MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/ MEDIACAP SA 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/2015 2015 MEDIACAP SA 1"

Transkrypt

1 MEDIACAP SA PREZENTACJA INWESTORSKA 03/ MEDIACAP SA 1

2 KLUCZOWE FAKTY Branża: REKLAMA, DIGITAL, DATA Rynek notowań: New Connect od 07/2008; NC Lead od 2014 Kapitalizacja: 41,9 mln PLN (kurs 2,60 z 27/02/15) Zarząd: Jacek Olechowski, Edyta Gurazdowska Skala: 307 osób, 292 klientów Przychody (2014): 67,6 mln PLN EBITDA (2014): 5,5 mln PLN Zysk netto (2014)*: 3,3 mln PLN Konsolidacja uwzględnia wyniki IQS Online od sierpnia Za 2014 rok zysk netto nie uwzglednia amortyzacji firm *znormalizowany 2015 MEDIACAP SA 2

3 KIM JESTEŚMY? WIODĄCYM POLSKIM GRACZEM NA RYNKU REKLAMOWYM 2015 MEDIACAP SA 3

4 NASZE MARKI I KOMPETENCJE REKLAMA (37% PRZYCHODÓW) DIGITAL (35%) DATA (28%) Agencja marketingu zintegrowanego Tworzenie i realizacja strategii reklamowych Agencja marketingu interaktywnego Badania rynku i opinii publicznej Jedna z największych agencji eventowych w Polsce Najwyżej oceniania agencja według rankingu satysfakcji Media i Marketing Polska 2013 Trzeci największy gracz na polskim rynku wg interaktywnie.com Największy polski gracz na rynku badań o wartości ponad 560 mln zł wg OFBOR (2014) Dostawca rozwiązań custom development IT 2015 MEDIACAP SA 4

5 PRACUJEMY DLA NAJWIĘKSZYCH MAREK 2015 MEDIACAP SA 5

6 ZDYWERSYFIKOWANY PORTFEL KLIENTÓW Spólki MEDIACAP SA obslugują blisko 300 klientów wywodzących się z kilkunastu gałęzi gospodarki. 3,7% 7,4% 11,8% 15,1% 11,8% FMCG telekom media/ online public services retail Pracujemy wyłącznie dla wiodących firm w swoich sementach. 6,5% 5,4% 17,0% construction automotive finance 14,3% 7,0% marketing pozostałe 2015 MEDIACAP SA 6

7 KONTEKST RYNKOWY BRAK SILNEGO LOKALNEGO LIDERA 2015 MEDIACAP SA 7

8 POLSKI RYNEK REKLAMOWY Źródło: Starlink (2014) 2015 MEDIACAP SA 8

9 GŁÓWNI KONKURENCJI: HOLDINGI WPP plc Największa światowa firma reklamowa (11 miliardów GBP przychodu w 2013). Lider na polskim rynku w segmencie Reklama, Data i Digital. Konkurent zarówno w zakresie biznesu jak i M&A. Interpublic Group of Companies, Inc Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 7,1 miliarda USD w W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital. Również konkurent w zakresie M&A, ale z mniejszą aktywnością. Publicis Groupe SA Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 6,6 miliardów EUR w W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital. Również konkurent w zakresie M&A. Dentsu Aegis Network, Ltd. Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 1,1 miliarda GBP w W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital. Również konkurent w zakresie M&A, który przejął Socializer SA w Omnicom Group, Inc Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 14,6 miliardów USD w W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital. Również konkurent w zakresie M&A. Havas SA Wiodąca międzynarodowa grupa reklamowa z przychodami na poziomie 1,8 miliarda EUR w W Polsce kluczowy gracz w segmentach Reklama i Digital. Również konkurent w zakresie M&A, ale z mniejszą aktywnością 2015 MEDIACAP SA 9

10 PORÓWNYWALNE FIRMY: GPW K2 Internet SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu online (w tym zakupu czasu i przestrzeni w mediach). 73,8 mln zł przychodu w 2014 SMT SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu online (w tym zakupu czasu i przestrzeni w mediach). 231,6 mln zł przyhcodu w 2014, w większości z rynku IT CAM Media SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu reklamy i niestandardowej reklamy zewnętrznej. 55,0 mln zł przychodu w 2014 Internet Media Services SA Notowana na GPW grupa świadcząca usługi z zakresu marketingu sensorycznego w miejscach sprzedaży. 38,4 mln zł przychodu w 2014 W przeciwieństwie do sytuacji na wiodących europejskich rynkach reklamowych, jeszcze żaden podmiot w Polsce, w tym MEDIACAP SA nie stanowi zbliżonej skalą konkurencji dla holdingów międzynarodowych MEDIACAP SA 10

11 STRATEGIA ROZWOJU ZDOBYĆ POZYCJĘ #1 WŚRÓD POLSKICH FIRM, PORÓWNYWALNĄ SKALĄ DO HOLDINGÓW 2015 MEDIACAP SA 11

12 MASTERPLAN Cyfryzacja obecnego biznesu Konsolidacja istniejących segmentów Nowe obszary działania #1 Generowanie silnego wzrostu organicznego poprzez cyfryzowanie usług: lepsza rentownośc i silniejsza pozycja konkurencyjna dzięki innowacjom. Budowa udziałów w obecnych segmentach działalności dzięki przejęciom mniejszych podmiotów z poziomu istniejących spółek grupy. Poszerzanie zakresu świadczonych usług i generowanie up-sell dzięki wchodzeniu w nowe segmenty rynku marketingowego dzięki przejęciom. Budowa jedynej polskiej alternatywy wobec holdingów międzynarodowych z przychodami w przedziale mln zł w Wzrost i większa efektywność dzięki wdrażaniu nowych technologii. Większa efektywność finansowa dzięki korzyściom skali i sile konkurencyjnej Skokowy przyrost udziałów w całym rynku i wejście w rolę jego wiodącego konsolidatora 2015 MEDIACAP SA 12

13 CELE NA 2015 #1 #2 #3 #4 Przejście na główny rynek GPW z emisja 1,6 mln akcji (<10% kapitału), lub emisją kierowaną Zakup kolejnego składnika do grupy, który zwiększy EBITDA o co najmniej 3 mln zł rocznie Uproszczenie struktury kapitałowej w celu zwiększenia rentowności netto (proces już w toku) Generowanie korzyści skali dzięki uproszczeniu struktury operacyjnej i tzw. małym konsolidacjom Kombinacja dalszego wzrostu organicznego i planowanego przejęcia pozwoli MEDIACAP SA po raz pierwszy przekroczyć poziom 100 milionów złotych przychodów MEDIACAP SA 13

14 WYNIKI % WZROSTU PRZYCHODÓW, 60% WZROSTU EBITDA Prezentowane dane za 2013 nie uwzgłedniają przejętych w Q4/2013 Grupy IQS (oprócz grudnia) i The Digitals oraz przejętej w Q2/2014 IIBR 2015 MEDIACAP SA 14

15 PORÓWNANIE 2014/2013 M PLN PRZYCHODY EBITDA ZYSK NETTO* M PLN 80 67, , ,7 3,4 3, , *znormalizowany 2015 MEDIACAP SA 15

16 WYNIKI SKONSOLIDOWANE M PLN Zmiana Sprzedaż 34,7 67,6 +94,5% EBITDA 3,4 5,5 +59,6% Zysk operacyjny 3,3 5,2 +55,8% Zysk netto znormalizowany* 2,3 3,3 +46,0% Znormalizowany wynik nie uwzględnia amortyzacji wartości firmy spółek zależnych, która nie będzie naliczana przez Spółkę po przejściu na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Zmiana jest planowana na Q1 2015, w związku z przygotowaniami do przejścia na rynek regulowany MEDIACAP SA 16

17 SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY 2015 MEDIACAP SA 17

18 MARŻE MARŻE EBITDA EBITDA I NETTO* NETTO Kluczowy czynnik obniżenia rentowności netto w 2014 to udziały mniejszości w spółkach IQS i The Digitals, obecnie adresowany poprzez częściowy wykup tych udziałowców *znormalizowana MEDIACAP MEDIACAP SA SA 19 18

19 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO* *znormalizowany 2015 MEDIACAP SA 19

20 BILANS mln PLN AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Goodwill Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Długoterm. rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności , Gotówka oraz inwestycje krótkoterminowe Pozostałe aktywa AKTYWA RAZEM Kapitały własne Zobowiązania bankowe Zobowiązania handlowe Pozostałe zobowiązania PASYWA RAZEM MEDIACAP SA 20

