TOP PICK NewConnect. Warszawa kwiecień S t ro na

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOP PICK NewConnect. Warszawa kwiecień 2013. 1 S t ro na"

Transkrypt

1 TOP PICK NewConnect Warszawa kwiecień S t ro na

2 PODSUMOWANIE PORTFELA TOP PICK NEW CONNECT Źródło: Obliczenia własne Źródło: Obliczenia własne 2 S t ro na

3 MEDIACAP S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU SZYBKI WZROST DZIAŁALNOŚCI I DUŻE SZANSE REALIZACJI PRZEDSTAWIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ STRATEGII ROZWOJU PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PRZYZNANY RATING Mediacap S.A. jest wiodącym graczem na rynkach reklamy i eventów oraz aktywnym graczem w segmencie ambient mediów. Spółka operuje na rynku reklamowym bezpośrednio (pod marką handlową EM LAB) oraz za pośrednictwem spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa, w której posiada 75% udziałów. Pozostałe udziały w Spółce zależnej należą pośrednio do jednego z największych światowych holdingów reklamowych WPP Group WIG MCP 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Grupa Mediacap S.A. działa przede wszystkim w trzech segmentach: Planowanie i realizacja wielokanałowych strategii reklamowych. Mediacap S.A. przygotowuje analizy rynkowe, planuje kampanie reklamowe z wykorzystaniem mass mediów i odpowiada za ich realizację (w tym produkcje treści reklamowych, materiałów reklamowych itp.) Przychody z tego typu usług stanowiły 50% całkowitych przychodów Grupy. Do kluczowych klientów Mediacap S.A. w tym segmencie należą m.in.: OPEL, Kaufland, Tchibo i Złote Tarasy. Usługi te świadczone są w ramach Scholz & Friends Warszawa. Dzięki współpracy kapitałowej Scholz & Friends Group Spółka ma dostęp do jej pełnego zaplecza w postaci 34 biur w całej Europie, co w znacznym stopniu uwiarygadnia markę wobec kluczowych klientów. Kompleksowa realizacja imprez masowych i promocyjnych (event marketing), w których marka sponsora gra istotą rolę i jest mocno komunikowana do otoczenia. Przychody z tego segmentu stanowiły 33% całkowitych przychodów Grupy. Klientami Spółki są m.in.: Google, Hyundai, Lux Med, British American Tobacco. Realizacja działań z zakresu niestandardowej reklamy zewnętrznej (tzw. ambient media). Mediacap S.A. prowadzi ogólnopolskie i regionalne akcje z wykorzystaniem nietypowych nośników reklamy zewnętrznej w ramach przestrzeni miejskiej. Przychody z tego typu usług stanowiły 17%. Do kluczowych klientów w tym zakresie należą zarówno największe domy mediowe działające w Polsce ( między innymi MindShare czy Starcom), jak i wielu bezpośrednich klientów: Link4, Hyundai, Nike, Henkel. 3 Strona

4 Spółka przedstawiła strategię rozwoju na lata Strategia zakłada, że podstawą rozwoju Mediacap S.A. będzie wzrost organiczny. Zarząd Spółki szacuje, że po zakończeniu restrukturyzacji przy obecnym zakresie usług oraz z uwzględnieniem aktualnych prognoz dotyczących rozwoju rynku, Spółka jest w stanie generować do 3 mln zł zysku brutto zaczynając od 2014 r. Drugim filarem strategii jest przejmowanie podmiotów oraz uruchamianie własnych projektów w najbardziej obiecujących segmentach, które według Zarządu Spółki znajdują się na pograniczu rynków usług reklamowych i rynku IT. Do perspektywicznych segmentów Zarząd zaliczył usługi wsparcia sprzedaży i obsługi posprzedażowej ( usługi z zakresu CRM, marketing bezpośredni) oraz segment usług z zakresu programowania i tworzenia aplikacji oraz e-commerce Potencjał szacowany jest do 2 mln zł zysku brutto rocznie do 2014 r. W 2014 r. Mediacap S.A. planuje osiągniecie skali działalności, która umożliwi Spółce debiut na głównym parkiecie. W lipcu 2012r. Zarząd Mediacap S.A. poinformował o wygranym przetargu na przygotowanie i realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno- promocyjnej dotyczącej poprawy wizerunku przedsiębiorców i promocji postaw przedsiębiorczych organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wartość zamówienia wynosi 10,99 mln zł brutto. Spółka jest liderem konsorcjum. Realizacja projektu zaplanowana jest do sierpnia 2013 r. Sp. z o.o. reklamy z udziałem polskich piłkarzy Borussii Dortmund dla marki OPEL. Stała się ona jedną z najbardziej komentowanych reklam w ostatnim czasie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to pierwszy od lat przypadek w którym polska agencja mogła samodzielnie wyprodukować reklamę wizerunkową dla tej międzynarodowej marki motoryzacyjnej. Mediacap S.A. w 2012 r. osiągnął rekordowe wyniki w historii Grupy. Pomimo trudnej koniunktury w branży mediowej, Mediacap S.A. konsekwentnie zwiększa przychody i poprawia rentowność. Przychody za 2012 r. wyniosły 27,24 mln zł (wzrost o 35,6% wobec analogicznego okresu w 2011), natomiast zysk netto wyniósł 1,65 mln zł, wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej. Strata w 2011 r. w znacznej mierze spowodowana była restrukturyzacją kupionej w 2010 roku spółki zależnej Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. Według Zarządu Mediacap S.A po udanym 2012 r. akcjonariusze Spółki mogą oczekiwać wypłaty istotnej części zysku w formie dywidendy. Spółka po prezentacji wyników za ubiegły rok na tle konkurencji notowana jest ze znacznym dyskontem. Pomimo znacznej w ostatnim czasie aprecjacji kursu Spółki, mając na uwadze perspektywę progresji wyników Mediacap S.A. oraz dyskonto wskaźnikowe do spółek z branży, obecną wycenę można uznać za atrakcyjną. Spółka zależna Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o r. wygrała przetarg na długofalową i kompleksową obsługę operatora sieci kablowej Vectra Media Sp. z o.o. Działania będą obejmowały m.in. tworzenie wizerunku marki oraz komunikację oferty promocyjnej operatora. W połowie lutego odbyła się premiera wyprodukowanej przez Scholz & Friends Warszawa RYNEK DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 roku szacowana wartość rynku reklamowego wyniosła 7,09 mld zł. W stosunku do 2011 r. dynamika wydatków reklamowych była ujemna i wyniosła -5,2% ( 7,48 mld zł). Po kryzysowym 2009 r. jest to kolejny spadek wydatków reklamowych. Pogarszająca się sytuacja na rynku reklamy to przede wszystkim redukcja wydatków w branży FMCG, w sektorze farmaceutycznym oraz w finansach. Mediacap S.A. pomimo spadku wartości rynku osiągnął w 2012 r. rekordowe wyniki. 4 Strona

5 Prognoza wydatków reklamowych na rok 2013 opublikowana w raporcie StarLink zakłada podobny spadek jak w roku poprzednim (-5,2%). W analizowanym okresie pozytywną zmianę zanotowały takie media jak Internet, oraz reklama kinowa. Internet po raz kolejny odnotował wzrost wydatków reklamowych (+8,7%), głównie za sprawą inwestycji w reklamę w wyszukiwarkach (dynamika w 2012 roku wyniosła +18%). W 2012 r. medium o największej dynamice wydatków reklamowych było kino, gdzie wzrost wyniósł 11,2%, przede wszystkim dzięki istotnemu zwiększeniu wydatków w drugim i czwartym kwartale. Od pięciu kwartałów utrzymuje się spadek nakładów na reklamę w telewizji. W 2012 roku telewizja straciła 5,6% przychodów reklamowych. Najbardziej na redukcji wydatków reklamowych ucierpiały cztery największe stacje ogólnopolskie tracąc łącznie ponad 11% przychodów z reklam. Natomiast negatywny trend wykorzystały stacje tematyczne, które umocniły swoją pozycję notując wzrost przychodów reklamowych o (+12,8%). Ich udział w przychodach całej telewizji wzrósł z 18,7% do 22,3%. RATING - SZCZEGÓŁY Przyznany rating Innowacyjność Międzynarodowe zaplecze Scholz & Friends oraz zdecydowanie szybsze procesy decyzyjne od międzynarodowych holdingów pozwalają Spółce w dużo łatwiejszy oferować klientom innowacyjne usługi na bardzo zmiennym rynku mediowym. Niestandardowe podejście i ciągłe poszukiwanie nowych form dojścia do konsumenta, w połączeniu z bogatym już dotychczasowym portfolio dają szanse Spółce na uzyskanie znaczącego udziału w rynku. Doświadczenie Zarządu Jacek Olechowski, Prezes Zarządu Jacek Olechowski działa na rynku mediów i marketingu od ponad 16 lat. Jest kluczowym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu MEDIACAP SA. Olechowski jest członkiem zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy oraz arbitrem Komisji Etyki Reklamy. Równolegle pełni funkcję Wiceprezesa zarządu Polskiej Rady Biznesu. W 2008 został wybrany do grona European Young Leaders przez niemiecką fundację BMW Stiftung. Magazyn Brief zaliczył go w 2010 roku do 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Jacek Olechowski ukończył Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej, jest absolwentem programu Global Leadership and Public Policy for the 21st Century Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar Edyta Gurazdowska, Członek Zarządu Od 2008 jest Członkiem Zarządu MEDIACAP SA. W spółce pracuje od samego początku odpowiadając za księgowość i finanse. Po przejęciu Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. - oddziału wiodącej międzynarodowej agencji reklamowej została powołana na stanowisko prokurenta spółki. Wcześniej pracowała w Urban Design Sp. z o.o. i Decathlon Sp. z o.o. W 2004 podjęła pracę jako dyrektor finansowy w spółce wchodzącej w skład grupy Change Integrated. Obejmowała kolejno obowiązki dyrektora finansowego 5 Strona

6 w nowotworzonych podmiotach i w wielu z nich wchodzi w skład zarządu. Edyta Gurazdowska ukończyła Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 2004r. ukończyła prestiżowe studia w zakresie międzynarodowych finansów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Płynność Na ostatnich 100 sesjach średnia wartość obrotu wyniosła 4,92 tys. zł. 100 sesyjna średnia wartość obrotu Mediacap S.A. w styczniowej publikacji raportu Top Pick wyniosła 1,58 tys. zł Wskaźnik Altmana Wskaźnik Altmana wyniósł 8,46. Po publikacji raportu za IV kwartał 2012 r. nastąpiła poprawa wskaźnika o 2 pkt. Wskaźnik Altmana przed aktualizacją danych wynosił 6,44. Największy pozytywny wpływ (2,76) na aktualny wskaźnik ma komponent X1, który odpowiada za pomiar płynności i struktury aktywów. Natomiast komponent X2 mierzący rentowność skumulowanego zysku zatrzymanego odpowiada za spadek (-0,43) wskaźnika. 6 Strona

7 METODOLOGIA USTALANIA RATINGU Innowacyjność produktu / usługi produkt / usługa schyłkowa, nie mający/a perspektywy na poprawę swojego pozycjonowania na rynku produkt / usługa uznawana jako schyłkowa produkt / usługa standardowa, która nie jest innowacyjna oraz nie jest uznawana jako schyłkowa, produkt / usługa masowa produkt / usługa innowacyjna, dająca możliwość dalszego rozwoju produkt / usługa bardzo innowacyjna lub będący/a w fazie rozwoju, której pojawienie się na rynku spowoduje przełom Doświadczenie Zarządu Zarząd związany ze spółką od poniżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, jednakże nie posiada doświadczenia w branży Zarząd związany ze spółką od min 1 roku, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w branży Zarząd związany ze spółką od powyżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, posiada doświadczenia w branży Płynność akcji średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji poniżej 5000 zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji powyżej zł Wskaźnik Altmana wartość wskaźnika poniżej 3,75 wartość wskaźnika w przedziale 3,75 4,75 wartość wskaźnika w przedziale 4,75 5,65 wartość wskaźnika w przedziale 5,65 7,00 wartość wskaźnika powyżej 7,00 7 Strona

