Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M S E X 2 H A N G E T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P 4 Y z 7 a M S E x Y ( a W X Z

2 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - O W a s O X Y 2 O M k. R Z Z W W R a - W Z - U i z W Z s

3 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - O X Y 2 O M O X Y 2 O M s R ó j k a, k ó - a R s a j a z R a s j i - W Y z Z s W Y ( Z Y ( W l X i i i Y ( ę Y i - z i j a W i a Z Y ( W l X i i 2 l S - 2. R S i W X P l s Y Z, R - z s R a - Y i S U X a Z X - ś i a - Y z Z W i a z a j, Y i Z l i f i -.. P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i - M a z S - k i Z i Y z P - Z z Z s Z a - z ą - S

4 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - O R i s S s j S X i T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M S E X 2 H A N G E

5 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M i Y - s f E x Y ( a W X Z R l a f -. a s - z W a R a - Y i S - z f i l a - : R Y z ę Z l Z k - W i Y z W ą, k a l Z W - a - z - a z R - z - z i Z l a W i Z z a - a ń. S s Z. M S E x Y ( a W X Z - s ę R W j Z s - a. a Y ( S s j S X O X Y 2 O M, - z i a j a j ą Y. - Z l S 2 l S - 2. R S i W X. T., l i ś ć k - z s a W i a z W a j W Y z Z ś W i Z j s z Z X R - X - a. a W i a U Z z k W i Z Y z W ś Y i i W s a l a Y j i W a - s k S k. R S Z - a. 2 (. S - a - O X Y 2 O M - Z a l W Z k - z ś Y i f i W a W s Z - R j a W ś ć j Z - W i Z z a Y z a s k - z s a W i a, a W i Z R s i a - a W i a, U Z z R W s z Z W i a - - a k Y ( k s z ó i W s a l a Y j i, - -, Z W i a Y z a k S a l i z a Y j i. k. R S Z - s a Y j W a - W U - S Y (. i Z W i Z S s j S X i W a s ę R S j Z X - - ę k i Y - U Z z,. S - W Z j k W f i X S - a Y ji - -, Z ń

6 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - T Z -. i W a - z i B Z z R i Z Y z W a P Y z a M i Y - s f E x Y ( a W X Z N I E O G R A N I 2 Z O N E M O Ż L I W O Ś 2 I P R A 2 Y D Z I Ę K I Z A A W A N S O W A N Y M O P 2 J O M P L A T F O R M Y K a l Z W - a - z z R Y j ą S - s ę R W i a W i a - a z R - z - z i Z l a W i a z a - a ń z f S WR k -Yz j ą R. W i Z ń. U - s ę R W i a W i Z z a - z ą - z a W i a k W Z. - a j Z., l i ś ć W R. a s s Z W Y Z z a - z ą - z a ć k a l Z W - a - z Z s. z Z f a. O - z - a W i Z ( i Z - a - Y ( i i f i -. s - S k S k - z W Z a k ó. M, l i ś ć s Z X - Z X a W i a R Y z f l - Z -. U j a i W Z s a. - z i Z l W Z - X a W i z a W i Z s R k a ń ( z a R - s z Z W i a, R i Z - - z Z W i Z,. Pi R M, l i ś ć z a - z ą - z a W i a z a s U a. i ; W R. - Z z Z - a Y j a s a l a i s R - z ę S W a s R ks a j WS i, a U Z. P - z i a j R z i. ó S R - a W i Z ń - l a - z i a j ó I T. A S. a Y z W - s ę R - W a j W s z Z j Z - s j i a R l i k a Y j i.

7 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - F S W k Y j W a l W ś Y i Z U a Y z, j a k i Z l. Z, l i ś Y i R s i a - a M S E X 2 H A N G E

8 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - F S W k Y j W a l W ś Y i. i W % M O B I L N O Ś Ć P R A 2 Y. S a j - s ę R - - a W Y (, R Y z, k a l Z W - a - z a i k s i ą, k i a - - Z s Z j z - l l W kza j l i z a Y j i. K i l k a ś Y i Z, Z k - s ę R S - - a W Y ( : R - z Z X l ą - a - k a I W Z - W Z a, a R l i k a Y j a R Y- z. a i l Z z a i W s a l a W a W a k. R S Z - z Z S, k W i k a l S U R R - z Z z R - z Z X l ą - a - k ę Z l Z f W i Z k. ó - k.. B E Z P I E 2 Z E Ń S T W O I Z A 2 H O W A N I E 2 I Ą G k O Ś 2 I P R A 2 Y. I W f -. a Y j Z s ą z a U Z z R i Z Y z W Z Y (. S - z Z, Y - Z - S k S j Z W i Z U Z z R i Z Y z Z ń s i Y ( S - a W a s k S Z k z W i s z Y z Z W i a Y z k - a - z i Z, k. R S Z - a. P - a Y a j Z s., l i a W i Z z a l Z, W i Z - a a - i i s R - z ę Y (. O Y ( - W a R - z Z - s R a. Z.. G a - a W a W Z s R a - Y i Z R s R - z Z - a, Z - 2 a l l 2 Z W Z - - a z i W f l i W i a Z Y ( W i Y z W a O X Y 2 O M. W Y S O K A F U N K 2 J O N A L N O Ś Ć I W Y G O D A U Ż Y T K O W A N I A. I W S i Y j W a U s j S X a R R - z Z z I W Z - f a Y Z z U l i, W - R R S l a - W Z X i R - z j a z W Z X ś - - i s k a M S O S l k. D R a s a W i Z R j Z. W ś Y i k W a z., l i ś Y i ą - z s z Z - z Z W i a k a, -... Z W Y i Z.

9 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W a ś -Yii a W 7 9 k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - S R s U k - z s a W i a S s j S X i Z W a j - - z i ą z a W i Z - R i Z - W i Z - l a T j Z j f i -.

10 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W 7 9 k - z ś Y i R - ó W a W i Z f Z - P - a k Y z W Z R - z k j a - k - z s a W i a T R - z i a j a l W ś Y i : R - z Z - s i ę U i - s - -, Z W i -s Z - i s S j ą Y Z S a W z a - S - W i Z W i a : 3 4 s ó U L k a l i z a Y j a : Y Z W - a l a U i S - Z - Z W Z T R R - a Y : Y z ę s Z j a z - - k l i Z W a O R i s s 9 7 S a Y j i D ó Y ( s Z - i s a W ó - S s z a R l a W a W ą k i l k S - W i ą - Z l Z X a Y j ę. 2 Z l : s Z - i s s s Z. ó z a i W s a l a W Y ( S k l i Z W ó W a Z - Z W i Z P l s k i. W 9 R 4 s a, Z W i Z : k. R S Z - k. ó - k a - l a k a, - Z X s Z - i s a W a Z a X - 4, Z W i Z A a - i a - s k S j Z - W Z X z s Z - i s a W ó N a X j a Y ( - U a k - - W a - a R - j Z k S z Y Z W - a l i K - a - z i Z, j Z - W Z X z k. R S Z - ó W a l Z, ą Y Y ( - s Z - i s a W ó R 4 z i ą z a W i Z M S E X 2 H A N G E D s ę R - R Y z i - a W Y ( z i W W Z X S - z ą - z Z W i a- k. R S Z S X i Z X s Z - i s a W a, k. ó - k a P j W W a k W W S a Y j a R - a Y - z i ę k i - Z l Z X a Y j i z a - a W i a i s k a z a W i S k W a k ó W a s z Z f a U i S - a Z - Z W Z X D s ę R - k. S W i k a Y j i i z a s U ó., l i - z i ę k i k W f i X S - a Y j i Z l. k. ó - k Z X i l X a W i S z P 2 ( Z l a Y ( i S k l i Z W ó

11 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k 4 - z 9 ś Y i R - ó W a W i Z f Z - K - z ś Y i Z a a a W s a W Z R Y j Z R l a f -. - a j ą W i Z 4 X - a W i Y z 4 W Z. 4, l i 4 ś Y i s R ó j R - a Y 9.

12 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k 4 - z 9 ś Y i R - ó W a W i Z f Z - K - z ś Y i - l a K l i Z W a k ń Y Z X U W i Z - s a l W 4 ś ć - S W i Z z a l Z, W i Z W i Z s i ę - s R - z ę S i j Z X k W f i X S - a Y j i M 4 U i l W 4 ś ć - R Y z a i k a l Z W - a - z - s ę R W Z z a s z Z P - 4 s a W i k a j ą Y a z i W Z X - a Y j i S 7 a j 9-4 s 7 ę R ( W R. - Z l Z X a Y j i P - i W f -. a Y j i f i -. i Z W R. - z a a - ś Y i f i -. Z j k s i ą, k i a - - Z s Z j O s z Y z ę - W 4 ś ć k s z ó ( - -, Z W i a, S - z. a W i Z, s z k l Z W i a, Z Y. P X B Z z R i Z Y z W 9-4 s 7 ę R a W 9 Y ( z k a, - Z j l 4 k a l i z a Y j i 7 4 R Z j W a. 4 U i l W 4 ś ć R - a Y 9 Y - U Z z R i Z Y z W 9-4 s 7 ę R a W 9 Y ( z k a, - Z j l 4 k a l i z a Y j i.

13 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k 4 - z 9 ś Y i R - ó W a W i Z f Z - K - z ś Y i - l a K l i Z W a k ń Y Z X S k - ó Y Z W i Z Y z a s S - Z a k Y j i k W a k S z k l i Z W Z. R z i ą z a W i Z R - z 9 j a z W Z - l a S, 9 7 k 4 W i k a i W Z - f Z j s z W a W z M O S S l k. X S R 4 k 4 j W a X j 4 a Y i U Z z R i Z Y z Z ń s 7 4 R - a Y 9 U s j S X a W a - z ę - z i a R z a z a k - Z s Z. f i -. P - Z s 7 i, W 4 4 Y z Z s W Z j f i U R - a Y 2 (. S - z Z I T a - X S. Z W Z. - l a K l i Z W ó O s z Y z ę - W 4 ś ć Y z a s S U - a k R - z Z U R - z Z s j a W i a - a W Y (. i ę - z - ó, W. i S - z ą - z Z W i a. i S s j S X a - s ę R W a W a Y (. i a s U Z z k W f i X S - a Y ji - -, Z ń

14 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z P - ó W a W i Z f Z - O X Y 2 O M W a l Z k W k S - Z W Y j i

15 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i a - i a W k - z ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z D l a Y z Z X j Z s Z ś. l Z R s i x D s ę R W Z R R S l a - W Z s s Z. R Y z Z ( Z - s j Z U i z W Z s Z - a -. Y ( s k - z W Z k P: G. a i l, Y a (. a i l, O W Z P Y z a P - G X l Z A R R s, D a -. Z Z -. i W a - z Z f - Z Z a - Z S k - z W k i S - s ę R W i a W Z R - z Z z f i -. ( s S j ą Y Z -. Z W P - z Z a X i k W k S - Z W Y j i 2 Z W a P - z z Y z a j Z W i Z K l i Z W ó Z W a j. ś ć. a - k i N a s z a - R i Z - E l a s Y z W ś ć S s j S X i 4 R j a Y a W Z j. i Z s i ę Y z W i Z W a - - z i ą z a W i a. i R Y z Z l Z k - W i Y z W Z j. a X a j ą Y. i i W Z s Y j i A S. a Y z W - s ę R - W a j W 4 s z Z j Z - s j i a R l i k a Y j i B Z z R 4 ś - Z - W i k 4 W 7 a k 7 z ( a W - l Y Z. W s R a - Y i Z R s R - z Z - a, Z 2 a l l 2 Z W 7 Z -, i W f 4 l i W i a 7 Z Y ( W i Y( z 2W z a k ś i Z j a k z X j s i ć a a - i ę G X l Z Y z O W Z x P U - s ę R W i a W i Z z a - z ą - z a W i a k 4 W 7 a. i ( a s s Z W k a., Z z a - z ą - z a ć k a l Z W - a - z Z. i R Y z ą s z Z f a P. M, l i ś ć s Z X - Z X 4 a W i a R Y z f 4 l - Z - 9 O - z - a W i Z ( i Z - a - Y ( i i f i -. s 7 - S k 7 S - z Z k 4 W 7 a k 7 ó M 4, l i 4 ś ć z a - z ą - z a W i a z a s 4 U a. i ; i W a Y z Z j W i, G X l 2Z a l Z W - a - j Z s., l i ś ć - Z z Z - a Y j i W R. R. i Z s z Y z Z ń W a s R k a W i a S 9 W Y ( - 4 W i z a Y j a. i ę - z O S l k i Z. O W A i a R l i k a Y j ą R Y z ą R - z R a - k S - Z X S j i a s s Z W a W i Z U Z Y W ś YG i. a ( i l W i Z z a R Z W i a Z j f S W k Y j i P P 4 z i 4. 9 S R - a W i Z ń - l a - z i a j ó I T( G. a i l s z s Y A -. i W i s - a - z. a j ą - ó W Z S R - a W i Z W i a i ę Y W i Z., W a - Z l Z X a ć R - a Y - R - l Z X j Z X - z i a j S

16 W i ę Y Z j i W f -. a Y j i x P i - K - S R i a - z K i Z - W i k D z i a j S S R - z Z - a, P ś - Z - W i Z j R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej

OXY24 Budownictwo. OXY24 Budownictwo. Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej OXY24 Budownictwo OXY24 Budownictwo Platforma z oprogramowaniem dla branży budowlanej O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z 7 Z W 7 W 9 R a - 7 W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 7 4 s R ó j k a, k 7

Bardziej szczegółowo

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV

CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV LP. ZDJĘCIE INDEX NAZWA WYMAR 1 XPF_UR004 CENNIK KOMPONENTÓW ORAZ ZESTAWÓW SYSTEMÓW MOCOWAŃ PANELI PV Uchwyt regulowany UR-4 UCHWYTY DACHOWE H=125 L=115 CENA NETTO [PLN] 17,24 zł 2 XPF_UR008 Uchwyt regulowany

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja prac modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół w Ożarowie

Dokumentacja prac modernizacji sieci komputerowej w Zespole Szkół w Ożarowie Wykonawcy: Cieciura Rafał Krawczyk Adam Kulik Natalia Lasota Dawid Maziarz Michał Miękina Kinga Ożóg Marcin Rzepka Michał Skóra Przemysław Sobczyk Piotr Surmański Grzegorz Turski Marcin Opiekun: Marek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Zakres opracow ania. 2. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2.1. Instalacj a centralnego ogrzewania 2.2. K otłow nia gazowa SPIS RYSUNKÓW 1. Pr o j e k t z a g o s p o d a r o w a n i

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. S. Wyszyńskiego obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Klasy II-e

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW. w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. S. Wyszyńskiego obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016. Klasy II-e WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. S. Wyszyńskiego obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 Klasy II-e Klasa IIA y w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka Ponad

Bardziej szczegółowo

maj 2014 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I

maj 2014 Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa St. II stop., sem. I Podstawy teorii optymalizacji Wykład 12 M. H. Ghaemi maj 2014 Podstawy teorii optymalizacji Oceanotechnika, II stop., sem.

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Autor i tytuł podręcznika. Ja- Ty My. podręcznik Karty pracy.,,ja Ty- My podręcznik,,matematyka -Karty pracy

Autor i tytuł podręcznika. Ja- Ty My. podręcznik Karty pracy.,,ja Ty- My podręcznik,,matematyka -Karty pracy PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DLA KLAS 0-III klasa Tytuł Nr 0 Program wychowania przedszkolnego,,rośnij z Didasko I Ja-Ty -My Poznaję świat i wyraŝam siebie II Ja Ty My Poznaję świat i wyraŝam siebie III Ja-

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2008 / ASORTYMENT

KATALOG 2008 / ASORTYMENT AKUMULATORY MOTOCYKLOWE EXIDE KATALOG 2008 / ASORTYMENT GŁÓWNE ZALETY FACTORY SEALED MAINTENANCE FREE CONVENTIONAL Gotowy do instalacji i użycia Fabrycznie szczelnie zamknięty Przystosowany do pracy w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej.

Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej. UKD 655.:778.18 POLIGRAFIA NORMA B RANŻ OWA BN84 Negatywy i diapozytywy poligraficzne 74310/05 Wytyczne stosowania błon graficznych Grup" l, logowa 1693 Negatives and diaposi tives Negalils et diapositils

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 Lista zadań

Analiza matematyczna 2 Lista zadań Analiza maemayczna Lisa zadań Opracowanie: dr Marian Gewer, doc. Zbigniew Skoczylas Lisa. Korzysając z definicji zbadać zbieżność całek niewłaściwych pierwszego rodzaju: d) + ; b) arccg; e) +) ; c) 4+3

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

czyli specyfika realizacji dużych projektów informatycznych Warszawa, 01.06.2006

czyli specyfika realizacji dużych projektów informatycznych Warszawa, 01.06.2006 Wiedza i doświadczenie kluczem do sukcesu, czyli specyfika realizacji dużych projektów informatycznych Warszawa, 01.06.2006 SPIN SA 15 lat na rynku Jedna z największych firm branży IT, notowanych na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

Sobota. Niedziela. Niedziela - 22.02.2015 Prawne podstawy równości płci W / 3. Planowanie. Godziny 08:00-09:30 09:40-11:10

Sobota. Niedziela. Niedziela - 22.02.2015 Prawne podstawy równości płci W / 3. Planowanie. Godziny 08:00-09:30 09:40-11:10 1 2015-02-21 1 Zjazd 21.02. - 22.02.2015-21.02.2015 Prawne podstawy równości płci W / 1 BARAŃSKA Marzena prof. dr hab. Prawne podstawy równości płci W / 2 BARAŃSKA Marzena prof. dr hab. Seminarium dyplomowe

Bardziej szczegółowo

004 - INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA.

004 - INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA. rok wydania liczba egzemplarzy nr inw. stan na 15.04.2014 r. Biblioteka WSInf Bydgoszcz l.p. autor tytuł 004 - INFORMATYKA I TECHNIKA KOMPUTEROWA. 1 Abel P. Programowanie: Assembler IBM PC 2004 3 475-477

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników dla klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 Klasa Przedmiot Autor, podręcznik Wydawnictwo Numer ewidencyjny

Wykaz podręczników dla klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015 Klasa Przedmiot Autor, podręcznik Wydawnictwo Numer ewidencyjny Wykaz podręczników dla klasy I szkoły podstawowej Klasa Przedmiot Autor, podręcznik Numer I zintegrowane mniejszości narodowej język Wykaz podręczników dla klasy II szkoły podstawowej Klasa Przedmiot Autor,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYKAZ ÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne - KLASA III Religia Język polski Język angielski Język niemiecki Język rosyjski Matematyka Świadectwo miłości społecznej, pod red. ks. S.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. metody elementów skończonych

Wprowadzenie. metody elementów skończonych Metody komputerowe Wprowadzeie Podstawy fizycze i matematycze metody elemetów skończoych Literatura O.C.Ziekiewicz: Metoda elemetów skończoych. Arkady, Warszawa 972. Rakowski G., acprzyk Z.: Metoda elemetów

Bardziej szczegółowo

FTP File Transfer Protocol

FTP File Transfer Protocol FTP File Transfer Protocol Protokół pozwalający na transfer plików pomiędzy hostami w sieci TCP/IP. Protokół warstwy aplikacyjnej. Opiera się w warstwie transportowej na sesji TCP zapewnia kontrolę poprawności

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy KLASA 0 SZKOŁA CORAZ BLIŻEJ

Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy KLASA 0 SZKOŁA CORAZ BLIŻEJ KLASA 0 Wychowanie przedszkolne SZKOŁA CORAZ BLIŻEJ Roczne przygotowanie przedszkolne. W skład pakietu wchodzi: Karty pracy części 1 4 Teczka małego artysty Prace dydaktyczne Mój zeszyt NOWA ERA Kamila

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna 2 Lista zadań

Analiza matematyczna 2 Lista zadań Analiza matematyczna Lista zadań Opracowanie: dr Marian Gewert, doc Zbigniew Skoczylas Lista Korzystając z definicji zbadać zbieżność całek niewłaściwych pierwszego rodzaju: + ; (b) + ; (c) sin; (d) arcctg;

Bardziej szczegółowo