21 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE mln PLN Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Zmiana środków pieniężnych Niska wartość przepływów z działalności operacyjnej wynika z faktu, że na koniec 2013 zobowiązanie z tytułu zakupu udziałów w IQS Sp. z o.o. było wykazane w innych zobowiązaniach. Nie było ono wykazane jako zobowiązania finansowe, ponieważ kredyt został uruchomiony w styczniu Gdyby na dzień 31/12/2013 zobowiązanie było zobowiązaniem finansowym, to przepływy z działalności operacyjnej za Q wyniosłyby 2,4. Ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wynikają z wydatków na wartości niematerialne i prawne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz na nabycie udziałów w IQS Online Sp. z o.o. Dodatnie przepływy z działalności finansowej wynikają głównie z otrzymanego finansowania na zakup udziałów w spółce zależnej IQS Sp. z o.o MEDIACAP SA 21

22 AKCJONARIAT: DŁUGOFALOWE ZAANGAŻOWANIE WIODĄCYCH AKCJONARIUSZY 2015 MEDIACAP SA 22

23 AKCJONARIAT (24/02/2015) Imię i nazwisko (lub Nazwa) Liczba posiadanych akcji - stan na dzień 24/02/2015 Procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Procentowy udział posiadanych akcji w głosach na WZA Jacek Olechowski (wraz z Posella Limited) ,91% 39,91% Filip Friedmann (wraz z Frinanti Limited) ,28% 31,28% mwealth Management ,05% 5,05% Pozostali ,75% 23,75% SUMA ,00% 100,00% Największymi akcjonariuszami MEDIACAP SA jest prezes zarządu Jacek Olechowski (bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Posella Limited) oraz członek RN Filip Friedmann (bezpośrednio i poprzez pośrednictwem spółki Frinanti Limited). Spółka posiada własnych akcji MEDIACAP SA 23

24 MEDIACAP SA ATRAKCYJNE MNOŻNIKI PRZY BIEŻĄCYM KURSIE 2015 MEDIACAP SA 24

25 KURS AKCJI SPÓŁKI Aktualna korekta na kursie sprawia, że znacząco obniżyły się wskaźniki: przy kursie 2,60 wskaźnik P/E wynosi ok. 12,7x. Porównywalni publicznie notowani konkurencji osiągają notowani są na poziomie P/E 17,6-22,4 (WPP, Syzyty, IPG, Havas).* *dla zysku znormalizowanego 2015 MEDIACAP SA 25

26 ZAŁĄCZNIK DODATKOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2015 MEDIACAP SA 26

27 HISTORIA SPÓŁKI: KAMIENIE MILOWE Początek działalności Debiut na New Connect Zakup 75% udziałów w Scholz & Friends Zakończenie restrukturyzacji Obsługa Hyundai (Euro 2012) Zakup 53% w IQS I 51% w The Digitals Przychody 3 mln PLN Przychody 18 mln PLN Przychody 16 mln PLN Przychody 20 mln PLN Przychody 27 mln PLN Przychody 35 mln PLN* (>60 mln PLN pro-forma) Kluczowi klienci: BMW, Lotto, Jelfa, Vaillant Druga edycja BMW Pitlane Park (160K ludzi) Przyjęcie nowej strategii rozwoju dla grupy Dodatni wynik netto od 4Q jako efekt restrukturyzacji Osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto 1,7 mln PLN Osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto 2,2 mln PLN* Przychody 67,6 mln PLN 2014 Zakup Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych (obecnie IQS Online) przez IQS Dokupienie 3% udziałów w The Digitals Uruchomienie procesu przygotowań do IPO Zwiększenie zaangażowania kapitałowego dwóch głownych akcjonariuszy w spółkę *konsolidacja nie uwzględnia spółek kupionych w Q4/2013 oprócz grudnia dla IQS MEDIACAP SA 27

28 STRUKTURA KAPITAŁOWA GRUPY REKLAMA (37% PRZYCHODÓW) DIGITAL (35%) DATA (28%) 100% 75% 75,5%* 53% EMLAB (marka handlowa) Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. The Digitals Sp. z o.o. IQS Sp. z o.o. Marketing ZIntegrowany Tworzenie i realizacja strategii reklamowych Marketing w internecie i software house Analityka danych, badania rynku i opinii 25% udział WPP (poprzez S&F GMBH) 24,5% udział założycieli 47% udział założycieli 100% 100% 100% 100% EDGE Technology Sp. z o.o. Quant Sp. z o.o. IQS Online IQS Data Sp. z o.o. Sp. z o.o. *54% do 26/02/ MEDIACAP SA 28

29 ZARZĄD Jacek Olechowski, Prezes Zarządu Jacek Olechowski działa na rynku mediów i marketingu od Jest największym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu MEDIACAP SA. Równocześnie przewodniczy Radom Nadzorczym: Scholz & Friends Warszawa oraz Rankomat.pl SA. Olechowski jest prezesem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA oraz wieloletnim arbitrem Komisji Etyki Reklamy. Od 2005 roku jest jednym z Young Global Leaders nominowanych przez World Economic Forum. W 2006 roku został zaproszony do grona Young Presidents Organization. Równolegle pełnil przez 4 lata funcję wiceprezesa zarządu Polskiej Rady Biznesu. Jest laureatem nagrody Keep Walking przyznanej przez Newsweek Polska (2007). W 2008 roku został wybrany do grona European Young Leaders przez niemiecką fundację BMW Stiftung. Magazyn Brief zaliczył go w 2010 roku do 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Olechowski, urodzony w 1977 roku, jest magistrem Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, absolwentem programu Global Leadership and Public Policy for the 21st Century Kennedy School of Government (Harvard University) oraz Georgetown Leadership Seminar Jest żonaty i ma dwóch synów MEDIACAP SA 29

30 ZARZĄD Edyta Gurazdowska, Członek Zarządu Edyta Gurazdowska zaczęła swoją karierę zawodową od pracy w księgowości w firmie Ster Projekt Sp. z o.o. Bardzo szybko awansowała w kolejnych firmach: Urban Design Sp. z o.o. i Decathlon Sp. z o.o. W 2004 mając 27 lat podjęła pracę jako dyrektor finansowy w spółce wchodzącej w skład grupy Change Integrated. Obejmowała kolejno obowiązki dyrektora finansowego w nowo tworzonych podmiotach i w wielu z nich wchodzi w skład zarządu. Od 2008 jest Członkiem Zarządu MEDIACAP SA. W spółce pracuje od samego początku, odpowiadając za księgowość i finanse. Po przejęciu Scholz & Friends Warszawa - oddziału wiodącej międzynarodowej agencji reklamowej została powołana na stanowisko prokurenta spółki. Gurazdowska urodzona w 1977 jest magistrem Finansów i Bankowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. W 2004 ukończyła prestiżowe studia w zakresie międzynarodowych finansów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest mężatką, ma dwie córki MEDIACAP SA 30

31 KONTAKTY MEDIACAP SCHOLZ & FRIENDS EM LAB IQS THE DIGITALS SA WARSZAWA Jacek Olechowski Marcin Jeziorski Dorota Gomółka Alina Lempa Dorota Gomółka Prezes Zarządu Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający T T T T T F F F F F EDGE TECHNOLOGY Bartosz Aninowski Ul. Francuska 37, Warszawa Prezes Zarządu Kapitał zakładowy Spółki: ,10 PLN T NIP , KRS: , F Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy MEDIACAP SA 31

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r.

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07

IV kw. 2011. Raport kwartalny. magnifico 2012-02-07 Raport kwartalny IV kw. 2011 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A.

Media Marketing Technologia. Platforma Mediowa Point Group S.A. 1 Agenda Profil działalności Podsumowanie działań 2007 Potencjał rynkowy Strategia rozwoju oraz wykorzystanie środków z emisji Pozycja względem konkurencji Wyniki finansowe Prognoza wyników Nowa emisja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

LIBET Spółka Akcyjna

LIBET Spółka Akcyjna LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław www.libet.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 17.500.000

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki

Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Półroczne sprawozdanie z działalności Spółki Medicalgorithmics S.A. za I półrocze 2014 roku Warszawa, 1 września 2014 r. www.medicalgorithmics.pl Spis treści I. Zasady sporządzenia półrocznego skróconego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM

GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM GRUPA KAPITAŁOWA SELENA FM SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZA ROK 2013 Wrocław, 21 marca 2014 roku 1/20 1. Informacje o Grupie Kapitałowej... 3 1.1. Podstawowe informacje o Jednostce Dominującej...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT

Autoryzowany Doradca W DRODZE NA NEWCONNECT W DRODZE NA NEWCONNECT ZAPROSZENIE Szanowni Państwo, Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujący projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w spółce OS3 Group S.A. i planowanym debiutem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo