Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M

2 O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9

3 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s W 9 Y ( Z Y ( W 4 l 4 X i i i Y ( ę Y i - 4 z i j a W i a Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S V 2 4. R S i W X P 4 l s Y Z, R - z 9 s R a - Y i S U 4 X a Z X 4 V 4 ś i a V Y z Z W i a z a j 4, 9 Y i Z l i f i P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i 4 - M a z S - k i Z i Y z P - Z z Z s Z a - z ą V S

4 O R i s S s j S X i M 4 U i l W a Z l Z f 4 W i a

5 N 4 4 Y z Z s W a i 4 s z Y z ę V W a Z - Z l Z f 4 W i a N a 9 Y (. i a s 4 9 s R a V Z k k 4 s z ó R 4 j ą Y z Z ń, X a - a W Y j a s S R - 4 Y Z W 4 Z j. 4 U i l W 4 ś Y i R - a Y 4 W i k ó, N a j 9, s z a j a k 4 ś ć - 4 z. ó. Z a a a W s 4 a W Z - 4 z i ą z a W i a Z l Z k 4. S W i k a Y j i i W Z - W Z 4 Z j 4 V R 4 i a V a j ą Y Z W a R 4 - z Z U 9 W 4 4 Y z Z s W Z X 4 U i z W Z s S. K 4 - z 9 s a W i Z z W S. Z - S s a Y j 4 W a - W Z X 4 W a k 4. ó - Y Z i k 4. R S Z - z Z. O U W i, Z W i Z Y Z W R 4 j ą Y z Z ń W a Z %. K 4 - z 9 s a W i Z z i Z l 4 f S W k Y 9 j W 9 Y ( - Y Z Z W - a l i Z l Z f 4 W i Y z W 9 Y ( V l a f i -. f 4 -. i Z S s j S X i a W i s Z R - z ę S. A - a k Y 9 j W Z a - 9 f 9 Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z i Y Z W 9 R 4 j ą Y z Z ń j S, 4 V 4 z j Z W ą - z s i Z Y i, a s z 9 s k i Z - 4 z. 4 9 R - 4 a V z i s z W a j 9, s z Z j j a k 4 ś ć H D V 4 i Y Z. X M a j ą Y Z l Z f 4 W s a Y j 4 W a - W 9 z a s z Z R - z 9 s 4 U i Z T 4 j a f i -. a j Z s a X. V z i Z T 9 Y

6 s Y ( Z. a V z i a j a W i a T Z l Z f 4 W s a Y j 4 W a - W 9 T Z l Z f 4 W z a X - a W i Y ą O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z T Z l Z f 4 W 4 V U i 4 - Y 9 O X Y T 4 W Z P 2 T Z l Z f 4 W k 4. ó - k 4 9 T a U l Z

7 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i R Z j W a i W Z X - a Y j a z k 4. R S Z - Z..

8 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. P Z j W a i W 7 Z X - a Y j a z k 4. R S 7 Z - Z. P 4 j ą Y z Z W i Z z M i Y - 4 s 4 f 7 O f f i Y Z I W Z X - a Y j a 4 s 4 U i s 9 Y k ( 4 W a k ó z M i Y - 4 s 4 f O S l 4 4 k z R - 4 X - a. Z P i l 4. W 9 s z S k i a W i Z k 4 W a k ó i z Z s a i a W i Z z W i. i R 4 j ą Y z Z ń. P 4 U i Z - a W i Z i 9 ś i Z l a W i Z k 4 W a k ó z M S O U T L O O K. P 4 U i Z - a W i Z k 4 W a k ó z l 4 k a l W Z X 4 k a a l 4 X S. W 9 s z S k i a W i Z i s 4-4 a W i Z k 4 W a k ó.

9 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. P Z j W a i W 7 Z X - a Y j a z k 4. R S 7 Z - Z P i l 4 7 M a W a X Z - I W i Y j 4 a W i Z i 4 V U i Z - a W i R Z 4 j ą Y z Z ń. Z a - z ą V z a W i Z R 4 j ą Y z Z W i a. i. K 4 W - 4 l a Z -. i W a l a ( Z l Z f 4 W IO P, X Y T 4 W Z P. H i s 4 - i a R 4 j ą Y z Z ń. K 4 W a k 9 4 s 4 U i s Z, X - S R 9 k 4 W a k ó. M 4 W i 4-4 a W i Z k 4 W a k ó ( a k S a l W 9 s a SP s.

10 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. E - Y Z W 7 - a l k a i S I-T P R U N K B Z z R i Z Y z Z ń s 4. 4, l i 4 ś ć k 4 V 4 a W i a - 4 z. ó. Z - 2 Z W - a l k a f i -. 4 a S s j S X a z a. i a s k 4 s z 4 W 9 Y ( S - z ą V z Z ń. W s z 9 s k i Z Z l Z f 4 W 9 O - X a W i z a Y j i R 4 j ą Y z 4 W Z j Z V Z W Z l a s 9 Y z W X a W i z. z. 4, l i 4 ś Y i ą k 4 W f i X S - a Y j i 4 - a z U 4 X a Y Z. f S W k Y j i ( Z l Z k 4 W f Z - Z W Y j Z, X - S R 9, z a R 4 i Z V z i X j 4 s 4 Z, R - z Z k i Z - 4 a W i a P. A R l i k a Y j Z O X Y T 4 W Z P 2 i O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z - 9 k 4 - z 9 s a W i Z R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S. S I P T - S W k 4 4 % 4 s z Y z ę V W 4 ś Y i R - z 9 9 k 4 - z 9 s a W i S R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z X 4. O U s j S X a i Z l S l 4 k a l i z a Y j i s 4 - z Z W i Z s i Z Y i Z W ę - z W Z j 4 U Z j. S j ą Y Z j V 4 4 l W Z l 4 k a l i z a Y j Z ( 9. z a X - a W i Y ą P.

11 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. I P P A B X 2 Z W - a l a f i -. 9 T Z l Z f 4 W a W a l 4 X 4 9 A R l i k a Y j a O X Y T 4 W Z P 2 F A X O V V z i a j f i -. 9 O X Y T E L 2 Z W - a l a T Z l Z f 4 W i Y z W a I P P A B X Z Z W ę - z W Z s i Z Y i Z l Z f 4 W i Y z W Z I W Z - W Z P D A T Z l Z f 4 W G S M A R l i k a Y j a O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z W i F i, G S M, f G fi 4 G, LT E

12 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4a ś -Yii a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 W a - i a W 9 S s j S X i i 9 k 4 - z 9 s a W i a Z W a j V - 4 z i ą z a W i Z 4 V R 4 i Z V W i Z V l a T 4 j Z j f i -. 9

13 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 W a - i a W 9 S s j S X i T a - 9 f 9 V 4 s ę R W Z - a. a Y ( Z l Z f 4 W ioi X Y T E L T E L E F O N N A S T A R T P A K I E T O S Z 2 Z Ę D N Y s 4 - z 4 W 9 z. 9 ś l ą 4 f i -. a Y ( Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( W a - 9 W Z k N i s k i a U 4 W a. Z W W a - 4 z. 4 9 k - a j 4 Z i z a X - a W i Y z W Z P 4 j ą Y z Z W i a j a k 4 ś Y i H D V 4 i Y Z O R - 4 X - a. 4 a W i Z V z Z W i a k 4 R i i V a W 9 Y ( Y Z W i Z a U 4 W a. Z W S T E L E F O N I A B I Z N E S P A K I E T R O Z W O J O W Y V l a. a j 9 Y ( f i -. N i s k i a U 4 W a. Z W i a - a k Y 9 j W Z Y Z W 9 R 4 j ą Y z Z ń k - a j 4 9 Y ( i. i ę V z 9 W a - 4 V 4 9 Y ( O R j a a W a l i Y z a W a j Z s j Z V 9 W i Z z a - z Z Y z 9 i s 9 Y z a s R 4 j ą Y z Z ń 9 Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( z 4 j Z j f i Z i ę k s z 4 W Z U Z z R i Z Y z Z ń s 4 X a - a W S j ą Y Z z a Y ( 4 a W i Z Y i ą X j 4 ś Y i R - a Y 9 i k 4. S W i k a. Y j i T E L E F O N I A K O N T A K T Y B E Z G R A N I 2 P A K I E T D L A W Y M A G A J Ą 2 Y 2 H 2 4. i Z s i ą Y V 4 9 k 4 - z 9 s a W i a 3 a 4 4 V a Y (. i W S W a R 4 j ą Y z Z W i a k - a j 4 Z i z a X - a W i Y z W Z, 9. V 4 U S A, K a W a V 9 i A S s - a l i i. P 4 9 k 4 - z 9 s a W i S Y a j Z j R S l i. i W S, k 4 l Z j W Z R 4 j ą Y z Z W i a W a l i Y z a W Z s ą Z V j S X a - a k Y 9 j W 9 Y ( s a Z k. W 9 s 4 k a j a k 4 ś ć - 4 z. ó H D V 4 i Y Z. D O D A T K O W E P A K I E T Y M I N U T D 4 s ę R W Z 4 V - a z S R - z 9 z a. ó i Z W i S S s j S X i Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z j l S U Z, V 4 4 l W 9. Y z a s i Z - a W i a 4 k - Z s S - 4 z l i Y z Z W i 4 Z X 4. A U 9 s R - 4 s a ć 4 Y z Z k i a W i 4. T 4 j Z j F i -. 9 R - z 9 X 4 4 a l i ś. 9 V a - 4 V z a j Z R a k i Z ó B i z W Z s R a k i Z 7 k 4. ó - k i 4 - a z B i z W Z s R a k i Z 7 P 4 l s k a i ś i a. 7

14 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 P - a k 9 Y z W Z R - z 9 k j a V 9 9 k 4 - z 9 s a W i a T 9 R V z i a j a l W 4 ś Y i : R - z Z V s i ę U i 4 - s 4 V - 4, Z W i 4 4 -s Z - i s S j ą Y Z S a W z a - S V W i Z W i a : s ó U L 4 k a l i z a Y j a : Y Z W - a l a a U i S - a Z - Z W 4 Z T 9 R R - a Y 9 : Y z ę s Z 9 j a z V 9 V 4 k l i Z W a S R 4 s ó U Z W i a S s j S X i : A V. i W i s - a 4 - f i -. 9 S V 4 s ę R W i a s z 9 s k i. R - a Y 4 W i k 4. l i W k V 4 R 4 U - a W i a 4 - a z R - 4 s ą i W s - S k Y j ę P D F. I W s a l a Y j a - 4 z i ą z a W i a W i Z - a V j S, Z j V z Wi i Z, ń - 34 U 4 Y z 9.

15 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 P - a k 9 Y z W Z R - z 9 k j a V 9 9 k 4 - z 9 s a W i a E f Z k 9 N a 9 Y (. i a s 4 a 4 U W i, k a Y Z W R 4 j ą Y z Z ń 9 Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( W a s z 9 s k i Z W S. Z - 9 ( s a Y j 4 W a - W Z, k 4. ó - k 4 Z, z a X - a W i Y z W Z, i. VP. M 4 U i l W 4 ś ć R - a Y 4 W i k ó W i Z z a l Z, W i Z 4 V f i z 9 Y z W Z X 4 R 4 j 4, Z W i a U i S - a. 4 X ą V z 4 W i ć V 4 s i Z U i Z R 4 W - s k - ó Y 4 W 9 Y (, a k j a k j Z V W 9 U. i S - 4 Y S. S Z - i s a W Y i R - a Y S j ą Y 9 Z - Z W i Z l S U 4 s 4 U 9 R - a Y S j ą Y Z z V 4. S,. a j ą Y a j 9 Y z a s V 4 s ę R V 4 s 4 j Z X 4 W S. Z - S i s ą R 4 V W i. V 4 s ę R W i. O s 4 U 9 Z - Z W i Z. 4 X ą V z 4 W i ć z Z s 4 i Y ( k 4. ó - Z k S, 9 a j ą Y a i R j a Y ą Y. W i Z j s z Z - a Y ( S W k i.

16 K 4 - z 9 ś Y i Z 9 s k S j Z s z Z l a s 7 9 Y z W 4 ś ć i 4 s z Y z ę - W 4 ś ć

17 K 4 - z 9 ś Y i V l a K l i Z W a k 4 ń Y 4 Z X 4 T E L E F O N I A B E Z P I E 2 Z N A G a - a W Y j a Y i ą X j 4 ś Y i R - a Y 9, V z i ę k i k 4. R l Z k s 4 Z. S s R a - Y i S K l i Z W a - a. a Y ( 2 a l l 2 Z W Z - i i W f 4 l i W i i Z Y ( W i Y z W Z j. D z i a j a W i Z O X Y T Z l W a Z R - z 9 R a V k S a a - i i j ą Y z 9 Z l Z f 4 W i Y z W 9 Y (. D 4 V a k 4 a. 4, l i 4 ś ć k 4 V 4 a W i a - 4 z. ó R 4 z a l a W a U Z z R i Z Y z W Z R - 4 a V z Z W i Z i W Z - Z s ó. T E L E F O N I A Z A A W A N S O W A N A W 9 s 4 k a j a k 4 ś ć H D V 4 i Y Z. L i Y z W Z f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i : R - z Z k i Z - 4 a W i a, 4 - z Z X W- i S Z R - 4 U 4 Y z 9 Y (, k 4 W f Z - Z W Y j i, R 4 j ą Y z Z ń i V Z 4 U Z z, a V W 9 Y ( V 4 V a k 4 9 Y ( 4 R j a,. 4, l i 4 ś ć k 4 W f i X S - a Y j i X - S R i S, 9 k 4 W i k ó z R 4 z i 4. S s - 4 W 9 Y 4 z W a Y z W i Z S j a i a z a - z ą V z a W i Z k 4. S W i k a Y j ą f i -. i Z. T E L E F O N I A W Y G O D N A P - z 9 Y a j 9. s 4 i. z a a a W s 4 a W i S V z i a j a i 9 X l ą V a j a k Z l Z f 4 s W a Y j 4 W a - W 9 S a. 9 U i Z - a s z s ó j W S. Z -, l S U R - z Z Y ( 4 V z i s z z j S, R 4 s i a V a W 9., s z 9 s k i. f 4 -. a l W 4 ś Y i a. i z a j. i Z. 9 s i ę. 9.

18 K 4 - z 9 ś Y i V l a K l i Z W a k 4 ń Y 4 Z X 4 T E L E F O N I A M O B I L N A N i Z z a l Z, W 4 ś ć 4 V - a V 9 Y 9 j W Z j i W f - a s - S k ( S W- i 9 Z 4 X - a W i Y z 4 W Z. 4, l i 4 ś Y i R - 4 a V z Z W i S U i z W Z s S P. M 4, l i 4 ś ć 9 U 4 - S s - Z f 9 z 4 9 V 4 s ę R W 9 Y ( P 4 l s Y Z s a. 4 V z i Z l W a V Z Y 9 z j a 4 l 4 k a l i z a Yfj i P - a Y 4 W i Y 9 W i Z z a l Z, W i Z Y z 9 s ą U i S - z Z Y z 9 R 4 z a W i. z 9 s k S j ą. 4, l i 4 ś ć k 4 W a k S W a s k - ó Y 4 W Z W S. Z - 9 Z W ę - z W Z j s i Z Y i Z l Z f 4 W i Y z W Z j Y 4 R - z Z k j a V a s i ę W a i Y ( R Z j W ą. 4 U i l W 4 ś ć, a V l a f i s z Y z ę V W 4 ś ć W a k 4 s z a Y ( R 4 j ą Y z Z ń. T E L E F O N I A O S Z 2 Z Ę D N A R 4 z. 4 9 j S, 4 V s X - z a. i W S ę a - a. a Y ( s i Z Y i z S R Z j W i Z zv a Z O X Y T Z l S I P T - S W k z 9 s k S j Z s z a, 4 4 % 4 s z Y z ę V W 4 ś Y i R - z 9 9 k 4 - z 9 s a W i S R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z X 4.

19 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z P 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 O X Y 2 O M W a l Z k 4 W k S - Z W Y j i

20 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z D l a Y z Z X 4 j Z s Z ś. 9 l Z R s i x T Z l Z f 4 W i a s a Y j 4 W a - W a, T P S A, D i a l 4 X, N Z i a P - z Z a X i k 4 W k S - Z W Y j i O R a - Y i Z S s j S X W a i W f - a s - S k S - z Z - a V 9 Y 9 j W Z j, i W W Z j W i, I W Z - W Z A 0 ( s a. i 1 s i ę. i. 1 l 1 f. 1. j a k ) a -. i 1 I = P Z W a W a, s a U i l W a. a - k a P - z 9 z 9 Y z a j Z W i Z k l i Z W ó N a s z a 4 V R 4 i Z V. J Z s 4 a k s a. 4 R - a V 4 R 4 V 4 U W Z j a k 4,, Z.. U i S - z Z W i Z U ę V z i Z R - ą V S x Z a X - 4, Z W i Z i s W i Z j Z, a l Z Z 4 - Z 9 Y z W i Z, a f S W k Y j 4 W a l W 4 ś ć M 4 U i l Z X a - a W S j Z - z i a j a W i Z z a s z Z i s z ę - z i Z X V z i Z j Z s z a s i ę X k 4. ó - k E N A! F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i Y Z W 7 - a l 4 Z 4 f Z - 4 a W Z R - z Z z O X Y 2 O M V 4 s ę R W Z s ą W i Z V 4 s ę R W Z l S U 9. a X a j ą V S, 9 Y ( i W Z s 9 Y j i s R - z ę 4 9 Y (. M 4, Z s z z a U - a ć s ó j U i S W S. Z - T P S A R 4 V - ó, x N i Z x! A 4 S. 4, l i i a! S K Y P E, E x - a V O I P 2 Z W a B - a k R z Z U 9 a - a R 7 a Y j i, S Y z Z W i a s i ę 4 U s j S X i a R l i k a Y j i. V z i a j a i V Z W 9 Y z W i Z j a k Z l Z f 4 W i a s a Y j 4 W a - W a. B 4 X a Z f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i i 9 s 4 k a j a k 4 ś ć S s j S X W i Z V 4 s ę R W Z S k 4 W k S - Z W Y j i N S. Z - s 7 a Y j 4 W a - W 9 z. 4, l i 4 ś Y i ą 9 U 4 - S s - Z f 9! K 4. R l Z k s 4 Z s R a - Y i Z k l i Z W 7 a 2 a l l 2 Z W Z -, i W f 4 l i W i az Y ( W i Y z W a

21 W i ę Y Z j i W f 4 -. a Y j i x P i 4 - K - S R i a - z R Z X i 4 W a l W 9 K V 9 W a 4 - S R - z Z V a, 9 R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

E - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X E - 2 E N T R A L A I P P A B X O X Y T Z l 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O W a s O X Y

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej OXY24 Budownictwo OXY24 Budownictwo Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a - 7 W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 7 4 s R ó j k a, k 7

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ą ż ś ć ż ń ś ą Ę ś ą ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń ść ńźóń ń Ć Ć Ż Ś ńó ż ć ą ś ą ś ś ńą Ą Ś ą ż ś ś ż ż Ą ż ą ś ć ż ń ś ń ś Ę ą ą Ę ż ą ś ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń Ó ń Ż

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ż ż ć ś ą ą ż ą ą ś ś ą ą Ą Ą ą Ż ą ą ź ć ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ ą Ą Ą Ł ą ą ą ąą ż ć ą Ń Ś Ą ą ż ą ż ć ąż ą ś Ż Ł ż ż ś ś ż ś ż ą ą ż ż ś Ó ś ż ą ą ą ż ś ś Ą Ą ą Ł ą ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ś ż ś ś ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M S E X 2 H A N G E T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P 4 Y z 7 a M S E x Y ( a W X Z 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 - l a ) - 4 - S Y 1 W 7 ó 4 ) - 4 X - a. 4 a W i a Y z 9. j 1 s 7 - l a Y z Z X 4 8 a - 7 4 4 R i s W a - z ę - z i a - 4 z l i Y z Z W i a a 7 S 7 R 4 7 Z W Y j a j [ z. j Z s 7 4 - O X Y 2

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Ż Ż ń ń ń Ź Ź Ż Ź Ą Ó ŚĆ Ż Ż Ó Ą Ą Ż Ż ĄŻ ĄŻ ŚĆ Ć ŚĆ Ż Ź Ó Ź Ś ń ń ń ń ń Ą Ż Ż Ż ń Ż Ż Ś ź ń Ą Ż Ż Ś Ó Ś Ś Ż Ó ń Ć Ż Ó Ź Ó Ó Ą Ź ź Ó Ó Ó ń Ń Ź Ó Ó Ó Ą Ś Ź Ó Ź ń Ą Ż ń Ó Ó Ś Ś ź Ą ń ź ń Ó Ż Ż Ś ń Ą Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

O X Y D E M O N 8 Y z Z s W Z - z 8 i ą z a W i Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O W a s O X Y 2 O M k. R

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ą Ą Ń Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł ż Ł ŚĆ Ł Ś Ą ć ż ż Ą Ś Ś Ł Ś ż Ł Ź Ś Ś Ś Ź Ś ż ż ż Ł ż ż ż Ł Ś Ś ż Ś Ś ć ż ć Ą ć Ł ć ż ć ć ć ż Ś Ł Ś Ł Ą ż ć Ą ż Ś ć Ś ż ż ż Ś Ł ż Ą Ą ż ż ż ż Ą ż ż Ś Ś ż ż ż Ś ć ż Ł ż ż

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum.

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum. K l a s a 1 B i o l o g i a j a k o n a u k a o ż yc i u. Z d r o w i e c z ł o w i e k a a ś r o d o w i s k o Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane

Bardziej szczegółowo

Ś ż ż Ś ż ć Ś Ś Ę Ź Ś Ż Ż ć Ż Ś Ś Ż Ż ż Ć ż Ś Ź Ć Ś ć Ć Ś Ę ć Ż ć ź ź Ę ż ć Ś ź Ź Ź Ą ż ź Ż Ć ż ź ż ż ż Ś Ć ź ć ć Ś Ż Ż Ć ź ż ć ż Ż Ś Ż ż ż Ż ż ż Ź Ą Ą ż Ę ż Ż Ę Ą ż Ż Ą Ś ż Ć Ś Ś r-"1 \i 1,- --a ir "r--*/

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć ć ź

Ą ć ć ć ć ć ź Ą ź ź ź ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ź Ż Ą ć ź Ź Ż ź Ą Ą ć ź ź ź ź Ż Ń Ź Ś ź ź Ź Ź Ź Ą ć Ź Ż ć Ś ź Ą Ń Ś ć Ć Ś ć Ż ź Ż Ą Ż Ą ć ź Ź ź ź ź Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ź Ś ź ć ć Ż Ź ć Ż Ś Ś ć ć ć Ś Ż ć ć Ś Ą ć ć Ą Ś

Bardziej szczegółowo

!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO.

!! % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO. !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $ #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.()

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ł Ł Ń ź Ń ź ź ź ź Ń Ą Ń ć Ę Ś Ń Ń Ł ź Ń Ń Rb-27S z u dochodw budeto za20i3t, 0690 - duplikaty itvmacii szkoln Wykazane wyej dochody s zgodne zestawieniem obrotw i sald. Razem dochody wyniosy I30,80zŁ,ktr

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia IV

Oczyszczanie ścieków projekt zajęcia IV Oczyszczani ścików projkt zajęcia IV OBLICZEIA KOMÓR OSADU CZYEGO UKŁADU A 2 O WG ATV DVWK A 131 P Prowadzący: mgr inż. Marta Knap mgr inż. Stanisław Miodoński Obliczni wskaźnika dnitryfikacji Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156 tld operacja tryb_platnosci cena ac domain.create ac domain.renew ag domain.create Roczny 0 ag domain.renew Roczny 0 ag domain.transfer 576 am domain.create am domain.renew 10-letni 960 2-letni 192 3-letni

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą ć ć ć ć ć ć ź ż Ą ć Ż ć Ż ć ż ć ź ź ź Ś ź ź ź ć ć ź ź ż Ż ż ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ż ź ź ź ż ź ż ż Ż a! 61 '=9 Hq EI > '6 \g' F l..}.- _ (r,_ \ ^ _ l.._ It-_ (! (D( \ - - _ O... ^. r ' ( ct

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

NR SCH. TTYŁ SCHEMAT MODYFIKACJA MODYFIKACJA NR SCH. TTYŁ SCHEMAT 1 2 3 5 8 1 2 3 5 8 ł ł ł ł D D DYF N v N YĄ N N Y Y Y N D F F F D N Y Y Y Y F Y Y Y Y Y Y ᆇ嚧 Y Y DD Y Y N Y Y N N YY ~ ~ Ś Ś Y D ~ ~ YY

Bardziej szczegółowo

JTAG Isolator. Separator galwaniczny JTAG dla ARM, AVR i FPGA

JTAG Isolator. Separator galwaniczny JTAG dla ARM, AVR i FPGA Separator galwaniczny JTAG dla ARM, AVR i FPGA JTAG Isolator JTAG Isolator jest galwanicznym separatorem interfejsu JTAG, zapobiegającym uszkodzeniom sprzętu wywołanym różnicami potencjałów odniesienia

Bardziej szczegółowo

Wyrób wycofany z oferty. Kontaktron miniaturowy ZM-140/I TYP ZM-140/I

Wyrób wycofany z oferty. Kontaktron miniaturowy ZM-140/I TYP ZM-140/I Kontaktron miniaturowy ZM-140/I 2.2 max 14 max 46.0 max 0.6 ZM-140/I Napiêcie ³¹czone max V DC 50 100 150 Napiêcie ³¹czone max V AC 50 80 110 Rezystancja kontaktronu max m 100 Rezystancja izolacji min

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ń RAPORT z BADAŃ nr LOW.657'1/P/2009 Strona2/12 1. Dane dotvczącewvrobui bada 1 '1 o b i e k t bada : obiektem bada byydrzwi stalowe penei przeszkloneprzylgowe,jednoskrzydowe przezfirmboryszewerg s'a.

Bardziej szczegółowo

Á ŁĄ ä Ü Ó ć Ą Ś ő ď ść Í ľ ľ ľ ľ Í ć Ż ż ő ż ś ś ś Ż Ź Ść ść Ś ś Ś ś ść ż Ż ść ś ść ś ć ść Ść ś Ś śó Ż Ś Ż ś Ż ý ť ť ś Ż ś Ó Ó Ż ś ś ľ Ś Ż Ś Ś Ś Ś ś Ś Ó Ś Ż ś ś ś Ś Ź ś Ä Ś Ą ć Ś ś ś ż ľ ľ Ś ś ś ś ý ć

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ᐗ嘗 - P i i lb h ᆗ叧 ą Fi b li ᆗ叧 5.0. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I ᆗ叧 ą ᆗ叧ᆗ叧ł ᆗ叧 ᆗ叧 ą Oᆗ叧 ᆗ叧 ᖷ吷 ᆗ叧 ą ᆗ叧 ł ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ń ᆗ叧 ᆗ叧 ( ł ᆗ叧 ) I ą ᆗ叧 ᆗ叧 ą

ᐗ嘗 - P i i lb h ᆗ叧 ą Fi b li ᆗ叧 5.0. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU I ᆗ叧 ą ᆗ叧ᆗ叧ł ᆗ叧 ᆗ叧 ą Oᆗ叧 ᆗ叧 ᖷ吷 ᆗ叧 ą ᆗ叧 ł ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ń ᆗ叧 ᆗ叧 ( ł ᆗ叧 ) I ą ᆗ叧 ᆗ叧 ą OPIS TECHNICZNY KONSTRKCJI I OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA. ą ᆗ叧 ł ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ᖷ吷 ń ą ń ᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 ł ą ᆗ叧 ą ᆗ叧 ᆗ叧 W ᆗ叧 ń ł ᖷ吷 ᖷ吷 ᆗ叧 ą ń ᖷ吷 ᆗ叧łᆗ叧 ᆗ叧 ᆗ叧 W ᆗ叧ᖷ吷 ᆗ叧ᆗ叧

Bardziej szczegółowo

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego?

Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Irena E.Kotowska. Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Irena E.Kotowska Czy Polska doświadcza kryzysu demograficznego? Ekonomia w Muzeum Warszawa, 2.04.2012 Przemiany struktur wieku ludności w Polsce

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu

Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu Opymalna aloacja apiału w funduzach inweycyjnych w pzypadu dwóch óp zwou Leze S Zaemba Leze Pęy Wpowadzenie W niniejzej pacy podobnie ja w publiacjach [5-6] popzedzających ozpawę dooą [7] óa je aualnie

Bardziej szczegółowo

- - -- - - --- OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22

- - -- - - --- OPIEKI ZDROWOTNEJ. 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 m~ ZESPÓL - - -- - - --- OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 CERTYFIKAT 2006/20 tel.: centr. (033) 872 31 00 www.zozsuchabeskidzka.pl NIP 552-12-74-352 ISO 9001 ISO 14001 fax (033)

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

%8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %8.2:12 %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: %2/(6à$: 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86= 2/.86=

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O KONKURSIE

OG OSZENIE O KONKURSIE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzêdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 18/2006 05 maja 2006 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 82 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2010.05.17 10:43:48 +02'00' 6906 Poz. 537.go v.p l 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Motorola unlock po IMEI T-Mobile USA (NOT FOUND) - 1 kod specjalny

Motorola unlock po IMEI T-Mobile USA (NOT FOUND) - 1 kod specjalny GSM-Support ul. Bitschana 2/38, 31-420 Kraków mobile +48 608107455, NIP PL9451852164 REGON: 120203925 www.gsm-support.net Motorola unlock po IMEI T-Mobile USA (NOT FOUND) - 1 kod specjalny Zdalny unlock

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Motorola unlock po IMEI - 10 kodów dla resellera

Motorola unlock po IMEI - 10 kodów dla resellera GSM-Support ul. Bitschana 2/38, 31-420 Kraków mobile +48 608107455, NIP PL9451852164 REGON: 120203925 www.gsm-support.net Motorola unlock po IMEI - 10 kodów dla resellera Zdalny unlock telefonów Motorola

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW

Nexus IP - Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Nexus IP - Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VW i FW Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 124 3-05-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja logowania danych z oprogramowania wizualizacyjnego SIMATIC WinCC do serwera Wonderware Historian Do przygotowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

! ' #0! 1 2 3# #"!#""#

! ' #0! 1 2 3# #!## !" #$$$% 0 12 )! " # $#%%!&"! ' ()*+,)-. / #0! 1 2 3# #"!#""#!#4(***5678 #9%8 *!& : 3"&, $4"5$"$..$ 3"- 2 $4"5$"$..$ 3"6!' $4"5$"$..$ #4$$% 7811 1292 : ; :;1 : :9 9: 9:=3 ; :=< ; 13?9= ; :=

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r.

Służba Celna RP. XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Służba Celna RP XIV Konferencja Palenie tytoniu a zdrowie Warszawa, 8 9 grudnia 2011 r. Różnice cen jako główny czynnik napędzający przemyt > 7 > 2 < 1 > 7 > 2 > 4 > 5 > 3 > 2 > 3 > 3 Główne kierunki napływu

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna i falowa

Optyka geometryczna i falowa Pojęcie podstawowe: promień świetlny. Optyka geometryczna i alowa Podstawowa obserwacja: jeżeli promień świetlny pada na granicę dwóch ośrodków to: ulega odbiciu na powierzchni granicznej za!amaniu przy

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II

Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Jak dzieci korzystają z serwisów społecznościowych (SNS)? Wyniki badań EU Kids Online II Lucyna Kirwil Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa lucyna.kirwil@swps.edu.pl V Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo