceprezes Zarządu Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu Piotr Wierzbicki Wiceprezes Zarządu Kontakt IR CC Group 2

4 Spis treści 1 Kontekst zewnętrzny, główne trendy na rynku IT oraz wynikające z tego implikacje dla Grupy Sygnity 2 Podsumowanie stanu Grupy Sygnity 3 Stan i zakres wdrożonych taktycznych działań naprawczych oraz szacowany, krótkoterminowy wpływ na wynik Grupy Sygnity 4 Plan rozwoju oraz nowy model operacyjny Grupy Sygnity 5 Efekty wdrażanego planu 3

5 Klienci Konkurencja Rynek Partnerzy 1 W ostatnich latach otoczenie rynkowe dla typowego integratora IT uległo znacznemu pogorszeniu i taki model uważany jest za schyłkowy Musimy rozwijać nowe produkty, bardziej dedykowane usługi i kanały sprzedaży. Rynek staje się coraz ciaśniejszy Tradycyjni partnerzy lub dostawcy oprogramowania i sprzętu zmieniają model biznesowy na bezpośrednią obsługę klientów, przez co stają się konkurencją dla typowych integratorów IT Partnerzy budują własne kanały sprzedaży bezpośredniej Doświadczeni architekci rozwiązań są na wagę złota. To oni kreują wartość dodaną dla klienta. Lokalni gracze muszą być kreatywni w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju. Konkurencja coraz bardziej agresywna (głównie cenowo) dla typowych modeli integratora IT Koncentracja na kluczowych sektorach rynku i rezygnacja z tych które nie są uważane za kluczowe Wyraźna specjalizacja produktowa i/lub usługowa Koncentracja na kluczowych kompetencjach i rezygnacja z kompetencji generycznych Model typowego integratora uważany za model schyłkowy vs. specjalizacja i szukanie nowych nisz rynkowych Dopasowanie oferty i modelu obsługi klientów do potrzeb rynku Integrator systemów IT Coraz bardziej konkurencyjny rynek skoncentrowany na klienta Kontynuacja trendu wzrostowego dla wybranych modeli obsługi klientów - Business Process Offshoring - model operatora (pay-as-you-go) i technologii - Service Oriented Architecture - Software as a Service - Cloud computing Duże wzrosty tylko dla wybranych, sektorów wymagających jasno zdefiniowanych kompetencji, modeli obsługi Kompetencje w zakresie SaaS będą głównym wyróżnikiem na rynku usług IT. Zwyczajowe oczekiwanie na RFP już nie wystarcza. Nie wystarczy napisać dobrą ofertę. Klienci muszą dostrzec przewagę konkurencyjną jaką daje takie a nie inne rozwiązanie. Kompetencje są najważniejsze Projekty stają się coraz mniejsze co wymaga wdrożenia nowych metod zarządzania projektami i zbudowania organizacji która jest w stania zarządzać dużą liczbą różnorodnych projektów Nie ma jednego modelu obsługi klienta (dyskusja software house vs. integrator systemów IT) IT traktowane jako commodity i często klienci nie chcą się nim zajmować Klienci stają się coraz bardziej wymagający i oczekują od dostawcy kompetencji biznesowych vs. generyczna wiedza o IT Do momentu kiedy klient nie jest przekonany o wyjątkowości danej oferty, wybiera zwyczajowego dostawcę. Musimy szkolić i zatrudniać ludzi którzy znają biznes naszych klientów vs. ludzie ze znajomością technologii Źródło: Gartner, Uptime Institute, wywiady prasowe z kierownictwem firm z branży IT, Sygnity 4

6 1 Dodatkowo rynek IT w Polsce uległ znacznemu przeobrażeniu co miało bezpośredni wpływ na Sygnity Ciągłe zmiany w otoczeniu rynkowym IT w Polsce Zmiana relacji integratorów z dostawcami sprzętu i oprogramowania (jako rezultat globalnego trendu) w wyniku którego duzi globalni gracze rozwijają swoje modele usługowe z pominięciem lokalnych partnerów Rosnąca konkurencja rozwiązań globalnych na rynkach dotychczas zdominowanych przez lokalne firmy, powiązane z globalizacją klientów. Stale wzrastające niezbędne nakłady inwestycyjne w rozwój produktów własnych, nowych usług, wdrażania nowych modeli biznesowych oraz zachowania kompetencji w obliczu oferty konkurencji globalnej Malejące znaczenie sprzedaży relacyjnej sprzedaż obecnie realizowana głównie w oparciu o kompetencje i produkty, co oznacza że wiedza biznesowa, kompetencje branżowe i wartość dodana staje się głównym kryterium wyboru oferty Kluczowe rynki sektorowe osiągające nasycenie lub wygasanie na typowe produkty transakcyjne Nowi, potencjalny konkurenci w obszarze integracji systemów, którzy wyrośli z lokalnych firm telekomunikacyjnych Nowe modele obsługi klienta i elastyczność dostawcy umożliwiają zachować niską bazę kosztową mają bezpośredni wpływ na Sygnity i aktualną strategię i pozycję rynkową Kurczenie się tradycyjnego rynku dla Sygnity. Ciągła presja niedawnych partnerów a teraz konkurentów na nieustające zwiększanie efektywności. Coraz większa konkurencja wymusza ciągłe obniżanie ceny. Stąd główne przyczyny spadku przychodów i erozji marży Małe szanse na rywalizowanie z globalnymi graczami w oparciu o funkcjonalność produktów, mimo że lokalna wiedza o potrzebach rynku staje się coraz ważniejsza Nieskuteczne pozycjonowanie kompetencji branżowych i wiedzy biznesowej. Sygnity nie była w stanie skutecznie odróżnić się od konkurentów w oparciu o posiadane unikalne kompetencje. Działania inwestycyjne nie skorelowane z oczekiwanym wzrostem rynku Niewiele stożków wzrostu ; efekt m.in. braku efektywnego systemu zarządzania przedsięwzięciami wzrostowymi. Organizacja nieprzystosowana do penetracji szybciej rosnącego rynku małych i średnich klientów Brak strategicznego zaadresowania nowych technologii i nowych modeli obsługi klientów (SaaS, BPO, SOA, pay-per-use) 5

7 2 Przeprowadzona diagnostyka wykazała szereg kluczowych problemów które wymagają natychmiastowego zaadresowania Niekorzystna struktura kosztów Nieefektywna sprzedaż Niska efektywność operacyjna Opóźnienia w Programu Restrukturyzacji Brak wizji dla Grupy Duże koszty stałe oraz nieskoordynowane wydatki na inwestycje Duplikacja funkcji w ramach spółek grupy i duplikacja zadań w backoffice Nierentowne linie biznesowe Nieadekwatna do potrzeb i wymagań klientów struktura produktowa (duplikacje produktów) Brak spójnego systemu premiowego/motywacyjnego Brak KPIs i narzędzi do mierzenia efektywności sprzedaży Słabe egzekwowanie Niska utylizacja zasobów wewnętrznych i zewnętrznych Niska produktywność i brak synergii wykorzystania zasobów Grupy Słaba koordynacja zadań pomiędzy spółkami w grupie Nieskonsolidowana struktura Grupy Przerost biurokracji oraz nieefektywne procesy Niezaadresowanie przez Program kluczowych problemów Brak wymiernych i egzekwowalnych celów dla Programu Niezrealizowanie na czas wymaganych kamieni milowych Brak strategii krótko-długoterminowej dla Grupy Przestarzały dominujący jeden model biznesowy integratora W spółce od połowy 2009 prowadzony był program restrukturyzacji który swoim zakresem obejmował głównie model zarządzania i skoncentrowany był na miękkie elementy organizacyjne Ale w obecnej chwili wszystkie z tych problemów zostały już zaadresowane: Zaplanowano działania naprawcze w formie inicjatyw Każda z inicjatyw ma swojego właściciela biznesowego, jest zwymiarowana pod względem spodziewanych oszczędności lub wpływu na podniesienie efektywności Stan wdrożenia jest monitorowany Zarząd będzie egzekwować realizację tych inicjatyw 6

8 2 Zaplanowano szereg działań naprawczych, które są konsekwentnie realizowane Kwiecień Maj Czerwiec ROK kontynuacja wdrożenia Plan redukcji kosztów Przygotowanie ~2 tygodnie Potwierdzenie inicjatyw Weryfikacja i ryzyka ~2 tygodnie Start pełnego wdrożenia dla wszystkich inicjatyw ~6 tygodni Restrukturyzacja back-office ~6 tygodni Wdrożenie Przygotowanie realnego planu finansowego na ~4 tygodnie Ciągła weryfikacja planów biznesowych Weryfikacja Obszarów Biznesowych ~8 tygodni Wdrożenie zmian w OB Dla każdego OB weryfikacja w oparciu o plany sprzedaży, backlog Nowa struktura uwzględniająca nowe poziomy zatrudnienia, cele sprzedażowe i kosztowe Zaplanowanie konsolidacja funkcjonalnej Grupy ~4 tygodnie Konsolidacja operacyjna i kontynuacja konsolidacji funkcjonalnej IT, Marketing - 30 kwiecień Administracja - 1 maja Kadry i płace - 31 maja Winuel, MaxElektronik 30 czerwca Księgowość i kontroling - koniec 2010 Zmiana modelu zarządzania Programem Restrukturyzacji (PRO-REST) Wdrożenie poszczególnych inicjatyw ~4 tygodnie Nowy model zarządzania przedsiębiorstwem (org-chart i organizacja, procesy, KPIs, systemy motywacyjne, model kontrolingowy) Nowy system motywacyjny połączony z celami i zadaniami (management i sprzedaż) ~4 tygodnie Dopasowanie do stanowisk Wdrożenie Strategia technologiczna jako wsad do wizji biznesowej ~6 tygodni realizacja i backoffice ~6 tygodni Wizja biznesowa Grupy ~6 tygodni 7

9 3 Zakres wdrażanych działań naprawczych jest szeroki i obejmuje wszystkie kluczowe elementy organizacji A B C D E F G Zdecydowane przyśpieszenie konsolidacji spółek grupy Zakończenie wprowadzenia nowego modelu zarządzania organizacją Koncentracja na kluczowych sektorach i przegląd oraz zamknięcie nierentownych linii biznesowych Zakończenie opracowania i wdrożenia zweryfikowanego budżetu na Zakończenie weryfikacji siatki płac i stworzenie nowego systemu motywacyjnego Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele i rozliczanie z wyników Zbudowanie strategii technologicznej dla Grupy Główne cele Ograniczenie kosztów back-office Zwiększenie kontroli nad organizacją Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej Wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności za P&L Zmniejszenie kosztów zakupów poprzez centralizację zakupów Koncentracja na kluczowych klientach Koncentracja na kluczowych usługach i rozwiązaniach Wprowadzenie kontroli nad budżetem przychodowym i kosztami Wprowadzenie wspólnego, spójnego i uczciwego modelu wynagradzania pracowników w oparciu o część stałą i zmienną Promowanie wykonania i przekraczania planów Wprowadzanie jednoosobowej odpowiedzialności za cele poprzez opracowanie KPIs do mierzenia poziomu osiągnięcia celów i ścisłe powiązanie celów z systemem motywacyjnym Wdrożenie strategicznych technologii w roadmapach rozwoju produktów i usług Stałe doskonalenie konkurencyjności i efektywności produktów, usług i wdrożeń Grupy Poprawa efektywności w realizacji Poprawa rentowności i efektywności operacyjnej Wzrost sprzedaży stymulowany inwestycjami 8

10 3 Model nowej organizacji Grupy Sygnity wprowadza jednoosobową odpowiedzialność za wynik na każdym szczeblu organizacji A Zdecydowane przyśpieszenie konsolidacji spółek grupy Przykładowa struktura organizacyjna jednego z Pionów biznesowych Główne cele B Zakończenie wprowadzenia nowego modelu zarządzania organizacją Wice Prezes / Członek Zarządu EBIT (wynik marża na całym Pionie po uwzględnieniu wszystkich kosztów dodatkowych) Przychody C D E Koncentracja na kluczowych sektorach i przegląd oraz zamknięcie nierentownych linii biznesowych Zakończenie opracowania i wdrożenia zweryfikowanego budżetu na Zakończenie weryfikacji siatki płac i stworzenie nowego systemu motywacyjnego Dyrektor Pionu Dyrektor Sprzedaży Pionu (Klienci Kluczowi) Dyrektor Kierowników Projektów Dyrektor Obszaru Biznesowego Sprzedawcy (Klienci Kluczowi) Kierownicy Projektów EBIT (wynik marża na całym Pionie po uwzględnieniu wszystkich kosztów dodatkowych) Przychody Przychody Marża z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich Zyskowność projektów (marża uzyskana na projektach jako różnica pomiędzy marżą projektu zakładaną w budżecie projektu a marżą uzyskaną po jego zakończeniu ) Przychody Marża doważona F Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele i rozliczanie z wyników Sprzedaż Obszaru Biznesowego Przychody Marża z uwzględnieniem kosztów bezpośrednich G Zbudowanie strategii technologicznej dla Grupy Realizacja/ Wdrożenia (Kompetencje kluczowe) Utylizacja (jako % czasu dostępnego do czasu zafakturowanego) Produktywność (liczona jako efektywność, docelowo w Function Points) H Poprawa efektywności w obszarze realizacji Dyrektor Zespołu Kompetencji Wspólnych Zasoby Kompetencje Wspólne Utylizacja (jako % czasu dostępnego do czasu zafakturowanego) Produktywność (liczona jako efektywność, docelowo w Function Points) 9

11 3 Koncentracja na kluczowych sektorach i zamknięcie nierentownych linii biznesowych podniesie zyskowność działalności operacyjnej A B Zdecydowane przyśpieszenie konsolidacji spółek grupy Zakończenie wprowadzenia nowego modelu zarządzania organizacją Koncentracja na kluczowych sektorach wymusi zbudowanie trzech silnych sektorów branżowych. Weryfikacja linii biznesowych i grup produktowych spowoduje zamknięcie lub zmniejszenie nierentownych biznesów. Te działania mają na celu zwiększenie rentowności Sygnity C Koncentracja na kluczowych sektorach i przegląd oraz zamknięcie nierentownych linii biznesowych GŁÓWNE PRZYKŁADY STAN NA 2010 Zlikwidowany jako samodzielna jednostka Zdecydowanie zmniejszony D Zakończenie opracowania i wdrożenia zweryfikowanego budżetu na Piony biznesowe E Zakończenie weryfikacji siatki płac i stworzenie nowego systemu motywacyjnego Pion Publiczny Pion Utilities Pion Bankowo- Finansowy Pion General Business Pion Integracji F Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele i rozliczanie z wyników G Zbudowanie strategii technologicznej dla Grupy Dwa Obszary Biznesowe Trzy Obszary Biznesowe Trzy Obszary Biznesowe Trzy Obszary Biznesowe Jeden Obszar Biznesowy H Poprawa efektywności w obszarze realizacji 10

12 3 Nowa strategia technologiczna w połączeniu ze strategią dla Pionów Biznesowych pozwoli nam zbudować produkty w oparciu o najnowsze trendy technologiczne A B C D E F G H Zdecydowane przyśpieszenie konsolidacji spółek grupy Zakończenie wprowadzenia nowego modelu zarządzania organizacją Koncentracja na kluczowych sektorach i przegląd oraz zamknięcie nierentownych linii biznesowych Zakończenie opracowania i wdrożenia zweryfikowanego budżetu na Zakończenie weryfikacji siatki płac i stworzenie nowego systemu motywacyjnego Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele i rozliczanie z wyników Zbudowanie strategii technologicznej dla Grupy Poprawa efektywności w obszarze realizacji Cloud Computing & Software-as-a-Service Usługi przetwarzania danych i udostępniania aplikacji biznesowych w publicznych lub prywatnych rozproszonych systemów obliczeniowych kluczowe dla rozwoju usług i produktów do małych i średnich klientów Umożliwi to Sygnity przejście od kapitałowo-chłonnego modelu dostarczania usług IT w trybie ad hoc, do efektywnego modelu zwinnego realizowanego w trybie pay-per-use (operatorski) Częściowo produkty dedykowane dla takiego rozwiązania w Sygnity są już gotowe i poziom inwestycji jest akceptowalny na poziomie pozytywnego business case Enterprise Open Source Model wykorzystania oprogramowania klasy Open Source do dostarczania nowoczesnych rozwiązań technologicznych i aplikacji dla klientów Korporacyjnych z komercyjnym wsparciem, stanowiące alternatywę dla produktów komercyjnych. Sygnity przygotowuje portfolio produktów własnych bazujących na EOS i nowy model sprzedaży skoncentrowany na świadczeniu usług wdrożeniowych, szkoleniowych i wsparcia komercyjnego dla EOS Wg Gartnera 90% firm będzie korzystało z OSS w 2012 Mobile 2.0 Rynek biznesowych aplikacji sieciowych dla urządzeń mobilnych typu SmartPhone z dostępem do Internetu Nowe obszary funkcjonalne, nowe kanały dostępu, zastosowania i usługi wykorzystujące produkty Sygnity oraz dziedzinowa wiedzę ekspercka. Przewiduje się, że 2015 urządzenia typu smartphone zdetronizują komputery osobiste w dostępie do sieci Internet Service Oriented Architecture + Wykorzystanie nowych trendów rozwoju architektury SOA, produktów i narzędzi w celu zwiększenia portfolio usług integracyjnych wspierających efektywne wykorzystanie posiadanej przez Klientów infrastruktury SOA + BPM i realne zwiększenie efektywności inwestycji w architekturę usługową Klientów Service Oriented Architecture to obecnie standard integracji i budowy aplikacji oparty na usługach Sygnity jako dostawca usług w zakresie Enterprise SOA (BPM + SOA + transformacja biznesu) Inne nowe kierunki rozwoju technologii wytwórczych Szereg technologii i projektów rozwojowych (szczegóły poufne), Gartner, Global Industry Analyst, Forrester 11

13 3 Wdrożenie najlepszych praktyk, narzędzi i standardów w obszarze zarządzania projektami pozwoli poprawić rentowność i efektywność operacyjną A B C D Zdecydowane przyśpieszenie konsolidacji spółek grupy Zakończenie wprowadzenia nowego modelu zarządzania organizacją Koncentracja na kluczowych sektorach i przegląd oraz zamknięcie nierentownych linii biznesowych Zakończenie opracowania i wdrożenia zweryfikowanego budżetu na Wdrożenie standardu Earned Value w celu poprawy rentowności projektów oraz skutecznego monitorowania ich przebiegu na bazie nowych narzędzi do zarządzania projektami. Pomiar i analiza ewidencji czasu pracy oraz działania korekcyjne poprawiające wykorzystanie zasobów. E F Zakończenie weryfikacji siatki płac i stworzenie nowego systemu motywacyjnego Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele i rozliczanie z wyników Optymalizacja portfolio projektów inwestycyjnych w oparciu o strategię Grupy, indywidualne biznes plany i metodę NPV w powiązaniu z planem sprzedaży. G H Zbudowanie strategii technologicznej dla Grupy Poprawa efektywności w obszarze realizacji Promowanie przejrzystości, jednoosobowej odpowiedzialności i efektywności operacyjnej w obszarze realizacji. Uproszczenie procedur i modeli użycia. 12

14 4 Główne cele dla Zarządu na lata Osiągnięcie poziomu rentowności EBIT Grupy 5-7% do 2012 Zwiększenie przychodów do mln PLN do roku 2012 Koncentracja na 3 kluczowych sektorach rynku i wybranej grupie klientów Wprowadzenie na rynek dedykowanej oferty dla małych i średnich firm Wprowadzenie nowych modeli obsługi klientów jak model operatorski czy pay-per-use Intensywny rozwój technologii, także w kierunku rynku B2C 13

15 4 Nowa wizja dla Sygnity ma kilka podstawowych założeń, których realizacja jest kluczowa dla sukcesu rynkowego firmy Założenia bezpośrednio wynikają z celów biznesowych: Zahamowanie spadku sprzedaży poprzez koncentrację na kluczowych klientach i kluczowych sektorach oraz wprowadzenie nowych modeli obsługi klientów i nowych produktów i usług Podniesienie rentowności poprzez rezygnację z nierentownych linii produktów i linii biznesowych, zwiększenie kontroli nad budową oprogramowania i wdrożeń, zwiększenie efektywności organizacji i obniżenie bazy kosztowej Zarządzanie inwestycjami w oparciu ocele biznesowe, wydzielenie strategicznego R&D dla inwestycji kluczowych vs. budowa oprogramowania w pionach biznesowych Strategiczne zarządzanie inwestycjami Budowanie kompetencji branżowych Wzmacnianie kompetencji branżowych dla kluczowych sektorów i znajomość biznesu klienta jako wyróżnik dla Sygnity Inwestycje w rozwój kompetencji własnych i mechanizmy zarządzania wiedzą Tylko kluczowe sektory i rentowne linie biznesowe, koncentracja vs. rozproszenie Koncentracja na kluczowych sektorach Prowadzenie biznesu który przynosi zyski Nadrzędny cel to uzyskanie pozytywnej marży na projektach i zyskowny biznes Wsparcie narzędziowe dla centralnego nadzoru nad projektami, wprowadzenie adaptacyjnych procesów wytwórczych; kontrola nad zakupami Ciągła poprawa efektywności Nowoczesne technologie i modele obsługi klientów Wprowadzanie nowoczesnych technologii uatrakcyjni Sygnity jako dostawcę, software open-source, dedykowany model obsługi dla małych klientów, model operatorski 14

16 4 Nowy model biznesowy Sygnity będzie opierał się na proponowaniu rozwiązań i usług Pozycjonowanie Sygnity jako firmy oferujące dobrze zdefiniowane rozwiązania dedykowane dla klientów w kluczowych sektorach oraz usługi świadczone w oparciu o najwyższe kompetencje branżowe i biznesowe Koncentracja na rozwiązaniach i usługach wykorzystywanych dla wsparcia biznesu klienta w oparciu o nowoczesne technologie IT i kompetencje branżowe i biznesowe Rozwiązania: Dostarczane są w modelu projektowym (zarówno time & material jak i fixed price) i bazują zarówno na własnym oprogramowaniu jak i na platformach third-party. Nacisk w Pionie Utilities kładziony jest przede wszystkim na własne rozwiązania, podczas gdy w Pionie Bankowym najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej jest głęboka kompetencja branżowa i znajomość wiodących rozwiązań globalnych Usługi: To zarówno usługi zarządzania aplikacjami i infrastrukturą IT (wykorzystując przede wszystkim zasoby cloud owe) jak również wybranymi procesami biznesowymi klientów w modelu BPO. W szczególności w sektorze Public i dla średnich oraz mniejszych klientów preferowanym modelem działania Sygnity będzie model operatorski i dedykowane produkty oraz usługi w oparciu o jasno zdefiniowany model geograficzny gdzie zakresem geograficznym działania jest przede wszystkim Polska. Nastawienie na eksport wybranych własnych rozwiązań poprzez lokalnych partnerów, głównie w Europie. 15

17 4 Działania w horyzoncie czasowym , mające na celu zbudowanie Nowego Sygnity TYLKO WYBRANE ELEMENTY Faza 1: Nabieranie tempa Faza 2: Przyczółek do wzrostu Faza 3: Sygnity jako nowoczesny gracz na rynku IT Czas Główne działania Zakończenie wdrożenia nowego modelu zarządzania organizacją Konsolidacja spółek Grupy Przegląd i zamknięcie lub odchudzenie nierentownych linii biznesowych Zmiana modelu sprzedaży i wprowadzenie Klientów Kluczowych Zmiana modelu zarządzania inwestycjami poprzez scentralizowane i wyniesienie strategicznego R&D poza obecny model biznesowy Wprowadzenie oddzielnego pionu SMB Zdecydowanie zmniejszenie bazy kosztowej Wprowadzenie modelu zarządzania przez cele Koncentracja na kluczowych sektorach rynku i wynikająca z tego zmiana modelu obsługi klientów Wprowadzenie modelu operatorskiego Wprowadzenie BPO jako nowego modelu usług dla kluczowych klientów Pozycjonowanie Sygnity jako firmy produktowej i usługowej Koncentracja tylko na kluczowych kompetencjach Wydzielenie kompetencji generycznych do oddzielnej jednostki organizacyjnej Wydzielenie usług infrastrukturalnych i integracji do oddzielnej jednostki biznesowej Wydzielenie usług aplikacyjnych jako oddzielny pion kompetencji wspólnych Enterprise Application Integration Zakończenie pozycjonowania Sygnity i budowy modelu organizacji w modelu produktowym vs. usługowym vs. operatorskim Główne efekty Zatrzymanie spadku sprzedaży Obniżenie bazy kosztowej i eliminacja nieefektywności Zbudowanie nowej organizacji Przygotowanie pod wzrost Wzrost sprzedaży w oparciu o nowe modele obsługi klientów Ciągła poprawa rentowności poprzez eliminacje nieefektywności oraz koncentrację na usługach o wysokiej marży Zbudowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa. Spółka ekspercka. Lider w wybranych branżach 16

18 4 Faza 1: Nabieranie tempa i zbudowanie zdrowej organizacji w oparciu o zweryfikowane obecne Obszary Biznesowe TYLKO WYBRANE ELEMENTY Stan na koniec roku Nowe technologie i kierunki rozwoju Główne elementy organizacji Sygnity Kluczowe zadania Pion Public E TF B Ent. Open Source D Pion Bankowo- Finansowy Pion SMB Oferta produktów i usług SOA Pion Utilities A A A Strategiczne R&D C A B - Zakończenie konsolidacji wszystkich jednostek organizacyjnych w obecnej strukturze kapitałowej Grupy do odpowiednich Pionów - Zakończenie weryfikacji planów sprzedaży i poziomów rentowności Obszarów Biznesowych - Zakończenie procesu dopasowania wielkości Obszarów Biznesowych do wymagań rynku - Wprowadzenie modelu Klientów Kluczowych (koncentracja na w Pionach na nazwanych klientach) I Klientów Ogólnych. Zbudowanie silnych działów sprzedaży. Koncentracja na dużych i średnich projektach - Zakończenie przeglądu działów produkcji oprogramowania w Pionach i koncentracja na kluczowych kompetencjach - Zbudowanie wydzielonego zespołu sprzedażowego w Pionie Public, skoncentrowanego na obsłudze dużych przetargów publicznych. Wprowadzenie indywidualnego modelu oceny i wynagradzania C - Stworzenie wydzielonego Strategicznego R&D do obsługi szczególnie istotnych dla Sygnity przedsięwzięć inwestycyjnych Główne implikacje finansowe - Redukcja stanu zatrudnienia w pionach biznesowych - Redukcja liczby zewnętrznych kontraktorów - Redukcja zatrudnienia w back-office wynikająca z zakończenia konsolidacji spółek zależnych, redukcji duplikacji funkcji - Zwiększenie rentowności projektów w wyniku przeprowadzonej konsolidacji zakupów, zwiększenia utylizacji zasobów ludzkich oraz ograniczenia bezpośrednich kosztów projektowych D E - Powołanie nowej organizacji do obsługi Small Medium Businesses, skupiającej wszystkich małych i średnich klientów, niezależnie od sektora rynku. - Zakończenie modyfikacji obecnego oprogramowania i dopasowanie go obsługi powtarzalnych potrzeb klientów w ramach standardowej funkcjonalności 17

19 4 Faza 2: Przyczółek do wzrostu oraz wprowadzenie BPO jako element wzrostowy w nowym segmencie usług TYLKO WYBRANE ELEMENTY Stan na koniec roku Nowe technologie i kierunki rozwoju Główne elementy organizacji Sygnity Kluczowe zadania Piony rynkowe Pion Public Pion Bankowo- Finansowy Mobile 2.0 Pion Utilities Strategiczne R&D B A - Koncentracja usług wspólnych jak programowanie, zarządzania bazami danych, konsultanci wdrożeniowi i lepsze zarządzanie zespołami programistów i wdrożeniowców - Zbudowanie mechanizmu wymiany zasobów dla kompetencji wspólnych pomiędzy Pionami - Przygotowanie planów do stworzenia jednej organizacji która będzie skupiać i zarządzać wszystkimi kompetencjami wspólnymi. Docelowo w Pionach rynkowych pozostają tylko kompetencje kluczowe, branżowe lub analityczne Pion SMB Pion usług BPO * A A A B Model operatorski Cloud & SaaS C C D D - Wprowadzenie agresywnego modelu oceny przedsięwzięć i inwestycji w oparciu o model venture capital, z jednoznacznie zdefiniowanymi KPIs i kamieniami milowymi - Zbudowanie usług operatorskich w modelu payper-use do obsługi standardowych wymagań klientów - Zbudowanie Pionu usług BPO w oparciu o istniejące zasoby offshoringowe i obecnie realizowane projekty O&O ** Główne implikacje finansowe - Podniesienie efektywności organizacji poprzez koncentrację usług wspólnych i lepsze zarządzanie zespołami programistów i wdrożeniowców zwiększenie utylizacji i produktywności - Wzrost sprzedaży dzięki zbudowaniu nowych rozwiązań, wejście w nowe nisze rynkowe i nowe modele obsługi klientów * BPO Business Process Outsourcing, ** O&O Outsourcing & Offshoring 18

20 4 Faza 3: Zbudowanie nowoczesnego gracza na rynku IT będzie wymagało uruchomienia szeregu nowych przedsięwzięć TYLKO WYBRANE ELEMENTY Stan na koniec roku Nowe technologie i kierunki rozwoju Główne elementy organizacji Sygnity Kluczowe zadania Piony rynkowe Pion Public Pion Bankowo- Finansowy Pion Utilities Rozwój Strategiczne R&D A - Konsolidacja kompetencji wspólnych (programowanie, zarządzania bazami danych, konsultanci wdrożeniowi dla standardowej funkcjonalności ) w jednolitą jednostkę organizacyjną - Wydzielenie tej jednostki organizacyjnej na zewnątrz struktur Sygnity Taktyczne R&D - Koncentracja usług integracyjnych z różnych Pionów biznesowych do jednolitej jednostki organizacyjnej - Wprowadzenie na usług wirtualizacyjnych (testy pilotów w 2011) A Virtualization Pion SMB Pion usług BPO - Koncentracja usług Enterprise Application Integration (z różnych Pionów biznesowych do jednolitej jednostki organizacyjnej EAI 19

21 4 Strategia sektorowa Pion Bankowo-Finansowy Charakterystyka segmentu rynku TYLKO WYBRANE ELEMENTY Stopniowa poprawa kondycji finansowej banków przełoży się na wzrost wydatków IT w latach Nowe wymagania dotyczące potrzeb klientów w obszarze wprowadzania nowych produktów i kanałów komunikacji przełożą się na wzrost potrzeb w ramach wyspecjalizowanych rozwiązań IT Wzrost znaczenia nowoczesnych technologii i ciągłe szukanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o IT Postępująca integracja systemów w ramach grup kapitałowych Strategia rynkowa Koncentracja na Kluczowych Klientach w ramach oferowanych rozwiązań i usług Sprzedaż produktowa w oparciu o produkty własne i obce w modelu integratorskim Model General Accounts do obsługi klientów średnich. Obsługa małych klientów w oddzielnym Pionie SMB Ciągła rozbudowa i poszerzanie kompetencji branżowych Model dostawy rozwiązań Model integracyjny w oparciu o mix własnych rozwiązań sektorowych/niszowych i rozwiązań partnerskich Potencjalne okazje doradcze w oparciu o kompetencje branżowe Strategia produktowa i kompetencyjna na lata Oferta w zakresie unowocześnienia wersji systemów podstawowych w bankach Rozwój systemów dla kluczowych klientów (front-end i integracja systemów) Wyjście z oprogramowaniem D.CL do innych kluczowych klientów Agresywna budowa i rozszerzenie kompetencji zespołu Business Intelligence (Hurtownie danych, CRM BI, analizy ryzyk i fraudów) Stworzenie i wprowadzenie na rynek wielofunkcyjnego zestawu narzędzi (np. w bankowości elektronicznej), wykorzystujących nowatorskie kanały komunikacji 20

22 4 Strategia sektorowa Pion Utilities Charakterystyka segmentu rynku TYLKO WYBRANE ELEMENTY Zakończony proces wydzielenia obszaru dystrybucji, liberalizacji i konsolidacji wśród dostawców energii elektrycznej Trwająca prywatyzacja sektora dystrybucji energii elektrycznej Postępująca restrukturyzacja sektora gazowego i pojawienie się nowych potencjalnych klientów spółek dystrybucyjnych Wzrost znaczenia technologii IT do obsługi procesami i zarządzania siecią Strategia rynkowa Koncentracja na Kluczowych Klientach w ramach oferowanych rozwiązań i usług Sprzedaż produktowa głównie w oparciu o produkty własne, z dedykowanym wykorzystaniem produktów partnerskich Model General Accounts do obsługi klientów średnich. Obsługa małych klientów w oddzielnym Pionie SMB Model dostawy rozwiązań Model budowy i wdrożeń głównie w oparciu o własne rozwiązania sektorowe/niszowe i własny R&D Selektywne wykorzystanie rozwiązań partnerskich (głównie EAI i GIS) Strategia produktowa i kompetencyjna na lata Ciągła rozbudowa i poszerzanie kompetencji branżowych Rozwój systemów dla kluczowych klientów jak dystrybutorzy i wytwórcy energii elektrycznej Promocja rozwiązań w zakresie Smart Meteringu, inwentaryzacji sieci i zarządzania sieciami z wykorzystaniem GIS oraz rozwiązań dla handlu energią Rozwój systemów dla rynku gazownictwa Oferta dla przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji 21

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku

Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Omówienie wyników finansowych spółki Sygnity za II kwartał i pierwsze półrocze 2010 roku Warszawa, 31 sierpnia 2010 roku 27 maj 2010 Efekty i kluczowe działania w Q2 2010 i H1 2010 Wyniki finansowe W Q2

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r.

Telekom. Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI. Warszawa, 28 luty 2011 r. Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy Kapitałowej MNI Warszawa, 28 luty 2011 r. Segment Telekom 2 Segment Telekom Segment telekomunikacyjny Grupy MNI tworzą: o Grupa Hyperion Głównym rodzajem świadczonych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

16 listopada 2016 r. 1

16 listopada 2016 r. 1 16 listopada 2016 r. 1 Przesłanki dla aktualizacji Strategii Grupy ENERGA Rynek energii ulega DYNAMICZNYM ZMIANOM Utrzymanie pozycji wymaga dostosowania modelu do zachodzących zmian 2 Przesłanki dla aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata

Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata Polimex Mostostal S.A. Plan Rozwoju na lata 2017-2023 18.05.2017 Wizja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w perspektywie roku 2023 Grupa PxM odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej budującej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników. Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. Prezentacja wyników Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. KBJ S.A., 14 sierpnia 2013 KBJ S.A. KBJ działa w Polsce od 2007 r. Nasze główne atuty to: Unikalne kompetencje w zakresie platformy NetWeaver:

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Firma działająca na rynku od blisko 25 lat

Firma działająca na rynku od blisko 25 lat NTT obecnie Firma działająca na rynku od blisko 25 lat Spółka notowana na GPW od 2007 roku Pracownicy: około 150 osób Własny zakład produkcyjny oraz centrum dystrybucyjne Produkty własne pod marką NTT:

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Konkluzje z wizyty w zakładzie w

Konkluzje z wizyty w zakładzie w Konkluzje z wizyty w zakładzie w Zakład w trakcie modernizacji, wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych, Bardzo dobra jakość produktów wykonywanych przez firmę, Frustracja pracowników problemy z zakresu

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller

Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej. dr Krzysztof Heller Modele kosztowo przychodowe samorzadowej sieci szerokopasmowej, ze szczególnym uwzglednieniem sieci dystrybucyjnej dr Krzysztof Heller Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. Warstwy sieci 23 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa 27 marca 2014

Warszawa 27 marca 2014 Warszawa 27 marca 2014 1 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA Segmenty operacyjne Wyniki 2013 Prognoza 2014 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły 291.871 tys. zł i wzrosły o

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I KWARTALE 2016 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości

Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Szanse i zagrożenia płynące z nowoczesnych metod świadczenia usług informatycznych (outsourcing, offshoring, SOA, cloud computing) w bankowości Jakub Syta, CISA, CISSP Warszawa, 14 czerwca 2010 1 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r.

Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Warszawa, 3 marca 2014 r. Prezentacja wyników po IV kwartale 2013 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania

Bardziej szczegółowo

I & B System Spółka Akcyjna

I & B System Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały nr 10 ZWZ I&B System 26.06.2008 r. I & B System Spółka Akcyjna Łódź maj 2008 KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ I&B SYSTEM w latach 2008-2010 ZałoŜenia ogólne PodwyŜszenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata Warszawa, 3 kwietnia 2017 r.

Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. \ Podsumowanie strategii holdingu Paged na lata 2017-2021 2021 Warszawa, 3 kwietnia 2017 r. 1 Jesteśmy silnym holdingiem przemysłowo-inwestycyjnym, ze szczególną rolą biznesu sklejkowego Sklejka Logistyka

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Big Data Marketing Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Misja Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl PROFIL

www.comarch.pl PROFIL www.comarch.pl PROFIL FIRMY COMARCH PRODUCENT, INTEGRATOR, DOSTAWCA NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Od 1993 Comarch pomaga klientom w osiąganiu większej rentowności i w czerpaniu zysków z nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA III KWARTAŁ 2009 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2009 30.09.2009 Warszawa, 9 listopad 2009 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES... 3

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 PREZENTACJA LIBET S.A. 27 LISTOPADA 2012 Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 2 Plan prezentacji Ocena

Bardziej szczegółowo

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Outsourcing procesów. dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Outsourcing procesów dr Arkadiusz Wargin CTPartners S.A. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Firma przez pryzmat architektury korporacyjnej Outsourcing główne etapy Etap przygotowania

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze sierpnia 2010 r.

Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze sierpnia 2010 r. Konferencja prasowa wyniki finansowe I półrocze 2010 31 sierpnia 2010 r. I półrocze 2010 Widoczne korzyści lidera z 30,8% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Przyspieszenie procesów konsolidacyjnych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE 1 kwartał 2012 Dane rynkowe Rok założenia: 1997 Akcje emisji publicznej: Index: Rynek: 250.000 akcji serii B 470.000 akcji serii C 10.757 akcje serii D WIG/ WIG Informatyka

Bardziej szczegółowo

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl

Aiton Caldwell SA. Informacje dla Inwestorów. www.aitoncaldwell.pl Aiton Caldwell SA Informacje dla Inwestorów www.aitoncaldwell.pl 1. Profil działalności 2. Historia 3. Zespół 4. Linie biznesowe 5. Klienci 6. Plany rozwój i cele emisyjne 7. Dane finansowe 1. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o.

Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Prezentacja firmy Royal Solutions Sp. z o.o. Zawartość prezentacji Misja Doświadczenie Konsultanci Technologie Podejście do Klienta Proces realizacji projektów Badania dojrzałości projektowej Projekty

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE S.A. PO I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dane rynkowe Rok założenia Index Rynek Public Float: Ticker 1997 WIG/WIG Informatyka Podstawowy 49,35% QNT Akcje emisji publicznej:

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Osoby prezentujące. Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu. Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu Prezentacja Grupy Sprzedajemy Mercor bezpieczeństwo Wyniki za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015

Chmura obliczeniowa nowej generacji. Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Chmura obliczeniowa nowej generacji Maciej Kuźniar 26 listopada 2015 Czym jest chmura typu IaaS? Chmura to konkretne zasoby fizyczne w konkretnym centrum danych. Podłoga, zasilanie, szafy, switche, routery,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 1H 2016 r.

Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Podsumowanie wyników 1H 2016 r. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2016 Agenda Podsumowanie 1H 2016 r. Rynek i wyniki finansowe Realizacja prognozy Nowe obszary biznesowe Wyzwania na kolejne kwartały

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r.

Prezes Zarządu KDPW. Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Strategia KDPW na lata 2010 2013. 2013 dr Iwona Sroka Prezes Zarządu KDPW Warszawa, 9 stycznia 2012 r. Horyzont czasowy Strategia KDPW na lata 2010 2013 2013 została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03

evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 evolpe Consulting Group 2011 2011-12-03 Rynek oprogramowania evolpe Consulting Group Open Source Commercial Open Source Polecane produkty Korzyści z wdrożenia Podsumowanie Pytania 2 evolpe Consulting Group

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Cafe News. Nowe Media. Nowa rzeczywistość.

Cafe News. Nowe Media. Nowa rzeczywistość. Cafe News Nowe Media. Nowa rzeczywistość. O Cafe News Cafe News kreuje wolną, niezagospodarowaną jeszcze przestrzeń rynkową. Dzięki temu konkurencja przestaje być istotna Spółka jest agregatorem treści

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Prezentacja wyników finansowych QI-III 2014 roku Warszawa, 6 listopada 2014 r. Wyniki finansowe 3Q2014 mln PLN Dynamika przychodów Rekordowy III kwartał przed rokiem Przychody kwartalnie 78,9 98 128 112

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC

Rozwiązania branżowe dla dostawców energii. Kompleksowa oferta BTC Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Kompleksowa oferta BTC 2 Rozwiązania branżowe dla dostawców energii Rozwiązania branżowe dla dostawców energii 3 Wydajne rozwiązania IT dla energetyki Dla zachowania

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo