Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 5"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 5 BPMN,BPEL, WS-CDL dr inż. Tomasz Walkowiak

2 Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty aplikacyjne przeznaczonym do wykorzystania przez inne aplikacje, zwane aplikacjami klienckimi hermetyzowane, luźno skojarzone kontraktowane funkcje, oferowane poprzez standardowe protokoły. Hermetyzowane : implementacja nigdy nie jest widoczna z zewnątrz. Luźno skojarzone : modyfikowanie danej implementacji nie generuje problemu propagacji zmiany. Kontraktowane opisy działania funkcji oraz specyfikacja ich interfejsów jest publicznie dostępna Business Process Software Services A B C D

3 Przykład Wyszukiwanie najtańszej książki 3

4 Standardy Web Services dla SOA Discovery, Negotiation, Agreement Component Orchestration Protocols State Model Reliable Messaging Composite Interface + Bindings XML Security Transport Atomic Transactions Policy Non-XML Components Quality of Service Description Messaging Transport 4

5 Standardy Web Services dla SOA Discovery, Negotiation, Agreement UDDI, WS-Addr, Metadata Exch., Component Orchestration WS-BPEL Protocols SCA State Model Reliable WS-RM Messaging Composite Atomic Interface + Bindings WSDL* XML WS-C WS-N* Security WS-Security* Transport Transactions Policy WS-Policy* Non-XML HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, WS-RF WS-AT WS-BA SOAP, WS-Addr* JMS, RMI/IIOP,... Components Quality of Service Description Messaging Transport 5

6 Standardy Web Services dla SOA Discovery, Negotiation, Agreement UDDI, WS-Addr, Metadata Exch., Component Orchestration WS-BPEL Protocols SCA State Model Reliable WS-RM Messaging Composite Atomic Interface + Bindings WSDL* XML WS-C WS-N* Security WS-Security* Transport Transactions Policy WS-Policy* Non-XML HTTP, TCP/IP, SMTP, FTP, WS-RF WS-AT WS-BA SOAP, WS-Addr* JMS, RMI/IIOP,... Components Quality of Service Description Messaging Transport 6

7 Business Process Modelling Notation (BPMN) informacje wstępne Business Process Modelling Notation (BPMN) - notacja zarządzania procesami biznesowymi graficzny język wizualizacji, specyfikowania, tworzenia i dokumentowania procesów biznesowych. Stworzony przez Business Process Management Initiative (BPMI, strategiczna fuzja z Object Management Group (OMG) Slajdy o BPMN (do 26) opracowane przez projekt: 7

8 Cele BPMN Wymiana procesów biznesowych na poziomie ludzi zamiast poziomu technicznego Notacja rozumiana przez wszystkie strony. Wspieranie prostych i złożonych procesów. Wspieranie prostej wymiany komunikacji między użytkownikami Diagramy procesów biznesowych modele procesów jako środek interakcji i komunikacji między projektantami, użytkownikami i osobami zarządzającymi procesami. Stworzenie mostu między notacją pojęciową i techniczną (wsparcie przekształcania pomysłu na kod) Formalne mapowanie pojęć na wykonalne języki Np. na BPEL (Business Process Execution Language), BPEL4WS (BPEL for Web Services), itp. Standardowa notacja i wizualizacja Język modelowania procesów jest zoptymalizowany na rzecz tworzenia wykonalnego kodu. Ze strony: 8

9 Podstawowe pojęcia BPMN Proces zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie na siebie oddziałujących działań, które przekształcają elementy wejściowe na wyjściowe. Proces biznesowy zaplanowany proces nastawiony na uzyskiwanie określonych rezultatów. Mapa procesów biznesowych - obraz przedstawiający wszystkie czynności i procesy realizowane wewnątrz organizacji w celu wytworzenia produktu końcowego. Trzy podstawowe rodzaje procesów: Procesy zarządzania Procesy operacyjne Procesy pomocnicze Ze strony: 9

10 Obszary zastosowania BPMN (1) Koncentruje się na sekwencji procesu z trzema rodzajami podprocesów: Wewnętrzne (prywatne) procesy biznesowe Procesy wykonywane wewnątrz jednostki organizacyjnej W ogólnych przepływach pracy procesów BPM Przykład: Ze strony: 10

11 Obszary zastosowania BPMN (2) Koncentruje się na sekwencji procesu z trzema rodzajami podprocesów: Abstrakcyjne (publiczne) procesy Ilustrują interakcję między wewnętrznymi procesami a zewnętrznymi partnerami biznesowymi wskazując sekwencję interakcji / wiadomości wewnętrznego procesu z zewnętrznymi użytkownikami Przedstawiane są tylko czynności obejmujące zewnętrzną komunikację wskazując przepływ sterowania Mapowanie pojedynczego abstrakcyjnego procesu na unikalny abstrakcyjny proces w BPEL4WS Zbiory w obszarach wspólnych abstrakcyjne procesy mogą być modelowane indywidualnie lub wewnątrz bardziej złożonych diagramów BPMN Ze strony: 11

12 Obszary zastosowania BPMN (3) Koncentruje się na sekwencji procesu z trzema rodzajami podprocesów: Abstrakcyjne (publiczne) procesy Przykład: Ze strony: 12

13 Obszary zastosowania BPMN (4) Koncentruje się na sekwencji procesu z trzema rodzajami podprocesów: Procesy współpracy (globalne) Ilustrują interakcję między dwoma lub więcej partnerami biznesowymi Sekwencja czynności pokazująca wymianę wiadomości między jednostkami» Punkty styku aktorów» Rzeczywiste (wykonywalne) procesy zazwyczaj mają więcej czynności i szczegółów niż abstrakcyjne procesy współpracy Dwa lub więcej abstrakcyjnych procesów komunikujących się wzajemnie Możliwe jest mapowanie indywidualnego procesu współpracy na różne języki współpracy ebxml BPSS, RosettaNet, ipt Ze strony: 13

14 Obszary zastosowania BPMN (5) Koncentruje się na sekwencji procesu z trzema rodzajami podprocesów: Procesy współpracy (globalne) Przykład: Ze strony: 14

15 Elementy graficznej notacji: zdarzenia, aktywności Zdarzenie Pojawia się w trakcie przebiegu procesu. Ma wpływ na jego przebieg. Zazwyczaj wyzwala lub jest efektem jakiegoś działania. Aktywność (czynność) Reprezentuje pracę wykonywaną wewnątrz procesu biznesowego. Elementarne (atomowe) i złożone (nieatomowe). Rodzaje aktywności: proces, podproces, zadanie. Proces nie ma symbolu bo jest zbiorem obiektów graficznych. Rodzaje zdarzeń zdarzenie początkowe (startowe) zdarzenie przejściowe (pośrednie) zdarzenie końcowe Rodzaje aktywności Zadanie Ze strony: 15

16 Elementy graficznej notacji: procesy i podprocesy Podproces Nazwa Nazwa Podproces w widoku szczegółowym Jest aktywnością, która zawiera inne aktywności (procesy). Jasno określone granice. Ze strony: 16

17 Elementy graficznej notacji: obiekty decyzyjne / bramy Brama Element modelujący Stosowana w kontrolowaniu zachowania przepływu sekwencji w momencie schodzenia i/lub rozchodzenia Określa różne rodzaje zachowań procesów w przepływie sekwencji: Decyzje / rozgałęzienia Złączanie Rozwidlanie Łączenie Rodzaje bram lub Rozłączna oparta o dane Rozłączna oparta o zdarzenia Łączna Złożona Równoległa Ze strony: 17

18 Elementy graficznej notacji: rozdzielanie, łączenie Rozdzialenie Niekontrolowane (OR) Łączenie Kontrolowane (AND) Ze strony: 18

19 Elementy graficznej notacji: przepływy sekwencji Normalna sekwencja Sekwencja z warunkami sprawdzanymi w trakcie działania Domyślna ścieżka w rozłącznych bramach opartych na danych Przykład niekontrolowany Ze strony: 19

20 Elementy graficznej notacji: przepływy wiadomości, powiązania Przepływ wiadomości Wymiana wiadomości między dwoma stronami Uczestnicy są reprezentowani w obszarach wspólnych Powiązania Reprezentują połączenia między elementami sekwencji oraz spoza niej, takimi jak: teksty, informacje Nieskierowane Skierowane Ze strony: 20

21 Nazwa Nazwa Nazwa Nazwa Elementy graficznej notacji: obszary wspólne, tory Obszary wspólne (Pools) Uczestnicy Zazwyczaj współpraca B2B Tory (Swimlanes) Proste grupowanie obszarów wspólnych Ze strony: 21

22 Rozszerzenie podstawowych elementów notacji: zdarzenia [1/3] Przechwytujące Początkowe Przejściowe Wyrzucające Przejściowe Końcowe Wiadomości Wyzwalacz lub rezultat Zegar Określenie ograniczeń czasowych na wejściowych lub przejściowych rezultatach Błąd Z przejściowymi rezultatami lub na końcu Kasowanie procesu Ze strony: 22

23 Rozszerzenie podstawowych elementów notacji: zdarzenia [3/3] Przechwytujące Początkowe Przejściowe Wyrzucające Przejściowe Końcowe Zakończenie procesu Złożony Istnieje wiele możliwości rozpoczęcia lub wiele konsekwencji zakończenia procesu Ze strony: 23

24 Rozszerzenie podstawowych elementów notacji: zdarzenia [2/3] Przechwytujące Początkowe Przejściowe Wyrzucające Przejściowe Końcowe Kompensacja Alternatywne ścieżki wykonania Warunkowe Rezultatem początku / przejścia są warunki Powiązanie Odniesienie do innego procesu, aktywności, zasobu Sygnał Alarm Ze strony: 24

25 Przykład użycia rozszerzonych elementów Ze strony: 25

26 Przykład użycia rozszerzonych elementów: warunki, ścieżki Ze strony: 26

27 Modele przepływu- Porównanie WorkFlow Patterns BPEL WSCI XLANG WSFL EPC UML 2.0 BPMN Web Bond 1. Sequence Parallel split Synchronization Exclusive choice Simple merge Multi choice Synchronizing merge Multi merge Discriminator Arbitrary cycle Implicit termination MI without synchronization MI with a prior design time knowledge MI with a prior runtime knowledge MI without a prior runtime knowledge Deferred choice Interleaved parallel routing Milestone Cancel activity Cancel case

28 Przykład aplikacji złożonej Przyjęcie nowego pracownika Ochestration * Interfejs Kadry Płace Usługa biznesowa *orkiestracja, instrumentacja (pol.) - 1. muz. opis partyturowy użycia poszczególnych instrumentów w utworze orkiestrowym

29 Wykonanie instrumentacji Przekształcenie zapisu graficznego w kod wykonywalny Przekształcenie zapisu graficznego do zapisu w języku zorientowanym na procesy i wykonanie takiego zapisu w specjalizowanym silniku BPEL propozycja IBM i Microsoft Business Process Execution Language 29 29

30 Wersje BPEL v1.0 - BPEL4WS v v2.0 WSBPEL 2007, OASIS 30 30

31 Struktura procesu w BPEL4WS <process...> <partners>... </partners> <!-- Web services the process interacts with --> <containers>... </containers> <! Data used by the process --> <correlationsets>... </correlationsets> <! Used to support asynchronous interactions --> <faulthandlers>... </faulthandlers> <! Alternate execution path to deal with faulty conditions --> <compensationhandlers>... </compensationhandlers> <! Code to execute when undoing an action --> (process body) <! What the process actually does --> </process> 32 32

32 BPEL Podstawowe aktywności <invoke partner=... porttype=... operation=... inputcontainer=... outputcontainer=... /> <!-- process invokes an operation on a partner: --> <receive partner=... porttype=... operation=... container=... [createinstance=... ]/> <!-- process receives invocation from a partner: --> <reply partner=... porttype=... operation=... container=... /> <!-- process send reply message in partner invocation: --> <assign> <copy> <from container=... /> <to container=... /> </copy>+ </assign> 33 <! Data assignment between containers: --> 33

33 BPEL i WSDL Partner B Partner A WSDL Komunikacja synchroniczna Process WSDL A 34 34

34 BPEL i WSDL Partner B Partner A WSDL A Komunikacja asynchroniczna 35 35

35 Partner Definitions and Links <partner name=... servicelinktype=... partnerrole=... myrole=... /> <! A partner is accessed over a WS channel, defined by a service link type --> <servicelinktype name=..."> <role name=..."> <porttype name=..."/>* </role> <role name=..."> <porttype name=... />* </role> </servicelinktype> <! A SLT defines two roles and the porttypes that each role needs to support --> 36 36

36 BPEL - model danych Globally scoped data variables typed as WSDL messages Activities input/ output is kept in global variables. Assignment activities move data around. <container name=... message=... />* 37 37

37 BPEL kompozycja Web Services Component B Process WSDL Component A B s WSDL A s WSDL Call Back 38 38

38 Podstawowe aktywności <throw faultname=..." faultcontainer=... /> <!-- process detects processing error and switches into fault processing mode --> <terminate/> <! pull the plug --> <wait for=...? until=...?/> <!-- process execution stops for a specified amount of time--> <empty> <! Do nothing; a convenience element --> 39 39

39 BPEL kontrola przepływu <sequence> <! execute activities sequentially--> <flow> <! execute activities in parallel--> <while> <! iterate execution of activities until condition is violated--> <pick> <! several event activities (receive message, timer event) scheduled for execution in parallel; first one is selected and corresponding code executed. --> <link...> <! defines a control dependency between a source activity and a target --> 40 40

40 Zagnieżdżanie struktur <sequence> <receive.../> <flow> <sequence> <invoke.../> <while... > <assign>... </assign> </while> </sequence> <sequence> <receive.../> <invoke... > </sequence> </flow> <reply> </sequence> Seq Flow Seq Whil e Seq 41 41

41 BPEL - wady Brak notacji dla niezależnych aktywności Wszystko w BPEL-u jest operacją web service a nie aktywnością (np. jednostką pracy) Brak modelowania interakcji z człowiekiem Współpracujące aktywności komunikują się wzajemnie (w efekcie wiele dokumentów BPEL dla pojedynczego procesu) BPEL może reprezentować wielostronną współprace tylko poprzez centralne sterwoanie 42 42

42 43 43

43 Executable Process Models Target Values Measures for Improvement Po co to? Organizational Analysis AS IS Process Models Process Analysis & Design TO BE Process Models Abstract Models EPC, BPMN Communication, simulation, activitybased costing Process Evaluation Process Metrics Process Enactment & Monitoring Process Implementation Detailed Models BPEL, State Machines Data types, conditions, data mappings, fault handling Integration, testing, deployment 44

44 Pojęcia Orchestration describes the automated arrangement, coordination, and management of complex computer systems, middleware, and services. Choreography - collaboration protocols of cooperating Web Service participants, in which services act as peers, and interactions may be long-lived and stateful Instrumentacja wykonywalny proces, opierający się na wymianie komunikatów z innym systemem centralnie sterowny Choreografia (sekwencja) Specyfikuje protokół interakcji serwisu z serwisem, sekwencji wymiany komunikatów Taki protokół może być różnie realizowany Choreografia może być realizowana poprzez napisanie instrumentalizacji 45

45 WS-CDL Web Services Choreography Description Language W3C XML Mówią że oparty na PI-calulus (nie prawda) 46

46 WS-CDL 47

47 WS-CDL Package Package - root Target namespace Zawiera choreografie <package name="ncname" author="xsd:string"? version="xsd:string" targetnamespace="uri" xmlns=" ws-chor/cdl"> importdefinitions* informationtype* token* tokenlocator* role* relationship* participant* channeltype* Choreography-Notation* </package> 48 48

48 Dane Channel For communication with a participant Dynamic, actual endpoint in data Can be passed around Variables Information exchange, state, channel variables Reside in Roles 49

49 Participants & Roles Roles Enumerate behaviors, optionally linked to WSDL interfaces Participants Play one or more roles Apparently not used in WS-CDL Relationships Associate specific behaviors of two roles for a purpose Complex relationships broken down to pairs 50 50

50 Choreography <choreography name="consumerretailerchoreo" root="true"> <relationship... /> * <variabledefinitions> <variable... /> * </variabledefinitions>?... <! - local choreographies --> <interaction initiatechoreography="true">... </interaction> <exception>... </exception>? <finalizer>... </finalizer>? </choreography> 51

51 52

52 Przyjkład Buyer Seller Buyer Seller getquote quoteresponse getquote quoterejected x < 1000 units >= 1000 units 53

53 Przykład 54

54 Przykład 55

55 Relationships i Participants 56

56 Channels i Info types 57

57 Variables 58

58 Interactions 59

59 Choice 60

60 Workunits 61

61 Struktury - PI4Tech 62

62 WS-CDL w praktyce PI4SOA Przykłady WS-CDL-a DESEREC 63

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE]

JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] JBPM [JUG] Tomasz Gratkowski [GRATKOWSKI SOFTWARE] Parę słów o mnie 2 Nauczyciel akademicki od 2000 roku Od 2002 współpracuję z firmami jako programista i projektant aplikacji Od 2006 roku właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski

Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML. Jakub Morkis, Piotr Chmielewski Graficzna notacja procesów biznesowych BPMN. Porównanie z notacja UML Jakub Morkis, Piotr Chmielewski BPMN - Historia Formowanie grumy tworzącej notację Sierpień 2001, 58 członków reprezentujących 35 firm,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL.

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 7. Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL. Wykład 7 Implementacja procesów biznesowych w języku BPEL wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz BPEL Wymagania: 1 Plan wykładu Wprowadzenie do języka BPEL Definicja procesów BPEL z użyciem narzędzia Oracle

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl K.Dziubich, WETI slajd: 2 Języki opisu procesów Definicje procesów Wymiana definicji procesów Geneza języków

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 1. Rola modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 2. Przegląd notacji (BPMN, UML w zast. biznesowym) 3. Powiązania modeli biznesowych

Bardziej szczegółowo

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego

Standardy workflow przy budowie systemu informatycznego mgr inż. Rafał Renk mgr inż. Rafał Knapik prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, UAM Poznań Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych, ITTI Poznań Standardy

Bardziej szczegółowo

Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL

Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL Implementacja aplikacji biznesowych w technologii WS-BPEL Maciej Zakrzewicz mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan wykładów Wprowadzenie do języka BPEL Definicja procesów BPEL z użyciem narzędzia Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Wojciech Mazur. 17 marca 2009. Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy w Rodzaje Przykłady Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania 17 marca 2009 Standardy w Rodzaje Przykłady Plan prezentacji 1 Wstęp 2 Standardy w 3 4 Rodzaje 5 Przykłady 6 Standardy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I

Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I Modelowanie procesów biznesowych BPMN cz. I 1 Literatura* http://www.omg.org/spec/bpmn/2.0/ witryna organizacji odpowiedzialnej m.in. za aktualną wersję BPMN Bruce Silver: BPMN Method and Style Thomas

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy internetowe

Rozproszone systemy internetowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozproszone systemy internetowe Wprowadzenie do usług WWW (Web Services) Podniesienie potencjału uczelni

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus

Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki. ESB Enterprise service bus Automatyzacja procesów biznesowych Andrzej Sobecki ESB Enterprise service bus Plan prezentacji Zdefiniowanie problemu Możliwe rozwiązania Cechy ESB JBI Normalizacja wiadomości w JBI Agile ESB Apache ServiceMix

Bardziej szczegółowo

BPMN- BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION Narzędzie tworzenia metamodeli procesów biznesowych. Diagram moŝe e być zmieniany na kaŝdym etapie Ŝycia procesu: od stworzenia, poprzez rozwój, wykonanie, monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum

Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Wymiana opisu procesów biznesowych pomiędzy środowiskiem Eclipse i EMC Documentum Stanisław Jerzy Niepostyn, Ilona Bluemke Instytut Informatyki, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Systemy CMS (Content

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 XML w integracji aplikacji Cel: umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Michał Adamczyk. Język UML

Michał Adamczyk. Język UML Michał Adamczyk Język UML UML I. Czym jest UML Po co UML II.Narzędzia obsługujące UML, edytory UML III.Rodzaje diagramów UML wraz z przykładami Zastosowanie diagramu Podstawowe elementy diagramu Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services

Zaawansowane aplikacje internetowe. Wykład 6. Wprowadzenie do Web Services. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Web Services Wykład 6 Wprowadzenie do Web Services wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Web Services 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania Inżynieria oprogramowania Wykład 8 Inżynieria wymagań: analiza przypadków użycia a diagram czynności Patrz: Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

Application Layer Functionality and Protocols

Application Layer Functionality and Protocols Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Chapter 3 Version 4.0 1 Application Layer Functionality and Protocols Network Fundamentals Rozdział 3 Version 4.0 2 Objectives Define

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

Systemy przepływu pracy (workflow)

Systemy przepływu pracy (workflow) Systemy przepływu pracy (workflow) Definicja Workflow (w języku polskim określany jako przepływ pracy) jest to zautomatyzowany w całości lub części proces biznesowy, w trakcie którego dokumenty, informacje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych Modelowanie procesów biznesowych Standard BPMN Specyfikacja BPMN 1.2 3 01 2009 (OMG, BPMI) Specyfikacja BPMN 2.0 3 01 2011 (OMG) Notacja modelowania procesów biznesowych podstawy, Marek Piotrowski, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence

IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence IBM Corporation IBM SOA Center of Excellence Service Oriented Architecture - definicje W3C (World Wide Web Consortium) A set of components which can be invoked, and whose interface description can be published

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych Laboratorium 2: Wprowadzenie do UML-a. mgr inż. Urszula Smyczyńska AGH Akademia Górniczo-Hutnicza 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do architektury zorientowanej na usługi Charakterystyka technologii

Bardziej szczegółowo

Oracle Fusion Middleware

Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middleware Technologie integracyjne i procesowe Jarosław Stępień Oracle Fusion Middleware Elastyczna platforma Warstwa prezentacji (Portale, WEB 2.0) Warstwa procesowa

Bardziej szczegółowo

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych

Język UML w modelowaniu systemów informatycznych Język UML w modelowaniu systemów informatycznych dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak Akademia im. Jan Długosza bwozna@gmail.com Wykład 3 Diagramy przypadków użycia Diagramy przypadków użycia (ang. use case)

Bardziej szczegółowo

Kompozycja usług. Tomasz Pawlak. Biznesowe Systemy Rozproszone

Kompozycja usług. Tomasz Pawlak. Biznesowe Systemy Rozproszone Kompozycja usług Tomasz Pawlak 2 Plan prezentacji Wprowadzenie Kompozycja usług dawniej i dziś Modele kompozycji usług Związki koordynacji z kompozycją Wprowadzenie do BPEL 2 Plan prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise Architect - narzędzie do modelowania

Enterprise Architect - narzędzie do modelowania Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: EA Enterprise Architect - narzędzie do modelowania Dni: 3 Opis: Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do osób, które już potrafią modelować w UML jednakże mają potrzebę

Bardziej szczegółowo

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services

Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services 243 Dostęp do komponentów EJB przez usługi Web Services Mikołaj Morzy Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mmorzy/ Plan rozdziału 244 Wprowadzenie do usług sieciowych Architektura

Bardziej szczegółowo

Rozwój repozytorium usług

Rozwój repozytorium usług Rozwój repozytorium usług Michał Nykiel Karol Zalewski 2011-05-01 Streszczenie Zdefiniowano pojęcie usług złożonych realizowanych przez platformę KASKADA, przedstawiono ich konstrukcję wraz ze sposobem

Bardziej szczegółowo

Page 1. Architektura systemów GIS. Architektura klient-serwer. Geoinformaacyjne usługi sieciowe DESKTOP. dr inż. Adam Iwaniak

Page 1. Architektura systemów GIS. Architektura klient-serwer. Geoinformaacyjne usługi sieciowe DESKTOP. dr inż. Adam Iwaniak Geoinformaacyjne usługi sieciowe dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Architektura systemów GIS Aspekt: Funkcjonalny (ramy funkcjonalne systemu ) Logiczny (główne komponenty

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów biznesowych (BPEL4WS) za pomocą CWB. Grzegorz Statuch

Analiza procesów biznesowych (BPEL4WS) za pomocą CWB. Grzegorz Statuch Analiza procesów biznesowych (BEL4WS za pomocą CWB Grzegorz Statuch Streszczenie BEL4WS The Business rocess Execution Language for Web Services. Aktualnie rozwijany język służący do specyfikacji interakcji

Bardziej szczegółowo

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4

Procesy biznesowe w praktyce. Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 Procesy biznesowe w praktyce Przykłady użycia z wykorzystaniem jbpm 4.4 1 Agenda Definicja i zastosowanie procesu biznesowego Języki dziedzinowe (DSL) a rozwiązania BPM JBPM: jbpm 4.4 krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych

XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010. Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych XII International PhD Workshop OWD 2010, 23 26 October 2010 Metodyka pozyskiwania i analizy wyników badań symulacyjnych ścieżek klinicznych Methodology of Acquiring and Analyzing Results of Simulation

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do usług internetowych

Wprowadzenie do usług internetowych Wprowadzenie do usług internetowych Tomasz Pawlak 2 Plan prezentacji Wprowadzenie do usług internetowych Technologie usług internetowych Architektura usług internetowych Statystyki 3 Usługa internetowa

Bardziej szczegółowo

Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji. Pojedyncze rozwiązania.

Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji. Pojedyncze rozwiązania. XML w elektronicznej wymianie dokumentów i integracji aplikacji Geneza elektronicznej wymiany danych (EDI) Problemy z automatyzacją procesów między przedsiębiorstwami. Izolowane wyspy 2006-01-05 XML w

Bardziej szczegółowo

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań

WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań WZORCE LOGIKI APLIKACJI Reużywalne składniki wymagań Albert Ambroziewicz, Michał Śmiałek Politechnika Warszawska KKIO 0, SCR 0 27-29.09.200 Treść prezentacji Wprowadzenie powtarzalność rozwiązań w IO Koncepcja

Bardziej szczegółowo

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86

5.14 JSP - Przykład z obiektami sesji... 83 5.15 Podsumowanie... 84 5.16 Słownik... 85 5.17 Zadanie... 86 Spis treści 1 Wprowadzenie - architektura, protokoły, system WWW... 1 1.1 Wstęp.................................................. 1 1.2 Ważniejsze daty......................................... 2 1.3 Protokoły

Bardziej szczegółowo

UML cz. III. UML cz. III 1/36

UML cz. III. UML cz. III 1/36 UML cz. III UML cz. III 1/36 UML cz. III 2/36 Diagram współpracy Diagramy współpracy: prezentują obiekty współdziałające ze sobą opisują rolę obiektów w scenariuszu mogą prezentować wzorce projektowe UML

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Robert Szmurło. Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika

Robert Szmurło. Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło 1 Nota autorska. Znaczna część ilustracji w tej prezentacji została zaczerpnięta z wielu źródeł ogólnie dostępnych w internecie. Oto główne

Bardziej szczegółowo

Web Services / Gridy

Web Services / Gridy Web Services / Gridy Autor: Dariusz Dwornikowski tdi@vercom.pl tdi@kill-9.pl Web Services - wstęp SOA/Web Services odpowiedź na potrzeby komercyjnego internetu pryzmat biznesowy Dariusz Dwornikowski 3

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Elektroniczna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g

Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Szkolenie: Budowa aplikacji SOA/BPM na platformie Oracle SOA Suite 11g Opis szkolenia: Termin SOA, czyli Service Oriented Architecture, oznacza architekturę systemów informatycznych opartą o usługi. Za

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

<Insert Picture Here> SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną

<Insert Picture Here> SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną SOA w oparciu o domeny kompetencyjne oraz architekturę referencyjną Komponenty w produkcji aut Skoda Octavia VW Touran Seat Marbella Seat Altea Audi A3 Ilość VW Golf V VW Garbus Fiat

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: "Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64"

Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl. Pozna, PCSS, 17-18.01.2005. Szkolenie: Architektura i uytkowanie klastra Linux IA-64 Mirosław Kupczyk miron@man.poznan.pl $ %! " # & ' Wzgldy historyczne Naturalna ewolucja systemów luno ze sob powizanych znajdujcych si w jednej oraganizacji, ch współdzielenia zasobów obliczeniowych, danych,

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services

Wielowarstwowe aplikacje internetowe. Web Services. Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski. Web Services Web Services Autorzy wykładu: Maciej Zakrzewicz Marek Wojciechowski Web Services Plan wykładu Wprowadzenie do technologii Web Services Architektura Web Services Protokół komunikacyjny SOAP Język opisu

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Identyfikacja i modelowanie procesów

Wykład 4. Identyfikacja i modelowanie procesów Wykład 4 Identyfikacja i modelowanie procesów Plan wykładu Modelowe podejście do zarządzania przypomnienie z ostatniego wykładu Przykład wdrożenia nowej architektury procesów w TP SA Identyfikowanie (mapowanie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KATEDRA INFORMATYKI STOSOWANEJ PŁ ANALIZA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Przygotował: mgr inż. Radosław Adamus Wprowadzenie: W procesie definiowania wymagań dla systemu tworzyliśmy Model Przypadków

Bardziej szczegółowo

UML cz. I. UML cz. I 1/1

UML cz. I. UML cz. I 1/1 UML cz. I UML cz. I 1/1 UML cz. I 2/1 UML - Unified Modeling Language ujednolicony można go współdzielić z wieloma pracownikami modelowania służy do opisu projektowanego modelu język posiada opisaną strukturę

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl

Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl Automatyzacja procesów biznesowych mgr inż. Krystyna Dziubich krystyna.dziubich@eti.pg.gda.pl K.Dziubich, WETI slajd: 2 Modelowanie przepływu pracy Modelowanie biznesu Proces biznesowy Modelowanie as-is

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH

MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH MODELOWANIE PROCESÓW Z WYKORZYSTANIEM SIEC SEMANTYCZNYCH Rafał KLAUS, Bartosz BOSAK Streszczenie: Standard BPEL (BPEL4WS - Business Process Execution Language for Web Services) umożliwia opisywanie tzw.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informacyjnych

Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie systemów informacyjnych E. Stemposz, Analiza i Projektowanie Systemów Informatycznych, Wykład 10, Slajd 1 Wykład 10 Model dynamiczny (2) Diagramy stanów Ewa Stemposz Instytut Podstaw Informatyki

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia

Inżynieria oprogramowania. Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Inżynieria oprogramowania Wykład 7 Inżynieria wymagań: punkty widzenia, scenariusze, przypadki użycia Punkt widzenia (Point of View) Systemy oprogramowania mają zwykle kilku różnych użytkowników. Wielu

Bardziej szczegółowo

Protokoły koordynacji usług

Protokoły koordynacji usług Protokoły koordynacji usług Tomasz Pawlak 2 Plan prezentacji Wprowadzenie Infrastruktura protokołów koordynacji WS-Coordination WS-Transaction WS-ReliableMessaging ebxml RosettaNet Pozostałe standardy

Bardziej szczegółowo

C3. Standardy. 68 http://www.ebxml.org.

C3. Standardy. 68 http://www.ebxml.org. C3. Standardy Szeroki zakres zastosowania e-biznesu wywołuje potrzebę stosowania standardów elektronicznej współpracy i wymiany katalogowanych danych, zwłaszcza na rynku globalnym. Współdziałanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN

MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Mariusz Żytniewski Piotr Zadora MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH Z UŻYCIEM NOTACJI BPMN Wprowadzenie W teorii nauk o zarządzaniu jednym z nurtów zarządzania organizacją jest podejście procesowe, które

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe

Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe XVII Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2011 Automatyzacja procesów biznesowych w środowisku Oracle BPM 11g: zagadnienia wdrożeniowe Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska Streszczenie: Oracle

Bardziej szczegółowo

Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1

Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1 Business Proces Automation. K.Dziubich, P. Kaczmarek, WETI, 2007 slide: 1 Workflow Modeling Business Process "as-is" and "to-be" models Process Description Layers Processes control flow diagrams Modelning

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu

Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Ćwiczenie 1. Modelowanie prostego procesu Część 1. Definiowanie nowego projektu 1. Uruchom narzędzie TIBCO Business Studio. 2. Z menu wybierz File -> New -> Project... 3. W oknie dialogowym New Project

Bardziej szczegółowo

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji.

1. Uruchomić i skonfigurować środowisko tworzenia aplikacji i serwer aplikacji. Temat Stworzenie systemu składającego się z prostej usługi sieciowej (ang. web service) oraz komunikującej się z nią aplikacji klienckiej umożliwiającej dostęp do usługi przez przeglądarkę internetową.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ!

UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ! UWOLNIĆ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ! ARCHITEKTURA INTEROPERACYJNOŚCI I REUŻYTKOWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE ROZWIĄZANIA CHMURY PRYWATNEJ DLA ADMINISTRACJI Krzysztof Skibicki Pion Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI

MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 MODELOWANIE SYSTEMU OCENY WARUNKÓW PRACY OPERATORÓW STEROWNI Agnieszka Buczaj Zakład Fizycznych Szkodliwości Zawodowych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie Halina Pawlak Katedra

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone Plan wykładu CORBA Wprowadzenie Architektura CORBA IDL język definicji interfejsów ORB Object Request Broker Usługi i POA Aplikacje CORBA tworzenie serwera tworzenie klienta Aplikacje rozproszone Cechy

Bardziej szczegółowo

Simple Network Management Protocol

Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Simple Network Management Protocol Rozwój W miarę wzrostu rozmiarów, złożoności i niejednorodności sieci, wzrastają koszty zarządzania nimi. Aby kontrolować te koszty,

Bardziej szczegółowo

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Sieciowe programowanie rozproszone SOA, WebServices i systemy gridowe Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Technologie WWW Nowszymi sposobami organizacji i technologiami w dziedzinie obliczeń rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Rozproszone systemy Internetowe

Rozproszone systemy Internetowe Rozproszone systemy Internetowe Transport komunikatów WS: protokół SOAP RSI Oskar Świda 1 Simple Object Access Protocol Bezstanowy protokół komunikacyjny, oparty na standardzie XML Prosty i elastyczny,

Bardziej szczegółowo

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend

Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013. Interoperacyjność z QXtend Dni Użytkowników Aplikacji QAD 2013 Trzebieszowice 3-4 październik Interoperacyjność z QXtend Tomasz Porzeziński, QAD Building the Effective Enterprise Wstęp Rozwój interoperacyjności Elementy integracji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe laboratorium Web Services (część 2). Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji prezentującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Przygotowana

Bardziej szczegółowo