TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A."

Transkrypt

1 TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A. Warszawa sierpień S t r o n a

2 PLASMA SYSTEM S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU WYNIKAJĄCY Z INNOWACYJNEJ OFERTY PRODUKTOWEJ I PERSPEKTYWICZNEJ BRANŻY. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PRZYZNANY RATING Plasma System jest liderem rynku inżynierii powierzchni w zakresie wytwarzania funkcjonalnych warstw wierzchnich. Spółka wykorzystuje zaawansowane technologie natryskiwania cieplnego powłok, w tym napawanie i hartowanie laserowe oraz natryskiwanie cieplne naddźwiękowe HVFO. Stosowanie powłok natryskiwanych cieplnie na powierzchniach roboczych części maszyn i urządzeń dzięki wysokiej przyczepności do podłoża, bardzo dużej twardości i odporności na ścieranie, kawitację i szoki termiczne przedłuża wielokrotnie żywotność oraz niezawodność elementów. Powłoki ochronne zwiększają odporność na korozję w różnych temperaturach i agresywnym środowisku. Są także sposobem na wyeliminowanie ryzyka awarii, a przy tym obniżają koszty bieżącej eksploatacji i remontów. Technologia natryskiwania cieplnego jest alternatywą dla wydatków na zakup drogich części zamiennych. Natryskiwanie cieplne pozwala na pełne odtworzenie własności użytkowych zużytych lub uszkodzonych części maszyn i urządzeń oraz zwiększenie ich trwałości. Technologia wykorzystywana jest również dla nowych maszyn i urządzeń narażonych na szybkie zużycie eksploatacyjne. Nowoczesne technologie natryskiwania cieplnego mają rosnące zastosowanie w różnych branżach przemysłowych, w których wymagana jest wysoka wytrzymałość, odporność na różne czynniki powodujące zużycie oraz niezawodność elementów. Spółka realizuje przyjętą strategię polegającą na budowaniu przewagi na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii m.in nowoczesnych metod produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych z powłokami ochronnymi. Prowadzone projekty w znacznej części finansowane są ze środków unijnych. Spółka prowadzi intensywne prace badawcze oraz współpracuje z wiodącymi w regionie uczelniami oraz jednostkami badawczorozwojowymi. Plasma System w II kw współrealizowała wraz z Politechniką Śląską projekt badawczy, który dotyczy opracowania technologii pokryć ochronnych na łopatkach turbin parowych. Wytwarzanie funkcjonalnych warstw wierzchnich to młoda, perspektywiczna branża bardzo dynamicznie rozwijająca się wraz z rozwojem inżynierii materiałowej. Potencjał rynku polskiego jest około 100-krotnie większy w stosunku do jego obecnego zagospodarowania i stale zwiększa wartość. Głównymi odbiorcami produktów i usług Spółki stanowiącymi ok 50% przychodów są podmioty związane z branżą energetyczną (producenci urządzeń energetycznych i energetyka zawodowa), przemysł maszynowy i chemiczny. DANE SPÓŁKI Ticker PSM Sektor Przemysł Kurs (zł) 6,99 Kapitalizacja (mln zł) 14,00 Free float (%) 35,4% DANE FINANSOWE [tys. zł] H 2012 Przychody , ,8 EBIT 1 507, ,6 EBITDA 2 623, ,4 Zysk netto 1 220, ,8 WSKAŹNIKI RYNKOWE P/E 5,05 P/BV 0,83 AKCJONARIAT Pozostali 35,4% TFI Allianz Polska SA 9,3% System SA 55,3% NAJBLIŻSZE RAPORTY jednostkowy - 3Q AUTOR Łukasz Rosiński, współpraca Emil Szczodruch 2 S t r o n a

3 W czerwcu 2012 r. Spółka podpisała dwie znaczące umowy z elektrowniami. Pierwsza to umowa o wartości 4,47 mln zł z Elektrownią Połaniec na wykonanie powłoki ochronnej na elementach przeznaczonych do modernizacji kotła energetycznego. Termin realizacji umowy przewidziany jest na II-IV kw r. Drugą umowę o wartości 0,75 mln zł podpisano z Tauron Wytwarzanie S.A. na dostarczenie zabezpieczonych antykorozyjnie rur ekranu tylnego. Plasma System w lutym 2011 r. ogłosiła prognozy finansowe na lata Według prognozy Spółka szacuje przychody w 2012 na 24,6 mln zł. Zysk netto ma wynieść 4,2 mln zł, co daje 2,1 zysku na akcję. Po pierwszym półroczu przychody Spółki wyniosły 10,5 mln zł, zysk netto 1,7 mln zł, co stanowi odpowiednio 42,7% i 40,5% założonej prognozy. Należy przy tym dodać, że historycznie drugie półrocze jest dla Plasma System lepsze. Realizacja prognoz z uwagi na wielkość planowanych inwestycji wymaga pozyskania finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i pożyczek w wysokości mln zł. W maju bieżącego roku Spółka podpisała z BOŚ S.A. umowę linii wielocelowej z limitem kredytowym do wysokości 9 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej. W celu obniżenia kosztów finansowych i zbudowania przewagi konkurencyjnej w obszarach rynku, na których działa Spółka, Zarząd prowadzi działania w zakresie pozyskania inwestora branżowego lub finansowego, co w połączeniu z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki na główny parkiet ma być optymalnym scenariuszem rozwoju Plasma System. AKTUALNE PROJEKTY SPÓŁKI Plasma System aktualnie pracuje nad trzema kluczowymi projektami: ekranowym, kołowym i laserowym. Projekt ekranowy polega na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji ekranów szczelnych kotłów energetycznych z powłokami ochronnymi zabezpieczającymi przed agresywnym działaniem atmosfer korozyjnych i niszczeniem erozyjnym. W czerwcu 2012 r. Spółka zakończyła realizację etapu badawczego. Całkowity koszt projektu wynosi 21,4 mln zł. Projekt ekranowy podobnie jak pozostałe projekty Spółki dzieli się na trzy etapy - część badawczą, rozwojową i wdrożeniową. Każdy z etapów jest proporcjonalnie dotowany. Koszt realizacji części badawczej 4,9 mln zł, na który przyznano dotację w kwocie 2,6 mln zł. Ekrany kotłów energetycznych podczas pracy są elementami narażonymi na bardzo intensywne działanie niszczące różnych czynników. W związku z faktem wprowadzenia w przyszłości radykalnych ograniczeń emisji CO 2 i NO x (spalanie niskoemisyjne) problemy niszczenia kotłów energetycznych będą jeszcze poważniejsze, co spowoduje skrócenie żywotności ekranów z 3-6 lat do 2-3 lat. Rynek energetyki zawodowej (kotły pyłowe) szacowany jest na ok. 400 mln zł. Projekt kołowy przeznaczony jest dla użytkowników taboru szynowego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwiększenia trwałości kół, poprawy wskaźników ekonomicznych oraz poprawienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie szynowym. W warstwie wierzchniej zestawu kołowego w wyniku eksploatacji powstają duże naciski powierzchniowe, zmiany strukturalne, plastyczne deformacje oraz różnego rodzaju inne defekty. Pociąga to za sobą potrzebę przywracania prawidłowych wymiarów geometrycznych zestawu kołowego. Corocznie w Polsce oraz innych krajach reprofiluje się dziesiątki tysięcy kół kolejowych. Nowa innowacyjna technologia oraz brak obecnie na rynku tego produktu, mają zapewnić Spółce uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Rozwiązanie jest chronione zgłoszeniem patentowym, które obecnie jest w fazie uzyskiwania ochrony międzynarodowej. Całkowity koszt realizacji projektu to ok. 6,6 mln zł. Dofinansowanie przyznane na część badawczą projektu to 1,2 mln zł. Rynek produktu (wydłużenie trwałości kół) szacuje się na ok. 300 mln zł rocznie. Projekt laserowy jest dedykowany do szerokiego spektrum odbiorców ze wszystkich gałęzi przemysłu. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii napawania laserowego warstw wierzchnich o pożądanych właściwościach przy zastosowaniu materiałów powłokowych na różnorodnych gatunkach materiałów: metalicznych i stopowych, używanych do produkcji narzędzi oraz części maszyn i urządzeń. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 23,4 mln, koszt realizacji części badawczej projektu to 5,4 mln zł, a przyznane dofinansowanie na realizacje części badawczej projektu to 2,6 mln zł. 3 S t r o n a

4 RATING - SZCZEGÓŁY Przyznany rating Innowacyjność Technologie wykorzystywane przez Plasma System oraz te, nad którymi Spółka aktualnie pracuje zaliczane są do grupy High-tech. Technologia Plasma System dotycząca napawania laserowego (laser cladding) wykorzystując energię skoncentrowanej wiązki światła pozwala łączyć zalety technologii natrysku cieplnego i klasycznych technologii spawalniczych eliminując ich wady. Energo i materiałochłonność technologii napawania laserowego jest kilkukrotnie niższa. Dzięki doskonałej kontroli procesu pozwala na uzyskanie napoin o najlepszej jakości ze wszystkich procesów napawania. Możliwość precyzyjnego sterowania skupioną wiązką lasera, do której podawany jest materiał powłokowy daje możliwość w pełni zautomatyzowanego nanoszenia powłok o zadanej grubości na elementach o skomplikowanej geometrii. Automatyzacja i robotyzacja procesu pozwala uzyskać bardzo dużą powtarzalność. O ile cięcie i spawanie laserowe jest już rozpowszechnione w przemyśle to napawanie i hartowanie laserowe jest ofertą stosunkową nową, nie tylko na polskim rynku. Ze względu na konieczność posiadania zaawansowanego technicznie wyposażenia i unikalnego know-how, niewiele firm na świecie oferuje usługi i rozwiązania w tym zakresie. Doświadczenie Zarządu Sławomir Wawrzyniak, Prezes Zarządu związany ze Spółką od 2008 r. początkowo jako dyrektor ds. finansowych, później pełnił funkcję w Zarządzie jako Wiceprezes, a od 2011 r. jest Prezesem Zarządu. Pan Sławomir Wawrzyniak pracował w latach jako Dyrektor ds. finansowych w Zakładach Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A, a od 2004 do 2008 r. jako Główny Księgowy w Zakładzie Odmetanowania Kopalń ZOK Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju. W Plasma System odpowiedzialny jest za pion finansowy Spółki. Andrzej Gruszka, Absolwent Wydziału Metalurgicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pełni funkcję Wiceprezesa od września 2011 r. Zatrudniony w Spółce od marca 2011 na stanowisku Dyrektora ds. Klientów Kluczowych, a od sierpnia 2011 r. Dyrektora Handlowego. W Plasma System odpowiada za część inżynieryjną. Płynność akcji Na ostatnich 100 sesjach średnia wartość obrotu wyniosła 5127 zł. Wskaźnik Altmana Wskaźnik Altmana wyniósł 5,04. Największy pozytywny wpływ na otrzymany wskaźnik miał komponent X4 - mierzący wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie, zaś komponent X1 - odpowiadający za pomiar płynności oraz struktury aktywów, nieznacznie go pomniejszył. 4 S t r o n a

5 5 S t r o n a

6 METODOLOGIA USTALANIA RATINGU Innowacyjność produktu / usługi produkt / usługa schyłkowa, nie mający/a perspektywy na poprawę swojego pozycjonowania na rynku produkt / usługa uznawana jako schyłkowa produkt / usługa standardowa, która nie jest innowacyjna oraz nie jest uznawana jako schyłkowa, produkt / usługa masowa produkt / usługa innowacyjna, dająca możliwość dalszego rozwoju produkt / usługa bardzo innowacyjna lub będący/a w fazie rozwoju, której pojawienie się na rynku spowoduje przełom Doświadczenie Zarządu Zarząd związany ze spółką od poniżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, jednakże nie posiada doświadczenia w branży Zarząd związany ze spółką od min 1 roku, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w branży Zarząd związany ze spółką od powyżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, posiada doświadczenia w branży Płynność akcji średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji poniżej 5000 zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji powyżej zł Wskaźnik Altmana wartość wskaźnika poniżej 3,75 wartość wskaźnika w przedziale 4,75-3,75 wartość wskaźnika na poziomie 5,65-4,75 wartość wskaźnika w przedziale 5,65-7,00 wartość wskaźnika powyżej 7,00 6 S t r o n a

7 METODOLOGIA WYLICZANIA WSKAŹNIKA ALTMANA Wskaźnik Altmana to jeden ze sposobów oceny przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. W wyniku badań porównawczych E.I. Altman wybrał 5 wskaźników, najbardziej przydatnych do oceny przewidywanej zdolności płatniczej, a więc i symptomów zagrożenia spółki upadłością. W literaturze przedmiotu model ten spotkać można zarówno pod nazwą "model Altmana", jak i "model Z-score". Tworząc model E. Altman wyselekcjonował 22 wskaźniki przy użyciu których możliwa stawała się ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Następnie podzielone zostały na pięć grup dotyczących : płynności, rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności, obrotowości. W 1990 roku Altman wychodząc naprzeciw potrzeb rynków rozwijających się (tzw. "rynków wschodzących") poprawił stworzony przez siebie model. Przekazał tym samym narzędzie oceny ryzyka bankructwa inwestorom i kredytodawcom działającym na dużo mniej stabilnych rynkach, aniżeli amerykański. Nowa formuła równania wygląda następująco: EM Score = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 + 3,25 Gdzie: EM Score - wynik całkowity X1 = Kapitał pracujący / Aktywa - Kapitał pracujący definiowany jest w tym wskaźniku jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami bieżącymi. Wskaźnik ten odpowiada za pomiar płynności oraz struktury aktywów. X2 = Zyski zatrzymane / Aktywa ogółem wskaźnik odpowiadający za pomiar rentowności skumulowanego zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie. X3 = EBIT / Aktywa ogółem - wskaźnik ten pokazuje prawdziwą produktywność aktywów przedsiębiorstwa, niezależną od podatków oraz odsetek X4 = Wartość księgowa przedsiębiorstwa / Zobowiązania całkowite - mierzy on wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie. 7 S t r o n a

8 NOTA PRAWNA Opracowanie TOP PICK NewConnect nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie TOP PICK nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinna być tak interpretowana. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. W Investments SA nie jest zobowiązany do zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Zawarte w TOP PICK NewConnect komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów Autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. W Investments SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w opracowaniu. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. związanymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony przez autorów z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu osiągnięcia rzetelności, obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze opracowanie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszego dokumentu lub jego części bez pisemnej zgody W Investments SA jest zabronione. Dane prezentowane w Analizie Spółki zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez W Investments SA za wiarygodne i rzetelne tj. Internet, raporty Spółki, prasa i informacje branżowe. Jednakże W Investments SA nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności. Pomiędzy W Investments SA, a spółką będącą przedmiotem niniejszego opracowania nie występują żadne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które byłyby znane autorowi niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Infinity8 SA na zlecenie W Investments SA. Infinity8 jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect oraz jest w trakcie procesu ubiegania się o licencję na prowadzenie Domu Maklerskiego. W Investments S.A. ul. Prosta Warszawa Tel.: Fax: S t r o n a

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Eko Export Spółka Akcyjna

Eko Export Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie: 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 250.000 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. Dokument Informacyjny Socializer S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INVESTEKO S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C i akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. GRUPA KAPITAŁOWA RAWLPLUG S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wrocław, 20.03.2015 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo