OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej"

Transkrypt

1 OXY24 Budownictwo OXY24 Budownictwo Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

2 O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a - 7 W Z - U i z W Z s 4 9

3 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 7 4 s R ó j k a, k 7 ó - a R 4 s 7 a j a z R a s j i - 4 W 4 4 Y z Z s W 9 Y ( 7 Z Y ( W 4 l 4 X i i i Y ( ę Y i - 4 z i j a W i7 a Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S R S 7 i W X P 4 l s Y Z, R - z 9 s R a - Y i S U 4 X a 7 Z X 4-4 ś i a - Y z Z W i a z a j 4, 9 Y i Z l i f i P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i M a z S - k i Z i Y z P - Z z Z s Z a - z ą - S

4 O R i s S s j S X i I W W 4 a Y 9 j W a P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a U - a W, 9 U S - 4 l a W Z j.

5 P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 O R - 4 X - a. 4 a W i Z S - 4 s 7 ę R W i a W Z R - 4 s 7 z Y (. S - 9 O X Y a W 4 a s k i Z - 4 z i ą z a W i Z 4 R a - 7 Z W a 7 Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S R S 7 i W X. K 4 - z 9 s 7 a W i Z z R l a 7 f X a - a W 7 S j Z l Z R s z Z 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z W a k j a - ó i W Z s 7 9 Y 9 j W 9 Y (. M 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z W a j W 4 4 Y z Z ś W i Z j s z Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a U Z z k 4 W i Z Y z W 4 ś Y i i W s 7 a l a Y j i W a - 9 s k S k 4. R S 7 Z - a. R Z a l W Z k 4 - z 9 ś Y i f i W a W s 4 Z - R j a 7 W 4 ś ć j Z - 9 W i Z z a Y z a s k 4 - z 9 s 7 a W i a, a W i Z R 4 s i a - a W i a. O s z Y z ę - W 4 ś ć, R - 4 s a i 9 X 4 - a 4 U s j S - z Z - 4 R a s 4 a W a , l i 4 ś Y i f i W a W s 4 9 Y ( f i -. 9 Z a a a W s 4 a W Z W a - z ę - z i a z k a, - Z X 4. i Z j s Y a W a l W 9. s R - z ę Y i Z. R 4 z l i Y z a W i Z. 4 - Z l S a U 4 W a. Z W l S U z a S, 9 Y i Z, z - 4 k j a - W 4 ś Y i ą - 4. i W S 7 9.

6 P l a 7 f 4 -. a K 4. R l Z 7 W 9 a - s z 7 a 7 R - a Y 9 - l a 2 i Z U i Z i T 4 i Y ( R - a Y 4 W i k ó 7 4 W a - z ę - z i a R - a Y 9 - l a k a, - Z X 4 i W, 9 W i Z - a i R - a Y 4 W i k a - z i a j a j ą Y Z X 4 U - a W, 9 U S - 4 l a W Z j. L Z X a l W 9, W i Z z a l Z, W j a k 4 ś Y i s R - z ę 7 S i R - 4 s k 4 - z 9 s 7 a W i S - 4 s 7 ę R - 4 R z Z U W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a - a j Z 4 s z Y z ę - W 4 ś ć - l a Y a j Z j f i -. 9.

7 P l a 7 f 4 -. a P a k i Z 7 U - a W, 4 9 B U D O W N I 2 T W O z a i Z - a 4 R - 4 X - a. 4 a W i Z f i -. 7 a k i Y ( j a k A - 2 A D i a S 4 f a z U K T N. L i s 7 a R - 4 X - a. ó j Z s 7 W a U i Z, ą Y 4 R 4 s z Z - z a W. a L i s 7 a a k 7 S a l W i Z - 4 s 7 ę R W 9 Y ( a R l i k a Y j i A - 2 A D i a S T A R T A - 2 A D i a S T A R T A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -S T A R T E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -S T A R T G A Z A - 2 A D i a -S T A R T K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -S T A R T I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -S T A R T A - 2 A D i a I N T E L L I 2 A D s. 7 P - Z. i S. P L A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 G A Z A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 A - 2 A D i a -I W 7 Z l l i 2 A D7. 3 P - Z. i S. P L A - 2 A D i a I N T E L L I 2 A D 7. 3 A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 G A Z A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 A - 2 A D i a T E R M O A - 2 A D i a T E R M O L T A - 2 A D i a T E R M O P R O A - 2 A D i a T E R M O A L L A - 2 A D i a T E R M O E f Z k 7 Z k 4 l 4 X i Y z W 9 A - 2 A D i a T E R M O E f Z k 7 Z k 4 W 4. i Y z W 9 A - 2 A D i a T E R M O D 4 U ó - X - z Z j W i k ó I. T. I. I. T. I. B U D O W N I 2 T W O I K O N S T R U K 2 J E I. T. I. I N S T A L A 2 J E R a. a R a D a R a. a R a D a E S - 4 Ż Z l U Z 7 R a. a R a D a E S - 4 S 7 a l R a D a E S - 4 S 7 4 R a R a. a R a D a I W 7 Z - S 7 a l R a. a R a D a I W 7 Z - D - Z W 4 R a. a R a D a 9. i a - 4 a W i Z R a. a R a D a E S - 4 R a. a R a D a I W 7 Z - R a. a R f D f R a. a R f D f E S - 4 Ż Z l U Z 7 R a. a R f D f E S - 4 S 7 a l R a. a R f D f E S - 4 S 7 4 R a R a. a R f D f I W 7 Z - S 7 a l R a. a R f D f I W 7 Z - D - Z W 4 R a. a R f D f 9. i a - 4 a W i Z R a. a R f D f E S - 4 R a. a R f D f I W 7 Z - 2 Z W i W Z s 7 U K T N T N F l 4 U K T N W O D A U K T N P A R A U K T N G A S N E T

8 P l a 7 f 4 -. a S z Z - 4 k a l i s 7 a i W, 9 W i Z - s k i Y ( a R l i k a Y j i L i s 7 a a R l i k a Y j i - 4 s 7 ę R W 9 Y ( W a j U l i, s z 9 Y. z a s i Z F 4 U 4 s W K I W I N B U D K 4 s z s S 7 a - 7 W I N B U D K 4 s z s P - 4 f. S Z K 4 P R I X S E K O 2 E N B U D U i S l Z 7 9 W 9 B a z a S E K O 2 E N B U D R M S - l a a R l i k a Y j i 7 - z Z Y i Y ( M T M D i X i 7 a l E - U S - D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 D A T A 2 O M P P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P B U D i W D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 B U D i W B U D i W

9 E L A S T Y 2 Z N Y I P R O S T Y D O S T Ę P D O U S k U G I D i Z Z l a s 7 9 Y z W Z. 4, l i 4 ś Y i - 4 s 7 ę R S z a l Z, W 4 ś Y i 4 R -- Z f Z - Z W Y j i T R Y B I N T E R N E T O W Y O R - 4 X - a. 4 a W i Z S - S Y ( a. i a W Z j Z s 7 W a 9 - a j W 9 Y ( s Z - Z - a Y ( O X Y 2 O M. N i Z z U ę - W Z s 7 a j Z R 4 j ą Y z Z W i Z z I W 7 Z - W Z 7 Z. 4 - a z i W s 7 a l a Y j a 7 9 Y z k i 2 i 7 - i x ( Z l Z. Z W 7 i W s 7 a l a a O X Y 2 O M P. E f Z k 7 9 R - a Y 9 z a R i s 9 a W Z W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a l S U - 9 s k S i - 7 S a l W 9. R - z 9 R i s a W k 4 W k - Z 7 W Z X 4 S, 9 7 k 4 W i k a Y (. S - z Z I T O X Y 2 O M. T R Y B L O K A L N Y W 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z. 4 Y 9 k 4. R S 7 Z - a U, 9 7 k 4 W i k a. P - a Y a W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a ( W a U a z i Z E W - Z a v 4 - s A R R l i Y a 7 i 4 W J S k Z U 4 x P. E f Z k 7 9 R - a Y 9. 4 X ą U 9 ć z a R i s 9 a W Z W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a.

10 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i Z 4 U a Y z, j a k i Z l Z 4 f Z - S Rj lz a 7 f 4 -. a O X Y a 4

11 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a 2 (. S - z Z S 4 U 4 - a k 4 - z 9 s 7 a W i a z R z Z U W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a z k a, - Z X 4. i Z j s Y a, l W 9. Y z a s i Z i W a l W 9. k 4. R S 7 Z - z Z. P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a T 4 j Z j F i : D 9 W a. i Y z W a, s 7 a l Z R 4 i ę k s z a j ą Y a s i ę l i s 7 a R - 4 X - a. ó - 4 s 7 ę R W 9 Y (. 4 - Z l S O X Y a 4. P a k i Z 7 9 U - a W, 4 Z B S - 4 W i Y 7 4, B i S - 4, i 7 -. A R l i k a Y j Z M i Y - 4 s 4 f 7. E l a s 7 9 Y z W 4 ś ć 9 U 4 - S, z X 4 - W i Z z a k 7 S a l W 9. i R z Z U a. i. O X Y S 7 - Z f a - i - 7 S a l W a R - z Z s 7 - z Z ń - 9 s k 4 a - l a k a, - Z X 4 S, 9 7 k 4 W i k. a W i Z l k 4 ś ć a i 4 M B l S U 7 i 4 M B. M 4, l i 4 ś ć R - z Z Y ( 4 9 a W i a R - 9 a 7 W 9 Y ( - 4 k S. Z W 7 ó. M 4, l i 4 ś ć R - z Z W 4 s z Z W i a R l i k ó W a - 9 s k i l 4 k a l W Z.

12 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a 2 (. S - z Z P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a T 4 j Z j F i ó W i Z, : P Z j W a l Z X a l W 4 ś ć U Z z z a k S R S l i Y Z W Y j i. R 4 z l i Y z a W i Z z a Y z a s S, 9 Y i a 9 U - a W Z j R - z Z z U, 9 7 k 4 W i k a Z - s j i - 4 s 7 ę R S. M 4, l i 4 ś ć l Z X a l W Z X 4 k 4 - z 9 s 7 a W i a z S s j S X i z k i l k S k 4. R S 7 Z - ó R - z Z z j Z - W Z X 4 U, 9 7 k 4 W i k a. U - S Y ( a. i a W i Z R - 4 X - a. ó. 4 - Z l S 2 l 4 S R S 7 i W X U Z z R z Z U 9 i W s 7 a l a Y j i W a - 9 s k S k 4. R S 7 Z - a. W 9 X 4 - W 9 i i W 7 S i Y 9 j W 9 R a W Z l a -. i W i s 7-4 a k W 4 i W a 7 Z..

13 O R - 4 X - a. 4 a W i Z W. 4 - Z l S 2 l 4 S R S 7 i W X i W, 9 W i Z - s k i Z W z 9. a s z : N a 7 9 Y (. i a s s 7 ę R - 4 k i l k S - z i Z s i ę Y i S a R l i k a Y j i W a - z ę - z i 4 9 Y ( ( A.-. 2 Ai DW i. a, I W 7 Z l l i 2 A D i U K T N P. D 4 s 7 ę R W a X 4 - z i W 9,. i Z s i ą Y Z l S U a U 4 W a. Z W 7 - l a s z 9 s 7 k i Y ( l S U 9 U - a W 9 R Y -( 4 X - a. ó. W 9 X 4 - ę i R - 4 s ę Y Z W 7 - a l W Z X 4 z a - z ą - z a W i a 4 R - 4 X - a. 4 a W i Z. F i -. i Z. W 9 X 4 - ę S, 9 7 k 4 a W i a. M 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z Z s k 4. R l i k 4 a W 9 Y ( R - 4 X - a. ó W a k 4. R S 7 Z - a Y (, k 7 ó - Z W i Z s R Z j W i a j ą R 4 - a W 9 Y ( R - z Z z R S Y Z W 7 a 9. a X a ń s R - z ę Y ( ( R 4 W i Z a, s z 9 s 7 k i Z 4 U l i Y z Z W i a. 4 X ą U 9 ć 9 k 4 W 9 a W Z W a s Z - Z - a Y ( O X Y 2 O M P.

14 S z Z - 4 k i 9 U ó s 7 ę R S D 4 s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a A U 4 W a. Z W 7 M a x W i Z l i. i 7 4 a W a. 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z R a k i Z 7 S. A U 4 W a. Z W a. a Y ( a U 4 W a. Z W 7 S a, 9 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i. A U 4 W a. Z W 7 i 4 - a. a Y ( a U 4 W a. Z W 7 S a, i 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j. i M i Z s i ę Y z W X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y i ą X S f 4 - W i. M i Z s i ę Y z W 9 i 4 i 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y i ą X S - W f i 4. T 9 X 4 - W i X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y 7 i ą - X WS i. E l a s 7 9 Y z W 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z z a R l i k a Y j i. i a - ę R z Z - U 49 z l i Y z Z W i Z R 4 j Z - 9 W Y z 4 z a k a, - ą - 4 z R 4 Y z ę 7 ą X 4 - z i W ę.

15 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4a ś -Yii a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z W a - i a W 7 9 S s j S X i i 9 k 4 - z 9 s 7 a W i a Z W a j z i ą z a W i Z 4 - R 4 i Z - W i Z - l a T 4 j Z j f i -. 9.

16 P - a k 7 9 Y z W Z R - z 9 k j a k 4 - z 9 s 7 a W i a R 4 z i ą z a W i Z s 7 a W - a Z R 4 z i ą z a W i Z O X Y a 4 F i -. a U S - 4 l a W a z a 7 - S - W i a j ą Y a k i l k S ( W a s 7 S P R - a Y 4 W i k ó 4 U s j S X S j ą Y 9 Y ( s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z R - 4 X - a. 9, z Z s R 4 - a - 9 Y z W ą R z Z U ą 4 U s j S X i R a k i Z 7 S U i S - 4 Z X 4 i k 4 - z 9 s 7 a W i az a R l i k a Y j i ś Y i ś l Z U - a W, 4 9 Y ( Z a k S R l i Y Z W Y j i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z X 4 i M i Y - 4 s 4 f 7 O f f i Y Z W a s 7 a W 4 i s k 4 R - a Y 9 k a, - Z X 4 R - a Y 4 W i k a J Z - W 4 - a z S, a 7 Z k!!! D j S X i Y z a s i W s 7 a l a Y j i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a W a k a, - 9. k 4. R S 7 Z - z Z i. 4, l i Z k 4 W f l i k 7 9!!! N i Z R Z j W Z 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z z a k S R i 4 W Z X 4 i z a i W s 7 a l 4 a W Z X 4 W a j Z - W 9. s 7 a W 4 i s k S 4 R - 4 X - a. 4 a W i a! U - 4 s 7 ę R W i Z W i Z W a 9 U - a W 9 Y z a s R z Z U W 9 Y ( - a W Z j Y ( i l i R - 4 X - a. ó. P j a 7 W 4 ś ć z a s a. 4 k 4 - z 9 s 7 a W i Z, W i Z R 4 s i a - a W i Z l i Y Z W Y j i. M 4, l i 4 ś ć j Z - W 4 - a z 4 Z X 4 S, 9 Y i a a R l i k a Y j i ( W R Y z 9 7 S R l i k ó z - 4 z s z Z - z Z W i Z. W i Z z W a W Z X 4 R - 4 X - a. S z 9. a W Z X R 4-9 k 4 W a Y ó i R a - 7 W Z - ó P

17 K 4 - z 9 ś Y i Z 9 s k S j Z s z Z l a s 7 9 Y z W 4 ś ć i 4 s z Y z ę - W 4 ś ć

18 K 4 - z 9 ś Y i - l a K l i Z W 7 a k 4 ń Y 4 Z X 4 - l a W Y M A G A J Ą 2 Y 2 H S z Z - 4 k i 9 U ó - 4 R - 4 X - a. 4 a W i a - 4 s 7 ę R W 9 W a, ą - a W i Z K l i Z W 7 a ( W a - z ę - z i a U i S - 4 U Z -, a W, 4 Z 7 9. R a k i Z 7 B U D O W N I 2 T W O, i 7 -. M 4, l i 4 ś ć S, 9 a W i a z k a, - Z X 4 s 7 a W 4 i s k a U Z z, a - W 9 Y ( 4 X - a W i Y z Z ń s R - z ę Y (. P - 4 X - a. 9 - z i a j a j ą W a s R - z ę Y i Z, k 7 ó - 9 z R S W k 7 S i - z Z W i a R S Y Z W 7 ó W i Z s R Z j W i a 9. a X a ń 7 Z Y ( W i Y z W 9 Y ( (. 4 Y 4 U l i Y z Z W i 4 a O X Y 2 O M P. - l a O S Z 2 Z Ę D N Y 2 H P j a 7 W 4 ś ć z a - Z a l W 9 Y z a s k 4 - z 9 s 7 a W i a z - a W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i ( a R - Z Y 9 z 9 j W Z W a l i Y z a W i Z. i W S 7 4 Z P. O X - a W i Y z Z W i Z k 4 s z 7 ó z i ą z a W 9 Y ( z S 7 - z 9. a W i Z. s R - a W 9 Y ( s 9 s 7 Z. ó 4 R Z - a Y 9 j W 9 Y ( i s 7 a W 4 i s k 4 - a z l i k i - a Y j a 4 R j a 7 z i ą z a W 9 Y ( z z a k S R Z. l i Y Z W Y j i, i W s 7 a l a Y j ą, 4 U s j S X ą, Y z 9 R ó W i Z j s z ą a k 7 S a l i z a Y. j ą D O P A S O W A N I E D O K L I E N T A B E Z P I E 2 Z E Ń S T W O P O S T - P A I D

19 K 4 - z 9 ś Y i - l a K l i Z W 7 a k 4 ń Y 4 Z X 4 O s z Y z ę - W 4 ś ć i 9 X 4 - a a - s z 7 a 7 R - a Y 9-4 s 7 ę R W 9 z k a, - Z X 4 s 7 a W 4 i s k a R - 4 X - a. - 4 s 7 ę R W 9 i - 4 z l i Y z a W Z l S, j a k i j Z s W7 a j U a - - z i Z j a - Z k a 7 W 9 9 U - a W 9 R - z Z z k l i Z W 7 a Y i ą X j 4 ś ć R - a Y 9 z i Z l S s 7 a W 4 i s k U - a k k 4 s z 7 ó s Z - i s S z i ą z a W Z X 4 z S 7 - z 9. a W i Z. s R - a W 9 Y ( s 9 s 7 Z. ó 4 R Z - a Y 9 j W 9 Y ( i s 7 a W 4 i s k l i s 7 a R - 4 X - a. ó W a k a, - a 4 k a z j ę, - 4 S, 9 7 k S l Z X a l W Z X 4-4 s 7 ę R W a W a X k l i k W i ę Y i Z Y a R l i k a Y j a - z i a l a W a - ó z W 9 Y ( k 4 W f i X S - a Y j a Y W ( R,. R - 4 X - a. 9 P 2 s ą S - S Y ( a. i a W Z W a M a Y, 9. a X a W i a s 9 s 7 Z. 4 Z, s R - z ę 7 4 Z s ą U Z z z W a Y z Z W i a k 4 s z 7 9 s Z - i s S, - - 4, Z W i a, i W s 7 a l a Y j i

20 P 4 - ó W a W i Z 4 f Z O X Y 2 O M W a 7 l Z k 4 W k S - Z W Y j i

21 D l a Y z Z X 4 j Z s 7 Z ś. 9 l Z R s i x P - z Z a X i k 4 W k S - Z W Y j i N a s z a 4 - R 4 i Z - W Z - s j Z R S - Z j k 4 Z 4 R - 4 X - a. 4 a W i a P - Z i W s 7 a l 4 a W Z a R l i k a Y j Z k S R 4 a W Z - a z z Z s R - z ę 7 Z. S i j a R - z 9 z 9 Y z a j Z W i a - 4 f i z 9 Y z W Z X 4 R 4 s i a - a W i a R - 4 X - a. S ( 2 D, k l S Y z l i Y Z W Y 9 j W 9 P Z a. k W i ę z i a j a j ą Y 9 a - s z 7 a 7 R - a Y 9 U Z z z - a a W i a s i ę W a s 7-4 W z Z Y i Z P j 9 7 9, k l S Y z Z l i Y Z W Y 9 j W Z, R S - Z jikl a Z - a z 9 s z S k a l i ś. 9 7 Z X 4 X - 9 U 9 j 9 R z Z U W Z R - z 9 R a - k S O X Y a 4 9 s 7 a - Y z 9 z W a ć - a W Z l 4 X 4 a W i a - 4 P l a 7 f P a. i ę 7 a. 9 s ó j k 4. R S 7 Z - s R - z Z l a 7 i j a k 9 X l ą - a j a W a W i. R - a Y a x I W a Y z Z j W i, - z i ś!, R - a - a x S R 4-4 s i ę z. i Z W i j 4 i W a - a l. z. 2i l Z 4 W S i - a 2 4. R S 7 i W X 7 4 X s z 9 s 7 k i Y ( R - 4 X W 4 z R - z 9 s z j 4 ś ć I T W i Z a z 4 s 7 a a ć 7 9 l Z. Z a. k W i ę 7 9 s 9 s 7 Z. W a k 4. R S 7 Z - z Z, 7 4 f i k Y j a! 2 a j 9 Y z a s 7 - z Z U a X 4 a k 7 S a l i z 4 a ć, i W s 7 a l 4 a ć R 4 R - a k i i - U a ć 4 U Z z R i Z Y z Z ń s 7 4 R - 4 X - a. ó x O X Y a 4 s z 9 7 k 4 j Z s 7 a S 7 4. a 7 9 Y z W i Z - 4 s 7 ę R W Z 4 W -l i W Z, W. 4 - Z l S R 4 z 4 - W i Z z a. k W i ę Y ( 4 - z i k j 4 R 4 7 z a - U a W i a s a. 4 - z i Z l W i Z. I W W Z - 4 s 7 ę R W Z R - 4 X - a. 9 4 W l i W Z G 4 4 X l Z A R R s N i s k a Y Z W a l S U j Z j U - a k O X Y a W i Z k i l k a R - 4 X - a. ó 4 W l i W Z, 7 9 lyk a 4 j Z ś i s k 4 z - ó, W 9. i 4 R Y j a. i R - a Y 9 4 W 4i f f l i W, Z z R a l Z 7 ą a R l i k a Y j- i 4 - ó, W 9 Y ( z a s 7 4 s 4 a ń. D 4 7 Z X 4 4 f Z - 4 a W Z. 4, Z U 9 ć R a k i Z Y i Z z i W W 9. i S s j S X a. i O X Y 2 O M. Ż a - Z W - 4 s 7 a Y a S s j S X W i Z z a R Z W i a 7 a k j a k O X Y 2 O M s R a - Y i a 2 a l l 2 Z W 7 - Z i X a - a W Y j i R 4 R - a W Z j R - a Y 9 s 9 s 7 Z. S i a R l i k a. Y j i

22 W i ę Y Z j i W f 4 -. a Y j i x P i K - S R i a - z D 9 - Z k D Z R a - 7 a. Z W 7 S S R - z Z - a, 9 R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M S E X 2 H A N G E T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P 4 Y z 7 a M S E x Y ( a W X Z 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k

Bardziej szczegółowo

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ą ż ś ć ż ń ś ą Ę ś ą ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń ść ńźóń ń Ć Ć Ż Ś ńó ż ć ą ś ą ś ś ńą Ą Ś ą ż ś ś ż ż Ą ż ą ś ć ż ń ś ń ś Ę ą ą Ę ż ą ś ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń Ó ń Ż

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

1 KW Platforma Obywatelska 1' 00"

1 KW Platforma Obywatelska 1' 00 2015-02-28 07:23 2015-02-28 17:35 2015-02-28 19:00 2015-03-01 07:19 2015-03-01 17:35 2015-03-01 19:00 2015-03-02 17:35 2015-03-02 19:35 2015-03-03 17:35 2015-03-03 19:35 2015-03-04 17:35 2015-03-04 19:35

Bardziej szczegółowo

Ń Ż ż ć ś ą ą ż ą ą ś ś ą ą Ą Ą ą Ż ą ą ź ć ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ ą Ą Ą Ł ą ą ą ąą ż ć ą Ń Ś Ą ą ż ą ż ć ąż ą ś Ż Ł ż ż ś ś ż ś ż ą ą ż ż ś Ó ś ż ą ą ą ż ś ś Ą Ą ą Ł ą ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ś ż ś ś ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ż Ż ń ń ń Ź Ź Ż Ź Ą Ó ŚĆ Ż Ż Ó Ą Ą Ż Ż ĄŻ ĄŻ ŚĆ Ć ŚĆ Ż Ź Ó Ź Ś ń ń ń ń ń Ą Ż Ż Ż ń Ż Ż Ś ź ń Ą Ż Ż Ś Ó Ś Ś Ż Ó ń Ć Ż Ó Ź Ó Ó Ą Ź ź Ó Ó Ó ń Ń Ź Ó Ó Ó Ą Ś Ź Ó Ź ń Ą Ż ń Ó Ó Ś Ś ź Ą ń ź ń Ó Ż Ż Ś ń Ą Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA rok szkolny 2009/2010 Technikum nr 9 1. język polski DKOS-4015-143/02 Wyd.Stentor 2. wiedza o kulturze DKOS-5002-76/03 Wyd.Stentor 3. język angielski DKOS 4015 152/02

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W BĘDZINIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W BĘDZINIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 ZESTAWIENIE PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 W BĘDZINIE OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Klasa Przedmiot Wydawnictwo Nazwa programu Nr programu I A Edukacja wczesnoszkolna język

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć ć ź

Ą ć ć ć ć ć ź Ą ź ź ź ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ź Ż Ą ć ź Ź Ż ź Ą Ą ć ź ź ź ź Ż Ń Ź Ś ź ź Ź Ź Ź Ą ć Ź Ż ć Ś ź Ą Ń Ś ć Ć Ś ć Ż ź Ż Ą Ż Ą ć ź Ź ź ź ź Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ź Ś ź ć ć Ż Ź ć Ż Ś Ś ć ć ć Ś Ż ć ć Ś Ą ć ć Ą Ś

Bardziej szczegółowo

Pomagamy wrócić dzieciom do zdrowia. Cała kolekcja 2015/2016 do obejrzenia na stronie. www.czachorowski.com.pl

Pomagamy wrócić dzieciom do zdrowia. Cała kolekcja 2015/2016 do obejrzenia na stronie. www.czachorowski.com.pl acebook MYK Logo CF f /.ai Wydawnictwo "Czachorowski i s-ka" od ponad 25 lat specjalizuje się w zaopatrywaniu firm i instytucji w eleganckie kartki świąteczne wraz z możliwością wykonania firmowych nadruków

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y!

S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! S I M P L E - z n a m i b i z n e s j e s t p r o s t s z y! SIMPLE S.A. SIMPLE z nami biznes jest prostszy! 25 lat doświadczenia! Firma SIMPLE S.A. od ponad 25 lat z sukcesem prowadzi projekty informatyczne

Bardziej szczegółowo

E - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X E - 2 E N T R A L A I P P A B X O X Y T Z l 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O W a s O X Y

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr IV/25/10 w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania na rok szkolny 2010/2011 Szkolny zestaw

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STARA PODSTAWA POROGRAMOWA. TECHNIKM NR 4 im. Henryka Sławika

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STARA PODSTAWA POROGRAMOWA. TECHNIKM NR 4 im. Henryka Sławika SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 STARA PODSTAWA POROGRAMOWA TECHNIKM NR 4 im. Henryka Sławika Szkolny nr programu dopuszczenia T/1/JP/SPP/2012 Przedmiot Nazwa programu Autor

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 szkoła podstawowa kl. 0. Edukacja wczesnoszkolna kl. I

Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 szkoła podstawowa kl. 0. Edukacja wczesnoszkolna kl. I Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 szkoła podstawowa kl. 0 1. Religia Praca zbiorowa Jedność Jestem dzieckiem Bożym AZ004/3 Wychowanie przedszkolne Opracowanie zbiorowe Wydawnictwo MAC Edukacja

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2012 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016 dotyczy klasy IV A

Rok szkolny 2015/2016 dotyczy klasy IV A Rok szkolny 2015/2016 dotyczy klasy IV A zawód: technik logistyk 333107 a 1. Język pols M.Chmiel 2. Język angiels Marta 3. Język niemiec J.Szczyk, A.Balic,B.Bu 5. A. Przychoda, Ponad słowami Nowa Era 2014

Bardziej szczegółowo

6. 13:30-14:15 7. 14:20-15:05 8. 15:10-15:55 9. 16:00-16:45

6. 13:30-14:15 7. 14:20-15:05 8. 15:10-15:55 9. 16:00-16:45 zjazd IV piątek 7.11.2014r 1. 15:00-15:45 2. 15:55-16:40 3. 16:45-17:30 4. 17:35-18:20 zjazd IV sobota 8.11.2014r. Biuro wynagrodzeń i podatków A. Kozikowska 204 Biuro wynagrodzeń i podatków A. Kozikowska

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 Klasa III Technik elektronik JĘZYK POLSKI J. Kopciński Przeszłość to dziś. Klasa II liceum i technikum. Cz. II. Stentor 2013 i następne 498/4/2013 HISTORIA I SPOLECZEŃSTWO S. MrózDwornikowska, K. Szachowska

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY OPCJE UCZESTNICTWA R aport płacowy Sedlak & Sedlak 2016 obejmuje 500 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2. Klasa I

Szkoła Podstawowa nr 2. Klasa I Zestaw podręczników rok szkolny 2014/15 Szkoła Podstawowa nr 2 Klasa I K.Mielnicki, E.Kondrak: Żyjemy w Bożym świecie ;, AZ-11-01/12- KI-1/12 Klasa II 1.E.Burakowska, A.Burdzińska, J.Dymarska: Tropiciele

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Lista numerów VIN samochodów Ford Focus 1,6 l, 1,8 l i 2,0 l, Duratorq-TDCi (DV) (DW) (Lynx) wyprodukowanych w okresie od 1 czerwca 2006 do 25 stycznia 2007 w Niemczech, Hiszpanii i Rosji. l.p. Numer seryjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Matryca kompetencji w branży ITO

Matryca kompetencji w branży ITO Matryca kompetencji w branży ITO Trudne do pozyskania 4,00 / Dostępność Inicjatywa Umiejętnośd testowania oprogramowania Innowacyjnośd Algorytmy i struktury danych Zaangażowanie Wrażliwośd międzykulturowa

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości.

Stanowiska zaszeregowane są do jednej z dwunastu kategorii. W każdej kategorii znajdują się stanowiska o podobnej wycenie rynkowej/wadze/wartości. Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska produkcyjne obejmuje 237 stanowisk z 9 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Klasa 1 mechanik monter maszyn i urządzeń

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Klasa 1 mechanik monter maszyn i urządzeń Zasadnicza Szkoła Zawodowa Klasa 1 mechanik monter maszyn i urządzeń p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Podręczniki 1. Język polski 2. Język niemiecki 3. Język angielski 4. Historia 5. Geografia 6. Biologia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Rada Wspólnoty Klastra ICT. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Rada Wspólnoty Klastra ICT. Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Rada Wspólnoty Klastra ICT Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych Wrocław, 7 grudnia 2010 PROGRAM OBRAD RADY WSPÓLNOTY 7 grudnia 2010 1. Otwarcie obrad. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia. Typ szkoły Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca. Biologia 1 Chemia 1. Geografia 1. Historia 1 J. angielski 1. J.

Nr dopuszczenia. Typ szkoły Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca. Biologia 1 Chemia 1. Geografia 1. Historia 1 J. angielski 1. J. Typ szkoły Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Biologia 1 Chemia 1 Geografia 1 Historia 1 J. angielski 1 J. niemiecki 1 J. polski 1 Matematyka 1 Muzyka 1 Technika 1 Uczniowie otrzymują darmowe podręczniki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRECZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

WYKAZ PODRECZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WYKAZ PODRECZNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASA PRZEDMIOT WYDAWNICTWO 0 I II III edukacja Szkolne TYTUŁ PODRĘCZNIKA AUTORZY UWAGI S. Łukasik Wesoła szkoła H.Petkowicz

Bardziej szczegółowo

Wyrób wycofany z oferty. Kontaktron miniaturowy ZM-140/I TYP ZM-140/I

Wyrób wycofany z oferty. Kontaktron miniaturowy ZM-140/I TYP ZM-140/I Kontaktron miniaturowy ZM-140/I 2.2 max 14 max 46.0 max 0.6 ZM-140/I Napiêcie ³¹czone max V DC 50 100 150 Napiêcie ³¹czone max V AC 50 80 110 Rezystancja kontaktronu max m 100 Rezystancja izolacji min

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z

Recenzja rozprawy doktorskiej lek. med. Tomasza Tykockiego pt. Ocena skutecznoњci stymulacji j dra niskowzgуrzowego u pacjentуw z chorob Parkinsona z j P k k P h k j f у h b j h h b. S h j k. N b j і h h j j. W h k P j j j j b. S k S k b k k k, b b, k. O b P h. b j S h і h k k k j j j k k b k у і, 1 3 5 k 5 6 ( k ( у j D S ( j B B b D j. Z k b j у j

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ń RAPORT z BADAŃ nr LOW.657'1/P/2009 Strona2/12 1. Dane dotvczącewvrobui bada 1 '1 o b i e k t bada : obiektem bada byydrzwi stalowe penei przeszkloneprzylgowe,jednoskrzydowe przezfirmboryszewerg s'a.

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA - najnowocześniejsze sprzęty w branży rehabilitacyjnej, targi, rozmowy z lekarzami, nowinki w świecie kosmetyki.

REHABILITACJA - najnowocześniejsze sprzęty w branży rehabilitacyjnej, targi, rozmowy z lekarzami, nowinki w świecie kosmetyki. Szanowni Państwo Na przełomie marca-kwietnia zostanie opublikowany pierwszy numer miesięcznika PCPR24. Planujemy w magazynie przedstawić szereg tematów, m.in: dobre praktyki w projektach UE, zrealizowane

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

O X Y D E M O N 8 Y z Z s W Z - z 8 i ą z a W i Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O W a s O X Y 2 O M k. R

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie 30-898 Kraków ul. F. Weigla 2. Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie 30-898 Kraków ul. F. Weigla 2. Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014/2015 1 Kraków, 10.06.2014r. Szkoła Podstawowa nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie 30-898 Kraków ul. F. Weigla 2 Wykaz ów w roku szkolnym 2014/2015 / podstawa prawna: art.22 a ustawy o systemie oświaty z dn.7

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku Znak: W.120.1.53.2011 Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Łapsze Niżne z dnia 5 wrzesień 2011 roku w sprawie: zmiany struktury etatowej Urzędu w Łapszach Niżnych. Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Grota Roweckiego 64 41-200 Sosnowiec ul. Gen. S. Grota - Roweckiego 64 Sosnowiec, 04.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE NOWA PODSTAWA (KLASY DRUGIE)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE NOWA PODSTAWA (KLASY DRUGIE) SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH 2013/2014 PRZEDMIOTY ZAWODOWE NOWA PODSTAWA (KLASY DRUGIE) Techniki elektronik - klasa druga Lp. Przedmiot Podręcznik (Autor, rok wydania,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski

Krzysztof Walczak, Artur Urbañski SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1.0 INFORMACJE OGÓLNE...3 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....4 4.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...4 5.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH....5 6.0 UWAGI...5

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA LATA 2012/2013 2015/2016 NOWA PODSTAWA POROGRAMOWA. TECHNIKUM NR 4 im. Henryka Sławika

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA LATA 2012/2013 2015/2016 NOWA PODSTAWA POROGRAMOWA. TECHNIKUM NR 4 im. Henryka Sławika SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NA LATA 2012/2013 2015/2016 NOWA PODSTAWA POROGRAMOWA TECHNIKUM NR 4 im. Henryka Sławika Szkolny nr programu dopuszczenia Przedmiot Nazwa programu Autor programu Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości

Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ROZWIĄZANIA W SZALUNKACH Alsipercha System zapobiegający upadkom z wysokości ALSINA Misja Grupy Alsina "Oferowanie rozwiązań w zakresie konstrukcji betonowych, które pomagają naszym klientom poprawić wydajność

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów

Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów Znak : 2/ICT/2016/UE Załącznik nr 4a do SIWZ pieczęć firmowa Wykonawcy Wykaz osób pełniących funkcję opiekunów Warsztatów W branży Gry Komputerowe Imię Nazwisko Wymagania dotyczące opiekunów Warsztatów

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Samodzielna Sekcja ds. Studentów Niepełnosprawnych ul. Gagarina 33 (DS nr 11) 87-100 Toruń tel. (56) 611 49 83 pelnomoc@umk.pl http://portal.umk.pl/web/studenci/niepelnosprawni Wydział Biologii i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. NR 2 Klasa: 45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE. CPV 45310000-3. INNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja pr tów stalowych

Weryfikacja pr tów stalowych Weryfikacja pr tów stalowych PR T: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZ DNA: x = 0.00 L = 0.00 m Decyduj cy przypadek obci enia: 508 SSSW-L8 308*1.00+7*1.30 PARAMETRY PRZEKROJU: slupgłboczny1 h=80.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00

Bardziej szczegółowo

Dojazd. Dw. Centralny > 519 > 163 > Siedliskowa. 1. Pętla autobusowa za Dworcem Centralnym. Autobus 519, kierunek Powsin-Park Kultury

Dojazd. Dw. Centralny > 519 > 163 > Siedliskowa. 1. Pętla autobusowa za Dworcem Centralnym. Autobus 519, kierunek Powsin-Park Kultury Dojazd Dw. Centralny > 519 > 163 > Siedliskowa 1. Pętla autobusowa za Dworcem Centralnym. Autobus 519, kierunek Powsin-Park Kultury Przesiadka na przystanku Wilanów 2. Przystanek Wilanów. Autobus 163,

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB na rok szkolny 2014/2015. Nazwa przedmiotu Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia

Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB na rok szkolny 2014/2015. Nazwa przedmiotu Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia Wykaz podręczników do klas pierwszych TZ i TB na rok szkolny 2014/2015 Nazwa przedmiotu Tytuł podręcznika Autor Wydawca Nr dopuszczenia język polski Świat do przeczytania K. Biedrzycki, Wydawnictwo 545/1/2012

Bardziej szczegółowo

Przedmioty ogólnokształcące

Przedmioty ogólnokształcące WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZK. 05/06 W TECHNIKUM NR 6 ZSTM W SKARŻYSKU KAMIENNEJ Przedmioty ogólnokształcące PRZEDMIOT JĘZYK POLSKI JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 27504-2015; data zamieszczenia: 06.02.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 22118-2015 z dnia 2015-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Knurów 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

Nowe technologie w służbie procesu badawczego, czyli wykorzystanie platformy internetowej w prowadzeniu ewaluacji

Nowe technologie w służbie procesu badawczego, czyli wykorzystanie platformy internetowej w prowadzeniu ewaluacji Nowe technologie w służbie procesu badawczego, czyli wykorzystanie platformy internetowej w prowadzeniu ewaluacji Początki platformy SEO Stan obecny Ankietowanie on-line Zarządzanie bazą narzędzi Statystyki

Bardziej szczegółowo