Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r."

Transkrypt

1 Analiza wyników finansowych spółek notowanych na NewConnect w czwartym kwartale 2009 r. 19 luty 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 16 luty 2010 r. Certus Capital sp. z o.o.

2 Za nami pierwsza połowa lutego, czyli okres do kiedy Spółki notowane na polskich parkietach były zobowiązane przedstawid sprawozdania finansowe za ostatni kwartał 2009 roku. Postanowiliśmy sprawdzid które firmy w tym czasie osiągnęły najlepsze i najgorsze wyniki oraz jakie istotne zmiany zaszły w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku. Zanim przejdziemy do analizy wartości poszczególnych wskaźników warto przyjrzed się zachowaniu całej giełdy w czwartych kwartałach 2008 i 2009 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych publikowanych na stronie 15 wrzśnia 2008 r. to data dobrze znana inwestorom giełdowym na całym świecie. Tego dnia upadłośd ogłosił słynny bank inwestycyjny Lehman Brothers. Wydarzenie to zapoczątkowało dekoniunkturę na światowych parkietach. W czwartym kwartale 2008 roku główny indeks NewConnect tracił na wartości, a stała tendencja spadkowa, zapoczątkowana na przełomie 2007 i 2008 roku, a następnie wzmocniona informacjami napływającymi ze świata, utrzymała się aż do lutego 2009, kiedy nastąpiło odwrócenie trendu. Od tego momentu obserwujemy mozolne, aczkolwiek konsekwentne odrabianie strat. Jak widad na wykresie, NCIndex w okolicach 9 października kolejnych lat znajdował się na podobnym poziomie, ale zarówno okoliczności makroekonomiczne jak i sytuacja na rynkach finansowych były różne. W czwartym kwartale 2008 roku najwyższą wartośd zysku netto zanotował Tesgas, a największa strata stała się udziałem Platinum Properties Group. Tabela 1. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk netto i najwyższą stratę netto w 2008 roku. Strona 2

3 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych publikowanych przez spółki na stronie W 2009 roku liderem w rankingu zysków netto została spółka ViaGuara. Tylko 3 firmy utrzymały się w pierwszej dziesiątce (Tesgas, Mera Schody oraz Automatyka- Pomiary-Sterowanie). Podobnie wśród przedsiębiorstw notujących największe straty w czołówce dwukrotnie znalazły się 3 podmioty (Ruch Chorzów, Alumast i Hurtimex). Platinum Properties Group i Wrocławski Dom Maklerski, które w 2008 roku wykazały najwyższe straty, rok później znalazły się w ścisłej czołówce, tym razem pod względem zysków. Tabela 2. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk netto i najwyższą stratę netto w 2009 roku. Analizując wskaźniki zysku operacyjnego EBIT w kolejnych latach widad wyraźnie, że przychody i koszty finansowe, zdarzenia nadzwyczajne i obciążenia podatkowe, czyli elementy rachunku zysków i strat, które korygują wskaźnik EBIT do postaci zysku netto, nie determinują ostatecznego wyniku finansowego, chod ich wpływ jest oczywiście zauważalny. Tabela 3. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk operacyjny i najwyższą stratę operacyjną w 2008 roku. Strona 3

4 Wartości wskaźnika EBIT wskazują na ogólną poprawę kondycji przedsiębiorstw notowanych na parkiecie NewConnect. Zmiany na lepsze w 2009 roku widad zarówno w większych zyskach jak i mniejszych stratach operacyjnych. Tabela 4. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk operacyjny i najwyższą stratę operacyjną w 2009 roku. Zestawienie spółek, które osiągnęły największą wartośd zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) pokazuje wpływ odpisów amortyzacyjnych na wynik operacyjny. W przypadku spółek, które w swoim majątku posiadają znaczące zasoby środków trwałych amortyzacja często znacząco zmienia wartośd zarówno wskaźnika EBIT jak i zysku netto. Należy jednak podkreślid, że niektóre spółki w swoich raportach nie wykazały wysokości umorzenia aktywów, co zaburza rzeczywisty obraz rankingu przedsiębiorstw o najwyższej/najniższej wartości miernika EBITDA. Tabela 5. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk operacyjny powiększony o amortyzację i najwyższą stratę operacyjną powiększoną o amortyzację w 2008 roku. Strona 4

5 Tabela 6. Zestawienie spółek notowanych na parkiecie NewConnect, które osiągnęły najwyższy zysk operacyjny powiększony o amortyzację i najwyższą stratę operacyjną powiększoną o amortyzację w 2009 roku. Zmiany, które zaszły w poszczególnych spółkach w omawianych okresach miały różne przyczyny. Najczęściej wynikały one z zawarcia znaczących umów bądź zajścia zdarzeo, które miały szczególne znaczenie wyłącznie dla danego podmiotu. Trudno jednak nie zauważyd wpływu zjawisk zachodzących na szerszą skalę. Kryzys gospodarczy, który w 2008 roku odbił piętno najmocniej na sektorze finansowym i budownictwie, stracił na sile rok później. Widad to po liście spółek, które odnotowały największe dodatnie zmiany wartości zysku netto w czwartych kwartałach kolejnych lat w pierwszej dziesiątce są 3 spółki z branży finansowej (Wrocławski Dom Maklerski, Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne i Blumerang PRE IPO) oraz firma z sektora nieruchomości Platinum Properties Group. Tabela 7. Spółki, które zanotowały największą zmianę wartości zysku netto rok do roku (2008/2009). Strona 5

6 Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów kwartalnych spółek publikowanych na stronie W dniu publikacji artykułu spółki EM LAB oraz Positive Advisory nie przedstawiły sprawozdao finansowych za czwarty kwartał 2009 r. Autorzy raportu Certus Capital sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu specjalizująca się w obsłudze transakcji na rynku kapitałowym, pozyskiwaniu kapitału dla firm oraz świadczeniu usług doradczych. Certus Capital w ramach działalności konsultingowej oferuje opracowywanie analiz finansowych i strategicznych, sporządzenie wycen przedsiębiorstw oraz przygotowywanie memorandów inwestycyjnych. Firma świadczy także na rzecz swoich klientów usługi doradcze w zakresie procesów restrukturyzacyjnych oraz opracowywania strategii rozwoju mających na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstw. Działalnośd brokerska koncentruje się na trzech obszarach - pozyskiwaniu inwestorów finansowych i strategicznych dla firm poszukujących kapitału udziałowego, pośrednictwie przy kredytach korporacyjnych i emisjach obligacji, a także obsłudze transakcji kupna/sprzedaży przedsiębiorstw na rynku niepublicznym. Więcej informacji:. Strona 6

7 Krzysztof Górka Analityk Rynków Finansowych Certus Capital sp. z o.o. ul. Krupnicza Wrocław KRS: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: NIP: , REGON: Kapitał zakładowy: zł Powyższe opracowanie wyraża wiedze oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzieo sporządzenia opracowania. Zostało sporządzone ono z zachowaniem należytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które Certus Capital Sp. z o.o. uważa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem opracowania. Certus Capital nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto sie przy sporządzaniu opracowania okazały sie niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Powyższe opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Dokument ani żaden z jego zapisów nie będzie stanowid podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Opracowanie to przedstawione jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie może byd kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. Certus Capital Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Inwestowanie w akcje wiąże sie z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacja makroekonomiczna kraju, zmiana regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemożliwe. Raport nie został przekazany do emitentów przed jego publikacja. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Certus Capital Sp. z o.o. Strona 7

Przewodnik po NewConnect

Przewodnik po NewConnect Krzysztof Górka 29 lipca 2010 r. Dane liczbowe wg stanu na dzieo 28 lipca 2010 r. Stan prawny na 29 lipca 2010 r. Certus Capital sp. z o.o. Spis treści 1. Jak trafid na NewConnect?... 3 2. Rola Autoryzowanego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane

Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Raport poranny, 19 kwietnia 2013r. Najważniejsze dane Wyniki finansowe spółek (USA) spośród spółek notowanych na Wall Street, które już opublikowały raporty za I kw. 2013r. ok. 72 proc. wykazało zysk netto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Mocne fundamenty do wzrostu

Mocne fundamenty do wzrostu MAŁE I ŚREDNIE Aktualizacja rekomendacji Deweloperzy mieszkaniowi Mocne fundamenty do wzrostu 24 lutego 2014 W ostatnich kwartałach giełdowi deweloperzy systematycznie zwiększali liczbę sprzedawanych mieszkań.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 67,9 PLN 11 LIPCA 2006 Wartość godziwą jednej akcji Relpolu ustaliliśmy na poziomie 67,9 PLN i odpowiada ona naszej cenie docelowej w perspektywie 6 miesięcy. Na tej podstawie wydajemy

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na wezwanie

W oczekiwaniu na wezwanie Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów) Polski Holding Nieruchomości Polska, Deweloperzy 12 lutego 2014 W oczekiwaniu na wezwanie Polski Holding

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności

Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Analiza sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia SPÓŁKA AKCYJNA Gliwice, 9 czerwca 2014 r. 1. Wstęp Przedmiotowe opracowanie prezentuje wyniki analizy sytuacji finansowej, gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z

QSM. Ocena DM BZ WBK Ryzyko Wartość akcji Istotne wsparcie Istotny opór Cena zamknięcia Kapitalizacja C / Z 888 OCENA SPÓŁKI Qumak-Sekom Średnie 17,90 12,00 14,90 13,61 141 mln 9,2x Atak na rekordy? Opracowanie: Grzegorz Pułkotycki, CFA Analityk, Makler Aktualizacja oceny na: 03 lutego 2010 Kurs 15 13 11 9 7

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY INTERNITY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym, jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2011 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r.

Stalprodukt. Nadal bez potencjału. Sprzedaj. Rekomendacja. Stalprodukt: Rekomendacja: Sprzedaj; Cena Docelowa 170zł. 15 lutego 2013r. Rekomendacja dla klientów podlegających Regulaminowi świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. Stalprodukt Przemysł stalowy 15 lutego 2013r. Nadal bez potencjału Stalprodukt: Rekomendacja:

Bardziej szczegółowo