SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY

2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012 rok opublikowanego Raportem Rocznym nr 5/2013 z dnia r.) 1. Ogólny zarys opisu działalności spółki w 2012 r 3 2. Informacje ogólne o spółce dominującej.5 3. Informacje ogólne o spółce zależnej 6 4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Assetus S.A Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki 7 6. Przewidywany rozwój jednostki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Informacja o nabyciu lub zbyciu udziałów (akcji) własnych Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Instrumenty finansowe w zakresie: a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Stosowanie ładu korporacyjnego Ryzyka związane z działalnością. 9 2

3 1. Ogólny zarys opisu działalności spółki w 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostka zależna podlegająca konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans Grupy Kapitałowej Assetus S.A. po stronie aktywów i pasywów za rok obrotowy 2012 zamyka się sumą ,97 złotych. Jednostka dominująca w ramach prowadzenia agencji reklamowej zajmuje się pozyskiwaniem klientów i realizacją kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej i w sieci internet. W roku obrotowym 2012 spółka rozwijała pozycję swoich serwisów informacyjnych, i Spółce udało się zmniejszyć wydatki związane z ich rozwojem, ponieważ zaczęły przynosić zyski ze sprzedaży bannerów reklamowych i artykułów sponsorowanych. Dynamiczny rozwój serwisów informacyjnych w pierwszym kwartale 2012 roku miał przełożenie na pozyskiwanie nowych klientów w drugim kwartale 2012 roku. Spółka wykazała się dużą aktywnością na obszarze rozwoju agencji reklamowej. W tym czasie spółka rozwijała działalność agencji reklamowej pod kontem usługi polegającą na pozycjonowaniu i optymalizacji stron i serwisów internetowych klientów, co zwiększyło możliwości na obszarze pozyskiwania nowych kontrahentów. W tym samym roku obrotowym udało się także pozyskać nowych kontrahentów z zakresu realizacji outdoorowych kampanii reklamowych na swoich nośnikach reklamowych typu ekrany LED. Spółka realizowała także kampanie reklamowe na citylightach i billboardach. W roku obrotowym 2012 był wyczuwalny spadek wydatków na reklamę zewnętrzną. Spółka mając świadomość panującej sytuacji wprowadziła do oferty agencji reklamowej pakiety promocyjne, aktywując w ten sposób swoich stałych klientów i pozyskując nowych. W czwartym kwartale 2012 roku Spółce udało się pozyskać klienta wysokobudżetowego i podpisać z nim istotną umowę, która będzie miała przełożenie na 3

4 wynik w kolejnym roku obrotowym. W tym samym kwartale spółka nabyła istotne aktywa w postaci udziałów firmy z branży budowlanej specjalizującej się budowie konstrukcji dachowych. Zakupione udziały uprawniają spółkę do wykonywania ok. 5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W kolejnym roku obrotowym spółka będzie kontynuowała swoją działalność kierując aktywność na pozyskiwanie nowych klientów agencji reklamowej. Istnieje ryzyko, że pogarszająca się sytuacja na rynku finansowym będzie miała przełożenie na zmniejszające się budżety wydawane na sektor reklamy zewnętrznej. Jednostka zależna zajmuje się obrotem złotem dewizowym. Istnieje ryzyko, że ceny złota mogą ulec znacznemu obniżeniu, dlatego w kolejnym roku obrotowym Spółka może rozważać zmianę zakresu prowadzonej działalności. Prezes Zarządu Sylwia Gola 4

5 2. Informacje ogólne o spółce dominującej Nazwa ( firma ) Kraj Siedziba ASSETUS S.A. Polska Łódź Adres Łódź ul. Drewnowska 48 Numer KRS Regon NIP Jednostka dominująca Assetus S.A. w ramach prowadzenia agencji reklamowej zajmuje się pozyskiwaniem klientów i realizacją kampanii reklamowych w przestrzeni miejskiej i w sieci internet. W roku obrotowym 2012 spółka rozwijała pozycję swoich serwisów informacyjnych, i Spółce udało się zmniejszyć wydatki związane z ich rozwojem, ponieważ zaczęły przynosić zyski ze sprzedaży bannerów reklamowych i artykułów sponsorowanych. 5

6 3. Informacje ogólne o spółce zależnej Nazwa ( firma ) Kraj Siedziba VIRTUAL EXCLUSIVE ART SP Z O O Polska Łódź Adres Łódź ul. Drewnowska 48 Numer KRS Regon NIP Opis organizacji Grupy Kapitałowej Assetus S.A. W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostka zależna podlegająca konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia Grupy Kapitałowej Assetus S.A. po stronie aktywów i pasywów za rok obrotowy 2012 zamyka się sumą ,97 złotych. Bilans jednostki dominującej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,94 złotych. 6

7 5. Istotne zdarzenia wpływające na działalność jednostki Dynamiczny rozwój serwisów informacyjnych w pierwszym kwartale 2012 roku miał przełożenie na pozyskiwanie nowych klientów w drugim kwartale 2012 roku. Spółka wykazała się dużą aktywnością na obszarze rozwoju agencji reklamowej. W tym czasie spółka rozwijała działalność agencji reklamowej pod kontem usługi polegającą na pozycjonowaniu i optymalizacji stron i serwisów internetowych klientów, co zwiększyło możliwości na obszarze pozyskiwania nowych kontrahentów. W tym samym roku obrotowym udało się także pozyskać nowych kontrahentów z zakresu realizacji outdoorowych kampanii reklamowych na swoich nośnikach reklamowych typu ekrany LED. Spółka realizowała także kampanie reklamowe na citylightach i billboardach. 6. Przewidywany rozwój jednostki W kolejnym roku obrotowym spółka będzie kontynuowała swoją działalność kierując aktywność na pozyskiwanie nowych klientów agencji reklamowej. Emitent na bieżąco będzie monitorował rynek reklamy outdoorowej i internetowej. Skieruje swoje działania na dedykowane kampanie reklamowe średnio-marżowe dla klientów z segmentu medium i premium. 7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju W czwartym kwartale 2012 roku Spółce udało się pozyskać klienta wysokobudżetowego i podpisać z nim istotną umowę, która będzie miała przełożenie na wynik w kolejnym roku obrotowym. W tym samym kwartale spółka nabyła istotne aktywa w postaci udziałów firmy z branży budowlanej specjalizującej się budowie konstrukcji drewnianych i dachowych, m.in. budowa domów ekologicznych i eko-oszczędnych. Zakupione udziały uprawniają spółkę do wykonywania ok. 5% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka, o czym informowała swoich akcjonariuszy rozważa możliwość 7

8 zwiększenia udziałów w ww. Spółce co może mieć bardzo korzystny wpływ na jej wynik w średnim i długim okresie czasu ze względu na wysoki potencjał dywidendowy Spółki będącej przedmiotem inwestycji. 8. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa W roku obrotowym 2012 dał się odczuć wyczuwalny spadek wydatków na reklamę zewnętrzną. Spółka mając świadomość panującej sytuacji wprowadziła do oferty agencji reklamowej pakiety promocyjne, aktywując w ten sposób swoich stałych klientów i pozyskując nowych. Spółka opracowała specjalne moduły w ramach średnioterminowych kampanii reklamowych, które powinny być interesujące szczególnie dla firm z segmentu medium i premium, które obecnie są szczególnie wrażliwe na budżety reklamowe. 9. Informacja o nabyciu lub zbyciu udziałów (akcji) własnych Emitent w roku obrotowym 2012 nie nabywał, ani nie zbywał udziałów (akcji) własnych. 10. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady) Nie dotyczy żadnego z podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. 8

9 11. Instrumenty finansowe w zakresie: a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń Emitent w roku obrotowym 2012 nie stosował żadnych instrumentów zabezpieczających 12. stosowanie ładu korporacyjnego Informacja dotycząca stosowania ładu korporacyjnego stanowi załącznik do Raportu Rocznego za rok obrotowy Ryzyka związane z działalnością Ryzyko związane z makroekonomiczną sytuacją na polskim rynku Na wyniki Emitenta mogą mieć wpływ czynniki makroekonomiczne, takie jak: panująca na rynku polskim sytuacja gospodarcza, zmiany poziomu produktu krajowego brutto i inflacja. Istnieje ryzyko, że pogarszająca się sytuacja na rynku finansowym będzie miała przełożenie na zmniejszające się budżety realizowane w sektorze reklamy outdoorowej. Pomimo, że budżety reklamowe w sieci internet zanotowały nieznaczny wzrost w ostatnim roku, to z powodu silnej konkurencji, jak i zmniejszającego się popytu na dedykowane produkty wzrosło ryzyko w osiąganiu zamierzonych rentowności produktów reklamowych. Dlatego też rozpoczęta w upływającym 2012 roku dywersyfikacja przepływów i planowanych przychodów w dywidendowe spółki może mieć wpływ na ograniczenie ryzyka portfela cash flow. 9

10 Ryzyko zmian upodobań klientów z zakresu reklamy Rynek oferuje szeroką ofertę możliwości przeprowadzania kampanii reklamowych. Emitent jest właścicielem dwóch telebimów i istnieje ryzyko, że zmniejszy się zainteresowanie klientów na realizację kampanii reklamowych na nośnikach typu telebim. Ryzyko związane z jakością usług podwykonawców Emitent prowadząc agencję reklamową korzysta z usług podwykonawców w celu realizacji kampanii reklamowych dla swoich klientów. Istnieje ryzyko, że usługi świadczone przez podwykonawców nie będą wykonane na należytym poziomie co może doprowadzić do niezadowolenia klientów, a w efekcie do ich utraty. Ryzyko zakłóceń Emitent prowadząc agencję reklamową wynajmuje powierzchnie reklamowe od swoich kontrahentów. Istnieje ryzyko, że klienci będą opóźniali płatności co może mieć przełożenie na płynność finansową. Ryzyko konkurencji Na lokalnym rynku jest wiele agencji reklamowych co wskazuje na bardzo dużą konkurencję. Istnieje ryzyko, że pozyskiwanie nowych klientów będzie coraz trudniejsze a kampanie reklamowe będą realizowana na mniejszych marżach. Prezes Zarządu Sylwia Gola 10

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R.

MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. MEMORANDUM INFORMACYJNE ASSETUS S.A. DATA SPORZĄDZENIA MEMORANDUM INFORMACYJNEGO: 10 MARCA 2014 R. Wstęp Emitent: Nazwa (firma): Assetus Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Łódź Adres: Ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS Spis treści FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA... 3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Spis treści FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA... 3 ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r.

RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. RAPORT ROCZNY XPLUS S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 r. DO 31 GRUDNIA 2014 r. str. 1 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 3 Wybrane informacje finansowe... 4 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2012 za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Alma Market S.A. za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej SOCIALIZER S.A. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e- mail: Strona www: Socializer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE...

I. INFORMACJE OGÓLNE... 1 Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1. Informacje o podstawowych produktach i usługach... 3 2. Utworzenie i rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym... 18 3. Kapitał zakładowy... 18 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Esotiq & Henderson S.A. ZA ROK OBROTOWY 01.01.201131.12.2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011 Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A.

PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. PROSPEKT EMISYJNY GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni www.grupa-adv.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.178.585 akcji serii A DORADCA FINANSOWY Niniejszy Prospekt

Bardziej szczegółowo