Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M

2 O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9

3 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s W 9 Y ( Z Y ( W 4 l 4 X i i i Y ( ę Y i - 4 z i j a W i a Z Y ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S V 2 4. R S i W X P 4 l s Y Z, R - z 9 s R a - Y i S U 4 X a Z X 4 V 4 ś i a V Y z Z W i a z a j 4, 9 Y i Z l i f i P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i 4 - M a z S - k i Z i Y z P - Z z Z s Z a - z ą V S

4 O R i s S s j S X i M 4 U i l W a Z l Z f 4 W i a

5 N 4 4 Y z Z s W a i 4 s z Y z ę V W a Z - Z l Z f 4 W i a N a 9 Y (. i a s 4 9 s R a V Z k k 4 s z ó R 4 j ą Y z Z ń, X a - a W Y j a s S R - 4 Y Z W 4 Z j. 4 U i l W 4 ś Y i R - a Y 4 W i k ó, N a j 9, s z a j a k 4 ś ć - 4 z. ó. Z a a a W s 4 a W Z - 4 z i ą z a W i a Z l Z k 4. S W i k a Y j i i W Z - W Z 4 Z j 4 V R 4 i a V a j ą Y Z W a R 4 - z Z U 9 W 4 4 Y z Z s W Z X 4 U i z W Z s S. K 4 - z 9 s a W i Z z W S. Z - S s a Y j 4 W a - W Z X 4 W a k 4. ó - Y Z i k 4. R S Z - z Z. O U W i, Z W i Z Y Z W R 4 j ą Y z Z ń W a Z %. K 4 - z 9 s a W i Z z i Z l 4 f S W k Y 9 j W 9 Y ( - Y Z Z W - a l i Z l Z f 4 W i Y z W 9 Y ( V l a f i -. f 4 -. i Z S s j S X i a W i s Z R - z ę S. A - a k Y 9 j W Z a - 9 f 9 Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z i Y Z W 9 R 4 j ą Y z Z ń j S, 4 V 4 z j Z W ą - z s i Z Y i, a s z 9 s k i Z - 4 z. 4 9 R - 4 a V z i s z W a j 9, s z Z j j a k 4 ś ć H D V 4 i Y Z. X M a j ą Y Z l Z f 4 W s a Y j 4 W a - W 9 z a s z Z R - z 9 s 4 U i Z T 4 j a f i -. a j Z s a X. V z i Z T 9 Y

6 s Y ( Z. a V z i a j a W i a T Z l Z f 4 W s a Y j 4 W a - W 9 T Z l Z f 4 W z a X - a W i Y ą O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z T Z l Z f 4 W 4 V U i 4 - Y 9 O X Y T 4 W Z P 2 T Z l Z f 4 W k 4. ó - k 4 9 T a U l Z

7 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i R Z j W a i W Z X - a Y j a z k 4. R S Z - Z..

8 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. P Z j W a i W 7 Z X - a Y j a z k 4. R S 7 Z - Z. P 4 j ą Y z Z W i Z z M i Y - 4 s 4 f 7 O f f i Y Z I W Z X - a Y j a 4 s 4 U i s 9 Y k ( 4 W a k ó z M i Y - 4 s 4 f O S l 4 4 k z R - 4 X - a. Z P i l 4. W 9 s z S k i a W i Z k 4 W a k ó i z Z s a i a W i Z z W i. i R 4 j ą Y z Z ń. P 4 U i Z - a W i Z i 9 ś i Z l a W i Z k 4 W a k ó z M S O U T L O O K. P 4 U i Z - a W i Z k 4 W a k ó z l 4 k a l W Z X 4 k a a l 4 X S. W 9 s z S k i a W i Z i s 4-4 a W i Z k 4 W a k ó.

9 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. P Z j W a i W 7 Z X - a Y j a z k 4. R S 7 Z - Z P i l 4 7 M a W a X Z - I W i Y j 4 a W i Z i 4 V U i Z - a W i R Z 4 j ą Y z Z ń. Z a - z ą V z a W i Z R 4 j ą Y z Z W i a. i. K 4 W - 4 l a Z -. i W a l a ( Z l Z f 4 W IO P, X Y T 4 W Z P. H i s 4 - i a R 4 j ą Y z Z ń. K 4 W a k 9 4 s 4 U i s Z, X - S R 9 k 4 W a k ó. M 4 W i 4-4 a W i Z k 4 W a k ó ( a k S a l W 9 s a SP s.

10 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. E - Y Z W 7 - a l k a i S I-T P R U N K B Z z R i Z Y z Z ń s 4. 4, l i 4 ś ć k 4 V 4 a W i a - 4 z. ó. Z - 2 Z W - a l k a f i -. 4 a S s j S X a z a. i a s k 4 s z 4 W 9 Y ( S - z ą V z Z ń. W s z 9 s k i Z Z l Z f 4 W 9 O - X a W i z a Y j i R 4 j ą Y z 4 W Z j Z V Z W Z l a s 9 Y z W X a W i z. z. 4, l i 4 ś Y i ą k 4 W f i X S - a Y j i 4 - a z U 4 X a Y Z. f S W k Y j i ( Z l Z k 4 W f Z - Z W Y j Z, X - S R 9, z a R 4 i Z V z i X j 4 s 4 Z, R - z Z k i Z - 4 a W i a P. A R l i k a Y j Z O X Y T 4 W Z P 2 i O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z - 9 k 4 - z 9 s a W i Z R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S. S I P T - S W k 4 4 % 4 s z Y z ę V W 4 ś Y i R - z 9 9 k 4 - z 9 s a W i S R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z X 4. O U s j S X a i Z l S l 4 k a l i z a Y j i s 4 - z Z W i Z s i Z Y i Z W ę - z W Z j 4 U Z j. S j ą Y Z j V 4 4 l W Z l 4 k a l i z a Y j Z ( 9. z a X - a W i Y ą P.

11 F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i. i W. I P P A B X 2 Z W - a l a f i -. 9 T Z l Z f 4 W a W a l 4 X 4 9 A R l i k a Y j a O X Y T 4 W Z P 2 F A X O V V z i a j f i -. 9 O X Y T E L 2 Z W - a l a T Z l Z f 4 W i Y z W a I P P A B X Z Z W ę - z W Z s i Z Y i Z l Z f 4 W i Y z W Z I W Z - W Z P D A T Z l Z f 4 W G S M A R l i k a Y j a O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z W i F i, G S M, f G fi 4 G, LT E

12 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4a ś -Yii a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 W a - i a W 9 S s j S X i i 9 k 4 - z 9 s a W i a Z W a j V - 4 z i ą z a W i Z 4 V R 4 i Z V W i Z V l a T 4 j Z j f i -. 9

13 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 W a - i a W 9 S s j S X i T a - 9 f 9 V 4 s ę R W Z - a. a Y ( Z l Z f 4 W ioi X Y T E L T E L E F O N N A S T A R T P A K I E T O S Z 2 Z Ę D N Y s 4 - z 4 W 9 z. 9 ś l ą 4 f i -. a Y ( Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( W a - 9 W Z k N i s k i a U 4 W a. Z W W a - 4 z. 4 9 k - a j 4 Z i z a X - a W i Y z W Z P 4 j ą Y z Z W i a j a k 4 ś Y i H D V 4 i Y Z O R - 4 X - a. 4 a W i Z V z Z W i a k 4 R i i V a W 9 Y ( Y Z W i Z a U 4 W a. Z W S T E L E F O N I A B I Z N E S P A K I E T R O Z W O J O W Y V l a. a j 9 Y ( f i -. N i s k i a U 4 W a. Z W i a - a k Y 9 j W Z Y Z W 9 R 4 j ą Y z Z ń k - a j 4 9 Y ( i. i ę V z 9 W a - 4 V 4 9 Y ( O R j a a W a l i Y z a W a j Z s j Z V 9 W i Z z a - z Z Y z 9 i s 9 Y z a s R 4 j ą Y z Z ń 9 Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( z 4 j Z j f i Z i ę k s z 4 W Z U Z z R i Z Y z Z ń s 4 X a - a W S j ą Y Z z a Y ( 4 a W i Z Y i ą X j 4 ś Y i R - a Y 9 i k 4. S W i k a. Y j i T E L E F O N I A K O N T A K T Y B E Z G R A N I 2 P A K I E T D L A W Y M A G A J Ą 2 Y 2 H 2 4. i Z s i ą Y V 4 9 k 4 - z 9 s a W i a 3 a 4 4 V a Y (. i W S W a R 4 j ą Y z Z W i a k - a j 4 Z i z a X - a W i Y z W Z, 9. V 4 U S A, K a W a V 9 i A S s - a l i i. P 4 9 k 4 - z 9 s a W i S Y a j Z j R S l i. i W S, k 4 l Z j W Z R 4 j ą Y z Z W i a W a l i Y z a W Z s ą Z V j S X a - a k Y 9 j W 9 Y ( s a Z k. W 9 s 4 k a j a k 4 ś ć - 4 z. ó H D V 4 i Y Z. D O D A T K O W E P A K I E T Y M I N U T D 4 s ę R W Z 4 V - a z S R - z 9 z a. ó i Z W i S S s j S X i Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z j l S U Z, V 4 4 l W 9. Y z a s i Z - a W i a 4 k - Z s S - 4 z l i Y z Z W i 4 Z X 4. A U 9 s R - 4 s a ć 4 Y z Z k i a W i 4. T 4 j Z j F i -. 9 R - z 9 X 4 4 a l i ś. 9 V a - 4 V z a j Z R a k i Z ó B i z W Z s R a k i Z 7 k 4. ó - k i 4 - a z B i z W Z s R a k i Z 7 P 4 l s k a i ś i a. 7

14 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 P - a k 9 Y z W Z R - z 9 k j a V 9 9 k 4 - z 9 s a W i a T 9 R V z i a j a l W 4 ś Y i : R - z Z V s i ę U i 4 - s 4 V - 4, Z W i 4 4 -s Z - i s S j ą Y Z S a W z a - S V W i Z W i a : s ó U L 4 k a l i z a Y j a : Y Z W - a l a a U i S - a Z - Z W 4 Z T 9 R R - a Y 9 : Y z ę s Z 9 j a z V 9 V 4 k l i Z W a S R 4 s ó U Z W i a S s j S X i : A V. i W i s - a 4 - f i -. 9 S V 4 s ę R W i a s z 9 s k i. R - a Y 4 W i k 4. l i W k V 4 R 4 U - a W i a 4 - a z R - 4 s ą i W s - S k Y j ę P D F. I W s a l a Y j a - 4 z i ą z a W i a W i Z - a V j S, Z j V z Wi i Z, ń - 34 U 4 Y z 9.

15 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 P - a k 9 Y z W Z R - z 9 k j a V 9 9 k 4 - z 9 s a W i a E f Z k 9 N a 9 Y (. i a s 4 a 4 U W i, k a Y Z W R 4 j ą Y z Z ń 9 Y ( 4 V z ą Y 9 Y ( W a s z 9 s k i Z W S. Z - 9 ( s a Y j 4 W a - W Z, k 4. ó - k 4 Z, z a X - a W i Y z W Z, i. VP. M 4 U i l W 4 ś ć R - a Y 4 W i k ó W i Z z a l Z, W i Z 4 V f i z 9 Y z W Z X 4 R 4 j 4, Z W i a U i S - a. 4 X ą V z 4 W i ć V 4 s i Z U i Z R 4 W - s k - ó Y 4 W 9 Y (, a k j a k j Z V W 9 U. i S - 4 Y S. S Z - i s a W Y i R - a Y S j ą Y 9 Z - Z W i Z l S U 4 s 4 U 9 R - a Y S j ą Y Z z V 4. S,. a j ą Y a j 9 Y z a s V 4 s ę R V 4 s 4 j Z X 4 W S. Z - S i s ą R 4 V W i. V 4 s ę R W i. O s 4 U 9 Z - Z W i Z. 4 X ą V z 4 W i ć z Z s 4 i Y ( k 4. ó - Z k S, 9 a j ą Y a i R j a Y ą Y. W i Z j s z Z - a Y ( S W k i.

16 K 4 - z 9 ś Y i Z 9 s k S j Z s z Z l a s 7 9 Y z W 4 ś ć i 4 s z Y z ę - W 4 ś ć

17 K 4 - z 9 ś Y i V l a K l i Z W a k 4 ń Y 4 Z X 4 T E L E F O N I A B E Z P I E 2 Z N A G a - a W Y j a Y i ą X j 4 ś Y i R - a Y 9, V z i ę k i k 4. R l Z k s 4 Z. S s R a - Y i S K l i Z W a - a. a Y ( 2 a l l 2 Z W Z - i i W f 4 l i W i i Z Y ( W i Y z W Z j. D z i a j a W i Z O X Y T Z l W a Z R - z 9 R a V k S a a - i i j ą Y z 9 Z l Z f 4 W i Y z W 9 Y (. D 4 V a k 4 a. 4, l i 4 ś ć k 4 V 4 a W i a - 4 z. ó R 4 z a l a W a U Z z R i Z Y z W Z R - 4 a V z Z W i Z i W Z - Z s ó. T E L E F O N I A Z A A W A N S O W A N A W 9 s 4 k a j a k 4 ś ć H D V 4 i Y Z. L i Y z W Z f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i : R - z Z k i Z - 4 a W i a, 4 - z Z X W- i S Z R - 4 U 4 Y z 9 Y (, k 4 W f Z - Z W Y j i, R 4 j ą Y z Z ń i V Z 4 U Z z, a V W 9 Y ( V 4 V a k 4 9 Y ( 4 R j a,. 4, l i 4 ś ć k 4 W f i X S - a Y j i X - S R i S, 9 k 4 W i k ó z R 4 z i 4. S s - 4 W 9 Y 4 z W a Y z W i Z S j a i a z a - z ą V z a W i Z k 4. S W i k a Y j ą f i -. i Z. T E L E F O N I A W Y G O D N A P - z 9 Y a j 9. s 4 i. z a a a W s 4 a W i S V z i a j a i 9 X l ą V a j a k Z l Z f 4 s W a Y j 4 W a - W 9 S a. 9 U i Z - a s z s ó j W S. Z -, l S U R - z Z Y ( 4 V z i s z z j S, R 4 s i a V a W 9., s z 9 s k i. f 4 -. a l W 4 ś Y i a. i z a j. i Z. 9 s i ę. 9.

18 K 4 - z 9 ś Y i V l a K l i Z W a k 4 ń Y 4 Z X 4 T E L E F O N I A M O B I L N A N i Z z a l Z, W 4 ś ć 4 V - a V 9 Y 9 j W Z j i W f - a s - S k ( S W- i 9 Z 4 X - a W i Y z 4 W Z. 4, l i 4 ś Y i R - 4 a V z Z W i S U i z W Z s S P. M 4, l i 4 ś ć 9 U 4 - S s - Z f 9 z 4 9 V 4 s ę R W 9 Y ( P 4 l s Y Z s a. 4 V z i Z l W a V Z Y 9 z j a 4 l 4 k a l i z a Yfj i P - a Y 4 W i Y 9 W i Z z a l Z, W i Z Y z 9 s ą U i S - z Z Y z 9 R 4 z a W i. z 9 s k S j ą. 4, l i 4 ś ć k 4 W a k S W a s k - ó Y 4 W Z W S. Z - 9 Z W ę - z W Z j s i Z Y i Z l Z f 4 W i Y z W Z j Y 4 R - z Z k j a V a s i ę W a i Y ( R Z j W ą. 4 U i l W 4 ś ć, a V l a f i s z Y z ę V W 4 ś ć W a k 4 s z a Y ( R 4 j ą Y z Z ń. T E L E F O N I A O S Z 2 Z Ę D N A R 4 z. 4 9 j S, 4 V s X - z a. i W S ę a - a. a Y ( s i Z Y i z S R Z j W i Z zv a Z O X Y T Z l S I P T - S W k z 9 s k S j Z s z a, 4 4 % 4 s z Y z ę V W 4 ś Y i R - z 9 9 k 4 - z 9 s a W i S R 4 s i a V a W Z X 4 s R - z ę S Z l Z k 4. S W i k a Y 9 j W Z X 4.

19 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z P 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 9 O X Y 2 O M W a l Z k 4 W k S - Z W Y j i

20 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 9 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z D l a Y z Z X 4 j Z s Z ś. 9 l Z R s i x T Z l Z f 4 W i a s a Y j 4 W a - W a, T P S A, D i a l 4 X, N Z i a P - z Z a X i k 4 W k S - Z W Y j i O R a - Y i Z S s j S X W a i W f - a s - S k S - z Z - a V 9 Y 9 j W Z j, i W W Z j W i, I W Z - W Z A 0 ( s a. i 1 s i ę. i. 1 l 1 f. 1. j a k ) a -. i 1 I = P Z W a W a, s a U i l W a. a - k a P - z 9 z 9 Y z a j Z W i Z k l i Z W ó N a s z a 4 V R 4 i Z V. J Z s 4 a k s a. 4 R - a V 4 R 4 V 4 U W Z j a k 4,, Z.. U i S - z Z W i Z U ę V z i Z R - ą V S x Z a X - 4, Z W i Z i s W i Z j Z, a l Z Z 4 - Z 9 Y z W i Z, a f S W k Y j 4 W a l W 4 ś ć M 4 U i l Z X a - a W S j Z - z i a j a W i Z z a s z Z i s z ę - z i Z X V z i Z j Z s z a s i ę X k 4. ó - k E N A! F S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i Y Z W 7 - a l 4 Z 4 f Z - 4 a W Z R - z Z z O X Y 2 O M V 4 s ę R W Z s ą W i Z V 4 s ę R W Z l S U 9. a X a j ą V S, 9 Y ( i W Z s 9 Y j i s R - z ę 4 9 Y (. M 4, Z s z z a U - a ć s ó j U i S W S. Z - T P S A R 4 V - ó, x N i Z x! A 4 S. 4, l i i a! S K Y P E, E x - a V O I P 2 Z W a B - a k R z Z U 9 a - a R 7 a Y j i, S Y z Z W i a s i ę 4 U s j S X i a R l i k a Y j i. V z i a j a i V Z W 9 Y z W i Z j a k Z l Z f 4 W i a s a Y j 4 W a - W a. B 4 X a Z f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i i 9 s 4 k a j a k 4 ś ć S s j S X W i Z V 4 s ę R W Z S k 4 W k S - Z W Y j i N S. Z - s 7 a Y j 4 W a - W 9 z. 4, l i 4 ś Y i ą 9 U 4 - S s - Z f 9! K 4. R l Z k s 4 Z s R a - Y i Z k l i Z W 7 a 2 a l l 2 Z W Z -, i W f 4 l i W i az Y ( W i Y z W a

21 W i ę Y Z j i W f 4 -. a Y j i x P i 4 - K - S R i a - z R Z X i 4 W a l W 9 K V 9 W a 4 - S R - z Z V a, 9 R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

Ś Ł Ł Ł Ń ź Ń ź ź ź ź Ń Ą Ń ć Ę Ś Ń Ń Ł ź Ń Ń Rb-27S z u dochodw budeto za20i3t, 0690 - duplikaty itvmacii szkoln Wykazane wyej dochody s zgodne zestawieniem obrotw i sald. Razem dochody wyniosy I30,80zŁ,ktr

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Portfolio Komunikacja wizualna. Concept Corporate Design Graphic Design Screen Design

Portfolio Komunikacja wizualna. Concept Corporate Design Graphic Design Screen Design Dorota Zborowska Bogucki Portfolio Komunikacja wizualna Concept Corporate Design Graphic Design Screen Design PWF arenadesign 1 PWF arenadesign Targi Designu Pracownia Wizerunku Firm na Arena Design Pracownia

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych.

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Tomasz Kubiak, PRM, CFA Dyrektor Zarządzający Departament Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami

Bardziej szczegółowo

Copyright 2010 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2010 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Agenda Inteligentne składowanie danych VP co to właściwie jest? Słowo od autorów Trochę o technologii Co ciekawego mamy Rekomendacje/Use Cases/Best Practices Podsumowanie 2 Niekończące się wyzwanie 5X

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć?

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Piotr Karaszewski EMC 1 Microsoft SQL Server - środowisko pracy dla wielu krytycznych aplikacji Skalowanie pod kątem

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl

Przegląd dostępnych hypervisorów. Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Przegląd dostępnych hypervisorów Jakub Wojtasz IT Solutions Architect jwojtasz@atom-tech.pl Agenda Podział hypervisorów Architektura wybranych rozwiązań Najwięksi gracze na rynku Podział hypervisorów Hypervisor

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Konotacja składniowajako podstawowy mechanizm zdaniotwórczy

Konotacja składniowajako podstawowy mechanizm zdaniotwórczy Konotacja składniowa jako podstawowy mechanizm zdaniotwórczy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Pojęcie konotacji 2 Pojęcie konotacji Konotacja otwieranie miejsc; zapowiadanie wystąpienia jakiejś

Bardziej szczegółowo

Wstęp do systemu Unix

Wstęp do systemu Unix Wstęp do systemu Unix Norbert Jankowski Katedra Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika www.is.umk.pl/~norbert/unix NJ/Unix (KIS) Wstęp do systemu Unix 1 / 164 1 Unix i inne systemy 2 Unix

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI REGENERACJA

GWARANCJI REGENERACJA wtryskiwacze i pompycommonrail KatalogCZĘŚCI 2013 12MIESIĘCYGWARANCJI REGENERacjacommonrail www.ebdc.pl 12 MIESIĘCYGWARANCJI W 110 002 BDC Fiat Brava/Bravo/ Marea/Multipla 1.9/2.4 JTD 1998.11-2002.09;

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON

SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ARC FIRMY HAMILTON Hamilton RĘCZNY Arc System MONITOR SYSTEMU ARC Arc View Handheld Operator's Guide FW Version 26 Wydanie listopad 2012 Hamilton PN 624255/04, FW wersja 26 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

PowerShell Remoting. Jerzy Mikołajczak

PowerShell Remoting. Jerzy Mikołajczak PowerShell Remoting Jerzy Mikołajczak 1 Agenda PowerShell(słowem wstępu) Czym zatem jest Remoting? Wymagania Konfiguracja Remoting sposoby wykorzystania Demo! Bezpieczeństwo Demo! 2 PowerShell(słowem wstępu)

Bardziej szczegółowo

Formularz zakresu oferty

Formularz zakresu oferty Formularz zakresu oferty Data Dane instytucji Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail Osoby do kontaktu lp. Imię i nazwisko Obszar Kontakt Godziny kontaktu Lista aktów prawnych i regulacji wewnętrznych uwzględnianych

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy,

- -- I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, ljj:j..l'ji I W...A....,. " / l=.. III W Uwaga: 2012'.01':!~.. r I l OSWIADCZENIE MAJATKOWE I, iastepcywójta,serretarza I gminy,skarbnikagminy,kierownikajednostkiorganizacyjnejgminy, osoby zarzadzajacej

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowany w Finlandii przez inżynierów z firmy Aava Mobile Oy do profesjonalnych zastosowań w różnych dziedzinach życia i gospodarki:

Zaprojektowany w Finlandii przez inżynierów z firmy Aava Mobile Oy do profesjonalnych zastosowań w różnych dziedzinach życia i gospodarki: 2015 Zaprojektowany w Finlandii przez inżynierów z firmy Aava Mobile Oy do profesjonalnych zastosowań w różnych dziedzinach życia i gospodarki: - Sektor publiczny niezastąpiony szczególnie dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i

Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i Geotronics Polska jako dostawca nowoczesnych technologii satelitarnych GNSS firmy Trimble do zastosowań pomiarowych, infrastrukturalnych i monitoringowych. GEOTRONICS POLSKA Sp. z o.o. Jedyny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

RedHat Enterprise Virtualization

RedHat Enterprise Virtualization RedHat Enterprise Virtualization Artur Głogowski RHCE, RHCI, RHCX Jakub Wojtasz RHCE, RHCVA, MCT, MCITP, MCSE Atom-tech Sp. z o.o. Oferta usług: konsulting w zakresie IT audyt infrastruktury projekt środowiska

Bardziej szczegółowo

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport ESOL Key Stage 2 Road Safety Resource Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport Acknowledgments RoSPA would like to acknowledge the contribution of Birmingham City Council

Bardziej szczegółowo