OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej"

Transkrypt

1 OXY24 Budownictwo OXY24 Budownictwo Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

2 O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a - 7 W Z - U i z W Z s 4 9

3 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 7 4 s R ó j k a, k 7 ó - a R 4 s 7 a j a z R a s j i - 4 W 4 4 Y z Z s W 9 Y ( 7 Z Y ( W 4 l 4 X i i i Y ( ę Y i - 4 z i j a W i7 a Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S R S 7 i W X P 4 l s Y Z, R - z 9 s R a - Y i S U 4 X a 7 Z X 4-4 ś i a - Y z Z W i a z a j 4, 9 Y i Z l i f i P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i M a z S - k i Z i Y z P - Z z Z s Z a - z ą - S

4 O R i s S s j S X i I W W 4 a Y 9 j W a P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a U - a W, 9 U S - 4 l a W Z j.

5 P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 O R - 4 X - a. 4 a W i Z S - 4 s 7 ę R W i a W Z R - 4 s 7 z Y (. S - 9 O X Y a W 4 a s k i Z - 4 z i ą z a W i Z 4 R a - 7 Z W a 7 Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S R S 7 i W X. K 4 - z 9 s 7 a W i Z z R l a 7 f X a - a W 7 S j Z l Z R s z Z 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z W a k j a - ó i W Z s 7 9 Y 9 j W 9 Y (. M 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z W a j W 4 4 Y z Z ś W i Z j s z Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a U Z z k 4 W i Z Y z W 4 ś Y i i W s 7 a l a Y j i W a - 9 s k S k 4. R S 7 Z - a. R Z a l W Z k 4 - z 9 ś Y i f i W a W s 4 Z - R j a 7 W 4 ś ć j Z - 9 W i Z z a Y z a s k 4 - z 9 s 7 a W i a, a W i Z R 4 s i a - a W i a. O s z Y z ę - W 4 ś ć, R - 4 s a i 9 X 4 - a 4 U s j S - z Z - 4 R a s 4 a W a , l i 4 ś Y i f i W a W s 4 9 Y ( f i -. 9 Z a a a W s 4 a W Z W a - z ę - z i a z k a, - Z X 4. i Z j s Y a W a l W 9. s R - z ę Y i Z. R 4 z l i Y z a W i Z. 4 - Z l S a U 4 W a. Z W l S U z a S, 9 Y i Z, z - 4 k j a - W 4 ś Y i ą - 4. i W S 7 9.

6 P l a 7 f 4 -. a K 4. R l Z 7 W 9 a - s z 7 a 7 R - a Y 9 - l a 2 i Z U i Z i T 4 i Y ( R - a Y 4 W i k ó 7 4 W a - z ę - z i a R - a Y 9 - l a k a, - Z X 4 i W, 9 W i Z - a i R - a Y 4 W i k a - z i a j a j ą Y Z X 4 U - a W, 9 U S - 4 l a W Z j. L Z X a l W 9, W i Z z a l Z, W j a k 4 ś Y i s R - z ę 7 S i R - 4 s k 4 - z 9 s 7 a W i S - 4 s 7 ę R - 4 R z Z U W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a - a j Z 4 s z Y z ę - W 4 ś ć - l a Y a j Z j f i -. 9.

7 P l a 7 f 4 -. a P a k i Z 7 U - a W, 4 9 B U D O W N I 2 T W O z a i Z - a 4 R - 4 X - a. 4 a W i Z f i -. 7 a k i Y ( j a k A - 2 A D i a S 4 f a z U K T N. L i s 7 a R - 4 X - a. ó j Z s 7 W a U i Z, ą Y 4 R 4 s z Z - z a W. a L i s 7 a a k 7 S a l W i Z - 4 s 7 ę R W 9 Y ( a R l i k a Y j i A - 2 A D i a S T A R T A - 2 A D i a S T A R T A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -S T A R T E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -S T A R T G A Z A - 2 A D i a -S T A R T K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -S T A R T I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -S T A R T A - 2 A D i a I N T E L L I 2 A D s. 7 P - Z. i S. P L A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 G A Z A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D s. 7 A - 2 A D i a -I W 7 Z l l i 2 A D7. 3 P - Z. i S. P L A - 2 A D i a I N T E L L I 2 A D 7. 3 A R 2 H I T E K T U R A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 E L E K T R Y K A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 G A Z A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 K A N A L I Z A 2 J A A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 I N S T A L A 2 J E s 9 s 7 Z. A - 2 A D i a -I N T E L L I 2 A D 7. 3 A - 2 A D i a T E R M O A - 2 A D i a T E R M O L T A - 2 A D i a T E R M O P R O A - 2 A D i a T E R M O A L L A - 2 A D i a T E R M O E f Z k 7 Z k 4 l 4 X i Y z W 9 A - 2 A D i a T E R M O E f Z k 7 Z k 4 W 4. i Y z W 9 A - 2 A D i a T E R M O D 4 U ó - X - z Z j W i k ó I. T. I. I. T. I. B U D O W N I 2 T W O I K O N S T R U K 2 J E I. T. I. I N S T A L A 2 J E R a. a R a D a R a. a R a D a E S - 4 Ż Z l U Z 7 R a. a R a D a E S - 4 S 7 a l R a D a E S - 4 S 7 4 R a R a. a R a D a I W 7 Z - S 7 a l R a. a R a D a I W 7 Z - D - Z W 4 R a. a R a D a 9. i a - 4 a W i Z R a. a R a D a E S - 4 R a. a R a D a I W 7 Z - R a. a R f D f R a. a R f D f E S - 4 Ż Z l U Z 7 R a. a R f D f E S - 4 S 7 a l R a. a R f D f E S - 4 S 7 4 R a R a. a R f D f I W 7 Z - S 7 a l R a. a R f D f I W 7 Z - D - Z W 4 R a. a R f D f 9. i a - 4 a W i Z R a. a R f D f E S - 4 R a. a R f D f I W 7 Z - 2 Z W i W Z s 7 U K T N T N F l 4 U K T N W O D A U K T N P A R A U K T N G A S N E T

8 P l a 7 f 4 -. a S z Z - 4 k a l i s 7 a i W, 9 W i Z - s k i Y ( a R l i k a Y j i L i s 7 a a R l i k a Y j i - 4 s 7 ę R W 9 Y ( W a j U l i, s z 9 Y. z a s i Z F 4 U 4 s W K I W I N B U D K 4 s z s S 7 a - 7 W I N B U D K 4 s z s P - 4 f. S Z K 4 P R I X S E K O 2 E N B U D U i S l Z 7 9 W 9 B a z a S E K O 2 E N B U D R M S - l a a R l i k a Y j i 7 - z Z Y i Y ( M T M D i X i 7 a l E - U S - D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 D A T A 2 O M P P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P B U D i W D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 P D F K 4 s z s D A T A 2 O M P Z S z i a 3 4 B U D i W B U D i W

9 E L A S T Y 2 Z N Y I P R O S T Y D O S T Ę P D O U S k U G I D i Z Z l a s 7 9 Y z W Z. 4, l i 4 ś Y i - 4 s 7 ę R S z a l Z, W 4 ś Y i 4 R -- Z f Z - Z W Y j i T R Y B I N T E R N E T O W Y O R - 4 X - a. 4 a W i Z S - S Y ( a. i a W Z j Z s 7 W a 9 - a j W 9 Y ( s Z - Z - a Y ( O X Y 2 O M. N i Z z U ę - W Z s 7 a j Z R 4 j ą Y z Z W i Z z I W 7 Z - W Z 7 Z. 4 - a z i W s 7 a l a Y j a 7 9 Y z k i 2 i 7 - i x ( Z l Z. Z W 7 i W s 7 a l a a O X Y 2 O M P. E f Z k 7 9 R - a Y 9 z a R i s 9 a W Z W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a l S U - 9 s k S i - 7 S a l W 9. R - z 9 R i s a W k 4 W k - Z 7 W Z X 4 S, 9 7 k 4 W i k a Y (. S - z Z I T O X Y 2 O M. T R Y B L O K A L N Y W 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z. 4 Y 9 k 4. R S 7 Z - a U, 9 7 k 4 W i k a. P - a Y a W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a ( W a U a z i Z E W - Z a v 4 - s A R R l i Y a 7 i 4 W J S k Z U 4 x P. E f Z k 7 9 R - a Y 9. 4 X ą U 9 ć z a R i s 9 a W Z W a - 9 s k S l 4 k a l W 9. k 4. R S 7 Z - a S, 9 7 k 4 W i k a.

10 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i Z 4 U a Y z, j a k i Z l Z 4 f Z - S Rj lz a 7 f 4 -. a O X Y a 4

11 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a 2 (. S - z Z S 4 U 4 - a k 4 - z 9 s 7 a W i a z R z Z U W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a z k a, - Z X 4. i Z j s Y a, l W 9. Y z a s i Z i W a l W 9. k 4. R S 7 Z - z Z. P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a T 4 j Z j F i : D 9 W a. i Y z W a, s 7 a l Z R 4 i ę k s z a j ą Y a s i ę l i s 7 a R - 4 X - a. ó - 4 s 7 ę R W 9 Y (. 4 - Z l S O X Y a 4. P a k i Z 7 9 U - a W, 4 Z B S - 4 W i Y 7 4, B i S - 4, i 7 -. A R l i k a Y j Z M i Y - 4 s 4 f 7. E l a s 7 9 Y z W 4 ś ć 9 U 4 - S, z X 4 - W i Z z a k 7 S a l W 9. i R z Z U a. i. O X Y S 7 - Z f a - i - 7 S a l W a R - z Z s 7 - z Z ń - 9 s k 4 a - l a k a, - Z X 4 S, 9 7 k 4 W i k. a W i Z l k 4 ś ć a i 4 M B l S U 7 i 4 M B. M 4, l i 4 ś ć R - z Z Y ( 4 9 a W i a R - 9 a 7 W 9 Y ( - 4 k S. Z W 7 ó. M 4, l i 4 ś ć R - z Z W 4 s z Z W i a R l i k ó W a - 9 s k i l 4 k a l W Z.

12 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a 2 (. S - z Z P l a 7 f 4 -. a O X Y a 4 - l a T 4 j Z j F i ó W i Z, : P Z j W a l Z X a l W 4 ś ć U Z z z a k S R S l i Y Z W Y j i. R 4 z l i Y z a W i Z z a Y z a s S, 9 Y i a 9 U - a W Z j R - z Z z U, 9 7 k 4 W i k a Z - s j i - 4 s 7 ę R S. M 4, l i 4 ś ć l Z X a l W Z X 4 k 4 - z 9 s 7 a W i a z S s j S X i z k i l k S k 4. R S 7 Z - ó R - z Z z j Z - W Z X 4 U, 9 7 k 4 W i k a. U - S Y ( a. i a W i Z R - 4 X - a. ó. 4 - Z l S 2 l 4 S R S 7 i W X U Z z R z Z U 9 i W s 7 a l a Y j i W a - 9 s k S k 4. R S 7 Z - a. W 9 X 4 - W 9 i i W 7 S i Y 9 j W 9 R a W Z l a -. i W i s 7-4 a k W 4 i W a 7 Z..

13 O R - 4 X - a. 4 a W i Z W. 4 - Z l S 2 l 4 S R S 7 i W X i W, 9 W i Z - s k i Z W z 9. a s z : N a 7 9 Y (. i a s s 7 ę R - 4 k i l k S - z i Z s i ę Y i S a R l i k a Y j i W a - z ę - z i 4 9 Y ( ( A.-. 2 Ai DW i. a, I W 7 Z l l i 2 A D i U K T N P. D 4 s 7 ę R W a X 4 - z i W 9,. i Z s i ą Y Z l S U a U 4 W a. Z W 7 - l a s z 9 s 7 k i Y ( l S U 9 U - a W 9 R Y -( 4 X - a. ó. W 9 X 4 - ę i R - 4 s ę Y Z W 7 - a l W Z X 4 z a - z ą - z a W i a 4 R - 4 X - a. 4 a W i Z. F i -. i Z. W 9 X 4 - ę S, 9 7 k 4 a W i a. M 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z Z s k 4. R l i k 4 a W 9 Y ( R - 4 X - a. ó W a k 4. R S 7 Z - a Y (, k 7 ó - Z W i Z s R Z j W i a j ą R 4 - a W 9 Y ( R - z Z z R S Y Z W 7 a 9. a X a ń s R - z ę Y ( ( R 4 W i Z a, s z 9 s 7 k i Z 4 U l i Y z Z W i a. 4 X ą U 9 ć 9 k 4 W 9 a W Z W a s Z - Z - a Y ( O X Y 2 O M P.

14 S z Z - 4 k i 9 U ó s 7 ę R S D 4 s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i a A U 4 W a. Z W 7 M a x W i Z l i. i 7 4 a W a. 4, l i 4 ś ć k 4 - z 9 s 7 a W i a z R a k i Z 7 S. A U 4 W a. Z W a. a Y ( a U 4 W a. Z W 7 S a, 9 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i. A U 4 W a. Z W 7 i 4 - a. a Y ( a U 4 W a. Z W 7 S a, i 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j. i M i Z s i ę Y z W X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y i ą X S f 4 - W i. M i Z s i ę Y z W 9 i 4 i 4 X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y i ą X S - W f i 4. T 9 X 4 - W i X 4 - z i W k 4 - z 9 s 7 a W i a z a R l i k a Y j i Y 7 i ą - X WS i. E l a s 7 9 Y z W 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z z a R l i k a Y j i. i a - ę R z Z - U 49 z l i Y z Z W i Z R 4 j Z - 9 W Y z 4 z a k a, - ą - 4 z R 4 Y z ę 7 ą X 4 - z i W ę.

15 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4a ś -Yii a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z W a - i a W 7 9 S s j S X i i 9 k 4 - z 9 s 7 a W i a Z W a j z i ą z a W i Z 4 - R 4 i Z - W i Z - l a T 4 j Z j f i -. 9.

16 P - a k 7 9 Y z W Z R - z 9 k j a k 4 - z 9 s 7 a W i a R 4 z i ą z a W i Z s 7 a W - a Z R 4 z i ą z a W i Z O X Y a 4 F i -. a U S - 4 l a W a z a 7 - S - W i a j ą Y a k i l k S ( W a s 7 S P R - a Y 4 W i k ó 4 U s j S X S j ą Y 9 Y ( s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z R - 4 X - a. 9, z Z s R 4 - a - 9 Y z W ą R z Z U ą 4 U s j S X i R a k i Z 7 S U i S - 4 Z X 4 i k 4 - z 9 s 7 a W i az a R l i k a Y j i ś Y i ś l Z U - a W, 4 9 Y ( Z a k S R l i Y Z W Y j i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a s R Z Y j a l i s 7 9 Y z W Z X 4 i M i Y - 4 s 4 f 7 O f f i Y Z W a s 7 a W 4 i s k 4 R - a Y 9 k a, - Z X 4 R - a Y 4 W i k a J Z - W 4 - a z S, a 7 Z k!!! D j S X i Y z a s i W s 7 a l a Y j i 4 R - 4 X - a. 4 a W i a W a k a, - 9. k 4. R S 7 Z - z Z i. 4, l i Z k 4 W f l i k 7 9!!! N i Z R Z j W Z 9 k 4 - z 9 s 7 a W i Z z a k S R i 4 W Z X 4 i z a i W s 7 a l 4 a W Z X 4 W a j Z - W 9. s 7 a W 4 i s k S 4 R - 4 X - a. 4 a W i a! U - 4 s 7 ę R W i Z W i Z W a 9 U - a W 9 Y z a s R z Z U W 9 Y ( - a W Z j Y ( i l i R - 4 X - a. ó. P j a 7 W 4 ś ć z a s a. 4 k 4 - z 9 s 7 a W i Z, W i Z R 4 s i a - a W i Z l i Y Z W Y j i. M 4, l i 4 ś ć j Z - W 4 - a z 4 Z X 4 S, 9 Y i a a R l i k a Y j i ( W R Y z 9 7 S R l i k ó z - 4 z s z Z - z Z W i Z. W i Z z W a W Z X 4 R - 4 X - a. S z 9. a W Z X R 4-9 k 4 W a Y ó i R a - 7 W Z - ó P

17 K 4 - z 9 ś Y i Z 9 s k S j Z s z Z l a s 7 9 Y z W 4 ś ć i 4 s z Y z ę - W 4 ś ć

18 K 4 - z 9 ś Y i - l a K l i Z W 7 a k 4 ń Y 4 Z X 4 - l a W Y M A G A J Ą 2 Y 2 H S z Z - 4 k i 9 U ó - 4 R - 4 X - a. 4 a W i a - 4 s 7 ę R W 9 W a, ą - a W i Z K l i Z W 7 a ( W a - z ę - z i a U i S - 4 U Z -, a W, 4 Z 7 9. R a k i Z 7 B U D O W N I 2 T W O, i 7 -. M 4, l i 4 ś ć S, 9 a W i a z k a, - Z X 4 s 7 a W 4 i s k a U Z z, a - W 9 Y ( 4 X - a W i Y z Z ń s R - z ę Y (. P - 4 X - a. 9 - z i a j a j ą W a s R - z ę Y i Z, k 7 ó - 9 z R S W k 7 S i - z Z W i a R S Y Z W 7 ó W i Z s R Z j W i a 9. a X a ń 7 Z Y ( W i Y z W 9 Y ( (. 4 Y 4 U l i Y z Z W i 4 a O X Y 2 O M P. - l a O S Z 2 Z Ę D N Y 2 H P j a 7 W 4 ś ć z a - Z a l W 9 Y z a s k 4 - z 9 s 7 a W i a z - a W Z X 4 4 R - 4 X - a. 4 a W i ( a R - Z Y 9 z 9 j W Z W a l i Y z a W i Z. i W S 7 4 Z P. O X - a W i Y z Z W i Z k 4 s z 7 ó z i ą z a W 9 Y ( z S 7 - z 9. a W i Z. s R - a W 9 Y ( s 9 s 7 Z. ó 4 R Z - a Y 9 j W 9 Y ( i s 7 a W 4 i s k 4 - a z l i k i - a Y j a 4 R j a 7 z i ą z a W 9 Y ( z z a k S R Z. l i Y Z W Y j i, i W s 7 a l a Y j ą, 4 U s j S X ą, Y z 9 R ó W i Z j s z ą a k 7 S a l i z a Y. j ą D O P A S O W A N I E D O K L I E N T A B E Z P I E 2 Z E Ń S T W O P O S T - P A I D

19 K 4 - z 9 ś Y i - l a K l i Z W 7 a k 4 ń Y 4 Z X 4 O s z Y z ę - W 4 ś ć i 9 X 4 - a a - s z 7 a 7 R - a Y 9-4 s 7 ę R W 9 z k a, - Z X 4 s 7 a W 4 i s k a R - 4 X - a. - 4 s 7 ę R W 9 i - 4 z l i Y z a W Z l S, j a k i j Z s W7 a j U a - - z i Z j a - Z k a 7 W 9 9 U - a W 9 R - z Z z k l i Z W 7 a Y i ą X j 4 ś ć R - a Y 9 z i Z l S s 7 a W 4 i s k U - a k k 4 s z 7 ó s Z - i s S z i ą z a W Z X 4 z S 7 - z 9. a W i Z. s R - a W 9 Y ( s 9 s 7 Z. ó 4 R Z - a Y 9 j W 9 Y ( i s 7 a W 4 i s k l i s 7 a R - 4 X - a. ó W a k a, - a 4 k a z j ę, - 4 S, 9 7 k S l Z X a l W Z X 4-4 s 7 ę R W a W a X k l i k W i ę Y i Z Y a R l i k a Y j a - z i a l a W a - ó z W 9 Y ( k 4 W f i X S - a Y j a Y W ( R,. R - 4 X - a. 9 P 2 s ą S - S Y ( a. i a W Z W a M a Y, 9. a X a W i a s 9 s 7 Z. 4 Z, s R - z ę 7 4 Z s ą U Z z z W a Y z Z W i a k 4 s z 7 9 s Z - i s S, - - 4, Z W i a, i W s 7 a l a Y j i

20 P 4 - ó W a W i Z 4 f Z O X Y 2 O M W a 7 l Z k 4 W k S - Z W Y j i

21 D l a Y z Z X 4 j Z s 7 Z ś. 9 l Z R s i x P - z Z a X i k 4 W k S - Z W Y j i N a s z a 4 - R 4 i Z - W Z - s j Z R S - Z j k 4 Z 4 R - 4 X - a. 4 a W i a P - Z i W s 7 a l 4 a W Z a R l i k a Y j Z k S R 4 a W Z - a z z Z s R - z ę 7 Z. S i j a R - z 9 z 9 Y z a j Z W i a - 4 f i z 9 Y z W Z X 4 R 4 s i a - a W i a R - 4 X - a. S ( 2 D, k l S Y z l i Y Z W Y 9 j W 9 P Z a. k W i ę z i a j a j ą Y 9 a - s z 7 a 7 R - a Y 9 U Z z z - a a W i a s i ę W a s 7-4 W z Z Y i Z P j 9 7 9, k l S Y z Z l i Y Z W Y 9 j W Z, R S - Z jikl a Z - a z 9 s z S k a l i ś. 9 7 Z X 4 X - 9 U 9 j 9 R z Z U W Z R - z 9 R a - k S O X Y a 4 9 s 7 a - Y z 9 z W a ć - a W Z l 4 X 4 a W i a - 4 P l a 7 f P a. i ę 7 a. 9 s ó j k 4. R S 7 Z - s R - z Z l a 7 i j a k 9 X l ą - a j a W a W i. R - a Y a x I W a Y z Z j W i, - z i ś!, R - a - a x S R 4-4 s i ę z. i Z W i j 4 i W a - a l. z. 2i l Z 4 W S i - a 2 4. R S 7 i W X 7 4 X s z 9 s 7 k i Y ( R - 4 X W 4 z R - z 9 s z j 4 ś ć I T W i Z a z 4 s 7 a a ć 7 9 l Z. Z a. k W i ę 7 9 s 9 s 7 Z. W a k 4. R S 7 Z - z Z, 7 4 f i k Y j a! 2 a j 9 Y z a s 7 - z Z U a X 4 a k 7 S a l i z 4 a ć, i W s 7 a l 4 a ć R 4 R - a k i i - U a ć 4 U Z z R i Z Y z Z ń s 7 4 R - 4 X - a. ó x O X Y a 4 s z 9 7 k 4 j Z s 7 a S 7 4. a 7 9 Y z W i Z - 4 s 7 ę R W Z 4 W -l i W Z, W. 4 - Z l S R 4 z 4 - W i Z z a. k W i ę Y ( 4 - z i k j 4 R 4 7 z a - U a W i a s a. 4 - z i Z l W i Z. I W W Z - 4 s 7 ę R W Z R - 4 X - a. 9 4 W l i W Z G 4 4 X l Z A R R s N i s k a Y Z W a l S U j Z j U - a k O X Y a W i Z k i l k a R - 4 X - a. ó 4 W l i W Z, 7 9 lyk a 4 j Z ś i s k 4 z - ó, W 9. i 4 R Y j a. i R - a Y 9 4 W 4i f f l i W, Z z R a l Z 7 ą a R l i k a Y j- i 4 - ó, W 9 Y ( z a s 7 4 s 4 a ń. D 4 7 Z X 4 4 f Z - 4 a W Z. 4, Z U 9 ć R a k i Z Y i Z z i W W 9. i S s j S X a. i O X Y 2 O M. Ż a - Z W - 4 s 7 a Y a S s j S X W i Z z a R Z W i a 7 a k j a k O X Y 2 O M s R a - Y i a 2 a l l 2 Z W 7 - Z i X a - a W Y j i R 4 R - a W Z j R - a Y 9 s 9 s 7 Z. S i a R l i k a. Y j i

22 W i ę Y Z j i W f 4 -. a Y j i x P i K - S R i a - z D 9 - Z k D Z R a - 7 a. Z W 7 S S R - z Z - a, 9 R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014

Lista referencyjna. Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 Opracowano wyłącznie dla klientów i przyszłych klientów Lista referencyjna PRZYKŁADOWE PODSTAWOWE PROJEKTY W OKRESIE 2003-2014 PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ INNOWACJI GOSPODARCZYCH 2015-01-02 1. Firma doradcza.

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - I/2012. Wrocław, Dolnośląskie. Syców, Dolnośląskie. Wrocław, Dolnośląskie

Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - I/2012. Wrocław, Dolnośląskie. Syców, Dolnośląskie. Wrocław, Dolnośląskie Lista podpisanych umów o dofinansowanie Działanie 8.2 PO IG - I/2012 Lp. Numer umowy Nazwa beneficjenta Siedziba (miasto, województwo) Tytuł projektu Kwota dofinansowania w PLN 1. UDA-POIG.08.02.00-02-001/12-00

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI

RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI RAMOWY PROGRAM STAŻU W RAMACH LLP - LEONARDO DA VINCI Wydział Architektury Celem stażu jest zdobycie umiejętności projektowych, wiedzy z dziedziny budownictwa, umiejętności projektowania urbanistycznego,

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu

Tabela 1: Typowe aplikacje w obszarze roboczym o dużym zagęszczeniu Współdzielenie okablowania w branży budownictwa komercyjnego: redukcja kosztów, uproszczenie zarządzania okablowaniem i współdzielenie aplikacji za pomocą jednego medium kabla skrętkowego. Współdzieleniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 (stara podstawa programowa)

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 (stara podstawa programowa) Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014 (stara podstawa programowa) I. Technikum kl. III, IV przedmioty zawodowe Lp. Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo 1. ekonomiczna 2. informatycznohandlowa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A.

Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Aneks nr 1 do Strategii rozwoju OPEN-NET S.A. na lata 2014-2016 REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ OPEN-NET S.A. Cel - pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

podwójna fasada double skin façade

podwójna fasada double skin façade podwójna fasada double skin façade Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 double skin façade http://seed100.com/air-condition/green%20building001.html

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012

Surfland Deweloper System S.A. Salon Inwestycyjny 2012 Surfland Deweloper System S.A Salon Inwestycyjny 2012 Historia Firmy 2004 - Jacek Kwaśniak rozpoczął działalnośd gospodarczą pod nazwą StartUp Jacek Kwaśniak Lipiec 2007 - Surfland Systemy Komputerowe

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej, przemysłu, rzeczoznawstwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe

Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO. Obiekty przemysłowe Grupa DEKRA w Polsce Wsparcie dla inwestorów w branży budowlanej ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla branży budowlanej, przemysłu, rzeczoznawstwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Świebodzinie 1. Serwer szt. 1 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

!" # !" $ !%"&& ' !%" $( !"#$%"!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7

! # ! $ !%&& ' !% $( !#$%!& +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-1''( 1 &23&!#4&-$53(6)-/%/7 !"#!" #!" $!%"&& '!%" $(!%"!%"'!%"!'!)" #&!)" *$!"#$%"!& '!#()*$" +,&-./$%-$0!.%$&#!0#-"1''( "1 "&23&!#4&-$53(6)-/%/7 8!9$"(#!& !# 3$/*-/9--&$& "-/7.!(#$%"/7%-:&-:%/7% ";3(9:/$

Bardziej szczegółowo

3 LATA GWARANCJI. JUś OD 13 490 ZŁ CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY SPECJALNE OFERTY. Strona 1

3 LATA GWARANCJI. JUś OD 13 490 ZŁ CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY SPECJALNE OFERTY. Strona 1 Sklep Polskiego Internetowego Informatora Geodezyjnego www.sklep.geodezja.pl CENNIK CZĘŚCIOWY CIOWY OFERTY DOTYCZY INSTRUMENTÓW FIRMY 3 LATA GWARANCJI SPECJALNE OFERTY TACHIMETR SET610 JUś OD 13 490 ZŁ

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y

B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y B A D A N I A Z R E A L I Z O W A N E W R A M A C H P R O G R A M U R O Z W O J U P L A T F O R M Y W Y M I A N Y D O K U M E N T Ó W E L E K T R O N I C Z N Y C H Faktura elektroniczna dla MŚP: przydatna

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie

Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie Folder Praca tymczasowa w holenderskim budownictwie przepisy układu zbiorowego pracy dla pracowników tymczasowych, holenderskich agencji pracy tymczasowej oraz przedsiębiorstw budowlanych i infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja korporacyjna

Prezentacja korporacyjna Prezentacja korporacyjna Grupa Alterco Integrator rynku nieruchomości Alterco Integrator rynku nieruchomości Grupa Alterco notowana na GPW platforma inwestycyjna dla rynku nieruchomości, działająca w oparciu

Bardziej szczegółowo

Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q1 Format: pdf Cena od: 1600 Sprawdź w raporcie Jakie nowe inwestycje są zaplanowane na kolejne lata? Jaka jest przyszłość polskiego rynku budownictwa mieszkaniowego?

Bardziej szczegółowo