8 METODOLOGIA WYLICZANIA WSKAŹNIKA ALTMANA Wskaźnik Altmana to jeden ze sposobów oceny przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. W wyniku badań porównawczych E.I. Altman wybrał 5 wskaźników, najbardziej przydatnych do oceny przewidywanej zdolności płatniczej, a więc i symptomów zagrożenia spółki upadłością. W literaturze przedmiotu model ten spotkać można zarówno pod nazwą "model Altmana", jak i "model Z-score". Tworząc model E. Altman wyselekcjonował 22 wskaźniki przy użyciu których możliwa stawała się ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Następnie podzielone zostały na pięć grup dotyczących : płynności, rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności, obrotowości. W 1990 roku Altman wychodząc naprzeciw potrzeb rynków rozwijających się (tzw. "rynków wschodzących") poprawił stworzony przez siebie model. Przekazał tym samym narzędzie oceny ryzyka bankructwa inwestorom i kredytodawcom działającym na dużo mniej stabilnych rynkach, aniżeli amerykański. Nowa formuła równania wygląda następująco: EM Score = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 + 3,25 Gdzie: EM Score - wynik całkowity X1 = Kapitał pracujący / Aktywa - Kapitał pracujący definiowany jest w tym wskaźniku jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami bieżącymi. Wskaźnik ten odpowiada za pomiar płynności oraz struktury aktywów. X2 = Zyski zatrzymane / Aktywa ogółem wskaźnik odpowiadający za pomiar rentowności skumulowanego zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie. X3 = EBIT / Aktywa ogółem - wskaźnik ten pokazuje prawdziwą produktywność aktywów przedsiębiorstwa, niezależną od podatków oraz odsetek X4 = Wartość księgowa przedsiębiorstwa / Zobowiązania całkowite - mierzy on wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie. 8 Strona

9 NOTA PRAWNA Opracowanie TOP PICK NewConnect nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie TOP PICK nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinna być tak interpretowana. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. W Investments SA nie jest zobowiązany do zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Zawarte w TOP PICK NewConnect komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów Autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. W Investments SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w opracowaniu. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. związanymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony przez autorów z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu osiągnięcia rzetelności, obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze opracowanie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszego dokumentu lub jego części bez pisemnej zgody W Investments SA jest zabronione. Dane prezentowane w Analizie Spółki zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez W Investments SA za wiarygodne i rzetelne tj. Internet, raporty Spółki, prasa i informacje branżowe. Jednakże W Investments SA nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności. Pomiędzy W Investments SA, a spółką będącą przedmiotem niniejszego opracowania nie występują żadne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które byłyby znane autorowi niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Infinity8 SA na zlecenie W Investments SA. Infinity8 jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect oraz jest w trakcie procesu ubiegania się o licencję na prowadzenie Domu Maklerskiego. W Investments S.A. ul. Prosta Warszawa Tel.: Fax: Strona

TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A.

TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A. TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A. Warszawa sierpień 2012 1 S t r o n a PLASMA SYSTEM S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU WYNIKAJĄCY Z INNOWACYJNEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na TOP PICK NewConnect Warszawa marzec 2013 1 S t ro na SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Podsumowanie portfela Top Pick New Connect... 3 Narastająca stopa zwrotu Portfela Top Pick NewConnect...4 11 Bit Studios

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect ZWG S.A.

TOP PICK NewConnect ZWG S.A. TOP PICK NewConnect ZWG S.A. Warszawa lipiec 2012 Strona 1 ZWG S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ DYNAMIKĘ WYNIKÓW ORAZ ROZBUDOWANY DZIAŁ R&D PRACUJĄCY OBECNIE NAD INNOWACYJNYM

Bardziej szczegółowo

MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/2015 2015 MEDIACAP SA 1

MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/2015 2015 MEDIACAP SA 1 MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/2015 2015 MEDIACAP SA 1 KLUCZOWE FAKTY Branża: REKLAMA, DIGITAL, DATA Rynek notowań: New Connect od 07/2008; NC Lead od 2014 Kapitalizacja: 41,9 mln PLN (kurs 2,60

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A.

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BOA S.A. Analiza sporządzona w związku z Uchwałą nr 1169/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2014 Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29. 00-867 Warszawa FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. Al. Jana Pawła II 29 00-867 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCA JEST FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A. ZA ROK 2013 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r.

Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMPUTRONIK S.A. za okres od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2010 roku Poznań, dnia 18 czerwca 2010 r. Do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Komputronik

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

za pierwsze półrocze 2012/2013

za pierwsze półrocze 2012/2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujące okres od 01.04.2012 do 30.09.2012 Poznań, dnia 27 listopada 2012 roku Spis treści

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13

II. Informacja o sytuacji majątkowo finansowej...13 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach...3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym...10 3. Kapitał zakładowy...11 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo