Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 E - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X E - 2 E N T R A L A I P P A B X O X Y T Z l

2 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z 7 Z W 7 W R a - 7 W Z - U i z W Z s 4

3 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 7 4 s R ó j k a, k 7 ó - a R 4 s 7 a j a z R a s j i V 4 W z Z s W 0 ( 7 Z 0 ( W 4 l 4 X i i i 0 ( ę 0 i - 4 z i j a W i7 a Z 0 ( W 4 l 4 X i i 2 l 4 S V 2 4. R S 7 i W X P 4 l s 0 Z, R - z s R a - 0 i S U 4 X a 7 Z X 4 V 4 ś i a V 0 z Z W i a z a j 4, 0 i Z l i f i -.. P / a. 0 (. * z 1 s ą k l 1 j.. 1 a ) 1. z j * I T, i z. 1 s i 1 i -. *. Ś i a k a 0 z a 2 l * - 2. ) * i. /, ) ) s * j 1 s. i 1 * 0 (.. 1. P i M a z S - k i Z i 0 z P - Z z Z s Z a - z ą V S

4 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O R i s S s j S X i I W 7 Z l i X Z W 7 W a - 0 Z Z W 7 - a l a I P P A B X

5 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 I W 7 Z l i X Z W 7 W az - 0 Z W 7 - a l a I P P A B X O X Y 2 O M B Z z R j a 7 W Z R 4 j ą 0 z Z W i a i z a a a W s 4 a W Z f S W k 0 j Z W z Z s W Z j 7 Z l Z f 4 W i i, U Z z z U ę V W 0 ( i W Z s 7 0 j i E - 0 Z W 7 - a l a V z i a j a W a z a s a V a 0 ( S s j S z XZ i - 4 i W Z s 7 9 Y j i i W f - a s 7 - S k 7 S.-I ęw 7 Z X - S j Z s z s 7 k i Z 7 Z l Z f 4 W j Z V W ą s i Z7 ć Z l Z f 4 W i 0 z W ą V, a j ą 0 W a 7 0 (. i a s 7 4 ą - Z V S k 0 j ę k 4 s z 7 ó R 4 j ą 0 z Z ń. D 4 V a 7 k 4 4 V z i ę k i z a a a W s 4 a W. S s j S X 4. 7 Z l Z k 4. S W i k a 0 j W. : R j a W a l Z R s z ą 4 - X a W i z a 0 j ę R - a 0 j Z s 7 V 4 s 7 ę R W a 4 V - ę k i, U Z z s k 4. R l i k 4 a W 0 ( f 4 -. a l W 4 ś 0 i i 0 z a s S R z Z U W Z X 4 W a V - 4, Z W i Z. U s j S X a 4 R a - 7 a W a s s 7 Z. a 0 ( B - 4 a V s 4 f 7 ś i a 7 4 Z X 4 l i V Z - a - 4 z i ą z a ń 7 Z l Z k 4. S W i k a 0 j W 0 (

6 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 F S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i Z 4 U a 0 z, j a k i Z l Z 4 f Z - S j - Z 0 Z ZW 7 - a l a I P P A B X

7 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 Z a s a V a V z i a j a W i a 2 Z W 7 - a l a f i -. T Z l Z f 4 W a W a l 4 X 4 A R l i k a 0 j a O X Y T 4 W Z P 2 F A X O V V z i a j f i -. O X Y T E L 2 Z W 7 - a l a T Z l Z f 4 W i 0 z W a I P P A B X Z Z W ę 7 - z W Z s i Z 0 i 7 Z l Z f 4 W i 0 z W Z I W 7 Z - W Z 7 P D A T Z l Z f 4 W G S M A R l i k a 0 j a O X Y T 4 W Z M 4 U i l Z W i F i, G S M, f G fi 4 G, LT E

8 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 F S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i. i W. I W 7 Z l i X Z W 7 W Z - 4 z V z i Z l a W i Z - 4 z. ó R - z 0 ( 4 V z ą 0 0 ( W a W S. Z - 7 Z l Z f 4 W i 0 z W X - S R R 4. i ę V z j Z j S, 7 k 4 W i k ó. M 4, l i Z 4 R 0 j Z : R 4 j ą 0 z Z W i Z z a s z Z z R i Z - s z. 4 l W. S, 7 k 4 W i k i Z. X - S R i Z, j ą 0 z Z W i Z - 4 z R 4 0 z W a s i ę 4 V k 4 l Z j W Z X 4 S, 7 k 4 W i k a W a l i ś 0 i Z R 4 7., k 7 ó - 4 s 7 a 7 W i 4 4 V Z U - a j - 4 z. 4 k i Z - 4 a W Z s ą V 4 7 Z X 4 S, 7 k 4 W i k a X - S R i Z, k 7 ó - W a j V j S, Z j W i Z 4 V U i R Z 4 -j a ą j 0 z Z W i a R 4 j ą 0 z Z W i a k i Z - 4 a W Z s ą V 4 4 l W 0 ( S, 7 k 4 W i k ó X - S R i Z Z V j S X 4 k - Z ś l 4 W 0 ( R - z Z z a V. i W i s 7 - a a - Z X S j ( W R. R Z W ( V l a k a, V Z X 4 W - S P R 4 j ą 0 z Z W i a R - z 0 ( 4 V z ą 0 Z k i Z - 4 a W Z s ą - ó W 4 0 z Z ś W i Z V 4 s z s 7 k i 0 ( 0 z j 4 W k ó X - S R. Z a j ę 7 Z W 4 l W Z Z a j ę 7 Z

9 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 F S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i. i W. P - z R i s a W i Z V 4 4 l W 0 ( S - z ą V z Z ń ( W R. 7 Z l Z f 4 W s i Z 0 i s 7 a 0 j 4 W a - W Z j, 7 Z l Z f 4 W k 4. ó - k 4, 7 Z l Z f 4 W I P P V 4 j Z V W Z X 4 W S. Z - S 0 Z W 7 - a l i I P P A B X. D z i ę k i 7 Z. S :. 4, l i Z j Z s 7 4 V U i Z - a W i - Z 4 z. 4 R - z 0 ( 4 V z ą 0 Z j W a k a, V. z 7 0 ( S - z ą V z Z ń R - z R a V k S R 4 j ą 0 z Z ń 0 ( 4 V z ą 0 0 ( z V 4 4 l W Z X 4 z 7 0 ( S - z ą V z Z ń, - 4 z. ó 0 a i V z i W S. Z - z U i 4-0 z. 4, l i 4 ś ć R - z Z 0 ( 7 a W i a a k 7 W Z X 4 R 4 j ą 0 z Z W i a R 4. i ę V z R 4 j ą 0 z 4 W. i 7 Z -. i W a l a. i

10 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 F S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i. i W. F a k s 4 a W Z V 4 k S. Z W 7 0 Z W 7 - a l a I P P A B X s j a W a s k - z W k ę R 4 0 z 7 4 ą 4 V U i 4-0 R 4 s 7 a 0 i z a j ą 0 z W i k a R l i k S X - a f i 0 z W Z X 4. 4, l i j Z s 7 V - S k, R - z Z s j a W i Z 0 z 7 Z l Z f a k s 4 a W i Z V a l Z j.

11 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k Y j 4 W a l W 4 ś Y i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 F S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i. i W. Z a - z ą V z a W i Z R 4 j ą 0 z Z W i a. i, - 4 z s z Z - z 4 W Z i W f 4 -. a 0 j Z V 4 s 7 ę R W Z z R S l R i 7 S k 4. R S 7 Z - a I W 7 Z X - a 0 j a k 4 W 7 a k 7 ó z M S O S 7 l 4 4 k P 4 0 z 7 a a S V i 4 fi v i VZ 4 K 4 W f i X S - a 0 j a V 4 s 7 ę R W 4 ś 0 i j a s W Z X 4 W S. Z - S, R 4 R - z Z z 4 V - z S 0 a W i Z ( 0 z a - W a l i s 7R a -P z, j. 4 a W i Z ( U i a j a l i s 7 a P, R - z Z k i Z - 4 a - W4 i z Z. ó R - z 0 ( 4 V z ą 0 0 ( z k 4 W k - Z 7 W 0 ( W S. Z - ó W i - 7 S a l W W S. Z -, V 4 k 7 ó - Z X 4 R - z R i s a ć. 4, W a V 4 4 l W Z W S. Z - 7 Z l Z f 4 W i 0 z W Z ( k 4. ó - k 4 Z, s 7 a 0 j 4 W a - W Z, Z W ą 7 - z i W a z Z W ą 7 - Iz P P A B X P Z a V z 4 W i Z W i Z W a 7 Z W W S. Z - R 4 4 V S j Z R 4 l a 0 z Z W i Z z Z s z s 7 k i. i S, 7 k 4 W i k a. i X - S R i Z

12 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4a ś -0ii a W 7 9 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 W a - i a W 7 S s j S X i i k 4 - z s 7 a W i a Z W a j V - 4 z i ą z a W i Z 4 V R 4 i Z V W i Z V l a T 4 j Z j f i -.

13 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 9 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 W a - i a W 7 S s j S X i P Z j W a Z l a s 7 0 z W 4 ś ć s a. 4 V z i Z l W Z j k 4 W f i X S - a 0 jsi s j S X i z R 4 W a V i 4 V 4 s 7 ę R W 0 ( s k j a V 4 0 ( f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0i. I P P A B X M I N I B S s i W Z s s V l a W z Z s W 0 ( R - z Z V s i ę U i 4-0 ó i f i -. s 7 a i a j ą 0 0 ( W a s R - a W ą k 4. S W i k a 0 j ę R - z Z k i Z - 4 a W i a k 4 W f Z - Z W 0 j Z R 4 0 z 7 a i V Z 4 R l a W R 4 j ą 0 z Z ń I P P A B X S. a l l B S s i W Z s s V l a R 4 V. i 4 7 ó z k i l k 4. a R l a 0 ó k a. i, k 7 ó -. z a l Z, W a R - 4 s 7 Z j i W 7 Z X - a 0 j i. i W. 7 - a W s f Z - R 4 j ą 0 z Z ń a S 7 4. a 7 0 z W Z 4 j a W i Z R 4 z a j ę 7 4 ś 0 i - 4 z. 4 a i Z l 4 s 7-4 W W a I P P A B X R 4 - a 7 Z V l a R - z Z V s i ę U i 4 - s 7-4 z R - 4 s z 4 W 0 (, k 4 - z s 7 S j ą 0 0 (. 4, l i 4 ś 0 i 7 Z l Z f 4 W i ij a k 4 V - 4 X ę V 4 7 a - 0 i a V 4 K l i Z W 7 a k 4 W f Z - Z W 0 j Z U j s k a i 0 z W Z z Z W i Z i z a - z ą V z a W i Z X - S R a. i i W f 4 -. a 0 j a R - z R 4 j ą 0 z Z W i S 4 0 z Z k S j ą 0. i i W W Z

14 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 9 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 W a - i a W 7 k 4 - z s 7 a W i a I P P A B X S s j S X a s i Z Y i Y 9 f - 4 Z j E - 0 Z W 7 - a l k a k 4 - z s 7 a W a j a k 4 S s j S X a, R 4 V j ą 0 z 4 W a R j W W i Z V 4 R 4 s i a V a W Z j s i Z 0 i 0 f - 4. Z j W a 7 0 (. i a s 7 4 Z S - S 0 ( 4. i Z W i Z 0 Z W 7 - a l i f i -. i Z U Z z i W Z s 7 0 j i, U Z z R Z s S i W s 7 a l a 0 j i z a 0 ( 4 a W i Z V ( 0 z a s 4 0 ( W Z X 4 0 j 4 a W 0 ( s 7 a Z k 4 U Z 0 W Z X 4 4 R Z - a a I P P A B X z O X Y T E L E - 0 Z W 7 - a l k a j a k 4-4 z s z Z - z Z W i Z. 4, l i 4 ś 0 i O X Y T E L z a a a W s 4 a W Z j 7 Z l Z f 4 W i i z R 4-7 f 4 l i 4 O X Y 2 O M I P P A B X S s j S X a s i Z Y i a W a l 4 X 4 Z j fi a W a l 4 X Y 9 f - 4 Z j E - 2 Z W 7 - a l k a k 4 - z s 7 a W a j a k 4 S s j S X a, R 4 V j ą 0 z 4 W a R j W W i Z V 4 R 4 s i a V a W Z j s i Z 0 i a W a l 4 X 4 Z j 0 z a W a l 4 X f - 4 Z j S W i k a l W a. Z 7 4 V a i W 7 Z X - a 0 j i s i Z 0 i R l a 0 ó Z k z - 4 z. a i 7 ą i W f - a s 7 - S k 7 S - ą j Z V W ą s i Z ć 7 Z l Z f 4 W i 0 z W ą U Z z i W Z s 7 0 j i, U Z z R Z s S i W s 7 a l a 0 j i z a 0 ( 4 a W i Z V ( 0 z a s 4 0 ( W Z X 4 0 j 4 a W 0 ( s 7 a Z k 4 U Z 0 W Z X 4 4 R Z - a a R Z j W a i W 7 Z X - a 0 j a a 7 - a k 0 j W Z 0 Z W R 4 j ą 0 z Z ń

15 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 9 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 P - a k 7 0 z W Z R - z k j a V k 4 - z s 7 a W i a T R V z i a j a l W 4 ś 0 i : R - z Z V s i ę U i 4 - s 7 4 V - 4, Z W i 4 4 -s Z - i s S j ą 0 Z S 7 a W z a 7 - S V W i Z W i a : s ó U L 4 k a l i z a 0 j a : 0 Z W 7 - a l a a U i S - a 7 Z - Z W 4 Z T R R - a 0 : 0 z ę s 7 Z j a z V V 4 k l i Z W 7 a E f Z k 7 N a 7 0 (. i a s 7 4 a i W 7 Z X - a 0 j a s z s 7 k i 0 ( s 7 a W 4 i s k f i -. i Z, U Z z R j a 7 W Z R 4 j ą 0 z Z W i a W i Z z a l Z, W i Z 4 V l 4 k a l i z a 0 j i O U W i, k a 0 Z W R 4 j ą 0 z Z ń 0 ( 4 V z ą 0 0 ( W a s z s 7 k i Z W S. Z - ( s 7 a 0 j 4 W a - W Z, k 4. ó - k 4 Z, z a X - a W i 0 z W Z, i 7 V. P L Z R s z a 4 - X a W i z a 0 j a R - a 0 z a a a W s 4 a W Z f S W k 0 j Z V 4 s 7 ę R W Z 4 V - ę k i U Z z i W Z s 7 0 j i, W R. a S 7 4. a 7 z a 0 j a 4 U s j S X i K l i Z W 7 a z S, 0 i Z. I V R S Z - i s a W 0 i R - a 0 S j ą 0 7 Z - Z W i Z l S U 4 s 4 U R - a 0 S j ą 0 Z z V 4. S,. a j ą 0 a j 0 z a s V 4 s 7 ę R V 4 s 4 j Z X 4 W S. Z - S W R. z R S l R i 7 S k 4. R S 7 Z - a i s ą R 4 V W i. V 4 s 7 ę R W i

16 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 K 4 - z ś 0 i Z s k S j Z s z Z l a s 7 9 Y z W 4 ś ć i 4 s z Y z ę - W 4 ś ć

17 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z 9 ś Y i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 K 4 - z ś 0 i V l a K l i Z W 7 a k 4 ń 0 4 Z X 4 E l a s 7 9 Y z W 4 ś ć Z Z - 0 Z W 7 - a l ą I P P A B X s a. U i Z - a s z 0 z Z X 4 R z Z U S j Z s z z R 4 W a V i 4 V 4 s 7 ę R W 0 ( f S W k 0 j i P Z j W a. 4 U i l W 4 ś ć - W S. Z - s 7 a 0 j 4 W a - W V 4 s 7 ę R W W a k 4. ó - 0 Z, k 4. R S 7 Z - z Z i 7 Z l Z f 4 W i Z. M 4, l i 4 ś ć 4 U s j S X i i Z l S l 4 k a l i z a 0 j i, f i 7- a. k, Z z a X - a W i 0 ą. S a. 4 V z i Z l W a k 4 W f i X S - a 0 j a a - i a W 7 ó S s j S X i z a l Z, W 4 ś 0 i 4 V R z Z U. P Z j W a s k a l 4 a l W 4 ś ć. 4, l i 4 ś ć - 4 z U S V 4 4 k 4 l Z j W Z. 4 V S j. i a - ę z - 4 s 7 S R z Z U f i -. i Z. M 4, l i 4 ś ć R 4 V j ą 0 z Z W i a V 4 R 4 s i a V a W Z j s i Z 00 i f - 4 Z j, a W a l 4 X 4 Z j l S U a W a l 4 X f - 4 Z j. O s z Y z ę - W 4 ś ć B Z z R j a 7 W Z s z s 7 k i Z - 4 z. 4 Z W ą 7 - z 4 - X a W i z a 0 j i W i Z z a l Z, W i Z 4 V l 4 k a l i z a 0 j i, - ó W i Z, z a X - a W i 0 ą. O U W i, k a 0 Z W R 4 j ą 0 z Z ń 0 ( 4 V z ą 0 0 ( W a s z s 7 k i Z W S. Z - s 7 a 0 j 4 W a - W Z, k 4. ó - k 4 Z, z a X - a W i 0 z W Z. P 4 j ą 0 z Z W i a k - a j 4 Z j S, 4 s V X - 4 s z z a. i W S 7 ę, a - 4 z. 4 z a X - a W i 0 z W Z j S, 4 V 7 X - 4 s z z a. i W S 7 ę. Z Z - 4 i W Z s 7 0 j i i k 4 s z 7 ó i W s 7 a l a 0 j i. U s j S X a Z - 0 Z W 7 - a l i - 4 z l i 0 z a W a j Z s 7 j a k 4 k 4 s z 7 4 R Z - a 0, j a W W i Z i W Z s 7 0 j W.

18 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z P 4 - ó W a W i Z 4 f Z - 7 O X Y 2 O M W a 7 l Z k 4 W k S - Z W 0 j i

19 4 W a s 4 R i s S s j S X i f S W k 0 j 4 W a l W 4 ś 0 i a - i a W 7 k 4 - z ś 0 i R 4 - ó W a W i Z 4 f Z D l a 0 z Z X 4 j Z s 7 Z ś. l Z R s i = T - a V 0 j W Z s R - z ę 7 4 Z 0 Z W 7 - a l Z 7 Z l Z f 4 W i 0 z W Z P - z Z a X i k 4 W k S - Z W 0 j i X O s 4 j 4 W Y, z W a W. 4 V Z l S s j S X i 2 z W W i k R s 0 ( 4 l 4 X i 0 z W, s R - z ę 7 s 7 4 i f i -. i Z D 4 s 7 a 0 a. i s ą - Z W 4. 4 a W Z f i -. 7 Z l Z k 4. S W i k a 0 j W Z N a s z a 4 V R 4 i Z V E l a s 7 0 z W 4 ś ć S s j S X i v s. i W Z s 7 0 j Z z - a 0 a j ą 0 s i ę l a 7 a. i s R - z ę 7 Z V Z 0 V 4 a W i Z l Z R s z a 0 Z W a R - z Z k j a V a j ą 0 a s i ę W a W a 7 0 (. i a s 7 4 Z 4 s z 0 z ę V W 4 ś 0 i R 4 z l i 0 z a W i Z j a k 4 k 4 s z 7 4 R Z - a 0 j a W W i Z i W Z s 7 0 j W V 4 U - a i a V 4. 4 ś ć V l a k a, V Z X 4 k s i ę X 4 Z X 4! 2 Z W 7 - a l Z I P 4 f Z - 4 a W Z R - z Z z k 4 W k S - Z W 0 j ę R Z W 4. a W a - W k S Z W a W a. a - k a B Z z k 4 W k S - Z W 0 j W a Z l a s 7 0 z W 4 ś ć Z - 0 Z W 7 - a l k i O X Y T E L,. 4, l i 4 ś ć s a. 4 V z i Z l W Z j k 4 W f i X S - a 0 j i 4 - a z j Z j z. i a W V 4 4 l W.. 4. Z W 0 i Z O R a - 0 i Z W a s i l W i k B S - 4 a V s 4 f 7 W a j, s z a j a k 4 ś ć 7 Z l Z k 4. S W i k a 0 j i I P I W 7 Z X - a 0 j a z O X Y R 4 j ą 0 z Z ń T E L k 4 W k S - Z W 0 j W Z 0 Z W l S U k 4 - z s 7 a W i Z s a. Z j S s j S X i U Z z R z Z U z. i a W 4 R Z - a a, z k 4 - z s 7 a W i Z. W Z X 4 0 j 4 a W 0 ( s 7 a Z k

20 W i ę 0 Z j i W f 4 -. a 0 j i = P i K - S R i a - z K i Z - 4 W i k D z i a j S S R - z Z V a, P 4 ś - Z V W i Z j R i k - S R i a - z 4 x 9 Y 4.. R l 7 Z l. i 3 7 a s

T Z l Z f 4 W i a T Z l Z f 4 W i a O X Y 2 O M O W a s O X Y 2 O M k 4. R Z Z W W 9 R a - W Z - U i z W Z s 4 9 O X Y 2 O M O X Y 2 O M 4 s R ó j k a, k ó - a R 4 s a j a z R a s j i V 4 W 4 4 Y z Z s

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą ż ń ż ń ż ń Ż Ż Ś ń Ż ń ć Ł Ą ń Ż Ś ń ć ń ć ń Ż ć ć ń ń ń ż ć ń ŁĄ ż ć ć ć ć ń Ż Ź ć ć ć ń ż ŁĄ Ł ż Ł Ąż ń ć ż ŚĆ ż Ł ń Ć Ś Ę ń ń ż ź Ż ń ć Ę ń ć ż ć ć ń ń Ć ć ż Ż ć ć ć ćż Ż ć Ż Ę Ż Ż Ść Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ą ż ś ć ż ń ś ą Ę ś ą ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń ść ńźóń ń Ć Ć Ż Ś ńó ż ć ą ś ą ś ś ńą Ą Ś ą ż ś ś ż ż Ą ż ą ś ć ż ń ś ń ś Ę ą ą Ę ż ą ś ż ś ą ą ż ą ś Ę Ń ś ą ą ń ć ż ą ź ś ź ż ń ń Ó ń Ż

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ż Ą Ś ĄŻ ź Ś Ś ż Ł Ś Ą Ą Ś ż ż Ł Ż ż ż Ą Ś Ś ż Ś Ż ż ż Ż Ó ż Ś ż Ż ż Ś ż Ż ź Ż Ż Ł Ą Ł ż Ż Ś Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ż ż Ó Ż ż Ś Ó Ą ź Ć Ż Ą ź Ś ż Ć ż Ł Ż Ż ż ż Ś ź Ó ż Ż Ć Ż Ó ż ż Ą Ś ż ż Ó Ł Ś ż ż ż ż Ż ż Ś ź

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Ń Ż ż ć ś ą ą ż ą ą ś ś ą ą Ą Ą ą Ż ą ą ź ć ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ ą Ą Ą Ł ą ą ą ąą ż ć ą Ń Ś Ą ą ż ą ż ć ąż ą ś Ż Ł ż ż ś ś ż ś ż ą ą ż ż ś Ó ś ż ą ą ą ż ś ś Ą Ą ą Ł ą ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ś ż ś ś ż

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ą Ą Ń Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł Ś Ł ż Ł ŚĆ Ł Ś Ą ć ż ż Ą Ś Ś Ł Ś ż Ł Ź Ś Ś Ś Ź Ś ż ż ż Ł ż ż ż Ł Ś Ś ż Ś Ś ć ż ć Ą ć Ł ć ż ć ć ć ż Ś Ł Ś Ł Ą ż ć Ą ż Ś ć Ś ż ż ż Ś Ł ż Ą Ą ż ż ż ż Ą ż ż Ś Ś ż ż ż Ś ć ż Ł ż ż

Bardziej szczegółowo

O X Y D E M O N 8 Y z Z s W Z - z 8 i ą z a W i Z - l a R - - S Y Z W ó 8 R - X - a. 8 a W i a 4 W a s R i s S s j S X i f S W k Y j W a l W ś Y i k - z 9 ś Y i. Y W Z s - W 9 O W a s O X Y 2 O M k. R

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja pr tów stalowych

Weryfikacja pr tów stalowych Weryfikacja pr tów stalowych PR T: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZ DNA: x = 0.00 L = 0.00 m Decyduj cy przypadek obci enia: 508 SSSW-L8 308*1.00+7*1.30 PARAMETRY PRZEKROJU: slupgłboczny1 h=80.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ĄŻ ŚĆ Ż Ś Ą Ą ć Ś ź ć Ż Ż Ż ż Ó ż Ł Ś Ą ć Ż Ą Ś Ł Ś Ą Ł Ą ź ć ż Ś Ł Ś Ż Ą Ś ć Ą ć Ł Ą Ó Ł ć ć ż ż ć ć ż Ą Ż Ł Ś Ś Ą Ż ż ż Ż Ś Ś ć Ż ż ż ż Ż ż Ś Ż ź ż ć Ó ć Ż ż ż ż ź Ą ż ć ż ż ź ż ż Ą Ł Ś Ż ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ż ń ń ń Ź Ź Ż Ź Ą Ó ŚĆ Ż Ż Ó Ą Ą Ż Ż ĄŻ ĄŻ ŚĆ Ć ŚĆ Ż Ź Ó Ź Ś ń ń ń ń ń Ą Ż Ż Ż ń Ż Ż Ś ź ń Ą Ż Ż Ś Ó Ś Ś Ż Ó ń Ć Ż Ó Ź Ó Ó Ą Ź ź Ó Ó Ó ń Ń Ź Ó Ó Ó Ą Ś Ź Ó Ź ń Ą Ż ń Ó Ó Ś Ś ź Ą ń ź ń Ó Ż Ż Ś ń Ą Ś ź

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć ć ź

Ą ć ć ć ć ć ź Ą ź ź ź ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ź Ż Ą ć ź Ź Ż ź Ą Ą ć ź ź ź ź Ż Ń Ź Ś ź ź Ź Ź Ź Ą ć Ź Ż ć Ś ź Ą Ń Ś ć Ć Ś ć Ż ź Ż Ą Ż Ą ć ź Ź ź ź ź Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ź Ś ź ć ć Ż Ź ć Ż Ś Ś ć ć ć Ś Ż ć ć Ś Ą ć ć Ą Ś

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków (Wytyczne po aktualizacji 2011) przykłady (ze szkolenia IZ POIiŚ)

Kwalifikowalność wydatków (Wytyczne po aktualizacji 2011) przykłady (ze szkolenia IZ POIiŚ) INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Szkolenie dla beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ, działanie 1.1 w zakresie wdrażania i realizacji projektów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Obiekt nr 56-1- studzienka elbetowa. Obiekt nr 56-2- studzienka elbetowa. 1. Opis obiektu Studzienka elbetowa o rednicy 45 cm; gł. ok.

Obiekt nr 56-1- studzienka elbetowa. Obiekt nr 56-2- studzienka elbetowa. 1. Opis obiektu Studzienka elbetowa o rednicy 45 cm; gł. ok. 131 Obiekt nr 56-1- studzienka elbetowa Studzienka elbetowa o rednicy 45 cm; gł. ok. 1,5 m Do wypełnienia studzienki do poziomu terenu nale y u y ok. 0,3 m 3 gruntu Obiekt nr 56-2- studzienka elbetowa

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich

Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Aleksandra Przyłuska Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich 1 Ministerstwo Środowiska Plan prezentacji Budżet i płatności dla beneficjentów Certyfikacja wydatków do Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

!!" % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO.

!! % & $ ( # # ( ( # ( ( TalentowiSKO talenty dodajemy, mnoīymy, potċgujemy. e-mail: TalentowiSKO@bankbps.pl tel. +48 22 53 95 231 TalentowiSKO. !!" #$ % &!! "! # $ %! "! # # # % & '( ( '( ) $ "! $ $ "! #'$ ( * ( $ # +, - ( ( ( (( (# $ (#. (. $ ( ' ( $ ( '. ' ( / ( # ( ( ( $(## ( 0 $ '( $ $ $ $ (# ( ( (# * ' / ( $ #)$ & " 0 ) ( (... (. % *. / (.()

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice B F E A B F. C ma x. ma x

Rozdzielnice B F E A B F. C ma x. ma x B F E B F A C ma x E A ma x Zastosowanie Nowe rozdzielnice typu ROS posiadają wiele wersji różnych konfiguracji W rozdzielnicach zainstalowane mogą być wyłączniki nadprądowe jedno i trójfazowe, wyłącznik

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

KOD POCZTOWY. Lp. IMIĘ NAZWISKO POWIAT MIEJSCOWOŚĆ 10. 11. 12.

KOD POCZTOWY. Lp. IMIĘ NAZWISKO POWIAT MIEJSCOWOŚĆ 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) podpisując się na niniejszej 12. ** Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) informuję,

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY opracowanie: nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji usług VoLTE / VoWiFi

Instrukcja aktywacji usług VoLTE / VoWiFi Instrukcja aktywacji usług VoLTE / VoWiFi Spis treści Na przykładzie telefonu iphone 6s... 2 Podstawowe wymagania iphone... 2 Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu iphone 6s... 2 Ręczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK ZAKŁADU Od 01.06.2015 r.

CENNIK ZAKŁADU Od 01.06.2015 r. BE BETON Sp. z o.o. ul. Pocztowa 24 66-010 Nowogród Bobrzański Tel. 68 327-65-60; 68 321-63-77; fax: 68 327-63-71 www.bebeton.home.pl CENNIK ZAKŁADU Od 01.06.2015 r. RURY BETONOWE ZE STOPKĄ dł. = 1,0 mb

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice. B F E A B F. C ma x. ma x

Rozdzielnice.  B F E A B F. C ma x. ma x ...... Rozdzielnice B F................... E B F A.. C ma x E A ma x www.spamel.com.pl Rozdzielnice Zastosowanie Nowe rozdzielnice typu ROS posiadają wiele wersji różnych konfiguracji. W rozdzielnicach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE GRUPA HYDROTOR Najwyższej jakości powłoka - odporność korozyjna wg PN:EN ISO 9227 NSS: pojedynczy chrom - grubość 25 μm - 120h w teście w komorze solnej podwójny chrom - grubość

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga

Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Algebra i jej zastosowania konspekt wyk ladu, czȩść druga Anna Romanowska January 29, 2016 4 Kraty i algebry Boole a 41 Kraty zupe lne Definicja 411 Zbiór uporza dkowany (P, ) nazywamy krata zupe lna,

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki Spis treści strona główna 1 Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 2 Geometria analityczna w R 2 Liczby zespolone 4 4 Wielomiany

Bardziej szczegółowo

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami

Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Algebra z geometrią analityczną zadania z odpowiedziami Maciej Burnecki opracowanie Spis treści I Wyrażenia algebraiczne, indukcja matematyczna 2 II Geometria analityczna w R 2 4 III Liczby zespolone 5

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

Zawory i si³owniki F-10-6. Zestawienie 27-09-2004

Zawory i si³owniki F-10-6. Zestawienie 27-09-2004 Zawory i si³owniki Zestawienie F-10-6 27-09-2004 V241 V311 V211 V341 V232 Karta katalogowa Zawory dwudrogowe grzybowe V241 DN 15 DN 50, Br¹z F-20-50 V211T DN 15 DN 50, eliwo sferoid. F-20-55 V212T DN 25

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Ekstrema funkcji wielu zmiennych, twierdzenia o funkcji odwrotnej i funkcji uwikªanej

Zadania z analizy matematycznej - sem. II Ekstrema funkcji wielu zmiennych, twierdzenia o funkcji odwrotnej i funkcji uwikªanej Zadania z analizy matematycznej - sem. II Ekstrema funkcji wielu zmiennych, twierdzenia o funkcji odwrotnej i funkcji uwikªanej Denicja 1. Niech X = R n b dzie przestrzeni unormowan oraz d(x, y) = x y.

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

O X Y T Z l O X Y a 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X T Z -. i W a - z i R 4 Y z 7 a S. A. O X Y H 4 s 7 P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4 i a iw 8 Z s 7 Y j Z R - 4 - S

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI 1.1 Przedmiot i lokalizacja inwestycji Na terenie istniejącego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Strzeleckiej 24/16 oraz istniejącego toru łyżwiarskiego planowana

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo