TOP PICK NewConnect ZWG S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOP PICK NewConnect ZWG S.A."

Transkrypt

1 TOP PICK NewConnect ZWG S.A. Warszawa lipiec 2012 Strona 1

2 ZWG S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ DYNAMIKĘ WYNIKÓW ORAZ ROZBUDOWANY DZIAŁ R&D PRACUJĄCY OBECNIE NAD INNOWACYJNYM MŁYNEM ELEKTROMAGNETYCZNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PRZYZNANY RATING ZWG to spółka posiadająca jeden z najnowocześniejszych w Polsce zakładów produkujących wyroby gumowe i gumowo-metalowe metodą formową. ZWG specjalizuje się między innymi w produkcji wyrobów z gumy trudnościeralnej, mających zastosowanie tam, gdzie następuje szybkie niszczenie elementów metalowych wykonanych ze stali wysokogatunkowych (np. manganowych), przewyższając je kilkakrotnie swoją trwałością. Głównym celem Spółki jest rozwój produktu w kierunku ochrony urządzeń przed zużyciem, hałasem i wibracją. Oferta obejmuje produkty znajdujące zastosowanie w zakładach górniczych wydobywających rudy, węgiel, surowce mineralne, w przemyśle energetycznym, ceramicznym, cementowym, surowców drogowych, w produkcji silikatów, a także w drogownictwie i kolejnictwie. Spółka obecnie znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju. Naszym zdaniem kontynuowanie rozwoju jest możliwe dzięki silnemu Działowi Badań i Rozwoju Spółki, który tworzy nowe technologie w produkcji wyrobów gumowych. ZWG współpracuje również z ośrodkami akademickimi - Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską. Spółka cały czas poszerza oferowany asortyment produktów. W 2011 roku zostały wprowadzone do sprzedaży wielkogabarytowe rury i kolana dla przemysłu wydobywczego. W bieżącym roku planowane jest wprowadzenie m.in. innowacyjnych produktów np. układów hydraulicznych do pomp oraz prototypu młyna elektromagnetycznego. Spółka twierdzi, że prace nad prototypem młyna są zaawansowane w około 65%. Aktualnie trwają prace nad wytrzymałością materiałów konstrukcyjnych oraz montażem obudowy urządzenia. Zweryfikowano również obliczenia konstrukcyjne. Głównym atutem nowego młyna jest poziom zużycia energii. W tradycyjnym, młynie zużycie energii kształtuje się na poziomie 45 kwh/t mielonego surowca, natomiast zastosowanie nowej technologii obniży zużycie do 3-4 kwh/t mielonego surowca. Według szacunku Spółki, energia elektryczna stanowi około 84% kosztów mielenia surowców. Głównymi odbiorcami produktów Spółki są największe przedsiębiorstwa krajowe, m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Węglowy S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., PGE S.A., Kopex S.A., Cersanit S.A. Prognoza Zarządu EBITDA na 2012 zakłada osiągnięcie 5,4 mln zł (wzrost o ponad 30% r/r), natomiast w 2013 wypracowanie 6,1 mln zł (13% r/r). W wyniku porozumienia z Zarządem Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Rawiczu, Zarząd Spółki w III kwartale br. dokona weryfikacji prognoz wyników finansowych Spółki. DANE SPÓŁKI Ticker ZWG Sektor Przemysł Kurs (zł) 2,07 Kapitalizacja (mln zł) 58,1 Free float (%) 16,0% DANE FINANSOWE Q 2012 Przychody EBIT EBITDA Zysk netto WSKAŹNIKI RYNKOWE P/E 24,7 P/BV 7,11 AKCJONARIAT Edward Brzózko 12,2% Pozostali 16,9% NAJBLIŻSZE RAPORTY jednostkowy - 2Q jednostkowy - 3Q AUTOR Łukasz Rosiński Marcin Sutkowski 27,3% Marek Falenta 43,6% 2 S t r o n a

3 Z ważniejszych wydarzeń z życia Spółki wskazać należy: marzec 2012 rok umowa na kwotę około 10,85 mln zł netto, zawarta z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym "Mercus" Sp. z o.o., na mocy której w okresie do 31 grudnia 2013 roku ZWG zobowiązane jest do zrealizowania dostaw części gumowych i gumowo-metalowych do maszyn w Oddziałach ZWR KGHM Polska Miedź S.A.; maj 2012 rok umowa na 1,6 mln zł netto, zawarta z Agencją Rozwoju Regionalnego "ARLEG". Umowa została zawarta w związku z realizacją projektu pn.: "Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska", współfinansowanego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem zawarcia umowy jest powołanie spółki z o.o., w której udziały mają być objęte przez Strony w proporcjach: 50,15% dla ZWG S.A. i 49,85% dla ARR "ARLEG" S.A. ZWG przekaże do Spółki potencjał własnego biura konstrukcyjnego i laboratorium. Podmiot stanowić będzie dla ZWG Centrum Badawczo-Rozwojowe pracujące na potrzeby właściciela i firm zewnętrznych. Wzmocnieniu podlegać będzie sfera projektowa (projektowanie 3D) oraz wykonawcza narzędzi dla nowych innowacyjnych produktów. W ramach biura, ZWG realizować będzie m.in. następujące projekty: 1) Nowy typoszereg układów hydraulicznych pomp przemysłowych - kontynuacja; 2) Nowe układy dla hydrocyklonów - projekt nowy; 3) Sita dla przesiewaczy - projekt nowy; 4) Wdrożenie produktów z poliuretanu - projekt nowy; 5) Opony pełno-gumowe - projekt nowy; 6) Bieżący rozwój działalności podstawowej. czerwiec 2012 rok - porozumienie z Zarządem Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Rawiczu co do zasad i trybu akwizycji. Podpisano umowę wynajmu pomieszczeń i hal produkcyjnych oraz zawarto porozumienie na mocy którego ZWG S.A. nabędzie w lipcu br. większość maszyn i urządzeń produkcyjnych o łącznej wartości ok. 658 tys. zł netto. W lipcu br. Zostanie powołany oddział ZWG S.A. w Rawiczu, który zatrudni 56 pracowników Spółdzielni. ZWG S.A. w związku z przejęciem Spółdzielni Inwalidów "Rozwój" w Rawiczu rozpocznie sprzedaż na rynki zagraniczne do przedsiębiorstw, takich jak: ThyssenKrupp AG, Hauck, GMT Gummi Metall Technik, oraz producenta wózków widłowych STIHL. lipiec 2012 rok wpisanie wniosku o dofinansowanie na projekt budowy innowacyjnej linii produkcyjnej, do wytwarzania nowych wysokomarżowych produktów pod nazwą "napełniacze węglowe i mineralne na "Listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania". Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 1,8 mln zł netto. MŁYN ELEKTROMAGNETYCZNY Ważnym z punktu widzenia wyników finansowych ZWG SA w kolejnych latach jest innowacyjny projekt młyna elektromagnetycznego. Młyn jest realizowany z wykorzystaniem wynalazku Politechniki Częstochowskiej będącego przedmiotem zgłoszenia o ochronę do Urzędu Patentowego RP. poziomie mln zł. W przypadku pozytywnego zakończenia testów laboratoryjnych, półprzemysłowych i przemysłowych, osiągnięcia zakładanych rezultatów spółka zależna rozpocznie sprzedaż i dzierżawę urządzeń. ZDJĘCIA TRADYCYJNEGO MŁYNA W KGHM Projekt młyna elektromagnetycznego jest finansowany przez ZWG wspólnie w konsorcjum z spółką zależną NT Polska. W ramach umowy konsorcjalnej (zawartej na 25 lat) na ZWG, jako lidera konsorcjum przypada 95% marży. Zadaniem inżynierskim projektu jest obniżenie kosztów zużycia energii o 65-75% względem młyna tradycyjnego (w Polsce jest około 400 młynów tradycyjnych). Według szacunków Zarządu ZWG zastosowanie technologii w KGHM (Spółka posiada pismo z KGHM dotyczące propozycji przetestowania młyna elektromagnetycznego), który posiada 96 młynów dałoby roczne oszczędności kosztów energii na 3 S t r o n a

4 RATING - SZCZEGÓŁY Przyznany rating Innowacyjność Uważamy, że dużą wartością spółki jest jej Centrum Badawczo-Rozwojowe. Spółka rozbudowuje portfolio swoich produktów o kolejne nisze m.in. o produkty systemów zabudowy włazów kanałowych, przejazdy na jednopoziomowych skrzyżowaniach dróg transportu szynowego z transportem samochodowym, czy układy hydrauliczne do pomp szlamowych. Najważniejszym innowacyjnym produktem, który aktualnie jest w fazie pierwszych prób wytrzymałościowych zastosowanych materiałów jest młyn elektromagnetyczny. Młyn ten będzie mógł mieć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. wydobywczym, farbiarskim, czy farmaceutycznym. Jego innowacyjność oceniamy wysoko, potencjał rynkowy również, trudno jest jednak ocenić prawdopodobieństwo szybkiego wdrożenia młyna do produkcji. Doświadczenie Zarządu pozyskiwania finansowania i Funduszy Unii Europejskiej, co może znacząco wpłynąć na zdolność Spółki do pozyskiwania kolejnych dofinansowań. Edward Brzózko, Członek Zarządu, posiada tytuł mgr inż. mechaniki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, specjalność: maszyny i urządzenia energetyczne. Zatrudniony w ZWG SA od początku jej istnienia. Posiada więc wykształcenie, które potwierdza wiedzę z zakresu działalności spółki. Wykształcenie potwierdzone jest zdobytym doświadczeniem w zakładach produkcyjnych w działach konstrukcyjnych ( ) oraz w KGHM Polska Miedź SA jako sztygar utrzymania ruchu i sztygar oddziałowy. W ZWG SA jest odpowiedzialny za obszar rozwoju, marketingu i sprzedaży. Jest także współodpowiedzialny za projekty form dla nowych, innowacyjnych produktów gumowych i gumowometalowych. Płynność akcji Na ostatnich 100 sesjach średnia wartość obrotu wyniosła tys. zł, co daje spółce jedną z najwyższych średnich obrotów na rynku NewConnect. Marcin Sutkowski, Prezes Zarządu, posiada tytuł magistra nauk ekonomicznych Akademii Ekonomiczna we Wrocławiu. Z ZWG SA związany od początku jej istnienia (marzec 2007 r.). W latach pracował w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź SA na stanowiskach kierowniczych, m.in. w Biurze Zarządu. Posiada doświadczenie w obszarze ekonomiczno-finansowym, ekspert od Wskaźnik Altmana Wskaźnik Altmana wyniósł 8,86. Taki wynik został osiągnięty głównie za sprawą niskiego zadłużenia spółki (komponent X4) oraz X3, który odpowiada za produktywność aktywów przedsiębiorstwa. 4 S t r o n a

5 METODOLOGIA USTALANIA RATINGU Innowacyjność produktu / usługi produkt / usługa schyłkowa, nie mający/a perspektywy na poprawę swojego pozycjonowania na rynku produkt / usługa uznawana jako schyłkowa produkt / usługa standardowa, która nie jest innowacyjna oraz nie jest uznawana jako schyłkowa, produkt / usługa masowa produkt / usługa innowacyjna, dająca możliwość dalszego rozwoju produkt / usługa bardzo innowacyjna lub będący/a w fazie rozwoju, której pojawienie się na rynku spowoduje przełom Doświadczenie Zarządu Zarząd związany ze spółką od poniżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, jednakże nie posiada doświadczenia w branży Zarząd związany ze spółką od min 1 roku, posiadający kwalifikacje i doświadczenie w branży Zarząd związany ze spółką od powyżej 1 roku, posiadający kwalifikacje w zakresie zarządzania spółką, posiada doświadczenia w branży Płynność akcji średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji poniżej 5000 zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji w przedziale zł średnia wartość obrotu z ostatnich 100 sesji powyżej zł Wskaźnik Altmana wartość wskaźnika poniżej 3,75 wartość wskaźnika w przedziale 3,75-4,75 wartość wskaźnika na poziomie 4,75 5,65 wartość wskaźnika w przedziale 5,65 7,00 wartość wskaźnika powyżej 7,00 5 S t r o n a

6 METODOLOGIA WYLICZANIA WSKAŹNIKA ALTMANA Wskaźnik Altmana to jeden ze sposobów oceny przedsiębiorstwa pod względem jego kondycji finansowej. W wyniku badań porównawczych E.I. Altman wybrał 5 wskaźników, najbardziej przydatnych do oceny przewidywanej zdolności płatniczej, a więc i symptomów zagrożenia spółki upadłością. W literaturze przedmiotu model ten spotkać można zarówno pod nazwą "model Altmana", jak i "model Z-score". Tworząc model E. Altman wyselekcjonował 22 wskaźniki przy użyciu których możliwa stawała się ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Następnie podzielone zostały na pięć grup dotyczących : płynności, rentowności, wspomagania finansowego, wypłacalności, obrotowości. EM Score = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4 + 3,25 Gdzie: Z - wynik całkowity X1 = (Kapitał pracujący / Aktywa) - Kapitał pracujący definiowany jest w tym wskaźniku jako różnica pomiędzy aktywami, a zobowiązaniami bieżącymi. Wskaźnik ten odpowiada za pomiar płynności oraz struktury aktywów. X2 = (Zysk zatrzymany / Aktywa) - Odpowiadający za pomiar rentowności skumulowanego zysku zatrzymanego w przedsiębiorstwie. X3 = (EBIT / Aktywa) - Wskaźnik ten pokazuje prawdziwą produktywność aktywów przedsiębiorstwa, niezależną od podatków oraz odsetek. X4 = (Wartość księgowa kapitału własnego / Księgowa wartość zadłużenia) - Mierzy on wielkość wspomagania finansowego w przedsiębiorstwie. 6 S t r o n a

7 NOTA PRAWNA Opracowanie TOP PICK NewConnect nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie TOP PICK nie jest podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinna być tak interpretowana. Niniejszy dokument nie stanowi oferty, ani nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych i został sporządzony wyłącznie w celu informacyjnym. W Investments SA nie jest zobowiązany do zapewnienia czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Zawarte w TOP PICK NewConnect komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów Autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. W Investments SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w opracowaniu. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. związanymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Niniejszy dokument został sporządzony przez autorów z wykorzystaniem swojej najlepszej wiedzy i z zachowaniem należytej staranności, w celu osiągnięcia rzetelności, obiektywności, jak również z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. Niniejsze opracowanie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631). Powielanie bądź publikowanie niniejszego dokumentu lub jego części bez pisemnej zgody W Investments SA jest zabronione. Dane prezentowane w Analizie Spółki zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez W Investments SA za wiarygodne i rzetelne tj. Internet, raporty Spółki, prasa i informacje branżowe. Jednakże W Investments SA nie może zagwarantować ich dokładności, poprawności i pełności. Pomiędzy W Investments SA, a spółką będącą przedmiotem niniejszego opracowania nie występują żadne powiązania, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715), które byłyby znane autorowi niniejszego opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Infinity8 SA na zlecenie W Investments SA. Infinity8 jest Autoryzowanym Doradcą NewConnect. Spółka jest także w trakcie procesu ubiegania się o licencję na prowadzenie Domu Maklerskiego. W Investments S.A. ul. Prosta Warszawa Tel.: Fax: S t r o n a

TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A.

TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A. TOP PICK NewConnect PLASMA SYSTEM S.A. Warszawa sierpień 2012 1 S t r o n a PLASMA SYSTEM S.A. SPÓŁKA TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU WYNIKAJĄCY Z INNOWACYJNEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA 19 lipca 2005 ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa tel. 022-622 66 22 w. 332, fax. 022-622 66 22 w.331 e-mail: T.Binkiewicz@bossa.pl http:// bossa.pl Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej HYDROTOR SA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY AKCJI POLIMEX-MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 15/17, www.polimex-mostostal.pl Na podstawie Prospektu oferuje się 1.032.905 Akcji Serii H o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności TORPOL S.A. za 2014 rok Poznań Data publikacji 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej TORPOL... 6 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. Raport z dnia 13 czerwca 2010 r. Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy) InteliWISE S.A. za 2009 r. zawiera: Pismo Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski IDM S.A.

Dom Maklerski IDM S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z Ofertą Publiczną nie mniej niż 4.000.000 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D ( Akcje Oferowane ) o wartości nominalnej 1 złoty każda

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo