KOMUNIKAT z dnia r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT z dnia r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe 1 MeritumKonto Celowe 2 Rachunek walutowy e-kantor CHF, EUR, USD, GBP Stawka oprocentowania w skali roku Informacje dodatkowe zmienne 0% 1,75% 1,75% 0% Klient może otworzyć maksymalnie jeden rachunek Konto z Gwarancją, z zastrzeżeniem, że Posiadacz Konta z Gwarancją nie może być jednocześnie Posiadaczem MeritumKonta Zarabiającego lub Prostego Konta Osobistego. Rachunek jest dostępny w Elektronicznych kanałach dostępu i aplikacji mobilnej dla Posiadaczy MeritumKonta Zarabiającego, Prostego Konta Osobistego lub Konta z Gwarancją. Klient może otworzyć maksymalnie jeden rachunek Konto Oszczędnościowe. Rachunek jest dostępny w Elektronicznych kanałach dostępu i aplikacji mobilnej dla Posiadaczy MeritumKonta Zarabiającego, Prostego Konta Osobistego lub Konta z Gwarancją korzystających z aplikacji Meritum Planer. Klient może otworzyć maksymalnie jeden rachunek MeritumKonto Celowe. miesięczna, na koniec miesiąca kalendarzowego Rachunek jest dostępny w Elektronicznych kanałach dostępu i aplikacji mobilnej dla Posiadaczy MeritumKonta Zarabiającego, Prostego Konta Osobistego lub Konta z Gwarancją. Klient może otworzyć maksymalnie cztery Rachunki walutowe e-kantor. Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. 29 czerwca 2015 r. 14 sierpnia 2013 r. 1 Promocyjna stawka oprocentowania obowiązuje do dnia r. Poza okresem promocji stawka oprocentowania równa się Stawce inflacji, jednak nie więcej niż 75% Stopy referencyjnej NBP oraz nie mniej niż 0,1%. 2 Warunki prowadzenia i wysokość oprocentowania rachunku obowiązują dla umów rachunków zawartych od dnia 18 czerwca 2013 r. włącznie. Promocyjna stawka oprocentowania obowiązuje do dnia r. Poza okresem promocji stawka oprocentowania równa się Stawce inflacji, jednak nie więcej niż 75% Stopy referencyjnej NBP oraz nie mniej niż 0,1%.

2 II. Lokaty 1. terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych i lokat terminowych dla Klientów Firmowych Okres deponowania/ nazwa lokaty w Internecie Lokata WIBIDowa Lokata Meritum Zysku dla Biznesu Lokata Standardowa Rodzaj Klienta Klient Indywidualny Klient Firmowy 1 miesiąc 1,00% 1,00% - 0,80% 0,80% 3 miesiące 1,00% 1,00% - 0,90% 0,90% 6 miesięcy 1,05% 1,05% - 1,00% 1,00% 12 miesięcy 1,70% 1,70% - 1,10% 1,10% 24 miesiące 3,00% 3,00% WIBID1M*+ 1,0% miesięcy - - WIBID1M*+ 1,2% - - Uwagi dostępna na stronie internetowej dostępna w systemie bankowości internetowej dostępna w systemie bankowości internetowej dostępna na stronie internetowej Obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2015 r. 11 sierpnia 2015 r. 29 czerwca 2015 r. dostępna w systemie bankowości internetowej * lokat 24 i 36 miesięcznych w ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca powiększoną o marżę wskazaną powyżej. W przypadku, gdy 10-ty dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11-ego dnia kalendarzowego danego miesiąca. Obowiązująca od 11 sierpnia 2015 r. stawka WIBID 1M z dnia 10 sierpnia 2015 r. wynosi 1,46%.

3 1.1. Charakterystyka terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Nazwa lokaty Lokata Meritum Zysku w Internecie Lokata WIBIDowa (oparta o wskaźnik WIBID1M) Lokata Meritum Zysku w Internecie negocjowana Lokata Negocjowana Minimalna kwota Minimalna kwota negocjowana obowiązkowo z Departamentem Skarbu zmienne Wypłata środków przed upływem okresu deponowania Zgodnie z decyzją Klienta:, Tak odsetki kapitalizowane na Lokacie, Lokata jest odnawiana na ten sam okres i na warunkach, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnym Komunikatem dotyczącym warunków odnawiania lokat brak odsetek Nie - kwota Lokaty wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta Obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2015 r. 11 sierpnia 2015 r. 29 czerwca 2015 r.

4 1.2. Charakterystyka lokat terminowych dla Klientów Firmowych Nazwa lokaty dla Biznesu dla Biznesu negocjowana Lokata Negocjowana Minimalna kwota /USD/EUR* Minimalna kwota negocjowana obowiązkowo z Departamentem Skarbu Wypłata środków przed upływem okresu deponowania /USD/EUR* Zgodnie z decyzją Klienta: Tak odsetki kapitalizowane na Lokacie Lokata jest odnawiana na ten sam okres i na warunkach, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnym Komunikatem dotyczącym warunków odnawiania lokat brak odsetek Nie - kwota Lokaty wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 r. * Dla lokat w USD i EUR konieczne jest posiadanie rachunku bieżącego w walucie lokaty.

5 2. terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych i lokat terminowych dla Klientów Firmowych dostępnych w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Okres deponowania/ nazwa lokaty Lokata Meritum Zysku Lokata Meritum Zysku dla Biznesu Rodzaj Klienta Klient Indywidualny Klient Firmowy USD* EUR* 1 miesiąc 1,00% 1,00% 0,80% 0,80% 0,15% 0,05% 3 miesiące 1,00% 1,00% 0,90% 0,90% 0,20% 0,10% 6 miesięcy 1,05% 1,05% 1,00% 1,00% 0,25% 0,10% 12 miesięcy 1,70% 1,70% 1,10% 1,10% 0,30% 0,10% 24 miesiące 3,00% 3,00% Uwagi i Placówkach Partnerskich i Placówkach Partnerskich Obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2015 r. 29 czerwca 2015 r. * Dla lokat w USD i EUR konieczne jest posiadanie rachunku bieżącego w walucie lokaty.

6 2.1. Charakterystyka terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych dostępnych w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Nazwa negocjowana Lokata negocjowana Minimalna kwota Minimalna kwota negocjowana obowiązkowo z Departamentem Skarbu Wypłata środków przed upływem okresu deponowania Zgodnie z decyzją Klienta: Tak odsetki kapitalizowane na Lokacie Lokata jest odnawiana na ten sam okres i na warunkach, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnym Komunikatem dotyczącym warunków odnawiania lokat brak odsetek Nie - kwota Lokaty wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta Uwagi i Placówkach Partnerskich i Placówkach Partnerskich Obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2015 r.

7 2.2. Charakterystyka lokat terminowych dla Klientów Firmowych dostępnych w Oddziałach i Placówkach Partnerskich Meritum Banku Nazwa dla Biznesu dla Biznesu negocjowana Lokata negocjowana Minimalna kwota /USD/EUR* /USD/EUR* Minimalna kwota negocjowana obowiązkowo z Departamentem Skarbu /USD/EUR* Zgodnie z decyzją Klienta: Tak odsetki kapitalizowane na Lokacie Lokata jest odnawiana na ten sam okres i na warunkach, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnym Komunikatem dotyczącym warunków odnawiania lokat Nie - kwota Lokaty wraz z odsetkami wraca na rachunek Klienta Wypłata środków przed upływem okresu deponowania brak odsetek Uwagi i Placówkach Partnerskich Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 r. i Placówkach Partnerskich * Dla lokat w USD i EUR konieczne jest posiadanie rachunku bieżącego w walucie lokat

8 3. i charakterystyka terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Extra Nazwa Minimalna kwota Lokata Extra Okres deponowania 4 miesiące 7 miesięcy Stawka oprocentowania w skali roku dla środków stanowiących nadwyżkę nad środkami pieniężnymi w złotych zdeponowanymi przez Klienta w (tj. środkami zdeponowanymi na rachunkach, których numer w standardzie NRB/IBAN zawiera numer rozliczeniowy ) na dzień 20 lipca 2015 r. (tj. na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, niezależnie od tego czy są prowadzone jako rachunki wspólne czy indywidualne) Wypłata środków przed upływem okresu deponowania 2,75%* 2,85%* Zgodnie z decyzją Klienta: Tak odsetki kapitalizowane na Lokacie Lokata jest odnawiana na ten sam okres i na warunkach, obowiązujących w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu umownego zgodnie z aktualnym Komunikatem dotyczącym warunków odnawiania lokat Brak odsetek Obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2015 r. *W przypadku gdy środki pieniężne wpłacone na Lokatę Extra nie będą stanowiły na dzień 20 lipca 2015 r. nadwyżki nad środkami pieniężnymi zdeponowanymi przez Klienta w (tj. środkami zdeponowanymi na rachunkach, których numer w standardzie NRB/IBAN zawiera numer rozliczeniowy ), środki pieniężne zdeponowane na Lokacie Extra będą oprocentowane według stawki 1,4% w skali roku. Bank dokona analizy nadwyżki środków pieniężnych złotowych zdeponowanych przez Klienta po upływie 14 dni od daty wpłacenia środków przeznaczonych na założenie Lokaty Extra (zawarcia umowy lokaty); o nie spełnieniu warunku nadwyżki środków nad środkami pieniężnymi zdeponowanymi w Banku, Bank poinformuje drogą elektroniczną.

9 4. i charakterystyka terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Start Oferta obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o rachunek bankowy i zawrą z Bankiem Umowę rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu (otworzą pierwszy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) Nazwa Minimalna kwota Maksymalna kwota Okres deponowania Lokata Start miesiące Stawka oprocentowania w skali roku 4,00% Dostępność lokaty Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę Start, dostępną za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu i aplikacji Meritum Bank Mobilny w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o rachunek bankowy. Wypłata środków przed upływem okresu deponowania Brak odsetek Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

10 5. i charakterystyka lokaty terminowej Lokata Biznes Start Oferta obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o rachunek bankowy i zawrą z Bankiem Umowę rachunków bankowych oraz wybranych usług w tym kart debetowych Business, korzystania z elektronicznych kanałów dostępu (otworzą pierwszy rachunek rozliczeniowy) Nazwa Minimalna kwota Maksymalna kwota Okres deponowania Lokata Biznes Start miesiące Stawka oprocentowania w skali roku 5,00% Dostępność lokaty Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę Biznes Start, dostępną za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku o rachunek bankowy. Wypłata środków przed upływem okresu deponowania Brak odsetek Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 r.

11 6. i charakterystyka terminowej lokaty oszczędnościowej Lokata Promocyjna Oferta obowiązująca Klientów, którzy posiadają rachunek oszczędnościowy Konto Oszczędnościowe lub/i MeritumKonto Oszczędnościowe Nazwa Minimalna kwota Maksymalna kwota Okres deponowania Lokata Promocyjna bez ograniczenia 4 miesiące Stawka oprocentowania w skali roku 2,00% Dostępność lokaty Klient może założyć maksymalnie jedną Lokatę Promocyjną, dostępną za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu i aplikacji Meritum Bank Mobilny w okresie obowiązywania oferty Wypłata środków przed upływem okresu deponowania Brak odsetek Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r.

12 7. odnawianych terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych Okres deponowania/ Nazwa Lokaty w Internecie Kwota minimalna /USD/EUR USD EUR 1 miesiąc 1,00% 1,00% 1,00% - - 1,00% 2 miesiące 1,00% 1,00% ,00% 3 miesiące 1,00% 1,00% 1,00% 0,55% 0,30% 1,00% 4 miesiące 1,00% 1,00% 1,00% - - 1,00% 5 miesięcy 1,00% 1,00% ,00% 6 miesięcy 1,00% 1,00% 1,00% 0,65% 0,40% 1,00% 7 miesięcy 1,00% 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% 1,00% - - 1,00% 12 miesięcy 1,00% 1,00% 1,00% 0,90% 0,50% 1,00% 18 miesięcy miesiące 1,00% 1,00% 1,00% - - 1,00% Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 r. 8. odnawianych terminowych lokat dla Klientów Firmowych Okres deponowania/ Nazwa Lokaty dla Biznesu Minimalna kwota /USD/EUR USD EUR 1 miesiąc 0,80% 0,80% 0,15% 0,05% 0,80% 3 miesiące 0,90% 0,90% 0,20% 0,10% 0,90% 4 miesiące - 0,90% miesięcy 1,00% 1,00% 0,25% 0,10% 1,00% 7 miesięcy - 1,00% miesięcy 1,10% 1,10% 0,30% 0,10% 1,10% Obowiązuje od dnia 29 czerwca 2015 r.

13 III. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych rachunki wycofane z oferty Nazwa Stawka oprocentowania w skali roku Proste Konto Osobiste MeritumKonto Junior MeritumKonto Zarabiające MeritumKonto Oszczędnościowe 3 zmienne MeritumKonto Celowe 3 0% 0% 0% 1,50% 1,50% MeritumKonto Silnie Zarabiające 4 Stawka inflacji, jednak nie więcej niż 75% Stopy referencyjnej NBP oraz nie mniej niż 0,1%. Informacje dodatkowe Rachunek wycofany z oferty dnia 1 kwietnia 2015 r. Rachunek wycofany z oferty dnia 1 kwietnia 2015 r. Rachunek wycofany z oferty dnia 23 kwietnia 2013 r. Rachunek wycofany z oferty 18 czerwca 2013 r. Rachunek wycofany z oferty 18 czerwca 2013 r. Rachunek wycofany z oferty dnia 13 lutego 2012 r. miesięczna, na koniec miesiąca kalendarzowego dzienna Stawka oprocentowania obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2013 r. 29 czerwca 2015 r. 13 marca 2015 r. Stawka inflacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych względem analogicznego okresu roku poprzedniego podany do publicznej wiadomości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Stopa referencyjna NBP stopa określająca oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, podana do publicznej wiadomości przez Radę Polityki Pieniężnej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego. 3 Promocyjna stawka oprocentowania obowiązuje do dnia r. Poza okresem promocji stawka oprocentowania równa się Stawce inflacji, jednak nie więcej niż 75% Stopy referencyjnej NBP oraz nie mniej niż 0,1%. 4 Od dnia 13 marca 2015 r. stawka oprocentowania wynosi 0,10%.

14 IV. i charakterystyka terminowej lokaty oszczędnościowej Bilokata Plus lokata wycofana z oferty Nazwa Minimalna kwota Maksymalna kwota Podział kapitału w ramach lokaty Bilokata Plus % kapitału okres deponowania 3 miesiące 50% kapitału okres deponowania 12 miesięcy okres deponowania: stawka oprocentowania: Stawka oprocentowania w skali roku 3 miesiące 4,00% 12 miesięcy 2,30% Dostępność lokaty Wypłata środków przed upływem okresu deponowania* Lokata jest dostępna w Elektronicznych kanałach dostępu i aplikacji mobilnej dla Posiadaczy MeritumKonta Zarabiającego lub Prostego Konta Osobistego. Klient może założyć dowolną liczbę lokat Bilokata Plus. Wypłata kapitału zdeponowanego na 3 miesiące przed upływem tego okresu deponowania lub wypłata kapitału zdeponowanego na 12 miesięcy w trakcie trwania trzymiesięcznego okresu deponowania Wypłata kapitału zdeponowanego na 12 miesięcy po upływie trzymiesięcznego okresu deponowania Obowiązuje od dnia 13 stycznia 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2015 r. * Dyspozycja wypłaty środków przed upływem okresu deponowania realizowana za pośrednictwem Infolinii Banku. Brak odsetek oraz zwrot kapitału zdeponowanego na 3 i 12 miesięcy Brak odsetek oraz zwrot kapitału zdeponowanego na 12 miesięcy

15 V. odnawianych terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Indywidualnych lokaty wycofane z oferty Lokata Lokata Meritum w Lokata Okres Lokata WIBORowa Zysku w Internecie Internecie z kapitalizacją WIBORowa deponowania/ z dzienną otwarta przed z kapitalizacją dzienną oparta o stawkę otwarta po dniu Nazwa Lokaty kapitalizacją* dniem dzienną* WIBOR 6M* 16 lipca 2013 r. 16 lipca 2013 r. Kwota minimalna Kwota maksymalna miesiące - 1,00% miesiące 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesięcy 1,00% 1,00% miesiące 1,00% 1,00% WIBOR 6M** + 1,0% WIBOR 6M** +1,1% WIBOR 6M** +1,0% 36 miesięcy - - WIBOR 6M** + 1,1% WIBOR 6M** +1,2% WIBOR 6M** +1,1% Obowiązuje od dnia 13 października 2014 r. 1 lipca 2015 r. Wypłata środków przed upływem okresu deponowania kwota lokaty wraz ze skapitalizowanymi odsetkami pomniejszona o 50 zł, lecz nie więcej niż suma skapitalizowanych odsetek w okresie deponowania kwota lokaty wraz ze skapitalizowanymi odsetkami pomniejszona o 100 zł, lecz nie więcej niż suma skapitalizowanych odsetek w okresie deponowania brak odsetek brak odsetek * Dotyczy lokat otwieranych przed dniem 13 lutego 2012 r. ** Stawka WIBOR 6M (roczna stopa procentowa sześciomiesięcznych depozytów w złotych polskich na warszawskim międzybankowym rynku finansowym, publikowana na odpowiedniej stronie serwisu Reuters o godzinie czasu warszawskiego) opublikowana na dwa Dni robocze przed końcem poprzedzającego kwartału kalendarzowego, która obowiązuje od pierwszego Dnia roboczego następnego kwartału kalendarzowego. W przypadku zaprzestania notowań stawki WIBOR 6M Bank niezwłocznie określi inną stawkę referencyjną notowaną na rynku międzybankowym, stanowiącą podstawę oprocentowania środków na Lokacie i poinformuje o tym Klienta. Obowiązująca od 1 lipca 2015 r. stawka WIBOR 6M z dnia 29 czerwca 2015 r. wynosi 1,79%. Odsetki od terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowych, podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki pieniężne zgromadzone w do łącznej równowartości w złotych euro są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA DLA RACHUNKÓW W RAMACH KONT BGŻOptima (roczna stopa oprocentowania) Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2015 r. Część 1. Rachunki Oszczędnościowe w złotych prowadzone w ramach Kont BGŻOptima:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste Tabela oprocentowania dla konsumentów konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, KART DEBETOWYCH I USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW

TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW TABELA OPROCENTOWANIA RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW OBOWIĄZUJE OD 17.08.2015 SPIS TREŚCI OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW I LOKAT DLA OSÓB FIZYCZNYCH... 3 1. Rachunki typu a vista (PLN)...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia w Getin Noble Bank S.A. Regulamin określa zasady obsługi Bankowych Papierów Wartościowych emitowanych przez Getin Noble Bank S.A. oraz warunki otwierania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29

Postanowienia ogólne 2. Część IV OPERACJE KASOWE NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH PROWADZONYCH W PKO BANKU POLSKIM SA 29 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ DLA POSIADACZY KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH Spis treści Postanowienia ogólne 2 Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Tabele stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) w stosunku rocznym Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo